Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar VII.-2008
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

Lista autorilor

BIBLIOLOGICA

 • Conf. univ. dr. ELENA TÎRZIMAN (Biblioteca Naţională a României) - Bibliotecile în era digitală - provocări, mutaţii, perspective (Libraries in Digital Era - Challenges, Changes, Perspectives)
 • Conf. univ. dr. LIDIA KULIKOVSKI (Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu” Chişinău) - Umorul, un remediu de îmbunătăţire a comunicării interpersonale şi instituţionale (Humour, as a Remedy for Improving the Interpersonal and Institutional Communication)
 • CSIKI EMESE (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Politica achiziţiei şi managementul calităţii (The Policy of Acquisition and the Management of Quality)
 • ADINA MUREŞAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Aspecte metodologice privind procesele de catalogare şi descriere bibliografică a documentelor (Some Methodological Aspects Concerning Cataloguing and Bibliographical Description of Documents)
 • CLAUDIA ILLYES (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Dreptul la a doua şansă (The Right for a Second Chance)
 • MARIA MAGDALENA FALL (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Modele contemporane de modernizare a serviciilor oferite de bibliotecile publice (Zeitgenössischen Vorbilder zur Modernisierung den Dienstleistungen der Öffentlichen Bibliotheken)
 • LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Biblioteca Naţională din Malta: scurte dezvăluiri despre istoricul instituţiei, structura colecţiilor şi specificul serviciilor oferite publicului cititor (Malta National Library: Short Reveals Concerning the History, the Collections Structure and the Specific Services Offered to Readers)

 

CARTE VECHE

 • ELENA-MARIA SCHATZ (Biblioteca Naţională a României) - Rarităţi bibliofile franceze în colecţia de incunabule a Bibliotecii Naţionale a României (Des rarités bibliophiles françaises dans la colléction d’incunables de la Bibliothèque Nationale de Roumanie)
 • ELENA DAMIAN (Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca) - Istoriografia Renaşterii franceze. Ediţii prezente în bibliotecile transilvănene (L'historiographie française à l'époque de la Renaissance. Des éditions présentes dans les bibliothèques de Transylvanie)
 • ANCA OPAIŢ (Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca) - Filigranele hârtiei utilizată în manuscrisele slavone aflate în Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca (The Filigrees of the Paper Used for Slavonic Manuscripts from Romanian Academy Library of Cluj-Napoca)
 • ELENA MIHU (Târgu-Mureş), FLORIN BOGDAN (Muzeul Etnografic Reghin) - Ceasloave blăjene, 1751-1753 (The Books of Hours from Blaj, 1751-1753)

ITINERARII LIVREŞTI

 • Prof. univ. dr. IULIAN BOLDEA (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) - Dosoftei şi începuturile poeziei româneşti (Dosoftei and the Beginnings of Romanian Poetry)
 • CARMEN MARIA DORLAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu-Mureş) - Alteritate şi identitate religioasă. Consideraţii cu privire la reprezentarea „ereticului” în literatura tipărită în Moldova la mijlocul secolului al XVII-lea (Religious Identity and Otherness. Considerations Regarding the Representation of the „Heretic” in the Moldavian Printed Works at the Middle of the XVIIth Century)
 • Conf. univ. dr. CORINA TEODOR (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Lectura la feminin. O analiză dinspre societatea românească a secolelor XVII-XVIII (Reading at the Feminine. An Analysis from the Romanian Society of the XVIIth-XVIIIth Centuries)
 • Dr. MIRCEA POPA (Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia) - O lucrare bărnuţiană despre mitropolia blăjeană (A Simion Bărnuţiu’ Work About Mitropolia from Blaj
 • LAZOK KLÁRA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Cenzura de cărţi în anii ’50. Tipologia conţinuturilor considerate „periculoase” (Book Censorship During the 50’s. The Tipology of the „Dangerous” Censored Thematics)

BIOGRAFICA

 • ANA TODEA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Protopopul Reghinului, Ariton M. Popa. Biobibliografie (Ariton M. Popa, the Archpriest of Reghin. Biobibliography
 • EMILIA CĂTANĂ, VINTILĂ ANNA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Biblioteca Judeţeană Mureş în presa anilor 2006-2007. Bibliografie selectivă (The Activity of Mureş County Library Reflected in Newspapers in 2006-2007. Selective Bibliography

MISCELLANEA

 • WEISZ SZIDÓNIA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Armoriale transilvănene din epoca lui Sigismund de Luxemburg (Grants of Arms Issued by Sigismund of Luxemburg for Transylvanians
 • Prof. univ. dr. GHEORGHE BICHICEAN (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) - Principatele Române înaintea Europei: o carte-manifest a principelui Gheorghe Bibescu (Romanian Principalities in Front of Europe: A Manifest-Book of Prince Gheorghe Bibescu)
 • ALINA DORINA FOKT (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Congresul studenţesc de la Târgu-Mureş din 1936 (Student’s Congres from Târgu-Mureş in 1936)
 • INOCENŢIU DUŞA (Universitatea de Artă Teatrală, Târgu-Mureş) - Dinamica identitară în cultura teatrală contemporană: dramaturgia absurdului (The Identitary Dinamics in Contemporary Theatral Culture: The Dramaturgy of the Absurd)
 • Asist. univ. ROZETA BICI (Universitatea „Aleksander Xhuvnai”, Elbasan) - Education and Employment in Communist Albania (Educaţia şi profesiile în Albania comunistă)

NOTE DE LECTURĂ

 • Jean-Nöel Jeanneney, Când Google a provocat Europa: pledoarie pentru un impuls (Raluca Nuţiu)
 • Fülöp Géza, Hol keressem? Hogy keressem? Információkeresés- szakirodalomkutatás (Agyagasi Hajnal)
 • Pierre Bayard, Cum vorbim despre cărţile pe care nu le-am citit (Agyagasi Hajnal)
 • Ernst Christoph Suttner, Teologia românească: de la creştinare până în prezent (Emilia Cătană)
 • Henry Corbin, Istoria filosofiei islamice. De la origini până la moartea lui Averroes (595-1198). De la moartea lui Averroes până în zilele noastre (Alina Dorina Fokt)
 • Aurelia Felea, Europa est-centrală în secolele IX-XII (Corina Teodor)
 • Grigore Ploeşteanu, Pavel Vasici. Viaţa şi opera (Monica Avram)
 • Carmen Chivu-Duţă, Cultele din România între prigonire şi colaborare (Ramona Dragomir)
 • Julien Benda, Trădarea cărturarilor (Alina Dorina Fokt)
 • Mircea Zaciu, Interviuri (Aurica Cîmpean)
 • Gabriel Liiceanu, Despre seducţie (Sabina Cismaş)
 • Harold Bloom, Anxietatea influenţei. O teorie a poeziei (Ramona Dragomir)
 • Iulian Chivu, Homo Moralis: mari paradigme etice şi etosul românesc (Aurica Cîmpean Lavinia Betea, Alexandre Dorna (coordonatori), Psihologia politică, o disciplină societală (Raluca Nuţiu)
 • Valentin-Stelian Bădescu, Umanizarea dreptului umanitar (Mariana Istrate)
 • Felicia Marinca, Dimensiunea timp: note de călătorie, mărturii, cronici (Aurica Cîmpean)
 • Joseph O’Connor, Andrea Lages, Coaching cu NLP: cum să fii un coach de succes (Liliana Moldovan)
 • Tom Rath, Prieteni esenţiali. Cei fără de care nu te poţi descurca (Ana Todea)

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş