Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Bibliografii > Bibliografii mureşene Nr. 3 - 2000
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

 

PUBLICAŢIILE PERIODICE MUREŞENE
1795 -1972
MAROS MEGYEI IDŐSZAKI KIADVÁNYOK BIBLIOGRÁFIÁJA

Bibliografia monografică Publicaţiile periodice mureşene 1795 - 1972, trebuia să vadă lumina tiparului în urmă cu aproape trei decenii. Data încheierii lucrării corespunde anului 1972, când încetează descrierile pentru apariţiile curente.

După avizarea favorabilă a Direcţiei Presei şi Tipăriturilor a fost predată în anul 1973 spre tipărire întreprinderii Poligrafice din Târgu-Mureş. Apariţia a fost obstrucţionată de serviciul bibliografic din Biblioteca Centrală de Stat.

Fiind cotată ca periculoasă, fără alte explicaţii, se dispune retragerea ei din tipografie şi trimiterea tuturor exemplarelor dactilografiate susmenţionatei instituţii, cu excepţia unui exemplar, care putea fi consultat de către cei interesaţi, cu aprobarea Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă şi a directorului bibliotecii.

Apreciată de noi ca lucrare de autori, nu ne-am supus acestor indicaţii, bibliografia fiind pusă după această dată la dispoziţia tuturor persoanelor interesate de studierea, cunoaşterea şi cercetarea istoriei culturii şi a presei locale, în sala de lectură pentru periodice din Biblioteca Judeţeană Mureş. Asupra valorii şi importanţei informaţional-bibliografice a lucrării s-au pronunţat istoricii dr. Vasile Netea şi dr. Demény Lajos, cercetători ştiinţifici la Institutul de Istorie „Nicolae lorga” din Bucureşti, primului aparţinându-i şi valorosul studiu introductiv care însoţeşte lucrarea, ambii având lucrări reprezentative în domeniul ştiinţei bibliologice, conexă istoriei.

În decursul timpului, numeroase persoane interesate au beneficiat în activitatea de cunoaştere şi cercetare de informaţiile cuprinse în manuscris. Menţionăm utilizarea ei în elaborarea celui de-al treilea volum din bibliografia naţională, Publicaţiile periodice româneşti 1919-1924, bibliografia zonală Erdélyi hírlapok és folyóiratok (Ziare şi reviste din Transilvania), 1940-1989, elaborată de Kuszalik Péter (Bp. 1996), ampla sinteză a culturii mureşene interbelice, Mărturii prin vreme de Melinte Şerban, a multor lucrări de licenţă, grad didactic, studii şi comunicări, cu sau fară menţionarea sursei.

Am găsit acum posibilitatea tipăririi acestei bibliografii care cuprinde aproape 180 de ani de presă mureşeană. Nu am intervenit deloc în textele de bază şi nici în adnotări. Ele rămân fidele datelor culese din publicaţiile bibliografiate pe care deliberat le-am lăsat la capacitatea noastră de sinteză şi apreciere, raportată la condiţiile de exprimare impuse de timpul când a fost elaborată lucrarea.

O completare retrospectivă într-un viitor volum al bibliografiei pentru anii 1973-1979, ar face legătura cu Bibliografia publicaţiilor periodice mureşene (23 dec. 1989-1994) şi 1995-2000 (în curs de apariţie) astfel încât, am avea o privire retrospectivă completă asupra aşa-zisei „puteri în stat”, care a fost şi rămâne presa şi care, nu demult, a împlinit două secole de existenţă în aceste locuri care au ca centru spiritual municipiul Târgu-Mureş.

Prin această lucrare seria de Bibliografii mureşene a Bibliotecii Judeţene oferă prezentului şi posterităţii un nou volum, al treilea, a cărui valoare a fost deja confirmată de interesul publicului cititor dornic de cunoaştere şi cercetare.

Dimitrie Poptămaş Târgu-Mureş, 18 decembrie 2000

 

 

 

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş