Dicţionarele Bibliotecii Judeţene Mureş

Biblioteca Judeţeană Mureş Oameni de Ştiinţă Mureşeni
Oameni de Ştiinţă Mureşeni

Oameni de Ştiinţă Mureşeni

Am cutezat la conceperea şi alcătuirea acestui dicţionar biobibliografic intitulat Oameni de ştiinţă mureşeni cu intenţia de a realiza un instrument de informare, care să faciliteze o cunoaştere şi o mai bună valorificare a potenţialului creaţiei ştiinţifice şi tehnice, reflectate prin specialiştii şi personalităţile care au activat sau activează în diferite domenii de pe raza judeţului Mureş.

Ne vine foarte greu să facem distincţia între personalitate şi specialist, fapt pentru care folosim drept criteriu de selecţie publicarea cel puţin a unei cărţi (lucrări) din domeniile: medicină, farmacie, economie, ecologie, matematică, astronomie, fizică, chimie, geologie, biologie, botanică, zoologie, ştiinţe tehnice şi agricultură.

Oricum, selecţia nu a fost uşoară, şi nu ne amăgim că ar fi perfectă. Considerăm personalităţi şi specialişti mureşeni pe toţi cei născuţi în judeţul Mureş, cei care şi-au desfăşurat aici viaţa şi activitatea, pe cei care, o perioadă a vieţii lor, au învăţat sau au lucrat aici, considerând trecerea lor prin viaţa mureşeană onorantă şi demnă de a fi menţionată. Pentru perioada medievală şi modernă cuprindem şi personalităţile din alte domenii (preoţi, jurişti, istorici), care, prin funcţiile şi atribuţiile lor, au contribuţii importante în domeniul ştiinţei şi tehnicii, publicând lucrări în aceea vreme, astfel încât, îşi au locul binemeritat în această biobibliografie.

Dicţionarul nu face deosebire de naţionalitate, religie, sex, vârstă, incluzând, alături de personalităţi şi de specialişti, persoane mai puţin cunoscute, iar viitorul va decide valoarea lor.

Pentru autorii maghiari, germani şi de alte naţionalităţi, partea biografică s-a făcut în limba română, descrierile bibliografice fiind incluse în limba în care a apărut lucrarea respectivă.

Perioada de cuprindere este din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. În culegerea informaţiilor, pentru unele descrieri de autor ne-am folosit de fişe biobliografice tip chestionar sau de CV-uri personale, apelând direct la persoana vizată sau, pentru o parte din cei plecaţi în eternitate, la familiile lor.

Tuturor le mulţumim pentru bunăvoinţa de a ne pune la dispoziţie surse de informare pentru dicţionar.

 

Consultaţi documentul în Biblioteca Digitală Mureş
A könyv elolvasható a Maros Megyei Konyvtár elektronikus könyvtárában
Read this publication in the Mures County Digital Library

 

 
Biblioteca Judeţeană Mureş Scriitori români mureşeni
Scriitori români mureşeni

Scriitori români mureşeni

Apariţia unui dicţionar este un eveniment editorial. Importanţa acestuia este amplificată atunci când se referă la un domeniu cu certe implicaţii în evoluţia culturală şi civilizatoare a omenirii, cum este literatura, în ansamblul cuprinzător al genurilor pe care le cultivă.

El continuă să rămână peste timp o sumă a valorilor sau bilanţul generator de modele ale pezentului cu deschidere spre viitor, de autodepăşire şi tendinţă spre perfecţiune.

Dicţionarul, ca formă tradiţională de informare, va dăinui încă, în ciuda mijloacelor electronice, internetului, a evoluţiei fară precedent de stăpânire, stocare, regăsire a datelor de orice natură. Cu toate acestea, lipsa aparaturii electronice va mai determina încă multă vreme accesul diferenţiat la informaţie.

Ideea Dicţionarului scriitorilor români mureşeni a pornit de la proiectul unei lucrări colective, naţionale, despre scriitori contemporani (1945-1995), care a rămas un deziderat.

Am folosit fişele cu completările în timp şi a rezultat acest dicţionar necesar şi util tuturor celor care doresc să aprofundeze domeniul. El este o parte care oricând poate completa întregul.

Elaborat pe criterii bibliografice moderne, lucrarea nu face aprecieri valorice, în schimb pune la dispoziţia celor interesaţi un imens material bio-bibliografic.

Este meritul doamnei Ana Cosma care, sprijinită îndeaproape de Maria Fülöp, Ana Maria Vintilă şi Horia loan Avram, a transpus în tipare printr-un efort îndelungat, cu aportul altor colegi şi al instituţiei, un instrument specific bibliotecarilor, de punere în valoare a imensului material spiritual de care dispune instituţia noastră, pentru care le mulţumim.

 

Consultaţi documentul în Biblioteca Digitală Mureş
A könyv elolvasható a Maros Megyei Konyvtár elektronikus könyvtárában
Read this publication in the Mures County Digital Library

 

 
Magyar

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş