Sala de lectură „Mihai Eminescu”

Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect Sala de lectură.
Aspect din Sala de lectură.

 

Sala de lectură generală este situată în sediul central al bibliotecii, din strada George Enescu, la etajul doi.

Dispune de 74 de locuri la mese de lectură, un post de distribuire a cărţilor şi de supraveghere şi control, precum şi de rafturi destinate în special lucrărilor de referintă, periodicelor, STAS-urilor.

 

 

 

Accesul în sala de lectură se face pe baza permisului de intrare eliberat la înscrierea ca cititor al bibliotecii; permisul este valabil pe o perioada de 5 ani, cu condiţia să fie vizat la începutul fiecărui an calendaristic.

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din sala de lectură. 2, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din sala de lectură. 3, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din sala de lectură. 4, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din sala de lectură. 5, Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din sala de lectură. 6. Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din sala de lectură.
Începutul paginii
Biblioteca Judeţeană Mureş Fondul de referinţă.
Fondul de referinţă.

 

Fondul de referinţă

Destinată cititului şi studiului individual, sala de lectură pune la dispoziţia utilizatorilor un bogat fond de carte - aproximativ 150 de mii de volume - din toate domeniile cunoaşterii umane.

Fondul de referinţă include de numeroase dicţionare, lexicoane, enciclopedii - în limbile română, maghiară, engleză, franceză, germană, etc.-extrem de utile în informarea şi documentarea utilizatorilor.

 

 

 

La sala de lectură, lucrările de artă, monografiile, atlasele, colecţiile de legi şi decrete (Monitoarele Oficiale), ziarele şi revistele completează fondul de documente.

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1. Biblioteca Judeţeană Mureş Fondul de referinţă.
Începutul paginii

 

Biblioteca Judeţeană Mureş - Secţia pentru copii Consultarea bazei de date.
Consultarea bazei de date.

 

Mijloacele moderne - respectiv calculatoarele - faciliteaza găsirea informaţiei pentru achiziţiile ulterioare anului 1995; în acelasi sens, trebuie menţionat şi programul Lex, introdus cu toate modificările la zi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Judeţeană Mureş Solicitarea publicaţiilor. 2. Biblioteca Judeţeană Mureş Aspect din Sala de lectură.
Începutul paginii

Imagini din istoria sălii de lectură

imagini din 1913: 1. Biblioteca Judeţeană Mureş Sala de lectură în 1913. În imagine dr. Molnár Gábor.

albumul foto...

imagini din anii 1950: 1. Biblioteca Centrală Regională Mureş Sala de lectură din anii 1950.

imagini din anii 1960: 1, Biblioteca Centrală Regională Mureş Sala de lectură din anii 1960. 2. Biblioteca Centrală Regională Mureş Sala de lectură din anii 1960.

imagini din 2000-2006: 1, Biblioteca Judeţeană Mureş Sala de lectură înainte de renovarea din anul 2006. 2. Biblioteca Judeţeană Mureş Sala de lectură înainte de renovarea din anul 2006.

Instrumente de informare:

  • Buletinele cărţilor noi;
  • Cataloage sistematice;
  • Cataloage alfabetice pe autori şi titluri;
  • Fişiere tematice;
  • Calculator cu baza progresivă de date.
    • Fondul de carte achiziţionat după 1995 se regăseşte în baza de date;
    • Informaţiile de natură legislativă pot fi obţinute cu ajutorul programului Lex Expert.

Menţiuni:

Activitatea noastră se desfăşoară în exclusivitate pe baza regulamentului interior de functionare şi programul stabilit de către conducerea instituţiei.

Serviciile sunt asigurate de bibliotecarii secţiei, amabili şi dedicaţi meseriei lor.

Înapoi
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş