Maros Megyei Könyvtár > Szolgáltatások > Publikációk olvasása

 

"Mihai Eminescu" Olvasóterem

Részlegünk

 

Az olvasóterem a könyvtár központi épületében (George Enescu utca), a második emeleten található. A berendezést illetően hetvennégy hely áll az olvasók rendelkezésére, egy, a könyvtáros részére fenntartott asztal a könyvek szétosztására és az olvasóterem felügyeletére, valamint polcok a forráskiadványok, újságok és a Technikai Szabványok tanulmáyozásához.

 

 

 

 

 

Az olvasótermet az igazolvány alapján lehet használni, amelyet a Felnőttolvasó-szolgálat bocsájt ki; az igazolvány öt évig érvényes, és minden év elején láttamoztatni kell.

 

A tájékoztató állomány

 

Az olvasóterem működésének célja az egyéni tanulmány elősegítése, ezért változatos és gazdag könyvállomány – körülbelül százötvenezer kötet – áll olvasóink rendelkezésére. A tájékoztató állomány számos szótárt, lexikont, enciklopédiát tartalmaz, több nyelven (román, magyar, angol, francia, német), amelyek nagymértékben elősegítik az olvasók munkáját.

 

 

 

 

 

A már említett könyvtípusok mellett művészeti albumok, monográfiák, atlaszok, törvények és rendeletek (Hivatalos Közlönyök), újságok és folyóiratok teszik teljesebbé a könyvtár állományát.

Az adatbázis megtekintése

 

 

Az 1995 után beszerzett kiadványokkal kapcsolatos információ beszerzését modern módszerek – lásd számítógép – segítik; ugyanakkor szükséges megemlíteni a Lex programot is.

 

 

 

 

 

 

 

más fotók: 1 Részlegünk, 2
Részlegünk
, 3
Részlegünk
, 4
Részlegünk
, 5
Részlegünk
, 6
Solicitarea publicaţiilor
, 7
Részlegünk a felújítás előtt
, 8
Az olvasóterem 1913 ban. A képen dr. Molnár Gábor látható.

fotóalbum...

 

Tájékoztatási eszközeink:

Megjegyzések:

Tevékenységünk kizárólagosan a belső szabályzatra és az intézmény vezetősége által meghatározott programra alapul. Az olvasóteremben a részleg egyedi lemezeiből a diákok és egyetemisták kérésére tematikus, valamint évfordulókhoz kötődő zenehallgatást is szervezünk.

A szolgáltatásokat a részleg kedves és elkötelezett könyvtárosai biztosítják.

 

 


©2003 Maros Megyei Könyvtár