Biblioteca Judeţenă Mureş > Biblioteci din judeţ > Biblioteca Comunală Albeşti

Biblioteca Comunală Albești


Adresa: Albeşti, str. Lungă, nr. 117., jud. Mureş, cod poştal: 547025
Telefon:  
Bibliotecar Anca Ciotloş Anca Ciotloş
E-mail [email protected]
Orarul:
Luni 8 - 16 Joi 8 - 16
Marti 8 - 16. vineri 8 - 13, 17 - 20
Miercuri 8 -13, 17 - 20 Sâmbătă şi Duminică închis
Despre bibliotecă
 
   
Despre Albeşti
  Comuna
  Albeşti, jud.Mureş - Wikipedia
  Fehéregyháza - Wikipédia
   
   

 

Comuna Albeşti, jud. Mureş Biblioteca Comunală Albeşti
Biblioteca Comunală Albeşti

 

Scurt istoric

Înfiinţată pe raza comunei Albeşti jud. Mureş, cu satele aparţinătoare: Jacu, Şapartoc, Boiu, Ţopa, din 1953, anul primului registru inventar al bibliotecii. Bibliotecar fiind D-na Lucreţia Babeş, a fost învăţătoare, apoi prezentând probleme la corzile vocale şi datorită faptului că era o bună iubitoare de carte şi oameni, prin atracţia sa către publicul de toate vârstele, reuşeşte să menţină Biblioteca comunei la cote înalte, prin aprovizioanarea cu carte, mobilier pe care îl avem şi astăzi, rafturi, mese pentru studiul lecturii, multe dintre acestea le avem în bună stare şi astăzi.

 

 

 

 

alte imagini: 1, Comuna Albeşti Aspect din comună. 2, Comuna Albeşti Aspect din comună. 3, Comuna Albeşti Aspect din comună. 4, Comuna Albeşti Aspect din comună. 5, Comuna Albeşti Aspect din comună. 6, Comuna Albeşti Aspect din comună. 7. Comuna Albeşti Aspect din comună.


 

Biblioteca Comunală Albeşti Aspect din bibliotecă
Biblioteca Comunală Albeşti - aspect din bibliotecă

Până în anii 1980, când soarta bibliotecilor comunale din toată ţara suferă drastice modificări, cenzura care apare în rândul culturii scrise face ca acestea să rămână cu o jumătate de normă şi chiar deloc urmând ca acestea să fie închise.

Personalul bibliotecilor trebuie să-şi găsească altă ocupaţie pentru a-şi purta existenţa. Sigur că dragostea de carte şi om a Lucreţiei Babeş se împleteşte cu munca de la întreprinderea Faianţa- Sighişoara, rămânînd cu program redus de 8 ore săptămânale. Iată cultura albeştenilor aspru lovită, fiind aplecaţi spre lectură, cartea era unicul mijloc de libertate, de recreere şi împlinire, pe care îl aveam, utilizând-o spre lectură necondiţionată în orice situaţie ne aflam, în staţie, în tren deci în mijloacele de transport, când puteai să citeşti un rând erai esenţialmente alt om, fiindcă accesul la lectură era unica formă de libertate şi cultură pe care ştiam să o preţuim. Nu era carte care să nu fie citită şi răscitită din Biblioteci în acele vremuri.

 

 

 

 

Televiziunea avea program redus, 2 ore seara la ştiri, un film, o piesă de teatru în care apreciam actorul român, am învăţă-i iubim şi să-i stimăm în mod deosebit, acestea erau adevăratele noastre momente culturale care erau întradevăr deosebite şi sunt cele mai calde amintiri ale poporului român. După anul 1989 când lumea s-a dezlănţuit spre aşa zisa democaţie, dar care a dat ceva bun redeschiderea bibliotecii noastre în 1991.

Reînfiinţată în 1991 şi amplasată în centrul comunei, clădirea este totodată şi un monument istoric care datează din sec. al XVII -lea, fiind amenajată funcţional, face faţă nevoilor lecturii păstrând în colecţiile sale valori ale culturii scrise.

 

Biblioteca Comunală Albeşti Aspect din bibliotecă
Biblioteca Comunală Albeşti - aspect din bibliotecă

Se spune ca Biblioteca este vitrina unei comunităţoi, adulţii, avem datoria să ne dedicăm nevoilor specifice formării, dezvoltării intelectuale a copilului, oferindu-i un spaţiu funcţional, atractiv, o bibliotecă unică, primitoare, vie, construind un „ cabinet magic", cum spunea J.L. Borges, numai aşa putem fi siguri că „spiritele vrăjite" vor veni şi setea de a cunoaşte le va da copiilor libertatea de a gândi. Atunci eu un umil slujitor al acestor cărţi şi al oamenilor, am pus piciorul în această incintă.

Astfel am învăţat că drumul spre Bibliotecă se desfăşoară constant de-a lungul anului şcolar, dar şi în timpul vacanţelor, cartea şi biblioteca, sunt cu acces nelimitat aşa încât atât cartea pentru pefecţionare, studiu şi toate cele care decurg din timpul închinat formării şi informării să se prelungească în munca cu cartea şi timpul de respiro dedicat vacanţelor şi a cărţilor pentru deconectare. Iată cartea prin lecturarea sa este asemenea unei terapii care arată longevitatea spiritului, luând citatul de pe frontispiciul Bibliotecii antice, unde se spune că „lectura este leac pentru suflet".

 

 

 

 

Aşa încât eu caut să atrag oamenii spre lectură, pe cei mici să iubească cartea, să o preţuiască, dar mai ales să o venereze. Cine citeşte când este mic citeşte şi când este mare, plăcerea învăţturii se formează de la vârsta fragedă. Ducând mai departe vorba cronicarului nostru Miron Costin: „Că nu este alta mai de preţ zăbavă, decât cetitul cărţilor".

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Biblioteca 2, Biblioteca Comunală Albeşti Expoziţie de carte. 3, Biblioteca Comunală Albeşti Aspect din biblioteca. 4, Biblioteca Comunală Albeşti Expoziţie de carte. 5, Biblioteca Comunală Albeşti Aspect din bibliotecaă. 6. Biblioteca Comunală Albeşti Anca Ciotloş−bibliotecară.

 

Biblioteca Comunală Albeşti Aspect din bibliotecă - expoziţie de carte
Biblioteca Comunală Albeşti -expoziţie de carte

 

Provebul românesc "Ai carte ai parte" este şi astăzi ataşatul bibliotecilor, pentru că deschiderea multelor şcoli, facultăţi face ca uşile bibliotecilor să fie deschise pentru pregătiri speciale, iată cartea care este principala sursă de informare şi definitivare a cunoştinţelor profesionale. Desfăşurarea activităţii unei bibliotecare este achiziţionarea de carte în folosul comunităţii, preocuparea de a o prezenta lectorului definind inscripţia antică: „Biblioteca fiind leac pentru suflet". Formarea unui public instruit, care să participe la sărbătoarea cărţii de câte ori aceasta instituţie cum sunt Bibliotecile aduc în satul lor un plus de culoare şi sănătate spirituală.

 

 

 

 

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Biblioteca comunei Albeşti−Tineri cititori. 2, Biblioteca Comunală Albeşti Biblioteca comunei Albeşti−Tineri cititori.

În Revista „Bibliotheca Marisiana al Bibliotecii Judeţene Mureş, An I, NR. 1, 2006, se arată: din totalul de 90 biblioteci comunale ale Jud.Mureş, 47 sunt încadrate cu normă întreagă, printre ele aflându-se şi Biblioteca comunei Albeşti.

Iată câteva din atuurile unui bibliotecar: Creativitatea trebuie să se manifeste în cel puţin trei direcţii: creator de instituţie în sensul în care îi determină conţinutul (prin achiziţie), îi structurează colecţiile şi îi proiecteză o imagine seducătoare pentru public; creator de instrumente ştiinţifice (cataloage, bibliografii), creator de monografii care redau viaţa şi istoria unei comunităţi.

În prezent, bibliotecile publice de la noi se dezvoltă cu viteze diferite în direcţia asimilării tehnologiei informaţiei, trebuind să devină parteneri cu alţi facori culturali locali, şi să ofere acces nelimitat la toate documentele sprijinind educaţia şi învăţământul în procesul cunoaşterii.

Iată primim din sursa revistei „Bibliotheca Marisiana" că jumătate din membrii comunităţii frecventeză biblioteca exemplu fiind: Sângeorgiu de Mureş, Albeşti, Adămuş.

 

Anca Ciotloş

Biblioteca Comunală Albeşti Aspect din bibliotecă - expoziţie de carte
Biblioteca Comunală Albeşti -expoziţie de carte

 

Colecţia „Biblioteca pentru toţi”, fondată în anul 1895, este relansată în anul 2009 de Jurnalul Naţional printr-o serie de 100 de titluri exclusiv româneşti. O colecţie valoroasă, care trebuie să existe în fiecare casă, pe rafturile fiecărei biblioteci. Fiecare volum din colecţie este legat într-un format clasic, texturat, cules cules cu un font inspirat de literele desenate de Claude Garamond, cu o supracopertă elegantă.

Biblioteca comunei noastre, iată mulţumeşte în mod deosebit că are deja în rafturi operele marilor noştri scriitori, într-o elegantă colecţie care, o reîntâlneşte pe cea lansată în anul 1895, a anilor 1960-1965, care şi aceea a însemnat şi înseamnă încă titluri rare – dar şi dacă acestea sunt în număr de 2-3 exemplare cu timpul au devenit uzate, iată cu bucurie primim aceste deosebite volume.

Putem spune că unele dintre ele sunt chiar la un singur exemplar pe rafturile bibliotecii şi ne bucurăm că putem răspunde cerinţelor de lectură şi literatură română.

Descoperim pe supracopertă un tablou al marilor pictori români şi străini: N. Grigorescu, Ştefan Luchian, Sabin Bălaşa sau tablouri din alte colecţii aflate la Muzeul de Artă al României. Iată suntem introduşi pe nesimţite în lumea pictorilor unde găsim – pe fiecare volum al acestei colecţii – porţi ale artei şi gândului.

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Colecţia "Biblioteca pentru toţi". 2, Biblioteca Comunală Albeşti Colecţia "Biblioteca pentru toţi". 3, Biblioteca Comunală Albeşti Colecţia "Biblioteca pentru toţi". 4, Biblioteca Comunală Albeşti Colecţia "Biblioteca pentru toţi". 5. Biblioteca Comunală Albeşti Colecţia "Biblioteca pentru toţi".

Activităţi

Inaugurarea festivă a Bibliotecii Comunale din Albeşti, jud. Mureş dotată cu echipamente de calcul BIBLIONET.
Operator Cezar Neghină.

Lansarea programului BIBLIONET

Joi, 3.02.2011, ora 12, a avut loc la sediul Bibliotecii Comunale din Albeşti, lansarea oficială a programului BIBLIONET în localitatea Albeşti. Manifestarea s-a desfăşurat în prezenţa autorităţilor locale şi a reprezentanţilor Bibliotecii Judeţene Mureş. Au ţinut scurte alocuţiuni primarul comunei ing. Nicolae Şovrea, directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, Monica Avram şi bibliotecara Anca Ciotloş.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vezi Biblioteca Video

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Scurte alocuţiuni. 2, Biblioteca Comunală Albeşti Cuvântul reprezentantei Bibliotecii Judeţene Mureş, directoarea Monica Avram. 3, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul cultural din Albeşti−Şedinţa festivă. 4, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul cultural din Albeşti−Şedinţa festivă. 5, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul cultural din Albeşti−Şedinţa festivă. 6, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul cultural din Albeşti−Şedinţa festivă. 7, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul cultural din Albeşti−Corul copiilor, îndrumătoare Daniela Vlad. 8. Biblioteca Comunală Albeşti Căminul cultural din Albeşti−Şedinţa festivă. Media este prezentă.

 


Biblioteca Comunală Albeşti Biblioteca Comunală din Albeştu−Folosirea programului BIBLIONET.
Folosirea programului BIBLIONET.

O zi din viaţa bibliotecii comunei Albeşti cu programul BIBLIONET

Joi, 3.02.2011, ora 12, a avut loc la sediul Bibliotecii Comunale din Albeşti, lansarea oficială a programului BIBLIONET în localitatea Albeşti. Manifestarea s-a desfăşurat în prezenţa autorităţilor locale şi a reprezentanţilor Bibliotecii Judeţene Mureş. Au ţinut scurte alocuţiuni primarul comunei Albeşti, dl. Nicolae Şovrea şi reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Mures, directoarea Monica Avram şi coordonatorul programului pe judeţul Mureş, Melania Suciu.

 

 

 

 

 

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Folosirea programului BIBLIONET. 2, Biblioteca Comunală Albeşti Folosirea programului BIBLIONET−sunt Antonia şi acasă am internet, dar aici îmi place că leg prietenii cu cei care vin la bibliotecă! 3.Biblioteca Comunală Albeşti Folosirea programului BIBLIONET

 


Întâlniri literare (1997) la care au participat cititori ai bibliotecii, elevi, profesori din alte localităţ profesori ai şcolii generale Albeşti. Iată prezint în continuare mai cu seamă oaspeţii din afara localităţDomnul Director al Bibliotecii Judeţene Dimitrie Poptămaş, D-l Mircea Art. Mihail, D-l Prof. Dr. Cornel Moraru consilier cultural, D-l. Prof. Dan Lotoţchi, D-na Lucia Ţarălungă, am avut întotdeauna oameni de seamă care au dat şi dau în continuare importanţ cărţii aşa cum se cuvine.

Au fost prezentate cărţi, de proză şi poezie ale autorilor invitaţi, precum în 1997, au fost invitaţi şi au lansat si volumele: Ana-Maria Crişan - volumele de versuri: „Orbul cuvintelor” „Imago-sophia”, „Convorbiri telefonice”, aceste volume sunt foarte apreciate datorită grafiei, a desenelor şi a copertei în care au fost editate şi fiind apreciate, atât de micul cititor cât şi de adult, toate au fost frumos realizate pentru a dovedi arta tipografică care dă frumuseţe şi nobleţe ţii, astfel Ana-Maria Crişan se poate bucura de aprecierea muncii sale şi mai ales că s-a făcut înţeleasă atât de micul cât şi de marele cititor.

De asemenea D-l Mihai Suciu - cu volumul de eseuri „Raţia de har” - soţul Anei -Măria Crişan, aceste eseuri sunt inspirate din viaţa de la sat, au gustul pământului muncit şi al omului iubitor de glia strămoşească. Apoi romanciera Melania Bancea, cu romanul „Iubire cu înlocuitor”, Doamna Bancea medic de profesie, scrie acest roman de succes pe care nu-l ve-ţi găsi în rafturile bibliotecii fiindcă datorită desfăşurări sale este mereu actual.


În 2002 s-a lansat la Şcoală generală Albeşti, volumul de versuri „Poeme de atunci” de Roman Robu, a fost un bun învăţtor al acelor vremuri în care educaţia şi cultura erau apreciate, un învăţtor al unei epoci care a strălucit prin exemplul dat, devenind pentru noi cei din ziua de azi oameni de referinţ ai comunei. în 1935, face un împrumut la Banca învăţtorilor pentru a cumpăra o tipografie, unde printre altele a scos şi ziarul „Ţinuturi Secuizate ziar cu semnificaţii importante în acea periadă şi maiales în acea zonă, apoi învăţtorul Roman Robu devine prefectul judeţului Târnava Mare, remarcându-se prin acţiuni democratice şi edilitare in acea perioadă dificilă.

Acest volum de frumoase versuri, aduse ca semn de omagiu din partea tatălui său în comuna natală, de fiul Mihai Robu, şi prezentate de scriitorul Nicolae Oancea ( decedat în 2007), aşadar precum spune Nicoale Oancea: „Folosind lumina tiparului, FIUL, împlineşte dorinţa TATĂLUI dându-l în vileag... “. Aceste versuri dezvălui un om sensibil, un om care dădea totul pentru semenii săi, aflăm aceste din cele câteva gânduri pe care fiul le dezvăluie prietenilor săi deosebiţi despre tatăl său, fiind îndreptăţotate ca prefaţ la această plachetă de versuri.

 


În anul 2003, se lansează volumele de versuri, Mamă şi Fiică, învăţtoarea şi poeta mult iubită de albeşteni Ana - Munteanu Drăghici şi nepoata bravilor şi iubiţilor învăţtori FLOREA. Iată nume de dascăli care au format oameni adevăraţi al căror ecou nu aş dori să se piardă niciodată, pentru că i-am cunoscut, desigur erau pensionari, dar lumina din ochii lor era o lumină deosebită, atunci când mă întâlneam la mână cu mama mea Veroana şi-mi şoptea să-ţi arăt pe învăţtoarea şi învăţtorul meu Domnul şi Doamna Florea, oameni de o ţinută culturală nobilă, şi tonul vocii mamei mele era un ton de o admiraţie împletită cu candoare, iubire şi mai ales cu stima deosebită pe care tot Albeştiul o are faţă de aceşti titani ai vremurilor apuse, desigur ca şi unica fiică a acestor venerabili învăţători a devenit profesoară de matematică, foarte iubită deasemenea şi stimată de noi elevii săi, pe care am avut-o Directoare la Liceu din Sighişoara, deasemenea îi purtăm recunoştinţă că ne-a îndrumat paşii cu căldură ca o mamă, ne-a deschis orizontul pentru multe lucruri care numai o Doamnă bravă ca dumneaei putea să ne exprime aceste frumuseţi interioare, a ştiut sa ne stimuleze spre carte, a ştiut să facă în aşa fel ca să apreciem multe lucruri care poate generaţia actuală nu le-ar vedea în aceeaşi lumină.

Aşa erau bravii dascăli Florea, de la care aveai mereu ceva de învăţat, delicaţi şi iubitori de oameni, şi mai ales iubiţi de oameni. Nepoata lor Ana-Munteanu-Draghici, că de aici a plecat şi fiica sa Ana-Ligia Grindeanu, medic dar în SUA, iată lansează la Albeşti, două volume de versuri, al mamei: „Testamentul iubirii”, Tg. Mureş, Casa de Editură „Mureş”, 2003, Fiica Ana Ligia Grindeanu, lansează volumul de versuri: „Dincolo de linişte”, Casa de Editură „Mureş”, 2003.


 

Anul 2006, este dedicat poetului G. Coşbuc şi este comemorat în satul Ţopa pe 24.09.2006, iniţiativa aparţine Prof. Traian Sabău şi soţiei sale Marişca Sabău. Participa viceprimarul A. Boitoş, de la Biblioteca municipală Sighişoara D-na Lucia Ţarălungă, Prof. Dan Lotoţchi, Prof. N. Sărbu, Prof. A. Durutya, Bibliotecar al comunei Albeşti A. Ciotloş, PreotPetru Bleahufsr.) de la Boiu şi Preot Alin Mihail Neagu al satului Ţopa. Momentul este încununat de către copii care recită sub îndemnul doamnei înv.Marişca Sabău. Datorită frumoasei acţiuni, Primăria comunei Albeşti oferă acestor copii o excursie în satul natal al poetului G. Coşbuc, care îi poarta şi numele.

 


 

Anul 2007 începând cu 15 ianuarie, ziua poetului nostru naţional M. Eminescu, este comemorat mai întâi la Albeşti, împreuna cu Şcoala Generală, apoi la orele 16 în satul Ţopa la şcoala generală, unde s-au prezentat atăt elevi de la clasele i-iv cat şi cei de liceu, cat şi oameni mai vârstnici din sat, au fost invitatele bibliotecii doamnele de la cenaclul anotimpuri precum: Măria Prodan, înv. Ana Munteanu- Drăghici, înv. Adriana Dandu, şi eu, petrecând momente frumoase alăturide publicul din Ţopa, înv. Satului Marişca Sabău şi D-l Prof. T. Sabău sunt dascălii gazdă, Felicia Avram educatoarea. Momente concretizate prin recitare atăt de poet ele invitate căt şi de micii cititori. Prezentare de carte eminesciană de-a lungul timpului pe meridianele lumii.

 


La 25.02.2008, am avut plăcuta ocazie de a primi în comuna Albeşti, la Biblioteca comunei şi Şcoala Albeşti poeţii mureşeni, oameni înzestraţi cu o cultură aleasă, precum D-na Director al Bibliotecii Judeţene Dr. Corina Teodor, Consilierul Cultural Poetul şi Scriitorul şi Omul Nicolae Băciuţ, D-l Redactor al Radioului Radio Tg. Mureş, Poetul şi Scriitorul Valentin Marica, D-l Lazăr Lădariu Redactor al Ziarului „Cuvântul Liber” Poet şi Scriitor al neamului noastru, aniversând „POEZIA SATULUI, SATUL POEZIE”. Această seara a fost dedicată poeziei născută din poeţi care au plecat ca şi L. Blaga de la versul:” Veşnicia s-a născut la sat”, cântând satul şi oamenii lui. Discuţii ample s-au purtat privind actualitatea şi continuitatea lecturii la sate, viaţa dedicată culturii primind un imbold puternic pentru creaţie şi educaţie continuă, care numai prin carte şi lectura sa se poate realiza şi prin dorinţ, sârguinţ, aici intervine cunoaşterea, conştiinţa timpului care lasă urme în sufletele noastre.

 

Biblioteca Comunală Albeşti Aspect din bibliotecă - lansare de carte
Biblioteca Comunală Albeşti - lansare de carte

Azi 9.08.2008, Prof. Dr. Alina Muntean Ene - fiică a satului nostru Albeşti, aduce prin strădania cuvântului scris şi rostit neamului nostru românesc de pe aceste meleaguri, cel mai frumos DAR de păstrare a culturii noatsre strămoşeşti : „ROATA VIEŢII” MONOGRAFIA COMUNEI ALBEŞTI JUDEŢUL MUREŞ, foarte sugestiv intitulată „roata vieţii” ne îndeamnă să zăbovim la lecturarea textelor monografice care se conştientizează tot mai des pe meleagirile noastre în ultima vreme, tocmai pentru a se păstra tradiţia, folclorul şi cultura poporului nostru peste veacuri. Cu atăt mai mult acum ca niciodată, când neamul nostru călătoreşte şi munceşte prin alte ţri ale Europei - aşa cum o spune cu jale un frumos cântec românesc, pentru a face faţ nevoilor vieţii.

Mai mult ca oricând această dată de 9.08.2008, va fi frumos inscripţionată în memoria nostră, fiind totodată localizată în memoria Bibliotecilor păstrătoare de cultură şi civilizaţie. Tocmai pentru aceasta cei care suntem de faţ şi cei care nu sunt prezenţi, dar care prin intermediul acestei CĂRŢI MONOGRAFICE îi vom purta recunoştinţi. Aşadar - „ROATA VIEŢII”- Monografia comunei Albeşti, este structurată cum nu se poate mai frumos, concis, având în componenţa sa 9 capitole - fiecare cu subcapitolele sale, urmând ca fiecare sa fie dezbătute în parte.

Toate acestea, autoarea le va prezenta descriind fiecare capitolprin frumoasa şi dulcea limbă românescă, care a deprins-o în primii ani de viaţ de la mama sa Doamna Doina Muntean, apoi din primii ani de şcoală la şcoala din comuna nostră Albeşti, apoi la Liceul „Mircea Eliade” fost nr. 2 în Sighişoara, urmând în continuare Studiile superioare la Bucureşti, acolo dîndu-şi şi doctoratul anul acesta devenind cu „Magna(sau summa) cum laude” ( cu laude sau cea mai mare laudă, formula de caracterizare a unui grad profesoral, doctorat în speţ).

Noi generaţia apropiată Alinei Muntean Ene suntem primii care o felicităm pentru meritele sale, fiind exemplu pentru generaţia viitoare care subliniez - să nu uite “zăbava cetitului care este cea mai de folos în toată viaţa omului” MIRON COSTIN. O felicit pe Alina Muntean Ene pentru munca sa roditoare, urându-i în continuare să ne încânte prin roadele sale literare. Nu în ultimul rând ţin să subliniez căci „ROATA VIEŢII” - MONOGRAFIA COMUNEI ALBEŞTI, de azi intră în patrimoniul culturii române, cel care îl au în speţ Bibliotecile ca memorii vii ale omenirii.

Îi mulţumim călduros Alinei, urându-i spor în continuare de muncă şi bucurii.

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte. 2, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte. 3, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte. 4, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte. 5, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte. 6, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte. 7. Biblioteca Comunală Albeşti Acordarea autografelor.

 

Anca Ciotloş

 

SATUL MEU ŢOPA- FEREASTRĂ DESCHISĂ SPRE LUME - SINTEZĂ MONOGRAFICĂ A PROF. TRAIAN SABĂU ,
LANSATĂ LA DATA DE 7 DECEMBRIE 2008

Această sinteză monografică a acestui mic sat transilvan la care a lucrat prof. Traian Sabău încununându-i munca de profesor de istorie, aşa încât redarea vieţii şi a vechimii satului prin obiceiuri, tradiţii şi viaţulturală, fac ca din acest ţinut mirific sa poţi să simţi viaţa timpurilor apuse. Împreună cu soţia sa, învăţtoarea Marişca Sabău, atât elevii cât şi toată suflarea satului sa cinstească memoria dascălilor români care din timpuri memorabile au participat la viaţa satului şi la cultura acestuia, au trăit şi au clădit suflete.

Tot aşa viaţa profesorului a muncit să lase posterităţeva din sufletul său. Am avut fericita ocazie să prezint şi să-1 felicit pe domnul profesor alaături de alte personalităţcale, precum proaspătul parlamentar în camera deputaţilor şi fost primar al comunei Albeşti TOADER STROIAN, apoi D-l redactor şi mare poet în acelaşi timp Lazăr Lădariu, D-l Ilarie Opriş, D-l Dorin Borda, oaspeţi şi prieteni ai autorului T. Sabău, D-l Viceprimar care cu deosebită consideraţie a vorbit despre memoria locului natal, dar în acelaşi timp a vorbit şi ţinut un moment de reculegere cu toţi cei prezenţi în memoria dascălului lor Brănişteru, despre care am auzit numai vorbe deosebite.

Această lansare de carte nu a făcut decăt să ne încânte inimile şi să ne îmbogăţ spiritul, plecând acasă mai prospeţi şi mai veseli, având credinţa în suflet că trebuie sa luptăm pentru limbă, port şi mai ales cultura românescă să o ducem mai departe spre conştiinţa şi cunoştinţa urmaşilor noştri. Aşa s-a încheiat anul 2008, plin de evenimente foarte plăcute. Viaţa culturală, fiind un atuu important pentru viaţa bibliotecii noastre, demonstrând încă o dată că este întradevăr o punte de legătură între toate profesiile.

 

Anca Ciotloş


 

MONOGRAFIA LOCALITĂŢII BOIU

Biblioteca Comunală Albeşti Aspect din bibliotecă - lansare de carte
Biblioteca Comunală Albeşti - lansare de carte.
Monografia localităţii Boiu.

Aflată pe raza comunei Albeşti, asemenea satelor aparţinătoare, Ţopa, Jacu, Şapartoc, dar oprindu-mă la cel în cauză, pentru că Domnul Profesor ION EUGEN SÂRBU, profesor de istorie la Grup Şcolar de Industrie Uşoară Sighişoara, s-a născut la 29 martie 1976. După absolvirea şcolii generale, în satul natal, Boiu, a urmat Liceul M.I.U. din Sighişoara ( 1990-1994) şi Facultatea de Istorie a Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia (1995-1999). Şi-a completat formarea, obţinând o diplomă de Studii Academice Postuniversitare De Informatică Aplicată şi Programare, în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca ( 2002-2004). În anul 2009 a obţinut gradul didactic I.

Iată, am şi făcut o mică prezentare biografică a autorului, desigur că dumnealui nu se va opri din studiu pentru că este o fire ambiţioasă dornică de a scoate la lumină şi alte cărţi cu conţinut cultural important pentru localitate şi profesia dumnealui.

 

 

 

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Monografia localităţii Boiu. 2, Biblioteca Comunală Albeşti Monografia localităţii Boiu. 3, Biblioteca Comunală Albeşti Monografia localităţii Boiu. 4. Biblioteca Comunală Albeşti Monografia localităţii Boiu.

 

Imaginile următoare reflectă totodată dragostea adresată autorului, ION EUGEN SÂRBU pentru ce a realizat pentru satul său, comuna sa, pentru că această monografie locală, o să răspundă DA prin informaţiile care pot fi duse mai departe peste timp, privind viaţa, obiceiurile şi tradiţiile într-un cuvânt, cultura locală cu tot ce este bun în ea.

Biblioteca comunei Albeşti, deţine 2 exemplare din prezenta lucrare.

Monografia Localităţii Boiu, este editată la Tg. Mureş la Casa de Editură „Mureş”, 2010. Mulţumiri autorului pentru că a reuşit ca o zi frumoasă de Duminică să fie plină şi deosebită, datorită pasiunii pentru ceea ce face, sănătate şi bucurii.

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte, 21 Martie 2010
Ion Eugen Sârbu−Monografia localităţii Boiu
Aspect de la manifestare.
2, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte, 21 Martie 2010
Ion Eugen Sârbu−Monografia localităţii Boiu
Aspect de la manifestare.
3, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte, 21 Martie 2010
Ion Eugen Sârbu−Monografia localităţii Boiu
Aspect de la manifestare.
4, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte, 21 Martie 2010
Ion Eugen Sârbu−Monografia localităţii Boiu
Aspect de la manifestare.
5, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte, 21 Martie 2010
Ion Eugen Sârbu−Monografia localităţii Boiu
Aspect de la manifestare.
6, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte, 21 Martie 2010
Ion Eugen Sârbu−Monografia localităţii Boiu
Aspect de la manifestare.
7. Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte, 21 Martie 2010
Ion Eugen Sârbu−Monografia localităţii Boiu
Aspect de la manifestare.

Anca Ciotloş


Şcoala Generală Boiu
Dor de Eminescu
18 ianuarie 2011

În 18 ianuarie 2011, la Şcoala Generală Albeşti, structura Boiu, profesoara de limba şi literatura română, Crisan Claudia, a continuat tradiţia care exista de mult timp în această instituţie şi a organizat activitatea - omagiu "Dor de Eminescu" desfăşurată sub forma de concurs între elevii de gimnaziu ai şcolii.

Biblioteca Comunală Albeşti Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu
Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu.
18 ianuarie 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu
18 ianuarie 2011.
2, Biblioteca Comunală Albeşti Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu
18 ianuarie 2011.
3, Biblioteca Comunală Albeşti Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu
18 ianuarie 2011.
4, Biblioteca Comunală Albeşti Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu
18 ianuarie 2011.
5, Biblioteca Comunală Albeşti Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu
18 ianuarie 2011.
6, Biblioteca Comunală Albeşti Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu
18 ianuarie 2011.
7. Biblioteca Comunală Albeşti Şcoala Generală Boiu−Dor de Eminescu
18 ianuarie 2011.

Anca Ciotloş


Căminul Cultural Albeşti
UN SECOL DE ISTORIE LOCALA ÎN IMAGINI
15 decembrie 2011

Proiectul „UN SECOL DE ISTORIE LOCALA ÎN IMAGINI”, coordonatoare doamna Angela Pop, inițiat de MUZEUL DE ETNOGRAFIE MUREȘ ȘI PARTENERIATUL CU BIBLIOTECLE PUBLICE COMUNALE DIN JUDEȚ, au adus un plus de valoare în cultura locală.

Biblioteca Comunală Albeşti Căminul Cultural Albeşti
Concurs foto - „Un secol de istorie locală in imagini”.
Concurs foto - „Un secol de istorie locală in imagini”.
15 decembrieie 2011.

Fotografia are rol de martor al societății la un moment dat, este o valoare iată peste timp, istorică, socială, aflând cu ocazia aceasta povești adevărate și care trebuie făcute cunoscute pentru elevii din ziua noastră.

Importanța acestui proiect îmbogățește oferta educațională prin intermediul bibliotecilor, prin implicarea elevilor într-o activitate practică de recuperare a imaginilor document și mai ales dezvoltarea abilităților participanților la proiect, de apreciere a istoriei locale a comunitații.

Am avut pe parcursul proiectului articole în ziarul local JS – Jurnalul de Sighișoara, interviul acordat la Târnava Tv, în care am promovat proiectul, menționând importanța sa pentru muzeul de etnografie, pentru bibliotecă ca sursă pentru trecut.

Biblioteca poate să păstreze informația în așa fel încât aceste fotografii să rămână un document. De asemenea școala, prin elevii săi, trebuie să poarte peste timp aceste valori, să iubească aceste bunuri culturale care să pot fi transmise mai departe.

Am avut elevi voluntari care au adus fotografii importante pentru comună, precum ridicarea Bisericii Ortodoxe, implicarea satului la construirea ei.

Aceste fotografii sunt document pentru sat, pentru localnici. Elevele Alexandra Cîmpean, Roxana Bîrzea, Paula Suplecean și Paula Costea, Adrian Stoica și alții foarte conștiincioși care au înțels mesajul de a duce peste timp istoria locală și socială și cu siguranță prin conștiința lor dezvoltată vor face multe pentru locul lor natal.

Le mulțumesc și pe această cale tuturor celor care au participat cu fotografii la acest proiect. Nu în ultimul rând mulțumesc echipei de la Muzeul de etnografie Mureș; sunt oameni deosebiți, oameni care cunosc valoarea patrimoniului frații ca să spun așa ai bibliotecarilor, îi admir și îi prețuiesc foarte mult, va doresc sănătate și un nou an productiv.

Bibliotecar Albești : Anca Ciotloș

 

 

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul Cultural Albeşti
Concurs foto - „Un secol de istorie locală in imagini”.
2, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul Cultural Albeşti
Concurs foto - „Un secol de istorie locală in imagini”.
3, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul Cultural Albeşti
Concurs foto - „Un secol de istorie locală in imagini”.
4, Biblioteca Comunală Albeşti Căminul Cultural Albeşti
Concurs foto - „Un secol de istorie locală in imagini”.
5. Biblioteca Comunală Albeşti Căminul Cultural Albeşti
Concurs foto - „Un secol de istorie locală in imagini”.

Aniversarea poetului G. Coşbuc- 145 de ani de la naştere

 

19 decembrie 2011

Biblioteca Comunală Albeşti Aniversarea poetului G. Coşbuc la Ţopa
145 de ani de la naştere.
Aniversarea poetului G. Coşbuc la Ţopa
145 de ani de la naştere

La Ţopa

Sub semnul invitației domnului profesor Traian Sabău și a doamnei învățătoare Marișca Sabău, organizatorii și inițiatorii frumoasei întâlniri literare din acea după-amiază de 19.12.2011, a avut loc comemorarea nasterii poetului G. Cosbuc.

Participând și eu, reprezentând biblioteca comunei noastre alături de doamnele poete: Eugenia Cimborovici–Teodoreanu si Maria Prodan.

Dna Eugenia Cimborovici–Teodoreanu un om deosebit care știe să prețuiască slova scrisă și relațiile dintre oameni, un poet, un jurnalist și compozitor, sosită de curând în satul nostru dovedeste atașament și prețuire fata de locurile și faptele oamenilor, scrie in sâptămânalul sighișorean Jurnalul de Sighișoara despre diverse evenimente din localitățile noastre.

Doamna Maria Prodan este poetă și membră a Cenaclului N.D. Cocea - Sighișoara.

Așa am pornit la drum cu versurile poetului G. Coșbuc care în piepturile copiilor și prin strădania lor a fost readus printre noi, prin portul popular și glasul lor. Versul Doamnei Maria Prodan este simplu și cald asemena poetului aniversat, iar mesajul dumneaei suna așa: ”Din vremea când mergeam pe jos…” îndemnându-ne să nu uităm mersul pe jos pentru că prin el culegem amintiri de neuitat!

Un alt oaspete de seamă a fost cantautorul Ovidiu Bucșa cu fiica sa Iulia Maria, din glasul lor au răsunt versurile lui G. Coșbuc și mai ales colinde căci era vremea lor! Colind sfânt am auzit și din glasul lui Bogdan Sabău, fiul inițiatorului acestei zile coșbuciene.

Eusevia Șuteu animatoare culturală a Grupului Folcloric „Târnava Mare”, nelipsită de la evenimentele culturale din județul nostru dar în același timp apropiată de carte și lectură, participa cu căldură alături de noi în atmosfera coșbuciană care s-a creat cu cântece dragi nouă.

Doamna învățătoare Valentina Potinteu este proaspăt sosită în satul Țopa. Prezența dumneaei în rândul micilor elevi se face remarcată prin strădania de a ști și cunoaște bogăția versului coșbucian, așa încât a reușit să adune copiii și să-i călăuzească spre cât mai multe poezii semnate de poet.

Felicia Avram educatoarea grădiniței din Țopa – ne-a relatat date biografice ale autorului, esențiale la fiecare aniversare pentru că spun eu niciodată nu știm îndeajuns despre poeții noștri. „G. Coșbuc este poetul care a abordat probleme majore ale curentelor literare, ale limbii și valorificării creației populare, uzând de un ton care amintește versul energic, combativ al poeziilor sale.

Îndemnându-ne să căutăm să ne facem cunoscători ai marelui poet prin deschiderea cărților vorbitoare despre marea literatură din care a făcut parte poetul nostru.”

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Aniversarea poetului G. Coşbuc la Ţopa - 145 de ani de la naştere Aspect de la manifestare. 2, Aniversarea poetului G. Coşbuc la Ţopa - 145 de ani de la naştere Aspect de la manifestare. 3, Aniversarea poetului G. Coşbuc la Ţopa - 145 de ani de la naştere Aspect de la manifestare. 4. Aniversarea poetului G. Coşbuc la Ţopa - 145 de ani de la naştere Aspect de la manifestare.
Începutul paginii

 

Lansare de carte - Roua cristalină

19 iunie 2012

Biblioteca Comunală Albeşti Roua cristalină
de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu
Roua cristalină
de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu
Biblioteca Comunală Albeşti Roua cristalină
de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu
Coperta IV
Roua cristalină
de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu
Coperta IV

 

Volumul de versuri pentru copii ”ROUA CRISTALINĂ”, lansat în comuna noastră la Căminul Cultural Albești și Școala Boiu, acum la sfârșit de an școlar, aduce un dar deosebit zilelor călduroase de vacanță îndemnându-i pentru lectura frumoasă de pe timpul verii.

Eugenia-Cimborovici –Teodoreanu le aduce în dar lectura, cartea, muzica și jocul, adevărate revelații ale bunei cunoașteri care se vor reflecta în viața lor cu adevărat importantă, iar peste ani își vor aduce cu siguranță aminte de acest eveniment deosebit.

Viața și activitatea doamnei Eugenia Cimborovici - Teodoreanu, ca profesor, poet, publicist și compozitor se desfășoară cu multă energie, dragoste de țară, de limbă și de neam, astfel încât talentul domniei sale se exprimă acum pentru vârsta preadolescentină, comunicându-le universul cei înconjoară prin cunoașterea plantelor, animalelor redate sub forma jocului și a dragostei.

Analizând cuvintele din titlul cărții ”roua” dimineții, curată, transparentă, ”cristalină” strălucitoare și prețioasă, așa cum este și copilăria , pură, plină de candoare și mai frumoasă prin aceste versuri!

Poeta noastră dă foarte mare importanță lecturii copiilor, transmițând mesajul sublim de a iubi lectura, muzica și jocul pentru că vârsta copilăriei este unică!

Lectura vă formează, muzica vă face veseli, iar cunoașterea vă face înțelepți! VACANȚA DE VARĂ SĂ VĂ FIE CĂLĂUZITĂ DE CARTEA BUNĂ! La toate bibliotecile care sunt convinsă că vă așteaptă!

Cunoștere bună! Vă urez bibliotecara : Anca Ciotloș Mai jos transmit să vizionați și fotografii din timpul lansării la Albești și Școala Boiu.

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte-Roua cristalină de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu.
În imagine de la stânga spre dreapta: Eugenia Cimborovici-Teodoreanu - autoarea volumului, Dorian Feier-prof. arte plastice la Școala Albești, Aurel Boitoș- viceprimar al comunei, prof. Valentina Stroian - dir. adjunct al Școlii Albești, Maria Prodan-poetă, Anca Ciotloş-bibliotecară și trei eleve de la Gimnaziul de Stat „Radu Popa” din Sighișoara și trei din calsa a I-a de la Școala Albești.
2, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte-Roua cristalină de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu.
Aspect de la manifestare.
3, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte-Roua cristalină de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu.
Aspect de la manifestare.
4, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte-Roua cristalină de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu.
Aspect de la manifestare.
5, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte-Roua cristalină de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu.
Aspect de la manifestare.
6, Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte-Roua cristalină de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu.
Aspect de la manifestare.
7. Biblioteca Comunală Albeşti Lansare de carte-Roua cristalină de Eugenia Cimborovici - Teodoreanu.
Aspect de la manifestare.
Începutul paginii

 

Ora de frumusețe și igienă cu Avon la biblioteca comunei Albești

1 iulie 2014

Biblioteca Comunală Albeşti Ora de frumusețe și igienă
Ora de frumusețe și igienă

 

Toți oamenii își doresc să fie curați, activi, plini de energie și sănătoși - indiferent că sunt tineri sau în vârstă, bogați sau săraci. Pentru miliardele de oameni care trăiesc în țările în curs de dezvoltare, a fi sănătos înseamnă, pur și simplu, a nu fi bolnav.

Pentru ei, sănătatea înseamnă să poți să mergi la serviciu și să-i asiguri familiei tale o masa decentă. Pentru copiii lor, sănătatea înseamnă să poți să te joci, să mergi la școală și să te străduiești pentru un viitor mai bun. Pentru oamenii înstăriți, sănătatea înseamnă mai mult decât o stare fizica bună. Sănătatea - cu toate semnele ei: a fi activ, plin de energie, a te simți și a arăta bine - le permite să obțină tot ce e mai bun de la viață.

Totuși, pentru milioanele de mame care își pierd copiii din cauza diareei și a infecțiilor respiratorii, sănătatea înseamnă, pur si simplu, supraviețuire.

Astfel, am inițiat o mică lecție cu câteva slaiduri în PowerPoint și am invitat reprezentanți ai Firmei Avon din Sighișoara promovând în primul rând ideea de a fi curat și frumos , cu sensul de machiat cu gust, îngrijit așa încât să promovăm sănătatea și frumusețea fiecăruia.

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albeşti O zi din vacanța nostră de vară dedicată frumuseții 2, Biblioteca Comunală Albeşti O zi din vacanța nostră de vară dedicată frumuseții 3, Biblioteca Comunală Albeşti O zi din vacanța nostră de vară dedicată frumuseții 4, Biblioteca Comunală Albeşti O zi din vacanța nostră de vară dedicată frumuseții 5. Biblioteca Comunală Albeşti O zi din vacanța nostră de vară dedicată frumuseții
Începutul paginii

7 aprilie 2015

Biblioteca Comunală Albești Aspect de la activitate.
Aspect de la activitate.

Efectele benefice ale lucrului manual

Învățăm din Revista „Lucru de mână” nr. 35/2015

Lucrurile executate manual au cu siguranță un farmec aparte. Dar știi oare ce beneficii aduce cu sine chiar procesul realizării lor?

CONCENTRARE:

A lucra corect un proiect nu este atât de ușor precum poate să pară. Ai nevoie să știi diverse tehnici, să iei măsurile necesare, tipurile de fire pentru cusut sau andrelele pentru croșetat. Lucrul manual este benefic și pentru copii, dezvoltând motricitatea, creativitatea, independența, abilitatea de a lucra cu cifre, responsabilitatea și gustul pentru frumos. În plus, induce o stare de relaxare și bucurie.

 

RELAXARE:

În timp ce lucrezi, atingerea firelor și privitul culorilor alese pot induce calmul având astfel control deplin asupra lucrului tău manual. Ajută în stările de anxietate și depresie fiind ameliorate prin aceste practici ale lucrului de mână. Pasiunea realizărilor acestor produse de lucru manual ( cusut, tricotat croșetat) pot să te pună în contact cu o comunitate de oameni cu preocupări similare, ceea ce aduce un plus de confort psihic. SENSUL lucrului manual pentru cei cu probleme de sănătate oferă posibilitatea de a împărtășii proiecte, gânduri, etc. Lucrul manual alungă stresul vieții cotidiene. Iar un obiect vestimentar sau decorativ pe care-l poți folosi, dărui, arată și poartă amprenta stilului personal.

PROGRES:

Tehnica avansată se învăță cu timpul. Antrenamentul mentale pe care îl presupune tehnica lucrului manual, precum și satisfacția de a progresa, vor avea efecte pozitive asupra vieții tale. Continuă să te inspiri și să te surprinzi prin ideile tale unice, în timp ce aduci un plus de sănătate în viața ta, încearcă și vei reuși!

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Albești Aspect de la activitate. 2, Biblioteca Comunală Albești Aspect de la activitate. 3, Biblioteca Comunală Albești Aspect de la activitate. 4, Biblioteca Comunală Albești Aspect de la activitate. 5. Biblioteca Comunală Albești Aspect de la activitate.
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş