Compartimentul metodic

Anunțuri

Centrul de Formare şi Dezvoltare Profesională al ANBPR oferă și în acest an
programe acreditate de calificare şi dezvoltare profesională

în biblioteconomie şi ştiinţele informării, cursuri de perfecționare și diverse ateliere de lucru.
Atașăm documentele de promovare și formularul de inscriere.
Pentru alte informații, vă rugăm nu ezitați să ne contactați.

Vezi și următoarele documente:
Oferta de formare profesională a ANBPR pentru anul 2017;
Ofertă cursuri ANBPR 2017;
Formular de înscriere colectivă.
Biblioteca Judeţeană Mureş Compartimentul metodic - dr. Melania Suciu.
Compartimentul metodic - Melania Suciu.

 

Biblioteca este un templu cultural care îşi deschide porţile cu cheia curiozităţii intelectuale.

O bibliotecă deschisă se lasă interogată de acei oameni care ştiu să dea frâu liber dragostei de carte şi încearcă să-şi cristalizeze destinul cultural şi existenţial în preajma cărţilor, în atmosfera prietenoasă şi binevoitoare a informaţiilor valoroase.

Compartimentul metodic este deservit de un bibliotecar-metodist care asigură îndrumarea metodică, acordă asistență de specialitate și consiliere biblioteconomică bibliotecarilor din bibliotecile publice din județul Mureș.

Județul Mureș are o bibliotecă județeană, 3 biblioteci municipale, 7 orășenești și în cele 91 de comune funcționează 30 de biblioteci cu bibliotecar cu normă întreagă, 11 cu jumătate de normă, 10 în care bibliotecarul are sfert de normă sau este angajat cu indemnizație, convenție civilă sau are 2 ore pe zi atribuite prin fișa postului, iar în 40 de comune nu există bibliotecă funcțională.

Biblioteca Judeţeană Mureş Harta bibliotecilor din judeţ.
Harta bibliotecilor din judeţ.

Situația bibliotecilor publice din județ este reflectată pe harta alăturată.

În urma discuțiilor cu bibliotecarii, prelucrării datelor chestionarului, a schimbului de informații și experiență cu bibliotecarii-metodiști din alte biblioteci județene se conturează următoarea strategie privind modul de desfășurare a activității metodice pe viitor:

 • organizarea activității centre metodice în judeţ;
 • organizarea de colovii profesionale şi seminarii cu bibliotecarii din judeţ, la sediul bibliotecii judeţene şi în centrele metodice;
 • rapoarte de evaluare a activităţii şi planuri de dezvoltare a bibliotecilor din judeţ (rolul lor și discuții pe baza centralizării datelor).

Contact: Melania Suciu, Telefon: 0265-262631 int.13 sau0724-374853,0722-264540, e-mail: melania.suciu@yahoo.com

 

 

 

CENTRE METODICE

Activitatea în centre metodice se va desfășura după următorul program:

 • Ianuarie - nu se organizează întâlniri metodice;
 • Februarie - întâlnire metodică la Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin;
 • Martie - întâlnire metodică la Biblioteca Comunală Deda / Răstolița
 • Aprilie - colocviu profesional la Biblioteca Județeană Mureș;
 • Mai - întâlnire metodică la Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu” din Sighișoara;
 • Iunie - întâlnire metodică la Biblioteca Județeană Mureș, Tg.-Mureș;
 • Iulie - nu se organizează întâlniri metodice;
 • August - nu se organizează întâlniri metodice;
 • Septembrie/Octombrie - întâlnire metodică la Biblioteca Orășenească Luduș / Iernut;
 • Octombrie - întâlnire metodică la Biblioteca Comunală Fântânele;
 • Noiembrie - colocviu profesional la Biblioteca Județeană Mureș;
 • Decembrie - nu se organizează întâlniri metodice.

Întâlnirile metodice din martie și septembrie/octombrie se vor desfășura alternativ în cele două locații, urmând a decide împreună dacă rămân amândouă sau doar una dintre ele.

Repartizarea bibliotecilor pe centre metodice

Înapoi
 
Începutul paginii
Magyar

Activităţi marcante

Biblioteca Judeţeană Mureş Biblioteca comunală Adămuş
Inaugurarea BIBLIONET.
11.11.2010.
Biblioteca comunală Adămuş
Inaugurarea BIBLIONET.

BIBLIONET Mureş

Activitatea de coordonare a programul Biblionet în judeţul Mureş a presupus vizitarea bibliotecilor vizate, evaluarea acestora privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate și discuțiile purtate cu autoritățile locale pentru a-i convinge să sprijine acest program din toate punctele de vedere, scoțând în vedere avantajele includerii în program a bibliotecilor și anume dotarea cu echipamente a fiecărei biblioteci incluse în program și pregătirea bibliotecarilor prin intermeiul a două cursuri, care să le permită utilizarea echipamentelor precum și dezvoltarea serviciilor de bibliotecă.

Lansarea acestui program în câteva din bibliotecile cuprinse în program a fost un eveniment deosebit în cadrul comunității din localitatea în cauză, evenimentul reunind în spațiul bibliotecii bibliotecari din județ, membri ai comunității, autorități locale.

În perioada 19-25 februarie 2012 s-a desfășurat vizita de studiu în Polonia a 16 coordonatori județeni Biblionet, însoțiți de doi reprezentanți ai fundației IREX, vizită în cadrul căreia s-au remarcat atât asemănările cât și deosebirile dintre modul de organizare a sistemului de biblioteci publice, asociației profesionale și modul de implementare a programului Global Libraries.

Aceste aspecte sunt relevate în prezentările alăturate.

 

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Judeţeană Mureş Lansarea oficială a programului BIBLIONET la Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu
în imagine de la stânga spre dreapta:
Dinuca Burian, Biblioteca Orăşenească Sărmaşu-bibliotecar, Melania Suciu, Biblioteca Judeţeană Mureş-coordonatorul proiectului "Biblionet" pe judeţul Mureş, Monica Avram-directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, Paul Baran-directorul IREX România, Ioan Mocean-primarul oraşului Sărmaşu, Ioan Chirteş-vicepreşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Nicolae Băciuţ, directorul DJCPCN Mureş.
2, Biblioteca Judeţeană Mureş Lansarea oficială a programului BIBLIONET la Biblioteca Municipală Târnăveni
în imagine Melania Suciu, Biblioteca Judeţeană Mureş-coordonatorul proiectului "Biblionet" pe judeţul Mureş şi Gheorghe Moldovan -Şeful Bibliotecii Municipale Târnăveni în prezenţa copiilor participanţi la eveniment.
3, Biblioteca Judeţeană Mureş Lansarea oficială a programului BIBLIONET la Biblioteca Orăşenească „Liviu Rusu” Sărmaşu,
participanţi la eveniment.
4, Biblioteca Judeţeană Mureş Lansarea oficială a programului BIBLIONET la Biblioteca Orăşenească Luduş. 5, Biblioteca Judeţeană Mureş Discurs la inaugurarea programului BIBLIONET la Biblioteca Orăşenească Iernut.
În imagine de la stânga spre dreapta:
Magdalena Fall bibliotecară, Monica Avram−directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş, Nicoară Ioan−primarul oraşului Iernut
şi Melania Suciu−coordonatorul programului BIBLIONET pe judeţul Mureş.
6. Biblioteca Judeţeană Mureş Biblioteca Comunală Gurghiu−lansarea oficială a programului BIBLIONET.
Şedinţa festivă. În imagine de la stânga spre dreapta:
Melania Suciu, Biblioteca Judeţeană Mureş−coordonatorul proiectului "Biblionet" pe judeţul Mureş, Nicolae Băciuţ, directorul DJCPCN Mureş, Monica Avram−directoarea Bibliotecii Judeţene Mureş,
Lucia Precup−bibliotecară şi Laurenţiu−Dumitru Boar−primarul comunei Gurghiu.
Începutul paginii

 

Biblioteca Judeţeană Mureş - Secţia pentru copii Îndrumare metodică la
Biblioteca Orăşenească Miercurea Nirajului.
Îndrumare metodică la
Biblioteca Orăşenească Miercurea Nirajului.

Îndrumare metodică

 

Îndrumarea metodică rezidă din atribuțiile biblotecii județene, de for metodic pentru bibliotecile publice din județ. În acest sens îndrumarea metodică a bibliotecarilor de pe aria județului are în vedere:

 • sprijinirea pentru completarea colecţiilor prin repartizarea publicaţiilor primite de la Ministerul Culturii şi din diverse donaţii și asistență privind organizarea și comunicare a colecțiilor
 • asistarea în folosirea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice utile pentru comunicare între bibliotecari;
 • elaborarea de materiale metodice diverse care să vină în sprijinul informării și formării bibliotecarilor și consilerea lor privitor la realizarea de materiale pentru mediatizarea colecțiilor, organizarea și promovarea diverselor activităţi culturale, și modul de utilizare a echipamentelor electronice pentru îmbunătățirea și diversificarea modului de realizare și desfășurare a activităților specifice;
 • coordonarea activităţilor culturale ale bibliotecarilor din teritoriu;
 • îndrumarea şi sprijinirea bibliotecilor din judeţ pentru realizarea unor instrumente de informare optime şi eficiente, pentru diversificarea și diversificarea serviciilor;
 • transmiterea, centralizarea și prelucrarea indicilor statistici de performanţă şi activitete a bibliotecilor la nivel de judeţ;
 • asistarea şi îndrumarea privind participarea la programe de pregătire şi dezvoltare profesionlă, locale şi naţionale;
 • sprijin pentru consolidarea statutului bibliotecarilor în judeţ şi dezvoltarea bibliotecilor publice;
 • asistenţă în scrierea și implementarea proiectelor;
 • realizarea de legaturi cu şi între diverse instituţii din judeţ şi din ţară, şi bibliotecile din sfera de competnţă;
 • organizarea colocviilor profesionale bianuale și a întrunirilor metodice periodice regionale și a dezbaterilor profesionale.

 

Informații utile:

 

Tip
fişier
Titlu Observaţii Mărime
PDF Calendar aniversări culturare pe anul curent Vezi si aniversările pe anul: 2014, 2015, 2016
466 Kb
PDF Servicii pentru comunitate  
5060 Kb
PDF Cum să faci o prezentare de succes...  
320 Kb
PDF Oferta de formare profesională a ANBPR pentru 2016  
4596 Kb

 

Manuale:

Tip
fişier
Titlu Observaţii Mărime
PDF Gestiunea de bibliotecă  
2015 Kb
PDF Prelucrarea documentelor - curs  
1500 Kb

 

Formulare utile:

Tip
fişier
Titlu Observaţii Mărime
Word PDF Plan de acţiuni biblioteci  
55 Kb
Word PDF Raport de activitate biblioteci  
27,5 Kb
Excel PDF Evidenta activitatii zilnice tipizat - formule tipizate
163 Kb
  PDF RMF tipizate
74,5 Kb
Excel PDF Registru inscriere utilizatori tipizate
27,5 Kb
Excel PDF Registru Inventar tipizate
30 Kb
  PDF Tabela de autori tipizate  

Linkuri utile:

 

 

Înapoi
alte imagini: 1, Biblioteca Judeţeană Mureş Îndrumare metodică la
Biblioteca Comunală Răstoliţa
2, Biblioteca Judeţeană Mureş Îndrumare metodică la
Biblioteca Orăşenească Iernut
3. Biblioteca Judeţeană Mureş Îndrumare metodică la
Biblioteca Comunală Lunca Bradului
Începutul paginii

Prezentări

 

Înapoi
Începutul paginii

 

 

Înapoi
Începutul paginii

 

 

Înapoi
Începutul paginii

 

 

Înapoi
Începutul paginii

 

 

Înapoi
Începutul paginii

 

 

Înapoi
Începutul paginii

©2003 Biblioteca Judeţeană Mureş