Imagine Antet
Biblioteca Județeană Mureș > Despre noi > Sindicatul nostru
Căutare

Viaţa sindicală

Prezentări
  • Sistemul ALFA- descoperiți avantajele Cardului GRATUIT cu triplă funcție: legitimație sindicală, card de credit și card de reduceri
Acțiune sindicală Biblioteca Județeană Mureș Acțiuni sindicale cu ART-CULT-MUREȘ
Acțiuni sindicale cu ART-CULT-MUREȘ

Sindicatul salariaților Bibliotecii Județene Mureș și ai instituțiilor de cultură și artă din județul Mureș se constituie într-o organizație sindicală independentă, apolitică, cu denumirea „Sindicatul ART-CULT-MUREȘ”.

„Sindicatul Salariaților Bibliotecii Județene Mureș” este fondatorul „Sindicatului ART-CULT-MUREȘ”.

„Sindicatul ART-CULT-MUREȘ” are ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime, profesionale, economice, sociale și culturale ale tuturor membrilor săi, ca: stabilitatea în muncă, garantarea prin acte normative a protecției, demnității și integrității fizice, asigurarea salariilor și altor drepturi remuneratorii care să permită o viață decentă, promovarea unor forme de colaborare și întrajutorare reciprocă.

„Sindicatul ART-CULT-MUREȘ” s-a constituit în temeiul dreptului de liberă asociere prevăzut de art. 9 și 37 din Constituția României și funcționează conform dispozițiilor Legii nr. 54/2003 cu privire la sindicate.

Sediul „Sindicatului ART-CULT-MUREȘ” este La Biblioteca Județeană Mureș, Târgu Mureș, str. George Enescu nr. 2, județul Mureș.

Cererea de înscriere poate fi consultată și descărcată de aici.

Sindicatul este afiliat la Federația Naţională Alfa-Art a lucrătorilor din cultură și artă (președinte Cristian Prisecaru; www.alfa-art.ro, e-mail: alfa.culturasiarta@yahoo.com, office@alfa-art.ro), care la rândul ei este afiliată la Confederația Națională Sindicală Cartel Alfa ( www.cartel-alfa.ro ).

Sindicatul este condus de Comitetului sindical, cu următoarea componență:

 

Înapoi
 
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail

Sindicatul este condus de Comitetului sindical, cu următoarea componenţă:

Contact

Numele Funcția Date de contact
Melania Suciu președinte melania.suciu@yahoo.com
0724-374853
Alexandru Tcaciuc vicepreședinte 0742-121207
Pop amona secretar ramonacsiki@yahoo.com
Kovács György membru kovacs.g.gy@gmail.com
Horea Avram membru  

Sindicatul Art-Cult-Mureș are înscriși salariați de la următoarele instituții:

Instituții din Tîrgu-Mureș

Biblioteca Județeană Mureș Tîrgu-Mureș, str. George Enescu, nr. 2
www.bjmures.ro
tel.: 0265-262631, e-mail: secretariat@bjmures.ro
Centrul Județean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică. Tîrgu-Mureș, str. Mărăști, nr. 8A
tel.: 0365-430085,e-mail: creatiemures@yahoo.com
Muzeul Județean Mureș Tîrgu-Mureș, str. Mărăști, nr. 8
Teatrul "Ariel" din Tîrgu-Mureș Tîrgu-Mureș, str. Poștei nr. 2, tel.: 0365- 407950
www.teatrulariel.ro

e-mail: teatrulariel@yahoo.com
Biblioteci din județ
Sighișoara Biblioteca Municipală „Zaharia Boiu”
str. Hermann Oberth nr. 22
tel: 0265-7771032
e-mail: bibl_zboiu@yahoo.com

Pe plan local colaborăm cu Cartel Alfa Filiala Mureş: Tel/fax: 0265-311020
E-mail: filialams@cartel-alfa.ro
Presedinte: Márkos György
Consilier juridic:

Statutul Sindicatului „ART-CULT-MUREȘ”
Art-Cult

„Sindicatul ART-CULT-MUREȘ” are ca scop apărarea drepturilor și intereselor legitime, profesionale, economice, sociale și culturale ale tuturor membrilor săi.

Statutul Federației naționale „Alfa ART”
Art-Cult

Federația națională „Alfa ART” a salariaților și lucrătorilor independenți din România din cadrul ramurii cultură și artă, s-a constituit în scopul apărării drepturilor și promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale și sportive ale membrilor săi.

LEGE Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată
Art-Cult

Nr. 53 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată Codul muncii. Publicată în: Monitorul Oficial NR. 345 din 18 mai 2011.

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011
Art-Cult

HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

LEGE Nr. 62 din 10 mai 2011
Art-Cult

LEGE Nr. 62 din 10 mai 2011. Legea dialogului social. A fost publicată în: Monitorul Oficial nr. 322 din 10 mai 2011.

HOTĂRÂRE Nr. 1260 din 21 dec. 2011
Art-Cult

HOTĂRÂRE Nr. 1260 din 21 decembrie 2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011.

Înapoi
 
Începutul paginii

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár