Biblioteca Judeţeană Mureş - Secţia pentru copii - „BIBLIOTECA COPIILOR”

Biblioteca Judeţeană Mureş Biblioteca Judeţeană Mureş - Situarea secţiei "Biblioteca Copiilor"
Situarea secţiei "Biblioteca Copiilor"

 

Situată în impozantul Palat al Culturii din Tîrgu-Mureş, cu intrare disnspre p-ţa Trandafirilor găzduieşte peste 50000 de volume pentru micii utilizatori şi nu numai.

A vorbi despre o secţie pentru copii a unei biblioteci înseamnă a cuprinde sub aceeaşi cupolă amintirile legate de momentele unice ale vârstei – prima jucărie, primul basm, unde eroii sunt aproape reali şi de ce nu, prima carte pe care n-o uiţi niciodată.

Aici descoperi două lumi mirifice: lumea plină de surprize a copiilor şi minunata lume a cărţilor.

Secţia pentru copii este organizată în aşa fel încât activitatea ei să nu se limiteze doar la împrumutul de publicaţii, ci să-şi asume rolul de centru cultural – adică să fie atât spaţiu de formare a cititorilor, cât şi spaţiu al evenimentelor culturale pentru micii utilizatori (întâlniri cu scriitori, oameni de cultură şi de artă, expoziţii, şezători şi matinee literare, lansări de cărţi…)

Ea este vizitată de cititori de cea mai fragedă vârstă, fiind ajutaţi să urce multitudinea de trepte ale iniţierii şi pătrunderii în tainele activităţii cu cartea.

Beneficiarii acestei secţii sunt: preşcolarii, elevii şcolilor gimnaziale, liceenii – în special cei care studiază la Liceul Pedagogic – studenţii de la Litere şi, nu în ultimul rând, cadrele didactice.

 

 

Înapoi
 
Începutul paginii
Biblioteca Judeţeană Mureş Întâlnire cu primarul municipiului, dr. Dorin Florea
În imagine de la dreapta spre stânga:
Liliana Moldovan, dr. Dorin Florea-primarul municipiului Tîrgu-Mureş, Anica Maşca.
Întâlnire cu primarul municipiului, dr. Dorin Florea.

 

Activităţile culturale îi ajută pe copii să devină pasionaţi de lectură, le modelează caracterul şi alte trăsături de personalitate: dezvoltarea creativităţii prin eseurile create de ei, stimularea fanteziei prin desene şi picturi, cultivarea aptitudinilor artistice prin spectacolele oferite de copii.

Fiecare activitate este concepută din timp şi cu multă migală.

Se alcătuieşte o invitaţie - program în care se specifică instituţiile şi persoanele implicate în activitatea respectivă. Toate aceste activităţi sunt mediatizate în presa, radioul şi televiziunea locală.

Există o tradiţie de colaborare cu Palatul Copiilor, cu gimnaziile şi cu grădiniţele din municipiul nostru.

 

 

 

 

 

Înapoi
Începutul paginii
Biblioteca Judeţeană Mureş - Secţia pentru copii Activitate la Biblioteca Copiilor.
Activitate la Biblioteca Copiilor.

Pentru realizarea oricărui tip de activitate cu specific pentru copii, se ţine seama de următorele particularităţi:

- categoria de vârstă: preşcolari, vârstă şcolară mică sau mijlocie;
- interesul manifestat de copii pentru creaţie literară, pictură, plăcerea lecturii, aptitudini artistice.

Începând din 2005, în fiecare an, în luna decembrie, Secţia pentru copii a Bibliotecii Judeţene lansează un concurs literar tematic la care pot participa elevii din toate gimnaziile municipiului. Pentru corectarea lucrărilor se desemnează un juriu format din oameni de cultură ai municipiului, respectiv scriitori pentru copii, profesori de limba şi literatura română, învăţători, redactori ai emisiunilor pentru copii.

Aprecierea lucrărilor se face după următoarele criterii:
- ingeniozitate în alegerea titlului;
- vocabular elevat;
- cel mai frumos mesaj transmis;
- imaginaţie creatoare;
- cea mai frumoasă poveste descriptivă, arta descrierii;
- cel mai sugestiv titlu; - cel mai tânăr creator.

 

 

Instrumente de informare:

Menţiuni:

Activitatea noastră se desfăşoară în exclusivitate pe baza regulamentului interior de functionare şi programul stabilit de către conducerea instituţiei.

Serviciile sunt asigurate de bibliotecarii secţiei, amabili şi dedicaţi meseriei lor.

 

Înapoi
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş