Imagine antet

Biblioteca Județeană Mureș - Activități 2014

Vezi și activitățile din:

26 februarie 2014

SpectacolulSpectacolul „MULȚUMESC PENTRU IUBIRE” Aspect de la spectacol
Aspect de la manifestare

Spectacolul
„MULȚUMESC PENTRU IUBIRE”

în Sala Mică a Palatului Culturii din Tîrgu-Mureș

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Spectacolul „Mulțumesc pentru iubire” „Petit fleur” (tango, clarinet și pian)-frații Andrei și Ovidiu Crețu,
clasele prof. Florin Cismaș și Daniel Csikos.
2, Spectacolul „Mulțumesc pentru iubire” „I Could Have Danced All Night” , arie din musicalul „My Fair Lady”-Alicia Suciu,
clasa prof. Mihaela Țîru, acompaniază prof. Daniel Csikos.
3. Spectacolul „Mulțumesc pentru iubire” „Pe mâni sara, măi mândruță”-Emil Moldovan,
clasa prof. Adrian Decean.
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail

5 martie 2014

Afișul Biblioteca Județeană Mureș Afișul
Afișul

Simpozionul
„TÂNĂRUL VASILE NETEA”

prilejuit de comemorarea a 25 de ani
de la trecerea sa în eternitate

De câţiva ani buni, graţie Fundaţiei Culturale „Vasile Netea" din municipiul Târgu-Mureş, fondată de omul de carte Dimitrie Poptămaş, mai cu seamă a acestei asociaţii neguvernamentale, este evocată, in memoriam, viaţa şi activitatea uneia dintre cele mai importante personalităţi contemporane a judeţului Mureş, născute pe valea superioară a bătrânului Maris. Personalitate care, fără putinţă de tăgadă, este o preţioasă carte de vizită a aşezărilor dintre Mureş şi Târnave.

Mai cu seamă, spaţiul de ivire pe lume a lui Vasile Netea, căci despre distinsa personalitate este vorba. Comuna Deda, reprezintă o adevărată chemare spre a cinsti memoria fiului aşezării din marginea de sud a unui frumos defileu montan, cu deschidere la Topliţa Română.

Şi acum, la mijirea zilelor de primăvară 2014, atât la Târgu-Mureş miercuri, 5 martie -, cât şi la Deda joi, 6 martie au avut loc manifestări omagiale consacrate împlinirii a 25 de ani de la trecerea în eternitate a lui Vasite Netea. În acest grupaj, alte aduceri aminte despre o viaţă deschisă ca o carte, dedicate unui Om, adevărat român şi mare patriot. Citiţi, luaţi aminte şi nu uitaţi!

Cultura ne uneşte, iată o sintagmă care-i însufleţeşte, îi desfată şi îi adună laolaltă pe toţi cei care trec dincolo de cenuşiul cotidian. Care uneşte spirite luminate de aura înţelepciunii şi a demersului educaţional, instructiv, mai cu seamă în contemporaneitatea care ne este dată sa o trăim, să o simţim ca pe ceva trainic şi civilizator. Într-una dintre lucrurile sale tipărite, şi anume: „Aurul cenuşiu", Mircea Maliţa spunea: „Cultura unui popor se măsoară în civilizaţia lui", cuvinte care îmi stăruie mereu în memorie, aidoma unei sfinte icoane! Actul cultural în sine ne-a unit şi reunit înaintea-amiezei zilei de miercuri, 5 martie 2014, în Sala Mică a Palatului Culturii din municipiul Târgu-Mureş, la comemorarea unui... tânăr.

Cea cu genericul „Tânărul Vasile Netea", omagiat în cadrul simpozionului cu acest generic, manifestare care poartă girul Fundaţiei Culturale „Vasile Netea" din Târgu-Mureş, preşedinte: Dimitrie Poptămaş, care i-a avut alături, ca şi colaboratori, Consiliul Judeţean Mureş şi Biblioteca Judeţeană Mureş. Aşadar, un simpozion comemorativ Vasile Netea, prilejuit de împlinirea a 25 de ani de la trecerea lui în eternitate. Oameni de cultură, istorici, profesori, jurnalişti şi-au dat întâlnire la un moment de recunoaştere postumă a „Activităţii unei personalităţi de referinţă a culturii mureşene, a istoriei naţionale Vasile Netea", cum preciza Monica Avram, directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, moderatorul simpozionului.

Consiliul Judeţean Mureş a fost reprezentat de Mara Togănel, directorul de Cabinet al preşedintelui Ciprian Dobre, care a spus: „Executivul judeţean este onorat că patronează personalităţi ale culturii mureşene. Vasile Netea este cartea de vizită a judeţului Mureş. Amprenta lui pe cultura mureşeană este exemplară. În amintirea faptelor sale culturale, istorice. Consiliul Judeţean Mureş îi va defini lui Vasile Netea un loc special la Festivalul Văii Mureşului, ediţia a X-a, îi va rezerva un loc de cinste în cadrul Salonului de carte din luna septembrie 2014". Mara Togănel a transmis participanţilor la simpozion salutul şi felicitările preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, domnul Ciprian Dobre. Încet-încet s-a pătruns în viaţa şi activitatea cărturarului, istoricului dedean Vasile Netea. Începutul i-a aparţinut dr. Nicolae Băciuţ, directorul Direcţiei pentru Cultură Mureş, care a vorbit despre „Vasile Netea, tinereţe fără bătrâneţe".

În continuare au prezentat comunicări: prof. univ. dr. Vasile Dobrescu „Publicistul Vasile Netea"; dr. Florin Bengean „Vasile Netea despre Elie Miron Cristea, primul Patriarh al României întregite"; dr. Valentin Marica, senior-editor la Studioul Regional de Radio Târgu-Mureş „Vasile Netea prefigurări"; Mihail Art. Mircea „învăţătorii şi cultura naţională: un triptic simbolic şi pilduitor zugrăvit de tânărul dascăl Vasile Netea"; Dimitrie Poptămaş „Vasile Netea, îndemnuri pentru lectură"; llarie Gh. Opriş — „Constantin Romanu-Vivu, în scrierile lui Vasile Netea"; prof. Petre Curticăpean „Vasile Netea preocupări literare din anii de tinereţe". Cultura reunindu-ne la simpozionul omagial, acesta s-a încheiat cu prezentarea, de către Lazăr Lădariu, redactor-şef al ziarului „Cuvântul liber", a cărţii „Vasile Netea. Publicistică I. Scrieri din tinereţe. 1928-1940", o ediţie îngrijită, selecţie şi prefaţă: Dimitrie Poptămaş. Postfaţă: Gelu Netea.

Dorin BORDA

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
În imagine de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram, Dimitrie Poptămaș, Nicolae Băciuț și Mara Togănel.
2, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dnei Mara Togănel, director de cabinet la Consiliul Judeţean Mureș.
3, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dnei Mara Togănel, director de cabinet la Consiliul Judeţean Mureș
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram, Dimitrie Poptămaș și Nicolae Băciuț.
4, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Nicolae Băciuț,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram, Lazăr Lădariu, Mara Togănel și Dimitrie Poptămaș.
5, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Vasile Dobrescu,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram și Lazăr Lădariu.
6, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Florin Bengean,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram și Lazăr Lădariu.
7, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Valentin Marica,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Petre Curticăpean, Monica Avram și Lazăr Lădariu.
8, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Mihail Art. Mircea,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Petre Curticăpean, Valentin Marica și Monica Avram.
9, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Dimitrie Poptămaș.
10, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Dimitrie Poptămaș,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram și Lazăr Lădariu.
11, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Dimitrie Poptămaș,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram și Lazăr Lădariu.
12, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Dimitrie Poptămaș,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram și Lazăr Lădariu.
13, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Ilarie Gh. Opriș,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Petre Curticăpean și Valentin Marica.
14, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Petre Curticăpean,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Vasile Dobrescu, Valentin Marica, Monica Avram, Lazăr Lădariu și Dimitrie Poptămaș.
15, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Cuvântul dlui Lazăr Lădariu,
La prezidiu de la stânga spre dreapta: Petre Curticăpean, Valentin Marica, Monica Avram, și Dimitrie Poptămaș.
16, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Volume oferite publicului
17, Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Aspect de la simpozion
18. Biblioteca Județeană Mureș Simpozionul „Tânărul Vasile Netea”
Aspect de la simpozion
Începutul paginii

25 martie 2014

Afișul Biblioteca Județeană Mureș Afișul
Afișul

„BASARABIE ROMÂNĂ”
întâlnire cu unul dintre cei mai activi istorici ai momentului -
conferențiar universitar doctor Valentina Ursu

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini:
Începutul paginii

23 octombrie 2014

Afișul Biblioteca Județeană Mureș Afișul
Afișul
Cotu Donului Biblioteca Județeană Mureș Cotu Donului 1942
Cotu Donului 1942

Dublă lansare de carte
„Cotul Donului, 1942”
și
„Românii din jurul României”
de Vasile Șoimaru (Republica Moldova)

Cotul Donului 1942 - o carte cât un tratat de istorie

Volumul reeditat la Chișinău de editura „Balacron” în 2013 îi are ca autori pe Vasile Șoimaru, Iosif Niculescu, Gheorghe Pârlea și Roxana Iorgulescu-Bandrabur, însă adună și texte semnate de Mircea Vulcănescu, Nichita Stănescu, Radu Gyr, Ion Iachim, Vasile S. Popa, Iancu A. Constantin, Gheorghe Nicolescu, Andrei Nicolescu, Gheorghe Dobrescu și Viorel Cojocaru. Prefațată de Vlad Pohilă, cartea are cincisprezece capitole, ultimul înfățișînd cititorului nouăzeci și șase de imagini, spre a demonstra, încă o dată - dacă mai era nevoie! - că ne aflăm sub dominația vizualului. Într-adevăr, măcar prin fotografia reluată și pe coperta întîi (pe care mi-am permis a o reproduce și în cuprinsul recenziei de față), multe dintre aceste instantanee, destule vădind harul artistic al neobositului Vasile Șoimaru, coordonatorul curajosului proiect pe care l-aș numi reîntregirea spirituală a neamului românesc, rămîn îndelung pe retină, lucrînd obsesiv în subconștientul cititorului patriot. Din această obsesie și totodată ca un fel de ispășire au fost generate paginile mele - mărturie întîrziată, căci prea puțină mi-a fost rugăciunea pentru drama fraților basarabeni și bucovineni pînă a-l fi auzit pe dîrzul român originar din Cornova[1]vorbind la clubul Muzeului Țăranului Român în seara de vineri 13 cireșar 2014, la o dublă lansare: a noii ediții a cărții „Cotul Donului 1942: eroism, jertfă, trădare” și a albumului-monografie „Românii din jurul României”.

 

Mihai Floarea
Vezi și articolul complet original
Articolul în format PDF

 

Cotu Donului Biblioteca Județeană Mureș Românii din jurul României
Românii din jurul României

Geneza alcătuirii lucrării Românii din jurul României a fost dintre cele mai incitante. A demarat ca un proiect de lungă durată, elaborat însă de la început în componentele lui esenţiale. A existat o „Idee”, un imbold sufletesc al lui Vasile Şoimaru şi anume: nevoia de cunoaştere plenară a tot ce înseamnă suflet românesc în afara graniţelor de astăzi ale României. Elementul de control îl constituie limba română, marca identităţii, în ultimă esenţă, a unui popor. Detaliile lingvistice îşi găsesc suport în amintirile autorului care s-a înţeles cu vorbitorii (încă şi ai) limbii române sau ale dialectelor ei (aromâna, istroromâna) în toate locurile în care i-a găsit vieţuind pe aceştia.

Proiectul s-a conturat, în ceea ce priveşte spaţiul care urma să fie străbătut şi cercetat, de la o etapă la alta, de-a lungul anilor. Întâiul itinerar a mers pe urmele celui al lui Teodor Burada, cercetător de la sfârşitul sec. al XIX-lea, apoi atenţia s-a îndreptat şi spre locurile descrise de B.P. Hasdeu şi N. Iorga, vizitate de echipa lui Anton Golopenţia şi spre patria lui Tache Papahagi. După cinci ani, zece ţări vizitate şi peste 100.000 km parcurşi, a făcut un prim popas şi a alcătuit şi a tipărit lucrarea Românii din jurul României în imagini, apărută în 2008[3], care s-a bucurat de peste 50 de lansări de carte, despre care s-au scris peste 150 de recenzii şi prezentări în mass-media şi au fost organizate mese rotunde de interes ştiinţific. Dar acesta a fost începutul, pentru că pe urmă zările s-au tot lărgit, călătoriile s-au îndreptat spre locuri tot mai îndepărtate de casă şi durau timp tot mai îndelung.

Primele întrebări la care a vrut să afle răspuns autorul au fost unele de felul ”Care este punctul cel mai nordic (sau sudic, etc.) al aşezărilor româneşti ?”, pentru ca, odată fixate reperele, relaţiile interumane stabilite la faţa locului să fie cele care au determinat adâncirea şi lărgirea investigaţiilor. Mai ales adâncimea cunoaşterii, cu contacte ad-hoc, urmare a unor împrejurări unice, care nu se pot repeta nici pentru autorul nostru şi, oricum, niciodată pentru alţi cercetători, şi prelungite cu interviuri-confesiuni şi legarea unor prietenii pe viaţă.

Vezi și articolul complet de Prof. univ. dr. Zamfira MIHAIL

 

 

 

Înapoi
alte imagini:
Începutul paginii

24-29 noiembrie 2014

Afișul Biblioteca Județeană Mureș Afișul
Afișul
Philobiblon Mureșean.
ZILELE BIBLIOTECII JUDEȚENE MUREȘ

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini:
Începutul paginii

28 noiembrie 2014

Aspect Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare. În imagine de la stânga spre dreapta: Florin Bengean, Elena Mihu și Monica Avram.
Aspect de la manifestare
Aspect Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare. În imagine de la stânga spre dreapta: Florin Bengean și Ciprian Dobre.
Aspect de la manifestare

Acordarea distincției Pro Libro Senator personalităților
Elena Mihu și Péter H. M
ária

Distincția „Pro Libro Senator” a Bibliotecii Judeţene Mureş se acordă din anul 1996, unor personalități locale care s-au remarcat prin activitate cultural-științifică în folosul comunității și au avut o relație specială cu Biblioteca Județeană.

În acest an, distincția „Pro Libro Senator” a fost acordată doamnelor Elena Mihu - bibliotecar, profesor, muzeograf și Péter H. Mária - farmacist-cercetător.

Le-am felicitat astăzi, în cadrul evenimentului care a avut loc sub egida Zilelor Bibliotecii Judeţene Mureş.

Articolul și imaginile prin amabilitatea lui Ciprian Dobre

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare. 2, Biblioteca Județeană Mureș Aspect de la manifestare. În prezidiu de la stânga spre dreapta: Florin Bengean, Elena Mihu, Ciprian Dobre, Monica Avram și Péter H. Mária. 3, Biblioteca Județeană Mureș Diploma de onoare „Pro Libro Senator” - Elena Mihu. 4. Biblioteca Județeană Mureș Diploma de onoare „Pro Libro Senator” - Péter H. Mária.
Începutul paginii

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár