Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar IX.-2010
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

Lista autorilor

BIBLIOLOGICA

 • LUDMILA CORGHENCI (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău) - Biblioteca - centru de învăţare permanentă (The Library - a Centre for Permanent Learning)
 • DOINA VANCA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Biblioteca publică - nevoia de adaptare continuă şi modernizare (Public Library - the Need for Continuous Adaptation and Modernization)
 • Dr. NELLY ŢURCANU (Universitatea de Stat din Moldova) - Transformările sistemului comunicării ştiinţifice şi biblioteca academică (The Transformations in the Scientific Communication System and the Academic Library)
 • TATIANA ADRIANA OPRESCU (Biblioteca Universităţii din Piteşti) - Cultura informaţională - necesitate stringentă în societatea contemporană (Information Literacy - A Stringent Requirement of the Contemporary Society)
 • Dr. LIDIA KULIKOVSKI (Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, Chişinău), TATIANA ŞATRAVCA (Biblioteca „Târgu-Mureş”, Chişinău) - Evaluarea eficienţei managementului resurselor umane. Politici şi fundamente metodologice. Cazul Bibliotecii Municipale „B. P. Hasdeu” Chişinău (The Evaluation of the Human Resource Management Efficiency. Policies and Methodological Fundaments. The Case of the „B. P. Hasdeu” Municipal Library)
 • MIHAELA VOINICU (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) - Optimizarea regăsirii informaţiilor prin modelarea matematică (The Optimization of Retrieving Information Through Mathematical Modeling)

 

CARTE VECHE

 • WEISZ SZIDÓNIA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Un „pomerio sommo theologo” în Biblioteca Teleki-Bolyai. Operele lui Pelbartus de Themeswar (A „pomerio sommo theologo” in Teleki-Bolyai Library. The Works of Pelbartus of Themeswar)
 • Dr. ELENA DAMIAN (Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir,” Cluj-Napoca) - Cărţi ale filologilor francezi din secolul al XVI-lea în biblioteca lui Timotei Cipariu (II) (Livres des philologues français du seizième siècle dans la bibliothèque de Timotei Cipariu (II)
 • ELENA MIHU (Târgu-Mureş) - Prezenţa şi circulaţia Noului Testament de la Bălgrad în judeţul Mureş (The Existence and the Circulation of the New Testament from Bălgrad in Mureş County)
 • Arhim. dr. POLICARP CHIŢULESCU (Biblioteca Sfântului Sinod) - Cărţi din bibliotecile medievale româneşti păstrate în Biblioteca Sfântului Sinod (Books from Romanian Mediaeval Libraries Kept in the Holy Synod Library)
 • FEISZT GYÖRGY (Arhivele Judeţene Vas, Ungaria) - Prima ediţie a volumului Törökországi leveleinek [Scrisori din Turcia] (The First Edition of Törökországi leveleinek [Letters from Turkey]
 • FLORIN BOGDAN (Muzeul Etnografic Reghin) - Contribuţii la istoria comerţului cu cartea în Transilvania (sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea). Studiu de caz: Minologhion (Blaj, 1781) (Contributions to History of Trade with Book in Transylvania (End of XVIIIth Century - Beginning of XIXth Century). Case Study: Minologhion (Menologion) (Blaj, 1781)

ITINERARII LIVREŞTI

 • MONICA AVRAM (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Câteva aspecte privind activitatea bibliotecilor româneşti din judeţul Mureş în secolele XVIII-XIX (Some Aspects Concerning the Activity of the Libraries from Mureş County During the XVIIIth and the XIXth Centuries)
 • Dr. NICOLAE VICTOR FOLA (Gr. Şc. de Chimie Industrială Tîrnăveni) - Bibliotecile Blajului, modernizarea educaţiei şi dezvoltarea elitelor intelectuale româneşti din Transilvania (1850-1918) (The Libraries from Blaj, the Modernization of Education and the Development of the Romanian Intellectuals from Transylvania (1850-1918)
 • LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Deschideri antropologice în opera lui Emil Cioran (Anthropological Openings in Emil Cioran’s Work)

BIOGRAFICA

 • ANA TODEA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Patriciu Barbu (1842 - 1902). Biobibliografie (Patriciu Barbu (1842 - 1902). Biobibliography)
 • CARMEN MARIA DORLAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu-Mureş) - Gheorghe Ciuhandu - profil biografic (Gheorghe Ciuhandu - Biographic Profile)
 • DIMITRIE POPTĂMAŞ (Târgu-Mureş) - Schiţă de portret. Bibliotecarul Gheorghe Câmpean la 80 de ani (Portrait sketch. The Librarian Gheorghe Câmpean at the Age of 80)
 • VINTILĂ ANNA, EMILIA CĂTANĂ (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Biblioteca Judeţeană Mureş reflectată în presa scrisă în anul 2009. Bibliografie (The Mureş County Library Reflected in the 2009 Written Newspapers. Bibliography)

MISCELLANEA

 • SZÁLKAI TAMÁS (Arhivele Judeţene Hajdú-Bihar, Debreţin, Ungaria) - A boroszlói püspökök címerei. 1000-1732 (The Coats of Arms of the Bishops from Boroszló [Wrocław]. 1000-1732)
 • GEORGETA FODOR (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) – Pregătirea pentru moarte şi arta de a muri: despre înmormântări şi atitudinile în faţa morţii ale femeilor din Ţara Românească, Moldova şi Transilvania (Preparing for Death and the Art of Dying: About the Attitudes Toward Death and Burial of Women From Wallachia, Moldavia and Transylvania)
 • INOCENŢIU DUŞA (Târgu-Mureş) - Fals tratat despre avangardă. Note despre anti-teatrul European (False Treatise About Avant-garde. Notes on the Anti-European Theater)
 • ROZETA BICI (Aleksandër Xhuvani University of Elbasan) - The Notion of Citizenship in the USA and Albania and its Social Impact in the XXth Century (The Notion of Citizenship in the USA and Albania and its Social Impact in the XXth Century)

NOTE DE LECTURĂ

 • Liliana Moldovan, Indiscreţii în bibliotecă (Mirela Corina Chindea)
 • Sorina Bota, Poveştile oraşului (Haller Bela)
 • Otto Rank, Psihologia şi sufletul. Un studiu despre originea, evoluţia şi natura sufletului (Liliana Moldovan)
 • Adrian Neculau, Un psiholog în Agora (Aurica Cîmpean)
 • Alain de Botton, Despre farmecul lucrurilor plictisitoare (Liliana Moldovan)
 • Florin Lazăr, Introducere în politici sociale comparate. Analiza sistemelor de asistenţă socială (Ramona Dragomir)
 • Vasile Sebastian Dâncu, Patrie de unică folosinţă - eseuri de sociologie critică (Alina Fokt)
 • Dumitru Sandu, Lumile sociale ale migraţiei româneşti în străinătate (Aurica Cîmpean)
 • Vasile Maierean, Dan Dulciu, O istorie a criptologiei româneşti (Alina Fokt)
 • Casa terorii. Documente privind penitenciarul Piteşti (1947-1977) (Ramona Dragomir)
 • Ion Iliescu, După 20 de ani - 1989 - an de cotitură în istoria naţională şi în viaţa internaţională (Alina Fokt)
 • Vadim Cujbă, Aspecte geopolitice şi geoeconomice ale formării şi destrămării sistemului colonial englez (Aurica Cîmpean)
 • Philippe Walter, Merlin şi cunoaşterea lumii (Alina Fokt)
 • Szálkai Tamás, Armales Transylvanorum. Válogatás az erdélyi fejedelmek címeradományaiból (Weisz Szidónia)
 • Cătălin Dorian Florescu, Zaira (Liliana Moldovan)

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş