Maros Megyei Könyvtár > Könyvtárunk > Részlegeink > Műszaki könyv részleg

Műszaki könyv részleg

Maros Megyei Könyvtár Műszaki könyv részleg.
Műszaki könyv részleg.

A Műszaki könyv részleg találó kifejezés a hagyomány és újdonság közötti kapcsolat kifejezésére. A részleg 1947-es alapitásának célja az volt, hogy elkülönítse a tudományos témájú könyveket az irodalomtól; jelenleg harmincezer kötet van a részleg tulajdonában, amelynek összértéke több mint 50.000 lej. Tanúi vagyunk az információszerző technológia modernizálódásának. A könyv nem fog eltűnni, a könyvtár pedig egyre inkább közvetítő szerepet fog játszani a a hagyomány és az újítás között.

Az állományhoz való szabad hozzáférés nem jelenti az olvasó magárahagyását a polcok között. A könyvtáros szerepének átalakítása - egyszerű megfigyelőből az olvasó irányítójává - tevékenységünk egyik fő célja. Az olvasók – főleg diákok és egyetemisták- magas száma arra késztet, hogy fokozzuk a velük való közreműködés mértékét azzal, hogy irányítjuk őket a katalógushasználatban, a tematikus részlegek, tárlók ajánlásával, konkrét információ nyújtásával, valamint fotokiállítások szervezésével a részleg előcsarnokában.

Kidolgoztunk és tökéletesítettünk egy olyan információszolgáltató módszert, amilyennel kevés hazai könyvtár rendelkezik, vagyis egy tematikus katalógust, elektrónika, elektrotechnika, informatika és géptervezés témakörökben. Ez a katalógus ötvözi a hagyományost a modernnel és tartalmazza az 1975-től napjainkig megjelent publikációkat, ugyanakkor kiemeli a könyv tartalmának értékét és gyors információt biztosít.

A diákok munkáját elősegítendő, napirenden tartjuk a „Jeles személyek a tudomány és technika világából” adatbázist. A felhasználók jelentik minden tevékenységünk mozgatórugóját, ezért a technikai részleg igyekszik minél változatosabb szolgáltatásokkal segíteni a munkájukat. A hagyományos szolgáltatásokkal – betűrendes, szisztematikus és tematikus katalógusok, a „Híres személyek” kartotékszekrény, az „Újdonságok” katalógus – párhuzamosan a modern szolgáltatások is fejlődnek.

Megfigyelhető, hogy az olvasók azért jönnek könyvtárba, hogy nemcsak kulturális vagy nevelő céllal, hanem személyes ügyekben is információt szerezzenek. A könyvtár segítséget nyújt a legváltozatosabb jellegű információ (mint például törvénykezés, munkapiac, mérnöki, informatika, management, marketing, közgazdaság, növénytermesztés, stb.) megtalálásában. Az információnyújtó eszközeink mindenről tájékoztatják az olvasót, ami érdekelheti.

Egyre több olvasó tájékozódik adatbázisokban, használ CD ROM-okat és jó ismerője az Internetnek. Ezeknek az olvasóknak az elektromos eszközök használata ismertebb, mint a hagyományos adatgyűjtés, ezért kihívást jelentenek a könyvtárosoknak.

Nemcsak a technológia, hanem az olvasók igényei is állandó változásokon mennek keresztül, ezért a könyvtár jövője nagymértékben függ a felhasználóknak nyújtott új típusú szolgálatoktól. A részleg könyvtárosa nemcsak a könyvállomány jó ismerője, hanem az információnyújtásban is szakember, közvetítő a kiadványok és elérhetőségük között. Egy kedves, hozzáértő, mesterségét védő könyvtáros tisztában van azzal, hogy az ő tevékenységétől is függ az olvasók tanulmányi vagy más területeken való sikere, alapozva a könyvtárban található információkra.

 

 

©2003 Maros Megyei Könyvtár