Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar IV.-2005
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

 

BIBLIOLOGICA

 • PETELEI KLARA (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Începuturile Bibliotecii Judeţene Mureş. Dr. Molnár Gábor – primul director al instituţiei (The Beginnings of the Mures County Library. Dr. Molnár Gábor – the First Manager of the Institution)
 • FABIAN ISTVÁN (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) – Aurel Filimon şi arheologia mureşeană modernă (Aurel Filimon and the Modern Archaeology in Mureş County)
 • DIMITRIE POPTĂMAŞ (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Vasile Copilu Cheatră la Târgu-Mureş (Vasile Copilu Cheatră at Târgu-Mureş)
 • EMILIA CĂTANĂ (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Unele aspecte ale managementului de bibliotecă în activitatea Secţiei pentru copii a Bibliotecii Judeţene Mureş (Some Aspects Concerning Library Management at Children’ s Library from Mureş County Library)
 • FALL MARIA MAGDALENA (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Secţia „Cartea Tehnico – Ştiinţifică” la a 30-a aniversare (The Technical - Scientifical Department of Mureş County Library at Its 30th Anniversary)
 • LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Aspecte marcante ale managementului de bibliotecă identificate la Compartimentul de Completare a colecţiilor bibliotecii publice (Some Aspects Concer
 • ning Library Management Identified in the Department of Development Collection) CRISTINA CĂTANĂ (Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ) – Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ – Strategii de promovare a imaginii („G. T. Kirileanu” Neamţ County Library – Strategies of Promoting the Library Image)

 

BIBLIOGRAFICA

 • AGYAGÁSI HAJNAL (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Biblioteca Centrală Regională Mureş. 1957-1965 (Mureş Central Regional Library. 1957-1965)
 • ANNA VINTILĂ (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Producţia editorială mureşeană în perioada 1990 - 2000 oglindită în Bibliografiile mureşene (Mureş County Editorial Activity Between 1990 – 2000 Reflected in Bibliografii mureşene)
 • ANA TODEA, ANNA VINTILĂ (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Bibliotecile publice mureşene reflectate în presa anului 2004. Bibliografie (The Activity of Mureş Public Libraries Reflected in Local Newspapers in 2004. Bibliography)

CARTE VECHE

 • ELENA DAMIAN (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj-Napoca) – Cartea franceză de medicină din epoca Renaşterii în colecţiile Bibliotecii academice clujene (Le livre français de médicine de l’ époque de Renaissance dans les colléctions de la Bibliothèque de l’Académie de Cluj-Napoca)
 • SPIELMANN - SEBESTYÉN MIHÁLY (Biblioteca Judeţeană Mureş) – O carte din biblioteca principelui Barcsai (A Book from Prince Barcsai’ s Library)
 • KIMPIÁN ANNAMÁRIA (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Supralibrosuri din colecţia Teleki (Super Libros from Teleki Collection)
 • MÁRTON KRISZTINA (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Restaurarea unui calendar popular maghiar din 1781 (The Restoration of a Hungarian Calendar from 1781)
 • MONICA AVRAM (Biblioteca Judeţeană Mureş) – Tipografia românească de la Buda în timpul cenzoratului lui Petru Maior. 1809 – 1821 (The Romanian Typography of Buda During Petru Maior’ s Activity as a Censor. 1809 - 1821)
 • MIRCEA POPA (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) – Începutul interesului faţă de literatura pentru copii şi tineret (The Beginnings of the Interest Upon the Literature for Youth and Children)
 • ALINA ROTARU (Muzeul „Vasile Pârvan”, Bârlad) – Manuscrise din colecţia scriitorului George Ivaşcu (Manuscripts from George Ivaşcu Private Collection)

PROFILE

 • Doamnei GEORGETA BUDA – con grazie. Biblioteca – o alternativă a vocaţiei didactice (Mihail Art. Mircea)
 • CARMEN MUNTEANU „… niciodată nu trece gloria profesiunii noastre!” (Spielmann Mihaly)
 • ANA TERO – „Îţi mulţumim că ai fost colega noastră!” (Anca Chircea)
 • DIMITRIE POPTĂMAŞ. Portret în devenire (Melinte Şerban)

NOTE DE LECTURĂ

 • Ana Todea, Fülöp Mária, Monica Avram, Oameni de ştiinţă mureşeni (Corina Teodor)
 • Gheorghe Buluţă, Victor Petrescu, Vademecum legislativ pentru biblioteci (Ana Todea)
 • Gheorghe Buluţă, Sultana Craia, Victor Petrescu, Biblioteca Azi. Informare şi comunicare (Ana Todea)
 • Horia Ioan Avram, Căinţa poetică
 • Berdj Aşgian, Gânduri despre viaţă şi nefiinţă (Mariana Istrate)
 • Harald Zimmermann, Papalitatea în evul mediu. O istorie a pontifilor romani din perspectiva istoriografiei. (Fabian István)
 • Boetius din Dacia, Despre viaţa filosofului (Ramona Dragomir)
 • Antonio R. Damasio, Eroarea lui Descartes : Emoţiile, raţiunea şi creierul uman (Liliana Moldovan)
 • Vasilie Popp, Despre înmormântările comune la daco – români (Ramona Dragomir)
 • Asa Briggs, Peter Burke, Mass-media, o istorie socială : De la Gutenberg la Internet (Fall Maria-Magdalena)
 • Claudia Iulia Cheie, Ioan Gh. Buta, Deda în spaţiu şi timp (Ramona Dragomir)
 • Hajdú Farkas, Zoltán, Szászok- egy árulás (Agyagási Hajnal)
 • Márai Sándor, Lumânările ard până la capăt (Agyagási Hajnal)
 • Nicolae Mitrofan, Laurenţiu Mitrofan, Testarea psihologică. Inteligenţa şi aptitudinile (Adriana Popa) )

 

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş