Biblioteca Judeţeană Mureş > Calendar cultural şi informativ

6 februarie

 este a 37-a zi a calendarului gregorian

Evenimente

 • 1696: Apare, în tipografia instalată la mănăstirea Snagov, prima tipăritură: "Orânduiala slujbei Sfinţilor Constantin şi Elena". Cartea, publicată sub îngrijirea lui Antim Ivireanul, era dedicată lui Constantin Brâncoveanu
 • 1840: Aniversarea semnării Tratatului de la Waitangi dintre băştinaşi – mauri şi coloniştii britanici; Sărbătoarea naţională a Noii Zeelande
 • 1857: Apare, la Bucureşti, ziarul unionist "Concordia", care, în acelaşi an, îşi schimbă denumirea în "Românul" (director C.A. Rosetti)
 • 1866: B.P Haşdeu editează, la Bucureşti, revista săptămânală satirico–umoristică "Satyrul" (apare până la 6 iulie 1866)
 • 1868: A avut loc, la Paris, premiera "Poemei române" compusă de George Enescu. Este prima sa apariţie publică în calitate de compozitor (la vârsta de 16 ani)
 • 1885: Spiru Haret este numit secretar general al Ministerului Instrucţiei şi al Cultelor
 • 1919: Adunarea Naţională rezultată în urma alegerilor din 19 ianuarie 1919 şi-a început lucrările în orăşelul Weimar, urmând dea Germaniei o Constituţie. După oraşul unde s-au desfăşurat lucrările adunării, au fost denumite ulterior "Republica de la Weimar" (1919-1933) şi constituţia după care se va conduce aceasta - "Constituţia de la Weimar"
 • 1924: Legea persoanelor juridice preciza condiţiile care se cereau îndeplinite de o organizaţie spre a obţine calitatea de persoană juridică. Prin această lege, s-a creat cadrul juridic pentru dizolvarea unor organizaţii politice antinaţionale
 • 1945: Decret-lege privind statutul naţionalităţilor, potrivit căruia toţi cetăţenii sînt egali în faţa legii şi se bucură de aceleaşi drepturi civile şi politice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, limbă sau religie. Statutul prevedea pedepsirea prin lege a manifestărilor urii de rasă sau a naţionalismului
 • 1948: Echipa feminină a României cucereşte locul al treilea la campionatul mondial de tenis de masă desfăşurat la Londra
 • 1952: Elisabeta a II-a a fost proclamată Regină a Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
 • 1954: Compania Mercedes a introdus în fabricaţie modelul sport de lux 300 SL
 • 1958: Opt fotbalişti ai clubului Manchester United sunt victime ale accidentului aviatic de la München
 • 1990: La Tribunalul Municipal Bucureşti se înregistrează cel de-al 27-lea partid politic: Frontul Salvării Naţionale, preşedinte Ion Iliescu
 • 1990: Decret-lege al Consiliului F.S.N. privind majorarea pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale membrilor C.A.P.
 • 1990: Decret-lege al Consiliului F.S.N. privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice pe baza liberei "iniţiative" (întreprinderi mici cu cel mult 20 de salariati, asociaţii cu scop lucrativ, asociaţii familiale, activităţi prestate de persoane fizice în mod independent)
 • 1991: Ministerul Român de Externe dă o declaraţie prin care propunea desfiinţarea, pînă la mijlocul anului 1991, a tuturor structurilor militare ale Tratatului de la Varşovia. Toate statele membre ale pactului ceruseră acelaşi lucru. La 1 iulie 1991, la Praga, a fost semnat Protocolul de încetare a valabilităţii Tratatului de la Varşovia (încheiat la 15 mai 1955)
 • 1999: Începe Conferinţa de la Rambouillet, convocată de Grupul de Contact, în scopul negocierii unui acord interimar care prevadă o "autonomie substanţială" pentru Kosovo. Ea se încheie prin acceptarea, în linii mari a proiectului de către cele două părţi. Belgradul exclude desfăşurarea unei forţe internaţionale în Kosovo, iar albanezii nu renunţă la pretenţia lor de a organiza un referendum privind independenţa provinciei (6 februarie-23 februarie 1999)
 • 2001: Expiră mandatul Misiunii Internaţionale Civile de Sprijin în Haiti (MICAH)
 • 2003: Preşedintele american, George W. Bush, afirmă că "jocul s-a încheiat pentru Irak, iar Saddam Hussein va fi oprit"

Aniversări

 

 

 

Comemorări

 

 

Sărbători

 • Noua Zeelandă: Ziua Waitangi, aniversarea semnării Tratatului de la Waitangi dintre băştinaşii mauri şi colonistii britanici. Sărbătoare naţională (1840)
 • În calendarul romano-catolic: Ss. Paul Miki şi însoţitorii săi, martiri

 

Informatii culese de Fokt Alina Dorina
din Enciclopedia Wikipedia

 

 


Harta Site | Contact | ©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş