Biblioteca Judeţeană Mureş > Înscrierea la Biblioteca Judeţeană Mureş
Maros Megyei Könyvtár > A beiratkozás a Maros Megyei Könyvtárba

Înscrierea la Biblioteca Judeţeană Mureş - A beiratkozás a Maros Megyei Könyvtárba

Înscrierea

Înscrierea la secţiile pentru adulţi, are loc pe baza actului de identitate a persoanei cu domiciliul în Târgu-Mureş sau a actului de identitate cu viza la zi pentru flotanţi. Copii (până la 14 ani), se pot înscrie la Biblioteca Copiilor pe baza actului de identitate al unuia dintre părinţi, sau al tutorelui. Cetăţenii din alte localităţi şi cetăţenii străini se pot înscrie pe baza actului de identitate sau a paşaportului, pentru acces limitat în sălile de lectură.

Fiecare utilizator poate împrumuta la domiciliu, de fiecare dată, 1 - 4 documente de bibliotecă din secţiile de împrumut.

Termenul maxim de împrumut este de 14 zile, acesta se poate prelungi, încă de trei ori câte 14 zile, la cerere.

Documentele de la Biblioteca Teleki-Bolyai nu se împrumută la domiciliu. Aceste documente se pot consulta doar în sala de lectură proprie.

 

A beiratkozás

Marosvásárhelyiek személyi igazolvány alapján iratkozhatnak be a felnőtt részlegekre, állandó lakcímmel nem rendelkező lakosoknak pedig szükséges az érvényes tartózkodási engedély is. 14 év alatti gyerekek könyvtárunk gyerekrészlegére iratkozhatnak be, az egyik szülő vagy a hivatalos gyám személyi igazolványa alapján. Más városok lakosai vagy idegen állampolgárok szintén a személyi igazolvány, ill. az útlevél alapján iratkozhatnak be, és korlátozott engedélyük csak az olvasóterembe érvényes.

A kölcsönzési részlegekről minden felhasználó 1-4 könyvtári dokumentumot kölcsönözhet.

A maximális kölcsönzési időtartam 14 nap, amit kérésre még 3 alkalommal lehet meghosszabbítani, ugyancsak 14 nappal.

A Teleki – Bolyai könyvtár dokumentumai nem kölcsönözhetőek, ezeket a könyvtár saját olvasótermében lehet tanulmányozni.

 

Actele necesare pentru înscriere

Înscrierea la Biblioteca Judeţeană Mureş se face pe baza actului de identitate. Minorii vor prezenta actul de identitate a unuia dintre părinţi sau tutore după caz.
Pentru înscriere sunt necesare:

 • Act de identitate
 • o fotografie 25 x 35 mm (de preferintă color)
 • 2 plicuri simple (netimbrate) şi două timbre poştale - tarif actual pentru corespondenţa internă.

Copiii până la 14 ani pot fi înscrişi de către unul dintre părinţi/tutore, pe baza:

 • certificatului de naştere al copilului
 • 1 foto 25x35 mm
 • a buletinului de identitate al unuia dintre părinţi/tutore
 • 2 plicuri simple (netimbrate) şi două timbre poştale - tarif actual pentru corespondenţa internă.

 •  

A beiratkozáshoz szükséges okmányok

Beiratkozni a Maros Megyei Könyvtárba személyi igazolvány alapján lehet. Kiskorúak esetében szükséges az egyik szülő, ill. a hivatalos gyám személyi igazolványa.
A beiratkozáshoz szükséges :

 • Személyi igazolvány
 • 25 x 35 mm fénykép ( ha lehet, színes)
 • 2 db. egyszerű boríték és 2 db., a posta jelenlegi díjszabásának megfelelő belföldi bélyeg

14 év alatti gyerekeket az egyik szülő/gyám irathatja be. Szükséges :

 • a gyerek születési bizonyítványa
 • 1 db 25x35 mm fénykép
 • a szülő ill. a gyám személyi igazolványa
 • 2 db. egyszerű boríték és 2 db., a posta jelenlegi díjszabásának megfelelő belföldi bélyeg

Formularul care se completează

La înscriere solicitantul va completa Fişa de înscriere. Acest document contine pe verso un scurt extras din regulament şi loc pentru semnătura solicitantului. Fişa de înscriere este un act juridic şi este un contract dintre bibliotecă şi utilizatorii săi.Vezi detalii în Anuar. Prin acest act utilizatorul se angajează să păstreze în bună stare materialele împrumutate, să le înapoieze la timp şi în bună stare.

 

Kitöltendő űrlap

Beiratkozáskor mindenkinek egy ún. Beiratkozási űrlapot kell kitöltenie. E dokumentum hátoldalán a belső szabályzat rövid kivonata olvasható, és magába foglalja a kérvényező aláírását is. Az űrlap egy jogi értékű irat, és egy szerződést képez a könyvtár és a felhasználó között. Ennek alapján, a felhasználó elkötelezi magát a kölcsönvett dokumentumok épségének megőrzésére és időben történő visszaszolgáltatására.

PERMISUL DE INTRARE - A KÖNYTÁRI BELÉPŐ

Permisul de intrare este nominal, codificat, fiind personal şi netransmisibil, este valabil 5 ani de la data înscrierii. Permisul de intrare se înfoliază. La viza anuală se aplică pe verso o bulinuţă cu anul respectiv.

A könyvtári belépő névre szóló, kódolt, nem átadható, a keltezési dátumtól számítva 5 évig érvényes és fóliázott. Érvényességét a hátoldalra felragasztott bélyegző tanúsítja, amit évenként kell felújítani.
Permisul de intrare
*
Könyvtári belépő
Permisul de intrare
NUMAI pentru Sala de lectură

*
CSAK az olvasóterembe érvényes könyvtári belépő

PERMISUL E INTRARE
pentru IMPRUMUT - DUPLICAT
PERMISELE DE INTRARE
VERSO

A könyvtári belépő hátoldala

 

Informatii de interes

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş