Imagine Antet

Biblioteca Județeană Mureș - Anuarele

Anuare Biblioteca Județeană Mureș
Anuarele Bibliotecii Judeţene Mureş

Împlinirea a 200 de ani de lectură publică la Târgu-Mureş a prilejut organizarea unui Simpozion Naţional în zilele de 26-28 septembrie 2002, care s-a bucurat de o largă participare de iubitori şi responsabili ai destinelor cărţii. Comunicările prezentate stau la baza alcătuirii primului anuar al Bibliotecii Judeţene Mureş, sugestiv intitulat LIBRARIA, care dorim să devină o permanenţă.

Anuarul LIBRARIA va înscrie de acum înainte în paginile sale studii şi comunicări de bibliologie, raportate la trăirile zilelor noastre, de la explorările fondurilor de carte în forma sa tradiţională la viziunea electronizării cuvintelor şi imaginilor, rapoarte şi dări de seamă, analize statistice şi sociologice, medalioane ale unor personalităţi cu prioritate ale domeniului, cercetări bibliogafice, note de lectură etc.

Cu aceste cuvinte pornim la drum cu gândul şi sentimentul utilităţii prezentului şi arcului peste timp în reconstituirea culturii în latura sa esenţială: cartea şi biblioteca.

 

 

 

 

 

 

Anuarele bibliotecii

1. LIBRARIA Anuar I, 2002   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
2. LIBRARIA Anuar II, 2003   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
3. LIBRARIA Anuar III, 2004   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
4. LIBRARIA Anuar IV, 2005   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
5. LIBRARIA Anuar V, 2006   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
6. LIBRARIA Anuar VI, 2007   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
7. LIBRARIA Anuar VII, 2008   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
8. LIBRARIA Anuar VIII, 2009   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
9. LIBRARIA Anuar IX, 2010   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...
10. LIBRARIA Anuar X, 2012   Consultați anuarul în Biblioteca digitală...

 

Înapoi
 
Începutul paginii

Vizitați
Biblioteca Județeană Mureș
Catalogul public
Catalogul fondului tradițional
Biblioteca Digitală
Biblioteci publice din județul Mureș;
E-mail

©2017 Biblioteca Județeană Mureș - Maros Megyei Könyvtár