Maros Megyei Könyvtár > Könyvtárunk > Szolgáltatások >Periodika és dokumentációs részleg

Periodika és dokumentációs részleg

Maros Megyei Könyvtár Periodika és dokumentációs részleg.
Periodika és dokumentációs részleg.

A részleg a könyvtár harmadik emeleten található, és két – egy váltásban dolgozó - könyvtáros biztosítja a szolgáltatásokat.

Az olvasóterem 17 hellyel rendelkezik, több raktárral az épület különböző szintjein, valamint egy kisebb, a katalógusok tárolásához szükséges teremmel, ahol alfabetikus és szisztematikus rendszer szerint külön-külön megtalálhatók a könyv és folyóirat címek.

A részleg tulajdonában több mint hatvanötezer könyv és körülbelül hétezer újság és folyóirat van.

A hagyomáyos állományt, amely a könyvtár alapításától 1940-ig tartalmaz iratokat, utólag adományokkal és beszerzéssel bővítették.

Szintén itt található a régi és ritka könyvek gyűjteménye (ősnyomtatványok, XVI-XVIII századi nyomtatványok), változatos témájú diapozitívek (a román nép eredetétől népi kerámiákig, híres festők alkotásaito bukaresti metróig), különböző személyiségek (Take Ionescu, Vasile Netea, Aurelian Borşianu) személyes levelei és iratai (leltározva és rendszerezve), valamint a gazdag régi és új folyóirat állomány.

 

 

 
Maros Megyei Könyvtár Könyvbemutató a részlegen.
Könyvbemutató a részlegen.

 

A folyóirat állomány, formátumok szerint rendezve, jelentős időszakot ölel fel, a XIX. század közepétől kezdődően ( "Foaie pentru minte, inima şi literatură", "Curier de ambe sexe", "Magazin istoric pentru Dacia", stb.) a múlt évig. A gyűjtemény évenként bővül, egyrészt az elmúlt év különféle címeinek az állományhoz csatolásával, másrészt pedig vásárlás és adományok útján.

Az évi gyarapodást illusztrálva megjegyezhető, hogy csak 2001-ben 122 címet vettünk nyilvántartásba, összesen a részleg tulajdonában van: az I – es formátumnál 3819 cím, a II – es formátumnál 2661 cím, a III – as formátumnál 612 cím, a IV – es formátumnál pedig 180.

Folyóirataink nagyrésze neves újságírok által vezetett központi vagy helyi napilap, vagy különböző történelmi pártok kiadványa ("Adevărul", "Curentul", "Glasul Mureşului", "Buna vestire", "Gazeta Transilvaniei", "Tribuna", "România liberă", "Jurnalul naţional", "Cuvântul liber").

Az irodalmi, szocio-politikai és speciális (orvosi, turistikai, szatirikus) hetilapok mellett megtalálhatók tudományos és művészeti szaklapok ("Transilvania", "Gândirea", "Convorbiri literare", "Revista de istorie", "Revista de etnografie şi folclor", "Tribuna economică", "Teatrul azi", "PC Magazin", "Limba română", stb.), a Román Akadémia kiadványai, valamint az egyetemek és kutatási intézetek évkönyvei, amelyeket az egyetemisták és a könyvtárt látogató kutatók információforrásként használnak.

 

más fotók: 1. Maros Megyei Könyvtár Könyvbemutató.

 

Maros Megyei Könyvtár Kulturális tevékenység.
Kulturális tevékenység.

 

A részleg gyűjteményei között egy sajátos csoportot képeznek a Magyar Akadémia vagy nagyobb magyarországi könyvtárak kiadásában megjelent magyar nyelvű irodalmi, tudomáyos és műszaki folyóiratok ("Nagyvilág", "Helikon", "Magyar Tudomány", "Magyar Nyelv", "Színház" stb.).

Ezek a folyóiratok óramű pontossággal érkeznek, különleges grafikus megjelenítéssel rendelkeznek, arra várva, hogy az érdeklődő olvasó lapozza őket.

Régebbi magyar nyelvű szoció-politikai kiadványok ("Szabad Szó", "Ellenzék", "Vasárnapi Újság", stb.) élénk érdekődést váltanak ki az olvasók körében.

A részleg gyűjteményei közül megemlíthetők még különféle évkönyvek, régebbi és mai diákok által kiadott folyóiratok, tudomáyos vagy szórakoztató lapok, és sok más kiadvány, amelyeket - véleményünk szerint – jobb ha az olvasó személyesen fedez fel.

Megemlítjük, hogy a dokumentum részleg helyet biztosít a városunkban és a megyében megjelenő összes kiadvány köteles példány állományának

 

 

 

más fotók: 1, Maros Megyei Könyvtár Oklevelek átadása. 2. Maros Megyei Könyvtár Találkozás a volt könyvtárosokkal.

Tájékoztatási eszközeink:

Könyvtárunk részlegei csak érvényes olvasójeggyel használhatók. Az olvasójegy a kiállítás napjától számított öt évig érvényes, amit minden év januárjában fel kell újítani.

Megjegyzések:

Tevékenységünket a belső szabályzat alapján fejtjük ki – az olvasók kiszolgálása 2 váltásban történik. A váltásokat az intézmény vezetősége határozza meg.

Udvarias, szakmailag elhivatott könytárosok biztosítják a szolgáltatást a részlegen.


©2003 Maros Megyei Könyvtár