0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1. Britannica Yearbook of Science and the Future : 1974 / Helen Hemingway Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1973]

448 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 433-447

ISBN 0-85229-287-2

001(059.3)

001/B83

 

2. Britannica Yearbook of Science and the Future : 1973 / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1972]

448 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 433-447

ISBN 0-85229-276-7

001(059.3)

001/B83

 

3. Britannica Yearbook of Science and the Future : 1972 / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1971]

448 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 434-447

ISBN 0-85229-165-5

001(059.3)

001/B83

 

4. Britannica Yearbook of Science and the Future : 1971 / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1970]

448 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 433-447

ISBN 0-85229-155-8

001(059.3)

001/B83

 

5. Britannica Yearbook of Science and the Future : 1969 / William Benton Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica Inc., [1968]

448 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 437-447

001(059.3)

001/B83

 

6. Találmányok és felfedezések : Képes ismeretterjesztés gyerekeknek / [Szerkesztette Bernáth Józsefné]. -   [Debrecen] : Cahs Könyvkiadó, [2009]

32 p. : il. color - (Fedezzük fel együtt).

ISBN 978-963-9812-23-9

001.894(02.053.2)                                 930.85(02.053.2)

008(02.053.2)                                                        082.1 Fedezzük fel együtt

1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI

2. ISTORIA CULTURII

001/T14

 

7. WALLECHINSKY, DAVID. The People's Almanac / by David Wallechinsky and Irving Wallace. -   Garden City, New York : Doubleday & Company, Inc., 1975

XVIII, 1482 p., [24] pl. il. color : il.

Editori şi colaboratori p. V-VII

Index p. 1447-1481

ISBN 0-385-04186-1. - ISBN 0-385-04060-1

050.9                                                                     001(100)(059)

001/W20

 

 

 

8. Yearbook of Science and the Future : 1977. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1976]

448 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 433-447

ISBN 0-85229-319-4

001(059.3)

001/Y37

 

9. Yearbook of Science and the Future : 1976. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1975]

448 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 433-447

ISBN 0-85229-307-0

001(059.3)

001/Y37

 

10. Yearbook of Science and the Future : 1975. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1974]

448 p. : il. în parte color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Index p. 433-447

ISBN 0-85229-300-3

001(059.3)

001/Y37

 

004  Calculatoare

 

11. BENKŐ TIBORNÉ. Objektum-orientált C++ / Benkő Tiborné, Poppe András ; Társszerző Tóth Bertalan. -   Budapest : ComputerBooks, 2009

IV, 357 p. : il. - (Együtt könnyebb a programozás).

Index p. 353-357

ISBN 963-618-324-4

004.438 C++                                         004.42 C++

519.85                                                   082.1 Együtt könnyebb a programozás

 

1. LIMBAJE DE PROGRAMARE

2. C++

III 29957 ; 004/B45

 

12. GOODY, ROY W.. Laboratory Manual for Intel Microprocessors : Hardware, Software, and Applications : Based on the 8085 and 8086 Microprocessors / Roy W. Goody. -   New York : Glencoe Publishing Company, 1986

X, 241 p. : sch., graf., fig.

ISBN 0-02-801812-5

004.3/.4(076.5)

1. MICROPROCESOARE

004/G69

 

13. KŐHALMI ÉVA. Photoshop CS4 : Alapok és trükkök : angol és magyar változathoz. Színes melléklettel / Kőhalmi Éva, Kőhalmi Mariann Tünde. - 1. kiadás. -   Budapest : ComputerBooks, 2009

[4], IX, 533 p. : il. ; [13] p. il. color

Index p. 535-553

ISBN 978-963-618-359-2

004.42 Photoshop                                                              004.92

1. PROGRAME(calculatoare)

III 29956 ; 004/K68

 

14. O'BRIAN, JAMES A.. Introduction to Information Systems / James A. O'Brien. - 8th Edition. -   Chicago : Irwin, 1997

XXII, 514 p., G-19, I-19 : sch. color, graf. color, fig. color

Glosar p. G-1 - G-19

Index p. I-0 - I-19

ISBN 0-256-20937-5

004

1. INFORMATICĂ

2. SISTEME DE CALCULATOARE

004/O-16

 

 

 

15. O'LEARY, TIMOTHY J.. Computing Essentials : Annual Edition 1998-1999 / Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary. -   Boston : Irwin/McGraw-Hill, Inc., 1998

XVII, 273 p., WI24, YF16, IG26, BG8, G14, I7 : il. color

Glosar p. G1-G14

Index p. I1-I7

ISBN 0-07-561040-X

004

1. CALCULATOARE(hardware)                          2. CALCULATOARE(software)

004/O-42

 

16. O'LEARY, TIMOTHY J.. Computing Essentials : Multimedia Edition 1997-1998 / Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary. -   New York : McGraw-Hill, Inc., 1997

XVII, 303 p., IG20, BG8, G14, I7 : il. color

Glosar p. G1-G14

Index p. I1-I6

ISBN 0-07-913061-5

004

1. CALCULATOARE(hardware)                          2. CALCULATOARE(software)

004/O-42

 

17. O'LEARY, TIMOTHY J.. Microcomputing : Custom Version / Timothy J. O'Leary, Linda I. O'Leary. -   New York : McGraw-Hill, Inc., 1995

L5, WN104, WP184, SS232, DB152, IN48 : il. color

Index , glosar la sf. capitolelor

ISBN 0-07-049086-4. - ISBN 0-07-049087-2

ISBN 0-07-049076-7. - ISBN 0-07-049070-8

004.42

1. WINDOWS 3.1                                                   2. CALCULATOARE(software)

004/O-42

 

18. O'LEARY, TIMOTHY J.. Microsoft Office 7 Professional with Windows 95, Word 7, Excel 7, Access 7, and PowerPoint 7 / Timothy J. O'Leary and Linda I. O'Leary. -   New York : McGraw-Hill, Inc., 1996

WN166, WP224, SS256, DB240, PR152 : il. color

Index , glosar la sf. capitolelor

ISBN 0-07-049054-6. - ISBN 0-07-049104-6

ISBN 0-07-049110-0. - ISBN 0-07-049106-2

004.42

1. WINDOWS 95                                    2. CALCULATOARE(software)

3. MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL

004/O-42

 

19. WALRAND, JEAN. Communication Networks : A First Course / Jean Walrand. -   Burr Ridge, Illinois Engineering : Irwin, 1991

XVI, 460 p. : tab., fig., sch., graf. - (¤The ¤Aksen Associates Series in Electrical and Computer).

Bibliografie p. 443-446

Index p. 447-460

ISBN 0-256-08864-0

004.7

082.1 The Aksen Associates Series in Electrical and Computer Engineering

1. INTERNET                                                                        2. REŢELE(calculatoare)

004/W20

 

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

20. Enciclopedia marilor personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului / Editor Ion Văduvă Poenaru. -   Bucureşti : Geneze, 1999

vol.

vol. 9 : Dimensiunile Vetrei Ţărăneşti - 523 p. il.

ISBN 973-9099-85-7

008(=135.1)(031)                                                  001(=135.1)(031)

030:001(=135.1)                                                                   030:008(=135.1)

1. INVENŢII ŞI DESCOPERIRI

2. CULTURĂ ROMÂNĂ

3. PERSONALITĂŢI

L-008/E52

 

 

 

 

21. Magyar művelődéstörténeti lexikon / Főszerkesztő Kőszeghy Péter. -   Budapest : Balassi Kiadó, 2003

vol.

ISBN 963-506-540-X

vol. 2 : Középkor és kora újkor: Calcagnini-Falkoner - 495 p. il. - ISBN 963-506-540-X. - ISBN 963-506-582-5

vol. 3 : Középkor és kora újkor: falkonéta-halászat - 495 p. il. - ISBN 963-506-540-X. - ISBN 963-506-605-8

vol. 4 : Középkor és kora újkor: halételek-Jordán - 495 p. il. - ISBN 963-506-540-X. - ISBN 963-506-630-9

vol. 5 : Középkor és kora újkor: Jordánszky-kódex-kolostorépítészet - 495 p. il. - ISBN 963-506-540-X. - ISBN 963-506-659-7

vol. 6 : Középkor és kora újkor: kolostorhálózat-Lestyán - 495 p. il. - ISBN 963-506-540-X. - ISBN 963-506-684-8

008(=511.141)(091)(031)                                                     930.85(=511.141)(031)

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI

L-008/M15

 

22. The National Purpose Reconsidered / Dona Baron, Editor. -   New York : Columbia University Press, 1978

XVI, 139 p.

Prefaţă p. IX-XIV

Note la sf. capitolelor

ISBN 0-231-04472-0

008(73)

1. STATELE UNITE ALE AMERICII

2. CIVILIZAŢIE AMERICANĂ

008/N26

 

23. Reghinul cultural : Studii şi articole. Vol. 9 / Coordonator Prof. Marin Şara. -   Reghin : Biblioteca Municipală "Petru Maior", 2009

506 p. : il., tab.

ISBN 978-973-0-06035-5

008(498.4 Reghin)                                               930.85(498.4 Reghin)

929:008(498.4 Reghin)                                        94(498.4 Reghin)

1. REGHIN(istorie)

2. ISTORIE(Reghin)

II 89560 ; 008/R39

01   Bibliografie. Cataloage

 

24. BANCIU, PAUL EUGEN. Timişoara literară : Uniunea Scriitorilor din România-Filiala Timişoara : Dicţionar biobibliografic / Paul Eugen Banciu, Aquilina Birăescu ; cu o postfaţă de Cornel Ungureanu. - Ediţia a 2-a. -   Timişoara : Editura Marineasa, 2008

253 p. : foto.

Lucrare editată sub egida Bibliotecii Judeţene Timiş

Index de nume p. 244-252

Bibliografie p. 253

ISBN 978-973-631-450-6

016:929(038)                                                                        03:929(498 Timişoara)

821.135.1.09

1. DICŢIONAR BIBLIOGRAFIC

L-01/B26

 

25. Carte străină veche în Biblioteca Judeţeană Timiş: secolul al XVI-lea : Catalog / redactare Carina Galiş. -   Timişoara : Marineasa, 2007

111 p. : il.

Bibliografie p. 81

ISBN 978-973-631-384-4

016:002.2"16"                                                                      82.09"16"(01)

1. CARTE STRĂINĂ                                                         2. CARTE VECHE                              

II 89554 ; 01/C27

 

26. Carte străină veche în Biblioteca Judeţeană Timiş: secolul al XVII-lea : Catalog / redactare Carina Galiş. -   Timişoara : Marineasa, 2008

235 p.

Bibliografie p. 200

ISBN 978-973-631-484-1

016:002.2"16"                                                                      82.09"16"(01)

1. CARTE STRĂINĂ                                                         2. CARTE VECHE

II 89555 ; 01/C27

 

27. Carte străină veche în Biblioteca Judeţeană Timiş: secolul al XVIII-lea : Catalog / redactare Carina Galiş. -   Timişoara : Marineasa, 2009

vol.

ISBN 978-973-631-564-0

Partea I : (1701-1750) - 263 p. - Bibliografie p. 6

ISBN 978-973-631-564-0

016:002.2"17"                                                                      82.09"17"(01)

1. CARTE STRĂINĂ                                                         2. CARTE VECHE

II 89556 ; 01/C27

 

28. MARGEA, LIGIA. Contribuţii la bibliografia locală arădeană : Apariţii editoriale 2007-2008 / Ligia Margea. -   Arad : Editura Nigredo, 2009

95 p. : il.

Volum editat în colaborare cu Biblioteca Judeţeană "A.D. Xenopol" Arad

ISBN 978-973-88705-5-0

015(498.4-35 Arad)

1. BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Arad, Judeţul)

IV 6768 ; 01/M36

 

02   Biblioteconomie

 

29. A fost odată ca niciodată la...Bata : Mărturii de la o tabără de creaţie = Once upon a time at...Bata: Testimonial of a workshop. -   Arad : Editura Nigredo, 2009

112 p. : il. color

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Judeţene "A.D.Xenopol" Arad

ISBN 978-973-88705-2-9

061.9:027.5(498 Arad)

027.5(498 Arad)

1. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "A.D. XENOPOL" ARAD

2. TABĂRĂ DE CREAŢIE

II 89543 ; 02/A10

 

 

 

30. Egyetemi Könyvtárak Magyarországon / Szerkesztette : Szögi László. -   Budapest : Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, 2008

175 p. : il. color

ISBN 978-963-06-6345-8

027.7(439)

1. BIBLIOTECI UNIVERSITARE                                     2. BIBLIOTECI(Ungaria)

III 29993 ; 02/E27

 

31. ENYEDI ISTVÁN. Nemzeti, egyházi kincsünk : A szatmárnémeti ferencesek könyvtára / Enyedi István, Stier Gyula. -   Szatmárnémeti : Profundis, 2009

270 p. : il. parţial color, h.

Glosar p. 243-244

ISBN 978-973-1979-04-5

027:271.3(498.4 Satu Mare)                                           271.3:027(498.4 Satu Mare)

021(498.4 Satu Mare)

1. ORDINUL FRANCISCANILOR

2. BIBLIOTECA FRANCISCANĂ(Satu Mare)

III 29930 ; 02/E58

 

32. MOLDOVAN, LILIANA. Indiscreţii în bibliotecă : Antologie de studii şi eseuri / Liliana Moldovan ; Text înfrijit şi prefaţat de Nicolae Băciuţ ; Postfaţă de Doina Popa. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

390 p.

ISBN 978-606-546-036-2

821.135.1-4(047.53)                              028(082)                 02(082)

1. BIBLIOTECONOMIE

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

3. HERMENEUTICĂ FILOZOFICĂ

4. HERMENEUTICA LECTURII

5. FILOZOFIA LECTURII

6. BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ MUREŞ

II 89649 ; 02/M87

 

 

 

 

33. Momente din istoria lecturii publice : Simpozionul bienal naţional cu participare internaţională: Ediţia a II-a Arad, 22-25 septembrie 2008. -   [Arad] : Nigredo, [2009]

148 p. : il.

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Judeţene "A. D. Xenopol" Arad

ISBN 2066-9941

027.53(498)(063)

1. BIBLIOTECA JUDŢEANĂ "A.D.XENOPOL" ARAD

II 89545 ; 02/M88

 

030 Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

34. Britannica Junior Encyclopaedia : For Boys and Girls. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1975]

vol.

ISBN 0-85229-302-X

Vol. 1 : A-Angola - 320 p. il. în parte color, fig. - Prefaţă p. 5. - Editori şi autori p. 8-27. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 10 : Goths-Holy Grail - 2881-3200 p. il. în parte color, fig., h., pl. color. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 2 : Animal-Bacon - 321-640 p. il. în parte color, fig. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 3 : Bacteria-Books - 641-960 p. il. în parte color, fig., h., pl. color. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 4 : Boomerang-Canoe - 961-1280 p. il. în parte color, fig., h., pl. color. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 5 : Canterbury-Clothing - 1281-1600 p. il. în parte color, fig., h., pl. color. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 6 : Clothing, Modern-Daniel - 1601-1920 p. il. în parte color, fig., h., pl. color. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 7 : Dante-Enamel - 1921-2240 p. il. în parte color, fig., h., pl. color. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 8 : Encyclopaedia-Folk Song - 2241-2560 p. il. în parte color, fig., h., pl. color. - ISBN 0-85229-302-X

Vol. 9 : Folk Tale-Gospels - 2561-2880 p. il. în parte color, fig., h., pl. color. - ISBN 0-85229-302-X

030=111(0.053.2)

L-030/B83

 

35. Collier's Encyclopedia : with Bibliography and Index / William D. Halsey, Editorial Director ; Emanuel Friedman, Editor in Chief. -   New York : Macmillan Educational Corporation, [1980]. - London  London : P. F. Collier, Inc.

24 vol.

Vol. 2 : Amen to Artillery - 739 p. pl. colorate, il., h

Vol. 4 : Begonia to Burmese - 762 p. pl. colorate, il., h

Vol. 6 : Charny to Colonie - 762 p. pl. colorate, il., h

Vol. 7 : Colonna to Decatur - 772 p. pl. colorate, il., h

Vol. 11 : Germanium to Heath Hen - 760 p. pl. colorate, il., h

Vol. 17 : Music to Numazu - 760 p. pl. colorate, il., h

Vol. 18 : Number to Phrygia - 766 p. pl. colorate, il., h

Vol. 20 : Renner to Sibelius - 714 p. pl. colorate, il., h

Vol. 21 : ©ibenik to Sylacauga - 716 p. pl. colorate, il., h

Vol. 23 : USA to Zwingli - 786 p. pl. colorate, il., h

030=111

L-030/C62

 

36. Encyclopaedia Britannica : A New Survey of Universal Knowledge / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., [1960]

24 vol.

Volume 1 : A to Annoy - CLXXXIV, 1024 p. pl. colorate, il., fig., tab., h. - Prefaţă p. VII

Volume 2 : Annual Register to Baltic Sea - 1014 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 3 : Baltimore to Brăila - 1017 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 4 : Brain to Casting - 986 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 5 : Cast-Iron to Cole - 961 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 6 : Colebrooke to Damascius - 998 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 7 : Damascus to Education in Animals - 995 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 8 : Edward to Extract - 1001 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 9 : Extraction to Gambrinus - 1000 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 10 : Game Birds to Gun Metal - 987 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 11 : Gunnery to Hydroxylamine - 997 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 12 : Hydrozoa to Jeremy, Epistle of - 1005 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 13 : Jerez de la Frontera to Liberty Party - 1009 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 14 : Libido to Mary, Duchess of Burgundy - 1006 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 15 : Maryborough to Mushet Steel - 997 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 16 : Mushroom to Ozonides - 1003 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 17 : P to Plant Quarantine - 1020 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 18 : Plants to Raymund of Tripoli - 1003 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 19 : Raynal to Sarraut - 1001 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 20 : Sarsaparilla to Sorcery - 1006 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 21 : Sordello to Texas - 991 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 22 : Textile to Vascular System - 997 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 23 : Vase to Zygote - 999 p. pl. colorate, il., fig., tab., h

Volume 24 : Index to Volumes 1 to 23. Atlas, Index to Atlas - 582, [67] pl. colorate, 64 p. tab., h

030(410)

L-030/E52

 

37. The Encyclopedia Americana : The International Reference Work. -   New York : Americana Corporation, [1960]

30 vol.

Lucrarea a fost publicată prima dată în 1829

Vol. 2 : Annuity-Azzubeydi - 693 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 3 : B-Bird's Foot - 739 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 4 : Birds of Paradise-Bulfinch - 722 p. pl. colorate, il.,h., tab., fig.

Vol. 5 : Bulgaria-Castanos - 715 p. pl. colorate, il.,h., tab., fig.

Vol. 6 : Caste-Civil Law - 735 p. pl. colorate, il.,h., tab., fig.

Vol. 7 : Civil List-Coronium - 722 p. pl. colorate, il.,h., tab., fig.

Vol. 8 : Corot-Deseronto - 720 p. pl. colorate, il.,h., tab., fig.

Vol. 9 : Desert-Egret - 732 p. pl. colorate, il.,h., tab., fig.

Vol. 10 : Egusquiza-Falsetto - 736 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 11 : Falstaff-Francken - 762 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 12 : Franco-Goethals - 752 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 13 : Goethe-Haw - 767 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 14 : Hawaii-Index of Refraction - 753 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 15 : India-Jeffers - 772 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 16 : Jefferson, Charles E.-Latin - 785 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 17 : Latin America-Lytton - 894 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 18 : M-Mexico - 838 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 19 : Meyer-Naval Rank - 810 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 20 : Naval Reserve-Orleans - 874 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 21 : Orley-Photographic Apparatus - 810 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 22 : Photography-Pumpkin - 800 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 23 : Pumps-Russellville - 788 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 24 : Russia-Silius - 812 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 25 : Silk-Sulphovinic Acid - 824 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 26 : Sulphur-Tramways, Aerial - 761 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 27 : Trance-Venial Sin - 736 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 29 : Wasps-Zymotic Disease - 743 p. pl. colorate, il., h., tab., fig.

Vol. 30 : Index - XIV, 812, VIII p.

030=111

L-030/E52

 

38. New Age Encyclopedia. -   s.l. : Lexicon Publications, Inc., 1979

20 vol.

Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International"

ISBN 0-7172-0710-2

Volume 1 : A-Aristotle - VI, 596 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - Prefaţă p. IV-V. - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 2 : Arithmetic-Bickell - 576 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 3 : Bicycle-Canaanites - 552 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 4 : Canada-Colbert - 552 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 5 : Colborne-Dice - 584 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 6 : Dickens-Exploration - 608 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 7 : Explosives-Ghana - 608 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 8 : Ghats-Housefly - 560 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 9 : House Plants-Jersey City - 584 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 10 : Jerusalem-Lind - 584 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 11 : Lindbergh-Metronome - 576 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 12 : Metropolitan-Nevada - 576 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 13 : Neva River-Pakistan - 576 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 14 : Palaestra-Pragmatism - 584 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 15 : Prague-Roy - 584 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 16 : Royal Ballet-Sofia - 592 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 17 : Softball-Tenrec - 600 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 18 : Tense-Valery - 576 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 19 : Valhalla-Zyzzyva - 608 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

Volume 20 : Index - 425 p. - Lucrarea a mai fost publicată şi sub titlul "Encyclopedia International". - ISBN 0-7172-0710-2

030=111

L-030/N56

 

39. Young Students Encyclopedia. -   s.l. : [Xerox Corporation], [1972]. - s.l.  s.l. : [Funk & Wagnalls, Inc.]

15 vol.

Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 1 : Aardvark-Apollo - 176 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader". - Lista editorilor p. 3. - Prefaţă p. 4-6. - Lista colaboratorilor şi consultanţilor p. 7-8

Vol. 2 : Appalachian-Borneo - 176-348 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 3 : Boston-Churchill - 348-520 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 4 : Cibola-Delta - 520-692 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 5 : Democracy-Famous Alphabet - 692-864 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 6 : Faraday-Golf - 864-1036 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 7 : Gorgon-Indian Wars - 1036-1208 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 9 : Literature-Missouri - 1380-1552 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 10 : Model Making-Nyasaland - 1552-1724 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 11 : Oakley-Posture - 1724-1896 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 12 : Potter-Schwitzer - 1896-2068 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 13 : Science-Subway - 2068-2240 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 14 : Sudan-Voting - 2240-2412 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader"

Vol. 15 : Wagner, Richard-Zoology. Index - 2412-2600 p. il. în parte color, h., tab. - Lucrare pregătită împreună cu echipa de la "My Weekly Reader". - Index p. 2518-2600

030=111(0.057.87)

L-030/Y70

 

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

40. OPRIŞ, IOAN. Cinci destine muzeografice / Ioan Opriş. -   Bucureşti : Oscar Print, 2009

191 p. : il., facsimil

Indice de nume p. 188-191

ISBN 978-973-668-226-1

069.01(498)                              069.63:929(498)                 929:069.63(498)

1. MUZEOGRAFIE                2. MUZEOLOGIE

II 89553 ; 06/O-66

 

41. OPRIŞ, IOAN. Donaţii şi donatori / Ioan Opriş. - Ediţia a 2-a. -   [Bucureşti] : Oscar Print, 2007

222 p. : il.

ISBN 973-668-079-7

069.5(498)

1. MUZEOGRAFIE                                             2. PATRIMONIU CULTURAL

3. COLECŢII DE ARTĂ                                     4. COLECŢII SPECIALE

II 89548 ; 06/O-66

 

42. OPRIŞ, IOAN. Transmuseographia / Ioan Opriş. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : Oscar Print, 2003

614 p. : il.

Indice p. 587-613

ISBN 973-9264-75-1

069.01

1. MUZEOGRAFIE                                             2. MUZEOLOGIE

III 29937 ; 06/O-66

 

 

 

 

087.5  Publicaţii pentru copii

 

43. ŞANDRU, GABRIELA. Fruit-Mania : Colouring book. Activity Pages / Gabriela Şandru. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

20 p. : fig.

ISBN 978-606-546-029-4

087.5

1. CĂRŢI PENTRU COPII                 2. CARTE DE COLORAT

087.5/S19

 

44. ŞANDRU, GABRIELA. Fun on the Farm : Colouring book / Gabriela Şandru. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

20 p. : fig.

ISBN 978-606-546-031-7

087.5

1. CĂRŢI PENTRU COPII                 2. CARTE DE COLORAT

087.5/S19

 

45. ŞANDRU, GABRIELA. Fun on the Road : Colouring book / Gabriela Şandru. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

20 p. : fig.

ISBN 978-606-546-032-4

087.5

1. CĂRŢI PENTRU COPII                 2. CARTE DE COLORAT

087.5/S19

 

46. ŞANDRU, GABRIELA. Fun on the Zoo : Colouring book / Gabriela Şandru. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

20 p. : fig.

ISBN 978-606-546-030-0

087.5

1. CĂRŢI PENTRU COPII                 2. CARTE DE COLORAT

087.5/S19

 

 

47. ŞANDRU, GABRIELA. Noah's Ark : Colouring book / Gabriela Şandru. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

24 p. : fig.

ISBN 978-606-546-033-1

087.5

1. CĂRŢI PENTRU COPII                 2. CARTE DE COLORAT

087.5/S19

 

48. ŞANDRU, GABRIELA. Veggies, please! : Colouring book. Activity Pages / Gabriela Şandru. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

20 p. : fig.

ISBN 978-606-546-034-8

087.5

1. CĂRŢI PENTRU COPII                 2. CARTE DE COLORAT

087.5/S19

 

1   FILOSOFIE

 

49. BURGER, RONNA. The "Phaedo" : A Platonic Labyrinth / Ronna Burger. -   New Haven : Yale University Press, [1984]. - London  London :

X, 288 p.

Note p. 218-275

Bibliografie p. 276-281

Index p. 283-288

ISBN 0-300-03163-7

14(38) Platon                                                                       141.131

1. SISTEME FILOZOFICE(Grecia antică)                       2. PLATONISM

1/P70B

 

50. KIERKEGAARD, SO. "Christian Discourses" and "The Lilies of the Field" and "Three Discourses at the Communion on Fridays" / by SoKierkegaard ; Translated with an Introduction by Walter Lowrie. - Princeton, New Jersey : Princeton University Press, [1974]

XVIII, 390 p. - (Philosophy).

Prefaţă p. V-VIII

Index p. 387-389

ISBN 0-691-01973-8

141.32                                    211                                         082.1 Philosophy

1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ

1/K42

 

51. REVENGA, JUAN JOSÉ. Lumi oculte : O călătorie iniţiatică printre vrăji, santería afro-cubaneză şi voodoo / [Juan José Revenga] ; [Traducere şi adaptare Ioana Ionescu]. -   [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2008]

267 p. - (Bestseller Internaţional).

ISBN 978-973-675-444-9

133.2                                                                     291.21

291.33                                                                   082.1 Bestseller Internaţional

1. SANTERÍA(afro-cubaneză)                          2. VOODOO

3. CREDINŢĂ ŞI CULTURĂ                            4. CREDINŢE TRIBALE

5. OCULTISM                                                     6. VRĂJITORIE

II 89507 ; 133/R49

 

159.9   Psihologie

 

52. AUN WEOR, SAMAEL. Psihologie revoluţionară / Samael Aun Weor. -   s.l. : Ageac, [2005]

114 p. : il.

ISBN 973-7909-93-0

159.923                                                                 159.922

1. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ                      2. PSIHOLOGIE GENETICĂ

II 89502 ; 159.9/A92

 

53. COUDERT, JO. Advice from a Failure / by Jo Coudert. -   New York : Stein and Day Publishers, [1965]

280 p.

159.9.019.4                            159.922/.923                          159.942

1. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

2. PSIHOLOGIE ANALITICĂ

3. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

4. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

159.9/C80

 

54. ERIKSON, ERIK H.. Life History and the Historical Moment / Erik H. Erikson. -   New York : W. W. Norton & Company Inc., [1975]

283 p. - (Psychology).

Prefaţă p. 9-11

Note p. 267-270

Index p. 271-283

ISBN 0-393-01103-8

159.964.2                               159.923                                  082.1 Psychology

1. PSIHOLOGIE INDIVIDUALĂ                                      2. PROCESE PSIHICE

159.9/E67

 

55. GARDNER, RICHARD A.. The Parents Book About Divorce / Richard A. Gardner. -   New York : Bantam Books, [1980]. - London  London :

XVI, 432 p. - (Family Living).

Index p. 416-431

ISBN 0-553-14783-8

159.9.019.4                            159.942                                  173.5

265.51                                    316.47                                    082.1 Family Living

1. PSIHOLOGIA REACŢIILOR

2. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

2. MORALA FAMILIEI

159.9/G19

 

56. GORDON, DAVID COLE. Overcoming the Fear of Death / David Cole Gordon. -   Baltimore, Maryland : Penguin Books Inc, [1972]

120 p. - (Pelican Books).

ISBN 0-1402-1527-1

128                                                                        159.9.016.1

159.942                                                                 082.1 Pelican Books

1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR                          . PSIHOLOGIA MORŢII

3. PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR

159.9/G70

57. Handbook of Cross-Cultural Psychology / Edited by Harry C. Triandis. -   Boston : Allyn and Bacon, Inc., [1980-1981]

vol.

Volume 1 : Perspectives - XXII, 392 p. fig., tab. - Prefaţă p. IX-XV. - Note biografice p. XVII-XXI. - Note şi bibliografie la sf. capitolelor. - Index de nume p. 373-383. - ISBN 0-205-06497-3

Volume 2 : Methodology - XXVI, 546 p. - Prefaţă p. IX-XV. - Note biografice p. XVII-XXV. - Note şi bibliografie la sf. capitolelor. - Index de nume p. 523-536. - ISBN 0-205-06498-1

Volume 3 : Basic Processes - XXVI, 383 p. tab., fig. - Prefaţă p. XIII-XIX. - Note biografice p. XXI-XXIII. - Note şi bibliografie la sf. capitolelor. - Index de nume p. 363-374. - ISBN 0-205-06499-X

Volume 4 : Developmental Psychology - XX, 492 p. tab., fig. - Prefaţă p. IX-XV. - Note biografice p. XVI-XX. - Note şi bibliografie la sf. capitolelor. - Index de nume p. 472-486. - ISBN 0-205-06500-7

Volume 5 : Social Psychology - XXII, 414 p. tab., fig. - Prefaţă p. IX-XV. - Note biografice p. XVII-XXI. - Note şi bibliografie la sf. capitolelor. - Index de nume p. 395-406. - ISBN 0-205-06501-5

Volume 6 : Psychopathology - XX, 370 p. tab., fig. - Prefaţă p. IX-XV. - Note biografice p. XVII-XX. - Note şi bibliografie la sf. capitolelor. - Index de nume p. 351-362. - ISBN 0-205-06497-3

159.9(035)                                                             616.89(035)

1. PSIHOLOGIA SOCIALĂ                              2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

3. PSIHOPATOLOGIE                                       4. PSIHOLOGIA RELAŢIILOR

5. PSIHANALIZĂ                                              6. PSIHOLOGIE EVOLUTIVĂ

7. PSIHOLOGIA COMPORTAMENTULUI

159.9/H22

 

58. LAHEY, BENJAMIN B.. Psychology : An introduction / Benjamin B. Lahey. - 5th Edition. -   Madison, Wisconsin : Brown & Benchmark Publishers, [1995]

XXXIII, 740 p. : il. color, graf., anexă detaşabila

Glosar p. 692-703

Bibliografie p. 704-722

Index p. 726-740

Anexă detaşabila : Psychology : An introduction : Practice Tests

ISBN 0-697-14520-4

159.9

1. PSIHOLOGIE

159.9/L15

 

59. LAHEY, BENJAMIN B.. Student Stady Guid : Psychology : An introduction / Benjamin B. Lahey, Prepared by Steven A. Schneider. - 5th Edition. -   Madison, Wisconsin : Brown & Benchmark Publishers, [1995]

VIII, 249 p. : tab.

ISBN 0-697-14521-2

159.9((076.1)

1. PSIHOLOGIE(teste)

159.9/L15

 

60. LIICEANU, AURORA. Valurile, smintelile, păcatele : Psihologiile românilor de azi / Aurora Liiceanu. -   Bucureşti : Nemira, 1998

232 p. - (Societatea politică).

ISBN 973-569-208-2

394(=135.1)"19"                                                  159.922.4(=135.1)"19"

082.1 Societatea politică

1. PSIHOLOGIA POPORULUI ROMÂN

II 73353 ; 159.9/L61

 

61. MALTZ, MAXWELL. The Search for Self-Respect / by Maxwell Maltz. -   New York : Grosset & Dunlap, [1973]

250 p.

ISBN 0-448-01293-6

159.923                                                                 159.942

159.947.2                                                              17.02

1. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

2. PSIHOLOGIA SENTIMENTELOR

3. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

4. VOINŢĂ

159.9/M19

 

62. MASLOW, ABRAHAM H.. Motivation and Personality / Abraham H. Maslow. - 2nd Edition. -   New York : Harper & Row, Publishers, [1970]

XXX, 370 p.

Prefaţă p. IX-XXVII

Bibliografie p. 329-353

Index de nume p. 355-359

Index de subiecte p. 360-369

159.922.23                                                            159.923.2

159.964.21                                                            159.947.5

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

2. PSIHOLOGIA EMOŢIILOR

159.9/M45

 

63. PAŞCA, MARIA DORINA. Psihologie pastorală (II) : "Logosul" terapeutic - Cuvântul ca identitate psiho-pastorală - / Psih. dr. Maria Dorina Paşca , preot dr. Toefil Tia. -   Alba-Iulia : Reîntregirea, 2009

351 p. - (Pastorală Misionară/Misiologie Pastorală ; 17).

Prefaţă p. 11-14

Bibliografie p. 337-351

ISBN 978-606-509-064-4

159.9:241                                                                              241:159.9

082.1 Pastorală Misionară/Misiologie Pastorală

1. TEOLOGIE MORALĂ

2. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

II 89530 ; 159.9/P39

 

64. Simbologie Onirică. -   s.l. : Ageac, [2006]

120 p.

Termenii care se regăsesc în acest dicţionar, aparţin doctrinei gnostice, lăsată umanităţii de către V.M. Samael Aun Weor în operele sale

ISBN 973-8089-30-1

159.963.38(03)                                                      133.4(03)

1. SIMBOLISTICĂ                                             2. DICŢIONAR DE SIMBOLURI

5. INTERPRETAREA VISELOR                       6. OCULTISM

II 89501 ; 159.9/S56

 

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

65. BERGMANN, MERRIE. Solutions to Selected Exercises in the Logic Book / Merrie Bergmann, James Moor, Jack Nelson. - 2nd Edition. -   New York : McGraw-Hill, Inc., 1990

251 p.

ISBN 0-07-004940-8

164

1. LOGICĂ

16/B47

 

66. MAZILU, NICOLAE. Principiile evanghelice ale filozofiei naturale / Nicolae Mazilu, Mircea Porumbreanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

223 p. - (Restauratio).

Bibliografie p. 192-197

Anexe p. 198-223

ISBN 978-973-726-434-3

165                                         001.53                                    082.1 Restauratio

1. GNOSEOLOGIE                                                              2. EPISTEMOLOGIE

3. TEORIA CUNOAŞTERII                                              4. TEORII ŞTIINŢIFICE

5. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

II 89600 ; 16/M53

 

17   Morală. Etică

 

67. FRUNZĂ, MIHAELA. Tematizări în eticile aplicate : Perspective feministe / Mihaela Frunză. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

168 p. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-440-4

17.0                                        396                                         082.1 Paradigme

1. FEMINISM

II 89645 ; 17/F94

 

68. GREIMAS, ALGIRDAS JULIEN. Semiotica pasiunilor : De la stările lucrurilor la stările sufletului / Algirdas Julien Greims, Jacques Fontanille ; Traducere de Mădălina Lascu şi Rodica Paliga. - Ediţie îngrijită de Dorin Paliga. -   Bucureşti : Scripta, 1997

287 p.

ISBN 973-9161-37-5

17.034.1                                                                                81'22                                     

165.212                                                                                 179.8

1. SEMIOTICĂ                                                                   2. CUNOAŞTERE

3. ETICA SENTIMENTULUI

II 89655 ; 17/G78

 

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

69. AUN WEOR, SAMAEL. Cartea morţilor ; Dincolo de moarte / Samael Aun Weor. -   s.l. : Ageac, [2006]

117 p. : il.

ISBN 973-7907-94-9

128                                                                                        236.1

1. NATURA MORŢII                                                        2. ESCATOLOGIE

II 89204 ; 2/A92

 

70. AUN WEOR, SAMAEL. Da, Există Infern...Da, Există Diavol...Da, Există Karma... / Samael Aun Weor. -   s.l. : Ageac, [2008]

402 p. : il.

ISBN 978-973-88767-5-0

236.4

1. ESCATOLOGIE

II 89500 ; 2/A92

 

71. BENGEAN, FLORIN. Fapte de răsunet / Florin Bengean. -   Târgu-Mureş : Mentor, 2009

264 p.

ISBN 978-973-599-376-4

241.1                                      291.61(0:82-92)                                                    253

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania)

3. TEOLOGIE MORALĂ

4. VINDECARE SPIRITUALĂ

II 89533d ; 2/B44

 

 

72. BENGEAN, FLORIN. Filantropie şi asistenţă socială în activitatea Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania în perioada 1868-1918 / Florin Bengean. -   Târgu-Mureş : Ardealul, 2009

406 p. : il.

Bibliografie selectivă p. 344-358

Anexe p. 359-406

ISBN 978-973-8406-72-8

291.61"1868/1918"(498.4)                                  241.1

281.9:36"1868/1918"(498.4)

36:281.9"1868/1918"(498.4)                                               172.3

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. MISIUNI UMANITARE

3. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania)

II 89531d ; 2/B44

 

73. BENGEAN, FLORIN. Oameni ai slujirii / Florin Bengean. -   Târgu-Mureş : Editura Mureş, 2009

179 p.

ISBN 973-7937-00-7

821.135.1-92                                                                         008(498.4)

291.61(0:82-92)                                                                    244(0:82-92)

1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(articole)                      2. CULTURĂ ROMÂNĂ

3. PERSONALITĂŢI RELIGIOASE                                 4. RELIGIE CREŞTINĂ

 

II 89532d ; 2/B44

 

74. BENGEAN, FLORIN. Portrete de ierarhi filantropi ai Bisericii Ortodoxe Române în secolul al-XIX-lea / Florin Bengean. -   Târgu-Mureş : Mentor, 2009

288 p. : il., facsimil

ISBN 978-973-599-382-5

241.1                                                                                     291.61"18"(498)

253                                                                                        172.3

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. MISIUNI UMANITARE

3. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania)

4. RELIGIE ORTODOXĂ(preoţi)

II 89535d ; 2/B44

 

75. BENGEAN, FLORIN. Slujire prin fapte / Florin Bengean. -   Târgu-Mureş : Mentor, 2009

148 p.

ISBN 978-973-599-375-7

241.1                                      291.61                                    253

1. RELIGIE CREŞTINĂ

2. MISIUNI UMANITARE

3. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania)

II 89534d ; 2/B44

 

76. BONHOEFFER, DIETRICH. Act and Being / Dietrich Bonhoeffer ; Translated by Bernard Noble ; Introduction by Ernst Wolf. -   New York : Harper & Brothers, Publishers, [1961]

192 p.

Titl. orig. Akt und sein

Index p. 185-192

230.111                                                                                 234.2

1. TEOLOGIE DOGMATICĂ

2. RELAŢIA REVELAŢIE-RAŢIUNE

2/B67

 

77. CAVE, SIDNEY. The Christian Way : A Study of New Testament Ethics in Relation to Present Problems / by Sidney Cave. -   Digswell Place : James Nisbet and Company Limited, [1961]

280 p.

Prefaţă p. 5-8

Index p. 277-280

241                                         261.4                                      225/.228

1. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări)                                     2. TEOLOGIE MORALĂ

3. BISERICĂ ŞI MORALĂ

2/C31

 

78. CURRAN, CHARLES E.. Christian Morality Today : The Renewal of Moral Theology / Charles E. Curran. -   Notre Dame, Indiana : Fides Publishers, Inc., [1971]

XXII, 138 p. - (Dome Books ; D-72).

Prefaţă p. V-VI

Note la sf. unor capitole

241                                         282                                         082.1 Dome Books

1. RELIGIE CATOLICĂ                                                     2. TEOLOGIE MORALĂ

3. MORALĂ CREŞTINĂ

2/C95

 

79. HOEKSEMA, HERMAN. The Wonder of Grace / Herman Hoeksema. -   Grand Rapids, Michigan : Reformed Free Publishing Association, [1982]

128 p.

ISBN 0-916206-26-2

234                                                                                        252.8

1. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări)

2/H70

 

80. In Christ Jesus / General Editor : Rev. Gerard P. Weber. -   Mission Hills, California : Benziger Publishing Company, 1984

160 p. : il. color, sch., fig. - (Gold ; 3).

ISBN 0-02-660960-6. - ISBN 0-02-660970-3

232(076)                                                                082.1 Gold

1. IISUS HRISTOS                                                             2. CRISTOLOGIE

2/I-49

 

81. LITTLE, PAUL E.. Know What You Believe / Paul E. Little. -   Wheaton, Illinois : Scripture Press Publications, Inc., [1970]

192 p.

Note p. 190-192

Bibliografie la sf. capitolelor

234.2                                      235                                         238.2

1. DOCTRINE CREŞTINE                                 2. SPIRITUALITATE

2/L66

 

82. MÁRTON ÁRON. Húsvét / Márton Áron ; [Összeállította és jegyzetekkel ellátta Dr. Marton József]. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

155 p. - (Márton Áron hagyatéka ; 6).

Note de subsol

ISBN 973-599-177-2(összkiadás). - ISBN 978-973-599-381-8

252.9                                                                     253 Márton Áron

232.97                                                                   082.1 Márton Áron hagyatéka

1. PREDICI                                                           2. PREOŢI

3. RELIGIE CATOLICĂ                                     4. CREDINŢĂ

II 89522 ; 2/M43

 

83. NAGY LÁSZLÓ. Tanulmányok a Csávási Református Egyházközség történetéből / Nagy László. -   s.l. : ¤A ¤Csávási Református Egyházközség kiadása, 1995

144 p. : tab., il.

284.2(498.4 Ceuaş)(091)                                     908(498.4 Ceuaş)

284.1/.2(091)(498.4 Ceuaş)

1. BISERICA REFORMATĂ(Ceuaş)               2. MONOGRAFIE(biserici)

II 89540d ; 2/N17

 

84. ROBERTS, DAVID E.. Existentialism and Religious Belief / David E. Roberts ; Roger Hazelton, editor. -   New York : Oxford University Press, 1959

VI, 346 p. - (Galaxy Books ; 28 ; Religion).

Prefaţă p. V-VI

Bibliografie p. 342

Index p. 343-344

Note la sf. capitolelor

141.32                                    215                         082.1 Galaxy Books

1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ                            2. DOCTRINE CREŞTINE

2/R62

 

85. RUSSELL, D. S.. The Jews from Alexander to Herod / by D. S. Russell. -   [London] : Oxford University Press, 1967

XVI, 330 p. : il., h. - (¤The ¤New Clarendon Bible ; 5 ; Old Testament).

Prefaţă p. VII-VIII

Lista ilustraţiilor p. XIV

Tabele cronologice p. 297-302

222/224                                                 296

94(=411.16)                                           082.1 The New Clarendon Bible

1. RELIGIE IUDAICĂ

2. BIBLIE.VECHIUL TESTAMENT

2/R95

86. TEMPLETON, CHARLES B.. Evangelism for Tomorrow / by Charles B. Templeton. -   New York : Harper & Brothers Publishers, [1957]

X, 175 p.

Prefaţă p. VII-IX

252.8

1. RELIGIE CREŞTINĂ                                                      2. EVANGHELISM

3. TEOLOGIE PASTORALĂ

2/T35

 

87. The Truth that leads to Eternal Life. -   s.l. : s.n., [1968]

192 p. : il.

Carte editată de Watch Tower Bible and Tract Society of New York and Pennsylvania şi International Bible Students Association Brooklyn, New York, U.S.A.

236.9                            289.954                            234.3/.9

1. RELIGIE(secte)                                               2. MARTORII LUI IEHOVA

2/T88

 

88. WAND, J. W. C.. The Life of Jesus Christ / by J. W. C. Wand. -   London : Methuen & Co. Ltd, [1955]

XII, 192 p. - (Home Study Books).

Prefaaţă p. V-VI

Bibliografie p. 180

Index p. 181-184

232.9                                                                                     082.1 Home Study Books

1. CRISTOLOGIE                                                2. IISUS HRISTOS(viaţa)

2/W24

 

89. WHITE, ELLEN G.. Parabolele Domnului Hristos / Ellen G. White ; Traducere Dumitru Popa. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : Casa de Editură Cuvîntul Evangheliei, 1993

344 p. : il.

Cuvânt înainte p. 5-6

Indexul textelor biblice p. 339-343

226                                                                                        232.3

1. BIBLIA(interpretare)

2/W63

3  ŞTIINŢE SOCIALE

303/308  Probleme sociale

 

90. Aging Slowly / by Myron Brenton, Carol Keough, Deborah Kaplan.... -   Emmaus, Pennsylvania : Rodale Press, [1983]

VII, 168 p. : il. în parte color, tab. - (¤The ¤Prevention Total Health System).

Prefaţă p. VII

Bibliografie p. 164

Index p. 165-168

ISBN 0-87857-465-4

304.3(73)                                               613.98

159.922.63                                             082.1 The Prevention Total Health System

1. ÎMBĂTRÂNIREA                          2. MOD DE VIAŢĂ(S.U.A.)

3. GÂNDIRE POZITIVĂ                    4. SFATURI EDUCATIVE

303/308/A27

 

91. Britannica Book of the Year : 1990 : [Events of 1989]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1990

928 p. : il.în parte color, tab., h.

Lista editorilor p. 2. - Lista colaboratorilor p. 540-544

Calendar p. 4, 33-53. - Index p. 897-926 Britannica World Data

ISBN 0-85229-522-7

304.3"1989"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

92. Britannica Book of the Year : 1989 : [Events of 1988]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1989

912 p. : il.în parte color, tab., h.

Lista editorilor p. 2. - Lista colaboratorilor p. 524-528

Calendar p. 4, 17-37. - Index p. 881-910 Britannica World Data

ISBN 0-85229-504-9

304.3"1988"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

93. Britannica Book of the Year : 1988 : [Events of 1987]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1988

912 p. : il.în parte color, tab., h.

Lista editorilor p. 2. - Lista colaboratorilor p. 524-528

Calendar p. 4, 17-37. - Index p. 881-910 Britannica World Data

ISBN 0-85229-486-7

304.3"1987"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

94. Britannica Book of the Year : 1987 : [Events of 1986]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1987

960 p. : il.în parte color, pl. color, tab., h.

Lista editorilor p. 2. - Lista colaboratorilor p. 572-576

Calendar p. 4, 55-75. - Index p. 929-958 Britannica World Data

ISBN 0-85229-466-2

304.3"1986"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

95. Britannica Book of the Year : 1986 : [Events of 1985]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1986

992 p. : il.în parte color, pl. color, tab., h.

Lista editorilor p. 5. - Lista colaboratorilor p. 604-608

Calendar p. 8-9, 66-88. - Index p. 961-990 Britannica World Data

ISBN 0-85229-437-9

304.3"1985"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

96. Britannica Book of the Year : 1985 : [Events of 1984]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1985

992 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 5. - Lista colaboratorilor p. 961-965

Calendar p. 66-88. - Index p. 966-990 Britannica World Data

ISBN 0-85229-428-X

304.3"1984"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

97. Britannica Book of the Year : 1984 : [Events of 1983]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1984

768 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 739-746

Calendar p. 41-70. - Index p. 747-766

ISBN 0-85229-417-4

304.3"1983"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

98. Britannica Book of the Year : 1983 : [Events of 1982]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1983

766 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 739-746

Calendar p. 22-51. - Index p. 747-766

ISBN 0-85229-407-7

304.3"1982"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

99. Britannica Book of the Year : 1982 : [Events of 1981]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1982

768 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 739-746

Calendar p. 22-53. - Index p. 747-766

ISBN 0-85229-394-1

304.3"1981"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

100. Britannica Book of the Year : 1981 : [Events of 1980]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1981

768 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 739-746

Calendar p. 22-51. - Index p. 747-766

ISBN 0-85229-381-X

304.3"1980"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

101. Britannica Book of the Year : 1980 : [Events of 1979]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1980

768 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 741-747

Calendar p. 20-49. - Index p. 748-766

ISBN 0-85229-372-0

304.3"1979"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

102. Britannica Book of the Year : 1979 : [Events of 1978]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1979

768 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 741-748

Calendar p. 24-51. - Index p. 749-768

ISBN 0-85229-362-3

304.3"1978"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

103. Britannica Book of the Year : 1978 : [Events of 1977]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1978

768 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Prefaţă p. 4-5

Lista colaboratorilor p. 741-748. - Calendar p. 30-53

ISBN 0-85229-342-9

304.3"1977"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

104. Britannica Book of the Year : 1977 : [Events of 1976]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1977

768 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 741-748

Calendar p. 84-103. - Index p. 749-768

ISBN 0-85229-325-9

304.3"1976"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

105. Britannica Book of the Year : 1976 : [Events of 1975]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1976

767 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 739-746

Calendar p. 84-103. - Index p. 747-767

ISBN 0-85229-311-9

304.3"1975"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

106. Britannica Book of the Year : 1975 : [Events of 1974]. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1975

768 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 737-744

Calendar p. 23-41. - Index p. 745-768

ISBN 0-85229-303-8

304.3"1974"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

107. Britannica Book of the Year : 1974 : [Events of 1973] / Helen Hemingway Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1974

800 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 2. - Lista colaboratorilor p. 737-744

Calendar p. 35-49. - Index p. 745-800

ISBN 0-85229-294-5

304.3"1973"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

108. Britannica Book of the Year : 1973 : [Events of 1972] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1973

800 p. : il., tab., h.

Lista editorilor p. 3. - Lista colaboratorilor p. 769-775

Calendar p. 41-54. - Index p. 776-800

ISBN 0-85229-282-1

304.3"1972"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

109. Britannica Book of the Year : 1972 : [Events of 1971] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1972

800 p. : il., tab.

Lista editorilor p. 5. - Lista colaboratorilor p. 769-776

Calendar p. 43-56. - Index p. 777-800

ISBN 0-85229-168-X

304.3"1971"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

110. Britannica Book of the Year : 1971 : [Events of 1970] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1971

832, 1-64 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 6-16

Calendar p. 50-64. - Index p. 801-832

ISBN 0-85229-158-2

304.3"1970"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

111. Britannica Book of the Year : 1970 : [Events of 1969] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1970

832, 1-64 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 6-16

Calendar p. 50-64. - Index p. 803-832

ISBN 0-85229-144-2

304.3"1969"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

112. Britannica Book of the Year : 1969 : [Events of 1968] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1969

832, 1-64 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 6-16

Calendar p. 50-64. - Index p. 806-832

304.3"1968"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

113. Britannica Book of the Year : 1968 : [Events of 1967] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1968

832, 1-64 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 5, 6-14

Calendar p. 50-64. - Index p. 810-832

304.3"1967"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

114. Britannica Book of the Year : 1967 : [Events of 1966] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1967

832, 1-64 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 4, 6-14

Calendar p. 50-64. - Index p. 810-832

304.3"1966"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

115. Britannica Book of the Year : 1966 : [Events of 1965] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1966

832 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 4, 6-14

Calendar p. 50-64. - Index p. 813-832

304.3"1965"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

 

 

116. Britannica Book of the Year : 1965 : [Events of 1964] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1965

896 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 5-14

Calendar p. 82-96. - Index p. 874-896

304.3"1964"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

117. Britannica Book of the Year : 1964 : [Events of 1963] / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1964

895 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 5-14

Calendar p. 74-88. - Index p. 873-895

304.3"1963"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

118. Britannica Book of the Year : 1963 : A Record of the March of Events of 1962 / William Benton, Publisher. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1963

896 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. 92-103

Calendar p. 104-118. - Index p. 879-896

304.3"1962"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

119. Britannica Book of the Year : 1962 : A Record of the March of Events of 1961. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1962

XXXII, 94, 767 p. : il., tab.

Lista editorilor şi colaboratorilor p. VI-XVII

Calendar p. XVIII-XXXII. - Index p. 751-767

304.3"1961"(059.3)

1.  MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

120. Britannica Book of the Year : 1961 : A Record of the March of Events of 1960. -   Chicago : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1961

80, XXII, 777 p. : il., tab.

Lista ilustraţiilor p. V-VIII

Lista editorilor şi colaboratorilor p. X-XXI

Calendar p. 1-16. - Index p. 761-777

304.3"1960"(059.3)

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/B83

 

121. Civics : Citizens in Action / Mary Jane Turner, Cathryn J. Long, John S. Bowes,.... -   Columbus, Ohio : Merrill Publishing Company, 1986

X, 598 p. : il. parţial color, h. color, fig.

Glosar p. 569-580. - Index p. 581-595

ISBN 0-675-02545-1

342.7                                      304.4                                      32(73)

1. CETĂŢENIE                                                                   2. NAŢIUNE

303/308/C55

 

122. Young Students Encyclopedia : 1976 Yearbook : A summary and interpretation of the events of 1975. -   s.l. : Encyclopaedia Britannica, Inc., 1976. - Middletown, Connecticut  Middletown, Connecticut : Xerox Education Publications

336 p. : il.

Index p. 329-336

304.3:030"1975"                                                                  030:304.3"1975"

1. MOD DE VIAŢĂ

L-303/308/Y70

 

 311/314   Statistică. Demografie

 

123. Székely székek a 18. században / Sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2007

5 vol. - (Erdély emlékezete).

ISBN 978-973-599-300-9

Vol. III : Csíkszék 1701 - 1722 között : Az 1701-1702., 1710-1712., 1713., 1715., 1718-as és 1721-1722-es összeírások - 478 p. tab., facsim. - Index p. 489-500. - Note de subsol. - ISBN 978-973-599-386-3

314:31(498.4 Secui)(083.41)"17"

311.313(498.4 Secui)(083.41)"17"

082.1 Erdély emlékezete

1. SCAUNE SECUIEŞTI

2. TRANSILVANIA(secui)

V 1952(v.1) ; V 1966(v.2) ; V 1981(v.3) ; 311/314/S99

 

316  Sociologie

 

124. CLARK, RICHARD W.. Effective Speach / Richard W. Clark ; Consultants Vivian C. Bryant, Shirley Smith, Thelma Pate Consultants Vivian C. Bryant, Shirley Smith, Thelma Pate. -   New York : Glencoe Publishing Company, [1988]

X, 451 p. : il., tab.

Glosar p. 431-438. - Index p. 439-451

ISBN 0-02-659880-9. - ISBN 0-02-659881-7. - ISBN 0-02-659882-5

316.77

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

316/C56

 

125. Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale : Integrare europeană şi interculturalitate / Vasile Miftode , Daniela Nacu , Ştafan Cojocaru.... -   [Iaşi] : Lumen, [2003]

132 p. - (Colecţia de succes).

Bibliografie p. 127-128

ISBN 973-166-073-9. - ISBN 978-973-166-073-8

082.1 Colecţia de succes                                   323.1

342.724                                                                 316.022.4

1. INTERCULTURALITATE                            2. MINORITĂŢI NAŢIONALE

3. INTEGRARE EUROPEANĂ

II 89514 ; 316/D35

 

 

 

 

126. FOSTER, GEORGE M.. Traditional cultures : and the impact of technological change / George M. Foster. -   New York : Harper & Brothers, Publishers, [1962]

XVI, 292 p.

Prefaţă p. IX-XIII

Bibliografie p. 271-284

Index p. 285-292

316.422                                  316.73                                    316.334.55/.56

1. SOCIOLOGIA CULTURII

2. SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII

3. SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR

316/F81

 

127. HAYAKAWA, S. I.. Through the Communication Barrier : On Speaking, Listening, and Understanding / S. I. Hayakawa ; Edited by Arthur Chandler. -   New York : Harper & Row, Publishers, [1979]

XV, 176 p.

Index p. 171-176

ISBN 0-06-011791-5

316.77                                                                                   811.111'37

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

2. COMUNICARE INTERCULTURALĂ

316/H41

 

128. Man in the City of the Future : A Symposium of Urban Philosophers / Richard Eells and Clarence Walton, Editors. -   [New York] : ¤The ¤Macmillan Company, [1968]

XIV, 242 p. : fig. - (Studies of the Modern Corporation).

Lucrarea e o "Arkville Press Book"

E vorba de un simpozion sponsorizat de "Lions International" prezentat la Universitatea din Puerto Rico

Lucrare bazată pe Programul "Studies of the Modern Corporation" în colaborare cu Universitatea Columbia, "Graduate School of Business"

Prefaţă p. XI-XII

316.334.56(100)                                    316.728(100)                         351.71(100)

711(100)                                082.1 Studies of the Modern Corporation

1. URBANISM                                    2. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

316/M20

129. MARINESCU, VALENTINA. Cercetarea în comunicare : Metode şi tehnici / Valentina Marinescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

[8] p., 205 p. : il., tab. - (Oeconomica).

Bibliografie p. 197-205

Lecturi suplimentare la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-115-633-0

001.891.5:316.77                                                                  316.77:001.891.5

082.1 Oeconomica

1. CERCETARE PRACTICĂ(ştiinţa comunicări)

III 29946 ; 316/M40

 

130. SANDU, ANTONIO. Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnice (comunitatea italiană) / Antonio Sandu. -   Iaşi : Lumen, 2009

200 p.

Bibliografie p. 191-199

ISBN 973-166-177-8. - ISBN 978-973-166-177-3

008                                                                                        316.022.4

1. COMUNITĂŢI ETNICE

I 19241 ; 316/S20

 

131. SĂLCUDEANU, TUDOR. Bloguri, facebook şi politică / Tudor Sălcudeanu, Paul Aparaschivei, Florenţa Toader ; Editor Dorina Guţu. -   [Bucureşti] : Tritonic, [2009]

208 p. : tab., graf., fig. - (Comunicare/Media).

Bibliografie p. 199-208

ISBN 978-973-733-403-9

316.77:004.738.2                                                                  004.738.2:316.77

929:32(498)                                                                          082.1 Comunicare/Media

1. FORUM DE DISCUŢIE                                 2. COMUNICARE(blog)

II 89593 ; 316/S16

 

132. SCHAEFER, RICHARD T.. Sociology / Richard T. Schaefer, Robert P. Lamm. - 5th Edition. -   New York : McGraw-Hill, 1995

XXVI, 677 p. : il. color, fig., sch. color

Glosar p. 601-612

Bibliografie p. 613-657

Index p. 663-677

ISBN 0-07-056959-2

316                                                                                        304(73)

1. PROBLEME SOCIALE(S.U.A.)                    2. POLITICĂ SOCIALĂ

316/S33

 

133. STANLEY, THOMAS J.. The Millionaire Next Door : The Surprising Secrets of America's Wealthy / Thomas J. Stanley, William D. Danko. -   Atlanta, Georgia : Longstreet Press, [1998]

XII, 258 p. : tab.

ISBN 1-56352-330-2

330.522.6(73)                                                                       330.567.6-058.32(73)

316.344.23(73)                                                                     316.728(73)

1. SOCIOLOGIE(bunăstare)

2. STRATIFICARE SOCIALĂ

3. STANDARD DE VIAŢĂ. NIVEL DE TRAI

316/S78

 

32  Politică

 

134. ARVON, HENRI. Marxist Esthetics / by Henri Arvon ; Translated from the French by Helen R. Lane ; With an Introduction by Fredric Jameson. -   Ithaca : Cornell University Press, [1973]. - London  London :

XXVI, 128 p. - (Cornell Paperbacks ; CP-142).

Index p. 119-125

ISBN 0-8014-9142-8

141.82                                    329.15                                    321.01

7.011.3:32                              32:7.011.3                              082.1 Cornell Paperbacks

1. FILOZOFIE POLITICĂ

2. FILOZOFIE MARXISTĂ

32/A84

 

135. BUTLER, DAVID. Political Change in Britain / David Butler, Donald Stokes. - College Edition. -   [New York] : St. Martin's Press, [1971]

VIII, 279 p. : tab., sch.

Prefaţă p. III-VI

Bibliografie p. 269-271

Index p. 273-279

323(41)                                                              321.727(41)

1. ANALIZĂ POLITICĂ                               2. SCHIMBĂRI POLITICE(Anglia)

32/B97

 

136. Conflict Behavior & Linkage Politics / Edited by Jonathan Wilkenfeld. -   New York : David McKay Company, Inc., 1973

XII, 388 p. : tab. - (Comparative Studies of Political Life).

Lista de autori p. VII-VIII

Bibliografie p. 375-379

Index p. 383-388

323.1/.2                                                                                                327.5

082.1 Comparative Studies of Political Life

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(conflicte)

2. CONFLICTE POLITICE                            3. CONFLICTE MILITARE

4. CRIZĂ POLITICĂ                                                     5. SISTEME POLITICE

327/C65

 

137. CORNEANU, CONSTANTIN. Sub povara marilor decizii : România şi geopolitica Marilor Puteri. 1941-1945 / Constantin Corneanu ; Ediţie îngrijită şi prefaţată de conf. univ. dr. Nicolae Rauş. -   Bucureşti : Scripta, 2007

591 p. - (Oglinzile istoriei).

Indice de nume p. 578-591

ISBN 973-8238-25-0. - ISBN 978-973-8238-25-1

94(498)"1939/1945"                                                            327(498)

082.1 Oglinzile istoriei

1. ISTORIA ROMÂNIEI(1939-1945)                               2. GEOPOLITICĂ

3. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

4. POLITICĂ EXTERNĂ(România)

III 29961 ; 327/C72

 

138. CRAMER, RICHARD BEN. What it Takes : The Way to the White House / Richard Ben Cramer. -   New York : Random House, [1992]

XVI, 1052 p.

Nota autorului p. VII-X

ISBN 0-394-56260-7

324:929(73)"1988"                                                              929:324(73)"1988"

342.849.2(73)"1988"

1. POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.)

2. BIOGRAFII COLECTIVE(preşedinţi)

32/C82

 

139. EULAU, HEINZ. Micro-Macro Political Analysis : Accents of Inquiry / Heinz Eulau. -   [Chicago] : Aldine Publishing Company, 1969

XVI, 400 p. : tab.

Prefaţă p. VII-XIII

Index p. 391-400

321.01(73)                                                                      328/.329(73)

316.334.3(73)

1. ANALIZĂ POLITICĂ                                            2. TEORII POLITICE

3. POLITOLOGIE                                          4. SOCIOLOGIE POLITICĂ

32/E89

 

140. Évek és képek : 1989-2009 / Válogatta : Csernik-Vass Attila, Fülöp Mikhál Hajnal, Terkál Ágnes. -   s.l. : Romániai Magyar Demokrata Szövetség, 2010

215 p. : il. color

ISBN 978-606-553-004-1

329.7(498)UDMR"1989/2009"(084.121)

323.15(=511.141)(498.4)"1989/2009"(084.121)

94(498.4)"1989/2009"(084.121)

1. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

2. PARTIDE POLITICE(România)

III 29989 ; 328/329/E93

 

141. GAFENCU, GRIGORE. Politica în exil: 1942-1957 / Grigore Gafencu ; studiu introductiv şi selecţia textelor de Nicolae Petrescu şi Gheorghe Zamfir. -   Bucureşti : Oscar Print, 2000

406 p. : il.

ISBN 973-9264-78-6

32"1942/1957"(498)(0:82-92)

32"1942/1957"(498)(0:82-6)

1. POLITICĂ(România)

II 89550 ; 32/G12

 

142. Húszéves az RMDSZ : 1989-2009 : Eseménynaptár, dokumentumok / Összeállította : Bartunek István. -   s.l. : Romániai Magyar Demokrata Szövetség, 2010

655 p. : tab.

ISBN 978-606-553-003-4

329.7(498)UDMR"1989/2009"(093.2)

323.15(=511.141)(498.4)"1989/2009"(093.2)

94(498.4)"1989/2009"(093.2)

1. UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA

2. PARTIDE POLITICE(România)

III 29990 ; 328/329/H96

 

143. KAMPELMAN, MAX M.. Three Years at the East West Divide / U.S. Ambassador Max M. Kampelman ; with introductions by Ronald Reagan and Jimmy Carter ; edited by Leonard R. Sussman. -   New York : Freedom House, Inc., [1983]

XX, 133 p. - (Perspectives on Freedom ; 2).

Prefaţă p. IX-X

Index p. 131-133

ISBN 0-932088-05-8. - ISBN 0-932088-04-X

327.5(73)                                                               327.5(470+571)

327.5(4)                                                                 082.1 Perspectives on Freedom

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

2. DREPTURILE OMULUI

3. COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

327/K19

 

144. KIBÉDI VARGA SÁNDOR. Az üveghegyen túl : Erdélyi ki- és bevándorlók az ezredfordulón / Kibédi Varga Sándor. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

288 p., [24] p. : il. parţial color, facsim., [7] p.

ISBN 978-973-599-387-9

314.743(=135.1)(439)                                                          314.742(=511.141)(439)

323.15                                                                                   323.58(0:82-94)

1. EMIGRAŢIE(Ungaria)

2. EMIGRANŢI(maghiari)

3. IMIGRANŢI(maghiari)

4. MINORITĂŢI NAŢIONALE(Ungaria)

II 89658 ; 32/K42

 

145. Letters to Gorbachev : Life in Russia Through the Postbag of "Argumenty i Fakty" / Edited by Ron McKay. -   London : Michael Joseph Ltd, [1991]

XII, 210 p.

Prefaţă p. XI-XII

Index p. 205-209

ISBN 0-7181-3498-2

321.74(470+571)(044)                                                      323.269.3(470+571)(044)

94(470+571)(044)                                             316.728(470+571)(044)

1. UNIUNEA SOVIETICĂ                             2. SCRISORI

3. GORBACIOV, MIHAIL                             4. ISTORIA U.R.S.S.

5. ISTORIA RUSIEI(Gorbaciov, Mihail)

6. MOD DE VIAŢĂ(U.R.S.S.)                                       7. TULBURĂRI SOCIALE

32/L53

 

146. MIHĂILEANU, LIVIU. Reglementarea activităţii de lobby. În anticamera influenţei / Liviu Mihăileanu, Aurelian Horja. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XV, 156 p. - (Comunicare).

Bibliografie selectivă p. 141-146

Referinţe p. 147-156

ISBN 978-973-115-623-1

328.184                                                                                 082.1 Comunicare

1. LOBBY                                                                             2. CORUPŢIE

3. TRAFIC DE INFLUENŢĂ

 

II 89566 ; 328/329/M69

 

147. Organizarea instituţională a Ministerului Afacerilor Externe : Acte şi documente G. Potra. - Ediţie îngrijită de Ion Mamina, Gheorghe Neacşu, George. -   Bucureşti : Fundaţia Europeană Titulescu, 2004

vol. - (Evoluţia istorică a Ministerului Afacerilor Externe).

Vol. 1 : 1859-1919 G. Potra - LVIII , 757 p. - ISBN 973-86019-9-1. - ISBN 973-87148-0-X

Vol. 2 : 1920-1947 G. Potra... - LXXIV , 582 p. - ISBN 973-87148-1-8. - ISBN 978-973-87148-1-6

082.1 Evoluţia istorică a Ministerului Afacerilor Externe

32(498)(093)                                                                                        327(498)(093)

1. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE(România)

2. DOCUMENTE DIPLOMATICE

3. DIPLOMAŢIE ROMÂNEASCĂ

III 29912(1-2) ; 327/O-74

 

148. OSGOOD, ROBERT E.. America and the World : From the Truman Doctrine to Vietnam / Rober E. Osgood, Robert W. Tucker, Herbert S. Dinerstein.... -   Baltimore : ¤The ¤Johns Hopkins Press, [1970]. - London  London :

XII, 434 p. - (Political Science).

Prefaţă p. V

Note biografice despre autori p. VIII-IX

Bibliografie selectivă p. 423-426

Index p. 427-434

327.5(73)                               327.5(470+571)              082.1 Political Science

1. RĂZBOIUL RECE                                                   2. CONFLICTE MILITARE

3. RELAŢII INTERNAŢIONALE

327/A45

 

149. PALMER, NORMAN D.. International Relations : The World Community in Transition / Norman D. Palmer, Howard C. Perkins. - 3rd Edition. -   Boston : Houghton Mifflin Company, [1969]

XXXVI, 799 p. : fig., h., tab.

Prefaţă p. VI-VIII

Index p. 786-799

Bibliografie la sf. capitolelor

327(075.8)

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ

2. RELAŢII INTERNAŢIONALE

327/P15

 

 

 

150. PATTERSON, THOMAS E.. The American Democracy : 1994 Update Edition / Thomas E. Patterson. - 2nd Edition. -   New York : McGraw-Hill, Inc., 1994

XXXII, 774 p., A-42, I-23, [1] anexă detaşabilă : 11 p. : il. parţial color, tab., diagr.

Glosar p. A-33 - A-42

Index p. I-3 - I-23

ISBN 0-07-048906-9

321.7(73)                                                               328(73)

1. DEMOCRAŢIE(S.U.A.)                 2. POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.)

32/P44

 

151. PEDRERO, MIGUEL. Corupţia marilor puteri. Strategii şi minciuni în politica mondială / Miguel Pedrero. -   [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2008]

191 p. - (Bestseller Internaţional).

ISBN 978-973-675-434-0

328.185                                                                 327.7/.8

061.236.4(100)                                                      327(100)                

082.1 Bestseller Internaţional

1. RĂZBOIUL RECE                                          2. POLITICĂ MONDIALĂ

3. STRATEGII POLITICE                  4. TRAFIC CU DROGURI

II 89506 ; 32/P48

 

152. PLANO, JACK C.. The International Relations Dictionary / Jack C. Plano, Roy Olton. -   New York : Holt, Rinehart and Winston, Inc., [1969]

XIV, 338 p. - (Political Science).

Prefaţă p. V-VI

Index p. 323-337

327(73)(038)                                                                                        030:327(73)

082.1 Political Science

1. RELAŢII INTERNAŢIONALE

327/P70

 

153. REMY, RICHARD C.. Government in the United States / Richard C. Remy. - 3rd Edition. -   Lake Forest, Illinois : Glencoe, 1990

XIV, 879 p. : il. parţial color, sch. color

Glosar p. 845-855. - Index p. 856-876

ISBN 0-02-650081-7. - ISBN 0-02-650082-5

328(73)

1. STATELE UNITE ALE AMERICII

328/329/R44

 

154. SHANOR, DONALD R.. The Soviet Triangle : Russia's Relations with China and the West in the 1980s / Donald R. Shanor. -   New York : St. Martin's Press, [1980]

VI, 296 p.

Index p. 289-296

ISBN 0-312-74906-6

327(470+571)"1975/1985"

321.74(470+571)"1975/1985"

1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(Rusia)

2. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(China)

3. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(S.U.A)

327/S52

 

155. TISCHNER, JÓZEF. The Spirit of Solidarity / Józef Tischner ; Translated by Marek B. Zaleski and Benjamin Fiore, S.J. ; [Foreword by Zbigniew Brzezinski] ; [Afterword by Lech Walesa]. -   San Francisco : Harper & Row, Publishers, [1984]

XIV, 126 p.

Note p. 107-126

ISBN 0-06-068271-X

322(438)                                                                               323.23(438)

1. POLITICĂ (filozofie)                                                     2. POLITICĂ (ideologie)

3. DEMOCRATISM                                                           4. POLITICĂ SOCIALĂ

5. POLITICĂ RELIGIOASĂ                                             6. PACIFISM

32/T64

 

156. USTARIZ, REGINALDO. Che Guevara : Viaţa unui mit / Reginaldo Ustariz. -   [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2008]

416 p. : il. - (Bestseller Internaţional).

ISBN 978-973-675-458-6

 

323.27(8)                                                               343.343(8)

929 Guevara, Ernesto (Che)                              082.1 Bestseller Internaţional

1. BIOGRAFIE(Guevara, Ernesto)

II 89513 ; 32/G93U

 

33  Economie. Ştiinţe economice

 

157. NCCONNELL, CAMPBELL R.. Microeconomics : Principles, Problems, and Policies / Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue. - 13th Edition. -   New York : McGraw-Hill, Inc., 1996

XXVI, 522 p., A-13, G-25, I-18 : tab. color, graf. color, il. color, diagr. color

Glosar p. G-1 - G-25

Index p. I-1 - I-18

ISBN 0-07-046820-6

330.101.542(076.3)                                               338.2(076.3)

339.9(076.3)

1. POLITICĂ ECONOMICĂ                             2. ECONOMIE MONDIALĂ

33/M11

 

158. WALSTAD, WILLIAM B.. Microeconomics : Study Guide to Accompany McConnell and Brue / William B. Walstad, Robert C. Bingham. - 13th Edition. -   New York : McGraw-Hill, Inc., 1996

XII, 338 p. : tab., graf., il., diagr., sch.

Glosar p. 317-338

Conţine întrabări şi răspunsuri

ISBN 0-07-046823-0

330.101.542(076.3)                                               338.2(076.3)

339.9(076.3)

1. POLITICĂ ECONOMICĂ                             2. ECONOMIE MONDIALĂ

33/W20

 

 

 

331  Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

159. LINES, JUNE. 30 de minute pentru a aplica la un job / June Lines ; Traducere de Mihaela Popescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

VI, 76 p. - (Cariere).

ISBN 978-973-115-603-3

331.108.36                                                                            082.1 Cariere

1. CURRICULUM VITAE

2. SCRISOARE DE INTENŢIE

3. INTERVIU(pt. angajare)

I 19242 ; 331/L63

 

160. WILLIAMS, LYNN. Cum să reuşeşti la interviuri / Lynn Williams ; Traducerea Marilena Iovu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

X, 240 p. : tab. - (Afaceri).

Index p. 233-240

ISBN 978-973-115-680-4

331.108.34/.36                                                                      082.1 Afaceri

1. PSIHOLOGIA ANGAJAŢILOR

2. FORŢĂ DE MUNCĂ(angajare)

II 59565 ; 331/W69

 

336   Finanţe. Bănci

 

161. MANEA, MARILENA DANIELA. Creditul bancar : De la teorie la practică / Marinela Daniela Manea, Rada Postolache. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XII, 208 p. - (Praxis).

Bibliografie p. 195-205

Index p. 207-208

ISBN 978-973-115-677-4

336.77(498)                                                                          082.1 Praxis

1. CONTABILITATE(credit bancar)

II 89563 ; 336/M24

 

162. NICULEASA, MĂDĂLIN IRINEL. Regimul juridic general al taxelor şi impozitelor / Mădălin Irinel Niculeasa. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

X, 282 p. - (Praxis fiscal).

Bibliografie p. 259-279

Index p. 281-282

ISBN 978-973-115-615-6

351.713(498)(094)                                                336.22(498)(094)

336.221.4(498)(094)                                                             082.1 Praxis fiscal

1. TAXE ŞI IMPOZITE

2. CODUL FISCAL(România)

II 89567 ; 336/N70

 

163. Solicitarea cu succes a fondurilor europene : Informaţii actuale, modele şi formulare-tip pe CD-ROM însoţite de manual cu instrucţiuni profesionale / Monica Iosif, Camelia Stăiculescu, Maria Lăcătuş.... -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl, 2010

4 vol.

Conţine CD-ROM

vol. 1 : Ediţia ianuarie 2010 - [108] p. tab., 1 CD-ROM.

061.1 UE                                336.1(4)                                 346.1(4)

1. UNIUNEA EUROPEANĂ

2. FINANŢE(Uniunea Europeană)

III 29959(1-4) ; 336/S67

 

164. TOADER, FLAVIA. A Cross-cultural approach to communication in the field of banking and finance / dr. Flavia Toader. -   Bucureşti : Oscar Print, 2008

268 p. : tab.

Bibliografie p. 261-268

ISBN 978-873-668-207-0

336.71=111                                                                           336.13=111

1. FINANŢE PUBLICE

III 29933 ; 336/T67

 

 

338   Situaţie economică. Politică economică

 

165. BLAKE, DAVID H.. The Politics of Global Economic Relations / David H. Blake, Robert S. Walters. - 2nd Edition. -   Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., [1983]

X, 246 p. : il., tab.

Lista ilustraţiilor p. VII-VIII

Prefaţă p. IX-X

Index p. 243-246

ISBN 0-13-684449-9

338.2

1. POLITICĂ ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ

338/B56

 

166. CRISTUREANU, CRISTIANA. Tranzacţiile internaţionale în economia imaterială / Cristiana Cristureanu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XIII, 390 p. : tab., graf., il.

Bibliografie p. 387-390

ISBN 978-973-115-583-8

338.46/.48                                                                             339

1. LIBERALIZAREA PIEŢEI SERVICIILOR

III 29944 ; 338/C88

 

167. KOVÁCS ANDRÁS, B.. Az uniós stressz : Riportok a családi gazdálkodás jövőjéről és a lehetséges tagosításról / B. Kovács András. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

283 p.

ISBN 978-973-599-395-5

330.567.28(498.4)                                 338.43(498.4)

338.2:061.1 EU                                                     061.1 EU:338.2

1. ECONOMIE RURALĂ

2. ECONOMIE AGRARĂ

3. POLITICĂ ECONOMICĂ

II 89612 ; 338/K78

 

 

168. ROBERTS, PAUL. Sfârşitul petrolului în pragul unui dezastru / Paul Roberts ; [Traducere şi adaptare Alexandru Macovei]. -   [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2008]

464 p. - (Bestseller Internaţional).

Prefaţă p.7-38

Postfaţă p. 454-464

ISBN 978-973675-435-7

622.323(100)                                                         338.23:622.323

622.323:338.23                                                     339.13:622.323

061.2 OPEC                                                          082.1 Bestseller Internaţional

1. OPEC(Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol )

II 89509 ; 338/R62

 

169. WATSON, DONALD S.. Price Theory and Its Uses / Donald S. Watson, Mary A. Holman. - 4th Edition. -   Boston : Houghton Mifflin Company, [1977]

XVIII, 445 p. : fig., tab.

Prefaţă p. XVII-XVIII

Index p. 441-445

Bibliografie, exerciţii şi probleme la sf. capitolelor

ISBN 0-395-24422-6

338.5(075.8)

1. ECONOMIE DE PIAŢĂ                          2. POLITICA PREŢURILOR

338/W32

 

339  Comerţ. Economie mondială

 

170. BAUDIER, MICHEL. Coaching-ul agenţilor de vânzări / Michel Baudier ; Traducere de Oana Roxana Apetrei. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XVII, 176 p. : tab., graf. - (Afaceri).

ISBN 978-973-115-673-6

339.187-051:371.31                                              371.31:339.187-051

339.187.42-051                                                     339.187-051

082.1 Afaceri

1. MARKETING                                                 2. AGENT DE VÂNZĂRI

II 89568 ; 339/B38

 

171. BUŞĂ, DANIELA. Comerţul exterior al României cu ţările din sud-estul Europei (1878-1914) / Daniela Buşă. -   [Bucureşti] : [Oscar Print], s.a.

227 p. : tab.

Bibliografie p. 221-227

ISBN 978-973-668-240-7

94(498)"1878/1914"                                            339.56(498:4-11/13)(091)

339.543(498)                                                         339.542(498:4-11/13)

1. ECONOMIE COMERCIALĂ                        2. RELAŢII COMERCIALE

II 89549 ; 339/B96

 

172. PÎNZARU, FLORINA. Manual de marketing : Principii clasice şi practici actuale eficiente / Florin Pînzaru. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

VII, 121 p. : tab., graf., il., sch. - (Oeconomica).

Index p. 117-118

Bibliografie p. 119-121

ISBN 978-973-115-648-4

339.138                                                                 339.187

658.8                                                                     082.1 Oeconomica

1. MARKETING

III 29949 ; 339/P66

 

34   Drept

 

173. BARAC, LIDIA. Elemente de teoria dreptului / Lidia Barac. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XIV, 367 p. - (Manuale Beck).

ISBN 978-973-115-650-7

34                                                                                          082.1 Manuale Beck

1. TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

II 89572 ; 34/B28

 

174. BARBU, VLAD. Drept civil. Contracte speciale / Vlad Barbu, Ilioara Genoiu, Cosmin Cernat. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XIX, 269 p. - (Manuale Beck).

Bibliografie p. 267-269

ISBN 978-973-115-678-1

347.45/.47                                                                             082.1 Manuale Beck

1. CONTRACTE SPECIALE

II 89574 ; 34/B30

 

175. BOILĂ, LACRIMA RODICA. Răspunderea civilă delictuală subiectivă / Lacrima Rodica Boilă. - Ediţia a 2-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XXI, 472 p. - (Studii juridice).

Bibliografie selectivă p. 461-472

ISBN 978-973-115-658-3

347                         347.5                      343.2                      082.1 Studii juridice

1. DREPT CIVIL(România) 2. CODUL CIVIL(România)

II 89562 ; 34/B65

 

176. CARLO, PHILIP. Confesiunile unui cap al Mafiei / Philip Carlo. -   [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2008]

263 p. - (Bestseller Internaţional).

ISBN 978-973-675-523-1

061.236.4 Mafia                                                   343.341 Mafia

323.285 Mafia                                                      082.1 Bestseller Internaţional

1. ORGANIZAŢII MAFIOTE                           2. CRIMĂ ORGANIZATĂ

II 89511 ; 34/C25

 

177. Criminal Justice 96/97 / Editors : John J. Sullivan, Joseph L. Victor. - 20th Edition. -   Sluice Dock, Guilford, Connecticut : Dushkin Publishing Group, 1996. -  : Brown & Benchmark Publishers

243 p. : il., tab., sch., graf. - (Annual Editions).

Bibliografie la sf. capitolelor

Glosar p. 237-240

Index p. 241-243

ISBN 0-697-31706-4

343.9                                      343                                         082.1 Annual Editions

1. DREPT PENAL(criminalistică)

34/C86

 

178. Dicţionar de droguri, toxicomanii şi dependenţe/ Denis Richard, Jean-Louis Senon ; traducere: dr. Gabriel Munteanu ; Strategii, Instituţii, Legislaţie în domeniul drogurilor/ prof. univ. dr. Pavel Abraham, jurist Adriana Crăciun, dr. Gabriel Cicu...; sub coordonarea: prof. univ. dr. Pavel Abraham. -   Bucureşti : Editura Ştiinţelor Medicale, [2007]. -  : Editura Juridică

848 p. - (Larousse).

ISBN 978-973-86571-2-1

613.83(498+100)(094)                                                         81'374.2:613.83=135.1

341.24:613.83                                                                       340.134:613.83

082.1 Larousse

1. DROGURI                                                                        2. TOXICOLOGIE

3. DICŢIONAR TEMATIC

II 89676 ; 34/D39

 

179. DOMINTE, NICOLETA-RODICA. Dicţionar de Dreptul proprietăţii intelectuale / Nicoleta-Rodica Dominte. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

VI, 202 p. - (Lexicon juridic).

Bibliogrfie generală p. 191-194

Index p. 195-202

ISBN 978-973-115-638-5

347.77/.78(498)(038)                                                           082.1 Lexicon juridic

1. DICŢIONAR DE DREPT

2. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

II 89570 ; 34/D65

 

180. DROSU ŞAGUNA, DAN. Drept financiar public / Dan Drosu Şaguna ; Prezenta ediţie a fost îngrijită şi actualizată de prep. univ. drd. Bogdan Iacob. - Ediţia a 3-a. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XIII, 394 p. : rab., graf. - (Curs universitar).

Index p. 389-394

ISBN 978-973-115-664-4

347.73                               336.1                           082.1 Curs universitar

1. FINANŢE PUBLICE                                       2. SISTEM BUGETAR

3. VENITURI PUBLICE                                      4. CONTROL FINANCIAR

III 29948 ; 34/D84

181. GOREA, BRÎNDUŞA. Medierea în dreptul penal / Brînduşa Gorea , Dorina Costin. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

132 p.

ISBN 978-973-169-094-0

343                                                                                        343.138

1. DREPT PENAL(mediere)

II 89526 ; 34/G70

 

182. GOREA, BRÎNDUŞA. Soluţionarea conflictelor prin arbitraj şi mediere / Brînduşa Gorea. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

184 p.

ISBN 978-973-159-095-7

347.91                                                                                   347.965.42

1. NEGOCIERE (principii)                                  2. NEGOCIERE (tehnici)

II 89666 ; 34/G70

 

183. HORGAN, JOHN J.. Criminal Investigation / John J. Horgan. - 2nd Edition. -   Lake Forest, Illinois : Glencoe Publishing Company, 1991

XIV, 514 p. : il., fig., tab.

Întrebări la sf. capitolelor

Index p. 507-514

ISBN 0-07-030334-7

343.9

1. CRIMINALISTICĂ

34/H78

 

184. IFTENIE, VALENTIN. Medicina legală / Conf. dr. Valentin Iftenie. - Ediţie revăzută şi adăugită. -   [Bucureşti] : Editura Ştiinţelor Medicale, [2006]

353 p.

Referinţe bibliografice p. 349-353

ISBN 973-86571-4-8

340.6

1. MEDICINĂ LEGALĂ

II 89677 ; 34/I-37

 

185. MISCHIE, BEATRICE. Contracte comerciale. Obligaţii comerciale : Culegere de practică judiciară / Beatrice Mischie. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

IX, 206 p. - (Jurisprudenţă).

Bibliografie p. 203

Indexp. 205-206

ISBN 978-973-115-682-8

347.74                                                                                   347.4:339.16

339.16:347.4                                                                         082.1 Jurisprudenţă

1. DREPT COMERCIAL

2. JURISPRUDENŢĂ COMERCIALĂ

II 89577 ; 34/M79

 

186. NICULEASA, MĂDĂLIN IRINEL. Legislaţia achiziţiilor publice : Comentarii şi explicaţii / Mădălin Irinel Niculeasa. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XIII, 797 p. : tab. - (Legi comentate).

Anexe p. 757-784

Bibliografie p. 785-787

Index p. 789-797

ISBN 978-973-115-631-6

347.451(498)                                                         351.712(498)

347.44                                                                   082.1 Legi comentate

1. DREPT PUBLIC                                              2. PROPRIETATE PUBLICĂ

II 89575 ; 34/N70

 

187. O'BRIEN, CORMAC. Vieţile secrete ale preşdinţilor americani : Ceea ce nu v-au spus la şcoală despre bărbaţii de la Casa Albă / Cormac O'Brien ; Portrete relaizate de Monika Suteski ; Traducere Ioana-Maria Novac. -   [Bucureşi] : Litera Internaţional, [2008]

[6] p., 287 p. : il. - (Bestseller Internaţional).

Bibliografie p. 280-282

Index p. 283-287

ISBN 978-973-675-524-8

342.511(73)"18/20"                                             929:342.511(73)

342.511(73):929                                                    082.1 Bestseller Internaţional

1. BIOGRAFII COLECTIVE(preşedinţi)

II 89510 ; 34/O-16

188. PALADE, CONSTANTIN. Fundamentele juridice ale persoanei fizice : Drept civil, Partea generală / lector univ. dr. Constantin Palade. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

254 p.

Bibliografie p. 250-254

ISBN 978-973-7794-89-5

347(498)(075.8)

1. DREPT CIVIL(teoria generală)

II 89665 ; 34/P14

 

189. POPESCU-BÎRLAN, LILIANA. Construcţia Uniunii Europene / Liliana Popescu-Bîrlan. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

IX, 136 p. - (Oeconomica).

Listă de abrevieri p. VII-IX

Bibliografie p. 129-136

ISBN 978-973-115-644-6

341.217(4)EU(09)                                                 061.1 EU(09)

082.1 Oeconomica

III 29947 ; 34/P81

 

190. RĂDESCU, DUMITRU. Dicţionar de drept civil şi proceduri civile / Dunitru Rădescu, Elene Rădescu, Georgeta Stoican. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

[8] p., 887 p.

Bibliografie p. 881-887

ISBN 978-973-115-572-2

347(038)=135.1                                     347:030                                  030:347

1. DICŢIONAR DE DREPT

III 29943 ; 34/R14

 

191. ŞTEFĂNESCU, IULIA. Noul Cod al Muncii : Toate explicaţiile şi informaţiile practice de care aveţi nevoie pentru a aplica legea / Iulia Ştefănescu, Ane Mary Ormenişan, Nicolae Voiculescu Iulia Ştefănescu, Ane Mary Ormenişan, Nicolae Voiculescu ; Editor coordonator : Iulia Ştefănescu. -   Bucureşti : Forum Media Publishing Srl., 2009

vol.

Vol. 1 : actualizarea IV/IV - [96] p. - Ediţia Decembrie 2009, actualizarea IV/IV

Vol. 2 : actualizarea IV/IV - [26] p. - Ediţia Decembrie 2009, actualizarea IV/IV

349.2(498)(094.4)

1. CODUL MUNCII(România)                                          2. DREPTUL MUNCII

3. LEGISLAŢIA MUNCII

III 29710 ; 34/S82

 

192. TANDIN, TRAIAN. Paranormalul în criminalistică / Traian Tandin. -   [Bucureşti] : Editura Juridică, [2007]

2 vol.

ISBN 973-87500-6-7. - ISBN 978-973-87500-6-7

Vol. I - 474 p. - ISBN 973-87500-6-7. - ISBN 978-973-87500-6-7

Vol. II - 499 p. - ISBN 978-973-87500-7-4

343.9                                      159.961:343.9                                        343.9:159.961

1. CRIMINALISTICĂ

III 29976(1-2) ; 34/T19

 

193. TĂBĂRAŞ, MANUELA. Asigurări : Culegere de practică judiciară / Manuela Tăbăraş, Mădălina Constantin. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XVII, 175 p. - (Jurisprudenţă).

Index p. 175

ISBN 978-973-115-605-7

347.99:368                             368:347.99                             082.1 Jurisprudenţă

1. ASIGURĂRI(practică judiciară)

II 89578 ; 34/T11

 

194. ZAINEA, MARIANA. Infracţiuni în domeniul informatic : Culegere de practică judiciară / Mariana Zainea, Raluca Simion. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XIV, 271 p. - (Jurisprudenţă).

Bibliogradie p. 267

Index p. 269-271

ISBN 978-973-115-607-1

343.23:004                                                            004:343.23

 

343.346.8:004                                                       004:343.346.8

082.1 Jurisprudenţă

1. INFRACŢIUNI(domeniul informatic)

2. CRIMINALITATE(informatică)

II 89576 ; 34/Z21

 

35.0/354  Administraţie publică

 

195. SETTEL, ARTHUR. A Pictorial History of the United States Customs Service : From Colonial Times to the Present Day / by Arthur Settel ; With a Preface by U.S. Commissioner of Customs Vernon D. Acree. -   New York : Crown Publishers, Inc., [1975]

XII, 174 p. : il.

Index p. 169-174

ISBN 0-517-51907-0

351.746.1(73)"1789/1973"(084)                          351.749(73)"1789/1973"(084)

351.713(73)"1789/1973"(084)                             336.24(73)"1789/1973"(084)

1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ (S.U.A.)

35/S50

 

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

196. COHEN, ELIOT A.. Military Misfortunes : The Anatomy of Failure in War / Eliot A. Cohen, John Gooch. -   New York : ¤The ¤Free Press, [1990]. - London  London : Collier Macmillan Publishers

VIII, 296 p. : fig., h., tab.

Prefaţă p. V-VIII. - Note p. 247-289

Index p. 290-296

ISBN 0-02-906060-5

355.4

1. OPERAŢIUNI MILITARE                            2. STRATEGIE MILITARĂ

3. ISTORIE MILITARĂ(bătălii)

355/C61

197. Comitetul Internaţional al Crucii Roşii şi România 1944-1947. Prizonieri de război şi internaţi civili germani, unguri şi austrieci. American Jewish Joint Distribution Committee şi ajutorarea evreilor / Andrei Şiperco. -   Bucureşti : Oscar Print, 2009

255 p.

Bibliografie selectivă p. 241-243

Indice de nume p. 244-255

ISBN 978-973-668-225-4

061.235 Crucea Roşie Internaţională

355.257.7(=112.2)(498)"1944/1947"

355.257.7(=511.141)(498)"1944/1947"

341.34(498)"1944/1947"

94(498)"1944/1947"

1. CRUCEA ROŞIE INTERNAŢIONALĂ

2. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

III 29931 ; 355/S60

 

198. Control of Joint Forces : A New Perspective / Edited by LTGen. Clarence E. McKnight ; Foreword by Senator Sam Nunn. -   Fairfax, Virginia : AFCEA International Press, [1989]

XVI, 276 p. : fig.

Prefaţă p. XIII-XV

Despre autori p. 273-276

Note la sf. unor capitole

ISBN 0-916159-19-1

355.3/.4(73)                           355.6(73)                               355.02(73)

623.6(73)                               629.05/.06(73)                       654.024:355(73)

1. SISTEME DE CONTROL ŞI COMUNICARE(armată)

355/C69

 

199. HACKETT, JOHN, SIR. The Third World War : A Future History / by General Sir John Hackett and others. -   London : Sidgwick & Jackson, [1979]

368 p. : il., h., tab.

Lista ilustraţiilor şi a hărţilor p. 7-10

Abrevieri p. 11-13

Nota autorului şi mulţumiri p. 359-360

Index p. 361-368

ISBN 0-283-98449-X

327.5(100)                                                             355.4/.9(100)

1. RĂZBOI MONDIAL                                      2. STRATEGIE MILITARĂ

355/H12

 

200. Tragedii şi suferinţe neştiute : Prizonieri de război şi internaţi civili în România 1917-1919: Documente elveţiene / ediţie şi cuvânt înainte de Andrei Şiperco. -   Bucureşti : Oscar Print, 2003

314 p. : il.

ISBN 973-668-015-0

355.257.7(498)"1917/1919"(093)

341.34(498)"1917/1919"(093)                             94(498)"1917/1919"

1. PRIZONIERI DE RĂZBOI                             2. LAGĂRE DE CONCENTRARE

II 89551 ; 355/T80

 

201. WEINER, TIM. CIA : O istorie secretă / Tim Weiner ; [Traducere Raluca Puşdercă]. -   [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2009]

482 p., [8] p. : il. - (Bestseller Internaţional).

Surse principale p. 376. - Note p. 377-479

ISBN 978-973-675-559-0

355.40(73) C.I.A.(091)                                         327.84(73) C.I.A.(091)

082.1 Bestseller Internaţional

1. C.I.A.                                                                2. SERVICII SECRETE(USA)

II 89512 ; 355/W46

 

36  Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

202. DRĂGHICI, MARIUS. Asiguratorul - garant al plăţii / Marius Drăghici. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XVI, 383 p. - (Praxis).

Bibliografie p. 377-383

ISBN 978-973-115-621-7

36                           658.8:36                                 36:658.8                          082.1 Praxis

1. MANAGEMENT(vânzare de asigurări)

II 89564 ; 36/D74

203. Risc şi asigurare în coordonate manageriale şi financiare / coord. Lazăr Cistelecan. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

235 p. : tab.

Bibliografie p.221-228

Anexe p. 229-235

ISBN 978-973-7794-82-6

65.012.4                                                 336                                         36(498)

1. MANAGEMENT FINANCIAR

III 29986 ; 36/R57

 

204. TĂNĂSESCU, PAUL. Asigurări şi protecţie socială în România / Paul Tănăsescu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

VIII, 84 p. - (Oeconomica).

Bibliografie selectivă p. 83-84

ISBN 978-973-115-672-9

369(498)                 364.04                                    082.1 Oeconomica

1. PROTECŢIE SOCIALĂ

2. ASIGURĂRI SOCIALE

III 29945 ; 36/T17

 

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

205. AUN WEOR, SAMAEL. Educaţie fundamentală / Samael Aun Weor. -   s.l. : Ageac, [2008]

284 p. : il.

ISBN 978-973-0-05476-7

37.034                                    37.041                                    171

1. MORALĂ INDIVIDUALĂ

II 89503 ; 37/A92

 

206. BORDA, DORIN. Dascăli mureşeni / Dorin Borda, Ilarie Gh. Opriş, Traian Bosoancă. -   Târgu Mureş : Casa de Editură Mureş, 2006

Vol.

Vol. 5 : Dascăli mureşeni : 200 de biografii - 435 p. portr. - Prefaţă p. 5-59. - Carte editată sub egida Asociaţia Culturală "Sfântu Gheroghe"

ISBN 978-606-546-015-7

929:371.124(498-35 Mureş)                                           371.124:929(498-35 Mureş)

1. PERSONALITĂŢI(Târgu-Mureş)

II 85317(v.1) ; II 86665(v.2) ; II 88332(v.3) ; II 88333(v.4) ;

II 89559(v.5) ; 37/B69

 

207. DĂGĂDIŢĂ, IONICA. Învăţarea ca o joacă / Ionica Dăgădiţă, Mihaela Lungu. -   [Prunişor] : [Ecko Print], [2008]

50 p. : il.

ISBN 978-973-1928-13-5

372.48                                                                                                   371.38

1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

37/D12

 

208. Educaţie şi comunicare : Lucrări ştiinţifice : Conferinţa cu participare internaţională, Noiembrie 2008, Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş / Coordonator Emilia Albu. -   Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

285 p. : il., tab., graf.

Bibliografie la sfârşit de referat

37:061.3                                                                                                061.3:37

316.77:061.3                                                                                         061.3:316.77

1. COMUNICARE SOCIALĂ

III 29987 ; 37/E19

 

209. Az erdélyi magyar tanító- és óvóképzés évszázadai : (1777-2000) / Az anyagot gondozta és sajtó alá rendezte Szabó K. Attila ; Szerkesztette Sebestyén Mihály. - 2. javított, bővített kiadás. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2009

[1] h., 1014 p. : tab., [36] p. : il., facsim.

Anexe p. 971-1014. - Bibliografie p. 971-976

Note şi bibliografie la sfârşitul unor capitole

ISBN 973-599-370-2. - ISBN 978-973-599-221-7

371.13(=511.141)(498.4)"17/20"

1. ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(România)

III 29965 ; 37/E64

210. FORGÓ MÁRIA. Iránytű a nevelői tevékenységben / Forgó Mária, Selyem Edit, Porkoláb Annamária. -   Târgu-Mureş : University Press, 2007

124 p. : graf., tab., sch., il.

Bibliografie p. 124

ISBN 978-973-7665-57-7

37.03:371.38(076)                                                 371.38:37.03(076)

1. PSIHOPEDAGOGIE

IV 6772 ; 37/F79

 

211. KNIGHT, THEODORE O.. Study Strategies for Careers / Theodore O. Knight, Ph.D.. -   Burr Ridge, Illinois : Irwin Career Education Division, 1993. - Boston, Massachusetts  Boston, Massachusetts :

XV, 410 p. : il., fig., sch., tab. - (Study Strategies).

Index p. 409-410

ISBN 0-256-12567-8

174.4                                                                                     371.322(73)

082.1 Study Strategies

1. ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ

2. CARIERĂ PROFESIONALĂ

37/K60

 

212. KNIGHT, THEODORE O.. Study Strategies for College / Theodore O. Knight, Ph.D.. -   Homewood, IL : Irwin Career Education Division, 1993. - Boston, MA  Boston, MA :

XV, 538 p. : il., fig., sch., tab. - (Study Strategies).

Index p. 537-538

ISBN 0-256-12568-6

378.14(73)                                                                            371.322(73)

082.1 Study Strategies

1. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR(S.U.A.)

37/K60

 

213. A pszichológiaoktatás kérdései : A 2002. szeptemberi szakmai vita. Háttéranyagok és javaslatok / Szerkesztette : Pléh Csaba : Az angol szövegeket fordította Deliága Éva. -   s.l. : MAB-MPT, 2003

98 p. : sch., tab.

ISBN 963-9500-41-0

378.02:159.9(063)                                                 159.9:378.02(063)

1. PREDAREA PSIHOLOGIEI

III 29991 ; 37/P97

 

214. RATHS, LOUIS E.. Values and Teaching : Working with Values in the Classroom / Louis E. Raths, Merrill Harmin, Sidney B. Simon. -   Columbus, Ohio : Charles E. Merrill Publishing Co., [1966]

X, 275 p.

Prefaţă p. VII-VIII

Note p. 259-261

Bibliografie p. 263-267

Index p. 269-275

371.26                                                                                                   371.3

1. EDUCAŢIE(perfecţionarea profesorilor)

2. METODOLOGII DE EVALUARE

37/R29

 

215. Reading in the Middle School / Gerald G. Duffy, Compiling Editor. -   Newark, Delaware : International Reading Association, Inc., [1975]

VIII, 212 p. : fig. - (Perspectives in Reading ; 18).

Prefaţă p. V. - Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-87207-118-9

373.5(73)                                                                                              371.214.15(73)

082.1 Perspectives in Reading

1. ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR(Statele Unite)

37/R35

 

216. SZÖLLŐSI ÁRPÁD. A marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem 1945-2005 / Szöllősi Árpád. - 2. javított és bővített kiadás. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

253 p., [20] pl., [9] p. facsim. : tab.

Index p. 218-242

ISBN 978-973-599-371-9

378.6(498 Târgu-Mureş)"1945/2005"

1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU-MUREŞ

III 29927 ; 37/S99

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

217. Maros megyei magyar népszokások / Az adatgyűjtés és a dolgozatok megírását Hajdu Zoltán történelemtanár irányította. -   Marosvásárhely : Flintstones Kiadó, 2009

72 p. : il.

A Bolyai Farkas Líceum "Novum Forum Siculorum" történelemkörének diákjai bemutatják 36 Maros megyei település népszokásait

ISBN 978-973-88266-9-4

398(=511.141)(498.4-35 Mureş)                         392(=511.141)(498.4-35 Mureş)

1. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR

V 1985 ; 39/M42

 

218. Preţuieşte viaţa : un dar de înţelepciune şi experienţe, sfaturi, interviuri, idei benefice şi inspiraţie pentru ca tu să simţi că viaţa merita trăita / [Andreea Marin Bănică] ; [Coordonator Andreea Marin Bănică ; Editor Bogdan Hrib]. -   [Bucureşti] : [Tritonic], [2009]

256 p. : il. parţial color - (Tritonic Premium ; Albumele Andreei).

Titl. DVD-ului anexat : Aventura Kilimanjaro 2001/ Andrea Marina Bănică şi Călin Vrabie

ISBN 978-606-92275-6-5

396(047.53)                                           070                                         316.773-055.2

821.135.1-92                                         082.1 Tritonic Premium

1. FEMEIA ÎN SOCIETATE

IV 6769 ; 396/P91

 

219. SZABÓ SÁMUEL. Erdélyi néphagyományok 1863-1884 / Szabó Sámuel ; Szabó Sámuel és gyűjtői körének hagyatékát összegyűjőtte, szerkesztette, bevezető tanulmányal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin. -   Mrosvásáehely : Mentor, 2009. - Budapest  Budapest : Európai Folklór Intézet

764 p., [12] p. : il., facsim., note muz. - Bibliografie p. 685-715

Index p. 719-744. - Glosar p. 745-751. - Anexe p. 752-779

ISBN 978-973-599-378-8. - ISBN 978-963-87755-6-6

39(498.4)"1863/1884"

1. FOLCLOR MAGHIAR(Transilvania)

III 29923 ; 39/S99

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

220. HALL, ALFRED RUPERT. A Brief History of Science / A. Rupert Hall, Marie Boas Hall. -   Ames : Iowa State University Press, [1988]

352 p. : fig. - (History of Science and Technology).

Prefaţă p. 5

Note p. 329-333

Bibliografie p. 334-337

Index p. 339-352

ISBN 0-8138-0054-4

50(091)                                                  082.1 History of Science and Technology

1. ISTORIA ŞTIINŢEI

50/H18

 

51  Matematică

 

221. PAVELESCU, NICOLAE. Probleme de matematică : Gimnaziu şi liceu / prof. Nicolae Pavelescu. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

351 p. : 1 CD

ISBN 978-606-546-021-8

51(076.3)

III 29938 ; 51/P46

 

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

222. ARNY, THOMAS T.. Explorations an Introduction to Astronomy : 1996 Version Explorations an Introduction to Astronomy : 1996 Version / Thomas T. Arny. -   St. Louis, Missouri : Mosby-Year Book, Inc., 1996

XXIV, 521 p., E5-11, A-23, G-14, I-10 : 500 il. color, tab.

Bibliografie la sf. capitolelor

Glosar p. G-0 - G-14. - Index p. I-1 - I-9

ISBN 0-8151-0717-X

52

52/A81

 

223. JASTROW, ROBERT. Red Giants and White Dwarfs : Man's Descent from the Stars / Robert Jastrow. -   [New York] : ¤The ¤American Library, [1969]

XIV, 242 p. : il. - (Signet Books).

Prefaţă p. XI-XIII

Index p. 235-241

Note despre autor p. 242

001.94                                                                                   133

521/.524                                                                                082.1 Signet Books

1. SISTEM SOLAR                                                            2. UNIVERS(originea)

52/J29

 

53  Fizică

 

224. ALBERT ETELE. Lucrări practice de fizică farmaceutică / Albert Etele , Olariu Mihai. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

101 p. : fig., tab.

ISBN 978-973-169-071-1

53.08:615                                                                          615:53.08

1. APARATE DE MĂSURAT                                      2. APARATE MEDICALE

IV 6760 ; 53/A32

 

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

225. AVRIGEANU, VERONICA. Elemente de chimie organică : Compuşi organici cu funcţiuni simple: Curs / conf. dr. Veronica Avrigeanu. -  Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2009

201 p.

547(075.8)

1. CHIMIE ORGANICĂ

IV 6778 ; 54/A96

 

226. CURTICĂPEAN, AUGUSTIN. Chimie bioanorganică : Baze şi principii / Augustin Curticăpean. -   [Târgu Mureş] : Litografia U.M.F., 2008

208 p. : il., tab.

Bibliografie p. 205-207

546(075.8)                             546:577                                  577:546

1. CHIMIE BIOANORGANICĂ

2. ELEMENTE CHIMICE

3. PROTECŢIA MEDIULUI

54/C95

 

227. DONÁTH-NAGY GABRIELLA. Az elemzés fizikai-kémiai módszerei / Donáth-Nagy Gabriella. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

177 p. : graf., tab., sch., diagr., fig., il.

Bibliografie p. 176

ISBN 978-973-169-042-1

543.5(075)

1. CHIMIE ANALITICĂ

III 29970 ; 54/D66

 

228. OLMSTED, JOHN III. Chemistry : The Molecular Science / John Olmsted III, Gregory M. Williams. -   St. Louis : Mosby, 1994

XVII, 978, A1-A34, S1-S14, G1-G11, C1-C2, I1-I29 p. : il.în parte color, tab., fig.

Cartea conţine 1033 de ilustraţii dintre care 920 color

Prefaţă p. VI-IX

Glosar p. G1-G11

Index p. I1-I29

ISBN 0-8016-7485-9

54(075.8)

1. CHIMIE GENERALĂ(manual)

54/O-47

55 Geologie şi ştiinţe înrudite

 

229. KÖTHE, RAINER.. Barlangok / Írta Rainer Köthe ; Phil Piayda, Wilgard Waechter és Andreas Weihs közreműködésével ; Illusztrálta Marion Wieczorek, Filippo Pietrobon és Frank Kliemt ; [Fordította Varga Csaba és Németh Mária]. -   [Budapest] : Tessloff és Babilon Kiadó, [2006]

48 p. : il. color - (Mi micsoda ; 26).

Glosar p. 46-47. - Index p. 48

ISBN 963-9446-83-1

551.435.84                             551.442                                  082.1 Mi micsoda

1. PEŞTERI                           2. GEOMORFOLOGIE

55/K76

 

230. PLUMMER, CHARLES C.,. Physical Geology : With Interactive Plate Tectonics / Charles C. Plummer, David McGeary. - 7th. Edition. -   Dubuque, Iowa : Wm. C. Brown Publishers, [1996]

XIX, 539 p. : il. parţial color, anexă detaşabilă, VIII, 161 p. : il.

Anexe p. 498-513. - Glosar p. 514-531. - Index p. 533-539

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 0-697-26676-1. - ISBN 0-697-26675-3

551

1. GEOLOGIE FIZICĂ

55/P72

 

57 Biologie

 

231. Biofizică şi fizică medicală : lucrări practice / I. Nicolaescu, M. Moldovan, Juliánna Szakács.... -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

176 p. : fig., tab.

ISBN 978-973-169-062-9

577.3:61(075.8)                                                                    61:577.3(075.8)

1. BIOFIZICĂ

IV 6764 ; 57/B53

232. CURTICĂPEAN, MANUELA. Biologie celulară şi moleculară / Manuela Curticăpean. -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2008

2 vol.

partea I - X, 222 p. fig

partea II - VIII, 223-405 p. fig. - Bibliografie p. 401-405

576.3(075.8)                                                          577.2(075.8)

1. BIOLOGIE CELULARĂ                 2. BIOLOGIE MOLECULARĂ

57/C95

 

233. HARPER, HAROLD A.. Review of Physiological Chemistry / Harold A. Harper, Victor W. Rodwell, Peter A. Mayes and Associate Authors. - 16th Edition. -   Los Altos, California : Lange Medical Publications, [1977]

XVI, 681 p. : fig., tab.

Prefaţă p. XIII

Index p. 651-681

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-87041-034-2

577.1(075.8)                                                                         612(075.8)

1. BIOCHIMIE MEDICALĂ                                             2. METABOLISM

3. CHIMIE FIZIOLOGICĂ

57/R49

 

234. HOBAI, ŞTEFAN. Biochemistry course / prof. Stefan Hobai. -   Târgu-Mureş : Litografia UMF, 2009

vol.

vol. 1 - 158 p. + [39] p. il. 1 CD

577.1(075.8)

1. BIOCHIMIE

IV 6780 ; 57/H68

 

235. JAWETZ, ERNEST. Review of Medical Microbiology / Ernest Jawetz, Joseph L. Melnick, Edward A. Adelberg. - 11th Edition. -   Los Altos, California : Lange Medical Publications, [1974]

XIV, 528 p. : il., fig., tab.

Prefaţă p. XIII

Index p. 513-528

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-87041-054-7

616-022.6(075.8)                                                                  616-022.7(075.8)

579.61(075.8)                                                                       578(075.8)

1. MICROBIOLOGIE MEDICALĂ

57/J33

 

236. KASKEL, ALBERT. Biology : An Everyday Experience / Albert Kaskel, Paul J. Hummer, Jr., Lucy Daniel. - Teacher Edition. -   Columbus, Ohio : Merrill, 1988

46T, X, 630 p. : il. color, tab.

Glosar p. 612-621

Index p. 622-628

ISBN 0-675-06121-0

57/59(072)                                                                            611/612(072)

1. BIOLOGIE

57/K23

 

237. MACLEOD, A. G.. Cytology / A. G. Macleod. -   Kalamazoo, Michigan : ¤The ¤Upjohn Company, [1975]

113 p. : il. în parte color

Prefaţă p. 7

Bibliografie p. 112-113

ISBN 0-89501-002-X

576

1. CITOLOGIE

57/M12

 

238. MARTIN, DAVID W., JR.. Harper's Review of Biochemistry / David W. Martin, Jr., Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell.... - 20th Edition. -   Los Altos, California : Lange Medical Publications, 1985

XVI, 718 p. : fig., tab.

Prefaţă p. XIII-XIV. - Abrevieri p. 681-682

Index p. 683-718. - Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-87041-038-5

577.1(075.8)                          577.1:61(075.8)                                     61:577.1(075.8)

1. BIOCHIMIE MEDICALĂ

57/H30

239. MOLDOVAN, MIRCEA. Biophysics Laboratory Notebook and Laboratory Reports / M. Moldovan, I. Nicolaescu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

112 p. : fig., tab.

ISBN 978-973-169-061-2

577.3:61(075.8)                                                                    61:577.3(075.8)

1. BIOFIZICĂ

IV 6763 ; 57/M87

 

240. NESTER, EUGENE W.. Microbiology : A Human Perspective / Eugene W. Nester, C. Evans Roberts, Martha T. Nester. -   Dubuque, Iowa : Wm.C. Brown Publishers, 1995

XXVIII p., 812 p. : tab., il. parţial color, fig., sch.

Glosar p. 775-789

Index p. 790-812

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-697-12760-5

616.98/.99                              616-022.6/.7                                          579.6

1. MICROBIOLOGIE MEDICALĂ

57/N51

 

241. ORAM, RAYMOND F.. Biology : Living Systems / Author : Raymond F. Oram ; Consultants : Paul J. Hummer, Jr., Robert C. Smoot. - 5th Edition. -   Columbus, Ohio : Merrill, 1986

126T, X, 758 p. : il. color, tab., fig.

Glosar p. 715-744

Index p. 745-758

ISBN 0-675-07052-X

57/59(072)                                                                                            611/612(072)

1. BIOLOGIE

57/O-70

 

242. OŞAN, ALEXANDRINA. Biochimie practică / Alexandrina Oşan , Elöd Nagy , Amelia Tero-Vescan. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

169 p. : tab.

Bibliografie p. 166

ISBN 978-973-169-032-2

577.1                                      577.15/.17                                             577.112

577.12                                    543                                         61:577

577:61

1. BIOCHIMIE MEDICALĂ

III 29966 ; 57/O-83

 

243. Regulation and Control of Cell Proliferation / Edited by K. Lapis, A. Jeney. -   Budapest : Akadémiai Kiadó, 1984

512 p. : il., fig.

Lista de autori p. 5-6. - Prefaţă p. 15-16

Index de subiecte p. 507-512

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 963-05-3246-8

576                                                                                        616-006:576

1. BIOLOGIE CELULARĂ

57/R39

 

244. TILINCA, MARIANA CORNELIA. Cell biology / Mariana Cornelia Tilinca. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

373 p. : fig.

Bibliografie p. 357-373

576

1. BIOLOGIE CELULARĂ

II 89662 ; 57/T59

 

58 Botanică

 

245. OROIAN, SILVIA. Botanică farmaceutică : Îndrumător de lucrări practice / Silvia Oroian , Manuela Curticăpean. -   Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2009

vol.

vol. 1 - 128 p. fig. - Bibliografie p. 126-128

615(076.5):581                                                                     581:615(076.5)

1. BOTANICĂ FARMACEUTICĂ

IV 6784 ; 58/O-80

59 Zoologie

 

246. MAGRO, CHRISTINE. Specialiştii răspund întrebărilor dumneavoastră privind problemele de sănătate şi comportament ale animalelor de companie / Christine Magro ; Traducere: dr. Liliana Stoica. -   Bucureşti : Editura Ştiinţelor Medicale, [2006]. -  : Lider

131 p. : fig.

Titl. orig. : Des vétérinaires répondent a` vos questions

ISBN 973-629-105-7. - ISBN 978-973-629-105-0

619                                                                              591.5

1. MEDICINĂ VETERINARĂ                                2. ANIMALE DE COMPANIE

II 89679 ; 59/M15

 

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

247. A XIII-a Conferinţă Naţională de Neonatologie cu participare internaţională, 23-26 septembrie 2009, Târgu-Mureş : Patologie Malformativă Neonatală / editor conf. universitar dr. Manuela Cucerea. -   Târgu-Mureş : Univerasity Press, 2009

vol.

Conferinţă organizată de Asociaţia de Neonatologie din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg-Mureş, Colegiul Judeţean al Medicilor Mureş

ISBN 978-973-169-105-3

vol. I : Carte de rezumate - 144 p. tab., fig. - Conferinţă organizată de Asociaţia de Neonatologie din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg-Mureş, Colegiul Judeţean al Medicilor Mureş. - ISBN 978-973-169-105-3

vol. II : Lucrări in extenso - 140 p. tab., fig. - Conferinţă organizată de Asociaţia de Neonatologie din România, Universitatea de Medicină şi Farmacie Tg-Mureş, Colegiul Judeţean al Medicilor Mureş. - ISBN 978-973-169-105-3

616-053.2(063)                                                     616.036.88-053.3

1. NEONATOLOGIE

IV 6774 ; IV 6775 ; 61/A91

248. ÁBRÁM ZOLTÁN. Környezet-egészségtan : egyetemi jegyzet / dr. Ábrám Zoltán. -   Marosvásárhely : Litografia U.M.F., 2008

147 p.

504:61(075.8)                        61:504(075.8)                        614.7(075.8)

1. IGIENA MEDIULUI

2. IGIENA ALIMENTAŢIEI

IV 6766 ; 61/A13

 

249. ALECU, ADRIAN. Ghid ECG : Esenţialul în electrocardiografie / dr. Adrian Alecu. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2007

159 p. : fig.

ISBN 978-973-87462-5-1

616.12-073.97(038)

1. ELECTROCARDIOGRAFIE

I 19250 ; 61/A36

 

250. Anatomy, Physiology : Laboratory Textbook / Harold J. Benson, Stanley E. Gunstream, Arthur Talaro,.... - 6th Edition. -   Boston, Massachusetts : WCB/McGraw-Hill, 1995

X, 652 p. : il. parţial color, tab., graf., fig. - (Complete Version).

Bibliografie p. 643-644

Index p. 645-652

ISBN 0-697-16016-5

611/612(076.5)                                                                     082.1 Complete Version

1. ANATOMIE                                                                   2. FIZIOLOGIE

61/A49

 

251. BACIU, LIGIA ARIANA. Actualităţi în cancerul colo-rectal / conf. dr. Ligia Ariana Baciu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

1 CD-ROM

ISBN 978-973-169-112-1

616.348-006.6(0.034)                                                           616.351-006.6(0.034)

1. PATOLOGIA APARATULUI DIGESTIV

MAV-326

 

 

252. BĂŢAGĂ, TIBERIU. Fractura de şold în osteoporoză / dr. Tiberiu Băţagă, dr. Nagy Örs, dr. Seres-Sturm Ludovic. -   Târgu-Mureş : University Press, 2006

141 p. : fig.

Bibliografie p. 131-141

ISBN 973-7665-26-0. - ISBN 978-973-7665-26-3

616.71-007.234

1. PATOLOGIE MEDICALĂ

2. PATOLOGIA LOCOMOŢIEI

IV 6786 ; 61/B37

 

253. BĂŢAGĂ, TIBERIU. Noţiuni de artroscopia umărului / Băţagă Tiberiu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

114 p. : fig.

Bibliografie p. 99-114

ISBN 978-973-169-044-5

616.717.1

1. PATOLOGIA LOCOMOŢIEI

III 29980 ; 61/B37

 

254. BĂŢAGĂ, TIBERIU. Ortopédia / Băţagă Tiberiu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

117 p. : fig.

ISBN 978-973-169-043-8

616.717.1

1. ORTOPEDIE

III 29973 ; 61/B37

 

255. BĂŢAGĂ, TIBERIU. Ortopedia - Traumatologie / Tiberiu Băţagă. -   Târgu-Mureş : University Press, 2006

2 vol.

Vol. 1 : Traumatologie: Note de curs - 100 f. fig. - ISBN 793-7665-27-9. - ISBN 978-973-7665-27-0

Vol. 2 : Ortopedie: Note de curs - 97 f. fig. - ISBN 793-7788-39-7

616.717.1                                                                              616-001

1. ORTOPEDIE

2. TRAUMATOLOGIE

IV 6782(1-2) ; 61/B37

256. BĂŢAGĂ, TIBERIU. Traumatológia / Băţagă Tiberiu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

98 p. : fig.

ISBN 978-973-169-045-2

616-001

1. TRAUMATOLOGIE

III 29979 ; 61/B37

 

257. BESS, FRED H.. Audiology, education, and the hearing impaired child / Fred H. Bess, Freeman E. McConnell. -   St. Louis : ¤The ¤C.V. Mosby Company, 1981

XIV, 321 p. : il., fig.

Cartea conţine 132 de ilustraţii

Prefaţă p. VII-XI

Glosar p. 296-297

Index p. 299-321

ISBN 0-8016-0671-3

616.28-76                               616.28-008.13/.14                 376.353(73)

1. EDUCAŢIA COPILULUI CU HANDICAP

2. DEFICIENŢĂ DE AUZ

61/B50

 

258. BOBESCU, ELENA. Modalităţi terapeutice de inhibiţie a funcţiilor plachetare în bolile cardiovasculare / Elena Bobescu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

151 p. : fig.

Bibliografie la sf. de capitol

ISBN 978-973-169-081-0

616.12

1. BOLI CARDIOVASCULARE

III 29921 ; 61/B60

 

259. BORVENDÉG JÁNOS. Tratamentul medicamentos modern al bolilor cardiovasculare / Borvendég János, Polák Gyula, Váradi András. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2006

234 p.

Index substanţe active p. 225-226

Index medicamentos p. 227-228

Index p. 229-234

ISBN 973-87462-2-1

615:616.1

1. PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ

III 29974 ; 61/B70

 

260. BOŢIANU, PETRE VLAH-HOREA. Probleme actuale ale chirurgiei spaţiului pleural / Petre Vlah Horea Botianu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

1 CD-ROM

ISBN 978-973-169-053-7

617.542(0.034)

1. CHIRURGIE TORACICĂ

MAV-234

 

261. Breviar de homeopatie / sub redacţia dr. Gheorghe Jurj. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2005

334 p.

ISBN 973-87462-1-3

615.015.32

1. HOMEOPATIE

II 89672 ; 61/B82

 

262. BRUCKNER, ION I.. Hipertensiunea arterială : Îndrumar de diagnostic şi tratament pentru practicieni / Ion I. Bruckner. - Ediţie de buzunar. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2008

159 p.

ISBN 978-973-88525-1-8

616.12-008.331.1(076.3)

1. PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ

I 19248 ; 61/B85

 

263. BRUCKNER, ION I.. Tehnica examinării bolnavului şi tehnica prezentării de caz clinic / Ion I. Bruckner. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2008

130 p.

ISBN 978-973-88525-0-1

616.071

1. EXAMINARE CLINICĂ

II 89670 ; 61/B85

 

264. BUICU, ELENA GABRIELA. Aspecte ale tulburărilor psihice în postpartum / Elena Gabriela Buicu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

203 p.

Bibliografie p. 187-201

Index p. 202-203

ISBN 978-973-169-035-3

616.89                                                                                                   159.9.019.4

1. TULBURĂRI DEPRESIVE                                                            2. PSIHIATRIE

III 29975 ; 61/B90

 

265. Caiet de stagiu la clinica de anestezie-terapie intensivă / Sanda Copotoiu, Ruxandra Copotoiu, Leonard Azamfirei.... -   Târgu-Mures : University Press, 2008

104 p.: fig.

61(076.1)

1. MEDICINĂ(caiet de lucru)

II 89525 ; 61/C12

 

266. Cardiologia clinică pe scurt / sub redacţia J.V.(Ian) Nixon. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, [2009]

395 p.

Index p. 383-395

ISBN 978-973-88525-8-7

616.12

1. CARDIOLOGIE

IV 6773 ; 61/C24

 

267. Childhood Obesity / William L. Asher, Bruce R. Bistrian, George L. Blackburn... ; Platon J. Collipp, Editor. -   Acton, Massachusetts : Publishing Sciences Group, Inc., [1975]

XVI, 160 p. : il., tab.

Lista de autori p. III-IV

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-88416-016-5

616-053.2                                                                              616.39-053.2

616-056.25

1. OBEZITATE(prevenire)                2. OBEZITATE(tratament)

3. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ                       4. ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ

61/C42

 

268. Complicaţiile cronice ale diabetului zaharat / prof. univ. dr. Mariana Graur, prof. univ. dr. Nicolae Hâncu, prof. univ. dr. Amorin-Remus Popa... ; sub redacţia: Amorin Remus Popa. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2008

502 p. : fig.

Index p. 493-502

ISBN 978-973-87462-8-2

616.379-008.64

1. DIABETUL ZAHARAT

III 29983 ; 61/C63

 

269. CONSTANT, JULES. Bedside Cardiology / Jules Constant. - 2nd Edition. -   Boston : Little, Brown and Company, 1976

XVI, 444 p. : il., fig.

Prefaţă p. VII

Glosar p. 407-426

Abrevieri p. 427

Index p. 429-443

ISBN 0-316-15319-2

615.471:616.12-7                   616-071                                  616.12

1. DIAGNOSTIC MEDICAL

2. INSTRUMENTE MEDICALE

61/C66

 

270. CROITORU, MIRCEA D.. Ghid practic de analiză a toxicilor gazoşi şi volatili / Mircea D. Croitoru, Ibolya Fülöp, Mária Kincses Ajtay. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

148 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 147-148

ISBN 978-973-169-052-0

615.9

1. TOXICOLOGIE

IV 6781 ; 61/C90

271. Curs de medicină internă : Bolile hematologice / prof. dr. Oltean Galafteon, asist. univ. dr. Cândea Marcela, asist. univ. dr. Demian Smaranda.... -   Târgu-Mureş : Litografia U.M.F., 2009

166 p. : tab.

616.15

1. MEDICINĂ INTERNĂ                                  2. HEMATOLOGIE

IV 6777 ; 61/C95

 

272. Depresia - metode de diagnostic şi tratament : O abordare psihiatrică şi psihologică / Iosif Gabos Grecu , Marietta Grecu Gabos, Levente Ráduly.... -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2007

312 p.

Index p. 305-308

ISBN 978-973-87462-9-9

616.89-008.454                                     616.895.4                                               159.974

1. BOLI PSIHOSOMATICE

III 29917 ; 61/D32

 

273. DEVEREUX, GEORGE. Mohave Ethnopsychiatry : The Psychic Disturbances of an Indian Tribe / by George Devereux. -   City of Washington : Smithsonian Institution Press, [1969]

XVI, 597 p.

Lucrare editată sub egida Institutului Smithsonian, Bureau of American Ethnology

Prefaţă p. VIII-IX

Bibliografie p. 555-570

Traducerea în engleză a fragmentelor în latină p. 571-574

616.89(=87)

1. BOLI PSIHICE

2. TULBURĂRI EMOŢIONALE ŞI DE COMPORTAMENT

3. TULBURĂRI MINTALE ŞI SIMPTOMELE LOR

61/D35

 

 

 

 

274. DOGARU GRIGORE. Nefrologie clinică de bază / Dogaru Grigore, Căldăraru Carmen. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

413 p.

Bibliografie p. 406-413

ISBN 978-973-169-055-1

616.61

1. NEFROLOGIE

III 29981 ; 61/D62

 

275. DOGARU, GRIGORE. Aspecte etiologice şi patogenice în infecţiile urinare / Dogaru Grigore. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

215 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 199-215

ISBN 978-973-169-056-8

616.94-02:616.63

1. TULBURĂRI ALE APARATULUI URINAR

IV 6785 ; 61/D62

 

276. ESHERICK, JOSEPH S.. Ghidul de buzunar al medicului de familie / Joseph S. Esherick. -   Târgu-Mureş : Edupoint, 2009

278 p.

ISBN 978-606-92017-1-8

614.255(038)

1. MEDICINA FAMILIEI

I 19249 ; 61/E77

 

277. Evaluarea sângerării uterine şi a patologiei endometriale şi miometriale prin metode minim invazive / prof. dr. Francisco F. Nogales, prof. dr. Isabel Alvarado-Cabrera, prof. dr. Mircea Onofriescu... ; editori=editors: prof. dr. Simona Stolnicu, prof. dr. Doiniţa Rădulescu, asist. univ. dr. Mezei Tibor. -   Târgu-Mureş : Univesity Press, 2009

355 p. : il.

ISBN 978-973-169-086-5

616-005                                  616.6                                      618.14-005

1. PATOLOGIA SARCINII

2. PATOLOGIA ORGANELOR GENITALE FEMININE

3. PATOLOGIA APARATULUI GENITAL

4. GINECOLOGIE

IV 6779 ; 61/E93

 

278. Farmacologie experimentală / Maria T. Dogaru, Camil Eugen Vari, Marius Măruşteri.... -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

329 p. : fig., tab.

Bibliografie p. 316-321

ISBN 978-973-169-057-5

615.011

1. FARMACOLOGIE

III 29971 ; 61/F23

 

279. Fighting Disease / by the Editors of "Prevention" Magazine[Sharon Faelten, William D. Ehrhart, Laura Rosetree...]. -   Emmaus, Pennsylvania : Rodale Press, [1984]

VII, 168 p. : il. color - (The Prevention Total Health System).

Prefaţă p. VII

Bibliografie p. 164

Index p. 165-168

ISBN 0-87857-487-5

613                                                         082.1 The Prevention Total Health System

1. SĂNĂTATE ŞI IGIENĂ PERSONALĂ

61/F49

 

280. Free Radicals and the Liver / G. Csomós, J. Fehér (Eds.) ; with Contributions by E. Albano, B. R. Bacon, F. Biasi.... -   Berlin : Springer-Verlag, [1992]

XII, 157 p. : fig.

Cartea conţine 85 de figuri

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 3-540-54445-3. - ISBN 0-387-54445-3

577                                                                                        612.35

615.244                                                                                 616.36

1. FIZIOLOGIE PATOLOGICĂ                                        2. BOLILE FICATULUI

61/F89

281. Gastrointestinal Physiology / Edited by Leonard R. Johnson. -   Saint Louis : ¤The ¤C. V. Mosby Company, 1977

X, 164 p. : fig.

Cartea conţine 108 ilustraţii

Prefaţă p. VII-VIII

Index p. 152-164

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-8016-2533-5

612.3(075.8)

1. SISTEMUL GASTROINTESTINAL(fiziologie)

61/G23

 

282. GHEORGHE, MIHAI-DUMITRU. Depresia : -orientări clinico-terapeutice- / Mihai Dumitru Gheorghe. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2007

100 p. : fig., il.

ISBN 978-973-88525-3-2

616.89-008.454                                     616.895.4                                               159.974

1. BOLI PSIHOSOMATICE

III 29984 ; 61/G40

 

283. Ghid de diagnostic în patologia endocrină : Tiroida, Paratiroida, Suprarenala / [Nicole Berger, Angela Borda, Myriam Decaussin-Petrucci...] ; editori coordonatori Angela Borda şi Nicole Berger. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

326 p. : fig. color

ISBN 978-973-169-087-2

616.44/.45

1. ENDOCRINOLOGIE

III 29922 ; 61/G47

 

284. Ghidul vitaminelor şi mineralelor / dr. Varga Erzsébet, dr. Hidveghi Verginia, dr. Mezei Tibor László.... -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2007

196 p.

ISBN 978-973-87462-6-8

615.356(038)

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

I 19252 ; 61/G49

285. GRECU GABOŞ, IOSIF. Actualităţi în terapia depresiilor / Iosif Gabos Grecu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2007

180 p.

ISBN 978-973-7665-55-3

616.89-008.454                                                                     616.895.4

159.974                                                                                 615.21

1. BOLI PSIHOSOMATICE

III 29972 ; 61/G79

 

286. GRECU GABOŞ, IOSIF. Depresia şi bolile psihosomatice / Gabos Grecu Iosif. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

211 p.

Bibliografie p. 196-211

ISBN 978-973-169-098-8

616.89-008.454                                     616.895.4                                               159.974

1. DEPRESIA                                       2. BOLI PSIHOSOMATICE

III 29919 ; 61/G11

 

287. GREGORY, IAN. Psychiatry : Essentials of Clinical Practice : With Examination Questions, Answers, and Comments / Ian Gregory, Donald J. Smeltzer. - 2nd Edition. -   Boston/Toronto : Little, Brown and Company, [1983]

XIV, 410 p. : fig., tab.

Prefaţă p. XI-XII

Index p. 389-410

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-316-32783-2

616.89                                                                                   615.85/.86

1. PSIHIATRIE

2. TULBURĂRI MINTALE ŞI SIMPTOMELE LOR

61/G80

 

288. Gyermekgyógyászat / Kiss Eva, Horváth Adrienne, Muntean Jolanda.... -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

238 p.

Bibliografie p. 236-238

ISBN 978-973-169-097-1

616-053.2                                                                              613.95

1. PEDIATRIE                                                                     2. IGIENA COPILULUI

IV 6783 ; 61/G99

 

289. HAMM, MICHAEL. Omega-3 : Sănătate fără limite / prof. dr. tropf. Michel Hamm, dipl. oec. troph. Dirk Neuberger. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2009

96 p. : il.

ISBN 978-606-92180-0-6

613.2                                                                                     616.1:615.322

1. MEDICINĂ NATURISTĂ

II 89668 ; 61/H20

 

290. Health : The Manual of Healthy, Vigorous Family Living / Chief medical Consultant Werner Cryns. -   Nashville, Tennessee : ¤The ¤Southwestern Company, s.a.

640 p. : il. în parte color, tab.

Cuvânt înainte p. 6-7

Index p. 627-640

613(075.8)

1. SĂNĂTATE(sfaturi)                                                     2. SĂNĂTATE(vitamine)

61/H42

 

291. HECSER, L.. Moartea subită cardiacă : (patologie, epidemiologie, factori de risc) / L. Hecser, D. Dermengiu. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

337 p.

Bibliografie p. 335-336

ISBN 978-973-169-106-0

616.12-036.88                                                                       616-038.88

1. PATOLOGIE CARDIOVASCULARĂ

III 29967 ; 61/H42

 

292. Heritable Disorders of Amino Acid Metabolism : Patterns of Clinical Expression and Genetic Variation / Edited by William L. Nyhan. -   New York : John Wiley & Sons, Inc., [1974]

XVIII, 765 p. : fig., tab. - (Biomedical-Health).

Prefaţă p. V-VII

Lista de autori p. XIII-XVIII

Index p. 753-765

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-471-65225-3

615.272                                                  616-008                                  612.398.192

616-056.7                                              577.112.34                             577.122.3

082.1 Biomedical-Health

1. BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM

61/H52

 

293. Hospital Infections / Edited by John V. Bennett, Philip S. Brachman ; Foreword by Maxwell Finland, Donald E. Craven ; Foreword by William A. Altemeier. - 2nd Edition. -   Boston/Toronto : Little, Brown and Company, [1986]

XX, 666 p. : fig., tab.

Lista de autori p. XVII-XIX

Index p. 641-666

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-316-08990-7

614.4                                                      616-022                                                 616.9

1. BOLI INFECŢIOASE

61/H83

 

294. JAKOB, MICHEL. Ghid clinic pentru atmul bronşic / Michael Jakob, Dľevad Bajraktarević ; traducere Magdás Annamária. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2009

106 p. : fig.

ISBN 978-606-92180-1-3

616.248

1. PATOLOGIE MEDICALĂ                                                     2. ASTM BRONŞIC

I 19251 ; 61/J21

 

295. KANE, SUNANDA V.. Ghid practic pentru bolile inflamatorii intestinale (IBD) / sub redacţia dr. Sunanda V. Kane, dr. Marla C. Dubinsky ; traducere dr. Fejér Enikő Réka. -   Tîrgu-Mureţ : Farmamedia, 2008

170 p.

Bibliografie selectivă p. 161-164

Index p. 165-171

Titl. orig. : Pocket Guide to Inflamatory Bowel Disease

ISBN 978-973-88525-4-9

616.34-002

1. PATOLOGIA APARATULUI DIGESTIV

2. BOLI ENTERICE ŞI GASTROINTESTINALE

II 89671 ; 61/K20

 

296. KINCSES AJTAY MÁRIA. Légszennyező gázok toxikológiája : Ökotoxikológiai alapismeretek / Kincses Ajtay Mária, Fülöp Ibolya, Croitoru Mircea. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

181 p. : graf., tab., sch., diagr., fig., il.

Bibliografie p. 179-180

ISBN 978-973-169-058-2

615.9:504.054                                                                       504.054:615.9

1. TOXICOLOGIE

III 29978 ; 61/K44

 

297. KING, DONALD WEST. General Pathology : Principles and Dynamics / Donald West King, Cecilia M. Fenoglio, Jay H. Lefkowitch Donald West King, Cecilia M. Fenoglio, Jay H. Lefkowitch ; Illustrated by Jay H. Lefkowitch. -   Philadelphia : Lea & Febiger, 1983

XII, 550 p. : il., fig., tab.

Prefaţă p. VI

Apendice p. 535-536

Index p. 537-550

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-8121-0845-0

616(075.8)

1. PATOLOGIE MEDICALĂ

61/K44

 

298. LOWN, BERNARD. Arta pierdută a vindecării / dr. Bernard Lown ; Traducere: Sanda Taşula. -   Bucureşti : Editura Ştiinţelor Medicale, [2007]

390 p.

Titl. orig. : The lost art of healing

ISBN 978-973-86571-5-1

614.253

1. SĂNĂTATE PUBLICĂ

2. RELAŢIE MEDIC-PACIENT

II 89681 ; 61/L82

 

299. MACAVEI, IOAN. Vasoreactivitatea cerebrală / Ioan Macovei, Ioana Maria Macavei, Alina Monica Macavei. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

410 p. : fig.

Bibliografie p. 384-410

ISBN 978-973-169-059-9

616.831

1. BOLILE SISTEMULUI NERVOS

III 29968 ; 61/M11

 

300. MANFREDA, MARGUERITE LUCY. Psychiatric Nursing / Marguerite Lucy Manfreda. - 7th Edition. -   Philadelphia : F.A. Davis Company, 1964

XX, 504 p. : il., fig.

Cuvânt înainte p. VII

Prefaţă p. IX-XI

Glosar p. XVI-XIX

Index p. 491-504

616.89:616-082(075.8)                                         616-083:616.89(075.8)

614.253.3(075.8)

1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ                            2. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

61/M24

 

301. Medicine / Mark C. Fishman, Andrew R. Hoffman, Richard D. Klausner.... - 2nd Edition. -   Philadelphia : J. B. Lippincott Company, [1985]

XVI, 527 p. : il.

Prefaţă p. VII-X

Index p. 507-527

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-397-50696-1

616(075.8)

1. MEDICINĂ CLINICĂ

61/M54

302. Medicine / Mark C. Fishman, Andrew R. Hoffman, Richard D. Klausner.... -   Philadelphia : J. B. Lippincott Company, [1981]. - Toronto  Toronto :

XVI, 464 p. : il.

Prefaţă p. XI-XII

Index p. 453-464

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-397-50436-5

616(075.8)

1. MEDICINĂ CLINICĂ

61/M54

 

303. Metodologia cercetării ştiinţifice medicale / Vladimir Bacârea, Monica Sabău, Marius Măruşteri.... -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

1 CD-ROM

ISBN 978-973-169-070-4

001.891                                  001.891:61                                             61:001.891

1. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

MAV-323

 

304. MEYERS, FREDERICK H.. Review of Medical Pharmacology / Frederick H. Meyers, Ernest Jawetz, Alan Goldfien ; Illustrated by Laurel V. Schaubert. - 4th Edition. -   Los Altos, California : Lange Medical Publications, [1974]

XII, 721 p. : fig., tab.

Prefaţă p. XI

Index p. 695-721

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-87041-154-3

615(075.8)

1. FARMACOLOGIE

61/M63

 

305. Mică chirurgie pentru medicină dentară / Alexandru-Mihail Boţianu, Petre Vlah-Horea Boţianu, Vasile Damian.... -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

268 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 263-268

ISBN 978-973-169-101-5

616.314:617.5                                                                       617.5:616.314

1. CHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ

IV 6761 ; 61/M64

 

306. MOLDOVAN, BOGDAN. Actualităţi în chirurgia hepatică / Bogdan Moldovan, Daniel Azoulay. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

272 p. : fig.

ISBN 978-973-169-048-3

617.551                                  616.36                                    616.36-089.8

1. BOLILE FICATULUI

IV 6762 ; 61/M87

 

307. Natural Weight Loss / by the Editors of "Prevention" Magazine[William Ehrhart, Stephen Williams, Marian Wolbers...]. -   Emmaus, Pennsylvania : Rodale Press, [1985]

VII, 168 p. : il. color - (¤The ¤Prevention Total Health System).

Prefaţă p. VII

Bibliografie p. 164-165

Index p. 166-168

ISBN 0-87857-529-4

613.2                                                                                     641.5

082.1 The Prevention Total Health System

1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ

61/N26

 

308. Nutrition During Infancy / Editors Reginald C. Tsang, Buford L. Nichols. -   Philadelphia : Hanley & Belfus, Inc.. - St. Louis  St. Louis : ¤The ¤C.V. Mosby Company

XVI, 440 p. : il., fig., tab.

Lista autorilor p. V-VI

Prefaţă p. VII

Index p. 425-440

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-932883-09-5

613.2-053.2                                                                           613.39-053.2

1. NUTRIŢIE

61/N98

309. Pain Free / by the Editors of "Prevention" Magazine[Stephen Williams, Dary Matera, Gerry Hunt...]. -   Emmaus, Pennsylvania : Rodale Press, [1986]

VII, 168 p. : il. color - (¤The ¤Prevention Total Health System).

Prefaţă p. VII

Bibliografie p. 164. - Index p. 165-168

ISBN 0-87857-555-3

612.884                                                  615.81/.84

616.8-009.7                                           082.1 The Prevention Total Health System

1. TRATAMENTE TERAPEUTICE

2. DURERE(tratament)

61/P13

 

310. Pathology of the Kidney / Robert H. Heptinstall, Gary S. Hill, John M. Kissane.... - 3rd Edition. -   Boston/Toronto : Little, Brown and Company, [1983]

3 vol.

ISBN 0-316-35797-9

Volume 1 - XIV, 555, [42] p. il., fig. - Prefaţă p. VII-VIII. - Index p. [3]-[42]. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 0-316-35797-9

Volume 2 - X, 557-1148, [42] p. il., fig. - Index p. [3]-[42]. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 0-316-35797-9

Volume 3 - X, 1149-1695, [42] p. il., fig. - Index p. [3]-[42]. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 0-316-35797-9

612.46                                                                   616.61

1. BOLI RENALE                                2. PATOLOGIE MEDICALĂ

61/P43

 

311. Personality and Personality Disorders : 8th European ISSPD Congress, Tg.-Mureş, 10-13 september, 2008 / Edited by Aurel Nireştean. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

306 p. : graf., tab., sch., diagr., il.

Bibliografie la sf. capitolelor. - Index p. 305-306

ISBN 978-973-169-100-8

159.923(063)                                                                        159.97(063)

616.89-008.485(063)

1. PSIHOLOGIA FENOMENELOR ANORMALE

III 29977 ; 61/N76

312. Roentgen Techniques in Laboratory Animals : Radiography of the Dog and Other Experimental Animals / Planned by the committee for the preparation of a technical guide for Roentgen techniques in laboratory animals ; Editor Benjamin Felson. -   Philadelphia : W.B. Saunders Company, 1968

XX, 245 p. : il., fig.

Lucrare editată sub egida Veteran Administration, Department of Medicine and Surgery şi Research and Education in Medicine

Lista de autori p. VII-VIII

Prefaţă p. IX-X

Index p. 239-245

616-073.7                                              616-092.9                                              619

1. ANIMALE DE LABORATOR                               2. CERCETĂRI MEDICALE

3. EXPERIENŢE DE LABORATOR

61/R65

 

313. ROMAN, ILEANA. Patologia şi terapia cariei complicate. Endodonţie / dr. Ileana Roman, dr. Ştefan Bocskay, dr. Anca Torcătoru dr. Ileana Roman, dr. Ştefan Bocskay, dr. Anca Torcătoru. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

304 , X p. : fig.

Bibliografie p. 299-304

ISBN 978-973-169-083-4

616.314

1. PATOLOGIE DENTARĂ                                              2. STOMATOLOGIE

III 29918 ; 61/R69

 

314. SAILER, CHRISTIAN. Ghid clinic de diagnostic diferenţial / Christian Sailer, Susanne Wasner ; traducere dr. Petcu Blanka, dr. Sárkány Kinga, dr. Sárkány Zoltán. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2009

454 p.

Titl. orig. : Differential diagnosis pocket - clinical reference guide

ISBN 978-973-88525-9-4

616-071(038)

1. MEDICINĂ CLINICĂ

2. DIAGNOSTIC MEDICAL

I 19253 ; 61/S15

 

315. SNETSELAAR, LINDA G.. Nutrition Counseling Skills : Assessment, Treatment, and Evaluation / Linda G. Snetselaar. - 2nd Edition. -   Rockville, Maryland : Aspen Publishers, Inc., 1989

XII, 517 p. : tab.

Prefaţă p. X. - Index p. 508-516

Note despre autor p. 517. - Note la sf. capitolelor

ISBN 0-8342-0009-0

612.39                                    613.2:616                                               616:613.2

1. MEDICINĂ INTERNĂ

2. ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ

61/S64

 

316. SZATMÁRI SZABOLCS. Urgenţe neurologice / Szatmári Szabolcs, Szász József Attila. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2007

137 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 129-132

Index p. 135-137

ISBN 978-973-87462-7-5

616-083.98                                                                                           616.8-083.98

1. NEUROLOGIE

III 29985 ; 61/S99

 

317. SZÉKELY MELINDA. A fogak és a fogívek funkcionális morfológiája / Székely Melinda. -   Marosvásárhely : University Press, 2008

212 p. : fig.

Index p. 208

Bibliografie p. 206-207

Rezumat în lb. română

ISBN 978-973-7665-79-9

616.314(075.8)

1. STOMATOLOGIE

61/S99

 

318. SZILÁGYI TIBOR. Modelarea computerizată a celulelor nervoase / Szilágyi Tibor. -   Târgu-Mureş : University Press, 2008

81 p. : fig.

Bibliografie selectivă p. 81

ISBN 978-973-169-050-6

612.822                                                                                 004.9

1. CELULE NERVOASE                                                    2. SISTEMUL NERVOS

3. NEUROLOGIE

III 29920 ; 61/S99

 

319. THOMAS, PAT. Meteosensibilitatea : Cum ne influenţează factorii climatici starea de sănătate / Pat Thomas ; Traducere: Anca Irina Ionescu. -   Bucureşti : Editura Ştiinţelor Medicale, [2007]. -  : Lider

254 p. - (Cultura medicală).

Titl. orig. : Under the weather

ISBN 978-973-629-155-5

159.922.2                               613.1                               082.1 Cultura medicală

1. PSIHOLOGIE COMPARATĂ                               2. FACTORI CLIMATERICI

3. SĂNĂTATE PERSONALĂ

II 89682 ; 61/T57

 

320. TILINCA, MARIANA CORNELIA. Influenţa radiaţiilor accidentale asupra sănătăţii populaţiei / Mariana Cornelia Tilinca, Ioan Nicolaescu, Marius Ştefan Măruşteri. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

1 CD-ROM

ISBN 978-973-169-102-2

539.16:614                                                                            614:539.16

1. SĂNĂTATE PUBLICĂ

MAV-325 ; MAV-326

 

321. TURCU, MIHAI. Anatomie patologică specială / Mihai Turcu, Horaţiu Suciu, Dorin Marian ; sub redacţia Mihai Turcu. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2007

276 p. : fig.

ISBN 978-973-7788-42-9

616-091

1. ANATOMIE PATOLOGICĂ

III 29969 ; 61/T94

 

322. TÚRY FERENC. Anorexia şi bulimia : Ghidul pacientului şi al familiei / Túry Ferenc, Antal Imola, Pászthy Bea. -   Târgu-Mureş : Farmamedia, 2008

176 p.

Bibliografie p. 175-176

ISBN 978-973-88525-5-6

616.33-008.4                                                                   613.25

616.89-008.441.42                                          612.39

1. BOLI METABOLICE                                               2. BOLI PSIHOSOMATICE

II 89667 ; 61/T95

 

323. ŢILEA, BRÎNDUŞA. Patologie infecţioasă : Fundamente de licenţă în medicină / Brînduşa Ţilea. -   Târgu-Mureş : University Press, 2009

244 p. : fig.

Bibliografie p. 243-244

ISBN 978-973-169-111-4

616.1/.9(075.8)

1. BOLI INFECŢIOASE

IV 6776 ; 61/T59

 

324. Understanding Vitamins and Minerals / by the Editors of "Prevention" Magazine[Sharon Faelten, Jim Nechas, Stephen Williams...]. -   Emmaus, Pennsylvania : Rodale Press, [1984]

VIII, 168 p. : il. în parte color - (The Prevention Total Health System).

Prefaţă p. VII

Bibliografie p. 164-165

Index p. 166-168

ISBN 0-87857-463-8

613.2                                                      612.392                                                  615.356

577.16                                                    082.1 The Prevention Total Health System

1. VITAMINE                                      2. MINERALE

3. NUTRIŢIE

61/U47

 

325. Using Medicines Wisely / by the Editors of "Prevention" Magazine[Stephen Williams, Gretchen Reynolds, Neal Fandek...]. -   Emmaus, Pennsylvania : Rodale Press, [1985]

VII, 168 p. : il. în parte color, tab. - (The Prevention Total Health System).

Prefaţă p. VII

Bibliografie p. 163

Index p. 164-168

ISBN 0-87857-552-9

615.1/.3                                                 082.1 The Prevention Total Health System

1. FARMACOLOGIE

61/U91

 

326. VAN DE GRAAFF, KENT M.. Concepts of Human Anatomy & Physiology / Kent M. Van De Graaff, Stuart Ira Fox. - 4th Edition. -   Dubuque, IA : WCB, 1995

XX, 1002 p. : il. color, tab. color, graf., fig.

Bibliografie p. 934-940

Glosar p. 944-966

Index p. 971-1002

ISBN 0-697-16076-9

611/612(076.5)

1. ANATOMIE                                                                   2. FIZIOLOGIE

61/V24

 

327. VARGA ERZSÉBET. Farmakognózia / Egyetemi adjunktus dr. Varga Erzsébet. -   Marosvásárehly : University Press, 2009

199 p. : fig.

Bibliografie p. 199

ISBN 978-973-169-064-3

615(075)

1. FARMACOLOGIE

IV 6767 ; 61/V27

 

619  Medicină veterinară

 

328. BERRIER, H. H.. Diagnostic Aids in the Practice of Veterinary Medicine / H. H. Berrier. - Complety revised and enlarged edition. -   Missouri : C. W. Alban & Company, 1961

191 p., [4] pl. colorate : il., fig., tab.

Prefaţă p. 7-8

Lista ilustraţiilor şi planşelor p. 12

Bibliografie p. 13

Index p. 173-191

619:616

1. PATOLOGIE MEDICALĂ(diagnostic)

2. PATOLOGIE VETERINARĂ

619/B49

 

621  Construcţia de maşini

 

329. LIU, MAX MING-KANG. Principles and Applications of Optical Communications / Max Ming-Kang Liu. -   Chicago : Irwin, 1996

XIX, 1004 p. : tab., fig., sch., graf.

Index p. 990-1004

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 0-256-16415-0

621.32                                    621.38                                    628.9                              535

1. ELECTRONICĂ                                                              2. APARATE OPTICE

621.38/.39/L67

 

629  Tehnica mijloacelor d transport

 

330. GORN, MICHAEL H.. The Universal Man : Theodore von Kármán's Life in Aeronautics / Michael H. Gorn. -   Washington : Smithsonian Institution Press, [1992]. - London  London :

XIV, 202 p., [32] p. il. alb-negru : portr. - (Smithsonian History of Aviation Series).

Prefaţă p. IX-XII

Note p. 159-186

Bibliografie p. 187-193

Index p. 195-202

ISBN 1-56098-165-2

629.7(73)                               621.45(73)                             623.74(73)

929 Von Kármán, Theodore

082.1 Smithsonian History of Aviation Series

1. AERONAUTICĂ                                            2. TEHNICĂ AERONAUTICĂ

3. ASTRONAUTICĂ

629.7/V88

 

331. MAGLIOZZI, TOM. Car Talk : With Click and Clack, the Tappet Brothers / Tom and Ray Magliozzi with Terry Bisson ; Illustrated by Harry Trumbore. -   [New York] : [Dell Publishing], [1991]

XII, 212 p. : il.

Carte inspirată de emisiunea de radio "Car Talk"

Index p. 207-212

ISBN 0-440-50364-7

629.3.01/.08                                                                                         654.191

1. VEHICULE RUTIERE

629.3/M15

 

63 Agricultură. Silvicultură

 

332. Horgászismeretek : kezdőknek és haladóknak / [Írták Ferenczy Dénes, Kövi Gábor, Tölg István,... ; Szerkesztették Oggolder Gergely és Csontos József ; A fényképeket készítette Pitrolffy Zoltán ; Az ábrákat rajzolták Blaskó Sándor és Csábi Péter]. - 2. bővített kadás. -   Budapest : Fish Bt., 1995

176 p. : il., tab., foto.

ISBN 963-04577-09

639.2                                                                                     799.1

1. PESCUIT                                                                         2. PEŞTI

II 89621 ; 639.2/.6/H78

 

 

 

 

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

333. CLAESSENS, SHARON. Healthy Cooking / by Sharon Claessens. -   Emmaus, Pennsylvania : Rodale Press, [1984]

VIII, 168 p. : il. color - (¤The ¤Prevention Total Health System).

Prefaţă p. VII

Index p. 163-168

ISBN 0-87857-466-2

641.5                                                      641.8

641.55(083.12)                                      082.1 The Prevention Total Health System

1. PREPARAREA ALIMENTELOR

2. CARTE DE BUCATE

64/C56

 

334. Food and Nutrition / by Nancy Nugent, Mark Bricklin, Sharon Faelten.... -   Emmaus, Pennsylvania : Rodale Press, [1983]

VII, 168 p. : il. color - (The Prevention Total Health System).

Prefaţă p. VII

Bibliografie p. 164-164

Index p. 165-168

ISBN 0-87857-464-6

641.1/.3                                                 641.8

613.2                                                      082.1 The Prevention Total Health System

1. PREPARAREA ALIMENTELOR

64/F78

 

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

335. CALOIANU, DOINA. Ghidul contravenientului la radar / Doina Caloianu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

IX, 70 p.

Bibliografie p. 70

ISBN 978-973-115-618-7

 

621.396.96                                                                            656.05:621.396.96

621.396.96:656.05                                                343.23:656.05

656.05:343.23

1. CIRCULAŢIE RUTIERĂ

I 19243 ; 656/C15

 

336. LE DANTEC, TANNGUY. Managementul proiectelor prin exemple / Tannguy Le Dantec ; Traducere Alexandra Dincă. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

VIII, 145 p. : il. - (Afaceri).

Bibliografie p. 145

ISBN 978-973-115-674.3

65.012.4:65.012.2                                                 65.012.2:65.012.4

082.1 Afaceri

II 89569 ; 65/L38

 

337. LESTER, RICHARD A.. Labor and Industrial Relations : A General Analysis / by Richard A. Lester. -   New York : ¤The ¤Macmillan Company, [1961]

X, 413 p.

Prefaţă p. VII-VIII

Index p. 407-413

331(73)                                                                                 338.45.01(73)

658.3.012.43(73)                                                                  65.012.43(73)

1. ECONOMIA MUNCII

2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

65/L52

 

338. PLOTNIK, ARTHUR. The Elements of Editing : A Modern Guide for Editors and Journalists / by Arthur Plotnik. -   New York : Macmillan Publishing Company, [1982]

XVIII, 156 p. : fig. - (Collier Books ; Journalism/Reference).

Prefaţă p. XI-XIII

Postfaţă p. 144-148

Index p. 151-156

ISBN 0-02-047410-5

655(036)                                                                082.1 Collier Books

1. JURNALISM                                                                  2. EDITARE

655/P72

339. Typing : Complete Course / Alan C. Lloyd, Fred E. Winger, Jack E. Johnson,.... -   New York : Gregg Division/McGraw-Hill Book Company, 1982

XVIII, 478 p. : il. parţial color, tab. - (Gregg Typing ; Series Seven).

Paginaţie dublă cu numerotare inversată

Index p. VIII-XI

ISBN 0-07-038280-8

651.93                                                                   681.613.3

082.1 Gregg Typing

1. STENOGRAFIE                                              2. MAŞINI DE STENOGRAFIAT

651/T98

 

657  Contabilitate

 

340. Accounting : The Basis for Business Decisions / Robert F. Meigs, Mary A. Meigs, Mark Bettner,.... - 10th Edition. -   New York G-32, I-1 - I-12, [1] anexă detaşabilă : [9] p. : McGraw-Hill, 1996

XXXVI, 1096 p., D-1 - D-18, E-1 - E-20, F-1 - F-13, G-1 - G-32, I-1 - I-12, [1] anexă detaşabilă : [9] p.: il. color, tab., sch.

Index p. I-1 - I-12

ISBN 0-07-043360-7

657

1. CONTABILITATE FINANCIARĂ

657/A15

 

341. PĂŞCAN, IRINA. Bazele contabilităţii: noţiuni teoretice şi aplicative / asist. univ. drd. Păşcan Irina, lect. univ. drd. Maşca Ema ; prof. univ. dr. Neag Ramona(coordonator). -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2008

292 p.

Bibliografie p. 290-292

ISBN 978-973-7794-80-2

657(075.8)

III 29988 ; 657/P39

 

659 Publicitate. Relaţii cu publicul

 

342. CORBU, NICOLETA. Brandurile globale : O perspectivă cros-culturală în context mediatic / Nicoleta Corbu. -   [Bucureşti] : Tritonic, [2009]

202 p. : tab., graf. - (Comunicare/Media).

Bibliografie p. 189-201

ISBN 978-606-92275-7-2

81'22:659.1                                                            659.1:81'22

316.77                                                                   082.1 Comunicare/Media

1. SEMIOTICĂ PUBLICITARĂ                       2. COMUNICARE SOCIALĂ

II 89592 ; 659/C71

 

343. Current Trends in International Public Relations : [Papers presented at teh EUPRERA Congress 2009 : Corporate citizens of the third millennium. Towards a Shared European Perspective, Bucharest, Romania, September 23-26, 2009] / Coordinators Adela Rogojinaru and Sue Wolstenholme. -   [Bucureşti] : Tritonic, [2009]

464 p. : tab., sch., graf. - (Comunicare/Media).

Bibliografie la sfâşit de articol

ISBN 978-973-733-406-0

659.4                                                                                     659.44(100)

316.77                                                                                   082.1 Comunicare/Media

1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

2. RELAŢII CU PUBLICUL

II 89591 ; 659/C95

 

344. PR Trend : Societate şi comunicare / Colaboratori Delia Cristina Balaban şi Ioan Hosu. -   [Bucureşti] : Tritonic, [2009]

389 p. : tab., graf. - (Comunicare/Media).

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-973-733-386-5

316.77                                    659.1/.4                                  082.1 Comunicare/Media

1. RELAŢII CU PUBLICUL

2. MASS-MEDIA

II 89590 ; 659/P95

345. ZBUCHEA, ALEXANDRA. Ghid esenţial de promovare / Alexandra Zbuchea, Florina Pînzaru, Cristina Galalae. -   [Bucureşti] : Tritonic, [2009]

394 p. : tab., sch., fig. - (Comunicare/Media).

Bibliografie p. 381-394

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 978-606-92275-3-4

316.77:339.138                                                                     339.138:316.77

659.1:339.138                                                                       339.138:659.1

082.1 Comunicare/Media

1. COMUNICARE DE MARKETING

2. PUBLICITATE COMERCIALĂ

II 89594 ; 659/Z40

 

66/68  Industrii

 

346. MANDEL RÓBERT. Magyar népi hangszerek / Mandel Róbert ; [A hangszerfotókat készítette Hász András]. -   [Budapest] : Kossuth Kiadó, [2008]

176 p. : il. parţial color

Anexă p. 155-165

Index p. 167-171

Bibliografie p. 173175

ISBN 978-963-09-5743-4

681.81(=511.141)                                                                 39(=511.141)

1. INSTRUMENTE MUZICALE

V 1986 ; 681.8/M22

 

347. SHREVE, R. NORRIS. The Chemical Process Industries / by R. Norris Shreve. - 1st Edition. -   New York : McGraw-Hill Book Company, Inc., 1945

XIV, 957 p. : il., fig., tab. - (Chemical Engineering Series).

Prefaţă p. VII-VIII

Index de autori p. 931-941. - Index de subiecte p. 943-957

66(075.8)                                                               082.1 Chemical Engineering Series

1. CHIMIE INDUSTRIALĂ

66/S52

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

348. GILBERT, RITA. Living with Art / Rita Gilbert. - 4th Edition. -   New York : McGraw-Hill, 1995

XIV, 546 p. : il. parţial color, fig.

Bibliografie p. 527-529

Note p. 530-531. - Glosar p. 532-536. - Index p. 537-544

ISBN 0-07-911794-5

7.072/.073(100)

1. ISTORIA ARTEI

7.07/G57

 

349. MCCOUBREY, JOHN W.. American Art : 1700-1960 : Sources and Documents / John W. McCoubrey. -   Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., [1965]

XII, 226 p. : il. - (History of Art ; Sources & Documents).

Prefaţă p. V-VIII

7.034/.038(73)"1700/1960"(093)                                        082.1 History of Art

1. ISTORIA ARTEI AMERICANE

7.03/.04/M11

 

350. Movileştii : istorie şi spiritualitate românească. -   Sfânta Mănăstire Suceviţa : Editura Muşatinii, 2007

vol.

Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor

ISBN 978-973-7627-43-8

vol. 3 : Artă şi restaurare - 233 p. [159] f. il. color , [2] pl. - Carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. - Note de subsol. - ISBN 978-973-7627-43-8

94(498.3)

929 Movilă, Petru, Mitropolit al Kievului

929.52(498.3)Movilă, Petru, Mitropolit al Kievului

7.04:726.71(498.3 Suceviţa)

726.71:7.04(498.3 Suceviţa)

726.71(498.3 Suceviţa)

247.5:726.71(498.3 Suceviţa)

271(498.3 Suceviţa)

75.025.4:726.71(498.3 Suceviţa)

75.046:271(498.3 Suceviţa)

1. MOVILĂ, PETRU, Mitropolit al Kievului

2. MĂNĂSTIRI (România)                               3. MĂNĂSTIREA SUCEVIŢA

4. SUCEVIŢA                                                      5. ARTĂ RELIGIOASĂ

6. ISTORIA ROMÂNIEI(Moldova)                 7. ICONOGRAFIE

III 29914 ; 7.03/.04/M92

 

71 Sistematizare. Urbanism

 

351. CHAPIN, F. STUART, JR.. Urban Land Use Planning / by F. Stuart Chapin, Jr.. - 2nd Edition. -   Urbana : University of Illinois Press, 1965

XVI, 498 p. : fig., tab.

Prefaţă p. V-VII

Index p. 489-498

304.3(73)                                               314(73)

316.334.56(73)                                      711(73)                                  332.1/.3(73)

1. STATISTICĂ DEMOGRAFICĂ

2. SISTEMATIZAREA ORAŞELOR

71/C39

 

72  Arhitectură

 

352. La Basilica di San Francesco ad Assisi = The Basilica of St Francis in Assisi / a cura di = edited by Giorgio Bonsanti ; scritti di = text by Giorgio Bonsanti, Maria Monica Donato, Giovan Battista... ; fotografie di = photographs by Elio e Stefano Ciol, Ghigo Roli, Gerhard Ruf OFM Conv. ; traduzioni = translators Antonello Brunacci, Heather Mackay, MArk Roberts. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, 2002

4 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 88-7686-807-0

vol. 1 : [Testi=Saggi] - 268 p. il. - ISBN 88-7686-807-0

vol. 2 : [Testi=Schede] - 268-709 p. il. - ISBN 88-7686-807-0

vol. 3 : [Atlante=Atlas/1] - 638 p. il. - ISBN 88-7686-807-0

vol. 4 : [Atlante=Atlas/2] - 638-1263 p. il. - ISBN 88-7686-807-0

726.54(450-21 Assisi)(084)                                082.1 Mirabilia Italiae

1. MONUMENTE(Italia)

2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

V 1984(1-4) ; 72/B36

 

353. La Basilica di San Pietro in Vaticano = ¤The ¤Basilica of St Peter in the Vatican / a cura di=edited by Antonio Pinelli ; scritti di=text by Maria Beltramini, Sandro Benedetti, Irene Buonazia... ; fotografie di=photographs by Alessandro Angeli, Mallio Falcioni, Giacomo Marcucci... ; traduzioni=translators Ursula Creagh, Donald Hope, Heather Mackay.... -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, 2000

4 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 88-7686-809-7

vol. 1 : [Testi=Saggi] - 435 p. il. - ISBN 88-7686-809-7

vol. 2 : [Testi=Schede] - 435-1018 p. il. - ISBN 88-7686-809-7

vol. 3 : [Atlante=Atlas/1] - 638 p. il. - ISBN 88-7686-809-7

vol. 4 : [Atlante=Atlas/2] - 638-1271 p. il. - ISBN 88-7686-809-7

726.54(456.31)(084)                                                             082.1 Mirabilia Italiae

1. MONUMENTE(Italia)

2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

V 1983(1-4) ; 72/B36

 

354. La Cappella degli Scrovegni a Padova = ¤The ¤Scrovegni Chapel in Padova / a cura di=edited by Davide Banzato, Giuseppe Basile, Francesca Flores d'Arcais... ; scritti di=text by Giovanna Baldissin Molli, Davide Banzato, Giuseppe Basile... ; fotografie di=photographs by Filippo Bertazzo, Marco Campaci, Giuliano Ghiraldini... ; traduzioni=translators Heather Mackay, Mark Roberts. -   [Modena] : Franco Cosimo Panini, 2005

2 vol. - (Mirabilia Italiae).

ISBN 88-8290-457-1

vol. 1 : [Testi=Text] - 316 p. il. - ISBN 88-8290-457-1

vol. 2 : [Atlante=Atlas] - 292 p. il. - ISBN 88-8290-457-1

726.54(456-21 Padova)(084)                                              082.1 Mirabilia Italiae

1. MONUMENTE(Italia)

2. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(biserici)

V 1982(1-2) ; 72/C20

 

355. Revolution Place and Symbol : Journal of the First International Congress on Religion, Architecture and the Visual Arts, New York and Montreal, 1967 / [Edited by Rolfe Lanier Hunt]. -   New York City : s.n., [1969]

XIV, 318 p.

Prefaţă p. V-VII

726(063)                                246(063)                    061.3(100):726

1. ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ

2. ARTĂ RELIGIOASĂ

3. BISERICĂ ŞI CULTURĂ

72/R49

 

73/76  Arte plastice

 

356. Én Istenem, hová leszünk?... : Húsz éves az Erdély Művészetéért Alapítvány / A könyvet szerkesztette dr. Deé Nagy Anikó és Demeter Ervin] ; [Az előszót írta Dr.Deé Nagy Anikó]. - Budapest : Erdély Művészetéért Alapítvány : Vármegye Galéria, [2008]. -   Budapest : [Erdély Művészetéért Alapítvány], [2008]. -  : Vármegye Galéria

349 p., [20] p. : il. parţioal color

Anexe p. 333-349

ISBN 978-963-9736-88-7

73/76(=511.141)(498.4)                                                                       061.27(439)

1. FUNDAŢII CULTURALE MAGHIARE

IV 6765 ; 73/76/E56

 

357. Galéria a Bernády Házban / Szerkesztette Nagy Miklós Kund ; [Foto Plájás István]. -   Marosvásárhely : Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány, 2009

156 p. : il. parţial color

ISBN 978-606-92056-2-4

73/76(084):061.4(498 Tg. Mureş)                              061.4(498 Tg. Mureş):73/76

1. PICTURĂ MAGHIARĂ

2. EXPOZIŢIE DE ARTĂ(Casa Bernády György, Tg. Mureş)

III 29929 ; 73/76/G15

 

358. KEDEI ZOLTÁN. Beszélő ecset / Kedei Zoltán ; [Szerkesztette Káli Király István ; A szöveget válogatta és gondozta Vida Erika]. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2009

97 p. : il. parţial color

74(498.4) Kedei Zoltán(084)                              74(498.4) Târgu Mureş(084)

929 Kedei Zoltán

1. PICTORI(Kedei Zoltán)

IV 6771 ; 75/K29

 

359. KENNY, JOHN B.. Ceramic Sculpture : [Methods & Processes] / by John B. Kenny ; with illustrations by the author. -   Radnor, Pennsylvania : Chilton Book Company, [1974]

XVI, 304 p., [17] pl. il. alb-negru, [3] pl. il. color : il. în parte color, foto., fig.

Lista ilustraţiilor p. XI-XII

Cuvânt înainte p. XIII

Index p. 303-304

ISBN 0-8019-0162-6

738                                         73.022                                    73.023.4

1. ARTE PLASTICE(ceramică)

738/K34

 

78 Muzică

 

360. BERLIOZ, HECTOR. The Memoirs of Hector Berlioz, Member of the French Institute : including his travels in Italy, Germany, Russia and England : 1803-1865 / translated and edited by David Cairns. -   New York : W. W. Norton & Company Inc., [1975]

638 p., [24] p. il. : il., [2] h. - (Music/Autobiography).

Lista ilustraţiilor p. 23-24

Glosar p. 526-569

Surse şi bibliografie p. 613-616

Index p. 617-636

ISBN 0-393-00698-0

785:929 Berlioz, Hector"1803/1865"

929:785 Berlioz, Hector"1803/1865"

78.071/.072 Berlioz, Hector"1803/1865"

821.133.1-94=111

082.1 Music/Autobiography

1. MEMORII(Berlioz, Hector)

2. AUTOBIOGRAFIE(Berlioz, Hector)

78.071/B48

 

361. GREIG, CHARLOTTE.. Gitársuli : Játssz úgy, ahogy a nagyok : blues, rock, pop, folk, dzsessz / Charlotte Greig; Fordította Mészáros Orsolya. - [Kisújszállás] : [Pannon-Literatúra Kft.], [2008]

256 p. : il. parţial color

Index p. 255-256

ISBN 978-963-251-014-9

787.61(075.4)                                                        787.61.071.2(100)(092)

1. MUZICĂ INSTRUMENTALĂ                    2. CHITARIŞTI CELEBRII

IV 6770 ; 787/G79

 

362. GURALNICK, PETER.. Az utolsó vonat Memphisbe : Elvis Presley felemelkedése / Peter Guralnick ; Fordította Lénárt Levente. -   Budapest : Cartaphilus Könyvkiadó, [2009]

560 p. : il. - (Legendák élve vagy halva ; 30).

Titl. orig. : Last Train to Menphis

Bibliografie p. 555-558

ISBN 978-963-266-056-1

929 Presley, Elvis                                78.036(73)(092) Presley, Elvis

78.071.2 Presley, Elvis                                        082.1 Legendák élve vagy halva

1. BIOGRAFIE(Presley, Elvis)

III 29955 ; 78.071.2/P91G

 

363. Operajátszás Miskolcon 1954-2004 : Az operatársulattól az operafesztiválig / A bibliográfiát összeállította Gulyás Lászlóné ; A tanulmányt írta : Sziklavári Károly. -   Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 2006

133 p. : il., tab. - (Borsodi Kalászolás ; 2).

ISBN 963-9645-01-X

082.1 Borsodi Kalászolás                                  782(439 Miskolc)"1954/2004"

1. MUZICĂ(operă)

III 29996 ; 782/O-61

 

364. Rromii în muzica românească : (Antologie de texte şi sinteze) / Ediţie alcătuită, îngrijită şi prefaţată de Eugenia Maria Paşca şi Vasile Ionescu. -   Iaşi : Artes, 2008

250 p. : il., note. muz.

Bibliografie selectivă p. 242-250

ISBN 978-973-8263-22-2

78(498)                                                                  78.071(=214.58)(498)(082)

784.4(=214.58)(498)(082)

1. MUZICĂ LĂUTĂREASCĂ

III 29939 ; 78(498)/R87

 

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

365. NELEGA, ALINA. Recuperarea tragicului în textul nou de teatru / Alina Nelega. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii de Artă Teatrală, 2009

206 p.

Bibliografie p. 193-201

ISBN 978-973-88712-3-6

792:111.852

1. ESTETICĂ TEATRALĂ

II 89664 ; 792/N45

 

366. PRENTICE, WILLIAM. Fitness for College and Life / William Prentice. - 4th Edition. -   St. Louis : Mosby, 1994

X, 336 p., A-28, G-5, I-11, C-2 : tab., 255 il., [1] anexă detaşabilă

Bibliografie la sf. capitolelor. -

Glosar p. G-1 - G-5. - Index p. I-1 - I-11

ISBN 0-8016-7854-4

613.71                                                                                   796.41

1. FITNESS                                                                          2. GIMNASTICĂ

796/P90

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811  Limbi individuale

 

367. MACRORIE, KEN. Telling Writing / Ken Macrorie. -   New York : Hayden Book Company, Inc., [1970]

XIV, 270 p. - (Hayden English Language Series).

Prefaţă p. VII-IX

Bibliografie p. 257-264

Index p. 265-270

808(075)                                                                811.111'271.1(075)

082.1 Hayden English Language Series

1. LIMBA ENGLEZĂ(lingvistică)                                    2. SOCIOLINGVISTICĂ

811/M13

 

811.135.1  Limba română

 

368. MOLDOVEANU POLOGEA, MONA. Ghid de exprimare corectă în presă / Mona Moldoveanu Pologea. -   Bucureşti : Cheiron, 2009

201 p.

Bibliografie p. 185-186

ISBN 978-606-92268-4-1

811.135.1'271:070

1. LIMBA ROMÂNĂ(învăţare corectă)

III 29960 ; 811.135.1/M87

 

82  Literatură

 

369. Erup vulcanii poeziei : Concursul Naţional de Creaţie Literară "Petre Ghelmez". Ediţia a VII-a - Giurgiu 2009. -   [Giurgiu] : Cronos, 2009

131 p.

Lucrare apărută sub egida Bibliotecii Judeţene "I. A. Bassarabescu" Giurgiu

ISBN 978-973-78085-39-3

821.135.1-93(082)

1. LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie)

II 89638 ; 82-82/E73

 

370. Introducing Literature : Teacher's Annotated Edition. - Signature Edition. -   Mission Hills, California : Glencoe, 1989

XV, T-i - T-xiv, T-1 - T-626 : il. color - (Scribner Literature Series).

Glosar p. T-607 - T-615. - Index p. T-617 - T-626

ISBN 0-02-195500-X

82-82(076.5)                                                                                         82.09(076.5)

082.1 Scribner Literature Series

1. ANTOLOGIE LITERARĂ

82-82/I-58

 

371. MAGYAR ZOLTÁN. Hunyad megyei népmondák / Magyar Zoltán. -   Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2009

197 p., [23] p. : il. color

Anexe p. 171-187. - Glosar p. 188. - Index p. 189-190

Bibliografie p. 191-197

ISBN 978-973-599-396-2

821.511.141-91(=511.141)(498.4-35 Hunedoara)

82-91-34(=511.141)(498.4-35 Hunedoara)

398.2(=511.141)(498.4-35 Hunedoara)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(folclor)

III 29963 ; 82-91/M15

 

372. POPTĂMAŞ, DIMITRIE. Reflecţii despre carte, bibliotecă şi lectură / Dimitrie Poptămaş ; cuvânt înainte de Liliana Moldovan ; postfaţă de Valentin Marica. -   Târgu-Mureş : Aditura Nico, 2009

186 p.

Texte selectate din autori români şi străini

ISBN 978-606-546-035-5

028(0:82-84)                                                                         821.135.1-84-82

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(reflecţii)

7. ANTOLOGIE LITERARĂ

I 19247 ; 82-82/P84

373. SZEKELY EVA MONICA. Didactica (re)lecturii. O abordare pragmatică / Eva Monica Szekely. -   Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2009

350 p. : tab. - (Didactica).

Bibliografie p. 343-347

ISBN 978-973-7794-81-9

028.1                                                      028.02                                                    37.02

801.73                                                    082.1 Didactica                                    82.0

1. TEHNICA LECTURII                     2. HERMENEUTICA LECTURII

3. PSIHOLOGIA LECTURII

III 29982 ; 82.0/.02/S99

 

374. "Voi spune tot vrăjitorului meu" : Antologie de lirică negro-africană / Cuvânt înainte, tălmăciri şi note bibliografice de Constantin Carbarău. -   [Bucureşti] : DominoR, 2009

67 p.

ISBN 978-973-1838-70-0

82-82                                                                                     821.41/.45-1=135.1(082)

1. LITERATURĂ AFRICANĂ

2. ANTOLOGIE LITERARĂ (poezii)

II 89625 ; 82-82/V82

 

82.09  Critică literară

 

375. BORCIA, OTILIA DOROTEEA. Plurivalenţa comicului în teatrul lui Carlo Goldoni : Interferenţe estetice spaţio-temporare / Otilia Doroteea Borcia. -   Bucureşti : Oscar Print, 2002

294 p.

Bibliografie p. 283-289

ISBN 973-8338-47-6

821.131.1.09-22=135.1                                                        82.09 Goldoni, Carlo

821.131.1.09=135.1 Goldoni, Carlo                    929 Goldoni, Carlo

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(critică literară)

2. ESTETICĂ LITERARĂ                                 3. TEATRU COMIC

II 89552 ; 82.09/G66B

376. CESEREANU, RUXANDRA. Gourmet : Céline, Bulgakov, Cortázar, Rushdie: (close reading) / Ruxandra Cesereanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

191 p. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-447-3

82.09                                                                                     082.1 Paradigme

1. CRITICĂ LITERARĂ

2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

II 89643 ; 82.09/C37

 

377. LOURIE, RICHARD. Letters to the Future : An Approach to Sinyavsky-Tertz / Richard Lourie. -   Ithaca : Cornell University Press, [1975]. - London  London :

224 p.

Prefaţă p. 9-11. - Note p. 201-211

Bibliografie selectivă p. 212-217. - Index p. 219-221

ISBN 0-8014-0890-3

929 Sinyavsky, Andrei

821.161.1.09 Sinyavsky, Andrei

1. CRITICĂ LITERARĂ(Sinyavsky, Andrei)

2. BIOGRAFIE(Sinyavsky, Andrei)

3. LITERATURĂ RUSĂ(critică literară)

82.09/S59L

 

378. MCNIFF, WILLIAM T.. Greek and Roman Writers / Reverend William T. McNiff. -   New York : ¤The ¤Macmillan Company, [1962]

IV, 252 p. - (¤The ¤Pageant of Literature).

Glosar p. 248-252

821.124.09=111                                                    821.14'02.09=111

82.09=111                                                             082.1 The Pageant of Literature

1. CRITICĂ LITERARĂ

2. LITERATURĂ GREACĂ CLASICĂ(critică)

3. LITERATURĂ LATINĂ CLASICĂ(critică)

82.09/M12

 

379. Twentieth Century Interpretations of The Tempest : A Collection of Critical Essays / Edited by Hallett Smith. -   Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., [1969]

XII, 116 p. - (Spectrum ; S-839 ; Literature).

Cronologia datelor p. 109-110

Note despre editor şi autori p. 111-112

Bibliografie selectivă p. 113-114

821.111-2.09                                                                                        082.1 Spectrum

1. CRITICĂ LITERARĂ(teatru)

2. CRITICĂ LITERARĂ(Shakespeare, William)

3. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică)

82.09/S52

 

821.11  Literaturi germanice

 

380. SEM-SANDBERG, STEVE. Ravensbrück : [roman] / Steve Sem-Sandberg ; Traducere din suedeză şi note de Liliana Donose Samuelsson. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009

258 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-324-7

821.113.3-31=135.1                                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(roman)

II 89583 ; 821.11/S44

 

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

381. ADLER, ELIZABETH. La dolce vita / Elizabeth Adler ; Traducere: Sanda Watt. -   Bucureşti : Lider, s.a.. -  : Editura Star

296 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Titlul original : A Summer in Tuscany

ISBN 973-629-044-1

082.1 Bestselleruri internaţionale                                     821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/A22

 

 

 

382. AYRES, JANE. Változások / Jane Ayres. -   [Budapest] : PonyClub, Stabenfeldt A/S, 2006

127 p.

Titl. orig. : Transitions

ISBN 963-870-688-0

821.111-93-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/A98

 

383. BALDACCI, DAVID. Saving Faith / David Baldacci. -   [New York] : Warner Books, [1999]

XII, 320 p.

ISBN 0-446-52577-4

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/B20

 

384. CHRISTIE, AGATHA. Ház a sziklán / Aghata Christie ; Fordította Gálvölgyi Judit. -   Budapest : Európa Kőnyvkiadó, 2009

256 p. - (Európa Krimi).

Titl. orig. : Peril At End House

ISBN 978-963-07-8788-8

821.111-31=511.141                                                            821.111-312.4=511.141

082.1 Európa Krimi

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 89614 ; 821.111/C48

 

385. COOPER, GLENN. Biblioteca morţilor / Glenn Cooper ; traducere din limba engleză şi note de Daniel Ionescu. -   [Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2009]

374 p. - (Thriller & Mystery).

Titl. orig. : Library of the deal

ISBN 978-973-689-311-7

821.111(73)-31=135.1

082.1 Thriller & Mystery

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19245 ; 821.111/C70

 

386. DELINSKY, BARBARA. O lecţie de viaţă / Barbara Delinsky ; Traducere: Irina Negrea. -   Bucureşti : Lider, [2005]. -  : Editura Star

524 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Titl. orig. : Suddenly

ISBN 973-629-085-9

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/D27

 

387. DELINSKY, BARBARA. Mâna destinului / Barbara Delinsky ; Traducere: Mihnea Columbeanu. -   Bucureşti : Lider, [2008]

296 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Titl. orig. : Fast Courting

ISBN 978-973-629-179-1

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/D27

 

388. DELINSKY, BARBARA. Sfidează-ţi soarta / Barbara Delinsky ; Traducere: Daniela Ioan. -   Bucureşti : Lider, [2004]. -  : Editura "Luceafărul"

442 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Titl. orig. : An Accidental Woman

ISBN 973-629-037-9

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/D27

 

389. DEVERAUX, JUDE. Tentaţie / Jude Deveraux ; Traducere: Diana Saicovici. -   Bucureşti : Lider, s.a.. -  : Editura Cartea pentru toţi

329 p. - (Romantica).

Titl. orig. : Temptation

ISBN 973-8117-71-2

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Romantica

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/D35

390. FORD, RICHARD. Ziua Independenţei : [roman] / Richard Ford ; Traducere din engleză şi note de Iulia Gorzo. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, [2009]

448 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-319-3

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89585 ; 821.111/F79

 

391. GARDNER, ERLE STANLEY. The Case of the Troubled Trustee / Erle Stanley Gardner. -   Roslyn, New York : Walter J. Black, Inc., [1965]

168 p.

821.111(73)-31

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/G19

 

392. GRISHAM, JOHN. A fellebbezés / John Grisham ; Fordította Wertheimer Gábor. -   [Budapest] : Geopen Könyvkiadó, 2008

460 p.

Titl. orig. : The Appeal

ISBN 978-963-9765-42-9

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89618 ; 821.111/G86

 

393. HARRY, ERIC L. Arc Light / Eric L. Harry. -   London : Hodder & Stoughton, [1994]

XII, 516 p. : il.

ISBN 0-340-61775-1

821.111(73)-311.9

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.)

821.111/H31

 

394. HIGGINS CLARK, MARY. Mesaje misterioase / Mary Higgins Clark ; Traducere: Mihnea Columbeanu. -   Bucureşti : Lider, [2007]

335 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Titl. orig. : Two little girls in blue

ISBN 978-973-629-144-9

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/H61

 

395. HUGHES, JENNY. Rejtély a Fekete Ló farmon / Jenny Hughes ; Címlap és belső illusztrációk : Jennifer Bell. -   s.l. : PonyClub, Stabenfeldt A/S, 2006

126 p. : il.

Titl. orig. : Mystery at Black Horse Farm

ISBN 82-591-1826-2

821.111-93-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/H92

 

396. KRENTZ, JAYNE ANN. Minciuni nevinovate / Jayne Ann Krentz ; Traducere: Mihnea Columbeanu. -   Bucureşti : Lider, s.a.

479 p.

Titl. orig. : White Lies

ISBN 978-973-629-178-4

821.111973)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/K82

 

397. LANGSTON, CYNTHIA. Între două avioane / Cynthia Langston ; Traducere din engleză de Mădălina Tureatcă. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009

307 p. - (Cocktail).

Titl. orig. : Bicoastal babe

ISBN 978-973-689-320-9

082.1 Cocktail                                                                      821.111(73)-31=135.1

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 19244 ; 821.111/L20

 

 

 

398. LEE, JANICE Y. K.. Profesoara de pian : [roman] / Janice Y. K. Lee ; Traducere din engleză şi note de Irina Bojin. -   [Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2009]

299 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : The Piano Teacher

ISBN 978-973-689-333-9

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89589 ; 821.111/L38

 

399. MCCARTHY, CORMAC. Drumul : [roman] / Cormac McCarthy ; Traducere din engleză şi note de Irina Horea. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009

215 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : The Road

ISBN 978-973-689-285-1

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89588 ; 821.111/M11

 

400. MEYER, STEPHENIE. A burok / Stephenie Meyer ; Fordította Farkas Veronika. -   [Budapest] : [Agave Könyvek], [2008]

519 p.

Titl. orig. : The Host

ISBN 978-963-986-827-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89617 ; 821.111/M63

 

401. MIÉVILLE, CHINA. Un Lun Dun / China Miéville ; Traducere de Alex Nichifor. -   [Bucureşti] : Tritonic, [2008]

383 p. : il. - (Junior Tritonic).

Note de subsol

ISBN 978-973-733-289-9

821.111-31-93                                                                      082.1 Junior Tritonic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/M67

 

402. MORTON, KATE. Casa de la Riverton : [roman] / Kate Morton ; Traducere din engleză de Sînziana Dragoş. -   [Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2009]

435 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : The Shifting fog

ISBN 978-973-689-318-6

821.111(94)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Australia)(roman)

II 89586 ; 821.111/M89

 

403. MOSLEY, LEONARD. Foxhole in Cairo / Leonard Mosley. -   [London] : Panther Books, [1960]

128 p.

Titlul iniţial al volumului a fost "The Cat and the Mice"

Bibliografie p. 126

821.111-312.6

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman biografic)

821.111/M91

 

404. PALMER, MICHAEL. Primul pacient / Michael Palmer. -   [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2008]

285 p. - (Bestseller Internaţional).

ISBN 978-973-675-546-0

821.111(73)-31                                                                     821.111(73)-312.4

082.1 Bestseller Internaţional

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89505 ; 821.111/P15

 

405. PATTERSON, JAMES. Trandafirii sînt roşii / James Patterson ; Traducere: Bogdan Oproiu. -   Bucureşti : Lider, [2004]. -  : Editura Cartea pentru toţi

248 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Titl. orig. : Roses are red

ISBN 973-629-042-5

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/P44

 

 

406. PATTERSON, JAMES. Violetele sînt albastre / James Petterson ; Traducere: Cristian Fulaş. -   Bucureşti : Lider, [2004]

297 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Titl. orig. : Violets are blue

Pe pagina de titlu autorul apare James Petterson

ISBN 973-629-042-5

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/P44

 

407. PULLUM, ISOLDE. A Zöld Ló legendája / Isolde Pullum. -   s.l. : PonyClub, Stabenfeldt A/S, 2006

148 p.

Titl. orig. : The Green Horse Hotel

ISBN 82-7428-584-0

821.111-93-31

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pentru copii)

821.111/P98

 

408. ROBERTS, NORA. Afaceri murdare / Nora Roberts ; Traducere : Bogdan Oproiu. -   Bucureşti : Lider, [2006]

396 p. - (Thriller).

J. D. Robb este pseudonimul sub care a publicat acest roman celebra scriitoare Nora Roberts

ISBN 978-973-629-129-6

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R62

 

409. ROBERTS, NORA. Crinul roşu / Nora Roberts ; Traducere : Mihnea Columbeanu. -   Bucureşti : Lider, 2006

396 p. - (Bestselleruri internaţionale).

Volumul face parte din Trilogia Grădinii

ISBN 973-629-108-1. - ISBN 978-973-629-108-1

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R62

 

410. ROBERTS, NORA. În arşiţa nopţii / Nora Roberts ; Traducere : Liviu Mateescu. -   Bucureşti : Lider, 2006

465 p. - (Thriller).

ISBN 973-629-102-2. - ISBN 978-973-629-102-9

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R62

 

411. ROBERTS, NORA. Martorul / Nora Roberts ; Traducere : Otilia Tudor. -   Bucureşti : Lider, [2005]. -  : Editura Star

368 p. - (Bestselleruri internaţionale).

ISBN 973-629-087-5

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R62

 

412. ROBERTS, NORA. A múlt titkai / Nora Roberts ; Fordította Gondáné Kaul Éva. -   [Budapest] : [Gabo Kiadó], [2009]

523 p.

Titl. orig.: Tribute

ISBN 978-963-689-264-7

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89619 ; 821.111/R62

 

413. ROBERTS, NORA. Rémes otthon / Nora Roberts ; Fordította Bozai Ágota. -   [Budapest] : [Gabo Kiadó], [2009]

496 p.

Titl. orig. : Sanctuary

ISBN 978-963-689-290-6

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89620 ; 821.111/R62

 

414. ROBERTS, NORA. Vizită neaşteptată / Nora Roberts ; Traducere : Monica Sabin. -   Bucureşti : Lider, [2006]

378 p. - (Thriller).

J. D. Robb este pseudonimul sub care a publicat acest roman celebra scriitoare Nora Roberts

ISBN 978-973-629-130-2

821.111(73)-31=135.1                                                                         082.1 Thriller

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/R62

 

415. STEEL, DANIELLE. Caruselul întîlnirilor / Danielle Steel ; Traducere : Andreea Teodorescu. -   Bucureşti : Lider, [2005]

397 p. - (Bestselleruri internaţionale).

ISBN 973-629-075-1

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Bestselleruri internaţionale

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/S81

 

416. VONNEGUT, KURT. Puşcăriaşul : [roman] / Kurt Vonnegut ; Traducere din engleză şi note de Viorica Boitor. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, [2009]

249 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-328-5

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 89582 ; 821.111/V88

 

417. WOOLFOLK, DOROTHY. Mother, Where Are you? / Dorothy Woolfolk. -   New York : Scholastic Book Services, [1977]

270 p. - (Donna Rockford Mysteries).

ISBN 0-590-32519-1

821.111(73)-31                                                     082.1 Donna Rockford Mysteries

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/W83

 

 

 

 

 

821.112.2  Literatură germană

 

418. MÜLLER, HERTA. Încă de pe atunci vulpea era vânătorul : [Roman] / Herta Müller ; Traducere din germană de Nora Iuga. -   [Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2009]

221 p. - (Raftul Denisei).

Titl. orig. : Der Fuchs war damals schon der Jäger

ISBN 978-973-689-340-7

821.112.2-31=135.1                                                             082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

2. PREMIUL NOBEL(literatură)

II 89561 ; 821.112.2/M94

 

419. SELLBERG, ANNA. Sara és a telivér rejtélye / Anna Selberg. -   [Budapest] : PonyClub, Stabenfeldt A/S, 2006

148 p.

Titl. orig. : Sara och fullblodsmysteriet

ISBN 963-229-310-X

821.112.2-93-31

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. copii)

821.112.2/S43

 

420. TILLISCH, KARIN. Shadow - a ló, aki az árnyékból jött / Írta : Karin Tillisch. -   s.l. : PonyClub, Stabenfeldt A/S, 2006

80 p. : il. color

Titl. orig. : Shadow - das Pferd, das aus dem Schatten kam

ISBN 82-7428-587-5

821.112.2-94                                                                         821.112.2-93-32

1. LITERATURĂ GERMANĂ(memorii)

821.112.2/T59

 

 

 

 

 

 

 

821.133.1  Literatură franceză

 

421. LEVER, EVELYNE. Pe eşafod : Maria Antoaneta: ultima regină a Franţei / Evelyne Lever ; Traducere: Anca Irina Ionescu. -   Bucureşti : Lider, [2004]. -  : Editura Cartea pentru toţi

423 p. - (Biografii celebre ; 16).

Titl. orig. : Marie Antoaneta - The Last Queen of France

ISBN 973-629-048-4

821.133.1-311.6=135.1                                         94(44)"17" Maria Antoaneta

929 Maria Antoaneta                                         082.1 Biografii celebre

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman istoric)

821.133.1/L68

 

422. MONTUPET, JANINE. Sorenza : roman / Janine Montupet ; traducere de Elsa Grozea. -   Bucureşti : Colosseum, 1994

349 p. - (Colosseum Love).

ISBN 973-96190-5-3

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Colosseum Love

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

821.133.1/M88

 

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

423. CALLEJA, CONCHA. Prinţesa Diana : "mă vor ucide!" / Concha Calleja ; [Traducere ş adaptare Ioana Ionescu]. -   [Bucureşti] : Litera Internaţional, [2007]

186 p. : il. - (Bestseller Internaţional).

ISBN 978-973-675-371-8

821.134.2-32=135.1

929 Diana, Prinţesă de Wales

94(420)"19" Diana, Prinţesă de Wales(0:82-32)

082.1 Bestseller Internaţional

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(povestiri)

II 89508 ; 821.134.2/.3/D38C

 

424. COELHO, PAULO. A győztes egyedül van : Paulo Coelho / Fordította Nagy Viktória. - 1. kiadás. -   [Budapest] : Athenaeum Kiadó, [2009]

432 p.

Titl. orig. : O vencedor está só

ISBN 978-963-2930-09-1

821.134.3(81)-31=511.141

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman)

II 89616 ; 821.134.2/.3/C60

 

425. MARTIN, GERALD. Gabriel García Márquez : Egy élet / Gerald Martin ; [Fordította Bölcskei Erzsébet és Ureczky Eszter]. -   Budapest : Magvető, [2009]

654 p. : h. ; [16] p. il.

Anexe p. 570-576

Note p. 577-628

Bibliografie p. 629-646

ISBN 978-963-14-2736-3

821.134.2(861)(092)                                                    929 García Márquez, Gabriel

821.134.2.09(861) García Márquez, Gabriel

1. BIOGRAFIE(García Márquez, Gabriel)

2. CRITICĂ LITERARĂ(García Márquez, Gabriel)

3. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(critică)

III 29958 ; 821.134.2/.3/G19M

 

426. ROCHA, LUÍS MIGUEL. Papa trebuie să moară / Luís Miguel Rocha ; Traducere din limba portughez Simona Popa şi Oxana Dumitrescu. -   [Bucureşti] : Tritonic, [2009]

395 p. - (Tritonic Premium).

Titl. orig. : Bala Santa

ISBN 978-606-92275-9-6

821.134.2-31=135.1                                                             082.1 Tritonic Premium

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

III 29951 ; 821.134.2/.3/R63

 

 

 

 

821.135.1  Literatură română

 

427. ABĂLUŢĂ, CONSTANTIN. Iov în ascensor ; Iov în funicular / Constantin Abăluţă ; cu comentarii critice de Vasile Baghiu, Nina Cassian, Barbu Cioculescu ; cu comentarii critice(la Iov în funicular) de Gheorghe Grigurcu, Ion Pop, Andrei Zanca. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

64 p. ; 77 p. - (Magister).

Paginaţie dublă cu numetorate inversată

ISBN 978-973-726-446-6

821.135.1-1                            821.135.1-4                                 082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89644 ; 821.135.1/A11

 

428. Alb de duminică : Grigore Vieru în evocările scriitorilor din Târgu-Mureş / Documentar literar de Valentin Marica. -   Târgu-Mureş : Editura "Cezara Codruţa Marica", 2010

100 p. : il. , 1 CD

Volumul de faţă este însoţit de CD-ul Alb de duminică, emisiunea Studioului Tegional de Radio Târgu-Mureş transmisă în ziua morţii lui Grigore Vieru, 18 ianuarie 2009, realizată de Valentin Marica, senior-editor, cu participarea scriitorului Nicolae Băciuţ.

ISBN 978-606-92255-2-3

821.135.1.09 Vieru, Grigore                                821.135.1-82

1. CRITICĂ LITERARĂ(Vieru, Grigore)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

3. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 89652 ; 821.135.1.09/V57

 

429. BALTEŞ, TUDOR. Cu mîinile goale / Tudor Balteş ; [Cuvânt înainte de Iulian Boldea]. -   Târgu-Mureş : Romghid, 2009

187 p. : foto.

ISBN 978-606-92150-2-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89635 ; 821.135.1/B24

430. BIRĂU, GELU. Pământ în Cuminţenie : Poeme / Gelu Birău ; Cu o prefaţă de Ion Popescu-Brădiceni. -   Cluj-Napoca : Casa de editură Atlas-Clusium, 2002

215 p.

ISBN 973-555-348-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89637 ; 821.135.1/P81

 

431. BRATU, TEODOR. Din Câmpia Burnazului : Preocupări poetice / Teodor Bratu. -   s.l. : Casa editorială Odeon, 2009

89 p. : il.

ISBN 978-973-8087-73-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89626 ; 821.135.1/B80

 

432. BUCUR, GHEORGHE-EUGENIU. Amurgul bătrânului cerb : Versuri / Gheorghe-Eugeniu Bucur. -   Bucureşti : Editura Vivaldi, 2008

201 p.

ISBN 978-973-150-013-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89628 ; 821.135.1/B87

 

433. BUZURA, AUGUSTIN. A trăi, a scrie / Augustin Buzura. - Ediţie îngrijită de Angela Martin. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

391 p. - (Paraliteraria).

ISBN 978-973-726-427-5

821.135.1-4(047.53)                                                             082.1 Paraliteraria

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89595 ; 821.135.1/B98

 

 

 

434. CĂPUŞAN, CORNEL. Păsările / Cornel Căpuşan. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

100 p.

ISBN 978-973-726-449-7

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 89597 ; 821.135.1/C21

 

435. CHIFU, GABRIEL. Lacătul de aur / Gabriel Chifu ; postfaţă: Dan Cristea. -   [Bucureşti] : Cartea Românească, 2004

223 p. - (Hyperion - serie nouă).

Postfaţă p. 191-197

Referinţe critice p. 198-217

ISBN 973-23-1458-3

821.135.1-1                                                           082.1 Hyperion - serie nouă

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89624 ; 821.135.1/C42

 

436. CIOBANU, NICOLAE. Ionel Teodoreanu : Viaţa şi opera / Nicolae Ciobanu. -   Bucureşti : Minerva, 1970

268 p. + 18 p. il. şi repr.

Bibliografie p. 253-265

821.135.1.09 Teodoreanu, Ionel                                       929 Teodoreanu, Ionel

1. CRITICĂ LITERARĂ(Teodoreanu, Ionel)

821.135.1.09/T37C

 

437. CONSTANTIN, ILIE. Sub semnul eseului / Ilie Constantin. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

195 p. - (Eseuri).

ISBN 978-973-726-439-8

821.135.1-4                                                                           082.1 Eseuri

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89599 ; 821.135.1/C66

 

438. Cornel Călugăru în dialog XXI : [epigrame] Dorina Paşca, Victor Ţiţiu. - ediţie selectată şi îngrijită de Cornel Mărginean, Maria. -   Târgu-Mureş : Casa de editură " Mureş ", 2009

34 p.

ISBN 973-7937-08-2

821.135.1-193.2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(epigrame)

II 89527 ; 821.135.1/C15

 

439. COSTESCU, GABRIELLA. Lacrima de liliac : Poeme / Gabriella Costescu. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2009]

83 p.

ISBN 978-606-546-027-0

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89558 ; 821.135.1/C76

 

440. CUC, MELANIA. Autoportret : Poeme / Melania Cuc. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

106 p.

ISBN 978-606-546-040-9

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89663 ; 821.135.1/C93

 

441. DĂGĂDIŢĂ, IONICA. Poveste de început / Ionica dăgădiţă. -   [Drobeta-Turnu Severin] : Irco Script, 2006

51 p.

ISBN 973-8988-19-5. - ISBN 978-973-8988-19-4

821.135.1-93-1                                                                                     821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii pt.copii)

821.135.1/D12

 

442. Dicţionar analitic de opere literare româneşti / coordonare şi revizie ştiinţifică Ion Pop. - Ediţie definitivă. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007

2 vol.

ISBN 978-973-686-976-1

vol. : N-Z - 616-1154 p. - ISBN 978-973-686-977-8

vol. 1 : A-M - 615 p. - ISBN 978-973-686-977-8

821.135.1.09(03)                                                                  81'374.2:821.135.1.09

 

1. CRITICĂ LITERARĂ

2. DICŢIONAR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ

821.135.1.09/D39

 

443. DINU, MARCEL. 42 de ani de diplomaţie : Ambasador sub patru preşedinţi / Marcel Dinu. -   Bucureşti : C.H. Beck, 2009

XIV, 514 p. : il. color

Anexe p. 341-498

Lucrare apărută sub egida Fundaţiei Europene Titulescu

ISBN 978-973-115-461-9

327(498) Dinu, Marcel                                                       821.135.1-94

929 Dinu, Marcel

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 89571 ; 821.135.1/D49

 

444. DOCA, GHEORGHE. Eminescu : O perspectivă dialogică / Gheorghe Doca. -   Bucureşti : Editura Academiei Române, 2009

2 vol.

ISBN 978-973-27-1805-6

vol. 1 : Ipoteza dialogismului. Viaţa. Personalitatea - VIII , 366 p. - ISBN 978-973-27-1810-0

vol. 2 : Opera - VI , 472 p. - ISBN 978-973-27-1811-7

821.135.1.09 Eminescu, Mihai                                           929 Eminescu, Mihai

1. CRITICĂ LITERARĂ(Eminescu, Mihai)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

III 29953(1-2) ; 821.135.1.09/E48D

 

445. DUCAN, DARIE. Prerogativele lui Dumnezeu : Piesă în trei acte / Darie Ducan. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2010

99 p.

ISBN 978-606-546-037-9

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 89647 ; 821.135.1/D86

 

 

446. GĂBUDEAN RIVALET, JEAN. Cu Pegasul printre epigramişti : Epigrame. Catrene. Rondeluri. Aforisme / Jean Găbudean Rivalet. -   Târgu-Mureş : Editura Mureş, 2009

87 p.

Notă bio-bibliografică p. 83-84

ISBN 973-7937-08-2

821.135.1-84                                                                         821.135.1-193.2

821.135.1-193.4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(epigrame)

II 89607 ; 821.135.1/G11

 

447. IORGA, MARIUS. Dublă spovedanie / Marius Iorga. -   [Timişoara] : Eubeea, 2004

250 p.

ISBN 973-673-022-0

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89634 ; 821.135.1/I-72

 

448. IZBĂŞESCU, GHEORGHE. Un pumnal sub cămaşă / Gheorghe Izbăşescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

179 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726456-5

821.135.1-1                                                                                          082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89598 ; 821.135.1/I-99

 

449. IZSÁK MARTHA. Polenul e verbul : antologie de autor / Martha Izsák ; prefaţă de Gh. Grigurcu. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

180 p.

ISBN 978-973-133-589-6

821.135.1-82-1                                                                                     821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

II 89528d ; 821.135.1/I-99

 

450. LĂDARIU, LAZĂR. Naşterea umbrei : poeme / Lazăr Lădariu. -   Târgu-Mureş : Nico, 2009

127 p.

Referinţe critice p. 105-124

ISBN 978-606-546-038-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89648 ; 821.135.1/L13

 

451. Limba şi literatura română pentru clasa a X-a : Evaluare continuă şi pregătire pentru examenul de bacalaureat / Florin Ioniţă, Gheorghe Lăzărescu, Adrian Săvoiu.... -   [Bucureşti] : ART, [2003]

256 p. - (Instruire şi evaluare).

ISBN 973-85798-1-3

082.1 Instruire şi evaluare                                                 821.135.1.09(079)

821.135.1-82(079)                                                811.135.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate)

821.135.1.09/L62

 

452. Limba şi literatura română pentru clasa a XII-a : Evaluare continuă şi pregătire pentru examenul de bacalaureat / Florin Ioniţă, Gheorghe Lăzărescu, Adrian Săvoiu.... -   [Bucureşti] : ART, [2003]

239 p. - (Instruire şi evaluare).

ISBN 973-8485-02-9

082.1 Instruire şi evaluare                                                 821.135.1.09(079)

821.135.1-82(079)                                                811.135.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(texte comentate)

821.135.1.09/L62

 

453. LUCĂCEL, FLAVIUS. Ceai de fluturi = Butterfly Tea / Flavius Lucăcel ; versiune engleză Mădălina Cadariu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

63 p.

Ediţie bilingvă română-engleză

ISBN 978-973-726-407-7

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 89641 ; 821.135.1/L83

 

 

454. MARICA, VALENTIN. Ceasornic de lut / Valentin Marica. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

134 p.

ISBN 978-973-133-628-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89651 ; 821.135.1/M38

 

455. MARICA, VALENTIN. Nicolae Băciuţ - Cina din cuvânt : Repere culturale / Valentin Marica. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2009]

96 p. : il.

Fişa Bio-bibliografiecă

ISBN 978-606-546-024-9. - ISBN 978-973-1728-62-9

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(recenzii)

II 89541 ; 821.135.1.09/B13M

 

456. MARICA, VALENTIN. Vânători de inefabil : Interviuri literare / Valentin Marica. -   Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009

240 p.

ISBN 978-973-133-630-5

821.135.1-4(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri)

II 89650 ; 821.135.1/M38

 

457. NICOLAE, EMIL. Poezia nu e decât slăbiciunea artei / Emil Nicolae ; cu 6 deSemne şi o copertă de Dinu Huminiuc. -   Cluj-Napoca : Limes, [2009]

113 p. : il. - (Magister).

ISBN 978-973-7264-30-5

821.135.1-1                                                                           082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

III 29952 ; 821.135.1/N60

 

458. NOVAC, ANDREI. A nouăsprezecea inimă de înger : poezii / Andrei Novac. -   Timişoara : Eurostampa, 2003

127 p.

ISBN 973-687-138-X

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89629 ; 821.135.1/N90

 

459. NOVAC, ANDREI. Locul în care întorc tramvaiele / Andrei Novac. -   Iaşi : Timpul, 2008

85 p.

ISBN 978-973-612-337-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89631 ; 821.135.1/N90

 

460. NOVAC, ANDREI. Miez de talpă : poezii / Andrei Novac. -   Timişoara : Eurostampa, 2003

162 p.

ISBN 973-687-139-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89632 ; 821.135.1/N90

 

461. NOVAC, ANDREI. Poezii / Andrei Novac. -   Tîrgu-Jiu : Editura Newest, 2000

133 p.

ISBN 973-99120-5-2

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89633 ; 821.135.1/N90

 

462. NOVAC, ANDREI. Vârsta sării / Andrei Novac. -   Bucureşti : Editura Muzeul Literaturii Române, 2006

123 p. - (Poezie.ro).

ISBN 973-8947-01-4

ISBN 978-973-8947-01-6

821.135.1-1

082.1 Poezie.ro

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89630 ; 821.135.1/N90

 

463. OPROESCU, ALEX. Din Buzăul literar : (de prin ziare şi reviste) / Alex. Oproescu ; Prefaţă de Eugen Gavriliu. -   Buzău : Editura Omega, 2009

151 p. : il.

ISBN 978-606-8061-42-9

821.135.1.09(498 Buzău)(045)                                            821.135.1(047.53)

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89636 ; 821.135.1.09/O-67

 

464. PAŞCA, MARIA DORINA. Minutul vorbei / Maria Dorina Paşca. -   Târgu-Mureş : Editura Mureş, 2009

331 p.

ISBN 978-973-1947-07-5

821.135.1-32

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

II 89529 ; 821.135.1/P39

 

465. PÂRVULESCU, IOANA. Viaţa începe vineri : [roman] / Ioana Pârvulescu. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009

300 p.

ISBN 978-973-689-339-1

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89581 ; 821.135.1/P37

 

466. PONEA, VASILE. Cuvinte în tangaj / Vasile Ponea. -   [Cluj-Napoca] : Clusium, 2004

147 p.

ISBN 973-555-416-X

821.135.1-84

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime)

II 89611 ; 821.135.1/P77

 

467. PONEA, VASILE. Gânduri răstignite / Vasile Ponea. -   [Tîrgu-Jiu] : Spicon, 1997

88 p.

ISBN 973-9022-48-0

 

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89602 ; 821.135.1/P77

 

468. PONEA, VASILE. Stări de vină = Mal de tort / Vasile Ponea ; traduit du roumain par Paula Romanescu. -   [Cluj-Napoca] : Clusium, 2008

131 p.

ISBN 978-973-555-573-3

821.135.1-84=135.1=133.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(maxime)

II 89601 ; 821.135.1/P77

 

469. POPESCU, TITU. Autori şi climate / Titu Popescu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

245 p. - (Paradigme).

ISBN 978-973-726-453-4

821.135.1.09-4                                      821.135.1-4                            082.1 Paradigme

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89596 ; 821.135.1.09/P81

 

470. RĂDULESCU-BOTICĂ, NICULAE. Cină cu nuferi la tavă = Dîner aux nénuphars au menu / Niculae Rădulescu-Botică ; Poeme traduse din română de Constantin frosin = Poe`mes traduits du roumain par Constantin Frosin. -   Bucureşti : Editura Eminescu, 2003

284 p.

ISBN 973-22-0971-2

821.135.1-1=135.1=133.1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89605 ; 821.135.1/R18

 

471. RĂDULESCU-BOTICĂ, NICULAE. Cuvinte cu paşi de mercur : poeme / Niculae Rădulescu-Botică. -   Bucureşti : Editura Eminescu, 2001

92 p. : il.

ISBN 973-22-0866-x

821.135.1-1

 

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89610 ; 821.135.1/R18

 

472. RĂDULESCU-BOTICĂ, NICULAE. Traficant de melancolie : poeme / Niculae Rădulescu-Botică. -   Bucureşti : Editura Eminescu, 2002

78 p. : il.

ISBN 973-22-0932-1

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme)

II 89609 ; 821.135.1/R18

 

473. RUBA, RADU SERGIU. Demonul confesiunii : roman / Radu Sergiu Ruba. - Ediţie revizuită. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

304 p. - (Romanul românesc al secolului XXI).

ISBN 978-973-726-436-7

821.135.1-31

082.1 Romanul românesc al secolului XXI

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 89639 ; 821.135.1/R88

 

474. SICOE-TIREA, ROXANA. Okii / Roxana Sicoe-Tirea. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

70 p. - (Magister).

ISBN 978-973-726-445-9

821.135.1-1                                                                                          082.1 Magister

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

II 89642 ; 821.135.1/S53

 

475. SILITRĂ, DUMITRU D.. Printre ecouri : Versuri / Dumitru D. Silitră. -   [Târgu Mureş] : Editura Nico, [2010]

82 p. : il. parţial color

ISBN 978-606-546-026-3

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 89557 ; 821.135.1/S55

 

 

476. STAN BUTEANU, AUGUSTA. Cuantice : (cantice cuantice) / Augusta Stan Buteanu. -   Cluj-Napoca : Limes, 2009

238 p.

ISBN 978-973-726-408-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89640 ; 821.135.1/S76

 

477. ŞAIM, SERGIU. Toboganul de vise / Sergiu Şaim. -   Târgu-Mureş : Editura Nico, 2009

48 p.

ISBN 978-606-546-028-7

821.135.1-93                                                                         821.135.1-34

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri foarte scurte)

4. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri pt.copii)

821.135.1/S15

 

478. TALIANU, EMIL. Aproape de Luceafăr / Emil Talianu. -   Giurgiu : s.n., 2009

141 p. : il.

ISBN 978-973-0-06594-7

929 Bumbac, Vasile                                                            821.135.1-1

821.135.1.09 Bumbac, Vasile

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 89627 ; 821.135.1.09/B91T

 

479. TAMARIS, LUCIAN. Veghea şi departele / Lucian Tamaris. -   Bucureşti : Vitruviu, 1995

168 p. - (Eseu).

ISBN 973-97343-1-6

821.135.1-4                                                                                          082.1 Eseu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 89604d ; 821.135.1/T15

 

480. TOPÎRCEANU, GEORGE. Evocări de război : Turtucaia, Pirin-Planina / George Topîrceanu ; Prefaţă Nicolae Manolescu. -   Bucureşti : Scripta, 2006

231 p. - (Oglinzile istoriei).

ISBN 973-8238-22-6

ISBN 978-973-8238-22-0

94(498)                                                                                                 821.135.1-94

082.1 Oglinzile istoriei

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de front)

II 89653 ; 821.135.1/T76

 

481. ŢURCANU, LUCIA. Ultima epifanie / Lucia Ţurcanu. -   Chişinău : Arc, 1999

118 p. - (Prima verba).

Bibliografie p. 115-117

ISBN 9975-61-111-7

821.135.1.09(478)                                                 082.1 Prima verba

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(critică)

II 89603d ; 821.135.1.09/T94

 

482. UNTARU, ION. Paso doble : poeme haiku, poeme într-un vers, aforisme, poezii = Passo doble: haiku poems, one-verse poems, aphorisms, poetics / Ion Untaru ; prefaţă de=foreword by Vasile Moldovan. -   Bucureşti poetics : Amurg Sentimental, 2009

244 p. - (Passo doble: hauku poems, one-verse poems, aphorisms,).

Lucrare bilingvă română-engleză

ISBN 978-973-678-348-7

821.135.1-1=135.1=111                                                       821.135.1-193

082.1 Passo doble: hauku poems, one-verse poems, aphorisms, poetics

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme haiku)

II 89606 ; 821.135.1/U61

 

483. VAN REES-ZOTA, IONELA. Lăstari de timp : versuri / Ionela van Rees-Zota ; Text îngrijit şi prefaţă de acad. Cristian Bodnărescu ; postfaţă de Liliana Moldovan. -   Iaşi : Pim, 2009

139 p.

ISBN 978-606-520-680-6

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 89542 ; 821.135.1/V24

 

821.17/.9  Alte literaturi

 

484. KAWABATA, YASUNARI. Vechiul oraş imperial : [roman] / Yasunari Kawabata ; Traducere din japoceză şi note de Anca Focşeneanu. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009

191 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-305-8

821.521-31=135.1                                                 082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 89579 ; 821.51/.72/K26

 

485. MISHIMA, YUKIO. Zăpada de primăvară : [roman] / Yukio Mishima ; Traducere din japoneză şi note de Angela Hondru. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009

334 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-326-1

821.521-31=135.1                                                 082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 89584 ; 821.51/.72/M79

 

486. MIYAMOTO, TERU. Brocart de toamnă : [roman] / Teru Miyamoto ; traducere din limba japoneză şi note de Angela Hondru. -   Bucureşti : Humanitas Fiction, 2009

177 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-327-8

821.521-31=135.1                                                 082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman)

II 89580 ; 821.51/.72/M

 

487. OZ, AMOS. Rime despre viaţă şi moarte : [roman] / Amos Oz ; Traducere din ebraică şi note de Ioana Petridean. -   [Bucureşti] : Humanitas Fiction, [2009]

179 p. - (Raftul Denisei).

ISBN 978-973-689-330-8

821.411.16'08-31=135.1                                                       082.1 Raftul Denisei

1. LITERATURĂ EBRAICĂ(roman)

II 89587 ; 821.41/.45/O-99

 

821.511.141  Literatură maghiară

 

488. ADY ENDRE. Új versek : 1906. Vér és arany : 1907. Az Illés szekerén : 1908 / Ady Endre. -   [Budapest] : Népszabadság Könyvek, 2007

255 p. : port. - (A Magyar irodalom remekei ; II. sorozat).

ISBN 978-963-9709-33-1

821.511.141-1                                                       082.1 A Magyar irodalom remekei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 89623 ; 821.511.141/A23

 

489. BAJOR ANDOR. Füstöl az acélkalapács : [Szatírák, paródiák] / Bajor Andor ; Válogatta és szerkesztette Bogdán László. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

283 p. : il.

ISBN 978-973-599-367-2

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

III 29926 ; 821.511.141/B18

 

490. BALÁS ÉVA. Pepita zakuszka : Szótárregény / Balás Éva. -   Csíkszereda : Pallas Akadémia, 2009

144 p.

Carte dedicată

ISBN 978-973-665-290-5

821.511.141(498.4)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(povestiri)

II 89675d ; 821.511.141/B19

 

491. BOGDÁN LÁSZLÓ. Felröppenő flamingó / Bogdán László. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

135 p.

ISBN 978-973-599-392-4

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

III 29924 ; 821.511.141/B64

 

 

492. BUSTYA DEZSŐ. Gazdámnak célja volt velem : Önéletrajzi mozaik / Bustya Dezső. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

182 p., [12] p. il.

ISBN 978-973-599-377-1

821.511.141(498.4)-94                                                         929 Bustya Dezső

284.2(498.4) Bustya Dezső(0:82-94)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii)

II 89613 ; 821.511.141/B96

 

493. CSEH KATALIN. Csöndövezet : Versek / Cseh Katalin. -   Mrosvásárhely : Mentor Kiadó, 2009

151 p.

ISBN 978-973-599-407-5

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ (poezii)

II 89659 ; 821.511.141/C92

 

494. DEMETER JÓZSEF. Magyardellői Napdalok III. : Mágikus-lírai szociográfia / Demeter József(DeJó) ; A fotókat Baghet Iskander készítette. -   Budapest : Hungarovox Kiadó, 2009

197 p., [8] p. il. color

ISBN 978-963-9908-29-1

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ (poezii)

II 89536d ; 821.511.141/D29

 

495. EGYED EMESE. Szabadító versek / Egyed Emese. -   Marosvásárhely : Mentor, 2009

139 p.

ISBN 978-973-599-366-5

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 89517 ; 821.511.141/E27

 

 

 

 

496. HALÁSZI ALADÁR. Csillagruhámba öltözöm! / Halászi Aladár ; Grafikák : Dézsy Attila ; Szerkesztette és a borítót tervezte : Vajda Éva. - Miskolc : II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, 2007

156 p. : il. - (Borsodi Kalászolás ; 5).

ISBN 978-963-9654-04-2

821.511.141-1                                                                       082.1 Borsodi Kalászolás

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 89674 ; 821.511.141/H17

 

497. HEGEDÜS BÉLA. Prodromus : Kalmár György (1726-?) világáról / Hegedüs Béla. -   Budapest : Argumentum, 2008

178 p. - (Irodalomtörténeti füzetek ; 164).

Bibliografie p. 119-161

Index p. 162-167

ISBN 978-963-446-505-8

821.511.141.09 Kalmár György                          082.1 Irodalomtörténeti füzetek

929 Kalmár György

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 89546 ; 821.511.141.09/K18H

 </