Biblioteca Judeţeană Mureş

Ghilotina veche

 

 

Un loc specific în cadrul sectiilor interne ale Bibliotecii Judeţene Mureş îl ocupă "LEGĂTORIA", mai precis atelierul de legare a cărţilor. Având funcţii apropiate de ideea de restaurare a publicaţiilor, atelierul poate fi considerat un serviciu tehnic de tip manufacturier. Activitatea într-o legătorie de cărţi însumează o arie largă de operaţii şi tehnici al căror principal scop este refacerea legăturilor şi înlocuirea coperţilor publicaţiilor deteriorate în vederea repunerii lor în circulaţie. În acest sens atelirele de restaurare şi înnoire a cărţilor pot luate în considerare împreună cu serviciile publice.

 

 

 

Nu vom nega niciodată ca rostul principal al atelirului de legat cărţi este de a reface publicaţiile deteriorate, de a le face apte pentru consultarea acestora de către beneficiari, sprijinind astfel activitatea de comunicare a colecţiilor specifică bibliotecarilor de la secţiile de relaţii cu publicul.

 

Publicaţii restaurate

 

Indiferent că face parte din sistemul secţiilor interne sau externe ale bibliotecii activităţile desfăşurate la atelierul de legătorie contribuie la conservarea documentelor, la salvarea unor informaţii preţioase prin refacerea suportului material pe care sunt imprimate. Multe cărţi sunt împiedicate să ajungă sa fie scoase din evidentele bibliotecii, mai mult ele se prezintă în fata beneficiarilor cu o haină nouă fiind din nou capabile să le satisfacă nevoia de informare şi lectură.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mărioara Mate
>Florina Halaţiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serviciile sunt asigurate de legătorii de carte, amabili şi dedicaţi meseriei lor.

 

albumul foto...

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Magyar

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş