Biblioteca Judeţenă Mureş > Biblioteci din judeţ > Biblioteca Orăşenească Sărmaşu

Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu


Adresa: Sărmaşu, str. Republicii, nr. 90., jud. Mureş, cod poştal: 547515
Telefon:  
Bibliotecar Dinuca Burian Dinuca Burian
E-mail [email protected]
Orarul:
Luni 8 - 16 Joi 8 - 16
Marti 8 - 16. vineri 8 - 16
Miercuri 8 -16 Sâmbătă şi Duminică închis
Despre bibliotecă
 
Referinţe: 1 Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Biblioteca Orăşenească "Liviu Rusu" important centru cultural
articol din revista „Sărmaşu 2011”.
Despre Sărmaşu
  Scurt istoric
  Oraşul Sărmaşu
  Sărmaşu, jud. Mureş - Wikipedia
  Nagysármás - Wikipédia
   
   

 

Oraşul Sărmaşu Primaria Oraşului Sărmaşu
Primaria Oraşului Sărmaşu

 

Scurt istoric al localităţii

Descoperirile arheologice fortuite din perioada de tranziţie de la neolitic la epoca bronzului, păstrate în muzeul şcolar al localităţii Sărmaşu – ceramică de tip coţofeni, străpungătoare din corn de cerb, topoare de piatră perforată ş. a. – aduc mărturii despre existenţa unei populaţii sedentare pro-tracic, având ca ocupaţii cultivarea pământului, creşterea anmalelor, meşteşuguri casnice.

Prima atestare prin document scris a localităţii Sărmaşu datează din 10 aprilie 1329 prin actul elaborat în numele regelui ungar care menţionează Sărmaşu ca punct de hotar cu domeniile învecinate, dăruite nobilului Ştefan Pogány în schimbul unor posesiuni din Slovacia.

În 1348 regele Ungariei, Ludovic I de Anjou, donează moşia Sărmaşu şi altele învecinate familiei nobilare de Juc. Localitatea apare în documente cu denumirea “Terra nobilium de Swk Sarmas”. E menţionată şi biserica localnicilor, “ecllesia parochialis in Swk Sarmas”.

Localitatea Sărmaşu a fost martora multor evenimente importante din istoria Transilvaniei şi a ţării, locuitorii fiind prezenţi la marile evenimente ale istoriei şi în mod special la Revoluţia de la 1848 când s-a remarcat Alexandru Chiorean şi Vasile Simonis, primul în calitate de prefect al Câmpiei Transilvaniei şi al doilea ca tribun al aceleiaşi zone în cadrul administraţiei lui Avram Iancu.

În perioada celui de-al doilea Război Mondial comuna fiind sub ocupaţie străină a cunoscut ororile războiului prin masacrele de la Sărmaş, Sărmăşel. Aşezarea devine în 1947 reşedinţă de plasă în cadrul judeţului Cluj, iar în 1952 devine reşedinţa raionului cu acelaşi nume tot în cadrul judeţului Cluj. Din 1960 devine comună în raionul Luduş, iar din 1968 comună în judeţul Mureş. În anul 2003 localitatea este ridicată la rangul de oraş.

 

  alte imagini: 1, Oraşul Sărmaşu Primăria Oraşului Sărmaşu. 2, Oraşul Sărmaşu Grupul şcolar "Samuil Micu" din Sărmaşu. 3, Oraşul Sărmaşu Casa de cultură orăşenească din Sărmaşu. 4, Oraşul Sărmaşu Imagine din Sărmaşu. 5, Oraşul Sărmaşu CEC Bank - Filiala din Sărmaşu. 6, Oraşul Sărmaşu Imagine din Sărmaşu. 7. Oraşul Sărmaşu Imagine din Sărmaşu.

 

Biblioteca

 

Aspect din bibliotecă

În anul 1950 iau fiinţă Căminul cultural şi Biblioteca publică a comunei Sărmaşu, unităţi care în timp îşi dezvoltă baza materială şi documentară de practică culturală.

În emanciparea culturală şi informarea cetăţeniilor, un rol important îl are biblioteca publică a oraşului.

Fondată în anul 1950 ca urmare a actelor normative intrate în vigoare pe plan naţional,Biblioteca din Sărmaşu continuă şi dezvoltă rolul fostei case de citit, înfiinţată la Sărmaşu în 1946.

În perioada 1952-1960, Biblioteca publică din Sărmaşu a avut rol metodic în zonă, ca Bibliotecă raională. În prezent, deţine peste 21.000 de volume, cu structură enciclopedică, oferite la sala de împrumut cu acces liber la raft şi la sala de lectură cu 25 de locuri.

La finele anului 2002, Biblioteca avea 1067 cititori înscrişi preponderent din rândul populaţiei tinere, pentru care au fost organizate diverse concursuri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  alte imagini: 1, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Biblioteca Orăşenească "Liviu Rusu" din Sărmaşu. 2, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Aspect din Biblioteca Orăşenească "Liviu Rusu" din Sărmaşu. 3, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Aspect din Biblioteca Orăşenească "Liviu Rusu" din Sărmaşu. 4. Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Aspect din Biblioteca Orăşenească "Liviu Rusu" din Sărmaşu.

 

Colecţiile bibliotecii

 

Colecţia

 

Activităţi

Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Lansarea oficială a programului BIBLIONET.
În imagine de la stânga spre dreapta:
Ioan Mocean-primarul oraşului Sărmaşu, Monica Avram-directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş şi Paul Baran-directorul IREX România.
Lansarea oficială a programului BIBLIONET

Lansarea oficială a programului BIBLIONET

Miercuri, 17.11.2010, ora 11, a avut loc la sediul Bibliotecii Orăşeneşti din Sărmaşu, lansarea oficială a programului BIBLIONET în judeţul Mureş. Manifestarea s-a desfăşurat în prezenţa autoritaţilor locale şi a reprezentanţilor Bibliotecii Judeţene Mureş. Au ţinut scurte alocuţiuni reprezentanţii Bibliotecii Judeţene Mures, directoarea Monica Avram şi coordonatorul programului pe judeţul Mureş, Melania Suciu, Paul Baran-directorul IREX România, Ioan Mocean-primarul oraşului Sărmaşu, Ioan Chirteş-vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Nicolae Băciuţ, directorul DJCPCN Mureş.

 

 

 

 

 

 

 
Vezi Biblioteca Video...
alte imagini: 1, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Şedinţa festivă de la Casa de cultură.
în imagine de la stânga spre dreapta:
Dinuca Burian, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu-bibliotecar, Melania Suciu, Biblioteca Judeţeană Mureş-coordonatorul proiectului "Biblionet" pe judeţul Mureş, Monica Avram-directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, Paul Baran-directorul IREX România, Ioan Mocean-primarul oraşului Sărmaşu, Ioan Chirteş-vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Nicolae Băciuţ, directorul DJCPCN Mureş.
2, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Moment festiv. n imagine de la stnga spre dreapta:
Paul Baran-directorul IREX România şi Ioan Mocean-primarul oraşului Sărmaşu.
3, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Aspect de la festivitatea din Casa de cultură orăşenească din Sărmaşu. 4, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Oficialităţi şi invitaţi. 5, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Inaugurarea festivă a sediului Bibliotecii Orăşeneşti din Sărmaşu, n urma dotării cu tehnică de calcul prin IREX-România.
n imagine de la stnga spre dreapta:
Ioan Mocean-primarul oraşului Sărmaşu, Monica Avram-directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş şi Paul Baran-directorul IREX România.
6, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Invitaţi la inaugurarea festivă a sediului Bibliotecii Orăşeneşti din Sărmaşu. 7, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Oficialităţi şi invitaţi. 8. Biblioteca Orăşenească Sărmaşu Moment artistic la masa festivă.
Corul Belcanto al Grupului şcolar "Samuil Micu" din localitate. Dirijor: Preot - Camară Daniel.

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş