Maros Megyei Könyvtár > Szolgáltatások

 

A Maros Megyei Könyvtár Szolgáltatásai

„...activităţile multiculturale ale bibliotecilor sunt o sumă de servicii oferite de bibliotecă, care trebuie să satisfacă cerinţele unei societăţi multiculturale.”

„serviciile bibliotecii publice se bazează pe drepturile egale ale tuturor, indiferent de vârstă, sex, rasă, religie, naţionalitate, limba vorbită, statutul social.

În mod obligatoriu, trebuie asigurate servicii şi materiale informaţionale pentru utilizatorii care, indiferent din ce motive, nu pot folosi serviciile şi materialele normale ale acesteia, de exemplu minorităţi naţionale, persoane handicapate, bolnavi spitalizaţi, persoane private de libertate.”

UNESCO - Public Library Manifest

 

 
Consultare publicaţii

Könyvkölcsönzés

Könyvtárunk csaknem 900.000 kötetes gyűjteményében minden szakma és tudományág, valamint a klasszikus és kortárs szépirodalom legfontosabb művei megtalálhatók. Minden olvasó az érvényes olvasójeggyel, személyesen és a saját nevére kölcsönözhet...
bővebben...
Consultare periodice

Online katalógus

A könyvtár online katalógusából ki lehet választani a kölcsönözni kívánt könyvet...
bővebben...

Publikációk olvasása

Az olvasóterem a könyvtár központi épületében (George Enescu utca), a második emeleten található. A berendezést illetően hetvennégy hely áll az olvasók rendelkezésére...
bővebben...

Folyóiratok olvasása

A folyóiratok olvasótermében több hazai szakmai, közéleti és irodalmi folyóirat, napi- és hetilap, közlönyök találhatók...
bővebben...

Bibliográfiai tájékoztatás

Ajánlás és tájékoztatás a bibliográfia használatához ...
bővebben...

Zeneműtár

A részleg állománya segítséget nyújt a zenei neveléshez, a szakemberek és a kutatók munkájához, valamint a szabadidő értékes eltöltéséhez. E cél érdekében alakítja ki a hagyományos dokumentumok mellett a hanglemezek, CD-lemezek, hangkazetták tervszerű gyűjteményét. ...
bővebben...

Internet és multimédia

Beiratkozott olvasóink számára lehetőséget biztosítunk arra, hogy saját laptopjukkal ingyen használják az Internetet könyvtárunkban ..
bővebben...

Kérdezd a könyvtárost !

Válaszolunk mindazokra a kérdésekre, amelyek könyvtárunkkal, szolgáltatásainkkal, állományunkkal és annak használatával kapcsolatban felmerülnek ...
bővebben...

Fénymásolás

A kölcsönzési lehetőség korlátozottsága miatt a könyvtár állományában lévő dokumentumokból fekete-fehér fénymásolatokat készítünk... ...
bővebben...
 

 

 


©2003 Maros Megyei Könyvtár