Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar I.-2002
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

Cuvânt înainte

BIBLIOTHECA TELEKIANA

 • Dimitrie Poptămaş — Biblioteca Judeţeană Mureş, De la biblioteca tradiţională la biblioteca publică
 • Ana Maria Oltean — Târgu-Mureş, Tipărituri franceze din secolul al XVI-lea în Biblioteca Teleki           
 • Carmen Muntean — Biblioteca Judeţeană Mureş, Reflectarea cărţii vechi româneşti în catalogul Bibliotecii Teleki
 • Ovidia Mesaroş — Biblioteca Judeţeană Mureş, Cărţi în limba franceză studiate la sala de lectură a Bibliotecii Teleki în prima jumătate a secolului al XIX-lea
 • Veronica Filimon — Târgu-Mureş, Biblioteca Telekiana în perioada interbelică (1918-1940)
 • Călin Ovidiu Pop — Muzeul Judeţean Mureş, Primul document privind conservarea colecţiilor Bibliotecii Teleki: „Tabula Legum Bibliothecarum”

 

 

 

CARTE VECHE

 • Elena Maria Schatz — Ministerul Culturii şi Cultelor Bucureşti, Incunabulele din judeţul Mureş între lista lui Constantin Karadja şi catalogul colectiv al incunabulelor din România
 • Luana Troia — Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi, Contribuţii la istoria României într-o carte din secolul al XVI-lea
 • Dr. Mihai Gherman — Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Texte standard în cultura românească veche. Noul testament de la Bălgrad (1648)
 • Dr. Corina Teodor — Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, De la tradiţia lecturii la partizanatul confesional: Chiriacodromionul (1699) în mediile ardelene ale secolului al XVIII-lea
 • Dr. Grigore Ploeşteanu — Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Şincai” al Academiei Române, Târgu-Mureş, Receptarea Istoriei Imperiului Otoman de Dimitrie Cantemir la maghiari
 • Florica Nuţiu — Biblioteca Universităţii de Medicină şi Tarmade, Târgu-Mureş, Contribuţii la istoria cărţii religioase româneşti
 • Elena Mihu — Muzeul Judeţean Mureş, Muzeul bisericesc din Sărmaş: Cartea veche românească – arma românilor ardeleni
 • Melinte Şerban — Târgu-Mureş, Nicolae Sulică — cercetător al cărţilor vechi româneşti
 • Dr. Paul Matiu — Biblioteca Judeţeană „I. Minulescu” Olt, Cartea românească veche tipărită în Transilvania existentă în judeţul Olt
 • Dr. Elena Damian — Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Tipografi lyonezi din secolul al XVI-lea în colecţiile Bibliotecii Academice Clujene
 • Dan Lăzărescu — Biblioteca Judeţeană „A- D. Xenopol” Arad, Completări şi corijări la bibliografia maghiară a secolelor al XVII-lea şi al XVIII-lea

ISTORIA BIBLIOTECILOR

 • Dr. Berdj Aşgian - Târgu-Mureş, Incursiune în fascinanta lume a bibliologiei
 • Liviu Boar — Arhivele Nationale, Direcţia Judeţeană Mureş, Bibliotecile documentare ale Arhivelor Naţionale
 • Cornelia Viziteu — Biblioteca Judeţeană „M. Eminescu” Botoşani, Lumina lină a cărţii - 120 de ani de lectură publică 1882-2002
 • Marin Şara — Biblioteca municipală „Petru Maior” Reghin, Pagini din istoria bibliotecilor reghinene
 • Maria Nedelea — Biblioteca Judeţeană „Marin Preda” Teleorman, Comunitatea locală şi biblioteca publică: repere asupra bibliotecilor comunale din judeţul Teleorman
 • Beatrice Doboczi — Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Mureş, Cărţi şi biblioteci în protopopiatul ortodox Reghin la început de secol XX
 • Monica Avram — Biblioteca Judeţeană Mureş, „Cartea de Aur” — act de identitate culturală a Bibliotecii Judeţene Mureş

CARTE. LECTURĂ. BIBLIOTECĂ.

 • Sidonia Puiu — Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, Elogiu bibliotecarului
 • Alexandra Salaoru — Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Bibliotecarul: viitorul de lângă noi
 • Liliana Moldovan — Biblioteca Judeţeană Mureş, Valenţele hermeneutice ale lecturii
 • Mioara Pop — Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Lucian Blaga în marile enciclopedii ale lumii
 • Dumitru D. Lazăr — Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanu” Vâlcea, Forţa iradiantă a cărţii vâlcene
 • Fülöp Mária — Biblioteca Judeţeană Mureş, Bibliografia locală, de la tradiţie la viitor
 • Nicolae Sârbu — Biblioteca Judeţeană „Paul Iorgovici” Caraş-Severin, Paradoxala actualizare a unui paradox
 • Costachi Agache — Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, Clasificarea în interesul cititorilor
 • Magda Cărăuş — Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba, Metode de punere în circuitul lecturii a publicaţiilor existente într-o bibliotecă publică
 • Mihaela Spinean — Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, Animaţia culturală în biblioteca publică. Modele de invitaţie în biblioteca judeţeană „Octavian Goga”
 • Mihail Art. Mircea — Biblioteca Judeţeană Mureş, Activitatea editorială a Bibliotecii Judeţene Mureş
 • Mircea Vasile Popescu — Biblioteca Judeţeană Mureş, Estimarea nivelului lecturii publice în judeţul Mureş, 1997-2001
 • Dr. Anca Sîrghie — Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu, Imperative de viitor în biblioteconomia românească
 • Letiţia Popescu — Biblioteca Judeţeană Mureş, Actualizarea informaţiei şi a mijloacelor de informare în biblioteca contemporană
 • Dr. Berdj Aşgian — Târgu-Mureş, Omul de ştiinţă între bibliotecă şi Internet
 • Elena Cristina Cătană— Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ, Mijloace de comunicare — evoluţii şi implicaţii culturale şi sociale
 • Dan Ispas — Biblioteca Judeţeană „A- D. Xenopol” Arad, Paginile de Internet ale bibliotecilor judeţene din România ca instrumente de relaţii publice
 • Adriana Gheorghiu — Biblioteca Judeţeană Constanţa, Un alt tip de tranziţie: de la carte la Internet
 • Elisabeta Benyi — Biblioteca Metropolitană Bucureşti, Lectura între carte şi Internet - Cartea electronică
 • Georgeta Petre — Biblioteca Judeţeană Constanţa, Contribuţii la monografia Bibliotecii Judeţene Constanţa. Repere în evoluţia sistemului informaţional al Bibliotecii Judeţene Constanţa

ANEXE

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş