Biblioteca Județeană Mureș > Biblioteci din judeţ

Biblioteci din judeţul Mureş

Biblioteca Judeţeană Mureş Sediul Bibliotecii Judeţene Mureş
Sediul Bibliotecii Judeţene Mureş

 

Biblioteca este un templu cultural care îşi deschide porţile cu cheia curiozităţii intelectuale. O bibliotecă deschisă se lasă interogată de acei oameni care ştiu să dea frâu liber dragostei de carte şi încearcă să-şi cristalizeze destinul cultural şi existenţial în preajma cărţilor, în atmosfera prietenoasă şi binevoitoare a informaţiilor valoroase.

Relaţia oamenilor cu biblioteca are o istorie îndelungată. Din antichitate şi până în prezent, lectura o fost şi va rămâne o activitate de îmbelşugare cognitivă, existenţială şi spirituală. Exercitată în contexte culturale diferite, în cadrul unor epoci istorice diverse, lectura a fost şi va continua să fie o preocupare esenţială a fiinţei umane. Cadrele culturale se modifică permanent, gusturile se schimbă, valorile estetice îşi dispută neîncetat supremaţia.

Din perspectiva lecturii, trăim astăzi sub imperiul modei Umberto Eco, în timp ce strămoşii noştri şi-au declarat fascinaţia în faţa operelor lui Shakespeare sau Goethe. Preferinţa pentru diferite tipuri de texte, pentru diverşi autori, pentru multiplele domenii ale cunoaşterii şi practicii umane este în schimbare permanentă.

Pe de altă parte, secolul actual se remarcă prin diversificarea resurselor informaţionale şi prin reformularea cadrelor culturale. Ispitele noilor mijloace de comunicare generate de apariţia internetului şi de implicarea mass-mediei în existenţa noastră zilnică, sunt tot mai acute. De nezdruncinat rămâne însă, dragostea de carte, încrederea în aceşti prieteni tăcuţi, cărţile, care, nu fac zgomot dar produc seisme culturale şi ştiinţifice, care dau naştere unor neaşteptate vibraţii spirituale şi te îndeamnă cu tainic cântec de sirenă să le răsfoieşti, să le redeschizi.

 

Înapoi
 
Începutul paginii

Biblioteci municipale şi orăşeneşti

Biblioteca Municipala "Petru Mior" din Reghin

Biblioteca Municipală
"Petru Maior" Reghin

F. 1950. Îşi începe activitatea ca bibliotecă orăşenească, cu un fond de numai 2.210 volume, pentru ca, în doar trei decenii de activitate, să ajungă la 102.305 vol. Participă la toate activităţile culturale ale oraşului, impunându-se ca instituţie culturală de bază a judeţului.
detalii...

Biblioteca Municipală
„Zaharia Boiu” Sighişoara

F. 1950. Iniţial, Biblioteca Raională „Maxim Gorki”. Biblioteca îşi are azi sediul într-o clădire din centrul oraşului, clădire construită la sfârşitul secolului al XIX-lea şi care a revenit bibliotecii în anul 1968; are la dispoziţie 13 încăperi, din care 7 sunt depozite...
detalii...

Biblioteca Municipală Târnăveni

F. 1949. S-a constituit în urma donaţilor unor oameni de cultură din localitate, care în anul 1949 au oferit cca. 2000 de volume în beneficiul comunităţii locale. După un an, aceasta devine bibliotecă raională, iar până în 1952 îşi dublează oferta.
detalii...

Biblioteca Orăşenească Iernut

F. 1953. S-a format prin unificarea fondurilor Bibliotecii Raionale Luduş şi Cooperativei de Consum Iernut. În anul 1968 biblioteca, devenită deja Orăşenească, mai primeşte 5000 de volume de carte tehnică din partea bibliotecii sindicale a Termocentralei Iernut.
detalii...

Biblioteca Orăşenească Luduş

F. 1949. Cunoscută la început sub denumirea Biblioteca Căminului Cultural „Nicolae Bălcescu”, a funcţionat în clădirea Căminului Cultural până în 1953. În 1951 devine Bibliotecă Raională, iar din 1968 Bibliotecă Orăşenească.
detalii...

Biblioteca Orăşenească Miercurea Nirajului

F. 1 mart. 1957. 547410 Miercurea Nirajului, P-ţa Bocskai István nr. 53.

detalii...

Biblioteca Orăşenească Sângeorgiu de Pădure

F. 1955. Până în anul 1958 a funcţionat în două locaţii inadecvate; ulterior, s-a mutat la etajul I al Căminului Cultural (construit în 1957), unde funcţionează şi în prezent.
detalii...

Biblioteca Orăşenească Sărmaşu

F. 1951. A funcţionat iniţial ca bibliotecă comunală şi a fost promovată, odată cu localitatea, la rang de bibliotecă orăşenească (2005). Promovează cu regularitate „Zilele sărmăşene”, sărbătoare devenită tradiţională.
detalii...

Biblioteca Orăşenească Sovata

F. 1952. Continuă activitatea Bibliotecii Sindicatului Forestier, al cărei fond a fost adăugat Bibliotecii Orăşeneşti. Sediu propriu din 1997, cu un singur corp de clădire.
detalii...

Biblioteca Orăşenească Ungheni

Biblioteca oraşului Ungheni este fondată în 1953 ca bibliotecă sătească şi a devenit biblioteca oraşului Ungheni odată cu ridicarea acesuia la rangul de oraş...
detalii...

Biblioteci comunale

Biblioteca Comunală Adămuş

F. 1962. A început să funcţioneze cu un număr de 3.482 vol. În 1968 biblioteca deţinea un număr de 7000 de volume şi coordona 3 filiale, înfiinţate în satele aparţinătoare; în 1975 colecţiile acestora au fost comasate în actuala bibliotecă comunală.
detalii...

Biblioteca Comunală Albeşti

F. 1958. 40 m2. 547025 Albeşti, str. Lungă, nr. 117. Tel.: 0265-778001;
e-mail: albestims@xnet.ro Bibliotecar: Ana Ciotloş. Personal: 1 (1 spec.). Colecţii: 18.178 vol. C&P. Servicii: S.T.: *.
detalii...

Biblioteca Comunală Deda

Deda, Biblioteca comunala, Nr. 126, jud. Mureş.

 

 

detalii...

Biblioteca Comunală Eremitu

 

 

 

 

detalii...

Biblioteca Comunală Ghindari

 

 

 

detalii...

Biblioteca Comunală Gurghiu

Înfinţată în anul 1956 cu un nr. de 3450 volume, biblioteca a trecut de-a lungul timpului prin multe schimbări...

 

 

detalii...

Biblioteca Comunală Hodac

Hodac – numele localităţii Hodac reşedintă de comună provine, susţin etimologii, de la cuvântul de origine slavă “Hod” – “cale” şi sufixul “ac” – cale de refugiu către păduri şi munţi...

 

detalii...

Biblioteca Comunală Saschiz

Prin proiectul „Poveşti saschizene" ne propunem să ajutăm tânăra generatie să câştige sau să recâştige sentimentul apartenenţei la locurile natale...

 

detalii...

Biblioteca Comunală Vătava

 

 

 

 

detalii...
 
Înapoi
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş