Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar II.-2002
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei
Coperta publicaţiei

DIMITRIE POPTĂMAŞ (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Biblioteca Judeţeană Mureş la 90 de ani (Mureş County Library at 90 Anniversary)

BIBLIOTECONOMICA

 • LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Aspecte ale teoriei comunicării (Aspects of Communication Theory)
 • CSIKI EMESE (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Subtilităţile receptării mesajului scris (Subtleties of Receiving the Written Messages)
 • MARIANA ISTRATE (Biblioteca Judeţeană Mureş) – O opinie asupra rolului culturii, în contextul integrării europene (An Opinion Concerning the Role of Culture in the Process of European Integration)
 • LETIŢIA POPESCU (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Evoluţii şi probleme ale catalogării în biblioteca contemporană (The Evolution and the Problems of Cataloguing in Contemporary Librairies)
 • ADRIANA POPA (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Circulaţia fondului de carte la secţia de Împrumut carte pentru adulţi – Ştiinţe socio-umane – Un studiu asupra intereselor de lectură ale utilizatorilor în perioada iulie 1998 - iulie 2003 (Book Circulation at the Socio-Humanistic Section. A Study Concerning Reading Interest in the Period July 1998 – July 2003)
 • Drd. ing. MELANIA SUCIU (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Soft-uri pentru bibliotecă (Programmes for librairies)
 • ALEXANDRU TCACIUC (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Cartea electronică (Electronic book)
 • VIOREL BLEAHU (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Internet – Duhul din sticlă (Internet – “The Spirit of the Bottle”)

 

PROFILURI

 • ANA HANCU (Muzeul Judeţean Mureş) – Noi informaţii referitoare la preotul Ioan Munteanu din Mădăraşu de Câmpie (New Informations Concerning Ioan Munteanu, the Priest)
 • Dr. CORINA TEODOR (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) – Augustin Bunea – un istoric exemplar (Augustin Bunea – An Exemplar Historian)
 • MONICA AVRAM (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Ion Chinezu şi Gândul său Românesc – în lumina dedicaţiilor păstrate la Biblioteca Judeţeană Mureş (Ion Chinezu and His Review Gând Românesc – Seen Through the Dedications Preserved at Mureş County Library)
 • DANIELA DEAC (Biblioteca „Teodor Murăşanu” Turda) – Scriitorul Andrei Fischof şi pluritatea etnoculturală (Andrei Fischof – the Writer and His Multicultural Concerns)
 • FÜLÖP MÁRIA (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Mészáros József 75. születésnapjára (Mészáros József at His 75 Anniversary)

CARTE VECHE

 • CARMEN MUNTEANU (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Ediţii ale clasicului Marcus Tullius Cicero în colecţiile Fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Judeţene Mureş (Éditions de Marcus Tullius Cicero retrouvées dans les collections du Fond Teleki-Bolyai de la Bibliothéque du Département de Mureş)
 • Prof. drd. FLORICA-ELISABETA NUŢIU (Biblioteca Centrală a U.M.F. Târgu-Mureş) – Palia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneşti (Palia de la Orăştie and Biblia de la Blaj – Important Monuments of Romanian Religious Literature)
 • ELENA DAMIAN (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) – Filologi francezi renascentişti în fondurile Bibliotecii Academice Clujene (The Works of French Philologists from the Age of Renaissance in the Collections of Academic Library from Cluj-Napoca)
 • ELENA DAMIAN (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) – Cartea franceză de matematică din epoca Renaşterii în colecţiile Bibliotecii Academice Clujene (French Mathematics Books from the Age of Renaissance in the Collections of Biblioteca Academică Clujeană)
 • GEORGETA CHIRILĂ (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) - Evoluţia tiparului românesc în Ţările Române în secolul al XVI-lea (The Evolution of Printing in Valahia, Transylvania and Moldavia During the 16th Century)
 • LUANA TROIA (Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi) – Informaţii geografice într-o carte de secol şaptesprezece (Geographical Informations in a Book from the 17th Century)
 • BÁNYAI RÉKA (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Ediţii vestite ale Bibliei la Biblioteca Teleki-Bolyai (Famous Bibles at Teleki-Bolyai Library)
 • Dr. MIHAI ALIN GHERMAN (Univ. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia”) – Verşul vlădicului Maier – un text preiluminist necunoscut (Verşul Vlădicului Maier – An Unknown Pre-Enlightenment Text)
 • Dr. MIRCEA POPA (Univ. „1 Decembrie 1918” Alba Iulia”) – Din istoria cărţii româneşti: culegerile de cântece naţionale şi de petrecere (Pages from the History of Romanian Books – The Collections of National Folk and Earthly Songs)
 • SANDA IONESCU (Bucureşti) – Carte de patrimoniu unicat? (A Unique Patrimonial Book?)
 • Drd. DANIEL BOROŞ (Inst. de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu-Mureş) – Imaginea evreilor în Calendarele populare româneşti. Sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (The Jews as They Were Seen in Calendarele populare româneşti. The End of the 19th Century – the Beginning of the 20th Century)
 • MELINTE ŞERBAN (Târgu-Mureş) – Istoriografia culturii româneşti mureşene (The Historiography of Romanian Culture from Mureş County)

BIBLIOGRAFICA

 • DIMITRIE POPTĂMAŞ (Biblioteca Judeţeană Mureş) – O bibliografie a eseului românesc contemporan (1944-1976) (A Bibliography of Romanian Contemporary Essay)
 • ANA TODEA (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Criterii folosite în elaborarea dicţionarului bio-bibliografic „Oameni de ştiinţă mureşeni” (Criteria Used in Order to Edit the Bio-Bibliographical Dictionary “Scientists from Mureş County”)
 • AGYAGÁSI HAJNAL (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Indicele bibliografic al revistei Igaz Szó (Bibliographical Index of the Review Igaz Szó)

NOTE DE LECTURĂ

 • Fülöp Mária, Judeţul Mureş în cărţi – Maros Megye a Könyvekben 1990-1999. (Ana Todea) Bibliografia cărţilor, albumelor şi hărţilor editate în judeţul Mureş – A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképék bibliográfiája, 1996-2000. (Ana Todea)
 • Corina Teodor, Coridoare istoriografice. O incursiune în universul scrisului ecleziastic românesc din Transilvania anilor 1850-1920. (Monica Avram)
 • Pompiliu Teodor, Introducere în istoria istoriografiei din România. (Ina Bogătean)
 • Dumitru Bălăeţ, Civilizaţia de bibliotecă. (Mihail Art. Mircea)

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş