0  GENERALITĂŢI

 

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1 -  ECO, UMBERTO. Hogyan írjunk szakdolgozatot? / Umberto Eco; Fordította Klukon Beatrix; A szöveget az eredetivel egybevetette Pintér Judit. - [Budapest] : Kairosz Kiadó, 1996

 256 p. : tab.; 18.1 cm.

 ISBN 963-9137-53-7 : 27 lei.

 378.2   001.81

 1. TEHNICA MUNCII INTELECTUALE

 II 83580 ; 001/E15

 

2 -  KNIGHT, CHRISTOPHER. A múlt üzenete : Az özönvizet átvészelő őskori technológia / Christopher Knight, Robert Lomas ; Fordította Békési József. - s.l. : Gold Book Kft., s.a. (Alföldi Nyomda Rt.).

 414 p.: il., fig., sch., h.; [16] p. il.

 Lista ilustraţiilor p. 7-8.

 Indice cronologic p. 379-381.

 4 anexe p. 382-406.

 Bibliogr. p. 407-414.

 Titl. orig. : Uriel's Machine.

 Note de subsol.

 ISBN 963-9248-50-9 : 24.30 lei.

 930.85   061.236.6   001.94   229.913.1

 1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE           2. SOCIETĂŢI PROTECŢIONISTE

 3. CARTEA LUI ENOH                         4. ISTORIA CUNOAŞTERII.

 III 27330 ; 001/K60

 

3 -  KOVÁCS MAGDA. Tanácsok műszaki diplomamunka készítéséhez / Dr. Kovács Magda. - s.l. : LSI Oktatóközpont, s.a.

 57 p.; [78] p. anexe; 23.4 cm.

 Bibliografie p. 57.

 ISBN 963-577-200-9 : 20 lei.

 378.2   001.81

 1. TEHNICA MUNCII INTELECTUALE

 III 27315 ; 001/K78

 

4 -  PICKNETT, LYNN. Conspiraţia Stargate : Dezvăluirea adevărului aflat în spatele contactelor cu extratereştrii, a spionajului militar şi a misterelor Egiptului antic / Lynn Picknett, Clive Prince; Traducere din engleză şi note Irina Tudor Dumitrescu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 379 p.; [4] pl. : il. - (Biblioteca Rao).

 Bibliografie p. 363-378.

 Note şi referinţe p. 335-362.

 Titlul original : The Stargate Conspiracy.

 ISBN 973-576-820-8 : 34.90 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.111-31=135.1   001.94   008(32)

 1. EGIPT ANTIC                                2. MISTERE.

 II 83539 ; 001/P64

004  Calculatoare

 

5 -  MACKINNON, MAIRI. Internet : Ghid complet / Mairi Mackinnon; traducere din limba engleză Lucian Sârbu . - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004.

 128 p. : il.

 Glosar p. 120-124.

 Indice p. 125-128.

 Titl. orig. : The Usborne Guide To The Internet.

 ISBN 973-7932-31-5 : 36.90 lei.

 004.738.5(036)

 1. INTERNET                      2. REŢELE PRIN SATELIT.

 III 27324 ; 004/M12

 

6 -  NASSIF, TILL. New Economy @ Internet : Dicţionarul celor mai utilizaţi 1000 de termeni / Till Nassif ; Traducere Alice Cristina Crăciun. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 192 p. - (Ultilitare-Profesie).

 ISBN 973-568-992-8 : 16.35 lei.

 004.738.5(038)   030:004.738.5   082.1 Ultilitare-Profesie

 1. ECONOMIE                    2. INTERNET

 II 83506 ; 004/N23

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

7 -  ALTHEN, GARY. Cum să-i înţelegi pe americani : Ghid practic pentru : vizită, studiu, angajare în SUA / Gary Althen; Traducere Roland Schenn. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 208 p. - (Informare-Actualitate).

 Bibliografie p. 206-208.

 ISBN 973-568-814-X : 13.10 lei.

 082.1 Informare-Actualitate   008(73)

 1. CULTURĂ AMERICANĂ                   2. ÎNVĂŢĂMÂNT AMERICANĂ

 II 83528 ; 008/A44

 

8 -  Cult şi cultură . - Alba Iulia : Bălgrad, 2002.

 145 p. : il.

 Lucrare editată de : Societatea de Ştiinţe Filologice Alba.

 Prefaţă p. 145.

 Note la sf. unor capitole.

 ISBN 973-8447-00-7 : 2 lei.

 371(498.4)(091)

 1. CULTURĂ POPULARĂ(România)                 2. ETNOGRAFIE(România)

 3. TRANSILVANIA(cultură).

 II 83467 ; 008/C94

01   Bibliografie. Cataloage

 

9 -  CORDEA, MARTA. Carte veche străină sec. XVII : Catalog / Marta Cordea, Paula Vasil-Marinescu. - Satu Mare : Biblioteca Judeţeană Satu Mare, 2005.

 Vol.

  Vol.1 : A - C. - 408 p. : il. - Bibliografie p. 11-12. - Index p. 309-392. - ISBN 973-0-03906-2 : 10 lei.

 017.1(498-35 Satu Mare):002(100)"16"   

 01:002(498-Biblioteca Judeţeană Satu Mare)(100)"16"

 1. CARTE VECHE                      2. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ SATU MARE.

 II 83475 ; 01/C71

 

10 -  RÂPĂ-BUICLIU, DAN. Bibliografia românească veche : Additamenta / Dan Râpă-Buicliu. - Galaţi : Alma-Galaţi, 2000 (S.C. Alma-Galaţi S.A.).

 vol. ; 29 cm.

  vol. 1 : (1536-1830) / Cuvânt înainte : Acad. Dan Simionescu; Indice Mariana Jaklovszky, Bogdan Victor Toader. - 496 p. - Indice p. 473-494. - ISBN 973-9290-63-9 : 25 lei.

 015(498)

 1. BIBLIOGRAFIE                              2. BIBLIOGRAFIE NAŢIONALĂ.

 IV 6217 ; 01/R25

02   Biblioteconomie

 

11 -  CADIOLI, ANDREEA. Editorul şi cititorii săi / Alberto Cadioli ; Traducere de Andreea-Silvia Şerban ; Prefaţă de Ion Vasile Şerban. - Piteşti : Paralela 45, 2002.

 72 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-593-627-5 : 3 lei.

 028.02   316.733.3   655.512   082.1 Comunicare şi limbaj

 1. PSIHOLOGIA LECTURII                             2. CITITUL.

 II 83742 ; 02/C12

 

12 -  Traian Brad : Un slujitor al cărţii / Antologie alcătuită de Anca Irimie-Docolon, Tatiana Costiuc şi Sorina Stanca. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

 296 p. : il.; 20.3 cm.

 Lucrare editată In cadrul Bibliotecii Judeţene "Octaian Goga" Cluj.

 ISBN 973-686-744-7 : 30 lei.

 027.53(498-35 Cluj)   929 Brad, Traian

 1. BIBLIOTECARI                 2. BIOGRAFIE   3. BRAD, TRAIAN.

 II 83655 ; 02/B75

 

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

13 -  CARP, CERASELA. Regimul juridic al asociaţiilor şi fundaţiilor / Cerasela Carp. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 185 p.; 20 cm. - (Praxis).

 Bibliografie p. 175-185.

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-524-0 : 18.50 lei.

 347.471(498)(094)   061.27(498)(094)   061(498)(094)   082.1 Praxis

II 83605 ; 06/C26

 

14 -  FERRÉ, JEAN. Dicţionar de simboluri masonice / Jean Ferré ; Traducere şi note de Catrinel Auneanu ; Prefaţă de Horia Nestorescu-Bălceşti. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 346 p. : fig., il. - (Total).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 338-339.

 ISBN 973-697-301-8 : 25 lei.

 061.236.5(038)   030:061.236.5   003:061.236.5   061.236.5:003   082.1 Total

 1. FRANCMASONERIE                   2. ORGANIZAŢII SECRETE

 L-06/F42

 

15 -  MAROSVÁRI ATTILA. A magyar cserkészet az emigrációban 1945 és 1956 között / Marosvári Attila. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. , 2004

 419 p. : il., tab. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 395-405.

 Anexă p. 407-411.

 Index p. 413-419.

 ISBN 963-86579-0-1 : 7.50 lei.

 061.213(=511.141):314.743"1945/1956"

 1. CERCETAŞI(Ungaria) 2. EMIGRANŢI(maghiari).

 III 27377 ; 06/M42

 

070   Ziaristică. Presă

 

16 -  Hihetetlen hírek / A kötet anyagát válogatta Simándi Júlia. - s.l. : Ab Ovo, [1996] (Dunaújvárosi Nyomda).

 139 p.

 ISBN 963-7853-47-2 : 1 leu.

 316.773   070

 1. ŞTIRE (ziaristică).

 II 83715 ; 070/H61

1   FILOSOFIE

 

11/12  Metafizică

 

17 -  PAREYSON, LUIGI. Ontologia libertăţii : Răul şi suferinţa / Luigi Pareyson ; Traducere de Ştefania Mincu. - Bucureşti : Pontica, 2005.

 XVI ; 477 p. - (Biblioteca Italiană).

 Notă introductivă p. 5-6.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9224-67-9 : 18 lei.

082.1 Biblioteca italiană   241.11   111.1   123   111.84

II 83612 ; 1/P34

13   Filosofia spiritului

 

18 -  LOTMAN, IURI MIHAILOVICI. Cultură şi explozie / I.M Lotman ; Traducere de George Gheţu şi Justina Bandol ; Prefaţă de Livia Cotorcea. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 232 p. - (Studii [Paralela 45] ; Studii socio-umane).

 Note de subsol.

 ISBN 973-697-177-5 : 15 lei.

 082.1 Studii   130.2   81'22

II 83636 ; 1/L80

14   Sisteme filosofice

 

19 -  DIACONU, FLORICA. Dicţionar de termeni filosofici ai lui Lucian Blaga : Introbucere prin concepte / Florica Diaconu, Marin Diaconu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2000.

 348 p.

 Bio-bibliografie p. 11-20.

 Bibliografie p. 23-32.

 Referinţe critice p. 291-325.

 Bibliografie p. 327-334.

 Glosar p. 335-339.

 Indici p. 340-347.

 ISBN 973-38-0387-1 : 5.50 lei.

 14(498) Blaga, Lucian

II 83740 ; 1/B56D

 

20 -  MILITARU, ION. Europa faustică? / Ion Militaru. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003.

 162 p.

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 159.

 ISBN 973-38-0358-8 : 5 lei.

 101.3   141

II 83750 ; 1/M73

 

21 -  PETROVICI, ION. Din cronica filosofiei româneşti / Ion Petrovici ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Ionel Necula. - Iaşi : Institutul European, 2005.

 212 p. - (Eseuri de ieri şi de azi ; 67).

 Note de subsol.

 ISBN 973-611-303-5 : 27.52 lei.

 082.1 Eseuri de ieri şi de azi   14(498)

II 83625 ; 1/P60

 

22 -  VATTIMO, GIANNI. Subiectul şi masca : Nietzsche şi problema eliberării : La rădăcinile scinziunii dintre fiinţă şi aparenţă - Moarte tragediei si triumful lui "ratio" - Metafiyică şi violenţă - Morala ca eroare - Zarathustra, masca şi eliberarea - Amurgire a subiectului - Semnificaţia voinţei de putere / Ganni Vattimo ; Traducere de Ştefania Mincu. - Bucureşti : Pontica, 2001.

 436 p. - (Biblioteca Italiană).

 Note de subsol.

 Abrevieri p. 6-7.

 ISBN 973-9224-59-8 : 12 lei.

165.721 Nietzsche, Friedrich   141.32 Nietzsche, Friedrich   111 Nietzsche, Friedrich   082.1 Biblioteca italiană

 1. EXISTENŢIALISM

 II 83615 ; 1/V37

159.9   Psihologie

 

23 -  BAYS, BRANDON. Belső utazás gyerekekkel : A gyermekedben rejlő csodálatos lehetőségek felszabadítása / Brandon Bays; Fordította Heltay Klára. - Budapest : s.n., 2004

 164 p. : il.; 19.5 cm.

 ISBN 963-7959-89-0 : 45 lei.

 159.964

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

 3. PSIHOLOGIE PROFUNDĂ.

 II 83564 ; 159.9/B38

 

24 -  COHEN, ALAN H. Viaţa ca o ţeapă : mic tratat antiratare / Alan H. Cohen ; Traducere din limba engleză Marina Radu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 270 p. - (Bonton).

 Titl . orig. : Why your life sucks.

 ISBN 973-569-733-5 : 17.50 lei.

 159.923.2   082.1 Bonton

 1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII     2. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

 3. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ 

 4. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ

 I 18361 ; 159.9/C61

 

 

25 -  FRAIBERG, SELMA H. Varázsos évek / Selma H. Fraiberg; Fordította Alpár Zsuzsa; Illusztrálta Barka Ferenc. - Budapest : Park Könyvkiadó, 2005 (Kaposvári Nyomda).

 252 p. : il.; 19.5 cm. - (Hétköznapi pszichológia).

 Titl. orig. : The Magic Years. Understanding and Handling the Problems of Early Childhood.

 ISBN 963-530-259-2 : 45 lei.

 159.922.7   082.1 Hétköznapi pszichológia

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII.

 II 83571 ; 159.9/F85

 

26 -  HARTLEY, MARY. Limbajul trupului la serviciu / Mary Hartley ; Traducere de Daniela Maria Marţole. - Iaşi : Polirom, 2005.

 168 p.: fig. - (Hexagon).

 Index p. 165-166.

 Bibliografie p. 163.

 ISBN 973-46-0014-1 : 16.90 lei.

 159.925   331.446.4   082.1 Hexagon

 1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII    2. RELAŢII INTERPERSONALE

 II 83484 ; 159.9/H33

 

27 -  KENÉZ KÍRA. Az első 12 hónap titkai / Kenéz Kíra. - s.l. : LPI Produkciós Iroda, 2004 (AduPrint Kft.).

 216 p.; 21.5 cm.

 Bibliografie p. 215.

 ISBN 963-86645-0-9 : 59 lei.

 159.922.7

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI

 2. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI.

 III 27285 ; 159.9/K34

 

28 -  KENNEDY, MICHELLE. Ebadta kölyke hisztizik : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy; Fordította Petrányi Judit. - s.l. : Képzőművészeti Kiadó, 2005

 128 p. : il.; 18 cm. - (Ebadta kölyke).

 Index p. 128.

 ISBN 963-336-993-2 : 33 lei.

 082.1 Ebadta kölyke   159.922.7

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI

 I 18344 ; 159.9/K34

 

29 -  KIPHARD, ERNST J. Az ügyetlen gyerekek / Ernst J. Kiphard; Fordította Huba Judit. - [Budapest] : Akkord Kiadó, 1998 (Borsodi Nyomda).

 91 p.; 18.2 cm. - (A mi gyerekünk).

 Bibliografie p. 89-90.

 ISBN 963-7803-63-7 : 20 lei.

 082.1 A mi gyerekünk   159.922.5   371.78

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI

 2. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI

 II 83563 ; 159.9/K45

 

30 -  LACOMBE, FABRICE. Rezolvarea dificultăţilor de comunicare / Fabrice Lacombe; Traducere de Alina Pelea. - Iaşi : Polirom, 2005 (Print Multicolor).

 223 p. : sch., tab. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Bibliografie p. 215-217.

                 Titl. orig. : Arriver ŕ le dire...męme quand c'est difficile. Trouver les mots vrais, le ton juste et l'attitude adaptée.

 ISBN 973-681-971-X : 19.50 lei.

 159.923   082.1 Carieră. Succes. Performanţe

 1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII    2. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

 3. PTIPURI DE PERSONALITATE.

 II 83670 ; 159.9/L13

 

31 -  LAGATREE, KRISTEN M. Feng shui : Cum să-ţi aranjezi casa ca să-ţi schimbi viaţa / Kristen M. Lagatree; Cuvânt înainte de Angi Ma Wong; Ilustraţii de Frank Paine; Traducere de Mirela Mircea. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 152 p. : il. - (Hexagon).

 Bibliografie p. 145-146.

 ISBN 973-46-0036-2 : 16.90 lei.

 082.1 Hexagon   159.922.26(510)   643(510)   398.34(510)

 1. DECORAŢIUNI INTERIOARE

 2. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

 II 83525 ; 159.9/L20

32 -  MÉREI FERENC. Gyermeklélektan [Mérei Ferenc] [2004] / Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes; A fotókat készítette V. Reissmann Mariann. - 14. kiadás. - Budapest : Medicina Könyvkiadó, 2004 (Kossuth Nyomda).

 312 p. ; il. color., [52] p. il. parţial color; 19.8 cm.

 Bibliografie p. 289-297.

 Index p. 299-300.

 ISBN 963-242-908-7 : 68 lei.

 159.922.7

 1. EDUCAŢIA COPILULUI              2. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 159.9/M59

 

33 -  MÖNKS, FRANZ J. A nagyon tehetséges gyerekek / Franz J. Mönks, Irene H. Ypenburg; [Fordította] dr. Ormai Sándor. - [Budapest] : Akkord Kiadó, 1998.

 96 p.; 18.2 cm. - (A mi gyerekünk).

 Bibliografie p. 95.

 ISBN 963-7803-65-5 : 20 lei.

 082.1 A mi gyerekünk   159.928   376.54

1. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI

 II 83562 ; 159.9/M88

 

34 -  MULFORD, PRENTICE. Scrieri [Mulford, Prentice] / Prentice Mulford; Traducere Ligia Mustăţea. - Cluj-Napoca : Leda, 2005.

 vol.; 20 cm.

 ISBN 973-86474-2-8.

  vol. 1. - 102 p. - ISBN 973-86474-3-6 : 10 lei.

 242   159.923.2

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                        2. SPIRITUALITATE

 II 83463 ; 159.9/M95

 

35 -  MÜLLER PÉTER. Titkos tanítások / Müller Péter. - s.l. : Jonathan Miller Kft., 2003 (Szekszárdi Nyomda).

 320 p.; 22.8 cm.

 ISBN 963-212-346-8 : 56 lei.

 159.913   234   133.2

 1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR                         2. AUTOCUNOAŞTERE

 III 27280 ; 159.9/M94

36 -  OSHO. Nők könyve : Kerülj kapcsolatban a nőiség spirituális erejével / Osho; Fordítás Yogabeej és Kecskeméti Edit. - s.l. : Amrita Kiadó, 2002 (Kaloprint Nyomda).

 335 p. ; 19.7 cm.

 ISBN 963-9234-06-0 : 30 lei.

 396   159.922.1-055.2

 1. PSIHOLOGIA FEMEII

 II 83587 ; 159.9/O-83

 

37 -  Pszichológia pedagógusoknak / Szerkesztette N. Kollár Katalin, Szabó Éva; Fotók Bágyoni József, Demetrovics Zsolt, Dúll Andrea...; A kötet szerzői Balogh László, Bernáth László, Demetrovics Zsolt... - Budapest : Osiris, 2004

 639 p. : il., tab.; 25 cm. - (Osiris Tankönyvek).

 Glosar p. 591-608.

 Bibliografie p. 609-639.

 ISBN 963-389-672-X : 100 lei.

 082.1 Osiris Tankönyvek   159.953   37.013.77

 1. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ

 III 27273 ; 159.9/P97

 

38 -  RICHTER, ERWIN. Így tanulnak beszélni a gyerekek / Erwin Richter, Walburga Brügge, Katharina Mohs; Fordította Kammerer Zsófia. - [Budapest] : Akkord Kiadó, 1997

 96 p. : tab.; 18.2 cm. - (A mi gyerekünk).

 Glosar p. 89-91.

 Bibliografie p. 92-93.

 ISBN 963-7803-62-9 : 20 lei.

 082.1 A mi gyerekünk   159.922.73   159.946.3

 1. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI

 II 83560 ; 159.9/R51

 

39 -  TURCHET, PHILIPPE. Sinergologia : De la limbajul trupului la arta de a citi gândurile celuilalt / Philippe Turchet ; Traducere de Luminiţa Botoşineanu şi Florin Botoşineanu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 288 p. : il. - (Hexagon).

 Lucrări de ref. p. 281-283.

 Titl. orig. : La Synergologie. Pour comprendre son interlocuteur ŕ travers sa gestuelle.

 Note la sf. de capitol.

 ISBN 973-46-0008-7 : 19.90 lei.

 159.925   159.925.8   159.9.019.4   082.1 Hexagon

 1. COMPORTAMENT INSTINCTUAL                2. LIMBAJUL CORPULUI

 II 83684 ; 159.9/T94

 

40 -  VEKERDY TAMÁS. Kicsikről nagyoknak : 1 rész : A kisgyerekkor / Vekerdy Tamás; Illusztrálta Barka Ferenc. - 6. kiadás. - Budapest : Park Könyvkiadó, 2005 (Kaposvári Nyomda).

 152 p. : il.; 19.5 cm. - (Hétköznapi pszichológia).

 ISBN 963-530-263-0 : 29 lei.

 159.922.7   082.1 Hétköznapi pszichológia

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII.

 159.9/V41

 

41 -  VEKERDY TAMÁS. Kicsikről nagyoknak : [2 rész : Az iskoláskor] / Vekerdy Tamás; Illusztrálta Barka Ferenc. - 4. kiadás. - Budapest : Park Könyvkiadó, 2005 (Kaposvári Nyomda).

 128 p. :il.; 19.6 cm. - (Hétköznapi pszichológia).

 ISBN 963-530-265-7 : 29 lei.

 159.922.7   082.1 Hétköznapi pszichológia

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII.

 II 83555 ; 159.9/V41

 

42 -  VEKERDY TAMÁS. A pszichológus újra válaszol / Vekerdy Tamás; A rajzok Szűcs Édua munkái. - Budapest : Sanoma Kiadó, 2005.

 234 p. : il. color; 19.5 cm. - (Nők Lapja műhely).

 Index p. 223-230.

 ISBN 963-86769-3-0 : 48 lei.

 159.922.7   082.1 Nők Lapja műhely

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                     2. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII.

 II 83556 ; 159.9/V41

 

 

 

43 -  ZACHÁR ANNA, SIMONNÉ. Ovis leszek?! : Szülők és gyerekek a Tegyél le! korszakban : Segítő ötletek óvodába indulóknak / Simonné Zachár Anna. - Budapest : Assertiv Kiadó, 2004 (RP Nyomdaipari vállalat).

 64 p.; 20.3 cm.

 Index p. 60.

 Bibliografie p. 61.

 ISBN 963-86210-6-0 : 37 lei.

 159.922.7   37.015.3

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

 II 83565 ; 159.9/Z13

 

44 -  ZUCKRIGL, ALFRED. Balkezes gyermekek / Alfred Zuckrigl; Fordította Huba Judit. - [Budapest] : Akkord Kiadó, 1998.

 88 p. : fig., tab.; 18.2 cm. - (A mi gyerekünk).

 Bibliografie p. 85-88.

 ISBN 963-7803-69-6 : 20 lei.

 082.1 A mi gyerekünk   159.928.22   612.821

 1. DEZVOLTAREA MENTALĂ A COPILULUI

 II 83561 ; 159.9/Z91

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

45 -  Dicţionar de istoria şi filosofia ştiinţelor / Volum coordonat de Dominique Lecourt; Traducere de Laurenţiu Zoicaş, Aliza Ardeleanu, Camelia Capverde,... - Iaşi : Polirom, 2005

 1446 p.

 ISBN 973-681-734-2 : 89.50 lei.

 165.0(038)=135.1   001.1(038)=135.1

 1. EPISTEMOLOGIE                          2. TEORIA CUNOAŞTERII

 3. FILOZOFIA ŞTIINŢEI.

 L-16/D39

 

46 -  ODOBLEJA, ŞTEFAN. Introducere în logica rezonanţei / Ştefan Odobleja ; Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Acad. Alexandru Surdu ; Prefaţă de Constantin Noica. - Ediţia a 2-a. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003.

 200 p. - (Colecţia "Ştefan Odobleja").

 ISBN 973-38-0387-1 : 3 lei.

 161.1/164.2   082.1 Colecţia "Ştefan Odobleja"

 1. LOGICA PROPOZIŢIILOR                      2. RAŢIONAMENT. DEDUCŢIE.

 II 83749 ; 16/O-24

 

47 -  TEILHARD DE CHARDIN, PIERRE.  Fenomenul uman [Teilhard de Chardin, Pierre] / Pierre Teilhard de Chardin ; Traducere de Petre Hossu ; Introducere de Ştefan Milcu. - Iaşi : Institutul European, 2005.

 273 p. - (Eseuri de ieri şi de azi ; 68).

 Note de subsol.

 Postfaţă p. 279-288.

 Apendice p. 289-291.

 ISBN 973-611-327-2 : 26.42 lei.

 082.1 Eseuri de ieri şi de azi   233   113   165.6/.9

 1. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ               

 2. ANTROPOLOGIE RELIGIOASĂ

 3. CUNOAŞTERE TRANSCEDENTALĂ.

 II 83625 ; 16/T33

17   Morală. Etică

 

48 -  AVERMAETE, ROGER. Femeile înşală bărbaţii? / Roger Avermaete ; Traducere Weiner George. - S.L. : Clepsidra, s.a.

 144 p.

 ISBN 973-87317-1-2 : 8.72 lei.

 173.1   176   159.922.1

 1. MORALA FAMILIEI                    2. ETICĂ FAMILIALĂ

 3. PSIHOLOGIE SEXUALĂ.

 II 83500 ; 17/A94

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

 

49 -  CHADWICK, OWEN. A reformáció / Owen Chadwick; Fordította Szabó István. - Budapest : Osiris, 2003

 444 p. : h.; 19.5 cm. - (Osiris könyvtár. Vallástörténet).

 Index p. 431-443.

 ISBN 963-389-400-X : 50 lei.

 082.1 Osiris könyvtár   284

 1. ISTORIA RELIGIILOR    2. RELIGIE CREŞTINĂ(reformaţi).

 II 83569 ; 2/C38

 

50 -  CHESTERTON, GILBERT KEITH. Orthodoxia sau dreapta-credinţă / G.C. Chesterton ; în româneşte de Irina Petraş. - Bucureşti : Artemis, 2002.

 133 p. - (Cartea religioasă).

 Note de subsol.

 ISBN 973-593-571-6 : 4.50 lei.

 230.1   234.22   082.1 Cartea religioasă

 1. RELIGIE CREŞTINĂ                     2. TEOLOGIE DOGMATICĂ.

 II 83743 ; 2/C41

 

51 -  CLÉMENT, OLIVIER. Biserica ortodoxă / Olivier Clément; Traducere de Ana Antonescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004 (Alföldi Nyomda A.G.).

 30 p. : il. color - (Religiile umanităţii).

 Mic dicţionar p. 28-29.

 Titl. orig. : Le religioni dell'umanitŕ: La chiesa degli ortodossi.

 ISBN 973-7932-28-5 : 27.90 lei.

 281.9(09)(084.4)   082.1 Religiile umanităţii

 1. ATLASE                          2. BISERICA ORTODOXĂ(istorie)

 3. RELIGIE ORTODOXĂ.

 V 1887 ; 2/C56

 

 

 

52 -  CODRESCU, RĂZVAN. Gâlceava dracului cu lumea : mic tratat de demonologie aplicată / Răzvan Codrescu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 128 p. - (Alfa şi omega).

 Note de subsol.

 Bibliografie [1] p.

 ISBN 973-569-723-8 : 15 lei.

 111.84   235.2   082.1 Alfa şi omega

 1. TEOLOGIE MISTICĂ                   2. DEMONI

 II 83503 ; 2/C60

 

53 -  ENACHE, GEORGE. Ortodoxie şi putere politică în România contemporană : studii şi eseuri / George Enache. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 592 p. : il. - (Biblioteca de istorie Nemira).

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-699-1 : 39.50 lei.

 323.28(498)"19"   281.95"19"   261.1(498)   082.1 Biblioteca de istorie

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ                     2. RELIGIE ORTODOXĂ

 3. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 II 83509 ; 2/E52

 

54 -  FERRO, TERESA. I missionari catolici in Moldavia : Studi storici et linguistici / Teresa Ferro. - Cluj-Napoca : Clusium, 2005.

 192 p.

 Note de subsol.

 Indice p. 189-192.

 ISBN 973-555-445-3 : 15 lei.

 266.2   261.8   282(498.3)

 1. CATOLICISM(România)(istoric)

 II 83629 ; 2/F42

 

55 -  IOAN GURĂ DE AUR, SFÂNTUL. Tâlcuiri la Epistola Întâi către Timotei a Sfântului Apostol Pavel / Sfântul Ioan Gură de Aur. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 208 p. - (Alfa şi omega).

 Prefaţă p. 5-8.

 Notă asupra ediţiei p. 9-10.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-716-5 : 17.50 lei.

 227.1.016   082.1 Alfa şi omega

 1. BIBLIE(interpretare)                                      2. EPISTOLELE APOSTOLILOR

 3. HERMENEUTICĂ                                         4. RELIGIE CREŞTINĂ.

 II 83504 ; 2/I-61

 

56 -  KERNBACH, VICTOR. Dicţionar de mitologie generală : mituri, divinităţi, religii [2004] / Victor Kernbach. - Bucureşti : Albatros, 2004.

 701 p.

 ISBN 973-24-1045-0 : 45 lei.

 291.21(038)   030:291.21   030:292

 1. DICŢIONAR TEMATIC                              2. MITOLOGIE

 III 27314 ; 2/K36

 

57 -  MĂMULARU, GHEORGHE. Din trecutul Mănăstirii Cozia / Dr. Gheorghe Mămularu, Dr. George Mămularu. - Bucureşti : Fundaţia Culturală "Gheorghe Marin Speteanu", 2004 (Semne'94).

 120 p.

 Note de subsol.

 Postfaţă p. 116.

 ISBN 973-85406-5-8 : 3 lei.

 271 Mănăstirea Cozia   908(498-35 Vâlcea)

II 83478 ; 2/M19

 

58 -  MILLER, PETER E. Iniţiere în Yi Jing / Peter E. Miller ; Traducere de Elena Gârlea. - Iaşi : Polirom, 2005

 224 p. : fig. - (Hexagon).

 Titl. orig. : Initiation au yi-king.

 ISBN 973-46-0012-5 : 16.50 lei.

 299.51   133.5   082.1 Hexagon

 1. FILOSOFIE ORIENTALĂ

 II 83674 ; 2/M73

 

 

59 -  MULLET, MICHAEL. Calvin / Michael Mullet ; Traducere de Laura Duţă. - Bucureşti : Artemis, 2003.

 90 p. - (Repere în istorie).

 Bibliografie p. 89-90.

 ISBN 973-566-079-2 : 5 lei.

 94(44)"16"   929 Calvin, Jean   287.2"16"   082.1 Repere în istorie

 1. ISTORIA FRANŢEI                      2. RELIGIE REFORMATĂ

 3. CALVINISM                                   4. PROTESTANTISM.

 II 83737 ; 2/C15M

 

60 -  MULLET, MICHAEL. Luther [Mullet, Michael] / Michael Mullet ; Traducere de Mirella Acsente. - Bucureşti : Artemis, s.a.

 78 p. - (Repere în istorie).

 Bibliografie p. 77-78.

 ISBN 973-566-076-8 : 5 lei.

 94(430)"1517/1555"   929 Luther, Martin   284.1(430)"15"   

 082.1 Repere în istorie

 1. ISTORIA GERMANIEI                                 2. RELIGIE REFORMATĂ

 3. LUTERANISM                                              4. PROTESTANTISM.

 II 83736 ; 2/L97M

 

61 -  REZUŞ, PETRU. Axiologia teologiei fundamentale / Preot Petru Rezuş. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 144 p. - (Alfa şi omega).

 Note de subsol.

 Note bibliografice [1] p.

 Nota editurii p. 139-140.

 ISBN 973-569-719-X : 15 lei.

 234.24   23   082.1 Alfa şi omega

 1. TEOLOGIE                      2. RELIGIE CREŞTINĂ

 II 83502 ; 2/R49

 

62 -  RIES, JULIEN. Originile creştinismului / Julien Ries; Traducere de Ana Antonescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004 (Alföldi Nyomda A.G.).

 30 p. : il. color - (Religiile umanităţii).

 Mic dicţionar p. 28-29.

 Titl. orig. : Le religioni dell'umanitŕ: I primi secoli del cristianesimo.

 ISBN 973-7932-26-9 : 27.90 lei.

 281.3(09)(084.4)   082.1 Religiile umanităţii

 1. ATLASE                                         2. RELIGIE CREŞTINĂ.

 V 1888 ; 2/R52

 

63 -  VATTIMO, GIANNI. A crede că mai credem : E cu putinţă să mai fim creştini în afara bisericii? / Ganni Vattimo ; Traducere de Ştefania Mincu. - Bucureşti : Pontica, 2005.

 104 p. - (Biblioteca Italiană).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9224-95-4 : 13 lei.

082.1 Biblioteca italiană   234.2

 1. RELIGIE CREŞTINĂ                                     2. FILOZOFIA RELIGIEI

 3. BISERICA CREŞTINĂ.

 II 83614 ; 2/V37

3  ŞTIINŢE SOCIALE

316  Sociologie

 

64 -  AŞGIAN, BERDJ. Tu şi cu Mine : Dificultăţi şi succese în comportamentul interuman / Prof. dr. Berdj Aşgian. - Târgu-Mureş : Editura Academprint, 2003.

 227 p.; 23.3 cm.

 Bibliografie selectivă p. 225-227.

 ISBN 973-99850-4-1 : 15 lei.

 159.923.2   316.62

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII       2. COMPORTAMENT SOCIAL

 III 27293 ; 316/A86

 

65 -  CHARAUDEAU, PATRICK. Talk Show-ul : Despre libertatea cuvântului ca mit / Patrick Charaudeau, Rodolphe Ghiglione ; Traducere de Oana Pocovnicu ; Prefaţă de Daniela Zeca-Buzura. - Iaşi : Polirom, 2005.

 231 p.: tab.,fig. - (Collegium ; Media).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 225-226.

 ISBN 973-46-0014-1 : 17.50 lei.

 316.774   082.1 Collegium

 1. COMUNICARE SOCIALĂ                          2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

 3. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII   4. SOCIOLOGIA MASS MEDIA

 II 83483 ; 316/C39

 

66 -  Comunicarea eficientă [All] / Traducere de Aurelian Sburlescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : All, 2005.

 138 p.: il. - (Biblioteca performanţei în carieră).

 Glosar p. 125-128.

 Bibliografie p. 225-226.

 Index p. 133-138.

 ISBN 973-571-592-9 : 14.90 lei.

 316.77   082.1 Biblioteca performanţei în carieră

 1. COMUNICARE SOCIALĂ                          2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

 3. RELAŢII SOCIALE                                     4. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 83499 ; 316/C63

 

67 -  CURIC, INA. Inegalitatea de gen : violenţa invizibilă : Ghid de lucru pentru conştientizarea violenţei împotriva femeilor / Ina Curic, Lorena Văetişi ; Ilustraţii realizate de : Ada Muntean, Adrian Balcău, Anda-Hermina Roman, Petra Penciulescu. - Cluj-Napoca : Editura Eikon, 2005.

 138 p. : il.

 Bibliografie p. 137-138.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7987-11-X : 5 lei.

 316.647.82-055.2   396

 1. VIOLENŢĂ                     2. COMPORTAMENT

 II 83480 ; 316/C95

 

68 -  Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor interculturale

 / Volum coordonat de Gilles Feréol, Guy Jucquois ; Traducere Nadia Farcaş. - Iaşi : Polirom, 2005.

 688 p. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

 Indice de autori p. 7-10.

 Index p. 681-683.

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-844-6 : 33.90 lei.

 316.473(038)   323.13(038)   030:323.13   030:316.473   316.48(038)   

 082.1 Collegium

 1. SOCIOLOGIE CULTURALĂ                       2. RELAŢII INTERPERSONALE

 3. RELAŢII SOCIALE                                       4. FILOZOFIA CULTURII

 II 83511 ; 316/D39

 

69 -  From Subject to Citizen / Edited by György Csepeli, Daniel German, László Kéri. - Budapest : s.n., 1994.

 445 p. : tab. - (Hungarien Studies on Political Socialization and Political Education ; 3).

 Note ls sfârşitul capitolelor.

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 Index p. 436-445.

 Lucrare editată la : Hungarien Center for Political Education.

 1 leu.

 082.1 Hungarien Studies on Political Socialization and Political Education   323.21   316.334.3

 1. EDUCAŢIE SOCIALĂ                  2. SOCIOLOGIE POLITICĂ.

 III 27339 ; 316/F92

 

70 -  LEWIS, RICHARD D. Să cunoaştem mai bine popoarele lumii : Cum să te descurci cu succes în diferite tipuri de cultură / Richard D. Lewis ; Traducere Marta Niţu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 368 p. : fig. - (Enciclopedii Niculescu).

 Bibliografie p. 367-368.

 ISBN 973-568-836-9 : 36 lei.

 159.922.4   316.614.3   316.72   316.77   082.1 Enciclopedii Niculescu

 1. COMPORTAMENT SOCIAL                      2. COMUNICARE SOCIALĂ

 3.  CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE                       4. PSIHOLOGIA POPOARELOR

 5. SOCIOLOGIA CULTURII

 III 27264 ; 316/L56

 

71 -  PRUTIANU, ŞTEFAN. Antrenamentul abilităţilor de comunicare : Limbaje ascunse / Ştefan Prutianu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 368 p. : il., fig., sch., tab. - (Hexagon).

 Bibliografie p. 363-366.

 ISBN 973-681-793-8 : 24.50 lei.

 316.77   082.1 Hexagon

 1. ABILITĂŢI ŞI ÎNZESTRĂRI GENERALE

 2. COMUNICARE SOCIALĂ                          3. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 II 83696 ; 316/P96

 

72 -  SMITH, ELIOT R. Szociálpszichológia / Eliot R. Smith, Diane M. Mackie; Szerkesztette Hunyadi György; Fordította Bátki Anna, Berkics Mihály, Bíró Balázs... - Budapest : Osiris Kiadó, 2004 (Dürer Nyomda).

 970 p. : fig., il.; 24.2 cm - (Osiris Tankönyvek).

 Glosar p. 847-853.

 Bibliografie p. 855-941.

 Index p. 943-968.

 ISBN 963-389-595-2 : 100 lei.

 316.6   082.1 Osiris Tankönyvek

 1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ                              2. SOCIOLOGIE.

 III 27281 ; 316/S64

32  Politică

 

73 -  BÍRÓ BÉLA. Egyensúlykényszer / Bíró Béla. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2004.

 275 p.

 Note de subsol.

 ISBN 963-86579-1-X : 3 lei.

325.15(=511.141)(498.4)   323:325.15(=511.141)(4)   327:325.15(=511.141)(4)

 1. POLITICĂ INTERNĂ(minorităţi naţionale)

 2. MINORITATEA MAGHIARĂ       3. INTEGRARE EUROPEANĂ.

 III 27365 ; 32/B54

 

74 -  BOZÓKI ANDRÁS. Magyar politikusok arcképcsarnoka / Bozóki András, Javorniczky Istvan, Stumpf István. - Budapest : Századvég Kiadó, 1998 (Ro-La Kft.).

 182 p. : il.

 ISBN 963-85619-5-5 : 2.50 lei.

 323.37(439)   929(439)

 1. POLITICIENI(Ungaria).

 II 83730 ; 32/B74

75 -  BRISARD, JEAN-CHARLES. Zarqawi : Noua faţă a Al-Qaida / Jean-Charles Brisard, Damien Martinez ; Traducere din lb. franceză Nicolae Marc. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 271 p. : [8] p. il. color, h., - (Labirint [Aquila'93]).

 Anexe p. 231-269.

 Titl. orig. : Zarkaoui-Le nouveau visage d'Al-Qaida.

 Note de subsol.

 ISBN 973-714-064-8 : 29.90 lei.

 323.28   061.236.4   929 Zarqawi   343.326   343.341   082.1 Labirint

 1. ORGANIZAŢII POLITICE                                           2. TERORISM.

 III 27325 ; 32/Z36B

 

76 -  JUDE, IOAN. Paradigmele şi mecanismele puterii : Kratologia - o posibilă ştiinţă despre putere / Conf. univ. dr. Ioan Jude. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2003

 480 p.; 23.5 cm.

 Bibliografie p. 472-477.

 ISBN 973-30-2668-9 : 18.5 lei.

 321.01   316.662.4   316.462

 1. PUTERE POLITICĂ                      2. FILOZOFIA PUTERII

 3. TEORIA PUTERII                          4. SOCIOLOGIA GRUPULUI

 III 27316 ; 32/J84

 

77 -  Két választás között / Szerkesztette Stumpf István. - Budapest : Századvég Kiadó, 1997.

 278 p.

 Bibliografie şi note la sfârşit de capitol.

 ISBN 963-85619-4-7 : 6 lei.

 324(4-191.2)   329(4-191.2)

 1. POLITICĂ 2. ALEGERI(Ungaria).

 III 27367 ; 32/K38

 

78 -  Kiút a csapdából : Nyelvi és nyelvhasználati jogok a Kárpát-medencében / Szerkesztette Dr. Nádor Orsolya, Komlós Attila. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 1998 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 198 p. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Note p. 193-198.

 A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága által 1997. decemberében, Budapesten megrendezett konferencia szerkesztett anyaga.

 ISBN 963-03-6733-5 : 5 lei.

 811.511.141(498.4)   811.511.141(4)   327.58

 1. LIMBA MAGHIARĂ 2. LINGVISTICĂ 3. LINGVISTICĂ(maghiară).

 III 27346 ; 327/K50

 

79 -  NÉMETHY KESSERŰ JUDIT. "Szabadságom lett a börtönöm" : Az argentínai magyar emigráció története 1948-1968 / Némethy Kesserű Judit. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. , 2003 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 430 p. : il., tab. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Bibliografie p. 235-281.

 Anexe p. 285-430.

 ISBN 963-212-152-X : 18 lei.

 082.1 Nyelv és lélek könyvek   323.15(=511.141)(82)"1948/1968"   

 314.743(=511.141)"1948/1968"(09)

 1. EMIGRANŢI(maghiari)                                2. MINORITATEA MAGHIARĂ.

 III 27373 ; 32/N46

 

80 -  Nicu Steinhardt în dosarele securităţii / Selecţia documentelor Clara Cosmineanu şi Silviu B. Moldovan ; Prefaţă Toader Paleologu ; Studiu introductiv Clara Cosmineanu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 400 p. : il. - (Biblioteca de istorie Nemira).

 Notă asupra ediţiei p. 33-34.

 Abrevieri p. 35-36.

 Index p. 37-43.

 Indice p. 387-395.

 ISBN 973-569-669-X : 29.50 lei.

 323.28(498)"1959/1989"   082.1 Biblioteca de istorie

 1. COMUNISM(persecuţii politice)                2. DEŢINUŢI POLITICI

 3. DOCUMENTE                                               4. PERSECUŢII POLITICE

 II 83515 ; 32/S83

 

 

 

 

81 -  OPRIŞ, ION. Cercuri culturale disidente / Ioan Opriş. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2001.

 424 p. : il.

 Glosar p. 153-165.

 Anexe p. 167-399.

 Rezumat în lb. franceză p. 400-403.

 Indice p. 404-421.

 ISBN 973-9436-25-0 : 8.50 lei.

 008-051(498):323.22(498)   323.22(498):008-051(498)   323.281(498)

 1. CULTURĂ ROMÂNĂ                  2. PERSECUŢII POLITICE

 II 83753 ; 32/O-66

 

82 -  PANĂ, VIRGIL. Minoritari şi majoritari în Transilvania interbelică : Studiu de caz asupra fostelor judeţe Mureş şi Târnava Mare / Virgil Pană. - Tîrgu-Mureş : Tipomur, 2005.

 380 p. : tab., graf.; 25 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie selectivă p. 319-333.

 ISBN 973-721-025-5 : 50 lei.

 323.1(498.4)   908(498.4)

 1. MINORITĂŢI NAŢIONALE

 III 27317 ; 32/P18

 

83 -  POMOGÁTS BÉLA. Magyarok között a nagyvilágban : Úti beszámolók 1980-2001 / Pomogáts Béla. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2003 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 270 p. - (Nyelv és lélek könyvek).

 ISBN 963-204-628-5 : 6 lei.

 082.1 Nyelv és lélek könyvek   32.12(=511.141)(100)   

304.2(=511.141)(100)  821.511.141-992"1980/2001"

 1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari).

 III 27366 ; 32/P77

 

 

 

84 -  VÁRDY BÉLA. Magyarok az Újvilágban : Az észak-amerikai magyarság rendhagyó története / Várdy Béla. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2000 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 840 p. : il. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Titlul în limba engleză : Hungarians In The New World.

 Numele folosit de autor în America : Steven Béla Várdy.

 Bibliografie p. 651-715.

 Tabel cronologic p. 716-729.

 Rezumat în limba engleză p. 733-765.

 Index p.767-836.

 ISBN 963-00-5063-3 : 40 lei.

 082.1 Nyelv és lélek könyvek   323.1(=511.141)(73)

 1. EMIGRANŢI                   2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari).

 III 27376 ; 32/V26

33  Economie. Ştiinţe economice

 

85 -  Economie [2005] / Monica Dudian, Dragoş Huru, Mihaela Dobre... - Bucureşti : ALL BECK, 2005.

 IX, 308 p. : fig.; 23.1 cm. - (Oeconomica).

 Bibliografie selectivă p. 306-308.

 ISBN 973-655-662-X : 28.50 lei.

 33(075.8)   082.1 Oeconomica

III 27301 ; 33/E15

 

86 -  SPÎNU , MARIAN-NICU. Previziune economică : concept, metode şi tehnici / Marian-Nicu Spînu. - Arad : Editura Concordia, 2004 (Tipo Stampa).

 259 p. : sch., tab., graf.

 Bibliografie p. 255-259.

 Note de subsol.

 Lucrare apărută sub egida : Univ. "Aurel Vlaicu" Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice.

 ISBN 973-7955-43-9 : 21.80 lei.

 330.34

III 27323 ; 33/S73

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

87 -  Prima zi de serviciu / Traducere de Aurelian Sburlescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : All, 2005.

 122 p.: il., tab. - (Biblioteca performanţei în carieră).

 Glosar p. 113-115.

 Bibliografie p. 117-118.

 Index p. 119-122.

 ISBN 973-571-590-2 : 14.90 lei.

 331.108.38   082.1 Biblioteca performanţei în carieră

II 83498 ; 331/P92

 

88 -  WEST, MICHAEL A. Lucrul în echipă : Lecţii practice / Michael A. West ; Traducere de Laura Moroşanu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Print Multicolor).

 272 p. : tab. - (Carieră. Succes. Performanţe).

 Bibliografie p. 243-255.

 Index de autori p. 257-261.

 Index tematic p. 263-269.

 Titl. orig. : Effective Teamwork: Practical Lessons from Organizational Research.

 ISBN 973-681-970-1 : 22.90 lei.

 331.103.246   316.47   082.1 Carieră. Succes. Performanţe

II 83669 ; 331/W59

336   Finanţe. Bănci

 

89 -  De la maxime la profit maxim / [Antologatori Gabriela Malcinschi, Cristian Dogaru, Gabriel Niţulescu]. - Bucureşti : Nemira, 2004.

 200 p. : fig.

 Antologie editată de Revista "Banii noştri".

 ISBN 973-569-689-4 : 20 lei.

 82-84(082)=135.1   82-82=135.1   336.741.3

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(aforisme)

 2. SUCCES COMERCIAL                 3. BURSĂ             4. PIAŢA DE CAPITAL

 II 83497 ; 336/D28

 

90 -  DUMITRESCU, DAN. Dicţionar de termeni bancari, bursieri şi de asigurări : Englez-Român / Dan Dumitrescu. - Bucureşti : Casa editorială Odeon, 2003.

 464 p.

 ISBN 973-8087-36-8 : 25 lei.

 336(038)=111=135.1   030:336=111=135.1   

 81'374.2'373.46:336=111=135.1   336:81'374.2'373.46=111=135.1

 1. DICŢIONAR BANCAR

 L-336/D91

 

91 -  POPOVICI, ILIE. Îndrumar financiar - fiscal : Actualizări 2005 / Ilie Popovici. - Brăila : Danubius, 2005

 592 p. : tab.

 ISBN 973-86697-3-1 : 34 lei.

 336(498)   346.62(498)

II 83482 ; 336/P83

 

92 -  TODEA, ALEXANDRU, ECONOMIST.  Eficienţa informaţională a pieţelor de capital : Studii empirice pe piaţa românească / Alexandru Todea. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

 181 p.; 20 cm.

Bibliografie p. 173-181.

 ISBN 973-686-699-8 : 15 lei.

 336.76

II 83465 ; 336/T68

338   Situaţie economică. Politică economică

 

93 -  Az agrár politika gazdaságtana : Válogatott tanulmányok / Szerkesztette Fertő Imre, Éder Tamás. - Budapest : Századvég Kiadó, 1998 (Ro-La Kft.).

 326 p. : tab., graf.

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 963-85619-8-X : 15 lei.

 338.43.02

III 37375 ; 338/A28

 339   Comerţ. Economie mondială

 

94 -  FORSYTH, PATRICK. Marketing pentru profit : Noţiuni fundamentale / Patrick Forsith ; Traducere Elisabeta Ruse. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 208 p. : fig. - (Utilitare-Profesie).

 Adrese şi informaţii utile p. 188-196.

 Glosar p. 197-201.

 ISBN 973-568-666-X : 16.35 lei.

 658.8   339.138   082.1 Ultilitare-Profesie

II 83508 ; 339/F79

34   Drept

 

95 -  ALBICI, MIHAIL. Despre drept şi ştiinţa dreptului / Mihail Albici. - Bucureşti : ALL BECK, 2005.

 156 p.; 18 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-655-770-7 : 13.08 lei.

 340

I 18346 ; 34/A32

 

96 -  APOSTOL TOFAN, DANA. Drept administrativ : Tematica prelegerilor. Repere bibiliografice / Dana Apostol Tofan. - Bucureşti : ALL BECK, 2003.

 2 vol.; 23 cm. - (Curs universitar).

 ISBN 973-655-330-2.

                 vol. 1. - X, 321 p. - Bibliografie la sf. capitolelor

               ISBN 973-655-401-5 : 34 lei.

 vol. 2. - VIII, 360 p. - Bibliografie la sf. capitolelor

 ISBN 973-655-560-7 : 37.50 lei.

 342.9(075.8)   082.1 Curs universitar

III 27299 (1-2) ; 34/A67

 

97 -  BARAC, LIDIA. Elemente de teoria dreptului / Lidia Barac. - Bucureşti : ALL BECK, 2001.

 XIII, 274 p.; 23.3 cm. - (Juridica. Curs universitar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-155-5 : 21.50 lei.

 34(075.8)   082.1 Juridica

III 27302 ; 34/B28

 

98 -  BARBU, VLAD. Curs de dreptul muncii / Conf. dr. Vlad Barbu. - Bucureşti : Naţional, 2005.

 522 p.; 23.5 cm. - (Colecţia Juridica).

 Note de subsol.

 ISBN 973-659-104-2 : 32 lei.

 349.2(075.8)   082.1 Colecţia Juridica

III 27292 ; 34/B30

 

99 -  BĂLAN, EMIL. Drept financiar [2004] / Prof. univ. dr. Emil Bălan. - Ediţia a 3 -a, revăzută şi adăugită. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 367 p.; 23 cm. - (Curs universitar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-542-9 : 37.50 lei.

 347.73(075.8)   082.1 Curs universitar

III 27298 ; 34/B19

 

100 -  BOROI, GABRIEL. Drept civil. Partea generală. Persoanele / Prof. univ. dr. Gabriel Boroi. - Ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită, în conformitate cu modificările legislative intervenite până la data de 1 octombrie 2002. - Bucureşti : ALL BECK, 2002.

 415 p.; 23.2 cm. - (Juridica. Curs universitar).

 ISBN 973-655-217-9 : 42.51 lei.

 347(075.8)   082.1 Juridica

III 27294 ; 34/B69

 

101 -  Codul muncii : Adnotat şi comentat / Coordonator Alexandru Ţiclea. - Bucureşti : Lumina Lex, 2004 (Lumina Tipo).

 751 p.

 Indexul autorilor [1] p.

 ISBN 973-588-864-5 : 76 lei.

 349.2(498)(094.4)

III 27265 ; 34/C60

102 -  COSTIN, MIRCEA N. Dicţionar de drept civil / Dr. Mircea N. Costin, Mircea C. Costin. - Bucureşti : Lumina Lex, s.a.

 3 vol.

  Vol. 1 : A-C. - 382 p. - ISBN 973-588-015-6 : 33 lei.

  Vol. 2 : D-K. - 351 p. - ISBN 973-588-203-5 : 33 lei.

  Vol. 3 : L-Z. - 2004. - 496 p. - ISBN 973-588-795-9 : 33 lei.

 030:347   347(038)

L-34/C77

 

103 -  CRIŞU, CONSTANTIN. Codul de procedură civilă : Contencios administrativ. Procedura contravenţiilor. Procedura somaţiei de plată - cu modificările până la 1.09.2005 / Dr. Constantin Crişu. - Curtea de Argeş : Juris Argessis, 2005

 304 p. - (Codex).

 ISBN 973-87271-4-6 : 12 lei.

 082.1 Codex   347(094.4)

I 18347 ; 34/C88

 

104 -  CRIŞU, CONSTANTIN. Modele de acţiuni, cereri, contracte şi statute / Constantin Crişu. - Curtea de Argeş : Juris Argessis, s.a. (Lumina Tipo).

 672 p.; 24 cm.

 ISBN 973-99579-6-X : 40 lei.

 347.13

III 27300 ; 34/C88

 

105 -  DOMOKOS ERNŐ. Útban az európai integráció felé : Az európai integráció kézikönyve / Domokos Ernő, Katona Levente. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2002.

 114 p. : h.; tab.; 23.5 cm.

 Bibliografie selectată p. 113.

 ISBN 973-8079-59-4 : 8 lei.

 061.1 UE   341.231.5   341.217(4)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ 2. INTEGRARE EUROPEANĂ

 III 27283 ; 34/D65

 

 

106 -  Drept civil român. Idei producătoare de efecte juridice / Coordonator prof. univ. dr. Ion Dogaru. - Bucureşti : ALL BECK, 2002.

 876 p.; 20 cm. - (Studii juridice).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 849-858.

 ISBN 973-655-165-2 : 43.51 lei.

 347(498)   082.1 Studii juridice

II 83603 ; 34/D82

 

107 -  HANGA, VLADIMIR. Mic dicţionar juridic / Prof. univ. dr. doc. Vladimir Hanga. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005.

 211 p.

 Indice p. 191-207.

 Bibliografie p. [1] p.

 16 lei.

 030:34   34(038)

II 83592 ; 34/H22

 

108 -  MACOVEI, OVIDIU. Conţinutul contractului individual de muncă / Dr. Ovidiu Macovei. - Bucureşti : Lumina Lex, 2004 (Lumina Tipo).

 384 p.

Bibliografie p. 368-384.

 ISBN 973-588-839-4 : 22 lei.

 349.22   331.106

II 83594 ; 34/M13

 

109 -  MURARU, IOAN. Drept constituţional şi instituţii politice [2005] / Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu. - Ediţia a 12 -a. - Bucureşti : ALL BECK, 2005.

 vol. - (Curs universitar).

 ISBN 973-655-740-5.

 vol. 1. - XIII, 200 p. - Bibliografie la sf. capitolelor. - Index p. 197-200. - ISBN 973-655-810-X : 33.79 lei.

 342(075.8)   082.1 Curs universitar

III 27297 ; 34/M96

110 -  MURZEA, CRISTINEL. Drept roman [2003] / Cristinel Murzea. - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : ALL BECK, 2003.

 343 p.; 23.2 cm. - (Juridica. Curs universitar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-329-9 : 38 lei.

 34(37)(075.8)   082.1 Juridica

III 27295 ; 34/M97

 

111 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Codul de procedură civilă : revăzut şi actualizat. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005 (Lumina Tipo).

 240 p. - (Lex).

 Note de subsol.

 Index p. 203-239.

 ISBN 973-588-947-1 : 27 lei.

 347.91(498)(094.4)   082.1 Lex

II 83591 ; 34/R70

 

112 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Codul de procedură penală cu modificările şi completările până în 1 martie 2005 : Norme de procedură în legi speciale. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005 (Lumina Tipo).

 522 p. - (Lex).

 Note de subsol.

 ISBN 973-588-899-8 : 27 lei.

 343(498)(094.4)   082.1 Lex

II 83593 ; 34/R70

 

113 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Codul penal : Executarea pedepselor. Cazierul judiciar. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005 (Lumina Tipo).

 310 p. - (Lex).

 Indice p. 273-277.

 Anexe p. 293-308.

 Note de subsol.

 ISBN 973-588-520-4 : 27 lei.

 343.21(498)(094.4)   343.289(498)   343.8(498)   082.1 Lex

II 83596 ; 34/R70

114 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei : Lege Nr. 247 din 19 iulie 2005. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005 (Lumina Tipo).

 208 p.

 ISBN 973-588-946-3 : 30 lei.

 347.23(498)(094.5)   347.91(498)(094.5)

II 83595 ; 34/R70

 

115 -  SCĂUNAŞ, STELIAN. Dreptul internaţional al drepturilor omului / Stelian Scăunaş. - Bucureşti : ALL BECK, 2003.

 222 p.; 23.3 cm. - (Juridica. Curs universitar).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-331-0 : 27 lei.

 342.7(075.8)   341.231.14(075.8)   082.1 Juridica

III 27296 ; 34/S32

 

116 -  SCRIPCARU, GHEORGHE. Medicina legală pentru jurişti / Gheorghe Scripcaru, Vasile Astarăstoae, Călin Scripcaru. - Iaşi : Polirom, 2005.

 240 p. : il. - (Collegium ; Ştiinţe juridice).

 Anexă p. 229-232.

 Bibliografie p. 233-234.

 Glosar p. 235-236.

 Indice p. 237-238.

 ISBN 973-681-921-3 : 23.50 lei.

 340.6   082.1 Collegium

III 27261 ; 34/S38

 

117 -  ŞTEFĂNESCU, ION TRAIAN. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii : Comentată / Ion Traian Ştefănescu. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005.

 138 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-588-944-7 : 20 lei.

 349.2(498)(094.4)

II 83597 ; 34/S82

118 -  TANDIN, TRAIAN. Femei asasine pe mapamond / Traian Tandin. - Bucureşti : Aldo Press, 2005 (Fed Print).

 455 p. - (Dosar).

 ISBN 973-701-059-0 : 14.93 lei.

 082.1 Dosar   34.096   343.914

II 83534 ; 34/T19

 

119 -  Tratat de drept fiscal : Partea generală / Coordonator Prof. univ. dr. Radu Bufan. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005.

 2 vol.

 ISBN 973-588-917-X.

  Vol. 1 / Prof. univ. dr. Radu Bufan, Prof. univ. dr. Bernard Castagnčde, Avocat Alexandra Safta... - 327 p. - Note de subsol. - ISBN 973-588-930-7 : 25 lei.

 364.6(498)(094.4)   336.11(498)(094.4)   351.713(498)(094.4)

III 27271 ; 34/T81

 

120 -  Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană . - Bucureşti : All, 2005.

 811 p. : tab.

 ISBN 973-655-759-6 : 38.15 lei.

 061.1 EU   341.241:061.1 EU   341.176(4)   341.231.4

II 83510 ; 34/T81

 

121 -  TURCU, ION. Falimentul : Actuala procedură : Tratat / Ion Turcu. - Bucureşti : Lumina Lex, 2005

 640 p.

 Bibliografie p. 587-593.

 Index p. 594-600.

 Anexe privind Legea nr. 64/1995 p. 601-640.

 Note de subsol.

 ISBN 973-588-900-5 : 45 lei.

 347.736:343.131   343.131:343.131

III 27290 ; 34/T94

 

 

 

122 -  ŢICLEA, ALEXANDRU. Dreptul muncii : Contractul individual de muncă / Alexandru Ţiclea. - Bucureşti : Lumina Lex, 2003 (Lumina Tipo).

 464 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-588-709-6 : 33 lei.

 349.22   331.106.26   347.44

III 27272 ; 34/T58

 

123 -  Valori mureşene de patrimoniu : lista monumentelor istorice : legislaţie / Documentar de Nicolae Băciuţ. - Tîrgu-Mureş : Tipomur, [2004]

 157 p.; 29 cm.

 Lucrare editată în cadrul Direcţiei Judeţene pt. Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional Mureş.

 ISBN 973-721-023-9 : 30 lei.

 347.218   719(498-35 Mureş):351.853

IV 6219 ; 34/V20

 

124 -  VOINEA, GHEORGHE M. Concepte şi expresii importante pentru aplicarea legislaţiei fiscale din România / Gheorghe M. Voinea, Angela Boariu, Mircea Soroceanu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 159 p. - (Collegium ; Ştiinţe economice).

 Bibliografie p. 157-158.

 ISBN 973-46-0045-1 : 17.50 lei.

 030:374.73   336.2(498)(038)   347.728.1(498)(038)   347.73(498)(038)   

 082.1 Collegium

 1. DREPT FINANCIAR                    

 2. LEGISLAŢIE FINANCIARĂ(România)

 3. FISCALITATE.

 III 27260 ; 34/V84

 

 

 

 

 

35.0/354  Administraţie publică

 

125 -  Adósságrendezés az önkormanyzatoknál / Szerkesztette Herbst Árpád és Szegvári Péter. - Budapest : Századvég Kiadó, 1996 (Ro-La Kft.).

 171 p. - (Századvég önkormányzati könyvek).

 ISBN 963-85619-0-4 : 2 lei.

 351.713:352(439)   352(439):351.713

 1. TAXE ŞI IMPOZITE(Ungaria).

 II 83727 ; 35/A22

 

126 -  TRĂILESCU, ANTON. Actele administraţiei publice locale / Conf. univ. dr. Anton Trăilescu. - Bucureşti : ALL BECK, 2002.

 270 p.; 20 cm. - (Praxis).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-204-7 : 16.50 lei.

 082.1 Praxis   352

 1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ.

 II 83601 ; 35/T80

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

127 -  DENT, MAX. Pensii pentru veteranii revoluţiei americane : Primele programe naţionale privind dreptul de alocare a pensiilor / Prof.Dr. Max Dent; Traducător Mihaela Nedelcu. - Bucureşti : Fundaţia Culturală "Gheorghe Marin Speteanu", 2005.

 184 p. : il., tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie p.173-181.

 ISBN 973-87234-1-8 : 5 lei.

 369.543:355.292(73)   355.292(73):369.543   355.292(73)"1818"

II 83476 ; 36/D32

 

 

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

128 -  DUMITRU, ALEXANDRINA. Activităţi transdisciplinare pentru grădiniţă şi ciclul primar / Alexandrina Dumitru, Viorel-George Dumitru. - Ediţia a 2-a, revizuită. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 176 p. : fig., note muz. - (Metodica activă).

 Bibliografie p. 168.

 ISBN 973-697-501-0 : 8 lei.

 082.1 Metodica activă   372.3:371.3   371.3:372.3

II 83631 ; 37/D93

 

129 -  FURDUIU, ILIE. Şcoala şi turismul / Ilie Furduiu. - Alba Iulia : Aeternitas, 2002.

 116 p. : il.,h.

 Bibliografie p. 71-73.

 Vasile Netea, 3 fotografii p.99, 100.

 ISBN 973-85682-5-0 : 2 lei.

 910.4(498 Ţara Moţilor)   371(498.4)(091)   379.822

III 27257 ; 37/F98

 

130 -  JÓKAI MÁRIA. Zoboralji gyerekjátékok / Jókai Mária; Grafika Balázsy Géza. - Pozsony (Bratislava) : AB-ART ; Dunaszeredahely : Gyurcsó István Alapítvány, 2004 (AZ Print).

 104 p. : il. , n. muz.

 ISBN 80-89006-74-4 : 4 lei.

 372.3:371.382   784.67

 1. JOCURI(copii preşcolari) 2. CÂNTECE(copii) 3

 37/J71

 

131 -  Pagini de istorie a învaţămăntului din judeţul Alba . - Ediţie îngrijită de prof. Angela Băruţă şi Angela Rusu. - Alba Iulia : Bălgrad, 2002.

 152 p. : tab.

 ISBN 973-8447-01-5 : 2 lei.

 371(498.4)(091)

III 27254 ; 37/P12

132 -  STEINER, GEORGE. Maeştrii şi discipoli : Prelegerile "Charles Eliot Norton" 2001-2002 / George Steiner ; Traducere de Virgil Stanciu. - Bucureşti : Compania, 2005.

 222 p. - (Alt Fel).

 Note de subsol.

 ISBN 973-8119-99-5 : 18.35 lei.

 821.111(73)-4=135.1   37.064.2   371.331   165.192   082.1 AltFel

 1. EDUCATORI                  2. PERSONALITĂŢI

 II 83617 ; 37/S82

 

133 -  ZILLMANN, CHARLOTTE. Iskolai kudarcok : Rosszul tanuló, tehetséges gyerekek / Charlotte Zillmann; Fordította Huba Judit. - [Budapest] : Akkord Kiadó, 2002

 67 p.; 18.2 cm. - (A mi gyerekünk).

 ISBN 963-9429-08-2 : 20 lei.

 082.1 A mi gyerekünk   159.922.73   371.78   371.212.72   37.015.3

 1. APTITUDINI                  2. ÎNVĂŢARE

 3. PSIHOLOGIE PEDAGOGICĂ

 II 83559 ; 37/Z65

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

134 -  Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc : 1956-1964 [2004] / Redactori şi coordonatori Dan Bugeanu, Elena Dăncuş, Adrian Fochi...; Ediţie îngrijită şi prefaţată de I. Oprişan. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2004.

 720 p.

 Note de subsol.

 Indice p. 693-718.

 ISBN 973-642-064-7 : 22.81 lei.

 39(=135.1):016   016:39(=135.1)   016:821.135.1-91   821.135.1-91:016

III 27304 ; 39/B51

 

135 -  Bild-Kunde - Volks-Kunde : Die III. Internationale Tagung des Volkskundlichen Bildforschung Komittee bei SIEF/UNESCO Miskolc(Ungarn) 5-10. April 1988 von der Abteilung für die Forschung Visueller Kultur bei der Museumsdirektoriat vom Komitat Borsod-Abaúj Zemplén = Kép-hagyomány - nép-hagyomány : A SIEF/UNESCO néprajzi képmutató munkabizotsága III. nemzetközi konferenciája Miskolc(Magyarország) 1988 április 5-10. a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumi igazgatóság vizuális kultúrakutató osztálya rendezésében / Ernő Kunt. - Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1989 (Borsodi Nyomda).

 382 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul unor articole.

 Texte în limba engleză, franceză, cehă, maghiară, rusă.

 ISBN 963-7221-29-8 : 10 lei.

 398(100)(08)   7.011.2

 1. ARTĂ POPULARĂ 2. ARTĂ FOTOGRAFICĂ.

 III 27369 ; 39/B53

 

136 -  BURÁNY BÉLA. Ünnepek, szokások, babonák: Jeles és jeltelen napjaink népszokásai a déli Tisza-vidéken / Burány Béla; [Kottagrafika Harkay István, Harkay Márta]. - Újvidék : Forum Könyvkiadó, 2000 (Forum Holding).

 Vol.

  Vol.1. - 358 p. : n.muz. - ISBN 86-323-0508-5 : 10 lei.

  Vol.2. - 314 p. : n.muz. - Index p. 306-311

   ISBN 86-323-0519-0 : 10 lei.

 398.3(282.243.742)   784.4(282.243.742)

 1. OBICEIURI                      2. OBICEIURI POPULARE(maghiari)

 3. SUPERSTIŢII.

 III 27378(1-2) ; 39/B93

 

137 -  OLINESCU, MARCEL. Mitologie românească [Olinescu, Marcel] [100+1 Gramar] / Marcel Olinescu; Cu desene şi xilogravuri de autor. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2004.

 407 p. : il.

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Prefaţă p. 7-9.

 ISBN 973-591-509-X : 7.02 lei.

 821.135.1-91   291.13(=135.1)   398(498)

 1. FOLCLOR ROMÂNESC(legende)             

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(mituri)             

 3. MITOLOGIE ROMÂNEASCĂ.

 II 83606 ; 39/O-43

 

138 -  SZOMJAS-SCHIFFERT GYÖRGY. Hajnal vagyon szép piros... : Énekes várvirrasztók és órakiáltások / Szomjas-Schiffert György. - [2. utószóval bővitett kiadás]. - Pozsony (Brstislava) : Kalligram, 1999 (Expresprint).

 256p. : il., n.muz. - (Csallóközi Kiskönyvtár).

 Bibliografie p. 238-241.

 Note p. 242-247.

 Postfaţă p.248-253.

 Rezumat în limba slovacă şi engleză.

 ISBN 80-7149-299-X : 6 lei.

 082.1 Csallóközi kiskönyvtár   394(=511.141)(4)

 1. OBICEIURI POPULARE(maghiari)                             2. VIAŢĂ PUBLICĂ

 II 83732 ; 39/S99

 

139 -  TALOŞ, ION. Gândirea magico-religioasă la români : Dicţionar / Ion Taloş. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2001 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 278 p.

 Bibliografie p. 195-244.

 Indice p. 245-265.

 Note de subsol.

 ISBN 973-45-0366-9 : 14.20 lei.

 398.4(=135.1)(038)   133.2(=135.1)(038)   030:398.4   398.4:030

 1. DICŢIONAR DE ETNOGRAFIE

 III 27326 ; 39/T14

 

 

 

 

 

 

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

 

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

140 -  ARINIŞ, IOANA. Curiozităţi din lumea vie / Ioana Ariniş, Sabina Bătrânu. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 90 p. : tab. - (Ştiaţi că...).

 Bibliografie p. [1] p.

 ISBN 973-697-301-8 : 6 lei.

 611   502.2   58/59   573.4   082.1 Ştiaţi că...

50/A78

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

141 -  BÖDŐK ZSIGMOND. Látványos égi jelenségek 2005-2006 / Bödők Zsigmond. - Dunaszerdahely : Nap Kiadó, 2004 (Valeur Kft.).

 72 p. : il. color, h.

 ISBN 80-89032-61-3 : 1.50 lei.

 521.8   520.8

 1. ECLIPSĂ (soare, lună).

 II 83721 ; 52/B61

53  Fizică

 

142 -  MIHAI, ALEXANDRINA. Termografia în infraroşu : fundamente / Alexandrina Mihai. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2005 (Arta Grafica).

 348 p. : tab.,fig. - (Energie. Mediu).

 Bibliografie p. 341-348.

 ISBN 973-31-2258-0 : 54.50 lei.

 535-15   53.04/.08   082.1 Energie. Mediu

III 27263 ; 53/M68

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

143 -  Meteorológiai alapismeretek : Kiegészítő fizikatankönyv az alapiskolák 7. és a nyolcéves gimnáziumok 3. osztálya számára / Összeállitotta Varga Frigyes. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 1999 (Pelikán s.r.o.).

 43 p. : il., fig. - (Katedra Füzetek ; 3).

 ISBN 80-8062-054-7 : 1 leu.

 551.5

 1. FENOMENE ALE NATURII                        2. METEOROLOGIE.

 II 83706 ; 55/M61

56 Paleontologie

 

144 -  FŐZY ISTVÁN. Nopcsa báró és a Kárpát-medence dinoszauruszai : A Magyarosaurus dacus és a többiek / Főzy István; Az illusztrációkat rajzolta Szunyoghy András, Gál Lehel. - Tatabánya : Alfadat-Press Kiadó, 2000.

 168 p. : il. parţial color, h.

 Anexa p. 164-165.

 Bibliografie p. 166-168.

 ISBN 963-810324-8 : 10 lei.

 568.19   929 Napocsa, Ferenc

 1. DINOZAURI

 IV 6224 ; 56/N85F

59 Zoologie

 

145 -  Animalele şi lumea lor tainică / Traducerea Cristina Muică. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, s.a.

 52 p. : il. color - (Enciclopediile Newton).

 ISBN 973-9436-76-5 : 5.90 lei.

 59.018(031)   030:59.018   082.1 Enciclopediile Newton

L-59/A56

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

146 -  ANTONOV, C. Soia medicament şi aliment / C. Antonov. - Bucureşti : Clepsidra, s.a.

 93 p. : tab.

 ISBN 973-86618-9-7 : 5.99 lei.

 613.26   615.322   635.655

 1. FITOTERAPIE                               2. SOIA                 3. NUTRIŢIE

 II 83505 ; 61/A64

 

147 -  BREUSS, RUDOLF. A rák és a leukémia gyógyítása gyógynövényekkel / Rudolf Breuss; Forditotta Szamák István . - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1998.

 136 p. : il.

 ISBN 80-7149-203-5 : 4 lei.

 615.83   633.88

 1. PLANTE MEDICINALE                     2. TRATAMENTE(medicină naturistă)

 3. CANCER                                               4. LEUCEMIA.

 II 83710 ; 61/B82

 

148 -  CARTWRIGHT, FREDERICK. Bolile şi istoria / Frederick Cartwright şi Michael Biddiss; Traducere de Gabriel Tudor. - Bucureşti : All, 2005 (S.C. Tiparg S.A.).

 311 p.

 Bibliografie p. 297-305.

 Index p. 306-311.

 ISBN 973-571-577-5 : 24.90 lei.

 616.9(100)

II 83532 ; 61/C27

 

149 -  DAŞCHIEVICI, SILVIAN. Chirurgie : Specialităţi chirurgicale : Manual pentru cadre medii şi şcoli sanitare postliceale [2005] / Dr. Silvian Daşchievici, Dr. Mihai Mihăilescu. - Bucureşti : Editura Medicală, 2005

 944 p. : il.; 23.9 cm.

 Bibliografie p. 943-944.

 ISBN 973-39-0336-1 : 60 lei.

 617(076.3)   616-089(076.3)

 1. CHIRURGIE

 61/D20

 

150 -  DUBECZ SÁNDOR, DR. Tanácsok aranyeres betegeknek : Aranyeres csomók / Dr. Dubecz Sándor, dr. Nagy Zoltán. - Budapest : Medicina Könyvkiadó, 1992

 72 p. : il., tab.; [4] p. il. color; 18.2 cm.

 ISBN 963-242-058-6 : 4 lei.

 616.348   616.352-008.22

 1. PATOLOGIA APARATULUI DIGESTIV

 II 83567 ; 61/D86

 

151 -  ENE, SORIN. Cum să ne învingem teama / Sorin Ene în colaborare cu Daniel Ionescu; Prefaţă de Marie Georgescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 160 p. : il. - (Hexagon).

 Bibliografie p. 157.

 ISBN 973-46-0041-9 : 15.90 lei.

 616.89-008.441   082.1 Hexagon

 1. BOLI ALE SISTEMULUI NERVOS

 II 83668 ; 61/E53

 

152 -  EREDE, CLARA BIANCA. Reflexologie plantară pentru sănătatea întregului corp : Masajul zonal al piciorului / Clara Bianca Erede; Traducere de Dana Zămosteanu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 142 p. : fig. - (Hexagon.

 Anexa bibliografică şi documentară p. 115-121.

 ISBN 973-46-0050-8 : 15.90 lei.

 082.1 Hexagon   615.821:611.986   611.986:615.821

 1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                      2. REFLEXOTERAPIE.

 II 83542 ; 61/E65

 

 

 

153 -  KENNEDY, MICHELLE. Ebadta kölyke nem eszik : 99 jó tanács szülőknek és nagyszülőknek / Michelle Kennedy; Fordította Petrányi Judit. - s.l. : Képzőművészeti Kiadó, 2005 (Reálszisztéma Dabasi Nyomda).

 128 p. : il.; 18 cm. - (Ebadta kölyke).

 Index p. 128.

 ISBN 963-336-992-4 : 33 lei.

 082.1 Ebadta kölyke   613.22

 1. ALIMENTAŢIA COPILULUI                     2. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 I 18345 ; 61/K34

 

154 -  KÜRTI GÁBOR. Gyógyítás otthon : [46-féle betegség gyógymódja : Talp- és kézmasszázs térképekkel, akupresszúrás meridiánokkal] / Kürti Gábor. - s.l. : Puedlo Kiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 349 p. : il.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 348-349.

 ISBN 963-9477-737 : 25 lei.

 613   615.82

 1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                      2. MEDICINĂ NATURISTĂ

 3. MEDICINĂ ENERGETICĂ                          4. MASAJE.

 II 83573 ; 61/K93

 

155 -  MASSA, BRUNO. Secretele unui ten tânăr : Ghid prectic de îngrijire a pielii / Bruno Massa; Traducere de Emanuela Stoleriu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 184 p. : fig., tab. - (Hexagon).

 Bibliografie p. 175-177.

 ISBN 973-46-0048-6 : 17.50 lei.

 082.1 Hexagon   612.79:391.6   615.26

 1. ÎNGRIJIREA CORPULUI                              2. ÎNGRIJIREA TENULUI

 II 83524 ; 61/M45

 

156 -  PRICOP, MIHAI. Curs de obstetrică şi ginecologie / Mihai Pricop; Colaboratori Iolanda Blidaru, Liliana Strat, Nicolae Ioanid. - Iaşi : Institutul European, 2001.

 2 vol.; 19 cm. - (Universitaria [Institutul European] ; 24. Medicină).

 ISBN 973-611-185-7.

                 vol. 1 : Obstetrica. - 496 p. - ISBN 973-611-186-5 : 21.80 lei.

 618(075.8)   082.1 Universitaria

 1. GINECOLOGIE                               2. OBSTETRICĂ.

 II 83602 ; 61/P92

 

157 -  SCHROTT, ERNST. Ayurveda : Cele mai bune reţete şi recomandări din sistemul milenar de terapie naturistă Maharishi Ayurveda / Ernst Schrott ; Traducere de Adriana Marinescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Lumina Tipo).

 256 p. - (Hexagon).

 Anexă p. 229-234.

 Literat. de specialit. p. 235-236.

 Index p. 237-349.

 ISBN 973-46-0002-8 : 21.90 lei.

 615.851.8   615.322   082.1 Hexagon

 1. AUTOEDUCAŢIE                                         2. DISCIPLINĂ MENTALĂ

 3. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                      4. TERAPIE NATURISTĂ.

 II 83697 ; 61/S35

 

158 -  Terapii asiatice : metode de vindecare tradiţionale / Traducere din limba germană de Walter Fotescu. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 192 p. : fig. - (Utilitare-Sănătate).

 Glosar p. 174-187.

 Indice p, 189-190.

 ISBN 973-568-990-1 : 13.10 lei.

 615.851.9   615.83   615.821   615.322   082.1 Ultilitare-Sănătate

 1.  MEDICINĂ TRADIŢIONALĂ ORIENTALĂ

 II 83501 ; 61/T45

 

159 -  THOMPSON, SARA C. Alimentaţie şi sănătate / Sara C Thompson. - S.L. : Clepsidra, s.a.

 127 p. : il.

 Glosar p. 125-127.

 ISBN 973-87317-0-4 : 7.95 lei.

 613.2

 1. MEDICINĂ(dietă)                         2. ALIMENTAŢIE ŞTIINŢIFICĂ

 II 83514 ; 61/T57

 

160 -  VARGA GABRIELLA. Gyakorlati jóga / Varga Gabriella. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2003 (Vega Print).

 72 p. : il.; 19.8 cm.

 ISBN 80-8062-171-3 : 22 lei.

 294.527   615.825

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                        2. EXERCIŢII FIZICE

 II 83566 ; 61/V27

 

161 -  VELKEI ÉVA. Hol jó szülni? : Születéskalauz 98 szülészet szolgáltatásairól / Velkei Éva. - Budapest : Sanoma Kiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 300 p. : il.; 19.5 cm.

 Glosar p. 291-293.

 ISBN 963-86428-9-0 : 43 lei.

 614.2:618

 1. NATALITATE                               2. ÎNGRIJIREA COPILULUI

 II 83590 ; 61/V43

629  Tehnica mijloacelor d transport

 

162 -  BÖDŐK ZSIGMOND. Magyar feltalálók a hajók és a vasút történetében / Bödők Zsigmond. - Dunaszerdahely : Nap Kiadó, 2004 (Valeur Kft.).

 131 p. : il. - (Magyar Talentum).

 Bibliografie p. 129-130.

 Titlul pe copertă : Magyar feltalálók a hajózás és a vasút történetében.

 ISBN 80-89032-53-2 : 5 lei.

 082.1 Magyar Talentum   929(439):629.4(09)   929(439):629.5(09)

 1. INVENTATORI MAGHIARI                       2. NAVIGAŢIE

 3. TRANSPORT PE CĂI FERATE(Ungaria).

 III 27335 ; 629/B61

 

163 -  BÖDŐK ZSIGMOND. Magyar feltalálók az automobilok történetében / Bödők Zsigmond. - Dunaszerdahely : Nap Kiadó, 2003 (Valeur Kft.).

 137 p. : il. - (Magyar Talentum).

 Bibliografie p. 135-136.

 ISBN 80-89032-32-X : 5 lei.

 082.1 Magyar Talentum   929(439):629.3(09)

 1. AUTOMOBILE                              2. INVENTATORI MAGHIARI.

 III 27334 ; 629.3/B61

63 Agricultură. Silvicultură

 

164 -  BERNAZ, GHEORGHE. Fertilizarea viilor şi întreţinerea solului în concepţie ecologică / Gheorghe Bernaz, Liviu Dejeu. - Bucureşti : Ceres, 1999 (Imprimeria Oltenia).

 179 p. : il., fig., sch., tab.

 Bibliogr. selectivă p. 176-179.

 ISBN 973-40-0442-5 : 3.85 lei.

 634.8.05

II 83671 ; 634.8/B49

 

165 -  DEJEU, LIVIU. Viticultura practică / Liviu Dejeu. - Bucureşti : Ceres, 2004.

 256 p. : il., fig., sch., tab.; [8] planşe color.

 Bibliografie p. 230-231.

 Anexe p. 232-256.

 ISBN 973-40-0664-9 : 14.20 lei.

 634.8

 1. VITICULTURĂ                              2. VINURI.

 III 27328 ; 634.8/D27

 

166 -  HOZA, DOREL. Căpşunul, zmeurul, coacăzul, murul : Tehnici de cultivare / Prof. dr. Dorel Hoza. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 248 p. : tab.,fig. - (Util [Nemira]).

 Bibliografie p. 241-243.

 ISBN 973-569-666-5 : 17.50 lei.

 634.711/.75   082.1 Util

 1. CULTIVAREA PLANTELOR

 I 18336 ; 634.1/.7/H86

 

167 -  Îngrijirea plantelor de apartament / Traducere Monica Ardelean. - Oradea : Aquila'93, 2005 (Slovart Print s.r.o.).

 160 p.: il. color - (Practic şi uşor).

 Index p. 158-160.

 ISBN 973-714-054-0 : 54.90 lei.

 635.91   082.1 Practic şi uşor

 1. PLANTE DE APARTAMENT                    2. HORTICULTURĂ.

 IV 6221 ; 635/I-53

 

168 -  Sfaturi practice pentru amenajarea grădinii / Traducere Pop Szabolcs. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 159 p. : il. color - (Rapid şi eficient).

 Index p. 159.

 ISBN 973-714-055-9 : 54.90 lei.

 635.018   712.28   082.1 Rapid şi eficient

 1. GRĂDINĂRIT(sfaturi)                  2. HORTICULTURĂ.

 IV 6220 ; 635/S51

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

169 -  A 100 legjobb karácsonyi recept / Szerkesztette Mózes István Miklós. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2004.

 80 p.; 20 cm. - (A 100 legjobb ; 58).

 ISBN 963-9266-59-0 : 5 lei.

 641.55(083.12)   641.55"382"(083.12)   082.1 A 100 legjobb

 1. CARTE DE BUCATE                                    2. REŢETE CULINARE.

 II 83581 ; 64/S99

 

170 -  A 100 legjobb ünnepi fogás : Farsang, Húsvét, Karácsony / Szerkesztette Mózes István Miklós. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2004.

 80 p.; 20 cm. - (A 100 legjobb ; 37).

 ISBN 963-9266-19-1 : 5 lei.

 641.55(083.12)   641.55"382"(083.12)   082.1 A 100 legjobb

 1. CARTE DE BUCATE                    2. REŢETE CULINARE.

 II 83582 ; 64/S99

 

171 -  A 100 legjobb zöldséges finomság / Szerkesztette Bogos Katalin. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2004.

 80 p.; 20 cm. - (A 100 legjobb ; 17).

 ISBN 963-9266-36-1 : 5 lei.

 641.55(083.12)   082.1 A 100 legjobb

 1. CARTE DE BUCATE                    2. REŢETE CULINARE.

 II 83583 ; 64/S99

 

172 -  Conserve dulci . - Cluj-Napoca : Hiparion, s.a.

 80 p. - (Poftă mare !).

 ISBN 973-672-021-7 : 3.85 lei.

 641.5   082.1 Poftă mare !

 1. CONSERVAREA FRUCTELOR  

II 83679 ; 64/C66

 

173 -  Deserturi cu fructe . - Cluj-Napoca : Hiparion, s.a.

 80 p. - (Poftă mare !).

 ISBN 973-672-052-7 : 4.99 lei.

 641.5   082.1 Poftă mare !

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR

 II 83681 ; 64/D34

 

174 -  Deserturi la minut . - Cluj-Napoca : Hiparion, s.a.

 80 p. - (Poftă mare !).

 ISBN 973-8305-17-9 : 2.75 lei.

 641.5   082.1 Poftă mare !

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR.

 II 83678 ; 64/D34

 

175 -  Dulciuri dietetice . - Cluj-Napoca : Hiparion, s.a.

 80 p. - (Poftă mare !).

 ISBN 973-8305-41-1 : 3.20 lei.

 641.5   082.1 Poftă mare !

 1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ                 2. PREPARAREA ALIMENTELOR

 II 83680 ; 64/D89

 

176 -  IBBOTT, SELENA. Természetes szépítőszerek / Selena Ibbott; Fordította Hevesi Mirtill. - Budapest : s.n., 2001

 136 p. : il.; 19,5 cm.

 ISBN 963-9343-37-4 : 26 lei.

 613.49   687.55   646.71/.75

 1. COSMETICĂ                  2. IGIENĂ INDIVIDUALĂ

 II 83572 ; 643/649/I-32

177 -  Preparate tradiţionale româneşti . - Cluj-Napoca : Hiparion, s.a. (Garamond).

 80 p. - (Poftă mare !).

 ISBN 973-8305-88-8 : 3.60 lei.

 641.5   082.1 Poftă mare !

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR

 II 83673 ; 64/P91

 

178 -  Saláták / Szerkesztő Verhóczki István. - Gyöngyös : Pallas-Antikvárium Kft., 2003 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 160 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9504-181 : 7 lei.

 641.55(083.12)

 1. CARTE DE BUCATE                                    2. REŢETE CULINARE.

 II 83584 ; 64/S16

 

179 -  SBURLAN, SMARANDA. Preparate din peşte / Smaranda Sburlan. - ediţia a 2-a. - Bucureşti : Nemira, 2004

 111 p. : tab. - (Practic culinar).

 Indice p. 103-105.

 ISBN 973-569-638-X : 10.00 lei.

 641.5   082.1 Practic culinar

 1. GASTRONOMIE                           2. PREPARAREA ALIMENTELOR.

 II 83677 ; 64/S31

 

180 -  TERENYEI KATALIN, MÁTÉ PÁLNÉ. Ahogy én készítem ... : Kati mama szakácskönyve / Máté Pálné Terenyei Katalin. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2004

 319 p.; 19.5 cm.

 ISBN 963-9551-56-2 : 10 lei.

 641.55(083.12)

 1. CARTE DE BUCATE                                    2. REŢETE CULINARE.

 II 83588 ; 64/T45

 

 

 

 

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

181 -  BÖDŐK ZSIGMOND. Magyar feltalálók a nyomdászat történetében / Bödők Zsigmond. - Dunaszerdahely : Nap Kiadó, 2004 (Valeur Kft.).

 110 p. : il. - (Mgyar Talentum).

 Bibliografie p. 109.

 ISBN 80-89032-40-0 : 5 lei.

 082.1 Magyar Talentum   929(439):655.1(09)

 1. INVENTATORI                              2. TIPOGRAFIE

 III 27337 ; 655/B61

182 -  JENNINGS, KEN. Liderul perfect : 5 metode pentru a te perfecţiona în afaceri / Ken Jennings, John Stahl-Wert ; Traducere Ovidiu Adrian Iacob. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2005.

 144 p. - (Ultilitare-Profesie).

 Bibliografie p. 132-138.

 Note bio-bibliografice p.139-141.

 ISBN 973-568-995-2 : 10.90 lei.

 658.012.43   65.012.43   082.1 Ultilitare-Profesie

II 83507 ; 65/J46

 

183 -  KAMODY MIKLÓS. Észak-Magyarország hírközlésének története / Kamody Miklós. - Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1985 (Borsodi Nyomda).

 155 p. : il.,[3] pl. - (Borsodi Kismonográfiák ; 22).

 Bibliografie p. 143-144.

 Note de subsol.

 Rezumat đn limba engleză şi germană.

 ISBN 963-01-6902-9 : 1 leu.

 082.1 Borsodi Kismonográfiák   656.8(439.13)(09)

 1. MIJLOACE DE COMUNICARE

 II 83705 ; 656.8/K19

 

184 -  REES, W. DAVID. Arta managementului [Ediţia a 5-a] / W. David Rees, Christine Porter ; traducere din lb. engleză Walter Radu Fotescu. - ediţia a 5-a. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2005 (Lumina Tipo).

 397 p. : sch., tab. - (Tehnici manageriale).

 ISBN 973-31-2220-3 : 28.34 lei.

 65.012.43   082.1 Tehnici manageriale

 1. MANAGEMENT OPERAŢIONAL 3

 III 27322 ; 65/R38

657  Contabilitate

 

185 -  Contabilitatea financiară a întreprinderii  / Coordonatori: prof. univ. dr. Iacob Petru Pântea , prof. univ. dr. Atanasiu Pop. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004.

 420 p. : tab.

 Note de subsol.

 Bibliografie selectivă p. 413-414.

 ISBN 973-35-1891-3 : 30 lei.

 657.41/.45:334.72   334.72:657.41/.45

III 27327 ; 657/C69

 

186 -  PĂTRAŞCU, CRISTINEL BOGDAN.  Contabilitatea unor operaţiuni speciale : Actualizări 2005 / Cristinel Bogdan Pătraşcu, Ilie Popovici, Alexandra Popovici. - Brăila : Danubius, 2005 (S.C. Offset Grafic Serv SRL).

 264 p.

 ISBN 973-86697-2-3 : 16 lei.

 657

II 83481 ; 657/P44

66/68  Industrii

 

187 -  IVĂNESCU, MIRCEA, INGINER. Sisteme avansate de conducere în robotică / Mircea Ivănescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003.

 540 p. : fig., tab.

 Rezumat in lb. engleză p. 530.

 ISBN 973-38-0389-8 : 20 lei.

 681.51   621.865.8   004.896

 1. ROBOTICĂ                                    2. AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE

 3. SISTEME AUTOMATE

 III 27379 ; 681.5/I-96

 

188 -  NEUBACHER-FESSER, MONIKA. 100 pompás papírjáték / Monika Neubacher-Fesser; Fordította Kincses Edit. - Budapest : Ciceró Kiadó, 2003.

 96 p. : il. parţial color; 24,8 cm.

 ISBN 963-539-429-2 : 47 lei.

 79.07   793.7   688.72

 1. JOCURI DE COPII                         2. TIMP LIBER(jocuri)

 3. JUCĂRII                                          4. HÂRTIE DECORATIVĂ.

 688/N53

 

189 -  PASTOR, IOAN. Sistemul integrat de producere şi industrializare a sfeclei de zahăr în Transilvania : Trecut şi viitor / Ioan Pastor. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2002.

 351 p. : tab.

 Bibliografie p. 286-293.

 Carte cu dedicaţie .

 Rezumat în lb. engleză p. 294-351.

 ISBN 973-8021-62-6 : 9 lei.

 633.63(498.4)   664.12(498.4)

 1. CULTURA SFECLEI DE ZAHĂR                   2. INDUSTRIA ZAHĂRULUI

 3. INDUSTRIE ALIMENTARĂ                          4. PRODUSE ALIMENTARE

 III 27386D ; 664/P42

 

190 -  PÉTER JÁNOSNÉ. Házi tartósítás / Péter Jánosné. - 5. átdolgozott, bővített kiadás. - Budapest : Papp-Ker Kft., s.a. (Text-Print Nyomdaipari Kft.).

 160 p.; 19.5 cm.

 Titlul pe copertă este : Befőzés.

 ISBN 963-00-7336-6 : 8 lei.

 664.84/.85(083.1)   082.1 Süssünk főzzünk

 1. CARTE DE BUCATE                             2. CONSERVAREA FRUCTELOR

 3. CONSERVAREA LEGUMELOR.

 II 83589 ; 664/P55

 

191 -  PHAM DINH TUYEN. Klasszikus origami : Papírhajtogatás haladóknak / Pham Dinh Tuyen; Fordította Borbély Mária. - Szeged : Szukits Könyvkiaó, 2003

 80 p. : il. color, fig.; 26.4 cm.

 ISBN 963-9393-63-0 : 55 lei.

 79.07   793.7   688.72

 1. JOCURI DE COPII                         2. HÂRTIE DECORATIVĂ.

 688/P63

192 -  STÖCKLIN-MEIERR, SUSANNE. 100 játék gyerekeknek / Susanne Stöcklin-Meier, Gulázsi Aurélia, Lelkes Ágnes. - Budapest : CSER, 2004 (Széchenyi Nyomda).

 95 p. : il. parţial color, note muz.; 23,8 cm.

 ISBN 963-9560-68-5 : 39 lei.

 79.07   793.7   688.72

 1. JOCURI DE COPII                         2. HÂRTIE DECORATIVĂ.

 688/S86

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

193 -  MUSTAŢĂ, CONSTANTIN. Întâlniri cu Regi şi Regine / Constantin Mustaţă. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2005.

 vol. - (Colocvii).

 ISBN 973-7710-51-7.

  vol. 1. - 304 p. - ISBN 973-7710-52-5 : 20 lei.

 7.071.2(498)(047.53)   78.071.2(498)(047.53)   008(498)(047.53)   

 082.1 Colocvii

 1. ARTĂ ROMÂNEASCĂ

 II 83464 ; 7.07/M98

 

194 -  VALÉRY, PAUL. Introducere la metoda lui Leonardo da Vinci [Ediţia a 2-a] / Paul Valéry ; Traducere şi adnotări de Şerban Foarţă. - Ediţia a 2-a revizuită. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 111 p. - (Studii ; Studii literare).

 Note p. 95-106.

 ISBN 973-697-078-7 : 5.45 lei.

 082.1 Studii   7.01:111.852   111.852:7.01   165.02   159.954.4

 1. ESTETICA ARTEI                                        2. ESTETICĂ FILOZOFICĂ

 3. FILOZOFIA ARTEI                                      4. PSIHOLOGIA ARTELOR.

 II 83633 ; 7.01/L46V

 

195 -  VĂTĂŞIANU, VIRGIL. Metodica cercetării în istoria artei : consideraţii / Virgil Vătăşianu ; Cu un cuvânt înainte de Viorica Guy Marica. - Cluj-Napoca : Clusium, 2004

 128 p. ; 35 pl. : il. în parte color.

 Note de subsol.

 Indici p. 121-126.

 Notă biografică p. 127-128.

 ISBN 973-555-423-2 : 9.10 lei.

 7.01

 1. TEORIA ARTEI                             2. FILOZOFIA ARTEI

 3. CURENTE ARTISTICE                 4. ESTETICA ARTEI.

 II 83628 ; 7.01/V37

72  Arhitectură

 

196 -  BARON, PETRE. România : Tezaur de spiritualitate = Trésor de spiritualité = Treasure of spirituality / Petre Baron; Redactor coord. = Rédacteur responsable = Editor Getta Mărculescu ; Redactor şi traducător = Rédacteur et traduction = Editing and translation Gabriela Burt-Buruiană. - Bucureşti : Royal Company, 2004 (Protip).

 216 p. : il. color.

 Text în lb. rum., fre., eng.

 ISBN 973-86228-1-6 : 121 lei.

 726.71(498)(084.1)   247.3(498)(084.1)   247.4(498)(084.1)   

 247.5(498)(084.1)

 1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(mănăstiri)

 IV 6223 ; 72/B33

 

 

 

 

197 -  SZŐNYI OTTÓ. Régi magyar templomok = Alte ungarische Kirchen = Anciennes Églises hongroises = Hungarian Churches of Yore / Szőnyi Ottó. - [Nyírgyeháza] : Black & White Kiadó, s.a.

 248 p. : il.; 29 cm.

 Rezumat în lb. ger., fre., eng., hun. p. 6-35.

 Bibliografie p. 239-242.

 Index p. 245-247.

 Referire la : Marosvécs.

 ISBN 963-9544-00-0 : 48 lei.

 726.54(439)   247(439)

 1. ARHITECTURĂ(biserici)             2. BISERICI(artă)    

 3. BRÂNCOVENEŞTI.

 IV 6211 ; 72/S99

73/76  Arte plastice

 

198 -  PALEOLOG, V.G. Tinereţea lui Brâncuşi / V.G. Paleolog. - Craiova : Scrisul Românesc, 2004.

 192 p. ; [32] p. : il.

 Note de subsol.

 Note p. 175-191.

 ISBN 973-38-0422-3 : 4.59 lei.

 730(498) Brâncuşi, Constantin   929 Brâncuşi, Constantin

 1. SCULPTORI                                   2. SCULPTURĂ

 II 83622 ; 730/B78P

 

199 -  REGENBOGEN, LUCIAN. 31 Grandes dames de la peinture moderne = 31 Mari doamne ale picturii moderne / Lucian Regenbogen ; Version romaine de Lucian Regenbogen, Doina Uricariu, Dan Cristian Cîrciumaru ; Avant-propos de Françoise Barret-Ducrocq ; "L'art come les anges..." de lucian Regenbogen. - Bucarest : Universalia, 2001.

 350 p. : il. color - (Sinthčse = Sinteze).

 Note p. 331-339.

 Indici p. 340-350.

 ISBN 973-99274-8-3 : 105 lei.

 75(100)"18/19"(091)   75.071.1-055.2(100)"18/19"(084)   

 082.1 Sinthčse = Sinteze

 1. ARTĂ MODERNĂ                       2. PICTURĂ MODERNĂ

 V 1889 ; 75/R39

77  Artă şi tehnică foto

 

200 -  BÖDŐK ZSIGMOND. Magyar feltalálók I. : Magyarok a fotográfia történetében / Bödők Zsigmond. - Dunaszerdahely : Nap Kiadó, 2002 (Valeur Kft.).

 105 p.; il. - (Magyar Talentum).

 Bibliografie p. 103-104.

 ISBN 80-89032-10-9 : 5 lei.

 082.1 Magyar Talentum   929(439):77(09)

III 27336 ; 77/B61

 

201 -  IONESCU, NICOLAE. Bucureştiul de altădată = Bucharest of yore = Bucarest d'antan / Nicolae Ionescu ; Prefaţă = Preface Emanuel Bădescu şi Iulian Voicu. - Iaşi : Alcor, 2004.

 95 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8160-06-5 : 9 lei.

 77.04(084):911.375.5(498-25 Bucureşti)   

 911.375.5(498-25 Bucureşti):77.04(084)

III 27312 ; 77/I-68

78 Muzică

 

202 -  Dalfüzér 1844 / Tompa Mihály kéziratos, kottás népdalgyűjteménye; Hasonmás kiadásra előkészítették és kíserő tanulmányokkal allátták Pogány Péter és Tari Lujza. - Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1988.

 120 p. : n.muz.

 Note la sfârşit de capitol.

 ISBN 963-01-7002-7 : 1 leu.

 784.4   78.067.26   398.8

 1. CÂNTECE POPULARE(antologie).

 I 18365 ; 784/D12

203 -  Kezdetben volt a ritmus : A Művelődés gitáriskolája / Összeállította Gáspár Attila. - Kolozsvár : Művelődés, 2005 (Atid).

 127 p. : note muz.; 28.3 cm.

 ISBN 973-86529-08-7 : 25 lei.

 787.61.089.6   082.1 Művelődés

 1. INSTRUMENTE MUZICALE                     2. MUZICĂ PENTRU CHITARĂ

 IV 6218 ; 787/K40

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

204 -  Dicţionarul filmului românesc de ficţiune / Redactor Grid Modorcea; [Prefaţa Decebal Mitulescu]. - Bucureşti : Cartea Românească, 2004.

 640 p. : il.

 Bibliografie p. 17.

 Anexe p. 527-618.

 ISBN 973-23-1434-6 : 520000 lei.

 791.43(498)(038)   030:791.43(498)

 1. CINEMATOGRAFIE

 III 27259 ; 791.43/D39

 

205 -  GIOVANNINI KORNÉL. Bábjátszatás / Giovannini Kornél. - Tóthfalu : Logos, 2001

 185 p. : il., n.muz.

 5 lei.

 688.723/.724   792.97

 1. TEATRU DE PĂPUŞI.

 III 27372 ; 792/G58

 

206 -  GROTOWSKI, JERZY. Színház és rituálé : Szövegek 1965-1969 / Jerzy Grotowski; Válogatta és szrkesztette Janusz Degler, Zbigniew 0siński; Forditotta Pályi András. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1999 (Séd Nyomda).

 224 p.

 Bibliografie p. 218-220. - Anexe p. 153-217.

 Index p. 221-223.

 ISBN 80-7149-216-7 : 4 lei.

 792.07   792.071.2 Grotowski, Jerzy

 1. TEATRU                         2. SCENOGRAFIE.

 II 83707 ; 792/G21

 

207 -  KLÓSZ BÁLINT. Hol vagy, te vén lizsé, ti régi álmok? : (A marosvásárhelyi labdarúgás nagykönyve) / Klósz Bálint. - Marosvásárhely : Impress, 2005 (Ansid).

 252 p. : il. ; 20 cm.

 ISBN 973-9351-65-4 : 15 lei.

 796.332(498.4 Tg.-Mureş)

 1. FOTBAL

 II 83549 ; 796/K57

 

208 -  MODORCEA, GRID. Dicţionarul cinematografic al literaturii române [Tibo] / Grid Modorcea. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Tibo, 2004.

 415 p. ; [16] pl. : il.

 ISBN 973-85759-7-4 : 250000 lei.

 791.43.01(498)   821.135.1.09

 1. CINEMATOGRAFIE                                    2. ESTETICĂ

 III 27258 ; 791.43/M84

 

209 -  MODORCEA GRID. Fuck You sau Înjurături, pamflete, experimente în Teatrul şi filmul românesc. Şi nu numai. / Grid Modorcea. - Bucureşti : Tibo, 2004.

 288 p.

 Despre piesa "Românie dragă, Elveţia mea..."de Cornel Udrea, în regia lui Cristian Ioan la Teatrul Naţional din Tg.-Mureş p. 227.; 235-237.; .

 Despre piesa " Conul Leonida faţă cu reacţiunea" în regia lui Cristian Ioan la Teatrul Naţional din Tg.- Mureş p. 227.; 233-234.

 ISBN 973-85759-7-4 : 200000 lei.

 81'276.2:791.43/792   791.43.04   821.135.1.09:791.43/792

 1. CINEMATOGRAFIE                                    2. TEATRUL ROMÂNESC

 II 83469 ; 791.43/M84

 

210 -  RÎPEANU, BUJOR T. Filmat în România : Repertoriul filmelor de ficţiune 1911-2004 : Cinema şi televiziune / Cercetare filmografică de B.T. Rîpeanu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2004.

 vol.

                 Vol. 1 : (1911-1969) / La realizarea acestui volum au contribuit Cristina Corciovescu, Alina Sălcudeanu, Aura Puran. - 304 p. : tab., il. - Prefaţă p. 9-12. - Bibliografie p. 297-298. - Rezumat în lb. franceză şi engleză p. 299-302. - ISBN 973-8434-39-4 : 22.94 lei.

 082.1 Universitatea Media   791.43(498)(091)

 1. CINEMATOGRAFIE                                    2. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ

 II 83630 ; 791.43/R56

 

211 -  TANDORI DEZSŐ. Nem lóverseny! / Tandori Dezső. - s.l. : Ab Ovo, 1999 (Dunaújvárosi Nyomda).

 215 p. : fig., tab.; [24] p. il. color.

 Note de subsol.

 ISBN 963-7853-78-2 : 2.50 lei.

 798.4(0:82-34)   821.511.141-34

 1. CURSE DE CAI 2. PARIURI.

 III 27353 ; 796/T19

 

212 -  TANDORI DEZSŐ. Vissza a sírból : (Friss földszagok) / Tandori Dezső. - s.l. : Ab Ovo, 1999 (

 227 p., [16] p. il. color.

 ISBN 963-7853-77-4 : 2.50 lei.

 798.4(0:82-34)   821.511.141-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)                    2. CURSE DE CAI.

 III 27359 ; 796/T19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

213 -  BALACI, ALEXANDRU. Dicţionar italian-român [Balaci, Alexandru] / Prof. univ. Alexandru Balaci. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2001.

 720 p.

 ISBN 973-591-220-1 : 5 lei.

 81'374.82=131.1=135.1

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC                          

 I 18374 ; 81'374/B19

 

214 -  BALACI, ALEXANDRU. Dicţionar român-italian [Balaci, Alexandru] / Prof. univ. Alexandru Balaci. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2001.

 424 p.

 ISBN 973-591-220-1 : 5 lei.

 81'374.82=135.1=131.1

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC

 I 18373 ; 81'374/B19

 

215 -  BANTAŞ, ANDREI. Dicţionar român-englez = Romanian-English Dictionary [Bantaş, Andrei] / Andrei Bantaş. - Bucureşti : 100+1 Gramar, s.a.

 568 p.

 Anexe p. 467-566.

 ISBN 973-591-273-2 : 6 lei.

 81'374.82=135.1=111   81'374.82=111=135.1

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC

 I 18375 ; 81'374/B26

 

216 -  BANTAŞ, ANDREI. English-Romanian Dictionary = Dicţionar englez-român [Bantaş, Andrei] / Andrei Bantaş. - Bucureşti : 100+1 Gramar, s.a.

 560 p.

 Anexe p. 551-558.

 ISBN 973-591-272-4 : 6 lei.

 811'374.82=111=135.1   811'374.82=135.1=111

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC

 I 18376 ; 81'374/B26

 

217 -  BOLOGNA CORRADO. Flatus vocis : Metafizica şi antropologia vocii / Corrado Bologna ; Traducere din limba italiană de Gabriela Lungu. - Cluj-Napoca : Clusium, 2004 (Ardealul [Cluj]).

 168 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 155-166.

 ISBN 973-555-433-X : 18 lei.

 809.5   316.772

 1. LINGVISTICĂ                                2. PSIHOLINGVISTICĂ

 3. LIMBAJUL CORPULUI                4. COMUNICARE NONVERBALĂ.

 III 27308; 80/81/B66

 

218 -  CIORĂNESCU, ALEXANDRU. Dicţionarul etimologic al limbii române [Ciorănescu, Alexandru] / Alexandru Ciorănescu; Ediţie îngrijită şi traducere din limba spaniolă de Tudora Şandru Mehedinţi şi Magdalena Popescu Marin. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2002 (Fed Print).

 1055 p. : fig.

 Bibliografie p. 1049-1053.

 Indici p. 858-1048.

 ISBN 973-9399-86-X : 55 lei.

 811.135.1'374.4

 1. ETIMOLOGIE                                 2. LEXICOLOGIE.

 L-81'374/C53

 

219 -  Dicţionar român-italian = Dizionario romeno-italiano[Condrea Derer, Doina...] / Doina Condrea Derer, Valentina Negriţescu, Mariana Adameşteanu... ; Coordonator Doina Condrea Derer. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 1999

 1000 p.

 Note de subsol.

 Index p. 993-998.

 Bibliografie [1] p.

 Abrevieri [2] p.

 ISBN 973-591-089-6 : 35 lei.

 81'374.82=135.1=131.1

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC

 L-81'374/D39

 

220 -  GÓSY MÁRIA. Fonetika, a beszéd tudománya / Gósy Mária. - Budapest : Osiris Kiadó, 2004 (Kaloprint).

 352 p. : il., tab.; 24 cm - (Osiris Tankönyvek).

 Bibliografie p. 331-345.

 Index p. 347-350.

 ISBN 963-389-666-5 : 77 lei.

 811.511.141'342   81'342   082.1 Osiris Tankönyvek

 1. LINGVISTICĂ                                2. FONETICĂ

 3. GRAMATICA LIMBII MAGHIARE(pronunţie).

 III 27279 ; 80/81/G73

 

221 -  Képes szótár : angol - magyar / Szerkesztette Takács Viola. - Budapest : Egmont [Budapest], 2002

 111 p. : il. color; 28,5 cm. - (Walt Disney [Egmont Budapest]).

 Dicţionar p. 101-111.

 ISBN 963-627-750-8 : 25 lei.

 81'374.822=111=511.141(0.052.2)   082.1 Walt Disney

 1. CARTE PENTRU COPII                     2. DICŢIONAR ENGLEZ-MAGHIAR.

 81'374/K35

 

222 -  KÖVECSES ZOLTÁN. Angol-magyar kifejezéstár / Kövecses Zoltán. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 475 p.; 22 cm.

 ISBN 963-549-187-5 : 66 lei.

 81'374.2'373.72=111=511.141

 1. DICŢIONAR DE EXPRESII            2. DICŢIONAR ENGLEZ-MAGHIAR.

 L-81'374/K78

 

 

 

223 -  LANSTYÁK ISTVÁN. Magyar nyelvhasználat - Iskola - Kétnyelvűség : Nyelvi változók a szlovákiai és magyarországi középiskolások néhány csoportjának magyar nyelvhasználatában / Lanstyák István, Szabómihály Gizella. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1997 (Expresprint).

 184 p. : tab. - (Mercurius Könyvek).

 ISBN 80-7149-173-X : 3.50 lei.

 082.1 Mercurius Könyvek   81'373.45:323.15   323.15:81'373.45

 1. LINGVISTICĂ(maghiară)

 II 83722 ; 80/81/L19

 

224 -  LEVIŢCHI, LEON D. Dicţionar român-englez = Romanian-English Dictionary [s.a.] / Leon Leviţchi. - Ediţia a 7-a. - Bucureşti : 100+1 Gramar, s.a.

 1080 p.

 Indice [2] p.

 ISBN 973-591-179-5 : 40 lei.

 81'374.82=135.1=111

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC

 L-81'374/L55

 

225 -  LEVIŢCHI, LEON D. English-Romanian Dictionary = Dicţionar englez-român [2000] / Leon Leviţchi. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2002.

 1438 p.

 ISBN 973-591-163-9 : 40 lei.

 81'374.82=111=135.1

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC

 L-81'374/L55

 

226 -  STĂNCIULESCU-CUZA, MARIANA. Dizionario italiano-romeno = Dicţionar italian-român [Stănciulescu-Cuza, Mariana] / Lector univ. dr. Mariana Stănciulescu-Cuza, Conf. univ. dr. Haritina Gherman, Prof. dr. George Lăzărescu ; Coordonator ştiinţific Alexandru Balaci. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : 100+1 Gramar, s.a

 1120 p.

 Indici p. 1113-1120.

 ISBN 973-591-225-2 : 40 lei.

 81'374.82=131.1=135.1

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC

 L-81'374/S76

811  Limbi individuale

 

227 -  DARABOS ZSUZSÁNNA. Francia feladatsorok : középszint / Darabos Zsuzsánna. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004 (Regiszter Nyomda).

 88 p. : il., tab.; [1] CD-ROM; 28.5 cm.

 ISBN 963-19-4513-8 : 48 lei.

 811.133.1'36(075)

 1. LIMBA FRANCEZĂ(curs)

 IV 6213 ; 811/D18

 

228 -  DOGARU, CORINA. Bon appétit! : Limba engleză pentru osptari, chelneri, recepţioneri şi barmani / Corina Dogaru. - Iaşi : Polirom, 2005.

 288 p.: tab.

 Anexe p. 263-286.

 Bibliografie p. 287.

 ISBN 973-681-924-8 : 17.90 lei.

 821.111(075)

 1. LIMBA ENGLEZĂ(ghid)                             2. GHID DE CONVERSAŢIE.

 II 83485 ; 811/D62

 

229 -  Entdeckungen : Német nyelvkönyv haladóknak felvételi feladatokkal / Feld-Knapp Ilona, Gyergyádesz Zsuzsanna, Mester Ildikó... - 2. kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002 (Szekszárdi Nyomda).

 184 p. : tab.; [4] p. il. color; 23.6 cm.

 ISBN 963-19-2115-8 : 28 lei.

 811.112.2(075)

 1. LIMBA GERMANĂ(curs)

 III 27284 ; 811/E58

 

230 -  KRAUSZ PIROSKA. Schrittweise 1 kezdőknek / Krausz Piroska, Paizerné Tóth Tímea, Somló Katalin. - 7. kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003 (Szekszárdi Nyomda).

 208 p. : il., tab.; 23.7 cm.

 ISBN 963-19-3835-2 : 28 lei.

 811.112.2(075)

 1. LIMBA GERMANĂ(curs)

 III 27288 ; 811/K81

 

231 -  LÁZÁR GYÖRGYNÉ. Német feladatsorok : középszint / Lázár Györgyné, Dr. Pantóné dr. Naszályi Dóra. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004 (Start).

 160 p. : tab.; [1] CD-ROM; 28.5 cm.

 ISBN 963-19-4511-1 : 35 lei.

 811.112.2'36(075)

 1. LIMBA GERMANĂ(curs)

 IV 6216 ; 811/L32

 

232 -  LEVIŢCHI, LEON D. Gramatica limbii engleze [Leviţchi, Leon ; Preda, Ioan] [s.a.] / Leon Leviţchi ; Ioan Preda. - Bucureşti : 100+1 Gramar, s.a.

 240 p. : tab.

 ISBN 973-591-271-6 : 4 lei.

 811.111'36

 1. GRAMATICA LIMBII ENGLEZE.

 811/L55

 

233 -  LOVAS MÁRTA, HORVÁTHNÉ. Német nyelvtan: elmélet és gyakorlat / Horváthné Lovas Márta. - Sopron : Padlás Nyelviskola Könyvek, s.a. (Hillebrand Nyomda Kft.).

 176 p. : tab.; 23.6 cm.

 Bibliografie p. 173.

 ISBN 963-85779-6-7 : 23 lei.

 811.112.2(075)

 1. LIMBA GERMANĂ(curs)

 III 27286 ; 811/L81

 

234 -  MAGYARICS PÉTER. Angol feladatsorok : Emelt szint / Magyarics Péter. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004 (Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.).

 158 p. : il., tab.; [1] CD-ROM; 28.5 cm.

 ISBN 963-19-4510-3 : 35 lei.

 811.111'36(075)

 1. LIMBA ENGLEZĂ(curs)

 IV 6214 ; 811/M15

 

235 -  MAGYARICS PÉTER. Angol feladatsorok : középszint / Magyarics Péter. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004 (Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.).

 144 p. : il., tab.; [1] CD-ROM; 28.5 cm.

 ISBN 963-19-4509-X : 35 lei.

 811.111'36(075)

 1. LIMBA ENGLEZĂ(curs)

 IV 6215 ; 811/M15

 

 

236 -  MURÁDIN LÁSZLÓ. Utak és nevek : Településnevek erdélyi utakon / Murádin László. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. , 2003

 214 p. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Index p. 187-212.

 Bibliografie p. 213-214.

 ISBN 963-206-983-8 : 10 lei.

 082.1 Nyelv és lélek könyvek   811.511.141'373.21   398.95(498.4)

 1. ETIMOLOGIE

 III 27355 ; 811/M96

 

237 -  NICOLAE, OCTAVIAN. Willkomen! : Manual de conversaţie în limba germană / Octavian Nicolae. - Iaşi : Polirom, 2005.

 224 p. : tab., fig.

 Anexe p. 187-196.

 ISBN 973-681-908-6 : 16.90 lei.

 811.112.2(075)

III 27262 ; 811/N60

238 -  SOMLÓ KATALIN. Schrittweise 2 középhaladóknak / Somló Katalin, Tóth Tímea. - 3. kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003 (Kossuth Nyomda).

 198 p. : il. color., tab.; 23.8 cm.

 ISBN 963-19-3862-X : 28 lei.

 811.112.2(075)

 1. LIMBA GERMANĂ(curs)

 III 27289 ; 811/S68

 

239 -  SOMLÓ KATALIN. Schrittweise 3 haladóknak / Somló Katalin, Andreas Kentsch. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, s.a. (Kossuth Nyomda).

 160 p. : il. color., tab.; 23.8 cm.

 ISBN 963-19-2219-7 : 28 lei.

 811.112.2(075)

 1. LIMBA GERMANĂ(curs)

 III 27287 ; 811/S68

 

240 -  SZALAI ELEK. 2000 feladat a német "B" típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsgákra / Dr. Szalai Elek. - Székesfehérvár : Lexika Kiadó, s.a.

 160 p.; 29.3 cm.

 ISBN 963-9092-70-3 : 28 lei.

 811.112.2'36(075)

 1. LIMBA GERMANĂ(exerciţii).

 IV 6212 ; 811/S99

811.135.1  Limba română

 

241 -  Dicţionarul ortografic, ortepic şi morfologic al limbii române (DOOM) / Coordonator Ioana Vintilă-Rădulescu. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 CIV; 871 p. : tab.

 Bibliografie p. 869-871.

 Lucrarea a fost elaborată în cadrul Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" din Bucureşti.

 ISBN 973-637-087-X : 60 lei.

 811.135.1'354'374

 1. LIMBA ROMÂNĂ(gramatică)

 L-811.135.1/D39

 

242 -  FORĂSCU, NARCISA. Dicţionar de cuvinte "buclucaşe": Dificultăţi de pronunţare şi scriere / Narcisa Forăscu, Mihaela Popescu. - Bucureşti : All, 2005.

 239 p.

 Bibliografie p. 238-239.

 ISBN 973-571-574-0 : 12.89 lei.

 811.135.1'374.2'373.45   082.1 Dicţionar şcolar

 1. DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE

 I 18343 ; 811.135.1/F79

82  Literatură

 

243 -  AMZULESCU, ALEXANDRU I. Frunză verde, floare mândră ... : Antologia viersului popular românesc / Al. I. Amzulescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003.

 471 p. - (Ethos).

 Bibliografie p. 463-464.

 Postfaţă p. 465-470.

 Pe copertă : Capodopere ale literaturii populare româneşti.

 ISBN 973-38-0397-9 : 5 lei.

 821.135.1-91-1(=135.1)   398.8/.9(=135.1)   082.1 Ethos

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(literatură populară).

 II 83761 ; 82-91/A47

 

244 -  DOWNING, CHARLES. Puterea iubirii : Poveşti armeneşti / Repovestite de Charles Downing ; Ilustrate de William Papas ; traduse de Augustin Frăţilă. - Bucureşti : ALLFA, 2002.

 232 p. : il. - (Mituri şi legende ale lumii).

 Titl. orig. : Armenian Folk-Tales and Fables.

 ISBN 973-8457-91-2 : 16.90 lei.

 821.111-91-34=135.1   821.19-91-34=135.1   082.1 Mituri şi legende ale lumii

 1. LEGENDE POPULARE                  2. LITERATURĂ ARMEANĂ(poveşti)

 82-91/D71

245 -  Egyiptomi és mezopotámiai regék és mondák [2003] / Feldolgozta Dobrovits Aladár és Kákosy László. - 4. kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2003

 160 p.

 ISBN 963-11-7802-1 : 25 lei.

 821.41-343=511.141   398.22(32+358)-91=511.141   

 821.41(32+358)-91=511.141

 1. LITERATURĂ ORIENTALĂ(legende).

 82-91/E27

 

246 -  GYIMÓTHY, GÁBOR. Wort-Cool-Tour : Wortspielgedichte / Gábor Gyimóthy. - Budapest : Editio Plurilingua, 2004.

 123 p.

 Texte în limba germană, engleză, franceză.

 ISBN 963-9431-38-9 : 3 lei.

 82-82   82-845=111=112.2=133.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(maxime şi cugetări).

 II 83728 ; 82-82/G99

 

247 -  Irodalmi alapfogalmak / Összeállította Szilágyi V. Ferenc. - [Budapest] : Anno Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 197 p. ; 20 cm.

 ISBN 963-375-274-4 : 9 lei.

 821.511.141.0   82.0

 1. LITERATURĂ(teorie)                   2. TEORIA LITERATURII.

 II 83546 ; 82.0/.02/I-80

 

248 -  Római regék és mondák [2005] / Feldolgozta Boronkay Iván; Trencsényi-Waldapfel Imre előszavával. - 13.kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2005

 256 p.

 Anexe p. 229-249.

 ISBN 963-11-8071-9 : 29 lei.

 398.22(37)=511.141   821.124'02(37)-91=511.141

 1. MITOLOGIE (Roma antică)               2. LITERATURĂ ITALIANĂ(legende).

 82-91/R69

 

249 -  TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE. Görög regék és mondák / Írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 12.kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 400 p.

 Bibliografie p.368-369.

 Anexă p. 370-397.

 ISBN 963-11-8056-5 : 30 lei.

 821.14'02(38)-91=511.141   398.22(38)=511.141

 1. LITERATURĂ GREACĂ CLASICĂ(legende)

 82-91/T83

82.09  Critică literară

 

250 -  CAMPUS, IOSEF EUGEN. Deschizând noi orizonturi : Însemnări critice : Israel, 1960-2001 / Iosef Eugen Campus. - Bucureşti : Libra, 2002.

 2 vol.

 ISBN 973-8327-11-3 : 15 lei (v.1-2).

  Vol. 1. - 367 p.

  Vol. 2. - 389 p. - Postfaţă p. 383-384.

 82.09=135.1   821.135.1(569.4).09   082.1 Critică literară

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Israel)(poezie)             2. CRITICĂ LITERARĂ

 III 27387(1-2) ; 82.09/C17

 

251 -  COX, SIMON. A Da Vinci-kód feltörése / Simon Cox; Fordította Bori Erzsébet. - Budapest : Gabo Kiadó, 2005

 184 p. : fig.; [8] p. il.; 19.9 cm.

 Titl. orig. : Cracking the Da Vinci Code.

 ISBN 963-7318-21-6 : 25 lei.

 821.111.09-31=511.141 Brown, Dan   82.09=511.141   234.24/.25

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

 II 83548 ; 82.09/C80

 

252 -  GRIGORESCU, DAN. Un secol de roman american / Dan Grigorescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2004.

 344 p. - (Universitatea Media).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 327-342.

 ISBN 973-8434-44-0 : 18.35 lei.

 821.111(73).09-31=135.1   82.90=135.1   082.1 Universitatea Media

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(critică).

 III 27307; 82.09/G83

 

253 -  MADOCSAI LÁSZLÓ. Irodalom a középiskolák III. osztálya számára / Madocsai László. - 4.kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2003 (Szekszárdi Nyomda).

 272 p. : il., tab. ; [1] anexă detaşabilă.

 Bibliografie p. 266-268.

 ISBN 963-19-4236-8 : 20 lei.

 82.0=511.141(075.3)   82.09=511.141(075.3)   821.511.141.09(075.3)

 1. CRITICĂ LITERARĂ                   2. TEORIE LITERARĂ

 3. ESTETICĂ LITERARĂ.

 II 83586 ; 82.09/M14

 

254 -  MADOCSAI LÁSZLÓ. Irodalom a középiskolák IV. osztálya számára / Madocsai László. - 18.kiadás. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2001 (Szekszárdi Nyomda).

 448 p. : il.; 19.5 cm.

 Bibliografie p. 439-443.

 ISBN 963-19-0463-6 : 26 lei.

 82.0=511.141(075.3)   82.09=511.141(075.3)   821.511.141.09(075.3)

 1. CRITICĂ LITERARĂ                   2. TEORIE LITERARĂ

 3. ESTETICĂ LITERARĂ.

 II 83585 ; 82.09/M14

 

255 -  VARTIC, ION. Bulgakov şi secretul lui Koroviev : interpretare figurală la "Maestrul şi Margareta" / Ion Vartic. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2004.

 128 p. - (Ianus).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9279-71-6 : 5 lei.

 821.135.1.09 Bulgakov, Mihail   082.1 Ianus

 1. CRITICĂ LITERARĂ(Bulgakov, Mihail)   

 2. LITERATURĂ RUSĂ(critică).

 III 27309; 82.09/B91V

821.11  Literaturi germanice

 

256 -  LINDGREN, ASTRID. Pirosházi történetek / Astrid Lindgren; Illusztrálta Ilon Wiklnad; Fordította Kúnos László és Kúnos Linda. - Budapest : Animus Kiadó, 2005

 175 p. : il.; 21.5 cm - (Andersen-díjas írók).

 ISBN 963-9563-55-2 : 33 lei.

 821.113.6-93-34=511.141   082.1 Andersen-díjas írók

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(povestiri)

 821.11/L63

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

257 -  ADAMS, DOUGLAS. Ghidul autostopistului galactic : odiseea spatială în cinci volume / Douglas Adams ; Traducere din limba engleză Eugen Dumitrescu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 776 p. - (Nautilus).

 ISBN 973-569-732-7 : 49.50 lei.

 821.111-31=135.1   821.111-311.9=135.1   082.1 Nautilus

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 83512 ; 821.111/A19

 

258 -  BARNES, JULIAN. Tristeţi de lămâie : povestiri / Julian Barnes ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 256 p. - (Babel).

 Titl. orig. : The Lemon Table.

 ISBN 973-569-727-0 : 17.50 lei.

 821.111-32=135.1   082.1 Babel

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 I 18332 ; 821.111/B33

 

259 -  BELLOW, SAUL. Iarna decanului / Saul Bellow ; Traducere de Antoaneta Ralian. - Iaşi : Polirom, 2005.

 439 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Note de subsol.

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Titl. orig. : The Decan's December.

 ISBN 973-681-944-2 : 27.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83493 ; 821.111/B43

 

260 -  BURNETT, FRANCES ELIZA HODGSON.

 Prinţul pierdut / F.H. Burnett; Traducere Silvia Constantin. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 335 p. - (Solaris ; Junior; 7).

 ISBN 973-7945-96-4 : 11.99 lei.

 082.1 Solaris   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii).

 821.111/B95

 

261 -  CALDWELL, IAN. Misterul manuscrisului : [roman] / Ian Caldwell & Dustin Thomason ; Traducere din limba engleză Bogdan Nicolae Marchidanu. - Bucureşti : RAO, 2005

 416 p. : il.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-576-795-3 : 35.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca RAO

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83513 ; 821.111/C13

 

262 -  CARD, ORSON SCOTT. Jocul lui Ender : [roman] / Orson Scott Card ; Traducerea Mihai Dan Pavelescu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 343 p. - (Nautilus).

 Titl. orig. : Ender's game.

 ISBN 973-569-739-4 : 19.50 lei.

 821.111(73)-311.9=135.1   082.1 Nautilus

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18355 ; 821.111/C22

 

263 -  CARD, ORSON SCOTT. Vorbitor în numele morţilor : [roman] / Orson Scott Card ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 512 p. - (Nautilus).

 Titl. orig. : Speaker for the Dead.

 ISBN 973-569-745-9 : 24.50 lei.

 821.111-31=135.1   821.111-311.9=135.1   082.1 Nautilus

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 I 18333 ; 821.111/C22

 

264 -  CARD, ORSON SCOTT. Xenocid : [roman] / Orson Scott Card ; Traducere din limba engleză Constantin Dumitru Palcus. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 672 p. - (Nautilus).

 Titl. orig. : Xenocide.

 ISBN 973-569-745-9 : 34.50 lei.

 821.111-31=135.1   821.111-311.9=135.1   082.1 Nautilus

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 I 18334 ; 821.111/C22

 

265 -  COLE, MARTINA. Arctalan : [regény] / Martina Cole; Fordítás: Fehér Fatime. - Pécs : Alexandra Kiadó, s.a.

 414 p.

 Titl. orig. : Faceless.

 ISBN 963-368-260-6 : 23.40 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman horror).

 III 27320 ; 821.111/C62

 

266 -  COLE, MARTINA. Cellatársak : [regény] / Martina Cole; Fordította: Babits Péter. - Pécs : Alexandra Kiadó, 1999 (Alföldi Nyomda Rt.).

 477 p.

 Titl. orig. : Two women.

 ISBN 963-367-862-5 : 23.40 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman horror).

 III 27319 ; 821.111/C62

267 -  COLE, MARTINA. A szatír: [regény] / Martina Cole ; Fordította Cserna György. - s.l. : Alexandra Kiadó, 1995

 509 p.

 Titl. orig. : The Ladykiller.

 ISBN 963-367-789-0 : 23.40 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman psihologic).

III 27318 ; 821.111/C62

 

268 -  COLERIDGE, SAMUEL TAYLOR.  Balada bătrânului marinar =The Rime of the Ancient Mariner / Samuel Taylor Coleridge ; Cu ilustraţii de Gustave Doré ; Traducere Procopie P. Colţea ; Prefaţă şi tabel cronologic de Ştefan Avădanei. - Iaşi : Institutul European, 2005.

 108 p. : il.

 Nota traducătorului [1] p.

 Cronologie p. 17-20.

 Ediţie blingvă româno-engleză.

 ISBN 973-611-341-8 : 9.17 lei.

 082.1 Opera Magna   821.111-1   821.111-1=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii).

 II 83627 ; 821.111/C62

 

269 -  COLFER, EOIN. Artemis Fowl : Incidentul din Arctica / Eoin Colfer ; Traducere din limba engleză Mihaela Papa. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 310 p. : il.

 ISBN 973-576-730-9 : 14.90 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de aventuri).

 I 18338 ; 821.111/C62

 

270 -  COWIE, VERA. Bogaţi şi puternici / Vera Cowie ; Traducere Mariana Millio. - Bucureşti : Elis, 2005 (Coresi).

 492 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7801-20-2 : 13.50 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83526 ; 821.111/C80

 

271 -  CUNNINGHAM, MICHAEL. O casă la capătul lumii : [roman] / Michael Cunningham ; Traducere de Antoaneta Ralian. - Iaşi : Polirom, 2005.

 495 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Nota autorului p. 479.

 ISBN 973-681-837-3 : 24.90 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83491 ; 821.111/C94

 

272 -  DOYLE, ARTHUR CONAN. Arhiva lui Sherlock Holmes / A.C. Doyle; Traducere Adina Begu. - Bucureşti : Aldo Press, 2005 (Fed Print).

 250 p. - (Sherlock Holmes ; 11).

 Titlul original : The Case Book of Sherlock Holmes.

 ISBN 973-701-043-4 : 10.90 lei.

 082.1 Sherlock Holmes   821.111-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 II 83541 ; 821.111/D71

 

273 -  ELIOT, THOMAS STEARNS. The Waste Land / Thomas Stearns Eliot ; Traducere şi prefaţă de Alex. Moldovan. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 60 p. - (Gemini : Colecţia bilingvă de poezie).

 Note p. 46-59.

 Note de subsol.

 Ediţie blingvă engleză-română.

 ISBN 973-697-173-2 : 7 lei.

 082.1 Gemini : Colecţia bilingvă de poezie   821.111-1   821.111-1=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii).

 II 83648 ; 821.111/E41

 

274 -  FARMER, NANCY. Casa scorpionului : [roman] / Nancy Farmer ; Traducere din limba engleză de Carmen Bourceanu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 384 p. - (RAO pentru tineri).

 Notă biografică [1] p.

 Titl. orig. : The House of Scorpion.

 ISBN 973-576-665-5 : 19.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Rao pentru tineri

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18342 ; 821.111/F23

 

275 -  FAULKNER, WILLIAM. Lumină de august / William Faulkner ; Traducere de Radu Lupan ; Postfaţă de Mircea Mihăieş. - Iaşi : Polirom, 2005.

 528 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Bibliografie p. 515-516.

 Titl. orig. : Light in August.

 ISBN 973-681-946-9 : 28.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83492 ; 821.111/F27

 

276 -  FITZGERALD, FRANCIS SCOTT. Dincoace de Paradis : [roman] / F. Scott Fitzgerald ; Traducere şi note de Virgil Stanciu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 384 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Titl. orig. : This Side of Paradise.

 ISBN 973-681-947-7 : 24.90 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83494 ; 821.111/F62

 

277 -  FOLLETT, KEN. Az ördög műve / Ken Follett; Fordította Ladányi Katalin. - Budapest : Gabo Kiadó, 2004

 444 p.; 21,5 cm.

 Titl. orig. : Whiteout.

 ISBN 963-7318-02-X : 42 lei.

  821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 III 27282 ; 821.111/F77

 

278 -  FORBES, COLIN. Valul ucigaş / Colin Forbes; Traducere din limba engleză Lucia Ostafi-Iliescu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 380 p. - (Biblioteca Rao).

 Titlul original : Sinister Tide.

 ISBN 973-576-771-6 : 35.90 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83538 ; 821.111/F79

 

279 -  FOWLES, JOHN. Omida / John Fowles ; Traducere şi note de Veronica Focşeneanu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 623 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Note de subsol.

 Note bio-bibliografice [1] p.

 Titl. orig. : A Maggot.

 ISBN 973-46-0017-6 : 32.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83496 ; 821.111/F84

 

280 -  GARWOOD, JULIE. Prada regelui : [roman] / Traducere Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 384 p.

 12.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de dragoste).

 I 18351 ; 821.111/G22

 

281 -  GOLDMAN, WILLIAM. A herceg menyasszonya : S. Morgenstern klasszikus meséje az igaz szerelemről és fantasztikus kalandokról / William Goldman ; Forditotta és az utószót írta Horváth András. - Budapest : SHL Hungary, 1999

 285 p.

 ISBN 963-03-9185-6 : 4 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83718 ; 821.111/G66

 

282 -  GRANGER, ANN. Cu frica în sîn : [roman] / Ann Granger ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 319 p. - (Suspans).

 Seria de autor : Fran Varady, detectiv fără voie.

 ISBN 973-569-690-8 : 19.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 I 18354 ; 821.111/G76

283 -  GRANGER, ANN. Cu ochii în patru : [roman] / Ann Granger ; Traducere din limba engleză Adriana Bădescu, Anka Filimon. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 287 p. - (Suspans).

 Seria de autor : Fran Varady, detectiv fără voie.

 ISBN 973-569-714-9 : 17.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 I 18353 ; 821.111/G76

 

284 -  GRANGER, ANN. Totul pe o carte : [roman] / Ann Granger ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 310 p. - (Suspans [Nemira]).

 Romanul face parte din seria : "Fran Varady, detectiv fără voie".

 Titl. orig. : Risking it All.

 ISBN 973-569-720-3 : 19.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

 I 18335 ; 821.111/G76

 

285 -  GREENE, GRAHAM. Factorul uman : [roman] / Graham Greene ; Traducere şi note de Andrei Gorzo. - Iaşi : Polirom, 2005.

 381 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Note de subsol.

 Titl. orig. : The Human Factor.

 ISBN 973-681-995-7 : 24.90 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83490 ; 821.111/G79

 

286 -  GRISHAM, JOHN. Mediatorul : [roman] / John Grisham ; Traducere de Diana Steluţa Corneşanu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 316 p.

 ISBN 973-576-796-1 : 35.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 83687 ; 821.111/G86

 

287 -  HAWTHORNE, NATHANIEL. Scaunul bunicului : Întreaga poveste a bunicului şi a scaunului său sau Întâmplări adevărate din istoria Noii Anglii, 1620-1808 / Nathaniel Hawtuorne; Traducere Adina Begu. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 212 p. - (Solaris ; Junior; 6).

 ISBN 973-701-005-1 : 9.91 lei.

 082.1 Solaris   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 821.111/H40

 

288 -  HAWTHORNE, NATHANIEL. Secretul doctorului Grimshawe / Nathaniel Hawthorne; Traducere Silvia Constantin. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 291 p. - (Solaris ; Junior; 1).

 Anexă p. 269-290.

 ISBN 973-701-028-0 : 9.91 lei.

 082.1 Solaris   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii).

 821.111/H40

289 -  HOAG, TAMI. Ţărână pentru ţărână : [roman] / Tami Hoag ; Traducere de Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 512 p. - (Bestseller [Ed. Miron]).

 ISBN 973-87442-6-1 : 16.50 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18337 ; 821.111/H68

 

 

290 -  HODGSON, WILLIAM HOPE. Carnacki vânatorul de fantome / William Hope Hodgson ; [Traducere Nicu Gecse]. - Bucureşti : Aldo Press, 2003 (Fed Print).

 176 p. - (Junior [Aldo Press] ; 2. Solaris).

 Titl. orig. : Carnacki, the Ghosts Finder.

 ISBN 973-7945-80-8 : 8.93 lei.

 821.111-93-31=135.1   082.1 Junior

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/H69

 

291 -  HODGSON, WILLIAM HOPE. Piraţii fantomă / William Hope Hodgson ; [Traducere de Emilia Oanţă]. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 192 p. - (Junior [Aldo Press] ; 5. Solaris).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7945-99-9 : 8.93 lei.

 821.111-93-31=135.1   082.1 Junior

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/H69

 

292 -  JEROME, JEROME KLAPKA. Trei într-o barcă (fără a pune la socoteală şi câinele) : [roman] / Jerome K. Jerome ; Traducere de Lia Decei. - Bucureşti : Leda, 2004

 287 p. - (Galeria de proză).

 ISBN 973-7786-03-3 : 13.90 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Galeria de proză

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman umoristic).

 I 18356 ; 821.111/J48

293 -  JEROME, JEROME KLAPKA. Trei pe două biciclete : [roman] / Jerome K. Jerome ; Traducere de Lia Decei. - Bucureşti : Leda, 2005 (S.C. DON STAR S.R.L.).

 299 p. - (Galeria de proză).

 ISBN 973-7786-93-9 : 13.90 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Galeria de proză

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman umoristic).

 I 18352 ; 821.111/J48

 

294 -  JOHNSON, SUSAN. Amantă pentru o săptămână : [roman] / Susan Johnson ; Traducere Beatrice Kiseleff. - Bucureşti : Elis, 2005 (Coresi).

 311 p. - (Love's Magic).

 ISBN 973-7801-21-0 : 12.00 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Love's Magic

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 83604 ; 821.111/J69

 

295 -  JOHNSON, SUSAN. Un iubit fantastic!... / Susan Johnson. - Bucureşti : Elis, 2004 (Coresi).

 234 p. - (Love's Magic).

 Note de subsol.

 Note p. 232-234.

 ISBN 973-7801-06-7 : 8.80 lei.

 082.1 Love's Magic   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83535 ; 821.111/J69

 

296 -  KAVANAGH, DAN. Duffy sau praf în ochi / Dan Kavanagh ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 208 p. : fig. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Fiddle City.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-735-1 : 15 lei.

 821.111-32=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18330 ; 821.111/K26

297 -  KOONTZ, DEAN R. În puterea nopţii / Dean Koontz; Traducere din limba engleza şi note Liviu Radu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 412 p. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-760-0 : 35.90 lei.

 821.111(73)-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 II 83544 ; 821.111/K72

298 -  KUREISHI, HANIF. Darul lui Gabriel : [roman] / Hanif Kureishi; Traducerea Elena Ciocoiu . - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Imprimeria de Vest).

 225 p. - (Raftul întâi).

 Titl. orig. : Gabriel's Gift.

 ISBN 973-50-1070-4 : 18.00 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83666 ; 821.111/K93

 

299 -  LEON, DONNA. Cián Velelencében / Donna Leon; Tandori Dezső forditása. - s.l. : Ab Ovo, 2000

 287 p. - (Noxa Könyvek).

 Death at la Fenice.

 ISBN 963-7853-89-8 : 4 lei.

 082.1 Noxa Könyvek   821.111(73)-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist).

 I 18370 ; 821.111/L46

 

300 -  LEON, DONNA. Halál idegenben / Donna Leon; Tandori Dezső forditása. - s.l. : Ab Ovo, 2000

 304 p. - (Noxa Könyvek).

 Titlul original : Death in a Strange Country.

 ISBN 963-7853-94-4 : 4 lei.

 082.1 Noxa Könyvek   821.111(73)-312=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist).

 I 18371 ; 821.111/L46

 

301 -  LUDLUM, ROBERT. Janson küldetése : [regény] / Robert Ludlum ; Fordította Fazekas László. - s.l. : I.P.C. Könyvek, 2003 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 639 p.

 Titl. orig. : Janson Directive.

 ISBN 963-635-265-8 : 27.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de aventuri)

 II 83686 ; 821.111/L89

 

302 -  LUDLUM, ROBERT. A Matlock papírok : [regény] / Robert Ludlum ; Fordította Fazekas László. - Harmadik kiadás. - s.l. : I.P.C. Könyvek, 2002 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 367 p.

 Titl. orig. : The Matlock Paper.

 ISBN 963-635-261-5 : 15.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist).

 I 18350 ; 821.111/L89

 

303 -  MAHMOODY, BETTY. Răpiţi ! / Betty Mahmoody ; William şi Marilyn Hoffer. - Bucureşti : Elis, 2004

 381 p.

 ISBN 973-7801-05-9 : 10.90 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman psihologic).

 II 83675 ; 821.111/M15

 

304 -  MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Luna şi doi bani jumate / M. Somerset Maugham ; Traducere şi note de Andrei Bantaş. - Iaşi : Polirom, 2005.

 288 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Note de subsol.

 Note bio-bibliografice [1] p.

 ISBN 973-46-0029-X : 19.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83495 ; 821.111/M49

305 -  MAYLE, PETER. Viaţă de câine / Peter Mayle ; Desene de Edward Koren ; Traducere din limba engleză Alexandra Popescu. - Bucureşti : RAO, 2005

 192 p. : il.

 ISBN 973-576-725-2 : 14.90 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18339 ; 821.111/M52

306 -  MEREDITH, GEORGE. Lordul Ormont şi iubita sa Aminta / George Meredith; Traducere Virgil Lefter. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Color House).

 459 p. - (Solaris).

 Note de subsol.

 Titlul original : Lord Ormont and his Aminta.

 ISBN 973-701-052-3 : 26.92 lei.

 082.1 Solaris   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 III 27267 ; 821.111/M59

 

307 -  MEYER, CAROLYN. Anastasia : Ultima mare ducesă / Carolyn Meyer; Traducerea Ioana Cucu. - Bucureşti : Naţional, 2005.

 241 p.; [14] p. il. - (The Royal Diaries).

 ISBN 973-659-120-4 : 21 lei.

 082.1 The Royal Diaries   821.111(73)-94=135.1   

 929 Romanov, Anastasia (0:82-94)

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(jurnal).

 II 83519 ; 821.111/M63

 

308 -  MILNE, ALAN ALEXANDER. Micimackó; Micimackó kuckója / A. A. Milne; fordította és átdolgozta Karinthy Frigyes; E. H. Shepard rajzaival. - 23. kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 296 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 963-11-8067-0 : 32 lei.

 821.111-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 821.111/M73

309 -  PAOLINI, CHRISTOPHER. Moştenirea [Rao] / Christopher Paolini; Traducere din limba engleză Cezar Octavian Tabarcea. - Bucureşti : RAO, 2005

 Vol. - (Biblioteca Rao).

  Vol.1 : Eragon. - 540 p. : h. - ISBN 973-576-661-2 : 37.90 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.111(73)-312.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 821.111/P27

 

310 -  POE, EDGAR ALLAN. Misterul lui Marie Rogęt : Schiţe, nuvele, povestiri 1843-1849 / E.A. Poe; Traducere, note şi comentarii de Liviu Cotrău. - Iaşi : Polirom, 2005

 424 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasici Universali).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-729-6 : 26.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111(73)-32=135.1   821.111(73)-82=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri).

 III 27270 ; 821.111/P74

 

311 -  RIDPATH, MICHAEL. Eroare fatală : [roman] / Michael Ridpath ; Traducerea Eugen Dumitrescu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 511 p. - (Suspans).

 Titl. orig. : Fatal Error.

 ISBN 973-569-698-3 : 24.50 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(thriller).

 I 18359 ; 821.111/R51

 

312 -  RIDPATH, MICHAEL. Pasăre de pradă / Michael Ridpath ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 400 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : The Predator.

 ISBN 973-569-730-0 : 24.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18331 ; 821.111/R51

313 -  RIDPATH, MICHAEL. Tranzacţii sîngeroase : [roman] / Michael Ridpath ; Traducerea Mihai Dan Pavelescu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 431 p. - (Suspans).

 ISBN 973-569-721-1 : 24.50 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(thriller).

 I 18349 ; 821.111/R51

 

314 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter és a bölcsek köve [2002] / J. K. Rowling; fordította Tóth Tamás Boldizsár. - 2. kiadás. - Budapest : Animus Kiadó, 2002

 287 p.; 21.5 cm. - (Harry Potter ; 1).

 Titl. orig. : Harry Potter and the Philosopher's Stone.

 ISBN 963-9307-22-X : 42 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Harry Potter

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/R86

 

315 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter és a Titkok Kamrája [2005] / J. K. Rowling; fordította Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus Kiadó, 2005

 318 p.; 21.5 cm. - (Harry Potter ; 2).

 Titl. orig. : Harry Potter and the Chamber of Secrets.

 ISBN 963-9563-44-7 : 42 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Harry Potter

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/R86

 

316 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter és a Tűz Serlege [2005] / J. K. Rowling; fordította Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus Kiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 678 p.; 21.3 cm. - (Harry Potter ; 4).

 Titl. orig. : Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

 ISBN 963-9563-46-3 : 65 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Harry Potter

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/R86

317 -  ROWLING, JOANNE K. Harry Potter és az azkabani fogoly [2005] / J. K. Rowling; fordította Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus Kiadó, 2005

 399 p.; 21,5 cm. - (Harry Potter ; 3).

 Titl. orig. : Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.

 ISBN 963-9563-45-5 : 53 lei.

 821.111-93-31=511.141   082.1 Harry Potter

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/R86

 

318 -  SHELLEY, MARY. Frankenstein : Un Prometeu modern / Mary Shelley; Traducere Teodora Ioniţă. - Bucureşti : Aldo Press, 2003 (Fed Print).

 238 p. - (Horror).

 ISBN 973-7945-60-3 : 10.90 lei.

 082.1 Horror   821.111-312.9=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83533 ; 821.111/S52

 

319 -  SILVA, DANIEL. Hidegvérrel : [regény] / Daniel Silva ; Fordította Marthy Barna. - s.l. : Jokerex Kiadó, 2001

 401 p.

 Titl. orig. : The Kill Artist.

 ISBN 963-936-805-9 : 17.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 83691 ; 821.111/S55

 

320 -  STEVENSON, ROBERT LOUIS. Răpirea [Aldo Press] / Robert Louis Stevenson; Traducere Luiza Ciocşirescu. - Bucureşti : Aldo Press, 2005 (Fed Print).

 272 p. - (Solaris ; Junior; 3).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7945-73-5 : 9.91 lei.

 082.1 Solaris   821.111-311.3=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri).

 821.111/S84

 

321 -  URIS, LEON. Döntés / Leon Uris ; fordította Nitkovszki Stanislaw. - [Budapest] : Aquila Kiadó, 2004

 400 p.; 21 cm.

 Titl. orig. : O'Hara's Choice.

 ISBN 963-679-230-5 : 40 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83545 ; 821.111/U76

 

322 -  VONNEGUT, KURT. Hocus Pocus : [roman] / Kurt Vonnegut ; Traducere şi note Vali Florescu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 360 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0010-9 : 21.50 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 83688 ; 821.111/V88

 

323 -  WALLACE, EDGAR. Jack Judecătorul / Edgar Wallace; [Traducere Doina Bucur]. - Bucureşti : Aldo Press, 2004

 239 p. - (Solaris).

 ISBN 973-701-045-0 : 10.90 lei.

 082.1 Solaris   821.111-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 II 83536 ; 821.111/W20

 

324 -  WILSON, JACQUELINE. Mi baj, lányok? / Jacqueline Wilson; Fordította Damokos Kata; Nick Sharratt rajzaival. - Budapest : Animus Kiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 208 p. : il.; 21,5 cm.

 Titl. orig. : Girls in Tears.

 ISBN 963-9563-06-4 : 35 lei.

 821.111-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/W70

 

 

 

325 -  WILSON, JACQUELINE. Szerelmes lányok / Jacqueline Wilson; Fordította Damokos Kata; Nick Sharratt rajzaival. - Budapest : Animus Kiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 156 p. : il.; 21,5 cm.

 Titl. orig. : Girls in Love.

 ISBN 963-9307-75-0 : 28 lei.

 821.111-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

 821.111/W70

 

326 -  WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE. Eszményi Sámuel / P. G. Wodehouse; Készült Várady György fordítása alaplján. - Budapest : Haxel Kiadó, 1999.

 248 p. ; 19.5 cm.

 Titl. orig. : Girls on the Boat.

 ISBN 963-85271-3-7 : 14 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83575 ; 821.111/W80

 

327 -  WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE.  Piccadilly Jim / P. G. Wodehouse; [Fordította] Vitéz Ágnes; Illusztrálta Kelemen Czakó Rita. - Budapest : Haxel Kiadó, 2001.

 256 p. : il. ; 19.5 cm.

 ISBN 963-85271-8-8 : 14 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83574 ; 821.111/W80

 

328 -  WODEHOUSE, PELHAM GRENVILLE.

 Sally kalandjai / P. G. Wodehouse; Fordította Révbíró Tamás. - Budapest : Dico Kiadó, 2004.

 231 p. ; 19.5 cm.

 Titl. orig. : The Adventures Of Sally.

 ISBN 963-85271-5-3 : 34 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83576 ; 821.111/W80

329 -  WOOLF, VIRGINIA. Flush / Virginia Woolf ; Fordította Rónay György. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005

 132 p.; 18.6 cm.

 ISBN 963-07-7770-3 : 39 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83552 ; 821.111/W83

 

330 -  WOOLF, VIRGINIA. Jurnalul unei scriitoare / Virginia Woolf ; Traducere din limba engleză de Mihai Miroiu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 448 p. - (Opere XX ; Seria de autor Wirginia Wolf).

 Prefaţă p. 5-8.

 ISBN 973-576-800-3 : 21.90 lei.

 821.111-94=135.1   082.1 Opere XX

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(jurnal).

 I 18341 ; 821.111/W83

 

331 -  YONGE, CHARLOTTE M. Micul duce / Charlotte M. Yonge ; Traducere de Irina Boghiţă. - Bucureşti : Corint Junior, 2005 (Universul).

 120 p.: il.

 ISBN 973-7789-34-2 : 10.90 lei.

 821.111-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 821.111/Y60

821.112.2  Literatură germană

 

332 -  BERNHARD, THOMAS. Da : [roman] / Thomas Bernhard ; Traducere de Francisca Solomon şi Dan Flonta ; Prefaţă de Gabriel D. Decuble. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 128 p.

 ISBN 973-697-237-2 : 6.50 lei.

 082.1 Ficţiune fără frontiere   821.112.2(436)-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman).

 II 83651 ; 821.112.2/B49

 

333 -  HUCHEL, PETER. Der Garten des Theofrast = Grădina lui Teophrast / Peter Huchel ; Traducere de Gabriel Horaţiu Decuble ; Prefaţă de Alexander Rubel. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 156 p. - (Gemini : Colecţia bilingvă de poezie).

 Nota ediţiei p. 4-5.

 ISBN 973-697-238-0 : 6.50 lei.

 082.1 Gemini : Colecţia bilingvă de poezie   821.112.2-1=135.1   821.112.2-1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(poezii).

 II 83649 ; 821.112.2/H91

 

334 -  MUSIL, ROBERT. Proza, dráma / Robert Musil; Forditotta Bán Zoltán András, Bor Ambrus, Forgách András...; A jegyzeteket összeállította és a kötetet szerkesztette Schulcz Katalin. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 2000 (AZ Print).

 600 p.

 ISBN 80-7149-381-3 : 10 lei.

 821.112.2(436)-82=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(antologie)

 III 27352 ; 821.112.2/M98

 

335 -  RILKE, RAINER MARIA. Cartea imaginilor : [versuri] / Rainer Maria Rilke ; Traducere, prefaţă, tabel cronologic şi glosar de Dumitru Marian. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 163 p. - (Universul poeziei).

 Cronologie p. 13-16.

 Bibliografie p. 17-19.

 ISBN 973-697-079-5 : 7.90 lei.

 082.1 Universul poeziei   821.112.2(436)-1=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(poezii).

 II 83642 ; 821.112.2/R54

 

336 -  RILKE, RAINER MARIA. Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph Rilke = Cîntul de iubire şi moarte al stegarului Christoph Rilke / Rainer Maria Rilke ; Traducere de George State. - Editia a 3-a, versiune nouă. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 66 p. - (Gemini : Colecţia bilingvă de poezie).

 ISBN 973-697-364-6 : 6 lei.

 082.1 Gemini : Colecţia bilingvă de poezie   821.112.2(436)-1=135.1   821.112.2(436)-1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(poezii).

 II 83650 ; 821.112.2/R54

 

337 -  TRAKL, GEORG. Verklärung = Transfigurare / Georg Trakl ; Selectie, traducere şi prefaţă de George State. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 121 p. - (Gemini : Colecţia bilingvă de poezie).

 Nota traducătorului p. 9.

 ISBN 973-697-094-9 : 6 lei.

 082.1 Gemini : Colecţia bilingvă de poezie   821.112.2(436)-1=135.1   821.112.2-1(436)-1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(poezii).

 II 83647 ; 821.112.2/T80

821.124  Literatură latină

 

338 -  VERGILIUS MARO, PUBLIUS. Eneida [Editura Mondero] / Virgiliu ; Traducere în forme originale de George Coşbuc ; Prefaţă şi note de Ion Acsan. - Bucureşti : Mondero, 2000.

 334 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9349-30-7 : 6 lei.

 821.124-1=135.1   821.124-13=135.1   

 082.1 Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale

 1. LITERATURĂ LATINĂ CLASICĂ(poezie)

 II 83755 ; 821.124/V47

 

 

 

821.131.1  Literatură italiană

 

339 -  ECO, UMBERTO. La Mancha és Bábel között : Irodalomról / Umberto Eco; Fordította Barna Imre, Gecser Ottó. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 503 p.; 19 cm.

 Titl. orig. : Sulla letteratura.

 ISBN 963-07-7544-1 : 55 lei.

 82.09   821.131.1-32=511.141

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(ştiinţifică şi filosofică)

 II 83578 ; 821.131.1/E15

 

340 -  ECO, UMBERTO. A rózsa neve / Umberto Eca; Fordította Barna Imre; A fordítást szakmailag ellenőrizte és a jegyzeteket készítete Klaniczay Gábor. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005.

 664 p., il.; 20.3 cm.

 Note p. 619-650.

 ISBN 963-07-7919-6 : 50 lei.

 821.131.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 821.131.1/E15

 

341 -  GATTI, CLAUDIO. Prevestirea : Thriller esoteric / Claudio Gatti; Traducere de Geo Vasile. - Iaşi : Polirom, 2005

 392 p. - (Biblioteca Polirom ; Thriller).

 ISBN 973-46-0018-4 : 26.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.131.1-31=135.1

II 83518 ; 821.131.1/G24

 

342 -  LUZI, MARIO. Poezii [Luzi, Mario] / Mario Luzi ; Traducere de Ştefania Mincu ; Prefaţă de Marin Mincu. - Bucureşti : Pontica, 2002.

 318 p. - (Biblioteca Italiană).

 ISBN 973-9224-60-1 : 12 lei.

 082.1 Biblioteca italiană   821.131.1-1=135.1

II 83613 ; 821.131.1/L97

821.133.1  Literatură franceză

 

343 -  BALZAC, HONORÉ DE. Istoria celor treisprezece / Honoré de Balzac; Traducere Năstase Adriana. - Bucureşti : Aldo Press, 2005 (Color House).

 317 p. - (Solaris).

 Postfaţă p. 316-317.

 Prefaţă p. 5-10.

 ISBN 973-7945-70-0 : 23.98 lei.

 082.1 Solaris   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 III 27266 ; 821.133.1/B25

 

344 -  Cea mai frumoasă istorie a iubirii / Dominique Simonnet, Jean Courtin, Paul Veyne... ; În româneşte Alexandru R. Săvulescu. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 152 p. - (Biblioteca erotică).

 Note biografice p. 142-147.

 Titl. orig. : Le plus belle histoire de l'amour.

 ISBN 973-697-098-1 : 9.90 lei.

 082.1 Biblioteca erotică   821.133.1-83=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(dialoguri)

 II 83637 ; 821.133.1/C33

 

345 -  CONSTANT, PAULE. Barátnők / Paule Constant; Forditotta Szoboszlai Margit. - s.l. : Ab Ovo, 1999

 176 p.

 Titlul original : Confidence pour confidence.

 ISBN 963-7853-80-4 : 2.50 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 III 27360 ; 821.133.1/C66

 

346 -  COSTER, CHARLES DE. Thyl Ulenspiegel : Legenda şi isprăvile ostăşeşti, vesele şi glorioase ale lui Thyl Buh-oglindă şi Lamme Goedzak pe meleagurile Flandrei şi aiurea [2005] / Charkes de Coster; Traducere de Traian Finţescu. - Bucureşti : Corint, 2005 (Lumina Tipo).

 456 p. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; Literatură Universală; 19).

 ISBN 973-9413-06-4 : 14.59 lei 15.90 lei.

 082.1 Bibliografie şcolară   821.133.1(493)-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 821.133.1/C76

 

347 -  DAUDET, ALPHONSE. Port-Tarascon : Ultimele aventuri ale ilustrului Tartarin [2005] / Alphonse Daudet; Traducere de Traian Finţescu. - Bucureşti : Corint, 2005

 134 p.: il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 18).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9413-05-6 : 9.50 lei.

 082.1 Bibliografie şcolară   821.133.1-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii).

 821.133.1/D21

 

348 -  DIDEROT, DENIS. Bijuterii indiscrete / Denis Diderot ; Traducere, prefaţă şi note de Emil Paraschivoiu. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 310 p. : fig., il. - (Biblioteca erotică).

 Note p. 296-307.

 ISBN 973-697-101-5 : 17 lei.

 082.1 Biblioteca erotică   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 83652 ; 821.133.1/D40

 

349 -  DIDEROT, DENIS. Călugăriţa / Denis Diderot ; Traducere şi prefaţă de Smaranda Cosmin. - Bucureşti : Mondero, 2001.

 164 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale).

 ISBN 973-9349-35-8 : 5.50 lei.

 082.1 Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale  

  821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 83762 ; 821.133.1/D40

350 -  DUMAS, ALEXANDRE. Laleaua neagra [Editura Niculescu] / Alexandre Dumas; Traducere Constantin Ionescu-Boeru. - Bucureşti : Niculescu, 2005.

 160 p. - (Cartea de vacanţă).

 Titlul original : La tulipe noir.

 ISBN 973-568-618-X : 7.78 lei.

 082.1 Cartea de vacanţă   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 821.133.1/D89

 

351 -  ECHENOZ, JEAN. Elmegyek : regény / Jean Echenoz; Forditotta Szoboszlai Margit. - s.l. : Ab Ovo, 2000.

 182 p.

 Titlul original : Je m'en vais.

 ISBN 963-7853-91-X : 4 lei.

 821.133.1-31

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 III 27348 ; 821.133.1/E14

 

352 -  FLAUBERT, GUSTAV. Salammbô : [roman] / Gustave Flaubert; [Traducere Andrei Nicolae]. - Bucureşti : Aldo Press, 2005 (Color House).

 287 p. - (Solaris).

 Index p. 283-286.

 ISBN 973-7945-72-7 : 23.98 lei.

 082.1 Solaris   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 III 27268 ; 821.133.1/F64

 

353 -  JACQ, CHRISTIAN. Champollion, az Egyiptomi / Christian Jacq ; fordította Jancsó Júlia. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 366 p.: h.

 Titl. orig. : Champollion l'Égyptien.

 ISBN 963-07-7492-5 : 26.00 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman biografic)

 III 27329 ; 821.133.1/J14

354 -  KOLTÉS, BERNARD-MARIE. Magányéjszaka. A gyapotmezők magányában : színművek / Bernard-Marie Kolteôs, Fáber András, Lakos Anna forditása. - s.l. : Ab Ovo, 1995 (Dunaújvárosi Nyomda).

 160 p. - (Abgang Könyvek).

 ISBN 963-7853-33-2 : 2.50 lei.

 082.1 Abgang Könyvek   821.133.1-27=511.141   821.133.1-2=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru).

 II 83700 ; 821.133.1/K69

 

355 -  MALOT, HECTOR. Romain Kalbris : [roman] / Hector Malot ; [Traducere de Cristina Perju]. - Bucureşti : Aldo Press, 2005 (Fed Print).

 257 p. - (Junior [Aldo Press] ; 4. Solaris).

 ISBN 973-7945-77-8 : 9.91 lei.

 821.133.1-93-31=135.1   082.1 Junior

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

 821.133.1/M19

 

356 -  MONTHERLANT, HENRY DE. Micuţa infantă de Castilia : [roman] / Henry de Montherlant ; Traducere de Irina Mavrodin. - Iaşi : Polirom, 2005.

 224 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-46-0016-8 : 15.90 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 83489 ; 821.133.1/M88

 

357 -  PENNAC, DANIEL. Dictatorul şi hamacul : [roman] / Daniel Pennac ; Traducere de Daniel Nicolescu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 224 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-681-724-5 : 22.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 83488 ; 821.133.1/P50

358 -  RAMBAUD, PATRICK. A csata : regény / Patrick Rambaud; Forditotta Szoboszlai Margit. - s.l. : Ab Ovo, 1999

 224 p. : fig.

 Titlul original : La Bataille.

 ISBN 963-7853-79-0 : 3.50 lei.

 821.133.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 III 27357 ; 821.133.1/R23

 

359 -  RICHELIEU, ARMAND JEAN DU PLESSIS, CARDINAL DUCE DE. Memorii [Richelieu, cardinal duce de] / Cardinalul duce de Richelieu ; Selecţie, traducere şi note Teodora Popa-Mazilu. - Bucureşti : Vivaldi, 2005

 742 p.

 Titl. orig. : Mémoires du cardinal duc de Richelieu.

 ISBN 973-9473-67-9 : 43.60 lei.

 94(44)(0:82-94)   821.133.1-94=135.1

 1. MEMORII                                                       2. FRANŢA(istoria)

 3. LITERATURĂ FRANCEZĂ(amintiri)

 II 83676 ; 821.133.1/R51

 

360 -  ROBBE-GRILLET, ALAIN. Tükörkép : emlékirat / Alain Robbe-Grillet; Fordította Fáber András. - s.l. : Ab Ovo, [1998] (Kaloprint Nyomda).

 167 p.

 Titlul original : Le miroir qui revient.

 ISBN 963-7853-69-3 : 3 lei.

 821.133.1-94=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii).

 III 27364 ; 821.133.1/R61

 

361 -  SEMPRUN, JORGE. Scrisul sau viaţa / Jorge Semprun ; Traducere şi prefaţă de Nicolae Balotă. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 270 p. - (Odiseu).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : L'écriture ou la vie.

 ISBN 973-697-093-0 : 17.50 lei.

 821.133.1-31=135.1   821.134.2.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

 II 83639 ; 821.133.1/S44

 

362 -  SIMENON, GEORGES. Domnul Gallet a decedat / Georges Simenon; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 191 p. - (Maigret).

 Titlul original : M. Gallet décédé.

 ISBN 973-46-0034-6 : 13.90 lei.

 082.1 Maigret   821.133.1(493)-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 83530 ; 821.133.1/S56

 

363 -  SIMENON, GEORGES. Maigret karácsonya. Hét kis kereszt : Két kisregény / Georges Simenon; Forditotta Lakatos Tibor és Mihály Ildikó. - Budapest : Kalligram, 1997

 160 p.

 Titlul original : Un noël de Maigret. Sept petites croix dans un carnet.

 ISBN 963-04-8917-1 : 3 lei.

 821.133.1-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman poliţist).

 II 83723 ; 821.133.1/S56

 

364 -  SIMENON, GEORGES. Maigret şi ucigaşul / Georges Simenon; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 208 p. - (Maigret).

 Titlul original : Maigret et le tueur.

 ISBN 973-681-901-9 : 13.90 lei.

 082.1 Maigret   821.133.1(493)-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 II 83531 ; 821.133.1/S56

 

365 -  VERNE, JULES. Cele cinci sute de milioane ale Begumei [Corint] / Jules Verne; Traducere şi note de Manuela Coravu. - Bucureşti : Corint, 2005 (Tiparg).

 168 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; Literatură Universală; 106).

 Note de subsol.

 Titlul original : Les 500 millions de la Begum.

 ISBN 973-653-743-9 : 9.50 lei.

 082.1 Bibliografie şcolară   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri).

 821.133.1/V48

 

366 -  ZÉVACO, MICHEL. Borgia! / Michel Zévaco; Traducere Teodora Ioniţă. - Bucureşti : Aldo Press, 2004

 574 p. - (Solaris).

 ISBN 973-701-012-4 : 29.90 lei.

 082.1 Solaris   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 83543 ; 821.133.1/Z58

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

367 -  ALLENDE, ISABEL. Ţara mea inventată : [roman] / Isabel Allende; Traducerea Cornelia Rădulescu. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Imprimeria de Vest).

 175 p. - (Raftul întâi).

 Titl. orig. : Mi Pais Inventado.

 ISBN 973-50-1069-0 : 18.00 lei.

 821.134.2(83)-31=135.1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman).

 II 83667 ; 821.134.2/.3/A42

 

368 -  COELHO, PAULO. Az alkimista / Paulo Coelho ; Fordította Simkó György és Piros Ákos. - Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 174 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : O Alquimista.

 ISBN 963-9261-90-4 : 36 lei.

 821.134.3(81)-31=511.141

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman).

 II 83579 ; 821.134.2/.3/C60

369 -  COELHO, PAULO. Zahir : [roman] / Paulo Coelho ; Traducere din portugheză de Gabriela Banu. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 336 p. - (Biblioteca "Paulo Coelho").

 ISBN 973-50-1060-7 : 24.00 lei.

 821.134.3(81)-31=135.1   082.1 Biblioteca "Paulo Coelho"

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman).

 II 83693 ; 821.134.2/.3/C60

 

370 -  MARÍAS, JAVIER. Chipul tău, mîine / Javier Marías ; traducere şi note de Andrei Ionescu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 2 vol. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-46-0039-7.

  vol.1 : Febră şi lance. - 478 p. - ISBN 973-681-939-6 : 27.50 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 I 18360 ; 821.134.2/.3/M38

 

371 -  PESSOA, FERNANDO. Odes e outros poemas = Ode şi alte poeme / Fernando Pessoa (Ricardo Reis) ; Traducere şi prefaţă de Dinu Flâmând. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 80 p. - (Gemini : Colecţia bilingvă de poezie).

 Volum apărut sub pseudonimul "Ricardo Reis".

 ISBN 973-697-056-6 : 5.50 lei.

 082.1 Gemini : Colecţia bilingvă de poezie   821.134.2-1   821.134.2-1=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(poezie).

 II 83643 ; 821.134.2/.3/P53

 

372 -  RUIZ ZAFÓN, CARLOS. Umbra vîntului : [roman] / Carlos Ruiz Zafón ; Traducere din limba spaniolă şi note de Dragoş Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2005.

 496 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-46-0024-9 : 29.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.134.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 II 83486 ; 821.134.2/.3/R90

373 -  VÁZQUEZ-FIGUEROA, ALBERTO. Tuareg : [roman] / Alberto Vázquez-Figueroa ; Traducere şi note de Dan Munteanu Colán şi Eugenia Alexe Munteanu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 334 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 ISBN 973-46-0049-4 : 21.50 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 I 18358 ; 821.134.2/.3/V40

821.135.1  Literatură română

 

374 -  ALECSANDRI, VASILE. Istoria misiilor mele politice / Vasile Alecsandri ; Ediţie îngrijită, postfaţă, tabel cronologic şi referinţe critice de Teodor Vârgolici . - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2001.

 112 p. - (Sinteze. Documente. Eseuri).

 Notă saupra ediţiei [1] p.

 ISBN 973-591-178-7 : 4.50 lei.

 821.135.1-94   821.135.1-6   082.1 Sinteze. Documente. Eseuri

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

 II 83760 ; 821.135.1/A36

 

375 -  ANDRAŞ, MIRCEA. Noapte cu mesteceni albi : poeme / Mircea Andraş. - Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1996 (S.C. Polidava S.A.).

 63 p.; 19.6 cm.

 ISBN 973-97621-5-8 : 0.25 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83662 ; 821.135.1/A51

 

376 -  ARGHEZI, TUDOR. Opere [Arghezi, Tudor] / Tudor Arghezi ; Ediţie îngrijită, tabel cronologic şi bibliografie de Mitzura Arghezi şi Traian Radu ; Prefaţă de Eugen Simion. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2000

 2 vol. - (Opere fundamentale).

 ISBN 973-9436-64-1 : 42 lei (vol. 1-2).

 vol. 1 : Versuri. - CXI ; 841 p. : p. facsimil. - Notă asupra ediţiei p. CV-CXI. - ISBN 973-9436-65-X.

 vol. 2 : Versuri. - 1032 p. - Bibliografie p. 863-889. - Referinţe critice p. 892-924. - Indice p. 979-1012. - ISBN 973-9436-66-8.

 082.1 Opere fundamentale   821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 83765(1-2) ; 821.135.1-82/A76

 

377 -  Atlasul literaturii române / Prof. Adrian Costache, prof. Luminiţa Cornea, prof. univ. dr. Cristina Ionescu ... - Budapest : Cartographia, 2003.

 45 p. : il., h. color.; 28 cm.

 ISBN 963-352-124-6 : 15 lei.

 821.135.1.09   821.135.1(084)   929:821.135.1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 IV 6209 ; 821.135.1.09/A91

 

378 -  AVRAM, HORIA IOAN. Isoane / Horia Ioan Avram; Prefaţă de Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Ansid, 2005.

 68 p.; 20,5 cm.

 ISBN 973-87378-5-0 : 10 lei.

 821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

 II 83473 ; 821.135.1/A95

 

379 -  BANCIU, PAUL EUGEN. Luna neagră (lucifericul) : Roman / Paul Eugen Banciu. - [Lugoj] : Anthropos, 2005 (Arbeit).

 353 p. - (Planetarium [Anthropos]).

 ISBN 973-7985-07-9 : 20 lei.

 821.135.1-31   082.1 Planetarium

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 I 18324 ; 821.135.1/B26

 

380 -  BLAGA, DORLI. Tatăl meu, Lucian Blaga / Dorli Blaga. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2004.

 380 p. : il. - (Ianus).

 ISBN 973-9279-70-8 : 8 lei.

 821.135.1-94   821.135.1.09 Blaga, Lucian   929 Blaga, Lucian   082.1 Ianus

 1. BIOGRAFIE(Blaga, Lucian)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 III 27311 ; 821.135.1.09/B56B

 

381 -  BRĂGARU, CARMEN. Dinu Pilat : un destin împlinit / Carmen Brăgaru. - Bucureşti : Du Style, 2000.

 332 p. : [1] pl. : sch ; [20] pl. : il.

 Bibliografie p. 298-311.

 Note p. 312-332.

 ISBN 973-9256-35-X : 5 lei.

 821.135.1.09   082.1 Monografii   929 Pillat, Dinu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83754 ; 821.135.1.09/P65B

 

382 -  BRUMARU, EMIL.

 Opera poetică [Brumaru, Emil][2005] / Emil Brumaru. - Ediţia a 2-a revăzută şi mult adăugită. - Chişinău : Cartier, 2005

 3 vol. - (Poesis).

 38.00 lei (vol.1-3).

  vol.1. - 224 p. - ISBN 9975-79-347-9.

  vol.2. - 202 p. - ISBN 9975-79-348-7.

  vol.3. - 278 p. - Index p. 255-270. - ISBN 9975-79-349-5.

 821.135.1-1   082.1 Poesis

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(poezie).

 I 18363(1-3) ; 821.135.1/B85

 

383 -  CARAGIALE, ION LUCA. Momente, Schiţe, Teatru / Ion Luca Caragiale. - Bucureşti : Elis, 2004 (Coresi).

 201 p. - (Nestematele copilăriei).

 ISBN 973-7801-02-4 : 4.30 lei.

 821.135.1-32   082.1 Nestematele copilăriei

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte)

 821.135.1/C23

 

384 -  CARAGIALE, ION LUCA. Opere [Caragiale, Ion] [Univers Enciclopedic] / Caragiale ; Ediţie îngrijită şi cronologie de Stancu Ilin, Nicolae Bârna, Constantin Hârlav ; Prefaţă de Eugen Simion. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2000 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 2 vol. - (Opere fundamentale).

 ISBN 973-9436-54-4 : 62.50 lei (vol. 1-2).

 vol. 1 : Proză literară. - LXIII ; 1836 p. - Note de subsol. - Cronologie p. XXXV-LXIV. - Notă asupra ediţiei p. LXV-LXVIII

ISBN 973-9436-55-2.

vol. 2 : Teatru. Scrieri despre teatru. Versuri. – VI, 1273 p. - Notă asupra ediţiei p. V-VI. - Note si comentarii p. 1077-1270

ISBN 973-9436-56-0

 082.1 Opere fundamentale   821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 83764(1-2) ; 821.135.1-82/C14

 

385 -  CARAGIALE, ION LUCA. Teatru [Caragiale, Ion Luca ; Ed. Elis] / Ion Luca Caragiale. - Bucureşti : Elis, 2005

 318 p. - (Biblioteca Elis).

 ISBN 973-7801-31-8 : 6.00 lei.

 821.135.1-2   082.1 Biblioteca Elis

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

 II 83689 ; 821.135.1/C23

 

386 -  CĂLINESCU, GEORGE. Opere [Călinescu, George][2004] / George Călinescu. - Bucureşti : Fundaţia Naţională pt. Ştiinţă şi Artă : Univers Enciclopedic, 2004.

 vol. - (Opere fundamentale).

 ISBN 973-7934-21-0 : 39.67 lei.

                 Vol.1 : Cartea nunţii. Enigma Otiliei. - CXI ; 872 p. - Cronologie p. XIX-CXI. - Note p. 807-870. - ISBN 973-7934-22-9.

 Vol.2 : Bietul Ioanide. Scrinul Negru. - 1864 p. - Note p. 1533-1863. - ISBN 973-7934-23-7.

 821.135.1-82   821.135.1-31   082.1 Opere fundamentale

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 I 18348(1-2) ; 821.135.1/C14

 

387 -  CĂRTĂRESCU, MIRCEA. Pururi tânăr înfăşurat în pixeli (din periodice) [Ediţia a 3-a] / Mircea Cărtărescu. - Bucureşti : Humanitas, 2005 (Accent Print).

 320 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0921-8 : 25.00 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 821.135.1/C27

 

388 -  CERNAT, PAUL. Războiul fluturilor / Paul Cernat, Andrei Ungureanu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 216 p. - (Ego ; Proză).

 Traducere şi adaptare dintr-o limbă necunoscută.

 ISBN 973-46-0047-8 : 16.90 lei.

 082.1 Ego   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83529 ; 821.135.1/C36

 

389 -  CODRESCU, ANDREI. Instrumentul negru : Poezii, 1965-1968 / Andrei Codrescu ; Prefaţă de Ştefan Baciu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2005.

 120 p. : il. - (Orfeu [Scrisul românesc]).

 Bio-bibliografie p. 111-117.

 Referinţe critice p. 118-119.

 ISBN 973-38-0447-9 : 9.17 lei.

 821.135.1-1   082.1 Orfeu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83621 ; 821.135.1/C60

 

390 -  DOBRESCU, ALEXANDRU. Maiorescu şi maiorescienii / Alexandru Dobrescu. - Bucureşti : Albatros, 2004.

 372 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-24-1004-3 : 16 lei.

 821.135.1.09 Maiorescu, Titu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83618 ; 821.135.1.09/M16D

 

 

 

391 -  DRĂGAN, JOSIF CONSTANTIN. Prin Europa [Rao] / Josif Constantin Drăgan. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 5 vol. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-832-1 : 239.90 lei (vol. 1-5).

                 Vol. 1 : Uitarea este, în fond, o trădare. - 416 p.

  ISBN 973-576-826-7.

 Vol. 2 : În drum spre Roma. - 384 p. - Note de subsol.

  ISBN 973-576-827-5.

 Vol. 3 : Europa Phoenix. - 608 p. - Note de subsol.

  ISBN 973-576-828-3.

 Vol. 4 : În lumea petrolului. - 416 p. - Note de subsol.

  ISBN 973-576-829-1.

 Vol. 5 : Mediterana, vrajă şi primejdie. – 283 p.

   ISBN 973-576-830-5.

 082.1 Biblioteca RAO   821.135.1-992   913(4)(0:82-992)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie).

 II 83516(1-5) ; 821.135.1/D73

 

392 -  EMINESCU, MIHAI. Poezii = Versek [Eminescu, Mihai] [100+1 Gramar] / Mihai Eminescu. - Ediţie îngrijită = A kötet összeállította Balogh József. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2000.

 304 p. : il. - (Confluenţe = Kölcsönhatások).

 Ediţie bilingvă română-maghiară.

 ISBN 973-591-076-4 : 6 lei.

 821.135.1-1=511.141   821.135.1-1   082.1 Confluenţe = Kölcsönhatások

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83763 ; 821.135.1/E48

 

393 -  EMINESCU, MIHAI. Poezii [Eminescu, Mihai] [Elis] / Mihai Eminescu. - Bucureşti : Elis, 2005 (Coresi).

 238 p. : il. - (Nestematele copilăriei).

 Note biografice p. 237-238.

 ISBN 973-7801-32-6 : 4.20 lei.

 082.1 Nestematele copilăriei   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83537 ; 821.135.1/E48

 

394 -  FIRAN, FLOREA. Profiluri şi structuri literare : Contribuţii la o istorie a literaturii române / Florea Firan. - Craiova : Scrisul Românesc, 2003.

 2 vol. - (Hermes [Scrisul Românesc]).

 10 lei (vol 2 ).

 Vol. 2 : (M-Z). - 420 p. : il. - Bibliografie p. 412-415.

  ISBN 973-38-0391-X : 10 lei.

 821.135.1.09   821.135.1(091)   082.1 Hermes

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(istorie literară).

 III 27380 ; 821.135.1.09/F59

 

395 -  GEORGE, ALEXANDRU. Simple întâmplări la sensul din urmă / Alexandru George. - Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, 2004.

 189 p.

 ISBN 973-7751-29-9 : 6 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 83610 ; 821.135.1/G31

 

396 -  GHEORGHE, MIRCEA. Partida de canastă : Povestiri / Mircea Gheorghe; Prefaţă de Liviu Antonesei. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 256 p. - (Ego ; Proză).

 ISBN 973-681-894-2 : 19.50 lei.

 082.1 Ego   821.135.1-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 83521 ; 821.135.1/G40

 

397 -  GOLOPENŢIA, ANTON. Rapsodia epistolară : Scrisori primite şi trimise de Anton Golopeţia (1923-1950) / Anton Golopeţia. - Bucureşti : Albatros, 2004.

 vol.

 vol.1 : (Ion Adamesteanu - Nina Crainic) / Ion Adameşteanu, Nina Crainic ; Introducere şi note de Sanda Golopenţia. - Ediţie îngrijită de Sanda Golopenţia şi Ruxandra Guţu Pelazza. - XLIII ; 494 p. : il. - Nota asupra ediţiei p. XXXIX. - Abrevieri p. XLI. - Lista ilustraţiilor p. XLIII. - Note si comentarii la sf. scrisorilor. - Index p. 467-481. - ISBN 973-24-1037-X : 28 lei.

 821.135.1-6

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

 III 27305 ; 821.135.1/G68

 

398 -  HOLBAN, ANTON. Conversaţii cu o moartă / Anton Holban; Antologie, prefaţă, note şi comentarii de Marius Chivu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 272 p. - (Fiction Canonn).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-949-3 : 17.90 lei.

 082.1 Fiction Canon   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte).

 II 83517 ; 821.135.1/H75

 

399 -  IBRĂILEANU, GARABET. Adela : fragment din jurnalul lui Emil Codrescu (iulie-august 189...) / Garabet Ibrăileanu ; Prefaţă, curriculum vitae şi bibliografie de Aureliu Gogi. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2001.

 XVI ; 162 p. - (100+1 Capodopere ale romanului românesc).

 Bibliografie p. XVI.

 Note de subsol.

 Biobibliografie p. IX-XII.

 ISBN 973-591-270-8 : 4 lei.

 821.135.1-31   082.1 100+1 Capodopere ale romanului românesc

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83757 ; 821.135.1/I-32

 

400 -  KERIM, SILVIA. "Parfumeria" : Ceauşescu's destruction of "Little Paris" / Silvia Kerim ; Translation from the Romanian by Brenda Walker. - Bucureşti : Universalia, 2000.

 158 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-99880-5-9 : 3 lei.

 321.74(498)(0:82-94)   821.135.1-94=111

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 II 83734 ; 821.135.1/K36

401 -  LASCAROV-MOLDOVANU, ALEXANDRU.

 Flori creştine / Al. Lascarov-Moldovanu. - Bucureşti : Compania, 2005 (Print Multicolor).

 143 p.; 20 cm. - (Optimum).

 ISBN 973-7841-14-X : 15 lei.

 821.135.1-32   082.1 Optimum

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă).

 II 83653 ; 821.135.1/L23

 

402 -  MACEDONSKI, ALEXANDRU. Opera poetică [Macedonski, Alexandru] / Alexandru Macedonski. - Chişinău : Cartier, 2000 (Tipografia centrală).

 3 vol. - (Poesis [Cartier]).

 16.50 lei (vol.1-3).

  vol. 1. - 120 p. - ISBN 9975-79-072-0.

  vol. 2. - 214 p. - ISBN 9975-79-073-9.

  vol. 3. - 80 p. - Index p. 71-78. - ISBN 9975-79-074-7.

 821.135.1-1   082.1 Poesis

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

 I 18364(1-3) ; 821.135.1/M11

 

403 -  MANOLESCU, NICOLAE. Teme (în selectia autorului) / Nicolae Manolescu. - Bucureşti : Universalia, 2000.

 479 p. - (Eseuri [Universalia]).

 Notă bibliografică [1] p.

 ISBN 973-99880-3-2 : 5.50 lei.

 821.135.1-4   821.135.1.09   82.09=135.1   082.1 Eseuri

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83748 ; 821.135.1/M27

 

404 -  MARCUS, SOLOMON. Întâlnirea extremelor : Scriitori în orizontul ştiinţei / Solomon Marcus. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 308 p.

 Notă bio-bibliografica p. 291.

 Indice p. 292-300.

 ISBN 973-697-284-4 : 15 lei.

 821.135.1.09:50-051   50-051:821.135.1.09   82.09:50-051   50-051:82.09   82.90=135.1   082.1 Sinteze

 1. BIOGRAFII COLECTIVE(oameni de ştiinţă)                            2. SCRIITORI.

 III 27306; 821.135.1.09/M34

 

405 -  MARIA, REGINA ROMÂNIEI. Însemnări zilnice / Maria Regina României ; Traducere de Sanda-Ileana Racoviceanu ; Îngrijire de ediţie, introducere şi note de Vasile Arimia. - Bucureşti : Albatros, 2005.

 vol.

 ISBN 973-24-0981-9.

 Vol.4 : (1 ianuarie-31 decembrie 1922). - 440 p. - Note p. 409-439. - ISBN 973-24-1063-9 : 16 lei.

 821.135.1-94   929.52 Hohenzollern   94(498)"1922"(0:82-94)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

 II 83619 ; 821.135.1/M38

 

406 -  MAVRODIN IRINA. Operă şi monotonie şi alte eseuri din perspectivă poietică/poetică / Irina Mavrodin. - Craiova : Scrisul Românesc, 2004.

 191 p. - (Hermes [Scrisul Românesc]).

 ISBN 973-38-0428-2 : 3.67 lei.

 821.135.1-4   821.135.1.09   82.09=135.1   082.1 Hermes

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83609 ; 821.135.1/M50

 

407 -  MIHĂESCU, GIB. I.

 Opere [Mihăescu, Gib] / Gib I. Mihăescu. - Craiova : Scrisul Românesc, 2004.

 vol. - (Clasicii români comentaţi).

 ISBN 973-38-0424-X.

 Vol.1 : La "Graniflora" / Ediţie îngrijită şi postfaţă de Florea Firan. - 220 p. - Postfaţă p. 203-213. - Repere critice p. 214-218.

  ISBN 973-38-0-420-7 : 4.59 lei.

 821.135.1-82   821.135.1-32   082.1 Clasicii români comentaţi

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 83623 ; 821.135.1/M68

 

 

 

408 -  MIHĂILESCU, DAN C. Scrieri de plăcere / Dan C. Mihăilescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2004.

 272 p.

 ISBN 973-8434-45-9 : 13.46 lei.

 821.135.1-92   821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 83616 ; 821.135.1/M69

 

409 -  MODORCEA, GRID. Fără violenţă / Grid Modorcea. - Bucureşti : Evenimentul, 1992 (Helicon).

 88 p. : il.

 Dedicaţie din partea autorului.

 ISBN 973-553-018-X : 1.00 lei.

 821.135.1-22

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 I 18329D ; 821.135.1/M84

 

410 -  MODORCEA, GRID. Măştile lui Caragiale sau Spovedania lui Mitică de la origini şi până mai apoi / Grid Modorcea. - Bucureşti : Tibo, 2002.

 469 p.

 ISBN 973-85759-3-1 : 250000 lei.

 821.135.1.09 Caragiale, I.L.   929 Caragiale, I.L.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83470 ; 821.135.1.09/C23M

 

411 -  MODORCEA, GRID. Mesalina sau Despre Păcat şi Purificare în Ţara Sfântă : dialog profetic / Grid Modorcea. - Bucureşti : Tibo, 2002.

 482 p.

 ISBN 973-85759-1-5 : 250000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

 II 83472 ; 821.135.1/M84

 

412 -  MODORCEA, GRID. Miasme de parfum : comedie fuckyoucistă / Grid Modorcea. - Bucureşti : Editura Victor Frunză, 2005.

 100 p.

 Dedicaţie din partea autorului.

 ISBN 973-9120-43-1 : 3.00 lei.

 821.135.1-225

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

 II 83474D ; 821.135.1/M84

 

413 -  MODORCEA, GRID. Sfânta treime a poeziei româneşti / Grid Modorcea. - Bucureşti : Tibo, 2003.

 216 p.

 ISBN 973-85759-4-X : 100000 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83471 ; 821.135.1.09/M84

 

414 -  MORAR, IOAN T. Lindenfeld / Ioan T. Morar; Prefaţă de Marius Chivu. - Iaşi : Polirom, 2005 (Multiprint).

 156 p. - (Fiction Ltd.).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-978-7 : 23.50 lei.

 082.1 Fiction Ltd.   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83522 ; 821.135.1/M89

 

415 -  MUŞEŢEANU, CRIŞAN V. Strigătul sau proiecţia unui necunoscut în secolul în care a trăit / Crişan V. Muşeţeanu. - Ediţie definitivă. - Bucureşti : Jurnalul Literar, 2003.

 213 p. ; [4] pl. : il.

 ISBN 973-9365-58-2 : 4 lei.

 821.135.1-94   355.48(100)"1937/1945"(0:82-94)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 II 83746 ; 821.135.1/M98

 

416 -  PAVEL, TOMA. Fragmente despre cuvinte / Toma Pavel ; Postfaţă de Mihai Şora. - Ediţia a 2-a. - Piteşti : Paralela 45, 2002.

 161 p. - (Colecţia 60 ; Eseu).

 ISBN 973-593-627-5 : 3 lei.

 821.135.1-4   082.1 Colecţia 60

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 83744 ; 821.135.1/P46

 

417 -  PETRAŞ, IRINA. Ion Creangă povestitorul / Irina Petraş. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2004.

 148 p. : il.

 Note de subsol.

 Referinţe critice p. 142-143.

 Bibliografie p. 143-145.

 ISBN 973-9279-68-6 : 5 lei.

 821.135.1.09 Creangă, Ion   082.1 Mica bibliotecă critică

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 III 27310 ; 821.135.1.09/C84P

 

418 -  PETRESCU, CAMIL. Eugen Lovinescu sub zodia seninătăţii imperturbabile / Camil Petrescu ; Ediţie ingrijită şi cuvânt înainte de Florica Ichim ; "Măşti" de Marcel Iancu. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2004.

 176 p. : il. - (Sinteze. Documente. Eseuri).

 Cronologie p. 149-174.

 Note de subsol.

 ISBN 973-591-483-2 : 5.98 lei.

 821.135.1.09 Lovinescu, Eugen   082.1 Sinteze. Documente. Eseuri

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83608 ; 821.135.1.09/L81P

 

419 -  PETRESCU, IOANA EM. Eminescu : Modele cosmogonice si viziune poetică / Ioana Em. Petrescu ; Ediţie îngrijită şi prefaţată de Irina Petraş. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 354 p. - (Studii ; Studii literare).

 Note la sf. capitolelor.

 Rezumat în lb. franceză p. 235-243.

 Indice p. 245-148.

 ISBN 973-697-274-7 : 9.90 lei.

 082.1 Studii   821.135.1.09 Eminescu, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83632 ; 821.135.1.09/E48P

 

420 -  PETRESCU, IOANA EM. Jurnal (1959-1990) / Ioana Em. Petrescu ; Cuvânt înainte de Elena Neagoe ; Postfaţă de Carmen Muşat. - Ediţie îngrijită de Rozalia Borcilă si Elena Neagoe. - Piteşti : Paralela 45, 2005.

 354 p. - (Odiseu.

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică p. 284-287.

 Addenda p. 289-345.

 ISBN 973-697-396-4 : 18 lei.

 082.1 Odiseu   821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 83640 ; 821.135.1/P57

 

421 -  PODOABĂ, VIRGIL. Metamorfozele punctului : În jurul experienţei revelatoare / Virgil Podoabă. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 354 p. - (Deschideri).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-697-144-9 : 17 lei.

 082.1 Deschideri   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83638 ; 821.135.1.09/P73

 

422 -  POPESCU, DUMITRU RADU. Anglia : Anglia. Dante şi Virgiliu se întâlnesc, la Paris, cu Belmondo. Oxigen. Bătrânul Vişan / Dumitru Radu Popescu ; "Dumitru Radu Popescu, scriitorul şi opera" de Florea Firan. - Bucureşti : Scrisul Românesc, 2003.

 296 p. - (Thalia).

 ISBN 973-38-0351-0 : 3 lei.

 821.135.1-2   082.1 Thalia

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

 II 83741 ; 821.135.1/P81

 

423 -  POPOVICI, VAVILA. Insomniile unei veri / Vavila Popovici. - Bucureşti : Elion, 2002.

 86 p.

 ISBN 973-8362-02-4 : 2 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83747 ; 821.135.1/P83

 

424 -  SÎRBU, ION D. Printr-un tunel : (corespondenţă) / Ion D. Sîrbu, Horia Stanca. - Ediţie îngrijită de Dumitru Velea. - Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997

 167 p.; 20 cm.

 ISBN 973-9762-3-1 : 0.50 lei.

 821.135.1-6

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă).

 II 83657 ; 821.135.1/S60

 

425 -  SMARANDACHE, FLORENTIN. Frate cu meridianele şi paralelele : (note de călătorie) / Florentin Smarandache. - Râmnicu-Vâlcea : Offsetcolor, 2004.

 vol.

  vol. 1. - 167 p. : il. - ISBN 973-7743-05-9 : 30000 lei.

  vol. 2. - 2005. - 170 p. : il. - ISBN 973-7743-19-9 : 30 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 II 82253 (1-2) ; 821.135.1/S64

 

426 -  SMARANDACHE, FLORENTIN. India magică : (note de călătorie) / Florentin Smarandache. - Râmnicu-Vâlcea : Editura Offsetcolor, 2005.

 89 p. : il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-7743-16-4 : 10 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 83656 ; 821.135.1/S64

 

427 -  STANCA, DAN. Apocalips amânat : [roman] / Dan Stanca; Prefaţă de Elisabeta Lăsconi. - Ediţie revăzută şi definitivă. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 1999.

 XI ; 292 p. - (100+1 Capodopere ale romanului românesc).

 Bio-bibliografie p. IX-XI.

 ISBN 973-591-168-X : 4.80 lei.

 821.135.1-31   082.1 100+1 Capodopere ale romanului românesc

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83756 ; 821.135.1/S76

 

428 -  STĂNESCU, NICHITA. Opera magna [Stănescu, Nichita] / Nichita Stănescu ; Ediţie integrală, cronologică realizată de Alexandru Condeescu ; Studiu introductiv şi reperele biografice apartin îngrijitorului ediţiei. - Bucureşti : Muzeul literaturii române, 2004.

 6 vol.

 ISBN 973-8031-97-4 : 50 lei (v.1-2).

                 Vol. 1 : 1953-1965. - LXXXIV ; 499 p. - Note de subsol.

  ISBN 973-8031-98-2.

                 Vol. 2 : 1966-1970. - VI ; 552 p. - Note de subsol. - Cronologie p. V-VI. - ISBN 973-7751-12-4.

 821.135.1-82   821.135.1-1(082)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27303(1-2) ; 821.135.1/S77

 

429 -  STĂNESCU, NICHITA. Opera poetică [Stănescu, Nichita] / Nichita Stănescu. - Ediţie alcătuită de Mircea Coloşenco. - Chişinău : Cartier, 2005 (Tipografia Centrală).

 2 vol. - (Poesis).

 28.00 lei (vol.1-2).

  vol.1. - 256 p. - ISBN 9975-79-339-8.

  vol.2. - 256 p. - Index p. 241-250. - ISBN 9975-79-340-1

 821.135.1-1   082.1 Poesis

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18362(1-2) ; 821.135.1/S77

 

430 -  Stropi de suflet / [Antologator Adela Cazacu]; Desene Adela Puiac. - Cluj-Napoca : Editura Mega, 2005.

 72 p. : il.; 18.3 cm.

 ISBN 973-7867-15-7 : 10 lei.

 821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83654 ; 821.135.1-82/S91

 

431 -  TITEL, SORIN. Clipa cea repede : [roman] / Sorin Titel ; Prefaţă şi curriculum vitae de Elisabeta Lăsconi. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 1998.

 XXIX ; 240 p. - (100+1 Capodopere ale romanului românesc).

 ISBN 973-591-019-5 : 3 lei.

 821.135.1-31   082.1 100+1 Capodopere ale romanului românesc

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83758 ; 821.135.1/T65

 

432 -  ŢENE, AL. FLORIN. Chipul din oglindă : roman / Al. Florin Ţene; Postfaţă de Dumitru Velea. - Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997 (S.C. Polidava S.A.).

 107 p.; 20 cm.

 ISBN 973-97621-8-2 : 0.50 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83661 ; 821.135.1/T36

 

433 -  ŢEPENEAG, DUMITRU. Hotel Europa : roman [Ţepeneag, Dumitru] / Dumitru Ţepeneag ; Prefaţă şi curriculum vitae de Nicolae Bârna. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 1999.

 XXVIII ; 390 p. - (100+1 Capodopere ale romanului românesc).

 ISBN 973-591-095-0 : 1 leu.

 821.135.1-31   082.1 100+1 Capodopere ale romanului românesc

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83759 ; 821.135.1/T44

 

434 -  ŢEPENEAG, DUMITRU. La belle Roumaine : roman / Dumitru Ţepeneag. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 190 p. - (Biblioteca românească ; Proză).

 ISBN 973-697-226-7 : 9.90 lei.

 082.1 Biblioteca românească   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83641 ; 821.135.1/T44

 

 

 

435 -  ŢOIU, CONSTANTIN. Însoţitorul : roman / Constantin Ţoiu. - Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, 2004.

 382 p.

 ISBN 973-7751-16-7 : 13.50 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83611 ; 821.135.1/T69

 

436 -  URECHE, GRIGORE. Letopiseţul Ţării Moldovei [Ureche, Grigore] [100+1 Gramar] / Grigore Ureche ; Prefaţă, Tabel cronologic, Referinţe critice şi Glosar de Dan Horia Mazilu. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2003.

 181 p. - (Pagini alese. Literatură română).

 Note de subsol.

 ISBN 973-591-329-1 : 7 lei.

 082.1 Pagini alese. Literatura română   821.135.1-94   94(498.3)"1359/1595"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri istorice)

 II 83607 ; 821.135.1/U75

 

437 -  UŢICĂ, NICOLAE. Asimptotă la nemărginire / Nicolae Uţică. - Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1996 (S.C. Helicon Banat S.A.).

 72 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 973-97621-1-5 : 0.20 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83660 ; 821.135.1/U94

 

438 -  VELEA, DUMITRU. A doua navigaţie : poeme / Dumitru Velea. - Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1997 (S.C. Polidava S.A.).

 248 p.; 18.7 cm.

 ISBN 973-97621-7-4 : 0.50 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83658 ; 821.135.1/V43

 

439 -  VIŞNIEC, MATEI. Mansardă la Paris cu vedere spre moarte : (teatru) / Matei Visniec ; Cu un cuvânt înainte al autorului ; şi o postfaţă de Mirela Nedelcu-Patureanu. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 286 p. - (Biblioteca românească - Teatru).

 Bio-bibliografie p. 265-274.

 ISBN 973-697-248-8 : 15 lei.

 082.1 Biblioteca românească - Teatru   821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

 II 83634 ; 821.135.1/V68

821.16  Literaturi slave

 

440 -  BULGAKOV, MIHAIL. Însemnările unui tînăr medic : [nuvele] / Mihail Bulgakov ; Selecţie de Mircea Aurel Buiciuc ; Traducere şi note de Emil Iordache şi Mircea Aurel Buiciuc. - Iaşi : Polirom, 2005.

 216 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 ISBN 973-681-991-4 : 16.90 lei.

 821.161.1-32=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(nuvele).

 I 18357 ; 821.161.1/B91

 

441 -  DOBŠINSKÝ, PAVOL. A világhódító lovag : Szlovák népmesék / Pavol Dobšinský; Forditotta Bartócz Ilona, Boné András, Farkas Jenő..., Illusztrálta L'udovít Fulla. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1997 (Svornost' Nyomda).

 200 p. : Il.

 ISBN 80-7149-126-8 : 1 lei.

 821.162.4-93=511.141

 1. LITERATURĂ SLOVACĂ (poveşti).

 821.16/.19/D60

 

442 -  HLEBNIKOV, VELIMIR. KA : proză, teatru, eseuri / Velimir Hlebnikov; Versiune românească, prefaţă, tabel cronologic şi note de Leo Butnaru. - Nădlac : Editura Ivan Krasko, 2005.

 187 p.; 20.5 cm. - (Punţi).

 Tabel cronologic p. 183-185.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8324-70-X : 20 lei.

 821.161.1-82=135.1   082.1 Punţi

 1. LITERATURĂ RUSĂ(antologie).

 II 83663 ; 821.161.1/H67

 

443 -  HRABAL, BOHUMIL. L-am servit pe regele Angliei : [roman] / Bohumil Hrabal ; Traducere de Jean Grosu. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 296 p.

 Titl. orig. : Obsluhoval jsemanglického.

 ISBN 973-697-067-1 : 9.90 lei.

 082.1 Ficţiune fără frontiere   821.162.3-31=135.1

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 II 83645 ; 821.16/19/H87

 

444 -  HRABAL, BOHUMIL. Minunea noastră cea de toate zilele : Universul meu / Bohumil Hrabal ; Prefaţă de C. Rogozanu ; Traducere de Jean Grosu. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 428 p.

 Note de subsol.

 Titl. orig. : Muj svet.

 ISBN 973-697-100-7 : 19.90 lei.

 082.1 Ficţiune fără frontiere   821.162.3-31=135.1

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 II 83646 ; 821.16/19/H87

 

445 -  JEROFEJEV, VIKTOR. A jó Sztálin / Viktor Jerofejev ; Fordította Goretity József. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 424 p.; 19 cm.

 Note p. 419-423.

 ISBN 963-07-7786-X : 48 lei.

 821.161.1-31=511.141

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 83568 ; 821.161.1/J48

 

446 -  KAFKA, FRANZ. Corespondenţă [Kafka, Franz] / Franz, Kafka; Traducere din limba germană Radu Gabriel Pârvu. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 Vol. - (Biblioteca Rao).

  Vol.1. - 380 p. - Note de subsol. - ISBN 973-576-694-9 : 34.90 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.112.2-6=135.1   821.162.3-6=135.1

 1. LITERATURĂ CEHĂ(corespondenţă)

 II 83520 ; 821.16/.19/K14

 

447 -  MILER, ZDENĔK. A kisvakond és a mackók / Zdenĕk Miler; Fordította Balázs Andrea. - 2. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2005.

 12 p. : il. color; 16 cm.

 ISBN 963-11-8005-0 : 13 lei.

 821.162.3-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(poveşti).

 821.16/.19/M72

 

448 -  MILER, ZDENĔK. A kisvakond nadrágja / Zdenĕk Miler, Eduard Petisůka; Fordította Balázs Andrea. - 2. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2005.

 12 p. : il. color; 16 cm.

 ISBN 963-11-8004-2 : 13 lei.

 821.162.3-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(poveşti).

 821.16/.19/M72

 

449 -  PIŠT'ANEK, PETER. Különcök / Peter Pišt'anek; Forditotta Hizsnyai Tóth Ildikó. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1999 (Valeur Nyomda Kft.).

 264 p.

 ISBN 80-7149-304-X : 5 lei.

 821.162.4-31=511.141

 1. LITERATURĂ SLOVACĂ (roman).

 II 83698 ; 821.16/.19/P68

 

 

 

450 -  SIENKIEWICZ, HENRYK. Potopul [Sienkiewicz, Henryk] / Henryk Sienkiewicz; Traducere, prefaţă şi note de Stan Velea. - Bucureşti : Leda, 2005 (Vizual).

 2 vol. - (Leda clasic).

 ISBN 973-7786-37-8 : 59.90 (1-2) lei.

 Vol.1. - 744 p. - Note de subsol. - Tabel cronologic p. 18-19.

  ISBN 973-7786-38-6.

                  Vol.2. - 664 p. - Note de subsol. - ISBN 973-7786-39-4

 082.1 Leda clasic   821.162.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(roman).

 III 27269(1-2) ; 821.16/.19/S54

 

451 -  SOROKIN ,VLADIMIR. Dimineaţa lunetistului : [proză] / Vladimir Sorokin ; Traducere din limba rusă şi prefaţă de Mihail Vakulovski şi Alexandru Vakulovski. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 272 p.

 Titl. orig. : Utro snaipera.

 ISBN 973-697-281-X : 19 lei.

 082.1 Ficţiune fără frontiere   821.161.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(proză scurtă)

 II 83644 ; 821.161.1/S69

 

452 -  URBAN, MILOŠ. Hastrman, a vizek fejedelme : Zöldregény / Miloš Urban; Forditotta Beke Márton; Utószó Beke Márton. - Budapest : Kalligram, 2003 (Valeur Kft.).

 310 p.

 Titlul original : Hastrman. Zelený román.

 ISBN 80-7149-580-8 : 5 lei.

 821.162.3-31=511.141

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 III 27340 ; 821.16/.19/U72

 

 

 

 

 

821.17/.9  Alte literaturi

 

453 -  AYGHI, GHENNADI. Mai pur decât sensul : poeme eseuri / Ghennadi Ayghi; Versiune românească, prefaţă, tabel cronologic şi note de Leo Butnaru. - Nădlac : Editura Ivan Krasko, 2005.

 186 p.; 20.5 cm. - (Punţi).

 Tabel cronologic p. 178-184.

 ISBN 973-8324-71-8 : 5 lei.

 821.512.111-1=135.1   082.1 Punţi

 1. LITERATURĂ CHUVASHĂ(poezii).

 II 83664 ; 821.51/.72/A98

 

454 -  BATTÚTA, IBN. Utazás [Battúta, Ibn] / Ibn Battúta; Fordította Prilebszky Csilla, Boga István. - Budapest : Non-Profit Books, 2005.

 115 p. - (n-pb ; 1).

 Numele real al autorului este Abú Abd Allah Mohamed ibn Abd Allah ibn Ibrahim al-Laváti at-Tandsi : sejk.

 ISBN 963-9431-33-8 : 2 lei.

 082.1 n-pb   821.411.16'08-992=511.141

 1. LITERATURĂ EBRAICĂ(jurnal de călătorie).

 II 83704 ; 821.41/.45/B37

 

455 -  BEKTAŞ, CENGIZ. Yapisi yüređýn = Clădirea inimii / Cengiz Bektaş; Traducere de Ioana Ieronim. - Nădlac : Editura Ivan Krasko, 2005 (S.C. Slavia S.A.).

 67 p. : il.; 20.5 cm. - (Punţi ; 36).

 ISBN 973-8324-76-9 : 5 lei.

 821.512.161-1=135.1   821.512.161-1   082.1 Punţi

 1. LITERATURĂ TURCĂ(poezii).

 II 83665 ; 821.512.1/B41

 

456 -  HAMED, ANWAR. A fájdalom kövei / Anwar Hamed. - Budapest : Hungarus, 2004.

 123 p. - (h21 ; 2).

 ISBN 963-9431-35-4 : 2 lei.

 821.411.16-31   082.1 h21

 1. LITERATURĂ EBRAICĂ(roman).

 II 83725 ; 821.41/.45/H19

 

457 -  KADARE, ISMAIL. Fiica lui Agamemnon ; Succesorul / Ismail Kadare ; Traducere din limba albaneză, prefaţă şi note de Marius Dobrescu. - Iaşi : Polirom, 2005.

 247 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Note de subsol.

 Titl. orig. : Vajza e Agamemnonit Pasardësi.

 ISBN 973-46-0022-2 : 19.50 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.18-31=135.1

 1. LITERATURĂ ALBANEZĂ(roman).

 II 83487 ; 821.16/.19/K12

 

458 -  OZ, AMOS. Fekete doboz : regény / Amos Oz; Héber eredetiből forditotta Ács Gábor. - s.l. : Ab Ovo, 1994

 239 p.

 ISBN 963-7853-17-0 : 2.50 lei.

 821.411.16'08-31=511.141

 1. LITERATURĂ Israeliană(roman).

 III 27362 ; 821.41/.45/O-99

821.511.141  Literatură maghiară

 

459 -  ARANY JÁNOS. Arany János balladái [Sziget Könyvkiadó] / Arany János. - Budapest : Sziget Könyvkiadó, 2002 (Szekszárdi Nyomda).

 160 p.; 19.3 cm. - (Sziget Verseskönyvek).

 ISBN 963-8138-68-8 : 30 lei.

 821.511.141-1   082.1 Sziget Verseskönyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(balade).

 II 83570 ; 821.511.141/A70

 

460 -  ARANY JÁNOS. Arany János válogatott versei / Arany János. - [Budapest] : Anno Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 284 p. ; 20.5 cm.

 ISBN 963-375-351-1 : 15 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 83558 ; 821.511.141/A70

 

461 -  ARANY JÁNOS. Rózsa és Ibolya : népmese / Arany János; Rabóczky Ferenc rajzaival. - Budapest : Szó Kiadó, 2003 (Sylvester János Nyomda Kft.).

 40 p.: il. color; 28.8 cm.

 ISBN 963-212-550-9 : 31 lei.

 821.511.141-91-34   821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/A70

 

462 -  ARANY JÁNOS. Toldi. Toldi estéje / Arany János. - s.l. : Puedlo Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 128 p.; 20 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 963-9477-133-6 : 6 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 83577 ; 821.511.141/A70

 

463 -  BAKÓ KRISZTINA. Vidám cicák / Bakó Krisztina; Rajzolta Pierre Couronne. - s.l. : Junior Kiadó, s.a.

 10 p. : il. color; 19 cm.

 ISBN 80-7146-677-8 : 8 lei.

 821.511.141-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 821.511.141/B18

 

464 -  BAKÓ KRISZTINA. Vidám kutyák / Bakó Krisztina; Rajzolta Pierre Couronne. - s.l. : Junior Kiadó, s.a.

 10 p. : il. color; 19 cm.

 ISBN 80-7146-676-X : 8 lei.

 821.511.141-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 821.511.141/B18

 

465 -  BAKÓ KRISZTINA. Vidám nyuszik / Bakó Krisztina; Rajzolta Pierre Couronne. - s.l. : Junior Kiadó, s.a.

 10 p. : il. color; 19 cm.

 ISBN 80-7146-675-1 : 8 lei.

 821.511.141-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 821.511.141/B18

 

466 -  BALASSA PÉTER. Nádas Péter / Balassa Péter. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1997 (Uniprint Nyomda Kft.).

 544 p. : il. - (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók).

 Note la sârşitul unor capitole.

 ISBN 80-7149-154-3 : 4 lei.

 082.1 Tegnap és Ma. Kortárs magyar írok  

 821.511.141.09 Nádas Péter   929 Nádas Péter

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(bibliografie)

 II 83724 ; 821.511.141.09/N14B

 

467 -  BATU ATTILA. Mona Lisa bajusza / Batu Attila. - s.l. : Ab Ovo, 2000 (Dunaújvárosi Nyomda).

 160 p.

 ISBN 963-7853-85-5 : 4 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 III 27347 ; 821.511.141/B37

 

468 -  BENEDEK ELEK. Az aranyhal : Válogatott mesék / Benedek Elek. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Start).

 80 p. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-5960-25-5 : 5.80 lei.

 821.511.141(498.4)-93-32   082.1 Tudomány és műveltség

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(literatură pentru copii)

 II 83682 ; 821.511.141/B44

 

469 -  BENYOVSZKY MÓRIC. Madagaszkár : [Emlékirat a madagaszkári expedícióról] / Benyovszky Móric; Forditotta Jókai Mór. - s.l. : Editio Plurilingua, 2005.

 136 p. : il. - (epl ; 1).

 Note de subsol.

 ISBN 963-9431-41-9 : 2 lei.

 929 Brnyovszky Móric   910(439) Brnyovszky Móric   

 821.511.141-992   082.1 epl

 1. EXPEDIŢII GEOGRAFICE

 II 83714 ; 821.511.141/B45

 

470 -  BERTHA ZOLTÁN. Sütő András / Bertha Zoltán. - Pozsony : Kalligram, 1995.

 264 p. : il. ; 18 cm. - (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók).

 Bibliogr. p. 232-241.

 Sütő András művei p. 229-231.

 ISBN 80-7149-144-6 : 0.40 lei 4000 lei.

 082.1 Tegnap és Ma   821.511.141(498).09   821.511.141.09   

 929 Sütő András

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 I 16255; 821.511.141.09/S96B

 

471 -  BÖLCSICS MÁRTA. Budapesti Krúdy - kalauz : Budapest, ahogy Krúdy látta / Bölcsics Márta, Csordás Lajos. - Budapest : Helikon Kiadó, 2002 (Dürer Nyomda).

 312 p. : il.; 24 cm.

 Glosar p. 299-300.

 Bibliografie p. 301-307.

 ISBN 963-208-717-8 : 25 lei.

 821.511.141.09 Krúdy Gyula   910.4(439-25 Budapesta)(0:82-32)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 III 27277 ; 821.511.141.09/B66

 

472 -  BRACKÓ ISTVÁN. Mit ér, ha ír? / Brackó István. - Miskolc : s.n., 2000 (Szász és Társai).

 205 p. : il.

 Lucrare editată de Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság.

 ISBN 963-9311-00-6 : 2 lei.

 821.511.141-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri).

 II 83702 ; 821.511.141/B75

473 -  Cini - Cini muzsika : Óvodások verseskönyve

 / Válogatta és szerkesztette T. Aszódi Éva; Bálint Endre rajzaival. - 15. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2004

 216 p. : il.; 23.5 cm.

 ISBN 963-11-7896-X : 30 lei.

 821.511.141-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 821.511.141/C50

 

474 -  CSÖRGITS JÓZSEF. Tarkónlőtt világ : A horvátországi magyarság háborús szenvedései / Csörgits József. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2002 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 121 p. : il., h.

 Index p. 111-120.

 Bibliografie p. 121.

 ISBN 963-00-9553-X : 3 lei.

 821.511.141-94   94(439)(0:82-94)   323.15(439.24)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri istorice)

 III 27351 ; 821.511.141/C92

 

475 -  CZIGÁNY LÓRÁNT. Vakrepülés : Írások az emigrációból / Czigány Lóránt. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. , 2003 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 408 p. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Note de subsol.

 Index p. 395-408.

 ISBN 963-204-627-7 : 7 lei.

 082.1 Nyelv és lélek könyvek   821.511.141.09   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică).

 III 27371 ; 821.511.141.09/C99

 

476 -  DEMETER JÚLIA. "Jöszte póétának" : Egy ismeretlen Csokonai-versgyűjtemény / Demeter Júlia, Pintér Márta Zsuzsánna. - Budapest : Argumentum Kiadó, 2005.

 344 p. : tab. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 156).

 Note de subsol.

 Bibliografie p.326-329.

 A kötet Csokonai Vitéz Mihály halálának 200. evfordulójára jelent meg.

 ISBN 963-446-356-8 : 10 lei.

 082.1 Irodalomtörténeti füzetek   821.511.141.09 Csoknai Vitéz Mihály   

 017/019 Biblioteca Judeţeană Satu-Mare

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 83713 ; 821.511.141.09/D29

 

477 -  FEKETE ISTVÁN. Bogáncs [2003] / Fekete István. - Az életműsorozatban 4. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 304 p.; 20 CM. - (Fekete István művei).

 ISBN 963-11-7831-5 : 30 lei.

 821.511.141-93-31   082.1 Fekete István művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

 821.511.141/F33

 

478 -  FEKETE ISTVÁN. Tüskevár / Fekete István. - Az életműsorozatban 6. kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 296 p.; 20 cm. - (Fekete István művei).

 ISBN 963-11-7862-5 : 26 lei.

 821.511.141-93-31   082.1 Fekete István művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/F33

 

479 -  GÁL SÁNDOR. Két óceán közöt / Gál Sándor. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 1997 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 140 p. - (Nyelv és lélek könyvek).

 ISBN 963-04-9306-3 : 1 leu.

 821.511.141-82   082.1 Nyelv és lélek könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie).

 II 83720 ; 821.511.141/G15

 

480 -  GÁL SÁNDOR. Szép világ / Gál Sándor. - Pozsony (Bratislava) : Madách-Posonium, 2000 (Pelikán nyomda).

 136 p.

 ISBN 80-7089-306-0 : 1.50 lei.

 821.511.141(437)-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie).

 II 83699 ; 821.511.141/G15

 

481 -  GERGELY ÁGNES. Absztrakt tehén : tárcanapló / Gergely Ágnes. - s.l. : Ab Ovo, 1995 (Kaloprint Nyomda).

 179 p.

 ISBN 963-7853-36-7 : 0.50 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 III 27363 ; 821.511.141/G34

 

482 -  GÖMÖRI GYÖRGY. "Jöjj el, szabadság!" : írások a XX. századi magyar költészetről / Gömöri György. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 1999 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 155 p. ; 20 cm. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Din cuprins : A bújdosó költő : Szőcs Géza két kötetéről : Az uniformis látogatása, A sirálybőr cipő. - p. 72-77.

 Bibliografie la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 963-03-7985-6 : 5 lei.

 821.511.141.09   082.1 Nyelv és lélek könyvek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 83701 ; 821.511.141.09/G69

 

483 -  GYIMÓTHY GÁBOR. A kacsalábon forgó vár / Gyimóthy Gábor; Turcsányi Antal rajzaival. - Budapest : Hungarus, 2004.

 72 p. : il. color - (h21 ; 3).

 ISBN 963-9431-36-2 : 1.50 lei.

 821.511.141-93

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 821.511.141/G99

 

 

 

484 -  GYIMÓTHY GÁBOR. Találós madármozaik / Gyimóthy Gábor; Illusztrálta Csépe Magdolna, Turcsányi Antal. - Budapest : Editio Plurilingua, 2002.

 52 p. : il. color - (epl ; 5).

 ISBN 963-9431-10-9 : 1 leu.

 821.511.141-193.1-93

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(ghicitori).

 821.511.141/G99

 

485 -  HALASI MÁRIA. Az utolsó padban / Halasi Mária; Zsoldos Vera rajzaival. - 4. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 224 p. : il.; 18,4 cm.

 ISBN 963-11-7806-4 : 19 lei.

 821.511.141-93-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/H17

 

486 -  HARASZTI MÁRIA. A Piros rét meséi / Haraszti Mária. - Pozsony (Bratislava) : AB-ART, 2004 (AZ Print).

 64 p. : il.

 ISBN 80-8006-71-X : 1.50 lei.

 821.511.141-34-93

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 821.511.141/H26

 

487 -  HORVÁTH PÉTER. Színház a magasban : regény / Horváth Péter. - s.l. : Ab Ovo, 1993

 271 p.

 ISBN 963-7853-08-1 : 3.50 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27358 ; 821.511.141/H82

 

488 -  HUNTER, SALLY. Influenza vírus : [regény] / Sally Hunter , Szöllősi Péter. - Kecskemét : Vagabund, 2005

 205 p.

 Numele real al autorului Sally Hunter este : Vágó Csaba.

 ISBN 963-9409-50-2 : 8.80 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

 II 83694 ; 821.511.141/H94

 

489 -  Irodalmi elemzések nagykönyve érettségizőknek és felvételizőknek . - s.l. : s.n., s.a.

 164 p.; 28.5 cm.

 30 lei.

 821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 IV 6210 ; 821.511.141.09/I-80

 

490 -  JANIKOVSZKY ÉVA. Örülj, hogy fiú! / Janikovszky Éva; Réber László rajzaival. - 4. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 26 p. : il.; 18,5 cm.

 ISBN 963-11-7772-6 : 27 lei.

 821.511.141-36

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 821.511.141/J25

 

491 -  JANIKOVSZKY ÉVA. Örülj, hogy lány! / Janikovszky Éva; Réber László rajzaival. - 4. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 26 p. : il.; 18,5 cm.

 ISBN 963-11-7771-8 : 27 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 821.511.141/J25

 

492 -  JÓKAI ANNA. Majd / Jókai Anna. - 2. kiadás. - Budapest : Széphalom Könyvműhely, 2005 (Saluton Bt.).

 100 p.; 22 cm.

 ISBN 963-7486-08-9 : 50 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 III 27278 ; 821.511.141/J71

493 -  JÓKAI MÓR. A nagyenyedi két fűzfa; A debreceni lunátikus [2003] / Jókai Mór; A szó- és névmagyarázatokat Osztovits Szabolcs készítette. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 119 p.; 20 cm. - (Európa Diákkönyvtár).

 Glosar p. 103-116.

 ISBN 963-07-7406-2 : 14 lei.

 821.511.141-31   082.1 Európa Diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/J71

 

494 -  JÓKAI MÓR. A nagyenyedi két fűzfa; Sárga rózsa / Jókai Mór. - s.l. : Puedlo Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 143 p.; 20 cm.

 ISBN 963-9477-37-0 : 6 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83553 ; 821.511.141/J71

 

495 -  KARDOS G. GYÖRGY. Ez is én vagyok / Kardos G. György. - s.l. : Ab Ovo, 1996 (Kaloprint Nyomda).

 240 p.

 ISBN 963-7853-50-2 : 2.50 lei.

 821.511.141-92

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 III 27354 ; 821.511.141/K22

 

496 -  KARINTHY FRIGYES. Tanár úr kérem [Akkord kiadó] / Karinthy Frigyes; Az előszót írta Szalay Károly. - Javitott kiadás. - s.l. : Akkord, 2000 (Borsodi Nyomda).

 93 p. - (Talentum diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 ISBN 963-645-045-5 : 11 lei.

 082.1 Talentum diákkönyvtár   821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 821.511.141/K22

 

 

497 -  KÁRMÁN JÓZSEF. Fanni hagyományai / Kármán József; Az előszót és a lábjegyzeteket írta, a szöveget gondozta Szigethy Gábor. - s.l. : Akkord, s.a. (Borsodi Nyomda).

 67 p. - (Talentum diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 ISBN 963-645-007-2 : 9 lei.

 082.1 Talentum diákkönyvtár   821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83598 ; 821.511.141/K22

 

498 -  KELEMEN ZOLTÁN. Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula műveiben / Kelemen Zoltán. - Budapest : Argumentum Kiadó, 2005.

 302 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 155).

 Bibliografie p. 289-294.

 ISBN 963-446-353-3 : 10 lei.

 082.1 Irodalomtörténeti füzetek   821.511.141.09 Krúdy Gyula

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 83711 ; 821.511.141.09/K32

 

499 -  KERTÉSZ ERZSÉBET. Gyönyörű nyár / Kertész Erzsébet; Békés Rozi rajzaival. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 184 p. : il.; 18,4 cm.

 ISBN 963-11-7943-5 : 19 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/K36

 

500 -  KISHON, EPHRAIM. Kész színház / Ephraim Kishon; Forditotta Hideg János, Kishont Ferenc. - s.l. : Ab Ovo, 2000.

 208 p.

 Numele real al autorului Kishont Ferenz.

 ISBN 963-7853-84-7 : 3.50 lei.

 821.511.141-7

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(satiră).

 III 27342 ; 821.511.141/K49

501 -  KÖVES VIKTÓRIA. Aki bújt, aki nem / Köves Viktória. - s.l. : Ab Ovo, 2001.

 208 p.

 ISBN 963-7853-96-0 : 4 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27343 ; 821.511.141

 

502 -  KULCSÁR SZABÓ ERNŐ. Eszterházy Péter / Kulcsár Szabó Ernő. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1996

 288 p. : il. - (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók).

 Note de subsol.

 ISBN 80-7149-153-5 : 8 lei.

 082.1 Tegnap és Ma. Kortárs magyar írok   

 821.511.141.09 Eszterházy Péter   929 Eszterházy Péter

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografii)

 I 18366 ; 821.511.141.09/E81K

 

503 -  LÁNCZ IRÉN. Szó, szöveg, jelentés : Szövegtani és stilisztikai elemzések / Láncz Irén. - [Újvidék] : Forum Könyvkiadó, [1994].

 159 p. : fig.

 Note de subsol.

 ISBN 86-323-0374-0 : 4 lei.

 821.511.141.09

 1. LINGVISTICĂ(maghiară).

 II 83717 ; 821.511.141.09/L19

 

504 -  LÁZÁR ERVIN. A Négyszögletű Kerek Erdő [2005] / Lázár Ervin; Réber László rajzaival. - Budapest : Osiris, 2005.

 172 p. : il.; 20,5 cm.

 ISBN 963-389-706-8 : 44 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/L32

 

 

505 -  LENGYEL DÉNES. Régi magyar mondák [2005] / Lengyel Dénes ; az utószót és a jegyzeteket Lengyel Dénes írta. - 18. kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2005

 256 p. : il., fig.

 Cronologie p. 231-232.

 Note p. 233-244.

 Bibliografie p. 245-250.

 ISBN 963-11-7584-7 : 29 lei.

 821.511.141-91   821.511.141-93-343   94(=511.141)(0:82-343)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende)

 821.511.141/L45

 

506 -  LŐRINCZ LÁSZLÓ L. A halott város árnyai / Lőrincz L. László. - Budapest : Gesta Könyvkiadó, 2005

 228 p.; 18,6 cm. - (Lőrincz L. László életmű-sorozat).

 ISBN 963-9591-10-6 : 44 lei.

 821.511.141(420)-31   821.511.141-31   

 082.2 Lőrincz L. László életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(Anglia)(roman)

 II 83557 ; 821.511.141/L79

 

507 -  MIKSZÁTH KÁLMÁN. Szent Péter esernyője [Mikszáth Kálmán] [2005] / Mikszáth Kálmán. - Déva : Corvin Kiadó, 2005 (Grapho Tipex).

 216 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-622-182-2 : 6.5 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83551; 821.511.141/M71

 

508 -  MILESTONE, ANTHONY. A hatalom kulcsa / Anthony Milestone. - Üllő : Regun Press Kiadó, s.a.

 200 p.

 Numele real al autorului este Mihályi Antal.

 ISBN 963-7459-03-0 : 6.70 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman poliţist).

 II 83685 ; 821.511.141/M72

509 -  Mondák az ókorból / Öszeállitotta Zima Szabolcs. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a.

 127 p. : il. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-5961-84-7 : 18 lei.

 082.1 Tudomány és műveltség   821.511.141-343

 1. ISTORIA ANTICĂ(legende populare)

 821.511.141/M88

 

510 -  MÓRICZ ZSIGMOND. Sárarany / Móricz Zsigmond. - Budapest : Osiris Kiadó, 2005 (ETO-Print).

 224 p. - (Osiris diákkönyvtár).

 Note biografice p.223-224.

 ISBN 963-389-747-5 : 16 lei.

 082.1 Osiris diákkönyvtár   821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

 II 83600 ; 821.511.141/M89

 

511 -  MÓRICZ ZSIGMOND. Válogatott elbeszélések [Móricz Zsigmond] / Móricz Zsigmond; Válogatta és jegyzeteket írta Szappanos Balázs. - Budapest : Európa Könyvkiadó, s.a.

 334 p. - (Európa Diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 ISBN 963-07-7530-1 : 13 lei.

 082.1 Európa Diákkönyvtár   821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 II 83599 ; 821.511.141/M89

 

512 -  NÁDASDY NIKOLITS ANDREA. Nektek könnyű volt / Nádasdy Nikolits Andrea. - s.l. : Editio Plurilingua, 2001.

 314 p.

 ISBN 963-86199-7-X : 6 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83719 ; 821.511.141/N15

 

 

 

513 -  NÉMETH GÁBOR. Zsidó vagy? / Németh Gábor. - 2. kiadás. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 2004

 184 p.

 ISBN 80-7149-622-7 : 2.50 lei.

 821.511.141(437.6)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83708 ; 821.511.141/N46

 

514 -  NÉMETH LÁSZLÓ. Iszony : [regény] [2003] / Németh László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003

 439 p.; 20 cm. - (Európa Diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 ISBN 963-07-7523-9 : 17 lei.

 082.1 Európa Diákkönyvtár   821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83554 ; 821.511.141/N46

 

515 -  NYÁRI HILDA, PÉLINÉ. Dodó és én / Péliné Nyári Hilda . - s.l. : Ab Ovo, s.a. (Kaloprint Nyomda).

 240 p., [7] p. il.

 Anexă p. 239-240.

 ISBN 963-7853-74-X : 6 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(autobiografie).

 II 83726 ; 821.511.141/N99

 

516 -  PALOTAI BORIS. Zöld dió / Palotai Boris. - Budapest : Kalligram, 2004 (Valeur Kft.).

 256 p.

 ISBN 80-7149-646-4 : 4 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii).

 821.511.141/P15

 

517 -  PEIPER, JOACHIM. A futár halott / Joachim Peiper, Szőllősi Péter. - Kecskemét : Vagabund, 2005

 206 p.

 Numele real al lui Jochim Peiper este Vágó Csaba.

 ISBN 963-9409-54-5 : 8.80 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 821.511.141/P48

 

518 -  PÉNTEK JÁNOS. A megmaradás esélyei : Anyanyelvű oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben / Péntek János. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 1999 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 200 p. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Note de subsol.

 ISBN 963-03-7528-1 : 5 lei.

 082.1 Nyelv és lélek könyvek   821.511.141.09   378(498.4)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 III 27333 ; 37/P50

 

519 -  PILINSZKY JÁNOS. Válogatott versek [Pilinszky János] / Piliszky János; Válogatta és a jegyzeteket készítette Hafner Zoltán. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003

 139 p.; 18.2 cm. - (Osiris diákkönyvtár).

 Date biografice p. 127-128.

 Index p. 129-131.

 ISBN 963-389-549-9 : 14 lei.

 821.511.141-1   082.1 Osiris diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 83550; 821.511.141/P65

 

520 -  ROOGAM, RONALD. Halál a sakál völgyében : [regény] / Ronald Roogam. - Üllő : Regun Press Kiadó, s.a.

 118 p.

 Numele real al autorului este : Molnár H. Lajos.

 ISBN 963-7459-05-7 : 4.90 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman fantastic).

 II 83692 ; 821.511.141/R73

 

 

 

521 -  ROOGAM, RONALD. Valaki túléli : [regény] / Ronald Roogam. - Üllő : Regun Press Kiadó, s.a. (Mondat Kft.).

 119 p.

 Numele real al autorului : Molnár H. Lajos.

 ISBN 963-7459-04-9 : 4.90 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman fantastic).

 II 83690 ; 821.511.141/R73

 

522 -  SERDIÁN MIKLÓS GYÖRGY. 21 magyar szöveg / Serdián Miklós György. - s.l. : Hungarus, 2004.

 119 p. - (h21 ; 3).

 Note de subsol.

 ISBN 963-9431-39-7 : 1.50 lei.

 821.511.141-36

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 II 83716 ; 821.511.141/S48

 

523 -  SERDIÁN MIKLÓS GYÖRGY. Havannai napló / Serdián Miklós György. - 5. kiadás. - Budapest : Editio Plurilingua, 2003.

 240 p. : il.

 ISBN 963-9431-18-4 : 2.50 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal).

 I 18372 ; 821.511.141/S48

 

524 -  SZABÓ JUDIT G. Barbara, ez több a soknál! / G. Szabó Judit; Sajdik Ferenc rajzaival. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 176 p. : il.; 18,3 cm.

 ISBN 963-11-7911-7 : 19 lei.

 821.511.141-93-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/S99

 

 

 

525 -  SZABÓ JUDIT G. Ez mindennek a teteje! / G. Szabó Judit; Sajdik Ferenc rajzaival. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 173 p. : il.; 18,3 cm.

 ISBN 963-11-7834-X : 19 lei.

 821.511.141-93-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/S99

 

526 -  SZABÓ JUDIT G. Macskaköröm / Sohonyai Edit; Sajdik Ferenc rajzaival. - 3. kiadás. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 160 p. : il.; 18,3 cm.

 ISBN 963-11-7922-2 : 19 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/S66

 

527 -  SZÁSZ IMRE. Sahriár éjszakái : regény / Szász Imre. - s.l. : Ab Ovo, 1997 (Dunaújvárosi Nyomda).

 192 p.

 ISBN 963-7853-65-0 : 2.50 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 27361 ; 821.511.141/S99

 

528 -  SZÉCSI MAGDA. Pogány tűz / Szécsi Magda; Illusztrálta Szécsi Magda. - s.l. : Ab Ovo, 2000

 95 p. : il.

 Index p. 93.

 ISBN 963-7853-87-1 : 1.5 lei.

 821.511.141-93   821.511.141-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 821.511.141/S99

 

529 -  SZÉCSI MAGDA. Szia, Frici! / Szécsi Magda. - s.l. : Ab Ovo, 2001.

 176 p.

 ISBN 963-7853-98-7 : 3 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27350 ; 821.511.141/S99

 

530 -  SZÉCSI MAGDA. Töredéklét / Szécsi Magda. - s.l. : Ab Ovo, 2002 (Arbako Stúdió).

 148 p.

 ISBN 963-9378-089 : 3 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27349 ; 821.511.141/S99

 

531 -  SZILÁGYI ANDOR. Shalim / Szilágyi Andor. - s.l. : Ab Ovo, 1997 (Kaloprint Nyomda).

 208 p.

 ISBN 963-7853-60-X : 3 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27356 ; 821.511.141/S99

 

532 -  TABORI, GEORGE. Jubileum : szinművek / George Tabori; Forditotta Erösi István, Kurdi Imre, Lőrinczy Attila. - s.l. : Ab Ovo, 1996 (Dunaújvárosi Nyomda).

 188 p. - (Abgang Könyvek).

  ISBN 963-7853-55-3 : 3 lei.

 082.1 Abgang Könyvek   821.511.141-2   821.111-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 II 83729 ; 821.511.141/T11

 

533 -  TANDORI DEZSŐ. Ködös Iker : irgalmatlan történetek / Tandori-NatRoid-Univ-Tandoori. - s.l. : Ab Ovo, 2000 (Dunaújvárosi Nyomda).

 207 p. : il.

 ISBN 963-7853-88-X : 4.50 lei.

 821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie).

 III 27344 ; 821.511.141/T19

534 -  TANDORI DEZSŐ. Raszternyak : Egy másik párizsi regény / Tandori Dezső. - s.l. : Ab Ovo, 2000 .

 255 p. : il.; [32] p. il. color.

 Note de subsol.

 ISBN 963-7853-90-1 : 6 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 III 27341 ; 821.511.141/T19

 

535 -  THOMKA, BEÁTA. Mészöly Miklós / Thomka Beáta. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1995

 224 p. : il - (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók).

 Note p. 159-162.

 Bio-bibliografie p. 163-185.

 ISBN 80-7149-110-1 : 8 lei.

 082.1 Tegnap és Ma. Kortárs magyar írok   

 821.411.141.09 Mészöly Miklós   929 Mészöly Miklós

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie)

 I 18368 ; 821.511.141.09/M60T

 

536 -  TOLCSVAI NAGY GÁBOR. Nagy László / Tolcsvai Nagy Gábor. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1998

 212 p. - (Tegnap és Ma. Kortárs Magyar Írók).

 Note de subsol.

 ISBN 80-7149-192-6 : 8 lei.

 082.1 Tegnap és Ma. Kortárs magyar írok   821.511.141.19 Nagy László   929 Nagy László

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografii)

 I 18369 ; 821.511.141.09/N17T

 

537 -  VARGA IMRE. A gyöngykirály lánya : Szlovákiai magyar tájak meséiből / Varga Imre; Illusztrálta Takács János. - Pozsony (Bratislava) : Kalligram, 1997 (Svornost' Nyomda).

 158 p. : il.

 ISBN 80-7149-158-6 : 3 lei.

 821.511.141(439.22)-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 821.511.141/V27

 

538 -  VIDA GÁBOR. Fakusz három magányossága / Vida Gábor. - Budapest : Magvető, 2005 (Szekszárdi Nyomda).

 348 p.; 20 cm.

 ISBN 963-14-2431-6 : 49 lei.

 821.511.141(498)-31   821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman)

 II 83547 ; 821.511.141/V56

 

539 -  ZÁVODSZKY GÉZA. Magyar mondák, magyar történetek / Závodszky Géza; A képanyagot vélogatta és szerkesztette Nagy Attila. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2003

 108 p. : il.

 ISBN 80-8062-170-5 : 2 lei.

 821.511.141-343   398.2(=511.141)   94(=511.141)(0:82-343)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende).

 821.511.141/Z39

 

540 -  ZRÍNYI MIKLÓS. Szigeti veszedelem [Puedlo kiadó] / Zrínyi Miklós. - s.l. : Puedlo Kiadó, s.a.

 231 p.

 Glosar p. 209-229.

 ISBN 963-9320-93-5 : 9 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poeme dramatice).

 821.511.141/Z88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

541 -  REID, HOWARD. Halhatatlanok nyomában : Múmiák, halál és túlvilági élet / Howard Reid ; Fordította Tamás Gábor. - s.l. : Gold Book Kft., s.a. (Alföldi Nyomda Rt.).

 268 p.: h., [16] p. il. color.

 Bibliogr. p. 257-263.

 Index p. 265-268.

 Titl. orig. : In search of the Immortals.

 ISBN 963-9437-59-X : 23.10 lei.

 903.5   572

 1. ARHEOLOGIE                                2. ANTROPOLOGIE

 3. VESTIGII ARHEOLOGICE.

 III 27331 ; 902/904/R40

908  Monografii zonale

 

542 -  GABOR, VALER. Monografia comunei Vima Mică Maramureş / Valer Gabor. - Bucureşti : Fundaţia Culturală "Gheorghe Marin Speteanu", 2003 (Semne'94).

 116 p.; [5] pl. : il.

 Bibliografie la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-85406-3-1 : 3 lei.

 908(498-Vima Mică Maramureş)

II 83477 ; 908/G11

 

543 -  STANCA, SEBASTIAN. Monografia istorico-geografică a localităţii Petroşeni din Valea Jiului / Dr. Sebastian Stanca. - Ediţie îngrijită de Dumitru Velea. - Petroşani : Editura Fundaţiei Culturale "Ion D. Sîrbu", 1996

 100 p. : il.; 20.3 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-97621-4-X : 0.50 lei.

 304(498 Petroşeni)   908(498 Petroşeni)

II 83659 ; 908/S76

91  Geografie

 

544 -  100 cele mai frumoase oraşe ale lumii : O călătorie de-a lungul a cinci continente / Traducerea Augustin Frăţilă, Mircea Moldoveanu. - Bucureşti : BIC All, 2005.

 208 p. : il. color.

 ISBN 973-571-573-2 : 79.00 lei.

 911.375(100)(036)(084.1)

 1. AŞEZĂRI URBANE                      2. GEOGRAFIA AŞEZĂRILOR

 3. GHID TURISTIC                            4. ATLASE GEOGRAFICE.

 V 1886 ; 910/O-87

 

545 -  Croaţia : Ghid complet / Editor: Dorothy Stannard, Brian Bell ; Traducere Mihaiela David, Roxana Poghirc. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 277 p. : il., h. - (Ghid complet).

 Index p. 279-285.

 Titl. orig.: Inside Guide Croatia.

 ISBN 973-714-053-2 : 59.99 lei.

 910.4(497.5)(036)   082.1 Ghid complet

 1. GHID TURISTIC

 III 27321 ; 910/C90

 

546 -  LACZA TIHAMÉR. Utazók, felfedezők, hódítók, kalandorok / Lacza Tihamér. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2003 (Žilinské tlačiarne, a.s.).

 168 p. : il.

 Index cronologic p. 91-107.

 Index alfabetic p. 109-161.

 Bibliografie p. 163-166.

 ISBN 80-8062-147-0 : 2 lei.

 910.4   929:910.4

 1. DESCOPERIRI GEOGRAFICE

 2. DESCRIERI DE CĂLATORIE.

 910/L13

 

 

 

547 -  MÁCZA MIHALY. Komárom nevezetességei / Mácza Mihály; A fenyképeket Szabó László, a felhasznált képeslapokat Mester Péter készitette. - Pozsony (Bratislava) : Madách-Posonium, 2002.

 104 p.,[12]p. il.color,[1]p. h.

 Anexa p. 97-103.

 ISBN 80-7089-345-1 : 8 lei.

 913(439 Komárom)   908(439 Komárom)

 1. GHID TURISTIC.

 II 83709 ; 913(100)/M13

 

548 -  VARGA ERZSÉBET. Pozsony / Varga Erzsébet, Mayer Judit; Nagy László, Könözsi István. - 2. bővitet kiadás. - Pozsony (Bratislava) : Madách-Posonium, 2003 (Garmond a.s.).

 120 p., [24] p. il. parţial color.

 Bibliografie p. 114.

 Index p. 115-118.

 ISBN 80-7089-359-1 : 10 lei.

 913(437.6 Bratislava)   908(437.6 Bratislava)   94(437.6 Bratislava)

 1. BRATISLAVA                   2. SLOVACIA 3. GHID TURISTIC.

 II 83731 ; 913(100)/V27

913(498)  Geografia României

 

549 -  POP, ÁGNES. Judeţul Mureş : Ghid = Der Kreis Mureş : Reiseführer = Country Mureş : Guide = Maros megye : Útmutató / Autori = Szerzők = Authors = Autoren Pop Ágnes, Simion T. Pop; Traducere = Forditás = Translation = Űbersetzung : Kocsis Francisco, Ileana Sandu, Helmine Pop; Consultanţi ştiinţifici = Tudományos tanácsadók = Scientific consultants = Wissenschaftliche Berater : Dimitrie Poptămaş, Valer Pop . - Târgu-Mureş : Ediprestipo, 2004

 208 p. : il. color, h.

 Index la sfârşitul unor capitole.

 Bibliografie [1] p.

 Cuprinde : Indexul localităţilor p. 24-25; Indexul stradal al municipiului Târgu-Mureş p. 43-44.

 ISBN 973-98495-7-1 : 50 lei.

 910.4(498-35 Mureş)(084)   913(498-35 MUreş)(084)

 1. TÂRGU-MUREŞ              2. JUDEŢE(România)            3. GHID TURISTIC

 L-913(498)/P78

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

550 -  BÖDŐK ZSIGMOND. Nobel-díjas magyarok / Bödők Zsigmond. - 4.javitott és bővített kiadás. - Dunaszerdahely : Nap Kiadó, 2003 (Valeur Kft.).

 150 p. : il., tab. - (Magyar Talentum).

 Bibliografie p. 149-150.

 ISBN 80-89032-14-1 : 5 lei.

 082.1 Magyar Talentum   929(439)

 1. OAMENI DE ŞTIINTĂ(maghiari)

III 27338 ; 929/B61

 

551 -  BORBÁNDI GYULA. Emigránsok / Borbándi Gyula. - Budapest : A Magyar Nyelv és Kultúra Nk. Társ. - Anyanyelvi Konf., 2002 (Markó és Kiss Nyomda Kft.).

 254p. : il. - (Nyelv és lélek könyvek).

 Bibliografie p. 254.

 ISBN 963-202-348-X : 8 lei.

 082.1 Nyelv és lélek könyvek   929(439):001   314.743(=511.141)   929(439):314.743

 1. IMIGRANŢI(maghiari).

 III 27345 ; 929/B68

 

552 -  CLEMENTS, JONATHAN. Confucius : O biografie / Jonathan Clements; Traducere de Lena Călinoiu. - Bucureşti : All, 2005 (Multiprint).

 126 p.; [8] pl. il. : il., h.

 Note p. 111-123.

 Referinţe şi lecturi suplimentare p. 125-126.

 Titlul original : Conficius, A Biography.

 ISBN 973-571-552-X : 14.90 lei.

 929 Confucius   299.51   101.9(510) Confucius

 1. BIOGRAFIE(Confucius)                               2. FILOZOFIE CHINEZĂ.

 II 83540 ; 929/C65C

553 -  CSÁKY KÁROLY. Jeles elődeink : 130 kisportré az egykor Hontban tevékenykedő neves személyekről / Csáky Károly. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2002.

 186 p. : il.

 Bibliografie p. 165-177.

 Anexă p. 179-183.

 ISBN 80-8062-115-2 : 6 lei.

 929(=511.141)   929(439.13-35 Hont)

 1. BIOGRAFII COLECTIVE(Ungaria)               2. OAMENI CELEBRI(biografii).

 III 27368 ; 929/C92

 

554 -  KRISTEVA, JULIA. Geniul feminin : Viaţa, nebunia, cuvintele : Hanna Arendt, Melanie Klein, Collete / Julia Kristeva. - Piteşti : Paralela 45, 2004.

 3 vol. - (Odiseu).

 ISBN 973-697-098-1.

 Vol. 1 : Hannah Arendt sau acţiunea ca naştere şi ca stranietate / Traducere de Beatrice Stanciu ; Postfaţă de Caius Dobrescu. - 280 p. - Note la sf. capitolelor. - Bibliografie p. 239-240. - Indici p. 241-264.

   ISBN 973-697-256-9 : 17 lei.

 929-055.2   14(73) Arendt, Hannah   082.1 Odiseu

 1. BIOGRAFII COLECTIVE(femei)                  2. FEMEI CELEBRE

 3. FEMINISM.

 II 83635 ; 929/K83

930 Ştiinţa istoriei

 

555 -  MARJALAKI KISS LAJOS. Történeti tanulmányok [Marjalaki Kiss Lajos] / Marjalaki Kiss Lajos. - Miskolc : Herman Ottó Múzeum, 1987.

 244 p. : il., h.

 Note de subsol.

 ISBN 963-7721-02-6 : 0.50 lei.

 930.2(=511.141)

 1. STUDIUL DOCUMENTELOR ISTORICE(Ungaria)

 2. ISTORIA MAGHIARILOR.

 II 83703 ; 930/M41

 

556 -  ZUB, ALEXANDRU. Istoriografia română la vârsta sintezei : A.D. Xenopol / Al. Zub. - Iaşi : Institutul European, 2004.

 120 p. - (Eseuri de ieri şi de azi ; 65).

 Notă bibliografică [1] p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 96-103.

 Cronologie p. 104-110.

 Indice p. 111-114.

 ISBN 973-611-316-7 : 7.52 lei.

 082.1 Eseuri de ieri şi de azi   930(498) Xenopol, A.D.

 1. ISTORICI                                        2. ISTORIOGRAFIE

 II 83626 ; 930/X44Z

94(100) Istorie universală

 

557 -  BAGI DÁNIEL. Gallus Anonymus és Magyarország : A Geszta magyar adatai, forrásai, mintái, valamint a szerző történetszemlélete a latin Kelet-Közép-Európa 12. század eleji latin nyelvű történetírásának tükrében / Bagi Dániel. - Budapest : Argumentum Kiadó, 2005.

 276 p. : tab., h. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 157).

 Index p. 231-238.

 Rezumat đn limba germanı.

 Bibliografie p. 242-265.

 Note de subsol.

 ISBN 963-446-355-X : 10 lei.

 082.1 Irodalomtörténeti füzetek   94(439)(4)"11"

 1. ISTORIA UNGARIEI

 II 83712 ; 94(100)/B17

 

558 -  BARBERO, ALESSANDRO. Bătălia : Aşa a fost la Waterloo / Alessandro Barbero ; Traducere de Radu Gâdei. - Bucureşti : BIC All, 2005 (Multiprint).

 391 p.

 Bibl. p. 375-376.

 Index planşe p. 377.

 Index nume proprii p. 379-391.

 ISBN 973-571-524-4 : 29.90 lei.

 94(100)   94(44) Napoleon I   355.48(44) Waterloo   929 Napoleon I

 1. FRANŢA(istoria)                                          2. NAPOLEON I BONAPARTE

 3. ISTORIE MILITARĂ(bătălii)

 II 83672 ; 94(100)/B29

 

559 -  CLOT, ANDRÉ. Mahomed al II-lea, cuceritorul Bizanţului / André Clot; Traducere de Şerban Grancea. - Bucureşti : Artemis, 2002.

 241 p.

 Note la sf. capitolelor.

 Genealogie p. 288-229.

 Cronologie p. 230-232.

 Referinţe p. 233-235.

 Lexic p. 236-238.

 ISBN 973-566-038-5 : 5 lei.

 94(560-44)"14"   929 Mohamed II Cuceritorul

 1. ISTORIE MEDIEVALĂ                                2. ISTORIA TURCIEI

 3. IMPERIUL OTOMAN

 III 27383 ; 94(100)/C56

 

560 -  CSICSAY ALAJOS. Híres és hírhedt személyek a magyar történelemben / Csicsay Alajos; A képanyagot válogatta és szerkesztette Nagy Attila. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2004 (Žilinské tlačiarne, a.s.).

 128 p. : il.

 Anexa p. 117-123.

 Bibliografie p. 124.

 ISBN 80-8062-212-4 : 2.50 lei.

 94(=511.141):929   94(439): 929

 1. ISTORIA UNGARIEI.

 94(100)/C92

 

561 -  DARBY, GRAHAM. Războiul de treizeci de ani / Graham Darby; Traducere de Daniela Mişcov. - Bucureşti : All, 2004 (S.C. Tiparg S.A.).

 144 p. : il., h., sch. - (Acces la istorie ; 43).

 Lecturi suplimentare p. 136-138.

 Anexe p. 139-144.

 ISBN 973-571-512-0 : 19.90 lei.

 082.1 Acces la istorie   94(436-44)"1618/1648"   94(100)

 1. ISTORIE UNIVERSALĂ(războiul de treizeci de ani).

 II 83523 ; 94(100)/D18

 

562 -  DUCHEIN, MICHEL. Elisabeta I a Angliei : Putere şi seducţie / Michel Duchein ; Traducere de Mihai Ghiviri. - Bucureşti : Artemis, 2001.

 666 p. : tab., h.

 Anexe p. 559-566.

 Cronologie p. 567-578.

 Note p. 579-610.

 Bibliografie p. 611-640.

 Index p. 641-660.

 Note de subsol.

 ISBN 973-566-081-4 : 5 lei.

 94(420)"1558/1603"   929 Elisabeta I, regina Angliei

 1. ISTORIA ANGLIEI(Elisabeta I, regina)

 III 27384 ; 94(100)/E41D

 

563 -  FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE. Az jelenkor története / Felipe Fernández-Armesto; A kronológiát készítette Gunst Péter; Fordította Göbölyös Magdolna, Konok Péter. - Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó : Pannonica, 2001

 303 p.; 24 cm. - (Alternatív világtörténet).

 Anexe p. 245-300.

 ISBN 963-9252-32-8 : 23 lei.

 94(100)"19"   082.1 Alternatív világtörténet

 1. EPOCA MODERNĂ

 III 27275; 94(100)/F40

 

564 -  FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE. Az középkor története / Felipe Fernández-Armesto; A kronológiát készítette Gunst Péter; Fordította Károlyi Júlia. - Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó : Pannonica, 2001 (Szekszárdi Nyomda).

 232 p.; 24 cm. - (Alternatív világtörténet).

 Anexe p. 201-230.

 ISBN 963-9252-29-8 : 23 lei.

 94(100)"04/14"   082.1 Alternatív világtörténet

 1. EVUL MEDIU                                 2. ISTORIA EVULUI MEDIU.

 III 27274; 94(100)/F40

 

565 -  FERNÁNDEZ-ARMESTO, FELIPE. Az újkor története / Felipe Fernández-Armesto; A kronológiát készítette Gunst Péter; Fordította Károlyi Júlia, Göbölyös Magdolna. - Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó : Pannonica, 2001

 327 p.; 24 cm. - (Alternatív világtörténet).

 Anexe p. 257-323.

 ISBN 963-9252-31-X : 23 lei.

 94(100)"15/19"   082.1 Alternatív világtörténet

 1. EPOCA MODERNĂ

 III 27276; 94(100)/F40

 

566 -  HESHALL, KENNETH G. O istorie a Japoniei de la Epoca de piatră la superputere / Kenneth G. Henshall; Traducere de Alina Cârâc. - Bucureşti : Artemis, 2002.

 302 p. : tab.

 Note p. 235-272.

 Bibliografie p. 273-287.

 Glosar p. 288-291.

 Index p. 292-302.

 ISBN 973-566-074-1 : 5 lei.

 94(52)"-/19"   94(100)

 1. ISTORIA JAPONIEI

 III 27385 ; 94(100)/H47

 

567 -  KOVÁCS LÁSZLÓ. A magyar nép története / Kovács László, Simon Attila. - Dunaszerdahely : Lilium Aurum, 2000 (AZ Print).

 Vol. - (Katedra Könyvek.

 Vol. 1 : A honfoglalástól a szatmári békéig : Az alapiskolák 7. osztálya és nyolcéves gimnáziumok 2. osztálya számára. - 2. kiadás. - 64 p. : il. color - (Katedra Könyvek ; 19). - ISBN 80-8062-059-8 : 1.50 lei.

 Vol. 2 : 1711-től 1918-ig : Az alapiskolák 8. osztálya és nyolcéves gimnáziumok 3. osztálya számára. - 2. kiadás. - 64 p. : il. color, h - (Katedra Könyvek ; 20). - ISBN 80-8062-060-1 : 1.50 lei.

                 Vol. 3 : A 20. század : Az alapiskolák 9. osztálya és nyolcéves gimnáziumok 4. osztálya számára. - 1. kiadás. - 60 p. : il. color, h - (Katedra Könyvek ; 17). - ISBN 80-8062-040-7 : 1.50 lei.

 082.1 Katedra Könyvek   90(=511.141)".../19"

 1. ISTORIA UNGARIEI.

 94(100)/K78

 

568 -  MACHIAVELLI, NICCOLŇ. Principele [2000] / Niccolň Machiavelli; în româneşte de Nina Façon; prefaţă de Alexandru Balaci. - Bucureşti : Mondero, 2000.

 XIII, 210 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale).

 Note p. 93-206.

 ISBN 973-9349-28-5 : 5 lei.

 821.131.1-96=135.1   94(450)"14"   082.1 Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale

 1. ISTORIA ITALIEI                                         2. PUTERE POLITICĂ

 3. STAT DE DREPT                                          4. TEORIA PUTERII.

 94(100)/M12

 

569 -  TREADGOLD, WAREN. O istorie a statului şi a societăţii bizantine / Waren Treadgold ; Traducere de Mihai-Eugen Avădanei. - Iaşi : Institutul European, 2004.

 2 vol. - (Sinteze [Institutul European] ; 62-63).

 ISBN 973-611-312-4.

                 Vol. 1 : (284-1025) / Prefaţă de Victor Spinei. - 688 p. : tab., il. - Bibliografie p. 587-612. - Note p. 613-657. - Indice p. 659-683.

  ISBN 973-611-313-2 : 62.11 lei.

                 Vol. 2 : (1025-1461). - 360 p. : il. - Bibliografie p. 306-314. - Note p. 315-334. - Index p. 335-356. - ISBN 973-611-317-5 : 62.11 lei.

 930.85(495.02)   94(495.02)

 1. IMPERIUL BIZANTIN(istoria)    2. ISTORIA BIZANŢULUI

 3. ISTORIE MEDIEVALĂ.

 III 27313(1-2) ; 94(100)/T83

 

570 -  TREADGOLD, WAREN. O scurtă istorie a Bizanţului / Waren Treadgold ; Traducere de Mirella Acsente. - Bucureşti : Artemis, 2003.

 307 p. : h.

 Bibliografie p. 277-281.

 Cronologie p. 282-288.

 Indice p. 289-307.

 ISBN 973-566-089-X : 10 lei.

 930.85(495.02)   94(495.02)

 1. IMPERIUL BIZANTIN(istoria)    2. ISTORIA BIZANŢULUI

 3. ISTORIE MEDIEVALĂ.

 III 27381 ; 94(100)/T83

94(3)  Istoria lumii antice

 

571 -  KERTÉSZ ISTVÁN. Híres és hírhedt római császárok / Kertész István. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a. (Megapress 2000 Kft.).

 127 p. : il. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-5962-82-7 : 18 lei.

 082.1 Tudomány és műveltség   94(37)

 1. ISTORIA ROMEI ANTICE

 94(3)/K36

 

572 -  SHOTTER, DAVID. Augustus / David Shotter ; Traducere de Irina Ciornei. - Bucureşti : Artemis, 2003.

 141 p. - (Repere în istorie).

 Cronologie p. 119-123.

 Bibliografie p. 139-141.

 ISBN 973-566-077-6 : 5 lei.

 94(37-44)"-/01"   929 Augustus, Caius Iulius Caesar Octavianus   

 082.1 Repere în istorie

 1. ISTORIE ANTICĂ                         2. ROMA ANTICĂ

 3. IMPERIUL ROMAN

 II 83735 ; 94(3)/A92S

 

 

 

 

 

 

94(498)  Istoria României

 

573 -  DAN, PETRE. Hotarele românismului în date / Petre Dan. - Bucureşti : Litera Internaţional ; Chişinău : Grupul Editorial "Litera", 2005 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 125 p. : il., h.

 ISBN 973-675-278-X ISBN 9975-74-902-X : 19.90 lei.

 94(498-04)   94(=135.1)   930.24

II 83683 ; 94(498)/D14

 

574 -  FURDUIU, ILIE. Revoluţia de la 1848-1849 martiri şi eroi / Ilie Furduiu. - Alba Iulia : Altip, 2002

 232 p. : il., tab., h.

 Bibliografie p. 116-118.

 Anexe p. 119-230.

 ISBN 973-8141-45-1 : 2.50 lei.

 94(498)"1848/1949"

II 83468 ; 94(498)/F98

 

575 -  IORGA, NICOLAE. Istoria lui Ştefan-cel-Mare : Povestită neamului românesc / de Nicolae Iorga. - Bucureşti : Artemis, 2004.

 336 p. : il., 8 p. - (Colecţia facsimil).

 Postfaţă p. 1-8.

 Lucrarea reproduce ediţia din 1904 apărută la Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură.

 ISBN 973-566-098-9 : 12 lei.

 94(498.3)"14"(0.045)   929 Ştefan cel Mare   082.1 Colecţia facsimil

III 27382 ; 94(498)/I-72

 

576 -  LOZOVAN, EUGEN. Dacia Sacra / Eugen Lozovan ; Ediţie îngrijită, repere biografice şi schiţă de profil de I. Oprişan ; Traducere din limbile engleză şi franceză de M. Popescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2005.

 256 p. : il.

 Note la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 Biografie p. 247-252.

 Notă asupra ediţiei p. 253-254.

 ISBN 973-9399-17-7 : 10 lei.

 94(398.2)   94(498)"04/09"   082.1 Mythos

II 83620 ; 94(498)/L82

 

577 -  PETRESCU, VICTOR. Mihai Viteazul în memoria urmaşilor / Victor Petrescu, Mihai Stan. - Alba Iulia : Bibliotheca [Târgovişte], 2001 (Lumina Tipo).

 XV ; 206 p. : il. - (Historia [Târgovişte]).

 Cronologie p. XI-XV.

 Bibliografie p. 121-174.

 Iconografie p. 175-205.

 Din cuprins : Gheorghe Şincai. Hronica românilor şi a mai multor neamuri p. 26-27.

 ISBN 973-9426-69-7 : 2.50 lei.

 94(498)"15/16"Mihai Viteazul   821.135.1-94 Mihai Viteazul   821.135.1-82   082.1 Historia

III 27253 ; 94(498)/M68P

 

578 -  URSU, IOAN. Ştefan cel Mare / Ioan Ursu; Prefaţa Ioan Ursu; Postfaţa Sergiu Iosipescu. - Bucureşti : Fundaţia Culturală Gheorghe Marin Speteanu, 2004 (Semne'94).

 484 p.; [12] pl. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 409-428.

 Adnotări şi întregiri p. 430-448.

 ISBN 973-85406-6-6 : 10 lei.

 929 Ştefan cel Mare   94(498.3)"14" Ştefan Cel Mare

II 83479 ; 94(498)/S81U

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 Ács Gábor (trad.) - 458

 Acsan, Ion (pref. ; note) - 338

 Acsente, Mirella (trad.) - 60, 570

 Adameşteanu, Mariana - 219

 Adams, Douglas - 257

 Albici, Mihail - 95

 Alecsandri, Vasile - 374

 Alexe Munteanu, Eugenia (trad.) - 373

 Allende, Isabel - 367

 Alpár Zsuzsa (il.) - 25

 Althen, Gary - 7

 Amzulescu, Alexandru I. - 243

 Andraş, Mircea - 375

 Antonescu, Ana (trad.) - 51, 62

 Antonesei, Liviu (pref.) - 396

 Antonov, C. - 146

 Apostol Tofan, Dana - 96

 Arany János - 459-462

 Ardelean, Monica (trad.) - 167

 Ardeleanu, Aliza (trad.) - 45

 Arghezi, Mitzura (ed.) - 376

 Arghezi, Tudor - 376

 Arimia, Vasile (pref. ; note) - 405

 Ariniş, Ioana - 140

 Astărăstoae, Vasile - 116

 Aszóantodi Éva, T. (antolog. ; red.) - 473

 Aşgian, Berdj - 64

 Auneanu , Catrinel (trad.) - 14

 Avădanei, Mihai-Eugen (trad.) - 569

 Avădanei, Ştefan (pref.) - 268

 Avermaete, Roger - 48

 Avram, Horia Ioan - 378

 Ayghi, Ghennadi - 453

 B

 Babits Péter (trad.) - 266

 Baciu, Ştefan (pref.) - 389

 Bagi Dániel - 557

 Bágyoni József (foto.) - 37

 Bakó Krisztina - 463-465

 Balaci, Alexandru - 213-214

 Balaci, Alexandru (coord.) - 226

 Balaci, Alexandru (pref.) - 568

 Balassa Péter - 466

 Balázs Andrea (trad.) - 447-448

 Balázsy Géza (il.) - 130

 Balcău, Adrian (il.) - 67

 Bálint Endre (il.) - 473

 Balogh József (ed.) - 392

 Balogh László - 37

 Balotă, Nicolae (trad. ; pref.) - 361

 Balzac, Honoré de - 343

 Bán Zoltán András (trad.) - 334

 Banciu, Paul Eugen - 379

 Bandol, Justina (trad.) - 18

 Bantaş, Andrei - 215-216

 Bantaş, Andrei (trad.) - 304

 Banu, Gabriela (trad.) - 369

 Barac, Lidia - 97

 Barbero, Alessandro - 558

 Barbu, Vlad - 98

 Barka Ferenc (il.) - 25, 40-41

 Barna Imre (trad.) - 339-340

 Barnes, Julian - 258

 Baron, Petre - 196

 Barret-Ducrocq, Françoise (pref.) - 199

 Bartócz Ilona (trad.) - 441

 Bátki Anna (trad.) - 72

 Battúta, Ibn - 454

 Batu Attila - 467

 Bays, Brandon - 23

 Băciuţ, Nicolae (alcăt.) - 123

 Băciuţ, Nicolae (pref.) - 378

 Bădescu, Adriana (trad.) - 283

 Bădescu, Emanuel (pref.) - 201

 Bălan, Emil - 99

 Bălu, Ion (coord.) - 386

 Băruţă, Angela (ed.) - 131

 Bătrânu, Sabina - 140

 Bârna, Nicolae (ed.) - 384

 Bârna, Nicolae (pref.) - 433

 Begu, Adina (trad.) - 272, 287

 Beke Márton (trad. ; postf.) - 452

 Békés Rozi (il.) - 499

 Békési József (trad.) - 2

 Bektaş, Cengiz - 455

 Bell, Brian (ed.) - 545

 Bellow, Saul - 259

 Benedek Elek - 468

 Benyovszky Móric - 469

 Berkics Mihály (trad.) - 72

 Bernáth László - 37

 Bernaz, Gheorghe - 164

 Bernhard, Thomas - 332

 Bertha Zoltán - 470

 Biddiss, Michael - 148

 Binét Ágnes, V. - 32

 Bíró Balázs (trad.) - 72

 Bíró Béla - 73

 Blaga, Dorli - 380

 Blaga, Lucian (despre) - 19, 380

 Blidaru, Iolanda (colab.) - 156

 Boariu, Angela - 124

 Bödők Zsigmond - 141, 162-163, 181, 200, 550

 Boga István (trad.) - 454

 Boghiţă, Irina (trad.) - 331

 Bogos Katalin (red.) - 171

 Bölcsics Márta - 471

 Bologna Corrado - 217

 Boné András (trad.) - 441

 Bor Ambrus (trad.) - 334

 Borbándi Gyula - 551

 Borbély Mária (trad.) - 191

 Borcilă, Rozalia (ed.) - 420

 Bori Erzsébet (trad.) - 251

 Boroi, Gabriel - 100

 Boronkay Iván (red.) - 248

 Botoşineanu, Florin (trad.) - 39

 Botoşineanu, Luminiţa (trad.) - 39

 Bourceanu, Carmen (trad.) - 274

 Bozóki András - 74

 Brackó István - 472

 Brad, Traian (despre) - 12

 Brăgaru, CarmeN - 381

 Brâncuşi, Constantin (despre) - 198

 Breuss, Rudolf - 147

 Brisard, Jean-Charles - 75

 Brügge, Walburga - 38

 Brumaru, Emil - 382

 Bucur, Doina (trad.) - 323

 Bufan, Radu (coord.) - 119

 Bugeanu, Dan (coord.) - 134

 Buiciuc, Mircea Aurel (red.) - 440

 Bulgakov, Mihail - 440

 Bulgakov, Mihail (despre) - 255

 Burány Béla - 136

 Burnett, Frances Eliza Hodgson - 260

 Burt-Buruiană, Gabriela (red. ; trad.) - 196

 Butnaru, Leo (trad. ; pref. ; note ; tab. cronolog.) - 442, 453

 Buzatu, Gheorghe (pref.) - 391

 C

 Cadioli, Andreea - 11

 Caldwell, Ian - 261

 Campus, Iosef Eugen - 250

 Capverde, Camelia (trad.) - 45

 Caragiale, Ion Luca - 383-385

 Card, Orson Scott - 262-264

 Carp, Cerasela - 13

 Cartwright, Frederick - 148

 Cazacu, Adela (antolog.) - 430

 Călinescu, George - 386

 Călinoiu, Lena (trad.) - 552

 Cărtărescu, Mircea - 387

 [Cârâc, Alina] (trad.) - 566

 Cernat, Paul - 388

 Chadwick, Owen - 49

 Charaudeau, Patrick - 65

 Chesterton, Gilbert Keith - 50

 Chivu, Marius (antolog. ; note ; pref. ; coment.) - 398

 Chivu, Marius (pref.) - 414

 Ciocoiu, Elena (trad.) - 298

 Ciocşirescu, Luiza (trad.) - 320

 Ciorănescu, Alexandru - 218

 Ciornei-Sandu, Irina (trad.) - 572

 Cîrciumaru, Dan-Cristian (trad.) - 199

 Clément, Olivier - 51

 Clements, Jonathan - 552

 Clot, André - 559

 Codrescu, Andrei - 389

 Codrescu, Răzvan - 52

 Coelho, Paulo - 368-369

 Cohen, Alan H. - 24

 Cojocaru, Dragoş (trad. ; note) - 372

 Cole, Martina - 265-267

 Coleridge, Samuel Taylor - 268

 Colfer, Eoin - 269

 Coloşenco, Mircea (ed.) - 429

 Columbeanu, Mihnea (trad.) - 280, 289

 Condeescu, Alexandru (ed. ; pref.) - 428

 Condrea Derer, Doina - 219

 Condrea Derer, Doina (ed.) - 219

 Constant, Paule - 345

 Constantin, Silvia (trad.) - 260, 288

 Constantinescu, Nicolae (trad.) - 362, 364

 Coravu, Manuela (trad. ; note) - 365

 Cordea, Marta - 9

 Cornea, Luminiţa - 377

 Corneşanu, Stela (trad.) - 286

 Cosmin, Smaranda (trad. ; pref.) - 349

 Cosmineanu, Clara (antolog. ; pref.) - 80

 Costache, Adrian - 377

 Coster, Charles de - 346

 Costin, Mircea C. - 102

 Costin, Mircea N. - 102

 Costiuc, Tatiana (antolog.) - 12

 Coşbuc, George (trad.) - 338

 Cotorcea, Livia (pref.) - 18

 Cotrău, Liviu (trad. ; note ; coment.) - 310

 Coţea, Procopie P. (trad.) - 268

 Couronne, Pierre (il.) - 463-465

 Courtin, Jean - 344

 Cowie, Vera - 270

 Cox, Simon - 251

 Crăciun, Alice-Cristina (trad.) - 6

 Creangă, Ion (despre) - 417

 Crişu, Constantin - 103-104

 Csáky Károly - 553

 Csépe Magdolna (il.) - 484

 Csepeli, György (ed.) - 69

 Cserna György (trad.) - 267

 Csicsay Alajos - 560

 Csordás Lajos - 471

 Csörgits József - 474

 Cucu, Ioana (trad.) - 307

 Cunningham, Michael - 271

 Curic, Ina - 67

 Czigány Lóránt - 475

 D

 Damokos Kata (trad.) - 324-325