Dreptul de autor

Acest document provine de la Biblioteca Digitală a Bibliotecii Judeţene Mureş. Drepturile de autor aparţin autorului/proprietarului documentului digital (în măsura în care apare menţionat).

Dacă autorul sau proprietarul specifică în mod expres în acest document digital modul de difuzare şi utilizare a documentului, atunci aceste dispoziţii au prioritate în faţa principiilor enunţate mai jos.

Autorul/proprietarul documentului digital (în măsura în care apare menţionat) este responsabil ca publicarea acestui document digital să nu lezeze drepturile altor eventuali autori/proprietari. Biblioteca Judeţeană Mureş, prin intermediul Bibliotecii Digitale, se obligă să şteargă din baza de date a bibliotecii documentul digital dacă sunt dubii privind dreptul de a-l pune la dispoziţia utilizatorilor bibliotecii.  

Aceste documente digitale pot fi consultate, dar numai pentru uzul personal sau pentru cercul normal al unei familii, în scop de informare, cercetare, învăţământ şi scopuri non-profit şi poate fi utilizat în aceste scopuri cu condiţia ca să fi fost adusă anterior la cunoştinţa publică, să fie menţionată sursa, iar reproducerea să nu contravină utilizării normale a documentului şi să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularul drepturilor de utilizare. Pentru orice altă utilizare a documentelor digitale este nevoie de acordul autorului/proprietarului.

Biblioteca Digitală îşi propune publicarea documentelor digitale destinate consultării gratuite, cu scop de informare, învăţământ şi de cercetare.

 

 

 

 


©2009 Biblioteca Digitală Mureş