Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Bibliografii > Bibliografii mureşene Nr. 2 - 1997
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

Bibliografia cărţilor, albumelor, hărţilor editate în judeţul Mureş
1990-1995
A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája

Prefaţă - Előszó

Lămuriri Tájékoztató

0 GENERALITĂŢI

 • 0 Bazele generale ale ştiinţei şi culturii
 • 1 Bibliografie. Cataloage
 • 2 Biblioteconomie. Biblioteci
 • 043 Teze de doctorat
 • 6 Organizaţii şi alte tipuri de activităţi
 • 7 Ziare. Presă
 • 8 Cărţi pentru copii
 • 9 Bibliofilie

 

1 FILOZOFIE

 • 13 Ştiinţe oculte
 • 14 Sisteme filozofice
 • 159.9 Psihologie
 • 17 Etică

2 RELIGIE. TEOLOGIE

 • 29 Religii necreştine

3 ŞTIINŢE SOCIALE

 • 308 Sociografie
 • 311/314 Statistică. Demografie
 • 16 Sociologie
 • 32 Politică
 • 33 Economie. Ştiinţe economice
 • 34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă
 • 35 Administraţie publică
 • 37 Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber
 • 39 Etnografie. Folclor

5 MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

 • 504 Ştiinţe ale mediului înconjurător
 • 51 Matematică
 • 53 Fizică
 • 54 Chimie
 • 57 Biologie
 • 58 Botanică

6 ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

 • 61 Medicină. Ştiinţe medicale
 • 611 Anatomie
 • 612 Fiziologie
 • 613/614 Igienă
 • 615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie
 • 616 Patologie. Medicină clinică
 • 617 Ortopedie. Chirurgie topografică. Oftalmologie
 • 618 Ginecologie. Obstetrică
 • 619 Medicină veterinară
 • 62 Inginerie. Tehnică
 • 620 Energetică
 • 621 Construcţii de maşini
 • 627 Amenajări hidrotehnice
 • 630 Silvicultură
 • 632 Bolile şi dăunătorii plantelor
 • 633 Cultura plantelor de câmp
 • 639.1 Vânătoare
 • 64 Economie casnică
 • 65 Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi transporturi
 • 66 Chimie industrială. Industrii chimice
 • 681.3 Calculatoare

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ

 • 72 Arhitectură
 • 73/76 Arte plastice
 • 77 Fotografii
 • 78 Muzică
 • 792 Teatru

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

 • 80 Lingvistică. Filologie
 • 82 Literatură
 • 859.0 Literatură română
 • 859.0(477)/(478.9) Literatura română din Bucovina şi Basarabia
 • 894.511 Literatură maghiară
 • 894.511 (498) Literatură maghiară din România

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

 • 90 Arheologie
 • 908 Monografii zonale
 • 912.43 Hărţi
 • 913 Geografie
 • 929 Biografii. Blazoane
 • 930.25 Arhivistică
 • 94(4) Istoria Europei
 • 94(498) Istoria României

 

 • Index de titluri - Címmutató
 • Index de instituţii - Testületi mutató
 • Index de edituri - Kiadói mutató
 • Index de tipografii - Nyomdai mutató
 • Index cronologic - Időrendi mutató
 • Index de persoane - Névmutató
 • Index geografic - Földrajzi mutató

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş