Maros Megyei Könyvtár > Könyvtárunk > Részlegeink > Felnőttolvasó-szolgálat, kölcsönzés, hosszabbítás

 

Felnőttolvasó-szolgálat, kölcsönzés, hosszabbítás

Részlegünk

 

Társadalomtudományi részleg

Részlegeink a Kultúrpalota földszintjén és első emeletén helyezkednek el, a bejarát az Enescu utcából, a Megyei tanács és a Prefektúra épülete mellett. Legfontosabb részlegeink mivel itt tájékoztatunk az olvasói státus és a kölcsönzés feltételeiről valamint a könyvtár szolgátatásairól.

A két emeleten mintegy 100.000 kötet található. Az állomány elhelyezésénél könyvtárunk a szabadpolcos rendszert alkalmazza, tematikusan csoportasítva:

 

 

 

 • Társadalomtudományi részleg: (a földszinten található) általános művek, filozófia, pszichológia, vallás, politika, gazdaságtan, jog, pedagógia, orvostudomány, sport, történelem, földrajz – ugyanitt történik a beiratkozás;
 • Szépirodalom: (az első emeleten) román, magyar, angol, francia német nyelven.

 

más fotók: 1
Felnőttolvasó szolgálat, kölcsönzés, hosszabbítási részleg
, 2
Felnőttolvasó szolgálat, kölcsönzés, hosszabbítási részleg
, 3
Felnőttolvasó szolgálat, kölcsönzés, hosszabbítási részleg
, 4
Felnőttolvasó szolgálat, kölcsönzés, hosszabbítási részleg

fotóalbum...

 

Részlegünk

 

Szépirodalom

Részlegeink az olvasójegy felmutatásával látogathotók – amely a beiratkozástól számítva 5 évig érvényes – azzal, a feltételel, hogy minden naptári év élején meg kell újitani.

Az olvasók gyors tájékoztatását szolgálja a hagyományos mádszer szerint működő betűrendes; - tematikus és címszókatalógusok és az új könyvek jegyzéke. Az 1995-től vásárolt könyvek a szamitógépes katalogusrendszerben visszakereshető.

 

 

 

 

A kölcsönözhető könyveken kívül részlegüknek van egy – kézikönyv – állománya amely

 • általános bibliográfiakat
 • idegen nyelvű és tematikus szótárakat
 • különböző tudományágakat összefoglaló kézikönyveket
 • egyéb referens kiadványokat (atlaszok, útmutató kalauzok, stb.) tartalmaz.

Ezek a könyvek nem kölcsönözhetők ugyanis a kelyszini tájékoztatást szolgalják akárcsak a bibliofil kiadványok, nagy formátumu, kis formátumú könyvek.

Mindkét részlegünk szabadpalcos rendszer alapján van elrendezne. Így az állomány 75 % a polcokon van. A könyvek betűrendes és tematikus sorrendben vannak elhelyezve.

Az egy osztályon belül lévő könyvek elrendezése – a szerzők betűrendje szerint – vagy ha a leírás címszerint törtenik akkor a cím betűrendje után.

Egy szerző művei egy helyen taláhatók meg: a következőképpen: összes művei, válogatott művei és a művek betűrendes sorrendben. Hogy elkerüljük a torlódást a keresett könyvek tematikus polcokon vannak elhelyezve pl: tudományos – fantasztikus könyvek; szerelmes regények; kaland regények vagy kiadók szerint: RAO, Sec XXI stb.

A keresés megkönyítésére a bejáratnál a részlegek tervrajzai mutatják a könyvek elhelyzését a teremben. A polcokon levő tájékoztató felíratok és valasztólapok jelzik, hogy egy – egy állványon, polcon milyen témájú, műfajú kiadványok találhatók, illetve az egyes témakörhöz tartozó művek (szépirodalommal az egyes betűk) hol kezdődnek.

Ezáltal probálunk megfelelni a különböző társadalmi és szakmai csoportok követelményeinek (tanulók, egyetemisták, közalkalmazottak, értelmiségiek):

 • iskolai és egyetemi bibliográfiák biztosításával valamint;
 • különböző vizsgákra való felkészüléshez, vagy szakmai átképzéshez szükséges irodalommal.

Intézményünk a könyvtárközi kölcsönzésben vállalja, az állományból hiányzó könyvbeszerzését. Ebben az esetben a költségek az olvasót terhelik.

Évente 12.000 olvasót szolgálunk ki, átlagban 180.000 kötetet kölcsönöznek, 100.000 látogatják évente részlegeinket, látogatóink 70 % diák.

Egy könyvtár értékét nemcsak a látogatók, a kölcsönzések száma határozza meg hanem a szolgáltatások minősége és az állomány, népszerűsítése.

Ennek értdekében könyvtárunk: állandó vagy időleges kiállításokat (tematikus, új könyvek) szervezz. Mindez a részlegek lehetőségei szerint.

Kellemes környezet megteremtése érdekében időszakos képzőművészeti kiállításokat szervezzünk helyi szerzők segítségével.

 

más fotók: 1
Szépirodalom
, 2
Szépirodalom
, 3
Szépirodalom
, 4
Szépirodalom

fotóalbum...

 

Tájékoztatási eszközeink:

Ingyenes szolgáltatásaink:

 • Az olvasójegy kiállitása; Beiratkozáskor az olvasó megismeri a könyvtár szabályzatának legfontosabb elemeit, és a szabályok betartásának kötelezettségét aláírásával ismeri el.
 • A könyvkölcsönzés; Állományunk 75% a szabad polcos rendszerben van elhelyezve. Egyszerre legfeljebb négy darab dokumentumot lehet kölcsönözni. A kölcsönzött időtartam lejárta után még kétszer lehet hosszabbítani. Figyelem! A határidőben vissza nem szolgáltatott könyvekért késedelmi díjat kell fizetni!
 • Kérésre fenntartott könyvek;
 • Adatbázisaink ingyenes használata.

Könyvtárunk részlegei csak érvényes olvasójeggyel használhatók. Az olvasójegy a kiállítás napjától számított öt évig érvényes, amit minden év januárjában fel kell újítani.

Megjegyzések:

Tevékenységünket a belső szabályzat alapján fejtjük ki – az olvasók kiszolgálása 2 váltásban történik. A váltásokat az intézmény vezetősége határozza meg.

Udvarias, szakmailag elhivatott könytárosok biztosítják a szolgáltatást a részlegen.

 


©2003 Maros Megyei Könyvtár