Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar III.-2004
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

Cuvânt înainte

ESEISTICA

 • DIMITRIE POPTĂMAŞ (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Luminătorul
 • Drd. NICOLAE BĂCIUŢ (Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş) – La aniversară
 • EMIL VASILESCU (Revista „Bibioteca”) – Gheorghe Şincai – context istoric şi operă de luminare
 • LAZĂR LĂDARIU (Cotidianul „Cuvântul liber”) – Spiritul lui Şincai

SECOLUL XVIII. SECOL AL LUMINILOR

 • Prof. drd. FLORICA-ELISABETA NUŢIU (Biblioteca Centrală a Univ. de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş) – Contribuţia Şcolii Ardelene la dezvoltarea limbii române literare (Contributions for the Development of the Romanian Literary Language)
 • Prof. CARMEN MUNTEANU (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Cărţile Şcolii Ardelene în colecţiile fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Judeţene Mureş (Les livres de L’ École de Transylvanie dans les collections de Fond Teleki-Bolyai de la Bibliotèque du département de Mureş)
 • Prof. dr. IOAN CHINDRIŞ (Institutul de Istorie „George Bariţ,” Cluj-Napoca) – Biblia lui Petru Pavel Aron. Premisele traducerii Vulgatei în limba română (Petru Pavel Aron’ s Biblia.The Translation’ Premises of Vulgata into Romanian)

 

 • Conf. univ. dr. NICULINA IACOB (Univ. „Ştefan cel Mare,” Suceava) – Limba Bibliei lui Petru Pavel Aron (1760) (The Language of Petru Pavel Aron’ s Biblia)
 • Lector univ. dr. ANCA CÂMPIAN (Univ. „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia) – Restructurarea învăţământului în imperiul habsburgic în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Dezbateri şi reuşite (The Reshaping of Habsburgic Educational System in the Second Half of the 18th Century. Debates and Successes)
 • Dr. REMUS CÂMPEANU (Institutul de Istorie „George Bariţ,” Cluj-Napoca) – Impactul reformelor şcolare imperiale asupra şcolilor primare româneşti în deceniul iosefin (The Impact of Imperial Educational Reforms Over the Romanian Elementary Schools During Joseph the Second Reign)
 • Drd. MIRCEA GHEORGHE POPA (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai” Oradea). – De la „luminarea poporului” la educaţia permanentă (From People Enlighten to Permanent Education)

BIOGRAFICA

 • Prof. univ. dr. MIRCEA REGNEALĂ (Biblioteca Centrală Univ. Bucureşti) – Gheorghe Şincai în contextul vieţii sociale, naţionale şi culturale din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea (Gheorghe Şincai in the Context of National, Social and Cultural Life from Transylvania in the Second Half of the 18th Century and the Beginning of the 19th Century)
 • Prof. PETRE CURTICĂPEAN (Grupul Şcolar „Gheorghe Şincai,” Târgu-Mureş) – Gheorghe Şincai şi Târgu-Mureşul (Gheorghe Şincai at Târgu-Mureş)
 • Conf. univ. dr. CORNEL SIGMIREAN (Univ. „Petru Maior,” Târgu-Mureş) – Gheorghe Şincai – student la Roma şi Viena (Gheorghe Şincai as Student at Rome and Vienna)
 • ANA-MARIA ROMAN-NEGOI (Univ. „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia) – Perspectiva diversităţii în Viena Luminilor. Popasul vienez al lui Gheorghe Şincai, 1779 – 1780 (The Perspective of Diversity in Vienna During the Enlightenment. Gheorghe Şincai’ s Viennese Halt, 1779-1780)
 • Prof. IOANA MĂRCUŞ (Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai”, Zalău) – Gheorghe Şincai – ctitor al şcolii româneşti din Transilvania (Gheorghe Şincai – Founder of Romanian Schools from Transylvania)
 • Dr. IOAN RANCA (Târgu-Mureş) – Gheorghe Şincai primul întemniţat de seamă al neamului în prinsoarea Aiudului (Gheorghe Şincai – The First Outstanding Prisoner at Aiud Prison)
 • Dr. CORNEL MORARU (Revista Vatra, Târgu-Mureş) – Procesele lui Gheorghe Şincai (în documente publicate în revista Vatra) (Gheorghe Şincai’ s Trials, As They Appeared in Documents Published in Vatra Magazine)
 • Conf. univ. dr. CONSTANTIN MĂLINAŞ (Biblioteca Judeţeană „Gheorghe Şincai”, Bihor) – Gheorghe Şincai şi Oradea (Gheorghe Şincai and Oradea)
 • Prof. MIRCEA TRIFU (Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”, Bucureşti) – „ …Peste locul îngropării sale…” („… Above his Grave…”)

BIBLIOGRAFICA

 • Prof. univ. dr. GRIGORE PLOEŞTEANU (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” al Academiei Române, Târgu-Mureş) – Receptarea operei şi a personalităţii lui Gheorghe Şincai (The Reception of Gheorghe Şincai’ s Works and Personality (Up to 1918-1848?)
 • RAMONA DRAGOMIR (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Încercări de tipărire a operei lui Gheorghe Şincai (The Attempts of Publishing Gheorghe Şincai’ s Work)
 • Lector univ. dr. CORINA TEODOR (Univ. „Petru Maior,” Târgu-Mureş) – Secvenţe de istoria bisericii cuprinse în „Hronica românilor …” a lui Gheorghe Şincai (Sequences of Church History in Gheorghe Şincai’ s „Hronica românilor …”)
 • MARIAN ZĂLOAGĂ (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, Târgu-Mureş) – Imaginea Celuilalt în Chronica românilor. Viziunea şincaiană asupra populaţiilor germanice din Transilvania (The Image of The Other in Chronica românilor. Şincai’ s Vision Above Germanic Populations from Transylvania)
 • Prof. SIDONIA PUIU (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, Cluj-Napoca) – Istoria naturei sau a firei de Gh. Şincai – cel dintâi manual de istorie naturală în limba română (Istoria naturei sau a firei de Gh. Şincai – le premier manuel d’histoire naturelle en roumain)
 • Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA (Univ. „Petru Maior,” Târgu-Mureş) – Gheorghe Şincai şi problemele limbii române literare (Gheorghe Şincai and the Problems of Romanian Literary Language)
 • Prof. univ. dr. ION BUZAŞI (Univ. „1 Decembrie 1918,” Alba Iulia) – Aniversări literare – Şincai în literatură (Literary Anniversaries – Şincai in Literature)
 • ELENA MIHU (Muzeul Judeţean Mureş) – Cronica versificată de pe Rin (Cronica versificată de pe Rin)
 • OLGA ŞERBĂNESCU (Muzeul Bruchenthal, Sibiu) – O altă cronică rimată inspirată de revoluţia franceză, într-un Miscellaneu din colecţia bibliotecii Muzeului Bruche

ECOU ÎN POSTERITATE

 • Dr. VALER POP (Muzeul Judeţean Mureş) – Gheorghe Şincai – precursor al etnografiei mureşene (Gheorghe Şincai – Forerunner of Romanian Ethnography)
 • MONICA AVRAM (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Gheorghe Şincai în conştiinţa mureşenilor (Gheorghe Şincai in Mureş People Consciousness)
 • Prof. univ dr. MIRCEA TOMUŞ (Univ. „Lucian Blaga”, Sibiu) – Şincai – 250 de ani de la naştere (Şincai – 250 Years from Birth)
 • Dr. GHEORGHE BULUŢĂ (Biblioteca Centrală a Univ. de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti) – Un destin în lumea cărţii (A Destiny in a World of Books)
 • Dr. IONUŢ - CONSTANTIN ISAC (Institutul „George Bariţ”, Cluj-Napoca) – Istoriograful Gheorghe Şincai văzut de Lucian Blaga şi David Prodan (Gheorghe Şincai – the Historiographer Seen by Lucian Blaga and David Prodan)
 • Conf. univ. pr. dr. IOAN MITROFAN (Univ. „Babeş-Bolyai,” Cluj-Napoca) – Pui de romani … nu-l uitaţi pe Şincai (Young Romans… Do Never Forget Şincai)

CRONICĂ

 • Emil Vasilescu (Redactor-şef, revista Biblioteca) – Sub semnul istoriei

NOTE DE LECTURĂ

 • Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Galeria bibliologilor români. (Ana Todea)
 • Victor Petrescu, Octavian Mihail Sachelarie, Introducere în managementul de bibliotecă. (Ana Todea)
 • Niculina Iacob, Limbajul biblic românesc (Ramona Dragomir)
 • Iosif Pop, Credinţă şi apostolat. Memorii (Cornel Sigmirean)
 • Ioan Lupaş, Biserica ortodoxă română din Transilvania şi unirea religioasă în cursul veacului al XVIII-lea. (Monica Avram)
 • Dimitrie Poptămaş, Philobiblon mureşean – o viaţă printre oameni şi cărţi (Constantin Mălinaş)
 • Anuarul Arhivelor Mureşene. Vol. 2. (Ramona Dragomir)
 • Studia Universitatis Petru Maior. Historia 3. (Fabian István)

ILUSTRAŢII

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş