Biblioteca Judeţenă Mureş > Biblioteci din judeţ > Biblioteca Comunală Deda

Biblioteca Comunală Deda


Adresa: Deda, Biblioteca comunala, Nr. 126, jud. Mureş, cod poştal: 547205.
Telefon: 0265-556412, 0265-556212 Fax:  
Bibliotecar Ana Ghidiu
Ana Ghidiu
E-mail [email protected]
Orarul:
Luni 8 - 16 Joi 8 - 16
Marti 8 - 16 vineri 8 - 16
Miercuri 8 - 16 Sâmbătă şi Duminică închis
Despre bibliotecă
 
   
Despre Deda
  Comuna, Primăria
  Deda, jud.Mureş - Wikipedia
  Déda - Wikipédia
   
   

 

Comuna Deda, jud. Mureş Primăria comunei Deda.
Primăria comunei Deda.

Comuna Deda

 

Din punct de vedere geografic, comuna Deda este situată în nord-estul judeţului Mureş la poalele Carpaţilor Orientali, Districtul Călimani-Mureş în bazinul hidrografic al Mureşului superior. Relieful Altitudinal teritoriul aparţinând comunei Deda se situează într 500m şi 2000m, păşunea Răchitiş (1300m - vezi Scaunul Domnului).

Cadrul natural este reprezentat de dealurile subcarpatice cu diverse înclinări şi expoziţii, pe suprafeţe restrânse întâlnindu-se şi alte forme de relief cum sunt lunca, depresiunea, platoul şi culmea. Expoziţiile dominante ale versanţilor sunt cele parţial însorite. Unitatea geomorfologică dominantă este versantul, iar configuraţia terenului este în general ondulată, mai rar plană sau frământată. Versanţii au pante între 16-30 grade în zona acoperită cu vegetaţie forestieră şi pante mai mari de 15 grade în zona urbană.

Vegetaţia forestieră şi erbacee aparţinand comunei Deda se situează în zona montană la altitudini cuprinse intre 500 şi 2000 m şi se încadrează in patru etaje fitoclimatice şi anume: etajul subalpin, etajul montan de molidişuri, etajul montan de amestecuri şi etajul montan de făgete. Principalele specii de arbori care se găsesc in zona sunt: Molidul, Bradul, Fagul, mai rar reprezentate fiind: Stejarul, Paltinul, Carpenul, Jugastrul, Salcia Capreasca, Mesteacănul.

Pajiştile existente sunt de tipul Festuca rubra-Nardus stricta şi Festuca rubra-Agrotis tennis, Nardus stricta. Aceste pajişti sunt parţial degradate, ca o consecinţă a păşunatului şi a lipsei unor măsuri consecvente de întreţinere şi ameliorare.

Fauna

Ca urmare a condiţiilor de relief, vegetaţie şi climş sunt prezente urmatoarele specii de animale sălbatice: cerbul carpatin, mistreţul, căpriorul, ursul brun, lupul, vulpea, iepurele sşlbatic, râsul.

sursa: www.primariadeda.ro/

alte imagini: 1, Comuna Deda Comuna Deda. 2, Comuna Deda Parcul din centrul comunei. 3, Comuna Deda Parcul din centrul comunei. 4, Comuna Deda Parcul din centrul comunei. 5, Comuna Deda Aspect din centrul comunei. 6, Comuna Deda Cooperativa de credit. 7, Comuna Deda Biserica ortodoxă. 8, Comuna Deda Grupul Şcolar "Vasile Netea". 9, Comuna Deda Aspect din centrul comunei. 10. Comuna Deda Aspect din centrul comunei..

 

Comuna Deda, jud. Mureş Biblioteca comunei Deda.
Biblioteca comunei Deda.

 

Localizarea bibliotecii

În prezent biblioteca este situată în centrul comunei vis-â-vis de "Grup Şcolar Vasile Netea" în incinta Căminului Cultural, la parter, sub denumirea de Biblioteca Comunală Deda.

 

 

vezi şi Harta Google ...

 

 

 

 

 

 

Ana Ghidiu

Biblioteca Comunală Deda Biblioteca comunei Deda.
Aspect din bibliotecă.

 

Scurt istoric

Bibioteca din Deda a fost atestată documentar încă din anul 1850 sub denumirea de "Biblioteca comunală" funcţionanâd în diferite locaţii.

Azi biblioteca deserveşte cititorii comunei Deda şi cei din satele aparţinătoare: Filea, Pietriş şi Bistra Mureşului însumând o populaţie de aproximativ 4500 de locuitori. Dintre slujitorii cărţii de-a lungul timpului putem aminti pe Rebegea Emilia, Paşcan Vasile, Gurghian Danila, Pârlea Iosif, Pârlea Toader.

Spaţiul alocat bibliotecii este de 48 mp cu 116 ml cu acces liber la raft. Colecţiile bibliotecii cuprind mai multe domenii după cum urmează: literatură clasică română şi universală, literatură pentru copii, istoria României şi istoria universală, dicţionare şi enciclopedii, medicină, geografie, muzică, artă, sport şi altele.

 

Colecţiile bibliotecii au atins cifra de 10500 exemplare şi vin în sprijinul publicului cititor format în principal din elevi şi studenţi urmat de alte categorii.

Activităţiile bibliotecii sunt legate de:

- aniversarea sau comemorarea după caz a unor personalităţi locale şi naţionale, lansări de carte, concursuri cu diferite teme, cum ar fi: istorice, literare etc. ;
- organizarea de activităţi artistice legate de zilele cu o anumită semnificaţie ca de exemplu : 24 ianuarie, 8 martie, 1 iunie, 1 decembrie si altele, participarea la Festivalul comunităţilor Valea Mureşului- Călimani de la Răstoliţa sub îndemnul: « Tradiţie şi continuitate ».

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Deda Aspect din bibliotecă. 2, Biblioteca Comunală Deda Aspect din bibliotecă. 3, Biblioteca Comunală Deda Aspect din bibliotecă. 4. Biblioteca Comunală Deda Aspect din bibliotecă.
Biblioteca Comunală Deda. Activitate.
Activitate.

 

Activitatile bibliotecii

 

.

 

 

 

 

 

 

alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Deda Activitate în bibliotecă. 2, Biblioteca Comunală Deda Activitate în bibliotecă. 3, Biblioteca Comunală Deda Activitate în bibliotecă. 4, Biblioteca Comunală Deda Activitate în bibliotecă. 5. Biblioteca Comunală Deda Activitate în bibliotecă.
 

 


©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş