0  GENERALITĂŢI

 

1. KABAY LIZETT. Világszarvas, világtáltos / Kabay Lizett. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2008

200 p. : il.

Bibliografie p. 171-179, p. 197

Anexă p. 181-196

Note p. 197

ISBN 978-973-599-307-8

003.62                    801.73                    133.522.1                   398.3/.4

1. OBICEIURI POPULARE                                2. SUPERSTIŢII

3. SUPRANATURAL                                        4. MITOLOGIE

5. SIMBOLURI                                                    6. HERMENEUTICĂ

III 29129 ; 003/K11

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

2. Enciclopedia pentru elevi / Redactare Lavinia Branişte, Emil Paraschivoiu ; Coordonatori Ovidiu Cristea, Daniel Cristea-Enache, Mihai Ielenicz ; Traducerea textului original Ruxandra Constantinescu, Adrian Deliu, Lucia Dumitriu. -   Bucureşti : Corint Junior, 2008

16 vol.

Cartea se bazează pe lucrarea Britannica Stundent Encyclopedia, publicată în limba engleză de Encyclopaedia Britannica

ISBN 978-973-128-162-9

Vol.1 : A - 296 p. il. color., h. - Cartea se bazează pe lucrarea Britannica Stundent Encyclopedia, publicată în limba engleză de Encyclopaedia Britannica. - ISBN 978-973-128-163-6

001:030                  030:001                  008:030                  030:008

L-001/E52

 

3. Transdisciplinary Approaches of the Dialogue Between Science, Art and Religion in the Europe of Tomorrow : Contribution to the International Congress held in Sibiu, 9-11 September 2007 / Editors Basarab Nicolescu, Magda Stavinschi. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

318 p. : il., tab. - (Ştiinţă & religie).

Bibliografie la sf. unor capitole

Note de subsol

Note biografice p. 311-317

ISBN 978-973-669-596-4

001.2                      165.72                    165.71                    082.1 Ştiinţă & religie

1. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

2. CUNOAŞTERE MITICĂ ŞI ŞTIINŢIFICĂ

3. FILOZOFIA ŞTIINŢEI                                                  4. EPISTEMOLOGIE

5. GNOSEOLOGIE                                                              6. RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ

III 29266 ; 001/T81

004  Calculatoare

 

4. Adobe Illustrator CS2 : classroom in a book / Traducere de Daniela Slavu. -   Bucureşti : BIC ALL, 2007

XIV ; 456 p. : il. , fig.

Cartea conţine un CD cu tutoriale.

ISBN 978-973-571-717-9

004.42 Adobe Illustrator CS2                                           004.92

1. PROGRAMARE(calculatoare)                     2. GRAFICĂ PE CALCULATOR

III 29142 ; 004/A22

 

5. BĂDUŢ, MIRCEA. GIS. Sisteme informatice geografice : Fundamente practice / Mircea Băduţ. - Ediţia a 2-a revizuită şi actualizată. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2007

247 p. : tab., il., h., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 246-247

Anexe p. 213-245

ISBN 978-973-650-215-6

004.65 GIS:910.1                                   910.1:004.65 GIS

082.1 Grupul microInformatica

1. SISTEME GEOINFORMATICE(GIS)

 

II 87799 ; 004/B16

 

 

 

6. BĂJENESCU, TITU I.. Performanţele inteligenţei artificiale : De la teorie la practică / Titu I. Băjenescu. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2002

161 p. : tab., sch., fig. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 141-158

Note de subsol

Index p. 159-161

ISBN 973-650-070-5

004.8                                                                     082.1 Grupul microInformatica

1. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ

II 87790 ; 004/B18

 

7. BOCU, DORIN. Iniţiere în modelarea obiect orientată a sistemelor soft utilizând UML / Dorin Bocu. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2002

211 p. : tab., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 211

ISBN 973-650-096-9

004.414.23                                                            004.43 UML

082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE(UML)

II 87796 ; 004/B61

 

8. BOCU, DORIN. Introducere în programarea calculatoarelor utilizând limbajul Pascal / Dorin Bocu. - Ediţia a 2-a. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2001

222 p. : tab., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 222

ISBN 973-9443-90-7

004.42/.43                                                             082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE(Pascal)

II 87797 ; 004/B61

 

9. CIRA, OCTAVIAN. Lecţii de Mathcad 2001 professional / Octavian Cira. - Reeditare. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

262 p. : tab., graf., fig. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 262

Index p. 259-261

ISBN 973-650-170-1

004.4 Mathcad 2001                                           519.1/.6 : 004.4 Mathcad 2001

082.1 Grupul microInformatica

1. PROGRAME(calculatoare)                           2. ANALIZĂ NUMERICĂ

3. STATISTICĂ MATEMATICĂ

II 87800 ; 004/C54

 

10. COCAN, MOISE. Logică computaţională / Moise Cocan, Bogdana Pop. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

215 p. : tab., sch., fig. - (Grupul microInformatica).

Bibliografie p. 215

ISBN 973-650-191-4. - ISBN 978-973-650-191-3

004:510.6                                                                              510.6:004

082.1 Grupul microInformatica

1. LOGICĂ DIGITALĂ                                                2. LOGICĂ MATEMATICĂ

II 87787 ; 004/C58

 

11. COHNER JUDIT, KOVÁCSNÉ. Magyar Windows 3.1 / Dr. Kovácsné Cohner Judit ; Lektor Ozsváth Miklós. -   Budapest : ComputerBooks, 1997

362 p. : il.

Anexe p. 360-362

ISBN 963-618-121-7

004.451

1. SISTEME DE OPERARE(calculatoare)

004/C61

 

12. DUMITRESCU, D.. Algoritmi genetici şi strategii evolutive : Aplicaţii în Inteligenţa Artificială şi în domenii conexe / D. Dumitrescu. - Reeditare. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

228 p. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 226-228 şi la sfârşitul capitolelor

ISBN 973-650-167-1

004.89                                                                   575:004.421

004.421:575                                                          082.1 Grupul microInformatica

1. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ                    2. ALGORITMI

II 87784 ; 004/D91

 

13. DUMITRESCU, D.. Principiile inteligenţei artificiale / D. Dumitrescu. - Reeditare. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2002

289 p. : tab., sch., fig. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

ISBN 973-650-077-2

004.8                                                                     082.1 Grupul microInformatica

1. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ

II 87789 ; 004/D91

 

14. Egyszerűen Internet / Keiko Pitter, Sara Amato, John Callahan... ; [Fordította K. Papp Lászlóné. - [3. kiadás]. -   [Budapest] : Panem, [1998]. - [Maidenhead, England]  [Maidenhead, England] : McGraw-Hill

192 p.

Glosar p. 180-186

Index p. 187-191

ISBN 963-545-164-4

004.738.5                                                                              004.77

1. INTERNET

004/E27

 

15. FEKETE SÁNDORNÉ. Számítógép-kezelés : Tankönyv és feladatgyűjtemény az MS-DOS 5.00/6.00/6.20-ről / Fekete Sándorné. - [3. kiadás]. -   Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, [1995]

208 p.

Glosar p. 203-205

Bibliografie p. 206

ISBN 963-18-6381-6

004.438 MS-DOS(076)

1. SISTEME DE OPERARE(calculatoare)

004/F33

 

16. FLORIAN, GABRIEL. Dicţionar explicativ IT & C / Gabriel Florian. -   Bucureşti : All, 2008

334 p.

ISBN 978-973-571-772-8

81'374.8:004=135.1

004(038)                                                                               030:004

II 87888 ; 004/F69

 

17. GĂLĂŢAN, CONSTANTIN. C++. Introducere în Standard Template Library / Constantin Gălăţan. -   Bucureşti : All, 2008

XIV ; 320 p. : tab.

Bibliografie p. 319-320

ISBN 978-973-571-798-8

004.43 C                 004.438 C++                          004.92

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE(C++)

III 29141 ; 004/G15

 

18. HATÓ KATALIN, F.. MS WORKS 2.0 DOS és WINDOWS alatt felhasználóknak : Szövegszerkesztés, adatbázis-kezelés, táblázat- és grafikonkészítés, számítógépek közötti kommunikáció / F. Ható Katalin, Fehérvári Anikó ; Lektor Fischer Péter. - Átdolgozott, bővített kiadás. -   Budapest : ComputerBooks, 1993

150 p. : il.

Anexe p. 141-146

Index p. 147-150

ISBN 963-7642-54-4

004.42 WORKS                    004.65                    004.915                  004.92

1. BAZE DE DATE(informatică)

004/H38

 

19. JALOBEANU, CIREŞICA. Bazele teoriei calculului : Limbaje formale şi automate / Cireşica Jalobeanu, Daniela Marinescu. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

176 p. : tab., graf., sch. - (Grupul microInformatica).

Bibliografie p. 171

Index p. 172-176

ISBN 973-650-187-6

004.43                    519                         082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

II 87785 ; 004/J11

 

 

20. LEŢIA, IOAN ALFRED. Programare funcţională / Prof. Dr. Ing. Ioan Alfred Leţia, Liviu A. Negrescu, Ing. Lavinia Negrescu. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

vol. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Vol.1 - 213 p. tab., fig. - Bibliografie p. 213. - ISBN 973-650-196-5

004.42:517.98                                                       517.98:004.42

082.1 Grupul microInformatica

1. ANALIZĂ MATEMATICĂ(funcţii)

IV 6569 ; 004/L53

 

21. MAIER, COLIN DAN. Analiza, proiectarea şi implementarea bazelor de date : Aplicaţii în Visual FoxPro / Colin Dan Maier. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2002

463 p. : tab., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 461-463

ISBN 973-650-080-2

004.65                                                                   004.42 Visual FoxPro

082.1 Grupul microInformatica

1. BAZE DE DATE(informatică)

II 87786 ; 004/M16

 

22. MOCIAN, IOAN. Baze de date : Pentru uzul studenţilor / Conf. dr. ing. Ioan Mocian. -   [Târgu Mureş] : [Universitatea "Petru Maior"], 2008

223 p. : il., tab.

Bibliografie p. 223

004.658(075.8)                                                                     004.42 SQL(075.8)

1. BAZE DE DATE(informatică)

2. LIMBAJE DE PROGRAMARE(SQL)

III 29294 ; 004/M84

 

23. MOCIAN, IOAN. Programarea şi utilizarea calculatoarelor (1) : Lucrări de laborator / Conf. dr. ing. ioan Mocian, Asist. ing. Răzvan Cazacu. -   [Târgu Mureş] : [Universitatea "Petru Maior"], [2008]

106 p. : il., tab.

Anexe p. 95-106

004.42(076.5)                                                                       004.451(076.5)

IV 6580 ; 004/M84

24. MOCIAN, IOAN. Baze de date : Lucrări de laborator / Conf. dr. ing. Ioan Mocian. -   [Târgu Mureş] : [Universitatea "Petru Maior"], [2008]

82 p.

Bibliografie p. 82

Anexe p. 76-81

004.65(076.5)                                                                       004.438 SQL(076.5)

1. BAZE DE DATE(informatică)

IV 6579 ; 004/M84

 

25. MORAR, ALEXANDRU. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice : pentru uzul studenţilor / Conf.dr.ing. Alexandru Morar. -   Târgu-Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2007

270 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 268-270

681.518(075.8)                                                      681.52(075.8)

004.31(075.8)                                                        621.38(075.8)

1. DISPOZITIVE ELECTRONICE     2. ANALIZĂ NUMERICĂ

III 29280 ; 004/M89

 

26. MOTOGNA, SIMONA. Metode de proiectare a compilatoarelor / Simona Motogna. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

170 p. : tab., graf., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 165-170

Note de subsol

ISBN 973-650-172-8

004.4'422                                                               004.4'41

082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

II 87793 ; 004/M92

 

27. NEAGU, MARIANA. Iniţiere în programarea logică : Aplicaţii în Prolog / Mariana Neagu, Cristina Luca, Aura Podoreanu. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

180 p. : tab., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 180

ISBN 973-650-168-X

004.42/.43                                             082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE(Prolog)

II 87798 ; 004/N31

 

28. NEGRESCU, LIVIU. Limbajele C şi C++ pentru începători / Liviu Negrescu. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

vol. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Vol.1 Partea I-a : Limbajul C - 309 p. tab. - ISBN 973-650-197-3. - ISBN 973-650-198-1

Vol.1 Partea II-a : Limbajul C - p. 311-641 tab., sch. - Bibliografie p. 639-641. - ISBN 973-650-197-3. - ISBN 973-650-199-X

Vol.2 : Limbajul C++ - 519 p. tab., sch. - Bibliografie p. 518-519. - ISBN 973-650-166-3

Vol.4 : Probleme de optimizare şi grafică - 407 p. tab., sch. - ISBN 973-650-165-5

004.43 C                 004.43 C++                   082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

II 87803(v.1-2,4) ; 004/N40

 

29. NEGRESCU, LIVIU. Limbajul C# pentru începători / Liviu Negrescu, Lavinia Negrescu. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2005-2006

5 vol. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Vol.1 : Noţiuni introductive - 144 p. sch. - Index p. 141-144. - Rezumat la sfârşitul capitolelor. - ISBN 973-650-152-3

Vol.2 : Noţiuni de bază - 215 p. sch., tab. - Index p. 206-215. - Rezumat la sfârşitul capitolelor. - ISBN 973-650-153-1

Vol.3 : Expresii - 168 p. sch., tab. - Index p. 157-168. - ISBN 973-650-154-X

Vol.4 : Instrucţiunile limbajului C# - 167 p. sch., tab. - Index p. 154-167. - ISBN 973-650-155-8

Vol.5 : Clase - 248 p. sch., tab. - Index p. 234-248. - ISBN 973-650-183-3

004.43 C#                                                             082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE(C#)

II 87802(1-5) ; 004/N40

 

 

 

30. OLTEAN, MIHAI. Delphi 7.0 în 200 de aplicaţii / Mihai Oltean, Crina Groşan. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2004

458 p. : tab. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 458

ISBN 973-650-119-1

004.438 Delphi 7                                                  082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

II 87794 ; 004/O-50

 

31. ORZA, BOGDAN. Codarea şi compresia informaţiilor multimedia / Bogdan Orza. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2007

263 p. : tab., graf., sch., fig. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 261-263

ISBN 978-973-650-212-5

004.4'27                                 004.032.6                      082.1 Grupul microInformatica

1. PRELUCRAREA DATELOR

II 87792 ; 004/O-82

 

32. POP, HORIA. Programare în inteligenţa artificială : LISP şi Prolog / Horia Pop, Gabriela Şerban. - Reeditare. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2004

186 p. : tab. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 186

ISBN 973-650-104-3

004.42/.43                              004.8                      082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

II 87801 ; 004/P78

 

33. SEBESTYEN GHEORGHE. Informatică industrială / Gheorghe Sebestyen. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

249 p. : tab., sch., graf., fig., il. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 244-249

ISBN 973-650-179-5. - ISBN 978-973-650-179-1

004:62                    62:004                    082.1 Grupul microInformatica

II 87791 ; 004/S40

34. ŞERBAN, GABRIELA. Elemente avansate de programare în LISP şi Prolog : Aplicaţii în Inteligenţa Artificială / Gabriela Şerban, Horia F. Pop. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

270 p. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 269-270

ISBN 973-650-175-2

004.42/.43                              004.8                      082.1 Grupul microInformatica

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

II 87804 ; 004/S48

 

35. ŞERBAN, MANUELA. Algoritmi fundamentali în utilizarea structurilor de date / Manuela Şerban. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2006

264 p. : tab., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 264

ISBN 973-650-176-0

004.42                                                    082.1 Grupul microInformatica

1. PRELUCRAREA DATELOR

II 87795 ; 004/S47

 

36. ŞTEFĂNESCU, COSTIN. Sisteme inteligente de măsurare şi control / Costin Ştefănescu, Nicolae Cupcea. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2002

470 p. : tab., graf., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 466-470

ISBN 973-650-058-6

004.896                                  65.012.7                                 004.65

082.1 Grupul microInformatica

1. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ                        2. PRELUCRAREA DATELOR

II 87783 ; 004/S82

 

37. TĂTAR, DOINA. Inteligenţă artificială : Aplicaţii în prelucrarea limbajului natural / Doina Tătar. -   Cluj-Napoca : Editura Albastră, 2003

249 p. : tab., sch. - (Grupul microInformatica ; Seria PC).

Bibliografie p. 243-249

ISBN 973-650-100-0

004.8                                      004.934

082.1 Grupul microInformatica

1. INTELIGENŢĂ ARTIFICIALĂ

2. PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR

II 87788 ; 004/T26

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

38. ATTIAS, JEAN-CHRISTOPHE. A zsidó kultúra lexikona / Jean-Christophe Attias, Esther Benbassa ; Fordította : Pongrácz Mária. -   Budapest : Balassi Kiadó, 2003

376 p. : h.

Bibliografie p. 349-351

Index p. 353-376

ISBN 963-506-566-3

008(=411.16)(031)       94(=411.16)(031)                       030:008(=411.16)

1. CIVILIZAŢIE IUDAICĂ

III 29072 ; 008/A91

 

39. BABIAS, MARIUS. Urma revoltei : Arta şi politica istoriei în Noul Berlin / Traducere şi glosar de Cristian Cercel. -   Cluj : Idea Design & Print, 2006

132 p. : il. - (Balcon).

Titl. orig. : Berlin. Die Spur der Revolte. Kunstentwicklung und Geschichtspolitik im Neuen Berlin

Bibliografie p.126-128

Glosar p.129-130

ISBN 973-7913-51-5. - ISBN 978-973-7913-51-7

008(430.21)                           7:32(430.21)                          082.1 Balcon

1. CULTURĂ GERMANĂ

II 87679 ; 008/B11

 

40. BABIAS, MARIUS. Recucerirea politicului : Economia culturii în societatea capitalistă / Marius Babias ; Traducere de Cristian Cercel, revizuită de Vlad Moraru. -   Cluj : Idea Design & Print, 2007

140 p. : il. - (Public).

Note de subsol

Adnotări p.127-128

Bibliografie p.131-135

ISBN 978-973-7913-68-5

130.2                      338:008                       008:338                             082.1 Public

1. FILOZOFIA CULTURII

III 29043 ; 008/B11

 

41. BRAGUE, RÉMI. Europa, calea romană / Rémi Brague ; Traducere de Gabriel Chindea. -   Cluj : Idea Design & Print, 2002

182 p. - (Ideea europeană).

Titl. orig. : Europa, la voie romaine

Note de subsol

Prefaţă la traducerea românească p. 5-8

Postfaţă p. 167-171

ISBN 973-85788-6-8

930.85(4)                               94(4)                                      008(4)

082.1 Ideea europeană

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Europa)

II 87680 ; 008/B

 

42. Cracovia : Pagini de cultură europeană / Volum coordonat de Constantin Geambaşu ; Traduceri de Constantin Geambaşu, Cristina Godun, Luiza Săvescu. -   Bucureşti : Paideia, 2002

280 p. : il.

Note de subsol

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-596-120-2

008(438)                                008(438.31)

821.162.1-82                                         910.4(438.31)

1. CULTURĂ POLONEZĂ

III 29122 ; 008/C81

 

43. ECO, UMBERTO. Apocaliptici şi integraţi : Comunicaţii de masă şi teorii ale culturii de masă / Umberto Eco ; Traducere de Ştefania Mincu. -   [Iaşi] : Polirom, 2008

384 p. - (Collegium ; Litere).

Note bio-bibliografice [1] p.

Prefaţă p. 21-39

Note de subsol

ISBN 978-973-46-1060-0

008(100)                                                082.1 Collegium

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(universală)

II 88062 ; 008/E15

 

44. FIRCZAK, GHEORGHE. Interferenţe, convergenţe şi divergenţe culturale româno-maghiare în epoca luminilor / Gheorghe Firczak ; Cuvânt înainte de Camil Mureşanu. -   Deva : Călăuza, 2000

296 p.

Note de subsol

Rezumat în limba engleză p. 225-247

Rezumat în limba maghiară p. 249-267

Indice de nume şi locuri geografice p. 268-293

ISBN 973-9331-52-1

008(498:439)"17"

1. ILUMINISM

II 87937 ; 008/F59

 

45. MAFFRE, JEAN-JACQUES. Secolul lui Pericle / Jean-Jacques Maffre ; Prefaţă de Zoe Petre; Traducere Gheorghe Ţiţeica. -   Bucureşti : Corint, 2004

144 p. : il., h. - (Microsinteze).

Bibliografie p. 137-143

ISBN 973-653-686-6

008(38)                                  94(38)                                    082.1 Microsinteze

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Grecia Antică)

II 87722 ; 008/M14

 

46. MĂRINCUŞ, NICOLAE. Humanologie : Organizarea conducerii omenirii / Nicolae Mărincuş. -   Bucureşti : Editura Fundaţiei Naţională Henri Coandă, 2008

180 p.

Cuvânt înainte p. 9-12

Bibliografie p. 173

ISBN 978-973-8087-67-5

341.2(7)UE                            316.64                                    008

1. BIOPOLITICĂ

II 88105 ; 008/M39

47. VIRILIO, PAUL. Spaţiul critic / Paul Virilio ; Traducere din limba franceză de Sebastian Big ; Prefaţă de Bogdan Ghiu. -   Cluj : Idea Design & Print, 2001

96 p. - (Panopticon).

Titl. orig. : L'espace critique

Note de subsol

Prefaţă : Paul Virilio, "mai iute ca gîndul" p.5-9

ISBN 973-85126-2-X

17.023.36                               008                         082.1 Panopticon

1. POSTMODERNISM

III 29058 ; 008/V66

01   Bibliografie. Cataloage

 

48. BASARAB, MARIA. Carte românească veche în Muzeul din Deva : catalog / Maria Basarab ; Prefaţă de Iacob Mârza. -   Deva : s.l., 1998

176 p. : il.

Lucrare editată de Acta Musei Devensis

Note de subsol

Abrevieri p. 5

Prefaţă p. 7-9

ISBN 973-0-00645-8

017.1:094.5                                                           094.5:017.1

094.5:01                                                                01:094.5

II 87935 ; 01/B36

 

49. Bibliografia curentă a Bucureştilor pentru anul 2007 : articole din publicaţii periodice. -   Bucureşti : Biblioteca Bucureştilor, 2008

883 p.

Index de autori p. 701-738

Index de subiecte p. 739-864

Lucrare editată de Biblioteca Metropolitană Bucureşti

908(498 Bucureşti):016                                                      016:908(498 Bucureşti)

1. BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Bucureşti)

01/B51

 

 

50. Donaţii şi donatori în colecţiile Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" : Fondul Xenopol. Catalog. -   Arad : Nigredo, 2008

194 p. : foto.

Lucrare editată de Biblioteca Judeţeană "A.D.Xenopol" Arad

Anexă p. 151-158

Index p. 159-192

ISBN 978-973-88704-5-1

017.1(498 Arad) Biblioteca A.D.Xenopol

1. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "A.D. XENOPOL" ARAD

IV 6590 ; 01/D66

 

51. MITRIC, OLIMPIA. Manuscrise româneşti din Moldova : catalog / Olimpia Mitric. -   Iaşi : Junimea, 2006

vol.

ISBN (10) 973-37-1213-2. - ISBN (13) 978-973-37-1213-8

vol.2 - 456 p. ; [25] p. fig. - Bibliografie p. 415-419. - Indice p. 421-456. - ISBN 978-973-37-1161-2

017.1(498.3)                          019.9:091(498.3)                                   091(498.3):019.9

1. BIBLIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ VECHE

III 28254(v. 1) ; III 29327(v. 2) ; 01/M82

 

52. Referinţe critice. Istorie şi critică literară, 1995 : Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora. -   Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2006

XLII ; 644 p.

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Cercetare bibliografică şi documentare al Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga"

Lista periodicelor bibliografiate şi cotelor p. IV-VI

Lista cărţilor bibliografiate p. VII-XLII

Indicele autorilor de referinţe p. 536-631

016:82-95                                                              015(498)

015:027.7(498-Cluj-Napoca)

1. BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ CLUJ

II 87932 ; 01/R38

 

 

 

53. Referinţe critice. Istorie şi critică literară, 1996 : Indice de semnalare a articolelor şi studiilor apărute în ţară, referitoare la scriitorii din România şi diaspora. -   Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2006

XVI ; 594 p.

Lucrare întocmită în cadrul departamentului Cercetare bibliografică şi documentare al Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga"

Lista periodicelor bibliografiate şi a prescurtărilor folosite p. IV-V

Lista cărţilor bibliografiate p. VI-XXV

Indicele autorilor de referinţe p. 480-579

016:82-95                                                                              015(498)

015:027.7(498-Cluj-Napoca)

1. BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ CLUJ

II 87933 ; 01/R38

 

54. Régi magyar könyvtár : III/XVIII. század : magyarországi szerzők külföldön, nem magyar nyelven megjelent nyomtatványai = Alte Ungarische Bibliothek : III/XVIII. Jahrhundert : Im Ausland erchienene, fremdschprachige Werke ungarländischen Autoren / Összeállította Dörnyei Sándor és Szávuly Mária ; Német fordítás Verók Attila. -   Budapest : Országos Széchényi Könyvtár, 2005

Vol.

ISBN 963-200-492-2. - ISBN 978-963-200-492-1

Vol.1 : I. kötet : 1712-1760 = Band I : 1712-1760 - 359 p. - Bibliografie p. 7-18. - ISBN 963-200-493-0

Vol.2 : 2. kötet : 1712-1760 = Band 2 : 1712-1760 - 392 p. - Bibliografie p. 11-26. - ISBN 978-963-200-525-6

015                                                                        019.962

1. SCRIITORI MAGHIARI(1712-1760)

III 29258(v.1-2) ; 01/R39

 

55. ROTARU, FLORIN. Bibliografia cărţii bucureştene de la origini până în prezent (1494-2006) / dr. Florin Rotaru. -   Bucureşti : Editura Biblioteca Bucureştilor, 2006, 2007

vol.

ISBN 973-8369-39-8. - ISBN 978-973-8369-39-9

Partea I 1494-1918. vol. 3 : L-Q - 1632 p. - ISBN 978-973-8369-26-9

Partea I 1494-1918. vol. 4 : R-Z - 1240 p. - ISBN 978-973-8369-27-4

015(498 Bucureşti)"1494/2006"

019.9(498 Bucureşti)"1494/2006"

1. BIBLIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ VECHE

III 28255(1-2) ; III 29257(3-4) ; 01/R82

 

56. ŢAN, EDUARD. Cărţi cu autograf în colecţiile secţiei "Fond Bucovina" / Eduard Ţan. -   Suceava : s.n., 2006

vol.

ISBN 973-0-04681-6. - ISBN 978-973-0-04681-6

Vol.2 - 36 p. il. - ISBN 973-0-04681-6. - ISBN 978-973-0-04681-6

015(498.6)

025.352(498.6) Biblioteca Bucivinei "I.G. Sbiera" Suceava

1. EX-LIBRIS

II 85485(v. 1-2); 01/T16

02   Biblioteconomie

 

57. FÜLÖP GÉZA. Hol keressem? Hogy keressem? : Információkeresés-szakirodalomkutatás / Fülöp Géza. -   Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2007

222 p. : il., tab.

Bibliografie p. 217-222

Anexe p. 187-216

Note de subsol

ISBN 978-973-30-2014-1

007                                         004.01                                    02

II 87894 ; 02/F96

 

58. SOULEZ, BETTINA. Să citim repede şi bine / Bettina Soulez ; Traducere de Rodica Miroiu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XIV ; 138 p. : fig. - (Cariere).

Titl. orig. : Lire vite et bien!

Bibliografie p.135-136

ISBN 978-973-115-340-7

372.41                    028.1                      028.8                      082.1 Cariere

1. TEHNICA LECTURII

II 87756 ; 02/S70

 

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

59. MACKEY, ALBERT G.. Legendele, miturile şi simbolurile Francmasoneriei / Albert G. Mackey ; Traducere din limba engleză de Walter Fotescu. -   Bucureşti : Herald, 2008

272 p.

Titl. orig. : The Symbolism of Freemasonry: Illustrating and Explaining its Science and Philosophy, its Legends, Myths and Symbols

Prefaţă p. 5-7

Indice sinoptic p. 208-248

Note p. 249-269

ISBN 978-973-111-031-8

061.236.6(100)                                      133

061.236.6:164.02                                   164.02:061.236.6

1. FRANCMASONERIE                    2. OCULTISM

III 29179 ; 06/M12

070   Ziaristică. Presă

 

60. MOUILLAUD,MAURICE. Presa cotidiană / Maurice Mouillaud, Jean-François Tétu ; Traducere de Valentina Pricopie. -   Bucureşti : Tritonic, [2003]

224 p. : il., sch. - (Comunicare/media ; Catedra).

Note la sfârşitul unor capitole

ISBN 973-8497-42-6

070                         070.41                    316.77

1. JURNALISM

III 29084 ; 070/M92

087.5  Publicaţii pentru copii

 

61. ANTON, SANDA. Uimitoarele aventuri ale iepuraşului Ţup-Ţup / Anton Sanda ; Ilustraţii de Cătălin Nedelcu. -   Bucureşti : Cuetea Veche, 2007

46 p. : il.

ISBN 978-973-669-366-3

087.5                                                                     821.135.1-93-1

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

087.5/A63

 

62. REPCHUK, CAROLINE. Crăciunul cu Norocel / Caroline Repchuk ; Cu ilustraţii de Susanna Ronchi ; Traducere din limba engleză de Felicia Ienculescu-Popovici. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

22 p. : il.

Titl. orig. : The Christmas Kitten

ISBN 978-973-669-515-5

087.5                                                                     821.111-93-34=135.1

1. LITERATURĂ PENTRU COPII

087.5/R47

09  Manuscrise. Lucrări rare. Bibliofilie

 

63. BASARAB, MARIA. Cuvinte mărturisitoare : Însemnări de pe cărţi româneşti vechi din judeţul Hunedoara / Maria Basarab. -   Deva : s.l., 2001

274 p. : il.

Lucrare editată de Acta Musei Devensis

Note de subsol

Abrevieri p. 5

Prefaţă p. 7-9

ISBN 973-0-02463-4

017.1:094.5(498-35 Humedoara)                        094.5:017.1(498-35 Hunedoara)

094.5                                                                     01:094.5(498-35 Hunedoara)

1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ                2. CĂRŢI CU AUTOGRAFE

II 87935 ; 09/B36

 

64. CHEŞUŢ, CRISTIAN. Designul grafic şi literatura română pentru copii / Cristian Cheşuţ. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

230 p. : il. - (Paradigme).

Rezumat în limba engleză p. 206-215

Referinţe critice p. 216-220

Bibliografie selectivă p. 221-222

Sursa ilustraţilor p. 223-227

ISBN 978-973-726-331-5

096                                         7.05:82-93                              7.05:002

002:7.05                                 082.1 Paradigme

1. ILUSTRAŢII DE CARTE

III 29203 ; 09/C41

1   FILOSOFIE

 

65. AGAMBEN, GIORGIO. Homo sacer / Giorgio Agamben ; Traducere de Alexandru Cistelecan. -   Cluj : Idea Design & Print

vol. - (Panopticon).

vol. 1 : Homo sacer : Puterea suverană şi viaţa nudă - 160 p. - Titl. orig. : Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, I. - Note de subsol. - Bibliografie p.151-153. - Indice de nume p.155-157. - ISBN 973-7913-46-9

vol. 2 : Starea de excepţie - 92 p. - Titl. orig. : Stato di eccezione. Homo sacer, II, 1. - Note de subsol. - Bibliografie p. 87-89. - ISBN 978-973-7913-71-5

vol. 3 : Ce rămîne din Auschwitz : arhiva şi martorul - 120 p. - Titl. orig. : Quel che resta di Auschwitz. L'archivio e il testimone. - Note de subsol. - Bibliografie p. 117-118. - ISBN 978-973-7913-54-8. - ISBN 973-7913-54-X

172.12                                    141.7                                      1:342.1

321.011                                  082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA PUTERII

III 29054(1-3) ; 1/A26

 

66. ANTOHI, SORIN. Utopica : Studii asupra imaginarului social / Sorin Antohi. - Ediţia a 2-a, revăzută. -   Cluj : Idea Design & Print, 2005

256 p. - (Panopticon).

Note de subsol

Cuvînt înainte p.9-10

Repere cronobibliografice p.195-218

Post-scriptum p.219-241

ISBN 973-7913-38-8

111                                         114.7/.8                                  082.1 Panopticon

1. METAFIZICĂ

III 29055 ; 1/A62

67. ARISTOTELES. Despre cer / Aristotel ; Studiu introductiv, bibliografie, traducere din greaca veche, sumar analitic, note şi indexuri de Şerban Nicolau. - Ediţie bilingvă. -   Bucureşti : Paideia, 2005

472 p. : fig. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note de subsol

Volumul include ediţia facsimil, în greaca veche, a lucrării "Despre cer"

Note la traducere p. 355-417

Indexuri p. 435-472

ISBN 973-596-296-9

111                         117                   113                     082.1 Colecţia cărţilor de seamă

1. FILOZOFIE ANTICĂ

III 29115 ; 1/A78

 

68. ARMULESCU, LORENA. Deconstrucţia / Lorena Armulescu ; Cu un cuvânt înainte de Şerban Foarţă. -   Bucureşti : Paideia, 2003

128 p.

Bibliografie p. 123-125

Indice p. 127-128

ISBN 973-596-170-9

101.8                                                                     801.73

1. DECONSTRUCTIVISM FILOZOFIC

2. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

3. METODOLOGIE FILOSOFICĂ

II 87805 ; 1/A80

 

69. BABIAS, MARIUS. Subiectivitatea-marfă : O povestire teoretică / Marius Babias ; Traducere de Aurel Codoban. -   Cluj : Idea Design & Print, 2004

124 p. - (Balcon).

Titl. orig. : Ware Subjektivität - Eine Theorie-Novelle

Index p.113-121

ISBN 973-7913-30-2

130.2                                                                                             082.1 Balcon

1. FILOZOFIA CULTURII(Germania)

III 29053 ; 1/B11

 

70. BACON,FRANCIS. Despre înţelepciunea anticilor / Francis Bacon ; Traducere, note introductive şi note de Alexandru Posescu. -   Bucureşti : Paideia, 2003

150 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note de subsol

Postfaţă p. 135-147

ISBN 973-596-164-4

141.1                      14(38)                     082.1 Colecţia cărţilor de seamă

1. SISTEME FILOZOFICE(Grecia antică)

III 29117 ; 1/B13

 

71. BAUDRILLARD, JEAN. Paroxistul indiferent : Convorbiri cu Philippe Petit / Jean Baudrillard ; Traducere de Bogdan Ghiu. -   Cluj : Idea Design & Print, 2001

96 p. - (Panopticon).

Tit. orig. : Le paroxiste indifférent - entretiens avec Philippe Petic.

ISBN 973-85126-7-0

130.2                                      316.286                                  082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA CULTURII

III 29049 ; 1/B38

 

72. CERNICA, VIOREL. Situaţiile existenţiale / Viorel Cernica. -   Bucureşti : Paideia, 2007

382 p. - (Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă ; Filosofie).

Note de subsol

ISBN 978-973-596-409-2

082.1 Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă

111                                         123                                         141.31

1. METAFIZICĂ

II 87823 ; 1/C36

 

73. CIOMOŞ, VIRGIL. De la experienţa sublimului la starea de excepţie / Virgil Ciomoş. -   Bucureşti : Paideia, 2006

294 p. - (Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă ; 36).

ISBN 973-596-232-X. - ISBN 978-973-596-232-1

111                         141.13

082.1 Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă

1. IDEALISM FILOZOFIC

II 87834 ; 1/C52

74. CLEMENT ALEXANDRINUL. Gnoza şi gnosticii : Fragmente din Theodot şi din Şcoala numită "Orientală" în vremea lui Valentin = Ek ton Theodotoy kai tes "Anatolikns" kaloymenes didaskalias kata toys Oyalentinoi hronois epitomai / Clement Alexandrinul = Klementos Alexandreos ; Introducere, traducere şi note Lucian Grozea. -   Bucureşti : Paideia, 1999

154 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note p. 113-154

Bibliografie p. 155-160

Ediţie bilingvă română-greacă veche

ISBN 973-9368-60-3

130.121                  111.125                  141.13                    165.243

082.1 Colecţia cărţilor de seamă

1. FILOZOFIE GREACĂ                    2. GNOSTICISM

I 18973 ; 1/A38

 

75. Conceptul de intenţionalitate la Brentano : Origini şi interpretări : Antologie / Selecţia textelor şi coordonarea terminologică Ion Tănăsescu ; Traducere de Paul Balogh, Radu Mihai Oancea şi Bogdan Tătaru-Cazaban. -   Bucureşti : Paideia, 2002

215 p. - (Colecţia de studii şi eseuri).

Note de subsol

ISBN 973-596-083-4

124.3                      141.157                  165.744

082.1 Colecţia de studii şi eseuri

1. FILOZOFIA ACŢIUNII

II 18969 ; 1/B82

 

76. CORBIN, HENRY. Istoria filosofiei islamice : De la origini până la moartea lui Averroes(595-1198). De la moartea lui Averroes până în zilele noastre / Henry Corbin ; Traducere din limba franceză de Marius I. Lazăr. -   Bucureşti : Herald, 2008

464 p. - (Cultură şi civilizaţie).

Titl. orig. : L'histoire de la philosophie islamique : Des origines jusqu'a` la mort d'Avveroë(595-1198). Depuis la mort d'Averroës jusqu'a` nos jours

Cuvânt înainte p. 5-9

Elemente de bibliografie p. 417-437

Index p. 439-458

ISBN 978-973-111-044-8

101.1/.8(091)                                                        14(=411.21)(091)

082.1 Cultură şi civilizaţie

1. ISTORIA FILOZOFIEI                                   2. FILOZOFIE ISLAMICĂ

III 29176 ; 1/C71

 

77. CRĂCIUN, ALEXANDRA. Narcisismul şi problemele reflectării / Alexandra Crăciun. -   Bucureşti : Paideia, 2002

318 p. : il.

Note la sf. capitolelor

ISBN 973-596-096-6

141.32                                    159.942.5                               179.8

1. EXISTENŢIALISM

II 87847 ; 1/C81

 

78. DEAC, IOAN. Ontologia subiectivităţii / Ioan Deac. -   Bucureşti : Paideia, 2003

292 p.

Bibliografie p. 285-290

Note de subsol

ISBN 973-596-089-3

130.31                    141.32                    159.923.2                        165.62

1. EXISTENŢIALISM                        2. METAFIZICĂ SPECIALĂ

II 87849 ; 1/D26

 

79. DELEUZE, GILLES. Tratative : 1972-1990 / Gilles Deleuze ; Traducere de Bogdan Ghiu şi Ovidiu Ţichindeleanu. -   Cluj : Idea Design & Print, 2005

160 p. - (Panopticon).

Titl. orig. : Pourparlers, 1972-1990

Note de subsol

ISBN 973-7913-39-6

130.2                                      801.73                                    082.1 Panopticon

1. FILOZOFIE

2. HERMENEUTICĂ

III 29043 ; 1/D28

 

80. DERRIDA, JACQUES. Deconstrucţia politicii : Scrieri politice / Jacques Derrida ; Traduceri de Emilian Cioc, Ciprian Mihali, Bogdan Chiu ; Postfaţă de Jean-Luc Nancy. - Ediţie îngrijită de Ciprian Mihali şi Emilian Cioc. -   Cluj : Idea Design & Print, 2005

172 p. - (Panopticon).

Note de subsol

Postfaţă p. 159-170

ISBN 973-7913-44-2

130.2                      1:32                        32:1                        082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA PUTERII                    2. FILOZOFIA CULTURII

III 29052 ; 1/D33

 

81. Dicţionarul termenilor filosofiei lui D. D. Roşca : român-francez-englez / Articole de Ciprian Bota, Ciprian Sonea, George State şi Laurenţiu Stanciu ; traducere în limba franceză de Liana Lăpădatu ; traducere în limba engleză de Bogdan Aldea. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

246 p.

ISBN 978-973-133-317-5

81'374.2:14(498) Roşca, D.D.                             030:14(498)Roşca, D.D.

14(498)Roşca, D.D.(038)

1. DICŢIONAR DE FILOZOFIE

II 88100 ; 1/R74D

 

82. Filozófiai lexikon / Walter Brugger ; A magyar kötetet szerkesztette Mezei Balázs. -   Budapest : Szent István Társulat, 2005

616 p.

Bibliografie p. 573-586

Index p. 7-37 şi p. 587-612

ISBN 963-361-312-4

14(031)                                                  030:14

1. SISTEME FILOZOFICE

2. ISTORIA FILOZOFIEI

L-1/B85

 

 

 

83. FOUCAULT, MICHEL. Puterea psihiatrică : Cursuri ţinute la Colle`ge de France (1973-1974) / Michel Foucault ; Traducere de Irina Andreea Szekely, Iuliu silviu Szekely, Mihali Ciprian François Ewald şi Alessandro Fontana. - Ediţie îngrijită de Jacqes Lagrange sub îndrumarea lui. -   Cluj : Idea Design & Print, 2006

328 p. - (Panopticon).

Titl. orig. : Le pouvoir psychiatrique. Cours au College de France. 1973-1974

Note de subsol

Rezumatul cursului p.285-296

Addenda p.317-323

ISBN 973-7913-52-3. - ISBN 978-973-7913-52-4

130.2(042.4)                          801.73                        082.1 Panopticon

1. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

III 29041 ; 1/F84

 

84. FOUCAULT, MICHEL. Lumea e un mare azil : Studii despre putere / Michel Foucault ; Traducere de Bogdan Ghiu şi Raluca Arsenie. - Ediţie îngrijită de Ciprian Mihali. -   Cluj : Idea Design & Print, 2005

154 p. - (Panopticon).

Volumul de faţă este o selecţie de texte traduse din Michel Foucault, Dits et écrits(4 volumes)

Note de subsol

ISBN 973-7913-35-3

141.2                                                      082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA PUTERII                    2. FILOZOFIE POLITICĂ

III 29036 ; 1/F84

 

85. FRENKIAN, ARAM M.. Scepticismul grec / Aram M. Frenkian ; Ediţie şi postfaţă de Gh. Vlăduţescu. -   Bucureşti : Paideia, 1997

176 p. - (Colecţia studii şi eseuri).

Note de subsol

ISBN 973-9131-63-8

165.72(38)                                                             14(38)

1. FILOZOFIE GREACĂ                                    2. SCEPTICISM FILOZOFIC

I 18974 ; 1/F89

86. GALLAGHER, ANN-MARIE. Boszorkánybiblia : a mágia és a bűbáj kézikönyve / Ann-Marie Gallagher ; [Fordította Uzsoki Eszter]. -   [Pécs] : Alexandra, [2007]

400 p. : il. color, tab.

Glosar p. 382-389

Index p. 390-399

ISBN 978-963-370-412-7

133.3/.5                                                 159.961.6

1. OCULTISM                                     2. CREDINŢE POPULARE

I 18982 ; 133/G16

 

87. GUÉNON, RENÉ. Stările multiple ale fiinţei / René Guénon ; Traducere de Daniel Hoblea ; Prefaţă de Florin Mihăescu ; Postfaţă de Mircea A. Tămaş. -   Oradea : Aion, 2006

160 p. - (Noime şi rostiri).

Note de subsol

ISBN 973-87480-3

ISBN 978-973-87480-3-3

111.12                                                                   082.1 Noime şi rostiri

1. METAFIZICĂ                                                2. ONTOLOGIE

II 87714 ; 1/G93

 

88. HEGEL, GEORG WILHELM FRIEDRICH. Filosofia ca sistem şi sistemul ca istorie : Programul şi trei introduceri în sistem - Hegel prin el însuşi / Georg Wilhelm Friedrich Hegel ; Ediţie, traducere, note, comentarii şi postfaţă de Alexandru Boboc. -   Bucureşti : Paideia, 2006

284 p. - (Mari gânditori prin ei înşişi).

Note de subsol

Anexe p. 221-282

ISBN 973-596-295-0

14(430) Hegel, Georg Friedrich Wilhelm                         141.13

1. IDEALISM FILOZOFIC

II 87845 ; 1/H43

 

89. HUBBARD, RON L.. Szcientológia 8-80 : Az életenergia felfedezése és növelése a homo sapiens fajban / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

183 p. : tab., fig.

Index p. 169-183

Glosar p. 143-167

Titl. orig. : Scientology 8-80 : The Discovery and Increase of Life Energy in the Genus Homo Sapiens

ISBN 978-87-7989-936-0

289.94                                    613.86                                    118

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29204 ; 1/H91

 

90. HUBBARD, RON L.. Scientology 8-80 : The Discovery and Increase of Life Energy in the Genus Homo Sapiens / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

199 p. : tab., graf., fig.

Index p. 181-199

Glosar p. 143-180

ISBN 978-87-7989-749-6

289.94                                    613.86                                    118

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29189 ; 1/H91

 

91. ILEA, LAURA T.. Viaţa şi umbra ei : Întemeierea existenţială a cunoaşterii - Martin Heidegger / Laura T. Ilea. -   Cluj : Idea Design & Print, 2007

188 p. - (Panopticon).

Note de subsol

Bibliografia operelor lui Martin Heidegger p. 179

Bibliografie generală p. 180-183

ISBN 978-973-7913-58-6

14(430)                                                                  929 Heidegger, Martin

141.32                                    165.62                    082.1 Panopticon

1. HEIDEGGER, MARTIN                 2. EXISTENŢIALISM

3. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

III 29070 ; 1/H44-I

 

92. ILIESCU, VERONICA. Raţiunea în epoca clasică / Veronica Iliescu, Adrian-Paul Iliescu. -   Bucureşti : Punct, 2001

57 p. - (Cartea de liceu).

ISBN 973-99870-5-2

165.63                                    101.8                                      082.1 Cartea de liceu

1. RAŢIONALISM                                          2. METODOLOGIE FILOSOFICĂ

III 29123 ; 1/I-44

 

93. IOAN, AUGUSTIN. Întoarcerea în spaţiul sacru / Augustin Ioan. -   Bucureşti : Paideia, 2004

358 p. - (Spaţii imaginate ; 30).

Bibliografie p. 351-356

Note de subsol

ISBN 973-596-245-4

291.1                      256                         264-931                        082.1 Spaţii imaginate

1. FILOZOFIA RELIGIEI               2. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

II 87831 ; 2/I-61

 

94. Istoria filosofiei în texte alese Ion Bănşoiu, lector Savu Totu. - Ediţie alcătuită de acad. Gheorghe Vlăduţescu, prof. dr.. -   Bucureşti : Paideia, 2004

606 p. - (Colecţia cărţilor de referinţă).

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 973-596-193-8

14(100)"-/15"(091)                                              082.1 Colecţia cărţilor de referinţă

1. SISTEME FILOZOFICE                 2. ISTORIA FILOZOFIEI

III 29112 ; 1/I-87

 

95. KANT, IMMANUEL. Ideea critică şi perspectivele filosofiei moderne : Kant prin el însuşi / Immanuel Kant ; Ediţie, traducere şi note de Alexandru Boboc şi Liviu Stroia. -   Bucureşti : Paideia, 2000

108 p. : il. - (Mari gânditori prin ei înşişi).

Note de subsol

Notă supra ediţiei p. 5-8

Anexe p. 81-104

ISBN 973-8064-08-2

165.63                    141.132                  082.1 Colecţia cărţilor de seamă

1. RAŢIONALISM                             2. CRITICISM FILOZOFIC

II 88078 ; 1/K20

 

96. KANT, IMMANUEL. Critica raţiunii practice / Immanuel Kant ; Traducere precedată de o schiţă biografică şi o introducere de Traian Brăileanu. -   Bucureşti : Paideia, 2003

162 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note de subsol

Scurtă biografie p. 13

ISBN 973-596-126-1

165.63                    17.026.4                 082.1 Colecţia cărţilor de seamă

1. RAŢIONALISM                             2. CRITICISM FILOZOFIC

III 29121 ; 1/K20

 

97. KANT, IMMANUEL. Antropologia din perspectivă pragmatică / Immanuel Kant ; Traducere, studiu introductiv, note , indice de concepte, bibliografie de Rodica Croitoru. -   Oradea : Aion, 2001

327 p. - (Filosofie ; Texte Clasice de filosofie).

Note de subsol

Index p. 313-322

ISBN 973-99294-4-3

141.132                                  165.65                               082.1 Filosofie

1. RAŢIONALISM                                                        2. CRITICISM FILOZOFIC

II 87711 ; 1/K20

 

98. KOLAKOWSKI, LESZEK. Modernitatea sub un neobosit colimator / Leszek Kolakowski ; Traducere de Mihnea Gafiţa. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

380 p. - (Constelaţii).

Titl. orig. : Modernity on Endless Trial

Note de subsol

ISBN 978-973-669-372-4

141.4                                      130.2                                   082.1 Constelaţii

1. SISTEME FILOZOFICE                              4. FILOZOFIA CULTURII

II 87976 ; 1/K69

 

99. LEACH, NEIL. Uitaţi de Heidegger = Forget Heidegger / Neil Leach ; Traducere din engleză Magda Theodorescu, Dana Vais. -   Bucureşti : Piadeia, 2006

80 ; 107 p. - (Spaţii imaginate ; 33).

Note de subsol

ISBN 973-596-302-7

14(430) Heidegger, Martin                            14(4)"20"

1. SISTEME FILOZOFICE(Germania)                         2. HEIDEGGER, MARTIN

II 87852 ; 1/H44L

 

100. LIICEANU, GABRIEL. Despre minciună : [Audiobook] / Gabriel Liiceanu. -   Bucureşti : Humanitas multimedia, 2006

1 CD : (70 min.)

ISBN 973-1709-07-X

821.135.1-4(0.034)                                821.135.1-96(0.034)

14(498)Liiceanu, G.

1. FILOZOFIE ROMÂNESCĂ(eseuri)

MAV-260

 

101. MERLEAU-PONTY, MAURICE. Fenomenologia percepţiei / Maurice Merleau Ponty ; Traducere de Ilieş Câmpeanu şi Georgiana Vătăjelu. -   Oradea : Aion, 1999

536 p.

Note de subsol

ISBN 973-99943-3-4

165.62

1. FENOMENOLOGIE                                        2. CURENTE FILOZOFICE

II 87709 ; 1/M60

 

102. MICU STAVILĂ, CONSTANTIN. Descoperirea vieţii personale / Constantin Micu Stavilă ; Prefaţă de Bogdan Tătaru-Cazaban. - Ediţie revăzută de Ştefan Delureanu. -   Bucureşti : Paideia, 2006

560 p.

Cronologie p. 9-10

Note de subsol

Postfaţă p. 551-558

ISBN 973-596-316-7. - ISBN 978-973-596-316-3

14(498) Micu Stavilă, Constantin                     141.33                    171

1. EXISTENŢIALISM

2. MORALĂ INDIVIDUALĂ

II 87833 ; 1/M66

 

103. MIHALI, CIPRIAN. Uzuri ale filozofiei / Ciprian Mihali. -   Cluj : Idea Design & Print, 2006

240 p. - (Panopticon).

Note de subsol

ISBN 973-7913-48-5

101                         141.7                      801.73                    082.1 Panopticon

1. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

III 29035 ; 1/M70

 

104. MIRCEA, CORNELIU. Metafizică şi credinţă / Dorin Ştefănescu. -   Bucureşti : Paideia, 2005

364 p. - (Colecţia de studii şi eseuri ; Filosofie).

Note p.358-361

ISBN 973-596-294-2

111.1                                      230.1                      082.1 Colecţia de studii şi eseuri

1. METAFIZICĂ                                                2. ONTOLOGIE

3. MISTICISM FILOZOFIC

II 87844 ; 1/S82

 

105. MIRCEA, CORNELIU. Divinul / Corneliu Mircea. -   Bucureşti : Paideia, 2006

558 p.

Note de subsol

Rezumat în lb. franceză p.528-547

ISBN 973-596-310-8

111.1

1. METAFIZICĂ                                                2. ONTOLOGIE

3. TRANSCENDENŢĂ                                      4. FIINŢA ABSOLUTĂ

II 87854 ; 1/M76

 

106. MIRCEA, CORNELIU. Fiinţă şi extaz / Corneliu Mircea. -   Bucureşti : Paideia, 2002

329 p.

Note de subsol

Rezumat în limba franceză p. 311-325

ISBN 973-596-086-086-9

111.12                                                                   165.193

1. METAFIZICĂ                                                2. ONTOLOGIE

III 29110 ; 1/M76

 

107. MUNTEANU, ŞTEFAN. Raţionalitatea metafizicii lui Ion Petrovici / Ştefan Munteanu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

XII ; 206 p.

Note de subsol

Bibliografie-Ion Petrovici (Opera filosofică reprezentativă) p. 197-206

ISBN 978-973-115-167-0

130.2                                                                     14(498)Petrovici, I.:111

111:14(498)Petrovici, I.                                       929 Petrovici, I.

1. FILOZOFIA CULTURII(România)

2. SISTEME FILOZOFICE(România)

II 87754 ; 1/P60M

 

108. MUREŞAN, VALENTIN. Utilitarismul lui John Stuart Mill ; Utilitarismul / Valentin Mureşan, J.S.Mill ; Traducere şi note Valentin Mureşan. -   Bucureşti : Paideia, 2003

370 p. : fig. - (Colecţia cărţilor de referinţă).

Note de subsol

Prefaţă p. 7-12

Cronologie p. 13-16

ISBN 973-596-130-X

929 Mill, John Stuart                                          141.7

165.74                                                                   082.1 Colecţia cărţilor de referinţă

1. RAŢIONALISM                                             2. UTILITARISM

III 29126 ; 1/M73M

 

109. NANCY, JEAN-LUC. Experienţa libertăţii / Jean-Luc Nancy ; Traducere de Emilian Cioc şi Ciprian Mihali ; Prefaţă de Emilian Cioc. -   Cluj : Idea Design & Print, 2003

210 p. - (Ideea europeană).

Titl. orig. : L'expérience de la liberté

Note se subsol

Prefaţă p.5-10

Postfaţă p.199-208

ISBN 973-791-14

123                                                                        082.1 Ideea europeană

1. LIBERTATE DE GÂNDIRE

II 87681 ; 1/N20

 

110. NANCY, JEAN-LUC. Comunitatea absentă / Jean-Luc Nancy ; Prefaţă de Jean-Luc Nancy ; Traducere şi postfaţă de Emilian Cioc. - Ediţie revăzută şi adăugită. -   Cluj : Idea Design & Print, 2005

160p. - (Panopticon).

Titl. orig. : La communauté désoeuvrée

Note de subsol

Prefaţă p. 5-17

Postfaţă p.149-158

ISBN 973-7913-22-1

111.1                                                                     082.1 Panopticon

1. MODERNISM                                 2. FIINŢĂ UMANĂ(cunoaştere)

III 29065 ; 1/N20

 

111. PANDURU, ANDRA. Frumosul : Istoria unui concept / Andra Panduru. -   Bucureşti : Paideia, 2005

304 p. - (Colecţia de studii şi eseuri ; 19).

Note p. 266-284

Bibliografie p. 284-300

ISBN 973-596-285-3

7.01                                                                       111.85

1. ESTETICĂ FILOZOFICĂ

II 87829 ; 1/P22

 

112. PASCAL, BLAISE. Cugetări / Pascal ; Text stabilit de Léon Brunschvich ; Traducere de Maria Ivănescu şi Cezar Ivănescu. - Ediţia a 2-a. -   Oradea : Aion, 2000

423 p. : tab.

Cronologie p. 5-6

Prefaţă p. 7-68

Note la sf. capitolelor

ISBN 973-99943-0-X

101.3(0:82-84)                                                      821.133.1-84=135.1

1. FILOZOFIE(citate)

II 87710 ; 1/P39

 

113. PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. Schimbarea subiectului - o reverie : [Audiobook] / Horia-Roman Patapievici. -   Bucureşti : Humanitas multimedia, 2004

1 CD : (65 min.) - (Audio clasic).

ISBN 973-86707-0-5

14(498)                                                                  082.1 Audio clasic

1. FILOZOFIE ROMÂNESCĂ(eseuri)

MAV-248

 

114. Pentru ce istoria filosofiei? / Volum coordonat de Gh. Vlăduţescu. -   Bucureşti : Paideia, 2003

196 p.

Note de subsol

Postfaţă în lb. română şi engleză p. 187-195

ISBN 973-596-156-3

101.1/.8                                                                 14(100)(091)

1. ISTORIA FILOZOFIEI                                   2. SISTEME FILOZOFICE

8. CURENTE FILOZOFICE

II 87866 ; 1/P50

 

115. PLATON. Gorgias / Platon ; Notă, introductivă, traducere, note şi bibliografie de Alexandru Cizek. -   Bucureşti : Paideia, 2003

132 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note de subsol

ISBN 973-596-162-8

141.131

1. PLATONISM

III 29118 ; 1/P70

 

116. PLEŞU, ANDREI. Despre bucurie în Est şi în Vest şi alte eseuri : [Audiobook] / Andrei Pleşu. -   Bucureşti : Curtea Veche, s.a.

1 CD : (57:31)

ISBN 973-1709-06-1

821.135.1-4(0.034)

14(498)Pleşu, A.

1. FILOZOFIE ROMÂNESCĂ(eseuri)

MAV-244

 

 

 

117. RAMPA, LOBSANG. Universuri tainice / Lobsang Rampa ; Traducere din limba franceză de Ilie Iliescu. -   Bucureşti : Herald, 2008

224 p. - (Scrieri iniţiatice).

Titl. orig. : Chapters ok Life

ISBN 978-973-111-056-1

159.61                                    133.2                                      159.923.2

082.1 Scrieri iniţiatice

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. EDUCAŢIE SPIRITUALĂ

III 29183 ; 133/R23

 

118. REMETE, GEORGE. Cunoaşterea prin tăcere / George Remete. - Ediţia a 2-a, revizuită. -   Bucureşti : Paideia, 2007

5 vol. - (Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă ; Filosofie).

ISBN 978-973-596-403-0

Vol. 1 : Fasc.1 : Tăcerea ca fiinţă - 93 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-596-424-5

Vol. 2 : Fasc.2 : Tăcerea ca artă. Tăcerea artistică a lumii - 465 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-596-424-2

Vol. 3 : Fasc.3 : Tăcerea ca artă. Tăcerea artistică a omului - 265 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-596-424-2

Vol. 4 : Fasc.4 : Tăcerea ca filosofie - 162 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-596-427-6

Vol. 5 : Fasc.5 : Tăcerea ca teologie - 337 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-596-428-3

111.11/.12                                             082.1 Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă

1. METAFIZICĂ                                 2. EXISTENŢIALISM

3. ONTOLOGIE                                   4. GNOSEOLOGIE

II 87868(1-5) ; 1/M59

 

119. SACALIŞ-CALATA, NICOLAE. Pedagogia culturii de la Homer la Platon : Fundamentele culturii europene / Nicolae Sacaliş-Calata. -   Bucureşti : Paideia, 2005

544 p. - (Colecţia cărţilor de referinţă).

Note la sf. capitolelor

Rezumat în lb. engleză şi franceză p. 505-508

Index p. 509-517

ISBN 973-596-308-6. - ISBN 978-973-596-308-8

130.2                      141.131                                  141.31                    37.01

082.1 Colecţia cărţilor de referinţă

1. FILOZOFIA CULTURII

III 29124 ; 1/S11

 

120. SCHOPENHAUER, ARTHUR. Despre libertatea voinţei / Arthur Schopenhauer ; Traducere de Ioan Deac şi Adrian Sîrbu ; Stiudiu introductiv şi schiţă biografică de Ioan Deac. -   Bucureşti : Paideia, 2003

119 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note de subsol

ISBN 973-596-157-1

141.142

1. VOLUNTARISM

III 29108 ; 1/S35

 

121. SLOTERDIJK, PETER. În aceeaşi barcă : Eseu despre hiperpolitică / Peter Sloterdijk ; Traducere de Ovidiu Ţichindeleanu şi Konrad Petrovszky ; Cuvînt înainte de Ovidiu Ţichindeleanu. -   Cluj : Idea Design & Print, 2002

64 p. - (Panopticon).

Titl. orig. : Im selben Boot, Versuch über die Hyperpolitik

Note de subsol

ISBN 973-85541-8-7

141.7                                      321.01                               082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA PUTERII                                                2. FILOZOFIE POLITICĂ

II 87677 ; 1/S63

 

122. SLOTERDIJK, PETER. Eurotaoism : Contribuţii la o critică a cineticii politice / Peter Sloterdijk ; Traducere de Alexandru Suter. -   Cluj : Idea Design & Print, 2004

160 p. - (Panopticon).

Titl. orig. : Eurotaoismus. Zur Kritik der politischen Kinetik

Note de subsol

ISBN 973-7913-31-0

116.2:32                                 32:116.2                                 141.2

165.65                                    082.1 Panopticon

1. TAOISM

III 29064 ; 1/S63

123. SURDU, ALEXANDRU. Mărturiile anamnezei / Alexandru Surdu. -   Bucureşti : Paideia, 2004

194 p. - (Colecţia de studii şi eseuri).

Note de subsol

ISBN 973-596-209-8

14(498)"-/19"                                                       082.1 Colecţia de studii şi eseuri

1. CURENTE FILOZOFICE

2. ISTORIA FILOZOFIEI ROMÂNEŞTI

I 18971 ; 1/S95

 

124. SURDU, ALEXANDRU. Filosofia contemporană / Alexandru Surdu ; Ediţie îngrijită şi prefaţă de Viorel Vizureanu. -   Bucureşti : Paideia, 2003

384 p. - (Colecţia cărţilor de referinţă).

ISBN 973-596-183-0

14(4)"19/20"(091)                                                101.3

082.1 Colecţia cărţilor de referinţă

1. ISTORIA FILOZOFIEI MODERNE

2. SISTEME FILOZOFICE

III 29116 ; 1/S95

 

125. SURDU, ALEXANDRU. Filosofia modernă : Orientări fundamentale / Alexandru Surdu ; Îngrijirea ediţiei, prefaţa şi antologia textelor filozofice Viorel Vizureanu. -   Bucureşti : Paideia, 2002

350 p. - (Colecţia cărţilor de referinţă).

ISBN 973-596-050-8

14(4)"15/18"(091)                                                101.3

082.1 Colecţia cărţilor de referinţă

1. ISTORIA FILOZOFIEI MODERNE

III 29119 ; 1/S95

 

126. SURUGIU, ROMINA. Dominante filosofice în publicistica lui Nae Ionescu : De la "Logos" la "Cuvântul" / Romina Surugiu. -   Bucureşti : Paideia, 2008

344 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 323-333

Rezumat în limba franceză p. 334-338

ISBN 978-973-596-413-9

14(498)(045) Ionescu, Nae

1. SISTEME FILOZOFICE(România)

II 87850 ; 1/I-68

 

127. SZEPES MÁRIA. Mágiák könyve / Szepes Mária ; Szerkesztette Kovács Julianna. -   Budapest : Édesvíz Kiadó, 2008

2 vol. - (Életműsorozat ; Mágia és misztikum).

ISBN 978-963-529-016-1

Vol.1 - 376 p. - ISBN 978-963-528-984-4

Vol.2 - 374 p. - ISBN 978-963-529-015-4

133                                         159.92                                    082.1 Életműsorozat

1. OCULTISM                      2. MISTICISM

III 29263(1-2) ; 133/S99

 

128. TEOFRAST. Metafizica = Ton Meta Ta Physika / Teofrast = Theophastoy ; Studiu introductiv şi note acad. prof. dr.Gheorghe Vlăduţescu ; Traducere Irina Ilie. -   Bucureşti : Paideia, 1998

64 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note p. 35-48

Editţie biblingvă română - greaca veche

ISBN 973-9368-61-1

111(38)                                                                  082.1 Colecţia cărţilor de seamă

1. METAFIZICĂ                                                2. ONTOLOGIE

I 18970 ; 1/T42

 

129. TOFAN, SERGIU. Origene : între teologie şi filosofie / Sergiu Tofan. -   Bucureşti : Paideia, 2004

184 p. - (Colecţia de studii şi eseuri).

Note de subsol

ISBN 973-596-193-8

141.33                                    141.131                                  230.1

1. METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE

2. MISTICISM FILOZOFIC

II 87867 ; 1/O-75T

 

 

 

130. TURCAN, NICOLAE. Cioran sau excesul ca filosofie / Nicolae Turcan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

304 p. - (Paradigme).

Note de subsol

Bibliografie p. 287-299

ISBN 978-973-726-329-2

141.32(498) Cioran, Emil                                     082.1 Paradigme

1. EXISTENŢIALISM

II 87773 ; 1/C53T

 

131. ŢUŢEA, PETRE. Vorbe memorabile : [Audiobook] / Petre Ţuţea ; Lectura de Valentin Uritescu. -   Bucureşti : Humanitas multimedia, 2008

1 CD : (1:15:33)

ISBN 978-973-1709-45-1

14(498) Ţuţea, Petre                                           821.135.1-83

1. SISTEME FILOZOFICE

MAV-249

 

132. VLĂDUŢESCU, GHEORGHE. Filozofie şi politică : 1957-1962 / Gheorghe Vlăduţescu. -   Bucureşti : Paideia, 2003

200 p.

Addenda p. 165-185

ISBN 973-596-150-4

14(498)                                                                  378.12(498)"1957-1962"

1. CURENTE FILOZOFICE                               2. SISTEME FILOZOFICE

II 97842 ; 1/V76

 

133. WEST, PETER. Tenyérjóslás / Peter West ; Fordította : Kovács Beáta. -   Budapest : Scolar, 2008

224 p. : il. parţial color - (Titkok nélkül).

Glosar p. 218-219

Bibliografie p.220-221

Index p. 222-223

ISBN 978-963-9534-31-5

133.6                                                                     082.1 Titkok nélkül

1. CITITUL DIN PALME                                   2. OCULTISM

I 18988 ; 133/W59

134. WHITTAKER, THOMAS. Neoplatonismul: un studiu asupra istoriei elenismului / Thomas Whittaker ; Traducere şi îngrijire ediţie de Alexandru Anghel. -   Bucureşti : Herald, 2007

272 p. - (Cultură şi civilizaţie).

Note de subsol

Titl. orig. : The Neoplatonists: AStuidy in the History of Hellenism

Anexă p. 229-254

Glosar p. 255-264

ISBN 978-973-111-026-4

14(38)Platon                                                        141.131

082.1 Cultură şi civilizaţie

1. CURENTE FILOZOFICE                               2. SISTEME FILOZOFICE

III 29177 ; 1/W63

 

135. WILSON, COLIN. Ocultismul / Colin Wilson ; Traducere din limba engleză Laura Chivu. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

663 p. - (Excelsior).

Note de subsol

Bibliografie p. 635-642

Index p.643-661

ISBN 978-973-145-074-2

133                                         061.236.5                               082.1 Excelsior

1. SOCIETĂŢI SECRETE

III 29099 ; 133/W70

 

136. WUNENBURGER, JEAN-JACQUES. Raţiunea contradictorie : Filosofia şi ştiinţele moderne : Gândirea complexităţii / Jean-Jacques Wunenburger. -   Bucureşti : Paideia, 2005

284 p. - (Colecţia de studii şi eseuri ; 24).

Note explicative p. 237-266

ISBN 973-596-292-6

141.132                                                  165.73

161.201                                                  082.1 Colecţia de studii şi eseuri

1. RAŢIONALISM                             2. SISTEME FILOZOFICE

II 87858 ; 1/W92

 

159.9   Psihologie

 

137. ANDRU, VASILE. Terapia destinului / Vasile Andru. -   Bucureşti : Herald, 2008

272 p.

Prefaţă p. 5-8

ISBN 978-973-111-028-8

248.151                  234.9                      124.6                      159.961

1. PARAPSIHOLOGIE

III 29181 ; 159.9/A55

 

138. BRIERS, STEPHEN. Îngeri adolescenţi : Cum să găseşti liniştea în anii furtunoşi ai adolescenţei / Dr. Stephen Briers & Sacha Baveystock ; Traducere din limba engleză de Liana Voinescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

200 p. - (Familia la Curtea Veche).

Titl. orig. : Teen Angels

Referinţe p. 179-184

Index p. 185-194

ISBN 978-973-669-531-5

159.922.8                                               159.922.6-053.6

082.1 Familia la Curtea Veche

1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

II 87977 ; 159.9/B83

 

139. CLEMENT, STEPHANIE. Meditáció kezdőknek : A tudatosság, a koncentráció és a relaxáció technikái / Stephanie Clement ; [Fordította] : Iváncsics Irma. -   Pécs : Alexandra, 2008

263 p. : il. - (Varázslatos ezotéria).

Bibliografie p. 261-263

Glosar p. 257-260

Postfaţă p. 255-256

ISBN 978-963-370-634-3

613.86                                    082.1 Varázslatos ezotéria

133.2                                      294.527                                                  159.923.2

1. SĂNĂTATE MINTALĂ                                                              2. EZOTERISM

3. PSIHOLOGIA MEDITAŢIEI

II 87683 ; 159.9/C56

 

140. CLIFFORD, CHRISTINE. A rák ismeretlen oldala : történetek a reményről és a nevetésről / Christine Clifford ; Fordította : Wágner Mária ; Illusztrálta : Jack Lindstrom. -   Budapest : Amoena, 2003

154 p. : fig.

Bibliografie p. 152

ISBN 963-214-050-8

616-006.6                                                              159.942:616-052

1. PSIHOLOGIE(sentimente)

II 87687 ; 159.9/C57

 

141. DE BONO, EDWARD. Şase medalii ale valorii / Edward de Bono ; Traducere din limba engleză de Oana Maria Popescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

152 p. : fig.

Titl. orig. : The Six Value Medals

Notă bio-bibliografică [1] p.

ISBN 978-973-669-638-1

159.923.2                               159.955                      17.024.4                             172

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. COMPORTAMENT

II 88060 ; 159.9/D26

 

142. DE BONO, EDWARD. Cum să avem o minte armonioasă / Edward de Bono ; Traducere din limba engleză de Alexandra Vodniţchi. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

208 p.

Titl. orig. : How to Have a Beautiful Mind

ISBN 978-973-669-603-9

159.923.2                               159.955                                 17.021.1

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

2. COMPORTAMENT

II 87979 ; 159.9/D26

 

143. DELEUZE, GILLES. Capitalism şi schizofrenie / Gilles Deleuze, Félix Guattari ; Traducere din limba franceză de Bogdan Ghiu. -   [Piteşti] : Paralela 45, 2008

2 vol. - (Studii ; Seria studii socio-umane).

ISBN 978-973-47-0415-6

Vol. 1 : Anti-Oedip - 576 p. - Note de subsol. - Indice de nume proprii p. 533-537. - ISBN 978-973-47-0416-3

141.2                                      159.964.2                               082.1 Studii

1. PROCESE PSIHICE SPECIALE

II 87741 ; 159.9/D28

 

144. Emoţii vindecătoare : Dialoguri cu Dalai Lama despre raţiune, emoţii şi sănătate / Editor Daniel Goleman ; Traducere din limba engleză de Viorel Zaicu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

304 p.

Titl. orig. : Healing Emotions: Conversations with Dalai Lama on Mindfulness, Emotions, and Health

Anexe p. 279-290

Indice p. 291-302

ISBN 978-973-669-556-8

159.955                                  159.942                                                  612.821

141.132                                  294.321 Dalai Lama(047.53)

1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

II 87963 ; 159.9/E48

 

145. ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Fenomenologia trupului : Locul şi semnificaţia trupului carnal în psihologia persoanei / Constantin Enăchescu. -   Bucureşti : Paideia, 2005

150 p.

Note de subsol

ISBN 973-596-259-4

159.91                                                                   159.923.2

1. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ  2. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ

II 87811 ; 159.9/E52

 

146. ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Fenomenologia nebuniei : Semnificaţia alterităţii persoanei ca negare de sine / Constantin Enăchescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Paideia, 2004

265 p. : sch.

ISBN 973-596-231-4

159.972                                                                 616.89-008

1. PSIHOPATOLOGIE

II 87832 ; 159.9/E52

147. ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Fenomenologia trupului : Locul şi semnificaţia trupului carnal în psihologia Persoanei / Constantin Enăchescu. - Ediţia a 2-a adăugită. -   Bucureşti : Paideia, 2007

188 p. - (Colecşia de studii şi eseuri. Serie nouă ; 48).

Note de subsol

ISBN 978-973-596-366-8

159.91                                 159.923                          082.1 Colecţia de studii şi eseuri

1. PERSONALITATE                                              2. FENOMENOLOGIE

II 87810 ; 159.9/E52

 

148. ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Da şi Nu : (dialectica comprehensivă a vieţii sufleteşti) / Constantin Enăchescu. -   Bucureşti : Paideia, 2006

280 p. : tab. - (Colecţia studii şi eseuri. Serie nouă ; 32).

Note de subsol

ISBN 973-596-350-7. - ISBN 978-973-596-350-7

156.242.1                                                                              159.923.2

082.1 Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă

1. CUNOAŞTEREA DE SINE

2. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ

3. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87807 ; 159.9/E52

 

149. ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Experienţa vieţii interioare şi cunoaşterea de sine : (de la Socrate la Freud) / Constantin Enăchescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Paideia, 2006

341 p. : tab. - (Colecţia studii şi eseuri. Serie nouă ; 33).

Note de subsol

ISBN 973-596-351-5. - ISBN 978-973-596-551-4

156.242.1                                                                              159.923.2

082.1 Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă

1. CUNOAŞTEREA DE SINE

2. ANTROPOLOGIE FILOZOFICĂ

3. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87806 ; 159.9/E52

 

 

 

150. GORDON, THOMAS. Manualul părinţilor eficace : Programul dovedit pentru creşterea copiilor responsabili Programul dovedit pentru creşterea copiilor responsabili / Dr. Thomas Gordon ; Traducere de Doina Ştefănescu. -   [Bucureşti] : Tritonic, 2008

272 p. : tab., sch.

Note bio-bibliografice [1] p.

Prefaţă p. 7-8

ISBN 978-973-733-251-6

159.922.7                               37.018.262                     173.5/.7

1. EDUCAŢIA PĂRINŢILOR                                   2. RELAŢIE PĂRINŢI-COPII

II 87994 ; 159.9/G70

 

151. GRÜN, ANSELM. Az életművészet könyve / Anselm Grün ; Fordította Lázár Julianna. - 2. kiadás. -   Budapest : JEL Kiadó, 2008

237 p.

ISBN 978-963-9670-21-1

17.023.34                                                              159.923.2

1. FERICIRE                                                         2. SĂNĂTATE MINTALĂ

II 87690 ; 159.9/G92

 

152. HUBBARD, RON L.. Dianetika : A szellemi egészség modern tudománya / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

XV, 663 p., [1] pl. : graf.

Glosar p. 539-622

Index p. 623-663

Note de subsol

Titl. orig. : Dianetics : The Modern Science of Mental Health

ISBN 978-87-7687-134-5

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29205 ; 159.9/H91

 

153. HUBBARD, RON L.. Dianetika : Az eredeti tézis / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

IX, 277 p. : il.

Glosar p. 207-247

Index p. 249-277

Titl. orig. : Dianetics : The Original Thesis

ISBN 978-87-7687-101-7

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29210 ; 159.9/H91

 

154. HUBBARD, RON L.. Dianetika : Egy tudomány kialakulása / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

X, 197 p. : il.

Glosar p. 137-182

Index p. 183-197

Note de subsol

Titl. orig. : Dianetics : The Evolution of a Science

ISBN 978-87-7687-118-5

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29211 ; 159.9/H91

 

155. HUBBARD, RON L.. Dianetics : The Modern Science of Mental Health / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

XI, 679 p., [1] pl. : graf.

Glosar p. 539-634

Index p. 635-679

Note de subsol

ISBN 978-87-7989-742-7

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29187 ; 159.9/H91

 

156. HUBBARD, RON L.. Dianetics : The Evolution of a Science / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

X, 213 p. : il.

Glosar p. 135-198

Index p. 199-213

Note de subsol

ISBN 978-87-7989-740-3

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29186 ; 159.9/H91

 

157. HUBBARD, RON L.. Dianetics : The Original Thesis / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

VIII, 293 p. : il.

Glosar p. 207-263

Index p. 265-293

ISBN 978-87-7989-739-7

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29185 ; 159.9/H91

 

158. HUBBARD, RON L.. Szcientológia 8-8008 / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

[XV],399 p. : il.

Index p. 365-399

Glosar p. 335-363

Titl. orig. : Scientology 8-8008

ISBN 978-87-7687-182-6

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29217 ; 159.9/H91

 

159. HUBBARD, RON L.. Scientology 8-8008 / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

II, 415 p. : il.

Index p. 379-415

Glosar p. 335-378

ISBN 978-87-7989-750-2

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29191 ; 159.9/H91

 

160. HUBBARD, RON L.. A túlélés tudománya : Az emberi viselkedés előrejelzése / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

VIII, 713 p., [1] pl. detaşabilă : il.

Index p. 663-713

Note de subsol

Glosar p. 573-661

Titl. orig. : Science of Survival : Prediction of Human Behavior

ISBN 978-87-7687-151-2

289.94                    613.86                    159.9.019.4                        316.62

1. DIANETICĂ                                    2. SCIENTOLOGIE

III 29218 ; 159.9/H91

 

161. HUBBARD, RON L.. Science of Survival : Prediction of Human Behavior / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

VIII, 729 p., [1] pl. detaşabilă : il.

Index p. 679-729

Note de subsol

Glosar p. 573-677

ISBN 978-87-7989-744-1

289.94                    613.86                    159.9.019.4                            316.62

1. DIANETICĂ                                    2. SCIENTOLOGIE

III 29188 ; 159.9/H91

 

162. HUBBARD, RON L.. Önelemzés : Egyszerű önsegítő kötet a dianetikában tett felfedezéseken alapuló tesztekkel és processzekkel / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

375 p., [3] pl. : il., tab.

Glosar p. 333-356

Index p. 357-375

Titl. orig. : Self Analysis : A Simple Self-Help Volume of Tests and Processes Based on the Discoveries Contained in Dianetics

Note de subsol

ISBN 978-87-7989-953-7

159.922                  159.923.2                   613.86       171

1. SCIENTOLOGIE                                  2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

159.9/H91

163. HUBBARD, RON L.. Dianetics 55! : Az emberi kommunikáció teljes kézikönyve / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

343 p., [1] pl. : il.

Glosar p. 267-320

Index p. 321-343

Note de subsol

Titl. Orig. : Dianetics 55!

ISBN 978-87-7687-084-3

289.94                    613.86                    316.77                    159.922

1. DIANETICĂ                                    2. SCIENTOLOGIE

III 29206 ; 159.9/H91

 

164. HUBBARD, RON L.. Dianetics 55! : The Complete Manual of Human Communication / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

343 p., [1] pl. : il.

Glosar p. 267-320

Index p. 321-343

ISBN 978-87-7989-752-6

289.94                    613.86                    316.77                    159.922

1. DIANETICĂ                                    2. SCIENTOLOGIE

III 29195 ; 159.9/H91

 

165. HUBBARD, RON L.. Self Analysis : A Simple Self-Help Volume of Tests and Processes Based on the Discoveries Contained in Dianetics / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

375 p., [2] pl. : il., tab.

Glosar p. 333-352

Index p. 353-375

ISBN 87-7989-745-2

159.922                  159.923.2                               613.86                    171

1. SCIENTOLOGIE

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

III 29199 ; 159.9/H91

 

 

 

166. KUZMA, KAY. Ascultarea de bunăvoie : Să-i învăţăm cu dragoste autodisciplinarea pe copiii noştri / Kay Kuzma ; Traducere: Bogdan Dumitru. -   Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2007

259 p.

ISBN 978-973-101-093-9

159.922.7

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

II 88021 ; 159.9/K96

 

167. LANIADO, NESSIA. Cum să facem fericit un copil în primul an de viaţă / Nessia Laniado ; Traducere din limba italiană de Radu Gâdei. -   Bucureşti : All, 2008

128 p.

Titl. orig. : Come rendere felice un bambino nel primo anno di vita

Bibliografie p. 123-124

ISBN 978-973-571-799-5

159.942.3                                                              159.922.7

616-053.2                                                              613.95

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

II 87948 ; 159.9/L20

 

168. NEGRU, TEODOR. Introducere în filosofia minţii / Teodor Negru. -   Iaşi : Institutul European, 2008

162 p. - (Universitaria).

Note de subsol

Glosar p. 145-154

Bibliografie p. 155-159

ISBN 978-973-611-551-6

159.955                                  159.922                                  1:159.955

159.955:1                               159.9.016.5                            082.1 Universitaria

1. CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie)

II 87871 ; 159.9/N31

 

169. ROMAIN, TREVOR. Kötekedők : Hogyan bánj velük? / Írta és illusztrálta Trevor Romain ; Fordította Torma Péter. -   Budapest : Animus Kiadó, 2006

96 p. : il.

ISBN 963-9563-86-2

159.922.7                               159.942                                  316.647

1. AUTOEDUCAŢIE

159.9/R69

 

170. SALOMÉ, JACQUES. Ce-ar fi dacă ne-am inventa propria viaţă? / Jacques Salomé ; Traducere din limba franceză de Criatian Nicolae. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

264 p.

Titl. orig. : Et si nous inventions notre vie?

ISBN 978-973-669-609-1

159.923.2                                                              17.024.4

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87965 ; 159.9/S17

 

171. STANCIU, CAMELIA. Relaţii psihologice în deficitul de atenţie şi hiperactivitate la copiiide vârstă şcolară mică : Aplicaţii la copiii normali comparativ cu copiii cu debilitate mintală / Stanciu Camelia. -   Cluj-Napoca : Risoprint, 2007

310 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 295-302

ISBN 978-973-751-649-7

159.922/923

1. PSIHOLOGIA COPILULUI

III 29324 ; 159.9/S76

 

172. TARI ANNAMÁRIA. Sejtem... : a daganatos betegségek pszichológiája / Tari Annamária. -   Budapest : Európa Könyvkiadó, 2008

271 p.

Note de subsol

ISBN 978-963-07-8502-0

159.964.2:616-006.6                                             616-006.6:159.964.2

615.851

1. PSIHOLOGIE MEDICALĂ

6. PSIHOTERAPIE

II 88006 ; 159.9/T23

 

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

173. ARISTOTELES. Categorii / Aristotel ; Traducere de Traian Brăileanu ; Revizuirea traducerii, postfaţă şi note de Gh. Vlăduţescu. -   Bucureşti : Paideia, 2006

75 ; 21 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note de subsol

Volumul include o ediţie facsimil, în limba greacă, "Categoriilor"

ISBN 973-596-349-3. - ISBN 978-973-596-349-1

164.1                          141.131                              082.1 Colecţia cărţilor de seamă

1. LOGICĂ ARISTOTELICĂ                           2. LOGICA PROPOZIŢIILOR

III 29120 ; 16/A78

 

174. LYOTARD, JEAN-FRANÇOIS. Condiţia postmodernă : Raport asupra cunoaşterii / Jean-François Lyotard ; Traducere şi cuvînt înainte de Ciprian Mihali. -   Cluj : Idea Design & Print, 2003

100 p. - (Panopticon).

Note de subsol

Titl. orig. : La Condition postmoderne. Raport sur le savoir

ISBN 973-85788-8-4

165.2                      17.023.32                          008                          082.1 Panopticon

1. POSTMODERNISM

III 29063 ; 16/L99

17   Morală. Etică

 

175. BRISTOW, WENDY. 100 ötlet. A boldog párkapcsolat / Wendy Bristow ; Fordította : Apáti Anna Zita ; Illusztráció : Lucy Truman. -   s.l. : Ventus Libro, 2006

111 p. : il. color

ISBN 963-9546-59-3

173                                                         159.922.1

1. MORALA FAMILIEI

17/B83

 

 

176. CHANDLER, STEVE. 9 minciuni care vă înfrânează afacerea...şi adevărul care o va elibera / Steve Chandler , Sam Beckdler ; Traducere de Daniel Duncă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

232 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : 9 Lies That Are Holding Your Business Back...and the Truth That Will Set It Free

ISBN 973-669-269-8. - ISBN 978-973-669-269-7

174.4                                                                     177.3:336.71

336.71:177.3                                                         082.1 Cărţi cheie 93

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

II 87975 ; 17/C38

 

177. CODOBAN, AUREL. Amurgul iubirii : De la iubirea-pasiune la comunicarea corporală / Aurel Codoban. - Ediţia a 2-a. -   Cluj : Idea Design & Print, 2004

126 p. - (Balcon).

Note de subsol

ISBN 973-7913-20-5

177.61                                                    17.034.1                                 159.942

111.12                                                    082.1 Balcon

1. HERMENEUTICĂ                          2. SENTIMENTE. EMOŢII

III 29045 ; 17/C60

 

178. HUBBARD, RON L.. The Way to Happiness : [A Common Sense Guide to Better Living] / L.Ron Hubbard. -   s.l : The Way to Happiness Foundation International, [2007]

248 p. : il.

Note de subsol

Glosar p. 209-247

ISBN 978-1-59970-000-7

171                         172                         316.752                  289.94

1. MORALA ŞI SOCIETATEA                                        2. SCIENTOLOGIE

III 29190 ; 17/H91

 

179. HUBBARD, RON L.. Bevezetés a szcientológia etikába / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

[XIV], 529 p. : graf.

Glosar p. 397-474

Index p. 475-529

Titl. orig. : Introduction to Scientology Ethics

ISBN 978-87-7687-002-7

289.94                                    613.86                                    171

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29213 ; 17/H91

 

180. HUBBARD, RON L.. Introduction to Scientology Ethics / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

513 p. : graf.

Glosar p. 397-470

Index p. 471-507

ISBN 978-87-7989-759-5

289.94                                    613.86                                    171

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29192 ; 17/H91

 

181. JOHNSON, SPENCER. Cine mi-a luat caşcavalul? : [Audiobook] / Spencer Johnson ; În lectura lui Vlad Ivanov. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

2 CD : (80 min.) - (Biblioteca de afaceri).

159.923.2(0:82-32)                                               17.4(0:82-32)

821.111(73)-32=135.1                                          082.1 Biblioteca de afaceri

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

MAV-228

 

182. LUNDIN, STEPHEN C.. Fish! Trăieşte-ţi piaţa! : Cel mai eficient mod de îmbunătăţire a moralului şi de a obţine rezultate excelente / Dr. Stephen C. Lundin , Harry Paul , John Christensen ; Traducere de Irina-Margareta Nistor. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2002

98 p. - (Cărţi cheie).

ISBN 973-8356-23-7

174.4                                                                     082.1 Cărţi cheie 40

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI                             2. MORALĂ PROFESIONALĂ

II 87974 ; 17/L92

 

183. MILL, JOHN STUART. Eseuri etice / John Stuart Mill ; Traduceri de Mădălina Băieţii, Raluca Tirin, Alexandra Jipa ; Revizuirea traducerilor, cuvânt înainte şi note de Valentin Mureşan. -   Bucureşti : Paideia, 2003

196 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note de subsol

Glosar p. 189-190

Bibliografie p. 191-194

ISBN 973-596-138-5

17.02

1. FILOZOFIA MORALEI

III 29107 ; 17/M73

 

184. NIVEN, DAVID. Cele 100 de secrete simple ale oamenilor de succes : Ceea ce au descoperit oamenii de stiinţă şi cum puteţi să folosiţi aceste descoperiri / David Niven ; Traducere din limba engleză de Manuela Rodica Petricău. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

220 p. - (Cărţi cheie).

Titl. orig. : The 100 Simple Secrets of Successful People: What Scientists Have Learned and How You Can Use It

ISBN 978-973-669-619-0

174.4                            159.923.2                         082.1 Cărţi cheie

1. PSIHOLOGIA SUCCESULUI

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87964 ; 17/N82

 

185. PERROUD, FRÉDÉRIC. Édith Piaf / Marcel Cerdan : O frumoasă poveste de dragoste / Frédéric Perroud ; Traducere din limba franceză Daniela-Cristina Dumitrescu Traducere din limba franceză Daniela-Cristina Dumitrescu. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

168 p. - (Cupluri celebre).

Cronologie p. 155-162

ISBN 978-973-145-089-6

177.61                                    176                         929 Piaf, Édith

929 Cerdan, Marcel

1. MORALA ŞI SOCIETATEA(dragoste)

II 87767 ; 17/P52

186. TAYLOR, CHARLES. Etica autenticităţii / Charles Taylor ; Traducere de Alex Moldovan ; Postfaţă de Radu Neculau. -   Cluj : Idea Design & Print, 2006

100 p. - (Panopticon).

Titl. orig. : The Ethics of Authenticity

Note de subsol

Postfaţă p. 85-97

ISBN 973-7913-50-7. - ISBN 978-973-7913-50-0

17.0                                        130.2                                      082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA CULTURII                                 2. ETICĂ

III 29050 ; 17/T29

 

187. WATTLES, WALLACE D.. Ştiinţa de a deveni bogat : [Audiobook] / Wallace D. Wattles ; În lectura lui Vlad Ivanov. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

2 CD : (120 min) - (Biblioteca de afaceri).

159.923.2                               17.024.4

174.4                                      082.1 Biblioteca de afaceri

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

MAV-227

 

188. WHEATON, ALICE. Iertarea şi compasiunea : Cum să-ţi păstrezi liniştea sufletească / Alice Wheaton ; Traducere din limba engleză de Lavinia Oncică. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2006

192 p. - (Familia la Curtea Veche).

Titl. orig. : Frgive and Forget. Strategies for Peace of Mind

ISBN 973-669-198-5

159.923.2                               159.942                                  177.74

171                                         082.1 Familia la Curtea Veche

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

II 87969 ; 17/W62

 

 

 

 

 

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

189. ABÉLARD, PIERRE. Etica sau Cartea intitilată "Cunoaştete pe tine însuţi = Ethica seu Liber disctus Scito te ipsum / Pierre Abélard = Petrus Abaelardus ; Traducere şi note de Dan Negrescu. -   Bucureşti : Paideia, 2003

120 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Postfaţă p. 115

ISBN 973-9131-05-5

241.13                                    241.4/.5                                  171

1. MORALĂ CREŞTINĂ                                                  2. TEOLOGIE MORALĂ

III 29109 ; 2/A12

 

190. 'ALI- BIN ABI- T.A-LIB. Nahg˘ al-bala-g˙a = Calea vorbirii alese / 'Ali- bin Abi- T.a-lib ; Traducere din limba arabă, prezentare şi note George Grigore ; Cuvânt înainte de Mohammad Bagher Ansari. -   Cluj-Napoca : Kriterion, 2008

350 p. - (Bibliotheca Islamica).

Cuvânt înainte p. 5-9

ISBN 978-973-260913-2

297                         252                         082.1 Bibliotheca Islamica

1. RELIGIE ISLAMICĂ

II 88058 ; 2/A42

 

191. BĂLAN, IOAN DAN. Nimic nu este întâmplător : Minuni de la Straja / Ioan Dan Bălan. -   Petrila : Confluenţe, 2008

90 p. : il. - (Ethnos).

ISBN 978-973-88667-6-8

908(498 Straja)                                     398.3(498 Straja)                                  246/247

726.71(498 Straja)                082.1 Ethnos

1. BISERICI ORTODOXE

II 88055 ; 2/B19

 

 

 

 

192. BĂNICĂ, MIREL. "Locul celuilalt" : Ortodoxia în modernitate. -   Bucureşti : Paideia, 2007

151 p.

Bibliografie p. 145-146

ISBN 978-973-596-389-7

281.5                                                                              281.9

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ                     2. TEOLOGIE ORTODOXĂ

II 87860 ; 2/B26

 

193. BENEDICT XVI, PAPĂ. Bevezetés a keresztény hit világába / Joseph Ratzinger(XVI. Benedek pápa) ; Márton Áron fordításában. -   Marosvásárhely : Mentor, 2008

292 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-599-319-1

28

1. RELIGIE CREŞTINĂ

II 88117 ; 2/B44

 

194. BERDIAEV, NIKOLAI. Despre menirea omului : Încercare de etică paradoxală / Nikolai Berdiaev ; Traducerea Daniel Hoblea. -   Oradea : Aion, 2004

389 p. - (Colectia Atena şi Ierusalim).

Note de subsol

ISBN 973-99943-5-0

233.5                                                                     241.13

1. ANTROPOLOGIE RELIGIOASĂ

II 87706 ; 2/B47

 

195. BIGG, CHARLES. Creştinii platonicieni din Alexandria / Charles Bigg ; Traducere din limba engleză de Alexandru Anghel. -   Bucureşti : Herald, 2008

318 p.

Titl. orig. : The Christian platonistes of Alexandria, Oxford, Clarendon Press, 1913, London

Note de subsol

ISBN 978-973-111-039-4

230.1                      211                         23/28                      230.2 Alexandria

231.01                    232.2                      234.3                      236

281.912                                                                 128

1. GNOSTICISM                                 2. PLATONISM

3. BISERICA CREŞTINĂ                   4. DOCTRINĂ RELIGIOASĂ

II 87939 ; 2/B52

 

196. BLAJ, PETRU. Creştinismul părinţilor noştri / Dr. Petru Blaj. - Ediţia a2-a revizuită. -   Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2008

380 p.

ISBN 978-973-101-153-0

230.1                                                                     241

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. TEOLOGIE DOGMATICĂ

3. MORALĂ CREŞTINĂ

II 88022 ; 2/B56

 

197. BORZAN, MARIA. Calendarul Creştin Ortodox în iconografie / Cercet. şt. Maria Borzan, Drd. Roxana Maria Borzan. -   Tîrgu-Mureş : Editura Nico, 2008

112 p. : il. color

Rezumat în lb. engleză, franceză, germană p. 108-110

Bibliografie p. 111

ISBN 978-973-1947-03-7

247.5(498-35 Mureş)                           7.046.3(498-35 Mureş)

246.3(498-35 Mureş)                           394.263:281.9(498)

281.9:394.263(498)                               264-2(498-35 Mureş)

1. ICONOGRAFIE

III 28951 ; 2/B70

 

198. BORZÁSI ISTVÁN. Homiletika : Az igehirdetés alapjai / Borzási István. -   Marosvásárhely : Mentor, 2008

347 p. : tab.

Note de subsol

Bibliografie p. 343-345

ISBN 978-973-599-303-0

251

1. PREDICI

II 88116 ; 2/B70

 

 

199. BULGAKOV, SERGHEI. Dogma euharistică / Serghei Bulgakov ; Traducere din limba rusă de Pr. Paraschiv Angelescu , traducere din limba engleză de Tit Simedrea. -   Bucureşti : Paideia, 2000

100 p. - (Colecţia studii şi eseuri).

Note de subsol

ISBN 973-8064-66-X

265.3                                                                     232

248.158                                                                 082.1 Colecţia de studii şi eseuri

1. TEOLOGIE DOGMATICĂ                            2. TEOLOGIE ORTODOXĂ

I 18976 ; 2/B91

 

200. BURKITT, FRANCIS C.. Biserica şi gnoza : un studiu asupra gândirii şi speculaţiei creştine din secolul al doilea / Francisc C. Burkitt ; Traducere şi îngrijire ediţie de Alexandru Anghel. -   Bucureşti : Herald, 2008

192 p. - (Fiat Lux).

Titl. orig. : Church and Gnosis A study of Christian thought and speculation in the Second Century

Note de subsol

Prefaţă p. 7-9

Anexă p. 171-183

ISBN 978-973-111-057-8

273.1                                                                     082.1 Fiat Lux

1. BISERICA CREŞTINĂ                   2. GNOSTICISM

II 87940 ; 2/B94

 

201. CHHAYA, MAYANK. A dalai láma : Az ember, a szerzetes, a misztikus / Mayank Chhaya ; Fordította : Tótisz András. -   [Budapest] : Trivium Kiadó, 2008

280 p., [8] p. il.

ISBN 978-963-9711-35-8

294.321(515)(092)Dalai Lama, al XIV-lea

294.321(515)(092)Dalai Lama                                            94(515)

929 Dalai Lama, al XIV-lea                                 929 Dalai Lama

1. DALAI LAMA                                                               2. RELIGII INDIENE

III 29262 ; 2/D12C

 

 

202. DANA, DAN. Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade : Istorii despre un zeu al pretextului / Dan Dana ; Prefaţă de Zoe Petre. -   [Iaşi] : Polirom, 2008

488 p.

Note bio-bibliografice

Bibliografie selectivă p. 447-473

Index de nume p. 475-486

ISBN 978-973-46-1096-9

299(398.2) Zalmoxis                                            291.13 Zalmoxis

291.21 Zalmoxis

1. FILOZOFIA RELIGIEI                    2. MITOLOGIE COMPARATĂ

III 29269 ; 2/D14

 

203. DUMITRAN, ANA. Poarta ceriului / Ana Dumitran ; Cu un studiu introductiv de preot Jan Nicolae ; Traducere Adina Goşa. -   Alba Iulia : Altip, 2007

XX , 496 p.

Studiu introductiv : Ars moriendi în lumea românească din Transilvania secolelor XVII-XVIII. O micro-istorie a predicii funebre p. IX-XIX

Abstract p. 487-495

ISBN 978-973-117-082-4

252                                         251                                         242

1. OMILETICĂ

2. ORATORIE BISERICEASCĂ

3. PREDICI FUNEBRE

II 88059 ; 2/D90

 

204. Enciclopedia religiilor / Lucrare realizată sub conducerea lui Giuseppe Annoscia ; Traducere Nicolae Constantinescu ; Redactori Simona Pelin, Adriana Diaconescu. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2005

XL ; 656 p. : il.color.

Glosar p. XI-XL

Index p. 652-656

ISBN 973-7995-41-4

23/29(100)(091)                                                    030:23/29(100)(091)

2. ISTORIA RELIGIILOR                   4. FILOZOFIA RELIGIEI

IV 6566 ; 2/E52

205. FEBVRE, LUCIEN. Martin Luther, un destin / Lucien Febvre ; Traducere de Maria Pavel. -   Bucureşti : Corint, 2001

232 p. - (Istorie - Opere fundamentale).

Notă bibliografică p. 217-224

Postfaţă p. 225-227

Index p. 228-230

ISBN 973-653-194-5

284.1 Luther, Martin                                           929 Luther, Martin

94(430)"1517"                                                      082.1 Istorie - Opere fundamentale

1. RELIGIE REFORMATĂ

II 87717 ; 2/L97F

 

206. GLASENAPP, HELMUTH VON. Az öt világvallás : Bráhmanizmus, buddhizmus, kínai univerzizmus, kereszténység, iszlám / Helmuth von Glasenapp ; [Fordította Pálvölgyi Endre]. -   s.l. : Akkord, [2005]

447 p. : tab.

Index p. 401-438

Note de subsol

ISBN 963-9429-73-2

291

1. ISTORIA RELIGIILOR

II 87933 ; 2/G61

 

207. GUÉNON, RENÉ. Simbolismul crucii / René Guénon ; Traducere de Daniel Hoblea ; Studiu introductiv şi album "René Guénon" de Mircea A. Tămaş. -   Oradea : Aion, 2003

220 p. : il. - (Noime şi rostiri).

Note de subsol

ISBN 973-97662-6-9

247.9                      291.1                      133.3                      082.1 Noime şi rostiri

1. FILOZOFIA RELIGIEI

2. RELIGIE CREŞTINĂ

3. HERMENEUTICĂ

4. SIMBOLURI RELIGIOASE

5. MITOLOGIE

II 87702 ; 2/G93

208. HARNACK, ADOLF VON. Istoria Dogmei : Introducere în doctrinele creştine fundamentale / Adolf von Harnack ; Traducere şi îngrijire ediţie de Walter Fotescu. -   Bucureşti : Herald, 2007

448 p. - (Cultură şi civilizaţie).

Titl. orig. : Grundriss der Dogmengeschichte

Bibliografie selectivă p. 441

ISBN 978-973-7970-96-1

133.4                                      230.1                                      246

248.2                                      291.2                                      082.1 Cultură şi civilizaţie

1. DOCTRINE CREŞTINE                  2. DOCTRINĂ RELIGIOASĂ

3. ECLESIOLOGIE                                              4. TEOLOGIE MISTICĂ

III 29178 ; 2/H30

 

209. HERRMANN, ROBERT L.. Sir John Templeton : Sprijinirea cercetării ştiinţifice pentru descoperiri spirituale / Robert L. Herrmann ; Traducere din limba engleză de Viorel Zaicu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

272 p. : foto. - (Ştiinţă şi religie).

Prefaţă p. 5-6

Anexe p. 183-260

Indice p. 261-270

ISBN 978-973-669-575-9

929 Templeton, John                          215                         082.1 Ştiinţă şi religie

1. RELIGIE ŞI ŞTIINŢĂ

III 29232 ; 2/H54

 

210. HUBBARD, RON L.. Szcientológia : Az élet egy új nézőpontból / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

373 p. : il.

Glosar p. 301-346

Index p. 347-373

Titl. Orig. : Scientology : A New Slant on Life

ISBN 978-87-7687-051-5

289.94                                                                   613.86

1. DIANETICĂ                                                                           2. SCIENTOLOGIE

III 29209 ; 2/H91

 

211. HUBBARD, RON L.. Szcientológia 0-8 : Az alapok könyve / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

523 p. : tab., graf.

Index p. 437-517

Titl. orig. : Scientology 0-8 : The Book of Basics

Note de subsol

ISBN 978-87-7989-986-5

289.94                                                                   613.86

1. DIANETICĂ                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29207 ; 2/H91

 

212. HUBBARD, RON L.. Scientology 0-8 : The Book of Basics / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

523 p. : tab., graf.

Index p. 437-517

ISBN 978-87-7989-760-1

289.94                                                                   613.86

1. DIANETICĂ                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29193 ; 2/H91

 

213. HUBBARD, RON L.. Szcientológia : A gondolkodás alapjai / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

243 p. : il.

Glosar p. 193-223

Index p. 225-243

Titl. orig. : Scientology : The Fundamentals of Thought

Note de subsol

ISBN 978-87-7687-019-5

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29208 ; 2/H91

 

214. HUBBARD, RON L.. Scientology : The Fundamentals of Thought / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

243 p. : il.

Glosar p. 193-225

Index p. 227-243

ISBN 978-87-7989-753-3

289.94                                    613.86                                    159.922

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29197 ; 2/H91

 

215. HUBBARD, RON L.. Haladó eljárásmód és axiómák / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

295 p. : il.

Glosar p. 221-271

Index p. 273-295

Titl. orig. : Advanced procedure and axioms

ISBN 978-87-7687-167-3

289.94                    613.86                    171                         159.922

1. DIANETICĂ                                    2. SCIENTOLOGIE

III 29215 ; 2/H91

 

216. HUBBARD, RON L.. Preclearek kézikönyve / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

407 p., [2] planşă

Glosar p. 333-388

Index p. 389-407

Titl. orig : Handbook for preclears

ISBN 978-87-7989-969-8

289.94                    613.86                    159.922                  171

1. DIANETICĂ

2. SCIENTOLOGIE

III 29214 ; 2/H91

 

217. HUBBARD, RON L.. Az emberi képesség megteremtése : Kézikönyv szcientológusoknak / L. Ron Hubbard. -   Copenhagen : New Era Publications International ApS, [2007]

529 p. : il.

Titl. orig. : Creation of human ability

Glosar p. 441-484

Index p. 485-529

ISBN 978-87-7687-068-3

289.94                                    613.86                                    171

1. DIANETICĂ

2. SCIENTOLOGIE

III 29212 ; 2/H91

 

218. HUBBARD, RON L.. Scientology : A New Slant on Life / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

373 p. : il.

Glosar p. 301-346

Index p. 347-373

ISBN 978-87-7989-757-1

289.94                                                    613.86

1. DIANETICĂ                                    2. SCIENTOLOGIE

III 29195 ; 2/H91

 

219. HUBBARD, RON L.. The Creation of Human Ability : A Handbook for Scientologists / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

529 p. : il.

Glosar p. 441-484

Index p. 485-529

ISBN 978-87-7989-751-9

289.94                                    613.86                                    171

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29198 ; 2/H91

 

220. HUBBARD, RON L.. Advanced Procedure and Axioms / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

295 p. : il.

Glosar p. 221-274

Index p. 275-295

ISBN 978-87-7989-746-5

289.94                    613.86                    171                         159.922

1. DIANETICĂ

2. SCIENTOLOGIE

III 29200 ; 2/H91

 

221. HUBBARD, RON L.. Handbook for Preclears / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

423 p., [1] planşă

Glosar p. 335-407

Index p. 409-423

ISBN 978-87-7989-747-2

289.94                    613.86                    159.922                  171

1. DIANETICĂ

2. SCIENTOLOGIE

III 29201 ; 2/H91

 

222. HUBBES LÁSZLÓ. Látomások a végső dolgok bűvöletében : Az apokalipszis a vallásos irodalmi műfajtól a művészeti kifejezésmódig / Hubbes László. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2008

175 p.; [26] p. il. paţial color

Note le sfârşit de capitol

Bibliografie p. 165-175

Note de subsol

ISBN 978-973-599-298-9

228                         291.1                      291.23                    82-97

1. APOCALIPSA

2. ISTORIA RELIGIEI

3. FILOZOFIA RELIGIEI

III 29131 ; 2/H91

 

223. IERONIM, SFÂNTUL. Despre bărbaţi iluştrii : Despre vieţile Apostolilor. Despre cei doisprezece învăţători / Sfântuş Ieronim ; Introduceri, traduceri şi note de Dan Negrescu. -   Bucureşti : Paideia, 1997

128 p. - (Colecţia cărţilor de seamă).

Note p. 95-127

Pe copertă : "Ieronim în casă", grafică din 1514 de Albrecht Dürer

ISBN 973-9131-74-3

262.1                                      226                                                         235.3

241.51                                    082.1 Colecţia cărţilor de seamă

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                      2. TEOLOGIE PRACTICĂ

III 29125 ; 2/I-35

224. Istoria creştinismului în întrebări şi răspunsuri / Întrebări puse de Héle`ne Monsacré şi Jean Louis Schlegel, la cre răspund Jean Bottéro...; Traducere de Mircea Ivănescu. -   Oradea : Aion, s.a.

232 p.

Prefaţă p. 5-11

ISBN 973-97662-4-2

23/28(091)(076.3)

1. RELIGIE CREŞTINĂ

II 87707 ; 2/I-87

 

225. Istoria religiilor / Giovanni Filoramo (coordonator). -   [Iaşi] : Polirom, 2008

vol.

ISBN 978-973-46-0925-3

Vol. 1 : Religiile antice - 680 p. fig., h. - Bibliografie la sfârşitul capitolelor. - Index de divinităţi, personaje mitologice şi eroi p. 641-654. - Index de personaje istorice, autori antici şi moderni p. 655-662. - Index de texte şi mituri p. 663-665. - ISBN 978-973-46-0926-0

Vol. 2 : Iudaismul şi creştinismul - 672 p. fig., h. - Bibliografie la sfârşitul capitolelor. - Index de divinităţi, personaje mitologice şi eroi p. 631-632. - Index de personaje istorice, autori antici şi moderni p. 633-650. - Index de texte şi mituri p. 651-656. - ISBN 978-973-46-1029-7

291

1. ISTORIA RELIGIILOR

III 29273(1-2) ; 2/I-87

 

226. JUSTINUS MARTYR. Justinus Martyr Apológiája / Justinu Martyr ; Görög eredetiből fordította Varga László. -   Marosvásárhely : s.n., 2006

56 p.

Note de subsol

239

1. APOLOGETICĂ

II 88013d ; 2/J95

 

227. MÁRTON ÁRON. Keresztség, hit / Márton Áron ; [Összeállította és jegyzetekkel ellátta Dr. Márton József]. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2007

235 p. - (Márton Áron hagyatéka).

Note de subsol

ISBN 973-599-177-2(összkiadás). - ISBN 978-973-599-291-0

233                                         234                                         234.2

282                                         082.1 Márton Áron hagyatéka

1. CREŞTINISM                  2. RELIGIE CATOLICĂ

II 87880 ; 2/M43

 

228. MARTON JÓZSEF. A keresztény jelenkor (1789-2005) : Egyháztörténeti tanulmány / Dr. Marton József. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2008

272 p.

Index p. 264-271

Note de subsol

ISBN 978-973-599-310-8

28"1789/2005"(091)

1. ISTORIA BISERICII CREŞTINE

III 29137 ; 2/M43

 

229. MAXIM MĂRTURISITORUL, SFÂNT. Capete gnostice : Despre teologie şi despre iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu / Sf. Maxim Mărturisitorul ; Traducere din greacă, cuvânt înainte, note şi comentarii de Walther Alexander Prager. -   Bucureşti : Herald, 2008

288 p.

Cuvânt înainte p. 7-13

Comentarii p. 101-283

ISBN 978-973-111-049-3

276

1. TEOLOGIE                                                       2. ICONOGRAFIE

III 29156 ; 2/M51

 

230. Miturile Greciei Antice / Autori: James Ford, Peter Hepplewhite, John Malam... ; Designul şi concepţia David Salariya. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

144 p. : il. color.

Glosar p. 138-139

Indice p. 140-143

Titl. orig. : Ancient Greek Myths

ISBN 978-973-669-544-5

292.11 (0:82-343)                                  821.111-93-343=135.1

1. MITOLOGIE

2/M82

 

231. MORNEAU, ROGER J.. Játék a tűzzel / Roger J. Morneau ; Fordította Varga Dániel. - Hasonmáskiadás az Advent kiadó szives engedelmével. -   Bukarest [Bucureşti] : Cuvântul Evangheliei Kiadó, 1994

152 p.

286.3                                                                     235.2

1. ADVENTIŞTI DE ZIUA A 7-A

II 88028 ; 2/M89

 

232. NEACŞU, COSTEL. Donatori şi ctitori români în Sfântul Munte Athos / Prof. Costel Neacşu. -   Alba-Iulia : Reîntregirea, 2008

136 p. : il.

Prefaţă p. 6

ISBN 978-606-509-019-4

235                                                                        266.3

1. MUNTELE ATHOS                                       2. MĂNĂSTIRI ORTODOXE

III 29303 ; 2/N30

 

233. NEACŞU, COSTEL. Mâna Domnului / Prof. Costel Neacşu. -   Alba Iulia : Reîtregirea, 2006

112 p. : il.

Carte cu dedicaţie pe pagina de titlu

ISBN 973-7879-41-4

244                                                                        242

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ                      2. RELIGIE CREŞTINĂ

III 29265d ; 2/N30

 

234. PAPUS. Kabbala : Ştiinţa secretă / Papus ; Traducere din limba franceză de Radu Dima. -   Bucureşti : Herald, 2008

352 p. : il.

Titl. lb. fr. : La Kabbale(Tradition sécrete de l'Occident). Traité élémentaire de science occulte

Note de subsol

Cuvânt înainte p. 5-6

ISBN 978-973-111-043-1

296.65                                                                   141.331.5

1. CABALA                                                         2. RELIGIE IUDAICĂ

3. MISTICISM FILOZOFIC

III 29182 ; 2/P31

 

235. Pătimirile sfinţilor martiri / Cuvânt înainte, note şi comentarii de F. C. Conybeare ; Traducere din limba engleză de Monica Medeleanu. -   Bucureşti : Herald, 2008

256 p. - (Manuscris).

Note de subsol

Cuvânt înainte p. 5-22

Bibliografie selectivă p. 247-249

Index general p. 250-254

ISBN 978-973-111-050-9

235.3                                                                     082.1 Manuscris

1. SFINŢII PĂRINŢI

III 29180 ; 2/P43

 

236. PLEŞU, ANDREI. Despre îngeri : [Audiobook] / Andrei Pleşu. -   Bucureşti : Humanitas multimedia, 2005

1 CD : (64 min.)

ISBN 973-87484-0-2

235.1(0.034)                          141.33(0.034)                        141.5(0.034)

1. ANGEOLOGIE

2. FILOZOFIA RELIGIEI

3. FILOZOFIA SPIRITULUI

MAV-245

 

237. SAS PÉTER. A kolozsvári jezsuita, majd piarista templom kincstára A kolozsvári jezsuita, majd piarista templom kincstára / Sas Péter. -   Kolozsvár : Kriterion Könyvkiadó, 2007

106 p. : il., [30] p. il. parţial color

Note de subsol

Anexe p. 93-96

Bibliografie p. 99-102

Index p. 103-105

ISBN 978-973-26-0901-9

247(498.4 Cluj-Napoca)                                                     7.046.3

271.5(498.4 Cluj-Napoca)

1. BISERICA CATOLICĂ(Transilvania)

2. DECORAŢIE RELIGIOASĂ

III 29155 ; 2/S25

 

238. SHÂNTIDEVA. Bodhicariâvatâra calea către iluminare / Shântideva ; Versiunea românească de Alexandra Medrea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2008

172 p. : il.

Titl. în limba franceză : La marche vers l'Eveil

Glosar p.149-164

ISBN 978-973-726-341-4

294.3                                                                                     241.13

1. RELIGII INDIENE                                                           2. TEOLOGIE MORALĂ

III 29105 ; 2/S52

 

239. STĂNILOAE, DUMITRU. Poziţia domnului Lucian Blaga faţă de creştinism şi ortodoxie / Dumitru Stăniloae. -   Bucureşti : Paideia, 1997

192 p. - (Colecţia studii şi eseuri).

ISBN 973-9131-06-9

291.1                                      230.1                      141.33

14(498) Blaga, Lucian                                         082.1 Colecţia de studii şi eseuri

1. FILOZOFIA RELIGIEI                    2. TRANSCENDENŢĂ

3. MISTICISM FILOZOFIC

4. METAFIZICĂ(sisteme româneşti)

I 18972 ; 2/B56S

 

240. TĂMAŞ, MIRCEA A.. Simbolismul ciclurilor cosmice şi sfârşitul lumii / Mircea A. Tămaş. -   Oradea : Aion, 2008

248 p. : il.în parte color

Note de subsol

ISBN 978-973-87480-8-8

291.1                                                                     133.3

1. FILOZOFIA RELIGIEI                    2. HERMENEUTICĂ

III 29076 ; 2/T15

 

241. TOTH, ANTON-DANIEL. Simon Magul în literatura creştină a primelor patru secole / Anton-Daniel Toth. -   Bucureşti : Paideia, 2006

528 p. - (Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă ; Filosofie).

Note p. 428-522 ; p.527

ISBN 973-596-365-6. - ISBN 978-973-596-356-9

22.06                                      229.8                                      273.11

1. HERMENEUTICĂ                                                         2. APOLOGETICĂ

3. GNOSTICISM

II 87822 ; 2/S58T

 

242. ŢIGHILIU, IOLANDA. Între diavol şi Bunul Dumnezeu : Cler şi cultură în Principatele Dunărene : (1600-1774) / Iolanda Ţighilui. -   Bucureşti : Paideia, 2002

312 p. : tab.

Note la sf. capitolelor

Bibliografie p. 299-309

ISBN 973-956-117-2

281.95:94(498)(1600/1744)                  281.9:994(498)(1600/1744)

1. ISTORIA BISERICII ORTODOXE

II 87837 ; 2/T59

 

243. VARGA LÁSZLÓ. Élő hítkérdések : Szentháromság, teremtés, predestináció, feltámadás, Sátán / Varga László. -   Marosvásárhely : [A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet kiadása], 2008

428 p.

231.01                                    231.51                                    232.97

236                                         235.2

1. SFÂNTA TREIME                                                         2. CREDINŢĂ

3. ESCATOLOGIE

II 88015d ; 2/V27

 

244. VARGA LÁSZLÓ. Mi is az a Biblia : A Biblia könyveinek tömör ismertetése / Varga László. -   s.l. : s.n., s.a.

242 p.

22                                                                          22.01

1. BIBLIA(explicare)

II 88014 ; 2/V27

245. VARGA LÁSZLÓ. Ezt jól kifogtam! : Erdélyben éltem a XX. században / Varga László. -   Marosvásárhely : [Regun Press], 2008

298 : il. parţial color

284.2(498.4)(092) Varga László                                         323(498.4)(0:82-94)

929 Varga László

1. BISERICA REFORMATĂ

II 88012d ; 2/V27

 

246. WHITE, ELLEN G.. Familia împlinită : un vis ce poate deveni realitate / Ellen White ; Traducere Elena Pridie. -   Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2008

191 p.

Această carte este o compilaţie, realizată prin selectarea unor pasaje referitoare la viaţa de familie din diferite cărţi şi articole ale autoarei

ISBN 978-973-101-141-7

265.5                                                                     286.3

1. ADVENTIŞTI DE ZIUA A 7-A

II 88023 ; 2/W63

 

247. WHITE, ELLEN G.. Tragedia veacurilor / Ellen G. White ; Traducere Nelu Dumitrescu. -   Bucureşti : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, 2006

608 p.

ISBN 973-7933-98-2

222.11                                                                   228.07

1. APOCALIPSA

II 88026 ; 2/W63

 

248. WHITE, ELLEN G.. A nagy küzdelem / Ellen G. White ; [Fordította Bánfiné Roóz Magdolna]. -   [Bucureşti] : Casa de Editură Viaţă şi Sănătate, [2008]

644 p.

Bibliografie p. 579-582

Index p. 583-632

ISBN 978-973-101-066-3

286.3                                                                     291

1. ADVENTIŞTI

II 88029 ; 2/W63

3  ŞTIINŢE SOCIALE

311/314   Statistică. Demografie

 

249. RAŢIU, RAMONA. Populaţia şi aşezările din Câmpia Someşană (Câmpia Transilvaniei) / Ramona Raţiu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

344 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 325-331

ISBN 978-973-133-256-7

314(498.4)Câmpia Transilvaniei

1. POPULAŢIE(Transilvania)(statistică)

III 29326 ; 311/314/R29

 

250. Székely székek a 18. században / Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2007

5 vol. - (Erdély emlékezete).

ISBN 978-973-599-300-9

Vol.1 : Marosszék 1701-1722 között : Az 1701-1703., 1710-1713., 1715-ös és 1721-1722-es összeírások - 524 p. tab., graf. - ISBN 978-973-599-265-1

314:31(498.4 Secui)(083.41)"17"

311.313(498.4 Secui)(083.41)"17"

082.1 Erdély emlékezete

1. SCAUNE SECUIEŞTI                                    2. STATISTICĂ DEMOGRAFICĂ

V 1952 ; 311/314/S99

316  Sociologie

 

251. BAUDRILLARD, JEAN. America / Jean Baudrillard ; Traducere din limba franceză de Alina Beiu-Deşliu. - Ediţia a 2-a, revăzută. -   [Piteşti] : Paralela 45, 2008

176 p. - (Studii ; Seria studii socio-umane).

ISBN 978-973-47-0375-3

008(73)                                                  304.3(73)

316.728(73)                                           316.62/.64(73)                             082.1 Studii

1. SOCIOLOGIE CULTURALĂ

II 87743 ; 316/B38

252. BENJAMIN, WALTER. Despre violenţă : Critica violenţei. Forţă de lege / Walter Benjamin , Jacques Derrida ; Traducere de George State şi Ghiu Bogdan. - Ediţie îngrijită de Ciprian Mihali. -   Cluj : Idea Design & Print, 2004

104 p. - (Panopticon).

Walter Benjamin : Critica violenţei, traducere de George State ; Titl. orig. : Zur Kritik der Gewalt, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1995

Jacques Derrida : Forţă de lege: "Fundamentul mistic al autorităţii", traducere de Bogdan Ghiu ; Titl. orig. : Force de loi. Le "Fondement mystique de l'autorité", Editions Galilée, Paris, 1994

Note de subsol

ISBN 973-7913-32-9

801.73                    130.2                      316.624                  082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA DREPTULUI

2. FILOZOFIA CULTURII

3. HERMENEUTICĂ

III 29067 ; 316/B45

 

253. CERNAT, VASILE. Sociologia relaţiilor internaţionale : Pantru uzul studenţilor / Vasile Cernat. -   [Târgu Mureş] : [Universitatea "Petru Maior"], [2008]

194 p. : tab., graf.

Bibliografie p. 151-178

Anexă p. 179-185

Index p. 186-194

Note de subsol

316.47/.48(075.8)                                  316.6 (075.8)

1. RELAŢII INTERPERSONALE

II 88082 ; 316/C36

 

254. Communication Européenne / Liviu Marian, Adrian Graur, Moise Ioan Achim,..... ; Coordonateur Jean Luc Penot. -   Miskolc : University Press, 2008

229 p. : il., graf., tab. - (Éducation et formation ; Éducation Européenne des Functionnaires Publics - EuPA).

Anexe p. 201-211

Glosar p. 212-227

Note bio-bibliografice p. 228-229

Note de subsol

ISBN 978-963-661-808-7

316.77(4)                                                               082.1 Éducation et formation

1. COMUNICARE INTERCULTURALĂ

7. FUNCŢIONARI PUBLICI

III 29285 ; 316/C63

 

255. CURTIN, PATRICIA A.. Relaţii publice internaţionale : Negocierea culturii, a identităţii şi a puterii / Patricia A. Curtin, T. Kenn Gaither ; Cuvânt înainte de Simona-Mirela Miculescu ; Traducere din limba engleză de Radu Iason Martina. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

360 p. : il., tab., fig. - (Relaţii publice internaţionale).

Note bio-bibliografice [1] p.

Note de subsol

Prefaţă p. 11-13

Bibliografie p. 319-338

ISBN 978-973-669-633-6

316.77                                    327.7                                      659.4

082.1 Relaţii publice internaţionale

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

III 29260 ; 316/C95

 

256. DEAC, IOAN. Introducere în teoria negocierii / Ioan Deac. -   Bucureşti : Paideia, 2002

108 p. : tab., fig.

Note de subsol

Bibliografie p. 103-104

ISBN 973-596-118-0

316.776.23                                                            658.8.013

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

II 87816 ; 316/D26

 

257. FIDLER, ROGER. Mediamorphosis : Să înţelegem noile media / Roger Fidler ; Traducere de Izabela Badiu. -   Cluj : Idea Design & Print, 2004

240 p.

Titl. orig. : Mediamorphosis. Understanding New Media

Prefaţă p.9-11

Note de subsol

ISBN 973-7913-30-2

316.774:004.738.5                                                070

1. MIJLOACE DE COMUNICARE

2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

III 29040 ; 316/F48

 

258. Hagyományos és modern kommunikáció : A Sapientia EMTE Humán Tudományok szakán 2003-ban tartott "Kommunikáció és formák változása Erdélyben" cimű konferencia előadásai / [Szerkesztette Gagyi József]. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2007

173 p. : il., tab.

Bibliografie p. 157-167

Rezumat în limba română şi limba engleză p. 169-172

ISBN 978-973-599-244-6

316.77(063)                           316.77:061.3                          061.3:316.77

1. MIJLOACE DE COMUNICARE

2. COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE

II 87878 ; 316/H14

 

259. JEANNENEY, JEAN-NOËL. Când Google a provocat Europa : Pledoarie pentru un impuls = Quand Google défie l'Europe: Plaidoyer pour un sursaut = Otan to Google proka'lese ten Eyro'pe: Synegoro'ntas ype'r mias paro'rmeses = Kad je Google izazvao Evropu: Zastupanje u korist jednog impulsa / Jean-Noël Jeanneney ; Traducere în limba română de Jean Yves Conrad şi Florin Rotaru ; Traducere în limba greacă de Gheorghina-Gabriela Simigdala ; Traducere în limba sârbă de Simona Berlovan Deuxie`me édition revue, augmentée et mise a` jout = Dey'tere Ekdose, eksykhronisme'ne kai diorthome'nr = Drugo preradjeno i aktualizovano izdanje. - Ediţia a doua, revăzută, adăugită şi actualizată =. -   Bucureşti : Editura Biblioteca Bucureştilor, 2008

275 p. : il.

ISBN 978-973-8369-26-9

316.77 Google                                      659.3 Google

1. MIJLOACE DE COMUNICARE

IV 6637 ; 316/J36

260. LOVINK, GEERT. Cultura digitală : Reflecţii critice / Geert Lovink ; Traducere de Laura Bucur ; Texte selectate şi editate de Joanne Richardson. -   Cluj : Idea Design & Print, 2004

206 p. - (Balcon).

Note de subsol

ISBN 973-7913-21-3

316.324                                  316.74:001                             316.77

004.738.5                               007.52                                    082.1 Balcon

1. TEHNOLOGIE INFORMAŢIONALĂ

2. SOCIOLOGIA CUNOAŞTERII

III 29059 ; 316/L81

 

261. MAZILU, DAN HORIA. Lege şi fărădelege în lumea românească veche / Dan Horia Mazilu. -   [Iaşi] : Polirom, 2006

560 p.

Note la sfârşitul fiecărei părţi

Indice de nume p. 535-557

ISBN 973-46-0150-4. - ISBN 978-973-46-0150-9

316.62/.64(498)"04/14"                                       316.728(498)"04/14"

340.14/.15(498)(091)"04/14"                              173./177(498)"04/14"

930.85(498)"04/14"

1. COMPORTAMENT SOCIAL                       2. MOD DE VIAŢĂ(România)

3. SOCIOLOGIE JURIDICĂ                              4. MORALĂ ŞI SOCIETATE

III 29270 ; 316/M53

 

262. MĂGURĂ-BERNARD, IOANA. Directorul postului nostru de radio / Ioana Măgură Bernard ; Postfaţă de Vladimir Tismăneanu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

224 p. - (Actual).

Anexe p. 201-215

Postfaţă : Modelul Noel Bernard p. 217-222

ISBN 978-973-669-442-4

316.774                                                                                 929 Bernard, N.

654.195.6(430 München)Europa Liberă                          082.1 Actual

1. RADIODIFUZIUNE

2. MASS-MEDIA

II 88122 ; 316/B49M

263. Mobilitatea elitelor în România secolului al XX-lea / Mihai Dinu Gheorghiu, Mihăiţă Lupu(coordonatori). -   [Piteşti] : Paralela 45, 2008

518 p. - (Studii ; Seria studii socio-umane).

Note de subsol

Prefaţă p. 9-18

Postfaţă p. 511-513

Indice p. 515-518

ISBN 978-973-47-0339-5

316.344.42(498)"19"                                            316.334.3(498)"19"

323.39(498)"19"                                                   082.1 Studii

1. SOCIOLOGIE POLITICĂ                              2. STRATIFICARE SOCIALĂ

II 87747 ; 316/M84

 

264. SANDU, GABRIELA. Manual de fotojurnalism : Aspecte teoretice / Gabriela Sandu. -   Bucureşti : Tritonic, [2004]

123 p. : il., fig. - (Comunicare/media ; Catedra).

Bibliografie la sfârşit de capitol

Bibliografie selectivă p. 121-122

ISBN 973-8497-98-1

316.773.2:77.044(035)                                          77.044:316.773.2(035)

070.4:77.044(035)                                 77.044:070.4(035)

082.1 Comunicare/media

1. JURNALISM                                                   2. MASS-MEDIA

III 29083 ; 316/S20

 

265. Societatea reală / Coordonator Vintilă Mihăilescu. -   Bucureşti : Paideia, 2003

vol.

Ediţie bilingvă română-italiană

ISBN 973-596-223-3

Vol. 4 : Între România şi Italia : Traiectorii migratoare - 167 p. tab., sch. - Ediţie bilingvă română-italiană. - Note de subsol. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-596-223-1. - ISBN 978-973-596-322-4

316.347(450)                                                         314.743(=135.1)(450)

304.3(=135.1)(450)                                               323.15(=135.1)(450)

1. EMIGRANŢI ROMÂNI

III 29114 ; 316/S65

 

 

266. STĂNESCU, VASILE. Ştiinţa globalizării : introducere / Vasile Stănescu ; Cuvînt înainte de acad. Aurel Iancu. -   Bucureşti : All Beck, 2005

268 p.

Note de subsol

Cuvînt înainte p.1-7

Bibliografie p.243-245

ISBN 973-655-728-6

330.342.3                    338(100)                       316.42                         316.32/.33

1. GLOBALIZARE

II 87749 ; 316/S77

 

267. VOLKOFF, VLADIMIR. Dezinformarea văzută din est / Vladimir Volkoff ; Traducere din limba franceză Nicolae Baltă. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2007

128 p. - (Universuri secrete).

Note de subsol

ISBN 978-973-145-067-4

316.773.4                               316.658                          082.1 Universuri secrete

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

III 29097 ; 316/V87

32  Politică

 

268. BÁBA IVÁN. Békés átmenet : Adalékok a kialkudott rendszerváltoztatáshoz / Bába Iván. -   [Budapest] : Argumentum, 2007

271 p.

Carte editată de : Demokratikus Átalakulásért Intézet

Biografie p. 255-259

Cronologie p. 261-264

Index p. 265-270

ISBN 978-963-06-3623-0

323(439)"1988/199"                                            329(439)"1988/199"

1. PARTIDE POLITICE(Ungaria)

II 88097 ; 32/B11

 

 

 

269. BALLANDIER, GEORGES. Scena puterii / Georges Ballandier ; Traducere de Sanda Fărcaş ; Prefaţă de Prof. Dr. Ioan Drăgan. -   Oradea : Aion, 2000

176 p.

Note la sf. capitolelor

ISBN 973-99943-2-6

321.01

1. FILOZOFIA PUTERII                                    2. FILOZOFIE POLITICĂ

II 87712 ; 32/B22

 

270. BICHICEAN, GHEORGHE. Introducere în ştiinţe politice / Gheorghe Bichicean. -   Târgu-Mures : Universitatea "Petru Maior", 2007

398 p.

Bibliografie p. 393-398

Note de subsol

321                              323.2                                 329.1/.6

1. FILOZOFIE POLITICĂ                  2. FILOZOFIA PUTERII

II 88084 ; 32/B52

 

271. COSTEA, SIMION. Geopolitică şi securitate internaţională : Îndrumar didactic şi culegere de documente pentru uzul studenţilor / Conf. univ. dr. Simion Costea. -   [Târgu Mureş] : [Universitatea "Petru Maior"], [2008]

320 p. : tab.

Bibliografie p. 319-320

Note de subsol

Texte în limba franceză şi limba engleză

327(075.8)                             327.7(075.8)                          94(100)(075.8)

1. SECURITATEA INTERNAŢIONALĂ

II 88080 ; 327/C76

 

272. DIECKHOFF, ALAIN. Naţiune şi raţiune de stat : Identităţile naţionale în mişcare / Alain Dieckhoff ; Traducere de Marilena Andrei. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

256 p. - (Ideea europeană).

Titl. orig. : La nation dans tous ses états. Les identités nationales en mouvement

Note p. 225-248

Indice tematic p. 249-250

Indice de nume p. 251-253

ISBN 973-8356-73-3

342.1                      329.73                    323.1                      342.71

316.356.4               172.15                    082.1 Ideea europeană

1. MIŞCĂRI NAŢIONALE

II 88125 ; 32/D41

 

273. Documente diplomatice române : Volumul 18 : Partea I 1 ianuarie-30 iunie 1939 / Volum realizat de Laurenţiu Constantiniu , Alin-Victor Matei. - Seria II. -   Bucureşti : Editura Academiei Române, 2008

CXXXIV ; 1002 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-27-1595-6

327(498)"1936"                                                    94(498)"1936"

1. DOCUMENTE DIPLOMATICE

III 29310 ; 32/D61

 

274. Documente diplomatice române : Volumul 11 : 1883 / Volum realizat de Alin Ciupală , Rudolf Dinu , Antal Lukács ; Cuvânt înainte de Mihai-Răzvan Ungureanu Ministrul Afacerilor Externe ; introducere de Rudolf Dinu. - Seria I. -   Bucureşti : Editura Academiei Române, 2006

CXLVIII ; 596 p.

Note de subsol

ISBN 973-27-1460-3

327(498)"1883"                                                    94(498)"1883"

1. DOCUMENTE DIPLOMATICE

III 29310 ; 32/D61

 

275. FOUCAULT, MICHEL. Naşterea biopoliticii : Cursuri ţinute la Colle`ge France (1978-1979) / Foucault Michel ; Traducere de Ghiu Bogdan François şi Alessandro Fontana. - Ediţie îngrijită de Michel Senellart sub îndrumarea lui. -   Cluj : Idea Design & Print, 2007

320 p. - (Panopticon).

Titl. orig. : Naissance de la biopolitique. Cours au Colle`ge de France. 1978-1979

Rezumatul cursului p.289-296

Index de nume p.305-309

ISBN 978-973-7913-66-1

141.7                                      321.72(042.4)                                        082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA PUTERII

2. FILOZOFIE POLITICĂ

III 29034 ;32/F84

 

276. FRATTINI, ERIC. MI6 : Secretele din Legoland / Eric Frattini ; Traducere din limba spaniolă de Ana Cristina Popa. -   [Bucureşti] : [Tritonic], [2008]

239 p. - ([Studii de securitate] ; Secretele Serviciilor Secrete).

Anexă p. 228

Bibliografie recomandată despre MI6 p. 229-230

Indice de nume p. 232-239

ISBN 978-973-733-213-4

355.40(410)                           327.84 (410)                          082.1 Studii de securitate

1. SERVICII SECRETE

I 18965 ; 32/F88

 

277. GUETTA, BERNARD. Geopolitica : raţiune de stat / Bernard Guetta ; Traducere de Laura Kocs ; Prefaţă de Cornelui Vlad. -   Oradea : Aion, 2000

331 p.

ISBN 973-99943-1

327

1. GEOPOLITICĂ                                           2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

II 87705 ; 32/G93

 

278. HUSAR, ADRIAN. Istorie mondială, siteme şi teoria relaţiilor internaţionale : Pentru uzul masteranzilor / Prof. Dr. Adrian Husar. -   [Târgu Mureş] : [Universitatea "Petru Maior"], 2008

248 p.

Bibliografie p.202-231

Appendix p.232-248

94(100)(075.8)                                                        327(075.8)

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ              2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

II 88083 ; 327/H96

279. ILIE, OANA. Istoria Parlamentului, a Camerei Deputaţilor şi a preşedinţilor ei / Oana Ilie , Cornel Constantin Ilie. -   Bucureşti : Historia, 2007

192 p.

Volum editat de Fundaţia Pro Civitas

Note p. 175-189

ISBN 978-973-1781-20-4

325.452(498)                         328(498)                 342.37

342.51                                    342.532(498)                         342.533(498)

II 88053 ; 328/329/I-43

 

280. O istorie a comunismului din România : manual pentru liceu / Mihai Stamatescu, Raluca Grosescu, Dorin Dobrincu.... -   [Iaşi] : Polirom, 2008

192 p. : il. parţial color, tab., h., sch.

Carte apărută sub egida Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România

Cartea este însoţită de 1 DVD ce conţine emisiuni difuzate la Televiziunea Română într-o zi de emisie din epoca Ceauşescu în anul 1988

ISBN 978-973-46-1147-8

329.15(498)(075.8)                                               321.74(498)(075.8)

323.2(498)(075.8)                                 94(498)"1944/1989"(075.8)

III 29274 ; 32/I-87

 

281. PĂUNESCU, ADRIAN. Derbedeul politic Markó atacă iarăşi România=A semmirevaló politikus=The political rascal Markó, again attacks Romain ; Liderii UDMR fără masca de loialitate şi europenism=Az RMDSR-liderek a lojalitás és európaiság álarca nélkül=Leaders of Romain magyar democratic union withont the mask of loyalty and of europeanism / Adrian Păunescu , Hajdu Győző. - Ediţie în trei limbi română, maghiară, engleză. -   s.l. : Asociaţia Culturală şi de Prietenie Együtt-Împreună, s.a.

36 p.

ISBN 978-973-0-05538-2

323(498)

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)

II 88107 ; 32/P45

282. Psihologia politică : o disciplină socientală / Coord. Lavinia Betea şi Alexandre Dorna ; Traducerea textelor din limba franceză de Marius Chitoşcă, Monica Negrescu, Florenţa Oprişan. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

464 p. - (Actual).

ISBN 978-973-669-590-2

159.9:32                 32:159.9                 32.019.51                    082.1 Actual

1. PSIHOLOGIE POLITICĂ

II 87962 ; 32/P97

 

283. RADU, ALEXANDRU. Partidele politice româneşti după 1999 / Alexandru Radu. -   Bucureşti : Paideia, 2003

175 p. : tab., fig. - (Ştiinţe sociale).

Note de subsol

ISBN 973-596-180-6

323(498)"1999/2003"                                          329(498)"1999/2003"

082.1 Ştiinţe politice

II 87841 ; 328/329/R17

 

284. SÂRB, LUCIAN. Revolta la urne : Interviuri / Lucian Sârb, Iosif Boda. -   Bucureşti : Tritonic, [2007]

184 p. - (Comunicare/media).

Interviuri cu Iosif Boda

ISBN 978-973-733-151-9

323(498)(047.53)                                                  082.1 Comunicare/media

1. POLITICĂ INTERNĂ(România)

II 87695 ; 32/S23

 

285. SOROS GYÖRGY. A gyarlóság kora : A terror elleni háború következményei / Soros György ; Fordította Nagy Márta. -   [Budapest] : [Scolar Kiadó], [2007]

336 p.

Anexe p. 264-323

Index p. 234-336

ISBN 978-963-9534-86-5

304(100)                 304(73)                                  327(73)"200"

327(100)"200"                      330.342.143

1. GLOBALIZARE                                              2. PROBLEME SOCIALE

II 87986 ; 327/S69

286. STANOMIR, IOAN. Spiritul conservator. De la Barbu Catargiu la Nicolae Iorga / Ioan Stanomir. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

240 p. - (Constelaţii).

Prefaţă p. 5-9

Note de subsol

ISBN 978-973-669-521-6

329.11(498)                           316.344.32(498)                                    316.75

082.1 Constelaţii

1. CONSERVATORISM                                    2. DOCTRINE POLITICE

3. IDEOLOGIE POLITICĂ

II 87967 ; 328/329/S78

 

287. SWEIG, JULIA E.. Friendly Fire : Secolul antiamerican : Mai puţini prieteni, mai mulţi duşmani pentru SUA / Julia E. Sweig ; Traducere de Victoria Vuşcan. -   Bucureşti : Tritonic, [2006]

239 p. - (Studii de securitate).

Note p. 215-233

Lecturi suplimentare p. 235-239

ISBN 973-733-058-4. - ISBN 978-973-733-085-7

327                                                                        082.1 Studii de securitate

1. RĂZBOIUL RECE                                          2. GLOBALIZARE

II 87698 ; 327/S98

 

288. ŞERBAN, STELU. Elite, partide şi spectru politic în România interbelică Elite, partide şi spectru politic în România interbelică. -   Bucureşti : Paideia, 2006

376 p. : fig., tab. - (Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă ; 34).

Note la sf. capitolelor

Bibliografie p. 345-371

ISBN 973-596-319-1. - ISBN 978-973-596-319-4

94(498)"1919/1939"                             323.2 (498)"1919/1939"

329 (498)"1919/1939"                          316.334.4

1. SOCIOLOGIE POLITICĂ

II 87838 ; 32/S47

 

33  Economie. Ştiinţe economice

 

289. BRÉMOND, JANINE. Közgazdasági és társadalomtudományi kisenciklopédia / Írta Janine Brémond és Alain Gélédan ; Fordította : ifj. Benda Kálmán. -   Budapest : Napvilág Kiadó, 2005

XII, 644 p. : graf., tab., sch.

Index p. 565-644

ISBN 963-9350-42-7

33(031)                   030:33                    030:3                      3(031)

1. ŞTIINŢE SOCIALE(enciclopedie)

L-33/B82

 

290. PECICAN, EUGEN ŞTEFAN. Econometrie : Manual universitar destinat studenţilor ciclul I de licenţă / Eugen Ştefan Pecican. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

X ; 250 p. : tab. - (Oeconomica).

Prefaţă p. V-VI

Tabele statistice p. 228-237

Glosar de termeni din limba engleză p.238-249

Bibliografie p. 248-249

ISBN 973-655-951-3. - ISBN 978-973-655-951-8

330.43(035)                                                           082.1 Oeconomica

1. ECONOMETRIE

III 29090 ; 33/P48

 

291. SIMIONESCU, MIRCEA. Analiză microeconomică financiară / Mircea Simionescu. -   Târgu-Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2006

vol.

vol. 1 - 172 p. - Bibliografie p. 171-172. - ISBN 973-8042-78-X. - ISBN 978-973-8042-78-0

330.101.542                                           658.1

1. MICROECONOMIE

II 88138(v. 1) ; 33/S57

 

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

292. HUBBARD, RON L.. The Problems of Work : Scientology Applied to the Workaday World / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

IX, 197 p. : il.

Index p. 179-197

Glosar p. 149-178

ISBN 978-87-7989-754-0

289.94                                   613.86                                    331.101

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

III 29194 ; 331/H91

 

293. SZILAGYI, ANDREEA. Manualul consultantului în carieră / Andreea Szilagyi ; Introducere de Mihai Jicău. -   Iaşi : Institutul European, 2007

280 p. - (Academica ; Seria Ştiinţele educaţiei).

Bibliografie p. 279-280

ISBN 978-973-611-514-1

37.048                                    331.548                                  082.1 Academica

1. CARIERĂ PROFESIONALĂ

III 29111 ; 331/S99

332 Economue regională

 

294. MAKKAI GERGELY. Vidékfejlesztés / Makkai Gergely. -   Marosvásárhely : Mentor, 2008

223 p. : sch., tab.

Note de subsol

Bibliografie p. 147-151

ISBN 978-973-599-297-2

332.1(4)                                 338.43(4)                               711.1(4)

1. SISTEMATIZARE RURALĂ

2. DEZVOLTARE ECONOMICĂ(Ungaria)

III 29312 ; 332/M16

 

 

334   Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

 

295. DRUICĂ, ELENA. Risc şi afaceri / Elena Druică. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

140 p. - (Oeconomica).

Bibliografie selectivă p. 133-135

Postfaţă p. 137-140

ISBN 973-655-992-0. - ISBN 978-973-655-992-1

334.7                                                                     082.1 Oeconomica

III 29095 ; 334/D85

336   Finanţe. Bănci

 

296. BREZEANU, PETRE. Finanţe europene / Petre Brezeanu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

VIII ; 472 p. - (Oeconomica).

Bibliografie p. 466-472

ISBN 978-973-115-146-5

339.7(4)UE                            336.02(4)UE                          336.1:341.12UE

336.14:341.12UE   336.71:341.12UE   336.74:341.12UE

082.1 Oeconomica

1. FINANŢE(Uniunea Europeană)

III 29094 ; 336/B82

 

297. DUŢESCU, CRISTIAN. Manipularea pieţei de capital / Cristian Duţescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XX ; 574 p. - (Praxis).

Note de subsol

Abrevieri p.XIX-XX

Bibliografie selectivă p.569-572

Index p.573-574

ISBN 978-973-115-358-2

336.76                                    316.776.23:336.76                 082.1 Praxis

1. ECONOMIA DE PIAŢĂ

II 87762 ; 336/D97

 

 

298. TODEA, ALEXANDRU, ECONOMIST. Investiţii : Selecţia şi finanţarea proiectelor de investiţii. Investiţii financiare gestiunea portofoliului / Alexandru Todea. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

278 p.: tab.; fig.; 23 cm

Bibliografie p. 271-278

ISBN 973-686-963-6. - ISBN 978-973-686-963-1

336.76                                    330.322                                  339.727.22

1. GESTIUNEA PORTOFOLIULUI

336/T68

338   Situaţie economică. Politică economică

 

299. Animarea rurală şi turism rural durabil / Tiberiu Ştef, Avram Tripon, Petru Ştefan Runcan,...... -   Târgu Mureş : University Press, 2007

104 p. : il.

Acest volum a fost realizat în cadrul proiectului "Antrepenoriat Rural Integrat European", contract PHARE

ISBN 978-973-7665-83-6

338.48(1-22)                          338.486(1-22)                        796.5(1-22)

1. TURISM RURAL                                                           2. AGROTURISM

II 88066 ; 338/A61

 

300. CRISTUREANU, CRISTIANA. Strategii şi tranzacţii în turismul internaţional / Cristina Cristureanu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

436 p. : fig.

Bibliografie p. 425-426

ISBN 973-655-925-4. - ISBN 978-973-655-925-9

338.48(100)                                                           640.4

1. ECONOMIA TURISMULUI                         2. POLITICA TURISMULUI

III 29088 ; 338/C88

 

301. NEGRU, RADU. Ecoturism / Mihai Vodă. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2008

195 p.

Bibliografie p. 194-195

Note de subsol

ISBN 978-973-133-235-2

338.48:502/504                                                     502/504:338.48

1. TURISM                                                          2. ECONOMIE REGIONALĂ

II 88136 ; 338/V80

 

302. ŞTEF, TIBERIU. Programe europene şi parteneriate în mediul rural / Tiberiu Ştef, Avram Tripon. -   Târgu Mureş : University Press, 2007

98 p. : tab.

Acest volum a fost realizat în cadrul proiectului "Antrepenoriat Rural Integrat European", contract PHARE

ISBN 978-973-7665-84-3

338.43(498):061.1 UE                                          061.1 UE:338.43(498)

338.26:631                                                            631:338.26

1. PLANIFICARE ECONOMICĂ(agricultură)

II 88070 ; 338/S81

339  Comerţ. Economie mondială

 

303. DRIGA, CORINA. Primii paşi în franciză / Corina Driga , Eugen Driga. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

VIII ; 184 p. - (Ce ştim despre...).

ISBN 973-115-022-6. - ISBN 978-973-115-022-2

347.45/.47                                                             347.441

339.187.6                                                              082.1 Ce ştim despre...

1. CONTRACTE DE FRANCIZĂ

II 87748 ; 339/D83

 

304. MCEWEN, WILLIAM J.. Forţa brandului / William J. McEwen ; Traducere de Veronica Golub. -   Bucureşti : Allfa, 2008

172 p.

Titl. orig. : Married to the Brand

Anexe p. 163-166

ISBN 978-973-724-141-2

339.138                                                                 339.187

1. PSIHOLOGIA COMERŢULUI                      2. BRANDURI

III 29151 ; 339/M53

305. Valorificarea produselor şi serviciilor rurale / Rusu Liviu Ciucan, Avram Tripon, Dumitru Moldovan,.... -   Târgu Mureş : University Press, 2007

100 p. : il., tab., graf.

Acest volum a fost realizat în cadrul proiectului "Antrepenoriat Rural Integrat European", contract PHARE

Bibliografie p. 99

ISBN 978-973-7665-82-9

339.138(1-22)                        658.8                      338.46(1-22)

1. MARKETING                                                 2. SERVICII RURALE

II 88067 ; 339/V20

34   Drept

 

306. L' administration dans le droit europeen / Didier Blanc, Stéphan Manson, Zsófia Asztalos,.... ; Béatrice Boissard coordonateur. -   Miskolz : University Press, 2008

209 p. : tab., sch. - (Éducation et formation ; Education Européenne des Functionnaires Publics - EuPA).

Dicţionar poliglot p. 194-206

Note despre autori p. 207-209

Titlul pe copertă : Droit Administratif Européen

ISBN 978-963-661-806-3

342.9(4)                                                 35.07(4)

352/354(4)                                             082.1 Éducation et formation

1. DREPT ADMINISTRATIV(Uniunea Europeană)

III 29288 ; 34/A23

 

307. BĂDESCU, VALENTIN STELIAN. Umanizarea dreptului umanitar / Valentin-Stelian Bădescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

XIV ; 328 p. - (Studii juridice).

Abrevieri p. XIII

Bibliogarfie p. 321-328. - ISBN 978-973-115-199-1

341.4                                      341.3(100)                                             341.12

341.232                                  082.1 Studii juridice

1. DREPT INTERNAŢIONAL

2. ORGANIZAŢII CU SCOPURI UMANITARE

II 87757 ; 34/B15

308. BĂRBULESCU, IORDAN GHEORGHE. Procesul decizional în Uniunea Europeană / Iordan Gheorghe Bărbulescu. -   [Iaşi] : Polirom, 2008

520 p. : tab. - (Collegium ; Politici publice şi integrare europeană).

Note de subsol

Note bio-bibliografice

Anexe p. 469-489

Bibliografie p. 491-511

ISBN 978-973-46-0846-1

341.217(4)UE                                                       339.923:061.1UE

061.1UE                                                082.1 Collegium

1. INTEGRARE EUROPEANĂ                         2. DREPT COMUNITAR

III 29272 ; 34/B30

 

309. BICHICEAN, GHEORGHE. Drept roman : Instituţii, izvoare, jurisdicţii / Gheorghe Bichicean. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XII ; 346 p. - (Manuale Beck).

Sigle şi abrevieri p. IX-XI

Note de subsol

ISBN 978-973-115-352-0

34(37)                     347(37)                   94(37)                     082.1 Manuale Beck

II 87758 ; 34/B52

 

310. BOGASIU, GABRIELA. Legea contenciosului administrativ : Comentată şi adnotată cu legislaţie, jurisprudenţă şi doctrină / Gabriela Bogasiu, judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

384 p. - (Coduri comentate).

Note de subsol

Index alfabetic p. 373-377

ISBN 978-973-127-031-9

342.9(498)(094)                     351.9(498)(094)                     082.1 Coduri comentate

1. DREPT ADMINISTRATIV

2. CONTENCIOS ADMINISTRATIV

II 87900 ; 34/B63

 

 

 

311. BULAI, COSTICĂ. Drept penal român : Partea generală : Culegere de probleme din practica judiciară (pentru uzul studenţilor) / Prof. univ. dr. Costică Bulai, prof. univ. dr. Constantin Mitrache, conf. univ. dr. Cristian Mitrache.... - Ediţia a 5-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

458 p.

Prefaţă p. 7

Partea a 2-a conţine răspunsuri la probleme şi bibliografie

Note de subsol

ISBN 978-973-127-049-4

343.21(498)(094.9)(075.8)

1. DREPT PENAL

III 29157 ; 34/D82

 

312. CĂPĂŢÎNĂ, OCTAVIAN. Publicitatea comercială / Octavian Căpăţînă. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

86 p. - (Biblioteca de drept privat ; Tomul 1).

Note de subsol

ISBN 978-973-127-001-2

347.777                                                  347.7:659.1

659.1:347.7                                            082.1 Biblioteca de drept privat

1. DREPT COMERCIAL(legislaţie)

II 87924 ; 34/C20

 

313. CĂRPENARU, STANCIU D.. Drept comercial român / Prof. univ. dr. Stanciu D. Cărpenaru. - Ediţia a 7-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

720 p.

Prezenta ediţie are în vedere modificările aduse Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2007, publicată în M. Of. nr. 446 din 29 iunie 2007

Note de subsol

Cuvânt înainte p. 5

ISBN 978-973-8929-89-0

347.7(498)(075.8)

1. DREPT COMERCIAL

III 29168 ; 34/C26

 

 

314. CIOBANU, MIHAELA. Teste grilă pentru admiterea în magistratură / Mihaela Ciobanu. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

298 p. : tab.

Bibliografie p. 295-296

ISBN 978-973-127-071-5

343(079)                                                347(079)

1. DREPT PENAL

II 87903 ; 34/C51

 

315. CIOBANU, VIOREL MIHAI. Drept procesual civil : Îndreptar pentru seminare şi examene / Viorel Mihai Ciobanu , Traian Cornel Briciu , Claudiu Constantin Dinu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XIV ; 282 p. - (Seminare şi Teste).

Cuvânt-înainte p.XI-XII

Abrevieri p. XIII

Anexe p. 217-281

ISBN 978-973-115-378-0

347.91/.95(498)(075.8)                                         082.1 Seminare şi Teste

1. DREPT CIVIL(România)

II 87750 ; 34/C51

 

316. CIUCĂ, ANDREEA. Apelul / Dr. Andreea Ciucă. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

582 p. - (Biblioteca de drept privat ; Tomul 2).

Note de subsol

Bibliografie selectivă p. 561-570

ISBN 978-973-127-002-9

347.956(498)                                                         082.1 Biblioteca de drept privat

1. DREPT CIVIL

II 87918 ; 34/C55

 

317. Codul de procedură civilă : ad litteram : actualizat la data de 1 iulie 2008 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. - Ediţie îngrijită de dr. Mihaela Tăbârcă, judecător la. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

320 p. : tab. - (Pro lege).

Note de subsol

Index alfabetic p. 237-299

Cartea cuprinde şi Ordonanţa de urgenţă nr. 51 din 21 aprilie 2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

ISBN 978-973-127-072-2

347.91/.95(498)(094.4)                                                        082.1 Pro lege

1. DREPT PROCESUAL CIVIL

II 87906 ; 34/C60

 

318. Codul muncii : Comentat şi adnotat cu legislaţie, doctrină şi jurisprudenţă / Coordonator Alexandru Ţiclea. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

2 vol. - (Coduri comentate).

ISBN 978-973-127-060-9

Vol. 1 : (Art.1-170) - 832 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-127-061-6

Vol. 2 : (Art.171-297) - 688 p. - Note de subsol. - Index alfabetic p. 661-666. - Index legislativ p. 667-673. - Index al jurisprudenţei p. 674-677. - ISBN 978-973-127-062-3

349.2(498)(094.4)                                 082.1 Coduri comentate

1. DREPTUL MUNCII

II 87899(v.1-2) ; 34/C60

 

319. CRAIOVAN, ION. Tratat de teoria generală a dreptului / Prof. univ. dr. Ion Craiovan. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

534 p.

Prefaţă p. 23-27

Bibliografie selectivă p. 523-533

Note de subsol

ISBN 978-973-127-011-1

340.1(075.8)

1. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

III 29160 ; 34/C82

 

320. DĂNĂILĂ, GIORGIANA. Procedura arbitrală în litigiile comerciale interne / Dr. Giorgiana Dănăilă. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

346 p.

Note de subsol

Prefaţă p. 5-6

Bibliografie selectivă p. 331-346

ISBN 973-7643-82-8

347.918                                  347.9:339.5                                            339.5:347.9

1. DREPT CIVIL(procedură)

III 29170 ; 34/D14

 

321. DEAK, FRANCISC. Tratat de drept succesoral / Prof. univ. dr. Francisc Deak. - Ediţia a 2-a actualizată şi completată. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2002

542 p.

Note de subsol

ISBN 973-85248-9-X

347.65/.68(498)(035)

1. DREPT CIVIL(succesiuni)

II 87905 ; 34/D26

 

322. DEAK, FRANCISC. Tratat de drept civil : Contracte speciale / Prof. univ. dr. Francisc Deak Popescu. - Ediţia a 4-a actualizată de Lucian Mihai şi Romeo. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006, 2007

3 vol.

Note de subsol

ISBN 973-8929-47-6. - ISBN 978-973-8929-47-3

Vol.1 : Vânzarea-cumpărarea; Schimbul Popescu - 160 p. - Note de subsol. - ISBN 973-8929-47-4. - ISBN 978-973-8929-47-0

Vol.2 : Locaţiunea; Închirierea locuinţei; Arendarea; Antrepriza; Mandatul Popescu - 258 p. - Note de subsol. - ISBN 973-8929-61-X. - ISBN 978-973-8929-61-6

Vol.3 : Împrumutul de folosinţă(comodatul); Împrumutul de consumaţie(propriu-zis); Depozitul; Societatea civilă; Tranzacţia; Donaţia Popescu - 262 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-8929-79-1

347.45/.47(498)(035)

1. DREPT CIVIL(România)

II 87902(v.1-3) ; 34/D26

 

323. DELCEA, MIHAI. Protecţia şi asistenţa consulară a cetăţenilor români aflaţi în străinătate / Mihai Delcea , Arxente Frăsincar , Liviu Traian Poenaru. -   Bucureşti : All Beck, 2005

XII ; 130 p.

Note de subsol

Cuvînt înainte p. VII-VIII

Conţine modele de formularefolosite în activitatea notarială desfăşurată de misiunile diplomatice şi oficiile consulare

Bibliografie p.125-128

ISBN 973-655-749-9

347.961.4                               341.8(498:100)(094)                             341.237

1. DREPT CONSULAR

II 87753 ; 34/D28

 

324. Dezbateri parlamentare pe problema agrară începând de la Cuza şi până în prezent / Selecţia textelor şi intoducere de Mihai-Florea Bozgan. -   Bucureşti : Historia, 2007

134 p.

Volum editat de Fundaţia Pro Civitas

ISBN 978-973-1781-21-1

94(498)"19"                                                          342.511.7(498)"19"

332.021.8(498)"1921"                                          332.021.8(498)"1921":34

34:332.021.8(498)"1921"

1. DISCURSURI PARLAMENTARE

II 88050 ; 34/D35

 

325. Discursuri parlamentare în Camera Deputaţilor 1864-1990 : Oratoria pentru România / Antologie de texte, note şi cuvânt înainte de Cristina Păiuşan-Nuică. -   Bucureşti : Historia, 2007

192 p.

Volum editat de Fundaţia Pro Civitas

ISBN 978-973-1781-23-5

342.511.7(498)"1864/990"

1. DISCURSURI PARLAMENTARE

II 88049 ; 34/D53

 

326. DOGARU, LUCREŢIA. Dreptul mediului : Curs universitar / Lucreţia Dogaru. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

345 p.

Bibliografie selectivă p. 343-345

Note de subsol

ISBN 978-973-7795-66-6

349.6(498)(075.8)

1. DREPTUL MEDIULUI

II 88074 ; 34/D62

 

327. DOGARU, LUCREŢIA. Elemente de drept : Sinteze pentru seminar / Lucreţia Dogaru. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

172 p. : sch.

Note bibliografice la sfârşit de capitol

Bibliografie p. 165-167

ISBN 978-973-7794-67-3

34(075.8)(076)

II 88073 ; 34/D62

 

328. DUMITRESCU, ADRIANA CORINA. Introducere în teoria izvoarelor dreptului / Corina Adriana Dumitrescu. -   Bucureşti : Paideia, 1999

136 p. - (Ştiinţe ; Drept).

Note de subsol

Bibliografie p. 129-133

ISBN 973-9368-79-7

34.046                    082.1 Ştiinţe                          340.12                    340.15

1. FILOZOFIA DREPTULUI

II 87815 ; 34/D91

 

329. DUNĂREANU, ION AVRAM. Justiţie, judecător, management / Ion Avram Dunăreanu. -   Bucureşti : All Beck, 2005

XIV ; 334 p.

ISBN 973-655-673-5

65.012.43:343.17                               343.17:65.012.43                                      347.962

1. MANAGEMENT JURIDIC

II 87751 ; 34/D94

 

330. Erdélyi testamentumok / Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és jegyzetekkel összeállította Tüdős S. Kinga; A dokumentumok átírásában közreműködött és az összefoglalokat románra fordította Pakucs Mária; A román nyelvű tanulmányt Iolanda Mitrofan és Tüdős S. Kinga írta; A tanulmány kivonatát német nyelvre fordíttota Simon Ágnes; A latin szövegeket Oborni Teréz, a román fordítást Violete Barbu lektorálta. -   Marosvásárhely [Târgu Mureş] : Mentor, 2003

vol.; 23,5 cm - (Erdély emlékezete).

ISBN 973-599-075-X

Vol.3 : Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei : 1600-1660 - 444 p. [8] p. il. parţial color. - Bibliografie p. 315-317. - Index p. 319-422. - Note de subsol. - Rezumat în limba română şi limba germană. - ISBN 978-973-599-247-7

347.67(498.4)(=511.141)"1548/1711"(093.2)

94(498.4)(=511.141)"1548/1711"(093.2)

347.67(498.4)(=511.141)"1551/1600"(093.2)

082.1 Erdély emlékezete

1. TESTAMENT                                                      2. ISTORIA TRANSILVANIEI

III 26887 ; 34/E64

 

331. Evoluţia legislaţiei cu privire la culte : 1928-prezent : Dezbateri parlamentare : Biserica Ortodoxă Română şi cultele minoritare. -   Bucureşti : Historia, 2007

136 p.

Volum editat de Fundaţia Pro Civitas

ISBN 978-973-1781-22-8

261.7(498)                             322(498)"1928/20"                               342.511.7(498)

348.71                                    821.135.1-5

1. DISCURSURI PARLAMENTARE

II 88054 ; 34/E95

 

332. FILIPESCU, ION P.. Adopţia : Protecţia şi promovarea drepturilor copilului / Academician prof. univ. dr. docent Ion P. Filipescu, asistent univ. dr. Andrei I. Filipescu nr.273/2004 şi Legii nr. 272/2004. - Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită potrivit Legii. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2005

400 p.

Note bio-bibliografice p. 5-13

ISBN 973-8446-42-2

347.633(498)                                                         342.726-053.2(498)

1. DREPTUL FAMILIEI

II 87919 ; 34/F52

333. FILIPESCU, ION P.. Tratat de drept internaţional privat / Ion P. Filipescu, Andrei I. Filipescu. - Ediţie revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

500 p. - (Tratate).

Note de subsol

Note bio-bibliografice p. 5-11

Prefaţă p. 15

ISBN 978-973-8929-73-9

341.9(035)                                                             082.1 Tratate

1. DREPT INTERNAŢIONAL PRIVAT

III 29166 ; 34/F52

 

334. FLORESCU, DUMITRU A.P.. Contractele de comerţ internaţional / Dr. av. Dumitru A.P. Florescu, dr. Liviu-Narcis Pîrvu ; Colaboratori judecător Adrian Bordea, general maior Vasile Manea, avocat Mariana Buric. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

350 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-127-014-2

347.74(100)(094)

1. DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL

II 87915 ; 34/F68

 

335. FODOR, MARIA. Probele în procesul civil / Maria Fodor. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

508 p.

Note de subsol

Prefaţă p. 5-6

Bibliografie p. 471-507

ISBN 973-7643-63-1

347.94(498)

1. DREPT CIVIL(procedură)

III 29172 ; 34/F74

 

336. FUEREA, AUGUSTIN. Manualul Uniunii Europene / Prof. univ. dr. Augustin Fuerea. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

430 p.

Cuvânt înainte p. 5-7

Bibliografie p. 411-422

ISBN 973-7643-79-8. - ISBN 978-973-7643-79-7

341.2(4)UE(075.8)                                341.217(4)UE(075.8)

1. DREPT COMUNITAR

II 87926 ; 34/F95

 

337. FUEREA, AUGUSTIN. Drept internaţional privat / Prof. univ. dr. Augustin Fuerea. - Ediţia a 3-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

478 p.

Anexe p. 274-457. - Bibliografie p. 459-461

ISBN 978-973-127-030-2

341.9(075.8)

II 87925 ; 34/F95

 

338. FUEREA, AUGUSTIN. Drept comunitar al afacerilor / Prof. univ. dr. Augustin Fuerea. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : universul Juridic, 2006

420 p.

Bibliografie p. 401-412

ISBN 973-7643-15-1

347.7(4-15)(075.8)                                341.217(4)UE

346.63(4-15)(075.8)

1. DREPT COMERCIAL INTERNAŢIONAL

II 87916 ; 34/F95

 

339. FUSEA, SORIN. Privatizarea în România : Aspecte tehnice-consecinţe juridice : Legislaţie. Jurisprudenţă / Sorin Fusea, Dorin Ciuncan. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

448 p.

Anexe p. 284-440

Bibliografie p. 441-447

ISBN 978-973-127-043-2

346(498)

34(498):338.246.025.88(094)                               338.246.025.88(094):34(498)

343.352(498)

1. DREPT ECONOMIC                                      2. LEGISLAŢIE ECONOMICĂ

II 87901 ; 34/F98

340. GHEORGHIU, LUMINIŢA. Evoluţia sistemelor juridice contemporane : privire specială asupra tipologiei dreptului comunitar / Dr. Luminiţa Gheorghiu. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2004

272 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 259-263

ISBN 973-8446-03-1

340.15(100)                                                           341.217(4)UE

1. TIPOLOGIA DREPTULUI

II 87914 ; 34/G42

 

341. GRIGORIE-LĂCRIŢA, NICOLAE. Prestarea muncii pe bază de convenţii civile / N. Grigorie-Lăcriţa. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XXIV ; 290 p. - (Praxis fiscal).

Prefaţă p. XI-XXII

Abrevieri p. XXIII

Bibliografie p.285-289

ISBN 978-973-115-330-8

349.22                                                                   336.225.6(498)(094)

331.102.12/.14(498)(094)                                     331.106.26(498)

082.1 Praxis fiscal

1. DREPTUL MUNCII

II 87766 ; 34/G84

 

342. GROZA, ANAMARIA. Comunităţile Europene şi Cooperarea politică europeană : Emergenţa unei identităţi europene / Anamaria Groza. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XXVI ; 334 p. - (Drept european).

Note de subsol

Cuvânt-înainte p. XXIII-XXV

Postfaţă p.321-322

Bibliografie selectivă p.323-333

ISBN 978-973-115-318-6

341.217(4)UE                                                       082.1 Drept european

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Europa)

2. UNIUNEA EUROPEANĂ(politică)

II 87761 ; 34/G89

343. HEES, JEAN-LUC. Istoria Casei Albe / Jean-Luc Hess ; Traducere din limba franceză de Alexandru Nicolae. -   Bucureşti : Pro Editură şi Tipografie, 2008

336 p. - (Universuri secrete).

Titl. orig. : La Saga de la Maison Blanche

Note de subsol

Prefaţă p. 5-7

ISBN 978-973-145-115-2

323/327(73)"18/21"                                                             342.511(73)"18/21"

III 29100 ; 34/H43

 

344. Institutions européennes / Simion Costea, Mircea Criste, Răzvan Viorescu,... ; Didier Blanc, Béatrice Boissard coordonateurs. -   Miskolc : University Press, 2008

406 p. : il., tab. - (Éducation et formation ; Éducation Européennes des Functionnaires Publics - EuPA).

Bibliografie p. 374-377

Dicţionar poliglot p. 378-402

Note despre autori p. 403-406

ISBN 978-963-661-807-0

327.39(4)                               341.217(4) UE:35              35:341.217(4) UE

352/354(4) UE                       082.1 Éducation et formation

1. INSTITUŢII(Uniunea Europeană)

III 29287 ; 34/I-57

 

345. IVANOVICI, LAURA. Procesul civil pe înţelesul tuturor / Laura Ivanovici. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

178 p.

ISBN 973-655-798-7

347.13                    347.996                  347.95                    347.952

1. DREPT CIVIL

II 87752 ; 34/I-97

 

346. LANŢOŞ, BRÂNDUŞA. Contencios administrativ / Brînduşa Lanţăş. -   Târgu-Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2005

123 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 123

ISBN 973-8042-64-X

342.9                                      35.072.2                                 351.95

1. DREPT ADMINISTRATIV

II 88134 ; 34/L20

 

347. LANŢOŞ, BRÂNDUŞA. Drept administrativ / Brînduşa Lanţăş. -   Târgu-Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2004

312 p.

Note de subsol

Bibliografie selectivă p. 228

ISBN 973-8042-62-3

342.9(498)                             35.07(498)                             352/354(498)

1. DREPT ADMINISTRATIV

II 88135 ; 34/L20

 

348. Logica şi dreptul : culegere de traduceri / Selecţia textelor, traducere şi prefaţă de Drăgan Stoianovici. -   Bucureşti : Paideia, 2006

294 p. - (Colecţia de studii şi eseuri ; 27).

Note de subsol

ISBN 973-596-304-3

34:16                                      16:34                                      808.5

1. LOGICĂ JURIDICĂ

II 87848 ; 34/L74

 

349. LUPAŞCU, DAN. Dreptul familiei / Conf. univ. dr., judecător Dan Lupaşcu. - Ediţia a 2-a, emendată şi actualizată (octombrie 2007). -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

358 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-8929-99-9

347.61/.64(498)(075.8)

1. DREPTUL FAMILIEI

III 29171 ; 34/L93

 

350. LUPAŞCU, DAN. Regimul străinilor în România / Dan Lupaşcu, Gabriela Mihuţ-Gy¨ongy¨. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

276 p. : tab.

Note de subsol

Anexe p. 202-261

ISBN 973-7643-97-6. - ISBN 978-973-7643-97-1

347.176.2(498)

1. DREPT CIVIL

II 87927 ; 34/L93

 

351. MARINESCU, DANIELA. Tratat de dreptul mediului / Prof. univ. dr. Daniela Marinescu. - Ediţia a 3-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

782 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-127-025-8

349.6(498)(035)

1. DREPTUL MEDIULUI

III 29162 ; 34/M40

 

352. MICU, GABRIEL. Ordinea juridică instituţională comunitară / Micu Gabriel. -   Bucureşti : Paideia, 2007

407 p. : sch.

Bibliografie p. 397-405

ISBN 978-973-596-400-9

341.17(4)                                                               341.23(4)

1. DREPT COMUNITAR

II 87843 ; 34/M66

 

353. MIHAI, EMILIA. Ajutoare de stat şi politici publice europene / Emilia Mihai. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

X ; 62 p. - (Drept european).

Note de subsol

Prefaţă p.VII-VIII

Abrevieri p.IX

Anexă p.56-58

ISBN 978-973-115-379-7

341.232                                  341.217(4)UE                                        341.241UE

35.072.1                                 082.1 Drept european

1. DREPT COMUNITAR

II 87759 ; 34/M68

 

354. MOCA, GHEORGHE. Dreptul internaţional public / Gheorghe Moca, Mircea Duţu. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

vol.

ISBN 978-973-127-035-7

Vol. 1 - 424 p. - Note de subsol. - Prefaţă p. 5-7. - Bibliografie selectivă p. 420-424. - ISBN 978-973-127-036-4

341.1/.8(075.8)

1. DREPT INTERNAŢIONAL

II 87931 ; 34/M84

 

355. MOLCUŢ, EMIL. Drept privat roman / Emil Molcuţ. - Ediţie revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

368 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-8929-86-9

347(37)(075.8)

1. DREPT ROMAN

III 29158 ; 34/M87

 

356. MORARIU, CRISTINA DANIELA. Adaptarea legislaţiei româneşti la acquis-ul comunitar : Aspecte speciale privind acquis-ul relaţiilor externe / Cristina Daniela Morariu ; Prefaţă de Corneliu Bîrsan. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

406 p. - (Biblioteca de drept european ; Tomul 1).

Note de subsol

Bibliografie p. 395-405

ISBN 978-973-127-045-6

341.217(4)UE:341.9(498)                                     340.05

082.1 Biblioteca de drept european                                 341.23

1. DREPT COMUNITAR

II 87907 ; 34/M89

 

357. NĂSTASE, ADRIAN. Drept internaţional contemporan : texte esenţiale / Selecţie şi comentarii de prof. univ. dr. Adrian Năstase, lector univ. dr. Bogdan Aurescu, asist. univ. drd. Ion Gâlea. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

796 p.

ISBN 978-973-8929-41-8

341(100)"1945/..."

1. DREPT INTERNAŢIONAL

III 29163 ; 34/N24

 

358. NEACŞU, CARMEN. Inovarea-sursă de dezvoltare antreprenorială : Inovarea şi managementul proprietăţii intelectuale / Ing. Carmen Neacşu, Dr. ing. Radu Big. -   s.l. : Limes, 2007. - [Maramureş]  [Maramureş] : [Editura Fundaţiei CDIMM]

82 p. : fig.

Proiect: Educaţia managerială şi inovarea-o şansă pentru creşterea competitivităţii firmelor româneşti "EMI 2007"

ISBN 978-973-726-260-8

347.77                                                    001.894/.895

1. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

IV 6567 ; 34/N30

 

359. NICOLAE, MARIAN. Tratat de publicitate imobiliară / Conf. univ. dr. Marian Nicolae. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

2 vol.

Note de subsol

ISBN 973-8929-36-9. - ISBN 978-973-8929-36-4

Vol. 1 : Introducere în publicitatea imobiliară - 500 p. - Note de subsol. - Bibliografie selectivă p. 451-475. - ISBN 973-8929-37-7. - ISBN 978-973-8929-37-1

Vol. 2 : Noile cărţi funciare - 856 p. - Note de subsol. - Bibliografie selectivă p. 785-810. - ISBN 973-8929-38-5. - ISBN 978-973-8929-38-8

347.23(035)                           349.418(035)                         347.23:659.1

1. PROPRIETATE IMOBILIARĂ(legi)

III 29161(v.1-2) ; 34/N60

 

360. NICULEASA, MĂDĂLIN. Profesiile liberale : reglementare, doctrină, jurisprudenţă / Mădălin Niculeasa. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

488 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 481-487

ISBN 973-8929-28-8. - ISBN 978-973-8929-28-9

347.96(094)                                                           349.2(094)

331.54:34                                                              34:331.54

1. DREPTUL MUNCII

III 29173 ; 34/N70

 

361. PALADE, CONSTANTIN. Drept civil : Partea generală : Actul juridic civil : Repere pentru seminarii / Dr. Constantin Palade. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

110 p. : sch.

Note bibliografice la sfârşit de capitol

Bibliografie p. 102-106

ISBN 978-973-7794-58-1

347.13(498)(075.8)

1. DREPT CIVIL

II 88093 ; 34/P14

 

362. PALADE, CONSTANTIN. Drept civil : Partea generală / Dr. Constantin Palada. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

2 vol.

ISBN 978-973-7794-52-4

Vol.1 : Instituţii fundamentale - 312 p. - Note de subsol. - ISBN 978-973-7794-53-2

347(498)

1. DREPT CIVIL

II 88091 ; 34/P14

 

363. PALADE, CONSTANTIN. Drept civil : Partea generală : Testa de autoevaluare : Actul juridic civil / Dr. Constantin Palade. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

256 p.

Note bibliografice p. 233-247

Răspunsuri p. 249-256

ISBN 978-973-7794-51-6

347(498)(075.8)                                    347(498)(076)

1. DREPT CIVIL

II 88092 ; 34/P14

 

364. PALADE, CONSTANTIN. Transformări ale politicii şi dreptului în procesul de aderare A României la Uniunea Europeană / Dr. Constantin Palade. -   Tîrgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

192 p. : tab.

Note bibliografice la sfârşit de capitol

Bibliografgie generală p. 183-192

ISBN 978-973-7794-54-0

32(498)                                  34(498)                                  341.217(4)UE

1. UNIUNEA EUROPEANĂ                                             2. ROMÂNIA(politică)

II 88072 ; 34/P

 

365. POP, LIVIU. Drept civil : Drepturile reale principale / Prof. univ. dr. Liviu Pop, lect. univ. Liviu-Marius Harosa. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

392 p.

Note de subsol

ISBN 973-7643-44-5

347.2(498)(075.8)

1. DREPT CIVIL

II 87923 ; 34/P78

 

366. POPA, ION. Tratat privind profesia de magistrat în România / Ion Popa. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

704 p. : tab., fig. - (Tratate).

Note de subsol

Cuvânt înainte p. 5-9

Bibliografie p. 627-652

Anexe p. 653-694

ISBN 978-973-8929-77-7

347.962(498)(035)                                347.963(498)(035)

340.5(498)(035)                                                    082.1 Tratate

1. MAGISTRATURĂ(organizare)

III 29167 ; 34/P79

 

367. POPA, SORANA. Societăţile comerciale : Teorie şi jurisprudenţă. Modele de act constitutiv / Sorana Popa. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

310 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-8929-82-1

347.72(498)(094)

1. DREPT COMERCIAL

II 87913 ; 34/P79

 

368. POPESCU, ANDREI. Dreptul internaţional şi european al muncii / Andrei Popescu. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XXII ; 866 p. - (Master).

La elaborarea lucrării s-a avut în vedere legislaţia adoptată până la data de 1 mai 2008

Abrevieri p. XV-XVI

ISBN 978-973-115-383-4

349.2(100)                                                             349.2(4)UE

351.83:341.12 OIM                                              341.12 OIM:351.83

082.1 Master

1. DREPT INTERNAŢIONAL

2. DREPT EUROPEAN

3. DREPTUL MUNCII

III 29096 ; 34/P81

 

369. Public Policies of the European Union / Angyal Zoltán, Ana Călina Butiu, Aurel Burciu,... ; Asztalos Zsófia, Pákozdy Csaba coordinators. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

266 p. - (Éducation et formation ; European Education for Public Servants - EuPA).

Bibliografie p. 263-266

Anexe p. 257-262

ISBN 978-973-7794-59-8

341.1:061.1 EU                                                     341.217(4):341.1

082.1 Éducation et formation

1. DREPT EUROPEAN

III 29286 ; 34/P98

370. PUHA, ELENA. Filosofie, justiţie şi drept / Elena Puha ; Brânduşa Gorea. -   Târgu-Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2007

173 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-8042-80-3

340.12

1. FILOZOFIA DREPTULUI

II 88137 ; 34/P98

 

371. PUIE, OLIVIU. Reglementări juridice în materia amenajării teritoriului şi a urbanismului : Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă / Lect. univ. drd. asociat Oliviu Puie. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2008

304 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 293-299

ISBN 978-973-127-056-2

347.23/.28(498)(094)                                            349.44(498)(094)

351.778.5(498)(094)                                             711:34(498)(094)

1. DREPT CIVIL(România)

II 87904 ; 34/P98

 

372. RIZOIU, RADU. Garanţii reale mobiliare : legislaţie comentată şi adnotată / Radu Rizoiu. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

756 p.

Note de subsol

Anexe p. 483-745

Anexa 3 este tradusă în limba engleză

ISBN 973-8929-40-7. - ISBN 978-973-8929-40-1

347.22(498)(094)                   347.466/.468(498)(094)

347.768(498)(094)

1. DREPT CIVIL

III 29169 ; 34/R60

 

 

 

 

373. ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legislaţie privind contenciosul administrativ / Adnotări Lucia Uţă. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

254 p. - (Pro Lege).

Note de subsol

Note la sfârşitul unora dintre articole

ISBN 973-8929-52-0. - ISBN 978-973-8929-52-4

342.9(498)(094)                                                    082.1 Pro Lege

1. DREPT ADMINISTRATIV

II 87908 ; 34/R70

 

374. ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. CODURI DE LEGI. Legea privind reforma în domeniul sănătăţii : în vigoare începând cu 1 mai 2006. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

332 p. - (La Zi).

Anexe p.321-332

ISBN 973-655-898-3. - ISBN 978-973-655-898-6

61:349(498)(094)                   349:61(498)(094)

61(498)(094)                                         082.1 La Zi

1. LEGISLAŢIE MEDICALĂ

II 87760 ; 34/R70

 

375. ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. CODURI DE LEGI. Codul penal şi Codul de procedură penală : actualizat iunie 2008. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

492 p. - (La Zi).

Note de subsol

ISBN 978-973-115-386-5

347.9(498)                             343.1(498)                             082.1 La Zi

1. DREPT PENAL

II 87765 ; 34/R70

 

376. ROMIŢAN, CIPRIAN RAUL. Drepturile morale de autor / Dr. Ciprian Raul Romiţan. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

198 p.

Bibliografie selectivă p. 185-198

Carte apărută sub egida Universităţii "Nicolae Titulescu", centrul de cercetări ştiinţifice

ISBN 978-973-8929-76-0

347.78

1. DREPT CIVIL                   2. DREPTUL DE AUTOR

II 87917 ; 34/R71

 

377. SABĂU-POP, IOAN. Drept procesual civil : Proceduri speciale şi executări silite / Prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop, Drd. Eugen Hurubă, Asist. univ. drd. Olimpiu A. Sabău-Pop. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

323 p.

Bibliografie p. 323

Note de subsol

ISBN 978-973-7794-69-7

347.91(498)                                                           347.952(498)

1. DREPT CIVIL

II 88075 ; 34/S11

 

378. SAVU, TIBERIU. Comentariile noului cadru legal privind profesia de avocat : Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată (M. Of. nr. 113 din 6 martie 2001), cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cele aduse prin Legea nr. 201/2004 (M. Of. nr. 483 din 28 mai 2004) şi Legea nr. 255/2004 (M. Of. nr. 559 din 23 iunie 2004) / Tiberiu Savu, Ştefan Naubauer. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2004

208 p. - (Pro Lege).

Note de subsol

Cuvânt înainte p. 5

ISBN 973-8446-06-6

347.965(498)(094)                                082.1 Pro Lege

1. STATUTUL AVOCATULUI ROMÂN

II 87930 ; 34/S30

 

379. STANCU, EMILIAN. Tratat de criminalistică / Prof. univ. dr. Emilian Stancu. - Ediţia a 4-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

742 p. : il., fig., tab. - (Tratate).

Note de subsol

Volum apărut sub egida Universităţii din Bucureşti, Facultatea de Drept

Bibliografie selectivă p. 719-726

ISBN 978-973-127-008-1

343.9(035)                                                             082.1 Tratate

1. DREPT PENAL(criminalistică)

III 29164 ; 34/S76

 

380. ŞTEFĂNESCU, IULIA. Noul Cod al Muncii : Toate explicaţiile şi informaţiile de care aveţi nevoie pentru a aplica legea / Iulia Ştefănescu, Ane Mary Ormenişan, Nicolae Voiculescu Iulia Ştefănescu, Ane Mary Ormenişan, Nicolae Voiculescu ; Editor coordonator : Iulia Ştefănescu. - Ediţia Martie 2008 actualizarea I/IV. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl., 2008

4 vol.

Vol.1 - actualizarea II/IV - [45] p

Vol.1-actualizarea III/IV - [132] p. - Note de subsol

Vol.2 - actualizarea II/IV - [84] p. - Note de subsol

349.2(498)(094.4)

1. CODUL MUNCII(România)

III 28867(v.1-2) ; 34/S82

 

381. TANDIN, TRAIAN. Cei mai odioşi 100 criminali români / Traian Tandin. -   [Bucureşti] : Tritonic, 2008

448 p.

Note bio-bibliografice [1] p.

Cuvânt înainte p. 5-11

ISBN 978-973-733-256-1

343.9(498)(0:82-32)

1. DREPT PENAL(criminalistică)

II 87998 ; 34/T19

 

382. TĂBÂRCĂ, MIHAELA. Excepţiile procesuale în procesul civil / Conf. univ. dr. Mihaela Tăbârcă, Judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

374 p.

Note de subsol

Notă p. 5

Cuvânt înainte p. 7-15

ISBN 973-7643-55-0

347.91/.95(498)

1. DREPT CIVIL

II 87920 ; 34/T11

 

383. ŢICLEA, ALEXANDRU. Tratat de dreptul muncii / Alexandru Ţiclea. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

1056 p. - (Tratate).

Note de subsol

Index alfabetic p. 1017-1021

ISBN 978-973-8929-92-0

349.2(498)(035)                                                    082.1 Tratate

1. DREPTUL MUNCII

III 29165 ; 34/T58

 

384. VĂCĂROIU, DANIELA FLORENTINA. Evoluţia izvoarelor dreptului : Privire specială asupra dreptului roman / Lect. univ. dr. Daniela Florentina Văcăroiu. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

380 p.

Bibliografie p. 357-368

ISBN 973-8929-27-X. - ISBN 978-973-8929-27-2

34(37)                                                                    94(37)

1. DREPT ROMAN

II 87921 ; 34/V11

 

385. VEDINAŞ, VERGINIA. Statutul juridic al funcţionarului public parlamentar / Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

252 p.

Cuvânt înainte p. 7-14

Bibliografie p. 243-248

ISBN 973-8929-62-8. - ISBN 978-973-8929-63-3

342.53:35.08(498)                                 35.08:342.53(498)

1. DREPT PARLAMENTAR(legi)

II 87929 ; 34/V40

386. VEDINAŞ, VERGINIA. Statutul funcţionarului public european / Verginia Vedinaş, Constanţa Călinoiu. - Ediţia a 2-a revizuită şi actualizată. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

418 p. : tab.

Cuvânt înainte p. 9-10

Bibliografie p. 413-417

Note de subsol

ISBN 978-973-127-005-0

342.98(4)UE                                                                         35.08(4)UE

1. DREPT ADMINISTRATIV(Uniunea Europeană)

II 87910 ; 34/V40

 

387. VEDINAŞ, VERGINIA. Deontologia vieţii publice / Verginia Vedinaş. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

392 p.

Note de subsol

Cuvânt înainte p. 5-7

Bibliografie p. 375-387

ISBN 978-973-8929-78-4

347.96                    35.08                      172                         174

1. ETICĂ PROFESIONALĂ

II 87909 ; 34/V40

 

388. VEDINAŞ, VERGINIA. Drept administrativ : curs universitar / Prof. univ. dr. Verginia Vedinaş. - Ediţia a 3-a revăzută şi actualizată. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

490 p.

Note de subsol

Bibliografie selectivă p. 469-480

ISBN 978-973-127-000-5

342.9(498)(075.8)                  35.07(498)(075.8)

352/354(498)(075.8)

1. DREPT ADMINISTRATIV

III 29159 ; 34/V40

 

389. VOICU, MARIN. Introducere în dreptul european / Prof. univ. dr. Marin Voicu. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2007

240 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 237-240

ISBN 978-973-8929-85-2

341.1:061.1 UE                      061.1 UE:341.1                      341.2(4)UE

1. DREPT INTERNAŢIONAL

II 87922 ; 34/V83

 

390. ZĂRIE, IOAN MIRCEA. Structura de stat / Dr. Ioan Mircea Zărie. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

180 p.

Bibliografie p. 165-177

ISBN 973-8929-29-6. - ISBN 978-973-8929-29-6

342.2

1. DREPT PUBLIC

II 87928 ; 34/Z34

 

391. ZIDARU, PETRACHE. Tribunalele militare : Un secol şi jumătate de jurisprudenţă(1852-2000) / Petrache Zidaru. -   Bucureşti : Universul Juridic, 2006

440 p.

Bibliografie selectivă p. 437-439

ISBN 973-7643-30-5

344(498)(091)"1852/2000"                  347.991(498)(091)"1852/2000"

34.096(498)(091)"1852/2000"

1. DREPT PENAL MILITAR

II 87911 ; 34/Z61

35.0/354  Administraţie publică

 

392. BICHICEAN, GHEORGHE. Istoria dreptului românesc : Administraţia publică în Antichitate şi Evul Mediu / Gheorghe Bichicean. -   Târgu-Mures : Editura "Dimitrie Cantemir", 2006

210 p.

Bibliografie p. 207-210

ISBN 973-8042-71-2. - ISBN 978-973-8042-71-1

35.07(498)(091)                                    342.9(498)(091)                                    94(498)

1. ISTORIA DREPTULUI(România)

II 88131 ; 35/B52

393. Education Européenne des Fonctionnaires Publics : Education Européen en Administration Publique "EuPA" / Georgeta Boarescu, Ioan Sabău-Pop, Carmen Bălan,... ; Angela Perucca, Nicola Paparella coordonateurs. -   Miskolc : University Press, 2008

270 p. : graf., fig., sch. - (Éducation et formation ; Education Européennes des Fonctionnaires Publics - EuPA).

Bibliografie la sfârşit de capitol

Note de subsol

Note despre autori p. 269-270

ISBN 978-963-661-809-4

35.084.3(4) UE                                                     35.084.3:37(4) UE

37:35.084.3(4) UE                                 082.1 Éducation et formation

1. FUNCŢIONARI PUBLICI                             2. UNIUNEA EUROPEANĂ

III 29289 ; 35/E19

 

394. TOFAN, DANA APOSTOL. Instituţii administrative europene / Dana Apostol Tofan. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

X ; 246 p. - (Master).

Note de subsol

Prefaţă p.VII-IX

La elaborarea prezentei lucrări s-a folosit material documentar publicat până la data de 1 noiembrie 2006

Bibliografie p.235-244

ISBN 973-115-022-6. - ISBN 978-973-115-022-2

341.217(4)UE:35                   35:341.217(4)UE

342.9(4)UE                            352/354(4)UE                        082.1 Master

1. DREPT ADMINISTRATIV(Uniunea Europeană)

III 29089 ; 35/T69

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

395. BEREKMÉRI ÁRPÁD-RÓBERT. Fegyver alatt : a marosvásárhelyi magyar királyi 27. székely honvéd könnyű hadosztály tisztikara : 1940-1945 / Berekméri Árpád-Róbert.. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2008

289 p.; [31] p. il - (Erdély emlékezete).

Note de subsol

ISBN 978-973-599-301-6

355.486(=511.141-2 Tg Mureş)"194"(092)

355.332(=511.141)(092)                                              929:355.332(=511.141)

355.332(=511.141):929                                               082.1 Erdély emlékezete

1. RĂZBOI MONDIAL(al doilea)

III 29132 ; 355/B47

 

396. ROSETTI, RADU. Istoria artei militare a românilor până la mijlocul veacului al XVII-lea / Generalul Radu Rosetti ; Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Petre Otu. - Ediţie îngrijită. -   Bucureşti : Corint, 2003

536 p. : il., tab. - (Istorie - Opere şi teme fundamentale).

Note p. 517-528

Indice p. 529-536

Note de subsol

ISBN 973-653-565-7

355.48(498)"17"                                   929 Rosetti, Radu

94(498)"17"                                          082.1 Istorie - Opere şi teme fundamentale

1. ARTĂ MILITARĂ(România)(istoria)

II 87740 ; 355/R76

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

397. Asigurări comerciale moderne / Paul Tănăsescu , Cosmin Şerbănescu , Roxana Ionescu.... -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

VIII ; 168 p. - (Oeconomica).

ISBN 978-973-115-270-7

347.764                     368.013                               368.02                           368/369

369.51                       368.914                               082.1 Oeconomica

1. ASIGURĂRI COMERCIALE

 

398. BERSZÁN LÍDIA. Fogyatékosság és családvilágok : A sérült gyermeket nevelő családok életminősége és speciális problémái / Berszán Lídia. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2008

235 p. : tab., graf.

Bibliografie p. 202-214

Anexe p. 215-229

ISBN 978-973-599-299-6

364                         364.2                      342.726-056.26                      376.2/.4

1. EDUCAŢIA COPILULUI CU HANDICAP

II 87879 ; 36/B49

 

399. BICHICEAN, GHEORGHE. Politici publice. Politici sociale / Dr. Gheorghe Bichicean ; Victor Bichicean. -   Târgu-Mures : Editura "Dimitrie Cantemir", 2006

179 p.

Bibliografie p. 177-179

ISBN 973-8042-70-4. - ISBN 978-973-8042-70-4

304.4                                      32.019.5                                 364

1. PROBLEME SOCIALE

II 88132 ; 36/B52

 

400. Celebrating the romanian-american partnership: Development assistance 1990-2007. -   Bucureşti : s.n., [2007]

80 p.

Această carte este realizată pentru Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională(USAID)- Misiunea din România

341.232(73:498)                                    364.013(73:498)

364.014(73:498)                                    364.467(73:498)                             304.3(498)

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

IV 6577 ; 36/C34

 

401. COJOCARU, DANIELA. Copilăria şi construcţia parentalităţii : Asistenţa maternală în România / Daniela Cojocaru. -   [Iaşi] : Polirom, 2008

248 p. : tab., graf., fig. - (Collegium ; Asistenţă socială).

Note bio-bibliografice

Anexă p. 223-230

Bibliografie p. 231-241

Index p. 243-247

ISBN 978-973-46-1167-6

364.442.6-053.2(498)                            364.65-053.2(498)

082.1 Collegium

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

III 29267 ; 36/C61

402. FOUCAULT, MICHEL. Biopolitică şi medicină socială / Michel Foucault ; Traducere şi postfaţă de Ciprian Mihali. -   Cluj : Idea Design & Print, 2003

148 p. - (Panopticon).

Volumul de faţă este o selecţie de texte traduse din: Michel Foucault, Dits et écrits(4 volumes)

Precedat de Maurice Blanchot : Michel Foucault aşa cum mi-l imaginez p.5-19

Postfaţă p. 133-145

ISBN 973-7913-15-9

364.444                                                  316.64

165.75                                                    082.1 Panopticon

1. MEDICINĂ SOCIALĂ

III 29038 ; 36/F84

 

403. GÎLCĂ, COSTEL. Pensii şi alte drepturi de asigurări sociale : Culegere de practică judiciară / Costel Gîlcă. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2008

XX ; 520 p. - (Jurisprudenţă).

Note de subsol

Abrevieri p.XIX-XX

Index p.519-520

ISBN 978-973-115-355-1

369.542/.544                          369.22                                    369.3

367.722                                  082.1 Jurisprudenţă

1. ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

II 87763 ; 36/G57

 

404. POLITIS, ALEXANDROS. Managementul agenţiei de asigurări : Ghid practic / Alexandros Politis ; Traducere de Mădălina Ciura. -   Bucureşti : All Beck, 2001

X ; 156 p. : tab. - (Biblioteca întreprinzătorului).

ISBN 973-655-152-0

368:65                           65:368                             082.1 Biblioteca întreprinzătorului

1. AGENŢIE DE ASIGURĂRI(management)

II 87755 ; 36/P75

 

 

 

405. Sărbătorind parteneriatul româno-american: Asistenţă pentru dezvoltare 1990-2007. -   Bucureşti : s.n., [2007]

80 p.

Această carte este realizată pentru Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucureşti de Agenţia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională(USAID)- Misiunea din România

341.232(73:498)                                    364.013(73:498)

364.014(73:498)                                    364.467(73:498)                            304.3(498)

1. ASISTENŢĂ SOCIALĂ

IV 6578 ; 36/S23

 

406. SFERDIAN, IRINA. Dreptul asigurărilor / Irina Sferdian. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

X ; 422 p. - (Master).

Note de subsol

Abrevieri p. XI-X

Bibliografie selectivă p.409-417

Index p. 418-421

ISBN 978-973-115-247-9

368.013                                  368.1/.2(498)                         368.94(498)

369.26(498)                           368.022                                  082.1 Master

1. ASIGURĂRI SOCIALE(România)

III 29092 ; 36/S51

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

407. Activităţi matematice : 5-7 ani / Carmen Săndulescu, Maruţa Ristoiu(coordonatoare). -   [Piteşti] : Paralela 45, 2007

48 p. : il. - (Hai să învăţăm!).

ISBN 978-973-47-0148-3

087.5                                      371.3:373.24                                          373.24:371.3

372.47                                    082.1 Hai să învăţăm!

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

37/A16

 

408. Activităţi matematice : 3-5 ani / Carmen Săndulescu, Maruţa Ristoiu(coordonatoare). -   [Piteşti] : Paralela 45, 2007

44 p. : il. - (Hai să învăţăm!).

ISBN 978-973-47-0145-2

087.5                                      371.3:373.2                                            373.2:371.3

372.47                                    082.1 Hai să învăţăm!

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

37/A16

 

409. BĂCIUŢ, CODRUŢA. Constelaţia florilor : Album : Clasa a VIII-a A Şcoala Generală Nr. 2, Târgu-Mureş. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

64 p. : il.

ISBN 978-973-1728-57-5

37.015.3

1. ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL

II 87700 ; 37/B13

 

410. BELL, CHIP R.. Manageri şi mentori : Crearea parteneriatelor educaţionale / Chip R. Bell ; Traducere din limba engleză de Marcela-Cristina Guţă. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2008

232 p. - (Profit).

Titl. orig. : Manager as Mentors: Buildind Partnerships for Learning

Prefaţă p. 5-17

Index p. 219-228

ISBN 978-973-669-501-8

65.012.4                                                 65.012.4:371

371:65.012.4                                          082.1 Profit

1. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

III 29228 ; 37/B43

 

411. CARP, CERASELA. Ghidul studentului la drept / Cerasela Carp , Dragoş Panainte. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2006

210 p. - (Cariere).

Anexe p. 188-206

Bibliografie p. 207-209

Note de subsol

ISBN 973-655-874-6

34:378(498)                           378(498):34                           082.1 Cariere

1. ÎNDRUMARE PROFESIONALĂ

II 87764 ; 37/C26

 

412. CERGHIT, IOAN. Sisteme de instruire alternative şi complementare : Structuri, stiluri şi strategii / Ioan Cerghit. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. -   [Iaşi] : Polirom, 2008

400 p. : fig. - (Collegium ; Ştiinţele educaţiei).

Note bio-bibliografice

Cuvânt înainte p. 11-12

Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol

Bibliografie generală p. 391-395

ISBN 978-973-46-1016-7

371.3/.4                                                                 082.1 Collegium

1. PEDAGOGIE ALTERNATIVĂ

III 29268 ; 37/C35

 

413. CHIOREAN, IOAN. Intelectualitatea din Transilvania în epocile premodernă şi modernă : Studii şi articole / Ioan Chiorean. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

530 p. : tab.

Texte în limba maghiară şi limba franceză

Note de subsol

ISBN 978-973-7794-68-0

371.2(498.4)"16/19"                                            316.344.32(498.4)"16/19"

1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ

II 88076 ; 37/C42

 

414. Cunoaşterea mediului : 5-7 ani / Carmen Săndulescu, Maruţa Ristoiu(coordonatoare). -   [Piteşti] : Paralela 45, 2007

44 p. : il. - (Hai să învăţăm!).

ISBN 978-973-47-0149-0

087.5                                      371.3                                      373.24:504

504:373.24                             082.1 Hai să învăţăm!

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

37/C94

 

415. Cunoaşterea mediului : 3-5 ani / Carmen Săndulescu, Maruţa Ristoiu(coordonatoare). -   [Piteşti] : Paralela 45, 2007

40 p. : il. - (Hai să învăţăm!).

ISBN 978-973-47-0146-9

087.5                                      371.3                                      373.24:504

504:373.24                             082.1 Hai să învăţăm!

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

37/C94

 

416. DUMITRU, ALEXANDRINA. Primul an de şcoală / Alexandrina Dumitru , Viorel-George Dumitru. - Ediţia a 2-a, revăzută. -   Piteşti : Paralela 45, 2007

64 p. : il. - (Joc şi joacă).

Bibliografie p. 62

ISBN 978-973-697-864-7

371.382:373.24

371.382:373.3

082.1 Joc şi joacă

1. JOCURI DE COPII

2. METODE DE PREDARE

37/D93

 

417. Educarea limbajului : 5-7 ani / Carmen Săndulescu, Maruţa Ristoiu(coordonatoare). -   [Piteşti] : Paralela 45, 2007

48 p. : il. - (Hai să învăţăm!).

ISBN 978-973-47-0147-6

087.5                                      371.3:373.24                               373.24:371.3

372.46                                    082.1 Hai să învăţăm!

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

37/E19

 

418. Educarea limbajului : 3-5 ani / Carmen Săndulescu, Maruţa Ristoiu(coordonatoare). -   [Piteşti] : Paralela 45, 2007

36 p. : il. - (Hai să învăţăm!).

ISBN 978-973-47-0144-5

087.5                                      371.3:373.2                                            373.2:371.3

372.46                                    082.1 Hai să învăţăm!

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

37/E19

 

 

 

 

419. Educaţie şi comunicare : Lucrări ştiinţifice : Conferinţa cu participare internaţională, Noiembrei 2007, Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş / Coordonator Emilia Albu. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

267 p. : il., tab., graf.

Bibliografie la sfârşit de referat

Note de subsol

37:061.3                                                 061.3:37

316.77:061.3                                          061.3:316.77

1. COMUNICARE SOCIALĂ

III 29290 ; 37/E19

 

420. GRANEL, GÉRARD. Despre universitate / Gérard Granel ; Traducere, cuvînt înainte şi note de adrian T. Sîrbu ; Postfaţă de Claude Karnoouh. -   Cluj : Idea Design & Print, 2002

124 p. - (Panopticon).

Note de subsol

Titl. orig. : De l'Université

Cuvânt înainte p.5-18

Postfaţă p.115-122

ISBN 973-85126-1-1

378.4                                                                  082.1 Panopticon

1. FILOZOFIA CULTURII             2. ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR

III 29051 ; 37/G76

 

421. MADARAS PIROSKA. A Marosvásárhelyi Evang. Reform. Kollégium - Bolyai Farkas líceum története (1944-1990) / Madaras Piroska. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2008

259 p. : tab.

Note de subsol

ISBN 978-973-599-302-3

373.5(498 Târgu Mureş)"1944/1990"

373.5.046.16 Bolyai Farkas

1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ

III 29130 ; 37/M14

 

 

 

422. MOLAN, VASILE. Inspecţia şcolară, componentă a managementului educaţional : pentru inspectori, directori, directori adjuncţi / Vasile Molan. -   [Piteşti] : Paralela 45, 2007

144 p. : fig. - (Universitaria ; Seria Ştiinţele educaţiei).

Note de subsol

Anexe p. 199-136

Bibliografie p. 137-140

ISBN 978-973-697-883-8

37.014.6                                 65.012.4:371                             082.1 Universitaria

1. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL

II 87742 ; 37/M87

 

423. PODAR, TEODOR. Psihologia educaţiei / Teodor Podar. -   Târgu-Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2005

vol.

vol. 1 - 288 p. fig., tab. - Bibliografie p. 283-288

 ISBN 973-8042-65-8

37.013.77                               37.015.3                                 159.922.7

1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ

II 88133 ; 37/P73

 

424. Simpozion Ştiinţific Internaţional "Cercetarea ştiinţifică - o competiţie permanentă". -   Târgu Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2007

2 vol.

ISBN 973-8042-75-5. - ISBN 978-973-8042-75-9

vol. 1 : Secţiunile: Finanţe - Contabilitate -Burse, Bănci - Management marketing - Economie - 438 p. - ISBN 973-8042-76-3. - ISBN 978-973-8042-76-6

vol. 2 : Secţiunile: Drept, Psihologie, Geografie - Istorie - Socio-umane - 448 p. - ISBN 973-8042-77-1. - ISBN 978-973-8042-77-3

061.3                                      378.147.31

III 29328(v. 1-2) ; 37/S58

 

425. SÓFALVI MAGDOLNA. Csicseri borsó : Játékkönyv : gyermekjátékok, népi játékok, népszokások gyűjteménye / Sófalvi Magdolna ; Válogatta és összeállította Sófalvi Magdolna. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2006

132 p. : il., note muz.

Bibliografie p. 125

ISBN 973-599-256-6. - ISBN 978-973-599-256-9

784.67                                    372.3:371.382                                        371.382:372.3

1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

III 29184 ; 37/S66

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

426. CHIVU, IULIAN. Homo moralis : Mari paradigme etice şi etosul românesc / Iulian Chivu. -   Bucureşti : Herald, 2008

320 p. - (Logos).

Note de subsol

Addenda p. 244-298

Bibliografie selectivă p. 299-308

Indice de nume p. 309-315

ISBN 978-973-111-034-9

17.03                      17.022.1                    398(498)                             82:398

398.5:17                 17:398.5                     082.1 Logos

1. FOLCLOR ROMÂNESC

II 87941 ; 39/C46

 

427. DORONDEL, ŞTEFAN. Moartea şi apa : ritualuri funerare, simbolism acvatic şi structura lumii dincolo de imaginarul ţărănesc / Ştefan Dorondel ; Prefaţă de Marianne Mesnil. -   Bucureşti : Paideia, 2004

360 p. : il. - (Colecţia de antropologie ; 5).

Note de subsol

Bibliografie p. 313-345

ISBN 973-596-253-5

393(=135.1)                                           082.1 Colecţia de antropologie

1. OBICEIURI FUNERARE

II 87861 ; 39/D70

 

428. GREER, GERMAINE. Femeia eunuc / Germaine Greer ; Traducere din limba engleză de Sanda Aronescu. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2007

408 p.

Titl. orig. : The Female Eunuch

Note de subsol

Cuvânt înainte la a 21-a ediţie aniversară Paladin p. 7-10

Prefaţă p. 11-24

ISBN 978-973-669-299-4

396                                                                        159.922.1

1. PSIHOLOGIA FEMEII

II 87980 ; 396/G79

 

429. LUPESCU, MIHAI. Din bucătăria ţăranului român / Mihai Lupescu ; Prefaţă de Radu Anton Roman ; Studiu introductiv şi bibliografir de Maria Rafailă ; Postfaţă de Antoaneta Olteanu. -   Bucureşti : Paideia, 2000

224 p. : il. - (Ştiinţe sociale ; Restitutio).

Note de subsol

Note p. 174-191

Notă asupra ediţiei [1] p.

Bibliografie p. 207-222

ISBN 973-8064-41-4

392.81(=135.1)                      394.1(498)                             641.55(498)

642.1(498)                             082.1 Ştiinţe sociale

1. FOLCLOR ROMÂNESC

II 87825 ; 39/L94

 

430. MAZILU, DAN HORIA. Văduvele sau despre istorie la feminin / Dan Horia Mazilu. -   [Iaşi] : Polirom, 2008

552 p.

Note la sfârşitul fiecărei părţi

ISBN 978-973-46-0871-3

391(498)"04/14"                                   393/.396(498)"04/14"

94(100)(498)"04/14"                            929:396(498)"04/14"

173:396(498)"04/14"

1. FEMINISM

III 29271 ; 396/M53

 

431. MESNIL, MARIANNE. Dincolo de Dunăre : Studii de etnologie balcanică / Marianne Mesnil, Assia Popova ; Traducere de Ana Mihăilescu şi Mariana Rădulescu ; Cu o prefaţă de Vintilă Mihăilescu. -   Bucureşti : Paideia, 2007

366 p. : fig.

Note şi bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-596-375-0

39(497)                                  39(498)                                  39(=135.1)

1. OBICEIURI POPULARE

II 87814 ; 39/M60

 

432. PAMFILE, TUDOR. Diavolul învrăjbitor al lumii : după credinţele poporului român / Pamfile, Tudor ; Cuvânt înainte de Nicolae Constantinescu. - Ediţie îngrijită de Antoaneta Olteanu. -   Bucureşti : Paideia, 2001

136 p. : fig. - (Ştiinţe sociale).

Note de subsol

Prefaţă p. 5-15

ISBN 973-596-011-7

398.41(=135.1)                                                     398.2 (=135.1)

821.135.1-91-34                                                    082.1 Ştiinţe sociale

1. FOLCLOR ROMÂNESC(legende)

II 87865 ; 39/P17

 

433. SUIOGAN, DELIA. Simbolica riturilor de trecere / Delia Suiogan. - Bucureşti. -   Paideia : 2006

296 p. - (Colecţia de studii şi eseuri. Serie nouă ; Etnologie).

Note de subsol

Rezumat în limba engleză p. 267-281

Bibliografie p. 282-294

ISBN 973-596-303-5

393(=135.1)                           398.8 (=135.1)                                       821.135.1-143

1. TRADIŢII POPULARE ROMÂNEŞTI

II 87818 ; 39/S94

 

 

 

 

 

 

 

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

434. ATKINS, PETER. Amprenta lui Galileo : Cele 10 mari idei ale ştiinţei / Peter Atkins ; Traducere de Cornelia Rusu şi Mariana Neţ. -   Bucureşti : All, 2008

VIII ; 380 p. : fig.

Titl. orig. : Galileo's Finger. The Ten Great Ideas of Science

Note de subsol

Bibliografie p. 365-368

Idex p. 371-378

ISBN 978-973-571-659-2

52(450)Galilei, G.                  50-051                                    929 Galilei, G.

001.6                                                      001.85

1. GALILEI, GALILEO

2. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

3. OAMENI DE ŞTIINTĂ

III 29143 ; 50/G16A

 

435. HAARBERG, ERLEND. Lappföld : Európa Alaszkája / Erlend Haarberg, Haarberg Orsolya. -   Pécs : Alexandra, 2008

256 p. : il. color

Bibliografie p. 252-253

ISBN 978-963-370-428-8

502.4(480.99)(084)                                               77.04(439)(092)Haarberg Orsolya

77.04(481)(092)Haarberg, Erlend

1. LAPONIA                                                        2. FOTOGRAFII ARTISTICE

V 1948 ; 50/H11

 

436. Mediul înconjurător : Termeni şi expresii uzuale / Gabriel Burlacu, Constantin Silinescu, Vailica Dăescu... Gabriel Burlacu, Constantin Silinescu, Vailica Dăescu.... -   Bucureşti : Paideia, 2003

220 p.

Abrevieri p. 207-214

Bibliografie p. 215

ISBN 973-596-175-X

502(038)          504(038)                          030:504                              030:502

1. MEDIU ÎNCONJURĂTOR                                2. PROTECŢIA MEDIULUI

II 87828 ; 50/M54

 

437. SALWEN, PETER. Galápagos : Az elveszett paradicsom / Peter Salwen ; [Fordította] : Balla Péter. -   Kaposvár : Holló és Társa Könyvkiadó, 1994

192 p. : il. color

ISBN 963-8380-11-X

502.4(866.4)(084)                                 591.9(866.4)(084)

1. INSULELE GALAPAGOS

V 1946 ; 50/S17

51  Matematică

 

438. POLOŢCA, OVIDIU. Lecţii de analiză matematică / Ovidiu Poloţca. -   Târgu Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2007

529 p. : fig.

Bibliografie p. 519-520

Glosar p. 525-529

ISBN 978-973-7794-61-1

517(075.8)

1. ANALIZĂ MATEMATICĂ

III 29296 ; 51/P76

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

439. BOŞ, NICOLAE. Topografie modernă / Prof. dr. ing. Nicolae Boş , conf. dr. ing. Ovidiu Iacobescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2007

542 p. : fig.

Prefaţă p. 3-4

Bibliografie selectivă p. 539-540

ISBN 978-973-115-123-6

528.5                                                                                     528

1. TOPOGRAFIE                                 2. CARTOGRAFIE

3. GEODEZIE                                                       4. INSTRUMENTE GEODEZICE

III 29093 ; 528/B71

 

440. KOVÁCS LÓRÁNT. A földméréstan alapelemei / Kovács Lóránt. -   Târgu Mureş : University Press, 2008

150 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 150

ISBN 978-973-169-014-8

528.425                                                                 528.51/.54

1. TOPOGRAFIE                                 2. TOPOMETRIE

III 29283 ; 528/K78

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

441. CURTICĂPEAN, AUGUSTIN. Chimie bioanorganică : Baze şi principii / Augustin Curticăpean. -   Târgu Mureş : University Press, 2006

206 p. : il., tab.

Bibliografie p. 205-206

ISBN 978-973-7665-33-1

546(075.8)                             546:577                                  577:546

1. CHIMIE BIOANORGANICĂ

IV 6589 ; 54/C95

 

442. FERENCZ LÁSZLÓ. A szerves kémia alapjai / Ferencz László. -   Târgu Mureş : University Press, 2005

339 p. : il., tab., sch.

Anexe p. 319-327

Bibliografie p. 328-330

Index p. 331-339

ISBN 973-7788-64-8

547

1. CHIMIE ORGANICĂ

III 29323 ; 54/F39

 

 

 

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

443. BUCKLEY, BRUCE. A klímakutatás  enciklopédiája : Képes útmutató / Bruce Buckley, Edward J. Hopkins, Richard Whitaker ; Fordította : Goddard Zsuzsanna, Marton Éva ; Szerkeszette : Kertész Edina. -   Budapest : Jószöveg Műhely Kiadó, 2005

304 p. : il. color, tab., graf.

Glosar p. 294-295. - Index p. 296-302

ISBN 963-7052-16-X

551.5(031.021.4)                                                   030:551.5

1. CLIMATOLOGIE                                           2. METEOROLOGIE

III 29082 ; 55/B86

 

444. PELLANT, CHRIS. Kőzetek és ásványok : [Képes ismertető a világ több mint 500 kőzetéről és ásványáról] / Chris Pellant ; Fényképek Harry Taylor ; Fordító : dr. Embey-Isztin Antal. -   Budapest : Taramix, 2008

256 p. : il. color - (Határozó kézikönyvek).

Index p. 252-255. - Glosar p. 250-251

ISBN 978-963-87799-3-9

082.1 Határozó kézikönyvek                             553.2/.6(084)

552.2/.6(084)

1. METALE PREŢIOASE

III 29255 ; 55/P49

57 Biologie

 

445. ALBERT ETELE. Biofizikai ismeretek : Gyógyszerészhallgatóknak / Albert Etele. -   Târgu Mureş : University Press, 2008

161 p. : il., fig., graf., sch.

Bibliogarfie p. 161

ISBN 978-973-7665-95-9

577.3(075.8)

1. BIOFIZICĂ

IV 6588 ; 57/A32

446. CURTICĂPEAN, MANUELA. Biologie celulară şi moleculară / Manuela Curticăpean. -   Târgu Mureş : University Press, 2008

405 p. : il., tab.

Bibliografie p. 401-405

ISBN 978-973-169-006-3

576.3(075.8)                                                          577.2(075.8)

III 29298 ; 57/C95

 

447. HUBBARD, RON L.. Szcientológia : Az ember története : egy emberi lényben található fő események listája és leírása / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, [2007]

231 p. : il.

Glosar p. 171-214

Index p. 215-231

Titl. orig. : A History of Man : A List and Description of the Principal Incidents to be Found in a Human Being

ISBN 978-87-7989-919-3

289.94                                    613.86                                    575.8

1. DIANETICĂ                                                                   2. SCIENTOLOGIE

3. EVOLUŢIA OMULUI

III 29216 ; 57/H91

 

448. HUBBARD, RON L.. Scientology : A History of Man : A List and Description of the Principal Incidents to be Found in a Human Being / L.Ron Hubbard. -   Copenhaga : New Era Publications International ApS, 2007

247 p. : il.

Glosar p. 171-229

Index p. 231-247

Pe copertă subtitlul este : Antediluvian Technology

ISBN 978-87-7989-748-9

289.94                                    613.86                                    575.8

1. DIANETICĂ

2. SCIENTOLOGIE

3. EVOLUŢIA OMULUI

III 29202 ; 57/H91

 

58 Botanică

 

449. ŢIBEA, FLORICA. Atlas şcolar de biologie : Regnul Monera. Regnul Protista. Regnul Ciuperci. Regnul Plante / Florica Ţibea ; Referent ştiinţific prof. univ. dr. Nicolae Toma. -   [Bucureşti] : Editura Didactică şi Pedagogică, 2007

48 p. : il. color - (Primul meu atlas).

ISBN 978-973-30-1945-9

581.1(084.4)                          582.2/.9(084.4)                      082.1 Primul meu atlas

58/T58

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

450. Actualităţi în anestezie şi terapie intensivă : Terapie intensivă. Medicina de urgenţă. Hemobiologie / Sub redacţia : Sanda-Maria Copotoiu, Leonard Azamfirei. -   Târgu Mureş : University Press, 2008

379 p. : il., sch., tab., fig., graf.

Volumul conţine conferinţele prezentate le cel de al 3-lea Curs al Federaţiei Europene de Învăţământ Anestezic (FEEA), Târgu Mureş, 3-5 aprilie 2008

ISBN 978-973-7665-92-8

616-089.5(063)                      616-089-039.76(063)

616-098                                                 612.118

1. TERAPIE INTENSIVĂ

II 88089 ; 61/A16

 

451. BAKTAY ZELKA. A horkolás : Hogyan szabaduljunk meg tőle vagy hogyan éljünk vele? / Dr. Baktay Zelka, dr. Szakács Zoltán. -   Budapest : Dr. Baktay Bt., 2004

198 p. : il.

ISBN 963-214-238-1

616.211-008.4

1. SISTEMUL RESPIRATOR(boli)

II 87689 ; 61/B18

452. BARABÁS-HAJDU ENIKŐ. Atlas de parazitologie = Parazitológia atlasz = Atlas of Parasitology / Barabás-Hajdu Enikő, Fazakas Béla. -   Târgu Mureş : University Press, 2008

215 p. : il. color

Bibliografie p. 214

Index p. 215

ISBN 978-973-169-004-9

616.99                                                    576.8(084.4)

576.89(084.4)                                        615.371(084.4)

1. PARAZITOLOGIE

II 88085 ; 61/B28

 

453. BESTIC, LIZ. Sânii : 100 de sfaturi pentru o viaţă sănătoasă / Liz Bestic , Claire Gillman ; Traducere de Bianca Vasilescu. -   Bucureşti : All, 2008

144 p. : il.

Index p. 142-144

ISBN 978-973-571-794-0

618.19                                    613.71:611.69                                        611.69:613.71

1. PROFILAXIE

II 87890 ; 61/B50

 

454. BIRIŞ, CARMEN. Ocluzologie / Biriş Carmen, Sorin Popşor, Lűring Anamaria. -   Târgu Mureş : University Press, [2007]

280 p. : il. parţial color, tab.

Bibliografie p. 265-278

ISBN 978-973-7665-80-5

616.314-007.272(075.8)

1. OCLUZOLOGIE                                              2. STOMATOLOGIE

IV 6581 ; 61/B54

 

455. BURNEY, LUCY. Hogyan erősítsük meg gyermekünk immunrendszerét? : amit tudni kell az allergiáról, a védőoltásokról, az antibiotikumokról és a táplálkozásról : több mint 160 recepttel / Lucy Burney ; A fotokát Kiss Katalin, Pál Dániel és Pál Tamás készítették. -   s.l. : Excalibur Könyvkiadó, [2008]

228 p. : il. color, tab.

Glosar p. 223-228

ISBN 978-963-928571-2

612.017                                  613.22                                    641.562(083.12)

1. ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ

III 29238 ; 61/B86

 

456. Caiet de curs : Patologie chirurgicală : Anul IV medicină generală / Constantin Copotoiu, Călin Molnar, Cosmin Nicolescu... ; Sub redacţia Prof. Dr. Constantin Copotoiu. -   Târgu Mureş : University Press, [2008]

503 p. : il.

Bibliografie p. 503

ISBN 978-973-7665-94-2

616-089(075.8)

1. CHIRURGIE

IV 6583 ; 61/C12

 

457. Caiet de curs : Chirurgie generală : Anul III asistenţă dentară / Constantin Copotoiu, Călin Molnar, Cosmin Nicolescu... ; Sub redacţia Prof. Dr. Constantin Copotoiu. -   Târgu Mureş : University Press, [2008]

177 p. : il.

Bibliografie p. 177

ISBN 978-973-169-000-1

617.5(075.8)                                                          616-089(075.8)

616-72(075.8)                                                       616.314-089.5(075.8)

IV 6584 ; 61/C12

 

458. Caiet de lucrări practice : Chirurgie generală : Anul III asistenţă dentară / Constantin Copotoiu, Călin Molnar, Cosmin Nicolescu... ; Sub redacţia Prof. Dr. Constantin Copotoiu. -   Târgu Mureş : University Press, [2008]

187 p. : il.

Bibliografie p. 187

ISBN 978-973-7665-96-6

616-89.4/.5(076.5)      616-72(076.5)                   616.314-089.5(076.5)

IV 6585 ; 61/C12

 

459. CAMPBELL, ANTHONY. Spatele : 100 de sfaturi pentru o viaţă sănătoasă / Dr. Anthony Campbell ; Traducere de Bianca Vasilescu. -   Bucureşti : All, 2008

144 p. : il.

Index p. 142-144

ISBN 978-973-571-792-6

611.946                                  615.477.3                               616.711

616.711-002                           616.711-007.5                        616.711-007.53

1. PROFILAXIE

II 87892 ; 61/C17

 

460. CHARLISH, ANNE. Reiki / Anne Charlish, Angela Robertshaw ; Fordította : Szegő Nóra. -   Budapest : Scolar Könyvkiadó, 2005

224 p. : fig., il. color - (Titkok nélkül).

Glosar p. 220

Bibliografie p. 221

Index p. 222-223

ISBN 978-963-9534-35-3

615.851                                                                 615.89

133.2                                                                     082.1 Titkok nélkül

1. MEDICINĂ ALTERNATIVĂ                       2. MEDICINĂ ENERGETICĂ

I 18964 ; 61/C39

 

461. CHOPRA, DEEPAK. Comportamente dependente : Soluţia spirituală / Deepak Chopra ; Traducere de Elena Neculcea. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

178 p. : il. - (Să fii sănătos).

Titl. orig. : Overcoming Addictions. The Spiritual Solution

ISBN 973-669-016-4

159.964.2                               615.851                                  159.97

178.1                                      178.7/.8                                  616.89-008.447

082.1 Să fii sănătos

1. PSIHANALIZĂ                                                              2. PSIHOTERAPIE

II 87971 ; 61/C47

 

462. CHOPRA, DEEPAK. Insomnia : Un program mental şi corporal pentru depăşirea stării de insomnie / Deepak Chopra ; Traducere de Alexandra Borş. -   Bucureşti : Curtea Veche, 2003

182 p. : fig. - (Să fii sănătos).

Titl. orig. : Restful Sleep. The complete mind/body program for overcoming insomnia

ISBN 973-8356-91-1

159.963.273                                                          159.963.2

616.8-009.836.14                                  082.1 Să fii sănătos

1. SĂNĂTATE MINTALĂ                              2. PROCESE PSIHICE

II 87970 ; 61/C47

 

463. COPOTOIU, SANDA-MARIA. Ghid de bună practică în terapia intensivă : Manualul supravieţuirii asistentei de anestezie terapie intensivă : Procedurile Clinicii ATI I Tg. Mureş / Sandra-Maria Copotoiu, Leonard Azamfirei. -   [Târgu Mureş] : [University Press], [2007]

495 p.il., sch., tab.

Anexe p. 461-480

Index p. 481-489

Bibliografie p. 490-495

ISBN 978-973-7665-73-7

616-082                  616-08-039.76                       616-085                  616-089.5

1. TERAPIE INTENSIVĂ                   2. ASISTENŢĂ MEDICALĂ

II 88088 ; 61/C70

 

464. ENCIULESCU, CONSTANTIN. Statica pelvină la femeie / Constantin Enciulescu. -   Târgu Mureş : University Press, 2008

198 p.

Bibliografie p. 185-198

Note de subsol

ISBN 978-973-7665-93-5

618.1

1. GINECOLOGIE

III 29300 ; 61/E52

 

465. FARRER-HALLS, GILL. Az aromaterápia bibliája : Amit az illóolajok használatáról tudni kell / Gill Farrer-Halls ; [Fordította Szabó Kitty. -   [Pécs] : Alexandra, [2008]

400 p. : il. color

Glosar p. 386-389

Index p. 390-399

ISBN 978-963-370-579-7

615.82:665.52/.54                                 665.52/.54:615.82

615.83:665.52/.54                                 665.52/.54:615.83

1. AROMOTERAPIE

I 18983 ; 61/F23

 

466. GOMEZ, JOAN. Digestia : 100 de sfaturi pentru o viaţă sănătoasă / Dr. Joan Gomez ; Traducere de Bianca Vasilescu. -   Bucureşti : All, 2008

144 p. : il.

Index p. 142-144

ISBN 978-973-571-793-3

612.3                                      612.32                                    616-008

616-084                                  616.33                                    616.33-006

1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ

2. PATOLOGIA APARATULUI DIGESTIV

II 87889 ; 61/G69

 

467. A gyógyítás múltjából : Emlékkönyv Spielmann József orvostörténész születésének 90-ik évfordulójára / [Szerkesztette és a szöveget gondozta Spielmann Mihály]. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2008

301 p. : il., tab.

Bibliografie la sfârşitul unor capitole

Note de subsol

Articole în limba româna, franceză germană

Lucrări scrise şi publicate de Dr. Spielmann József p. 271-300

ISBN 978-973-599-296-5

61(092)(082)                                         061.75 Spielmann József, Dr.

1. ISTORIA MEDICINEI

III 29138 ; 61/G99

 

468. HABOR, ADRIAN. Fiziologie (sângele, respiraţia, aparatul cardio-vascular) / Adrian Habor. -   Târgu Mureş : University Press, s.a.

114 p. : il., graf., tab., sch.

Bibliografie p. 111

ISBN 978-973-169-001-8

612(075.8)                             612.1/.2(075.8)                      616.1(075.8)

1. APARATUL CARDIOVASCULAR

IV 6582 ; 61/H11

 

469. Haj-és bőrbetegségek / Szerkesztette : dr. Viktor Sierpina ; Fordította : Borcsa Botond Lajos, Csupor Dezső, Gőgh Nóra,.... -   Budapest : Athenaeum, 2008

288 p. : fig. - (1 panasz 5 gyógymód).

Lexic p. 273-277

Index p. 279-286

ISBN 978-963-9797-31-4

616.5                                      615.89                                                    646.72

646.75                                    082.1 1 panasz 5 gyógymód

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

III 29073 ; 61/H16

 

470. HECSER, L.. Psihiatria şi medicina legală : Elemente corelative / L. Hecser, M. Ardelean, H. Jung. -   Târgu Mureş : University Press, 2008

335 p. : tab.

Bibliografie la sfârşitul unor capitole

ISBN 978-973-7665-69-0

616.89                                                                   340.6

1. PSIHIATRIE                                                    2. MEDICINĂ LEGALĂ

III 29277 ; 61/H42

 

471. HIRTE, MARTIN. Védőoltások pro és kontra : Az oltásokkal kapcsolatos egyéni döntések kézikönyve / Martin Hirte ; Fordította : Simonné Kajsza Krisztina. -   [Budapest] : Medicina Humana Kht., 2005

381 p. : tab.

Bibliografie la sfârşitul capitolelor

Anexe p.368-381

ISBN 978-963-2-194-301

614.47                                                                   615.371

1. VACCINĂRI

II 87684 ; 61/H65

 

472. HORGA, CLAUDIU. Dentogenie şi estetică facială / Claudiu Horga, Mariana Păcurar, Emese Markovicz. -   Târgu Mureş : University Press, [2008]

125 p. : il. parţial color, tab.

Bibliografie p. 120-125

ISBN 978-973-169-005-6

616.314:111.852                          111.852:616.314                              616-74/-77

1. TEHNICĂ DENTARĂ

III 29301 ; 61/H78