Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar V.-2006
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

Lista autorilor

BIBLIOLOGICA

 • LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Cultura organizaţională, o paradigmă a secolului trecut, o realitate a zilelor noastre (The Organizational Culture)
 • CSIKI EMESE (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Multiculturalitate / interculturalitate în bibliotecile publice. Tendinţe europene (Multiculturality / Interculturality in Public Librairies. European Tendencies)
 • MARIANA ISTRATE (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Despre liberul acces la informaţii în biblioteca publică de drept public (Aspects Concerning Free-Access to Information in Public Library)
 • CRISTINA CĂTANĂ (Biblioteca Judeţeană „G. T. Kirileanu” Neamţ) - Idei de promovare a bibliotecii la nivelul comunităţii locale (Some Ideas of Promoting Library Services in Local Commnunity)
 • MARIA-MAGDALENA FALL (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Bufniţa - simbol al înţelepciunii - siglă a Bibliotecii Judeţene Mureş (Die Eule - Symbol der Weiseit - als Logo der Kreisbibliothek Mureş)
 • EMILIA CĂTANĂ (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene Mureş la 53 de ani. Contribuţii la istoricul secţiei (Mureş County Library’ s Children Section at the 53rd Anniversary. Some Aspects Concerning the Development of the Section)
 • ADRIANA POPA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Care sunt interesele de lectură ale utilizatorilor noştri? Rezultatele unui sondaj de opinie (The Reading Interest of Mureş County Library Readers - The Results of a Gallup Poll)

 

CARTE VECHE

 • MARTA CORDEA (Biblioteca Judeţeană Satu-Mare) - Învăţătorii Sfintei Biserici. Opera Sfântului Hieronym în fondul de carte veche al Bibliotecii Judeţene Satu-Mare (Les maîtres de la Sainte Église. L’ oeuvre de Saint Hieronym dans la collection de livres anciens de La Bibliothèque Départamentale Satu-Mare)
 • Drd. ELENA DAMIAN (Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române) - Mărturii ale începuturilor tipografiei pariziene în colecţiile Bibliotecii Academice Clujene (I) (1501 - 1530) (Témoignages des débuts de l’ imprimerie parisienne dans les collections de la Bibliothèque Académique de Cluj-Napoca (1) (1501-1530)
 • KIMPIÁN ANNAMÁRIA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Lectura a trei generaţii de aristocrate: Rhédei Zsuzsánna, Wesselényi Kata şi Bethlen Zsuzsánna (The Readings of Three Generations of Aristocratic Women: Rhédei Zsuzsánna, Wesselényi Kata and Bethlen Zsuzsánna)
 • MONICA AVRAM (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Activitatea tipografiei de la Buda de la începuturi şi până la cenzoratul lui Petru Maior (The Activity of Romanian Typography of Buda From its Beginnings up to Petru Maior’ s Censorship)
 • Prof. univ. dr. MIRCEA POPA (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) - Titlurile volumelor de poezie românească dintre 1848-1918 (The Titles of Romanian Poetry Books Between 1848-1918)

BIOGRAFICA

 • BÁNYAI RÉKA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Gulyás Károly, un bibliotecar de altădată (Gulyás Károly, a Librarian from the Past)
 • ANA TODEA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Cardinal Alexandru Todea (1912 - 2002) - biobibliografie (Alexandru Todea the Cardinal (1912 - 2002) - Biobibliography)
 • Prof. GIUSEPPE PACE (Colegiul „Transilvania,” Deva) - 1900 de ani după cucerirea Daciei de către romani (Columna traiană şi Ovidiu sunt cele mai puternice legături dintre latinitate, Italia şi România) - 1900 Years After the Romans Have Conquered Dacia (The Traian Column and Ovidiu Represent the Most Powerfull Communion of Latinism, of Romania and Italy)

BIBLIOTECILE TÂRGUMUREŞENE - PROVOCĂRI ALE SECOLULUI XXI

 • LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Biblioteca publică românească: Aspecte ale expectanţei şi percepţiei socio-culturale (Romanian Public Library: Some Aspects Concerning the Socio-Cultural Expectancies and Perception)
 • CRISTINA DUMITRU (Casa Corpului Didactic, Mureş) - Rolul bibliotecii în cadrul comunităţii (Library’ s Place Inside the Community)
 • Dr. FLORICA NUŢIU (Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş) - Biblioteca Centrală a Universităţii de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş - spaţiu public al informării şi comunicării (The Central Library of Medicine and Pharmacy University from Târgu-Mureş - A Public Space of Information and Communication)
 • WESZELLY ERZSÉBET (Universitatea „Sapientia” Târgu-Mureş) - Probleme legate de înfiinţarea unei noi biblioteci (Some Aspects Concerning the Foundation of a New Library)

PROFILE

 • OVIDIA MESAROŞ (Vivi) - „o bibliotecară la Teleki” (Spielmann Mihály)
 • KELEMEN SÁNDOR (Kelly) - „sau lauda fidelităţii” (Spielmann Mihály)

NOTE DE LECTURĂ

 • Fülöp Mária, Ferencz Klára, Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş: Cărţi editate până în anul 1944 - Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete: 1944-ig megjelent könyvek (Vintilă Anna)
 • Könyves műveltség Erdélyben (Vintilă Anna)
 • Lucia Bălaş, Bódis Ottilia, Oameni de seamă ai Sălajului. Vol. 2: L-Z (Ana Todea)
 • Cuvinte. Almanah literar 2006 (Adriana Popa)
 • Nedelcu Oprea, Biblioteca Publică „V. A. Urechia” Galaţi: monografie (Mariana Istrate)
 • Jeannette Woodward, Biblioteca secolului XXI: managementul construcţiilor de biblioteci (Adriana Popa)
 • Wolfgang Iser, Actul lecturii: O teorie a efectului estetic (Liliana Moldovan)
 • Alexandru Zub, Romanogermanica. Secvenţe istoriografice (Corina Teodor)
 • Mircea Popa, Andrei Veress - un bibliograf maghiar, prieten al românilor (Monica Avram)
 • Vasile Dobrescu, Funcţii şi funcţionalităţi în sistemul de credit românesc din Transilvania până la primul război mondial (Corina Teodor)
 • Nicolae Băciuţ, Între lumi: Convorbiri cu Nicolae Steinhardt (Aurica Cîmpean)
 • Doina Bancu, Magia chirurgiei: Memorii: Alături de soţul meu, prof. Victor Emilian Bancu (Mariana Istrate)
 • Cardinal Alexandru Todea, Luptele mele. Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac (Ana Todea)
 • Teresa Ferro, Misionarii catolici în Moldova (Monica Avram)
 • Reprezentări ale morţii în Transilvania secolelor XVI - XX. Coordonator Mihaela Grancea (Ramona Dragomir)
 • Dan Oltean, Religia dacilor (Ramona Dragomir)
 • Gh. F. Ciauşanu, Superstiţiile poporului român: în asemănare cu ale altor popoare vechi şi noi (Ramona Dragomir)
 • Jacques Le Goff, Evul Mediu şi naşterea Europei (Aurica Cîmpean)
 • Mircea Flonta, Kant în lumea lui şi în cea de azi: zece studii kantiene (Ramona Dragomir)
 • Marius Milcu, Psihologia relaţiilor interpersonale. Competiţie şi conflict. Abordare dinamică. Un model experimental (Ramona Dragomir)
 • Richard D. Lewis, Să cunoaştem mai bine popoarele lumii: cum să te descurci cu succes în diferite tipuri de cultură (Maria - Magdalena Fall)
 • Activitatea desfăşurată de Biblioteca Judeţeană Mureş în anul 2006.

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş