Prezentarea Bibliotecii Digitale

 

Iniţiativa europeană

La nivel european, prin toate iniţiativele luate este încurajată crearea de conţinut digital şi constituirea de baze de date pentru o mai bună diseminare a informaţiei, pentru a permite utilizatorilor accesul on-line la resurse culturale, pentru încurajarea procesului de creaţie în format electronic, pentru promovarea şi prezervarea digitală a patrimoniului cultural naţional şi european în format electronic.

În vederea atingerii acestor deziderate, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene (2006/585/EC) şi concluziile Consiliului European (2006/C 297/01), în fiecare stat membru al UE sunt necesare crearea unei biblioteci digitale, drept cadru unitar şi platformă unică de acces public la materialul digital, pe Internet. Ţinând cont de faptul că România, ca ţară membră a Uniunii Europene poate îmbogăţi memoria culturală colectivă cu un patrimoniu cultural şi ştiinţific de valoare, oferit utilizatorilor de pretutindeni, într-un mod coerent, în concordanţă cu normele europene, se impune initierea unui program multianual pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea unei Biblioteci Digitale.

 
Scopul Bibliotecii Digitale

Biblioteca Digitală are ca principal scop conservarea şi protecţia patrimoniului cultural naţional existent si promovarea colecţiilor şi lărgirea accesului la informaţie. Prin digitizarea colecţiilor de documente şi constituirea bibliotecii digitale se asigură o bună promovare a valorilor, o mai bună diseminare a informaţiei şi o valorificare superioară, la nivel naţional şi internaţional, a colecţiilor speciale, a documentelor rare.

Biblioteca Digitală Mureş are in vedere pe lingă dezideratele naţionale atât promovarea publicaţiilor proprii cit şi sprijinirea procesului de educare şi invaţare prin intermediul bibliotecilor oraşeneşti şi comunale prin punerea la dispoziţie a unor materiale didactice, bine documentate, create în Biblioteca Judeţeană Mureş.

 

Pe scurt principalele scopuri urmărite prin înfiinţarea Bibliotecii Digitale pot fi rezumate astfel:

 • promovarea publicaţiilor proprii;
 • lucrări de o certă valoare documentară*
 • publicarea lucrărilor cu un grad mare de interes*;
 • protejarea cărţilor şi altor documente rare sau degradate.

* având acordul proprietarului

 
Principiile promovate la crearea Bibliotecii Digitale

La relizarea bibliotecii digitale am avut în vedere următoarele principii:

 1. principiul libertăţii de informare şi al accesului universal la informaţie;
 2. prezervarea moştenirii intelectuale naţionale;
 3. partajarea resurselor informaţionale şi documentare;
 4. promovarea unui context informaţional multicultural şi multilingvist;
 5. promovarea de noi modele de informare şi documentarea pornind de la tehnologiile avansate existene.
Principiile de calitate a documentelor digitale

Documentele digitale publicate trebuie să satisfaca un grad minim de calitate.

Astfel:

 1. documentul digital trebuie să aibă aspectul şi conţinutul cât mai aproape de cel al documentului original;
 2. să permită navigarea uşoară în conţinut;
 3. să permită căutarea în conţinutul său;
 4. să permită un acces uşor la cuprins;
 5. trimiterile la notele de subsol sau de sfârşit de capitol (dacă există) şi indecsi să fie funcţionale.
Criteriile de selecţie

Criteriile de selecţie pot fi şi de cele mai multe ori trebuie să fie combinate pentru obţinerea unei soluţii optime.

Se va avea în vedere respectarea regimului juridic referitor la documentele propuse pentru scanare (Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; Legea nr. 334/2002 privind bibliotecile; Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural; Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică; Legea nr. 186/2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise).

 

 

Criteriile de selecţie sunt:

 1. publicaţiile proprii;
 2. valoarea documentară;
 3. reprezentativitatea pentru un anumit domeniu, o anumită perioadă de timp sau o anumită regiune geografică, atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional;
 4. gradul de interes şi adresabilitate;
 5. contribuţia la prezervarea documentelor rare sau degradate;
 6. regimul juridic (dreptul de autor şi dreptul de difuzare);
 7. criteriul financiar;
 8. calitatea documentului digital.
 

©2009 Biblioteca Digitală Mureş