Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Bibliografii > Bibliografii mureşene Nr. 4 - 2001
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

 

Bibliografia publicaţiilor periodice
Időszaki kiadványok bibliográfiája
1995 - 2000

Această bibliografie este continuarea volumului „Bibliografia publicaţiilor periodice = Időszaki kiadványok bibliográfiája: 23 dec. 1989-31 dec. 1994”, din seria „Bibliografii mureşene”, şi cuprinde publicaţiile periodice mureşene (ziare, reviste şi suplimentele lor, anuare, calendare, almanahuri, foi volante, periodice ocazionale etc.) apărute în perioada 1995-2000.

Lucrarea este structurată în 3 părţi, în cadrul cărora descrierile bibliografice ale publicaţiilor sunt realizate pe baza STAS 12629/3-88, conform normelor ISBD (S), şi aranjate alfabetic cu numerotare continuă:

A. Bibliografia propriu-zisă a publicaţiilor mureşene editate şi tipărite în judeţul Mureş între 1995 şi 2000 care cuprinde atât publicaţiile noi, apărute după 1995, cât şi periodicele care se continuă din anii precedenţi. Titlurile noi au descriere bibliografică completă, iar în cazul celor cu continuitate se menţionează doar titlul publicaţiei cu trimiterea la numărul din „Bibliografia publicaţiilor periodice = Időszaki kiadványok bibliográfiája” (prescurtat B. p. p...., 1989/1994). La acele titluri unde este cazul, sunt menţionate şi schimbările intervenite în perioada 1995 - 2000. După menţiunea „Biblioteca are...” sunt trecute numerele care se află în colecţia Bibliotecii Judeţene Mureş, ele reflectând totodată şi modul în care a fost respectată Legea depozitului legal de către editurile şi tipografiile mureşene.

B. Bibliografia publicaţiilor periodice editate în alte judeţe, dar tipărite în judeţul Mureş cuprinsă între numerele 371 şi 383. În această parte a bibliografiei sunt descrise 13 periodice care, deşi nu au fost editate (sau au fost parţial editate) în judeţul Mureş, o parte din numere sau chiar publicaţiile în întregime, au fost tipărite aici.

C. Lista publicaţiilor periodice mureşene tipărite înainte de 1995, dar înregistrate ulterior. În acest capitol apar 9 periodice, cuprinse între numerele 384-392. Întrucât publicaţia, „Nagy-Küküllő”, a fost editată în alt judeţ, dar apărută şi înainte de 1995, este descrisă de două ori, figurând în ambele liste suplimentare.

Dintr-o regretabilă eroare de redactare, 4 titluri de periodice tipărite înainte de 1995 au fost descrise în bibliografia propriu-zisă. Acestea sunt: „Panoramic sportiv” la nr. 230, „Rock Star” la nr. 280, „Share Ware Line” la nr. 287 şi „Turda” la nr. 348.

Astfel, numărul publicaţiilor tipărite înainte de 1995 este de 13. S-a strecurat o greşeală şi în numerotarea publicaţiilor din bibliografia propriu-zisă: trimiterea „Értesítő az Erdélyi Múzeum- Egyesület Orvostudományi Szakosztályának munkájáról vezi: Orvostudományi értesítő” a fost numerotată la 102.

Din cauza acestei numerotări, precum şi din cauza prezenţei în ambele liste suplimentare a publicaţiei „Nagy-Küküllő”, există în total 392 de titluri descrise. Însă numărul publicaţiilor periodice înregistrate în perioada 1995-2000 este 390. Din acestea, 377 de periodice sunt tipărite şi editate între 1995 şi 2000 şi 13-tipărite înainte de 1995.

Pentru a uşura regăsirea publicaţiilor, bibliografia conţine un bogat aparat critic, alcătuit din indexuri. În indexul de nume apar toţi redactorii cu responsabilitate în elaborarea periodicelor. Aceste nume sunt urmate în descrierea bibliografică a publicaţiilor de data menţionării lor în colegiul redacţional, şi la majoritatea, printr-o liniuţă, este indicată şi data părăsirii redacţiei.

O mare parte a publicaţiilor periodice descrise a parvenit Bibliotecii Judeţene Mureş ca exemplare de Depozit Legal, dar din păcate sunt şi periodice mureşene despre existenţa cărora am luat cunoştinţă consultând Bibliografia Naţională a României - Publicaţii Seriale, din presa locală, precum şi din alte surse. Aşa se explică faptul că în cazul unor publicaţii s-a înregistrat doar titlul. Anna Vintilă

 

 

 

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş