Biblioteca Judeţenă Mureş > Biblioteci din judeţ > Biblioteca Comunală Gurghiu

Biblioteca Comunală Gurghiu


Adresa: Gurghiu, str. Eroilor nr. 4 jud. Mureş, cod poştal: 547295
Telefon:  
Bibliotecar Lucia Precup
Lucia Precup
E-mail [email protected]
Orarul:
Luni 7 - 15:30 Joi 7 - 15:30
Marti 7 - 15:30 vineri 7 - 15:30
Miercuri 7 - 15:30 Sâmbătă şi Duminică închis
Despre bibliotecă
"Într-o lume în schimbare, biblioteca este o punte între trecut şi viitor, dând siguranţă, continuitate şi încredere, un tezaur naţional, locul unde se deschid toate şansele pentru a afla, a cerceta, a ştii, locul unde se fac şi se desfac destine"
Despre Gurghiu
  Comuna, Istoria Cetăţii
  Gurghiu, jud.Mureş - Wikipedia
  Görgényszentimre - Wikipédia
   
   

 

Scurt istoric al comunei

Comuna Gurghiu Primăria Comunei Gurghiu.
Primăria Comunei Gurghiu.

 

Comuna Gurghiu este aşezată pe cursul râului cu acelaşi nume, în partea de răsărit a Judeţului Mureş, închisă între Carpaţii Orientali, Depresiunea Transilvaniei, Defileul Mureşului şi zona de izvoare a Târnavei Mari.

 

Gurghiul este reşedinţa comunei Gurghiu, comună care administrează 10 sate fiind cea mai mare comună de pe valea Gurghiului si este una din cele mai vechi aşezări din depresiune şi din judeţul Mureş, dovezi ale existenţei localităţii existând încă din perioada statului dac, documente scrise datând de pe la 1080, atestând pe teritoriul comunei prezenţa unei cetăţi dacice întărite.

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Comuna Gurghiu Inaugurarea sediului Primăriei Comunei Gurghiu. 2. Comuna Gurghiu Personalităţi la inaugurarea sediului Primăriei Comunei Gurghiu.
Începutul paginii

Comuna Gurghiu are în componenţă următoarele sate: ADRIAN; CAŞVA; COMORI; GLĂJĂRIE; GURGHIU; FUNDOAIA; LARGA; ORŞOVA; ORŞOVA PĂDURE ; PĂULOAIA, populaţia comunei este de 6400 locuitori, este asezată în formă de dreptunghi cu piaţă şi parc în centru, brăzdată de mai multe străzi laterale legate de principala stradă, Petru Maior cu un vechi trecut istoric.

 

 

Comuna Gurghiu Castelul Bornemissza.
Vizitaţi sursa!
Castelul Bornemissza

Din faima cetăţii de altă dată au rămas doar ruine, bisericuţa care străjuie în dealu cetăţii, muzeul de vânătoare, castelul Bornemisza şi parcul dendrologic.

Colegiul Silvic Gurghiu este unul din cele mai vechi Liceie cu profil Silvic şi printre cele mai renumite licee de profil, elevii liceului fiind premiaţi an de an la concursul pe ţară ”Cel mai bun Silvicultor”.

În plin centru se află şi clădirea Căminului Cultural Gurghiu în incinta căruia se află şi Biblioteca Comunală Gurghiu care funcţionează întru-un spaţiu de 80 mp, ocupând două săli din incinta căminului cultural, secţia de împrumut şi lectură şi un depozit de carte.

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Comuna Gurghiu Biserica reformată din Gurghiu.
Vizitaţi sursa!
2, Comuna Gurghiu Biserica romano-catolică din Gurghiu
Vizitaţi sursa!
3, Comuna Gurghiu Bisericaortodoxă din Gurghiu
Vizitaţi sursa!
4, Comuna Gurghiu Liceul Silvic din Gurghiu
Vizitaţi sursa!
5. Comuna Gurghiu Castelul Bornemissza.
Vizitaţi sursa!
Începutul paginii

 

Scurt istoric al bibliotecii şi fondul de carte

Comuna Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu.
Biblioteca Comunală Gurghiu.

 

Înfinţată în anul 1956 având un nr. de 3450 volume, a trecut de-a lungul timpului prin multe schimbări, au fost perioade când Biblioteca a fost deschisă doar 4 ore pe săptămână, din 1956 până în prezent au gestionat Biblioteca următorii bibliotecari: Gliga Erszebet; Rotar Elena; Moldovan Petru din 1990 până în prezent Precup Lucia.

În prezent Biblioteca deţine un număr de 15631 volume structurate după cum urmează :

Literatură 1100 Limba română 13.000
Limba Maghiară 2361 Ştiinţe exacte şi tehnică 1900
Generalităţi 110 Religie 100
Geografie 251 Istorie 350
Agricultură 450 Literatură pentru copii 1200

Organizarea sistematico-alfabetică a colecţiilor, cu aces liber la raft, uşurează accesul bibliotecarului şi a utilizatorului la documente,deasemenea servirea cititorilor este mai promtă. Fondul de carte de carte pe care îl deţine Biblioteca comunală este organizat conform Clasificării Zecimale Universale, pe domenii de activitate, începând cu grupa 0 până la grupa 9.

Biblioteca are cititori de toate categoriile începând de la copii de 3-4 ani pentru care părinţii vin periodic să înprumute cărţi,până la pensionari în vârstă de 82 ani, este extraordinar ca în zilele noastre un pensionar în vârstă de 82 de ani să vină de la 5 Km depărtare să împrumute carte, sau „hrană sufletească cum spune dânsul.” În anul 2004 biblioteca a achiziţonat un calculator, la mâna a doua, iar în anul 2008 am reuşit să introducem internetul.

Colecţiile bibliotecii acoperă în mare măsură nevoile de lectură şi informare a utilizatorilor:bibliografie şcolară, beletristică, carte tehnică, istorie, geografie, dicţionare etc. Dezvoltarea fondului de carte s-a realizat atât prin achiziţii cât şi prin donaţii ce provin de la persoane fizice în speciali cititori fideli ai bibliotecii. Am încercat să diversificăm pe cât posibil fondul de carte pentru a putea satisface cerinţele cititorilor, deoarece comuna Gurghiu are un număr impresionant (1200) de elevi care activează în cele 9 şcoli din satele aparţinătoare, Şcoala de centru Gurghiu şi Colegiul Silvic Gurghiu.

Biblioteca a achiziţionat anual carte nouă dar din păcate mult prea puţină pentru cerinţele care sunt,dintre preferinţele cititorilor aş remarca în primul rând literatura atât română cât şi universală,literatura SF, cartea tehnică,cărţile de bucate,revistele,dicţionarele şi ghidurile de conversaţie în special pentru limba italiană, spaniolă, germană, franceză şi engleză, agricultura etc. Cu sprijinul cititorilor, a celor cu sufletul deschis spre lectură bibiloteca a beneficiat în ultimi ani de numeroase donaţii de carte aşi dorii să menţionez pe cei care au donat un număr mai mare de volume şi totodată să le mulţumesc încă o dată pentru gestul pe care l-au făcut: Oanea Ileana-Gurghiu, Mândru Ramona-Gurghiu, Butnaru Simion-Adrian, Şimon Silvia-Gurghiu, Chirteş Magdalena-Gurghiu, Boar Maria-Gurghiu, Szasz Zelma-Gurghiu;

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu - Aspect fin bibliotecă. 2, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu - Aspect fin bibliotecă. 3, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu - Aspect fin bibliotecă. 4. Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu - Aspect fin bibliotecă.
Începutul paginii

 

Lansarea oficială a programului BIBLIONET

Biblioteca Comunală Gurghiu. Lansarea oficială a programului BIBLIONET.
În imagine de la stânga spre dreapta:
Laurenţiu-Dumitru Boar-primarul comunei Gurghiu, Lucia Precup-bibliotecară
şi Monica Avram−directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş..
Lansarea oficială a programului
BIBLIONET.

Eveniment

Vineri, 26 noiembrie 2010, a avut loc la sediul Bibliotecii Comunale din Gurghiu, lansarea oficială a programului BIBLIONET. Manifestarea s-a desfăşurat în prezenţa autoritaţilor locale şi a reprezentanţilor Bibliotecii Judeţene Mureş. Au ţinut scurte alocuţiuni primarul comunei Gurghiu, dl. Laurenţiu-Dumitru Boar şi reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Mures, directoarea Monica Avram şi coordonatorul programului pe judeţul Mureş, Melania Suciu.

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu−lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Şedinţa festivă. În imagine de la stânga spre dreapta:
Melania Suciu, Biblioteca Judeţeană Mureş−coordonatorul proiectului "Biblionet" pe judeţul Mureş, Nicolae Băciuţ, directorul DJCPCN Mureş, Monica Avram−directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş,
Lucia Precup−bibliotecară şi Laurenţiu−Dumitru Boar−primarul comunei Gurghiu.
2, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu−lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Şedinţa festivă. În imagine de la stânga spre dreapta:
Melania Suciu, Biblioteca Judeţeană Mureş−coordonatorul proiectului "Biblionet" pe judeţul Mureş, Nicolae Băciuţ, directorul DJCPCN Mureş, Monica Avram−directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş,
Lucia Precup−bibliotecară şi Laurenţiu−Dumitru Boar−primarul comunei Gurghiu.
3, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu−lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Şedinţa festivă. În imagine de la stânga spre dreapta:
Melania Suciu, Biblioteca Judeţeană Mureş−coordonatorul proiectului "Biblionet" pe judeţul Mureş, Nicolae Băciuţ, directorul DJCPCN Mureş, Monica Avram−directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş,
Lucia Precup−bibliotecară şi Laurenţiu−Dumitru Boar−primarul comunei Gurghiu.
4, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu−lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Şedinţa festivă. În imagine Lucia Precup−bibliotecară.
5, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu−lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Aspect de la Şedinţa festivă.
6, Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu−lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Aspect de la Şedinţa festivă.
7. Biblioteca Comunală Gurghiu Biblioteca Comunală Gurghiu−lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Aspect de la Şedinţa festivă−moment artistic.
Începutul paginii

Serviciile bibliotecii

Biblioteca comunală practică prin serviciile sale, împrumutul la domiciliu, consultarea documentelor în sala de lectură, popularizează cartea şi biblioteca prin actiuni culturale pe care bibilioteca le organizează cu ajutorul cititorilor, elevilor, a cadrelor didactice şi cu sprijinul Primăriei.

Bibliotecarul are o responsabilitate majoră în îndrumare şi formarea cititorilor fie pentru cei care trec prima dată pragul Bibliotecii fie pentru cititorul de rând, tocmai de aceia pe tot parcursul anului bilioteca a organizat expoziţii de carte, am amenajat un raft pentru noutăţi, am invitat clasele mici periodic la bibliotecă pentru a-i familiariza cu cartea, am reuşit deasemenea să aducem la bibliotecă elevii claselor I-IV din toate satele comunei pentru a le prezenta bilioteca şi pentru a-le putea inspira dragostea de carte, de lectură iar toate aceste au avut efectul scontat biblioteca având în ultimi ani un nr. de 1000-1200 de utilizatori.

 

Lucia Precup

Activităţi

Biblioteca Comunală Gurghiu Activitate la Biblioteca Comunală Gurgiu
Activităţi.

 

De-a lungul anilor Biblioteca comunală Gurghiu a organizat o serie de manifestări cultural artistice de o mare sau mică amploate depinde cum dorim să le clasificăm.

Dintre acestea aşi aminti-o pe cea mai importantă şi anume Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu care a ajuns în 2009 la cea de a XII ediţie. Am organizat o serie de întâlniri cu cititorii pe diferite teme, am avut un Cenaclu Literar –"Tinere condee" care din păcate s-a destrămat prin plecare tinerilor respectivi la Şcoli Superioare dar pe care sper să –l refacem cu noi condee.

De asemenea am avut o trupă de dans modern, o trupă de teatru de amatori care a fost activ aproape 10 ani, dar s-a destrămat din aceleaşi motive.

Cu părere de rău o spun căci tineri din ziua de azi sunt foarte greu de urnit nu mai este interesul care era înainte de la an la an este tot mai greu să îi coptezi în activităţi.

Zilele Bibliotecii Comunale se desfăşoară pe parcursul a două zile. În prima zi am oganizat diferite activităţi cu elevii sau cu cititorii urmând ca a doua zi să fie ziua invitaţilor-invitaţi fiind Scriitori contemporani.bDe-a lungul vremii ne-au vizitat o serie de oameni de cultură de mare valoare, scriitori, poeţi cu toţii oameni ai căriţi iubitori ai lecturii.

O să-i prezint în continuare pe cei care ne-au onorat cu prezenţa de-a lungul anilor la Zilele Bibliotecii comunale:

Anul 1994
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 15-16 aprilie 1994, au participat:
 • Dimitrie Poptămaş- Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Lazăr Lădariu-Scriitor, redactor-şef Cuvântul Liber
 • Serafim Duicu, Director Teatrul Naţional Mureş
Înapoi
alte imagini: 1. Biblioteca Comunală Gurghiu Inaugurarea sediului Primăriei Comunei Gurghiu.
Începutul paginii
Anul 1995
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 9-10 aprilie 1995, au participat:
 • Dimitrie Poptămaş ;- Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Lazăr Lădariu - Scriitor, poet-redactor-şef Ziarul Cuvântul Liber
 • Serafim Duicu - Director Teatru Naţional –Tîrgu Mureş
 • Dan Glasu-actor Teatru Naţional Tîrgu Mureş
 • Nicu Mihoc-actor Teatru Naţional Tîrgu Mureş
Înapoi
alte imagini: 1. Biblioteca Comunală Gurghiu Aniversarea poetului naţional, Mihai Eminescu.
Începutul paginii
Anul 1996
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 25-26 octombrie 1996, au participat:
 • Dimitrie Poptămaş-Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Lazăr Lădariu-Scriitor,poet-redactor-şef Ziarul Cuvântul Liber
 • Ing.Dumitrescu Ştefan – volumul” Vânătoarea între pasiune şi decepţie”
 • Maria Doina Paşca   - volumul de versuri pentru copii ”Poveşti la Borcan”
 • Mircea Borda - scriitor
 • Valentin Borda, scriitor, redactor
 • Cornel Moraru - Consilier Şef Inspectoratul pentru cultură Mureş
 • Mariana Cristescu - Redacror  ziarul „Cuvântul Liber”
Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Gurghiu Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu. 2, Biblioteca Comunală Gurghiu Activitate cu copiii. 3. Biblioteca Comunală Gurghiu Activitate cu copiii.
Începutul paginii
Anul 1997
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 1-2 noiembrie 1997, au participat:
 • Dimitrie Poptămaş- Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Eugeniu Nistor, poet, editor
 • Vasile Ciia Dătăşan (Vasile Moldovan), poet-Director Grupul Şcolar Industrial  volumul „Pământul cu ţărani”
 • Vasile Viorel Paşca-consilier judeţean, volumul monografic „Lăpuşul românesc”satul voievodului Dragoş
Înapoi
alte imagini: 1. Biblioteca Comunală Gurghiu Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu.
Începutul paginii
Anul 1998 Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 24-25 octombrie 1998, au participat
 
 • Dimitrie Poptămaş-Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Dumitru Mureşan-volumul „Lira Medievală”
 • Gheorghe Păcurar-volumul „Ţăndări de stele”
 • Borzan Corneliu-volumul „Amurgul Nimănui
 • Valeriu Lazăr-volumul „Antichităţi ale Judeţului Mureş”
 • Melania Mancea-volumul”Iubire cu înlocuitori”
 • Valentin Marica-redactor Radio Tg.-Mureş,volumul”Metanii”
 • Dorin Borda -redactor ziarul Cuvântul Liber
Anul 1999 Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 13-14 noiembrie1999,au participat
 
 • Dimitrie Poptămaş-Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, Apariţii editoriale ale Fundaţiei „Vasile Netea”
 • Cristian Stamatoiu-volumul „Caragiale”
 • Pop Ioan-Volumul”Istoria Regimentului II de Graniţă”
 • Dumitru Vasi-Şoimoşanu-volumul „Între soţi”-antologie de umor românesc
 • Cornel Moraru-Consilier Şef al Inspectoratului pentru Cultură Mureş
Anul 2000

Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 30 septembrie-1 octombrie 2000, au participat:

 
 • Dimitrie Poptămaş-Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Lazăr Lădariu-Scriitor, poet-redactor-şef Ziarul Cuvântul Liber,parlamentar
 • Nicolae Băciuţ-volumul „Babel după Babel”
 • Melinte Şerban-volumul „Mărturii prin Vreme”
 • Dr.Ioan Ranca-volumul „Românii din secuime şi răscoala lui Horea”
Anul 2001 Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 27-28 octombrie 2001, au participat:
 
 • Dimitrie Poptămaş-Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Lazăr Lădariu-Scriitor,poet-redactor-şef Ziarul Cuvântul Liber,volumul „Prezent”
 • Nicolea Băciuţ-Consilier şef Inspecoratul Pentru cultură Mureş
 • Valentin Marica –volumul „Ziua Canonului”
 • Prof.Vasile Dragoş-volumul „Cântecele lui Iancu”
Anul 2002

Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 23-24 noiembrie 2002, au participat:

 
 • Dimitrie Poptămaş-Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Lazăr Lădariu-Scriitor, poet-redactor-şef Ziarul Cuvântul Liber
 • Zeno Ghiţulescu-volumul „Provocarea Labirintului”(poeme) „Teatru”
 • Ion Ilie Milăşan-volumul „Caragiale printre noi”
 • Frandăş Ilie Simion-volumul „Lunca Bradului .Repere în timp”
 • Eugeniu Nistor-editorul unor volume prezentate
Anul 2003 Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 21-22 octombrie 2003, au participat :
 
 • Dimitrie Poptămaş-Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Nicolae Băciuţ-directorul Direcţiei pentru Cultură Mureş,volumul „Alb pe Alb”
 • prof.Cornelia Toşa-volumul „La margine de vis”  şi „Mic dicţionar de teorie literară”
 • preot Bengean Florin-volumul „Patriarhul Miron Cristea,dincolo şi dincoace de timp”
 • educ.Chiorean Menyei Iris-volumul „Cioburi dintr-o dragoste albastră”
Anul 2004
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 3-4 ecembrie 2004, au participat:
 • Dimitrie Poptămaş-Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Lazăr Lădariu-Scriitor, poet, redactor-şef Ziarul Cuvântul Liber, parlamentar –volumele :„Vânătoare de umbre” şi „Furată, trădată mereu”
 • Nicolae Băciuţ-volumul „De la San Francisco la Muntele Athos”
 • Col. ing. Judea Ioan –volumul „Cartea cărţilor de aur”
 • Doina Bancu-volumul „Magia chirurgiei”
 • Dumitru Husar-prezentarea activităţii despărţământului Astra
 • prof. Creţu Ana –Cetatea Gurghiului peste timp

20 mai 2004 - „Întâlnire literară cu scriitorul  braşovean: MIHAIL FILIMON
       A prezentat Volumele:
 • „Aripi frânte”
 • „Blestemul Cântecului”
 • „Din Poveştile bunicului meu”
 • „În pridvorul cu amintiri”
 • „Întâmplări neprevăzute”


Prezentarea autorului a fost făcută de Prof. Tompea Ionel, dir. Marin Şara-Biblioteca Reghin. Frandeş Ilie a prezentat: „Repere istorice Valea Gurghiului”.

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Comunală Gurghiu Lansare de carte−Mihail Filimon 2, Biblioteca Comunală Gurghiu Lansare de carte−Mihail Filimon 3. Biblioteca Comunală Gurghiu Ziua eroilor
Începutul paginii
Anul 2005 Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 9-10-11 decembrie 2005,au participat
 
 • Dimitrie Poptămaş - Directorul Bibliotecii Judeţene Mureş, preşedintele Fundaţiei Vasile Netea
 • Lazăr Lădariu, scriitor, redactor şef al Cotidianului Cuvântul Liber; preşedinte al despărţământului Astra Mureş
 • Melinte Şerban – redactor Radio Tîrgu-Mureş
 • Apariţii editoriale sub egida fundaţiei Vasile Netea
Anul 2006 Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 21-22 octombrie 2006, au participat:
 
 • Elevii claselor I-IV-Şcoala Generală Gurghiu
 • Elevii Claselor I-IV-Şcoala Generală Caşva
 • Elevii Claselor I-IV-Scoala Generală Comori
 • EMINESCU-mereu în sufletul nostru
 • SCRISOAREA  a-III-a prezentată de elevii din Gurghiu, Învăţătoare Truţa Emilia
Anul 2007 Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiui 2-3 noiembrie 2007, au participat
 
 • Elevii Colegiului Silvic Gurghiu  -  Minulescu-poetul îndrăgit de tineri
 • Dimineaţă de basm - Elevii clasa-I din Gurghiu
Anul 2008 Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu 12-22-23 martie 2008, au participat:

imagini: 1 Biblioteca Comunală Gurghiu
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu−Şezătoare
, 2 Biblioteca Comunală Gurghiu
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu−Şezătoare
, 3 Biblioteca Comunală Gurghiu
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu−Şezătoare
, 4 Biblioteca Comunală Gurghiu
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu
În imagine de la stânga spre dreapta: Mariana Cristescu, Lazăr Lădariu, Valentin Marica
, 5 Biblioteca Comunală Gurghiu
Zilele Bibliotecii Comunale Gurghiu
În imagine de la stânga spre dreapta: Corina Teodor, Mariana Cristescu, Lazăr Lădariu, Valentin Marica

 • Corina Teodor - Director Biblioteca Judeţeană Gurghiu
 • Nicolae Băciuţ - Direcţia pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Mureş
 • Lazăr Lădariu, Redactor şef Cotidianul „Cuvântul Liber”- volumele „Litaniile cerului” şi „Trecerea râului”
 • Valentin Marica - senior editor la Studioul Radio teritorial Tîrgu-Mureş
 • Mariana Cristescu - redactor Cotidianul Cuvântul Liber - volumul „Conversaţie de seară”
   
  Acţiuni permanente ale Bibliotecii Comunale Gurghiu
 

15 Ianuarie Omagiu  marelui poet Mihai Eminescu
20 mai Ziua Erolilor-Recunoştinţă veşnică Eroilor Neamului
1 Decembrie – diferite manifestări
20-23 decembrie Grupul de colindători ai Bibliotecii comunale Gurghiu, merge cu colindul la toate instituţiile importante din comună  dovedind astfel respectul pentru sprijinul şi colaborarea oferită de aceste instituţii.

   

În încheiere aş dori să aduc un cuvînt de mulţumire tuturor cititorilor Bibliotecii comunale Gurghiu, Primăriei comunei Gurghiu, tuturor acelora care au trecut pragul Bibliotecii fie ca oaspeţi fie ca simpli utilizatori şi nu în ultimul rând aş vrea să mulţumesc elevilor care de-a lungul anilor au activat la Biblioteca comunală Gurghiu fie în cadru cenaclului, a şezătorilor, trupa de dans modern, trupa de teatru etc.

Aş dori să mulţumesc de asemenea Biliotecii Judeţene Mureş care de-a lungul anilor m-a sprijinit atât în organizarea activităţilor cât şi prin donaţiile de carte pe care le a oferit bibiotecii, deasemenea Bibliotecii Municipale Petru Maior din Reghin care încă de la inceputul carierei de bibliotecar m-a sprijinit acordându-mi tot sprijinul moral şi profesional de care are nevoie un om la început de drum.

Doresc să aduc sincere mulţumiri şi respectul cuvenit celor care s-au indereptat cu gânduri bune şi sincere spre Biblioteca Comunală, care au fost colaboratori fideli ai bibliotecii prin sprijinul care l-au acordat acestei instituţii deosebite prin menirea ei.

 

"Îţi alegi o carte,după ce ai colindat prin marele labirint al bibliotecii. Îi priveşti coperta,îi citeşti titlu şi începi o aventură care îţi va dezvălui lumea ei minunată.Acum trebuie să deschizi cartea, dacă vrei să descifrezi misterul. Vezi seamănă cu o casă ! Fiecare cuvânt clădeşte textul care se naşte din îngemănarea acestor cărămizi. Ca să vezi cum se face vraja, trebuie să descoperi cât valorează fiecare vorbă dintr-o carte".

 

Lucia Precup

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş