Editoriale - Publicaţiile Bibliotecii Judeţene Mureş

Biblioteca Judeţeană Mureş Anuarele Bibliotecii Judeţene Mureş
Anuarele Bibliotecii Judeţene Mureş

Biblioteca Judeţeană Mureş are o istorie de nouă decenii, începuturile sale fiind legate de darea în folosinţă, în anul 1913, a Palatului Culturii din Târgu-Mureş. În cadrul acestui edificiu, au fost alocate spaţiu şi dotări corespunzătoare pentru funcţionarea unei biblioteci publice moderne, spre satisfacerea nevoilor de lectură ale membrilor comunităţii locale.

Despre o activitate editorială proprie a Bibibliotecii Judeţene Mureş – complementară muncii cu cartea – se poate vorbi numai în ultimele trei decenii.

Caracteristicile acestei activităţi, raportate la funcţiile tipice ale editorului, s-ar putea sintetiza astfel:
- lucrările realizate au, în cea mai mare parte, menirea de a pune în lumină valorile culturale locale, realizate într-un spaţiu de interculturalitate român-maghiar-german, care a dat câţiva exponenţi de seamă culturii naţionale, un spaţiu cu receptivitate şi rezonanţă la valorile spirituale europene;
- prin publicaţii de diferită factură şi întindere, s-a urmărit evidenţierea colecţiilor de carte şi periodice ale bibliotecii, curente şi retrospective;
- tirajele publicaţiilor sunt reduse, încadrându-se, de regulă, între 100-500 exemplare;

- finalitatea activităţii este cu valoare promoţională pentru instituţie, dar şi cu valoare intrinsecă pentru viaţa culturală a colectivităţii locale;

 

 

 
Activitatea editorială
Cataloage

Cataloagele Bibliotecii Judeţene Mureş...

Bibliografii

Bibliografia publicaţiilor periodice, cărţilor, albumelor, hărţilor editate în judeţul Mureş...

Anuare

Anuarul LIBRARIA înscrie în paginile sale studii şi comunicări de biblio-logie, rapoarte şi dări de seamă, ana-lize statistice şi sociologice, cercetări bibliogafice, note de lectură...

Dicţionare

Dicţionarele publicate de Biblioteca Judeţeană Mureş...

Reviste

Revista Bibliotecii Judeţene Mureş, publicat informat electronic...

Ghiduri

Ghiduri, caiete documentare...

Buletinul „Cărţi noi”

Periodic vă punem la dispoziţie lista titlurilor recent achiziţionate, sub forma unei publicații electronice.


©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş