Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Bibliografii > Bibliografii mureşene Nr. 6 - 2003
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

 

Bibliografia cărţilor, albumelor şi hărţilor editate în judeţul Mureş
1996 - 2000
A Maros megyében kiadott könyvek, albumok, térképek bibliográfiája

Nu cu puţin efort, Biblioteca Judeţeană Mureş supune publicului doritor de informare şi cunoaştere un nou volum din Bibliografia cărţilor, albumelor şi hărţilor editate în judeţul Mureş, între anii 1996-2000.

Lucrarea apărută în seria Bibliografii mureşene (nr.6), continuă pe prima de acest fel (nr.2, Târgu- Mureş, 1997, cu publicaţiile cuprinse între anii 1990-1995). Ca sursă de elaborare am folosit baza de date a instituţiei, formată prin achiziţii de carte, donaţii ale autorilor şi exemplare de depozit legal.

Cu toate insistenţele noastre, nu avem pretenţia unei lucrări exhaustive, din cauza numeroaselor forme de multiplicare, sistemului defectuos de desfacere a cărţii şi nerespectarea de către editori şi tipografi a Legii nr.111/1995 privind obligaţiile ce le revin privind depozitul legal. Materialul este orânduit în conformitate cu sistemul Clasificării Zecimale Universale, iar la sfârşitul bibliografiei - ca şi în alte cazuri - am alăturat numeroşi indici orientativi.

Remarcăm faptul că, în acest interval de timp numărul publicaţiilor editate în judeţul Mureş se dublează, ajungând la 1036, cu o medie constantă anuală de 200 de titluri. Indicele de nume al autorilor, editorilor, prefaţatorilor, coautorilor, colaboratorilor, coordonatorilor, ilustratorilor evidenţiază aproape 1600 persoane.Unii colaboratori, deşi nu apar în descrierea bibliografică generală, sunt menţionaţi în index.

Cărţile apărute reprezintă bilanţul celor 44 de edituri şi 26 de tipografii mureşene într-un evantai tematic variat, în limbile română, maghiară şi câteva în limbi de mare circulaţie, prin care se pune în valoare produsul spiritual local, parte integrantă a memoriei culturale şi ştiinţifice naţionale şi universale.

Se cuvine un cuvânt de mulţumire doamnei Anna Vintilă pentru stăruinţa şi profesionalismul elaborării acestei bibliografii, corecta informare a celor interesaţi de cunoaştere, în multitudinea problemelor care ne preocupă.

Dimitrie Poptămaş

 

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş