Biblioteca Județeană Mureș > Biblioteca > Secţiile şi filialele > Evidenţa, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor

Evidenţa, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor

Biblioteca Judeţeană Mureş Evidenţa, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor
Evidenţa, prelucrarea şi dezvoltarea colecţiilor

 

Bibliotecarii angajaţi la serviciul Evidenţa, Prelucrarea şi Dezvoltarea Colecţiilor se ocupă, în principal, cu achiziţia şi organizarea colecţiilor de bibliotecă.

 

Activitatea desfăşurată la acest sector „ascuns” al bibliotecii presupune îndeplinirea unui obiectiv central referitor la necesitatea colectării unor informaţii şi documente relevante, conforme cu interesele de lectură, studiu, educaţie şi recreere ale cetăţenilor.

 

 

Procesele de muncă desfăşurate la Serviciul de completare a colecţiilor sunt împărţite în două mari sectoare :

 • Dezvoltarea colecţiilor;
 • Organizarea colecţiilor.

Dezvoltarea colecţiilor sau managementul achiziţiilor are în vedere completarea permanentă a fondului de documente deţinute de bibliotecă prin :

 • achiziţia directă de carte;
 • abonamente la ziare şi reviste (tipărite, aflate de suport electronic, consultabile pe Internet);
 • donaţii primite de la persoane fizice sau juridice;
 • schimb interbibliotecar : intern şi internaţional;
 • depozit legal.
Înapoi
 
Începutul paginii
Biblioteca Judeţeană Mureş Verificarea numărului de inventar.
Verificarea numărului de inventar.

Achiziţia joacă un rol decisiv în sporirea tezaurului cultural al bibliotecii iar procesul de îmbogăţire a colecţiilor se bazează pe câteva tendinţe directoare:

 • dezvoltarea colecţiilor deja existente şi acoperirea lipsurilor;
 • îmbogăţirea fondului cu noi apariţii editoriale, în funcţie de specificul, structura şi tradiţia bibliotecii;
 • orientarea politicii de achiziţii în raport cu schimbarea cerinţelor de informare şi documentare ale publicului cititor.

Organizarea noilor colecţii de documente se referă la o categorie complexă de sarcini legate de:

 • evidenţa;
 • descrierea bibliografică;
 • clasificarea biblioteconomică;
 • cotarea publicaţiilor monografice şi seriale;
 • completarea bazei de date a bibliotecii prin utilizarea noului program de bibliotecă.

Eforturile bibliotecarilor catalogatori de a realiza o bună organizare a documentelor se află sub incidenţa unor factori importanţi precum :

 • mărimea şi structura colecţiilor tradiţionale;
 • ritmicitatea completării colecţiilor;
 • implementarea unor reguli clare de organizare a colecţiilor şi utilizarea unui sistem precis de clasificare şi cotare a publicaţiilor;
 • cunoaşterea şi aplicarea exactă a normelor catalografice (internaţionale şi naţionale) de descriere bibliografică a documentelor, în funcţie de tipul acestora şi de suportul pe care au fost editate..

Rezultate remarcabile în domeniul îndeplinirii proceselor de îmbogăţire şi administrare a patrimoniului informaţional al bibliotecii pot fi obţinute pe baza unei pregătiri teoretice specializate şi a unei îndelungate experienţe practice. În esenţă, experienţa profesională în domeniul catalogării şi informării bibliografice presupune:

 • Cunoaşterea celor mai noi reguli de catalogare potrivit schemei ISBD(G);
 • Cunoaşterea terminologiei de specialitate;
 • Abilităţi de folosire a lucrărilor de referinţă şi a altor sisteme de informare în vederea clasificării şi indexării documentelor;
 • Cunoaşterea sistemului de clasificare CZU şi aplicarea corectă a regulilor internaţionale de indexare;
 • Însuşirea metodologiei de căutare şi editare a documentelor în cadrul noului soft de bibliotecă, Alephino.

Managementul organizării colecţiilor poate contribui la creşterea rolului bibliotecii în societate atât prin achiziţionarea unor documente şi informaţii conforme cu cerinţele cetăţenilor cât şi prin buna organizare biblioteconomică a acestor informaţii. Asigurarea, în cadrul managementului informaţiilor, a unui patrimoniu info-documentar valoros, complex şi unitar vine în sprijinul intenţiei bibliotecii noastre de a se implica mai mult în viaţa comunităţii contribuind la creşterea calităţii serviciilor ei de informare, consultanţă şi instruire.

În mod corespunzător, se produce o schimbare a imaginii clasice a bibliotecarului, transformat dintr-un achizitor de publicaţii, într-un specialist interesat să pună în practică metodologiile de descriere, clasificare şi cotare a documentelor, în scopul folosirii celor mai eficiente şi rapide sisteme de dezvăluire şi comunicare a tezaurului info-documentar al Bibliotecii Judeţene Mureş.

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din secţie. 2, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din secţie. Introducerea noilor achiziţii în baza de date. 3, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din secţie. 4, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din secţie. 5. Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din secţie.
Începutul paginii

 

Menţiuni:

Activitatea noastră se desfăşoară în exclusivitate pe baza regulamentului interior de functionare şi programul stabilit de către conducerea instituţiei.

 

 

 

Înapoi
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş