Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar VI.-2007
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

Lista autorilor

INTERFERENŢE ILUMINISTE EUROPENE

 • Acad. ALEXANDRU ZUB (Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” Iaşi) - Iluminismul târziu în spaţiul carpato-danubian (Late Enlightenment in the Danubian-Carpathian Space (Historiographical Notes)
 • Dr. KEITH HITCHINS (Universitatea din Illinois, Urbana Champaign) - Samuil Micu, filosof? (Samuil Micu filosof?)
 • Dr. MIHAI-ALIN GHERMAN (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) - Textele filosofice ale lui Samuil Micu. O perspectivă filologică (Samuil Micu’ s Philosophical Works. A Philological Perspective)
 • Dr. MIRCEA POPA (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) - Samuil Micu - predicatorul (Samuil Micu - The Preacher)
 • Dr. LAURA STANCIU (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) - Între abstinenţă şi abundenţă sau în căutarea identităţii. Despre alimentaţia clerului blăjean în secolul al XVIII-lea (Between Abstinence and Abundance or Looking for Identity. Aspects Concerning the Nourishment of the Clergy from Blaj, During the XVIIIth Century)
 • Dr. LIGIA LIVADĂ CADESCHI (Universitatea Bucureşti) - Aspecte iluministe în politica socială a domnilor fanarioţi (Enlightenment Features of the Fanariots Social Policy)
 • Dr. CORNEL CRĂCIUN (Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu) - Consideraţii privind viaţa artistică vieneză în timpul împărătesei Maria Tereza (Considérations concernant la vie musicale viennoise pendant la règne de Marie-Thérèse (1740-1780)
 • KISSNÉ BOGNÁR KRISZTINA (Arhivele Univ. „Eötvös Lóránd,” Budapesta) - A Habsburg Birodalom felsőoktatási rendszerének átalakulása a XVIII. század második felében (Transformarea sistemului de învăţământ superior al Imperiului Habsburgic în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea)
 • MONICA AVRAM (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Triada ardeleană - Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior - în colecţiile Bibliotecii Judeţene Mureş (The Transylvanian Triad - Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior - in Mureş County Library’ s Collections)

 

BIBLIOLOGICA SECOLULUI XXI

 • SORINA STANCA (Biblioteca Judeţeană „O. Goga” Cluj-Napoca) - Marketingul în biblioteca publică (Marketing in Public Library
 • ) LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Marketing şi publicitate. Aspecte ale promovării serviciilor de bibliotecă (Marketing and Advertising. Some Aspects Concerning the Promoting of Library Services)
 • MARIANA ISTRATE (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Site-ul web - modalitate modernă de promovare a serviciilor şi colecţiilor bibliotecii publice Web-site - A Modern Way of Promoting Public Library’s Services and Collections)
 • IOANA DRAGOTĂ (Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Maramureş) - Tentative de diversificare şi modernizare a serviciilor oferite de colecţiile speciale ale bibliotecii (Attempts of Diversification and Modernization of the Library Services Offered by the Special Collections)

CARTE VECHE

 • ELENA DAMIAN (Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca) - Mărturii ale începuturilor tipografiei pariziene în colecţiile Bibliotecii Academice Clujene (II) (1501 - 1530) (Témoignages des débuts de l’imprimerie parisienne dans les collections de la Bibliothèque Académique de Cluj-Napoca (II) (1501 - 1530)
 • Dr. SORIN CRIŞAN (Universitatea de Artă Teatrală, Târgu-Mureş) - Centre şi şcoli tipografice în secolul al XVI-lea (Germania, Italia, Franţa) (Typographic Centers and Schools in the XVIth Century (Germany, Italy, France)
 • MARTA CORDEA (Biblioteca Judeţeană Satu Mare) - Tipărituri veneţiene din secolul al XVI-lea în fondul de carte veche al Bibliotecii Judeţene Satu Mare (Venetian Books from Satu Mare County Library Collections Printed in the XVIth Century)
 • Ieromonah POLICARP CHIŢULESCU (Biblioteca Sfântului Sinod, Bucureşti) - Un Tetraevanghel de la Biblioteca Sfântului Sinod (The Four-Gospels Book from the Library of the Saint Synod)
 • ŞTEFANIA - CECILIA ŞTEFAN (Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti) - Biblio - itinerar italian. Tipărituri movilene în colecţia Institutului Pontifical de Studii Orientale, Roma (Italian Library Itinerary. Petru Movilă’ s Printings from the Collection of Pontifical Institute of Oriental Studies (Rome)
 • Dr. RUXANDRA MOAŞA NAZARE (Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu”, Braşov) - Cărţile tipărite de negustorii braşoveni, fraţii Constantin şi Ioan Boghici (Books Printed by Constantin and Ioan Boghici, Merchant Brothers from Braşov)

MISCELLANEA

 • Dr. IULIAN BOLDEA (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) - Ion Budai - Deleanu. Expresivitatea eposului comic (Ion Budai - Deleanu. Emphasis of Comic Odyssey)
 • ANA MARIA ROMAN NEGOI (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) - Hronica românilor - recuperarea unui destin: manuscrise şi editori în secolele XIX-XX (Hronica românilor - The Reclaim of a Destiny: Manuscripts and Editors During the XIXth and the XXth Centuries)
 • ANA TODEA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Cardinalul Iuliu Hossu (1885 - 1970) (The Cardinal Iuliu Hossu (1885 - 1970)
 • INOCENŢIU DUŞA (Universitatea de Artă Teatrală, Târgu-Mureş) Ultimul Godot al secolului XX (The Last Godot of the XXth Century)

NOTE DE LECTURĂ

 • Victor Petrescu, Biblioteconomie: miscellanea (Ramona Dragomir)
 • Jean Danielou, Biserica începuturilor (Emilia Cătană)
 • Elena Dorobont, Carte veche în Biblioteca Judeţeană Bistriţa - Năsăud (Ramona Dragomir)
 • Iulian Boldea, Istoria didactică a poeziei româneşti, (Aurica Cîmpean)
 • Cornel Moraru, Lucian Blaga - Convergenţe între poet şi filosof (Aurica Cîmpean)
 • Andrei Marga, Relativismul şi consecinţele sale - Relativism and its Consequences (Liliana Moldovan)
 • Adrian Majuru, Copilăria la români: schiţe şi tablouri cu prunci, şcolari şi adolescenţi (Ramona Dragomir)
 • Maria Bucur, Eugenie şi modernizare în România interbelică (Ramona Dragomir)
 • Zoltán Tibori Szabó, Frontiera dintre viaţă şi moarte. Refugiul şi salvarea evreilor la graniţa româno-maghiară (1940-1944)
 • (Ramona Dragomir)
 • Daniel Ghe. Talambă, Maghiarii din România. Perioada 1944 - 1948 (Ramona Dragomir)
 • Lavinia Betea, Am făcut Jilava în pantofi de vară: convorbiri cu Ioana Berindei (Monica Avram)
 • Andrei Pleşu, Comèdii la porţile Orientului (Monica Avram)
 • Dumitru Mazilu, Drepturile omului: concept, exigenţe şi realităţi contemporane (Mariana Istrate)
 • Jean Baudrillard, Societatea de consum: mituri şi structuri (Gabriela David)
 • Michael A. West, Lucrul în echipă: lecţii practice (Gabriela David)
 • Adriana Mihai, Delirium tremens: o complicaţie a alcoolismului (Monica Avram)

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş