0  GENERALITĂŢI

 

1. SILVESTRI, ARTUR. Der archetypus der skytischen Mönche : Essays zum "Parallelen Byzanz" / Artur Silvestri. - Stuttgart : Agero, 2006

80 p. : il.; 21 cm

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-87742-1-7

930.85(=135.1)(0:82-4)                                        008(=135.1)

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI                               2. CULTURĂ ROMÂNĂ

II 86011 ; 008/S55

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

2. PLOTAIN, ISAAC. Ştiinţe secrete : Toţi suntem oameni de ştiinţă, fără să ne dăm seama! / Isaac Plotain; Traducere de Iulia Mănescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

144 p.; 23 cm - (Universuri secrete).

Bibliografie p. 142

ISBN 973-8951-19-4

113/119                  001.94                    082.1 Universuri secrete

1. FENOMENE NEELUCIDATE

III 28485 ; 001/P72

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

3. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului / Editor Ion Văduvă Poenaru. - Bucureşti : Geneze, 1999

8 vol.

vol. 8 : Dimensiunile culturii şi civilizaţiei ţărăneşti - 560 p. : il.

ISBN 973-9099-84-7

008(=135.1)(031)                  001(=135.1)(031)

1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI                         2. CULTURĂ ROMÂNĂ

L-008/E52

01   Bibliografie. Cataloage

 

4. ROTARU, FLORIN. Bibliografia cărţii bucureştene de la origini până în prezent (1494-2006) / dr. Florin Rotaru. - Bucureşti : Editura Biblioteca Bucureştilor, 2006

vol.

ISBN 973-8369-39-8

ISBN 978-973-8369-39-9

Partea I 1494-1918. vol. 2 : D-K - 1349 p. – ISBN 978-973-8369-23-8

015(498 Bucureşti)"1494/2006"                        019.9(498 Bucureşti)"1494/2006"

1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ (catalog)

III 28255 ; 01/R82

02   Biblioteconomie

 

5. ŢARĂLUNGĂ, LUCIA. Sighişoara - Orizonturi de cultură / Lucia Ţarălungă. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

164 p. : il.

Note de subsol

ISBN 978-973-1728-39-1

027(091)(498 Sighişoara)                    908(498 Sighişoara)            

37"-/1914"(498 Sighişoara)

II 86056 ; 02/T22

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

6. REISACH, ULRIKE. Europa [Enciclopedia Rao] / de dr. Ulrike Reisach şi dr. Rainer Köthe ; ilustraţii de Giuliano Fornari, Frank Kliemt, Joachim Knappe ; hărţi de Michaela Schneider ; traducere din limba germană Ana Sylvester. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2007

50 p. : il. color, h. color - (Ce şi cum).

ISBN 978-973-717-145-0

061.1 EU(031.053.2)             908(4)(031.053.2)  082.1 Ce şi cum

06/R42

 

070   Ziaristică. Presă

 

7. COSMA, ELA. Presa săsească şi revoluţia în Transilvania la 1848/1849 Presa săsească şi revoluţia în Transilvania la 1848/1849 = Sächsische Presse und Revolution in Siebenbürgen 1848/1849 / Ela Cosma; Traducerea textelor = Übersetzung von Ela Cosma. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2002 - Gundelsheim/Neckar : Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg

447 p.; 20 cm

Note de subsol

ISBN 3-929848-26-0

ISBN 973-610-086-3

070.484(=112.2)(498.4)"1848/1849

II 86076 ; 070/C74

1   FILOSOFIE

 

8. BERG, YEHUDA. Puterea Kabbalei : Tehnologie pentru suflet / Yehuda Berg ; traducere din limba engleză Petru Iamandi. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

320 p.

Titl. orig. : The Power of Kabbalah

ISBN 978-973-103-159-0

141.331.5                               296.65

1. CABALA

I 18723 ; 1/B47

 

9. BOBOC, ALEXANDRU. Filosofi contemporani : Fenomenologie, hermeneutică şi ontologie (de la Brentano şi Nietzsche la Heidegger şi Sartre) / Alexandru Boboc. - [Cluj Napoca] : Grinta, 2006

268 p.

Note de subsol

ISBN 973-7651-78-2

ISBN 978-973-7651-78-5

14(100):929                           929:14(100)                           165.62

1. HERMENEUTICĂ                          2. ONTOLOGIE

III 28467 ; 1/B60

 

10. COMTE-SPONVILLE, ANDRÉ. Cea mai frumoasă istorie a fericirii / André Comte-Sponville, Jean Delumeau, Arlette Farge ; Traducere din limba franceză de Marina Mureşan Ionescu. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

160 p. - (Demonul teoriei).

Note de subsol

ISBN 978-973-124-081-7

082.1 Demonul teoriei                         17.036.1                 233.13                  159.923.2

1. FERICIRE                         2. PARADIS                     3. SENTIMENTE. EMOŢII

II 86085 ; 1/C63

 

11. ELIADE, MIRCEA. Arta de a muri : Antologie / Mircea Eliade ; Selecţie de texte şi note Magda Ursache şi Petru Ursache. - Ediţia a 3-a adăugită şi îmbunătăţită - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

480 p.

Note de subsol

Note p. 456-474

Indice de titluri p. 475-477

ISBN 973-757-033-2

ISBN 978-973-757-033-8

141.32                    291.1

1. FILOZOFIE ORIENTALĂ                             2. EXISTENŢIALISM

II 86115 ; 1/E38

 

12. FRECHET, GILLES. Fenomenele vibratorii ale casei noastre / Gilles Frechet; Traducere de Daniela Cristina Vintilă. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

173 p. : tab.; 23.4 cm - (Universuri secrete).

ISBN 978-973-145-012-4

113/119                    159.922.26                133:747               082.1 Universuri secrete

1. FENOMENE NEELUCIDATE                       2. COSMOLOGIE

III 28481 ; 133/F89

 

13. PALEOLOGU, ALEXANDRU. Amicus Plato sau ...despărţirea de Noica : urmat de un interviu realizat de Constantin Iftime / Al. Paleologu ; interviu de Constantin Iftime ; Cuvânt înainte de Cristian Bădiliţă. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

134 p.

ISBN 973-7833-32-5

821.135.1-94                          14(100)                   14(498) Noica, Constantin

1. FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Noica, Constantin)

2. SISTEME FILOZOFICE

I 18746 ; 1/P14

 

14. TOO, LILLIAN. Feng Shui : Ghidul practic ilustrat / Lillian Too; Traducere de Mihaela Mazilu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

218 p. : il. color, fig.; 26.7 cm

Glosar p. 216-217

ISBN 973-7995-55-4

159.922.26(510)                    398.34(510):118

133(510)                 113/119(510)

3. FENG SHUI                      2. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

IV 6449 ; 133/T75

 

15. TOO, LILLIAN. Cartea de aur : Căi înţelepte către sănătate, prosperitate şi fericire : 365 de cugetări zilnice care îţi vor îmbogăţi viaţa / Lillian Too; Traducere de Cristian Matei. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

371 p.; 16.5 cm

Titl. orig : Book of Gold

ISBN 973-7995-56-2

133(0:82-84)

1. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR                   2. SPIRITUALITATE

I 18752 ; 133/T75

 

16. TOO, LILLIAN. Atrageţi abundenţa prin Feng Shui / Lillian Too; Traducere de Iulia Mănescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2004

124 p. : il.; 27 cm

Index p. 122-124

ISBN 973-7995-20-1

398.34(510):118                    133(510)   113/119(510)

1. FENG SHUI                      3. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

IV 6450 ; 133/T75

159.9   Psihologie

 

17. HUBBARD, RON L. Önelemzés / L. Ron Hubbard. - [Pécs] : Alexandra Kiadó, 1996

252 p. : tab. + disc perforat din hârtie

Note de subsol

Glosar p.239-252

Titlul original : Self Analysis

ISBN 963-367-054-3

159.923.2                               159.9.072

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

II 86077 ; 159.9/H91

 

18. HUBBARD, RON L. Mijloace pentru locul de muncă / L. Ron Hubbard. - Braşov : Mix, 2006

56 p.

Glosar p. 43

ISBN 973-8471-47-8

ISBN 978-973-8471-47-4

159.9.019.4:331                     331:159.9.019.4                     159.923.2:331

1. PSIHOLOGIA MUNCII

I 18735 ; 159.9/H91

 

19. HUBBARD, RON L. Copiii / L. Ron Hubbard. - Braşov : Mix, 2006

64 p. : il.

Glosar p. 46-47

ISBN 973-8471-52-4

ISBN 978-973-8471-52-8

159.922.74                             173.5/.7

1. PSIHOLOGIA COPILULUI                           2. COMPORTAMENT(copii)

3. EDUCAŢIA COPILULUI

I 18736 ; 159.9/H91

 

 

20. HUBBARD, RON L. Cauza represiunii / L. Ron Hubbard. - Braşov : Mix, 2006

64 p. : il.

ISBN 973-8471-50-8

ISBN 978-973-8471-50-4

159.923

1. PERSONALITATE                         2. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

I 18737 ; 159.9/H91

 

21. JOHNSON, JINNY. Simţurile / Jinny Johnson ; Traducere din limba engleză Ana Maria Hodorog. - Oradea : Aquila'93, 2006

48 p. : il. color

Index p. 48

ISBN 973-714-101-6

ISBN 978-973-714-101-9

591.185                  159.931/.936                 611.84.88                        030:087.5

1. CARTE PENTRU COPII

159.9/J69

 

22. JOHNSON, JINNY. Érzékek / Jinny Johnson ; Fordította Sarka Edina. - Debrecen : Patricia, 2006

48 p. : il. color

Index p. 48

ISBN 963-87249-3-5

087.5(031)              030:087.5               611.84/.88              159.931/.936

1. PSIHOLOGIA SIMŢURILOR

159.9/J69

 

23. OSHO. Maturitatea : Responsabilitatea de a fi tu insuţi / Osho; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

108 p.; 21 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Maturity. The Responsability of Being Oneself

ISBN 973-7995-98-8

159.923.2                               159.922.62

1. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

II 86170 ; 159.9/O-83

24. OSHO. Libertatea : Curajul de a fi tu insuţi / Osho; Traducere de Cristian Matei; Revizor de traducere Iulia Mănescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

131 p.; 20.8 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Freedom

ISBN 973-8951-36-4

ISBN 978-973-8951-36-5

159.923.2                               123.1

1. LIBERTATE INDIVIDUALĂ

II 86162 ; 159.9/O-83

 

25. OSHO. Intuiţia : Cunoaşterea dincolo de logică / Osho; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

125 p.; 20.9 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Intuition. Knowing Beyond Logic

ISBN 973-7995-96-1

ISBN 978-973-7995-96-4

159.956

1. PERSONALITATE                         2. INTUIŢIE

II 86172 ; 159.9/O-83

 

26. OSHO. Inteligenţa / Osho; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

156 p.; 20.8 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Intelligence. The Creative Response to Now

ISBN 973-7995-95-3

ISBN 978-973-7995-95-7

159.955.6                               159.955.2

1. PERSONALITATE                         2. INTELIGENŢĂ

II 86158 ; 159.9/O-83

 

27. OSHO. Curajul : Bucuria de a trăi periculos / Osho; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

139 p.; 20.8 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Courage. The Joy of Living Dangerously

ISBN 973-7995-91-0

ISBN 978-973-7995-91-9

159.923.2                               159.947.2

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII          2. PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR

II 86163 ; 159.9/O-83

 

28. OSHO. Creativitatea : Descătuşarea forţelor interioare / Osho; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

125 p.; 20.8 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Creativity. Unleashing the Forces Within

ISBN 973-7995-93-7

ISBN 978-973-7995-93-3

159.928.23                             159.954.4

1. PERSONALITATE                         2. CREATIVITATE

II 86160 ; 159.9/O-83

 

29. OSHO. Conştientizarea : [cheia pentru a trăi în armonie] / Osho; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

153 p.; 20.7 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Awerness

ISBN 973-7995-90-2

ISBN 978-973-7995-90-2

159.923.2

1. PERSONALITATE                         2. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

II 86171 ; 159.9/O-83

 

30. OSHO. Compasiunea : Suprema înflorire a iubirii / Osho; Traducere de Gabriela Mustăreaţă. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

167 p.; 20.8 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Compassion

ISBN 973-8951-25-9

ISBN 978-973-8951-25-9

159.942.52

1. PERSONALITATE                         2. SENTIMENTE. EMOŢII

II 86159 ; 159.9/O-83

 

31. OSHO. Bucuria : Fericirea care vine din interior / Osho; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

131 p.; 20.8 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : Joy

ISBN 973-8951-35-6

ISBN 978-973-8951-35-8

159.923.2                               159.942.5

1. PERSONALITATE                         2. SENTIMENTE. EMOŢII

II 86161 ; 159.9/O-83

 

32. A paranormális jelenségek könyve / Fordította Sarka Edina. - Debrecen : Patricia, 2007

128 p. : il. color

Indici p. 125-127

ISBN 978-963-87315-8-6

030:159.961                           159.961(031)

1. PARANORMAL                             2. PARAPSIHOLOGIE

IV 6447 ; 159.9/P32

 

33. SZÉKELY ATTILA, S. Tudat-rendszer a tudat-biopszichológiában / S. Székely Attila. - Budapest : Közdok, 2006

50 p.; 24 cm

Bibliografie p. 45-50

Rezumat în lb. eng. p. 43-44

ISBN 963-552-393-9

159.91                    159.92                    159.922                  159.923.2

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

III 28426 ; 159.9/S99

 

34. SZÉKELY ATTILA, S.. A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai / S. Székely Attila. - Budapest : Közdok, 2006

70 p.; 24 cm

Bibliografie p. 60-70

ISBN 963-552-392-0

159.9.016                               159.923.2

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

III 28431 ; 159.9/S99

 

35. SZÉKELY ATTILA, S.. Stadiul terminal al vieţii în psihologia sănătăţii / Attila S. Székely. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2006

104 p.; 24 cm

Bibliografie p. 100-104

ISBN 973-8406-22-6

ISBN 978-973-8406-22-3

159.91                    159.922.63                             613.98                    236.1

1. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR                         2. GERONTOLOGIE

III 28430 ; 159.9/S99

 

36. SZÉKELY ATTILA, S.. A magatartás multidiszciplináris tudománya : Tankönyv orvostanhallgatóknak / S. Székely Attila. - Budapest : Közdok, 2006

131 p. : fig.; 24.1 cm

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 963-552-394-7

159.9.019.4                            316.622

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

2. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

III 28428 ; 159.9/S99

 

37. SZÉKELY ATTILA, S.. Conştienţa / Attila S. Székely. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2006

40 p.; 24.2 cm

Bibliografie p. 35-40

Rezumat în lb. eng. p. 32-34

ISBN 973-8406-21-8

ISBN 978-973-8406-21-6

159.922                                  159.923/.2

1. CONŞTIINŢĂ(psihologie)                            2. PSIHOLOGIE(conştiinţă)

III 28429 ; 159.9/S99

 

38. SZÉKELY ATTILA, S.. Biopsihologia conştiinţei : Noţiuni introductive / Attila S. Székely. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2006

44 p.; 24 cm

Rezumat în lb. eng. p. 39-40

Bibliografie p. 41-42

ISBN 973-8406-20-X

ISBN 978-973-8406-20-9

159.922                  159.923.2                    159.92                      159.91

1. CONŞTIINŢĂ(psihologie)                            2. BIOPSIHOLOGIE

III 28427 ; 159.9/S99

 

39. TOO, LILLIAN. Descoperă-te pe tine însuţi : Înţelege-ţi mintea. Cunoaşte-ţi corpul. Hrăneşte-ţi spiritul. Realizează-ţi potenţialul / Lillian Too; Traducere de Simona Pelin. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

220 p. : il. color, fig.; 26.2 cm

Titl. orig. : Discover Yourself

ISBN 978-973-8951-93-8

133.52(510)                           133.2                      159.923

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII                     2. SPIRITUALITATE

IV 6448 ; 159.9/T75

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

40. VEDINAŞ, TRAIAN. Antropologie şi sincronism / Traian Vedinaş. - Cluj Napoca : Grinta, 2007

168 p. : tab.

Bibliografie p. 158-164

ISBN 978-973-126-012-9

165:572                  572:165                  141.155                  801.73

1. ANTROPOLOGIE CULTURALĂ    2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

3. HERMENEUTICĂ

II 86078 ; 16/V41

 

 

 

17   Morală. Etică

 

41. AHMAD IBN SOULEIMAN. Cartea voluptăţii : Arta amorului la arabi / Ahmad Ibn Souleiman; Traducere din turceşte de Abdul-Haqq Effendi; Versiunea în limba română Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2002

165 p. : il.; 19.8 cm - (Element).

ISBN 973-85047-4-0

613.88(=411.21)                    176(=411.21)                         082.1 Element

1. MORALĂ SEXUALĂ                   2. COMPORTAMENT SEXUAL

II 86164 ; 17/A29

 

42. HUBBARD, RON L.. Az út a boldogsághoz : Ésszerű útikalauz a jobb élethez [1996] / [L.Ron Hubbard]. - Budapest : ABLE, [1996]

80 p.

ISBN 963-04-6854-9

171                         172                         316.752

1. ETICĂ SOCIALĂ                           2. MORALA ŞI SOCIETATEA

I 18733 ; 17/H91

 

43. HUBBARD, RON L.. Der Menschenfreund : Der Weg zur Selbstachtung / L. Ron Hubbard. - s.l. : s.n., [1995]

88 p. : il. - (Ron).

ISBN 87-7816-251-3

159.923.2                               172                         171

1. ETICĂ SOCIALĂ

IV 6443 ; 17/H91

 

44. HUBBARD, RON L.. Căsnicia / L. Ron Hubbard. - Braşov : Mix, 2006

56 p. : il.

ISBN 973-8471-48-6

ISBN 978-973-8471-48-1

173.1

1. MORALA FAMILIEI

I 18739 ; 17/H91

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

45. AGÂRBICEANU, ION. Faţa de lumină a creştinismului : meditaţii [Agârbiceanu, Ion] / Ion Agârbiceanu ; Prefaţă şi ediţie îngrijită de Mircea Popa. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

200 p.

ISBN 973-757-002-2

ISBN 978-973-757-002-4

230.1

1. CREŞTINISM                  2. TEOLOGIE MISTICĂ

II 86131 ; 2/A26

 

46. ARSENIE PAPACIOC, ARHIM.. Cuvânt despre bucuria duhovnicească : Convorbiri / Arhim. Arsenie Papacioc. - Ediţia a 2-a îngrijită de Fabian Anton - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

208 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 26).

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS  Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

ISBN 973-7833-72-4

241.51                                    234                         082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BISERICA CREŞTINĂ                   2. MORALĂ CREŞTINĂ

II 86144 ; 2/A83

 

47. BRUNEL, HENRI. Cele mai frumoase povestiri Zen / Henri Brunel; Traducere Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

255 p. : il.; 23.5 cm - (Element).

Titl. orig : Les plus beaux contes zen

ISBN 973-7995-65-1

294.3(0:82-94)                       244:294.3                               082.1 Element

1. IGIENĂ MENTALĂ             2. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

III 28479 ; 2/B85

 

 

 

 

48. BRUNEL, HENRI. Anul Zen / Henri Brunel; Traducere Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, s.a.

380 p.; 20.2 cm - (Element).

Titl. orig : L'année  Zen

ISBN 973-8951-09-7

ISBN 978-973-8951-09-9

294.3(0:82-94)                       244:294.3                               082.1 Element

1. IGIENĂ MENTALĂ             2. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

II 86173 ; 2/B85

 

49. CIOBANU, VICTORIA-VALERIA. Timpul care acuză : Documentele procesului intentat unui grup de preoţi şi credincioşi greco-catolici care au activat după 23 august 1944 : (Informaţii-document) / Victoria-Valeria Ciobanu. - [Oradea] : Logos'94, 2006

183 p.

ISBN 973-8479-14-2

ISBN 978-973-8479-14-2

282(498)                 322(498)

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(România)

III 28458 ; 2/C51

 

50. CORNEANU, NICOLAE, MITROPOLIT. Patristica - filosofia care mângâie / ÎPS Nicolae Corneanu. - Ediţie îngrijită de Fabian Anton - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

198 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 24).

Note de subsol

ISBN 973-7987-56-X

248                         246                         082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BISERICA CREŞTINĂ         2. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

II 86148 ; 2/C72

 

51. DAMIAN, THEODOR. Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei / Theodor Damian ; Cu o prefaţă de Pr. prof. univ. dr. Dumitru Radu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

222 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 20).

ISBN 973-7987-16-0

248.143                                  082.1 Biblioteca ortodoxă

1. SIMBOLURI RELIGIOASE                           2. ICOANE

3. ICONOCLASM

II 86155 ; 2/T61

 

52. LAZAR PUHALO. Sufletul, trupul şi moartea / Lazăr Puhalo ; Traducere de Virgil Baidoc ; prefaţă de George Papademetriou. - Ediţia a 2-a îngrijită de Fabian Anton - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

228 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 29).

Note de subsol

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS  Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

ISBN 973-7833-17-1

248.143                  082.1 Biblioteca ortodoxă

1. CREŞTINISM                                  2. MORALĂ CREŞTINĂ

3. TEOLOGIE ORTODOXĂ

II 86155 ; 2/T61

 

53. LAZAR PUHALO. Căile ortodoxiei contemporane / ÎPS Lazar Puhalo ; Traducere de Mihnea Gafiţa. - Ediţie îngrijită de Fabian Anton - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

160 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 13).

ISBN 973-7833-72-4

231.01/232                             234.2                      082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

II 86147 ; 2/L32

 

54. Lecţiile Zen : Arta de a conduce / Traducere în limba engleză de Thomas Cleary; Traducere în limba română de Voicilă Veronica. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, s.a.

XXII, 143 p.; 20.8 cm - (Element).

Titl. orig : Zen Lessons

ISBN 973-8951-00-3

ISBN 978-973-8951-00-6

244:294.3                               082.1 Element

1. IGIENĂ MENTALĂ

2. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

II 86174 ; 2/L37

 

55. LUCACI, FLOREA. Propoziţii biblice : interpretări logico-filosofice / Florea Lucaci. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

227 p.

Note de subsol

Indice p. 221-223

ISBN 973-7833-20-1

22.06                                      082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BIBLIE                              2. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

II 86121 ; 2/L84

 

56. MARCU, VASILE. Episcopul Demetriu Radu : Episcop al Diecezei Oradea, 1903-1920, asasinat în Senatul României : Viaţa şi opera martirului. Satul natal Rădeşti, monografie reprodusă după dr. Iacob Radu, fratele episcopului / Dr. Vasile Marcu ; Prefaţă de Liviu Petrina, "Pro memoria" de Teofil Liviu Hossu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

196 p.: il., tab.

Note de subsol

Anexe p. 170-192

ISBN 973-7833-47-3

262.12 Demetriu Radu, episcop

929 Demetriu Radu, episcop

1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

II 86121 ; 2/D30M

 

57. Mari duhovnici români despre rugăciune / Arhim. Cleopa Ilie, Arhim. Teofil Părăian, Arhim. Arsenie Papacioc.... - Ediţia a 2-a îngrijită de Fabian Anton - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

284 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 30).

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS  Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

ISBN 973-7833-72-4

248.143                                  082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BISERICA CREŞTINĂ                   2. CREŞTINISM

II 86155 ; 2/T61

 

 

 

 

58. MAXWELL-STUART, P.G.. Cronica papilor : Domniile papale de la Sf. Petru pînă în prezent : cu 317 ilustraţii 112 color / P.G. Maxwell-Stuart ; traducere din limba engleză Carmen Ion. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2006

248 p.  : tab., il. în parte color, h.

Bilbliografie p. 241-242

Indice p. 244-248

ISBN 978-973-717-131-3

27(031)                   030:262.13(091)                    262.13(091)(031)

929:262.13(031)

1. PAPI                  2. BIOGRAFII COLECTIVE(papalitate)

III 28451 ; 2/M51

 

59. MÁRTON ÁRON. Bérmálás / Márton Áron. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

215 p.; 20 cm - (Márton Áron hagyatéka ; 2).

Note de subsol

ISBN 973-599-255-8

ISBN 978-973-599-255-2

082.1 Márton Áron hagyatéka          265.31/.34              248.153

1. RELIGIE CREŞTINĂ                      2. DOCTRINĂ RELIGIOASĂ

II 86059 ; 2/M43

 

60. MESAROŞ, SIMION. Reflecţii şi dezvăluiri / Simion Mesaroş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2004

145 p.; [8] p. il.; 20.5 cm - (Lumina [Risoprint]).

Note de subsol

ISBN 973-656-599-8

322(498)                 281.95(091)                           082.1 Lumina

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(România)

II 86067 ; 2/M60

 

61. MÉRIC, PHILIPPE DE. Yoga fără posturi / Philippe de Méric; Traducere de Mihai Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, s.a.

236 p. : fig.; 21 cm - (Element).

Anexă p. 229-234

ISBN 973-8951-03-8

ISBN 978-973-8951-03-7

159.913                  159.947.3               294.527                  082.1 Element

1. DISCIPLINĂ MENTALĂ                             2. MOD DE VIAŢĂ

II 86167 ; 2/M59

 

62. NIFON BĂRBIERU, IEROM.. Luxul şi biserica / Ierom. Nifon Bărbieru ; Ediţie îngrijită şi postfaţă de Fabian Anton. - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

96 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 8).

Note de subsol

Bibliografie p. 94-95

Biografie p. 92-93

ISBN 973-86312-3-8

241.537                  177.4                      082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BISERICA CREŞTINĂ                   2. MORALĂ RELIGIOASĂ

II 86133 ; 2/N72

 

63. NIŢĂ, ALEXANDRU MIHAIL. Desfigurarea şi transfigurarea lumii / Alexandru Mihail Niţă ; Prefaţă de Răzvan Codrescu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

230 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 34 ; Seria Munte Athos).

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS  Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

ISBN 973-757-024-3

ISBN 978-973-757-024-6

234.23                    242.11                    246                         082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BISERICA ORTODOXĂ GRECEASCĂ

II 86145 ; 2/N79

 

64. OANCEA, ZOSIM, PREOT. Popasuri omiletice la duminici şi sărbători / Pr. Zosim Oancea. - Ediţia a 2-a îngrijită de Fabian Anton - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

336 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 28).

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS  Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

ISBN 973-7987-38-1

251                         082.1 Biblioteca ortodoxă

1. SĂRBĂTORI RELIGIOASE

II 86142 ; 2/O-11

 

65. OSHO. Vedanta : 7 paşi spre samadhi : Comentarii la Upanishada Akshya / Osho; Traducere de Lidia Grădinaru. – Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2004

349 p.; 23.5 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

ISBN 973-7995-18-X

294.527                  082.1 Element

1. YOGA                               2. IGIENĂ MENTALĂ

III 28476 ; 2/O-83

 

66. PALEOLOGU, ALEXANDRU. Moştenirea creştină a Europei / Al. Paleologu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

126 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 12).

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS  Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

ISBN 973-86470-1-0

21                           215                         082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BISERICA CREŞTINĂ                   2. CREŞTINISM

II 86153 ; 2/P14

 

67. POPESCU, HRISTACHE. Omul între ştiinţă şi Dumnezeu / Hristache Popescu. - s.l. : Editura H.P., s.a.

320 p. : fig.

Bibliografie p. 317-320

ISBN 973-99046-7-X

22.01                      215

1. RELIGIE                            2. BIBLIE(interpretare)

II 86184 ; 2/P81

 

68. POPESCU, HRISTACHE. Înţelepciunea bibliei şi actualitatea : texte tematice adnotate / Hristache Popescu. - Ediţia a 2-a - s.l. : Editura H.P., 2006

489 p.

Bibliografie p. 488-489

ISBN 973-99046-8-8

22

1. RELIGIE                            2. BIBLIE(interpretare)

II 86185 ; 2/P81

 

69. SILVESTRI, ARTUR. Secretul "Rugului aprins" : Pornind de la câteva documente despre Mitropolitul Tit Simedrea / Artur Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2007

24 p.; 20.5 cm

ISBN 978-973-7609-21-2

929 Simedrea, Tit                 262.12:281.95 Simedrea, Tit

1. MITROPOLIE(Simedrea, Tit)

II 86036 ; 2/S56S

 

70. ŞOVRE LAVRENTIE, IEROM.. Canon de rugăciune şi post pentru naşterea de prunci / Ierom. Lavrentie Şovre ; Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte Fabian Anton. - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

204 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 17).

ISBN 973-7987-03-09

243                         082.1 Biblioteca ortodoxă

1. CARTE DE RUGĂCIUNI

I 18744 ; 2/L29

 

71. TEOFIL PĂRĂIAN, ARHIM.. Fericirile [Teofil Parăian, Arhim] / Tâlcuite de Arhim. Teofil Părăian. - Ediţie îngrijită de Anton Fabian - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

69 p. - (Biblioteca ortodoxă).

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

ISBN 973-7987-34-9

22.06                      226.2                      082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BIBLIE(interpretare)                       2. EVANGHELIA DUPĂ LUCA

3. EVANGHELIA DUPĂ MATEI

I 18751 ; 2/T42

 

72. TIMUŞ, GHERASIM, EPISCOP. Sfintele creştinismului : dicţionar / PS Gherasim Timuş. - Ediţie îngrijită de Fabian Anton - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

248 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 16).

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS  Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

ISBN 973-86470-2-9

235.5-055.2(038)                   030:235.5-055(038)               082.1 Biblioteca ortodoxă

1. BISERICA CREŞTINĂ   2. SFINŢI

3. SFINŢI(dicţionar)                           4. CREŞTINISM

II 86154 ; 2/T61

 

73. ŢUŢEA, PETRE. Mircea Eliade [Ţuţea, Petre] / Petre Ţuţea. - Ediţie îngrijită de Tudor B. Munteanu - Cluj-Napoca : Eikon, 2007

162 p.

Note de subsol

Glosar p. 147-153

Indice p. 155-160

ISBN 978-973-757-042-0

291.01                    929 Eliade, Mircea

1. FILOZOFIA RELIGIEI                    2. BIOGRAFIE(Eliade, Mircea)

I 18748 ; 2/E38T

 

74. Viaţa şi minunatele fapte ale Părintelui Dometie Manolache : Carte apărută cu binecuvântarea  ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului / Prefaţă de Monahia Eudoxia Manolache. - Ediţie îngrijită de Fabian Anton - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

152 p. - (Biblioteca ortodoxă ; 5).

ISBN 973-86182-3-1

254.41                    929 Dometie Manolache, preot         082.1 Biblioteca ortodoxă

1. PREOŢI                             2. RELIGIE ORTODOXĂ

II 86112 ; 2/D65

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

75. NEWPORT, FRANK. Cât de mult contează sondajele de opinie? : De ce conducătorii ar trebui să ţină cont de înţelepciunea oamenilor / Frank Newport; Traducere din limba engleză Raluca Tănăsescu. - Bucureşti : ALLFA, 2007

238 p.; 23.8 cm

Note la sf. capitolelor

ISBN 978-973-724-074-3

316.654                  316.653                  303.5                      303.833.3

1. OPINIE PUBLICĂ                                          2. SONDAJ(sociologie)

3. METODE CERCETARE                 4. METODE SOCIOLOGICE

III 28438 ; 303/308/N56

311/314   Statistică. Demografie

 

76. RADU, GHEORGHE. Catolicii din judeţul Neamţ în secolul XX : Aspecte istorice şi demografice / Gheorghe Radu. - Piatra Neamţ : Editura Conta, 2007

149 p. : h., tab; 20.5 cm

Note de subsol

Anexe p. 117-145

ISBN 973-88103-6-1

ISBN 978-973-88103-6-5

282(498-35 Neamţ)"19"                      314.18(498-35 Neamţ)"19"

94(498-35 Neamţ)"19"

1. CATOLICISM(România)(istoric)

II 86062 ; 311/314/R17

316  Sociologie

 

77. Alegerile generale 2004 : O perspectivă sociologică / Coordonatori Traian Rotariu, Mircea Comşa ; Prefaţă Mircea Comşa. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

200 p. : tab., fig. - (Universitas [Eikon] ; Sociologie).

Anexe  p. 182-196

ISBN 973-7833-35-X

316.334.3(498)"2004"                          324(498)"2004"                    082.1 Universitas

1. SOCIOLOGIE POLITICĂ

II 86109 ; 316/A36

 

78. CHIRIBUCĂ, DAN. Tranziţia postcomunistă şi reconstrucţia modernităţii în România / Dan Chiribucă. - Cluj-Napoca : Editura Dacia, 2004 : Eikon

272 p. : tab. - (Universitas [Eikon] ; Socilogie).

Anexe p. 249-260

Bibliografie p. 261-269

Note de subsol

ISBN 973-35-1843-3

ISBN 973-79-87-60-8

316.334.3(498)"1990/20"                     339.13.012.42(498)"1990/20"

082.1 Universitas

1. ECONOMIE DE PIAŢĂ                 2. ECONOMIE POLITICĂ

3. POLITICĂ ECONOMICĂ

II 86113 ; 316/C43

 

79. DENNI, BERNARD. Sociologia politicului / Bernard Denni, Patrick Lecomte ; Traducere de Marta Nora Ţărnea. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

2 vol. - (Universitas [Eikon] ; Sociologie).

ISBN 973-7987-23-3

Vol.1 - 279 p. : tab., fig. - Note de subsol. - Bibliografie p. 251-271. - Anexă p. 273-274. - ISBN 973-7987-24-1

Vol.2 - 207 p. : fig., tab. - Bibliografie p. 181-199. - Anexă p. 201-202. - Note de subsol. - ISBN 973-9787-25-X

316.334.3                                               082.1 Universitas

3. SOCIOLOGIE POLITICĂ

II 86108(1-2); 316/D32

 

80. HEEPER, ASTRID. Tehnici de negociere : Pregătirea, strategiile folosite şi încheierea cu succes a unei negocieri / Astrid Heeper, Michael Schmidt; Traducere de Paul Florin Ciobanu. - Bucureşti : BIC All, 2007

121 p. : fig.; 15.8 cm - (Pocket Business).

Bibliografie p. 117

Index p. 119-121

ISBN 978-973-571-703-2

316.472.42                             082.1 Pocket Business

1. INFLUENŢARE(manipulare)                        2. RELAŢII SOCIALE

I 18713 ; 316/H43

 

81. HUBBARD, RON L.. Componentele înţelegerii / L. Ron Hubbard. - Braşov : Mix, 2006

56 p. : il.

Glosar p. 30-31

ISBN 973-8471-49-4

ISBN 978-973-8471-49-8

316.47                    316.77

1. COMPORTAMENT                       2. COMUNICARE SOCIALĂ

I 18734 ; 316/H91

 

82. JURCAN, DAN. Identitate şi societate : modele aspiraţionale în tranziţie / Dan Jurcan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

186 p. : fig., tab., il. - (Universitas [Eikon] ; Sociologie).

Note de subsol

Bibliografie p. 181-184

ISBN 973-7833-01-5

316.613.5                               316.61                    082.1 Universitas

1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ                               2. SOCIOLOGIE(personalitate)

II 86146 ; 316/J92

 

83. Maestrul şi universitatea : Achim Micu la 75 de ani / Cu un cuvânt înainte de Prof. univ. dr. Ilie Bădescu. - Ediţie îngrijită de Vasile George Dâncu - Cluj-Napoca : Eikon, 2007

479 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 353-368

ISBN 978-973-757-062-8

316(498) Mihu, Achim                        316.2

1. SOCIOLOGIE(teorii)                       2. BIOGRAFIE(Mihu, Achim)

II 86116 ; 316/M71

 

84. România socială : Drumul schimbării şi al integrării europene : Conferinţa Anuală a Asociaţiei Române de Sociologie şi al Asociaţie Române de promovare a Asistenţei Sociale - Cluj-Napoca 7-8 mai 2004 / (Coordonatori) Petru Iluţ, Laura Nistor, Traian Rotariu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

3 vol. - (Universitas [Eikon] ; Asistenţă socială).

ISBN 973-7833-25-2

Vol. 1 : 1.Acces rural. 2.Demografia şi migraţia - 442 p. : fig., tab. - Note de subsol. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-7833-25-2

Vol. 2 : 3. Contribuţia sociologiei la dezvoltarea socială. 4. Interdisciplinaritatea şi psihosociologia în abordarea comportamentului social. 5. Istoria sociologiei, teorie socială. 6. Politică şi comunicare socială. - 488 p. : tab, fig. - Note de subsol. - Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-7833-27-9

Vol. 3 : 7. Politici sociale, Comunitate şi tranziţie. 8. Practici în asistenţa socială : copii, vârstnici,persoane cu nevoi speciale. 9. Restructurarea învăţământului. Spaţiul de justiţie. - 352 p. : tab., fig. - Note de subsol. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-7833-28-7

316(042)                 36(042)                   082.1 Universitas

1. SOCIOLOGIE RURALĂ

II 86156(1-3); 316/R70

32  Politică

 

85. DÂNCU, VASILE SEBASTIAN. Politica inutilă / Vasile Sebastian Dâncu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2007

254 p.

ISBN 978-973-757-053-8

321.01                    32(498)

1. FILOZOFIA PUTERII                    2. FILOZOFIE POLITICĂ

II 86124 ; 32/D15

 

86. DESSART, FRANCIS. Onoare naţională şi solidaritate umană : Itinerariul spiritual al lui Gandhi / Prof. dr. Francis Dessart; Postfaţă : "Revoluţia Tăcută" de Artur Silvestri; Traducere de Jeanne Lutic. - Bucureşti : Carpathia Press, 2006

56 p.; 20.5 cm

Note de subsol

ISBN 973-7609-13-1

327.36(540)                           327.362:929 Gandhi, Mohandas Karamchand

929 Gandhi, Mohandas Karamchand

1. INDIA                               3. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(pacifism)

II 86035 ; 327/G18D

 

87. GIURESCU, DINU C.. Falsificatorii : "Alegerile" din 1946 / Dinu C. Giurescu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2006

384 p. : tab.

Carte editată de Centrul de Istorie a Românilor "Constantin C. Giurescu"

Note la sf. capitolelor

ISBN 973-103-129-4

ISBN 978-973-103-129-3

94(498)"1946"                      324(498)"1946"

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)

III 28452 ; 32/G60

 

88. GURFINKIEL, MICHEL. Testamentul lui Ariel Sharon / Michel Gurfinkiel; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, s.a.

146 p.; [8] p. il. parţial color; 23.3 cm - (Universuri secrete).

Titl. orig : Le testament d'Ariel Sharon

ISBN 978-973-7995-99-5

94(569.4)                               327(569.4)                             94(=411.16)"20"

323.12(=411.16)"1938/1939"

1. ISTORIA EVREILOR

III 28478 ; 327/S52G

 

89. MORAR-VULCU, CĂLIN. Republica îşi făureşte oamenii : Construcţia identităţii politice în discursul oficial în România, 1948-1965 / Călin Morar-Vulcu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2007

124 p. : fig., tab.

Note de subsol

Anexe p. 439-511

Bibliografie p. 513-542

ISBN 973-7987-22-5

321.74(498)"1948/1965"                      94(498)"1948/1965"

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)

II 86119 ; 32/M89

 

90. ŞORBAN, RAOUL. Chestiunea maghiară / Raoul Şorban; Prefaţă Gelu Neamţu. - Cluj-Napoca : Editura Napoca, 2007

XII, 160 p. : tab.; 20.4 cm

Note de subsol

ISBN 978-973-87653-1-3

94(=511.141)(498)                323.1(=511.141)(498)

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari)

II 86066 ; 32/S69

 

91. ŢÂRĂU, VIRGILIU. Alegeri fără opţiune : Primele scrutinuri parlamentare din Centrul şi Estul Europei după cel de-al Doilea Război Mondial / Virgiliu Ţârău. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

600 p. : tab.

Bibliografie p. 553-568

Abrevieri p. 596-570

Index p. 571-597

ISBN 973-7833-15-5

94(4-11)(4-191.2)"19"                          324(4-11)(4-191.2)"19"

082.1 Universitas

1. EUROPA CENTRALĂ(politică)

II 86135 ; 32/T22

33  Economie. Ştiinţe economice

 

92. GASPARINI, BERNARDO. Firmele italiene şi România : Delocalizări şi localizări productive = Le imprese italiane e la Romania : Delocalizzazioni e localizzazioni produttive / Bernardo Gasparini ; Traducere de Adina Oltean, Alin Raţ ; Cuvânt înainte = Prefazione prof. univ. Vasile Puşcaş. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

120 p.; 124 p. : il., fig., tab. - (Universitas [Eikon] ; Econimie).

Paginaţie opusă cu numerotare diferită

Bibliografie la sf. fiecărei părţi

ISBN 973-7987-62-4. - ISBN 973-7987-67-5

082.1 Universitas                 334.73(450:498)                    334.73(498:450)

1. ECONOMIE DE PIAŢĂ                 2. ECONOMIE POLITICĂ

II 86120 ; 33/G23

 

93. Istoria doctrinelor economice / Colectivul de coordonare : Nicolae Ivanciu (coordonator principal), Bulborea Ion Si Popper Armand. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 1964

487 p.; 24.3 cm

330(091)

2. DOCTRINE ECONOMICE

III 1768 ; 33/I-87

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

94. HUBBARD, RON L.. A munka problémái / L. Ron Hubbard. - Copenhagen : New Era Publication International ApS., [2000]

VIII, 180 p.

Note de subsol

ISBN 87-7816-904-6

289                         331.101

1. PSIHOLOGIA MUNCII

III 28464 ; 331/H91

336   Finanţe. Bănci

 

95. TODEA, ALEXANDRU, economist. Investiţii : Selecţia şi finanţarea proiectelor de investiţii. Investiţii financiare gestiunea portofoliului / Alexandru Todea. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2006

278 p.: tab.; fig.; 23 cm

Bibliografie p. 271-278

ISBN 973-686-963-6

ISBN 978-973-686-963-1

336.76                    330.322                  339.727.22

1. INVESTIŢII                                                     2. FINANŢE(investiţii)

3. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI

III 28432 ; 336/T68

34   Drept

 

96. Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare - Ediţie îngrijită de Mihai Brăgaru - Bucureşti : C.H. Beck, 2007

656 p. : tab. - (La Zi).

Note de subsol

ISBN 978-973-115-110-6

346.62(094.4)                        336.1(094.4)                          082.1 La Zi

III 28489 ; 34/C60

 

97. TODORAN, BOGDAN. Vocaţia succesorală / Bogdan Todoran. - Târgu-Mureş : s.n., 2007

125 p.; 19.5 cm - (Succesiuni).

Note de subsol

ISBN 978-973-0-05185-8

347.65/.68                              082.1 Succesiuni

1. DREPT CIVIL(succesiuni)                            2. DREPTUL FAMILIEI

II 86069 ; 34/T68

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

98. Magyar - román közigazgatási szótár = Dicţionar administrativ maghiar - român / Benő Attila, Bencze Orsolya, Erdélyi Judit...; Lektorálta Fazakas Emese, Péntek János. - [Sepsiszentgyörgy] : Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2004

433 p.; 20 cm

ISBN 973-85142-4-X

35(038)=511.141=135.1

1. DICŢIONAR MAGHIAR - ROMÂN

L-35/M15

 

99. Román - magyar közigazgatási szótár = Dicţionar administrativ român - maghiar / Szerkesztette Fazakas Emese. - [Sepsiszentgyörgy] : Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2002

432 p.; 20 cm

Index p. 395-425

ISBN 973-85142-0-7

35(038)=135.1=511.141

1. DICŢIONAR ROMÂN-MAGHIAR

L-35/R69

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

100. BOGORIN, VERONICA. Jocul de-a viaţa : exerciţii pentru orele de dirigenţie / Veronica Bogorin, Ruxandra Tudose. - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

124 p. : fig., tab. - (Eikon educaţional).

ISBN 973-7987-22-5

372.8                      37.035                    082.1 Eikon educaţional

1. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ                             2. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

II 86118 ; 37/B64

 

101. HUBBARD, RON L. Der Menschenfreund : Ausbildung / L. Ron Hubbard. - s.l. : s.n., [1996]

92 p. : il. color - (Ron).

Note de subsol

ISBN 87-7816-388-9

371.3                      929 Hubbard, Ron L.

1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ                 2. METODE DE PREDARE

IV 6444 ; 37/H91

 

102. KONCZ JÓZSEF(1829-1906). A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium története (1557-1895) / Koncz József; A szöveget szerkesztette és átdolgozta, a mutatókat összeállította Dóczy Örs és Vida Erika; A latin szövegeket fordította és jegyzetekkel ellátta Dóczy Örs; Az utószót Sebestyén Mihály írta 23.5 cm. - 2., átdolgozott, szerkesztett, bővített kiadás - Marosvásárhely : Mentor, 2006

IX, 815 p. portr.; il. color; [68] p. anexă detaşabilă; - (Erdély emlékezete).

Anexă p. 657-668

Index p. 671-788

ISBN 973-599-203-5

ISBN 978-973-599-203-3

373.5(498 Târgu Mureş)"1557/1895"

94(498.4 Târgu-Mureş)"1557/1895"                 082.1 Erdély emlékezete

1. EDUCAŢIA MINORIŢĂŢILOR(Transilvania)

III 28456 ; 37/K71

 

103. MAXIM, CARMEN-ELENA. Rodul mânilor mele : Disciplină opţională pentru clasele a II-a, a III-a sau a IV-a. Abilităţi practice clasa a III-a şi a IV-a. Caiet de lucru. Îndrumător metodic / Carmen-Elena Maxim, Valentina Nap ; Coordonatori Anicuţa Ursache, Daniela Sălagean. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

112 p. : il. color, fig.

Bibliografie p. 106

ISBN 973-7833-40-6

371.381

1. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ

37/M51

 

104. Profesor European. Colecţie de bune practici : Lecţii şi suport didactic pentru disciplina cultură civică - gimnaziu - s.l. : s.n., 2006

274 p.; 1 DVD

Publicaţie editată de Delegaţia Comisiei Europene în România

37.013.42                               372.832

1. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

2. EDUCAŢIE CIVICĂ                                       3. CULTURĂ CIVICĂ

IV 6451 ; 37/P94

 

105. PUŞCAŞ, VASILE. Universitate, societate, modernizare : Organizarea activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj (1919-1940) / Vasile Puşcaş ; Prefaţă de dr Keith Hitchins. - Ediţie a 2-a, revizuită şi adăugită - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

604 p. - (Istorie contemporană).

Note de subsol

Bibliografie p. 567-580

Rezumat în lb. engleză p. 581-598

Index p. 599-601

ISBN 973-7987-06-3

378.4 Universitatea din Cluj                              082.1 Istorie contemporană

1. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR

II 86140 ; 37/P99

 

106. Repere în abordarea copilului "dificil" / (Coordonator) Silvia Ţinică. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

127 p. : fig., tab. - (Eikon educaţional).

Rezumat în limba engleză şi franceză [2] p.

ISBN 973-7987-37-3

37.013.77                               082.1 Eikon educaţional

1. PSIHOLOGIA COPILULUI                           2. PEDAGOGIE ŞCOLARĂ

II 86143 ; 37/R46

107. Schimbări paradigmatice în instrucţie şi educaţie / Coordonator Miron Ionescu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

346 p. : fig., tab., il. - (Universitas [Eikon] ; Pedagogie).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-757-021-9

ISBN 978-973-757-021-5

371                         082.1 Universitas

1. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ

II 86149 ; 37/S33

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

108. CRISTEA, JULIA MARIA. "Timp" şi "sărbătoare" : Obiceiuri şi tradiţii calendaristice la Români / Julia Maria Cristea; Postfaţă : Povestea "Zeului Întruchipat" de Artur Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2006

128 p.; 20.5 cm

Addenda p. 116-124

ISBN 973-7609-10-7

398(=135.1)

1. OBICEIURI POPULARE                                2. FOLCLOR ROMÂNESC

II 86008 ; 39/C87

 

109. Legenda Sfântului Valentin / Ilustraţii de Stela Lie. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

20 p. : il. color; 19.3 cm

ISBN 973-7995-67-8

398.33(02.053.2)

1. OBICEIURI POPULARE

39/L40

 

110. Povestea Sfântului Nicolae / Ilustraţii de Stela Lie. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

32 p. : il. color; 20.2 cm

ISBN 973-7995-60-0

398.332.412(02.053.2)                          821.135.1-34

1. OBICEIURI POPULARE

39/P88

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

111. HYNES, MARGARET. Sarkvidékek / Margaret Hynes ; Fordította Sarka Edina. - Debrecen : Patricia, 2006

48 p. : il. color

Index p. 48

ISBN 963-87249-0-0

030:591.9(160.27)                 591.9(160.27)(031)

504.73/.74(160.27)(031)                       504.5(160327)(031)

1. GEOGRAFIE(Polul Nord)                              2. GEOGRAFIE(Polul Sud)

3. ESCHIMOŞI

50/H99

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

112. FĂGĂRĂŞAN, EMIL. Chimie fizică experimentală / Emil Făgărăşan, Silvia Imre. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2005

225 p. : fig., tab.; 24.3 cm

Note de subsol

Bibliografie p. 224-225

ISBN973-693-146-3

544(075)

1. CHIMIE FIZICĂ

III 28459 ; 54/F14

 

113. MARCU GHEORGHE. Chimie anorganică : nemetale şi semimetale / Gheorghe Marcu, Mariana Rusu, Virginia Coman. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

vol.

ISBN 973-7987-74-8

Vol.1 - 694 p. : fig., tab.; [1] pl. Color. - Bibliografie p. 671-672. - Index p. 675. – ISBN 693 - 973-7987-74-8

546.1/546.3

III 28469 ; 54/M34

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

114. A tenger / Fordította Czeglégeti Emöke. - Debrecen : Patricia, 2007

128 p. : il. color

Index p. 126-128

ISBN 978-963-97860-0-4

591.9(26)(031)                       581.9(26)(031)

030:554.46                             551.56(031)

1. OCEANE                                          2. MARE

55/T36

56 Paleontologie

 

115. TAPLIN, SAM. Kis enciklopédia a dinoszauruszokról / Sam Taplin ; Fordító Juhos Anna. - Debrecen : Patricia, 2006

64 p. : il. color

Glosar p. 61

Index p. 62-63

ISBN 963-87315-2-4

ISBN 978-963-87315-2-4

030:568.1                  568.1(031)                  56.074(031)                     030:56.074

1. DINOZAURI

56/T21

57 Biologie

 

116. GAVRILĂ, LUCIAN. Genomul uman / Lucian Gavrilă. - Bucureşti : BIC All, 2004

IX, 549 p. : fig., il., tab.; 24 cm

Bibliografie selectivă p. 533-549

ISBN 973-571-476-0

575.113

2. GENETICĂ

III 28437 ; 57/G26

 

 

117. MOHAN, GHEORGHE. Dicţionar enciclopedic de biologie / Gheorghe Mohan, Aurel Ardelean. - Bucureşti : All Educational, 2004

2 vol.; 20.7cm

ISBN 973-684-518-4

vol. 1 : A-L - 430 p.; [16] planşe color. – ISBN 973-684-580-x

vol. 2 : M-Z - 447 p.; [16] planşe color. - Bibliografie p. 444-447. – ISBN 973-684-620-2

573(038)

L-57/M85

58 Botanică

 

118. COMAN, VALENTIN. Ciuperci : specii şi gastronomia restaurantului "Il Milanese" / Valentin Coman. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

136 p. : tab., fig., il. în parte color

Dicţionar p. 131

Bibliografie p. 132

641.8(083.12)                        582.28                    635.82

1. CIUPERCI COMESTIBILE

II 86136 ; 58/C53

59 Zoologie

 

119. FIRTH, RACHEL. Kígyók / Rachel Firth és Jonathan Sheikh-Miller ; Angol nyelvből fordította Daróczi Réka. - Debrecen : Patricia, 2006

64 p. : il. color - (Usborne Discovery).

Glosar p. 60-31

Adrese de internet p. 62

Index p. 63

ISBN 963-87315-0-8

082.1 Usborne Discovery                  030:598.115                           598.115(031)

1. ŞERPI

59/F59

 

 

120. TAYLOR, BARBARA. Majmok / Barbara Taylor ; Fordította Sarka Edina. - Debrecen : Patricia, 2006

48 p. : il. color

Index p. 48

ISBN 963-87249-2-7

030:087.5               087.5(031)              030:599.82             599.82(031)

1. ZOOLOGIE(maimuţe)

59/T28

 

121. TAYLOR, BARBARA. Maimuţele / Barbara Taylor ; Traducere din limba engleză Ana Maria Hodorog. - Oradea : Aquila'93, 2006

144 p. : il. color

Index p. 48

ISBN 973-714-100-8

ISBN 978-973-714-100-2

599.82(031)                           030:087.5                           030:599.82

1. ANIMALE SĂLBATICE

59/T28

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

122. AUSTIN, MILLI D.. Băile vindecătoare : Folosirea terapiei cu uleiuri esenţiale pentru echilibrarea energiei corpului / Milli D. Austin; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2003

128 p. : fig.; 25.5 cm - (Remedii naturale).

ISBN 973-7995-06-6

615.322                  615.838                  082.1 Remedii naturale

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

III 28475 ; 61/A93

 

123. BOCSKAY ISTVÁN. A fogszuvasodás kór- és gyógytana : Cariologia / Bocskay István, Matekovits György. - Marosvásárhely : Lyra, 2006

159 p. : fig.; il. parţial color; 24.5 cm

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 153-157

ISBN 973-8337-42-9

ISBN 978-973-8337-42-8

616.314

1. STOMATOLOGIE

III 28455 ; 61/B61

 

124. BORUNDEL, CORNELIU. Medicină internă pentru cadre medii / Corneliu Borundel. – Bucureşti : BIC All, 2006

880 p. : fig.; 23.2 cm

Bibliografie p. 877-878

ISBN 973-571-616-X

616(075.4)

1. MEDICINĂ INTERNĂ

III 28440 ; 61/B70

 

125. CHANDLER, FIONA. Az emberi test kisenciklopédiája / Fiona Chandler ; Angol nyelvből fotdította Széles Csongor. - [Debrecen] : Patricia, 2006

64 p. : il. color

GFlosar p. 60-61

Index p. 62-64

ISBN 963-87315-1-6

ISBN 978-963-87315-1-7

030: 611.1/.8                          611.1/.8(031)

1. CORPUL UMAN                            2. ANATOMIE

61/C38

 

126. CORRENTI, PINO. Cinci mii de ani de bucătărie afrozidiacă : (Reţete galante din toată lumea) / Pino Correnti; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2003

422 p. : il.; 21.3 cm - (Element).

ISBN 973-86248-1-9

612.393                  641.18:641.5                          615.256.2                   082.1 Element

1. ALIMENTAŢIE(plante)

III 28483 ; 61/C71

127. DOLLÉ, JACQUES. Cum să scăpăm de colesterol şi de kilogramele în plus fără medicamente / Jacques Dollé, Michel Lebel; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2003

126 p. : tab.; 19.4 cm - (Remedii naturale).

ISBN 973-86248-7-8

612.397                  613.24                    641.12                    082.1 Remedii naturale

1. COLESTEROL                 2. MEDICINĂ NATURISTĂ

II 86168 ; 61/D64

 

128. FAUROBERT, LOUIS. Tânără şi frumoasă după 40 de ani : (Ghidul practic al femeii de 40 de ani) : Soluţii utile pentru toate problemele : Estetică, dietă, exerciţii fizice, oboseală, sexualitate, echilibru psihic ... / Louis Faurobert; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2004

152 p. : fig.; 20.4 cm

ISBN 973-7995-80-5

159.922.1-055.2                                    613.7-055.2

613.8-055.2                                           613.2-055.2

1. DISCIPLINĂ MENTALĂ

II 86169 ; 61/F27

 

129. GIGEA-GORUN, PETRE. Cu Ştefan Manea în împărăţia plantelor misterioase : - La aniversarea a 70 de ani de la naştere - / Petre Gigea-Gorun. - Craiova : Scrisul Românesc, 2007

606 p. : tab.; il. parţial color; 20.5 cm

Bibliografie p. 563-564

ISBN 973-834-96-8

ISBN 978-973-8343-96-2

633.88                    615.322                  613.26                    929 Manea, Ştefan

1. PLANTE MEDICINALE

II 86017; 61/M24G

 

130. HOLFORD, PATRICK. Dieta cu încărcătură glicemică scăzută Holford / Patrick Holford; Traducere de Vasilescu Andrei-Vlad. - Bucureşti : BIC All, 2007

XI, 408 p. : fig., tab.; 23.5 cm

Bibliografie la sf. capitolelor

Anexe p. 347-387

Bibliografie p. 388-395

Index p. 397-408

ISBN 978-973-571-652-3

613.2

1. DIETĂ                              2. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

III 28441 ; 61/H75

 

131. HUBBARD, RON L.. Tiszta test tiszta elme : A hatékony méregtelenitő program / L. Ron Hubbard. - Copenhagen : New Era Publication International ApS., 2003

XIII, 254 p.

Note de subsol

Glosar p. 187-193

Index p. 197-204

ISBN 87-7989-494-7

615.246.9               615.279                  178.8                      159.97

1. DROGURI                         2. DEZINTOXICARE (program)

III 28463 ; 61/H91

 

132. IMRE, SILVIA. Principii ale analizei medicamentului / Silvia Imre, Daniela Lucia Muntean. - Târgu-Mureş : University Press, 2006

225 p. : fig., tab.; 24 cm

Bibliografie p. 223-225

ISBN 973-7665-30-9

ISBN 978-973-7665-30-0

615.011(075)

1. FARMACOLOGIE

III 28461 ; 61/I-48

 

133. KOECHLIN DE BIZEMONT, DOROTHÉE. Universul lui Edgar Cayce : Calitatea vieţii; alimentaţia şi mediul / Dorothée Koechlin de Bizemont; Traducere de Sânziana Stancu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

327 p. : h.; 20.8 cm - (Element).

Note de subsol

978-973-8951-66-2

613.2.03                                 082.1 Element

1. ALIMENTAŢIE NATURISTĂ

2. INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

II 86157 ; 61/K65

 

134. KOECHLIN DE BIZEMONT, DOROTHÉE. Edgar Cayce : Muzicoterapia sau cum să ne vindecăm cu ajutorul muzicii Muzicoterapia sau cum să ne vindecăm cu ajutorul muzicii / Dorothée Koechlin de Bizemont; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

196 p.; 20 cm - (Element).

Note de subsol

ISBN 973-7995-45-7

613.164                  615.837:78                 78.05:615.8                        082.1 Element

1. TERAPIE NATURISTĂ

II 86165 ; 61/K65

 

135. LUDINGTON, AILEEN. Tablete de stil de viaţă [1999] / Aileen Ludington, Hans Diehl ; Traducere şi adaptare dr. Ionescu Gily. - Bucureşti : Viaţă şi Sănătate, 1999

224 p.; 19.6 cm

Titl. orig. : Dynamic Living.

ISBN 973-98905-5-5

613.2                      613.2.03

1. IGIENĂ                             2. SĂNĂTATE PERSONALĂ

61/L89

 

136. MANEA, ŞTEFAN. Spirulina : Wundernährstoff / Stefan Manea. - s.l. : s.n., s.a.

114 p. : tab.; il. color; 19.8 cm

Pe copertă mai apare pe lângă titlu : Sanddorn und Sanddornöl : Nahrungsmittel, Wunder, Gesundheit, Gleichgewicht. Endprodukte : Nahrhafte Zugaben, Kosmetika

633.88                    615.322                  613.26

1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

II 86013; 61/M24

 

137. MANEA, ŞTEFAN. Spirulina : Wonder Nutrient / Stefan Manea. - s.l. : s.n., s.a.

105 p. : tab.; il. color; 20 cm

Pe copertă mai apare pe lângă titlu : Sea Buckthorn and Sea Buckthornoil : Foodstuff, Wonder, Health, Balance. End Products : Nourishing supplements, Cosmetics

633.88                    615.322                  613.26

1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

II 86015; 61/M24

 

138. MANEA, ŞTEFAN. Spirulina : Nutrientul miracol / Ştefan Manea. - s.l. : s.n., s.a.

XXX, 119 p. : tab.; 20 cm

633.88                    615.322                  613.26

1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

II 86016; 61/M24

 

139. MANEA, ŞTEFAN. Cătina şi uleiul de cătină : Aliment miracol, sănătate, echilibru / Ing. Ştefan Manea. - s.l. : s.n., s.a.

113 p.; 20 cm

633.88                    615.322                  613.26

1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ

II 86014; 61/M24

 

140. Masajul : ghid practic de tehnici orientale şi occidentale de masaj / Lucy Lidell împreună cu Sara Thomas, Carola Beresford-Cooke şi Anthony Porter; Fotografii de Fausto Dorelli; Cuvânt înainte de Clare Maxwell-Hudson; Traducere de Constantin Dumitru-Palcus; Ilustraţii de sheila Haley, Sylvia Kwan, Sheilagh Noble.... - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2002

190 p. : il. color, fig.; 25.3 cm - (Element).

Index p. 190

ISBN 973-7995-15-5

615.322                  615.838                  082.1 Remedii naturale

III 28475 ; 61/A93

 

141. MAYLE, PETER. "Ce se întâmplă cu mine?" : Ghid pentru perioada pubertăţii. Răspunsuri la cele mai stânjenitoare întrebări / Peter Mayle; Ilustrată de Arthur Robbins; Concepută de Paul Walter; [Traducere Constantin Dumitru-Palcus]. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2003

48 p. : il. color; 19.2 cm - (Evrika).

ISBN 973-85040-0-7

159.922.6-053.6                     613.96                    612.662                  612.661

1. EDUCAŢIE SEXUALĂ                 2. IGIENA ADOLESCENTULUI

61/M52

 

142. MUNTEAN, DANIELA LUCIA. Controlul medicamentelor : Metode spectrale, cromatografice şi electroforetice de analiză / Daniela Lucia Muntean, Marius Bojiţă. - Cluj-Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2004

303 p. : fig., tab.; 23.2 cm

Bibliografie p. 301-303

ISBN 973-693-041-6

615.07

1. FARMACOLOGIE                          2. MEDICAMENTE

III 28460 ; 61/M95

 

143. SCHROTT, ERNST. Ayurveda pentru femei / Ernst Schrott, Cynthia-Lina Bolen; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

159 p. : il. color; 22.3 cm - (Terapie complementară).

Titl. orig. : La beauté par l'Ayurveda

ISBN 978-973-8951-70-9

615.851.8-055.2                     613.99                    615.322

082.1 Terapie complementară

III 28484 ; 61/S35

 

144. SOESCU, SORINA. Homeopatia în 101 de întrebări şi răspunsuri / Dr. Soescu Sorina. - Cluj-Napoca : Eikon, 2007

95 p.

ISBN 978-973-757-059-8

615.015.32                             615.83

1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                       2. MEDICINĂ NATURISTĂ

II 86152 ; 61/S65

 

145. TEODORESCU, MIHAI C.. Teologia naturală şi etica planificării familiale / Mihai C. Teodorescu. - Bucureşti : Paideia, 2006

372 p.; 20 cm

Note de subsol

ISBN 973-596-312-4

ISBN 978-973-596-312-5

314.336                  613.888                  241.13                    176

1. PLANIFICARE FAMILALĂ                        2. CONTRACEPŢIE

II 86073 ; 61/T38

 

146. VALNET, JEAN. Aromaterapia : Tratamentul bolilor cu esenţe de plante / Dr. Jean Valnet; Traducere de Nicolae Baltă şi Manuela Horopciuc. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2003

400 p.; 20.5 cm - (Remedii naturale).

Anexe p. 324-392

Glosar p. 393-398

ISBN 973-8951-33-X

633.88                    613.157:615.322                    615.322                  615.8

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

II 86166 ; 61/V19

 

147. VERMA, VINOD. Ayurveda pentru viaţă / Vinod Verma; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

166 p. : fig.; 20.7 cm - (Medicină alternativă).

ISBN 973-8951-18-6

ISBN 978-973-8951-18-1

615.8                      613.2                      082.1 Medicină alternativă

II 86177 ; 61/V47

 

 

 

621  Construcţia de maşini

 

148. DUMITRAŞ,  DAN C. Ingineria fasciculelor laser / Prof. dr. ing. Dan C. Dumitraş. - Bucureşti : BIC All, 2004

XII, 500 p. : fig.; 24 cm

Anexe p. 467-468

Bibliografie p. 469-478

Index p. 479-493

ISBN 973-571-522-8

53.082.5                 535.374:621.375.826                             621.375.826

1. LASER(aplicaţii practice)

III 28439 ; 621.3/D90

624/627  Construcţii civile

 

149. POPESCU, HRISTACHE. Personalităţi în construcţii : continuare la volumul 100 de personalităţi în construcţii / Hristache Popescu. - s.l. : Editura H.P., 2007

395 p. : il.

Bibliografie p. 395

ISBN 973-99046-6-1

624:929                                  929:624

1. CONSTRUCŢII CIVILE  2. BIOGRAFII COLECTIVE

III 28493 ; 624/P81

63 Agricultură. Silvicultură

 

150. DEGENFELD-SCHONBURG SÁNDOR. Elmélkedés a vadászszenvedélyről / Gróf Degenfeld-Schonburg Sándor. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

75 p. : il. parţial color; 23.5 cm

ISBN 973-599-212-4

ISBN 978-973-599-212-5

639.1(0:82-94)

1. VÂNĂTOARE

III 28454 ; 639.1/D27

 

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

151. CORDOŞ, CRISTIAN PIERRE. Bartender's Secrets : Home bar edition = Secretele barmanului / Cristian Pierre Cordoş. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

vol.

Vol.1 - 54 p. - Bibliografie p. 54

 ISBN 973-757-009-X

 ISBN 978-973-757-009-3

641.87(083.12)

1. BĂUTURI                        2. REŢETE CULINARE(băuturi)

II 86111 ; 64/C71

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

152. HUBBARD, RON L.. Bazele organizării / L. Ron Hubbard. - Braşov : Mix, 2006

64 p. : il., sch.

Glosar p. 51

ISBN 973-8471-51-6

ISBN 978-973-8471-51-1

331.103                  65.01                      65.012.43

1. ORGANIZAREA MUNCII

I 18738 ; 65/H91

 

153. LESSEL, WOLFGANG. Managementul proiectelor : Cum să planificăm eficient proiecte şi să le transpunem cu succes în practică / Wolfgang Lessel; Traducere Roxana Vidican. - Bucureşti : BIC All, 2007

123 p. : fig.; 16 cm - (Pocket Business).

Index p. 122-123

ISBN 978-973-571-719-3

082.1 Pocket Business                       65.012.4:65.012.2

1. PLANIFICARE ECONOMICĂ

I 18712 ; 65/L52

 

 

66/68  Industrii

 

154. BIDILICĂ-VASILACHE, GEORGETA. ROMGAZ-ul de la modelul estic la cel vestic : Aspecte ale vieţii sociale de intreprindere. Din istoriile mici rezultă istoria mare. / Georgeta Bidilică-Vasilache. - Mediaş : Editura Samuel, 2007

238 p. : il. parţial color; 20.2 cm

Note de subsol

Carte dedicată

ISBN 978-973-8462-96-0

665.72                    665.612                  662.767                  696.2(498)

1. INDUSTRIA PETROLIERĂ                          2. COMBUSTIBIL

II 86019 d; 662/B52

 

155. LAM KAM CHUEN. Datina ceaiului : Sublima artă orientală a băutului ceaiului / Maestrul Lam Kam Chuen, Lam Kai Sin şi Lam Tin Yu; Traducere de Lidia Grădinaru. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

141 p. : il. color; 23.5 cm - (Element).

Titl. orig. : The Way of Tea

ISBN 973-8951-11-9

ISBN 978-973-8951-11-2

615.83:663.952                      615.322                  641.87                    663.952

1. CEAI                                 2. OBICEIURI CHINEZEŞTI

III 28480 ; 663/L18

 

156. WOODALL, TRINNY. Ce să nu purtaţi în diverse ocazii : Partea 2 / Trinny  Woodall, Susannah Constantine; Traducere Iulia Mănescu; Fotografii Robin Matthews. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

156 p. : il. color; 15.5 cm

ISBN 973-7995-51-1

687.5.01-055.2                       687.12

1. MODĂ                              2. ÎMBRĂCĂMINTE             3. VESTIMENTAŢIE

I 18753 ; 687/W83

 

 

 

157. WOODALL, TRINNY. Ce să nu purtaţi? / Trinny  Woodall, Susannah Constantine; Traducere Iulia Mănescu; Fotografii Robin Matthews. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

132 p. : il. color; 15.4 cm

ISBN 973-7995-50-3

687.5.01-055.2                       687.12

1. MODĂ                   2. ÎMBRĂCĂMINTE                    3. VESTIMENTAŢIE

I 18754 ; 687/W83

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

158. BIDILICĂ-VASILACHE, MIHAELA. Arta brută (între limita azilului şi limita muzeului) / Mihaela Bidilică-Vasilache. - Ploieşti : Editura CultArt, 2006

123 p. : il.; 20.5 cm

Note de subsol

Rezumat în lb. rum., eng., ger. p. 117-119

Bibliografie p. 120-122

ISBN 973-87687-5-6

ISBN 978-973-87687-5-8

7.011:159.972                                        7.01

1. FILOZOFIA ARTEI       

2. SIMŢUL ŞI SEMNIFICAŢIA SOCIALĂ  A ARTEI

II 86020 d ; 7.01/B52

 

159. Simpozionul "Valori ale patrimoniului cultural bisericesc - mărturie de credinţă şi artă" / Documentar de Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

250 p. : il.

Bibliografie la sfârşitul unor capitole

ISBN 978-973-1728-42-1

726.54-035.3(498)                 7.04-0.5.3(498)

247.3-033.5(498 Iernuţeni)  061.3:726.54

1. BISERICI DIN LEMN                                     2. ICONOGRAFIE

II 86052 ; 7.03/.04/S57

72  Arhitectură

 

160. ROCA, GEORGE. Epoca ştefaniană : Studiu despre dimensiunea arhitecturală / George Roca; Postfaţă : "Viziunea răzeşească" de Artur Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2006

16 p. : il.; 20.3 cm - ("Studii şi cercetări" [Carpathia Press]).

Bibliografie p. 14

ISBN 973-7609-12-3

726(498.3) Ştefan cel Mare                94(498.3) Ştefan cel Mare

929 Ştefan cel Mare                                            082.1 Studii şi cercetări

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(mănăstiri)

II 86012 ; 72/R63

73/76  Arte plastice

 

161. 1000 de sculpturi ale unor artişti de geniu / Traducerea din limba englază de Ioan Danubiu ; Consultant ştiinţific Ramona Novicoz. - Oradea : Aquila'93, 2007

543 p. : il. color

Note la sf. capitolelor

Glosar p. 509-510

Biografii p. 511-534

Cronologie p. 535-539

ISBN 978-973-714-124-8

730.03(100)(031)

1. SCULPTURĂ

III 28465 ; 730/O-52

 

162. Donaţia Elisabeta şi Gheorghe David 2006 : La un moment aniversar / Texte de prof. univ. dr.  Negoiţă Lătpoiu, Aacd.prof. dr. Berdj Asgian; Fotografii Mihai Stoica. - Târgu-Mureş : s.n., 2006

57 p. : il. color; 23 cm

Bibliografie p. 49-52

Text în lb. rom., magh., rng., fre

069.51(498.4 Târgu-Mureş):75

06.064(498.4 Târgu-Mureş):75

75(498.4 Târgu-Mureş)(06)

1. PICTURĂ(album)

2. MUZEUL DE ARTĂ TÂRGU-MUREŞ

3. EXPOZIŢIE DE ARTĂ

III 28462 ; 75/D22

 

163. Leonardo Da Vinci : [album] / Traducerea din limba engleză Paula Nemţuţ ; Consultant ştiintific Baciu Urzică Corina Elena. - Oradea : Aquila'93, 2007

255 p. : repr. în parte color

Biografie p. 5-7

Index p. 248-255

ISBN 978-973-714-140-8

929 Leonardo da Vinci                       75(450) Leonardo Da Vinci(084)

1. PICTURĂ ITALIANĂ

I 18742 ; 75/L46

 

164. OPRIŞ, ILARIE GH.. Artişti plastici mureşeni : Asociaţia Artistilor Plastici Mureş 1977-2007 / Ilarie Gh. Opriş, Vasile Mureşan ; Coperta Maria Simona Mureşan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

162 p. : il. color

ISBN 978-973-1728-34-6

73/76(498-35 Mureş):929                                   929:73/76(498-35 Mureş)

061.23:73/76 Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş

1. ARTIŞTI PLASTICI(Mureş)

IV 6441 ; 73/76/O-66

 

165. Picasso : 1881-1973 / Traducerea din limba franceză Bronţ Mariana ; Consultant ştiinţific Barabaş Cristina. - Oradea : Aquila'93, 2007

255 p. : repr. color

Biografie p. 5-7

Index p. 248-255

ISBN 978-973-714-139-2

929 Picasso, Pablo Ruiz                     75(460)(084) Picasso, Pablo Ruiz

1. PICTURĂ SPANIOLĂ

I 18741 ; 75/P64

 

78 Muzică

 

166. BRAMWELL, TONY. Magical Mystery Tours : Viaţa mea cu Beatles / Tony Bramwell, Rosemary Kingsland; Traducere Teodor Fleşeru. - Bucureşti : ALLFA, 2007

439 p.; [22] p. il.; 23.4 cm

Index p. 433-439

ISBN 978-973-724-059-0

78.071.2 Beatles

1. BEATLES                                         2. MUZICĂ(formaţii)

III 28436 ; 78.071.2/B39B

 

167. DYLAN, BOB. Cronica vieţii mele / Bob Dylan; Traducere Dan-Silviu Boerescu. - Bucureşti : ALLFA, 2007

vol.; 23.4 cm

vol. 1 - 184 p. - ISBN 978-973-724-056-9

78.071.2 Dylan, Bob                            929 Dylan, Bob

1. MUZICĂ VOCALĂ

III 28435 ; 78.071.2/D98

 

168. ROŞCA, LUCIAN EMIL. Folclor instrumental din Câmpia Transilvaniei = Instrumental Folklore from Transilvania Plaine / Lucian Emil Roşca. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2006

289 p. : fig., note muz.; 24 cm

Bibliografie p. 273-287

Note de subsol

ISBN 973-42-0440-8

ISBN 978-973-42-0440-3

78.067.26(498.4 Câmpia Transilvaniei)

398.8(498.4 Câmpia Transilvaniei)               394.2/.3(498.4 Câmpia Transilvaniei)

1. FOLCLOR MUZICAL(Transilvania)

2. FOLCLOR ROMÂNESC(cântece)

3. OBICEIURI POPULARE(Transilvania)

4. MUZICĂ POPULARĂ

III 28425 ; 78(498)/R74

 

 

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

169. CRIŞAN, SORIN. Teatru, viaţă şi vis : Doctrine regizorale. Secolul XX / Sorin Crişan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

254 p.

Note de subsol

Bibliografie la sf. capitolelor

Indice p. 237-245

ISBN 973-7987-83-7

792.01

II 86117 ; 792/C86

 

170. FRAZZEI, FLORIAN. Arta apărării individuale (jiu-jitsu) / Prof. Florian Frazzei. - Bucureşti : Editura Militară, 1969

160 p. : fig.; 20 cm

796.891                                  796.85

1. ARTE MARŢIALE

II 24005 ; 796/F88

 

171. TARTAKOVER, XAVIER. Breviar de şah / Xavier Tartakover; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, s.a.

384 p. : portr., fig.; 20 cm

ISBN 973-8951-16-X

ISBN 978-973-8951-16-7

794.1                                      082.1 Prakticus

1. ŞAH

II 86176 ; 793/794/T24

 

 

 

 

 

 

 

 

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

172. ZAHARESCU, DORINA. Sintaxa contrastivă a proverbelor : engleză, română, rusă / Dorina Zaharescu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2005

218 p. : fig.

Note de subsol

Bibliografie p. 313-332

ISBN 978-973-575-037-6

811'111'367                            811'135.1'367                         811'161.1'367

1. SINTAXĂ

II 86130 ; 811/Z17

811.135.1  Limba română

 

173. FORĂSCU, NARCISA. Dicţionar de cuvinte "buclucaşe" : Dificultăţi de pronunţare şi scriere / Narcisa Forăscu, Mihaela Popescu. - Bucureşti : BIC All, 2007

239 p.; 16.5 cm

Bibliografie p. 238-239

ISBN 978-973-571-574-8

082.1 Dicţionar şcolar

811.135.1'35'374.2                 811.135.1'373.611'374.2

81'374/F79

82.09  Critică literară

 

174. BLOOM, HAROLD. Canonul occidental : Cărţile şi şcoala epocilor / Harold Bloom ; Traducere din limba engleză de Delia Ungureanu ; Prefaţă de Mircea Martin. - Ediţia a 2-a într-o nouă versiune - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

544 p. - (Cărţi cardinale).

Note de subsol

Apendice p. 523-542

ISBN 978-973-124-097-8

082.1 Cărţi cardinale                           82.09

1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

II 86104 ; 82.09/B58

 

175. GRANGER, JOHN. Cheia secretă a lui Harry Potter : Înţelegerea semnificaţiilor şi succesului romanelor lui Harry Potter ale lui J.K. Rowling / John Granger ; Traducere de Ioana Iepureanu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

228 p.

Anexe p. 246-266

Note de subsol

ISBN 973-7987-27-6

821.111.09-31 Rowling, Joanne K.

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

II 86134 ; 82.09/R86G

 

176. HOBANA, ION. Jules Verne : Chipuri, obiceiuri şi peisaje româneşti / Ion Hobana. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2004

251 p. : il.; 23.2 cm

Bibliografie p. 239-250

ISBN 973-7995-28-7

821.133.1.09 Verne, Jules                                   929 Verne, Jules

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică)

III 28486 ; 82.09/V48H

 

177. SKÁRMETA, ANTONIO. Neruda văzut de Skármeta / Antonio Skármeta ; traducere din limba spaniolă Ileana Scipione. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

192 p. - (Rao Contemporan).

Titl. orig. : Neruda por Skármeta

Note de subsol

ISBN 978-973-103-146-0

821.134.2(83)-1=135.1                         821.134.2(83).09 Neruda, Pablo

929 Neruda, Pablo                               082.1 Rao Contemporan

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(critică literară)

I 18715 ; 82.09/N50S

 

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

178. BERRY STEVE. Moştenirea templierilor : [roman] / Steve Berry ; traducere din limba engleză şi note Gina Frîncu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

544 p.

Titl. orig. : The Templar Legacy

Note de subsol

ISBN 978-973-103-149-1

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28444 ; 821.111/B49

 

179. BRONTË, CHARLOTTE. Profesorul / Charlotte Brontë ; Traducere de Daniel Mihai Duncă. - Bucureşti : ART, 2006

288 p. - (Mari clasici).

Note de subsol

Tabel cronologic p. 5-6

ISBN 973-973-7678-26-3

082.1 Mari clasici                 821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86091 ; 821.111/B84

 

180. CASE, JOHN. A opta zi : [roman] / John Case ; traducere din limba engleză Liviu Radu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

448 p.

Titl. orig. : The Eighth Day

Note de subsol

ISBN 978-973-103-148-4

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18717 ; 821.111/C28

 

181. CHRISTIE, AGATHA. Crimă la vicariat : [roman] / Agatha Christie ; traducere din limba engleză Cezar Octavian Tabarcea. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

288 p. - (Miss Marple).

Titl. orig. : Murder at the Vicarage

Note de subsol

ISBN 978-973-103-218-4

821.111-31=135.1                 082.1 Miss Marple

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18722 ; 821.111/C48

 

182. DARNTON, JOHN. Secretul lui Darwin : [roman] / John Darnton ; traducere din limba engleză Bogdan Nicolae Marchidanu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

384 p. - (Rao Class).

Titl. orig. : The Darwin Conspiracy

Note de subsol

ISBN 978-973-103-192-7

821.111(73)-31=135.1                          082.1 Rao Class

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28447 ; 821.111/D19

 

183. DEAVER, JEFFERY. Luna rece : [roman] / Jeffery Deaver ; traducere din limba engleză Raluca Matiş. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

512 p. - (Rao Class).

Titl. orig. : Cool Moon

ISBN 978-973-103-217-7

821.111(73)-31=135.1                          082.1 Rao Class

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28442 ; 821.111/D26

 

184. DITERLIZZI, TONY. Cronicile Spiderwick / Tony DiTerlizzi, Holly Black ; traducere din limba engleză Larisa Lungu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

5 vol. - (RAO pentru copii).

Vol.1 : Cartea fantastică. - 112 p. : il. - Titl. orig. : The Field Guide. - ISBN 978-973-103-268-9

Vol.2 : Ochiul magic. - 112 p. : il. - Titl. orig. : The Seeing Stone. - ISBN 978-973-103-269-6

Vol.3 : În ghearele goblinilor. - 112 p. : il. - Titl. orig. : Lucinda's Secret. - ISBN 978-973-103-270-2

Vol.4 : Copacul de fier. - 112 p. : il. - Titl. orig. : The Ironwood Tree. - ISBN 978-973-103-271-9

Vol.5 : Răzbunarea lui Mulgarath. - 146 p. : il. - Titl. orig. : The Wrath of Mulgarath. - ISBN 978-973-103-272-6

821.111-93-31=135.1                            082.1 Rao pentru copii

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/D53

 

185. FITCH, JANET. Leanderul alb : [roman] / Janet Fitch ; traducere : Monica Sotirescu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

448 p.

Titl. orig. : White Oleander

Note de subsol

ISBN 978-973-103-142-2

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18721 ; 821.111/F62

 

186. GRISHAM, JOHN. Nevinovatul : [roman] / John Grisham ; traducere din limba engleză Ana-Veronica Mircea. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

352 p. ; [8] p. il. - (Rao Class).

ISBN 978-973-103-191-0

821.111(73)-31=135.1                          082.1 Rao Class

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28450 ; 821.111/G86

 

187. HIGGINS, JACK. Răzbunarea : [roman] [Higgins, Jack] / Jack Higgins ; traducere din limba engleză Cristina Popa Jack Higgins ; traducere din limba engleză Cristina Popa. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

256 p. - (Biblioteca Rao).

ISBN 978-973-103-145-3

821.111-31=135.1                 082.1 Biblioteca Rao

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86025 ; 821.111/H61

188. HUBBARD, RON L.. Der Schriftsteller : Die Gestaltung der Unterhaltungsliteratur / L. Ron Hubbard. - s.l. : s.n., s.a.

120 p. : il. color - (Ron).

Note de subsol

ISBN 87-7816-443-5

821.111(73)=112.2

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(proză)

IV 6446 ; 821.111/H91

 

189. HUBBARD, RON L.. Der Menschenfreund : Freiheitskämpfer : Artikel und Aufsätze / L. Ron Hubbard. - s.l. : s.n., [1997]

136 p. : il. - (Ron).

Note de subsol

ISBN 87-7816-488-5

821.111(73)-92            821.111(73)-4       321.01(046)                      343(046)

1. LITERATURĂ AMERICANĂ

IV 6442 ; 821.111/H91

 

190. HUBBARD, RON L.. Der Abendteurer / Forschungsreisende : Kühne Taten und nubekannte Welten / L. Ron Hubbard. - s.l. : s.n., [1996]

80 p. : il. color - (Ron).

ISBN 87-7816-316-1

910.4                      929 Hubbard, Ron L.                          821.111(73)-992

1. LITERATURĂ AMERICANĂ

IV 6445 ; 821.111/H91

 

191. KNIGHT, BERNARD. Căutările coronerului John : O enigmă medievală / Bernard Knight ; traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

320 p. - (Mistere medievale).

Glosar p. 306-314

ISBN 978-973-103-143-9

821.111-31=135.1                 082.1 Mistere medievale

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18724 ; 821.111/K60

192. MAIER, PAUL L.. Primul Crăciun / Paul L. Maier; Ilustraţii de Francisco Ordaz; Traducere de Iulia Mănescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

32 p. : il. color; 19 cm

Titl. orig. : The Very First Christmas

ISBN 973-8951-28-3

ISBN 978-973-8951-28-0

821.111(73)-93-34=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti)

821.111/M16

 

193. MONK KIDD, SUE. Jilţul sirenei : [roman] / Sue Monk Kidd ; traducere din limba engleză şi note Gabriela Bartic. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

320 p.

Titl. orig. : The Marmaid Chair

ISBN 978-973-103-334-1

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18725 ; 821.111/M88

 

194. MOSSE, KATE. Labirintul : [roman] / Kate Mosse ; traducere din limba engleză şi note : Monica Şerban. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

640 p. : il. - (Rao Class).

Titl. orig. : Labyrinth

Note de subsol

ISBN 978-973-103-210-8

821.111-31=135.1                 082.1 Rao Class

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

III 28449 ; 821.111/M91

 

195. PAVER, MICHELLE. Cronici din ţinuturi întunecate / Michelle Paver ; traducere din limba engleză Lucia Ostafi-Iliescu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2006-

2 vol. - (RAO pentru copii).

Vol.1 : Frăţia lupilor. - 320 p. : il. - Titl. orig. : Wolf Brother

ISBN 973-103-035-2. - ISBN 978-973-103-035-7

Vol.2 : Spiritul călător. - 384 p. : il. - Titl. orig : Spirit walker

ISBN 978-973-103-139-2

821.111-31=135.1                 082.1 Rao pentru copii

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18728(1-2) ; 821.111/P46

 

196. PRESTON, DOUGLAS. Relicva : [roman] / Douglas Preston, Lincoln Child ; traducere din limba engleză şi note Ana-Veronica Mircea. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

448 p. - (Rao Class).

Titl. orig. : Relic

ISBN 978-973-103-247-4

821.111(73)-31=135.1                          082.1 Rao Class

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28445 ; 821.111/P91

 

197. SILVESTRI, ARTUR. Perpetuum mobile : Improvised pieces for cello and hautboy / Artur Silvestri. - Bucarest : Kogai¨on, 2006

40 p. : il.; 20.5 cm

ISBN 973-87432-9-X

821.111-32

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(proză)

II 86024 ; 821.111/S55

 

198. SMITH, WILBUR. Ţărmul în flăcări : Saga familiei Courtney / Wilbur Smith ; traducere din limba engleză Raluca Matiş. - [Bucureşti] : Rao International Publishing Company, 2007

640 p.

Titl. orig. : The Burning Shore

ISBN 978-973-103-243-6

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18727 ; 821.111/S64

 

 

 

199. SONNENBLICK, JORDAN. Tobe, fete şi plăcinta periculoasă : [roman] / Jordan Sonnenblick ; traducere din limba engleză şi note Anastasia Pană. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

224 p.

Titl. orig. : Drums, girls and dangerous pie

Note de subsol

ISBN 978-973-103-185-9

821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18714 ; 821.111/S68

 

200. STYRON, WILLIAM. Beznă vizibilă : Amintiri despre nebunie / William Styron : traducere din limba engleză şi note de Mihnea Gafiţa. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

92 p. - (Ochenul întors).

Note de subsol

ISBN 978-973-124-082-4

082.1 Ochenul întors                          821.111(73)-94=135.1

929 Styron, William                            616.89 (0:82-94)

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

II 86087 ; 821.111/S93

 

201. STYRON, WILLIAM. Alegerea Sofiei : Roman / William Styron : Traducere din limba engleză, prefaţă şi note de Virgil Stanciu. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

711 p. - (Laur).

Note de subsol

Titlul original : Sophie's choice

ISBN 978-973-124-092-3

082.1 Laur                             821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86101 ; 821.111/S93

 

202. TARNER, MARGARET. The Woodlanders [Macmillan Publishers] / Retold by Margaret Tarner, [After] Thomas Hardy; Illustrated by Alexy Pendle. - Oxford : Macmillan Publishers Ltd., 2003

96 p. : il.; 19.7 cm - (Macmillan Classics).

Glosar p. 91-95

ISBN 0-333-75799-8

082.1 Macmillan Classics                   821.111-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/T23

 

203. TWINING, JAMES. Vulturul cu două capete / James Twining ; traducere : Laura Berteanu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

448 p.

Titl. orig. : Double Eagle

ISBN 978-973-103-144-6

821.111-31=135.1

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18720 ; 821.111/T97

 

204. WHITE, E.B.. Pînza lui Charlotte : [roman] / E.B.White ; ilustraţii Garth Williams ; traducere din limba engleză Hilda Estera Kevorkian. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2006

192 p. : il. - (RAO pentru copii).

Titl. orig. : Charlotte's Web

ISBN 973-103-049-2

ISBN 978-973-103-049-4

821.111(73)-93-31=135.1                     082.1 Rao pentru copii

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii)

821.111/W63

821.112.2  Literatură germană

 

205. ENZENSBERGER, HANS MAGNUS. Cei care aduc groaza : Eseu despre perdantul radical / Hans Magnus Enzensberger ; Traducere din limba germană de Dan Flonta ; Prefaţă de Gabriel H. Decuble. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

92 p. - (Demonul teoriei).

Note de subsol

 

Titlul original : Schreckens Männer. Versuch über den radikalen Verlierer

ISBN 978-973-124-099-2

082.1 Demonul teoriei                         821.112.2-4=135.1

1. LITERATURĂ GERMANĂ(eseuri)

II 86081 ; 821.112.2/E58

 

206. JÜNGER, ERNST. Albine de sticlă / Ernst Jünger ; Selecţie, traducere, prefaţă şi note de Ion Roman. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

587 p. - (Laur).

Note de subsol

ISBN 978-973-124-096-1

082.1 Laur                             821.112.2-32

1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

II 86102 ; 821.112.2/J92

 

207. PEINKOFER, MICHAEL. Frăţia runelor : [roman] / Michael Peinkofer ; traducere din limba germană Ruxandra Buglea. - [Bucureşti] : Rao International Publishing Company, 2007

480 p. - (Rao Class).

ISBN 978-973-103-229-0

821.112.2-31=135.1                              082.1 Rao Class

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

III 28443 ; 821.112.2/P48

821.131.1  Literatură italiană

 

208. ECO, UMBERTO. Înainte ca racul : Războaie Calde şi populism mediatic / Umberto Eco ; traducere din limba italiană Geo Vasile. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

416 p. - (Rao Class).

ISBN 978-973-103-299-3

821.131.1-92=135.1                              082.1 Rao Class

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(articole)

III 28448 ; 821.131.1/E15

209. FALETTI, GIORGIO. Eu ucid : [roman] / Giorgio Faletti ; traducere din limba italiană Aura Bărdescu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2005

640 p.

Titl. orig. : Io uccido

ISBN 978-973-103-132-3

821.131.1-31=135.1

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

I 18726 ; 821.131.1/F17

 

210. WITCHER, MOONY. Geno şi Sigiliul Negru al doamnei Crikken / Moony Witcher ; traducere din limba italiană Ilieş Câmpeanu. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

384 p. : il. - (RAO pentru copii).

Titl. orig. : Geno e il Sigillo Nero di Madame Crikken

ISBN 978-973-103-275-7

821.131.1-93-31=135.1                         082.1 Rao pentru copii

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

821.131.1/W78

821.133.1  Literatură franceză

 

211. BALZAC, HONORÉ DE. Béatrix / Honoré de Balzac ; Traducere, tabel cronologic şi note de Haralambie Grămescu. - Bucureşti : ART, 2006

320 p. - (Mari clasici).

Tabel cronologic p. 5-19

ISBN 973-7678-68-0

ISBN 978-973-7678-68-3

082.1 Mari clasici                 821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86095 ; 821.133.1/B25

 

212. BENOÎT, MICHEL. Al treisprezecelea apostol / Michel Benoît; Traducere Iulia Matei. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

288 p.; 24 cm - (Scribum-ad-notarium).

Titl. orig. : Le secret du trezie`me apôtre

ISBN 978-973-8951-46-4

821.133.1-31=135.1                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28487 ; 821.133.1/B45

 

213. BESSON, LUC. Artur şi răzbunarea lui Maltazar / Luc Besson ; traducere din limba franceză Irina Pricop. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2005

192 p.

Titl. orig. : Arthur et la vengeance de Maltazard

ISBN 973-103-053-0

ISBN 978-973-103-053-1

821.133.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/B50

 

214. BESSON, LUC. Artur şi minimoşii / Luc Besson ; după o idee originală de Céline Garcia ; traducere din limba franceză Irina Pricop. - Bucureşti]: Rao International Publishing Company, 2005

224 p.

Titl. orig. : Arthur et les minimoys

ISBN 973-103-052-2

ISBN 978-973-103-052-4

821.133.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/B50

 

215. BESSON, LUC. Artur şi Cetatea Interzisă / Luc Besson ; după o idee originală de Céline Garcia ; traducere din limba franceză Irina Pricop. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2006

192 p.

ISBN 973-103-054-9

ISBN 978-973-103-054-8

821.133.1-93-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii)

821.133.1/B50

216. CARS, GUY DES. Bruta / Guy des Cars; Traducere de Tudor Mihail. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

215 p.; 24 cm - (Scribum-ad-notarium).

Titl. orig. : La brute

ISBN 978-973-8951-29-7

821.133.1-31=135.1                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28473 ; 821.133.1/P55

 

217. DURAS, MARGUERITE. India Song : text, teatru, film / Marguerite Duras ; traducere din limba franceză Ileana Cantuniari. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

128 p. - (Rao Contemporan).

ISBN 978-973-103-134-7

821.133.1-2=135.1                082.1 Rao Contemporan

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru)

I 18716 ; 821.133.1/D95

 

218. FLAUBERT, GUSTAVE. Educaţie sentimentală / Gustave Flaubert ; Traducere de Lucia Demetrius. - Bucureşti : ART, 2006

415 p. - (Mari clasici).

Tabel cronologic p. 5-11

ISBN 973-7678-18-4

082.1 Mari clasici

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86098 ; 821.133.1/F64

 

219. FLAUBERT, GUSTAVE. Dicţionar de idei primite de-a gata / Gustave Flaubert ; Traducere din limba franceză, prefaţa şi note de Irina Mavrodin. - Bucureşti : ART, 2007

144 p. - (Mari clasici).

Note de subsol. - Nota bio-bibliografică p. 11-18

ISBN 978-973-124-046-6

082.1 Mari clasici                 821.133.1-84(038)

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(cugetări)

II 86083 ; 821.133.1/F64

220. FRE`CHES, JOSÉ. Eu, Buddha : [roman] / José Fre`ches ; traducere din limba franceză Simona Brînzaru. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

288 p.

Titl. orig. : Moi, Bouddha

Note de subsol

Bibliografie p. 280

ISBN 978-973-103-287-0

821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

I 18719 ; 821.133.1/F89

 

221. GRACQ, JULIEN. Ţărmul Syrtelor : Roman / Julien Gracq ; Traducere din limba franceză de Gellu Naum. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

319 p. - (Laur).

Titlul original : Le rivages des Syrtes

ISBN 978-973-124-095-4

082.1 Laur                             821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86103 ; 821.133.1/G76

 

222. GREEN, JULIEN. Leviathan / Julien Green ; Traducere din limba franceză de Modest Morariu. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

272 p. - (Desenul din covor).

ISBN 978-973-124-088-6

082.1 Desenul din covor                    821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86079 ; 821.133.1/G79

 

223. ILIESCU, ANTONIA. Dora-dor ou Le chemin entre deux portes / Antonia Iliescu; Postface : "Le syndrome de l'Athanor" par Artur Silvestri. - Bucarest : Kogai¨on, 2006

80 p.; 20.5 cm

ISBN 973-87742-3-3

821.133.1-31

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86009 ; 821.133.1/I-44

224. JARRY, ALFRED. Superfemeia : Căutarea Messalinei / Alfred Jarry ; Traducere din limba franceză, prefaţă şi note Luca Piţu. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

144 p. - (Desnul din covor).

Note de subsol

ISBN 978-973-124-064-0

082.1 Desenul din covor                    821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86084 ; 821.133.1/J28

 

225. JERRY, ALFRED. Suprabărbatul : Roman modern / Alfred Jerry ; Traducere din limba franceză şi note de Mady Solomon. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

128 p. - (Desenul din covor).

Note de subsol

Nota bio-bibliografică p. 2

ISBN 978-973-124-065-7

082.1 Desenul din covor                                    821.133.1-31=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86086 ; 821.133.1/J48

 

226. JÉGO, YVES. Conspiraţia Bosch / Yves Jégo, Denis Lépée; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

312 p. : h.; 24 cm - (Scribum-ad-notarium).

Titl. orig. : La conspiration Bosch

ISBN 978-973-8951-64-8

821.133.1-31=135.1                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28482 ; 821.133.1/J41

 

227. PETIT, CHRISTIAN. Taj Mahal : O iubire nemuritoare / Christian Petit; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

351 p.; 24 cm - (Scribum-ad-notarium).

ISBN 978-973-145-010-0

821.133.1-31=135.1                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28472 ; 821.133.1/P55

228. SAGAN, FRANÇOISE. Vă place Brahms? [2007] / Françoise Sagan; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

120 p.; 24 cm - (Scribum-ad-notarium).

Titl. orig. : Aimez-vous Brahms...

ISBN 978-973-8951-92-1

821.133.1-31=135.1                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28470 ; 821.133.1/S14

 

229. SAGAN, FRANÇOISE. Bonjour, tristeţe / Françoise Sagan; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

120 p.; 24 cm - (Scribum-ad-notarium).

Titl. orig. : Bonjour tristesse

ISBN 978-973-8951-91-4

821.133.1-31=135.1                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28471 ; 821.133.1/S14

 

230. SÉVIGNÉ, MARIE DE RABUTIN-CHANTAL, MARCHIZĂ DE. Scrisorile "divinei marchize" / Doamna de Sévigné ; Traducere din limba franceză, prefaţă şi note de Irina Mavrodin. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

327 p. - (Ocheanul întors).

Note de subsol

Titlul original : Lettres

ISBN 978-973-124-067-1

082.1 Ochenul întors                          821.133.1-6=135.1

929 Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, marchiză de

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(scrisori)

II 86080 ; 821.133.1/S50

 

231. VILLON, FRANÇOIS. Ballade des dames du temps jadis = Balada doamnelor de altădată / François Villon; Antologie şi postfaţă de Emil Niculescu; Prefaţă de Radu Voinescu. - Buzău : Editura Vega, 2007

187 p. : il.; 21 cm

Note p. 177-184

ISBN 978-973-88222-9-0

821.133.1-1=135.1

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii)

II 86021 ; 821.133.1/V60

 

232. WEBER, PATRICK. Vikingii [Weber, Patrick] / Patrick Weber; Traducere de Nicolae Baltă. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

312 p.; 23.7 cm - (Scribum-ad-notarium).

Note p. 309-312

ISBN 978-973-145-000-1

821.133.1-31=135.1                              082.1 Scribum-ad-notarium

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

III 28488 ; 821.133.1/W37

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

233. ALLENDE, ISABEL. A szerencse lánya / Isabel Allende; Fordította Pávai Patak Márta. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2001

376 p.; 24 cm

Titl. orig. : Hija de la fortuna

ISBN 963-07-6945-X

821.134.2(83)-31=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman)

821.134.2/.3/A42

 

234. FUENTES, CARLOS. Toate pisicile sunt negre : Piesă în trei acte / Carlos Fuentes ; Traducere din limba spaniolă de Andrei Ionescu. - Ediţia a 2-a revăzută - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

143 p. - (Laur).

ISBN 978-973-124-093-0

082.1 Laur                             821.134.2(72)-2=135.1

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Mexic)(teatru)

II 86106 ; 821.134.2/.3/F95

 

 

 

235. SOMOZA, JOSÉ CARLOS. Clara şi penumbra : [roman] / José Carlos Somoza ; traducere din limba spaniolă Lavinia Similaru. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

512 p. - (Rao Contemporan).

Titl. orig. : Clara y la penumbra

ISBN 978-973-103-293-1

821.134.2-31=135.1                              082.1 Rao Contemporan

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman)

I 18718 ; 821.134.2/.3/S68

821.135.1  Literatură română

 

236. "Danie", "Loc" şi "Bună-Voire" : "Cuvinte de folos" şi "gânduri" la un dar de preţ din ziua de azi / Adunate şi rânduite de Artur Sivestri. - Bucureşti : InterMundus, 2006

48 p.; 20.3 cm

ISBN 973-87754-1-8

821.135.1-84                                         821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 86023 ; 821.135.1-82/D17

 

237. ALECSANDRI, VASILE. Teatru [Alecsandri, Vasile] [ART] / Vasile Alecsandri. - Bucureşti : ART, 2006

304 p. - (Mari scriitori români).

Note de subsol

Tabel cronologic p. 5-10

ISBN 973-124-021-7

ISBN 978-973-124-021-3

082.1 Mari scriitori români                                 821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86096 ; 821.135.1/A36

 

238. ALECSANDRI, VASILE. Poezii alese [Alecsandri, Vasile] / Vasile Alecsandri. - Bucureşti : ART, 2006

208 p. - (Mari scriitori români).

Note de subsol

Tabel cronologic p. 5-10

 

ISBN 973-124-037-3

ISBN 978-973-124-037-4

082.1 Mari scriitori români                 821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86088 ; 821.135.1/A36

 

239. ALECSANDRI, VASILE. Balta-Albă şi alte scrieri în proză / Vasile Alecsandri. - Bucureşti : ART, 2007

192 p. - (Mari scriitori români).

Note de subsol

Tabel cronologic p. 5-10

ISBN 978-973-124-041-1

082.1 Mari scriitori români                 821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 86094 ; 821.135.1/A36

 

240. Antologia epigramei româneşti / Alcătuită de George Corbu, Valerian Lică, George Zarafu; Prefaţă Valeriu Râpeanu. - Ediţia a 2-a - Bucureşti : Pro Transilvania, 2007

379 p. : fig.; [8] p. il.; 21 cm

ISBN 978-973-715-155-1

821.135.1-82                          821.135.1-193.2(082)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(epigrame)

II 86071 ; 821.135.1-82/A62

 

241. BAJA, FRANCISC. Porumbelul lui Noe / Francisc Baja. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

200 p.

ISBN 973-757-019-7

ISBN 978-973-757-019-2

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

I 18745 ; 821.135.1/B18

 

242. Balade populare - Bucureşti : ART, 2006

175 p. - (Mari scriitori români).

Note de subsol

ISBN 973-124-031-4

ISBN 978-973-124-031-2

082.1 Mari scriitori romăni

821.135.1-91-144                                  398.8(498)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(balade)

II 86097 ; 82-91/B19

 

243. BĂCIUŢ, NICOLAE. Maşina de citit / Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

232 p.

ISBN 978-973-1728-43-8

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 86049 ; 821.135.1.09/B13

 

244. BĂCIUŢ, NICOLAE. Lina lumina : [poezii] / Nicolae Băciuţ. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

[48] p. : il.

ISBN 978-973-1728-26-1

821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii)

821.135.1/B13

 

245. BĂCIUŢ, NICOLAE. Ferestre fără zid / Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

171 p.

ISBN 978-973-1728-41-4

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 86050 ; 821.135.1/B13

 

246. BOGDAN, DANIELA CECILIA. Timp şi răstimp / Daniela Cecilia Bogdan. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

119 p. : il. color

ISBN 978-973-1728-40-7

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 86048 ; 821.135.1.09/B64

 

 

 

247. BOGDAN, MARIA. Jurământul, soldatul şi trandafirii galbeni / Maria Bogdan. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

257 p.

ISBN 978-973-1728-37-7

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86054 ; 821.135.1/B64

 

248. BRUMARU, EMIL. Poeme alese 1959 - 1998 / Emil Brumaru. - [Braşov] : Aula, [2003]

192 p. - (Antologiile Aula).

ISBN 973-8206-88-X

082.1 Antologiile Aula                       821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 86038 ; 821.135.1/B85

 

249. BUCUR, NICOLAE. Mirajul călătoriei / Nicolae Bucur. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2000

143 p. : il.; 20 cm

ISBN 973-686-042-6

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 86061 ; 821.135.1/B87

 

250. BURICEA-MLINARCIC, CONSTANTIN-CRISTIAN. Tragicul & alte note subiective / C.C. Buricea-Mlinarcic. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

116 p. - (Biblioteca Teatrul imposibil ; 6).

Note de subsol

ISBN 973-7987-91-8

821.135.1-21                          082.1 Biblioteca Teatrul imposibil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86127 ; 821.135.1/B94

 

251. BUZAŞI, ION. Timotei Cipariu - scriitorul / Ion Buzaşi. - Blaj : Editura Buna Vestire, 2005

150 p.

Note de subsol

ISBN 973-8452-77-5

821.135.1.09                          929 Cipariu, Timotei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86068 ; 821.135.1.09/C54B

 

252. CARAMAN, ŞTEFAN. Teatrul Marathon / Ştefan Caraman ; Prefaţă de Eugen Wohl. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

202 p. - (Biblioteca Teatrul imposibil).

Note bio-bibliografice [3] p.

ISBN 973-7987-32-2

821.135.1-2                            082.1 Biblioteca Teatrul imposibil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86123 ; 821.135.1/C22

 

253. CĂLINESCU, PATRICK. Textul dintre texte / Patrick Călinescu. - [Braşov] : Aula, 2003

144 p. - (Frontiera ; Debut).

ISBN 973-8206-91-X

082.1 Frontiera                     821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 86042 ; 821.135.1/C14

 

254. CHIRA, VASILE. Nicanor şi secunda : tragedie în 7 acte / Vasile Chira. - Cluj-Napoca]: Eikon, 2007

112 p.

Note de subsol

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-757-051

821.135.1-21

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86110 ; 821.135.1/C43

 

255. CHIRIAC, BUCUR. Spovedania unui colecţionar de artă / Bucur Chiriac; Postfaţă de Artur Silvestri : "Despre un proiect semi-eşuat, soroc şi hazard". - Bucureşti : Carpathia Press, 2007

312 p.; 20.5 cm

ISBN 978-973-7609-22-9

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 86026 ; 821.135.1/C43

 

256. CHIROVICI, EUGEN OVIDIU. Suflete la preţ redus : [roman] / Eugen Ovidiu Chirovici. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

224 p. - (Biblioteca Rao).

ISBN 978-973-103-211-5

821.135.1-31                          082.1 Biblioteca RAO

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86053 ; 821.135.1/C45

 

257. CISTELECAN, IOANA. Antologia poeziei carcerale / Ioana Cistelecan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

204 p.

Note biografice la începutul capitolelor

Referinţe critice la sf. capitolelor

Note de subsol

ISBN 973-7833-61-9

821.135.1-1(082)                         821.135.1-82                          821.135.1.09-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

I 18747 ; 821.135.1-82/E38T

 

258. CÎRCIU, EVELINA. 60+1 romane româneşti / Evelina Cîrciu, Katalin Băltin ; Prefaţă de Alexandru Muşina. - [Braşov] : Aula, 2007

302 p.

Bibliografie p. 295-299

Index p. 301-302

ISBN 978-973-8261-89-1

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86044 ; 821.135.1.09/C54

 

259. CRUDU, DUMITRU. Duelul şi alte texte / Dumitru Crudu ; Prefaţă de Ciprian Şiulea. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

166 p. - (Biblioteca Teatrul imposibil).

Note bio-bibliografice p. 164-166

ISBN 973-7987-52-7

821.135.1-2                            082.1 Biblioteca Teatrul imposibil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86128 ; 821.135.1/C91

 

260. CUC, MELANIA. Graal : roman / Melania Cuc. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

175 p.

Prefaţă p. 5-8

ISBN 978-973-1728-44-5

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86181 ; 821.135.1/C93

 

261. CULICOVSCHI, GHEORGHE. Urmaşii lui Cincinat : Despre (Ne)dreptate şi (in)justiţie : Antologia epigramei judiciare româneşti / Gheorghe Culicovschi, Valerian Lică; Introducere George Corbu. - Câmpina : Editura Ridendo, 2004

96 p. : il; 20 cm - ("Epigrama 2000" ; 12).

Carte dedicată

ISBN 973-86324-2-0

821.135.1-7                            082.1 "Epigrama 2000"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(epigrame)

II 86031 d; 821.135.1/C94

 

262. DASCĂLU, IULIA. Călătorie magică / O poveste după Iulia Dascălu; Ilustraţii Mirela Frandeş. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, s.a.

32 p. : il. color,; 19 cm

398.332.1/.12(0:82-34)                         821.135.1-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

821.135.1/D20

 

263. DERDENA, MIHAI STERE. Mărturisirea unui neînvins / Mihai Stere Derdena. - Bucureşti : Editura Elisavaros, 2006

375 p. : il.; 20.2 cm

ISBN 973-8400-40-6

ISBN 978-973-8400-40-5

821.135.1-94                                         343.812(498)(0:82-94)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

II 86070 ; 821.135.1/D33

 

264. DERDENA, MIHAI STERE. În apărarea limbii noastre sfinte / Mihai Stere Derdena. - Bucureşti : Editura Elisavaros, 2006

368 p.; 20 cm

ISBN 973-8400-22-8

ISBN 978-973-8400-22-1

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 86075 ; 821.135.1/D33

 

265. DRUMEŞ, MIHAIL. Scrisoare de dragoste [Drumeş, Mihai] / Mihail Drumeş. - Bucureşti : ART, 2006

336 p.

Tabel cronologic p. 5-8

ISBN 973-7678-58-3

ISBN 978-973-7678-58-4

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86100 ; 821.135.1/D85

 

266. DRUMEŞ, MIHAIL. Invitaţie la vals / Mihali Drumeş. - Bucureşti : ART, 2006

240 p.

Tabel cronologic p. 5-8

ISBN 973-7678-59-1

ISBN 978-973-7678-59-1

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86099 ; 821.135.1/D85

 

267. DRUMEŞ, MIHAIL. Elevul Dima dintr-a şaptea / Mihail Drumeş. - Bucureşti : ART, 2006

416 p.

Tabel cronologic p. 5-8

ISBN 973-7678-50-8

ISBN 978-973-7678-50-8

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86093 ; 821.135.1/D85

 

268. Explorări în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneşti / Coordonator şi prefaţator Mircea Martin ; Edtiţie îngrijită de Laura Albulescu. - Ediţie îngrijită - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2006

272 p.

Note de subsol

Bibliografie la sfârşit de capitol

Index p. 267-269

ISBN 973-7678-92-3

ISBN 978-973-7678-92-8

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

III 28468 ; 821.135.1.09/E97

 

269. GOGEA, VASILE. Tratat despre înfrânt / Vasile Gogea. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004 : Charmides

111 p.

Bibliografie p. 111

ISBN 973-85067-9-4

ISBN 973-86312-2-X

821.135.1-84

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme)

I 18750 ; 821.135.1/G65

 

270. HETCO, LUCIAN. Românul planetar : Eseuri despre viitorul "sufletului românesc" / Lucian Hetco; Postfaţă de Artur Silvestri : "Românul planetar" - câteva elemente de doctrină. Addenda :"Şapte imagini în oglindă". - Bucureşti : Carpathia Press, 2006

88 p.; 20.5 cm

ISBN 973-7609-14-X

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 85909 ; 821.135.1/H59

271. IARU, FLORIN. Poeme alese 1975 - 1990 / Florin Iaru. - [Braşov] : Aula, [2002]

204 p. - (Antologiile Aula).

ISBN 973-8206-64-2

082.1 Antologiile Aula                       821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem)

II 86039 ; 821.135.1/I-29

 

272. ISPIRESCU, PETRE. Legende sau basmele românilor : Selecţii / Petre Ispirescu. - Bucureşti : ART, 2007

264 p. - (Mari scriitori români).

Tabel cronologic p. 5-9

ISBN 973-124-032-2

ISBN 978-973-124-032-9

082.1 Mari scriitori români                 821.135.1-91-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(legende)

821.135.1/I-85

 

273. IVANEŞ, STELA-MARIA. Nuanţele chihlimbarului / Stela Maria Ivaneş. - Cluj-Napoca : Eikon, 2007

218 p. : fig. - (Biblioteca Teatrul imposibil).

Note de subsol

ISBN 978-973-575-037-6

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 86129 ; 821.135.1/I-96

 

274. IVĂNESCU MIRCEA. Poeme alese 1966 - 1989 / Mircea Ivănescu. - [Braşov] : Aula, 2003

271 p. - (Antologiile Aula).

ISBN 973-8206-97-9

082.1 Antologiile Aula                       821.135.1-1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem)

II 86040 ; 821.135.1/I-96

 

 

 

 

 

275. Întoarcerea scriitorului : Treizeci de eseuri despre literatura Marianei Brăescu - Bucureşti : InterMundus, 2006

64 p.; 20.5 cm

ISBN 973-87754-0-X

821.135.1.09 Brăescu, Mariana

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86022 ; 821.135.1.09/B76

 

276. MACRINICI, RADU. Această poveste nu va fi spusă niciodată : După nuvela "Poveste nemuritoare" de Isak Dinesen / Radu Macrinici ; Prefaţă de Miruna Runcan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

218 p. - (Biblioteca Teatrul imposibil ; 4 ; Seria dramaturgie).

Note bio-bibliografice p. 214-216

ISBN 973-7987-50-0

821.135.1-2                                           082.1 Biblioteca Teatrul imposibil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86114 ; 821.135.1/M13

 

277. MANOLESCU, NICOLAE. Despre poezie / Nicolae Manolescu. - [Braşov] : Aula, [2002]

206 p. - (Frontiera ; Eseu).

Note de subsol

ISBN 973-8206-50-2

082.1 Frontiera                     821.135.1.09                          821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică)

II 86046 ; 821.135.1.09/M27

 

278. MAREŞ, RADU. Ecluza : Roman / Radu Mareş. - [Braşov] : Aula, [2006]

443 p. - (Frontiera).

ISBN 973-8261-86-4

082.1 Frontiera                                     821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86047 ; 821.135.1/M35

 

279. MUŞINA, ALEXANDRU. Poeme alese 1975 - 2000 / Alexandru Muşina. - [Braşov] : Aula, [2003]

206 p. - (Antologiile Aula).

ISBN 973-8206-94-4

082.1 Antologiile Aula                                       821.135.1-1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem)

II 86037 ; 821.135.1/M98

 

280. NEMOIANU, ALEXANDRU. Fragmente din vremea persecuţiilor / Alexandru Nemoianu; Prefaţă de Artur Silvestri : Două modele de Reconquista : "Păstor" şi "Sămânţă". - Bucureşti : Carpathia Press, 2007

80 p.; 20.3 cm

ISBN 973-7609-17-4

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 86034 ; 821.135.1/N46

 

281. Omagiu Francofoniei : Epigrame = Hommage á la Francophonie = Épigrammes / Culegători = Moissonneurs de lauriers : Avocat Gheorghe Culicovschi, profesor Dan Culicovschi, ing. Eugen Deutsch; Perfaţă = préface George Corbu. - Ediţie bilinbvă română-franceză - Câmpina : Editura Ridendo, 2006

132 p.; 14.5 cm - ("Epigrama 2000" ; 15).

Bibliografie p. 130

Carte dedicată

ISBN 973-86324-4-7

821.135.1-7                            821.135.1-82                          082.1 "Epigrama 2000"

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(epigrame)

I 18711 d; 821.135.1-82/O-52

 

282. OPREA, NICOLAE. Vasile Voiculescu : Monografie, antologie comentată, receptare critică / Nicolae Oprea. - [Braşov] : Aula, [2006]

140 p. - (Canon).

Date bio-bibliografice p. 136-137

Bibliografie p. 138-140

ISBN 973-8261-88-0

082.1 Canon                         821.135.1.09                          821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate)

II 86045 ; 821.135.1.09/V83-O

283. PANN, ANTON. Povestea vorbii [ART] / Anton Pann. - Bucureşti : ART, 2007

256 p. - (Mari scriitori români).

Tabel cronologic p. 5-9

Note de subsol

ISBN 978-973-124-050-3

082.1 Mari scriitori români    821.135.1-17                 821.135.1-91-84

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 86092 ; 821.135.1/P23

 

284. PIŞCU, DANIEL. Cel mai mare roman al tuturor timpurilor / Daniel Pişcu. - [Braşov] : Aula, [2002]

90 p. - (Frontiera ; Roman).

ISBN 973-8206-61-8

082.1 Frontiera                     821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86043 ; 821.135.1/P68

 

285. Pledoarie pentru epigramă / Gheorghe Culicovschi & "Epigramiştii zodiilor". - Câmpina : Editura Ridendo, 2007

2 vol.; 20.5 cm

ISBN 973-8624-6-3

vol. 1 - 200 p. : il. - Carte dedicată

vol. 2 - p. 201-400 : il.

821.135.1-7                                           821.135.1-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(epigrame)

II 86032 d; 821.135.1-82/P71

 

286. POLOGEA, DOINA. Părtaşii Taborului : [versuri] / Doina Pologea. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

72 p.

Se dedică memoriei lui Patrel Berceanu

ISBN 978-973-1728-47-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 86180 ; 821.135.1/P77

 

 

 

 

287. POP-RETEGANUL, ION. Amintirile unui şcolar de altădată / Ioan Pop-Reteganul. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

125 p. : il.

Note de subsol

Glosar p. 91-98

Biografie p. 99-103

Referinţe critice p. 104-118

ISBN 973-757-016-2

ISBN 978-973-757-016-1

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

I 18749 ; 821.135.1/P78

 

288. POPEAN, VALER. Suflete deschise spre mare : Poeme. Epigrame / Valer Popean. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

60 p. : il.

ISBN 978-973-8021-26-X

821.135.1-1                            821.135.1-193.2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(epigrame)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 86051 ; 821.135.1/P80

 

289. POPESCU, HRISTACHE. Tatăl şi fiii. În ceasul al doisprezecelea / Hristache Popescu. - s.l. : Editura H.P., s.a.

133 p. - (Teatru [Editura H.P.] ; 7).

ISBN 973-99046-5-3

821.135.1-2                            082.1 Teatru

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86183 ; 821.135.1/P81

 

290. SATCĂU, AURELIA. O cultură în flăcări : Despre Schismă, Ludic şi Balcani / Aurelia Satcău; Postfaţă de Artur Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2006

vol.; 20.4 cm

vol. 1 - 48 p. - Bibliografie p. 45-46. - ISBN 973-7609-15-8

821.135.1-4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 86027 ; 821.135.1/S26

291. SILVESTRI, ARTUR. Exerciţii de exorcism social : "Hazard dirijat", lichidatorism şi "vremea Ducăi-Vodă" / Artur Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2006

56 p.; 20.6 cm - (Biblioteca imobiliară ; 6).

ISBN 973-7609-16-6

821.135.1-4                                           082.1 Biblioteca imobiliară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 86033 ; 821.135.1/S55

 

292. SILVESTRI, ARTUR. "Bizanţ înainte de Bizanţ" : Mitropolitul Nestor Vornicescu şi ideea de "literatură stăromână" / Artur Silvestri. - Bucureşti : Carpathia Press, 2006

16 p.; 20.7 cm

ISBN 973-7609-18-2

929 Vornicescu, Nestor                      82.135.1'01

262.12:281.95 Vornicescu, Nestor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(studiu)

II 86010 ; 821.135.1/S55

 

293. SOARE, ROMEO. Orizonturi oarbe : teatru / Romeo Soare. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

163 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-1728-38-4

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86055 ; 821.135.1/S65

 

294. SORESCU, MARIN. Teatru [Sorescu, Marin] / Marin Sorescu. - Bucureşti : ART

2 Vol. - (Mari scriitori români).

ISBN 973-7678-33-8

ISBN 978-973-7678-33-1

Vol. 1 : Setea muntelui de sare. Iona. Paracliserul. Matca. - 192 p. - Referinţe critice p. 177-192

 ISBN 973-7678-29-X

ISBN 978-973-7678-29-4

Vol. 2 : A treia ţeapă. Răceala. Vărul Shakespeare. - 320 p. - Note de subsol. - Tabel cronologic p. 11-12

 ISBN 978-973-124-038-1

082.1 Mari scriitori români                 821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86090(v.1-2) ; 821.135.1/S69

 

295. SORESCU, MARIN. Poezii alese : Antologie pentru uz şcolar / Marin Sorescu ; Antologie, prefaţă şi repere biobibliografice de Ion Buzera. - Bucureşti : ART, 2006

192 p. - (Mari scriitori români).

ISBN 973-7678-23-0

ISBN 978-973-7678-23-2

082.1 Mari scriitori români                                 821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86089 ; 821.135.1/S69

 

296. STANCU, CONSTANTIN. Pomul cu scribi / Constantin Stancu. - s.l. : Editura Eubeea, 2006

176 p.; 20 cm

Referinţe critice p. 169-170

ISBN 973-673-069-7

ISBN 978-973-673-069-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86028 ; 821.135.1/S76

 

297. STĂNESCU, SAVIANA. Waxing West = Să epilăm spre vest / Saviana Stănescu ; Traducere şi prefaţă de Eugen Wohl ; Postfaţă de Miruna Runcan. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

448 p. - (Biblioteca Teatrul imposibil ; 8 ; Dramaturgie).

Ediţie biblingvă engleză-română

ISBN 973-7987-91-8

821.135.1-2                            082.1 Biblioteca Teatrul imposibil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86126 ; 821.135.1/S77

 

298. ŢEPENEAG, DUMITRU. Zadarnică e arta fugii : Roman / Dumitru Ţepeneag ; Prefaţă de Nicolae Bârna. - Ediţia a 2-a revăzută - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

173 p. - (Ficţiune şi artilerie).

Dosar de receptare critică p. 159-171

ISBN 978-973-124-084-8

082.1 Ficţiune şi artilerie                                    821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86082 ; 821.135.1/T44

 

299. ŢOIU, CONSTANTIN. Căderea în lume : Roman / Constantin Ţoiu ; Prefaţă, notă biobibliografică şi dosar de receptare critică de Marius Miheţ. - Ediţia a 4-a - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2007

343 p. - (Ficţiune şi artilerie).

Note de subsol

ISBN 978-973-124-083-1

082.1 Ficţiune şi artilerie                    821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86105 ; 821.135.1/T69

 

300. ŢUCULESCU, RADU. Ce dracu' se întâmplă cu trenul asta? (trei piece de teatru) / Radu Ţuculescu ; Prefaţă de Miruna Runcan ; Postafaţă de Claudiu Groza. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

164 p. - (Biblioteca Teatrul imposibil).

Note de subsol

Indice p. 221-223

ISBN 973-7833-20-1

821.135.1-2                            082.1 Biblioteca Teatrul imposibil

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86122 ; 821.135.1/T90

 

301. UNTARU, ION. Scara interioară : poezii / Ion Untaru. - Bucureşti : Amurg sentimental, 2007

242 p.; 19.8 cm

ISBN 978-973-687-194-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86072 ; 821.135.1/U61

 

 

 

302. UNTARU, ION. Ne-am întâlnit pe Internet / Ion Untaru. - Bucureşti : Editura Făt-Frumos, 2007

196 p.; 20 cm

ISBN 973-552-76

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză)

II 86064 ; 821.135.1/U61

 

303. UNTARU, ION. Floare de lotus / Ion Untaru. - Bucureşti : Semne, 2006

159 p.; 20 cm

ISBN 973-624-383-4

ISBN 978-973-624-383-7

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86065 ; 821.135.1/U61

 

304. UNTARU, ION. Din tainele prieteniei : Poeme tanrenga / Ion Untaru, Radu Patrichi; Cu o prefaţă de Radu Patrichi Ion Untaru, Radu Patrichi; Cu o prefaţă de Radu Patrichi. - Bucureşti : Editura Amurg Sentimental, 2006

84 p.; 20.3 cm

ISBN 973-678-142-9

ISBN 978-973-678-142-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86063 ; 821.135.1/U61

 

305. VALEGVI, VALERIU. Rând, rând în vuietul secundei : Antologie bilingvă româno-franceză = Place, faites place au tumulte des instants = Anthologie bilingue roumano-française / Valeriu Valegvi; Traducere = Traduction : Constantin Frosin. - Les Granges-le-Roi : Le Brontosaure, 2006

84 p.; 20 cm - (Littérature Roumaine).

Carte dedicată

ISBN 2-900742-122-X

821.135.1-1=133.1 821.135.1-1            082.1 Littérature roumaine

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86029 d ; 821.135.1/V17

306. VALEGVI, VALERIU. Partitură sub asediu : Poeme / Valeriu Valegvi; Copertă şi ilustraţii Nicolae Einhorn. - Galaţi : Fundaţia Culturală Antares, 2007

79 p. : il.; 20 cm

Carte dedicată

ISBN 978-973-88484-0-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86030 d ; 821.135.1/V17

 

307. VIŞNIEC, MATEI. Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali şi alte piese / Matei Vişniec. - [Barşov] : Aula, [2001]

174 p. - (Frontiera ; Teatru).

ISBN 973-8206-44-8

082.1 Frontiera                                     821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86041 ; 821.135.1/V68

 

308. NEMOIANU, ALEXANDRU. Trepte / Alexandru Nemoianu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2007

213 p.

ISBN 978-973-757-063-5

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal)

II 86125 ; 821.135.1/N46

821.16  Literaturi slave

 

309. NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICI. Meghívás kivégzésre / Vladimir Nabokov; Fordította Bratka László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

204 p.; 18.7 cm

Titl. orig. : Invitation to a Beheading

ISBN 978-963-07-8236-4

821.161.1-31=511.141                          821.161.1(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

II 86325 ; 821.161.1/N11

310. TOLSTOI, LEV. Război şi pace [Tolstoi, Lev] / Lev Tolstoi ; Traducere de Ion Frunzetti şi Nicolae Parocescu. - Bucureşti : Grupul Editorial ART, 2006

Vol. - (Mari clasici).

ISBN 973-7678-28-1

ISBN 978-976-7678-28-7

Vol. 1. - 687 p. - Note de subsol. - Tabel cronologic p. 5-14

ISBN 973-7678-27-3. - ISBN 978-973-7678-27-0

Vol. 2. - 687 p. - Note de subsol

ISBN 973-7678-25-7. - ISBN 978-973-7678-25-6

082.1 Mari clasici                 821.161.1-31=135.1

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman istoric)

II 86107(v.1-2) ; 821.161.1/T70

821.511.141  Literatură maghiară

 

311. BARICZ LAJOS. Békesség szigete / Baricz Lajos. - Marosvásárhely : Lyra, 2006

135 p.; 20 cm

ISBN 978-973-8337-43-5

821.511.141(498.4)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)

II 86058 ; 821.511.141/B33

 

312. Hétköznapok Kánaánban : Harminchárom írás az Irodalmi Kreativitás Verseny elmúlt tizenhárom évének terméséből / Válogatta Szabó Róbert Csaba. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

72 p.; 21 cm

ISBN 973-599-242-6

ISBN 978-973-599-242-2

821.511.141(498.4)-82

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie)

II 86060 ; 821.511.141-82/H59

 

313. NAGY PÁL(1924-). Napló nélkül : Élet, irodalom, egyéb apróságok / Nagy Pál. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

279 p.; 20 cm

ISBN 973-599-234-5

ISBN 978-973-599-234-7

821.511.141(498.4)-4

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(eseuri)

II 86057 ; 821.511.141/N17

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

314. MARCU-ISTRATE, DANIELA. Sacru şi profan într-un oraş european (1150-2007) : Piaţa Huet - o punte peste timp = Sacre and profane in an european city (1150-2007) : Huet Square - a bridge beyond time / Daniela Marcu Istrate, Angel Istrate, Victor Moraru; Traducere Teodora Bianca Moraru, Anca Ileana Moraru. - Braşov : Editura Hieronymus, 2007

127 p. : il. color, fig.; 22 cm

Text bilingv rom.-eng.

Bibliografie p. 122

ISBN 978-973-88327-0-1

902(498 Sibiu)

1. ARHEOLOGIE ROMÂNEASCĂ

III 28457 ; 902/904/S12

908  Monografii zonale

 

315. ANDREICA, GHEORGHE. Monografia oraşului Iernut până în 1947 / Prof. Gheorghe Andreica. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

262 p. : il., tab.

Bibliografie p. 248-259

Indici şi abrevieri p. 259-260

ISBN 978-973-1728-46-9

908(498-21 Iernut)                               908(498-21 Iernut)"12/19"

II 86178 ; 908/A53

 

 

 

 

316. ANDREICA, GHEORGHE. Iernut : Însemnări monografice (1948-2007) / Prof. Gheorghe Andreica. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

156 p. : il., tab., fig., h.

Bibliografie p. 153-154

Anexe p. 149-152

ISBN 978-973-1728-45-2

908(498-21 Iernut)"1948/2007"                         94(498-21 Iernut)"1948/2007"

II 86179 ; 908/A53

 

317. BIDILICĂ-VASILACHE, GEORGETA. Incursiune : destin colectiv şi destin individual : Viaţa unei familii din Botenii-Muscelului / Georgeta Bidilică-Vasilache. - Ceraşu : Scrisul Prahovean, 2004

214 p. : il.; 20 cm

Note de subsol

Carte dedicată

ISBN 973-8218-26-8

908(498 Muscel)                                  929.52 BID

1. ISTORIA FAMILIILOR

II 86018 d; 908/B52

 

318. GIGEA-GORUN, PETRE. Comuna Goicea cu oameni şi fapte : Monografie sentimentală / Petre Gigea-Gorun. - Craiova : Fundaţia Scrisul Românesc, 2006

387 p. : il. parţial color; 20.8 cm

Note de subsol

Referinţe critice p. 351-363

Bibliografie p. 364

ISBN 973-8343-91-7

ISBN 978-973-8343-91-7

908(498 Goicea)

II 85936; 908/G56

 

 

 

 

 

 

319. Győr - Moson - Sopron megye az új évezredben = Komitat Győr - Moson - Sopron im neuen Jahrtausend = Győr - Moson - Sopron Conty in the new Millenium / Szerkesztette Kolozsár Tamás; Német fordítás Krisch Imre, Angol fordítás Barták Henrietta. - s.l. : s.n., s.a.

247 p. : il. color; 32.5 cm

ISBN 963-7184-08-2

908(439-34 Győr, Moson, Sopron)

1. UNGARIA(judeţe)

V 1918 ; 908/G99

 

320. PETĂRLECEAN, ALEXANDRU. Blajul Episcopului Inochentie : Dulceaţa pământului natal / Alexandru Petărleceanu, Ion Moldovan; Cu o prefaţă a Preafericirii Sale Lucian Arhiepiscop Major. - Blaj : Editura Buna Vestire, 2007

329 p.; portr.; 22.2 cm

Bibliografie p. 325-326

ISBN 978-973-2785-05-9

262.12:283(498)                                    908(498 Blaj)

1. BLAJ                                                                2. MICU KLEIN SAMUIL

3. BISERICA GRECO-CATOLICĂ

III 28433 ; 908/P54

91  Geografie

 

321. Amsterdam : Ghid de buzunar ; Hartă de buzunar / Traducere din limba engleză Ioana Costache-Done. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2006

83 p. : il. color, h. color, [1] h. de buzunar color - (Ghiduri turistice).

Indice p. 78-79

ISBN 973-717-121-7

ISBN 978-973-717-121-4

082.1 Ghiduri turistice                        910.4(492 Amsterdam)(036)

I 18731 ; 910/A46

 

 

 

 

322. Austria [Enciclopedia Rao] / Autori principali : Teresa Czerniewicz-Umer, Joanna Egert-Romanowska şi Janina Kumaniecka ; traducere din limba engleză Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2006

384 p. : il. color, tab., h. color - (Ghiduri turistice).

Carte editată de Dorling Kindersley

Indice p. 364-381

ISBN 973-717-113-6

ISBN 978-973-717-113-9

082.1 Ghiduri turistice                        910.4(436)(036)

III 28446 ; 910/A93

 

323. CHANCELLOR, DEBORAH. Térképek / Deborah Chancellor ; Fordította Sarka Edina. - Debrecen : Patricia, 2006

48 p. : il. color, h. color

Index p. 48

ISBN 963-87249-1-9

030:912.43                  912.43(031)                 030:910.27                   910.27(031)

1. HĂRŢI

91/C38

 

324. Ghidul turistic al României = The Travel Guide of Romania / Coordonator proiect = Project Manager : Iulia Radu, Silvia Ionescu. - Bucureşti : Publirom Advertising, 2006

638 p. : il., sch., h.

Ediţie bilingvă româno-engleză

ISBN 973-86286-4-4

ISBN 978-973-86286-4-9

910.4(498)(036)                     912(498)(084)                        913(498)(084)

III 28404 ; 910/G49

 

325. Madrid : Ghid de buzunar ; Hartă de buzunar / Traducere din limba engleză Ioana Costache-Done. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2006

83 p. : il. color, h. color, [1] h. de buzunar color - (Ghiduri turistice).

Indice p. 78-79

ISBN 973-717-124-1; ISBN 978-973-717-124-5

082.1 Ghiduri turistice                                        910.4(460 Madrid)(036)

I 18732 ; 910/M14

326. Paris : [Ghid de buzunar] / Traducere din limba engleză Mihaela Benchiu, Simona Chişvasi. - Ediţia a 14-a - Oradea : Aquila'93, 2007

144 p. : il. color - (Ghid de buzunar [Aquila'93]).

Indici p. 128-144

ISBN 978-973-714-136-1

082.1 Ghid de buzunar                        910.4(44-25 Paris)(036)

911.375(44-25 Paris)(036)

I 18740 ; 910/P35

 

327. Praga : Ghid de buzunar ; Hartă de buzunar / Traducere din limba engleză Gabriela Tănase. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2006

83 p. : il. color, h. color, [1] h. de buzunar color - (Ghiduri turistice).

Indice p. 78-79

ISBN 973-717-125-X; ISBN 978-973-717-125-2

082.1 Ghiduri turistice                        910.4(437 Praga)(036)

I 18730 ; 910/P89

 

328. Roma : Ghid de buzunar ; Hartă de buzunar / Traducere din limba engleză Teodora Pavel. - Bucureşti : Enciclopedia Rao, 2006

99 p. : il. color, h. color, [1] h. de buzunar color - (Ghiduri turistice).

Indice p. 94-95

ISBN 973-717-129-2

ISBN 978-973-717-129-0

082.1 Ghiduri turistice                        910.4(450 Roma)(036)

I 18729 ; 910/R69

 

329. Rusia, Belarus şi Ucraina : Ghid complet / Editor Jane Hutchins ; Traducerea din limba engleză Simona Chişvasi. - Oradea : Aquila'93, 2007

386 p. : il. color, h., fig. - (Ghid complet).

Vocabular p. 363-367

Bibliografie p. 367-368

Index p. 370-386

ISBN 978-973-714-142-2

082.1 Ghid complet                             910.4(470+476+477)(036)

III 28466 ; 910/R94

330. TURNBULL, STEPHANIE. Iskolai világatlasz / Stephanie Turnbull ; Fordító Sarka Edina. - Debrecen : Patricia, 2006

112 p. : h. color, il. color, tab.

Index p. 98-112

ISBN 963-87315-3-2

ISBN 978-963-87315-3-1

912.43(100)

1. ATLAS GEOGRAFIC

912/T95

94(100) Istorie universală

 

331. CHISHOLM, JANE. Világtörténelem dátumokban / Jane Chisholm ; Fordította Sarka Edina. - Debrecen : Patricia, 2007

128 p. : il. color

Vocabular p. 110-111

Indici p. 112-128

ISBN 978-963-87315-7-9

930.24                                    94(100)(093.3)

94(100)/C46

 

332. GOMBRICH, ERNST H.. Istoria lumii [Gombrich, Ernst H.] / Ernst H. Gombrich; Traducere de Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2006

304 p. : il.; 20.6 cm

Titl. orig : Eine kurze Weltgeschichte für Junge Leser

ISBN 973-8951-34-8

ISBN 978-973-8951-34-1

94(100)".../2000"

II 86175 ; 94(100)/G69

 

333. SINOUÉ, GILBERT. Un vapor pentru infern / Gilbert Sinoué; Traducere de Boadeş Ionela Irina şi Iulia Mănescu. - Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, s.a.

287 p.; 23 cm - (Universuri secrete).

Titl. orig : Un bateau pour l'enfer

Note de subsol

Surse p. 283-287

ISBN 978-973-8951-12-9

94(100)"1938/1939"                                            94(=411.16)"1938/1939"

323.12(=411.16)"1938/1939"                              082.1 Universuri secrete

1. ANTISEMITISM                                            2. ISTORIA EVREILOR

III 28477 ; 94(100)/S59

94(3)  Istoria lumii antice

 

334. BIRLEY, ANTHONY R.. Hadrian / Anthony R. Birley; Traducere de Gabriel Tudor. - Bucureşti : BIC All, 2007

417 p. : h.; [5] p. il.; 23.5 cm - (Împăraţi romani).

Titl. orig. : Hadrian, the Restless Emperor

Note p. 333-387

Bibl;iografie p. 389-400

Index p. 401-417

ISBN 978-973-571-617-2

929 Hadrianus, Publius Aelius                         082.1 Împăraţi romani

94(37)"01" Hadrianus, Publius Aelius

1. HADRIANUS, PUBLIUS AELIUS

2. ISTORIA ROMEI ANTICE(biografie)

III 28434 ; 94(3)/H12B

94(498)  Istoria României

 

335. CALINIC ARGATU, EPISCOP. Sfântul Voievod Ştefan cel Mare între cer şi genune / Calinic Argatu ; Cuvânt înaite Proet Prof. dr. Mircea Păcurariu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2004

182 p. ; [4] pl. : il. color

ISBN 973-7987-78-0

929 Ştefan cel Mare                            94(498)"1457/1504"

II 86137 ; 94(498)/S81C

 

 

 

 

336. CLEMENT ROMANUL, SFÂNT. Memorii [Clement Romanul, Sfânt] / Sfântul Clement Romanul ; Traducerea din engleză de Pr. Cornel Savu. - Cluj-Napoca : Eikon, 2006

432 p.

Carte apărută cu binecuvântarea ÎPS Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului

Note p. 418-420

ISBN 973-757-032-4

ISBN 978-973-757-032-1

244                         94(498)"1457/1504"

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(memorii)              2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

II 86137 ; 94(498)/S81C

 

337. COSMA, ELA. Revoluţia de la 1848 : Un catalog de documente şi regeste : (Fondul Institutului de Istorie din Cluj) / Ela Cosma. - Cluj-Napoca : Argonaut, 2005

2 vol.; 20.5 cm - (Documente. Istorie. Mărturii).

ISBN 973-7710-57-6

vol. 1 - 280 p. - ISBN 973-7710-69-X

vol. 2 - 280 p. - ISBN 973-7710-73-8

94(498)"1848"(093)                             082.1 Documente. Istorie. Mărturii

1. ISTORIA ROMÂNIEI(revoluţia de la 1848)

II 86074 (1-2) ; 94(498)/C74

 

338. GOGA, MIRCEA. Veturia Goga, "Privighetoarea lui Hitler" / Mircea Goga. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2007

704 p., [8] p. il. - (Rao Class).

Note p. 569-700

ISBN 978-973-103-351-8

78(498)Goga, Veturia                          94(498)"19"Goga, Veturia

929 Goga, Veturia                                082.1 Rao Class

III 28453 ; 94(498)/G65G

 

339. ISLAMOV, T.M.. Din culisele luptelor pentru Ardeal / T.M. Islamov, T.A. Pokivailova, Onufrie Vinţeler. - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

96 p.

ISBN 973-7987-13-6

94(498.4)"19"                       323.1(498.4)"19"

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

I 18743 ; 94(498)/I-83

 

340. PUŞCAŞ, VASILE. România şi iar România : Note pentru o istorie a prezentului / Vasile Puşcaş ; Cu o postfaţă de Grigore Arbore. - Cluj-Napoca : Eikon, 2007

303 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-757-050

94(498)"20"                          323/327(498)"20"                

94(4)"20"                              082.1 Universitas

II 86141 ; 94(498)/P99

 

341. VINŢELER, ONUFRIE. La început a fost cuvântul Ardeal / Onufrie Vinţeler. - Cluj-Napoca : Eikon, 2003

303 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 283-300

Rezumat în lb. engleză, franceză, germană, rusă

ISBN 973-7987-26-8

821.135.1-1(082)                   94(498.4)

811'135.1'373.21                    811'135.1'373.614

1. ISTORIA TRANSILVANIEI                         2. TOPONIMIE

II 86151 ; 94(498)/V64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 

Agârbiceanu, Ion - 45

Ahmad Ibn Souleiman - 41

Alecsandri, Vasile - 237-239

Allende, Isabel - 233

Andreica, Gheorghe - 315-316

Anton, Fabian - 46

Ardelean, Aurel - 117

Arsenie Papacioc, Arhim. - 46, 57

Asgian, Berdj - 162

Austin, Milli D. - 122

 

B

 

Baja, Francisc - 241

Balzac, Honoré de - 211

Baricz Lajos - 311

Băciuţ, Nicolae - 243-245

Băltin, Katalin - 258

Bencze Orsolya - 98

Benoît, Michel - 212

Benő Attila - 98

Beresford-Cooke, Carola - 140

Berg, Yehuda - 8

Berry Steve - 178

Besson, Luc - 213-215

Bidilică-Vasilache, Georgeta - 154, 317

Bidilică-Vasilache, Mihaela - 158

Birley, Anthony R. - 334

Black, Holly - 184

Bloom, Harold - 174

Boboc, Alexandru - 9

Bocskay István - 123

Bogdan, Daniela Cecilia - 246

Bogdan, Maria - 247

Bogorin, Veronica - 100

Bojiţă, Marius - 142

Bolen, Cynthia-Lina - 143

Borundel, Corneliu - 124

Bramwell, Tony - 166

Brontë, Charlotte - 179

Brumaru, Emil - 248

Brunel, Henri - 47-48

Bucur, Nicolae - 249

Buricea-Mlinarcic, Constantin-Cristian - 250

Buzaşi, Ion - 251

 

C

 

Calinic Argatu, episcop - 335

Caraman, Ştefan - 252

Cars, Guy des - 216

Case, John - 180

Călinescu, Patrick - 253

Chancellor, Deborah - 323

Chandler, Fiona - 125

Child, Lincoln - 196

Chimie anorganică - 113

Chira, Vasile - 254

Chiriac, Bucur - 255

Chiribucă, Dan - 78

Chirovici, Eugen Ovidiu - 256

Chisholm, Jane - 331

Christie, Agatha - 181

Ciobanu, Paul Florin - 80

Ciobanu, Victoria-Valeria - 49

Cistelecan, Ioana - 257

Cîrciu, Evelina - 258

Clement Romanul, Sfânt - 336

Cleopa, Ilie - 57

Coman, Valentin - 118

Coman, Virginia - 113

Comte-Sponville, André - 10

Constantine, Susannah - 156-157

Constantinescu, Nicolae - 127, 226

Corbu, George - 261

Cordoş, Cristian Pierre - 151

Corneanu, Nicolae, Mitropolit - 50

Correnti, Pino - 126

Cosma, Ela - 7, 337

Cristea, Julia Maria - 108

Crişan, Sorin - 169

Cronicile Spiderwick - 184

Crudu, Dumitru - 259

Cuc, Melania - 260

Culicovschi, Gheorghe - 261, 285

Czerniewicz-Umer, Teresa - 322

 

D

 

Damian, Theodor - 51

Darnton, John - 182

Daróczi Réka - 119

Dascălu, Iulia - 262

Dâncu, Vasile Sebastian - 85

Deaver, Jeffery - 183

Decuble, Gabriel H. - 205

Degenfeld-Schonburg Sándor - 150

Delumeau, Jean - 10

Denni, Bernard - 79

Derdena, Mihai Stere - 263-264

Dessart, Francis - 86

Dicţionar enciclopedic de biologie - 117, 117

Diehl, Hans - 135

DiTerlizzi, Tony - 184

Dollé, Jacques - 127

Dóczy Örs - 102

Drumeş, Mihail - 265-267

Dumitraş,  Dan C. - 148

Duras, Marguerite - 217

Dylan, Bob - 167

 

E

 

Eco, Umberto - 208

Egert-Romanowska, Joanna - 322

Eliade, Mircea - 11

Enzensberger, Hans Magnus - 205

"Epigramiştii zodiilor" - 285

Erdély Judit – 98

 

F

 

Faletti, Giorgio - 209

Farge, Arlette - 10

Faurobert, Louis - 128

Făgărăşan, Emil - 112

Firth, Rachel - 119

Fitch, Janet - 185

Flaubert, Gustave - 218-219

Fleşeru, Teodor - 166

Forăscu, Narcisa - 173

Fornari, Giuliano - 6

Frazzei, Florian - 170

Fre`ches, José - 220

Frechet, Gilles - 12

Fuentes, Carlos - 234

 

G

 

Gasparini, Bernardo - 92

Gavrilă, Lucian - 116

Gigea-Gorun, Petre - 129, 318

Giurescu, Dinu C. - 87

Goga, Mircea - 338

Gogea, Vasile - 269

Gombrich, Ernst H. - 332

Gracq, Julien - 221

Granger, John - 175

Grădinaru, Lidia - 155

Green, Julien - 222

Grisham, John - 186

Gurfinkiel, Michel - 88

 

H

 

Heeper, Astrid - 80

Hetco, Lucian - 270

Higgins, Jack - 187

Hobana, Ion - 176

Holford, Patrick - 130

Hubbard, Ron L. - 17-20, 42-44, 81, 94, 101, 131, 152, 188-190

Hynes, Margaret - 111

 

I

 

Iaru, Florin - 271

Iliescu, Antonia - 223

Imre, Silvia - 112, 132

Ionescu, Gily - 135

Islamov, T.M. - 339

Ispirescu, Petre - 272

Istrate, Angel - 314

Ivaneş, Stela-Maria - 273

Ivănescu Mircea - 274

 

J

 

Jarry, Alfred - 224

Jerry, Alfred - 225

Jégo, Yves - 226

Johnson, Jinny - 21-22

Jurcan, Dan - 82

Jünger, Ernst - 206

 

K

 

Kingsland, Rosemary - 166

Kliemt, Frank - 6

Knight, Bernard - 191

Koechlin de Bizemont, Dorothée - 133-134

Koncz János Róbert - 164

Koncz József(1829-1906) - 102

Köthe, Rainer - 6

Kumaniecka, Janina - 322

 

 

 

L

 

Lam Kai Sin - 155

Lam Kam Chuen - 155

Lam Tin Yu - 155

Lazar Puhalo - 52-53

Lătpoiu, Negoiţă - 162

Lebel, Michel - 127

Lecomte, Patrick - 79

Lessel, Wolfgang - 153

Lépée, Denis - 226

Lică, Valerian - 261

Lidell, Lucy - 140

Lucaci, Florea - 55

Lucian, IPSS - 320

Ludington, Aileen - 135

Lungu, Larisa - 184

 

M

 

Macrinici, Radu - 276

Maier, Paul L. - 192

Manea, Ştefan - 136-139

Manolescu, Nicolae - 277

Marcu Gheorghe - 113

Marcu, Vasile - 56

Marcu-Istrate, Daniela - 314

Mareş, Radu - 278

Matekovits György - 123

Matthews, Robin - 156-157

Maxim, Carmen-Elena - 103

Maxwell-Stuart, P.G. - 58

Mayle, Peter - 141

Márton Áron - 59

Mănescu, Iulia - 156-157

Mesaroş, Simion - 60

Méric, Philippe de - 61

Mircea, Ana-Veronica - 196

Mohan, Gheorghe - 117

Moldovan, Ion - 320

Monk Kidd, Sue - 193

Morar-Vulcu, Călin - 89

Moraru, Anca Ileana - 314

Moraru, Victor - 314

Mosse, Kate - 194

Muntean, Daniela Lucia - 132, 142

Mureşan Ionescu, Marina - 10

Mureşan, Maria Simona - 164

Mureşan, Vasile - 164

Muşina, Alexandru - 258, 279

 

N

 

Nabokov, Vladimir Vladimirovici - 309

Nagy Pál(1924-) - 313

Nap, Valentina - 103

Nemoianu, Alexandru - 280, 308

Newport, Frank - 75

Nifon Bărbieru, Ierom. - 62

Niţă, Alexandru Mihail - 63

 

O

 

Oancea, Zosim, preot - 64

Oprea, Nicolae - 282

Opriş, Ilarie Gh. - 164

Osho - 23-31, 65

 

P

 

Paleologu, Alexandru - 13, 66

Pann, Anton - 283

Patrichi, Radu - 304, 304

Paver, Michelle - 195

Peinkofer, Michael - 207

Petărlecean, Alexandru - 320

Petit, Christian - 227

Pişcu, Daniel - 284

Pledoarie pentru epigramă - 285

Plotain, Isaac - 2

Pokivailova, Tatiana A. - 339

Pologea, Doina - 286

Pop-Reteganul, Ion - 287

Popean, Valer - 288

Popescu, Hristache - 67-68, 149, 289

Popescu, Mihaela - 173

Preston, Douglas - 196

Puşcaş, Vasile - 105, 340

 

R

 

Radu, Gheorghe - 76

Reisach, Ulrike - 6

Roca, George - 160

Roşca, Lucian Emil - 168

Rotaru, Florin - 4

Rusu, Mariana - 113

 

S

 

Sagan, Françoise - 228-229

Satcău, Aurelia - 290

Sălagean, Daniela - 103

Schmidt, Michael - 80

Schrott, Ernst - 143

Sévigné, Marie de Rabutin-Chantal, marchiză de - 230

Sheikh-Miller, Jonathan - 119

Silvestri, Artur - -1, 69, 197, 291-292

Sinoué, Gilbert - 333

Skármeta, Antonio - 177

Smith, Wilbur - 198

Soare, Romeo - 293

Sociologia politicului - 79

Soescu, Sorina - 144

Somoza, José Carlos - 235

Sonnenblick, Jordan - 199

Sorescu, Marin - 294-295

Stancu, Constantin - 296

Stănescu, Saviana - 297

Styron, William - 200-201

Szabó Róbert Csaba - 312

Székely Attila, S. - 33-38

 

Ş

 

Şorban, Raoul - 90

Şovre Lavrentie, Ierom. - 70

 

T

 

Taplin, Sam - 115

Tarner, Margaret - 202

Tartakover, Xavier - 171

Taylor, Barbara - 120-121

Târgu-Mureş - 33-38, 59, 95, 102, 123, 150, 162, 312-313

Teodorescu, Mihai C. - 145

Teofil Părăian, Arhim. - 57, 71

Thomas, Sara - 140

Timuş, Gherasim, episcop - 72

Todea, Alexandru, economist - 95

Todoran, Bogdan - 97

Tolstoi, Lev - 310

Too, Lillian - 14-16, 39

Tudose, Ruxandra - 100

Turnbull, Stephanie - 330

Twining, James - 203

 

Ţ

 

Ţarălungă, Lucia - 5

Ţârău, Virgiliu - 91

Ţărnea, Marta Nora - 79

ŢEPENEAG, DUMITRU - 298

Ţoiu, Constantin - 299

Ţuculescu, Radu - 300

Ţuţea, Petre - 73

 

U

 

Untaru, Ion - 301-304

Ursache, Anicuţa - 103

 

V

 

Valegvi, Valeriu - 305-306

Valnet, Jean - 146

Vedinaş, Traian - 40

Verma, Vinod - 147

Vida Erika - 102

Villon, François - 231

Vinţeler, Onufrie - 339, 341

Vişniec, Matei - 307

 

W

 

Weber, Patrick - 232

White, E.B. - 204

Witcher, Moony - 210

Woodall, Trinny - 156-157

 

Z

 

Zaharescu, Dorina - 172

 

 

INDEX DE TITLURI

 

1000 de sculpturi ale unor artişti de geniu - 161

60+1 romane româneşti - 258

 

A

 

Ayurveda pentru viaţă - 147

A opta zi - 180

Der Abendteurer / Forschungsreisende - 190

Această poveste nu va fi spusă niciodată - 276

Al treisprezecelea apostol - 212

Albine de sticlă - 206

Alegerea Sofiei - 201

Alegeri fără opţiune - 91

Alegerile generale 2004 - 77

Amicus Plato sau ...despărţirea de Noica - 13

Amintirile unui şcolar de altădată - 287

Amsterdam - 321

Antologia epigramei româneşti - 240

Antologia poeziei carcerale - 257

Antropologie şi sincronism - 40

Anul Zen - 48

Der archetypus der skytischen Mönche - -1

Aromaterapia - 146

Arta apărării individuale (jiu-jitsu) - 170

Arta brută (între limita azilului şi limita muzeului) - 158

Arta de a muri - 11

Artişti plastici mureşeni - 164

Artur şi Cetatea Interzisă - 215

Artur şi minimoşii - 214

Artur şi răzbunarea lui Maltazar - 213

Atrageţi abundenţa prin Feng Shui - 16

Austria [Enciclopedia Rao] - 322

Ayurveda pentru femei - 143

 

B

 

Balade populare - 242

Ballade des dames du temps jadis - 231

Balta-Albă şi alte scrieri în proză - 239

Bartender's Secrets - 151

Bazele organizării - 152

Băile vindecătoare - 122

Beznă vizibilă - 200

Béatrix - 211

Békesség szigete - 311

Bérmálás - 59

Bibliografia cărţii bucureştene de la origini până în prezent (1494-2006) - 4

Biopsihologia conştiinţei - 38

"Bizanţ înainte de Bizanţ" - 292

Blajul Episcopului Inochentie - 320

Bonjour, tristeţe - 229

Breviar de şah - 171

Bruta - 216

Bucuria - 31

 

C

 

Canon de rugăciune şi post pentru naşterea de prunci - 70

Canonul occidental - 174

Cartea de aur - 15

Cartea voluptăţii - 41

Catolicii din judeţul Neamţ în secolul XX - 76

Cauza represiunii - 20

Cât de mult contează sondajele de opinie? - 75

Căderea în lume - 299

Căile ortodoxiei contemporane - 53

Călătorie magică - 262

Căsnicia - 44

Cătina şi uleiul de cătină - 139

Căutările coronerului John - 191

Ce dracu' se întâmplă cu trenul asta? (trei piece de teatru) - 300

Ce să nu purtaţi? - 157

Ce să nu purtaţi în diverse ocazii - 156

"Ce se întâmplă cu mine?" - 141

Cea mai frumoasă istorie a fericirii - 10

Cei care aduc groaza - 205

Cel mai mare roman al tuturor timpurilor - 284

Cele mai frumoase povestiri Zen - 47

Cheia secretă a lui Harry Potter - 175

Chestiunea maghiară - 90

Chimie anorganică - 113

Chimie fizică experimentală - 112

Cinci mii de ani de bucătărie afrozidiacă - 126

Ciuperci - 118

Clara şi penumbra - 235

Codul fiscal şi Normele metodologice de aplicare - 96

Compasiunea - 30

Componentele înţelegerii - 81

Comuna Goicea cu oameni şi fapte - 318

Conspiraţia Bosch - 226

Conştientizarea - 29

Conştienţa - 37

Controlul medicamentelor - 142

Copiii - 19

Creativitatea - 28

Crimă la vicariat - 181

Cronica papilor - 58

Cronica vieţii mele - 167

Cronici din ţinuturi întunecate - 195

Cronicile Spiderwick - 184

Cu Ştefan Manea în împărăţia plantelor misterioase - 129

O cultură în flăcări - 290

Cum să scăpăm de colesterol şi de kilogramele în plus fără medicamente - 127

Curajul - 27

Cuvânt despre bucuria duhovnicească - 46

 

D

 

"Danie", "Loc" şi "Bună-Voire" - 236

Datina ceaiului - 155

Der Schriftsteller - 188

Descoperă-te pe tine însuţi - 39

Desfigurarea şi transfigurarea lumii - 63

Despre poezie - 277

Dicţionar de cuvinte "buclucaşe" - 173

Dicţionar de idei primite de-a gata - 219

Dicţionar enciclopedic de biologie - 117

Dieta cu încărcătură glicemică scăzută Holford - 130

Din culisele luptelor pentru Ardeal - 339

Din tainele prieteniei - 304

Donaţia Elisabeta şi Gheorghe David 2006 - 162

Dora-dor ou Le chemin entre deux portes - 223

Duelul şi alte texte - 259

 

E

 

Ecluza - 278

Edgar Cayce - 134

Educaţie sentimentală - 218

Elevul Dima dintr-a şaptea - 267

Elmélkedés a vadászszenvedélyről - 150

Az emberi test kisenciklopédiája - 125

Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului - 3

Episcopul Demetriu Radu - 56

Epoca ştefaniană - 160

Eu ucid - 209

Eu, Buddha - 220

Europa [Enciclopedia Rao] - 6

Exerciţii de exorcism social - 291

Explorări în trecutul şi în prezentul teoriei literare româneşti - 268

Érzékek - 22

 

F

 

Falsificatorii - 87

Faţa de lumină a creştinismului - 45

Feng Shui - 14

Fenomenele vibratorii ale casei noastre - 12

Ferestre fără zid - 245

Fericirile [Teofil Parăian, Arhim] - 71

Filosofi contemporani - 9

Firmele italiene şi România - 92

Floare de lotus - 303

A fogszuvasodás kór- és gyógytana - 123

Folclor instrumental din Câmpia Transilvaniei - 168

Fragmente din vremea persecuţiilor - 280

Frăţia runelor - 207

 

G

 

Geno şi Sigiliul Negru al doamnei Crikken - 210

Genomul uman - 116

Ghidul turistic al României - 324

Graal - 260

Győr - Moson - Sopron megye az új évezredben - 319

 

H

 

Hadrian - 334

Hétköznapok Kánaánban - 312

Homeopatia în 101 de întrebări şi răspunsuri - 144

 

I

 

Identitate şi societate - 82

Iernut - 316

Implicaţiile spirituale ale teologiei icoanei - 51

Incursiune - 317

India Song - 217

Ingineria fasciculelor laser - 148

Inteligenţa - 26

Intuiţia - 25

Investiţii - 95

Invitaţie la vals - 266

Iskolai világatlasz - 330

Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali şi alte piese - 307

Istoria doctrinelor economice - 93

Istoria lumii [Gombrich, Ernst H.] - 332

 

Î

 

În apărarea limbii noastre sfinte - 264

Înainte ca racul - 208

Întoarcerea scriitorului - 275

Înţelepciunea bibliei şi actualitatea - 68

 

J

 

Jilţul sirenei - 193

Jocul de-a viaţa - 100

Jules Verne - 176

Jurământul, soldatul şi trandafirii galbeni - 247

 

K

 

Kis enciklopédia a dinoszauruszokról - 115

Kígyók - 119

 

L

 

La început a fost cuvântul Ardeal - 341

Labirintul - 194

Leanderul alb - 185

Lecţiile Zen - 54

Legenda Sfântului Valentin - 109

Legende sau basmele românilor - 272

Leonardo Da Vinci - 163

Leviathan - 222

Libertatea - 24

Lina lumina - 244

Luna rece - 183

Luxul şi biserica - 62

 

M

 

Madrid - 325

Maestrul şi universitatea - 83

A magatartás multidiszciplináris tudománya - 36

Magical Mystery Tours - 166

Magyar - román közigazgatási szótár - 98

Maimuţele - 121

Majmok - 120

Managementul proiectelor - 153

Mari duhovnici români despre rugăciune - 57

A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium története (1557-1895) - 102

Masajul - 140

Maşina de citit - 243

Maturitatea - 23

Mărturisirea unui neînvins - 263

Medicină internă pentru cadre medii - 124

Meghívás kivégzésre - 309

Memorii [Clement Romanul, Sfânt] - 336

Der Menschenfreund - 43, 101, 189

Mijloace pentru locul de muncă - 18

Mirajul călătoriei - 249

Mircea Eliade [Ţuţea, Petre] - 73

Monografia oraşului Iernut până în 1947 - 315

Moştenirea creştină a Europei - 66

Moştenirea templierilor - 178

A munka problémái - 94

 

N

 

Napló nélkül - 313

Ne-am întâlnit pe Internet - 302

Neruda văzut de Skármeta - 177

Nevinovatul - 186

Nicanor şi secunda - 254

Nuanţele chihlimbarului - 273

 

 

 

O

 

Omagiu Francofoniei - 281

Omul între ştiinţă şi Dumnezeu - 67

Onoare naţională şi solidaritate umană - 86

Orizonturi oarbe - 293

Önelemzés - 17

 

P

 

A paranormális jelenségek könyve - 32

Paris - 326

Partitură sub asediu - 306

Patristica - filosofia care mângâie - 50

Părtaşii Taborului - 286

Perpetuum mobile - 197

Personalităţi în construcţii - 149

Picasso - 165

Pînza lui Charlotte - 204

Pledoarie pentru epigramă - 285

Poeme alese 1959 - 1998 - 248

Poeme alese 1966 - 1989 - 274

Poeme alese 1975 - 1990 - 271

Poeme alese 1975 - 2000 - 279

Poezii alese - 295

Poezii alese [Alecsandri, Vasile] - 238

Politica inutilă - 85

Pomul cu scribi - 296

Popasuri omiletice la duminici şi sărbători - 64

Porumbelul lui Noe - 241

Povestea Sfântului Nicolae - 110

Povestea vorbii [ART] - 283

Praga - 327

Presa săsească şi revoluţia în Transilvania la 1848/1849 Presa săsească şi revoluţia în Transilvania la 1848/1849 - 7

Primul Crăciun - 192

Principii ale analizei medicamentului - 132

Profesor European. Colecţie de bune practici - 104

Profesorul - 179

Propoziţii biblice - 55

Puterea Kabbalei - 8

 

R

 

Rând, rând în vuietul secundei - 305

Război şi pace [Tolstoi, Lev] - 310

Răzbunarea - 187

Reflecţii şi dezvăluiri - 60

Relicva - 196

Repere în abordarea copilului "dificil" - 106

Republica îşi făureşte oamenii - 89

Revoluţia de la 1848 - 337

Rodul mânilor mele - 103

Roma - 328

Román - magyar közigazgatási szótár - 99

România socială - 84

România şi iar România - 340

Românul planetar - 270

ROMGAZ-ul de la modelul estic la cel vestic - 154

Rusia, Belarus şi Ucraina - 329

 

S

 

Sacru şi profan într-un oraş european (1150-2007) - 314

Sarkvidékek - 111

Scara interioară - 301

Schimbări paradigmatice în instrucţie şi educaţie - 107

Scrisoare de dragoste [Drumeş, Mihai] - 265

Scrisorile "divinei marchize" - 230

Secretul "Rugului aprins" - 69

Secretul lui Darwin - 182

Sfântul Voievod Ştefan cel Mare între cer şi genune - 335

Sfintele creştinismului - 72

Sighişoara - Orizonturi de cultură - 5

Simpozionul "Valori ale patrimoniului cultural bisericesc - mărturie de credinţă şi artă" - 159

Simţurile - 21

Sintaxa contrastivă a proverbelor - 172

Sociologia politicului - 79

Spirulina - 136-138

Spovedania unui colecţionar de artă - 255

Stadiul terminal al vieţii în psihologia sănătăţii - 35

Suflete deschise spre mare - 288

Suflete la preţ redus - 256

Sufletul, trupul şi moartea - 52

Superfemeia - 224

Suprabărbatul - 225

A szerencse lánya - 233

 

Ş

 

Ştiinţe secrete - 2

 

T

 

Tablete de stil de viaţă [1999] - 135

Taj Mahal - 227

Tatăl şi fiii. În ceasul al doisprezecelea - 289

Tânără şi frumoasă după 40 de ani - 128

Teatru [Alecsandri, Vasile] [ART] - 237

Teatru [Sorescu, Marin] - 294

Teatru, viaţă şi vis - 169

Teatrul Marathon - 252

Tehnici de negociere - 80

A tenger - 114

Teologia naturală şi etica planificării familiale - 145

Testamentul lui Ariel Sharon - 88

Textul dintre texte - 253

Térképek - 323

Timotei Cipariu - scriitorul - 251

Timp şi răstimp - 246

"Timp" şi "sărbătoare" - 108

Timpul care acuză - 49

Tiszta test tiszta elme - 131

Toate pisicile sunt negre - 234

Tobe, fete şi plăcinta periculoasă - 199

Tragicul & alte note subiective - 250

Tranziţia postcomunistă şi reconstrucţia modernităţii în România - 78

Tratat despre înfrânt - 269

Trepte - 308

A tudat pszichológiai és filozófiai vonatkozásai - 34

Tudat-rendszer a tudat-biopszichológiában - 33

 

 

 

 

Ţ

 

Ţărmul în flăcări - 198

Ţărmul Syrtelor - 221

 

U

 

Universitate, societate, modernizare - 105

Universul lui Edgar Cayce - 133

Urmaşii lui Cincinat - 261

Az út a boldogsághoz - 42

 

V

 

Un vapor pentru infern - 333

Vasile Voiculescu - 282

Vă place Brahms? [2007] - 228

Vedanta - 65

Veturia Goga, "Privighetoarea lui Hitler" - 338

Viaţa şi minunatele fapte ale Părintelui Dometie Manolache - 74

Vikingii [Weber, Patrick] - 232

Világtörténelem dátumokban - 331

Vocaţia succesorală - 97

Vulturul cu două capete - 203

 

W

 

Waxing West - 297

The Woodlanders [Macmillan Publishers] - 202

 

Y

 

Yoga fără posturi - 61

 

Z

 

Zadarnică e arta fugii - 298

 

 

 

INDEX DE SUBIECTE

 

A

 

ABDUL-HAQQ EFFENDI - 41

ADMINISTRAŢIE - 98-99

ADOLESCENŢA - 141

ALBULESCU, LAURA - 268

ALEGERI - 77, 87

ALEGERI(România) - 87

ALIMENTAŢIE DIETETICĂ - 130

ALIMENTAŢIE NATURISTĂ - 133

ALIMENTAŢIE(plante) - 126

AMSTERDAM - 321

ANALIZE(laborator) - 132, 142

ANATOMIE - 125

ANATOMIE (album) - 125

ANATOMIE (organele de simţ) - 22

ANIMALE - 121

ANIMALE SĂLBATICE - 121

ANIMALE(enciclopedie) - 121

ANIMALE(mamifere) - 121

ANTISEMITISM - 333

ANTOLOGIE LITERARĂ - 257

ANTON, FABIAN - 70

ANTROPOLOGIE - 40

ANTROPOLOGIE CULTURALĂ - 40

APLICAŢIILE MUZICII ÎN VIAŢA COTIDIANĂ - 134

ARDELEAN, AUREL - 117

ARHEOLOGIE ROMÂNEASCĂ - 314

ARHEOLOGIE(studiu) - 314

ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(mănăstiri) - 160

ARTĂ - 158

ARTE MARŢIALE - 170

ARTE PLASTICE(album) - 164

ARTICOLE - 189

ARTIŞTI PLASTICI(Mureş) - 164

ASOCIAŢIA ARTIŞTILOR PLASTICI MUREŞ - 164

ATLAS GEOGRAFIC - 330

AUSTRIA - 322

AUTOAPĂRARE - 170

AUTOBIOGRAFIE - 263

AYURVEDA - 143, 147

 

B

 

BALTĂ, NICOLAE - 232

BARTIC, GABRIELA - 193

BÂRNA, NICOLAE - 298

BĂLTIN, KATALIN - 258

BĂRDESCU, AURA - 209

BĂTRÎNI - 35

BĂUTURI - 151, 155

BEATLES - 166

BERTEANU, LAURA - 203

BIBLIE - 55, 71

BIBLIE(interpretare) - 67-68, 71

BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Bucureşti) - 4

BIBLIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ VECHE - 4

BIOGRAFIE(Eliade, Mircea) - 73

BIOGRAFIE(Goga, Veturia) - 338

BIOGRAFIE(Mihu, Achim) - 83

BIOGRAFIE(Neruda, Pablo) - 177

BIOGRAFII COLECTIVE - 149

BIOGRAFII COLECTIVE(papalitate) - 58

BIOLOGIE - 116-117

BIOLOGIE(dicţionare) - 117

BIOLOGIE(genetică) - 116

BIOPSIHOLOGIE - 38

BISERICA CREŞTINĂ - 46, 50, 53, 57, 62, 66, 72

BISERICA CREŞTINĂ(probleme morale) - 62

BISERICA CREŞTINĂ(relaţia cu statul) - 66

BISERICA GRECO-CATOLICĂ - 320

BISERICA GRECO-CATOLICĂ(România) - 49, 60

BISERICA ORTODOXĂ GRECEASCĂ - 63

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 50, 53, 63, 66

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ - 56

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(cardinali) - 56

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ(preot) - 56

BISERICA ROMÂNĂ(Blaj) - 56

BISERICI DIN LEMN - 159

BLACK, HOLLY - 184

BLAJ - 320

BOERESCU, DAN-SILVIU - 167

BOTANICĂ - 118

BRATKA LÁSZLÓ - 309

BRĂESCU, MARIANA - 275, 275

BRÎNZARU, SIMONA - 220

BUDDHA - 65

BUGLEA, RUXANDRA - 207

BUZERA, ION - 295

 

C

 

CABALA - 8

CANTUNIARI, ILEANA - 217

CARTE DE BUCATE - 151

CARTE DE RUGĂCIUNI - 70

CARTE PENTRU COPII - 21

CARTE ROMÂNEASCĂ - 4

CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ (catalog) - 4

CATOLICISM - 76

CATOLICISM(România)(istoric) - 76

CÂMPEANU, ILIEŞ - 210

CĂSĂTORIE - 44

CEAI - 155

CEHIA - 327

CHILD, LINCOLN - 196

CHIMIE ANORGANICĂ - 113

CHIMIE ANORGANICĂ(nemetale) - 113

CHIMIE ANORGANICĂ(semimetale) - 113

CHIMIE FIZICĂ - 112

CHIMIE FIZICĂ(experienţe) - 112

CHINA - 155

CIPARIU, TIMOTEI - 251

CIUPERCI - 118

CIUPERCI COMESTIBILE - 118

CODUL FISCAL(România) - 96

COLESTEROL - 127

COMBUSTIBIL - 154

COMERŢ - 189

COMPORTAMENT - 36, 81

COMPORTAMENT SEXUAL - 41, 126

COMPORTAMENT UMAN - 36

COMPORTAMENT(copii) - 19

COMUNICARE - 81

COMUNICARE SOCIALĂ - 81

CONDUCERE - 153

CONSTANTINESCU, MIHAI - 61

CONSTANTINESCU, NICOLAE - 171, 226-229, 332

CONSTRUCŢII CIVILE - 149

CONŞTIINŢĂ(psihologie) - 17, 29, 33-34, 37-38

CONTRACEPŢIE - 145

Corbu, George - 240, 261

CORPUL UMAN - 125

COSMOLOGIE - 2, 12

COSTACHE-DONE, IOANA - 325

COTUŢIU, CORNEL - 287

CRĂCIUN - 192

CREATIVITATE - 28

CREDINŢĂ - 50, 53, 65

CREŞTINISM - 45-46, 50, 52, 57, 62, 66, 72, 336

CREŞTINISM(apologie) - 45

CRITICĂ LITERARĂ(Cipariu, Timotei) - 251

CRITICĂ LITERARĂ(Rowling, Joanne K.) - 175

CRITICĂ LITERARĂ(Verne, Jules) - 176

CULICOVSCHI, DAN - 281

CULICOVSCHI, GHEORGHE - 281, 285

CULTURĂ CIVICĂ - 104

CULTURĂ ROMÂNĂ - -1, 3

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE - 40

Czerniewicz-Umer, Teresa - 322

 

D

 

Daróczi Réka - 119

DECORAŢIUNI INTERIOARE - 14

Decuble, Gabriel H. - 205

Demetrius, Lucia - 218

DEMOGRAFIE - 76

DESCOPERIRI - 3

DETENŢIE - 263

DEŢINUŢI POLITICI(confesiuni) - 263

DEZINTOXICARE (program) - 131

DICŢIONAR - 98-99, 219

DICŢIONAR DE BIOLOGIE - 117

DICŢIONAR DE EXPRESII - 173

DICŢIONAR DE LINGVISTICĂ - 173

DICŢIONAR MAGHIAR - ROMÂN - 98

DICŢIONAR ROMÂN-MAGHIAR - 99

DICŢIONAR TEMATIC - 98-99, 173

DIDACTICĂ - 104

DIETĂ - 130

DIETETICĂ - 127, 130

DINOZAURI - 115

DISCIPLINĂ MENTALĂ - 61, 128

DOCTRINĂ RELIGIOASĂ - 59

DOCTRINE ECONOMICE - 93

DRAGOSTE - 109

DRAMATURGIE - 276

DREPT - 189

DREPT CIVIL - 189

DREPT CIVIL(succesiuni) - 97

DREPT FISCAL - 96

DREPT FISCAL(România) - 96

DREPTUL FAMILIEI - 97

DROGURI - 131

Dunca, Daniel Mihai - 179

DYLAN, BOB - 167

 

E

 

ECONOMIE - 93

ECONOMIE DE PIAŢĂ - 78, 92

ECONOMIE DE PIAŢĂ(România) - 78, 92

ECONOMIE POLITICĂ - 78, 92

ECONOMIE(firme) - 92

ECONOMIE(investiţii) - 95

ECONOMIE(istorie) - 93

EDUCAŢIA COPILULUI - 19

EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ - 100, 103, 107

EDUCAŢIA MINORIŢĂŢILOR(Transilvania) - 102

EDUCAŢIE - 19, 100-101, 107

EDUCAŢIE CIVICĂ - 104

EDUCAŢIE SEXUALĂ - 141

EDUCAŢIE ŞCOLARĂ - 101-102

Egert-Romanowska, Joanna - 322

Einhorn, Nicolae - 306

ELIADE, MIRCEA - 73

ENCICLOPEDIE(anatomie) - 21

ENCICLOPEDIE(animale) - 21, 115

ENCICLOPEDIE(pentru copii) - 6, 21, 115

ENERGIE(filozofie) - 14-16, 39, 47-48, 54

Epigramiştii zodiilor - 285

ESCHIMOŞI - 111

ETICĂ - 42-43

ETICĂ SOCIALĂ - 42-43

EUROPA - 6

EUROPA CENTRALĂ - 91

EUROPA CENTRALĂ(istorie) - 91

EUROPA CENTRALĂ(politică) - 91

EUROPA DE EST - 91

EUROPA(faună) - 6

EUROPA(geografie) - 6

EVANGHELIA DUPĂ LUCA - 71

EVANGHELIA DUPĂ MATEI - 71

EVREI(istorie) - 88, 333

EXISTENŢIALISM - 11

EXPOZIŢIE DE ARTĂ - 162

 

F

 

FARMACIE - 132, 142

FARMACOLOGIE - 132, 142

FEMEI - 143

FEMEI(igiena) - 128

FEMEI(modă) - 156-157

FEMEI(psihologie) - 128

FENG SHUI - 14, 16

FENOMENE FIZICE - 148

FENOMENE NEELUCIDATE - 2, 12, 32

FENOMENE OPTICE - 148

FERICIRE - 10

FILOSOFIE - 11, 73

FILOSOFIE (ROMÂNIA) - 13

FILOZOFIA ARTEI - 158

FILOZOFIA PUTERII - 85

FILOZOFIA RELIGIEI - 73

FILOZOFIE - 8

FILOZOFIE ORIENTALĂ - 11

FILOZOFIE POLITICĂ - 85

FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 11, 13

FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ(Noica, Constantin) - 13

FINANŢE PUBLICE - 96

FINANŢE(investiţii) - 95

FIZIOLOGIA ORGANELOR DE REPRODUCERE - 141

FOLCLOR MUZICAL(Transilvania) - 168

FOLCLOR ROMÂNESC - 108

FOLCLOR ROMÂNESC(cântece) - 168

FRANDEŞ, MIRELA - 262

FRÎNCU, GINA - 178

FROSIN, CONSTANTIN - 305

FRUNZETTI, ION - 310

 

G

 

Gafiţa, Mihnea - 200

Garcia, Céline - 214-215

GAZ METAN(exploatare) - 154

GAZ METAN(societăţi) - 154

GÂNDIRE - 26

GENETICĂ - 116

GENETICĂ UMANĂ - 116

GEOGRAFIA BELARUSULUI - 329

GEOGRAFIA FRANŢEI - 326

GEOGRAFIA ORAŞELOR - 326

GEOGRAFIA RUSIEI - 329

GEOGRAFIA UCRAINEI - 329

GEOGRAFIE - 111, 114, 190, 323, 330

GEOGRAFIE(călătorii) - 190

GEOGRAFIE(ghid) - 326

GEOGRAFIE(Polul Nord) - 111

GEOGRAFIE(Polul Sud) - 111

GERONTOLOGIE - 35

GESTIUNEA PORTOFOLIULUI - 95

GHID TURISTIC - 321-322, 325-328

GHID TURISTIC(Amsterdam) - 321

GHID TURISTIC(Madrid) - 325

GHID TURISTIC(Praga) - 327

GHID TURISTIC(Roma) - 328

GHID TURISTIC(România) - 324

GOGA, VETURIA - 338

GRAMATICA LIMBII ENGLEZE - 172

Grădinaru, Lidia - 23, 25-26, 28, 31

Grămescu, Haralambie - 211

GRECO-CATOLICISM - 49, 60

Groza, Claudiu - 300

 

H

 

HADRIANUS, PUBLIUS AELIUS - 334

Hardy, Thomas - 202

HĂRŢI - 323, 330

HĂRŢI(oraşe) - 323

HERMENEUTICĂ - 9, 40, 55

HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ - 55

HOMEOPATIE - 144

HORTICULTURĂ - 118

HUBBARD, RON L. - 101, 190

 

I

 

Iamandi, Petru - 8

ICOANE - 51, 159

ICOANE PE STICLĂ - 159

ICONOCLASM - 51

ICONOGRAFIE - 159

Iepureanu, Ioana - 175

IERNUT - 315-316

IERNUT(istorie) - 315-316

IGIENA ADOLESCENTULUI - 141

IGIENĂ - 135

IGIENĂ MENTALĂ - 39, 47-48, 54, 65

Imre, Silvia - 112

INDIA - 86

INDIA(istorie) - 86

INDUSTRIA PETROLIERĂ - 154

INFLUENŢA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - 12, 14-16, 47-48, 54, 133-134, 143, 147

INFLUENŢARE(manipulare) - 80

INSTITUŢII CULTURALE - 102

INTELIGENŢĂ - 26

INTERPREŢI(muzicieni) - 167

INTUIŢIE - 25

INVENŢII ŞI DESCOPERIRI - 3

INVESTIŢII - 95

Ionescu, Andrei - 234

ISRAEL - 88

ISTORIA BISERICII GRECO_CATOLICE - 49, 60

ISTORIA CIVILIZAŢIEI - -1

ISTORIA EUROPEI - 340

ISTORIA EVREILOR - 88, 333

ISTORIA FAMILIILOR - 317

ISTORIA LUMII - 88, 332-333

ISTORIA MAGHIARILOR - 90

ISTORIA ROMÂNIEI - 76, 87, 338-341

ISTORIA ROMÂNIEI(maghiari) - 90

ISTORIA ROMÂNIEI(revoluţia de la 1848) - 337

ISTORIA ROMEI ANTICE(biografie) - 334

ISTORIA ROMEI ANTICE(Hadrianus, Publius Aelius) - 334

ISTORIA TRANSILVANIEI - 339, 341

ISTORIE CONTEMPORANĂ - 340

ISTORIE MEDIEVALĂ - 335

ISTORIE UNIVERSALĂ - 331-332

Istrate, Angel - 314

ITALIA - 328

Ivanciu, Nicolae - 93

 

Î

 

ÎMBRĂCĂMINTE - 156-157

ÎMPĂRAŢI ROMANI - 334

ÎNVĂŢĂMÂNT - 103, 107

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL - 100, 104

ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR - 105

ÎNVĂŢĂMÂNT(comunicări) - 107

 

J

 

JOCURI LOGICE - 171

 

K

 

Kevorkian, Hilda Estera - 204

Kingsland, Rosemary - 166

Koloszár Tamás - 319

L

 

LASER(aplicaţii practice) - 148

Lătpoiu, Negoiţă - 162

Lecomte, Patrick - 79

LEONARDO DA VINCI - 163

Lépée, Denis - 226

LIBERTATE - 24

LIBERTATE INDIVIDUALĂ - 24

LIBERTATE(filozofie) - 24

LIBERTATE(religie) - 24

Lică, Valerian - 240, 261

LICEUL "BOLYAI FARKAS" TÂRGU-MUREŞ - 102

Lidell, Lucy - 140

LIMBA ENGLEZĂ(gramatică) - 172

LIMBA ENGLEZĂ(proverbe) - 172

LITERATURĂ AMERICANĂ - 190, 200-201

LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri) - 200

LITERATURĂ AMERICANĂ(poveşti) - 192

LITERATURĂ AMERICANĂ(proză) - 188

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru copii) - 204

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 178, 180, 182-183, 185-186, 196, 199, 201

LITERATURĂ ENGLEZĂ - 179

LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică) - 175

LITERATURĂ ENGLEZĂ(proză) - 197

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii) - 184

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 179, 181, 187, 191, 193-195, 198, 202-203

LITERATURĂ FRANCEZĂ - 211, 218-219, 221-222, 224-225, 230

LITERATURĂ FRANCEZĂ(critică) - 176

LITERATURĂ FRANCEZĂ(cugetări) - 219

LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezii) - 231

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman pt. copii) - 213-215

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 211-212, 216, 218, 220-229, 232

LITERATURĂ FRANCEZĂ(scrisori) - 230

LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru) - 217

LITERATURĂ GERMANĂ - 205-206

LITERATURĂ GERMANĂ(eseuri) - 205

LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri) - 206

LITERATURĂ GERMANĂ(roman) - 207

LITERATURĂ ITALIANĂ(articole) - 208

LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii) - 210

LITERATURĂ ITALIANĂ(roman) - 209

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) - 312

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(eseuri) - 313

LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) - 311

LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 192

LITERATURĂ PENTRU COPII(roman) - 184, 204, 210, 213-215

LITERATURĂ RELIGIOASĂ - 336

LITERATURĂ RELIGIOASĂ(memorii) - 336

LITERATURĂ ROMÂNĂ - 237-239, 242-243, 245-246, 248, 253, 258, 265-268, 271-272, 274, 277-279, 282-284, 288, 292, 294-295, 298-299, 307

LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie) - 257

LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme) - 269

LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) - 255, 263, 287

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 236, 282

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(epigrame) - 261, 281, 285

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate) - 282

LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(umor) - 240

LITERATURĂ ROMÂNĂ(balade) - 242

LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme) - 272

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 251, 257-258, 275

LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) - 243, 246, 258, 268, 277, 282

LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări) - 269

LITERATURĂ ROMÂNĂ(epigrame) - 240, 261, 281, 285, 288

LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 264, 270, 273, 277, 280, 290-291

LITERATURĂ ROMÂNĂ(fabule) - 283

LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 308

LITERATURĂ ROMÂNĂ(legende) - 272

LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime) - 236, 269

LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) - 249, 287

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poem) - 271, 274, 279

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme) - 248, 288

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii) - 244

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 257, 283, 286

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 238, 244, 286, 295-296, 301, 303-306

LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 239, 253

LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) - 110, 262

LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) - 239, 245, 302

LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 241, 247, 256, 260, 265-267, 278, 284, 298-299

LITERATURĂ ROMÂNĂ(studiu) - 292

 

LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 237, 250, 252, 254, 259, 276, 289, 293-294, 297, 300, 307

LITERATURĂ RUSĂ - 310

LITERATURĂ RUSĂ(roman istoric) - 310

LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 309-310

LITERATURĂ RUSĂ(S.U.A.)(roman) - 309

LITERATURĂ SPANIOLĂ((roman) - 235

LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(critică literară) - 177

LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(poezii) - 177

LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman) - 233

LITERATURĂ SPANIOLĂ(Mexic)(teatru) - 234

LITERATURĂ UNIVERSALĂ - 174

LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică) - 174

LOCUINŢĂ(amenajarea) - 12

LOGICĂ - 55

Lungu, Larisa - 184

LUPTE(sport) - 170

 

M

 

MANAGEMENT - 153

Marchidanu, Bogdan Nicolae - 182

MARE - 114

MARTIN, MIRCEA - 174, 268

MASAJ - 140

Matei, Iulia - 212

Matekovits György - 123

Matiş, Raluca - 183, 198

MATURITATE - 23

Mavrodin, Irina - 219, 230

MAXIME - 15, 47-48, 54

MĂNĂSTIRI(Moldova) - 160

Mănescu, Iulia - 2

MEDICAMENTE - 132, 142

MEDICINĂ - 125

MEDICINĂ ALTERNATIVĂ - 129, 135-139, 144

MEDICINĂ INTERNĂ - 124

MEDICINĂ NATURISTĂ - 122, 127, 135, 143-144, 146-147

MEDICINĂ(anatomie) - 22

METODE CERCETARE - 75

METODE CONTRACEPŢIONALE - 145

METODE DE PREDARE - 101

METODE SOCIOLOGICE - 75

METODICĂ - 100, 103

METODICĂ(învăţământ primar) - 103

MICU KLEIN SAMUIL - 320

Mihail, Tudor - 216

Miheţ, Marius - 299

MINORITATEA MAGHIARĂ - 90

MINORITĂŢI NAŢIONALE(maghiari) - 90

Mircea, Ana-Veronica - 186, 196

MITROPOLIE(Simedrea, Tit) - 69

MITROPOLIE(Vornicescu, Nestor) - 292

MOARTE - 35

MOD DE VIAŢĂ - 61, 122, 127-128, 140, 146-147

MODĂ - 156-157

MOLDOVA(istorie) - 160

MONOGRAFIE - 315-317

MONOGRAFIE(Blaj) - 320

MONOGRAFIE(Goicea) - 318

MONOGRAFIE(Iernut) - 315-316

MONOGRAFIE(Muscel) - 317

MONOGRAFIE(Ungaria) - 319

MORALA FAMILIEI - 44, 145

MORALA ŞI SOCIETATEA - 42

MORALĂ - 42-44

MORALĂ CREŞTINĂ - 46, 52

MORALĂ RELIGIOASĂ - 62

MORALĂ SEXUALĂ - 41, 126

MORALĂ(căsătorie) - 44

Morariu, Modest - 222

MUNCA - 18, 94

MUNCA(etica) - 18, 94

MUNCĂ - 152

MUNCĂ(etică) - 152

MUNCĂ(obligaţii) - 152

MUNCĂ(relaţii) - 18

MUNTELE ATHOS - 63

MUREŞ(autori) - 33, 37-38

MUREŞ(edituri) - 59

Mureşan, Vasile - 164

Mustăreaţă, Gabriela - 30

MUZEUL DE ARTĂ TÂRGU-MUREŞ - 162

MUZICĂ POPULARĂ - 168

MUZICĂ ROMÂNEASCĂ - 338

MUZICĂ VOCALĂ - 166-167

MUZICĂ(formaţii) - 166

MUZICĂ(tratament) - 134

 

N

 

Naum, Gellu - 221

NEGOCIERE (tehnici) - 80

NERUDA, PABLO - 177

Niculescu, Emil - 231

NUTRIŢIE - 130

 

O

 

OBICEIURI CHINEZEŞTI - 155

OBICEIURI DE PAŞTI - 262

OBICEIURI POPULARE - 108-110, 262

OBICEIURI POPULARE(Transilvania) - 168

OBICEIURI(primăvară) - 109

OBICEIURI(sărbători de iarnă) - 110, 192

OCEAN(viaţa în) - 114

OCEANE - 114

OLANDA - 321

ONTOLOGIE - 9

OPINIE PUBLICĂ - 75

ORGANIZAREA MUNCII - 152

ORIENTARE - 323

ORTODOXIE - 53, 63

ORTOGRAFIE(limba română) - 173

Ostafi-Iliescu, Lucia - 195

OZN - 32

 

P

 

PALEONTOLOGIE(dinozauri) - 115

Pană, Anastasia - 199

PAPALITATE - 58

PAPI - 58

PARADIS - 10

PARANORMAL - 32

PARAPSIHOLOGIE - 32

Patrichi, Radu - 304, 304

Pávai Patak Márta - 233

PEDAGOGIE PSIHOLOGICĂ - 106

PEDAGOGIE ŞCOLARĂ - 106

Pendle, Alexy - 202

PERSONALITATE - 20, 25-31, 43

PERSONALITĂŢI - 9

PERSONALITĂŢI(filosofi) - 9

PICASSO, PABLO RUIZ - 165

PICTORI - 163

PICTURĂ - 163, 165

PICTURĂ ITALIANĂ - 163

PICTURĂ SPANIOLĂ - 165

PICTURĂ(album) - 162, 165

Piţu, Luca - 224

PLANIFICARE ECONOMICĂ - 153

PLANIFICARE FAMILALĂ - 145

PLANTE MEDICINALE - 129, 136-139

PLANTE MEDICINALE(utilizare) - 129, 136-139

PLANTE MEDICINALE(valorificare) - 129, 136-139

POLITICĂ - 85, 89

POLITICĂ ECONOMICĂ - 78

POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(India) - 86

POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(pacifism) - 86

POLITICĂ INTERNĂ(România) - 85, 87, 89, 339

POLITICĂ(partide) - 89

POLITICĂ(România) - 89

POLITICĂ(sociologie) - 77, 79

Popa, Cristina - 187

PREDICI - 64

PREDICI PENTRU INSTRUCŢIE RELIGIOASĂ - 64

PREDICI(practică religioasă) - 64

PREOŢI - 74

PREOŢI(vocaţie) - 74

Pricop, Irina - 213-215

PSIHOLOGIA COPILULUI - 19, 106

PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII - 27, 29, 33-34, 36, 39

PSIHOLOGIA MUNCII - 18, 94

PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR - 27

PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR(particularităţi) - 30-31

PSIHOLOGIA SIMŢURILOR - 22

PSIHOLOGIA VÂRSTELOR - 23, 35

PSIHOLOGIE - 17, 20, 33-34, 131

PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ - 17, 20, 36

PSIHOLOGIE FIZIOLOGICĂ - 34

PSIHOLOGIE FIZIOLOGICĂ(influenţe) - 22

PSIHOLOGIE SOCIALĂ - 82

PSIHOLOGIE(autosugestie) - 131

PSIHOLOGIE(conştiinţă) - 37-38

PSIHOLOGIE(curaj) - 27, 29

PSIHOLOGIE(personalitate) - 17

PSIHOPEDAGOGIE - 106

 

R

 

RADIAŢII - 148

Radu, Liviu - 180

RELAŢIE BISERICĂ-STAT - 49, 60

RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ - 80

RELAŢII SOCIALE - 80

RELIGIE - 59, 67-69

RELIGIE CHINEZĂ - 16

RELIGIE CREŞTINĂ - 58-59, 74

RELIGIE IUDAICĂ - 8

RELIGIE ORTODOXĂ - 74

REŢETE CULINARE(băuturi) - 151

REVOLUŢIA DIN 1848/1849 - 337

ROMA - 328

Roman, Ion - 206

ROMÂNIA - 340

ROMÂNIA(geografie) - 324

ROMÂNIA(ghid) - 324

ROMÂNIA(istorie) - 335

ROMÂNIA(turism) - 324

Rowling, Joanne Kathleen - 175

RUGĂCIUNE - 57, 70

RUGĂCIUNI - 57, 70

Runcan, Miruna - 276, 300

RUSIA(geografie) - 329

Rusu, Mariana - 113

 

 

 

S

 

Sarka Edina - 120, 330-331

SAŞI - 7

SĂNĂTATE PERSONALĂ - 135

SĂRBĂTORI RELIGIOASE - 64

SCIENTOLOGIE - 94

SCULPTURĂ - 161

SCULPTURĂ(album) - 161

SCULPTURĂ(curente) - 161

SCULPTURĂ(enciclopedie) - 161

SENTIMENTE. EMOŢII - 10, 30-31

SENTIMENTE. EMOŢII(exprimare) - 10

SEXUALITATE(istorie) - 41, 126

SÉVIGNÉ, MARIE de RABUTIN-CHANTAL, marchiză de - 230

SFÂNTUL NICOLAE - 110

SFÂNTUL VALENTIN - 109

SFINŢI - 72

SFINŢI(dicţionar) - 72

Sheikh-Miller, Jonathan - 119

SIBIU - 314

SIGHIŞOARA - 5

SIGHIŞOARA(biblioteci) - 5

SIGHIŞOARA(învăţământ) - 5

SIGHIŞOARA(monografie) - 5

Silvestri, Artur - 223, 236, 255, 270, 280, 290

SIMBOLISM(religie) - 51

SIMBOLURI RELIGIOASE - 51

SIMEDREA, TIT - 69

Similaru, Lavinia - 235

SIMŢUL ŞI SEMNIFICAŢIA SOCIALĂ ARTEI - 158

SINTAXĂ - 172

SISTEME FILOZOFICE - 13

SOCIOLOGIE - 77, 79, 81-84

SOCIOLOGIE POLITICĂ - 77, 79

SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ - 84

SOCIOLOGIE RURALĂ - 84

SOCIOLOGIE(conferinţe) - 84

SOCIOLOGIE(curente) - 82

SOCIOLOGIE(personalitate) - 82

SOCIOLOGIE(România) - 83

SOCIOLOGIE(teorii) - 83

Solomom, Mady - 225

SONDAJ(sociologie) - 75

Sotirescu, Monica - 185

SPANIA - 325

SPIRITUALITATE - 15, 39

SPORT - 170

Stanciu, Virgil - 201

Stancu, Sânziana - 133

Stoian, Gabriel - 191

STOMATOLOGIE - 123

STOMATOLOGIE(materiale) - 123

SUCCESIUNI - 97

SUFLET - 52

Szabó Róbert Csaba - 312

 

Ş

 

ŞAH - 171

Şerban, Monica - 194

ŞERPI - 119

Şiulea, Ciprian - 259

ŞTEFAN CEL MARE - 160, 335

ŞTEFAN CEL MARE(despre) - 335

ŞTIINŢĂ(dicţionar) - 3

 

T

 

Tabarcea, Cezar Octavian - 181

Târgu-Mureş - 37, 123, 150, 312-313

TÂRGU-MUREŞ(autori) - 244, 247, 293

TÂRGU-MUREŞ(edituri) - 244, 247, 260, 286, 293

TÂRGU-MUREŞ(poeţi) - 247, 293

Tănase, Gabriela - 327

TEATRU - 169, 250, 254, 276, 297

TEATRU(critică) - 169

TEATRU(spectacole) - 169

TEATRUL ROMÂNESC - 169

TEOLOGIE - 45

TEOLOGIE DOGMATICĂ - 336

TEOLOGIE MISTICĂ - 45

TEOLOGIE ORTODOXĂ - 52

TERAPIE NATURISTĂ - 134

Thomas, Sara - 140

TOPONIMIE - 341

TRADIŢII POPULARE ROMÂNEŞTI - 108

TRADIŢII ROMÂNEŞTI - 108

TRANSILVANIA(istorie) - 339, 341

TRATAMENTE(medicină naturistă) - 122, 144, 146

TRATAMENTE(plante) - 122, 146

 

U

 

UNGARIA(judeţe) - 319

UNGARIA(monografie) - 319

Ungureanu, Delia - 174

UNIVERSITARI - 105

UNIVERSITATE(România) - 105

UNIVERSITĂŢI - 105

 

V

 

Vasile, Geo - 208

VÂNĂTOARE - 150

VÂNĂTORI - 150

VERNE, JULES - 176, 176

VESTIMENTAŢIE - 156-157

Vidican, Roxana - 153

VIRTUŢI - 46

Voinescu, Radu - 231

VORNICESCU, NESTOR - 292

 

W

 

Williams, Garth - 204

Wohl, Eugen - 252

 

Y

 

YOGA - 61, 65

 

 

 

Z

 

ZIARE(istoria)(Transilvania) - 7

ZIARISTICĂ - 7

ZIARISTICĂ(istoria)(Transilvania) - 7

ZOOLOGIE(maimuţe) - 120

ZOOLOGIE(şerpi) - 119

 

 

INDEX DE EDITURI

 

A

 

ABLE - 42

Agero - -1

Alexandra Kiadó - 17

All Educational - 117

ALLFA - 75, 166-167

Amurg sentimental - 301

Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége - 98-99

Aquila'93 - 21, 121, 161, 163, 165, 326, 329

Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde Heidelberg - 7

Argonaut - 337

ART - 179, 211, 218-219, 237-239, 242, 265-267, 272, 283, 294-295

Aula [Braşov] - 248, 253, 258, 271, 274, 277-279, 282, 284, 307

 

B

 

BIC All - 80, 116, 124, 130, 148, 153, 173, 334

 

C

 

C.H. Beck - 96

Carpathia Press - 69, 86, 108, 160, 255, 270, 280, 290-292

Casa Cărţii de Ştiinţă - 95, 249

Charmides - 269

 

 

 

E

 

Editura Amurg Sentimental - 304

Editura Ardealul - 35, 37-38

Editura Biblioteca Bucureştilor - 4

Editura Buna Vestire - 251, 320

Editura Conta - 76

Editura CultArt - 158

Editura Dacia - 78

Editura Didactică şi Pedagogică - 93

Editura Elisavaros - 263-264

Editura Eubeea - 296

Editura Făt-Frumos - 302

Editura H.P. - 67-68, 149, 289

Editura Hieronymus - 314

Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu" - 112, 142

Editura Militară - 170

Editura Muzicală - 168

Editura Napoca - 90

Editura Nico - 5, 159, 164, 243-247, 260, 286, 288, 293, 315-316

Editura Ridendo - 261, 281, 285

Editura Samuel - 154

Editura Vega - 231

Eikon - 11, 13, 45-46, 50-53, 55-57, 62-64, 66, 70-74, 77-79, 82-85, 89, 91-92, 100, 103, 105-107, 113, 118, 144, 151, 169, 172, 175, 241, 250, 252, 254, 257, 259, 269, 273, 276, 287, 297, 300, 308, 335-336, 339-341

Enciclopedia Rao - 6, 58, 321-322, 325, 327-328

Európa Könyvkiadó - 233, 309

 

F

 

Fundaţia Culturală Antares - 306

Fundaţia Scrisul Românesc - 318

 

G

 

Geneze - 3

Grinta - 9, 40

Grupul Editorial ART - 10, 174, 200-201, 205-206, 221-222, 224-225, 230, 234, 268, 298-299, 310

 

I

 

InterMundus - 236, 275

 

K

 

Kogai¨on - 197, 223

Közdok - 33-34, 36

 

L

 

Le Brontosaure - 305

Logos'94 - 49

Lyra - 123, 311

 

M

 

Macmillan Publishers Ltd. - 202

Mentor - 59, 102, 150, 312-313

Mix - 18-20, 44, 81, 152

 

N

 

New Era Publication International ApS. - 94, 131

 

P

 

Paideia - 145

Patricia - 22, 32, 111, 114-115, 119-120, 125, 323, 330-331

Presa Universitară Clujeană - 7

Pro Editură şi Tipografie - 2, 12, 14-16, 23-31, 39, 41, 47-48, 54, 61, 65, 88, 109-110, 122, 126-128, 133-134, 140-141, 143, 146-147, 155-157, 171, 176, 192, 212, 216, 226-229, 232, 262, 332-333

Pro Transilvania - 240

Publirom Advertising - 324

 

R

 

Rao International Publishing Company - 8, 87, 177-178, 180-187, 191, 193-196, 198-199, 203-204, 207-210, 213-215, 217, 220, 235, 256, 338

Risoprint - 60

S

 

s.n. - 43, 97, 101, 104, 136-139, 162, 188-190, 319

Scrisul Prahovean - 317

Scrisul Românesc - 129

Semne - 303

 

U

 

University Press - 132

 

V

 

Viaţă şi Sănătate – 135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

0 – GENERALITĂŢI   …………………………………………………

1

001 – Ştiinţă şi cunoaştere  ………………………………………………

1

008 – Civilizaţie. Cultură. Progres  ……………………………………...

1

01 – Bibliografie. Cataloage  …………………………………………….

2

02 – Biblioteconomie  …………………………………………………...

2

06 – Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee  ……………….

2

070 – Ziare. Presă  ……………………………………………………….

3

 

 

1 – FILOSOFIE  ………………………………………………………..

3

159.9 – Psihologie  ………………………………………………………

6

16 – Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii  ……………………….

12

17 – Morală. Etică  ………………………………………………………

13

 

 

2 – RELIGIE. TEOLOGIE  …………………………………………...

14

 

 

3 – ŞTIINŢE SOCIALE  ……………………………………………….

22

303/308 – Probleme sociale  ……………………………………………..

22

311/314 – Statistică. Demografie  ……………………………………….

23

316 – Sociologie  ………………………………………………………...

23

32 – Politică  ……………………………………………………………..

26

33 – Economie. Ştiinţe economice  ……………………………………...

28

331 – Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii  ……………………..

29

336 – Finanţe. Bănci  …………………………………………………….

29

34 – Drept  ……………………………………………………………….

29

355/359 – Artă militară. Forţe militare  ………………………………….

30

37 – Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber  ………………………..

30

39 – Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă  ……………………...

33

 

 

5 – MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII  ……………………..

34

50 – Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului  ……..

34

54 – Chimie. Cristalografie. Mineralogie  ……………………………….

34

55 – Geologie şi ştiinţe înrudite  …………………………………………

35

56 – Paleontologie  ………………………………………………………

35

57 – Biologie  ……………………………………………………………

35

58 – Botanică  ……………………………………………………………

36

59 – Zoologie  ……………………………………………………………

36

 

 

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ  ………………..

37

61 – Medicină  …………………………………………………………...

37

621 – Construcţia de maşini  …………………………………………….

45

624/627 – Construcţii civile  …………………………………………….

45

63 – Agricultură. Silvicultură  …………………………………………...

45

64 – Economie casnică. Îngrijirea casei  ………………………………...

46

65 – Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii  ………

46

66/68 – Industrie  ………………………………………………………...

47

 

 

7 – ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII SPORT  ……………….

48

7.01/.08 – Teoria şi filosofia artei  ……………………………………..

48

72 – Arhitectură  …………………………………………………………

49

73/76 – Arte plastice  …………………………………………………….

49

78 – Muzică  ……………………………………………………………..

51

79 – Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport  …………………………...

52

8 – LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ  …………………

53

80/81 – Lingvistică şi limbi  ……………………………………………..

53

811.135.1 – Limba română  ……………………………………………..

53

82.09 – Critică literară  …………………………………………………..

53

821.111 – Literatură engleză şi de limbă engleză  ………………………

55

821.112.2 – Literatură germană  …………………………………………

62

821.131.1 – Literatură italiană  ………………………………………….

63

821.133.1 – Literatură franceză  …………………………………………

64

821.134.2/.3 – Literatură spaniolă şi portugheză  ……………………….

70

821.135.1 – Literatură română  ………………………………………….

71

821.16 – Literaturi slave  ………………………………………………...

89

821.511.141 – Literatură maghiară  ……………………………………..

90

 

 

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE  ………………………….

91

902/904 – Arheologie. Preistorie  ………………………………………..

91

908 – Monografii zonale  ………………………………………………..

91

91 – Geografie  ………………………………………………………….

93

94(100) – Istorie universală  ……………………………………………..

96

94(3) – Istoria lumii antice  ……………………………………………...

97

94(498) – Istoria Românie  ………………………………………………

97

 

 

INDEX DE NUME  ……………………………………………………..

100

INDEX DE TITLURI  …………………………………………………..

109

INDEX DE SUBIECTE  ………………………………………………...

120

INDEX DE EDITURI  …………………………………………………..

139