0  GENERALITĂŢI

 

1 -  BARBIER, FRÉDÉRIC. A könyv története [2005] / Frédéric Barbier; Fordította Balázs Péter. - Budapest : Osiris, 2005 (Dürer Nyomda).

 400 p. : il., h., fig.; 24 cm - (Osiris kézikönyvek).

 Note la sf. capitolelor.

 Note p. 353-395.

 Bibliografie p. 397-400.

 ISBN 963-389-723-8 : 45 lei.

 09(100)(091)   002(100)(091)   655.11(100)(091)   655.4/.5(100)(091)   

 082.1 Osiris Kézikönyvek

 1. ISTORIA CĂRŢII            2. ISTORIA TIPARULUI                 3. TIPOGRAFI

 III 27915 ; 002/B29

 

2 -  DRĂGHICI, RODICA. Tipografii brăilene : 1838 - 1944 / Rodica Drăghici, Bounegru, Stanca. - Brăila : s.n., 2001

 II; 202 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 195-198.

 Index p. 163-193.

 Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene "Panait Istrate" Brăila.

 ISBN 973-0-02502-9 : 5 lei.

 655(498 Brăila)"1838/1944"   002.2:655(498 Brăila)"1838/1944"(01)

 1. TIPOGRAFII                                   2. BIBLIOTECONOMIE

 3. CATALOAGE(publicaţii).

 III 27933 ; 002/D74

 

3 -  KNIGHT, CHRISTOPHER. Cartea lui Hiram : Francmasoneria, Venus şi secretul vieţii lui Iisus / Christopher Knight şi Robert Lomas ; Traducător Mihaela Benchiu. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 531 p. - (Confluenţe).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 524-531.

 ISBN 973-714-026-5 : 32,02 lei.

 232.9   930.85(32)   061.236.6   133.1   082.1 Confluenţe

 1. BIBLIE(interpretare)                      2. FRANCMASONERIE

 3. IISUS HRISTOS                             4. INIŢIERE SPIRITUALĂ

 5. MASONERIE                  6. OCULTISM(iniţiaţi).

 III 27861 ; 06/K60

 

4 -  LOMAS, ROBERT. Dezvăluirea secretului lui Hiram : ridicarea vălului / Robert Lomas ; Traducere din limba engleză Simona Laurian. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 XI, 308 p. : fig. - (Confluenţe).

 Note de subsol.

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Bibliografie p. 299-308.

 ISBN 973-714-076-1 : 32,02 lei.

 232.9   930.85(32)   061.236.6   133.1   082.1 Confluenţe

 1. BIBLIE(interpretare)                                      2. FRANCMASONERIE

 3. IISUS HRISTOS                                             4. INIŢIERE SPIRITUALĂ

 5. MASONERIE                                 6. OCULTISM(iniţiaţi).

 III 27860 ; 06/L76

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

5 -  1000 de minuni ale lumii : Comorile de pe cinci continente / Traducere din limba germană Felicia Voicu. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 576 p. : il.

 Index p. 568-575.

 ISBN 973-714-058-3 : 119.17 lei.

 001.92   008(100)   904(100)

V 1901 ; 001/O-52

 

6 -  CALANGIU, ANCA. Prima mea carte de ştiinţe ale vieţii şi ale pământului / Traducere din lmba franceză Anca Calangiu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 160 p. : il. color - (Enciclopedia pentru prichindei. Larousse).

 Glosar p. 156-157.

 Indice p. 158-160.

 ISBN 973-717-005-9 : 49.50 lei.

 082.1 Enciclopedia pentru prichindei   

 087.5:001   001:087.5   030:001   001(031)

 1. CIRCUITUL APEI ÎN NATURĂ                                 2. ECOLOGIE

 3. GEOLOGIE                                                                     4. NATURĂ

 5. ŞTIINŢELE NATURII.

 L-001/P92

 

7 -  CLARK, PHILLIP. Misterele şi minunile ştiinţei : cu link-uri pe internet / Phillip Clarke, Laura Howell, Sarah Khan ; Traducere din limba engleză Paula Nemţuţ. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 96 p. : il.

 Index p. 94-95.

 ISBN 973-714-075-3 : 34.77 lei.

 001.92(100)(084)

 1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

 001/C56

 

8 -  CORNWELL, JOHN. Oamenii de ştiinţă ai lui Hitler / John Cornwell ; Traducerea din limba engleză Tatiana Mazur. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 511 p. ; [16] p. il. - (Labirint [Aquila'93]).

 Note p. 456-494.

 Bibliografie p. 495-511.

 ISBN 973-714-034-6 : 36.61 lei.

 001(430)"1933/1945":929   929:001(430)"1933/1945"   082.1 Labirint

 1. HITLER, ADOLF                           2. OAMENI DE ŞTIINTĂ

 3. PERSONALITĂŢI                         4. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

 III 27866 ; 001/C72

 

9 -  DORTIER, JEAN - FRANÇOIS. Ştiinţele umaniste : O panoramă a cunoaşterii / Jean - François Dortier ; Traducere Mărgărita Vavi Petrescu. - Bucureşti : Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, s.a. (Pegasus).

 418 p. : fig.

 Note de subsol.

 Index p. 397-408.

 ISBN 973-85405-4-2 : 30.18 lei.

 001.5   316.33   165.3

 1. ANTROPOLOGIE                                          2. FILOSOFIE

 3. RELIGIE                                                          4. LINGVISTICĂ

 5. COMUNICARE                                             6. PSIHOLOGIE

 7. PSIHOPATOLOGIE                                      8. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

 III 27853 ; 001/D70

 

10 -  MALONE, JOHN. Verdictul timpului : De la Jules Verne la Bill Gates / John Malone ; Traducere Rosana Nedelciu. - Bucureşti : Lider : Cartea pentru toţi, s.a.

 212 p. - (Cultura generală ; 44).

 Index p. 207-212.

 ISBN 973-629-095-6 : 27.43 lei.

 082.1 Cultură generală   001

 1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE.

 II 84715 ; 001/M19

 

11 -  Şaptezeci de invenţii ale antichităţii / Traducere din limba engleză Linda Pricăjan ; Editor Brian M. Fagan. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 304 p. : il.

 Bibliografie p. 291-296.

 Index p. 299-304.

 ISBN 973-714-044-3 : 73.30 lei.

 001.894(031)"652"

 1. INVENŢII                                        2. ANTICHITATE

 IV 6330 ; 001/S22

 

12 -  World Who's Who in Science : A Biographical Dictionary of Notable Sientists from Antiquity to The Present  / Editor Allen G. Debus ; Associate Editors Ronald S. Calinger, Edward J. Collins, Managing Editor Stephen J. Kenedy. - First Edition. - Chicago : Marquis Who's Who, 1968.

 XVI ; 1855 p.

 Prefaţă p. VI-VIII.

 Bibliografie p. XI.

 ISBN 8379-1001-3 : 50 lei.

 929:030   001:929   929:001   030:929

 1. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI                         

2. BIOGRAFII COLECTIVE                               3. OAMENI DE ŞTIINTĂ

 L-001/W84

004  Calculatoare

 

13 -  ALEXANDRESCU, ANDREI. C++ kódolási szabályok / Andrei Alexandrescu, Herb Sutter; Fordítás Batiz Judit, Burillák Csaba, Rézműves László. - Budapest : Kiskapu Kft., 2005 (Kinizsi Nyomda).

 XV, 223 p.; 23.5 cm.

 Index p. 211-223.

 ISBN 963-9301-93-0 : 30 lei.

 004.42 C++   004.438 C++

III 27887 ; 004/A38

 

14 -  ASPRAY, WILLIAM. Neumann János és a modern számítástechnika kezdetei / William Aspray; Fordította Béky Bognár Attila. - Budapest : Vince Kiadó, 2004

 412 p.; [16] p. il.; 23.6 cm.

 Note p. 267-368.

 Glosar p. 369-370.

 Bibliografie p. 371-404.

 Index p. 405-409.

 ISBN 963-9323-98-5 : 55 lei.

 004.032.8   004.3   929 Neumann János

 1. CALCULATOARE(programare)             2. PROGRAMARE(calculatoare)

 III 27897 ; 004/N54A

 

15 -  CANTŮ, MARCO. Delphi 7 : Mesteri szinten / Marco Cantů; Fordítás Antal Ferenc, Dóczi Krisztián, Gilicze Bálint. - Budapest : Kiskapu Kft., 2003 (Kinizsi Nyomda).

 2 vol., 23.5 cm.

 ISBN 963-9301-65-5.

  vol. 1. - XIII, 637 p. : fig. - Index p. 599-637

  ISBN 963-9301-66-3 : 40 lei.

  vol. 2. - XIII, p. 639-1216. - Index p. 1183-1216

   ISBN 963-9301-67-1 : 40 lei.

 004.438 Delphi 7

III 27885 (1-2) ; 004/C19

 

 

16 -  CRICHLOW, JOEL M. Elosztott rendszerek / Joel M. Crichlow; Fordította dr. Büki András. - Budapest : Kiskapu Kft., 2003 (Kinizsi Nyomda).

 290 p. : fig.; 22.7 cm - (Lényegretörő könyvek).

 Glosar p. 255-268.

 Index p. 269-290.

 ISBN 963-9301-64-7 : 35 lei.

 004.38   004.414.2   519.711   082.1 Lényegretörő könyvek

 1. CIBERNETICĂ MATEMATICĂ                               2. INFORMATICĂ

 3. SISTEME DE CALCULATOARE                             4. TEORIA REŢELELOR

 III 27914 ; 004/C86

 

17 -  HOLZINGER, ANDREAS. A multimédia alapjai / Andreas Holzinger; Fordítás Csizmazia Anikó. - Budapest : Kiskapu Kft., 2004 (Kinizsi Nyomda).

 IX, 287 p. : fig., il.; 23.5 cm.

 Index p. 269-287.

 ISBN 963-9301-71-X : 45 lei.

 004.7   004.357   004.032.6

 1. MULTIMEDIA

 III 27891 ; 004/H75

 

18 -  JONES, BRADLEY L. C# mesteri szinten 21 nap alatt / Bradley L. Jones; Fordítás Büki András, Dóczi Krisztián, Gilicze Bálint. - Budapest : Kiskapu Kft., 2004 (Kinizsi Nyomda).

 XIX; 747 p. : fig.; [1] CD-ROM; 23.5 cm.

 Anexe p. 707-747.

 ISBN 963-9301-73-6 : 85 lei.

 004.42   004.438 C#

 1. PROGRAMARE(limbaje)

 III 27884 ; 004/J73

 

19 -  SZABÓ LÁSZLÓ. Alkalmazásfejlesztés a Delphi segítségével / Szabó László. - Budapest : Műszaki Könyvkiadó, 2002 (Oláh Nyomdaipari Kft.).

 272 p. : fig., tab.; 23.5 cm - (Programozás felsőfokon).

 Bibliografie p. 269.

 Index p. 270-272.

 ISBN 963-16-2897-3 : 30 lei.

 004.42 Delphi   082.1 Programozás felsőfokon

 1. CALCULATOARE(programe)                    2. PROGRAMARE(calculatoare).

 III 27921 ; 004/S99

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

20 -  BĂILEŞTEANU, FĂNUŞ. Români celebri din străinătate : dicţionar / Fănuş Băileşteanu. - Bucureşti : România Press, 2005 (R.C.R. Print).

 300 p.

 Bibliografie p. 298-299.

 ISBN 973-8236-62-2 : 8 lei.

 008(=135.1)(100)(038)   929:008(=135.1)(100)(038)

 1. PERSONALITĂŢI

 II 84896 ; 008/B18

 

21 -  OIŞTEANU, ANDREI. A képzeletbeli zsidó a román (és a kelet-közép-európai) kultúrában : Imagológiai tanulmaány / Andrei Oişteanu ; Fordította Hadházy Zsuzsa. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2005

 467 p. : il.

 Bibliografie şi note p. 385-449.

 Index p. 453-462.

 ISBN 973-26-0800-5 : 15.89 lei.

 008(=411.16):008(=135.1)   008(=135.1):008(=411.16)   008(=411.16)(4)

 1. EVREI(România)                            2. ETNOLOGIE(evrei)

 3. RELIGIE IUDAICĂ.

 III 27945 ; 008/O-35

01   Bibliografie. Cataloage

 

22 -  Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice (1919-1994) / Ana-Maria Brezuleanu, Ileana Mihăilă, Viorica Nişcov... - Bucureşti : Saeculum I.O., 1997 (Romcartexim S.A.).

 4 vol.

 vol. 1 / Prefaţă de prof. dr. Dan Grigorescu. - 320 p. - Indice p. 283-319. - ISBN 973-921146-1 : 100000 lei.

 vol. 2. - 1999. - 320 p. - Indice de nume p. 285-317

 ISBN 973-9211-46-1 : 150000 lei.

 vol. 3. - 2000. - 320 p. - Indice de nume p. 285-317

 ISBN 973-9399-60-6 : 200000 lei.

 vol. 4. - 2002. - 335 p. - Indice de nume p. 285-317

 ISBN 973-642-002-7 : 20 lei.

 016:050   050:016   016:82.091   82.091:016   821.135.1.091(01)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(bibliografie)   

 2. LITERATURĂ COMPARATĂ

 V 1825(1-4) ; 01/B51

 

23 -  BORDEI, CARMEN. Biblioteca Judeţenă "Panait Istrati" Braila 1981-2001 : Bibliografie selectivă / Carmen Bordei. - Brăila : s.n., 2001 (Offset Grafic Serv S.R.L.).

 104 p. - (120 de ani de Bibliotecă Publică la Brăila).

 Lucrare editată de Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila.

 Lista periodicelor p.6.

 Index p. 93-102.

 Note de subsol.

 ISBN 973-0-02473-1 : 2 lei.

 082.1 120 de ani de Bibliotecă Publică la Brăila   

 016:027.53(498 Brăila)   027.53(498 Brăila):016

 1. BIBLIOGRAFIE(biblioteci)                          2. BIBLIOLOGIE

 3. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PANAIT ISTRATI" BRĂILA.

 II 84888 ; 01/B69

 

24 -  Borsod - Abaúj - Zemplén megye népművészete : Válogatott bibliográfia / Összeállította és szerkesztette Fügedi Márta. - Miskolc : Hermann Ottó Múzeum, 1992

 145 p.; 20 cm.

 Index p. 104-145.

 ISBN 963-7221-506 : 3 lei.

 016:7.031.4(=511.141)(439)

 1. BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Ungaria)

 II 84824 ; 01/B70

 

 

25 -  FÜLÖP MÁRIA. Bibliografia locală retrospectivă a judeţului Mureş : autori, apariţii editoriale, referinţe locale, cărţi editate până în anul 1944 = Maros megye retrospektív helyismereti könyvészete : szerzők, kiadványok, helyi vonatkozások, 1944-ig megjelent könyvek / Fülöp Mária, Ferencz Klára ; Prefaţa Dimitrie Poptămaş. - Târgu Mureş : s.n., 2005

 2 vol. - (Bibliografii mureşene ; 7).

 Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene Mureş = Maros Megyei Könyvtár.

 ISBN 973-0-04177-6 : 36 lei (v.1 - 2).

  Vol.1. - XXVIII, 604 p..

  Vol.2. - VI, p. 605 - p. 862.

 082.1 Bibliografii mureşene   015(498.4-35 Mureş)"-/1944"  

 016(498.4-35 Mureş)"-/1944"

 1. BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Mureş, Judeţul)

 III 27855(V.1-2) ; 01/F96

02   Biblioteconomie

 

26 -  Biblioteca Judeţeană ASTRA : 1861 - 2001 / Fotografii executate de Hermann Fabini, Lăzăroiu Gheorghe, Ion Mariş... - Sibiu : Imago, 2001.

 83 p. : il. color.

 Acest album fotodocumentar apare sub egida Ministerului Culturii şi Cultelor, Consiliului Judeţen Sibiu, Bibliotecii Judeţene "ASTRA" Sibiu.

 ISBN 973-8262-01-1 : 5 lei.

 027.53(498 Sibiu)"1861/2001"

 1. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ ASTRA SIBIU

 II 84938 ; 02/B51

 

27 -  ERICH, AGNES. Descrierea Bibliografică Standardizată : Norme ISBD / Agnes Erich, Elena Tîrziman. - Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, 2006.

 188 p. : tab.

 Glosar p. 154-169.

 Bibliografie p. 171-175.

 Anexă p. 176-188.

 ISBN 973-737-146-1 : 12 lei.

 025.321.4

 1. BIBLIOTECI PUBLICE              2. DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ

 02/E67

 

28 -  ISER, WOLFGANG. Actul lecturii : O teorie a efectului estetic / Wolfgang Iser ; Traducere din limba germană, note şi prefaţă de Romaniţa Constantinescu ; Traducerea fragmentelor din limba engleză de Irina Cristescu. - s.l. : Paralela 45, s.a. (Paralela 45).

 472 p. - (Studii ; Studii literare).

 Note de subsol.

 Indice de nume p. 463-467.

 ISBN 973-697-810-9 ISBN 978-973-697-810-4 : 35.78 lei.

 028.02   028.1   111.852:028   028:111.852

 1. BIBLIOTECONOMIE                    2. ESTETICĂ

 II 84871 ; 02/I-83

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

29 -  Encyclopaedia Britannica : 2006 Book of the Year  . - London : Encyclopaedia Britannica Inc., 2006.

 904 p. : il., tab., h.

 Bibliografie p. 854-856.

 Indici p. 857-904.

 ISBN 1-59339-291-5 : 388.67 lei.

 030.1"2005/2006"

L-03/E52

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

30 -  TÖTTÖSSY MAGDOLNA. A Magyar Népi Szövetség története 1944 - 1953 / Töttössy Magdolna. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia, 2005

 2 Vol. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 39).

 ISBN 973-665-099-5 : 22.94 lei (v.1-2).

                 Vol. 1. - 278 p. : tab.

                 Vol. 2. - 312 p. : tab., sch. - Bibliografie p. 299-310

                ISBN 973-665-099-5 : 22.94 lei (v.1-2).

 082.1 Bibliotheca Transsylvanica   

 061.239(=511.141)(498.4)"1944/1953"(09)   

 061.239(498.4)MNSZ"1944/1953"(09)   94(439)"1944/1953"

 1. MINORITATEA MAGHIARĂ(România)

 2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari)

 3. POLITICĂ INTERNĂ(România)(minorităţi)

 II 84877(V.1-2) ; 06/T78

1   FILOSOFIE

 

31 -  HUME, DAVID. David Hume összes esszéi / David Hume; Fordította Takács Péter. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1994 (Akadémiai Nyomda).

 vol.; 20 cm - (Mesteriskola).

 ISBN 963-7978-21-6.

                 vol. 2. - 445 p. - Note de subsol. - Note p. 383-404. - Index p. 405-439. - ISBN 963-7978-29-1 : 25 lei.

 1(410)(0:82-4)   082.1 Mesteriskola

II 84853 ; 1/H94

 

32 -  LAKATOS IMRE(1922-1974). Lakatos Imre tudományfilozófiai írásai / Lakatos Imre; Fordította Benedek András és Forrai Gábor. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1997

 188 p.; 20.5 cm - (Kísértések).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 199-205.

 Index p. 207-208.

 ISBN 963-7978-92-5 : 20 lei.

 1(439) Lakatos Imre   167   165   082.1 Kísértések

 1. FILOSOFIE                                     2. EPISTEMOLOGIE

3. TEORIA CUNOAŞTERII               4. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ.

 II 84816 ; 1/L16

 

33 -  MARQUARD, ODO. Az egyetemes történelem és más mesék / Odo Marquard; Fordította Mesterházi Miklós és Miklós Tamás; Szerkesztette Székely Mária. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2001 (Gyomai Kner Nyomda).

 437 p.; 20.5 cm - (Mesteriskola).

 Note de subsol.

 ISBN 963-9165-30-1 : 35 lei.

 1(430) Marquard, Odo   082.1 Mesteriskola

 1. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ               

 2. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ.

 II 84862 ; 1/M42

 

34 -  VENNER, DOMINIQUE. Istorie şi tradiţie la europeni / Dominique Venner ; Traducere Aurelia Ulici. - Bucureşti : Lider, s.a.

 359 p. - (Cultura generală ; 48).

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-629-101-4 ISBN (13) 978-973-629-101-2 : 22.84 lei.

 082.1 Cultură generală   130.2(4)   930.85(4)   008(4)

 1. FILOSOFIE                      2. ISTORIA EUROPEI

 3. NIHILISM                       4. TRADIŢII.

 II 84699 ; 1/V45

11/12  Metafizică

 

35 -  BAUMGARTEN, ALEXANDER GOTTLIEB.  Esztétika / Alexander Gottlieb Baumgarten; Fordította Bolonyai Gábor. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1999

 161 p.; 20.5 cm - (Mesteriskola).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 141-152.

 Glosar p. 153-155.

 Index p. 157-161.

 ISBN 963-9165-29-8 : 15 lei.

 111.852   082.1 Mesteriskola

 1. ESTETICĂ FILOZOFICĂ

 II 84863 ; 1/B38

 

 

 

36 -  BUŞE, IONEL. Eseuri şi schiţe ontologice / Ionel Buşe. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 1997.

 176 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-97412-3-1 : 0.65 lei.

 111

 1. FENOMENOLOGIE                                       2. ONTOLOGIE.

 II 84946 ; 1/B96

13   Filosofia spiritului

 

37 -  OSHO. Az élet misztériumai / Osho. - s.l. : Amrita Kiadó, 1998 (Royal Press Hungary Kft.).

 260 p.

 Note de subsol.

 ISBN 963-85397-7-1 : 32.00 lei.

 133.2   294.3

 1. FILOSOFIE ORIENTALĂ               2. SPIRITUALITATE ORIENTALĂ.

 II 84777 ; 1/O-83

 

38 -  ŞIULEA, CIPRIAN. Retori, simulacre, imposturi : Cultură şi ideologii în România / Ciprian Şiulea. - Bucureşti : Compania, 2003.

 223 p. - (AltFel).

 ISBN 973-8119-74-X : 7.79 lei.

 130.2   316.75(498)   130.2(498)   821.135.1.09   082.1 AltFel

 1. FILOZOFIA CULTURII

 II 84966 ; 1/S61

14   Sisteme filosofice

 

39 -  BĂRNUŢIU, SIMION. Istoria filosofiei / Simion Bărnuţiu ; coordonator Ioan Chindriş. - Ediţie princeps după manuscris/ realizată de Ioan Chindriş, Mihai-Teodor Racoviţan, Gavril Matei Albastru. - Bucureşti : România Press, 2000

 vol. - (Cartea de căpătâi ; 5).

 Vol.1. - 256 p. : il - (Cartea de căpătâi ; 5,I). - Note p. 161-250

  ISBN 973-99696-7-4 : 50000 lei.

 Vol.2 / Ionuţ Isac. - 2002. - 224 p. : il - (Cartea de căpătâi ; 5,II). - Note p. 161-250. - ISBN 973-8236-32-0 : 7.6 lei.

 14(100)(091)   082.1 Cartea de căpătâi

II 77060(V.1-2) ; 1/B33

 

40 -  DESCARTES, RENÉ. Elmélkedések az első filozófiáról / René Descartes; Fordította Boros Gábor. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1994 (Akadémiai Nyomda).

 237 p.; 20.5 cm - (Mesteriskola).

 Bibliografie p. 219-230.

 ISBN 963-7978-5 : 30 lei.

 14(44) Descartes, René   082.1 Mesteriskola

 1. FILOZOFIE FRANCEZĂ(Descartes, René).

 II 84817 ; 1/D34

 

41 -  FLORIAN, MIRCEA. Îndrumare în filosofie / Mircea Florian. - Bucureşti : Gramond , s.a.

 448 p. - (Etos şi logos).

 Note de subsol.

 Note p. 442-445.

 ISBN 973-9217-51-6 : 10 lei.

 082.1 Etos şi logos   14(100)   141(100)

II 84935 ; 1/F69

 

42 -  KANT, IMMANUEL. A tiszta ész kritikája / Immanuel Kant; Fordította Kis János;A jelen javított kiadást szerkesztette Hidas Zoltán. - Az Ictus Kiadónál 1995-ben megjelent magyar kiadáshoz képest javított kiadás. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2004.

 745 p.; 20.5 cm - (Mesteriskola).

 Note de subsol.

 Anexe p. 667-745.

 ISBN 963-9165-71-9 : 45 lei.

 165.65:141.132(430) Kant, Immanuel   14(430) Kant, Immanuel   

111.852   082.1 Mesteriskola

 1. CRITICISM FILOZOFIC                              2. RAŢIONALISM

 II 84855 ; 1/K20

43 -  PLOTIN [PLOTINOS]. Enneade III-V / Plotin ; Traducere şi comentarii de Vasile Rus, Liliana Peculea, Marilena Vlad... - Ediţie bilingvă. - Bucureşti : Iri, 2005

 755 p. - (Cogito).

 Ediţie bilingvă greco-română.

 Note p. 643-755.

 ISBN 973-7926-20-X : 29.90 lei.

 141.131 Plotin   14(38)   082.1 Cogito

 1. NEOPLATONISM                         2. IDEALISM FILOZOFIC.

 II 84719 ; 1/P72

 

44 -  STRATHERN, PAUL. Schopenhauer : Filozófia 90 percben / Paul Strathern; Fordította Rákócza Richárd. - Budapest : Saxum, s.a. (SWEDEN-PRINT Kft.).

 70 p.; 18 cm.

 Cronologie p. 636-66.

 Biografie p. 67-68.

 Bibliografie p. 9-70.

 ISBN 963-9308-73-0 : 10 lei.

 141.22 Schopenhauer, Arthur   141.143

 1. JUDECATĂ                                    2. ALOGISM(filosofie).

 I 18528 ; 1/S35S

 

45 -  STRAUSS, LEO. Az üldöztetés és az írás művészete / Leo Strauss; Fordította Lánczi András. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1994 (Akadémiai Nyomda).

 239 p.; 20.5 cm - (Kísértések).

 Note de subsol.

 ISBN 963-7978-40-2 : 15 lei.

 14(100)(091)   082.1 Kísértések

 1. FILOZOFIA LITERATURII.

 II 84866 ; 1/S90

 

46 -  SZLEZÁK, THOMAS A. Hogyan olvassunk Platónt? / Thomas A. Szlezák; Fordította Lautner Péter. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2000 (Gyomai Kner Nyomda).

 158 p.; 20.4 cm - (A kútnál).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 149-151.

 Index p. 153-158.

 ISBN 963-9165-42-5 : 20 lei.

 929 Platon   141.131   082.1 A kútnál

 1. PLATONISM

 II 84868 ; 1/P70S

 

47 -  WITTGENSTEIN, LUDWIG. Filozófiai vizsgálódások / Ludwig Wittgenstein; Fordította Neumer Katalin; Szerkesztette Adamik Lajos. - 2., javított kiadás. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1998 (Gyomai Kner Nyomda Rt.).

 349 p. : fig; 20.5 cm - (Mesteriskola).

 Note de subsol.

 ISBN 963-7978-94-1 : 25 lei.

 14(436) Wittgenstein, Ludwig   164.1(436) Wittgenstein, Ludwig  

 082.1 Mesteriskola

 1. LOGICA PROPOZIŢIILOR

 II 84856 ; 1/W78

 

48 -  WITTGENSTEIN, LUDWIG. Logikai-filozófiai értekezés : Tractatus logico-philosophicus / Ludwig Wittgenstein; Fordította Márkus György. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2004 (Szegedi Kossuth Nyomda).

 131 p. : fig; 20.5 cm - (Kísértések).

 Note de subsol.

 Index p. 115-131.

 ISBN 963-9165-74-3 : 15 lei.

 14(436) Wittgenstein, Ludwig   164.1(436) Wittgenstein, Ludwig  

 082.1 Kísértések

 1. LOGICA PROPOZIŢIILOR

 II 84864 ; 1/W78

159.9   Psihologie

 

49 -  BAGDY EMŐKE. Szeretet, szerelem, szexualitás / Dr. Bagdy Emőke, Dr. Belső Nóra, Dr. Popper Péter. - s.l. : Saxum, 2004 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 181 p. : il. - (Az élet dolgai ; Mesterkurzus).

 ISBN 963-7168-02-8 : 19.00 lei.

 159.922.1   613.88   082.1 Az élet dolgai

 1. PSIHOLOGIA SEXELOR                  2. PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR

 3. EDUCAŢIE SEXUALĂ.

 I 18514 ; 159.9/B17

 

50 -  CSEPELI GYÖRGY. Magára hagyott generációk : Fiatalok és öregek a XXI. században / Csepeli György, Kígyós Éva, Popper Péter. - s.l. : Saxum-Affarone, 2006

 160 p. : tab. - (Az élet dolgai ; Mesterkurzus).

 ISBN 963-7168-51-6 : 19.00 lei.

 159.922.6-053.6   159.922.6-053.9   173   316.346.3   613.86   

 082.1 Az élet dolgai

 1. MORALA FAMILIEI                    2. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

 3. SOCIOLOGIA FAMILIEI

 I 18517 ; 159.9/C92

 

51 -  CSERNUS IMRE. Titok, elhallgatás, őszinteség / Dr. Csernus Imre, Dr. Kígyós Éva, Dr. Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : InfoMed Kft., 2004 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 200 p.; 17.5 cm - (Az élet dolgai Mesterkurzus).

 ISBN 963-7168-16-8 : 15 lei.

 159.947.23   159.923   177.3   082.1 Mesterkurzus   082.1 Az élet dolgai

 1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII     2. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

 3. TIPURI DE PERSONALITATE

 I 18522 ; 159.9/C92

 

52 -  DRĂGHICESCU, DUMITRU. Psihologia poporului român / D. Drăghicescu. - Bucureşti : Gramond , 2006

 432 p.

 Note de subsol.

 Textul reproduce ediţia D. Drăghicescu, Din psihologia poporului român, Librărie Leon Alcalay, Bucureşti, 1907.

 ISBN 973-9217-98-2 : 18 lei.

 159.922(=135.1)   308(498)

II 84933 ; 159.9/D74

 

 

53 -  DÚL ANTAL. Önismeret, emberismeret, világismeret / Dúl Antal, Balogh Béla, Dr. Popper Péter. - [Budapest] : Saxum : InfoMed Kft., 2004

 174 p.: fig.; 17.5 cm - (Az élet dolgai Mesterkurzus).

 ISBN 963-7168-07-9 : 20 lei.

 159.923   159.242.1/.2   082.1 Mesterkurzus   082.1 Az élet dolgai

 1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII     2. TIPURI DE PERSONALITATE

 3. AUTOCUNOAŞTERE.

 I 18529 ; 159.9/D88

 

54 -  Elme csíszoló : A szellemi képesség fejlesztése és karbantartása  / Fordította Odze György. - [Budapest] : Saxum, [2003] (Alföldi Nyomda Rt.).

 381 p.; 10 cm.

 Titl. orig. : 365 Tipps Gedächtnistraining.

 ISBN 963-9308-76-5 : 15 lei.

 159.952.6   159.953.4   159.913   613.86   615.89

 1. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

 2. PROCESE PSIHICE SUPERIOARE

 I 18521 ; 159.9/E44

 

55 -  KENDE B. HANNA. Gyermekpszichodráma / Kende B. Hanna. - Javított kiadás. - Budapest : Osiris, 2003

 248 p.; [16] p. il. parţial color; 24.2 cm - (Osiris kézikönyvek).

 Bibliografie p. 225-238.

 Index p. 239-248.

 ISBN 963-389-460-3 : 35 lei.

 615.851:159.922.7   159.964.28   159.964.22   082.1 Osiris Kézikönyvek

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHANALIZĂ APLICATĂ

 3. PSIHODIAGNOZĂ.

 III 27896 ; 159.9/K34

 

56 -  Kényszerek fogságában : A panaszkodó ember  / Baktay Miklós, Wéber Péter, Dr. Sári László... - s.l. : Saxum-Affarone, 2006 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 180 p. - (Az élet dolgai ; Mesterkurzus).

 ISBN 963-7168-55-9 : 19.00 lei.

 159.964   159.97   616.891.7   082.1 Az élet dolgai

 1. PSIHANALIZĂ                             2. PSIHOLOGIE PROFUNDĂ

 3. PSIHOPATOLOGIE                       4. PSIHOZE

 5. NEVROZE                                       6. OBSESIE.

 I 18518 ; 159.9/K34

 

57 -  LANG, ALBERT. Az aláírás grafológiája : Grafológia - Emberismeret / Dr. Albert Lang, Alfons Lüke; Fordította Felsmann József. - 3. kiadás. - Budapest : Animus Kiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 155 p. : fig.; 19.7 cm - (Önsegítő könyvek).

 Index p. 145-146.

 Bibliografie p. 147-155.

 ISBN 963-9307-52-1 : 20 lei.

 159.925.6   082.1 Önsegítő könyvek

 1. GRAFOLOGIE                                2. PSIHOLOGIE ANALITICĂ

 II 84835 ; 159.9/L20

 

58 -  LUX ELVIRA. Hát még nekem ... : Egy szexuálpszichológus emlékeiből / Dr. Lux Elvira. - Budapest : Vince Kiadó, 2002 (Kossuth Nyomda).

 231 p.; 19 cm.

 ISBN 963-9323-61-6 : 25 lei.

 616.89-008.442   612.06   159.922.1

 1. SEXOLOGIE                    2. PSIHOPATOLOGIE SEXUALĂ.

 II 84834 ; 159.9/L97

 

59 -  MILLER, ALICE. A tehetséges gyermek drámája és az igazi én felkutatása / Alice Miller; Fordította Pető Katalin. - Budapest : Osiris, 2005 (ETO-Print).

 104 p.; 19.8 cm - (Osiris könyvtár ; Pszichológia).

 ISBN 963-389-699-1 : 20 lei.

 159.928.23   159.964   159.922.7   371.78   376.54   082.1 Osiris könyvtár

 1. APTITUDINI

 2. EDUCAŢIA PERSOANELOR PRECOCE, SUPRADOTATE

 3. PSIHOLOGIA COPILULUI

 II 84851 ; 159.9/M73

 

 

 

60 -  POPPER PÉTER. A belső utak könyve / Popper Péter. - 7. kiadás. - [Budapest] : Saxum, 1990

 180 p.; 17.5 cm - (Az élet dolgai).

 Bibliografie p. 173-177.

 ISBN 963-7168-28-1 : 10 lei.

 159.923.2   159.922   082.1 Az élet dolgai

 1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                        2. AUTOCUNOAŞTERE.

 I 18523 ; 159.9/P84

 

61 -  POPPER PÉTER. Az Istennel sakkozás kockázata / Popper Péter. - 3. kiadás. - Budapest : Saxum, 2004

 192 p.; 18 cm - (Az égre néző ember).

 Bibliografie p. 187-192.

 ISBN 963-9308-80-3 : 15 lei 28.00 lei.

 159.947.3   159.913   821.511.141-4   082.1 Az égre néző ember

 1. AUTOCUNOAŞTERE                  2. AUTODISCIPLINĂ

 3. AUTOEDUCAŢIE                                         4. AUTOSUGESTIE

 I 18525 ; 159.9/P84

 

62 -  POPPER PÉTER. Az önmagába térő ösvény / Popper Péter. - 4. kiadás. - Budapest : Saxum, 2004

 256 p.: sch., tab.; 18 cm - (Az égre néző ember).

 Note p. 253-256.

 ISBN 963-9308-84-6 : 10 lei.

 159.947.3   159.913   615.851.1   613.86   291.1   294.3/.5   

 821.511.141-4   082.1 Az égre néző ember

 1. AUTOCUNOAŞTERE                  2. AUTODISCIPLINĂ

 3. AUTOEDUCAŢIE                                         4. AUTOSUGESTIE

 5. FILOZOFIA RELIGIEI                   6. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

 I 18526 ; 159.9/P84

 

63 -  RANSCHBURG JENŐ. Szülők lettünk : Az élet első hat éve / Ranschburg Jenő. - 4. átdolgozott kiadás. - [Budapest] : Saxum, 2003 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 192 p.; 17.5 cm - (Az élet dolgai).

 ISBN 963-7168-32-X : 19 lei.

 159.922.7   37.018.1   082.1 Az élet dolgai

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. EDUCAŢIA COPILULUI

 I 18516 ; 159.9/R24

17   Morală. Etică

 

64 -  FOUCAULT, MICHEL. A supraveghea şi a pedepsi : naşterea închisorii [Editura Paralela 45] / Michel Foucault ; Traducere din franceză postfaţă si note de Bogdan Ghiu . - Ediţia a 2-a revizuită. - s.l. : Paralela 45, s.a. (Paralela 45).

 410 p. : [24] p. il. - (Studii ; Stodii socio-umane).

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN 973-697-417-0 : 27.52 lei.

 082.1 Studii   343.8(100)(091)   343.24   17.022.2

 1. DREPT PENITENCIAR                                2. MORALĂ(pedepse)

 II 84924 ; 17/F84

 

65 -  FOUCAULT, MICHEL. A szexualitás története / Michel Foucault; Fordította Ádám Péter. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1999 (Gyomai Kner Nyomda).

 vol.; 20.4 cm - (Veszedelmes viszonyok).

 ISBN 963-9165-33-6.

 vol. 1 : A tudás akarása. - Javított kiadás. - 162 p. - Note de subsol

 ISBN 963-9165-38-7 : 25 lei.

 vol. 2 : A gyönyörök gyakorlása. - 254 p. - Note de subsol

 ISBN 963-9165-33-6 : 25 lei.

 vol. 3 : Törődés önmagunkkal / Fordította Sujtó László. – 2001

 258 p. - Note de subsol

 ISBN 963-9165-22-0.

 176   392.6   316.356.2   930.82(100)   082.1 Veszedelmes viszonyok

 1. ISTORIA CULTURII                     2. MORALĂ SEXUALĂ

 3. RELAŢII INTIME                          4. RELAŢII ÎNTRE SEXE

 5. SOCIOLOGIA FAMILIEI.

 II 84854 (1-3) ; 17/F84

 

66 -  HEINTZ, MONICA. Etica muncii la românii de azi / Monica Heintz. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Curtea Veche, 2006

 287 p. : il. - (Actual).

 Anexe p. 209-260.

 Note p. 261-267.

 Bibliografie p. 268-279.

 ISBN 973-669-254-X ISBN 978-973-669-254-3 : 18.35 lei.

 082.1 Actual   331.108.6(498)   331.101.3(=135.1)   174

 1. ETICA MUNCII                             2. ORGANIZARE

 3. POPORUL ROMÂN

 II 84937 ; 17/H44

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

67 -  ADORJÁNI RUDOLF KÁROLY. Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930-1938 között / Adorjáni Rudolf Károly ; A szöveget gondozta Jakab Albert Zsolt, Keszeg Vilmos. - Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság, 2006 (Gloria).

 271 p. : fig., tab. - (Kriza könyvtár).

 ISBN 973-8439-27-2 ISBN 978-973-8439-27-6 : 17.00 lei.

 252.9   39(498.4)(=511.141)   082.1 Kriza könyvtár

 1. FOLCLOR MAGHIAR(România)(secui)   

 2. SLUJITORI AI BISERICII             3. BISERICA REFORMATĂ(jud. Mureş)

 4. PREDICI FUNEBRE                       5. RELIGIA REFORMATĂ.

 II 84727 ; 2/A22

 

68 -  BARBER, RICHARD. Sfântul Graal : Imaginaţie şi credinţă / Richard Barber ; Traducere din limba engleză Mircea Pricăjan. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 XV, 543 p. : fig., tab.; [8] p. il. color - (Confluenţe).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 457-503.

 Note p. 509-543.

 ISBN 973-714-065-6 : 36,61 lei.

 232.9   248.2   264-913   264-933   082.1 Confluenţe

 1. IISUS HRISTOS                             2. INIŢIERE SPIRITUALĂ

 3. HERMENEUTICĂ                         4. SIMBOLURI RELIGIOASE.

 III 27862 ; 2/B29

 

69 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Monumente de arhitectură bisericească răsăriteană. Biserica de lemn "Sfântul Arhanghel Mihail" Târgu - Mureş / Prof. drd. Nicolae Băciuţ ; Preot Nicolae Gheorghe Şincan. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2006.

 [28] p. : il. color.

 Bibliografie pe coperta 3.

 ISBN (10) 973-88074-5-X ISBN (13) 978-973-88074-5-7 : 8 lei.

 281.95(498 Târgu Mureş)   247.5:281.95-035.3(498 Târgu Mureş)

 1. BISERICI DIN LEMN                    2. BISERICI ORTODOXE

 III 27859 ; 2/B13

 

70 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Monumente de arhitectură bisericească răsăriteană. Biserica "Sf. Nicolae". Mănăstirea Lăpuşna, judeţul Mureş / Niocolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 32 p. : il.

 ISBN 973-88014-6-X ISBN 978-973-88014-6-2 : 11 lei.

 281.95(498-21 Târgu-Mureş)   271(498-21 Târgu-Mureş)   

 726.71(498-21 Târgu-Mureş)

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(preoţi)

 III 27848 ; 2/B13

 

71 -  Biblia povestită celor tineri / Adaptare după I. Popescu-Bajenaru ; Cuvânt înainte de pr. Dumitru Pintea ; Ilustraţii de Stela lie. - Bucureşti : Compania, 2006.

 191 p. : il.

 ISBN (10)973-7841-24-7 ISBN (13)978-973-7841-24-7 : 13.76 lei.

 22.01   082.1 Optimum

 1. BIBLIA(explicare)                          2. RELIGIE CREŞTINĂ.

 2/B51

 

72 -  Biblia sau Sfânta Scriptură / Tipărită cu binecuvântarea şi prefaţa Prea Fericitului Părinte Teoctist Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2001.

 1839 p.; [4] pl. : h. color.

 Note de subsol.

 Note la sf. capitolelor.

 Note p. 1775-1839.

 ISBN 973-9332-86-2 : 50 lei.

 22

III 27856 ; 2/B51

73 -  "Bízd az jövendőkre érdemed jutalmát" : Magyar Protestáns Irodalmi Szöveggyűjtemény / Szerkesztette Szabó András. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998

 vol.; 23.5 cm - (Protestáns Művelődés Magyarországon ; 5).

 ISBN 963-8033-55-X.

 vol. 1 : (16-17. század). - XI, 515 p. : il. - Note de subsol. - Rezumat în lb. eng. - ISBN 963-8033-55-X : 25 lei.

 242   284.1/.2   082.1 Protestáns Művelődés Magyarországon

 1. CĂRŢI DE MEDITAŢIE                              2. ISLAMISM

 3. RELIGIE CREŞTINĂ                                     4. PROTESTANTISM.

 III 27899 ; 2/B54

 

74 -  BROWN, PETER. Az európai kereszténység kialakulása 200-1000 / Peter Brown; Fordította Pálosfalvi Tamás. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1999

 339 p. : h.; 20.3 cm - (Európa születése).

 Bibliografie p. 311-316.

 Cronologie p. 317-324.

 Index p. 325-329.

 Hărţi p. 330-333.

 ISBN 963-9165-32-8 : 25 lei.

 26(4)(091)"200/1000"   082.1 Európa születésa

 1. CREŞTINISM(începuturi)                            2. EUROPA(religie)

 3. ISTORIA RELIGIEI.

 II 84823 ; 2/B84

 

75 -  CIOBANU, RADU. Mic dicţionar de cultură religioasă [Editura Emia] / Radu Ciobanu. - Ediţia a 2-a, revăzută. - Deva : Emia, 2003.

 356 p. : h. - (Dicţionarele EMIA).

 Bibliografie p. 353-355.

 ISBN 973-8163-32-3 : 5 lei.

 082.1 Dicţionarele EMIA   030:2   2(038)

II 84889 ; 2/C51

 

76 -  DANIÉLOU, JEAN. Biserica începuturilor : De la origini pânâ la sfârşitul secolului al III-lea / Jean Daniélou ; Traducere din limba franceză de Wilhelm Tauwinkl. - Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, s.a.

 295 p. : h.

 Note de subsol.

 Abrevieri p. 269-273.

 Bibliografie p. 274-287.

 Tabel cronologic p. 288-292.

 ISBN 973-575-390-1 : 23 lei.

 28"-/02"

 1. BISERICĂ ŞI CULTURĂ              2. BISERICA CREŞTINĂ

 3. MISIUNI CREŞTINE                     4. OBICEIURI RELIGIOASE(evrei)

 5. OBICEIURI(evrei)                          6. SECTE IUDAICE

 7. GNOSTICISM.

 II 84904 ; 2/D17

 

77 -  DUŞA, TRAIAN. Topliţa română : Vatră de istorie, vatră de ortodoxie / Traian Duşa. - Târgu-Mureş : Ansid, 2006.

 292 p. : tab. ; LXXXVI p. : il. în parte color.

 Bibliografie p. 239-268.

 Consideraţii critice p. 270-277.

 Rezumat in lb. engleză p. 279-287.

 ISBN (10)973-8985-01-3 ISBN (13)978-973-8985-01-8 : 30 lei.

 246/247(498-21 Topliţa)   904(498-21 Topliţa)   

 94(498-21 Topliţa)   726.54(498-21 Topliţa)

 1. BISERICI ORTODOXE

 2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

 3. TOPLIŢA(monografie)                 4. TOPLIŢA(biserici)

 II 84798 ; 2/D96

 

78 -  ELIADE, MIRCEA. Az eredet bűvöletében : Vallástörténeti kutatás és módszertan 1912-től napjainkig / Mircea Eliade; Fordította Vargyas Zoltán. - Budapest : Cartaphilus Kiadó, 2002 (Regiszter Nyomda).

 283 p.; 19.5 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 963-9303-45-3 : 25 lei.

 291.1   28(091)

 1. FILOZOFIA RELIGIEI   2. ISTORIA RELIGIILOR.

 II 84830 ; 2/E38

79 -  FERRO, TERESA. Misionarii catolici în Moldova / Teresa Ferro ; Traducere Cristian Alexandru Damian, Ştefan Damian. - Cluj Napoca : IDC Press, 2006.

 259 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 243-254.

 Index p. 255-258.

 ISBN (10) 973-87482-4-0 ISBN (13) 978-973-87482-4-8 : 12 lei.

 266:282   266.2   261.8   282(498.3)

 1. MISIONARISM                             2. BISERICA CATOLICĂ

 3. MISIUNI CREŞTINE

 II 84757 ; 2/F42

 

80 -  [KEMPIS, THOMAS DE]. Urmarea lui Iisus Hristos : [Ediţie facsimil] / [Thomas a Kempis] ; Cuvânt înainte de Dr. Antonie Plămădeală. - Bucureşti : Artemis, 2004.

 [182] p.

 Antonie Plămădeală,Mitropolitul Transilvaniei, Crişanei şi Maramuraşului, prefaţator.

 Ediţia este o reproducere în facsimil a lucrării "Urmarea lui Iisus Hristos" apărută în anul 1923 la Tipografia Monăstirei Neamţu 1923.

 ISBN 973-566-095-4 : 9 lei.

 248   234

 1. IISUS HRISTOS                             2. MĂNĂSTIREA NEAMŢ

 3. RELIGIE CREŞTINĂ                     4. RELIGIE ORTODOXĂ

 III 27941 ; 2/T57

 

81 -  KRÁNITZ MIHÁLY. Teológiai kulcsfogalmak szótára / Kránitz Mihály, Szopkó Márk. - 2., javított kiadás. - Budapest : Szent István Társulat, az Apostoli Szentszék Könyvkiadója, 2003.

 218 p.; 20 cm.

 Anexe p. 199-201.

 Index p. 203-218.

 ISBN 963-361-512-7 : 25 lei.

 2:030

 1. DICŢIONAR DE TEOLOGIE.

 II 84844 ; L-2/K81

 

82 -  LAFONT, GHISLAIN. A katolikus egyház teológiatörténete / Ghislain Lafont; Fordította Mártonffy Marcell. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1998

 512 p.; 20.5 cm - (A kútnál).

 Index p. 509-512.

 ISBN 963-7978-98-4 : 30 lei.

 282   23/28   082.1 A kútnál

 1. FILOZOFIA RELIGIEI                   2. RELIGIA CATOLICĂ

 II 84860 ; 2/L14

 

83 -  Mind testestől, mind lelkestől : Kortárs magyarázatok a Heidelbergi Kátéhoz / Adorján Kálmán, Dr. Henk van den Belt, Lorri Bentch....; Szerkesztette Daray Erzsébet, Visky András. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005.

 352 p.

 ISBN 973-7605-30-6 : 12.77 lei.

 268(075 Heidelberg)   238.1(075 Heildelberg)

 1. RELIGIE CREŞTINĂ(reformaţi)                   2. CATEHISM

 III 27947 ; 2/M74

 

84 -  NÉMETH PÁL. Az írás és az olvasás felelőssége : Válogatott esszék, tanulmányok (1981-1996) / Németh Pál. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998

 192 p. : il.; 23.5 cm - (Protestáns Művelődés Magyarországon ; 2).

 Note şi bibliografie la sf. capitolelor.

 Rezumat în lb. eng. p. 182-192.

 ISBN 963-8033-27-4 : 10 lei.

 297   242   23/28   082.1 Protestáns Művelődés Magyarországon

 1. CĂRŢI DE MEDITAŢIE                              2. ISLAMISM     

 3. RELIGIE CREŞTINĂ.

 III 27918 ; 2/N46

 

85 -  PÁZMÁNY PÉTER. Válogatott prédikációk / Pázmány Péter; Sajtó alárendezte és az életrajzi jegyzetet írta Hargittay Emil. - Budapest : Osiris, 2004 (ETO-Print).

 199 p.; 18.3 cm - (Osiris diákkönyvtár).

 Bibliografie p. 185-189.

 Index p. 191-195.

 ISBN 963-389-626-6 : 25 lei.

 252   082.1 Osiris diákkönyvtár

 1. PREDICI(practică religioasă)                       2. RELIGIA CATOLICĂ(istoric).

 II 84832 ; 2/P47

 

86 -  PERCZEL ISTVÁN. Isten felfoghatatlansága és leereszkedése : Szent Ágoston és Aranyszájú Szent János metafizikája és misztikája / Perczel István. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1999 (Gyomai Kner Nyomda).

 248 p.; 20.3 cm - (A kútnál).

 Bibliografie p. 243-248.

 ISBN 963-9165-10-7 : 15 lei.

 231   082.1 A kútnál

 1. DUMNEZEU   2. CREDINŢĂ                 3. SFÂNTUL AUGUSTIN

 4. SFÂNTUL IOAN GURĂ DE AUR                         5. RELIGIE.

 II 84841 ; 2/P51

 

87 -  RAJ TAMÁS. Zsidó eszmék és jelképek : A zsidóság hitvilága és közgondolkodásának filozófiája / Raj Tamás; Az illusztrációk Porscht Frigyes munkái. - Budapest : Saxum, 2002 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 247 p.: il.; 18 cm - (Az égre néző ember).

 ISBN 963-9308-55-2 : 12 lei.

 291.1(=411.16)   398.21(=411.16)   296   159.955(=411.16)   

 003.62(=411.16)   082.1 Az égre néző ember

 1. CREDINŢE POPULARE                               2. FILOZOFIA RELIGIEI

 3. IUDAISM                                                       4. PSIHOLOGIA POPOARELOR 

 I 18527 ; 2/R21

 

88 -  RAPPAPORT, JULIE. Jóga-meditációk minden napra / Julie Rappaport; Fordította Rákocza Richárd. - Budapest : Saxum, [2004] (Kaposvári Nyomda).

 220 p.; 18 cm.

 Glosar p. 211-221.

 ISBN 963-7168-14-1 : 20 lei.

 294.527   613.86   615.825

 1. YOGA                              2. TERAPIE PRIN MIŞCARE

I 18524 ; 2/R25

89 -  ŞINCAN, NICOLAE GHEORGHE. Monumente de arhitectură bisericească răsăriteană. Catedrala Mare "Înălţarea domnului", Târgu-Mureş / Pr. protopop Nicolae Gheorghe Şincan, prof. drd. Niocolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 [32] p. : il.

 ISBN 973-87870-7-6 ISBN 978-973-87870-7-6 : 11 lei.

 284.95(498-21 Târgu-Mureş)   271(498-21 Târgu-Mureş)  

 726.71(498-21 Târgu-Mureş)

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(preoţi)

 III 27849 ; 2/S59

 

90 -  ŞINCAN, NICOLAE GHEORGHE. Protopopiatul Ortodox Român Târgu Mureş : Micromonografii parohiale. Un demers ilustrat / Protopop Preot Nicolae Gheorghe Şincan. - s.l. : Reîtregirea, s.a.

 230 p. : il. color, tab.

 Bibliografie p. 25-26.

 ISBN (10) 973-7879-39-2 ISBN (13) 978-973-7879-39-4 : 20 lei.

 262.143:281.9(498.4 Târgu Mureş)   

 262.2(498.4 Târgu Mureş)   262.142(498.4 Târgu Mureş)

 1. PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN

 III 27857 ; 2/S59

 

91 -  TAUBES, JACOB. Nyugati eszkatológia / Jacob Taubes; Fordította Mártonffy Marcell, Miklós Tamás. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2004

 320 p.; 20.5 cm - (A kútnál).

 Note de subsol.

 ISBN 963-9165-65-4 : 25 lei.

 236   082.1 A kútnál

 1. ESCATOLOGIE                              2. TEOLOGIE

 II 84869 ; 2/T28

 

92 -  TRENCSÉNYI-WALDAPFEL IMRE. Görög regék és mondák [2006] / Írta Trencsényi-Waldapfel Imre. - 13.kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2006

 400 p.

 Bibliografie p.368-369.

 Anexe p. 370-397.

 ISBN 963-11-8236-3 : 34.00 lei.

 821.14'02(38)-91=511.141   398.22(38)=511.141   292

 1. MITOLOGIE GREACĂ

 II 84778 ; 2/T83

 

93 -  TRISTAN, FRÉDÉRICK. Primele imagini creştine : De la simbol la icoană : secolele II - VI / Frédérick Tristan ; Traducere de la Elena Buculei şi Ana Boroş. - Bucureşti : Meridiane, 2002 (R.A. "Monitorul Oficial").

 528 p. il., [24] p. : il. - (Artă şi religie ; 19).

 Note p. 470-494.

 Lexic p. 495-500.

 Cronologie p. 501-511.

 Bibliografie p. 512-524.

 ISBN 973-33-0393-3 : 26 lei.

 238.2"01/05"   246/247"01/05"   003.62:23/28   23/28:003.62

 1. SIMBOLURI RELIGIOASE.

 II 84909 ; 2/T86

 

94 -  VIŞINESCU, VALENTIN. Mănăstirea necropolă Mihai Vodă - Turda / Prof. Valentin Vişinescu ; Ediţie îngrijită de Pr. Dorin Sas. - s.l. : Todescco, s.a. (Marele Alb).

 63 p. : [8] p. il. color.

 Rezumat în limba engleză şi franceză p. 53-62.

 ISBN 973-7695-13-5 : 10 lei.

 271 Mănăstirea necropolă Mihai Vodă   271(498 Turda)

II 84761 ; 2/V68

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

95 -  CAPIDAN, THEODOR. Meglenoromânii / Th. Capidan. - [Iaşi] : DominoR, s.a.

 192 p. : h. - (Balcanica).

 Bibliografie p. 147-154.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85901-3-2 : 7.60 lei.

 082.1 Balcanica   308(=135.1)(497)   811.135.1'282(497)

 1. LIMBA ROMÂNĂ(meglenoromână)

 2. OBICEIURI POPULARE(români)

 II 84910 ; 303/308/C20

 

96 -  GYARMATI ZSOLT. Nyilvánosság és magánélet a békeidők Kolozsvárán : Tanulmányok / Gyarmati Zsolt. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press, 2005 (Alutus Nyomda).

 350 p. : tab. - (Ariadné könyvek).

 Note la sfârşitul unor articole.

 ISBN 973-9373-61-5 : 13 lei.

 082.1 Ariadné könyvek   008(498.4 Cluj Napoca)"19/20"   

 304.3(498.4 Cluj Napoca)"19/20"   308(498.4 Cluj Napoca)"19/20"

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE                        2. MOD DE VIAŢĂ

 3. SOCIOGRAFIE

 II 84876 ; 303/308/G99

316  Sociologie

 

97 -  BUZĂRNESCU, ŞTEFAN. Sociologia opiniei publice : Sistemul conceptual şi metodologia cercetării / Ştefan Buzărnescu. - Timişoara : Editura de Vest, 2005 (Brumar).

 279 p. : il., tab., graf.

 Bibliografie p.263-267.

 Anexe p. 262.

 ISBN 973-36-0404-6 : 3.92 lei.

 316.653   316.74:316.653   659.3:316   303.62:316.653

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII                   2. OPINIE PUBLICĂ

 3. MASS-MEDIA                                                              4. PSIHOSOCIOLOGIE.

 III 27928 ; 316/B98

 

98 -  GAVRILESCU, ADRIAN. Noii precupeţi : Intelectualii publici din România după 1989 / Adrian Gavrilescu. - Bucureşti : Compania, 2006.

 263 p. - (AltFel).

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 250-255.

 Indice p. 256-263.

 ISBN (10)973-7841-23-9 ISBN (13)978-973-7841-23-0 : 17.43 lei.

 316.776.4   316.344.32(489)"1989/20"   082.1 AltFel

 1. COMUNICARE                                             2. INTELECTUALI             

 3. MASS-MEDIA(România)                            4. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 5. SOCIOLOGIA CULTURII

 II 84959 ; 316/G26

 

99 -  GUREVICS, ARON JAKOVLEVICS. Az individuum a középkorban / Aron Gurevics; [Fordító] Vári Erzsébet. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2003

 275 p.; 20.5 cm - (Európa születése).

 Bibliografie p. 267-268.

 Index p. 269-275.

 Note de subsol.

 ISBN 963-9165-66-2 : 30 lei.

 082.1 Európa születésa   930.85(4)"04/14"   316.37(4)"04/14"

 1. EVUL MEDIU                                 2. INDIVIDUALISM

 3. ISTORIA CULTURII                     4. ISTORIA CIVILIZAŢIEI EUROPENE

 5. STRUCTURĂ SOCIALĂ             6. GRUPURI SOCIALE.

 II 84821 ; 316/G96

 

100 -  HERSENI, TRAIAN. Probleme de sociologie pastorală / Traian Herseni. - Bucureşti : Profile Publishing, 2002.

 220 p. - (Studii şi cercetări).

 Note de subsol.

 ISBN 973-85856-2-7 : 7.50 lei.

 082.1 Studii şi cercetări   316.334.55:636.32/.38(498)   

338.439:636.32/.38(498)

 1. ANTROPOLOGIE                          2. OCUPAŢII TRADIŢIONALE

 3. SOCIOLOGIA GRUPULUI           4. SOCIOLOGIE PASTORALĂ.

 II 84900 ; 316/H55

 

101 -  MARINESCU, VALENTINA. Mass media din România : O lectură sociologică / Valentina Marinescu. - Bucureşti : Tritonic, 2002.

 291p. : tab., graf., sch., fig.

 Note de subsol.

 Anexe p. 241-283.

 Bibliografie p. 283-291.

 ISBN 973-8051-75-4 : 9.0 lei.

 316.774:659.3   303.62:316.774

 1. SOCIOLOGIA MASS MEDIA

 II 84894 ; 316/M40

 

102 -  RÓNAY JÁCINT. Nemzetkarakterológiák / Rónay Jácint, Hugo Münsterberg, Kurt Lewin; Szerkesztette Hunyadi György; Az első tanulmány nyelvi átírása Terbe Erika és Oszkó Bea, A második, harmadik tanulmányt fordította Berkics Mihály. - Változatlan utánnyomás. - Budapest : Osiris, 2003 (ETO-Print).

 284 p. : fig.; 19.7 cm - (Osiris könyvtár ; A szociálpszichológia klasszikusai).

 Note de subsol.

 ISBN 963-389-459-X : 30 lei.

 159.922.4(=00)(100)   316.356.4(=00)(100)   082.1 Osiris könyvtár

 1. ETNOPSIHOLOGIE                                       2. GRUPURI SOCIALE

 3. PSIHOLOGIA POPOARELOR                      4. SOCIOLOGIA GRUPULUI

 II 84837 ; 316/R72

 

103 -  SKULTÉTY CSABA. Vasfüggönyökön át : A Szabad Európa Rádió mikrofonjánál - előtte és utána / Skultéty Csaba. - Pozsony : Madách-Posonium, 2006.

 215 p.; 21.4 cm.

 Carte cu decicaţie.

 ISBN 80-7089-439-3 : 20 lei.

 32.019.51:654.195.6   316.774:654.195.6   654.195.6 "Europa Liberă"

 1. RADIODIFUZIUNE                      2. INFLUENŢE POLITICE

 III 27920 D ; 316/S62

104 -  Túlélők : Elitek és társadalmi változás az újkori Európában : Válogatás a nemzetközi történeti irodalomból  / A kötetet válogatta, a fordítást szakmailag ellenőrizte Kontler László; Fordította Ádám Péter, Gabos Erika, Geiler Gyöngyi. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1993 (Alfaprint Nyomda).

 243 p. : fig.; 20 cm - (Circus maximus).

 Note de subsol.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 963-7978-32-1 : 10 lei.

 316.343.32(4)"15/19"   316.344.42(4)"15/19"   082.1 Circus maximus

 1. ELITĂ              2. SOCIOLOGIE(elite)              6. STRATIFICARE SOCIALĂ

 II 84867 ; 316/T93

 

105 -  ÚJVÁRI EDIT. Bevezetés a kulturális antropológia történetébe / Újvári Edit. - Szeged : JGYF Kiadó, 2003 (Letter-Print Nyomda).

 111 p.; 23.7 cm.

 Glosar p. 97-107.

 Bibliografie p. 109-111.

 15 lei.

 130.2   39.001(100)(091)(075.8)   316.7

 1. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ                          2. FILOZOFIA CULTURII

 3. SOCIOLOGIA CULTURII

 III 27909 ; 316/U27

32  Politică

 

106 -  ABLONCZY BALÁZS. Teleki Pál / Ablonczy Balázs. - Budapest : Osiris, 2005 (Dürer Nyomda).

 547 p. : il.; 20 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 511-527.

 Index p. 535-547.

 ISBN 963-389-731-9 : 40 lei.

 328.131(439) Teleki Pál   328(439)   323(439)   929 Teleki Pál

 1. TELEKI PÁL                   2. POLITICĂ INTERNĂ(Ungaria).

 II 84852 ; 328/329/T34A

 

107 -  BORRADORI, GIOVANNA. Filosofie într-un timp al terorii : Dialoguri cu Jürgen Habermas şi Jacques Derrida / Giovanna Borradori ; traducere idn limba engleză de Marie-Louise Semen ; Traducere din limba franceză a interviului cu J. Derrida de Ciprian Mihail. - s.l. : Paralela 45, s.a.

 260 p. - (Studii ; Studii socio-umane).

 Note de subsol.

 ISBN 973-697-585-1 : 14.58 lei.

 082.1 Studii   343.326(73 New York).000.141   

 323.285(73 New York).000.141

 1. TERORISM                                     2. VIOLENŢĂ.

 II 84911 ; 32/B69

 

108 -  DUROSELLE, JEAN - BAPTISTE. Istoria relaţiilor internaţionale / Jean - Baptiste Duroselle : Traducere Anca Airinei. - Bucureşti : Editura Ştiinţelor Sociale şi Politice, s.a.

 2 vol.

 ISBN 973-85405-5-0.

 Vol. 1: 1919 - 1947. - 395 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 355-370. - Index p. 371-380. - ISBN 973-85405-6-9 : 38.53 lei.

 Vol. 2 : 1948 - pînă în prezent / André Kaspi. - 483 p. - Note de subsol. - Bibliografie p. 443-461. - Index p. 462-470. - ISBN 973-85405-8-5 : 39.45 lei.

 327(100)"1919/2002"(091)

 1. RELAŢII INTERNAŢIONALE   

 2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

 III 27851(V.1-2) ; 327/D95

 

109 -  IANOŞI, ION. Eu - şi el : Însemnări subiective despre Ceauşescu (din ciclul "Moralităţi") / Ion Ianoşi. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2006 (Nedea Print).

 198 p. - (Istoria mentalităţilor).

 ISBN 973-7691-44-X ISBN 978-973-7691-44-6 : 22 lei.

 321.6(498) Ceauşescu, Nicolae   929 Ceauşescu, Nicolae   329.15

 1. REVOLUŢIA DIN 1989(România)

 II 84901 ; 32/C33-I

 

110 -  JAKABFFY ELEMÉR. Kisebbségi sorskérdések / Jakabffy Elemér ; Válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket összeállította Balázs Sándor. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2005 (Imprimeria de Vest).

 406 p. : tab.

 Note p. 387-401.

 ISBN 973-26-0819-6 : 20.18 lei.

 94(498.4)   323.15(=511.141)(498)   323.15(=511.141)(498.4)"19"

 1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(România).

 II 84879 ; 32/J21

 

111 -  KLUSCH, HORST. Zur Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen / Horst Klusch. - Bukarest [Bucureşti] : Kriterion Verlag, 2001.

 156 p. : il., h. - (Transylvanica).

 Bibliografie şi note lasfârşit de capitol.

 ISBN 973-26-0655-X : 6 lei.

 082.1 Transylvanica   323.15(=112.2 saşi)(498.4)   

 94(=112.2 saşi)(498.4)   391(112.2)

 1. ISTORIA SAŞILOR

 III 27948 ; 32/K58

 

112 -  LINDENBERG, DANIEL. Chemarea la ordine : Anchetă asupra noilor reacţionari / Daniel Lindenberg ; Traducere de Valentin Protopopescu. - Bucureşti : Compania, 2003.

 95 p. - (AltFel).

 Note de subsol.

 ISBN 973-8119-63-4 : 8.71 lei.

 321.01   316.75   082.1 AltFel

 1. DEMOCRAŢIE                              2. SOCIOLOGIE POLITICĂ

 II 84967 ; 32/L63

 

113 -  PANAITESCU, P. P. Corespondenţa lui Constantin Ypsilanti cu guvernul Rusesc 1806-1810 : Pregătirea Eteriei şi a renaşterii politice româneşti / P. P. Panaitescu, Ypsilanti, Constantin. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Profile Publishing, [2001].

 141 p.

 Note de subsol.

 Note p. 138-141.

 Conţine texte în limba franceză.

 ISBN 973-85520-6-0 : 8.30 lei.

 94(498:47+57)"1806/1810"(0:82-6)   929 Ypsilanti, Constantin  

 929 Ypsilanti, Constantin:328(47+57)"1806/1810"(0:82-6)   

 341.76"1806/1810"

 1. CORESPONDENŢĂ 2. POLITICĂ EXTERNĂ

 II 84898 ; 32/Y82P

 

114 -  POMOGÁTS BÉLA. Függetlenség és felelőség (Felelőség Erdélyért, II) : Nemzetpolitikai jegyzetek 1995-1997 / Pomogáts Béla. - Csíkszereda [Miercurea ciuc] : Pallas-Akadémia, 2006 (Alutus Nyomda).

 334 p. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 48).

 Note de subsol.

 ISBN 973-665-140-1 : 17.89 lei.

 323.1(=511.141)(498.4)   070(439):94(498.4)   821.511.141-92

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT(minorităţi)(România)    

 2. MINORITATEA MAGHIARĂ

 3. POLITICĂ INTERNĂ(minorităţi naţionale).

 II 84882 ; 32/P77

 

115 -  SHKLAR, JUDITH N. Montesquieu / Judith N. Shklar; Fordította Pálosfalvi Tamás. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1994 (Akadémiai Nyomda).

 164 p.; 20.5 cm - (Mesteriskola).

 Bibliografie p. 161-164.

 Note de subsol.

 ISBN 963-7978-42-9 : 15 lei.

 929 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat   

 321.01(44)(092) Montesquieu, Charles-Louis de Secondat   

 821.133.1-09=511.141 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat  

 082.1 Mesteriskola

 1. TEORIA PUTERII                                         2. FILOZOFIA PUTERII

 II 84861 ; 32/M88S

 

 

116 -  SKINNER, QUENTIN. Machiavelli / Quentin Skinner; Fordította Pálosfalvi Tamás. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1996 (Akadémiai Nyomda).

 128 p.; 20.5 cm - (Mesteriskola).

 Bibliografie p. 117-123.

 Index p. 124-128.

 ISBN 963-7979-72-0 : 15 lei.

 929 Machiavelli, Niccolň   321.01(45)(092) Machiavelli, Niccolň   

 082.1 Mesteriskola

 1. TEORIA PUTERII                          2. FILOZOFIA PUTERII

 II 84865 ; 32/M12S

 

117 -  TOMA, SORIN. Privind înapoi : Amintirile unui fost ziarist comunist, redactor şef al "Scînteii" din 1947 pînă în 1960 / Sorin Toma. - Bucureşti : Compania, 2004.

 335 p. - (ClarObscur ; Memorii).

 Anexe p. 308-335.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-8119-98-7 : 17.88 lei.

 821.135.1-94   321.74(498)   321.74(4)   082.1 ClarObscur

 1. DICTATURĂ COMUNISTĂ                   2. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 3. POLITICĂ INTERNĂ(Ungaria)

 II 84968 ; 32/T71

 

118 -  ŽIŽEK, SLAVOJ. Aţi spus cumva totalitarism : Cinci amendamente la (ab)uzul unei noţiuni / Slavoj Žižek ; Traducere de Veronica Tomescu. - Bucureşti : Curtea Veche , 2005 (Nedea Print).

 222 p. - (Constelaţii).

 Note p. 204-216.

 ISBN 973-669-093-8 : 20 lei.

 082.1 Constelaţii   321.64   321.01

 1. DICTATURĂ COMUNISTĂ                      2. POLITICĂ INTERNĂ

 3. TOTALITARISM.

 II 84884 ; 32/Z75

 

 

33  Economie. Ştiinţe economice

 

119 -  Gazdasági szakkifejezések 11 nyelven : német, angol, francia, olasz, spanyol, portugál, holland, svéd, lengyel, cseh, magyar . - s.l. : Akkord Kiadó, s.a.

 1135 p. : 22 cm - (Talentum szótárak).

 ISBN 963-9429-05-8 : 70 lei.

 082.1 Talentum szótárak   81'374.2'373.46:330.1   330.1(038)=00

 1. DICŢIONAR DE ECONOMIE

 L-33/G27

336   Finanţe. Bănci

 

120 -  SIMMEL, GEORG. A pénz filozófiája / Georg Simmel; Fordította Berényi Gábor. - Budapest : Osiris, 2004

 652 p.; 20 cm - (Sapientia Humana).

 ISBN 963-389-679-7 : 55 lei.

 1(430) Simmel, Georg   336.741.2   082.1 Sapientia Humana

 1. FILOZOFIA BANILOR

 II 84826 ; 336/S57

338   Situaţie economică. Politică economică

 

121 -  Agrárörökség és specializáció a Kis-Küküllő mentén / Szerkesztette Peti Lehel, Szabó Á. Töhötöm. - Kolozsvár : Nis Kiadó, 2006.

 275 p. : il., fig., h. - (Kriza János Néprajzi Társaság ; Kriza munkák).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-99929-5-1 ISBN (13) 978-973-99929-5-4 : 17.50 lei.

 338.43.01   63(498.4 Târnava Mică)   082.1 Kriza János Néprajzi Társaság

 1. ECONOMIE AGRARĂ(Transilvania)

 II 84724 ; 338/A28

 

 

 

34   Drept

 

122 -  BRÂNZAN, CONSTANTIN. Avocatul poporului : O instituţie la dispoziţia cetăţeanului / Dr. Constantin Brânzan. - Bucureşti : Editura Juridică, s.a. (Fed Print S.A.).

 428 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 425-428.

 ISBN 973-85197-2-1 : 19.27 lei.

 342.57.08(498)   347.965:342.57   342.57:347.965

II 84713 ; 34/B78

 

123 -  IONESCU, CRISTIAN. Instituţii politice şi drept constituţional / Prof. iniv. dr. Cristian Ionescu. - Bucuresti : Editura Juridică, s.a.

 442 p.

 Notr de subsol.

 Prezentul curs este destinat studenţilor facultăţilor de administraţie publică şi ştiinţe politice.

 ISBN 973-86393-4-4 : 27.52 lei.

 342(498)   323.2(498)   342.1/.5(498)

II 84698 ; 34/I-68

 

124 -  JURA, CRISTIAN. Combaterea discriminării în România / Dr. Cristian Jura. - Bucureşti : ALL BECK, [2004].

 X, 166 p.

 Note de subsol.

 Lucrare distribuită gratuit prin grija Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

 15 lei.

 342.72/.73:316.647.82   316.647.82:342.72/.73

III 27952 ; 34/J92

 

125 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legislaţia în domeniul nediscriminării / Lucrare coordonată şi îngrijită de lector univ. dr. Cristian Jura. - Bucureşti : ALL BECK, 2003.

 466 p. - (Studii privind nediscriminarea ; 1).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-403-1 : 20 lei.

 342.72/.73:316.647.82   316.647.82:342.72/.73   

 082.1 Studii privind nediscriminarea

II 84940 ; 34/R70

 

126 -  VOICU, MARIN. Curtea Europenă a Drepturilor Omului : Organizare - Funcţionare - Procedură - Jurisprudenţă - Modele de formulare pentru sesizarea Curţii / Marin Voicu. - Ediţia a 1- a. - Bucureşti : Editura Juridică, s.a. (Coresi).

 332 p. : tab., fig.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85197-1-3 : 22.94 lei.

 341.645   342.7

II 84697 ; 34/V83

35.0/354  Administraţie publică

 

127 -  GAL, IONEL. Raţiune şi represiune în Ministerul de Interne : 1965 - 1989 / Ional Gal. - s.l. : DominoR, s.a. (Alma).

 2 Vol.

 ISBN 973-85108-4-8.

                 Vol. 1. - 368 p. : foto. - Bibliografie p. 353-354. - Note de subsol. - ISBN 973-85108-5-6 : 7.50 lei.

                 Vol. 2. - 336 p : foto. - Note de subsol. - ISBN 973-85901-9-1 : 7.50 lei.

 354.31(498)"1965/1989"

 1. MINISTERUL DE INTERNE(România)       

 2. POLITICĂ INTERNĂ

 3. SECURITATEA(organism de represiune)

 II 84915(v.1-2) ; 35/G15

 

128 -  HASCHKE, DIETER. Management financiar comparat în administraţia publică locală / Dieter Haschke ; Traducere Lia Baltador. - Sibiu : Continent, 2006.

 365 p. : tab., fig.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 341-365.

 Lucrare apărută sub egida Centrului Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală.

 ISBN 973-8321-44-1 ISBN 978-973-8321-44-1 : 40 lei.

 65.012.4   336.1:352   352:336.1   352:351.88(498-21 Sibiu:430-21 Bonn)   351.88:352(498-21 Sibiu:430-21 Bonn)

 1. MANAGEMENT FINANCIAR

 2. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ.

 II 84674 ; 35/H34

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

129 -  DOBRESCU, SMARANDA. Pensii private / Smaranda Dobrescu, Mihai Şeitan. - Bucureşti : Editura Juridică, s.a.

 158 p. : tab.

 Bibliografie p. 153-158.

 ISBN 973-87500-1-6 : 14.59 lei.

 369.5   368.914   368.914.2

II 84696 ; 36/D58

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

130 -  BALÁZS SÁNDOR. Onisifor Ghibu - álarc nékül / Balázs Sándor. - Kolzsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press, 2005

 206 p.

 Bibliografie p. 184-189.

 Note p. 189-203.

 ISBN 973-9373-62-3 : 13 lei.

 929 Ghibu, Onisifor   37(498) Ghibu, Onisifor

 1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(învăţământ)               

 2. POLITICA EDUCAŢIEI               

II 84891 ; 37/B19

 

131 -  BYRON, TANYA. Kicsi angyalkák / Dr. Tanya Byron, Sacha Baveystock ; Fordította Vince Judit Andrea. - Pécs : Alexandra Kiadó, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 191 p.

 Index p. 184-191.

 Titl. orig. : Little Angels.

 ISBN 963-369-682-8 : 32.00 lei.

 159.922.7   37.018.1

 1. PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI                          2. EDUCAŢIE FAMILIALĂ.

 III 27877 ; 37/B99

 

132 -  MAJURU, ADRIAN. Copilăria la români : Schiţe şi tablouri cu prunci, şcolari şi adolescenţi / Adrian Majuru. - Bucureşti : Compania, 2006.

 392 p. : il., [24] pl. : il. - (Contemporani).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-7841-19-0 : 33.02 lei.

 37.018.1(498)"18/19"   371.8(498)"18/19"   159.922.7

 1. EDUCAŢIA ADOLESCENŢILOR                        2. EDUCAŢIA COPILULUI

 3. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE                                      4. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ

 II 84925 ; 37/M16

 

133 -  VEKERDY TAMÁS. Gyerekek, óvodák, iskolák / Vekerdy Tamás. - s.l. : Saxum, 2001 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 166 p. - (Az élet dolgai).

 ISBN 963-7168-15-X : 19.00 lei.

 159.922.7   37.015.3   082.1 Az élet dolgai

 1. PSIHOLOGIA ÎNVĂŢĂRII                          2. PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ.

 I 18519 ; 37/V41

 

134 -  VEKERDY TAMÁS. Az óvoda és az első iskolai évek : a pszichológus szemével / Vekerdy Tamás. - s.l. : Saxum, s.a. (Kaposvári Nyomda Kft.).

 208 p. - (Az élet dolgai).

 Bibliogr. p. 199-207.

 Note de subsol.

 ISBN 963-7168-47-8 : 19.00 lei.

 37.015.3   373.24(439)   373.32(439)   082.1 Az élet dolgai

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(pedagogie)

 2. PSIHOLOGIA ÎNVĂŢĂRII

 I 18515 ; 37/V41

 

 

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

135 -  Bor...bor...bor...: Bor mellett vigad a magyar !

 / Válogatta és szerkesztette Szabó András. - Budapest : Papp-Ker Kft., 2004 (Megapress 2000 Kft.).

 169 p.

 ISBN 963-9418-80-3 : 15.50 lei.

 398.8(=511.141):663.2   663.2:398.8(=511.141)

 1. CÂNTECE DE PETRECERE                         2. FOLCLOR MUZICAL

 3. FOLCLOR MAGHIAR

 II 84800 ; 39/B68

 

136 -  CRIŞAN, IOANA. Nedeile Soarelui din Munţii Sacrii / Ioana Crişan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006.

 32 p. : il.

 Bibliografie p. 30.

 ISBN (10)973-1728-01-5 ISBN (13)973-1728-01-8 : 4 lei.

 391.984(=135.1)(498.4)   394.24(=135.1)(498.4)   746(=135.1)(498.4)

 1. OBICEIURI POPULARE                               2. CREDINŢE POPULARE

II 84969 ; 39/C86

 

137 -  DUMA-ISTVÁN ANDRÁS. Csángó mitológia / Duma-István András ; Szerkesztő-kiadó Sántha Attila. - Târgu-Secuiesc : Havas, 2005 (Székely Nyomda).

 151 p. : il. alb-negru şi color.

 Index p. 144-148.

 ISBN 973-86911-3-3 : 22.00 lei.

 398.3/.4(=511.141 ceangăi)(498.3)

 1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România)                     2. CEANGĂI

 III 27878 ; 39/D89

 

138 -  Felnézek a nagy égre / Gyűjtötte és válogatta Fenyvesi Mária, Bangó Margit. - Budapest : Papp-Ker Kft., s.a.

 190 p. : il.

 ISBN 963-941-887 : 15.50 lei.

 397.7(439)   398.8(=214.58)

 1. ETNOGRAFIE(cântece)                               2. ETNOGRAFIE(dansuri)

II 84776 ; 39/F35

138 -  KÓS KÁROLY, DR. Studii de etnografie / dr. Károly Kós ; În româneşte de Iuliana Blaga ; Cuvânt înainte de prof. dr. Paul Petrescu. - Bucureşti : Kriterion, 1999.

 302 p. : il. ; 24 cm.

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 Din cuprins : Contribuţii privitoare la cojocăritul din Câmpia Transilvaniei [Sărmaş, Câmpeniţa, Ceauşu de Câmpie, Râciu, Band] p. 93-106.

 ISBN 973-26-0587-1 : 3 lei.

 39(=135.1)(498.4)   39(=511.141)(498.4)   391(498.4)

 1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România)

 III 27943 ; 39/K75

 

140 -  Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve [2005]

 / Szerkesztette Keszeg Vilmos, Tötszegi Tekla. - Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság, 2005.

 vol.

  vol.13 : Tanulmányok Gazda Klára 60. születésnapjára.

  vol.14 : Tanulmányok Szentimrei Judit 85. születésnapjára. - 2006. - 303 p. : portr., il. - Note de subsol. - Bibliografie la sf. capitolelor

   ISBN 973-8439-29-9 : 17 lei.

 39(=511.141)(498.4)(058)   39(=511.141)(498.4):061.231   

 061.231:39(=511.141)(498)   929 Szentimrei Judit   929 Gazda Klára

 1. ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România)

 2. TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI

 II 84728 (13-14) ; 39/K83

 

141 -  Lenyomatok 5 : Fiatal kutatók a népi kultúráról  / Szerkesztette Jakab Albert Zsolt, Szabó Á. Töhötöm. - Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság, 2006 (Gloria).

 293 p. : fig., sch., graf. - (Kriza Könyvek ; 27).

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-8439-28-0 ISBN (13) 978-973-8439-28-3 : 18.00 lei.

 303/308(498.3/.4)(=511.141)   316(498.4)   39(498.4)   304/308(498.3/.4)   

 082.1 Kriza könyvek

 1. SOCIOLOGIE RURALĂ                               2. ETNOGRAFIE(obiceiuri)

 II 84726 ; 39/L45

 

 

142 -  Nótáskönyv / Gyűjtötte és válogatta Dömös Margit. - Budapest : Papp-Ker Kft., s.a.

 272 p.

 Pe copertă doar cu titlul : Nótáskedvű volt az apám.

 ISBN 963-9418-14-5 : 15.50 lei.

 398.8(=511.141)

 1. FOLCLOR MAGHIAR                  2. FOLCLOR MUZICAL

 II 84801 ; 39/N88

 

143 -  PÁVAI ISTVÁN. Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben / Pávai István. - Kolozsvár : Kriza János Néprajzi Társaság, 2006 (Gloria).

 236 p.

 Bibliogr. p. 214-236.

 ISBN (10) 973-8439-25-6 ISBN (10) 978-973-8439-25-2 : 16.00 lei.

 398.8(498.3/.4)(=511.141)   784.4(498.3/.4)(=511.141)  

 323.1(498.3/.4)(=511.141)

 1. CÂNTECE POPULARE(ciangăi)

  2. MINORITĂŢI NAŢIONALE(România).

 II 84725 ; 39/P46

 

144 -  TÁNCZOS VILMOS. Folklórszimbólumok : Egyetemi jegyzetek / Tánczos Vilmos. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Magyar Néprajz és Antropológia Tanszék : KJNT - BBTE, 2006 (Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpont).

 344 p. : [36] p. il. - (Néprajzi Egyetemi Jegyzetek ; 2).

 Bibliografie p. 307-336.

 Rezumat în limba engleză şi română p. 337-338.

 Carte cu dedicaţie din partea autorului.

 ISBN 973-8439-23-X : 18 lei.

 082.1 Néprajzi Egyetemi Jegyzetek   003.62:398   398:003.62

 1. FOLCLOR MAGHIAR(simboluri).

 III 27858 ; 39/T19

 

145 -  WALTER, PHILIPPE. Mitologie creştină : Sărbători, ritualuri şi mituri din Evul Mediu / Philippe Walter ; Traducere de Rodica Dumitrescu şi Raluca Tulbure. - Bucureşti : Artemis, 2005 (Semne'94).

 224 p. : il.

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Anexe p. 201-204.

 Index de sfinţi p. 205-212.

 Bibliografie p. 213-218.

 Index p. 219-222.

 ISBN 973-566-125-X : 15 lei.

 398.33"0/14"   235.3"0/14"

 1. MITOLOGIE CREŞTINĂ                             2. RITUAL

 III 27939 ; 39/W21

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

146 -  FISCHER, ERNST PETER. Arisztotelész, Einstein és a többiek : Kis tudománytörténet portrékban elmesélve / Ernst Peter Fischer; Fordította Rónaszegi Éva, Csokonai Attila. - Budapest : Saxum, 1998.

 388 p.; 19.6 cm.

 Cronologie p. 375-378.

 Bibiliografie p. 379-380.

 Index p. 381-388.

 ISBN 963-9084-46-8 : 25 lei.

 001.891.3/.5   50:929   001.5(100)

 1. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ                        2. OAMENI DE ŞTIINTĂ.

 II 84845 ; 50/F61

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

147 -  GPS mindenkinek / Dr. Borza Tibor, Gerő András, Mohos Zoltán... - Budapest : Sztrato Kft., [2005].

 256 p. : fig., h., il. color; 21 cm.

 Glosar p. 205-225.

 Index p. 226-240.

 ISBN 963-210-285-1 : 45 lei.

 629.783   629.05   910.27   528.5

 1. GPS                             2. SATLIŢI DE NAVIGAŢIE ŞI DE COMUNICAŢIE

 3. ORIENTARE.

 II 84843 ; 528/529/G74

 

148 -  SIPOS RICHÁRD. A csillagászat atlasza [Ed. Pannon-Literatúra] / Sipos Richárd ; Illusztrációk Sipos Norbert. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2006 (Neografia MArtin).

 95 p. : il. color - (Világunk képekben ; Tengerszem).

 Index p. 92-95.

 ISBN 963-9555-74-6 : 29.00 lei.

 523/524(084.4)   082.1 Világunk képekben

 1. ASTRONOMIE(GENERALITĂŢI)                             2. ASTROFIZICĂ

 3. SISTEMUL SOLAR                                                      4. EXPLORATORI

 52/S60

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

149 -  SZABADVÁRY FERENC. A magyar kémia művelődéstörténete / Szabadváry Ferenc. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998

 196 p.: portr., fig., il.; 24 cm - (Magyar műveltség 1100 éve).

 Anexă p. 173-194.

 Bibliografie p. 195-196.

 ISBN 963-8033-56-8 : 25 lei.

 542(439)-057.21   542(439)(091)   082.1 Magyar műveltség 1100 éve

 1. ISTORIA CHIMIEI.

 III 27901 ; 54/S99

57 Biologie

 

150 -  JEFFERIS, DAVID. Klónozás : A génsebészet új távlatai / David Jefferis ; Fordította Tomori Gábor. - s.l. : Lilliput kft., s.a. (Kossuth Nyomda Rt.).

 32 p. : il. color - (A jövő technikája).

 Index p. 32.

 ISBN 963-9166-09-X : 22.00 lei.

 575.222.5(084)   577.2(084)   082.1 A jövő technikája

 1. BIOCHIMIE                                    2. GENETICĂ APLICATĂ

 3. CLONAREA UMANĂ 4. BIOLOGIE MOLECULARĂ

 IV 6335 ; 57/J40

 

151 -  MAYR, ERNST. Mi az evolúció? / Ernst Mayr; Fordította Kállai Tibor. - Budapest : Vince Kiadó, 2003

 335 p. : il., fig., h.; 23.7 cm.

 Anexe p. 285-298.

 Glosar p. 299-309.

 Bibliografie p. 310-320.

 Index p. 321-333.

 ISBN 963-9323-93-4 : 35 lei.

 575.8   572.1/.4

 1. ORIGINEA VIEŢII                                         2. FILOGENIE

 3. ANTROPOGENEZĂ                                     4. BIOLOGIE(evoluţia speciilor).

 III 27888 ; 57/M52

58 Botanică

 

152 -  Gombalexikon / Felelős szerkesztő Györök Edina. - Pécs : Alexandra, 2006.

 288 p. : il. color.

 Anexe p. 278-288.

 ISBN 963-369-600-3 : 39.00 lei.

 582.28(036)   635.8

 1. CIUPERCI COMESTIBILE                           2. CIUPERCI OTRĂVITOARE

 I 18520 ; 58/G69

59 Zoologie

 

153 -  1000 de specii de peşti / Traducere din limba germană Marc Nicolae. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 384 p. : il.

 Index p. 372-383.

 ISBN 973-714-095-8 : 91.65 lei.

 597.2/.5

 1. PEŞTI

 V 1900 ; 59/O-52

154 -  Prima mea carte despre animale / Traducere din limba franceză Delia Georgescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004.

 160 p. : il. color - (Enciclopedia pentru prichindei. Larousse).

 Indice p. 157-160.

 ISBN 973-7932-96-X : 47.50 lei.

 082.1 Enciclopedia pentru prichindei   

 087.5:592/599   592/599:087.5   030:592/599   592/599(031)

L-59/P92

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

155 -  ATREYA. Ájurvéda, táplálkozás, testi-lelki egyensúly / Atreya; [Fordította Rákocza Richárd]. - Budapest : Saxum, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 220 p. : tab.; 22.8 cm.

 Anexe p. 216-220.

 ISBN 963-7168-03-6 : 25 lei.

 613.2   615.89

 1. IGIENĂ MENTALĂ                                     2. AUTODISCIPLINĂ

 3. EDUCAREA VOINŢEI.

 III 27882 ; 61/A91

 

156 -  BENNETT, BIJA. Az érzelmek jógája : Hogyan gyógyíthatjuk testünkkel lelkünket / Bija Bennett; Fotók Lois Greenfeld; Fordította Hanny Zoltán. - Budapest : Saxum, 2003

 231 p. : il.; 23 cm.

 Anexe p. 223-231.

 Titl. orig. : Emotional Yoga.

 ISBN 963-9308-74-9 : 25 lei.

 294.527   159.913   159.942:159.947.3   613.71   615.851.8   615.825

 1. YOGA                              2. IGIENĂ MENTALĂ                       3. VOINŢĂ

 4. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                 5. AUTODISCIPLINĂ

 6. AUTOEDUCAŢIE                                                  7. EDUCAREA VOINŢEI.

 III 27883 ; 61/B45

 

157 -  BOIRON, MICHÉLE. Homeopátia : A mindennapi gyakorlatban / Michčle Boiron gyógyszerész, Alain Payre-Ficot gyógyszerész. - s.l. : Spring-Med, 2006 (Typo-Alfa).

 304 p. : il., tab. - (Spring-Med Természetgyógyászat Könyvek).

 Titl. orig. : Homéopathie le conseil au quotidien.

 Anexe p. 281-292.

 ISBN 963-9695-06-8 : 53.00 lei.

 615.015.32   615.83   082.1 Spring-Med Természetgyógyászat Könyvek

 1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                      2. TERAPIE NATURISTĂ

 III 27879 ; 61/B65

 

158 -  CLAYBOURNE, ANNA. Az emberi test rejtélyei és csodái / Anna Claybourne ; Az illusztrációkat készítette Stephen Moncrieff és Juliet Percival ; Szerkesztette Felicity Brooks. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2006.

 112 p. : il. color - (Szalay Könyvek).

 Index p. 104-111.

 ISBN 963-9677-17-5 : 36.00 lei.

 611(084)   612(084)   082.1 Szalay Könyvek

 1. ANATOMIA OMULUI                                2. FIZIOLOGIE

 IV 6336 ; 61/C56

 

159 -  FOUCAULT, MICHEL. A bolondság története a klasszicizmus korában / Michel Foucault; Fordította Sujtó László; Szekesztette Miklós Tamás. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2004 (Szegedi Kossuth Nyomda).

 770 p.; 20.5 cm - (Kísértések).

 Note de subsol.

 Anexe p. 741-755.

 Bibliografie p. 757-770.

 ISBN 963-9165-76-X : 45 lei.

 13   930.85(100)"13/18"   616.89   082.1 Kísértések

 1. FILOZOFIA SPIRITULUI(individual)                        2. PSIHODIAGNOZĂ

 3. PSIHOLOGIA FENOMENELOR ANORMALE

 4. PSIHOLOGIE FIZIOLOGICĂ(influenţe).

 II 84820 ; 61/F84

 

160 -  Hirtelen halál a csecsemőkorban / Írták : Fekete Farkas Pál, Fekete Ferenc, Kemény János...; Szerekesztetők : Szántó Imre, Kemény János, Fekete Ferenc. - Budapest : Springer, 1998 (Gyomai Kner Nyomda).

 203 p. : il., fig.; 19 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 199-203.

 ISBN 963-699-055-7 : 20 lei.

 613.95   612.648   616-036.88-053.3

 1. PUERICULTURĂ                                          2. NEONATOLOGIE

 II 84829 ; 61/H65

 

161 -  HOLDEVICI, IRINA. Psihoterapia cognitiv comportamentală : Managementul stresului pentru un stil de viaţă optim / Prof. univ. dr. Irina Holdevici. - Bucureşti : Editura Ştiinţelor Madicale, s.a. (Tiparg).

 602 p. : tab., graf.

 Bibliografie p. 599-601.

 ISBN 973-86571-1-3 : 27.43 lei.

 616.8-085.851   616.89

 1. PSIHOTERAPIE                 2. TERAPIE COGNITIVĂ                   3. STRES.

 II 84695 ; 61/H75

 

162 -  HOLFORD, PATRICK. Spuneţi NU bolilor de inimă / Patrick Holford ; Traducere : dr. Stăncioiu Tudor. - Bucureşti : Editura Ştiinţelor Madicale : Lider, s.a.

 183 p. : fig., tab., graf. - (Cultura medicală ; 1).

 ISBN (10) 973-629-104-9 ISBN (13) 978-973-629-104-3 : 18.26 lei.

 082.1 Cultura medicală   616.12   613.2:616.12   616.12:613.2

 1. BOLI CARDIOVASCULARE

 II 84705 ; 61/H75

 

163 -  Időskori depresszió és szorongás / Szerekesztette Kovács Mónika. - Budapest : Springer Tudományos Kiadó, 2003

 208 p. : tab.; 19.6 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 207-208.

 ISBN 963-547-837-2 : 30 lei.

 616.895.4   159.922.63

 1. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR                        2. VÂRSTA A TREIA

 3. DEPRESIA                                                      4. MELANCOLIE.

 II 84828 ; 61/I-34

 

164 -  KALTENBACH, DON. Hogyan éljük túl a prosztatarákot ? / Don Kaltenbach és Tim Richards ; Dr. John C. Blasko előszavával. - Budapest : Holistic, 2001 (Alföldi Nyomda).

 247 p. : il.

 Titl. orig. : Prostata Cancer: A Survivor's Guide.

 ISBN 963-8080-28-0 : 15.00 lei.

 616.65-056.24   616.65:615.8   615.8:616.65

 1. RADIOLOGIE(tratament)                             2. ONCOLOGIE.

 III 27876 ; 61/K18

 

165 -  LABÁTH KATALIN, GAÁLNÉ. Mit egyen az epebeteg? / Gaálné Labáth Katalin, Bencsik Klára, dr. Nyiredyné dr. Mikita Klára. - Budapest : Anonymus, 1995

 176 p.; 19.5 cm.

 ISBN 963-7966-37-4 : 15 lei.

 616.36-008.8:641.56   613.2

 1. ALIMENTAŢIA BOLNAVULUI                                2. BOLILE FICATULUI

 II 84833 ; 61/M81

 

166 -  LEACH, PENELOPE. Picik és kicsik : Jenny Matthews fényképeivel / Penelope Leach ; Fordította dr. Angster Mária és Búsné Pap Judit. - Teljesen átdolgozott, új kiadás. - Budapest : Park Kiadó, 2004.

 559 p. : il. color.

 Index p. 554-559.

 Titl. orig. : Your Baby and Child.

 ISBN 963-530-688-1 : 160 lei.

 159.922.7   613.95(036)

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PEDIATRIE.

 III 27869 ; 61/L36

 

167 -  NIKOLICS KÁROLY. Csontritkulás és táplálkozás / Általános fejezetek : dr. Nikolics Károly és dr. Pintér Anna, Táplálkozási fejezetek és receptek : Gaálné Labáth Katalin; Lektor dr. Rigó János. - 2. kiadás. - Budapest : Anonymus, [1999]

 72 p.; 19.2 cm.

 ISBN 963-7966-62-5 : 8 lei.

 613.2   641.563   616.71-007.234

 1. ALIMENTAŢIA VÂRSTNICULUI              2. ALIMENTAŢIE ŞTIINŢIFICĂ  3. OSTEOLOGIE CLINICĂ                                  4. OSTEOPOROZĂ

 II 84838 ; 61/C92

 

168 -  ROSENTHAL, SAUL H. Szex a negyvenen túl / Saul Rosenthal; Fordította Wertheimer Gábor. - Budapest : Saxum, s.a.

 307 p. : fig.; 20.5 cm.

 ISBN 963-9308-68-4 : 20 lei.

 613.88   176   159.922.1   618.17/.173

 1. SEXOLOGIE                                   2. SEXUALITATE

 3. IGIENĂ SEXUALĂ                                       4. MORALĂ SEXUALĂ.

 II 84842 ; 61/R75

 

169 -  SEARS, WILLIAM. Éjszakai gondoskodás : Hogyan altassuk el a kisbabát ? / Dr. William Sears. - Budapest : Sanoma Kiadó, 2006 (Szekszárdi Nyomda).

 XVI ; 208 p. : il., fig.

 Indice p. 201-203.

 Titl. orig. : Nighttime parenting.

 Note de subsol.

 Bibliogr. la sf. capitolelor.

 ISBN 963-86877-5-4 : 47.00 lei.

 159.922.7   612.65   613.22   613.95

 1. PEDIATRIE                                    2. IGIENA COPILULUI.

 III 27867 ; 61/S40

 

170 -  SMOLCZ KATALIN. Hajgyógyászat : A haj és a fejbőr betegségei / Dr. Smolcz Katalin, Prof. dr. Baló-Banga J. Mátyás. - Budapest : Anonymus, 2004 (Text-Print Nyomda).

 120 p. : il.; 18.8 cm - (Biofil egészségkönyvek).

 Glosar p. 120.

 ISBN 963-7280-00-6 : 25 lei.

 646.72   616.59/.595   082.1 Biofil egészségkönyvek

 1. BOLILE PĂRULUI                                        2. DERMATOLOGIE

 II 84836 ; 61/S64

 

171 -  WEST, ZITA. Gyereket szeretnénk : Avagy hogyan essünk teherbe ? / Zita West ; Fordította Lorschy Katalin. - Budapest : Partvonal Könyvkiadó, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 342 p. : il., tab.

 Index p. 337-342.

 Titl. orig. : Zita West's Guide to Getting Pregnant.

 ISBN 963-9644-17-X : 58.00 lei.

 618   618.1/.2(036)

 1. GINECOLOGIE                                               2. OBSTETRICĂ

 III 27868 ; 61/W59

 

172 -  Who's Who in Medicine and Healthcare : 1997-1998 / Senior Editor Hariet Tiger. - First Edition. - New Providence : Marquis Who's Who, [1996].

 XVI ; 1215 p. - (A Who's Who America Publication).

 Abrevieri p. V-XV.

 ISBN 0-8379-0000-X : 100 lei.

 929:61   61:929   61:030   030:61   082.1 A Who's Who America Publication

 1. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI

 L-61/W64

 

173 -  ZOLTÁN ZSÓFIA. Mit egyen a gyerek? / Dr. Zoltán Zsófia. - 15., javított kiadás. - Budapest : Anonymus, 2004

 200 p. : il.; 19 cm.

 ISBN 963-7966-99-4 : 20 lei.

 613.95   613.2

 1. PUERICULTURĂ                                          2. ALIMENTAŢIA COPILULUI

 II 84839 ; 61/Z81

63 Agricultură. Silvicultură

 

174 -  HOLZFÖRSTER, HEIDRUN. Metszés a gyümölcsösben : Lépésről lépésre / Heidrun Holzförster; Fordította Bognár Viktória. - Budapest : Sziget Kiadó, s.a.

 63 p. : il. color; 24 cm.

 Index p. 62.

 ISBN 963-8138-94-7 : 25 lei.

 634.1.055   635.015

 1. POMICULTURĂ                                           2. GRĂDINĂRIT(sfaturi).

 III 27889 ; 634.1/.7/H75

 

175 -  PASARÉTI GYULA. Akvarisztika : Korszerű haltartás kezdőknek és haladóknak / Pasaréti Gyula, Pethő Pál Zoltán, Illyés Csaba ; Illusztrációk Nagy Emese. - Kisújszállás : Szalay Könyvkiadó, 2006 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 129 p. : il. color - (Szalay Könyvek).

 Index p. 128-129.

 ISBN 963-9677-01-9 : 21.00 lei.

 597.2/.5   639.34(036)   082.1 Szalay Könyvek

 1. ACVARISTICĂ                                             2. PEŞTI

 III 27881 ; 639.2/.6/P38

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

176 -  BAYER, GÜNTER. Javítások a ház körül : Könnyű a javítás profi tippekkel / Günter Bayer ; Fordította Horváth Zsuzsanna. - Budapest : Magyar Könyvklub : Sziget Könyvkiadó, 1999 (Alföldi Nyomda Rt.).

 119 p. : il. colr; 30 cm.

 ISBN 963-547-076-2 ISBN 963-8138-36-X : 80 lei.

 643/645   692/694   698   689

 1. AMENAJAREA LOCUINŢEI

 IV 6341 ; 643/649/B38

 

177 -  BICKEL, GABRIELE. A fűszernövények titkai / Gabriele Bickel; Fordította Gaál Szilvia; Illusztrációk Reinhild Hoffmann, Horst Lünser. - Budapest : Sziget Kiadó, 2002

 152 p. : il. color; 24 cm.

 Index p. 148-151.

 ISBN 963-8138-70-X : 30 lei.

 641.88   664.5   635.7.078   633.82   581.6   581.192:547.913

 1. PLANTE AROMATICE                               2. REŢETE CULINARE

III 27893 ; 64/B52

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

178 -  BART ISTVÁN. A könyvkiadás mestersége / Bart István. - Budapest : Osiris, 2005 (Dürer Nyomda).

 192 p. : fig.; 24.2 cm - (Osiris kézikönyvek).

 Bibliografie p. 173.

 Anexe p. 175-182.

 ISBN 963-389-724-6 : 30 lei.

 655.4/.5(035)   002   082.1 Osiris Kézikönyvek

 1. ISTORIA CĂRŢII                          2. EDITURĂ(istorie)

 III 27892 ; 655/B35

 

179 -  GYURGYÁK JÁNOS. Szerzők és szerkesztők kézikönyve / Gyurgyák János. - 2., átdolgozott kiadás. - Budapest : Osiris, 2005 (Dürer Nyomda).

 508 p. : il.; 24 cm - (Osiris kézikönyvek).

 Glosar p. 409-458.

 Note p. 459-492.

 Index p. 499-507.

 ISBN 963-389-714-9 : 45 lei.

 655.5   001.816   082.1 Osiris Kézikönyvek

 1. ISTORIA TIPARULUI

 III 27916 ; 655/G99

 

180 -  VIRÁGVÖLGYI PÉTER. A tipográfia mestersége számítógéppel / Virágvölgyi Péter. - Budapest : Osiris, 2004 (Dürer Nyomda).

 260 p. : fig., il.; 24 cm - (Osiris kézikönyvek).

 Bibliografie p. 99-100.

 Glosar p. 103-258.

 ISBN 963-389-477-8 : 40 lei.

 655.26   004.91/.93   082.1 Osiris Kézikönyvek

 1. ISTORIA TIPARULUI

 III 27895 ; 655/V66

659 Publicitate. Relaţii cu publicul

 

181 -  POPESCU, COSTIN. Publicitatea : O estetică a persuasiunii / Costin Popescu. - Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, s.a.

 321 p. : [36] p. il., fig., tab.

 Note la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-737-053-8 : 32 lei.

 659.1:316.776.23   111.852:659.1   659.118

III 27934 ; 659/P81

69 Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii

 

182 -  BAUER-BÖCKLER, HANS-PETER. Faházak : Ötletek, példák minden típushoz / Hans-Peter Bauer-Böckler; Fordította Vadler Gábor. - Budapest : Magyar Könyvklub : Sziget Könyvkiadó, 1999.

 128 p. : il. color, fig.; 30 cm.

 ISBN 963-5489-75-7 ISBN 963-8138-31-9 : 80 lei.

 694   691.11

 1. AMENAJAREA LOCUINŢEI                 2. EXTINDERI LA CONSTRUCŢII

 3. ARHITECTURĂ(locuinţe).

 IV 6340 ; 69/B38

 

183 -  FISCHER-UHLIG, HORST. Tetőtér-beépítések : Kényelmes padlásterek : ötletek, részletek, példák / Horst Fischer Uhlig ; Fordította Antal Kadosa Adorján. - Budapest : Sziget Könyvkiadó, 2003.

 128 p. : il. color; 31 cm.

 Index p. 126.

 ISBN 963-8138-81-5 : 70 lei.

 643   69.059.38

 1. AMENAJAREA LOCUINŢEI                 2. EXTINDERI LA CONSTRUCŢII

 3. ADĂUGARE DE ETAJE(construcţii).

 IV 6342 ; 69/F61

 

 

184 -  GRASREINER, WOLFGANG. A házépítés új útjai : Tervezés és építés : Könnyen megvalósítható ötletek / Wolfgang Grasreiner ; Fordította Török Tamás. - Budapest : Sziget Könyvkiadó, 2004.

 126 p. : fig., il. color; 30 cm.

 Index p. 126.

 ISBN 963-8138-92-0 : 90 lei.

 69.01   694   698

 1. AMENAJAREA LOCUINŢEI               2. EXTINDERI LA CONSTRUCŢII

 3. ARHITECTURĂ(locuinţe).

 IV 6339 ; 69/G77

 

185 -  JENI, KURT. Lakóházak : Átalakítás, bővítés, emeletráépítés : Időtálló, modern, egyedi példákkal illusztrált könyv / Kurt Jeni ; Fordította Kőrösi Ferenc. - Budapest : Magyar Könyvklub : Sziget Könyvkiadó, 1998.

 128 p. : il. color, fig.; 31 cm.

 ISBN 963-548-809-2 ISBN 963-8138-20-3 : 90 lei.

 643   69.059.38   728.3

 1. AMENAJAREA LOCUINŢEI                2. EXTINDERI LA CONSTRUCŢII

 3. ARHITECTURĂ(locuinţe).

 IV 6343 ; 69/J46

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

186 -  Pulszky Károly emlékének / Darkó Jenő, Eisler János, Gerő András ... írásai Pulszky Ferencről és Pulszky Károlyról; Szerkesztette Mravik László. - Budapest : Szépművészeti Kiadó, 1998.

 148 p.; XXXII p. il.; 28.3 cm.

 Rezumat în lb. eng. p. 134-144.

 ISBN 963-7441-36-0 : 25 lei.

 7.072.2(439) Pulszky Károly   929 Pulszky Károly

 1. TEORIA ARTEI

 IV 6337 ; 7.07/P98

187 -  VASILIU, CRISTINA. Artele în Parisul veacului al XIX-lea / Cristina Vasiliu. - [Iaşi] : DominoR, s.a. (Alma).

 328 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 322-327.

 ISBN 973-85108-9-9 : 17 lei.

 7:[75+78+82](44 Paris)"18"   008(44 Paris)"18"   7.035(44 Paris)"18"

 1. ARTĂ FRANCEZĂ                                      2. CRITICĂ DE ARTĂ.

 II 84902 ; 7(100)/V34

71 Sistematizare. Urbanism

 

188 -  MAN, IOAN EUGEN. Târgu-Mureş, istorie urbană de la începuturi până în anul 1850 / Ioan Eugen Man. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006.

 vol.

 ISBN (10)973-1728-00-7 ISBN (13)973-1728-00-1.

 vol. 1. - 304 p. : fig. il., h., tab. - Notă bio-bibliografică [1] p.. - Note la sf. capitolelor. - Bibliografie p. 296-300. - Index p. 301-303. - Rezumat în limba engleză p. 304. - ISBN (10)973-88074-8-4 : 28 lei.

 711.4(498-21 Tg. Mureş)"13/18"(091)

 1. TÂRGU-MUREŞ(arhitectură)                      2. TÂRGU-MUREŞ(urbanism)

 IV 6346 ; 71/M20

 

189 -  POGORILOVSCHI, ION. Cel de-al treilea destin al casei Brâncuşi / Ion Pogorilovschi, Nicolae Diaconu, Doina Frumuşelu. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 2002.

 64 p. : fig.. foto - (Brâncuşiana ; 18).

 ISBN 973-8162-11-4 : 3 lei.

 719 Brâncuşi, Constantin   082.1 Brâncuşiana

 1. CASE MEMORIALE                                    2. MONUMENTE

 II 84943 ; 71/P74

 

 

 

72  Arhitectură

 

190 -  1000 de palate şi castele ale lumii : O călătorie ilustrată prin frumoasele clădiri de pe 5 continente / Traducere din limba germană Marc Nicolae, Steliana Simu. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 480 p. : il.

 Index p. 474-479.

 ISBN 973-714-098-2 ISBN 978-973-714-098-2 : 119.17 lei.

 725.17(100)(084)   728.81/.82(100)(084)

 1. CASTELE(arhitectură)                  2. PALATE.

 V 1902 ; 72/O-52

 

191 -  Finta József műhelye : Tervek, épületek, írások, inetrjúk / Szerkesztette Rappai Zsuzsa. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1997

 344 p. : fig., il. parţial color; 33 cm - (Magyar építőművészet ; 2).

 Index p. 307-314.

 Bibliografie p. 315-319.

 Glosar p. 320.

 Index p. 324-328.

 ISBN 963-8033-45-2 : 100 lei.

 082.1 Magyar építőművészet   72(439)(092) Finta József

 1. ARHITECTURĂ MAGHIARĂ

 V 1906 ; 72/F57

 

192 -  MAN, EUGEN IOAN. Biserici de lemn din Judeţul Mureş : Monumente de artă populară românească / Ioan Eugen Man. - s.l. : Reîtregirea, 2004.

 552 p. : il. parţial color.

 Note şi rezumat în limba engleză la sfârşitul capitolelor.

 Rezumat în limba engleză p. 545-546.

 Glosar p. 547.

 Carte cu dedicaţie din partea autirului.

 ISBN 973-7879-06-6 : 40 lei.

 726.54-035.3(498.4-35 Mureş)   247:726.54-035.3(498.4-35 Mureş)

 1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ                  2. BISERICI DIN LEMN

 IV 6325 ; 72/M20

193 -  MOISESCU, CRISTIAN. Arhitectura epocii lui Matei Basarab / Cristian Moisescu. - Bucureşti : Meridiane, 2002

 Vol.

  Vol. 1. - 160 p. : il., fig. ; [40] p. : il. în parte color. - Note p. 147-158. - ISBN 973-33-0455-7 : 19.95 lei.

 725/726(498)"16"

 1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ

 V 1907 ; 72/M86

73/76  Arte plastice

 

194 -  Álmok és látomások : hat évszázad grafikusművészetében = Dreams and Vision : Prints and Drawings From the Early Fifteenth to the Late Twentieth Century / A kiállítást rendezte és a vezetőt írta : Bodnár Szilvia = Exhibition curated and catalogue written by Szilvia Bodnár; Angol fordítás = Translated from the Hungarian by Ervin Dunay. - Budapest : Szépművészeti Kiadó, s.a. (NALORS Nyomda).

 68 p. : il. parţial color; 24 cm.

 Bibliografie p. 66-68.

 ISBN 963-7441-58-1 : 20 lei.

 76.046.2(100)(081)   061.4(439-2 Budapesta)"1996"

 1. EXPOZIŢIE DE ARTĂ                 2. ARTĂ GRAFICĂ

 3. ARTE PLASTICE(album)                             4. ARTE PLASTICE(istorie).

 III 27908 ; 76/A43

 

195 -  BAKÓ ZSUZSANNA. Munkácsy [Ed. TKK] / Bakó Zsuzsanna, Sz. Kürti Katalin, Ónody Magdolna. - Debrecen : TKK, s.a. (Neografia).

 95, [1] p. : il. color.

 Cuprinde texte în lb. maghiară, engleză, germană.

 ISBN 963-596-255-X : 45.00 lei.

 75(439)(084) Munkácsy Mihály   929 Munkácsy Mihály

 1. PICTURĂ MAGHIARĂ

 V 1905 ; 75/M95B

 

 

196 -  BOLBOCEANU, VLAD. Ceramică / Vlad Bolboceanu ; Traducere în engleză Iulian Robu. - Chişinău : Arc, 2005 (Combinatul Poligrafic).

 48 p. : il.

 Text în limbile română şi engleză.

 Această lucrare a apărut cu sprijinul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

 ISBN 9975-61-375-6 : 20 lei.

 738(478)(084)Bolboceanu, Vlad

 1. ARTĂ PLASTICĂ                                        2. CERAMICĂ.

 IV 6334 ; 738/B66

 

197 -  Brâncuşi artist - filosof : Comunicări şi antologie de texte / Coordonator Ion Pogorilovschi. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 2001.

 301 p. : fig.; [12] p. il. - (Brâncuşiana ; 14).

 Comunicări le susţinute la Sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Academia Română, Institutul de Filosofie, 28 septembrie 2001.

 ISBN 973-8162-06-8 : 4.5 lei.

 730(498).000.141 Brâncuşi, Constantin   7.01 Brâncuşi, Constantin   

 082.1 Brâncuşiana

 1. TEORIA ARTEI                                             2. SCULPTURĂ

 II 84947 ; 730/B78

 

198 -  COMARNESCU, PETRU. Mărturii despre Brâncuşi [Ediţia a 2-a] / Petru Comarnescu, Mircea Eliade, Ionel Jianu ; Cuvânt înainte, traducere şi note de Nina Stănculescu. - Ediţia a 2-a. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 2001.

 68 p. : il. ; [13] p. il. - (Brâncuşiana ; 12).

 Note de subsol.

 ISBN 973-98538-5-1 : 2.5 lei.

 730(498) Brâncuşi, Constantin   929 Brâncuşi, Constantin   082.1 Brâncuşiana

 1. ARTE PLASTICE                                          2. SCULPTURĂ.

 II 84944 ; 730/B78C

 

 

 

199 -  GEORGESCU-GORJAN, SORANA. Ştefan Georgescu-Gorjan, constructorul coloanei infinite : Un inginer în slujba artei / Sorana Georgescu-Gorjan. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 2002.

 180 p. : il. - (Brâncuşiana ; 17).

 Bibliografie p. 111-129.

 ISBN 973-8162-12-2 : 6 lei.

 730(498) Brâncuşi, Constantin   929 Brâncuşi, Constantin   

 929 Georgescu-Gorjan, Ştefan   082.1 Brâncuşiana

 1. MONUMENTE(România).

 II 84948 ; 730/G32

 

200 -  GHERASIM, PAUL. Pro Logos : [pictură : Catalogul expoziţiei de pictură Paul Gherasim, iunie-septembrie, 2005] / Paul Gherasim ; Texte Paul Gherasim, Ioan Alexandru, Dan Hăulică...; Editor Oliv Mircea ; Foto Marius Fărcaş, Adina Surdu. - Bucureşti : Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, 2006.

 115 p. : foto., il.

 Note bio-bibliografice p. 114.

 ISBN (10) 97387120-5-X ISBN (13) 978-973-87120-5-8 : 30 lei.

 75(498) Gherasim, Paul (084)   929 Gherasim, Paul

 1. PICTORI                                                         2. PICTURĂ

 IV 6326 ; 75/G43

 

201 -  GUŢU, LEONARDO. Pictură / Leonardo Guţu ; Traducere în engleză Cristina Coţofană. - Chişinău : Editura Epigraf, 2005 (Combinatul Poligrafic).

 48 p. : il.

 Text în limbile română şi engleză.

 ISBN 9975-924-51-4 : 20 lei.

 75(478)(084)Guţu, Leonardo

IV 6332 ; 75/G98

 

 

 

 

202 -  Hommage ŕ el Greco : 37 contemporary Hungarian Works of Art made in honour of the 450th anniversary of the painter's birth and Essays on El Greco = 37 obras de artistas húngaros contemporaneos on ocasión del 450 aniversario del nacimiento del pintor y ensayos sobre El Greco = 37 werke ungarischer Gegenwartskünstler anlässlich des 450. Geburtsjahres des Künstlers und Studien über El Greco  / Jose Alvarez Lopera, István Barkóczi, Lóránd Hegyi..., Edited by = redactado por = Redaktion István Barkóczi. - Budapest : Szépművészeti Kiadó, 1991.

 228 p.: il. color; 29.3 cm.

 Note p. 216-223.

 Bibliografie p. 224-226.

 ISBN 963-7441-39-5 : 20 lei.

 75(439)"19":061.4(439)"1991"   75(460):929 El Greco(082)   929 El Greco

 1. PICTURĂ(album).

 IV 6344 ; 75/E37

 

203 -  Impresionismul  / Traducere din limba engleză Ioana Lup. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 255 p. : il.

 ISBN 973-714-094-X ISBN 978-973-714-094-4 : 32.02 lei.

 75.036.2(084.1)

 1. PICTURĂ

 I 18509 ; 75/I-48

 

204 -  LEWIS, DAVID. Brâncuşi [Lewis, David] / David Lewis ; Traducere şi prefaţă de Nina Stănculescu. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 2001.

 57 p. ; [65] p. il. - (Brâncuşiana ; 15).

 Note p. 42-50.

 Bibliografie p. 56-57.

 ISBN 973-8162-07-6 : 3 lei.

 730(498) Brâncuşi, Constantin   929 Brâncuşi, Constantin   082.1 Brâncuşiana

 1. SCULPTORI                                   2. SCULPTURĂ

 II 84945 ; 730/B78L

 

 

205 -  MAYER, MARIANNA. Dalí [Salvador Dalí] / Marianna Mayer. - Debrecen : TKK, s.a. (Neografia).

 96 p. : il. color.

 Cuprinde texte în lb. maghiară, engleză şi germană.

 Note p. 90-96.

 ISBN 963-5964-91-9 : 62.00 lei.

 75(460)(084) Dalí, Salvador   929 Dalí, Salvador

 1. PICTURĂ                                        2. SUPRAREALISM

 V 1903 ; 75/D12M

 

206 -  Művészet II. Rudolf prágai udvarában : Rajzok és metszetek a budapesti Szépművészeti Múzeum és a bécsi Albertina anyagából / A bevezető tanulmányokat írta Gerszi Teréz. - Budapest : Szépművészeti Kiadó, 1991

 40 p.; [48] p. : il.; [8] anexă detaşabilă; 24 cm.

 ISBN 963-7815-35-X : 20 lei.

 741(430)"155/161"   76(430)"155/161"   061.4(439)"1991"

 1. EXPOZIŢIE DE ARTĂ                 2. ARTĂ GRAFICĂ

 III 27910 ; 741/743/M99

 

207 -  POGORILOVSCHI, ION. Cele din urmă şi cele dintâi : texte despre Brâncuşi / Ion Pogorilovschi. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 2002.

 236 p. : il. - (Brâncuşiana ; 19).

 ISBN 973-8162-13-0 : 6 lei.

 730(498) Brâncuşi, Constantin   929 Brâncuşi, Constantin   082.1 Brâncuşiana

 1. SCULPTURĂ.

 II 84941 ; 730/B78P

 

208 -  POTÂRNICHE, MIHAI. Acasă. Portretul pământului / Mihai Potârniche ; Traducere în engleză Iulian Robu. - Chişinău : Arc, 2006 (Combinatul Poligrafic).

 80 p. : il.

 Text în limbile română şi engleză.

 ISBN 978-9975-61-028-5 : 20 lei.

 75(478)(084)Potârniche, Mihai

 1. PICTURĂ.

 IV 6333 ; 75/P88

209 -  ROMVÁRY FERENC. Csontváry [Ed. TKK] / Romváry Ferenc ; Fotó: Füzi István, Mester Tibor, Romváry Ferenc. - Debrecen : TKK, s.a. (Neografia).

 104 p. : il. color.

 Cuprinde texte în lb. maghiară, engleză, germană.

 ISBN 963-5964-38-2 : 62.00 lei.

 75(439)(084) Csontváry   929 Csontváry Kosztka Tivadar

 1. PICTURĂ MAGHIARĂ

 V 1904 ; 75/C92R

 

210 -  A tárgynélküli világ / Kazimir Malevics; A sorozatszerkesztő és Stephan V. Wiese előszavával; A magyar kiadás utószavát Körner Éva írta; Fordította Forgács Éva. - Budapest : Corvina Kiadó, 1986.

 XVIII; 180 p. : il.; 25 cm.

 Bibliografie p. 179.

 ISBN 963-13-2185-1 : 15 lei.

 75.036.2/.037(081)   75.038.14(081)

 1. PICTURĂ ABSTRACTĂ.

 III 27907 ; 75/M17

78 Muzică

 

211 -  Cântece de vaţă lungă / Selecţie şi ediţie îngrijită de Nicloa Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2006

 134 p.

 ISBN (10) 973-88074-3-3 ISBN (13) 978-973-88074-3-3 : 10 lei.

 784.4(498)   398.8(=135.1)   821.135.1-91-192

 1. CÂNTECE POPULARE

 I 18513 ; 78(498)/C19

 

212 -  Dicţionar de mari muzicieni [2006] / sub coordonarea lui Antoine Goléa şi Marc Vignal; traducere şi completări privind compozitorii români de Oltea Şerban - Pârâu. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2006

030:78.07(100)   78.07(100)(038)

L-78(100)/D39

213 -  GAVOTY, BERNARD. Amintirile lui George Enescu = Les Souvenirs de Georges Enesco / Bernard Gavoty ; Traducere din franceză de Elena Bulai. - Bucureşti = Bucarest : Curtea Veche Publishing, 2005.

 372 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-669-164-0 : 32.11 lei.

 929 Enescu, George   78.071.1(498) Enescu, George

 1. MUZICIENI

 II 84939 ; 78.071/E55G

 

214 -  KERTÉSZ IVÁN. Operakalauz [2005] / Kertész Iván. - Új, bővített kiadás. - Budapest : Saxum, 2005

 518 p.; 21 cm.

 Bibliografie p. 459.

 Index p. 461-518.

 ISBN 963-7168-25-7 : 45 lei.

 782.1(036)   792.542(036)

 1. OPERĂ                                                            2. GHID TEMATIC

 II 84840 ; 782/K36

 

215 -  VASILIU, CRISTINA. Scriitori şi lumea muzicii / Cristina Vasiliu. - [Iaşi] : DominoR, s.a. (Alma).

 168 p.

 Note la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-85901-0-8 : 11.18 lei.

 82.09:78   78:82.09

 1. CRITICĂ MUZICALĂ

 II 84903 ; 78(100)/V34

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

216 -  Cel mai bun ghid în materie de scufundări / Monty Halls ; Traducere Mihaiela David, Anca Ferche. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 318 p. : il., h.

 Index p. 316-318.

 ISBN 973-714-092-3 : 100.83 lei.

 796/797.093.37   796/797.077

 1. SCUFUNDĂRI                                               2. MEDIU MARIN.

 IV 6331 ; 796/H18

 

217 -  KOTT, JAN. A lehetetlen színház vége : esszék / Jan Kott; Az esszéket válogatta, a kötetet szerkesztette és Jan Kott jegyzeteit fordította Dr. Király Nina; Fordítók Balogh Géza, Cservenits Jolán, Éles Márta... - Budapest : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1997.

 528 p. : portr.; 20 cm.

 Anexe p. 503-528.

 ISBN 963-9000-02-7 : 20 lei.

 792.01   82-2.09=511.141

 1. CRITICA TEXTELOR                   2. TEORIA TEATRULUI

 3. ESTETICĂ TEATRALĂ.

 II 84827 ; 792/K76

 

218 -  KUFFNER, TRISH. Játéktippek : 365 játék és tevékenység 3-6 éveseknek / Trish Kuffner; Fordította Illyés Emese. - Budapest : Animus Kiadó, 2003.

 306 p. : il; 18 cm.

 Bibliografie p. 334-336.

 ISBN 963-9307-76-9 : 35 lei.

 793.7

 1. JOCURI DE COPII                                         2. JOCURI INSTRUCTIVE

 793/794/K89

 

219 -  KUFFNER, TRISH. Játéktippek : 365 játék és tevékenység 6-10 éveseknek / Trish Kuffner; Fordította Illyés Emese. - Budapest : Animus Kiadó, 2003.

 336 p. : il; 18 cm.

 ISBN 963-9307-97-1 : 35 lei.

 793.7

 1. JOCURI DE COPII                                         2. JOCURI INSTRUCTIVE

 793/794/K89

 

 

 

220 -  MAGYAR BÁLINT. Bukásra ítélt siker (A Vígszínház három éve, 1955-1958) / Magyar Bálint. - Budapest : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1993

 305 p. ; fig.; 23.3 cm - (Thália könyvek ; 1).

 Anexe p. 275-301.

 ISBN 963-7602-83-6 : 15 lei.

 792(439)   082.1 Thália könyvek

 1. ISTORIA TEATRULUI(Ungaria)                               2. TEATRU MAGHIAR

 III 27902 ; 792/M15

 

221 -  Rendezte : Harag György / Szerkesztette Nánay István. - Budapest : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 2000.

 319 p.; [36] p. il.; 23 cm.

 Anexe p. 297-317.

 ISBN 963-9000-14-0 : 30 lei.

 792.071.2.027 Harag György   929 Harag György

 1. ESTETICĂ TEATRALĂ                              2. REGIZORI(teatru)

 III 27922 ; 792/H24

 

222-  SELMECZI ELEK. Németh Antal - a magyar színház enciklopédistája / Selmeczi Elek. - Budapest : Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1991

 202 p.; 23 cm.

 Anexe p. 181-202.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 963-7602-50-X : 20 lei.

 792.071.2.027(439) Németh Antal   929(439) Németh Antal

 1. ESTETICĂ TEATRALĂ                          2. REGIZORI(teatru)

 3. TEATRU MAGHIAR                                4. ISTORIA TEATRULUI(Ungaria)

 III 27904 ; 792/N46S

 

 

 

 

 

 

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

223 -  ÁGOSTON MIHÁLY. a Korpa - hegyeken innen... : Földünk mai államnevei anyanyelvünkben. Leíró kézikönyv és szótár / Írta és összeállította Ágoston Mihály. - Sepsiszentgyörgy [Sfântu Gheorghe] : s.n., 2006 (Táltos Kiadó).

 164 p. - (AESZ - füzetek ; 10).

 ISBN (10) 973-85142-7-4 ISBN (13) 978-973-85142-7-0 : 8 lei.

 082.1 AESZ - füzetek   811.511.141'373.21(100)   

 811.511.141'374.4:811.511.141'373.21(100)

 1. ETIMOLOGIE                                                2. TOPONIMIE.

 II 84755 ; 81'374/A27

 

224 -  AUSTIN, JOHN LANGSHAW. Cum să faci lucruri cu vorbe / J.L. Austin ; Traducere din limba engleză de Sorana Corneanu ; Prefaţă de Vlad Alexandrescu. - s.l. : Paralela 45, 2005 (Paralela 45).

 160 p. - (Studii socio-umane).

 Note de subsol.

 Apendix p. 151-155.

 ISBN 973-697-255-0 : 14.68 lei.

 082.1 Studii socio-umane   81'16   801.73   316.773.4   1:81

 1. METATEORIA LINGVISTICII.

 II 84929 ; 80/81/A93

 

225 -  BANTAŞ, ANDREI. Dicţionar român-englez = Romanian-English Dictionary [Bantaş, Andrei][2006] / Andrei Bantaş. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2006 (Imprimeria de Vest).

 566 p.

 Anexe p. 467-566.

 ISBN 973-591-458-1 : 9.63 lei.

 81'374.8=135.1=111

 1. DICŢIONAR  LINGVISTIC

 L-81'374/B26

 

226 -  BANTAŞ, ANDREI. English-Romanian Dictionary = Dicţionar englez-român [Bantaş, Andrei][2006] / Andrei Bantaş. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2006.

 558 p.

 Anexe p. 551-558.

 ISBN 973-591-459-X : 9.63 lei.

 811'374.82=111=135.1

 1. DICŢIONAR LINGVISTIC

 L-81'374/B26

 

227 -  CHRISTODORESCU, ANCA-MARIA. Dicţionar român-francez = Dictionnaire roumain-français / Anca-Maria Christodorescu, Zelma Kahane, Elvira Balmuş. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2006 (Imprimeria de Vest).

 688 p.

 ISBN 973-591-315-1 : 20.18 lei.

 81'374.822=135.1=133.1

L-81'374/C48

 

228 -  CRISTEA, ADRIAN. Dicţionar francez - român pentru traducători / Adrian Cristea, Alina Cristea. - Braşov : Academic, 2006.

 XI, 1688 p.

 ISBN 973-86424-0-X ISBN 978-973-86424-0-9 : 200 lei.

 81'374.822=133.1=135.1   811.133.1(03)

L-81'374/C87

 

229 -  CVASNÎI CĂTĂNESCU, MARIA. Retorică publicistică : De la paratext la text / Maria Cvasnîi Cătănescu. - Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, 2006.

 266 p. : fig., sch.

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Bibliografie p. 249-258.

 Anexă p. 259-261.

 ISBN 973-737-162-3 ISBN 978-973-737-162-1 : 20 lei.

 808:659   81'276.6:659   070:808

 1. PUBLICISTICĂ 2. RETORICĂ

 III 27949 ; 80/81/C97

230 -  Helyesírási szabályzat és szótár : A Magyar Tudományos Akadémia helyesírási szabályzatának érvényben lévő 11. kiadása alapján / Szerkesztette Nagy Emília, Szabó Zsolt. - Kisújszállás : Újhold Kiadó, 2004

 592 p.

 ISBN 963-9551-12-0 : 28.50 lei.

 811.511.141'35(038)   811.511.141'374.2

 1. LIMBA MAGHIARĂ(gramatică)

 L-81'374/H46

231 -  LEVIŢCHI, LEON D. Dicţionar român-englez = Romanian-English Dictionary [2005] / Leon Leviţchi. - Ediţia a 8-a. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2005 (Imprimeria de Vest).

 1080 p.

 Indexul denumirilor geografice [2] p.

 ISBN 973-591-464-6 : 65.05 lei.

 81'374.82=135.1=111

L-81'374/L55

 

232 -  LEVIŢCHI, LEON D. English-Romanian Dictionary = Dicţionar englez-român [2005] / Leon Leviţchi. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2005.

 1438 p.

 ISBN 973-591-463-8 : 65.05 lei.

 81'374.82=111=135.1

L-81'374/L55

 

233 -  Nyelv - kommunikáció - cselekvés / Szerkesztette Pléh Csaba, Síklaki István, Terestyéni Tamás. - Budapest : Osiris, 2001 (Dürer Nyomda).

 672 p. : fig.; 24 cm - (Osiris Tankönyvek).

 Bibliografie p. 643-661.

 Glosar p. 662-664.

 Index p. 666-672.

 ISBN 963-379-304-1 : 55 lei.

 81'22:659.3(075.8)   81:1(075.8)   316.77(075.8)   81'23   159.946.3   

 082.1 Osiris Tankönyvek

 1. SEMIOTICĂ                                   2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 III 27894 ; 80/81/N99

234 -  SLĂVESCU, MICAELA. Dictionnaire français-roumain = Dicţionar francez-român / Micaela Slăvescu, Sanda Mihăescu-Cârsteanu, Iulia Giroveanu. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2006 (Imprimeria de Vest).

 834 p.

 ISBN 973-591-316-X : 20.18 lei.

 81'374.822=133.1=135.1

L-81'374/S63

811  Limbi individuale

 

235 -  BUCUR, RALUCA. Prima mea carte de engleză / Traducere din limba franceză Raluca Bucur. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 144 p. : il. color - (Enciclopedia pentru prichindei. Larousse).

 Vocabular englez-român p. 120-132.

 Vocabular român-englez p. 133-144.

 ISBN 973-8175-78-X : 45 lei.

 082.1 Enciclopedia pentru prichindei   811.111(075)

811/P92

 

236 -  LAKATOS ILONA. Érettségi magyar nyelvből : Felvételi tételvázlatok, feladatok, megoldási útmutatók / Dr. Lakatos Ilona. - Debrecen : TKK, s.a. (Start).

 412 p. : tab. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-9161-56-X : 16.50 lei.

 811.511.141'36(079)   082.1 Tudomány és műveltség

 1. GRAMATICA LIMBII MAGHIARE

 II 84794 ; 811/L16

 

237 -  Magyar nyelvi feladatlapok : általános és középiskolásoknak / Összeállította Tóth István. - Kisújszállás : Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház, s.a. (Start).

 160 p. : sch., tab.

 ISBN 963-9080-055 : 6.20 lei.

 811.511.141'36(076.1)

811/M15

238 -  NICULIŢĂ, I. Manual de conversaţie în limba franceză / I. Niculiţă ; Ilustraţii de Eugen Taru. - Bucureşti : Editura Ştiintifică, 1996.

 720 p. : il.

 Cheia exerciţiilor p. 635-702.

 ISBN 973-44-0202-1 : 20 lei.

 811.133.1(075.4)   81'374=133.1=135.1

III 27936 ; 811/N71

811.135.1  Limba română

 

239 -  Gramatica limbii române [Editura Academiei Române] / Raluca Brăescu, Elena Carabulea, Fulvia Ciobanu ...; Coordonator Valeria Guţu Romalo. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2005.

 2 vol.

 Lucrarea a fost elaborată sub egida Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan - Al. Rosetti" din Bucureşti al Academiei Române.

 ISBN 973-27-1305-4 : 100 lei(v. 1-2).

                 vol. 1 : Cuvântul. - XVI, 712 P. - Bibliografie specială p. 705-712. - ISBN 973-27-1306-2.

                 vol. 2 : Enunţul. - 1036 p. - Bibliografie specială p. 986-1004. - Bibliografie generală p. 1005-1023. - ISBN 973-27-1313-5.

 811.135.1'36

III 27846(1-2) ; 811.135.1/G76

 

240 -  PIETREANU, MARICA. Gramatica limbii române în scheme recapitulative / Marica Pietreanu ; Control ştiinţific Prof. univ. dr. Gligor Gruiţă. - Bucureşti : Gramond , s.a.

 150 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 144-145.

 ISBN 973-9176-72-0 : 6 lei.

 811.135.1'36

II 84895 ; 811.135.1/P64

 

 

 

82  Literatură

 

241 -  Árpád népe : 1000 év magyar mondái / Szerkesztette Zima Szabolcs. - Debrecen : TKK, 2006

 483 p. : il.

 ISBN 963-596-435-8 : 35.00 lei.

821.511.141-91         398.22(=511.141)   

 821.511.141-82   930.85(=511.141)   821.511.141-343

 1. MITOLOGIE MAGHIARĂ                          2. BASME

 3. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR (legende)

 III 27871 ; 82-91/A82

 

242 -  BEKE ALBERT. A kételkedés művészete : Irodalomtörténeti, irodalomelméleti tanulmányok és kritikák / Beke Albert. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1999

 363 p.; 22.5 cm - (Mundus új irodalom ; 11).

 Note la sf. capitolelor.

 Critică p. 263-363.

 ISBN 963-8033-33-9 : 25 lei.

 821.511.141.0/.09   082.1 Mundus új irodalom

 1. CRITICĂ LITERARĂ                   2. TEORIE LITERARĂ.

 III 27906 ; 82.0/.02/B41

 

243 -  Bevezetés a modern irodalomelméletbe : Összehasonlító áttekintés [2003] / Szerkesztette Ann Jefferson, David Robey; Fordította Babarczy Eszter, Beck András. - Változatlan utánnyomás. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003

 291 p.; 20 cm - (Osiris Tankönyvek).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 255-275.

 Index p. 277-289.

 ISBN 963-389-555-3 : 45 lei.

 082.1 Osiris Tankönyvek   82.0=511.141

 1. CRITICA TEXTELOR                   2. TEHNICA LITERARĂ

 3. TEORIA LITERATURII.

 82.0/.02/B50

 

 

244 -  BÓKAY ANTAL. Irodalomtudomány a modern és posztmodern korban / Bókay Antal. - Budapest : Osiris, 2001

 519 p.; 24 cm - (Osiris Tankönyvek).

 Bibliografie p. 467-490.

 Cronologie p. 491-497.

 Anexe p. 499-505.

 Index p. 507-517.

 ISBN 963-379-220-7 : 40 lei.

 82.02   82.0   082.1 Osiris Tankönyvek

 1. TEORIE LITERARĂ                                     2. CURENTE LITERARE

 3. POSTMODERNISM.

 III 27890 ; 82.0/.02/B65

 

245 -  DEVECSERY LÁSZLÓ. Mesélő : Irodalmi kislexikon / Devecsery László. - Debrecen : TKK, 2002

 199 p.

 ISBN 963-9371-890 : 19.00 lei.

 821.511.141(038)   821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(stilistică)

 III 27880 ; 82.0/.02/D35

 

246 -  KALMÁR GYÖRGY. Szöveg és vágy : Pszichoanalízis - irodalom - dekonstrukció / Kalmár György. - Budapest : Anonymus, 2002 (G-Print Nyomda).

 176 p.; 20 cm - (Belépő).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 963-7966-84-5 : 20 lei.

 159.964.2   801.73   82.0   82.02   082.1 Belépő

 1. CRITICA TEXTELOR                2. CURENTE LITERARE

 3. HERMENEUTICĂ                                      4. INTERPRETAREA TEXTELOR

 II 84859 ; 82.0/.02/K18

 

247 -  KENYERES ZOLTÁN. Etika és esztétizmus : Tanulmányok a Nyugat koráról / Kenyeres Zoltán. - Budapest : Anonymus, 2001 (G-Print Nyomda).

 244 p.; 20.3 cm - (Nyugat Könyvtár ; 3).

 Note p. 225-230.

 Index p. 233-241.

 ISBN 963-7966-80-3 : 20 lei.

 82.02(439)"19"   821.511.141(091)"19"   050(439) Nyugat   

 082.1 Nyugat Könyvtár

 1. CRITICA TEXTELOR                2. CURENTE LITERARE

 3. HERMENEUTICĂ                                      4. INTERPRETAREA TEXTELOR

 II 84858 ; 82.0/.02/K34

 

248 -  A posztmodern irodalomtudomány kialakulása : A posztstrukturalizmustól a posztkolonialitásig / Szerkesztette Bókay Antal, Vilcsek Béla, Szamosi Gertrud...; Fordítók : Angyalosi Gergely, Babarczy Eszter, Balogh Andrea... - Budapest : Osiris, 2002 (Dürer Nyomda).

 683 p.; 24 cm - (Osiris Tankönyvek).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 963-379-522-2 : 60 lei.

 82.02   82.0   082.1 Osiris Tankönyvek

 1. TEORIE LITERARĂ                      2. CURENTE LITERARE

 3. POSTMODERNISM.

 III 27886 ; 82.0/.02/P87

82.09  Critică literară

 

249 -  100 cei mai mari scriitori români / Prefaţă de Eugen Uricaru ; Coordonatorul lucrării Mircea Ghiţulescu. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Lider : Star, s.a. (Tiparg).

 355 p. : il. - (Cultură generală ; 28).

 Lucrare elaborată sub egida Uniunii Scriitorilor din România.

 ISBN 973-629-061-1 : 22.84 lei.

 082.1 Cultură generală   92.09:929(498)   929(498):82.09

III 27850 ; 82.09/O-86

 

250 -  BRAIS, AURA. Dicţionar de literatură română şi universală : Autori. Opere. Personaje : pentru elevi [2006] / Aura Brais. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Coresi, 2006

 623 p. - (Dicţionarele Coresi).

 Bibliografie selectivă p. 603-608.

 Index alfabetic p. 609-621.

 ISBN (10) 973-608-808-1 ISBN (13) 978-973-608-808-7 : 18.34 lei.

 030:82.09   82.09(038)   030:821.135.1.09   821.135.1.09(038)   

 082.1 Dicţionarele Coresi

I 18508 ; 82.09/B77

 

251 -  HAMAR PÉTER. Érettségi tételek irodalomból / Hamar Péter. - Debrecen : TKK, s.a. (Start).

 304 p. - (Tudomány és műveltség).

 ISBN 963-9371-34-3 : 16.50 lei.

 821.511.141.09(079)   082.1 Tudomány és műveltség

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 84797 ; 82.09/H19

 

252 -  KELEMEN JÁNOS. A filozófus Dante : Művészet- és nyelvelméleti expediciók / Kelemen János. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 2002

 208 p.; 20.5 cm - (Mesteriskola).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 199-205.

 Index p. 207-208.

 ISBN 963-9165-63-8 : 30 lei.

 1(45)(092) Dante, Alighieri   81:1   821.131.1.09 Dante, Alighieri   

 082.1 Mesteriskola

 1. FILOZOFIA LITERATURII                  2. LITERATURĂ ITALIANĂ(critică)

 II 84815 ; 82.09/D17K

 

253 -  KISS NOÉMI. Határhelyzetek : Paul Celan költészete és magyar recepciója / Kiss Noémi. - Budapest : Anonymus, 2003 (G-Print Nyomda).

 212 p.; 20 cm - (Belépő).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 195-210.

 ISBN 963-7966-92-7 : 20 lei.

 821.112.2(477.8).09 Celan, Paul   821.135.1(477.8).09 Celan, Paul   082.1 Belépő

II 84847 ; 82.09/C34K

 

 

254 -  LŐRINCZ CSONGOR. A líra medialitása : Hang, szöveg és intertextualitás 20. századi lírai művekben / Lőrincz Csongor. - Budapest : Anonymus, 2002

 256 p.; 20 cm - (Belépő).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 963-7966-84-6 : 20 lei.

 82.09   82.0   082.1 Belépő

 1. CURENTE LITERARE                  2. TEORIE LITERARĂ.

 II 84814 ; 82.09/L79

 

255 -  Mari teme literare : Dicţionar - antologie de texte pentru clasa a IX-a / Coordonatori Florin Şindrilaru, Gheorghe Crăciun. - Ediţia a 2-a revizuită. - s.l. : Paralela 45, 2006

 468 p. : il. - (Dicţionarele Paralela 45).

 ISBN 973-697-638-6 : 18.35 lei.

 082.1 Dicţionarele Paralela 45   821.135.1.09(082)   82.09(082)

III 27951 ; 82.09/M38

 

256 -  Teoria literaturii. Orientări în teoria şi critica literară contemporană / Referenţi ştiinţifici Prof. de. Antoaneta Tănăsescu, conf. dr. Carmen Muşat ; Antologie alcătuită de Oana Fotache, Anca Băicoianu. - Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, s.a.

 566 p. : sch., graf.

 Note de subsol.

 Notă despre autori p. 547-565.

 ISBN 973-737-051-1 : 51.50 lei.

 821.135.1.09   82.09

III 27924 ; 82.09/T43

821.11  Literaturi germanice

 

257 -  FRIED, HEDI. Drumul la şi de la Auschwitz : Cioburi dintr-o viaţă / Hedi Fried ; Traducere de Zitta şi Raul Herşcovici. - Bucureşti : România Press(R.C.R. Print).

 192 p.

 ISBN 973-8236-16-9 : 10 lei.

 343.819.5(438 auschwitz)   821.113.6-94=135.1

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(povestiri)

 II 84934 ; 821.113.6/F90

 

258 -  STENBERG, BIRGITTA. Gergő falun / Birgitta Stenberg meséje; Mati Lepp rajzaival; Fordította Tótfalusi István. - Budapest : Animus Kiadó, 2001 (Alföldi Nyomda Rt.).

 24 p.: il. color; 26.3 cm.

 ISBN 963-9307-36-X : 20 lei.

 821.113.6-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(poveşti)

 821.11/S83

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

259 -  AUSTEN, JANE. Emma [Oxford University Press] / Jane Austen; Edited by James Kinsley; With an Introduction and Notes by Adela Pinch. - New York : Oxford University Press, 2003.

 XLI, 402 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendix p. 382-390.

 Note p. 391-402.

 ISBN 0-19-280237-2 ISBN 978-0-19-280237-8 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84677 ; 821.111/A93

 

260 -  AUSTEN, JANE. Mansfield Park [Oxford University Press] / Jane Austen; Edited by James Kinsley; With an Introduction and Notes by Jane Stabler. - New York : Oxford University Press, 2003.

 XLIX, 418 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendix p. 373-389.

 Note p. 390-418.

 ISBN 0-19-280264-X ISBN 978-0-19-280264-4 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84694 ; 821.111/A93

261 -  AUSTEN, JANE. Pride and Prejudice [Oxford University Press] / Jane Austen; Edited by James Kinsley; With an Introduction and Notes by Fiona Stafford. - New York : Oxford University Press, 2004.

 XLVI, 333 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendix p. 299-307.

 Note p. 308-333.

 ISBN 0-19-280238-0 ISBN 978-0-19-280238-5 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84690 ; 821.111/A93

 

262 -  AUSTEN, JANE. Sense and Sensibility [Oxford University Press] / Jane Austen; Edited by James Kinsley; With an Introduction by Margaret Anne Doody; Notes by Claire Lamont. - New York : Oxford University Press, 2004.

 LI, 327 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendice p. 290-298.

 Note p. 299-327.

 ISBN 0-19-280478-2 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84692 ; 821.111/A93

 

263 -  AUSTEN-LEIGH, JAMES EDWARD. A Memoir of Jane Austen and Other Family Recollections / J. E. Austen-Leigh; Edited with an Introduction and Notes by Kathryn Sutherland. - New York : Oxford University Press, 2002.

 LXII, 276 p. : portr.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendice p. 183-198.

 Note p. 199-267.

 Index p. 269-276.

 ISBN 0-19-284074-6 : 21 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111.09 Austen, Jane   929.52 AUS

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

 II 84691 ; 821.111.09/A93

 

 

264 -  AUSTER, PAUL. Leviatan / Paul Auster : Traducere de şi note de Gafiţa Mihnea ; Prefaţă de Camelia Arvatu. - s.l. : Paralela 45, s.a. (Paralela 45).

 356 p. - (Romanul mileniului III).

 Note de subsol.

 Titlul original : Leviathan.

 ISBN 973-593-815-4 : 14 lei.

 082.1 Romanul mileniului III   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84920 ; 821.111/A93

 

265 -  BEECHER-STOWE, HARRIET. Uncle Tom's Cabin [Beecher-Stowe, Harriet] / Harriet Beecher-Stowe ; Edited with an Introduction and Notes by Jean Fagan Yellin. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXIV ; 540 p. : h. - (Oxford World's Classics).

 Notă bio-bibliografică [1].

 Introducere p. VIII-XXVII.

 Bibliografie p. XXIX-XXXI.

 Cronologie p. XXXII-XXXIV.

 Note de subsol.

 Note p. 521-536.

 ISBN 0-19-2827878-1 : 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111(73)-93-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 II 84671 ; 821.111/B39

 

266 -  Beowulf : The Fight at Finnsburh / Translated by Kevin Crossley-Holland; Edited with an Introduction and Notes by Heather O'Donoghue. - New York : Oxford University Press, 1999.

 XXXIX, 128 p.: h.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 108-124.

 Who's who p. 125-128.

 ISBN 0-19-283320-0 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111'01-31

 1. LITERATURĂ ANGLO-SAXONĂ(poezie epică)

 II 84693 ; 821.111/B45

 

267 -  BLAKE, WILLIAM. Selected Poetry [Oxford University Press] / William Blake; Edited with an Introduction and Notes by Michael Mason. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XVI, 311 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 270-303.

 Index p. 305-311.

 ISBN 0-19-283489-4 ISBN 978-0-19-283489-8 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezie).

 II 84683 ; 821.111/B56

 

268 -  BRONTË, ANNE. The Tenant of Wildfell Hall [Oxford University Press] / Anne Brontë; Edited by Herbert Rosengarten; With an Introduction by Margaret Smith. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXIII, 486 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 472-486.

 ISBN 0-19-283462-2 ISBN 978-0-19-283462-1 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84688 ; 821.111/B84

 

269 -  BRONTË, CHARLOTTE. Jane Eyre [Oxford University Press] / Charlotte Brontë; Edited by Margaret Smith; With an Introduction and revised Notes by Sally Shuttleworth. - New York : Oxford University Press, 2000.

 LI, 488 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendice p. 453-459.

 Note p. 460-488.

 ISBN 0-19-283965-9 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84687 ; 821.111/B84

 

 

 

 

270 -  BRONTË, CHARLOTTE. The Professor [Oxford University Press] / Charlotte Brontë; Edited by Margaret Smith and Herbert Rosengarten; With an Introduction by Margaret Smith. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXV, 260 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendice p. 225-242.

 Note p. 243-260.

 ISBN 0-19-283511-4 ISBN 978-0-19-283511-6 : 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84686 ; 821.111/B84

 

271 -  BRONTË, EMILY. Wuthering Heights [Oxford University Press] / Emily Brontë; Edited by Ian Jack; With an Introduction and Notes by Patsy Stoneman. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLVII, 330 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 301-318.

 Biografie p. 319-330.

 ISBN 0-19-283354-5 ISBN 978-0-19-283354-9 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84689 ; 821.111/B84

 

272 -  BROOKS, LARRY. Dansul şarpelui / Larry Brooks ; Traducere din limba engleză Cristian Popa. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 IX, 614 p. - (Cameleon).

 ISBN 973-714-032-X : 32.94 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Cameleon

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84762 ; 821.111/B84

 

273 -  BROWN, DAN. Angyalok és démonok : regény / Dan Brown ; Fordította Bori Erzsébet. - Budapest : Gabo Kiadó, 2003 (Borsodi Nyomda).

 679 p.

 Titl. orig. : Angels & Demons.

 ISBN 963-9526-26-6 : 48.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de spionaj).

 III 27875 ; 821.111/B84

 

274 -  BROWN, DAN. Digitális erőd : regény / Dan Brown ; Fordította Bori Erzsébet. - Budapest : Gabo Kiadó, 2005

 507 p.

 Titl. orig. : Digital Fortress.

 ISBN 963-7318-42-9 : 48.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de spionaj).

 III 27874 ; 821.111/B84

 

275 -  BYRON, GEORGE GORDON, LORD. The Major Works [Oxford University Press] / Lord Byron; Edited with an Introduction and Notes by Jerome J. McGann. - New York : Oxford University Press, 2000.

 XXVI, 1081 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 1021-1076.

 ISBN 0-19-284040-1 : 28.90 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezie).

 II 84676 ; 821.111/B99

 

276 -  CARROLL, LEWIS. Alice's Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass and what Alice found there [Oxford University Press] / Lewis Carroll; Edited with an Introduction and Notes by Roger Lancelyn Green; With Illustrations By John Tenniel. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXIII, 278 p. : il.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 250-278.

 ISBN 0-19-283374-X : 10.50 lei 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84681 ; 821.111/C26

 

277 -  CHAUCER, GEOFFREY. The Canterbury Tales [Oxford University Press] / Geoffrey Chaucer; A verse translation with an Introduction and Notes by David Wright. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXVII, 428 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 465-482.

 ISBN 0-19-283360-X : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezie).

 II 84678 ; 821.111/C39

 

278 -  COLLINS, WILLIAM WILKIE. The Woman in White [Oxford University Press] / William Wilkie Collins; Edited with an Introduction and Notes by John Sutherland. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXVI, 702 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendice p. 647-668.

 Note p. 669-702.

 ISBN 0-19-283429-0 : 13.10 lei 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezie).

 II 84675 ; 821.111/C62

 

279 -  CONRAD, JOSEPH. Heart of Darkness and Other Tales [Oxford University Press] / Joseph Conrad; Edited with an Introduction and Notes by Cedric Watts. - New York : Oxford University Press, 2002.

 XLV, 225 p.: h.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 188-217.

 Glosar p. 218-225.

 ISBN 0-19-280172-4 ISBN 978-0-19-280172-2 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-32

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84684 ; 821.111/C65

 

280 -  COOKSON, CATHERINE. Adevărata dragoste / Catherine Cookson ; Traducere Doru Mărculescu. - Bucureşti : Lider : Star, s.a. (Coresi).

 432 p. - (Romantica).

 Titlul original : Riley.

 ISBN 973-8117-76-3 : 20.18 lei.

 082.1 Romantica   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84703 ; 821.111/C70

 

281 -  COOPER, JAMES FENIMORE. The Last of the Mohicans [Oxford University Press] / James Fenimore Cooper; With an Introduction, Historical Essay, and Notes by John McWilliams. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXIV, 433 p.: h.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Apendix p. 395-425.

 Note p. 426-433.

 ISBN 0-19-283505-X : 13.10 lei ; ISBN 978-0-19-283505-5 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84679 ; 821.111/C70

 

282 -  CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH. Castelul pălărierului / A. J. Cronin ; Traducere Eugen Filotti. - Bucureşti : Orizonturi : Sirius, s.a. (Fed Print S.A.).

 585 p. - (Integrala Cronin ; 6).

 Titlul original : Hatter's Castle.

 ISBN 973-9342-48-5 : 31.19 lei.

 082.1 Integrala Cronin   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84702 ; 821.111/C90

 

283 -  CRONIN, ARCHIBALD JOSEPH. Citadela / A. J. Cronin ; Traducere Nicolae Minei. - Bucureşti : Orizonturi, s.a.

 459 p. - (Integrala Cronin ; 5).

 Note de sobsol.

 ISBN 973-9342-37-X : 27.52 lei.

 082.1 Integrala Cronin   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84701 ; 821.111/C90

 

284 -  DEFOE, DANIEL. The Fortunes and Misfortunes of the Famous Moll Flanders, & C. Who was born in Newgate, and during a Life of continu'd Variety for Threescore Years, besides her Childhood, was Twelve Year a Whore, five times a Wife (whereof once to her own brother), Twelve Year a Thief, Eight Year a Transported Felon in Virginia, at last grew Rich, liv'd Honest, and died a Penitent, Written from her own Memorandums / Daniel Defoe; Edited with an Introduction and Notes by G. A. Starr. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXIV, 398 p.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 345-398.

 ISBN 0-19-283403-7 : 9.20 lei 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84682 ; 821.111/D27

 

285 -  DEFOE, DANIEL. The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe, of York, Mariner : Who lived Eight and Twenty Years, all alone in an un-inhabited Island on the Coast of America, near the Mouth of the Great River of Oroonoque; Having been cast on Shore by Shipwreck, wherein all the Men perished but himself. With An Account how he was at last as strangely deliver'd by Pyrates. Written by Hiself. / Daniel Defoe; Edited with an Introduction and Notes by J. Donald Crowley. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXX, 316 p. : h.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 306-316.

 ISBN 0-19-283382-0 ISBN 978-0-19-283382-0 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84685 ; 821.111/D27

 

286 -  DICKENS, CHARLES. Bleak House [Oxford University Press] / Charles Dickens; Edited with an Introduction and Notes by Stephen Gill. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXVIII, 945 p.: il.; 19.5 cm - (Oxford World's Classics).

 Note p. 915-945.

 ISBN 0-19-283401-0 : 15.75 lei ; ISBN 978-0-19-283401-0 : 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84680 ; 821.111/D39

 

287 -  DICKENS, CHARLES. Copperfield Dávid : Gyermekévek, ifjúság [Ed. Lektűr Könyvkiadó] / Charles Dickens ; Fordította Finnai Tivadar. - Budapest : Lektűr Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 373 p.

 Titl. orig. : David Copperfield.

 ISBN 963-9451-29-0 : 23.00 lei.

 821.111-31=511.141   821.111-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri)

 III 27873 ; 821.111/D39

 

288 -  DICKENS, CHARLES. David Copperfield [Oxford University Press] / Charles Dickens ; Edited by Nina Burgis ; With an Introduction and Notes by Anrew Sanders. - New York : Oxford University Press, 1999.

 XXXI ; 910 p. : il., tab. - (Oxford World's Classics).

 Introducere p. VII-XX.

 Cronologie p. XXII-XXIII.

 Adendice p. 856-889.

 Note explicative p. 891-901.

 Bibliografie p. 902.

 ISBN 0-19-283578-5 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 84746 ; 821.111/D39

 

289 -  DICKENS, CHARLES. Great Expectation [Oxford University Press] / Charles Dickens ; Edited with Notes by Margaret Cardwell ; With an Introduction Kate Flint. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXV ; 518 p. : il. - (Oxford World's Classics).

 Introducere p. VII-XXI.

 Note p. XXII-XXIII.

 Adendice p. 481-489.

 Note explicative p. 491-503.

 Bibliografie p. 504-505.

 ISBN 0-19-283359-6 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84742 ; 821.111/D39

 

290 -  DICKENS, CHARLES. Oliver Twist [Oxford University Press] / Charles Dickens ; Edited by Kathleen Tillotson ; With an Introduction and Notes by Stephen Gill. - New York : Oxford University Press, 1999.

 LVII ; 486 p. : il., tab. - (Oxford World's Classics).

 Note p. XXVI-XXIX.

 Bibliografie p. XXX-XXXII.

 Cronologie p. XXXIII-XLV.

 Adendice p. 443-456.

 Glosar p. 456-458.

 Note explicative p. 399-416.

 ISBN 0-19-283399-1 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 II 84747 ; 821.111/D39

 

291 -  DICKENS, CHARLES. The Pickwick Papers / Charles Dickens ; Edited with an Introduction and Notes by James Kinsley. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLI ; 742 p. : il. - (Oxford World's Classics).

 Introducere p. VII-XVI.

 Cronologie p. XVIII-XXX.

 Prefaţă p. XXIV-XXXV.

 Apendice 720-725.

 Note explicative p. 726-740.

 ISBN 0-19-283457-6 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84741 ; 821.111/D39

 

292 -  DICKENS, CHARLES. Twist Olivér [Ed. Lektűr Könyvkiadó] / Charles Dickens ; Fordította Bálint György. - Budapest : Lektűr Kiadó, s.a. (Kinizsi Nyomda).

 397 p.

 ISBN 963-9451-28-2 : 23.00 lei.

 821.111-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri)

 III 27872 ; 821.111/D39

 

293 -  ELIOT, GEORGE. Middlemarch / Georges Eliot; Edited with Notes by David Carroll ; With an Introduction by Felicia Bonaparte. - New York : Oxford University Press, 1998.

 LI, 812 p. - (Oxford World's Classics).

 Introducere p. VII-XXXVII.

 Bibliografie p. XLI-XLII.

 Cronologie p. XLIII-LI.

 Note explicative p. 787-810.

 ISBN 10:0-19-283402-9 ISBN 13:978-0-19-283402-7 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84751 ; 821.111/E41

 

294 -  ELIOT, GEORGE. The Mill on the Floss [Eliot, George] / Georges Eliot; Edited with Notes by Gordon S. Haight ; With an Introduction by Dinah Birch. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXVII, 538 p. - (Oxford World's Classics).

 Notă biografică [1] p.

 Introducere p. VII-XXX.

 Note p. XXXI.

 Bibliografie p. XXXII-XXXIII.

 Cronologie p. XXXIV-XXXVII.

 Note explicative p. 523-529.

 ISBN 0-19-283364-2 : 9.20 lei 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84750 ; 821.111/E41

 

295 -  FRANKLIN, BENJAMIN. Autobiography and Other Writings [Franklin, Benjamin] / Benjamin Franklin ; Edited with an Introduction and Notes by Ormond Seavey. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXIX ; 370 p. - (Oxford World's Classics).

 Introducere p. IX-XXIX.

 Note explicative p. 355-361.

 ISBN 10:0-19-283669-2 : 13.10 lei ; ISBN 13:978-0-19-283669-4 : 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-(73)-94   821.111-(73)-6   

 929 Franklin, Benjamin

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(autobiografie)

 II 84735 ; 821.111/F87

 

296 -  Fun Time : antologie pentru copiii care învaţă cu drag limba engleză în şcoala primară / alcătuită de Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă şi Monica Ralea. - Bucureşti : Compania, 2001 (Masib).

 80 p. : il. color, note muz.

 Vocabular englez-român p. 74-79.

 ISBN 973-8119-29-4 : 4.58 lei.

 821.111-82(0.053.2)

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

 821.111/F97

297 -  GRISHAM, JOHN. A cég / John Grisham ; Fordította Wertheimer Gábor. - Budapest : Geopen Könyvkiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 625 p.

 Titl. orig. : The Firm.

 ISBN 963-9574-74-0 : 53.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 84782 ; 821.111/G86

 

298 -  HARDY, THOMAS. Jude the Obscure [Hardy, Thomas] / Thomas Hardy; Edited with an Introduction and Notes by Patricia Ingham. - New York : Oxford University Press, 2002.

 XLIV ; 416 p. : h. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXVI-XXVIII.

 Cronologie p. XXIX-XXXIX.

 Note explicative p. 399-416.

 ISBN 0-19-280261-5 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84748 ; 821.111/H26

 

299 -  HARDY, THOMAS. The Mayor of Casterbridge [Hardy, Thomas] / Thomas Hardy ; Edited with Notes by Dale Kramer; with a new Introduction by Pamela Dalziel. - New York : Oxford University Press, 2004.

 LXI, 370 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XLVII-L.

 Cronologie p. LI-LIX.

 Note explicative p. 311-364.

 ISBN 0-19-284071-1 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84749 ; 821.111/H26

300 -  HARDY, THOMAS. Tess of the d'Ubervilles [Oxford University Press] / Thomas Hardy ; Edited by Juliet Grindle and Simon Gatrell; with a new Introduction by Penny Boumelha ; Notes by Nancy Barrineau. - New edition. - New York : Oxford University Press, 2005.

 L, 446 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXXIV-XXXVII.

 Cronologie p. XXXIX-L.

 Note explicative p. 420-443.

 ISBN 0-19-284069-X : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84749 ; 821.111/H26

 

301 -  HARRIS, THOMAS. Duminica neagră / Thomas Harris ; Traducere Alfred Neagu. - Bucureşti : Lider : Luceafărul, s.a. (Coresi).

 343 p.

 ISBN 973-629-027-1 : 22.02 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84711 ; 821.111/H31

 

302 -  HAWTHORNE, NATHANIEL. The Scarlet Letter [Hawthorn, Nathaniel] / Nathaniel Hawthorn ; Edited with an Introduction and Notes by Brian Harding. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLXVIII ; 302 p. - (Oxford World's Classics).

 Cronologie p. XLIV-XLVIII.

 Note explicative p. 265-293.

 Bibliografie p. 294-302.

 ISBN 10:0-19-283371-5 ISBN 13:978-0-19-283371-6 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-(73)-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84734 ; 821.111/H40

303 -  HEYBOER O'KEEFE, SUSAN. Egy torkos szörnyeteg : Számolj versben tízig! / Susan Heyboer O'Keefe; Rajzolta Lynn Munsinger; Haraszti Miklós magyar szövege. - Budapest : Animus Kiadó, 2003 (Alföldi Nyomda Rt.).

 30 p. : il. color; 22.5 cm.

 ISBN 963-9307-94-7 : 15 lei.

 821.111(73)-93-1=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poezie)

 821.111/H60

 

304 -  HIGGINS CLARK, MARY. Fără scăpare [Higgins Clark, Mary] / Mary Higgins Clarkc ; Traducere Daniela Ioan. - Bucureşti : Lider : Cartea prin poştă, s.a.

 282 p. - (Bestseller Internaţional).

 ISBN 973-629-010-7 : 20.18 lei.

 082.1 Bestselleruri internaţionale   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84700 ; 821.111/H61

 

305 -  HIGGINS, JACK. Rossz társaság / Jack Higgins ; Fordította Pétersz Tamás. - Pécs : Alexandra Kiadó, 2005

 220 p.

 ISBN 963-369-424-8 : 32.00 lei.

 821.111-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri).

 II 84808 ; 821.111/H61

 

306 -  JAMES, HENRY. The Portrait of a Lady [James, Henry] / Henry James; Edited with an Introduction and Notes by Nicola Bradbury. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXIII, 629 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXVIII-XXX.

 Cronologie p. XXXI-XXXIII.

 Note explicative p. 629-634.

 ISBN 0-19-283369-3 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111(73)-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84753 ; 821.111/J24

307 -  JAMES, HENRY. Washington Square [James, Henry] / Henry James; Edited with an Introduction and Notes by Mark Le Fanu. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXIV, 204 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXIX-XXXIII.

 Cronologie p. XXXXIV-XXXVI.

 Note explicative p. 197-204.

 ISBN 0-19-283518-1 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111(73)-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84752 ; 821.111/J24

 

308 -  JOYCE, JAMES. Dubliners [Joyce, James] / James Joyce ; Edited with an Introduction and Notes by Jeri Johnson. - New York : Oxford University Press, 2000.

 LX ; 288 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. LXVII-LIII.

 Cronologie p. LIV-LX.

 Apendice p. 177-193.

 ISBN 0-19-283999-3 : 15.75 lei 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84737 ; 821.111/J80

309 -  JOYCE, JAMES. A Portrait of the Artist as a Young Man [Joyce, James] / James Joyce ; Edited with an Introduction and Notes by Jeri Johnson. - New York : Oxford University Press, 2000.

 LV ; 296 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XLIV-LVIII.

 Cronologie p. XLIX-LV.

 Apendice p. 215-222.

 Note explicative p. 222-289.

 ISBN 0-19-283998-5 : 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84736 ; 821.111/J80

 

310 -  JOYCE, JAMES. Ulysses [Joyce, James] / James Joyce ; Edited with an Introduction and Notes by Jeri Johnson. - New York : Oxford University Press, 1998.

 LXIX ; 980 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. LXIII-LXIX.

 Apendice şi note explicative p. 733-980.

 ISBN 10:-0-19-283464-9 ISBN 13:978-0-19-283464-5 : 21 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84738 ; 821.111/J80

 

311 -  KEATS, JOHN. The Major Works [Keats, John] / John Keats ; Edited with an Introduction and Notes by Elizabeth Cook. - New York : Oxford University Press, 2001.

 XXXVI ; 668 p. - (Oxford World's Classics).

 Note p. 556-641.

 Bibliografie p. 642-644.

 Glosar p. 645-653.

 Index p. 654-667.

 ISBN 0-19-284063-0 : 28.90 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-(73)-1   821.111-(73)-6   

 821.111-(73)-82

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(antologie)

 II 84739 ; 821.111/K29

 

312 -  KING, STEPHEN. Dintr-un Buick 8 / Stephen King ; Traducere din limba engleză Mircea Pricăjan. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 521 p. - (Cameleon).

 ISBN 973-714-051-6 : 30.18 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Cameleon

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84717 ; 821.111/K44

 

313 -  KING, STEPHEN. Lucruri preţioase / Stephen King ; Traducere din limba engleză Mircea Pricăjan. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 760 p. - (Cameleon).

 ISBN 973-714-074-5 : 32.02 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Cameleon

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84733 ; 821.111/K44

 

314 -  KING, STEPHEN. A sárkány szeme / Stephen King ; Fordította Müller Bernadett. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 347 p.

 ISBN 963-07-8015-1 : 37.00 lei.

 821.111(73)-312.4=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic)

 II 84795 ; 821.111/K44

 

315 -  LAWRENCE, DAVID HERBERT. The Rainbow [Oxford University Press] / D.H. Lawrence; Edited With an Introduction and Notes by Kate Flint. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXX, 514 p. - (Oxford World's Classics).

 Cronologie p. XXIX-XXX.

 Note explicative p. 495-512.

 ISBN 0-19-283524-6 : 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84745 ; 821.111/L30

316 -  LAWRENCE, DAVID HERBERT. Women in Love [Lawrence, David Hwerbert] / D.H. Lawrence; Edited With an Introduction and Notes by David Bradshaw. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLVI; 526 p. - (Oxford World's Classics).

 Cronologie p. XLV-XLVI.

 Note explicative p. 501-515.

 ISBN 0-19-282995-5 : 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84743 ; 821.111/L30

 

317 -  LOWRY, LOIS. Az emlékek őre / Lois Lowry; Fordította Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus Kiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 237 p.; 21.5 cm.

 ISBN 963-9563-42-0 : 45 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 821.111/L82

 

318 -  LUDLUM, ROBERT. Codul Altman / Robert Ludlum, Gayle Lynds ; Traducere Cătălin Croitoru. - Bucureşti : Orizonturi : Star, s.a. (Tiparg).

 520 p. - (Bestselleruri internaţionale).

 ISBN 973-9342-79-5 : 29.36 lei.

 082.1 Bestseller Internaţional   821.111(73)-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 84706 ; 821.111/L89

 

319 -  LUDLUM, ROBERT. Decepţia lui Prometeu / Robert Ludlum ; Traducere Viorel Ciocan. - Bucureşti : Lider, s.a.

 536 p. - (Bestsellerurile ultimului deceniu [Ed. Lider]).

 ISBN 973-8117-54-2 : 30.28 lei.

 082.1 Bestsellerurile ultimului deceniu   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84710 ; 821.111/L89

320 -  LUDLUM, ROBERT. Directiva Janson / Robert Ludlum ; Traducere Cătălin Croitoru. - Bucureşti : Lider : Orizonturi, s.a. (Coresi).

 634 p. - (Bestseller Internaţional).

 ISBN 973-629-025-5 : 34.86 lei.

 082.1 Bestseller Internaţional   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 84707 ; 821.111/L89

 

321 -  LUDLUM, ROBERT. Opţiunea Paris / Robert Ludlum ; Traducere Mona Bernhardt-Lörinczi. - Bucureşti : Lider : Sirius, s.a. (Coresi).

 472 p. - (Bestselleruri internaţionale).

 ISBN 973-629-007-7 : 27.52 lei.

 082.1 Bestselleruri internaţionale   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 84708 ; 821.111/L89

 

322 -  LUDLUM, ROBERT. Trădarea lui Tristan / Robert Ludlum ; Traducere Cristian Fulaş. - Bucureşti : Orizonturi, s.a.

 474 p. - (Bestselleruri internaţionale).

 ISBN 973-9342-66-3 : 22.94 lei.

 082.1 Bestselleruri internaţionale   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84709 ; 821.111/L89

 

323 -  MEADE, GLENN. Nisipurile Sakkarei / Glenn Meade ; Traducător Diana Tăutan. - Oradea : Aquila'93, 2003.

 809 p. - (Cameleon).

 ISBN 973-8250-63-3 : 33.02 lei.

 821.111(417)-31=135.1   082.1 Cameleon

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman).

 II 84763 ; 821.111/M54

 

324 -  MELLING, DAVID. Apu, hová tűnt a puszim? / Írta és rajzolta David Melling. - Budapest : Animus Kiadó, 2002.

 30 p.: il. color; 28 cm.

 ISBN 963-9307-58-0 : 20 lei.

 821.111-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poveşti)

 821.111/M57

 

325 -  MILNE, ALAN ALEXANDER. Micimackó; Micimackó kuckója [2006] / A. A. Milne; fordította és átdolgozta Karinthy Frigyes; E. H. Shepard rajzaival. - 24. kiadás. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 296 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 963-11-8122-7 : 34.00 lei.

 821.111-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

 821.111/M73

 

326 -  O'DELL, SCOTT. Kék delfinek szigete / Scott O'Dell; Fordította Csatári Ferenc. - Budapest : Animus Kiadó, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 144 p.; 21.5 cm - (Andersen-díjas írók).

 ISBN 963-9563-26-9 : 30 lei.

 821.111(73)-31=511.141   082.1 Andersen-díjas írók

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 821.111/O-22

 

327 -  POE, EDGAR ALLAN. Selected Tales / Edgar Allan Poe ; Edited with an Introduction and Notes by David Van Leer. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XVIII ; 340 p. - (Oxford World's Classics).

 Cronologie p. XVIII-XXX.

 ISBN 0-19-283224-7 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

 II 84740 ; 821.111/P74

328 -  SACHAR, LOUIS. David nem hagyja magát / Louis Sachar. - Budapest : Animus Kiadó, 2004

 216 p.; 21.5 cm.

 ISBN 963-9563-16-1 : 35 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 821.111/S12

 

329 -  SACHAR, LOUIS. Laura titkos társasága [2006] / Louis Sachar; Fordította Tóth Tamás Boldizsár. - Budapest : Animus Kiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 216 p.; 21.5 cm.

 ISBN 963-9563-02-1 : 35 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 821.111/S12

 

330 -  SASSON, JEAN. A fátyol mögött : Igaz történet egy szaúd-arábiai királyi család életéből / Jean Sasson ; Fordította Tótisz András. - Budapest : Gabo Kiadó, s.a.

 297 p.

 Anexe p. 282-297.

 ISBN 963-7318-47-X : 30.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84804 ; 821.111/S25

 

331 -  SASSON, JEAN. A hercegnő lányai / Jean Sasson ; Fordította Somló Ágnes. - Budapest : Gabo Kiadó, 1999

 354 p.

 ISBN 963-7318-48-8 : 30.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 84805 ; 821.111/S25

 

332 -  SASSON, JEAN. Királyi sivatag / Jean Sasson ; Fordította Somló Ágnes. - Budapest : Gabo Kiadó, 2005

 363 p.

 ISBN 963-7318-49-6 : 30.00 lei.

 821.111(73)-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(thriller).

 II 84809 ; 821.111/S25

 

333 -  SHELDON, SIDNEY. Suspans [Sheldon, Sidney] / Sidney Sheldon ; Traducere Fulaş Cristian . - Bucureşti : Orizonturi : Cartea pentru toţi, s.a. (Tiparg).

 365 p. - (Bestselleruri internaţionale).

 ISBN 973-736-003-6 : 23.85 lei.

 082.1 Bestselleruri internaţionale   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 84714 ; 821.111/S52

 

334 -  SHELLEY, MARY WOLLSTONECRAFT.  Frankenstein or The Modern Prometheus [Shelley, Marry Wollstonecraft] / Mary Shelly; Edited with an Introduction and Notes by M.K. Joseph. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XX, 252 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XVI-XVII.

 Cronologie p. XXVIII-XX.

 ISBN 0-19-283487-8 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84660 ; 821.111/S52

 

335 -  STOKER, BRAM. Dracula [Stoker, Bram] / Bram Stoker ; Edited with an Introduction and Notes by Maud Ellmann. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXIII ; 394 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXX-XXXVII.

 Cronologie p. XXXIII.

 Note p. 379-389.

 ISBN 10: 0-19-283386-3 ISBN 13: 978-0-19-283386-0 : 13.10 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84664 ; 821.111/S86

 

336 -  Story Time : antologie pentru tinerii care învaţă limba engleză cu plăcere şi cu sârg în gimnaziu şi în liceu / alcătuită de Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă şi Nicoleta Dascălu. - Bucureşti : Compania, 2003 (Masib).

 135 p. : fig.

 Bio-bibliografie şi vocabular englez-român la sf. fiecărui text.

 ISBN 973-8119-56-1 : 9.17 lei.

 821.111-82

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

 821.111/S89

 

337 -  SWIFT, JONATHAN. Gulliver's Travels [Swift, Jonathan] / Jonathan Swift ; Edited with an Introduction by Claude Rawson and Notes by Ian Higgins. - New York : Oxford University Press, 2005.

 LIX : il. ; 372 p. : il. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XLVIII-LIII.

 Cronologie p. LIV-LIX.

 Note explicative p. 278-362.

 ISBN 10: 0-19-280534-7 ISBN 13: 978-0-19-280534-8 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-93-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri)

 II 84661 ; 821.111/S98

 

338 -  TWAIN MARK. Adventures of Huckleberry Finn [Twain, Mark] / Mark Twain ; Edited with an Introduction and Notes by Emory Elliott. - New York : Oxford University Press, 1999.

 LIII : [1] h. ; 298 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XLVII-L.

 Cronologie p. LI-LII.

 Note explicative p. 275-284.

 ISBN 0-19-282441-4 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-(73)-93-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 II 84663 ; 821.111/T97

 

339 -  TWAIN MARK. The Adventures of Tom Sawyer [Twain, Mark] / Mark Twain ; Edited with an Introduction and Notes by Lee Clark Mitchell. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XLI ; 262 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XXXVII-XXXIX.

 Cronologie p. XLI-XLI.

 Note p. 249-251.

 ISBN 0-19-283389-8 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-(73)-93-31

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 II 84662 ; 821.111/T97

 

340 -  TWAIN, MARK. Huckleberry Finn kalandjai [Ed. Impresszum] / Mark Twain ; Fordította Bartos Tibor. - s.l. : Impresszum Kiadó, s.a. (Csaba-Könyv Bt.).

 286 p.

 ISBN (10) 963-8157-54-2 ISBN (13) 978-963-8157-54-2 : 11.00 lei.

 821.111(73)-93-31=511.141

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

 821.111/T97

 

341 -  WILDE, OSCAR. Complete Poetry [Wilde, Oscar] / Oscar Wilde ; Edited with an Introduction and Notes by Isobel Murray. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XIX ; 220 p. - (Oxford World's Classics).

 Note explicative p. 176-206.

 Index p. 173-174.

 Bibliografie p. 207.

 Index p. 208-212.

 ISBN 0-19-283526-2 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezie)

 II 84668 ; 821.111/W68

 

342 -  WILDE, OSCAR. Complete Shorter Fiction [Wilde, Oscar] / Oscar Wilde ; Edited with an Introduction and Notes by Isobel Murray. - New York : Oxford University Press, 1998.

 282 p. - (Oxford World's Classics).

 Note p. 265-271.

 Bibliografie p. 273.

 ISBN 0-19-283376-6 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-93-34   821.111-93-32

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(nuvele)

 II 84670 ; 821.111/W68

 

343 -  WILDE, OSCAR. Lady Windermere's Fan. Salome. A Woman of No Importance. An Ideal Husband. The Importance of Being Earnest / Oscar Wilde ; Edited with an Introduction and Notes by Peter Raby. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXXII ; 368 p. - (Oxford World's Classics).

 Prefaţă p. 7-25.

 Cronologie p. XXXI-XXXII.

 Apendice p. 308-310.

 Note explicative p. 311-368.

 Pe copertă : The Importance of Being Earnest and other Plays.

 ISBN 0-19-283444-4 : 18.40 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-2

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

 II 84669 ; 821.111/W68

344 -  WILDE, OSCAR. The Picture of Dorian Gray [Wilde, Oscar] / Oscar Wilde ; Edited with an Introduction and Notes by Isobel Murray. - New York : Oxford University Press, 1998.

 XXVII ; 200 p. - (Oxford World's Classics).

 Bibliografie p. XIX-XX.

 Cronologie p. XXI-XXII.

 Prefaţă p. XXIII-XXIV.

 Note explicative p. 185-195.

 ISBN 10: 0-19-283365-0 ISBN 13 : 978-0-19-28365-5 : 10.50 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84667 ; 821.111/W68

 

345 -  Wonder Time : antologie pentru copiii care învaţă cu drag limba engleză în primele clase de gimnaziu / Alcătuită de Georgiana Gălăţeanu-Fârnoagă şi Monica Ralea. - Bucureşti : Compania, 2001 (Masib).

 64 p. : il. color, note muz.; 23 cm.

 Vocabular englez-român p. 60-63.

 ISBN 973-8119-30-8 : 4.12 lei.

 821.111-82(0.053.2)

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

 821.111/W82

 

346 -  WOOLF, VIRGINIA. Mrs. Dalloway [Woolf, Virginia] / Virginia Woolf ; Edited with an Introduction and Notes by David Bradshaw. - New York : Oxford University Press, 2000.

 LVIII ; 194 p. - (Oxford World's Classics).

 Note explicative p. 166-175.

 ISBN 0-19-283970-5 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84665 ; 821.111/W83

347 -  WOOLF, VIRGINIA. To The Light House [Woolf, Virginia] / Virginia Woolf ; Edited with an Introduction and Notes by Margaret Drabble. - New York : Oxford University Press, 2000.

 XLVI ; 290 p. - (Oxford World's Classics).

 Cronologie p. XL-XLVI.

 Note explicative p. 282-285.

 ISBN 0-19-283413-4 : 15.75 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-31

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 84666 ; 821.111/W83

 

348 -  YEATS, WILLIAM BUTLER. The Major Works / W.B. Yeats ; Edited with an Introduction and Notes by Edward Larrissy. - New York : Oxford University Press, 2001.

 XXXV ; 272 p. - (Oxford World's Classics).

 Note p. 487-557.

 Bibliografie p. 558-560.

 Index p. 560-572.

 ISBN 10: 0-19-284283-8 ISBN 13: 978-0-19-284283-1 : 26.25 lei.

 082.1 Oxford World's Classics   821.111-1   821.111-32   821.111-82

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(antologie)

 II 84672 ; 821.111/Y38

821.112.2  Literatură germană

 

349 -  BERNHARD, THOMAS. Vechi maeştri : Comedie / Thomas Bernhard ; Traducere din limba germană şi prefaţa de Gabriela Danţiş. - s.l. : Paralela 45, 2005 (Paralela 45).

 246 p. - (Ficţiune fără frontiere).

 ISBN 973-697-573-8 : 11.01 lei.

 082.1 Ficţiune fără frontiere   821.112.2(436)-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 II 85026 ; 821.112.2/B49

350 -  GRIMM, JACOB. Holle anyó / Jakob és Wilhelm Grimm meséi; Zsoldos Vera rajzaival; Átdolgozta Rónay György. - [Budapest] : Lucullus, 2002 (Kinizsi Nyomda).

 30 p. : il. color; 24 cm.

 ISBN 963-8379-19-7 : 15 lei.

 821.112.2-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti).

 821.112.2/G86

 

351 -  HANDKE, PETER. Don Juan : povestit de el însuşi / Peter Handke ; Traducere din limba germană de Corina Bernic, şi Gabriel-Horaţiu Decuble. - s.l. : Paralela 45, 2006

 96 p. - (Ficţiune fără frontiere).

 ISBN 973-697-754-4 ISBN 978-973-697-754-1 : 9.08 lei.

 082.1 Ficţiune fără frontiere   821.112.2(436)-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 II 84921 ; 821.112.2/H22

 

352 -  HESSE, HERMANN. Knulp : Trei povestiri depre viaţa lui Knulp ; Demian : Povestea tinereţii lui Sinclair / Hermann Hesse ; Traducere din limba germană Claudiu Florian. - Bucureşti : RAO, s.a. (R.A. "Monitorul Oficial").

 220 p. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-548-9 : 18.50 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.112.2-32=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri).

 II 84918 ; 821.112.2/H58

 

353 -  KÄSTNER, ERICH. Emil és a detektívek [Ed. Akkord] / Erich Kästner ; fordította Déry Tibor ; a rajzokat készítette Walter Trier ; Az előszót írta Simon László. - s.l. : Akkord, s.a. (Borsodi Nyomda).

 128 p. : il. - (Talentum diákkönyvtár).

 ISBN 963-9429-91-0 : 16.00 lei.

 821.112.2-93-31=511.141   082.1 Talentum diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

 821.112.2/K23

 

354 -  MANN, THOMAS. Alteţă regală [Editura RAO] / Thomas Mann ; Traducere din limba germană Mihai Isbăşescu. - Bucureşti : RAO, 2006 (R.A. "Monitorul Oficial").

 380 p. - (Biblioteca Thoman Mann).

 ISBN 973-576-942-5 ISBN 978-973-576-942-0 : 38.99 lei.

 082.1 Biblioteca Thoman Mann   821.112.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 II 84870 ; 821.112.2/M24

 

355 -  MAY, KARL. Az Ezüst-tó kincse / Karl May ; Illusztrálta Csergezán Pál. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2004 (Dürer Nyomda).

 263 p. : il. - (Jonatán Könyvmolyképző).

 ISBN 963-9492-20-5 : 35.00 lei.

 821.112.2-93-31=511.141   082.1 Jonatán Könyvmolyképző

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

 821.112.2/M52

 

356 -  MÜLLER-SCHMITT, RICHARD. Mozaic românesc / Richard Müller-Schmitt ; Traducere din limba germană Cristina Delia Balaban, Damaschin Pop-Buia ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Ilie Rad. - Cluj Napoca : Excelsior, 2006.

 241 p. : il. parţial color, n. muz.

 Note de subsol.

 Index p. 235-241.

 ISBN 973-99228-1-6 : 10 lei.

 821.11.2-992=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(jurnal de călătorie).

 II 84759 ; 821.122.2/M94

 

357 -  RILKE, RAINER MARIA. Jurnal [Rilke, Rainer Maria] / Rainer Maria Rilke : Traducere din limba germană Bogdan Mihai Dascălu ; Traducerea versurilor Crişu Dascălu. - Bucureşti : Ideea Europeană, s.a. (Nedea Print).

 352 p. : il., facsimil - (Memorii. Jurnale. Corespondenţă).

 ISBN 973-7691-46-6 ISBN 978-973-7691-46-0 : 30 lei.

 082.1 Memorii. Jurnale. Corespondenţă   821.112.2(436)-94

II 84917 ; 821.112.1/R54

821.133.1  Literatură franceză

 

358 -  BACHELARD, GASTON. Poetica reveriei / Gaston Bachelard ; Traducere din limba franceză de Luminiţa Brăileanu ; Prefaţă de Mircea Martin. - s.l. : Paralela 45, 2005

 222 p. - (Studii ; Studii socio - umane).

 ISBN 973-697-418-9 : 20.18 lei.

 082.1 Studii   821.133.1-4=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(eseuri).

 II 84931 ; 821.133.1/B13

 

359 -  CAMUS, ALBERT. Primul om [2005] / Albert Camus ; Traducere din limba franceză Ileana Cantuniari. - Bucureşti : RAO, 2005 (R.A. "Monitorul Oficial").

 252 p. : facsimile - (Biblioteca Rao).

 Anexe p. 209-251.

 ISBN 973-576-782-1 : 29.90 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 84914 ; 821.133.1/C17

 

360 -  CHARRIÉRE, HENRI. Pillangó : Szökéseim a pokolból / Henri Charričre ; Fordította Kamocsay Ildikó, Philipp Berta, Szoboszlai Margit. - s.l. : Lazi Kiadó, 2003

 454 p. : h.

 Titl. orig. : Papillon.

 ISBN 963-9416-56-8 : 55.00 lei.

 821.133.1-312.6=511.141

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman biografic).

 II 84780 ; 821.133.1/C39

 

361 -  CHATEAUBRIAND, FRANÇOIS-RENÉ.  Memorii de dincolo de mormânt : Anii tinereţii / Francois René Chateaubriand ; Traducere, ediţie îngrijită şi note de Bogdan Bădulescu. - Bucureşti : Mondero, 2006 (Imprimeria de Vest).

 223 p. - (Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale).

 Note p. 210-222.

 ISBN 973-9349-71-4 : 11.93 lei.

 821.133.1-94=135.1   

 082.1 Biblioteca ideală Mondero. Capodopere ale literaturii universale

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii)

 821.133.1/C39

 

362 -  DARBOIS, LUC. Cenuşăreasa [RAO] / Text Luc Darbois ; Ilustraţii de"Van Gool" ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. - Bucureşti : RAO, 2004.

 60 p. : il. color - (Basmele copilăriei. RAO pentru copii).

 ISBN 973-576-747-3 : 14.90 lei.

 082.1 Basmele copilăriei   821.133.1-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/D18

 

363 -  DUMAS, ALEXANDRE. A három testőr : regény [2005] / Alexandre Dumas. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 343 p. - (Jonatán Könyvmolyképző).

 ISBN 963-9492-49-3 : 42.00 lei.

 821.133.1-31=511.141   082.1 Jonatán Könyvmolyképző

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman istoric).

 821.133.1/D89

 

364 -  HUGO, VICTOR. A párizsi Notre-Dame : 1482 [Ed. Európa Könyvkiadó] / Victor Hugo ; Fordította és jegyzeteket írta Antal László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 621 p. - (Európa Diákkönyvtár).

 ISBN 963-0779-28-5 : 20.00 lei.

 821.133.1-31=511.141   082.1 Európa Diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman istoric).

 II 84807 ; 821.133.1/H92

 

365 -  MALRAUX, ANDRÉ. Cuceritorii. Calea regală / André Malraux ; Traducere din limba franceză de Mioara Izverna , Miron Radu Paraschivescu. - Bucureşti : RAO, 2006

 347 p. - (Biblioteca Rao).

 ISBN 973-576-550-0 : 34.90 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 84912 ; 821.133.1/M19

 

366 -  MEUNIER, CHARLIE. Aladdin şi lampa fermecată [RAO] / Text Charlie Meunier ; Ilustraţii de "Van Gool" ; Traducere din limba engleză de Mariana Petcu. - Bucureşti : RAO, 2004.

 60 p. : il. color - (Basmele copilăriei. RAO pentru copii).

 ISBN 973-576-746-5 : 14.90 lei.

 082.1 Basmele copilăriei   821.133.1-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/M62

 

367 -  MEUNIER, CHARLIE. Frumoasa din Pădurea Adormită / Text Charlie Meunier ; Ilustraţii de "Van Gool" ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. - Bucureşti : RAO , 2004.

 60 p. : il. color - (Basmele copilăriei. RAO pentru copii).

 ISBN 973-576-748-1 : 14.90 lei.

 082.1 Basmele copilăriei   821.133.1-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/M62

 

368 -  MEUNIER, CHARLIE. Tom Degeţel [RAO] / Charlie Meunier ; Ilustraţii de "Van Gool" ; Traducere din limba engleză Mariana Petcu. - Bucureşti : RAO, 2004.

 60 p. : il. color - (Basmele copilăriei. RAO pentru copii).

 ISBN 973-576-753-8 : 14.90 lei.

 082.1 Basmele copilăriei   821.133.1-93-34=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti).

 821.133.1/M62

 

369 -  MOLIÉRE (POQUELIN, JEAN-BAPTISTE).

 Moličre összes drámái / Moličre; Fordította Devecseri Gábor, Illés Endre, Illyés Gyula...; Szerkesztette és Süpek Ottó jegyzetei alapján a jegyzeteket készítette Lackfi János. - Budapest : Osiris, 2002 (Dürer Nyomda).

 2 vol.; 20 cm - (Osiris Klasszikusok).

 ISBN 963-389-247-3.

                 vol. 1. - 744 p. - Note p. 713-740. - ISBN 963-389-195-7 : 30 lei.

 vol. 2. - 897 p. - Note p. 851-887. - Date biografice p. 889-891. - ISBN 963-389-248-1 : 30 lei.

 821.133.1-2=511.141   082.1 Osiris klasszikusok

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru).

 II 84812 (1-2) ; 821.133.1/M87

 

370 -  PEREC, GEORGES. Un om care doarme / Georges Perec ; Traducere, prefaţă şi note de Nicolae Baltă. - s.l. : Paralela 45, [2004] (Paralela 45).

 126 p. - (Ficţiune fără frontiere).

 ISBN 973-697-138-4 : 6.42 lei.

 082.1 Ficţiune fără frontiere   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 84922 ; 821.133.1/P51

 

371 -  SAINT-EXUPÉRY, ANROINE DE. Micul prinţ [Gramond Junior] / Antoine de Saint-Exupéry ; TraducereBenedict Corlaciu. - Bucureşti : Gramond Junior, s.a.

 44 p. - (Lumea copiilor).

 ISBN 973-9218-18-0 : 6 lei.

 082.1 Lumea copiilor   821.133.1-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii).

 821.133.1/S15

 

372 -  STENDHAL. Vörös és fekete / Stendhal ; Fordította Illés Endre. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

 573 p. - (Európa Diákkönyvtár).

 Titl. orig. : Le Rouge et le Noir.

 ISBN 963-07-8196-4 : 20.00 lei.

 821.133.1-31=511.141   082.1 Európa Diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 84787 ; 821.133.1/S83

 

373 -  STENDHAL, HENRI. A pármai kolostor / Stendhal ; Fordította Illés Endre. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 590 p. - (Európa Diákkönyvtár).

 Titl. orig. : La Chartreuse de Parme.

 ISBN 963-07-8093-3 : 20.00 lei.

 821.133.1-31=511.141   082.1 Európa Diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 84810 ; 821.133.1/S83

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

374 -  BORGES, JORGE LUIS. Dialoguri : Jorge Luis Borges, Ernesto Sábato / Jorge Luis Borges , Ernesto Sábato ; Consemnat de Orlando Barone ; Traducere din limba spaniolă, postfaţa şi note Ileana Scipione. - Bucureşti : RAO, 2005

 160 p. - (Biblioteca Rao).

 Note p. 143-155.

 Titlul original : Dialogs Borges - Sábato.

 ISBN 973-576-763-5 : 27.90 lei.

 082.1 Biblioteca RAO   821.134.2(82)-83=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(dialoguri)

 II 84913 ; 821.134.2/.3/B69

 

375 -  COELHO, PAULO. A Piedra folyó partján ültem, és sírtam / Paulo Coelho ; Fordította Nagy Viktória. - Budapest : Athenaeum 2000 Kiadó, 2006 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 238 p.

 ISBN 963-9471-73-9 : 39.00 lei.

 821.134.3(81)-31=135.1

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman).

 II 84790 ; 821.134.2/.3/C60

 

376 -  VARGAS LLOSA, MARIO. Teatru : Domnişoara din Tacna. Kathie şi hipopotamul. Chunga / Mario Vargas Llosa ; Traducere din limba spaniolă de Mihai Cantuniari şi alina Cantacuzino. - Bucureşti : Curtea Veche, 2005 (Tiparg).

 288 p. - (Byblos).

 ISBN 973-669-149-7 : 19 lei.

 082.1 Byblos   821.134.2(85)-2=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman).

 II 84883 ; 821.134.2/.3/V27

 

377 -  VERISSIMO, ERICO. Domnul ambasador / Erico Verissimo ; Traducere şi prefaţă de Micaela Ghiţescu. - Ediţia a 2-a, integrală. - Bucureşti : Vivaldi, 2005

 615 p.

 ISBN 973-9473-69-5 : 31.36 lei.

 821.134.38(81)-31=135.1

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman).

 II 84731 ; 821.134.2/.3/V47

821.135.1  Literatură română

 

378 -  ALECSANDRI, VASILE. Poezii. Pasteluri / Vasile Alecsandri. - Iaşi : DominoR, 2002.

 2 Vol. - (Cartea şcolară).

 ISBN 973-85901-4-0.

 Vol. 2. - 232 p. : tab. - Note de subsol. - Referinţe critice p. 213-224. - ISBN 973-85901-2-4 : 3 lei.

 082.1 Cartea şcolarului   821.135.1-1

II 84892 ; 821.135.1/A36

379 -  Alecu Russo "Acel ostaş al propăşirii..." : Bibliografie-catalog . - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Museum, 2006.

 84 p.

 Indici p. 73-82.

 Bibliografie p. 83-84.

 ISBN 978-948-44-9 : 10 lei.

 016:929 Russo, Alecu   929:016 Russo, Alecu   821.135.1.09 Russo, Alecu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 84764 ; 821.135.1.09/R95

380 -  Avangarda literară românească : De la Urmuz la Paul Celan / Studiul introductiv, antologie şi note bibliografice de Marin Mincu : Traducerea textelor din limba franceză de Ştefania Mincu. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. - Constanţa : Pontica, 2006.

 654 p. : [52] p. il. parţial color.

 Note biobibliografice p. 623-630.

 Referinţe critice p.631-643.

 ISBN 973-7608-81-X ISBN 978-973-7608-81-9 : 40 lei.

 821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie).

 III 27925 ; 821.135.1-82/A94

 

381 -  BAGHIU, VASILE. Punctul de plecare : şaisprezece transcrieri / Vasile Baghiu. - Bucureşti : Compania, 2004.

 127 p. - (Contemporani).

 ISBN 973-8119-93-6 : 7.79 lei.

 821.135.1-32   082.1 Contemporani

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 84957 ; 821.135.1/B17

 

382 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Dincoace de capitală, dincolo de provincie / Nicolae Băciuţ . - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006.

 187 p. : il.

 ISBN (10)973-1728-06-6 ISBN (13)978-973-1728-06-3 : 12 lei.

 821.135.1.09(043.53)   821.135.1-94(043.53)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

 II 84975 ; 821.135.1/B13

 

383 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Literatura exilului, exilul literaturii / Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

 110 p. : il.

 ISBN 973-88014-2-7 ISBN 978-973-88014-2-4 : 9.8 lei.

 821.135.1.09(047.53)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84673 ; 821.135.1.09/B13

 

384 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Mihai Sin. Ierarhiile liniştii / Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2006

 74 p.

 ISBN (10) 973-88074-2-5 ISBN (13) 978-973-88074-2-6 : 6 lei.

 821.135.1.09   821.135.1(047.53)   929 Sin, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

 I 18511 ; 821.135.1.09/S59B

 

385 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Nichita Stănescu - Cu colţul inimii / Nicolae Băciuţ. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

 110 p.

 ISBN 973-88014-1-9 ISBN 978-973-88014-1-7 : 7 lei.

 821.135.1.09 Stănescu, Nichita(047.53)   929 Stănescu, Nichita

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

 I 18507 ; 821.135.1.09/S77B

 

386 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. Nicu Caranica. Dincolo de noapte / Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2006

 90 p.

 ISBN (10) 973-88014-9-4 ISBN (13) 978-973-88014-9-3 : 7 lei.

 821.135.1(047.53)   821.135.1.09 Caranica, Nicu   821.135.1-6

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

 I 18510 ; 821.135.1.09/C22B

 

387 -  BETEA, LAVINIA. Am făcut Jilava în pantofi de vară : Convorbiri cu Ioana Berindei / Lavinia Batea, Ioana Berindei. - Bucureşti : Compania, 2006.

 238 p. : il. - (ClarObscur).

 Nota bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-7841-15-8 : 16.51 lei.

 821.135.1-94   082.1 ClarObscur

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri).

 II 84963 ; 821.135.1/B50

 

388 -  BITELL, ADRIANA. Cum încărunţeşte o blondă : povestiri din secolul trecut / Adrina Bitell. - Bucureşti : Compania, 2006.

 262 p. - (Contemporani).

 Notă asupra ediţiei [1] p.

 ISBN (10)973-7841-26-3 ISBN (13)978-973-7841-26-1 : 17.88 lei.

 821.135.1-32   082.1 Contemporani

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 84958 ; 821.135.1/B54

 

389 -  BRANIŞTE, VALERIU. Amintiri din închisoare : Însemnări contimporane şi autobiografice / Valeriu Branişte ; Selecţie, notă asupra ediţiei şi tabel cronologic de Liviu Petreanu. - Bucureşti : Tritonic, 2002.

 327 p.

 ISBN 973-8051-86-X : 10.40 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 84893 ; 821.135.1/B78

 

390 -  BRANIŞTE, VALERIU. Jurnal (1923) / Valeriu Branişte. - Timişoara : Editura de Vest, 2005 (Brumar).

 223 p.

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Note p. 212-218.

 Glosar p. 219-220.

 ISBN 973-36-0414-3 : 5.60 lei.

 94(498)(0:82-94)   821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 III 27950 ; 821.135.1/B78

 

391 -  BUOCHARD, JACQUES. Nicolae Mavrocordat : Domn şi cărturar al Iluminismului timpuriu (1680-1730) / Jacques Buochard ; Traducere din limbile franceză şi neogracă de Elena Lazăr ; Cu un cuvânt înainte al autorului. - Bucureşti : Omonia, 2006 (Lumina Tipo).

 192 p.

 Index p. 179-185.

 ISBN 973-8319-37-4 : 20 lei.

 929 Mavrocordat, Nicolae   821.135.1.09 Mavrocordat, Nicolae   821.135.1-6

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori)

 III 27927 ; 821.135.1.09/M50B

 

392 -  CARAMAN, ŞTEFAN. Rudi şi alte cioburi de singurătate : proze / Ştefan Caraman. - Bucureşti : Compania, 2005.

 231 p. - (Contemporani).

 Notă asupra ediţiei [1] p.

 ISBN 973-7841-10-7 : 15.13 lei.

 821.135.1-32   082.1 Contemporani

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

 II 84954 ; 821.135.1/C23

 

393 -  CEPOI, ION. Amurgul cuvintelor : Litanii împotriva fricii / Ion Cepoi. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 1997.

 72 p.

 ISBN 973-97412-7-4 : 0.30 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18534 ; 821.135.1/C34

 

394 -  COSTIN, JACQUES G. Exerciţii pentru mâna dreaptă şi Don Quichotte / Jacques G. Costin ; Ediţie ingrijită de Geo Şerban ; Introducere de Ovid S. Crohmălniceanu ; Ilustraţii de Marcel Iancu şi Miliţa Pătraşcu. - s.l. : Paralela 45, s.a.

 230 p. : il. - (Avangarda).

 ISBN 973-593-702-6 : 9.50 lei.

 082.1 Avangarda   821.135.1-82 Costin, Jacques G.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie).

 II 84928 ; 821.135.1/C77

 

395 -  COŞBUC, GEORGE. George Coşbuc : Cele mai frumoase pagini / George Coşbuc. - Bucureşti : Coresi, 2006

 170 p. - (Cele mai frumoase pagini [Coresi]).

 ISBN (10) 973-608-794-8 ISBN (13) 978-973-608-794-3 : 7.34 lei.

 821.135.1-1   082.1 Cele mai frumoase pagini

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 84721 ; 821.135.1/C73

 

396 -  CREANGĂ, ION. Ion Creangă : [Cele mai frumoase pagini] / Ion Creangă. - Bucureşti : Coresi, 2006

 85 p. - (Cele mai frumoase pagini [Coresi]).

 ISBN (10) 973-608-793-X ISBN (13) 978-973-608-793-6 : 7.34 lei.

 821.135.1-93-34   082.1 Cele mai frumoase pagini

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii).

 II 84720 ; 821.135.1/C84

 

397 -  CRISTESCU, MARIANA. Conversaţie de seară : [versuri] / Mariana Cristescu. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006.

 62 p.

 ISBN (10)973-88014-14-7 ISBN (13)978-973-88014-7-9 : 8 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

 II 84972 ; 821.135.1/C87

 

398 -  CRISTESCU, MARIANA. Romulus Guga. Bărci în amurg / Mariana Cristescu ; Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2006 (Intermedia Group).

 148 p. : il.

 ISBN (10) 973-88074-4-1 ISBN (13) 978-973-88074-4-0 : 9 lei.

 821.135.1.09 Guga, Romulus   929 Guga, Romulus

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

 I 18512 ; 821.135.1.09/R94C

 

399 -  Deliruri şi delire : O antologie a poeziei onirice româneşti / Preambul, miniportrete şi selecţie de texte de Ruxandra Cesereanu. - s.l. : Paralela 45, 2000 (Paralela 45).

 253 p. - (Antologiile Paralela 45).

 ISBN 973-593-226-1 : 4.65 lei.

 082.1 Antologiile Paralela 45   821.135.1(498)-1(082)   821.135.1(498)-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 84927 ; 821.135.1-82/D28

 

400 -  DINU, DANIELA. Dor de aripi : [versuri] / Daniela Dinu. - Brăila : Editura Ex Libris, 2001

 64 p. : il.

 ISBN 973-99744-3-0 : 1 leu.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 I 18531 ; 821.135.1/D49

 

401 -  DOBRIAN, VASILE. Lui : Mono - grafii şi prozo - poeme / Vasile Dobrian ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Emil Manu ; Postfaţă de Mădălina Barangă . - Bucureşti : Tritonic, 2002.

 221 p. : il.

 ISBN 973-8051-73-8 : 13 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84905 ; 821.135.1/D59

 

402 -  DORIAN, EMIL. Cărţile au rămas neterminate : Jurnal 1945-1948 / Emil Dorian. - Bucureşti : Compania, 2006.

 438 p. - (ClarObscur).

 Prefaţă p. 6-11.

 ISBN (10)973-7841-18-2 ISBN (13)978-973-7841-18-6 : 29.81 lei.

 821.135.1-94   082.1 ClarObscur

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 84961 ; 821.135.1/D69

 

403 -  EMINESCU, MIHAI. Mihai Eminescu : Cele mai frumoase pagini / Mihai Eminescu. - Bucureşti : Coresi, 2006

 119 p. - (Cele mai frumoase pagini [Coresi]).

 ISBN (10) 973-608-805-7 ISBN (13) 978-973-608-805-6 : 7.34 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-32   082.1 Cele mai frumoase pagini

II 84722 ; 821.135.1/E48

 

404 -  GIUGARIU, MIHAI. Barcă pentru paradis : roman / Mihai Giugariu. - Bucureşti : Compania, 2005.

 151 p. - (Contemporani).

 ISBN 973-7841-07-7 : 10.09 lei.

 821.135.1-31   082.1 Contemporani

II 84956 ; 821.135.1/G59

 

405 -  GREGORA, ALEX. Îngerul şi chinoviarhul / Alex Gregora. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 1998.

 108 p. : il.

 ISBN 973-98183-8-2 : 7 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84942 ; 821.135.1/G80

 

406 -  Ianoş Ţurcanu : Biobibliografie . - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Museum, 2006.

 80 p. : il.

 Indici p. 62-70.

 ISBN 978-9975-906-98-2 : 8 lei.

 016:929 Ţurcanu, Ianoş   929:016 Ţurcanu, Ianoş  

 821.135.1.09(478) Ţurcanu, Ianoş

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84770 ; 821.135.1.09/T94

 

407 -  Ion Ciocanu : Biobibliografie . - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Museum, 2005.

 251 p. : il.

 Indici p. 222-246.

 ISBN 9975-948-29-4 : 15 lei.

 016:929 Ciocanu, Ion   929:016 Ciocanu, Ion   821.135.1.09(478) Ciocanu, Ion

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84767 ; 821.135.1.09/C51

408 -  ISPIRESCU, PETRE. Basmele românilor [Ed. Coresi] / Petre Ispirescu. - Bucureşti : Coresi, 2006

 192 p. - (Biblioteca de aur).

 Glosar p. 190-191.

 ISBN (10) 973-608-809-X ISBN (13) 978-973-608-809-4 : 14.68 lei.

 821.135.1-93-34   082.1 Biblioteca de aur

821.135.1/I-85

 

409 -  ISTRATI, PANAIT. Spovedania unui învins / Panait Istrati ; Traducere de Ion Pas. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2006 (Imprimeria de Vest).

 143 p. - (Sinteze. Documente. Eseuri).

 Titl. orig. : Aprčs seize moins dans l'U.R.S.S.

 ISBN (10) 973-591-548-0 ISBN (13) 978-973-591-548-3 : 12.00 lei.

 821.133.1-32=135.1   821.135.1-32   821.135.1-94   

 082.1 Sinteze. Documente. Eseuri

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

 II 84732 ; 821.135.1/I-87

 

410 -  Iurie Colesnic : Biobibliografie . - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Museum, 2005.

 147 p. : il.

 Index de nume p. 130-138.

 ISBN 9975-948-38-3 : 10 lei.

 016:929 Colesnic, Iurie   929:016 Colesnic, Iurie   

 821.135.1.09(478) Colesnic, Iurie

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84771 ; 821.135.1.09/C62

 

411 -  Leo Butnaru : Biobibliografie . - Ediţia a 2-a revăzută şi completată. - Chişinău : Museum, 2005.

 148 p. : il.

 Index p. 104-142.

 ISBN 9975-948-31-6 : 10 lei.

 016:929 Butnaru, Leo   929:016 Butnaru, Leo   

 821.135.1.09(478) Butnaru, Leo

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84765 ; 821.135.1.09/B97

 

412 -  LUSTIG, ADRIAN. Poker şi alte două comedii : teatru / Adrian Lustig. - Bucureşti : Compania, 2003.

 207 p. - (Contemporani).

 Notă asupra ediţiei [1] p.

 ISBN 973-8119-75-8 : 8.25 lei.

 821.135.1-2   082.1 Contemporani

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

 II 84953 ; 821.135.1/L96

 

413 -  MANCAŞ, MIHAELA. Limbajul artistic românesc modern. Schiţă de evoluţie / Mihaela Mancaş. - Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, 2005.

 408 p.

 Bibliografie p. 397-406.

 Note la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-737-047-3 : 42.50 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 III 27931 ; 821.135.1.09/M21

 

414 -  MODOLA, DOINA. Lucian Blaga şi teatrul : Insurgentul : Memorii. Publicistică. Eseuri. / Doina Modola. - Bucureşti : Anima, 1999.

 310 p.

 Note p. 284-308.

 ISBN 973-9053-44-0 : 4 lei.

 929 Blaga, Lucian   821.135.1.09-2 Blaga, Lucian

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

 III 27944 ; 821.135.1.09/B56M

 

415 -  MORARU, HARALAMBIE. Lecţia Iurie Colesnic / Haralambie Moraru. - Chişinău : Editura Ulysse, 2005.

 23 p.

 ISBN 9975-9785-6-8 : 5 lei.

 821.135.1-4(478)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(eseuri).

 II 84774 ; 821.135.1/C62M

 

416 -  MUNTEANU DRĂGHICI, ANA. Ofrande inocente : [versuri] / Ana Munteanu Drăghici, Adriana Dandu, Gabriela Monica Costescu ; Coperta şi grafica Victor Cristea. - Braşov : Graphica, 2006.

 96 p. : il.

 Note bio-bibliografice la începutul capitolelor.

 Lucrare apărută sub egida Protopopiatului Ortodox Român Sighişoara.

 ISBN (10)973-88004-1-2 ISBN (13)973-88004-1-0 : 10 lei.

 821.135.1-1

II 84974 ; 821.135.1/M95

 

417 -  MUNTEANU, ROMUL. Viaţa în ceaţă sau Cântecul lebedei / Romul Munteanu. - Bucureşti : Fundaţia Culturală "Libra", 2006 (Grafica XX).

 148 p. - (Biografii-Memorii-Documente).

 ISBN 973-7633-08-3 : 17 lei.

 082.1 Biografii-Memorii-Documente   821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 84890 ; 821.135.1/M95

 

418 -  MUREŞAN, MARCEL. Hărţuire textuală sau a doua faţă a crinului / Marcel Mureşan ; Prefaţă de Irina Petraş. - Cluj Napoca : Remus, 2001 (Remo Star).

 94 p.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-99698-9-5 : 3 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84885 ; 821.135.1/M96

 

419 -  NECULA, VIRGIL. Cutreierător pe apele oceanelor / Virgil Necula. - Cluj Napoca : Napoca Star, 2006.

 240 p. : il.

 ISBN (10) 973-647-454-2 ISBN (13) 978-973-647-454-5 : 10 lei.

 821.135.1-992

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie).

 II 84756 ; 821.135.1/N34

420 -  ORLEA, OANA. Alexandra iubirilor : roman / Oana Orlea ; Traducere de Elena-Brânduşa Steiciuc. - Bucureşti : Compania, 2005.

 223 p. - (Contemporani).

 Numele real al autoarei : Marioana Cantacuzino.

 ISBN 973-7841-13-1 : 16.05 lei.

 821.135.1-31   821.133.1-31=135.1   082.1 Contemporani

II 84955 ; 821.135.1/O-77

 

421 -  ORNEA, ZIGU. Viaţa lui C. Dobrogeanu-Gherea / Z. Ornea. - Bucureşti : Compania, 2006.

 439 p. - (Figuri & Clipe).

 Indice p. 418-431.

 ISBN 973-7841-17-4 : 31.11 lei.

 821.135.1.09 Dobrogeanu Gherea, Constantin  

 929 Dobrogeanu Gherea, Constantin   082.1 Figuri & Clipe

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84962 ; 821.135.1.09/D60-O

 

422 -  ORNEA, ZIGU. Viaţa lui C. Stere / Z. Ornea ; Cu un cuvînt înainte de Mircea Anghelescu. - Bucureşti : Compania, 2006.

 847 p. - (Figuri & Clipe).

 ISBN (10)973-7841-25-5 ISBN (13)978-973-7841-25-4 : 55.04 lei.

 821.135.1.09 Stere, Constantin   929 Stere, Constantin   082.1 Figuri & Clipe

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 III 27953 ; 821.135.1.09/S84-O

 

423 -  PETICĂ, ŞTEFAN. Ruinele viselor [Petică, Ştefan] / Ştefan, Petică. - [Iaşi] : DominoR, s.a.

 222 p. - (Cartea şcolară).

 ISBN 973-85901-1-6 : 9.80 lei.

 082.1 Cartea şcolară   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84906 ; 821.135.1/P55

 

 

 

424 -  PETRESCU, RADU. Prizonieri al prizonieratului : Jurnal 1957 - 1970 / Radu Petrescu ; ediţie îngrijită de Ruxandra Mihăilă ; Tabel cronologic de Adela Petrescu. - s.l. : Paralela 45, s.a. (Paralela 45).

 151 p. : il. - (Şcoala de la Târgovişte).

 Note de subsol.

 Tabel cronologic p. 7-11.

 ISBN 973-593-642-9 : 18 lei.

 082.1 Şcoala de la Târgovişte   821.135.1-94 Petrescu, Radu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 84919 ; 821.135.1/P57

 

425 -  Petru Cărare : Biobibliografie . - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Museum, 2005.

 108 p. : il.

 Indici p. 93-102.

 ISBN 9975-948-36-7 : 10 lei.

 016:929 Cărare, Petru   929:016 Cărare, Petru   

 821.135.1.09(478) Cărare, Petru

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84772 ; 821.135.1.09/C23

 

426 -  POPESCU, ADINA. Doar un zbor în jurul lumii : Poveşti / de Adina Popescu ; Ilustraţii de Stela Lie. - Bucureşti : Compania, 1999.

 47 p.: il. în parte color - (Junior).

 ISBN 973-99224-3-X : 4.58 lei.

 821.135.1-93-34   082.1 Junior

821.135.1/P81

 

427 -  RĂDOI, TITU. Cântec mare de petrecut : [roman] / Titu Rădoi. - Târgu-Jiu : Editura Fundaţiei "Constantin Brâncuşi", 1996.

 240 p.

 ISBN 973-97412-5-8 : 0.45 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84949 ; 821.135.1/R16

428 -  RUSU-CARAGIOIU, MELANIA. Basm în versuri şi poeme pentru copii / Melania Rusu-Caragioiu. - Bârda : Cuget Românesc, 2006.

 42 p. : il.

 ISBN 973-95348-92-3 : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie)

 821.135.1/R96

 

429 -  Serafim Saka : Biobibliografie . - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Museum, 2005.

 84 p. : il.

 Indici p. 70-78.

 ISBN 9975-948-34-0 : 8 lei.

 016:929 Saka, Serafim   929:016 Saka, Serafim   

 821.135.1.09(478) Saka, Serafim

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84768 ; 821.135.1.09/S15

 

430 -  SÎRBU, ION. Proza artistică a lui Tudor Arghezi / I. Sîrbu. - Iaşi : Cronica, 1995 (Tipo Milx).

 128 p.

 Bibliografie p. 125-126.

 ISBN 973-96810-8-5 : 1 leu.

 821.135.1.09 Arghezi, Tudor

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84887 ; 821.135.1.09/A76S

 

431 -  STAHL, HENRI. Bucureştii ce se duc / Henri Stahl. - Ediţia a 3-a. - s.l. : DominoR, s.a.

 182 p. : il. - (Bucureştii care au fost).

 ISBN 973-85901-5-9 : 10 lei.

 082.1 Bucureştii care au fost   908(498 Bucureşti)(0:82-32)   

 821.135.1-32(498 Bucureşti)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 84899 ; 821.135.1/S75

 

 

432 -  STELARU, DIMITRIE. Opera poetică [Stelaru, Dimitrie] / Dimitrie Stelaru. - Bucureşti : Profile Publishing, s.a.

 418 p.

 Referinţe critice p. 380-390.

 Curriculum Vitae p. 391-398.

 ISBN 973-85520-8-7 : 12 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84907 ; 821.135.1/S83

 

433 -  ŞTEFĂNESCU, ALEX. Istoria literaturii române contemporane : 1941-2000 / Alex Ştefănescu ; Concepţia grafică Mihaela Şchiopu ; Fotografii de Ion Cucu. - Bucureşti : Maşina de scris, 2005 (R.A. "Monitorul Oficial").

 1176 p. : il.

 Abrevieri p. 9.

 Bibliografie la sfârşitul articolelor.

 Indice p. 1143-1166.

 ISBN 973-8491-21-5 : 180 lei.

 821.135.1"1941/2000"   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

 IV 6345 ; 821.135.1.09/S82

 

434 -  ŢOPA, TUDOR. Încercarea scriitorului / Tudor Ţopa ; Ediţie îngrijită de Ruxandra Mihăilă. - s.l. : Paralela 45, 2001 (Paralela 45).

 259 p. - (Şcoala de la Târgovişte).

 Notă biobiliografică p. 5-8.

 ISBN 973-593-482-5 : 6 lei.

 082.1 Şcoala de la Târgovişte   821.135.1-312.6 Ţopa, Tudor

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(autobiografie).

 II 84916 ; 821.135.1/T76

 

435 -  UNGUREANU, CORNEL. Geografia literaturii române, azi / Cornel Ungureanu. - Piteşti : Paralela 45, 2003.

 Vol. - (Sinteze).

 ISBN 973-593-963-0.

                 Vol. 4 : Banatul. - 2005. - 280 p. - Note la sfârşitul capitolelor. - Prefaţă p. 5-7. - ISBN 973-697-589-4 : 18.35 lei.

 821.135.1.09   082.1 Sinteze

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 III 27938 ; 821.135.1.09/U52

 

436 -  URANUS, IONATHAN X. În potriva veacului : Textele de avangardă (1926-1932) / Ionathan X. Uranus. - Ediţie îngrijită de Mariana Macri şi Dorin-Liviu Bîtfoi. - Bucureşti : Compania, 2005.

 208 p.

 Prefaţă p. 6-11.

 Notă asupra ediţiei p. 25.

 Index de pseudonime p. 27.

 Numele real al autorului : Marcel Avramescu.

 ISBN 973-7841-12-3 : 16.97 lei.

 821.135.1-4   821.135.1-992

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 84960 ; 821.135.1/U72

 

437 -  VALEA, LUCIAN. Alţi oameni pe care i-am iubit / Lucian Valea. - Bistriţa : Pergamon, 2006.

 198 p.

 ISBN (10) 973-87396-16 ISBN (13) 978-973-87396-16 : 15 lei.

 821.135.1.09/V17   082.1 Portret

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84754 ; 821.135.1.09/V17

 

438 -  VANDA, ANI. Apă şi foc : [versuri] / Vanda Ani. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006.

 82 p. - ("Poeţii oraşului" ; 3).

 ISBN (10)973-88074-7-6 ISBN (13)978-973-88074-7-1 : 9 lei.

 821.135.1-1   082.1 Poeţii oraşului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

 II 84971 ; 821.135.1/V24

 

439 -  VASILOI, ADELA. Sete de viaţă / Adela Vasiloi. - Chişinău : Editura Tipografia "Reclama" S.A., 1996.

 16 p. : portret.

 ISBN 9975-900-00-3 : 1 leu.

 821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (Rep. Moldova)(poezii).

 I 18533 ; 821.135.1/V35

 

440 -  Vertical într-o lume agitată : Eugen Simion şi Basarabia : Eseuri, cronici, interviuri . - Chişinău : Centrul Editorial Poligrafic al USM, 2005.

 256 p. ; [12] p. il.

 Rezumat în limbile română, franceză, engleză şi rusă.

 ISBN 9975-70-566-9 : 15 lei.

 821.135.1-4(082)   821.135.1-83(082)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri).

 II 84775 ; 821.135.1/V49

 

441 -  Victor Dumbrăveanu : Biobibliografie . - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Bons Offices, 2006.

 120 p. : il.

 Indici p. 104-114.

 ISBN 978-9975-9988-9-5 : 10 lei.

 016:929 Dumbrăveanu, Victor   929:016 Dumbrăveanu, Victor   

 821.135.1.09(478) Dumbrăveanu, Victor

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84766 ; 821.135.1.09/D89

 

442 -  VINŢELER STRĂUŢ, LIA. Legile optimismului sau Surâsul Monalisei / Lia Vinţeler Străuţ. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2006.

 76 p. : il.

 ISBN 973-721-037-9 : 9 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

 II 84973 ; 821.135.1/V64

 

443 -  VIŞNIEC, MATEI. Omul cu o singură aripă : teatru / Matei Vişniec. - s.l. : Paralela 45, 2006 (Paralela 45).

 224 p. - (Biblioteca românească ; Teatru).

 Notă bio-bibliografica p. 213-220.

 ISBN 973-8958-04-0 ISBN 978-973-8958-04-3 : 13.76 lei.

 082.1 Biblioteca românească   821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 84932 ; 821.135.1/V68

 

444 -  VIŞNIEC, MATEI. Oraşul cu un singur locuitor : antologie de poezie 1980 - 2004 / Matei Vişniec ; Cu un cuvânt înainte al autorului şi o postfaţă de Alex Ştefănescu. - s.l. : Paralela 45, [2004] (Paralela 45).

 238 p. - (Biblioteca românească ; Poezie).

 Notă bio-bibliografică p. 223-230.

 ISBN 973-697-117-1 : 10.09 lei.

 082.1 Biblioteca românească   821.135.1-1(081)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 84923 ; 821.135.1/V68

 

445 -  Vladimir Rusnac : Biobibliografie . - Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski. - Chişinău : Bons Offices, 2006.

 117 p. : il.

 Indici p. 75-109.

 ISBN 978-9975-9988-5-7 : 10 lei.

 016:929 Rusnac, Vladimir   929:016 Rusnac, Vladimir  

 821.135.1.09(478) Rusnac, Vladimir

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84773 ; 821.135.1.09/R94

 

446 -  Vocaţia cuvîntului scris şi rostit : Eliza Botezatu - criticul literar şi pedagogul : Biobibliografie . - Responsabil de ediţie dr. conf. univ. Lidia Kulikovski. - Chişinău : Editura Ulysse, 2006.

 112 p. : il.

 Indici p. 95-109.

 ISBN 978-9975-9785-7-6 : 10 lei.

 016:929 Botezatu, Eliza   929:016 Botezatu, Eliza   

 821.135.1.09(478) Botezatu, Eliza

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 84769 ; 821.135.1.09/B72

 

 

447 -  ZAHARIA, ROMULUS. Casa cu ochii scoşi : Roman [Editura Nagard] / Romulus Zaharia. - Ediţia a 2-a. - Lugoj : Nagard, 2006 (Fed Print S.A.).

 467 p.

 ISBN 973-7690-28-1 ISBN 978-973-7690-28-9 : 15 lei.

 821.135.1-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 84758 ; 821.135.1/Z18

821.14  Literatură greacă

 

448 -  ARISTOPHANES. Arisztophanész vígjátékai / Arisztophanész; Fordította Arany János; Szerkesztette és a jegyzeteket készítette Bolonyai Gábor, Utószó Kövendi Dénes. - Budapest : Osiris, 2002 (Dürer Nyomda).

 868 p.; 20.2 cm - (Osiris Klasszikusok).

 Postfaţă p. 815-850.

 Index p. 851-866.

 ISBN 963-389-196-5 : 50 lei.

 821.14'02-2=511.141   082.1 Osiris klasszikusok

 1. LITERATURĂ GREACĂ CLASICĂ(teatru).

 II 84849 ; 821.14'02/A78

821.16  Literaturi slave

 

449 -  BULATOVIĆ, MIODRAG. Amantul morţii / Miodrag Bulatović ; Traducere din lima sârbă şi postfaţa de Mariana Ştefănescu, Prefaţa de Eugen Uricaru. - s.l. : Paralela 45, 2003 (Paralela 45).

 131 p. - (Proxima).

 ISBN 973-593-821-9 : 7.50 lei.

 082.1 Proxima   821.163.41-31=135.1

 1. LITERATURĂ SÂRBĂ(roman).

 II 84930 ; 821.16/.19/B91

 

 

 

450 -  EROFEEV, VICTOR. Cinci fluvii ale vieţii : Roman - fluviu / Victor Erofeev ; Traducere de Mihail Vakulovski ; Postfaţa de Ion Bogdan Lefter. - s.l. : Paralela 45, s.a. (Paralela 45).

 198 p. - (Ficţiune fără frontiere).

 ISBN 973-697-108-2 : 9.08 lei.

 082.1 Ficţiune fără frontiere   821.161.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 84926 ; 821.161.1/E71

 

451 -  Nuvelă polonă = Nowela polska / Ediţie de Daniela Budică. - s.l. : Domino, 1999 (Naţional Imprim).

 271 p.

 Ediţie bilingvă româno - polonă.

 ISBN 973-99202-3-3 : 10 lei.

 082.1 Polska   821.162.1-32=135.1=162.1

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(nuvele).

 III 27929 ; 821.16/.19/N98

 

452 -  PAVIĆ, MILORAD. Partea lăuntrică a vîntului sau roman despre Hero şi Leandru : Hero ; Partea lăuntrică a vîntului sau roman despre Hero şi Leandru : Leandru / Milorad Pavić ; Traducere din limba sârbă de Mariana Ştefănescu. - Piteşti : Paralela 45, 2003.

 68 p. ; 75 p. - (Proxima).

 Paginaţie opusă cu numerotare inversată.

 Două cărţi într-o carte.

 ISBN 973-593-822-7 : 9 lei.

 082.1 Proxima   821.163.21-31=135.1

 1. LITERATURĂ SÂRBĂ(roman).

 II 84936 ; 821.16/.19/P46

 

453 -  SOROKIN, VALDIMIR. Gheaţa : roman / Vladimir Sorokin ; Traducere din limba rusă şi note Denisa Fejes. - Bucureşti : Curtea Veche, 2005.

 298 p. - (Byblos).

 ISBN 973-669-145-4 : 22.02 lei.

 082.1 Byblos   821.161.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 III 27937 ; 821.161.1/S69

821.17/.9  Alte literaturi

 

454 -  Az ezeregyéjszaka meséi : Az eredeti arab szöveg első teljes magyar fordítása / Fordította Prileszky Csilla. - Budapest : Atlantisz Könyvkiadó, 1999 (Szekszárdi Nyomda).

 7 vol.; 24 cm.

 ISBN 963-9165-12-3.

                 vol. 1 : 1-145. éjszaka. - 759 p. : fig. - ISBN 963-9165-14X : 35 lei.

                 vol. 2 : 146-270. éjszaka. - 2000. - 465 p. - ISBN 963-9165-15-8 : 30 lei.

 vol. 3 : 271-461. éjszaka. - 2000. - 463 p. - ISBN 963-9165-16-6 : 30 lei.

 vol. 4 : 462-624. éjszaka. - 2000. - 401 p. - ISBN 963-9165-17-4 : 30 lei.

 vol. 5 : 624-778. éjszaka. - 2000. - 440 p. - ISBN 963-9165-18-2 : 30 lei.

 vol. 6 : 779-946. éjszaka. - 2000. - 507 p. - ISBN 963-9165-19-0 : 30 lei.

 vol. 7 : 946-1001. éjszaka. - 2000. - 365 p. - Anexe p. 327-346. - ISBN 963-9165-20-4 : 30 lei.

 821.411.21'02-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ ARABĂ(poveşti).

 III 27923 (1-7); 821.41/.45/E99

 

455 -  KALIDASA. Sakuntala : Dramă sanscrită cu o invocaţie, trei prologuri, un antract şi şapte acte / Kalidasa. - Bucureşti : Eforie, 2002.

 173 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85853-4-1 : 13.56 lei.

 821.211-12=135.1

 1. LITERATURĂ SANSCRITĂ(teatru).

 II 84897 ; 821.21/.22/K18

821.511.141  Literatură maghiară

 

456 -  BALÁZS FERENC. Bejárom a kerek világot / Balázs Ferenc ; Felelős szerkesztő Balázs Ede. - Budapest : Zeusz Könyvek, 2002 (Szekszárdi Nyomda Kft.).

 336 p. - (Világjárók).

 ISBN 963-00-8457-0 : 15.00 lei.

 821.511.141-94   821.511.141-992(498)   910.4   082.1 Világjárók

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(amintiri)

 II 84785 ; 821.511.141/B19

 

457 -  BALÁZS FERENC. A rög alatt / Balázs Ferenc ; Felelős szerkesztő Balázs Ede. - Budapest : Zeusz Könyvek, 2002

 302 p.

 ISBN 963-00-9246-8 : 15.00 lei.

 821.511.141(498.4)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(amintiri).

 II 84784 ; 821.511.141/B19

 

458 -  BEKE ALBERT. Hatalom és szerep : (Gyulai Pál, az ember) / Beke Albert. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1994 (Kinizsi Nyomda).

 197 p.; [4] p. il.; 23.3 cm.

 Note p. 165-178.

 Bibliografie p. 179-186.

 Rezumat în lb. eng. p. 188-195.

 ISBN 963-8033-05-3 : 15 lei.

 821.511.141:111.852   821.511.141.09 Gyulai Pál   929 Gyulai Pál  

 082.1 Új tanulmányok - Irodalom

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 III 27905 ; 821.511.141.09/G99B

 

459 -  BENEDEK ELEK. Magyar mese- és mondavilág : Ezer év meseköltése [2006] / Benedek Elek. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia, 2006 (Alutus Rt.).

 300 p. - (Nagyapó mesefája. Új sorozat ; 17).

 ISBN 973-665-146-0 ISBN 978-973-665-146-5 : 7.34 lei.

 821.511.141-93-34   082.1 Nagyapó mesefája

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende)

 821.511.141/B44

 

460 -  BERZSENYI DÁNIEL. Berzsenyi Dániel : Válogatott versei / Berzsenyi Dániel. - Budapest : Holnap Kiadó, 2006 (Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt.).

 202 p.

 ISBN 963-346-716-0 : 37.00 lei.

 821.511.141-1   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 84783 ; 821.511.141/B49

 

461 -  BORCSA JÁNOS. Irodalmi horizontok : Reflexiók, tanulmányok, interjúk 1995 - 2004 / Borcsa János. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press, 2005.

 216 p. - (Ariadné könyvek).

 Note la sfârşitul articolelor.

 ISBN 973-9373-57-7 : 4.50 lei.

 082.1 Ariadné könyvek   821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 84875 ; 821.511.141.09/B68

 

462 -  CSATÓ MÁRTA, BEÉRNÉ. Kalandozásaink / Beérné Csató Márta. - s.l. : Magyar Világ Kiadó, 2003.

 vol.; 24 cm.

 ISBN 963-9075-17-5.

 vol. 1 : Amerikai honfoglalás. - 688 p. - ISBN 963-9075-17-5 : 35 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 III 27903 ; 821.511.141/C92

 

463 -  Drámák : Sechs ungarische Theaterstücke  / Herausgegeben von Mária Mayer-Szilágyi. - Budapest : Ungarisches Theatermuseum und -Institut, 1999.

 598 p. : portr.; 20.5 cm.

 Bio-bibiliografie p. 581-596.

 ISBN 963-9000-12-4 : 20 lei.

 821.511.141-2=112.2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 II 84850 ; 821.511.141/D81

 

464 -  FARAGÓ JÓZSEF. Ismét a balladák földjén : Válogatott tanulmányok, cikkek / Faragó József. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2005

 836 p. : tab.

 Anexe p. 811-820.

 Bibliografie p. 821-832.

 Note la sfârşitul unor articole.

 ISBN 973-26-0811-0 : 14.95 lei.

 821.511.141-1   821.511.141.09   398.8

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 84881 ; 821.511.141.09/F20

 

465 -  FEKETE ISTVÁN. Gyeplő nélkül / Fekete István. - Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 222 p. - (Fekete István művei).

 ISBN 963-9690-09-0 : 41.00 lei.

 821.511.141-31   082.1 Fekete István művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84799 ; 821.511.141/F33

 

466 -  FERENCZES ISTVÁN. Nevedet nevemmel / Ferenczes István ; Az illusztrációkat Csillag István készítette. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia, 2005.

 24 p. : il. - (Mesevonat ; 10).

 ISBN 973-665-114-2 : 5.05 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii).

 821.511.141/F39

 

467 -  Füst Milán - dialógusok / Szerkesztette Kovács Kristóf András és Szabolcsi Miklós. - Budapest : Anonymus, 2000

 232 p.; 19.5 cm.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 963-7966-72-2 : 15 lei.

 821.511.141.09 Füst Milán

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 84857 ; 821.511.141.09/F98

 

468 -  GUBCSI LAJOS. Summa : 55 évem ha ha 110 lesz / Gubcsi Lajos ; Szerkesztő Gubcsi Anikó ; Illusztrátor Gubcsi Attila. - Budapest : GL-4 Kft., 2006 (Kner Nyomda Rt.).

 320 p. : il. - (A Magyar Művészetért Díj ; 14).

 ISBN 963-206-871-8 : 40 lei.

 821.511.141-1   821.511.141-4   082.1 A Magyar Művészetért Díj

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 IV 6328 ; 821.511.141/G93

 

469 -  GUBCSI LAJOS. A szabadság népe / Gubcsi Lajos. - Budapest : A Magyar Művészetért Kft., 2006

 130 p. : il. parţia color - (A Magyar Művészetért Díj ; 15).

 Cronologia revoluţiei din 1956.

 ISBN 973-86807-3-3 : 18 lei.

 082.1 A Magyar Művészetért Díj   821.511.141-1   821.511.141(047.53)   94(439)"1946/1989"(0:82-82)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(interviuri)

 IV 6327 ; 821.511.141/G93

 

470 -  GYURKOVICS TIBOR. Láb uru keng. Keng uru bál / Gyurkovics Tibor versei; Eigel István rajzai. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1996 (Zrínyi Nyomda).

 216 p. : il.; 22.3 cm.

 ISBN 963-8033-11-8 : 10 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 III 27919 ; 821.511.141/G99

 

471 -  JÁNK KÁROLY. Vadnyom : hetvenhét haiku / Jánk Károly ; Toshio Yoshizumi illusztrációival. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005 (Alutus Rt.).

 104 p. : il.

 ISBN 973-7605-17-9 : 15.14 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(haiku).

 I 18532 ; 821.511.141/J25

 

472 -  JÓKAI MÓR. Egy magyar nábob [Ed. Akkord Kiadó] / Jókai Mór. - s.l. : Akkord, s.a. (Borsodi Nyomda).

 495 p. - (Talentum diákkönyvtár).

 Note de subsol.

 ISBN 963-645-030-7 : 16.00 lei.

 821.511.141-31   082.1 Talentum diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

 II 84779 ; 821.511.141/J71

 

473 -  KÁNTOR LAJOS. A nagyelefánt nyomában : Esszék és kritikák / Kántor Lajos. - Csíkszereda [Miercurea Ciuc] : Pallas-Akadémia, 2005 (Alutus Rt.).

 165 p. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 40).

 ISBN 973-665-108-8 : 11.01 lei.

 082.1 Bibliotheca Transsylvanica   821.511.141(498.4)-4   

 821.511.141.09(498.4)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri).

 II 84874 ; 821.511.141.09/K20

 

474 -  Kazinczy Ferenc : Bibliográfia / Összeállította V. Busa Margit. - Miskolc : s.n., 1981.

 337 p.; 19.6 cm.

 Index p. 292-326.

 Rezumat în lb. germ. p. 327-329.

 ISBN 963-01-2865-9 : 10 lei.

 016:821.511.141.09 Füst Kazinczy Ferenc   929 Kazinczy Ferenc

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(bibliografie).

 II 84813 ; L-821.511.141/K28

 

475 -  Képes Krónika / Fordította Bollók János; Az utószót írta, a függeléket és az irodalomjegyzéket összeállította Szovák Kornél; Képszerkesztő Demeter Zsuzsanna. - Budapest : Osiris, 2004 (Széchenyi Nyomda).

 278 p.; [42] p. il. color; 20 cm - (Magyar Millenniumi Történelem ; Források).

 Anexe p. 133-157.

 Note p. 159-232.

 Bibliografie p. 257-278.

 ISBN 963-379-785-3 : 40 lei.

 94(439)".../13"(093)   821.124(439)-94=511.141   821.511.141-94   

 082.1 Millenniumi Magyar Történelem.

II 84846 ; 821.511.141/K35

 

476 -  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ. Esti Kornél [Ed. Holló és Társa] / Kosztolányi Dezső. - Kaposvár : Holló és Társa Könyvkiadó, 2002 (Kaposvári Nyomda Kft.).

 224 p. - (Holló Diákkönyvtár).

 ISBN 963-684-006-7 : 11.00 lei.

 821.511.141-32   082.1 Holló Diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 II 84811 ; 821.511.141/K75

 

477 -  KOSZTOLÁNYI DEZSŐ. Válogatott versek [Kosztolányi Dezső] / Kosztolányi Dezső; Válogatta és a jegyzeteket készítette Ferencz Győző. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003 (ETO-Print Nyomdaipari Kft.).

 192 p.; 18.2 cm. - (Osiris diákkönyvtár).

 Note biografice p. 179-180.

 Index p. 181-184.

 ISBN 963-389-551-0 : 15 lei.

 821.511.141-1   082.1 Osiris diákkönyvtár

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 84819; 821.511.141/K75

 

478 -  KOVÁCS ANDRÁS FERENC. Überallesbadeni dalnokversenyek : Burleszkek és szatírák / Kovács András Ferenc. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005.

 60 p.

 ISBN 973-7605-08-X : 14.68 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(satiră).

 III 27946 ; 821.511.141/K78

479 -  KUNCZ ALADÁR. Fekete kolostor : Feljegyzések a francia internáltságból [Ed. Palatinus] / Kuncz Aladár. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2006 (Séd Nyomda, Szekszárd).

 551 p. : il.

 ISBN 963-9651-00-1 : 55.00 lei.

 821.511.141(498)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(jurnal)

 821.511.141/K92

 

480 -  LAKATOS MIHÁLY. Etimo apó csodálatos meséi / Lakatos Mihály ; Hadai G. Klára illusztrációival. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2002.

 122 p. : il. color.

 ISBN 973-26-0643-6 : 9.50 lei.

 821.511.141(498)-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii).

 821.511.141/L16

 

481 -  LAWRENCE, LESLIE L. Gyilkosság az olimpián ; A láp lidérce ; A fojtogatók hajója ; A halál kisvasúton érkezik / Leslie L. Lawrence (Lőrincz L. László). - Budapest : Gesta Könyvkiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 239 p.

 Numele real al autorului este Lőrincz L. László.

 ISBN 963-9591-24-6 : 25.00 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman poliţist).

 II 84792 ; 821.511.141/L30

 

482 -  LAWRENCE, LESLIE L. Három sötét király / Leslie L. Lawrence (Lőrincz L. László). - Budapest : Gesta Könyvkiadó, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 2 vol.

 Numele real al autorului este Lőrincz L. László.

 ISBN 963-9591-22-X : 35.00 lei (vol.1-2).

  vol.1. - 303 p.

  vol.2. - 472 p.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman poliţist)

 II 84791 (1-2) ; 821.511.141/L30

 

483 -  LÁZÁR ERVIN. Bab Berci kalandjai / Lázár Ervin; Réber László rajzaival. - 2. kiadás. - Budapest : Osiris, 2004.

 124 p. : il. color; 20,5 cm.

 ISBN 963-389-382-8 : 35 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/L32

 

484 -  LÁZÁR ERVIN. Berzsián és Dideki [2004] / Lázár Ervin; Réber László rajzaival. - 3. kiadás. - Budapest : Osiris, 2004.

 136 p. : il. color; 20.5 cm.

 ISBN 963-389-633-9 : 30 lei.

 821.511.141-93-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii).

 821.511.141/L32

 

485 -  LÁZÁR ERVIN. Csillagmajor / Lázár Ervin. - 2., bővített kiadás. - Budapest : Osiris, 2005 (Dürer Nyomda).

 186 p.; 20,1 cm.

 ISBN 963-389-716-5 : 35 lei.

 821.511.141-94   082.1 Lázár Ervin munkái

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 II 84825; 821.511.141/L32

 

486 -  LÁZÁR ERVIN. A manógyár / Lázár Ervin; Faltis Alexandra rajzaival. - 2., új mesékkel bővített kiadás. - Budapest : Osiris, 2002.

 88 p. : il. color; 20,5 cm.

 ISBN 963-389-106-X : 30 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

 821.511.141/L32

 

487 -  LÁZÁR ERVIN. Tüskés varabin : állattörténetek / Lázár Ervin; Szunyoghy András rajzaival. - Budapest : Osiris, 2004.

 88 p. : il. color; 20.5 cm.

 ISBN 963-389-635-5 : 30 lei.

 821.511.141-93-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă).

 821.511.141/L32

 

488 -  LUKÁCSY SÁNDOR. Petőfi eszmerokonai / Lukácsy Sándor. - Budapest : Argumentum Kiadó, 2001

 163 p. - (Irodalomtörténeti füzetek).

 Note p. 123-155.

 ISBN 963-446-178-6 : 10 lei.

 082.1 Irodalomtörténeti füzetek   821.511.141.09 Petőfi Sándor

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 84873 ; 821.511.141.09/P55L

 

489 -  MÁRAI SÁNDOR. A forradalom előérzete : 1956 Márai Sándor írásainak tükrében / Márai Sándor. - Budapest : Helikon, 2006 (Sylvester János Nyomda Kft.).

 288 p. - (Márai Sándor művei).

 Bibliogr. p. 284-285.

 ISBN 963-227-062-2 : 47.00 lei.

 821.511.141-94   94(439)"1956"   082.1 Márai Sándor művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(istorie literară)

 2. REVOLUŢIA DIN 1956(Ungaria).

 II 84788 ; 821.511.141/M32

 

490 -  MÁRAI SÁNDOR. Az igazi ; Judit... és az utóhang / Márai Sándor ; Szerkesztette Steinert Ágota. - Budapest : Helikon, 2006 (Sylvester János Nyomda Kft.).

 510 p. - (Márai Sándor művei).

 ISBN 963-227-040-1 : 55.00 lei.

 821.511.141-31   082.1 Márai Sándor művei

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84789 ; 821.511.141/M32

 

491 -  MÓRICZ ZSIGMOND. Az ezüstkirály sípja : mesék / Móricz Zsigmond; Faltisz Alexandra rajzaival; A meséket válogatta Lázár Ervin. - Budapest : Osiris Kiadó, 2003

 160 p. : il.; 23,5 cm.

 ISBN 963-389-371-2 : 35 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/M89

 

492 -  NEMERE ISTVÁN. Jókai Mór szerelmei / Nemere István. - Budapest : Anno Kiadó, 2004 (Kinizsi Nyomda).

 200 p.

 ISBN 963-375-310-4 : 9.50 lei.

 929 Jókai Mór   821.511.141.09 Jókai Mór

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie)

 II 84796 ; 821.511.141.09/J71N

 

493 -  ODZE GYÖRGY. Diplomáciai körök / Odze György. - Budapest : Saxum, 2004 (Kaposvári Nyomda).

 256 p.; 18.3 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 963-9308-94-3 : 25 lei.

 327(0:82-94)   821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

 II 84831 ; 821.511.141/O-24

 

494 -  PETELEI ISTVÁN. Őszi éjszaka : Petelei István válogatott művei / Petelei István; Válogatta és a jegyzeteket írta Pozsvai Györgyi. - Budapest : Anonymus, 2002

 274 p.; 21 cm.

 Note p. 261-271.

 ISBN 963-7966-87-0 : 30 lei.

 821.511.141-32   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză).

 II 84822 ; 821.511.141/P55

 

 

 

495 -  PILINSZKY JÁNOS. Pilinszki János összes versei / Pilinszky János; Szerkesztette, a szöveget gondozta és az utószót írta Hafner Zoltán. - 5. kiadás. - Budapest : Osiris, 2003

 352 p.; 20 cm - (Osiris Klasszikusok).

 Note p. 314.

 Index p. 315-334.

 ISBN 963-389-752-1 : 25 lei.

 821.511.141-1   082.1 Osiris klasszikusok

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 84818 ; 821.511.141/P65

 

496 -  REJTŐ JENŐ. A Nevada szelleme / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra Kiadó, 2006

 208 p.

 ISBN 963-369-442-6 : 18.00 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman fantastic)

 II 84802 ; 821.511.141/R42

 

497 -  REJTŐ JENŐ. Vanek úr Párizsban / Rejtő Jenő (P. Howard). - Pécs : Alexandra Kiadó, 2006

 280 p.

 ISBN 963-369-458-2 : 19.00 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman fantastic)

 II 84803 ; 821.511.141/R42

 

498 -  SEBŐK ZSIGMOND. Dörmögő Dömötör / Sebők Zsigmond; Illusztrációk Elek Lívia. - Budapest : Osiris, 2002.

 240 p. : il. color; 24,2 cm.

 ISBN 963-389-296-1 : 35 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/S40

 

499 -  STURM LÁSZLÓ. Hagyományok metszéspontján : Források, műfaji klisék és elbeszélésmódok Krúdy Gyula egy regénycsoportjában / Sturm László. - Budapest : Anonymus, 2000 (László és Tsa. Bt.).

 159 p.; 19.6 cm - (Belépő).

 Bibliografie p. 153-158.

 ISBN 963-7966-77-3 : 20 lei.

 821.511.141.09 Krúdy Gyula   082.1 Belépő

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 84848 ; 821.511.141.09/K85S

 

500 -  SZABÓ LÁSZLÓ, CS. Kárpát kebelében : Szellemi utazás / Cs. Szabó László ; Válogatta, sajtó alá rendezte és az előszót írta Sas Péter. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 2005 (Gewalt).

 235 p.

 Bibliografie p. 235.

 ISBN 973-26-0805-6 : 20.18 lei.

 821.511.141-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri).

 II 84878 ; 821.511.141/S99

 

501 -  SZABÓ MAGDA. Sziluett ; A lepke logikája. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006 (Szekszárdi Nyomda).

 364 p.

 ISBN 963-07-8086-0 : 42.00 lei.

 821.511.141-2   821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 84793 ; 821.511.141/S99

 

502 -  SZILÁGYI MÁRTON. Lisznyai Kálmán : Egy 19. századi írói életpálya társadalomtörténeti tanulságai / Szilágyi Márton. - Budapest : Argumentum Kiadó, 2001 (Argumentum).

 147 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 149).

 Index p. 132-139.

 ISBN 963-446-170-0 : 10 lei.

 082.1 Irodalomtörténeti füzetek   929 Lisznyai Kálmán   

 821.511.141.09 Lisznyai Kálmán

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 84872 ; 821.511.141.09/L65S

503 -  TAMÁSI ÁRON. Szűzmáriás királyfi [Ed. Palatinus] / Tamási Áron ; A szöveget gondozta Ugrin Aranka. - Budapest : Palatinus Kiadó, 2006 (Séd Nyomda, Szekszárd).

 297 p.

 ISBN 963-9651-09-5 : 52.00 lei.

 821.511.141(498)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 84806 ; 821.511.141/T15

 

504 -  Tanulmányok Ady Endréről / Szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán... - Budapest : Anonymus, 1999 (László és Tsa. Bt.).

 236 p.; 22.8 cm - (Újraolvasó).

 Note la sf. capitolelor.

 Index p. 229-234.

 ISBN 963-7966-5-95 : 25 lei.

 821.511.141.09 Ady Endre   929 Ady Endre   082.1 Újraolvasó

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică).

 III 27911 ; 821.511.141.09/A23

 

505 -  Tanulmányok József Attiláról / Szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán... - Budapest : Anonymus, 2001 (G-Print Nyomda).

 324 p.; 22.6 cm - (Újraolvasó).

 Note la sf. capitolelor.

 Index p. 317-322.

 ISBN 963-7966-81-1 : 30 lei.

 821.511.141.09 József Attila   929 József Attila   082.1 Újraolvasó

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 III 27912 ; 821.511.141.09/J81

 

506 -  Tanulmányok Kassák Lajosról / Szerkesztette Kabdebó Lóránt, Kulcsár Szabó Ernő, Kulcsár-Szabó Zoltán... - Budapest : Anonymus, 2000 (László és Tsa. Bt.).

 266 p.; 22.7 cm - (Újraolvasó).

 Note la sf. capitolelor.

 Index p. 255-261.

 ISBN 963-7966-75-7 : 35 lei.

 821.511.141.09 Kassák Lajos   929 Kassák Lajos   082.1 Újraolvasó

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 III 27898 ; 821.511.141.09/K23

 

507 -  Tanulmányok Kosztolányi Dezsőről / Szerkesztette Kulcsár Szabó Ernő, Szegedy-Maszák Mihály. - Budapest : Anonymus, 1998 (László és Tsa. Bt.).

 364 p.; 23 cm - (Újraolvasó).

 Note la sf. capitolelor.

 Index p. 359-364.

 ISBN 963-7966-54-4 : 30 lei.

 821.511.141.09 Kosztolányi Dezső   929 Kosztolányi Dezső  

 082.1 Újraolvasó

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 III 27913 ; 821.511.141.09/K75

 

508 -  VÖRÖS ISTVÁN. A hajnali tolvaj / Vörös István meselabirintusát Ság Annamária és Spôte Stany illusztrálta. - Budapest : Csimota Könyvkiadó, 2004 (Javipa).

 48 p. : il. color; 19.3 cm.

 ISBN 963-86350-2-9 : 15 lei.

 821.511.141-93-34   821.511.141-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 821.511.141/V90

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

509 -  BEKE GYÖRGY. Barangolások Erdélyben [Beke György] / Beke György ; Erdélyi Lajos és Szabó Sándor színes és fekete-fehér felvételei ; szerkesztette : Biernaczky Szilárd ; a címlapot tervezte Kemény Zoltán. - Budapest : Mundus Magyar Egyetemi Kiadó, 1998 (Zrínyi Nyomda).

 6 vol.; 23 cm - (Mundus új irodalom ; 7).

 Referiri la personalităţile mureşene : Harag György, Zonda Attila, Ábrám Zoltán.

 ISBN 963-8033-20-7.

 vol. 2 : Boltívek teherbírása. - 493 p. : il. parţial color. - Rezumat în lb. eng. p. 487-493. - ISBN 963-8033-50-9 : 30 lei.

 821.511.141(498.4)-94   94(498.4)(0:82-94)   

 908(498.4)(0:82-94)   304(498.4)(0:82-94)   082.1 Mundus új irodalom

 1. MOD DE VIAŢĂ                           2. MONOGRAFIE(Transilvania)

 III 27900 ; 908/B41

 

510 -  Chişinău : 1436 - 1996 / Mariana Slapac, Ana Boldureanu, Eugen Nicolae...; Redactor Tamara Osmochescu. - s.l. : s.n., 1996.

 32 p. : il. partial color, h.

 ISBN 9975-9502-0-5 : 5 lei.

 908(478 Chişinău)"1436/1996"

III 27930 ; 908/C46

 

511 -  CONSTANTINESCU, MIHAI. Uricani - Iaşi : file de cronică / Mihai Constantinescu. - s.l. : s.n., 1996.

 2 vol.

 vol. 1. - 96 p. : tab ; [6]p. : il., rep. - Dicţionar p. 93-94. - Bibliografie p. 95-97. - Anexe [8] p. - 10000 lei.

 vol. 2. - 2000. - 127 p. : il., tab. - Indice p. 21-48. - Carte cu autograf. - ISBN 973-9476-13-9 : 2 lei.

 908(498-22 Uricani)   94(498-22 Uricani)

 1. MONOGRAFIE(Uricani)

 II 73092(1-2) ; 908/C66

 

512 -  HUSAR, DUMITRU. Aproape departe, oraşul de pe deal / Dumitru Husar . - Târgu-Mureş : Tipomur, 2000

 257 p.

 ISBN 973-8021-22-7 : 5 lei.

 008(498.4 Reghin)(074.53)   94(498.4 Reghin)(074.53)   

 908(498.4 Reghin)(074.53)

 1. REGHIN

 III 27942 ; 908/H96

 

 

513 -  JANITSEK JENŐ. Sztána története és névanyaga / Janitsek Jenő. - Kolozsvár : Művelődés ; Sztána : Szentimrei Alapítvány, 2005 (Colorprint).

 135 p. : tab., h. - (Sztánai füzetek ; 2).

 Bibliogr. p. 132-134.

 ISBN 973-7993-13-6 : 10.00 lei.

 94(498.4) Stana   908(498.4) Stana   082.1 Sztánai füzetek

 1. TRANSILVANIA(monografie)                   2. STANA.

 II 84723 ; 908/J25

 

514 -  A miskolci Avas : Monográfia a város jelképéről

 / Szerkesztette Dobrossy István. - Miskolc : Hermann Ottó Múzeum, 1993.

 237 p. : il.; [1] anexă detaşabilă.; 23.7 cm.

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 501-507.

 Rezumat în lb. eng. p. 509-519.

 ISBN 963-7221-58-1 : 10 lei.

 908(439 Miskolc)

 1. MONOGRAFIE(Miskolc)                             2. MONOGRAFIE(Ungaria)

 III 27917 ; 908/M79

 

515 -  Zalán falukönyve : 1751. november - december - 1795. március 7 / Kiadja Demeter Lajos ; Szerkesztette és a bevezetőt írta Takács Péter. - Debrecen : Az Erdély-Történeti Alapítvány Kiadványa, 2006 (VTP Bt.).

 187 p. : tab. - (Székely favak ; 3).

 Note de subsol.

 Index p. 162-184.

 ISBN 963-87074-2-9 : 8 lei.

 082.1 Székely favak   908(498.4 Zălan)"1751/1795"

 1. SATE(Transilvania)                                      2. ZĂLAN.

 II 84760 ; 908/Z22

 

 

 

 

91  Geografie

 

516 -  Enciclopedia popoarelor : Africa, America, Asia şi Oceania / Coordonator Jean-Christophe Tamisier ; Prefaţă Maurice Godelier ; Traducere Cristina Muică şi Ileana Muică. - Bucureşti : Univers Enciclopedic, 2006

 550 p. : h. - (Larousse [Univers Enciclopedic]).

 Glosar p. 515-528.

 Atlas p. 529-550.

                 Titl. orig. : Dictionnaire des peuples. Sociétés d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Océanie.

 ISBN 973-637-009-7 : 24.90 lei.

 30:911.3(031)   911.3(031):30   913(100)   082.1 Larousse

 1. SOCIOGRAFIE(Africa)                 2. SOCIOGRAFIE(America Latina)

 3. GEOGRAFIE UMANĂ

 II 84718 ; 913(100)/E52

 

517 -  Az erdélyi táj kérdései / Szerkesztette Fekete Albert. - Kolozsvár : Művelődés, 2004.

 119 p. : il., h., graf., sch., [1] p. tabel genealogic.

 Bibliogr. p. 115-116.

 Indice p. 117-118.

 ISBN 973-86529-3-6 : 25.00 lei.

 71(498.4)   911/912(498.4)

 1. GEOGRAFIA TRANSILVANIEI         2. DEZVOLTARE COMUNITARĂ

 II 84716 ; 91/E64

 

518 -  GÉCZI ZOLTÁN. A Föld atlasza [Ed. Pannon-Literatúra ; TKK] / Géczi Zoltán ; Illusztrálta Sipos Norbert. - Debrecen : Pannon-Literatúra Kft. ; Kisújszállás : TKK, 2005

 96 p. : il. color, h. - (Világunk képekben ; Tengerszem).

 Index p. 92-96.

 ISBN 963-86-1081-6 : 29.00 lei.

 913(100)(084.4)   082.1 Világunk képekben

 1. ATLAS GEOGRAFIC                    2. GEOGRAFIE UMANĂ

 3. GEOGRAFIE CULTURALĂ.

 913(100)/G28

 

519 -  India : Ghid complet / Traducere Daniela Vereş. - Oradea : Aquila'93, 2003.

 433 p. : il., h. - (Ghid complet).

 Index p. 419-433.

 Ghidul cuprinde hărţile originale în limba engleză.

 ISBN 973-8250-55-2 : 55.04 lei.

 082.1 Ghid complet   910.4(540)(036)

 1. GHID TURISTIC

 III 27865; 910/I-50

 

520 -  Judeţul Mureş : [album] [2006] / Concepţie şi coordonare Simion T. Pop ; Redactare Natalia Brudan ; Fotografii Tordai Ede ; Text Mihail Art. Mircea ; Versiunea maghiară Erika Wolf-Mircea ; Versiunea germană Helmine Pop. - Târgu-Mureş : Romghid, 2006 (R.A. "Monitorul Oficial").

 191 p. : il. color - (Comorile Transilvaniei).

 Texte în limba română, maghiară, engleză, germană.

 Pe copertă : Judeţul Mureş = Mureş megye = Der Kreis Mureş = Mureş county.

 ISBN (10)973-07010-4-X ISBN (13)978-973-07010-4-5 : 87.2 lei.

 913(498.4-35 Mureş)(084)   908(498.4-35 Mureş)(084)   

 082.1 Comorile Transilvaniei

 1. GEOGRAFIA ROMÂNIEI                            2. MUREŞ(judeţ)

 IV 6347 ; 913(498)/J84

 

521 -  Olanda : Ghid complet / Traducerea din limba engleză Mihaela David. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 363 p. : il., h. - (Ghid complet).

 Index p. 355-363.

 Ghidul cuprinde hărţile originale în limba engleză.

 ISBN 973-714-021-4 : 54.95 lei.

 082.1 Ghid complet   910.4(492)(036)

 1. GHID TURISTIC

 III 27863 ; 910/O-39

 

522 -  Tunisia : Ghid complet / Traducere Sanda Ilieş. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 340 p. : il., h. - (Ghid complet).

 Index p. 335-340.

 Ghidul cuprinde hărţile originale în limba engleză.

 ISBN 973-8250-85-4 : 54.95 lei.

 082.1 Ghid complet   910.4(611)(036)

 1. GHID TURISTIC

 III 27864 ; 910/T93

 

523 -  Ţările lumii : Enciclopedie pentru copii / Traducerea din limba germană Marc Nicolae. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 128 p. : il.

 Index p. 126-128.

 ISBN 973-714-083-4 : 33.85 lei.

 913(100)(031)

913(100)/T23

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

524 -  Dictionary of International Biography / Compiled by Ernest Kay ; with a Memoir of His Royal Highness Jean , Grand Duke of Luxembourg. - Seventh Edition. - London ; Dartmouth : Melrose Press Limited, 1971.

 2 vol.

 Note p. 1775-1839.

 Vol.1 : A-K. - 660 p. : il. - 20 lei.

 Vol.2 : L-Z. - p. 661-1304. - Index p. 1289-1304. - 20 lei.

 929:030   030:929

 1. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI

 L-929/D39

 

525 -  GIDÓFALVY ISTVÁN. Önéletrajz [Gidófalvy István] / Gidófalvy István ; közzé teszi Sas Péter. - Kolozsvár : Művelődés, 2005 (Colorprint).

 240 p. : il.

 Indice p. 238-239.

 ISBN 973-86529-6-0 : 22.00 lei.

 929 Gidófalvy István   929.52   929.7

 1. AUTOBIOGRAFIE

 III 27854 ; 929/G56

526 -  Men of Achievement / Hon. General Editor Ernest Kay. - Cambridge : Melrose Press Limited, 1975.

 vol.

 80 lei.

                Vol.2 : 1975. - X ; 1055 p. : il. - Prefaţă p. V-VI

               ISBN 0-900332-33-6.

 929:030   001:929   929:001   030:929

 1. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI

 L-929/M58

 

527 -  SUETONIUS TRANQUILIUS, CAIUS. Vieţile celor doisprezece cezari [Ed. 100+1 Gramar] / Caius Suetonius Tranquillus ; Traducerea de David Popescu şi C.V. Georoc ; Studiu introductiv de David Popescu. - Bucureşti : 100+1 Gramar, 2005 (Imprimeria de Vest).

 382 p. - (Sinteze. Documente. Eseuri).

 Note p. 315-381.

 Note de subsol.

 ISBN 973-591-472-7 : 12.84 lei.

 929:94(37)"-100/0096"   94(37)"-100/0096":929   

 082.1 Sinteze. Documente. Eseuri

 1. BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi romane)

 II 84730 ; 929/S94

94(100) Istorie universală

 

528 -  BROWNSTONE, DAVID. Enciclopedia războaielor : de la 100000 Î. Hr. pînă în prezent / David Brownstone, Irene Franck ; Traducere Magda Lucian. - Bucureşti : Lider : Luceafărul, s.a. (Ardealul).

 602 p. - (Cultura generală ; 38).

 Index p. 577-602.

 ISBN 973-629-063-8 : 32.11 lei.

 082.1 Cultură generală   355.48(100)"-100000/2004"(031)  

 94(100)"-100000/2004"(031)

 1. ISTORIE UNIVERSALĂ                                              2. RĂZBOI.

 III 27852 ; 94(100)/B84

 

529 -  CIOBANU, VENIAMIN. Carol al XII-lea şi românii / Veniamin Ciobanu ; Versiunea în limba franceză de Radu Rcetzianu. - s.l. : Domino, 1999 (Naţional Imprim).

 320 p.

 Titlul pe copertă : Carol al XII-lea şi românii = Charles XII et les Roumains.

 Note p. 135-166 .

 Notes p. 289-318.

 Ediţie bilingvă româno-franceză.

 ISBN 973-99202-1-7 : 10 lei.

 082.1 Polska   94(498)"18"   94(485)"18"

 1. ISTORIA SUEDIEI(Carol al XII-lea)

 III 27926 ; 94(100)/C51

 

530 -  FÖLDI PÁL. A Hitlerjugend története : 1922-1945 / Földi Pál. - s.l. : Anno Kiadó, 2006 (Kinizsi Nyomda).

 199 p.

 Bibliogr. p. 197-198.

 Note de subsol.

 ISBN 963-375-434-8 : 9.00 lei.

61.23          061.213 Hitlerjugend   

 355.48(430)"1939/1945"   94(100)"1922/1945"

 1. ORGANIZAŢII DE TINERET                      2. ORGANIZAŢII POLITICE

 3. ORGANIZAŢII MILITARE                         4. ISTORIA GERMANIEI

 5. NAZISM

 II 84781 ; 94(100)/F77

 

531 -  FÖLDI PÁL. A mongolok titkos története / Földi Pál. - Budapest : Anno Kiadó, s.a. (Megapress 2000 Kft.).

 261 p.

 Anexe p. 235-257.

 ISBN 963-375-036-9 : 9.00 lei.

 94(100)"12/19"   94(=512.3)"12/19"

 1. ISTORIE UNIVERSALĂ (Evul Mediu)

 II 84786 ; 94(100)/F77

 

532 -  HEVÉR TÍMEA. A történelem atlasza [Ed. Pannon-Literatúra] / Hevér Tímea, Kőmíves Benedek ; Illusztrálta Sipos Norbert. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2005 (Neografia MArtin).

 95, [1] p. : il. color - (Világunk képekben ; Tengerszem).

 Index p. 92-95.

 ISBN 963-9555-45-2 : 29.00 lei.

 94(100)(084.4)   082.1 Világunk képekben

 1. ATLAS ISTORIC.

 94(100)/H60

 

533 -  JACOBS, WILLIAM JAY. Giganţi ai istoriei / William Jay Jacobs ; Traducere Sanda Ileana Racoviceanu. - Bucureşti : Lider : Luceafărul, s.a. (Tiparg).

 390 p. : il. - (Mari personalităţi ale istoriei ; 5).

 Note de subsol.

 ISBN 973-629-052-2 : 22.84 lei.

 082.1 Mari personalităţi ale istoriei   94(100):929   929:94(100)

 1. PERSONALITĂŢI ISTORICE.

 II 84704 ; 94(100)/J13

 

534 -  Şaptezeci de bătălii ale tuturor timpurilor / Traducere din limba engleză Linda şi Mircea Pricăjan. - Oradea : Aquila'93, 2006.

 304 p. : il., h.

 Bibliografie p. 291-296.

 Index p. 298-304.

 ISBN 973-714-087-7 : 84.48 lei.

 94(100)   355.422(031)

 1. ISTORIE MILITARĂ

 IV 6329 ; 94(100)/S22

 

535 -  Tatárjárás / Szerkesztette Nagy Balázs; Képszerkesztő Demeter Zsuzsanna; A térképeket készítette Sebők László. - Budapest : Osiris, 2003 (Széchenyi Nyomda).

 640 p. : il. color, h.; 28.6 cm - (Nemzet és emlékezet [Osiris]).

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 625-634.

 ISBN 963-389-502-2 : 150 lei.

 94(=512.145)"1241/1242"(093)   94(439)"1241/1242"(093)  

 082.1 Nemzet és emlékezet

 1. ISTORIA UNGARIEI

 IV 6338 ; 94(100)/T26

 

536 -  Teleki László / Válogatta, a bevezetést és a jegyzeteket írta Csorba László. - Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, 1998 (Főnix Kft.).

 261 p. - (Magyar szabadelvűek).

 Note .

 ISBN 963-7476-85-7 : 12.90 lei.

 32(439)(092)   94(439)"18"(092)   929 Teleki László   

 082.1 Magyar szabadelvűek

 1. ISTORIA UNGARIEI(secolul XIX)

 III 27870 ; 94(100)/T34

 

537 -  TIBORI SZABÓ ZOLTÁN. Frontiera dintre viaţă şi moarte : Refugiul şi salvarea evreilor de la graniţa româno-maghiară (1940-1944) / Zoltán Tibori Szabó ; Traducere de Florica Perian. - Bucureşti : Compania, 2005.

 319 p. - (ClarObscur).

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Bibliografie p. 260-302.

 Indice de nume p. 303-318.

 ISBN 973-7841-11-5 : 20.18 lei.

 323.1(=411.16)(498+439)"1940/1944"   94(=411.16)(498+439)"1940/1944"   

 082.1 ClarObscur

 1. ANTISEMITISM                           2. ISTORIA EVREILOR

 II 84965 ; 94(100)/T58

94(3)  Istoria lumii antice

 

538 -  CRIŞAN, IOANA. Dacii - urme şi semne / Ioana Crişan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006.

 66 p. : il.

 Bibliografie p. 64.

 ISBN (10)973-1728-07-4 ISBN (13)973-1728-07-0 : 9 lei.

 904(398.2)   94(398.2)   391.984/.985(=135.1)(498.4)

II 84970 ; 94(3)/C86

539 -  PROCOPIUS DIN CAESAREA. Istoria secretă / Procopius din Caesarea ; Ediţie critică, traducere şi introducere de H. Mihăescu. - Bucureşti : Gramar, 2006.

 143 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-591-556-1 : 12.00 lei.

 94(37):929   929:94(37)

 1. BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi istorice)

 II 84729 ; 94(3)/P93

 

540 -  VERNUS, PASCAL. Dicţionarul faraonilor / Pascal Vernus, Jean Yoyotte ; Traducere şi note de Marie-Jeanne Vasiloiu. - Bucureşti : Artemis, 2005 (Semne'94).

 299 p. : h., tab. ; [8] pl. : il. color.

 Cronologie p. 276-280.

 Index p. 281-298.

 Bibliografie p. 271-274.

 ISBN 973-566-177-9 : 14.90 lei.

 030:94(32)   94(32)(038)

 1. FARAONI                                       2. ISTORIE ANTICĂ

 3. DICŢIONAR DE ISTORIE.

 III 27940 ; 94(3)/V48

94(498)  Istoria României

 

541 -  BOIA, LUCIAN. Történelem és mítosz a román köztudatban [Ediţia a-2a] / Lucian Boia ; András János fordítása. - 2. kiadás. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion Könyvkiadó, 1999 (Gewalt).

 367 p. - (Gordiusz).

 Note p. 320-349.

 Bibliogr. p. 350-353.

 Index p. 354-363.

 Despre : Avram Iancu, Petru Maior, Gh. Şincai etc.

 ISBN 973-26-0822-6 : 6.50 lei.

 94(498):291.13"18/19"(498)   159.922.4(=135.1)   082.1 Gordiusz

II 84880 ; 94(498)/B65

 

542 -  CHINDIŞ, IOAN. Ideologia revoluţionară a lui Alexandru Papiu Ilarian / Ioan Chindiş. - Bucureşti : România Press, 2002 (Bren Prod).

 240 p. : il.

 Bibliografie p. 226-238.

 Evenimentele vieţii lui Alexandru Papiu Ilarian între 1843-1852 : Cronologie p. 9-26.

 ISBN 973-8236-18-5 : 6 lei.

 929 Papiu Ilarian, Alexandru   94(498)"1948/1949"   304.4(498)"1948/1949"

II 84908 ; 94(498)/P30C

 

543 -  DRAGOMIR, SILVIU. Valahii din nordul Peninsulei Balcanice în Evul Mediu / Silviu Dragomir. - Ediţie anastatică. - [Iaşi] : DominoR, s.a.

 225 p. - (Balcanica).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 181-184.

 Index p. 185-224.

 ISBN 973-85108-3-X : 10 lei.

 308(=135.1)(497-17)"04/14"   94(=135.1)(497-17)"04/14"

III 27932 ; 94(498)/D77

 

544 -  FILITTI, GEORGETA. Mileniul românesc : 1000 de ani de istorie în imagini / Texte Dr. Georgeta Filitti, Dorin Matei ; Prefaţă Academician Virgil Cândea. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Litera Internaţional, 2006

 493 p. : il. color, h., XXII p.

 Index p. I-XXII.

 ISBN 973-675-296-8 : 125.10 lei.

 94(498)(084)

I 18530 ; 94(498)/F54

 

545 -  NISTOR, I. Românii şi rutenii din Bucovina : Studiu istoric şi statistic / I. Nistor. - Ediţie anastatică. - [Iaşi] : DominoR, s.a.

 XX; 210 p. : tab.

 Note de subsol.

 Anexă p. 168-200 .

 Bibliografie p. 201-209.

 Text în limba germană.

 ISBN 973-85108-2-1 : 10 lei.

 94(=135.1)(498.6)   308(=135.1)(498.6)

III 27935 ; 94(498)/N78

 

546 -  NISTOR, IOAN SILVIU. Civilizaţia română modernă şi unitatea naţională : Aspiraţii şi înfăptuiri în plan politic şi instituţional / Ioan Silviu Nistor. - Cluj Napoca : Sedan, 2001.

 444 p.

 Note la sfârşirul capitolelor.

 Bibliografie p. 415-423.

 Rezumat în limba engleză şi franceză p. 424-433.

 Bio-bibliografie p. 440-442.

 ISBN 973-99010-6-9 : 8 lei.

 323.13(498)"18/19"   94(498)"18/19"

II 84886 ; 94(498)/N78

 

547 -  PROST, HENRI. Destinul României (1918-1954) / Henri Prost ; Traducere de Valer Moga şi Valeria Pioraş ; Ediţie îngrijită, notă asupra ediţiei, note şi indice Valer Moga. - Bucureşti : Compania, 2006.

 367 p. - (ClarObscur).

 Note de subsol.

 Indice p. 359-367.

 ISBN (10)973-7841-22-0 ISBN (13)978-973-7841-22-3 : 29.35 lei.

 94(498)"1918/1954"   082.1 ClarObscur

II 84964 ; 94(498)/P94

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 Ablonczy Balázs - 106

 Ádám Péter (trad.) - 65, 104

 Adamik Lajos (red.) - 47

 Adorján Kálmán - 83

 Adorjáni Rudolf Károly - 67

 Ady Endre (despre) - 504

 Ágoston Mihály - 223

 Airinei, Anca (trad.) - 108

 Albastru, Gavril Matei (ed.) - 39

 Alecsandri, Vasile - 378

 Alexandrescu, Andrei - 13

 Alexandrescu, Vlad (pref.) - 224

 Alexandru, Ioan (text) - 200

 András János (trad.) - 541

 Anghelescu, Mircea (pref.) - 422

 Angster Mária (trad.) - 166

 Angyalosi Gergely (trad.) - 248

 Antal Ferenc (trad.) - 15

 Antal Kadosa Adorján (trad.) - 183

 Antal László (trad. ; note) - 364

 Arany János (trad.) - 448

 Aristophanes - 448

 Arvatu, Camelia (trad.) - 264

 Aspray, William - 14

 Atreya - 155

 Austen, Jane - 259-262

 Austen, Jane (despre) - 263

 Austen-Leigh, James Edward - 263

 Auster, Paul - 264

 Austin, John Langshaw - 224

 B

 Babarczy Eszter (trad.) - 243, 248

 Bachelard, Gaston - 358

 Bagdy Emőke - 49

 Baghiu, Vasile - 381

 Baicoianu, Anca (antolog.) - 256

 Bakó Zsuzsanna - 195

 Baktay Miklós - 56

 Balaban, Cristina Delia (trad.) - 356

 Balázs Ede (red.) - 456-457

 Balázs Ferenc - 456-457

 Balázs Péter (trad.) - 1

 Balázs Sándor - 130

 Balázs Sándor (antolog. ; note ; pref.) - 110

 Bálint György (trad.) - 292

 Balmuş, Elvira - 227

 Baló-Banga J. Mátyás - 170

 Balogh Andrea (trad.) - 248

 Balogh Béla - 53

 Balogh Géza (trad.) - 217

 Baltador, Lia (trad.) - 128

 Baltă, Nicolae (pref. ; trad. ; note) - 370

 Bangó Margit (antolog.) - 138

 Bantaş, Andrei - 225-226

 Barangă, Mădălina (postf.) - 401

 Barber, Richard - 68

 Barbier, Frédéric - 1

 Barkóczi András (red. ; text) - 202

 Barone, Orlando (red.) - 374

 Barrineau, Nancy (note) - 300

 Bart István - 178

 Bartos Tibor (trad.) - 340

 Batiz Judit (trad.) - 13

 Bauer-Böckler, Hans-Peter - 182

 Baumgarten, Alexander Gottlieb - 35

 Baveystock, Sacha - 131

 Bayer, Günter - 176

 Băciuţ, Nicolae - 69-70, 89, 382-386, 398

 Băciuţ, Nicolae (antolog. ; ed.) - 211

 Bădulescu, Bogdan (trad. ; ed. ; note) - 361

 Băileşteanu, Fănuş - 20

 Bărnuţiu, Simion - 39

 Beck András (trad.) - 243

 Beecher-Stowe, Harriet - 265

 Beke Albert - 242, 458

 Beke György - 509

 Béky Bognár Attila (trad.) - 14

 Belső Nóra - 49

 Belt, Henk van den - 83

 Benchiu, Mihaela (trad.) - 3

 Bencsik Klára - 165

 Benedek András (trad.) - 32

 Benedek Elek - 459

 Bennett, Bija - 156

 Bentch, Lorri - 83

 Berényi Gábor (trad.) - 120

 Berindei, Ioana - 387

 Berkics Mihály (trad.) - 102

 Bernhard, Thomas - 349

 Bernhardt-Lörinczi, Mona (trad.) - 321