Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Anuare > LIBRARIA Anuar VIII.-2009
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

Lista autorilor

BIBLIOLOGICA

 • CRISTIAN BODNĂRESCU (Iaşi) - Scurte opinii cu nuanţe biblioteconomice (Brief Opinions with Biblioteconomic Aspects)
 • SERGIU GĂBUREAC (Biblioteca Metropolitană Bucureşti) - Crizele şi biblioteca publică (Crises and the Public Library)
 • Dr. ELENA TÎRZIMAN (Biblioteca Naţională a României) - Informare şi documentare în biblioteci (Information and Documentation in Libraries)
 • MIHAELA VOINICU (Biblioteca Judeţeană „Dinicu Golescu” Argeş) - Caracteristicile de calitate ale aplicaţiilor software gestionate de biblioteci (The Quality Characteristics of Software Applications Administrated by Libraries)
 • MARIA MAGDALENA FALL (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Bibliotecile publice în societatea informaţională (Die öffentliche Bibliotheken in der Informationsgesellschaft)
 • CLAUDIA ŞATRAVCA (Biblioteca Publică „Târgu-Mureş” Chişinău) - Lectura paratelică şi vârsta cititorilor (The Paratelic Reading and the Age of the Readers)
 • LUDMILA CORGHENCI (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova Chişinău) - Creativitatea bibliotecarilor: conceptualizări şi implementări (The Creativity of Librarians: Conceptualization and Implementation)
 • CSIKI EMESE (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Politica achiziţiei şi managementul calităţii (II) (The Policy of Acquisition and the Management of Quality (II)

 

CARTE VECHE

 • IOANA DRAGOTĂ (Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” Baia Mare) - Câteva elemente de utilizare a CZU pentru cartea veche şi rară (A Few Elements for Using the Universal Decimal Classification for Old and Rare Books)
 • ELENA DAMIAN (Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj Napoca) - Cărţi ale filologilor francezi din secolul al XVI-lea în biblioteca lui Timotei Cipariu (I) - (Livres des philologues français du seizième siècle dans la bibliothèque de Timotei Cipariu)
 • WEISZ SZIDÓNIA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Ars heraldica. Heraldica lui Pápai Páriz Ferenc (Ars Heraldica. Ferenc Pápai Páriz’ Book on Heraldry)
 • ANCA OPAIŢ (Biblioteca Academiei Române Filiala Cluj-Napoca) - O dispoziţie administrativă, inedită, a lui Varlaam, mitropolit de Bălgrad (A New, Administrative Act of Varlaam, Metropolitan Bishop of Bălgrad)
 • Arhim. POLICARP CHIŢULESCU (Biblioteca Sfântului Sinod Bucureşti) - O redescoperire: un Acatist tipărit la Snagov în 1698 de către Sf. Antim Ivireanul (A Rediscovery: An Akathist Printed in Snagov in 1698 by St. Antim Ivireanul)
 • MONICA AVRAM (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Un altfel de Supplex… Unele aspecte privind relaţiile interetnice din Transilvania din a doua jumătate a secolului al XIX-lea (A Different Supplex… Some Aspects Concerning the Interethnic Relationship in Transylvania in the Second Half of the XIXth Century)
 • ANCA ELISABETA TATAY (Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj-Napoca) - Gravura Roata Vieţii din Calendarul pe 100 de ani de la Buda, din 1814 (The Engraving Life’s Wheel from The Calendar for 100 Years from Buda, 1814)

ITINERARII LIVREŞTI

 • CARMEN MARIA DORLAN (Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” Târgu-Mureş) - Alteritate şi identitate religioasă. Consideraţii cu privire la reprezentarea „ereticului” în literatura tipărită în Moldova la mijlocul secolului al XVII-lea (II) (Religious Identity and Otherness. Considerations Regarding the Representation of the „Heretic” in the Moldavian Printed Works at the Middle of the XVIIth Century)
 • Dr. CORINA TEODOR (Universitatea „Petru Maior” Târgu-Mureş) - Preliminarii didactice la Sibiu în secolul XIX: reflecţii pe marginea unui manuscris de istorie ecleziastică (Teaching Preliminaries at Sibiu in the XIXth Century: Reflections Considering a Manuscript of Ecclesiastical History)
 • LILIANA MOLDOVAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Repere antropologice pe harta gândirii filosofice blagiene (Antropological Highlights Considering Blaga’s Philosophical Thinking)
 • INOCENŢIU DUŞA (Universitatea de Artă Teatrală, Târgu-Mureş) - Eugen Ionescu - „pieton al văzduhului” în teatrul revoltat de la mijlocul secolului XX (Eugen Ionescu - „Pedestrian of the Sky” in the Outraged Theater in the Middle of the XXth Century)

BIOGRAFICA

 • AURICA CÎMPEAN (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Aurel Filimon - fondator al colecţiei de carte românească al Bibliotecii Municipale din Târgu-Mureş (Aurel Filimon - Founder of the Romanian Book Collection of the Târgu-Mureş Municipal Library)
 • ANA TODEA (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Ioan Nicola (1938-2004). Biobibliografie (Ioan Nicola (1938-2004). Biobibliography)
 • Dr. ELA COSMA (Institutul de Istorie „George Bariţ” Cluj-Napoca) - Anton Cosma - dramaturg (Anton Cosma - Playwriter)
 • VINTILĂ ANNA, EMILIA CĂTANĂ (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Biblioteca Judeţeană Mureş reflectată în presa scrisă în anul 2008. Bibliografie (The Mureş County Library Reflected in the 2008 Written Newspapers. Bibliography)

MISCELLANEA

 • IRINA ILIESCU (Cluj-Napoca) - Iconographic Theme of Saint George Killing the Dragon in the Exterior Painting of Arbore Church (Tema iconografică a Sfântului Gheorghe ucigând balaurul în pictura exterioară a Bisericii Arbore)
 • ALINA DORINA FOKT (Biblioteca Judeţeană Mureş) - Congresul studenţesc de la Târgu-Mureş din 1936 (II) (The Students’ Congres from Târgu-Mureş in 1936)
 • ROZETA BICI (Aleksandër Xhuvani University of Elbasan) - Albanian Immigration to the USA in the XXth Century and its Cultural Impact (Migraţia albaneză în SUA în secolul XX şi impactul său cultural)

NOTE DE LECTURĂ

 • Vasile A. Deac, Conservarea colecţiilor infodocumentare din biblioteci, muzee şi arhive. Simptomatologia complexului de degradare (Ramona Dragomir)
 • Patrimoniul naţional şi modernizare în societatea românească: instituţii, actori, strategii (Ramona Dragomir)
 • Dan Berindei, Potrete istorice ale românilor. Domni, regi, eroi, cărturari, oameni politici, literaţi (Alina Dorina Fokt)
 • Adrian Majuru, Destin valah în ilustraţii şi 101 texticuleţe (Alina Dorina Fokt)
 • Coord. Florentina Niţu, Studii medievale şi premoderne - un teritoriu de redescoperit? (Aurica Cîmpean)
 • Ioan Marian Ţiplic, Biserici fortificate ale saşilor din Transilvania (Aurica Cîmpean)
 • Mircea Basarab, Biserica în dialog: Studii biblice (Aurica Cîmpean)
 • Adrian Cioroianu, Geopolitica Matrioşkăi - Rusia Postsovietică în noua ordine mondială (Alina Dorina Fokt)
 • Barack Obama, Îndrăzneala de a spera. Gânduri despre salvarea visului american (Aurica Cîmpean)
 • Daoud Hari, Translatorul (Aurica Cîmpean)
 • Magda Mihăilescu, François Truffaut, bărbatul care iubea filmele (Alina Dorina Fokt)
 • Gerald R. Adams, Michael D. Berzonsky (coordonatori), Psihologia adolescenţei. Manualul Blackwell (Emilia Cătană)

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş