Biblioteca Judeţeană Mureş > Editoriale > Bibliografii > Bibliografii mureşene Nr. 7 - 2005
Biblioteca Judeţeană Mureş Coperta publicaţiei.
Coperta publicaţiei.

 

BIBLIOGRAFIA LOCALĂ RETROSPECTIVĂ A JUDEŢULUI MUREŞ
MAROS MEGYE RETROSPEKTÍV HELYISMERETI KÖNYVÉSZETE

O nouă lucrare se alătură bibliografiei locale mureşene. Îndrăzneaţă prin extindere şi dificultate, cu toate că se limitează numai la fondurile Bibliotecii Judeţene Mureş. Selecţia sa făcut din aproximativ 600.000 volume, fiind excluse periodicele şi colecţiile Bibliotecii Teleki- Bolyai.

Autoarele, Fülöp Mária şi Ferencz Klára, îşi propun de această dată o lucrare masivă şi cuprinzătoare, care să pună la dispoziţia cititorului avizat o bază de referinţe, sistematizată pe criterii biblioteconomice privitoare la informaţiile despre judeţul Mureş aflate în colecţiile bibliotecii.

Ele au fost selecţionate din cataloagele interne de serviciu, cele mai complete şi direct de la raft. Din cele aproximativ 100.000 de titluri susceptibile de a conţine informaţii au fost selectate 4141 de volume, din care a rezultat Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş; Autori, apariţii editoriale, referinţe locale, cărţi editate până în anul 1944.

Lucrare este fără precedent în cei peste 90 de ani de existenţă a instituţiei, timp în care s-au constituit colecţii deosebit de valoroase, punându-se accent pe procesul de completare judicioasă a fondurilor de carte cu acele publicaţii care conţin elemente de bibliografie locală.

Potrivit spectrului etnic al populaţiei şi al colecţiilor bibliotecii, lucrarea cuprinde cărţi în limbile română, maghiară, germană şi latină, limba oficială în Transilvania, precum şi câteva în limbi de mare circulaţie. Angajarea unei lucrări de asemenea proporţii nu putea fi asumată decât de oameni ai cărţii, care şi-au petrecut o lungă perioadă de timp în compania cărţii şi în instituţia ei, - biblioteca. Retrase acum din activitate, colegele noastre au simţit nevoia şi datoria de a elabora lucrarea pentru a uşura orientarea publicului în fluxul documentelor.

Un impediment în apariţia mai devreme a lucrării, în timp cât autoarele au fost active, l-a constituit activităţile cotidiene de relaţii cu publicul, formarea şi organizarea colecţiilor şi a mijloacelor de informare. În tot ce a însemnat despuierea publicaţiilor, Fülöp Mária are experienţa domeniului bibliografiei locale, pe când Ferencz Klára şi-a consacrat activitatea de bibliotecă clasificării tematice şi descrierii publicaţiilor.

În acord cu această experienţă, înţelegere şi armonie, conştiente profesional, pornind de la convingerea importanţei lucrării, şi-au asumat această responsabilitate, având ca sprijin noile cuceriri ale ştiinţei şi progresele făcute în domeniul automatizării serviciilor de bibliotecă prin intermediul electronicii. Selecţia şi elaborarea bibliografiei a durat şase ani de muncă neîntreruptă.

Astfel, se adaugă încă o lucrare în seria Bibliografii mureşene (al 7-lea volum)*, care, împreună cu celelalte (dicţionarele de personalităţi, adevărate biobibliografii) dezvăluie cititorului un fond de carte cu resurse deosebit de bogate şi valoroase, aproape imprevizibile despre tot ce înseamnă, geografia, demografia, genealogia, învăţământul, cultura, mai exact întreaga viaţă materială şi spirituală a zonei. Datele se constituie în elemente de istorie locală a acestui judeţ în toate laturile existenţei sale, din timpuri străvechi şi până aproape în zilele noastre.

Dimitrie Poptămaș

 

 

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş