Biblioteca Judeţenă Mureş > Biblioteci din judeţ > Biblioteca Comunală Adămuş

Biblioteca Comunală Adămuş


Adresa: Adămuş, str. Principală, nr. 8., jud. Mureş, cod poştal: 547015
Telefon, Fax: 0265- 450.112, 0265- 450.133
Bibliotecar Margareta IndreicaMargareta Indreica
E-mail [email protected]
Orarul:
Luni 8 - 16 Joi 8 - 12; 16 - 20
Marti 8 - 12; 16 - 20 vineri 8 - 16
Miercuri 8 -16 Sâmbătă şi Duminică închis
Despre bibliotecă
Despre Adămuş
  Comuna
  Adămuş, jud.Mureş - Wikipedia
  Ádámos - Wikipédia
   
   

 

Comuna Adămuş Primaria comunei Adămuş
Primaria comunei Adămuş

Comuna

Adămuş - sat component al comunei Adămuş, este atestat documentar din anul 1405. Localitatea este aşezată pe râul Târnava Mică în aval de oraşul Târnăveni, pe drumul judeţean Târnăveni – Blaj. Biblioteca Comunală este situată pe strada Principală nr. 8, în incinta localului Căminului Cultural din localitatea centru de comună.

 

 

 

 

 

 

Comuna Adămuş Biblioteca comunală Adămuş
Biblioteca comunală Adămuş

Descrierea bibliotecii

Biblioteca Comunală Adămuş funcţionează într-un spaţiu de 50 mp, în incinta Căminului Cultural Adămuş, ocupând două încăperi de la etajul edificiului cultural. Spaţiul funcţional al bibliotecii cuprinde două săli care au următoarele destinaţii: prima încăpere are funcţia de deservire şi împrumut cu acces liber la raft, având amenajat un spaţiu destinat utilizatorilor de internet şi alte facilităţi oferite de calculatorul din dotare.

Etajera cu noutăţi are scopul de a informa prompt cititorii asupra ultimelor achiziţii; un raft rotativ ce-i atrage ca un magnet pe cei mai mici cititori şi de asemenea un loc amenajat pentru bagaje; a doua încăpere facilitează de asemenea accesul liber la raft, având amenajat aici un spaţiu pentru sala de lectură, fiind accesibil utilizatorilor şi fişierul cu cele două cataloage organizate de bibliotecă: catalogul alfabetic şi sistematic.

 

 

 

Comuna Adămuş Biblioteca comunală Adămuş−Bibliotecara
Biblioteca comunală Adămuş

 

Biblioteca are organizate într-un compartiment unic următoarele servicii: completare–prelucrare, împrumut la domiciliu pentru adulţi şi copii, consultarea pe loc a documentelor, informare bibliografică. Ambianţa plăcută, primitoare pe care o oferă spaţiul bibliotecii este conferită în principal de dotările de ultimă oră realizate prin bunăvoinţa şi amabilitatea domnului primar ing. Sipos Iosif, care a dovedit în decursul anilor o largă deschidere spre instituţia cărţii.

Astfel începând cu anul 2003 au fost achiziţionate în mod constant bunuri de valoare, contribuind toate la înnoirea din temelii a bibliotecii.

 

 

Comuna Adămuş Biblioteca comunală Adămuş
Biblioteca comunală Adămuş

Scurt istoric

 

 

Biblioteca Comunală Adămuş a fost înfiinţată în anul 1962, având pentru început un număr de 3.482 volume, în decursul anilor biblioteca acumulând an de an un număr însemnat de cărţi, astfel că în prezent fondul de carte numără 10.524 de volume. În 1968 biblioteca deţinea un număr de 7.000 volume şi coordona 3 filiale, înfiinţate în satele aparţinătoare. În 1975 colecţiile acestora au fost comasate în actuala bibliotecă comunală.

 

 

 

 

 

Biblioteca comunală Adămuş Biblioteca comunală Adămuş−Aspect din bibliotecă.
Biblioteca comunală Adămuş

Colecţiile bibliotecii

Organizarea sistematico-alfabetică a colecţiilor, cu acces liber la raft, facilitează accesul bibliotecarului şi a utilizatorilor bibliotecii la documente în timp util, servirea clienţilor fiind în acest fel deosebit de promptă. Profilul enciclopedic al bibliotecii îi conferă posibilitatea de a satisface o largă paletă de solicitări din partea utilizatorilor săi. Fondul de carte deţinut de biblioteca comunală este organizat conform Clasificării Zecimale Universale, pe domenii de activitate, începînd cu grupa 0 pînă la grupa 9. Colecţiile bibliotecii s-au îmbogăţit an de an, creşterea anuală în perioada 1991 – 2008 înregistrând o medie de 256 titluri noi / an.

 

 

 

 

Fondul  de carte existent este structurat  după  cum  urmează:
Literatură
8.316
volume
Ştiinţe exacte şi tehnică
802
volume
Ştiinţe umane şi sociale
1.150
volume
Generalităţi şi artă
256
volume
După limbă se împart în următoarele categorii:
Română
7.826
volume
Maghiara
2.657
volume
Engleză şi franceză
33
volume
Alte limbi
86
volume

 

Colecţiile bibliotecii acoperă în mare măsură nevoile de lectură şi informare a utilizatorilor - bibliografia şcolară, beletristica şi alte domenii de interes. Domeniile de cunoaştere s-au diversificat atât de mult, încât nevoia de informare nu o poate rezolva decât o bibliotecă cu profil enciclopedic. Biblioteca deţine prin colecţiile sale consistente, pe diversele domenii ale cunoaşterii umane, un valoros tezaur spiritual. Dezvoltarea fondului de carte s-a realizat atât prin achiziţii cât şi prin donaţii ce provin de la persoane fizice.

Fondul de carte este compus în mare parte din beletristică, cu precădere titluri din literatura română dar şi din literatura universală, la care se adaugă alte domenii, cum ar fi: generalităţi, ştiinţe, istorie, geografie. Sursa tradiţională de îmbogăţire a colecţiilor o reprezintă achiziţia: fie prin deplasarea la librăriile din judeţ, fie prin comandă on-line direct la editurile din ţară, cu care biblioteca colaborează în condiţii deosebit de avantajoase, această ultimă modalitate statornicindu-se doar în ultimii ani. Doresc să subliniez această latură a colaborării editură – bibliotecă, din punctul meu de vedere acest demers având cel puţin trei raţiuni majore: cunoaşterea de către bibliotecar a ultimelor apariţii editoriale prin oferta de carte pusă la dispoziţie de către editură, economia de timp în achiziţia de carte şi nu în ultimul rând rabatul de care beneficiază biblioteca, lucru deloc de neglijat în actualul context economico-financiar, motive pentru care intenţionez să urmez pe mai departe această cale de achiziţie.

Practica instituită de o serie de edituri din ţară cu bibliotecile, cel mai sigur şi mai important client, se dovedeşte benefică pentru ambii parteneri şi în cele din urmă utilizatorul fiind, cititorul. În relaţia cu editurile am convenit să ne trimită facturile în coletul cu cărţi, urmând apoi să achităm valoarea acestora prin trezorerie, cu dispoziţie de plată. Lucrările astfel obţinute dispun de o informaţie de ultimă oră, precum şi condiţii grafice de excepţie, fiind notabile eforturile bugetare din ultimii ani în achiziţia de cărţi noi. O preocupare constantă de-a lungul anilor a fost aceea de a purifica colecţiile prin eliminarea documentelor uzate fizic şi moral, în acest sens fiind casate începând cu anul 1991 un număr total de 1.166 volume, o medie anuală de 65 volume.

 

Biblioteca comunală Adămuş Sala de lectură a bibliotecii.
Sala de lectură a bibliotecii

Serviciul relaţii cu publicul – împrumut

Prin sprijinul constant al Consiliului Local Adămuş, care a alocat an de an un buget onorabil Bibliotecii Comunale, atât pentru achiziţia de documente cât şi pentru întreţinerea spaţiului şi chiar dotarea cu mobilier adecvat bibliotecii, în decursul anilor, biblioteca a acumulat un plus de valoare, având o înfăţişare modernă, agreabilă. Biblioteca comunală practică prin serviciile sale, împrumutul la domiciliu, urmăreşte îndeaproape înapoierea cărţilor împrumutate, popularizează cartea şi biblioteca prin acţiunile specifice pe care biblioteca le organizează.

Biblioteca poate reţine la cererea expresă a cititorilor acele cărţi care sunt în patrimoniul bibliotecii, dar care la momentul cererii formulate de clientul respectiv, întâmplător nu se află în bibliotecă, urmând ca apoi acesta să fie înştiinţat de rezervarea cărţii solicitate, fie telefonic, fie prin SMS. Pentru o cât mai judicioasă completare a fondului de carte cu cerinţele publicului cititor, am instituit un „catalog” de „Cereri refuzate” în care am cuprins pe formulare-tip, toate acele cereri care nu au putut fi onorate deoarece biblioteca nu deţine publicaţiile menţionate, tocmai pentru a le avea în vedere, spre a fi cumpărate cu proxima ocazie.

La capitolul instrumente de informare oferite utilizatorilor, punem la dispoziţia acestora, cele două cataloage: catalogul alfabetic şi catalogul sistematic, evidenţe în care s-a înglobat o muncă deosebit de laborioasă, fiind întocmite fişe de descriere bibliografică a documentelor din bibliotecă, atât la intrările curente de carte, cât şi retrospectiv, la o bună parte a fondului deja existent, fond de carte pe care l-am preluat în custodie începând cu anul 1991. În limita timpului disponibil se va continua cuprinderea întregului fond de carte în evidenţele cataloagelor, acestea constituind o oglindă fidelă a patrimoniului existent şi deosebit de utilă atât bibliotecarului cât şi cititorilor bibliotecii. La acest capitol îmi exprim speranţa ca în viitorul apropiat biblioteca să poată achiziţiona un soft de bibliotecă care să uşureze munca de prelucrare a fondului de carte şi a altor evidenţe specifice bibliotecii. O altă sursă de informare sunt listele cu titlurile noi intrate în bibliotecă şi de asemenea listele bibliografice tematice întocmite după bibliografia şcolară, sau la cerere.

Rolul bibliotecarului în îndrumarea lecturii, în alegerea cărţilor pe care le pot citi copiii este esenţial ; călăuzită fiind de ideea că lecturile elevilor trebuie să fie cât mai variate şi să îmbrăţişeze toate domeniile de activitate: ştiinţe naturale, geografie, istorie etc., am îmbogăţit fondul de carte cu enciclopedii, atlase, ghiduri deosebit de atractive, astfel încât să captăm interesul cititorilor în acest sens. De asemenea biblioteca deţine documente multimedia, DVD-uri, CD-uri educaţionale (colecţia de CD-uri Office, Reţele Internet şi Intranet, Iniţiere în HTML, Iniţiere în Corel Draw etc.) şi documentare pe suport electronic (colecţia de DVD-uri „Descoperă” a anului 2008, împreună cu revista menţionată ); vizionarea filmelor: „Amintiri din copilărie”, „Stan şi Bran”, „Mr. Bean”, „ Pistruiatul„, în după-mesele de relaxare, făcând deliciul micilor spectatori. Procesul de informatizare a fost înţeles de către autorităţile locale ca o necesitate, ce are drept rezultat îmbunătăţirea activităţii de lectură publică în beneficiul locuitorilor comunei.

Biblioteca comunală Adămuş Tineri utilizatori de internet.
Tineri utilizatori de internet.

Astfel începând cu luna august a anului 2008, la sediul Bibliotecii Comunale a fost amenajat un punct de acces gratuit la internet, unde beneficiarii bibliotecii să poată fi prompt informaţi, în acest fel biblioteca dovedindu-şi menirea de instituţie de interes comunitar şi de protecţie social-culturală a cetăţeanului. La pas cu progresul ultimilor ani în domeniul informatic, biblioteca găzduieşte în rafturile şi sertarele sale documente multimedia, care au condus la îmbunătăţirea relaţiilor sale cu publicul, prin diversificarea serviciilor sale şi crearea de facilităţi noi. Prin consultarea resurselor internet, utilizarea serviciului de poştă electronică, prin gama diversă de comunicare a informaţiei (e-mail, messenger, microfon, web-cam ) calculatorul a devenit un mijloc de comunicare absolut indispensabil în zilele noastre. Bibliotecarul trebuie să răspundă provocărilor noilor tehnologii prin autoperfecţionare continuă spre a ţine pasul cu cerinţele actuale. Un obiectiv – ţintă fixat de bibliotecă este acela de a populariza existenţa acestui punct de acces la informaţia electronică în sediul bibliotecii, aceasta fiind o investiţie de suflet şi de inteligenţă, având concursul nemijlocit al autorităţilor locale în acest demers. Manifestările educative şi culturale constituie un important segment al activităţii de bibliotecă, prin acţiunile organizate în acest sens, intenţia declarată fiind aceea de a fideliza publicul deja existent, spre a păstra în continuare legătura cu biblioteca.

În acest context ne-am îndreptat atenţia spre nevoile specifice de lectură şi informare, prin organizarea de expoziţii tematice de carte, prezentări de carte – în general cărţi noi achiziţionate – de asemenea o expoziţie cu caracter permanent pentru ultimele achiziţii (cărţile cu autograf deţinute de bibliotecă stau la loc de cinste ), sau o serie de alte rafturi tematice pe care le împrospătăm mereu cu lucrări noi, dintre rafturile tematice organizate doresc să exemplific prin următoarele: „Scriitori mureşeni”, „Provocările lumii moderne”, „România sub lupa contemporanilor”, „Miturile şi celebrităţile lumii”, „Destine … tragice destine...”, „Lecturi fundamentale”, „Romanul autobiografic”, „Literatura diasporei „ „Să descifrăm tainele calculatorului”. De asemenea am înmănuncheat o serie de cărţi deosebit de valoroase prin conţinutul lor, în următoarele genuri literare: eseuri, dialoguri filozofice, maxime, cugetări şi aforisme, cărţi care şi-au dovedit utilitatea de-a lungul timpului. De un interes deosebit de mare s-a bucurat şi se bucură în continuare seria de cărţi de bucate „ Cele mai bune 100 ... „ acestea fiind împrumutate într-un număr mare, fiind foarte apreciate de gospodine. Continuând periplul nostru printre rafturile bibliotecii, propun un popas la raftul rotativ, de asemenea extrem de bine primit de tinerii cititori, care au găsit mereu pe poliţele sale, poveştile îndrăgite ale lui H. Ch. Andersen, basmele Fraţilor Grimm, neasemuitele poveşti ale lui I. Creangă etc., poveşti care ne-au încântat şi nouă anii copilăriei. Am expus de asemenea colecţia de autor „Jules Verne”, intitutată „Integrala Jules Verne”, romane solicitate la nivel gimnazial ; am înmănuncheat pe acelaşi raft o serie de cărţi cu tematică: „Pagini de istorie”.

Biblioteca încearcă să ofere orice tip de informaţie, precum şi posibilitatea de conversaţie sau dezbatere publică pe teme diverse: fie de actualitate, fie prilejuite de lectura unei cărţi ; biblioteca răspunde diverselor probleme de ordin social, cultural, civic, cu care se confruntă locuitorii ei, prin îndrumarea spre forurile competente de care depinde rezolvarea problemelor lor. Aş aminti doar de colaborarea fructuoasă, durabilă şi statornică cu Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Târnăveni, colaborare de a cărei roade beneficiază un număr de peste 400 de pensionari, locuitori ai comunei Adămuş, dintre care peste 100 de pensionari fiind înscrişi ca şi cititori ai bibliotecii comunale şi care apelează în mod frecvent la serviciile bibliotecii ; din totalul de 574 cititori înscrişi la sfârşitul anului 2008, pensionarii ocupând o pondere de 18 %. Intrând pe tărâmul cifrelor statistice aş dori să menţionez câţiva indicatori ai activităţii bibliotecii, indicatori care este posibil să nu impresioneze, deoarece sunt cifre seci, dar în spatele acestora se ascunde aşa cum se poate lesne înţelege o muncă laborioasă şi perseverentă a personalului bibliotecii. La sfârşitul anului 2008 am însumat activitatea celor 12 luni, rezultând următoarele: un număr de 574 cititori deserviţi, având o frecvenţă medie de 28 cititori / zi, frecvenţa totală anuală fiind de 5.970 utilizatori. Totalul publicaţiilor de care au beneficiat utilizatorii bibliotecii a fost de 6.820 cărţi şi reviste, dintre care 5.419 împrumutate la domiciliu. Din totalul de 574 cititori, ponderea cea mai mare de utilizatori de consemnează în rândul elevilor, aceştia deţinînd o pondere de 43 % din totalul general, adică numeric vorbind: 245 de elevi.

 

Biblioteca comunală Adămuş Biblioteca comunală Adămuş−Activitate.
Biblioteca comunală Adămuş−Activitate.

Din activitatea bibliotecii cu publicul

La nivelul bibliotecii, având concursul câtorva cititori fideli, am realizat în cursul anului 2008, un panou informativ „Scara timpului şi personalităţile lumii”. Aşa cum ilustrează imaginile cuprinse în prezentarea Powerpoint, în colaborare cu Şcoala din localitate, la data de 15 ianuarie 2008 biblioteca a organizat omagierea poetului naţional „Mihai Eminescu”, împreună cu elevii clasei a II-a, colaborator fiind doamna învăţătoare Simionescu Ana. Prin chestionarele care solicită cititorii să răspundă anumitor teme de dezbatere, biblioteca a dorit să facă o introspecţie în preocupările lor, temele propuse fiind: „Biblioteca – considerente personale” (2008), „Prietenia este bunul cel mai de preţ al omului” – chestionar concurs (2009) etc.

Un mod deosebit de agreat de manifestare în rândul copiilor este desenul, aceştia beneficiind de câte o mapă de lucru ( nominală ), pe care o păstrează la sediul bibliotecii, unde în după-mesele lor libere vin să deseneze, să se destindă, să converseze şi deseori să lege noi prietenii. În paleta largă a activităţilor organizate de bibliotecă se înscrie şi panoul-concurs,care îndeamnă să ne devoalăm gândurile referitor la o anumită temă supusă atenţiei: „Martie – cu ghioceii la rever” (2009), sau un alt panou realizat cu concursul a 14 elevi de gimnaziu în anul 2008: „ A venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva ” – printre frunze... gânduri… (titlul generic al concursului).

Biblioteca comunală organizează pe tot parcursul anului expoziţii de carte pe următoarele paliere: cărţi cu o anumită tematică, cărţi legate de o persoană aniversată sau comemorată în decursul anului. Biblioteca publică prin serviciile gratuite oferite, programul zilnic de 8 ore, natura enciclopedică a colecţiilor sale, dotările de care dispune, natura diversă de informaţii pe care le difuzează – în toate ipostazele lor – este unul din centrii de învăţătură, formare, informare şi educaţie a comunităţii pe care o deserveşte. Biblioteca reprezintă un spaţiu privilegiat de lectură ca delectare, de socializare şi oferă un bun prilej de plăcute întovărăşirii spirituale.

 

https://www.youtube.com/watch?v=mBGgvxy5gQA

https://www.youtube.com/watch?v=KA1od4AzfwI

https://www.youtube.com/watch?v=R4752GEj1Uc

 

Biblioteca Comunală Adămuş Biblioteca Comunală Adămuş-lansarea oficială a programului BIBLIONET. În imagine de la stânga spre dreapta:
ing. Sipos Iosif – primarul comunei Adămuş, Melania Suciu –coordonatoarea proiectului Biblionet în judeţul Mureş şi Margareta Indreica – bibliotecară.
Biblioteca comunală Adămuş
Inaugurarea BIBLIONET.

Programul BIBLIONET la Adămuş, jud. Mureş

Joi, 11.11.2010, a avut loc la sediul Bibliotecii Comunale Adămuş, lansarea oficială a programului BIBLIONET. Au participat ing. Sipos Iosif – primar, Fuleki Karoly - viceprimar, oficialităţi din localitate şi reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Mureş: Melania Suciu –coordonatoarea proiectului Biblionet în judeţul Mureş, Alina Fokt –formatoarea proiectului, precum şi Margareta Indreica – bibliotecara bibliotecii locale şi un grup de elevi ai claselor a VI-a şi a VIII-a de la şcoala din localitate, însoţiţi de directoarea şcolii, prof. Maria Adina Boar.

Prin implementarea programului BIBLIONET – LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA, în biblioteca comunală paleta serviciilor oferite publicului larg s-a diversificat şi s-au creat noi oportunităţi de informare , prin dotarea bibliotecii cu echipamente I.T. de ultimă generaţie . Acest serviciu creează noi facilităţi şi deschide noi orizonturi de cunoaştere - o fereastră larg deschisă spre viitor . Implementarea programului a fost posibilă prin implicarea următoarelor instituţii: Fundaţia Bill şi Melinda Gates (sponsor al programului), Fundaţia IREX, ANBBPR, Biblioteca Judeţeană Mureş, Biblioteca Comunală Adămuş, Primăria comunei Adămuş, Consiliul Local Adămuş.

Biblioteca a fost dotată prin acest proiect cu 4 calculatoare şi echipamentele conexe aferente acestora . Prin acest proiect biblioteca îşi propune să fidelizeze publicul deja existent şi să atragă noi cititori, noi utilizatori. Acest ţel devine o provocare în condiţiile de concurenţă cu alte mijloace mass media de informare care ne înconjoară zi de zi, pas de pas.

Programul - Biblionet – este deosebit de bine primit de publicul larg, zilnic trec pragul bibliotecii pentru a beneficia de servicii Internet, elevii de la gimnaziu din localitate, liceenii şi uneori chiar studenţii la diferite forme de învăţămînt. De asemenea la diverse servicii – xerox, scanare şi expediere a unor documente prin e-mail, copiere CD-uri sau DVD-uri la cerere, listarea unor documente, apelează o seamă de persoane cu preocupări diverse şi de asemenea cu cerinţe dintre cele mai diverse, aşa cum am enumerat mai sus.

Echipamentele cu care este dotată biblioteca sunt de o utilitate majoră astfel încît zi de zi solicitările diverse care ne sunt adresate de clienţii bibliotecii, se pot onora în condiţii optime.

În numele tuturor beneficiarilor şi a potenţialilor utilizatori ai serviciilor Internet, doresc să mă îndrept cu un cuvînt de mulţumire şi de gratitudine, spre toate persoanele care s-au implicat în mod hotărîtor pentru a finaliza acest proiect deosebit de generos, atît prin utilitatea lui, cît şi ca valoare intrinsecă a echipamentelor de care am beneficiat. Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima încîntarea copiilor,recunoştinţa adulţilor,mulţumirea elevilor, admiraţia generală,referitor la implementarea proiectului – Biblionet- lumea în biblioteca mea, proiect ce sunt convinsă că îşi va arăta în timp roadele. Alăturez cîteva imagini relevante pentru a ilustra cele exprimate în rîndurile de mai sus.

În perioada 28 februarie - 05 martie 2011, Biblioteca Comunală Adămuş, a desfăşurat o campanie de popularizare a serviciilor de Internet pe care le oferă, în cadrul campaniei "HAI PE NET !", campania fiind susţinută şi coordonată de Fundaţia EOS Romînia. În perioada menţionată biblioteca a organizat zilnic diverse activităţi, dintre care aş menţiona:

  • Luni - 28 febr. 2011- însoţiţi de d-ul prof. Dodoşiu Samuilă, elevi ai Şcolii Generale Adămuş au vizitat biblioteca şi au redactat cîte un document în Word.
  • Marţi - 01 martie 2011- am vizionat o parte din filmuleţele din campania "Hai pe net !" , campanie desfăşurată în anul 2010. Toţi am fost deosebit de încîntaţi.
  • Miercuri - 02 martie 2011, au venit succesiv două clase de elevi ai şcolii din localitate , însoţiţi de prof. Keszeg Ştefan Levente şi respectiv prof. Indreica Emil - Vasile , ambii profesori de matematică şi informatică , care împreună cu d-na bibliotecară au prezentat cîteva lecţii de geometrie prin videoproiecţie. Evenimentul s-a dovedit unul deosebit de reuşit.
  • Joi - 03 martie 2011, sub îndrumarea d-nei director al Şcolii Generale Adămuş, prof. Boar Maria Adina, un grup de elevi deosebit de talentaţi , şi-au pezentat compunerile tematice, sub genericul campaniei "Hai pe net !". Compunerile cele mai bine realizate, sub titlul generic "Prietenul meu , calculatorul ", au fost răsplătite cu premii.
  • Vineri - 04 martie 2011 , precum şi în zilele anterioare , au fost invitate la bibliotecă, persoane care nu erau deloc familiarizate cu calculatorul sau Internetul , spre a viziona cîteva filmuleţe, sau a primi informaţii despre utilitatea noilor tehnologii (scanner, imprimantă, serviciul de poştă electronică , etc.) . Pe tot parcursul săptămînii persoanele care au intrat online de pe calculatoarele bibliotecii , s-au înregistrat ca participanţi în cadrul campaniei "Hai pe net !".

Aş sublinia în mod deosebit , încîntarea cu care au participat elevii la aceste activităţi. Nu aş neglija nici celălalt segment de persoane (casnice, pensionari ) care au fost de asemenea impresionaţi de noile facilităţi oferite de Internet şi care au manifestat de asemenea un mare interes şi desigur uimire pentru multitudinea de informaţii oferite. Desigur fotografiile realizate în această perioadă, surprind o parte din evenimente, dar emoţiile trăite nu pot răzbate prin intermediul imaginilor şi nici chiar cuvintele nu le pot descrie ...

Cu gînduri bune, bibliotecar Indreica Margareta.

Vezi secvenţele video de la lansarea BIBLIONET în jud. Mureş...

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Adămuş Aspect de la lansarea oficială a programului BIBLIONET. 2, Biblioteca Comunală Adămuş Oficialităţi locale. 3, Biblioteca Comunală Adămuş Aspect din bibliotecă. 4, Biblioteca Comunală Adămuş Moment artistic susţinut de un grup de elevi, sub îndrumarea d-nei director, prof. Boar Maria Adina. 5, Biblioteca Comunală Adămuş Moment artistic susţinut de un grup de elevi, sub îndrumarea d-nei director, prof. Boar Maria Adina. 6, Biblioteca Comunală Adămuş Elevi ai Şcolii Generale Adămuş, participînd la lansarea programului - Biblionet. 7. Biblioteca Comunală Adămuş Aspect din bibliotecă.

 


 

Cuvânt de mulţumire

Doresc să mulţumesc în mod special pentru buna colaborare cu instituţia Bibliotecii Comunale, domnului primar ing. SIPOŞ IOSIF - de al cărui sprijin am beneficiat în toate demersurile pe care le-am intreprins în numele instituţiei pe care o reprezint - atât pentru achiziţia de carte, cât şi pentru dotările necesare bunei funcţionări a bibliotecii. Un mesaj de calde mulţumiri doresc să adresez de asemenea consilierilor locali care au sprijinit instituţia bibliotecii comunale, de-a lungul anilor prin alocările bugetare care au fost acordate bibliotecii, astfel încât să funcţioneze în parametrii optimi, cu precădere d-lui Moldovan Dinu de al cărui sprijin nemijlocit s-a bucurat biblioteca - toate acestea fiind în folosul comunităţii pe care o deservesc. De asemenea mă îndrept cu sincere mulţumiri, spre colegii de la Biblioteca Municipală Târnăveni, de al căror sprijin şi suport moral am beneficiat de-a lungul anilor, de al căror sfaturi şi îndrumări metodice m-am bucurat chiar de la începutul carierei de bibliotecar, cu mulţumiri speciale d-lui Moldovan Gheorghe, care ne-a îndrumat şi ne-a insuflat tuturor încredere în demersurile intreprise pentru împlinirea menirii bibliotecarului în contextul societăţii moderne. Exprim sincere mulţumiri, tuturor acelora care s-au îndreptat cu gânduri bune şi sincere spre Biblioteca Comunală, au fost colaboratori fideli ai bibliotecii prin suportul pe care l-au acordat desfăşurării activităţii acesteia.

 

 

Margareta Indreica

 

 


©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş