Biblioteca Judeţenă Mureş > Biblioteci din judeţ > Biblioteca Comunală Ghindari

Biblioteca Comunală Ghindari
Községi Könyvtár Makfalva

Adresa:
Elérhetőség:
Ghindari, str. Principală nr. 79, jud. Mureş, cod poştal: 547265.
Telefon, fax: 265-584112
Bibliotecar -
könyvtáros:
Bányai Éva
Bányai Éva
E-mail: [email protected]
Orar - Nyitvatartás:
Luni - Hétfő 8 - 15 Joi - Csütörök 8 - 15
Marţi - Kedd 8 - 15 vineri - péntek 8 - 15
Miercuri - Szerda 8 - 15    
Despre bibliotecă - A könyvtárról
 
   
Despre Comuna Ghindari - Makfalva Községéről
  Scurt istoric - Történelem
  Comuna Ghindari - Makfalva Község
   
   
  Comuna Ghindari , jud. Mureş - Wikipedia
  Makfalva, Maros megye - Wikipédia

 

Despre Comuna Ghindari - Makfalva Község

Comuna Ghindari - Makfalva Község Primăria Comunei Ghindari.
Makfalva Község Polgármesteri hivatala.
Primăria Comunei Ghindari.
Makfalva Község Polgármesteri hivatala.

INTRODUCERE

Parte a ţinutului secuiesc este şi localitatea Ghindari, care timp de secole a fost centrul cultural al zonei superioare de pe Târnava Mică. Ghindari ca centru cultural este amintit şi de către Orbán Balázs, iar acest prestigiu se datorează colegiului Wesselényi. Având la bază trecutul aşezării, se poate urmări istoria maghiarilor din această zonă.

AŞEZAREA ŞI SCURT ISTORIC

Localitatea Ghindari este amplasată în zona cursului superior al Târnavei Mici, punct de contact al podişului Târnavelor cu piemonturile Carpaţilor Răsăriteni. Relieful este foarte variat: lunca majoră a Târnavei Mici şi pantele cu diferite expoziţii ale dealurilor înconjurătoare din podişul Târnavelor dau un aspect deosebit localităţii.

Reţeaua hidrografică este bogată fiind alcătuită din Târnava Mică, râu care traversează comuna şi colectează pârâurile mai mici laterale ca Solocma, Ceia. Localitatea se află la o altitudine de 550-580 m. deasupra mării. Localitatea se află în zona deluroasă, unde anotimpul caracteristic pe timpul iernii este frigul, cu multă zăpadă.

Teritoriul comunei a fost locuit din timpul epocii bronzului, mărturie stând vestigiile culturii bronzului, ca: topor din bronz, oglindă de bronz, ceramică din epoca bronzului.Toponomia locală dovedeşte existenţa localităţii în timpul migraţiunii popoarelor.Ghindari a fost un centru de ceramică cunoscut în timpul feudalismului. Această ocupaţie tradiţională a dispărut după cel de al II-lea război mondial.

Primele scrieri privind aşezământul, au fost găsite în anul 1876 de către profesorul universitar Szabó Károly, de la Universitatea din Cluj, care prin cercetările efectuate în arhive, a găsit o scrisoare datată în 1507, prin care Barlabási Lénárt vicevoievod al Transilvaniei face referire la numitul „GEORGIUS DOSA SICULUS DE MAKFALWA IN SEDE MAROS EXISTENTE”. Mai mult ca probabil se face referire la Gheorghe Doja, care a fost promotorul răscoalei ţărăneşti din 1514. În istoria localităţii a jucat un mare rol familia Dózsa, care în a doua jumătate a sec. al XV- lea părăsind localitatea Debrecen, s-a aşezat în satele Ghindari, Chibed şi alte localităţi din Ardeal. Casa lui Dózsa Dániel (istoric, publicist, scriitor) din Ghindari, cunoscută sub numele de „Dózsa ház” a fost construită între anii 1812-1813, a rezistat vicisitudinilor vremii, iar în prezent aici funcţionează Muzeul Etnografic local.

Ca localitate care dispune de o parohie proprie este amintit în Regestrum papal cu 22 de porţi.

Principala ocupaţie a locuitorilor de al lungul secolelor a fost agricultura şi olăritul. Având în vedere relieful variat, cu un teren slab productiv, a constrâns locuitorii să se îndrepte şi spre alte ocupaţii pe lângă agricultură. Astfel datorită terenului argilos care se regăseşte în mare parte pe hotarul satului, locuitorii au dezvoltat arta olăritului. În prezent această meserie nu se mai practică datorită transformărilor economice.

Mari meşteri olari din localitate au fost Molnár Dani și Vass Áron. În anul 1950 a fost construit fabrica de prelucrarea inului din Ghindari, cu un număr de 450-500 locuri de muncă. Acestă inreprindere a asigurat traiul locuitorilor din satele aparţinătoare comunei. Cea ce priveşte cultura, este de reţinut, că prima şcoală din Ghindari s-a infiinţat în jurul anilor 1610.

În anul 1835-1836 s-a infiinţat Şcoala Wesselényi, singura şcoală de fundaţie din Transilvania, care în anul 1836 are bibliotecă cu 142 de volume.

  • 1837-înfiinţarea Asociaţiei reformate de tineret
  • 1844-se înfiinţează grădiniţa, prima grădiniţă din judeţul Mureş
  • 1938-39 construirea şcolilor Dombi şi Gálkert
  • 1972-înfinţarea Muzeului Etnografic
  • 1990-înfinţarea Asociaţiei Culturale Wesselényi
  • 1995-înfinţarea Galeriei de Artă Ghindari

 

 

Înapoi
alte imagini - más fotók: 1, Comuna Ghindari - Makfalva Község Vedere din centrul comunei.
Makfalva.
2, Comuna Ghindari - Makfalva Község Vedere din centrul comunei.
Makfalva.
3, Comuna Ghindari - Makfalva Község Vedere din centrul comunei.
Makfalva.
4, Comuna Ghindari - Makfalva Község Vedere din centrul comunei.
Makfalva.
5, Comuna Ghindari - Makfalva Község Vedere din centrul comunei.
Makfalva.
6, Comuna Ghindari - Makfalva Község Vedere din centrul comunei.
Makfalva.
7. Comuna Ghindari - Makfalva Község Vedere din centrul comunei.
Makfalva.
Începutul paginii

Biblioteca - A könyvtár

Comuna Ghindari - Makfalva Község Biblioteca Comunală Ghindari
Községi Könyvtár Makfalva.
Biblioteca.
A Könyvtár.

Despre bibliotecă

Sit

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini - más fotók: 1, Biblioteca Comunală Ghindari-Községi Könyvtár Makfalva Aspect din bibliotecă.
Részlet a könyvtárból.
2, Biblioteca Comunală Ghindari-Községi Könyvtár Makfalva Aspect din bibliotecă.
Részlet a könyvtárból.
3, Biblioteca Comunală Ghindari-Községi Könyvtár Makfalva Aspect din bibliotecă.
Részlet a könyvtárból.
4, Biblioteca Comunală Ghindari-Községi Könyvtár Makfalva Aspect din bibliotecă.
Részlet a könyvtárból.
5, Biblioteca Comunală Ghindari-Községi Könyvtár Makfalva Aspect din bibliotecă.
Részlet a könyvtárból.
6, Biblioteca Comunală Ghindari-Községi Könyvtár Makfalva Aspect din bibliotecă - echipamente Biblionet.
Részlet a könyvtárból.
7, Biblioteca Comunală Ghindari-Községi Könyvtár Makfalva Către bibliotecă
A könyvtárhoz.
8. Biblioteca Comunală Ghindari-Községi Könyvtár Makfalva Către bibliotecă
A könyvtárhoz.
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş