Biblioteca Judeţeană Mureş > Biblioteca > Cuvântul directorului

Cuvântul directorului Bibliotecii Judeţene Mureş

Biblioteca Judeţeană Mureş Sediul Bibliotecii Judeţene Mureş
Sediul Bibliotecii Judeţene Mureş

 

Biblioteca este un templu cultural care îşi deschide porţile cu cheia curiozităţii intelectuale. O bibliotecă deschisă se lasă interogată de acei oameni care ştiu să dea frâu liber dragostei de carte şi încearcă să-şi cristalizeze destinul cultural şi existenţial în preajma cărţilor, în atmosfera prietenoasă şi binevoitoare a informaţiilor valoroase.

Relaţia oamenilor cu biblioteca are o istorie îndelungată. Din antichitate şi până în prezent, lectura o fost şi va rămâne o activitate de îmbelşugare cognitivă, existenţială şi spirituală. Exercitată în contexte culturale diferite, în cadrul unor epoci istorice diverse, lectura a fost şi va continua să fie o preocupare esenţială a fiinţei umane. Cadrele culturale se modifică permanent, gusturile se schimbă, valorile estetice îşi dispută neîncetat supremaţia. Din perspectiva lecturii, trăim astăzi sub imperiul modei Umberto Eco, în timp ce strămoşii noştri şi-au declarat fascinaţia în faţa operelor lui Shakespeare sau Goethe. Preferinţa pentru diferite tipuri de texte, pentru diverşi autori, pentru multiplele domenii ale cunoaşterii şi practicii umane este în schimbare permanentă.

Pe de altă parte, secolul actual se remarcă prin diversificarea resurselor informaţionale şi prin reformularea cadrelor culturale. Ispitele noilor mijloace de comunicare generate de apariţia internetului şi de implicarea mass-mediei în existenţa noastră zilnică, sunt tot mai acute. De nezdruncinat rămâne însă, dragostea de carte, încrederea în aceşti prieteni tăcuţi, cărţile, care, nu fac zgomot dar produc seisme culturale şi ştiinţifice, care dau naştere unor neaşteptate vibraţii spirituale şi te îndeamnă cu tainic cântec de sirenă să le răsfoieşti, să le redeschizi.

Cu credinţă afirm că Biblioteca Judeţeană Mureş face parte din viaţa elevilor şi studenţilor, a profesorilor şi cercetătorilor, din viaţa tuturor categoriilor de cetăţeni români sau de alte naţionalităţi, din viaţa locuitorilor mureşeni, care îşi îndreaptă atenţia spre oportunităţile de autoperfecţionare individuală, socială, culturală şi spirituală pe care le oferă această instituţie. Percepută ca un stindard al libertăţii de exprimare, biblioteca îşi extinde tentaculele informaţionale şi încearcă să pătrundă în mijlocul societăţii, „nu, ca un simbol al trecutului, ci ca un reper important al viitorului omului şi al comunităţii”.

Veniţi la Biblioteca Judeţeană Mureş, păşiţi încrezători în acest spaţiu al libertăţii intelectuale, unde se scriu destinele profesionale sau artistice a mii şi mii de oameni. Uniţi-vă, în dorinţa de a citi, a afla şi cerceta. Lăsaţi-vă conduşi de nevoia de a intra în dialog cu marile spirite ale lumii, sfidând trecerea timpului. Aruncaţi o privire spre “oglinzile infinite ale istoriei” descifrând, în cele din urmă, marea ecuaţie existenţială a omenirii.

 

 

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş