0   GENERALITĂŢI

 

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1 -  CIOBANU, ALEXANDRU. Divina impostură : eseuri 1 / Alexandru Ciobanu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Miracol, 2003.

 178 p. : il.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 171-178.

 ISBN 973-9315-69-0 : 100000 lei.

 821.135.1-4   001.12

II 82316 ; 001/C51

 

2 -  CIOBANU, ALEXANDRU. Paradisul dispreţului : eseuri 4 / Alexandru Ciobanu. - Bucureşti : Miracol, 2004.

 182 p.: il.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 173-182.

 ISBN 973-9315-74-7 : 100000 lei.

 821.135.1-4   001.12

II 82319 ; 001/C51

 

3 -  CIOBANU, ALEXANDRU. Persia şi dispersia : eseuri 3 / Alexandru Ciobanu. - Bucureşti : Miracol, 2003.

 192 p. : il. ; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 184-192.

 ISBN 973-9315-55-0 : 100000 lei.

 821.135.1-4   001.12

II 82318 ; 001/C51

 

4 -  CIOBANU, ALEXANDRU. Planeta ipocriţilor : eseuri 2 / Alexandru Ciobanu. - Bucureşti : Miracol, 2003.

 189 p. : il., [10]p. planşe ; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 183-189.

 ISBN 973-9315-31-3 : 100000 lei.

 821.135.1-4   001.12

II 82317 ; 001/C51

 

 

5 -  KUHLEN, OS. Sistemul ocult de dominare a lumii : Istoria secretă a omenirii / Os, Kuhlen. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2004.

 303 p. : tab,; 20 cm - (Enigmele Universului).

 Anexe p. 291-297.

 Bibliografie p. 298-299 .

 Note de subsol.

 ISBN 973-9399-80-0 : 100000 lei.

 082.1 Enigmele Terrei   001.94   133.2   904(100)   061.236

II 82311 ; 001/K89

 

6 -  Ştiinţa şi cercetarea / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 33 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-1-8 : 50000 lei.

 001.89:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

II 82282 ; 001/S85

 

004 Calculatoare

 

7 -  BĂDUŢ, MIRCEA. AutoCAD-ul în trei timpi : Ghidul proiectării profesionale / Mircea Băduţ. - Iaşi : Polirom, 2004.

 240 p.: tab., fig. - (Profesional. Practic).

 Anexe p. 231-238.

 Bibliografie p. 239.

 ISBN 973-681-683-4 : 179000 lei.

 004.42 AutoCAD   082.1 Profesional practic

III 26787 ; 004/B16

 

8 -  DOSPINESCU, OCTAVIAN. Dezvoltarea aplicaţiilor în Visual Basic.NET / Octavian Dospinescu. - Iaşi : Polirom, 2004

 328 p. : tab..; 23,5 cm. - (Profesional. Practic).

 Bibliografie p. 325.

 ISBN 973-681-691-5 : 229000 lei.

 082.1 Profesional practic   004.42 Visual Basic

III 26822 ; 004/D71

9 -  DRĂGĂNESCU, MIHAI.  De la societatea informaţională la societatea cunoaşterii / Acad. Mihai Drăgănescu ; Cuvânt introductiv : prof. univ. dr. ing. Doina Banciu. - Bucureşti : Editura Tehnică, 2003.

 244 p. : tab. - (Societatea informaţională. Societatea cunoaşterii).

 Referinţe bibliografice şi note la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-31-2198-3 : 100000 lei.

 004.81   007   165.32   165.152   

 082.1 Societatea informaţională. Societatea cunoaşterii

III 26793 ; 004/D73

 

10 -  FEHILY, CHRIS. SQL : visual quickstart guide / Chris Fehily; Traducere Bogdan Constantin. - Bucureşti : Bic All, 2004.

 XIX, 396 p. : tab.; 24 cm.

 Anexă p. 371-382.

 Index p. 383-396.

 ISBN 973-571-482-5 : 299000 lei.

 004.438 SQL

III 26779 ; 004/F31

 

11 -  GIUMALE, CRISTIAN A. Introducere în analiza algoritmilor : Teorie şi aplicăţie / Cristian A. Giumale. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 482 p. : fig.; 23,5 cm. - (Profesional. Fundamental).

 Bibliografie p. 477-478.

 Index p. 479-481.

 ISBN 973-681-751-2 : 285000 lei.

 082.1 Profesional. Fundamental   004.021   510.5

III 26830 ; 004/G59

 

12 -  KELBY, SCOTT. Photoshop 7 : Down & Dirty Triks / Scott Kelby ; Traducere Bogdan Caranda. - Bucureşti : All, 2004.

 278 p.: il. color.

 Index p. 276-278.

 ISBN 973-571-494-9 : 899000 lei.

 004.42 Photoshop 7

IV 6126 ; 004/K32

13 -  MUNTEANU, ADRIAN. Reţele locale de calculatoare : Proiectare şi administrare / Adrian Munteanu, Valerică Greavu-Şerban. - Iaşi : Polirom, 2003 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 304 p. : tab.; 23,5 cm.

 Bibliografie p. 303.

 ISBN 973-681-457-2 : 209000 lei.

 004.732

III 26815 ; 004/M95

 

14 -  MUNTEANU, ADRIAN. Reţele Windows : Servere şi clienţi. Exemple practice / Adrian Munteanu, Valerică Greavu-Şerban, Gabriel Cristescu. - Iaşi : Polirom, 2004

 344 p. : fig., tab.; 23,5 cm. - (Profesional. Practic).

 Bibliografie p. 341.

 ISBN 973-681-748-2 : 249000 lei.

 004.7 Windows   082.1 Profesional practic

III 26817 ; 004/M95

 

15 -  PETRESCU, SIMONA. Să învăţăm Word şi Excel pas cu pas / Simona Petrescu, Marcel Andrei Homorodean. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2004 (Semne'94).

 208 p. : fig.; 23,5 cm.

 ISBN 973-568-734-8 : 174500 lei.

 004.42

III 26780 ; 004/P57

 

16 -  TRĂUŞAN-MATU, ŞTEFAN. Programare în LISP : Inteligenţă şi web semantic / Ştefan Trăuşan-Matu. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 288 p. : fig.; 23,5 cm. - (Profesional. Fundamental).

 Bibliografie p. 283-285.

 ISBN 973-681-682-6 : 245000 lei.

 082.1 Profesional. Fundamental   004.43 LISP

III 26827 ; 004/T82

 

 

 

17 -  VÂRLAN, COSMIN. Macromedia Flash : Concepte, exemple, studii de caz / Cosmin Vârlan. - Iaşi : Polirom, 2004

 455 p. : fig.; 23,5 cm. - (Web).

 Bibliografie p. 447-449.

 ISBN 973-681-707-5 : 329000 lei.

 082.1 Web   004.42

III 26818 ; 004/V28

 

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

18 -  Cultura şi politica în domeniul audiovizualului / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu, ... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 85 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-4-2 : 50000 lei.

 32:654.19   008:654.19

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                       2. CULTURĂ

 3. POLITICĂ CULTURALĂ                        4. MASS-MEDIA.

 II 82286 ; 008/C94

 

19 -  DRIMBA, OVIDIU. Istoria culturii şi civilizaţiei [Drimba, Ovidiu] / Ovidiu Drimba. - Ediţie definitivă. - Bucureşti : Saeculum I.O. : Vestala, 1998.

 vol.

 ISBN 973-9200-56-7 ISBN 973-9211-70-4 : 79950 lei (vol.1-3) 69500 lei (vol.4-5) 89900 lei (vol. 6-8) 84900 lei (vol. 9-10) 150000 lei (vol. 11).

 vol. 1. - 464 p. : il. - Note de subsol. - Bibliografie p. 430-449. - Indice p. 450-454. - ISBN 973-9200-57-5.

 vol. 2. - 383 p. : il. - Note de subsol. - Bibliografie p. 353-367. - Indice p. 368-373. - ISBN 973-9211-71-2.

 vol. 3. - 415 p. : il. - Note de subsol. - Bibliografie p. 385-396. - Indice p. 397-415. - ISBN 973-9200-58-3 : 79950 lei (vol. 1-3).

 vol. 4. - 599 p. : il. - Note de subsol. - Bibliografie p. 527-537. - Indice p. 538-552. - ISBN 973-9211-72-0.

 vol. 5. - 477 p. : il. - Note de subsol. - Bibliografie p. 425-434. - Indice p. 435-438. - ISBN 973-9200-59-1 : 69500 lei (vol. 4-5).

 vol. 6. - 399 p. : il., h. - Note de subsol. - Index p. 383-393. - ISBN 973-9211-73-9.

 vol. 7. - 367 p. : il. - Note de subsol. - Inidice p. 353-361. - ISBN 973-9200-62-1.

 vol. 8. - 351 p. : il.,. - Note de subsol. - Bibliografie p. 320-335. - Indice p.336-345. - ISBN 973-9211-77-4 : 89900 lei (vol. 6-8).

 vol. 9. - 415 p. : il. - Indice p. 401-409. - Note de subsol. - ISBN 973-9200-63-X.

 vol. 10. - 1999. - 415 p. : il. - Bibliografie p. 381-396. - Indice p. 397-409. - ISBN 973-9211-78-X : 84900 lei (vol. 9-10).

 vol. 11. - Primă ediţie. - 2003. - 463 p. : il. - Note de subsol. - Index p. 449-457. - ISBN 973-9200-78-8 : 150000 lei.

 008(100)(091)   930.85(100)

 1. ISTORIA CIVILIZAŢIILOR                         2. ISTORIA CULTURII.

 II 73414(1-5) ; II 73437(6-8) ; II 74277(9-10) ; II 82309(11) ; 008/D83

 

20 -  Magyar művelődéstörténeti lexikon / Főszerkesztő Kőszeghy Péter. - Budapest : Balassi Kiadó, 2003.

 vol.

 ISBN 963-506-540-X.

 vol. 1 : Középkor és kora újkor : Aachen - Bylica. - 496 p. : il. parţial color. - Glosar p. 491-496. - ISBN 963-506-539-6 : 300000 lei.

 008(=511.141)(091)(031)   930.85(=511.141)(031)

 1. CIVILIZAŢIE 2. CULTURĂ                       3. ISTORIA CIVILIZAŢIEI.

 L-008/M15

 

21 -  SMITH, W.H. Mică enciclopedie de cultură generală / W.H. Smith ; Traducere din limba engleză Luana Stoica. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2004.

 576 p. : fig., tab. - (Citim. Ştim).

 Abrevieri p. 6.

 Note de subsol.

 Addenda p. 563-576.

 ISBN 973-568-726-7 : 327000 lei.

 008(031)   030:008   030:001   001(031)   082.1 Citim. Ştim

 1. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ                        2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

 3. CULTURĂ UNIVERSALĂ                          4. ENCICLOPEDIE

 II 82248 ; 008/S64

 

 

01  Bibliografie. Cataloage

 

22 -  Cărţile Moldovei : Indice bibliografic naţional 1986-1990 = Moldova's Books : National bibliographical index . - Chişinău : Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova, 2003.

 612 p.

 Index p. 499-598.

 ISBN 9975-9532-9-8 : 100000 lei.

 011(478)

 1. BIBLIOGRAFIE NAŢIONALĂ.

 IV 6129 ; 01/C27

 

23 -  Kompass : Sistem informaţional general al produselor şi serviciilor din România / Redactori Cristina Caramihai, Petruţa Seifert. - Ediţia a 5-a. - Bucureşti : Editura Kompass, 2003.

 vol.; 29,3 cm; [1] CD ROM.

 vol. 1 : Partea 1. - XVI, 684 p. : il., tab. - Numerotare separată pentru fiecare capitol. - ISBN 973-8006-11-2 : 100000 lei.

 vol. 1 : Partea a 2-a. - 686 p. : il., tab. - Numerotare separată pentru fiecare capitol. - 100000 lei.

 vol. 1 : Partea a 3-a. - 600 p. : il., tab. - Numerotare separată pentru fiecare capitol. - 100000 lei.

 017:061.5   061.5:017

 1. ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

 2. CATALOG COMERCIAL(întreprinderi).

 IV 6133 (1/1-1/3) ; 01/K70

 

24 -  MUŞLEA, ION. Bibliografia folclorului românesc : 1930-1955 / Ion Muşlea; Ediţie şi cuvânt înainte de Iordan Datcu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2003.

 287 p. : portr.; 24.5 cm.

 Indice p. 269-286.

 ISBN 973-642-034-5 : 181667 lei.

 39(498)"1930/1950"(01)   016:39(498)"1930/1950"   39:016(498)"1930/1950"

 1. FOLCLOR                        2. BIBLIOGRAFIE.

 III 26808; 01/M98

 

 

02  Biblioteconomie

 

25 -  Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ . - Piatra-Neamţ : s.n., s.a.

 [16] p. : il.

 10000 lei.

 027.53(498-35 Neamţ)(036)

III 26798 ; 02/B51

 

26 -  Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila : 120 de ani de bibliotecă publică 1881-2001 . - Brăila : s.n., [2001].

 24 p. : il.

 10000 lei.

 027.53(498-35 Brăila)(036)

I 18148 ; 02/B51

 

27 -  OPROESCU, ALEXANDRU. Soroca, cetate a cărţii româneşti : 10 ani de la fondarea Filialei "Basarabia" a Bibliotecii judeţene "V. Voiculescu" Buzău / Album de Alexandru Oproescu. - Buzău : s.n., 2003.

 48 p. : il. - (Pro Basarabia).

 Bibliografie p. 43-44.

 Note p. 46.

 Carte editată de Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu" Buzău.

 10000 lei.

 027(478 Soroca)(084)

II 82278 ; 02/O-67;

 

030   Lucrări de referinţă. Enciclopedii. Dicţionare

 

28 -  Magyar Nagylexikon [Magyar Nagylexikon Kiadó] / A szerkesztői munkák irányítói : Élesztős László, Rostás Sándor. - Budapest : Magyar Nagylexikon Kiadó, 1997

 18 vol.

 ISBN 963-05-6611-7.

 Vol.1 : A-ANC. - 1999. - XXXI, 832 p. : il. parţial color, h., tab., sch., graf. - ISBN 963-05-6612-5 : 1300000 lei.

 Vol.2 : And-Bag. - 1999. - 831 p. : il. parţial color, h., tab., fig., graf. ; XVI p. - ISBN 963-05-6800-4 : 1300000 lei.

                 Vol.3 : BAH-BIJ. - 1999. - 836 p. : il. parţial color, h., tab., graf., sch. ; XIII p. - ISBN 963-05-6821-7 : 1300000 lei.

 Vol.4 : BIK-BZ. - 2001. - 870 p. : il. parţial color, h., tab., sch., graf. ; XIV p. - ISBN 963-05-6928-0 : 1300000 lei.

 Vol.5 : C-Csem. - 828 p. : il. parţial color, h., tab., graf., fig., sch. ; XIV p. - ISBN 963-85773-0-4 : 1300000 lei.

 Vol.6 : Csen-Ec. - 1998. - 927 p. : il. parţial color, h., tab., fig., graf. ; XIX p. - ISBN 963-85773-2-0 : 1300000 lei.

 Vol.7 : Ed-Fe. - 1998. - 930 p. : il. parţial color, h., graf., sch., tab. ; XVII p. - ISBN 963-85773-5-5 : 1300000 lei.

 Vol.8 : Ff-Gyep. - 1999. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., sch., graf. ; XVII p. - ISBN 963-85773-9-8 : 1300000 lei.

 Vol.9 : Gyer-Iq. - 1999. - 930 p. : il. în parte color, h., tab., fig., graf. XVII p. - ISBN 963-9257-00-1 : 1300000 lei.

 Vol.10 : Ir-Kip. - 2000. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., graf., fig. ; XVII p. - ISBN 963-9257-02-8 : 1300000 lei.

 Vol.11 : Kir-Lem. - 2000. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., fig., sch. ; XVII p. - ISBN 963-9257-04-4 : 1300000 lei.

 Vol.12 : Len-Mep. - 2001. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., graf., fig. ; XVII p. - ISBN 963-9257-07-9 : 1300000 lei.

 Vol.13 : Mer-Nyk. - 2001. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., fig., sch. ; XVII p. - ISBN 963-9257-09-5 : 1300000 lei.

 Vol.14 : Nyl-Pom. - 2002. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., fig., sch. ; XVII p. - ISBN 963-9257-11-7 : 1300000 lei.

 Vol.15 : Pon-Sek. - 2002. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., graf., fig. ; XVII p. - ISBN 963-9257-14-1 : 1300000 lei.

 Vol.16 : Sel-Szö. - 2003. - 930 p. : il. parţial color, tab., h., graf., fig. ; XVII p. - ISBN 963-9257-15-X : 1300000 lei.

 Vol.17 : Szp-Ung. - 2003. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., sch., fig. ; XVII p. - ISBN 963-9257-17-6 : 1300000 lei.

 Vol.18 : Unh-Z. - 2004. - 930 p. : il. parţial color, h., tab., graf., fig.; XVII p. - ISBN 963-9257-19-2 : 1300000 lei.

 030=511.141

L-03/M15

 

 

 

 

 

06  Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

29 -  Cartea bicentenarului "Emanuil Gojdu" 1802-2002  / Redactor coordonator conf. univ. dr. Constantin Mălinaş. - Oradea : s.n., 2003 (Imprimeria de Vest).

 272 p. : il., facsimil.

 Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Şincai" Bihor.

 ISBN 973-0-03488-5 : 600000 lei.

 008(=135.1)(439)   061.27(439) Gojdu, Emanuil   929 Gojdu, Emanuil

 1. GOJDU, EMANUIL                       2. FUNDAŢIA GOJDU.

 IV 6134 ; 06/G65C

 

070  Ziaristică. Presă

 

30 -  Jurnalismul şi cultura populuară / Coordonatori Peter Dahlgren, Colin Sparks; Traducere de Ruxandra Drăgan. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 244 p. : il.; 23,5 cm. - (Collegium ; Media).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index p. 219-223.

 ISBN 973-681-518-8 : 159000 lei.

 070.1:008   082.1 Collegium

III 26820 ; 070/J93

 

31 -  ROŞCA, LUMINIŢA. Producţia textului jurnalistic / Luminiţa Roşca. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 232 p.; 23,5 cm. - (Collegium ; Media).

 Bibliografie p. 225-231.

 ISBN 973-681-749-0 : 169000 lei.

 070   082.1 Collegium

III 26828 ; 070/R74

 

 

 

 

 

1  FILOZOFIE

 

32 -  Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane / Traducere de Luminiţa Cosma, Anca Dumitru, Florin Frunză... - Bucureşti : All Educational, 2004.

 1208 p.; 24 cm. - (Compact).

 Cronologie p. 1195-1208.

 ISBN 973-684-561-3 : 999000 lei.

 81'374.2:3=135.1   81'374.2:1=135.1   3(030)   1(030)   082.1 Compact

 1. ENCICLOPEDIE             2. FILOZOFIE                      3. ŞTIINŢE UMANE.

 L-1/E52

 

33 -  FOUILLÉE, ALFRED. Istoria filosofiei [Fouillée, Alfred] / Alfred Fouillée; Traducere Paula Ardelean. - Bucureşti : Casa editorială Odeon, 2000 (Universul S.A.).

 2 vol. : 24 cm.

 ISBN 973-8087-08-2.

 vol. 1. - 237 p. - Note de subsol. - ISBN 973-8087-07-4 : 52000 lei.

 vol. 2 / Traducător Monica Oanţă. - 2003. - 269 p. - Note de subsol. - ISBN 973-8087-45-7 : 43000 lei.

 082.1 Din gândirea universală, clasică şi contemporană   14(100)(091)

 1. FILOZOFIE.

 III 26807(1-2); 1/F84

 

34 -  IONESCU-SISEŞTI, DAN. Rudolf Steiner : Intemeietorul antroposofiei şi al şcolilor WALDORF : [Viaţa şi opera] / Dan Ionescu-Siseşti; [Prefaţa Marin Voiculescu]. - Bucureşti : Casa editorială Odeon, 2003.

 127 p. : portr.,il. ; 24 cm.

 Bibliografie p. 126-127.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8087-35-X : 75000 lei.

 141.333   37.013   289.957   929 Steiner, Rudolf

 1. ANTROPOSOFIE                          2. WALDORF(pedagogie)

 III 26810; 1/S83-I

 

 

 

13   Filozofia spiritului

 

35 -  BODO, VICTOR. Cartea celor patru elemente. Sfaturi pentru echilibrul tău cu zodiile şi natura / Victor Bodo. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 222 p.; 16,5 cm. - (ABC [Dacia] ; 19).

 ISBN 973-35-1831-X : 185500 lei.

 133.522.2   082.1 ABC

 1. ASTROLOGIE                                2. ZODII.

 I 18131 ; 133/B61

 

36 -  BORZA, SORIN. Vitrina cu imprudenţe / Sorin Borza. - Oradea : Editura Confidenţial, 1996 (Imprimeria de Vest).

 59 p.

 ISBN 973-97228-1-4 : 10000 lei.

 821.135.1-4   130.2/.3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)                             2. FILOZOFIA SPIRITULUI.

 II 82449 ; 1/B70

 

37 -  FAUCHER, FR. Mesaje din Lumea de Dincolo [Faucher Fr.] / Fr. Faucher ; Traducere de Ioana Podaru. - Bucureşti : Best Business, 2004 (Fed Print).

 240 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-86618-5-4 : 88000 lei.

 133.3   133.9   159.961.2

 1. MISTICĂ                        2. RELIGIE                            3. SPIRITISM

 4. SUPERSTIŢII                                                 5. SUPRANATURAL        

 6. FILOZOFIA SPIRITULUI                                            7. PARAPSIHOLOGIE

 II 82217 ; 133/F27

 

38 -  FONTANELLE, BERNARD LE BOVIER DE. Istoria oracolelor şi Convorbiri despre pluralitatea lumilor / Fontanelle ; [traducere Mariana I. Niţescu]. - Bucureşti : Aldo Press, 2003.

 176 p. - (Solaris).

 ISBN 973-7945-40-9 : 190000 lei.

 082.1 Solaris   821.133.1-83=135.1   291.32   133.5   141.33

 1. MISTICĂ                        2. RELIGIE                            3. SPIRITISM

 4. SUPERSTIŢII 5. SUPRANATURAL         6. PREVIZIUNI

 7. ORACOLE                       8. FILOZOFIA SPIRITULUI

 9. LITERATURĂ FRANCEZĂ(dialoguri filozofice).

 II 82226 ; 133/F78

 

39 -  PLUTARCHUS. Despre oracolele delfice / Plutarh; Notă asupra ediţiei în limba română, note introductive şi note explicative de Adelina Piatkowski; Studiu introductiv de Smaranda Bădiliţă; Traducere de Adelina Piatkowski şi Magda Mircea. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 223 p.; 22,5 cm. - (Plural Clasic).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-495-5 : 159000 lei.

 133.529   159.961.3   082.1 Plural Clasic

 1. ORACOLUL DIN DELFI                              2. PROFEŢII.

 III 26782 ; 133/P72

 

40 -  SERACU, DAN. Arta divinaţiei / Dan Seracu. - Bucureşti : Aldo Press, [2004] (Fed Print).

 368 p. : il.; 20 cm.

 Bibliografie selectivă p. 360-361.

 ISBN 973-701-004-3 : 175000 lei.

 291.32   133.3/.5

 1. FILOZOFIA SPIRITULUI                            2. OCULTISM(percepţii)                  

 3. ORACOLE.

 II 82373 ; 133/S46

 

41 -  VANDENBERG, PHILIPP. Secretul oracolelor antice : Arheologii descifrează cel mai bine păzit secret al antchităţii / Philipp Vandenberg; Traducere de Magda Petculescu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2001 (Fed Print).

 223 p. : h., il.; 20 cm - (Enigmele Universului).

 Bibloigrafie p. 218-219.

 ISBN 973-9399-68-1 : 60000 lei.

 082.1 Enigmele Universului   133.529   159.961.3

 1. OCULTISM                     2. ORACOLE                        3. PROFEŢII.

 II 82310 ; 133/V24

14   Sisteme filozofice

 

42 -  BOETHIUS, ANICIUS MANLIUS T. SEVERINUS.

De Consolatione philosophiae = Mângâierile filosofiei / Boethius ; Traducerea prof. David Popescu ; Ediţie îngrijită şi Cuvânt înainte Gabriel Gheorghe. - Ediţie bilingvă latino-română. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Gândirea, 2003 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 310 p. - (Colecţia clasică).

 Note p. 261-280.

 Indici p. 281-300.

 ISBN 973-9049-05-2 : 82000 lei.

 141.131   082.1 Colecţia clasică

 1. FILOZOFIE                     2. NEOPLATONISM                          3. PLATONISM.

 II 82428 ; 1/B62

 

43 -  BRUNO, GIORDANO. Opere italiene / Giordano Bruno; Traducere şi note de Smaranda Bratu Elian. - Ediţie îngrijită de Smaranda Bratu Elian după ediţia critică bilingvă a lui Giovanni Aquilecchia : Les Belles Lettres, Paris. - Bucureşti : Humanitas, 2004

 vol.

 ISBN 973-50-0286-8.

 vol. 4 : Alungarea bestiei triumfătoare. - 292 p. : fig. - Note p. 221-287. - ISBN 973-50-0757-6 : 250000 lei.

 14"04/14"(0:82-96)   821.131.1-96=135.1

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(filozofie)                        2. SISTEME FILOZOFICE

 II 82183 ; 1/B85

 

44 -  CÂMPIAN, ANCA. Din istoria gândirii americane : Filosofia comunicaţională a lui George Herbert Mead în context pragmatic / Anca Câmpian. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2004.

 227 p.

 Carte cu dedicaţia autoarei.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 198-202.

 Index p. 203-208.

 ISBN 973-647-210-8 : 100000 lei.

 141.3

 1. SISTEME FILOZOFICE                                2. GÂNDIRE

 3. FILOZOFIE COMUNICAŢIONALĂ.

 II 82264 ; 1/C17

 

45 -  CREŢIA, PETRU. Studii filozofice / Petru Creţia; Prefaţă de Petru Vaida. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Multiprint).

 196 p.; 20 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0608-1 : 170000 lei.

 141.32(0:82-96)   821.135.1-96

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(filozofie)                          2. SISTEME FILOZOFICE

 3. EXISTENŢIALISM.

 II 82181 ; 1/C85

 

46 -  EGYED PÉTER. A szabadság a Filozófiában / Egyed Péter. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003.

 352 p.; 20 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-665-014-6 : 110092 lei.

 14(100)

 1. FILOZOFIE                     2. SISTEME FILOZOFICE.

 II 82441 ; 1/E27

 

47 -  GHEORGHE, GABRIEL. Petre Ţuţea între legendă şi adevăr / Gabriel Gheorghe. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Gândirea, 2003 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 160 p. : il.

 ISBN 973-9049-04-4 : 58000 lei.

 821.135.1-83   14(498) Ţuţea, Petre   929 Ţuţea, Petre

 1. BIOGRAFIE(filozofi)                    

 2. ŢUŢEA, PETRE

 3. FILOZOFIE                                    

 4. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri filozofice).

 II 82429 ; 1/T96G

 

 

 

 

 

159.9   Psihologie

 

48 -  BURNS, JIM. Supravieţuind adolescenţei / Jim Burns; Traducere de Octavian Verlan. - Timişoara : Editura Noua Speranţă, 2003 (RomFlair Press).

 160 p. : il.; 20,5 cm.

 ISBN 973-85438-7-8 : 100000 lei.

 159.922.8

 1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI                           2. PSIHOLOGIA SEXELOR.

 II 82389 ; 159.9/B95

 

49 -  ENĂCHESCU, CONSTANTIN. Tratat de igienă mintală / Constantin Enăchescu. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 407 p. : fig.; 23,5 cm. - (Collegium ; Psihologie).

 Bibliografie p. 393-404.

 ISBN 973-681-746-6 : 295000 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   159.913   615.851.8   159.947.3

 1. AUTOCONTROL                          2. AUTOCUNOAŞTERE

 3. EDUCAREA VOINŢEI 4. IGIENĂ MINTALĂ.

 III 26816 ; 159.9/E52

 

50 -  LÉDERREY, LÉO. Descurcă-te cum poţi / Léo Léderrey; Traducere de Andrei-Paul Corescu. - Iaşi : Polirom, 2004

 295 p. : fig.; 20 cm. - (Hexagon).

 Titl. orig. : Victoires sur soi. Guide pratique.

 ISBN 973-681-593-5 : 149000 lei.

 159.913   159.923.2   082.1 Hexagon

 1. AUTOCUNOAŞTERE                                  2. AUTOEDUCAŢIE

 3. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                        4. IGIENĂ MENTALĂ.

 II 82187 ; 159.9/L38

 

51 -  LEVINE, JANET. Află ce fel de părinte eşti : Cum să foloseşti teoria Enneagram pentru a deveni un părinte mai bun / Janet Levine; Traducere Valentina Cătare. - Bucureşti : Bic All, 2004.

 197 p. : tab.; 23,5 cm.

 Index p. 192-197.

 Titl. orig. : Know your parenting personality.

 Bibliografie p. 189.

 ISBN 973-571-485-X : 179000 lei.

 159.9.019.4   159.942   159.923.2

 1. PERSONALITATE(educaţie)                      2. EDUCAŢIA ADULŢILOR

 3. IGIENĂ MENTALĂ                                     4. RELAŢII INTERPERSONALE.

 III 26784 ; 159.9/L55

 

52 -  SIMONS, T. RAPHAEL. Feng Shui pentru succes în dragoste : cu diagrame astrologice personalizate şi previziuni / T. Raphael Simons; Traducere Rozalia Danciu. - Bucureşti : Meteor Press, s.a. (Fed Print).

 256 p. : fig.; 20 cm.

 ISBN 973-8355-80-X : 128000 lei.

 113/119   159.922.2

 1. FENG SHUI                     2. COSMOLOGIE                    3. FILOZOFIA NATURII.

 II 82209 ; 159.9/S58

 

53 -  SOMEŞAN, SERGIU. Radiestezia : realitate şi mister / Sergiu Someşan. - Braşov : Arania, 2001.

 116 p., [2] p. fig.

 Bibliografie p. 109-112.

 ISBN 973-9153-61-5 : 112000 lei.

 159.961   550.87   082.1 Paranormal

 1. RADIESTEZIE                               2. PARANORMAL

 3. PARAPSIHOLOGIE(percepţii extrasenzoriale).

 II 82265 ; 159.9/S68

 

54 -  ZLATE, MIELU. Tratat de psihologie organizaţional-managerială / Mileu Zlate. - Iaşi : Polirom, 2004

 vol.; 24 cm. - (Collegium ; Psihologie).

 ISBN 973-681-681-8.

 vol. 1. - 568 p. : portr., tab. - Bibliografie la sf. capitolelor. - ISBN 973-681-681-8 : 425000 lei.

 082.1 Collegium. Psihologie   159.932.2:65

 1. PSIHOLOGIE SOCIALĂ              

 2. RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ                            

 3. RESURSE UMANE.

 III 26824 ; 159.9/Z76

16   Logică

 

55 -  Ex falso quodlibet : studii de logică paraconsistentă / Coordonatori Iancu Lucica, Dumitru Gheorghiu, Roman Chirilă; Cuvânt înainte Graham Priest; Studiu introductiv Iancu Lucica; Traducători Ioan Buş, Roman Chirilă, Mircea Dumitru... - Bucureşti : Editura Tehnică, 2004 (Arta Grafica).

 XIV, 538 p.; 24,5 cm. - (Cogito).

 ISBN 973-31-2209-2 : 643500 lei.

 001.2   168.35   164   082.1 Cogito

 1. FALSURI LOGICE                         2. RELAŢII DINTRE PROFESIUNI.

 III 26821 ; 16/E97

 

17   Morală. Etică

 

56 -  BOTA, IORDACHE. Cartea Cărţilor de înţelepciune / Iordache Bota. - Oradea : Institutul de Sănătate Fizică şi Mentală, 2004.

 600 p.: il.

 Notă bio-bibliografică p. 600.

 ISBN 973-86318-5-8 : 458000 lei.

 159.923.2   17.024.4   821.135.1-84

 1. MORALĂ                                                      

 2. MORALĂ INDIVIDUALĂ

 3. MORALĂ SOCIALĂ(succes)                   

 4. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

 5. PSIHOLOGIA SUCCESULUI                      

 6. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII                       

 7. ETICĂ(sfaturi)               

 8. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări).

 III 26789 ; 17/B72

 

 

 

 

 

 

2   RELIGIE. TEOLOGIE

 

57 -  BARING-GOULD, SABINE. Cartea vârcolacilor / Sabine Baring-Gould ; [traducere Silvia Constantin]. - Bucureşti : Aldo Press, 2004.

 207 p. - (Solaris).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7945-94-8 : 250000 lei.

 082.1 Solaris   349.41   291.216   235.2   130.5

 1. CREDINŢE POPULARE                               2. DEMONI

 3. DIAVOL                                                          4. MAGIE

 5. MISTICĂ                                                        6. OBICEIURI POPULARE

 7. RELIGIE                                                          8. SPIRITISM

 9. SUPERSTIŢII                              10. SUPRANATURAL

11. VRĂJITORIE.

 II 82227 ; 2/B33

 

58 -  BARON, PETRE. România : Pământ al icoanei = Terre de l'icône = LAnd of the Icon / Petre Baron; Redactor şi traducător = Rédacteur et traduction = Editing and translating Grabriela Burt-Buruiană; Diapozitive color = Diapositives en couleurs = Colour slides Felix Florian Munteanu. - Bucureşti : Editura Royal Company, 2003 (Protip).

 144 p. : il. color,; 29 cm.

 Text în lb. rum., fre., eng.

 ISBN 973-86228-0-8 : 1200000 lei.

 748.5.046.3(498)(084)   75.046.3(498)(084)   247.3/.4(498)(084)

 1. ICOANE PE STICLĂ                                    2. PICTURĂ RELIGIOASĂ

 IV 6124 ; 2/B33

 

59 -  Biserica. O lecţie de istorie : Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004 . - Suceava : Editura Muşatinii, 2004.

 266 p. : il.

 Carte editată de Sfânta Mănăstire Putna.

 Note de subsol.

 Notă p. 261-262.

 ISBN 973-8122-58-9 : 200000 lei.

 281.95(498.3)(091)"1454/1504"   271(498.3)(091)"1454/1504"

 1. ŞTEFAN CEL MARE                   

 2. ISTORIA ROMÂNIEI(Ştefan cel Mare)

 3. ISTORIA MOLDOVEI(Ştefan cel Mare)

 4. BIOGRAFIE(Ştefan cel Mare şi Sfânt)

 5. BISERICA ORTODOXĂ(istorie)

 6. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Moldova)

 7. MĂNĂSTIRI                                                 8. BISERICI.

 III 26864 ; 94(498)/S81B

 

60 -  Biserici, mănăstiri, schituri cu sursele de tămăduire sufletească şi trupească . - [Bucureşti] : House of Guides, 2004.

 94 p. : foto color; [1] h.; 21 cm.

 ISBN 973-86412-4-1 : 95000 lei.

 271(036)

 1. BISERICI.

 II 82196 ; 2/B54

 

61 -  CASARIL, GUY. Cabala şi Rabi Şimon ben Iohai / Guy Casaril ; Traducere din franceză Doina Lică. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (C.N.I. Coresi S.A.).

 227 p. - (Înţelepciune şi credinţă).

 Note de subsol.

 Cronologie p. 199-212.

 Glosar p. 213-220.

 Bibliografie p. 221-224.

 ISBN 973-50-0775-4 : 180000 lei.

 296.65   141.331.5   082.1 Înţelepciune şi credinţă

 1. CABALA                                        2. FILOZOFIE IUDAICĂ

 3. IUDAISM                                       4. RELIGIE IUDAICĂ

 5.  TEOLOGIE IUDAICĂ.

 I 18137 ; 2/C28

 

62 -  CÂMPEANU, REMUS. Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie / Remus Câmpeanu. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2003.

 420 p.

 Note de subsol.

 Carte cu dedicaţie.

 Bibliografie p. 392-398.

 Index p. 399-418.

 ISBN 973-610-204-1 : 150000 lei.

 282(498)(091)   281.95(498)(091)

 1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ(România)

 2. BISERICA ŞI STATUL(România).

 II 82258 ; 2/C17

 

63 -  FAZAKAS ISTVÁN. Vallás-és neveléspolitika Erdélyben a felvilágosult abszolutizmus korában / Fazakas István. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003.

 238 p. il., pag. facsimil ; 20 cm - (Bibliotheca Transsylvanica ; 26).

 ISBN 973-8079-67-5 : 95413 lei.

 261.7(498.4)   082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. BISERICA CREŞTINĂ(relaţia cu statul)   

 2. BISERICA CREŞTINĂ(relaţii cu alte religii)

 3. POLITICĂ RELIGIOASĂ

 4. ÎNVĂŢĂMÂNT RELIGIOS

 II 82440 ; 2/F28

 

64 -  HYBELS, BILL. Curajul de a conduce / Bill Hybels; Traducere de Octavian Verlan. - Timişoara : Editura Noua Speranţă, 2004 (RomFlair Press).

 259 p. : il.; 20,5 cm.

 Bibliografie p. 259.

 ISBN 973-7986-01-6 : 199000 lei.

 262

 1. CONDUCERE                 2. BISERICA CREŞTINĂ(conducere)

 II 82388 ; 2/H99

 

65 -  Manual de istorie a religiilor / Giovanni Filoramo, Marcello Massenzio, Massimo Raveri; Traducere din italiană de Mihai Elin. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (C.N.I. Coresi S.A.).

 517 p.; 22,5 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Bibliografie generală p. 509.

 ISBN 973-50-0715-0 : 390000 lei.

 2(091)(075)

III 26778 ; 2/M30

 

66 -  MĂLINAŞ, IOAN MARIN. Florilegium studiorum : studii de istorie bisericească a românilor / Ioan Marin Mălinaş. - Oradea : Editura Imprimeriei de Vest , 2002.

 136 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8195-57-8 : 100000 lei.

 281.95(091)

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

 2. ISTORIA BISERICII ORTODOXE.

 III 26860 ; 2/M18

 

67 -  MOCEANU, OVIDIU. Cu Hristos prin Babilon : Reflecţii creştine / Preot Ovidiu Moceanu. - Bucureşti : Nemira, 2004.

 128 p. - (Alfa şi omega).

 Prefaţă p. 5-6.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-631-2 : 100000 lei.

 082.1 Alfa şi omega   232.2   22.042

 1. RELIGIE CREŞTINĂ

 II 82218 ; 2/M84

 

68 -  MORAITAKIS, EURIPIDE C. Preotul Constantin E. Moraitakis, Arhon, mare prezbiter al Patriarhiei ecumenice din Constantinopol 1890-1964 : Viaţa şi opera sa după documente inedite / Publicate şi comentate de Euripide C. Moraitakis ; Cu o prefaţă de Virgil Cândea. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2004.

 231 p.; 129 p. : il.

 Indice p. 219-228.

 ISBN 973-45-0479-7 : 100000 lei.

 929 Moraitakis, Constantin E.   262.143 Moraitakis, Constantin E.   281.94

 1. BISERICA CREŞTINĂ                  2. BISERICA ORTODOXĂ

 3. BIOGRAFIE(Moraitakis, Constantin E.)

 II 82432 ; 2/M89M

 

69 -  OLTEAN, DAN. Religia dacilor / Dan Oltean. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2002.

 479 p. : il.; 19.5 cm - (Mythos).

 Bibliografie p. 457-470.

 Rezumat în limba engleză p. 471-474.

 ISBN 973-642-011-6 : 150000 lei.

 082.1 Mythos   299(398.2)   94(398.2)   903.7(398.2)   930.85(398.2)

 1. ISTORIA DACIEI                          2. RELIGIA DACILOR

 II 82324 ; 2/O-50

 

70 -  OSMAN, AHMED. Din Egipt : Dezvăluirea originilor creştinismului / Ahmed Osman ; traducere din limba engleză Diana Tăutan. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 XIX; 298 p.; [16] pl. : il. - (Confluenţe [Aquila'93]).

 Apendice p. 278-284.

 Glosar p. 285-287.

 Bibliografie p. 288-297.

 ISBN 973-8250-97-8 : 299000 lei.

 281   281.71   22.046   082.1 Confluenţe

 1. BIBLIE                             2. BISERICI CREŞTINE VECHI

 3. RELIGIE CREŞTINĂ

 III 26786 ; 2/O-85

 

71 -  PELIKAN, JAROSLAV. Tradiţia creştină : O istorie a dezvoltării doctrinei / Jaroslav Pelikan; Traducere de Silvia Palade. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 5 vol.; 24,5 cm.

 ISBN 973-681-653-2.

 vol. 1 : Naşterea tradiţiei universale (100-600). - 400 p. - Bibliografie p. 365-383. - Index p. 385-398. - ISBN 973-681-652-4 : 365000 lei.

 262.7   230.1

 1. TRADIŢII CREŞTINE                   2. TRADIŢII BISERICEŞTI

 3. RELIGIE CREŞTINĂ.

 III 26826 ; 2/P49

 

72 -  SCRIMA, ANDRÉ. Teme ecumenice / André Scrima ; Volum îngrijit şi introducere de Anca Manolescu ; Traducere din franceză de Anca Manolescu ; Traducere din engleză de Irina Vainovski-Mihai. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 233 p. - (Înţelepciune şi credinţă).

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-0740-1 : 190000 lei.

 230.1   248.1   082.1 Înţelepciune şi credinţă

 1. RELIGIE CREŞTINĂ                     2. TEOLOGIE

 3. CREŞTINISM                 4. ECUMENISM.

 I 18136 ; 2/S38

 

73 -  TEODORESCU, MIHAIL. Lupta pentru apărarea adevărului divin / Mihail Teodorescu, Cătălin Prigoană. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 258 p.; 20,5 cm. - (Din practica Teologie Pure).

 ISBN 973-35-1805-0 : 153000 lei.

 248.153   241.1   232.36   082.1 Din practica Teologiei Pure

 1. ACTE UMANE                                              2. CRISTOLOGIE

 3. TEOLOGIE ASCETICĂ                                4. TEOLOGIE MORALĂ.

 II 82200 ; 2/T38

 

74 -  ŢOCA, IOAN. Sărbători religioase, datini şi credinţe populare / Ioan Ţoca. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 271 p. : tab., il. color.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 269-271.

 ISBN 973-8457-71-8 : 199000 lei.

 264-945:394.286   394.268(498):264-945   264-94

 1. SĂRBĂTORI RELIGIOASE                         2. OBICEIURI POPULARE

 3. OBICEIURI RELIGIOASE                            4. ETNOGRAFIE

 II 821244 ; 2/T67

 

3  ŞTIINŢE SOCIALE

 

303/308  Probleme sociale

 

75 -  BEHR, EDWARD. O Americă înfricoşătoare / Edward Behr; Traducere din franceză de Doina Jela-Despois. - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (ArtPress).

 327 p.; 20 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 321-323.

 ISBN 973-50-0738-X : 270000 lei.

 316.334.3(73)   304.42(73)   94(73)

 1. ISTORIA AMERICII DE NORD                  2. SOCIOLOGIE POLITICĂ

 3. POLITICĂ SOCIALĂ                                   4. POLITICĂ CULTURALĂ

 5. MOD DE VIAŢĂ.

 II 82189 ; 303/308/B40

 

311/314   Statistică. Demografie

 

76 -  Statistică [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie ... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 75 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-6-X : 50000 lei.

 311:061.1EU(094)

II 82291 ; 311/314/S79

 

77 -  ŞANDRU, DUMITRU. Mişcări de populaţie în România (1940-1948) / Dumitru Şandru. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 432 p. - (Biblioteca enciclopedică de istorie a României).

 Note de subsol.

 Indice p. 415-430.

 ISBN 973-45-0442-8 : 178500 lei.

 94(498)"1940/1948"   314.148(498)"1940/1948"   314.72(498)"1940/1948"   

 082.1 Biblioteca enciclopedică de istorie a României

III 26850 ; 314/S19

 

316   Sociologie

 

78 -  DUNGACIU, DAN. Elita interbelică : Sociologia românească în context european : contribuţii la o sociologie a sociologiei / Dan Dungaciu. - Bucureşti : Mica Valahie, 2003.

 385 p.

 Bibliografie p. 375-385.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85884-6-4 : 139000 lei.

 316.2(498)

 1. CLASE SOCIALE                          2. ELITĂ

 3. PERSONALITĂŢI                         4. CURENTE SOCIOLOGICE.

 III 26852 ; 316/D94

 

79 -  Elemente pentru un dicţionar de sociologie rurală (Fenomene, procese, doctrine rurale) / coordonatori Ilie Bădescu, Darie Cristea. - Bucureşti : Mica Valahie, 2003.

 395 p. : tab. - (Enciclopedia vieţii rurale ; 1).

 Index p. 394-395.

 ISBN 973-85884-9-9 : 190000 lei.

 316.334.55(498)(038)   030:316.334.55(498)   082.1 Enciclopedia vieţii rurale

 1. SOCIOLOGIE RURALĂ                                               2. ŢĂRĂNIME.

 III 26854 ; 316/E56

 

80 -  ILUŢ, PETRU. Valori, atitudini şi comportamente sociale : Teme actuale de psihosociologie / Petru Iluţ. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 255 p.; 23,5 cm. - (Collegium ; Sociologie. Antropologie).

 Bibliografie p. 239-252.

 ISBN 973-681-763-6 : 189000 lei.

 316.6   316.62   082.1 Collegium. Sociologie. Antropologie

 1. PERSONALITATE PSIHOCULTURALĂ                 2. PSIHOLOGIE SOCIALĂ

 3. RELAŢII PERSONALE                                                4. SOCIOLOGIE.

 III 26823 ; 316/I-46

 

81 -  Ţăranii şi noua Europă / (Coordonatori) Ilie Bădescu, Claudia Buruiană. - Bucureşti : Mica Valahie, 2003.

 299 p. : tab., h., fig. - (Enciclopedia vieţii rurale ; 2).

 Note de subsol.

 ISBN 973-86667-1-6 : 113000 lei.

 316.334.55(498)   082.1 Enciclopedia vieţii rurale

 1. SOCIOLOGIE RURALĂ                 2. ŢĂRĂNIME             3. CLASE SOCIALE

 III 26853 ; 316/T22

 

82 -  WILSON, JOHN. Să înţelegem jurnalismul / John Wilson ; Traducere de Areta Vornicu ; Prefaţă de John Wilson ; Cuvânt înainte de Marian Petcu. - Iaşi : Institutul European, 2004

 324 p. : 19 cm - (Universitaria ; 56. Jurnalism).

 Prefaţă p. 11-14.

 Note de subsol.

 Titlul original : Understanding journalism.

 ISBN 973-611-251-9 : 209000 lei.

 082.1 Universitaria   070.41/.42   316.77

 1. JURNALISM.

 II 82330; 316/W70

 

32   Politică

 

83 -  Album memorial : Monumente închinate jertfei, suferinţei şi luptei împotriva comunismului . - Bucureşti : Editura Ziua, 2004.

 191 p. : il.

 Carte apărută sub egida Asociaţiei foştilot deţinuţi politici din România.

 ISBN 973-86292-8-4 : 400000 lei.

 061.2-058.566(498)AFDPR   321.74-058.566(498)   323.282-058.566(498)   725.945-058.566(498)

 1. DEŢINUŢI POLITICI                    2. PERSECUŢII POLITICE

 3. MONUMENTE(România).

 IV 6127 ; 32/A33

 

84 -  AUST, STEFAN. 11 septembrie 2001 : Ziua în care lumea s-a cutremurat / Stefan Aust, Cordt Schnibben; Traducere Decebal Grigoriu. - Bucureşti : Runa, 2004 (S.C. Universul S.A.).

 278 p., [32] p. il. color; 20,5 cm.

 Titl. orig. : 11 September. Geschichte eines Terrorangriffs.

 ISBN 973-86877-1-3 : 155000 lei.

 323.285(73)

 1. POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(S.U.A)                  2. TERORISM.

 II 82188 ; 32/A93

 

85 -  BÎTFOI, DORIN LIVIU. Petru Groza, ultimul burghez : O biografie / Dorin Liviu Bîtfoi. - Bucureşti : Compania, 2004.

 566 p. ;[6] pl. : il. - (Figuri & Clipe).

 Note la sf. capitolelor.

 Indice p. 546-565.

 ISBN 973-8119-88-X : 280000 lei.

 329.15(494)   929 Groza, Petru                          94(498)"19" Groza, Petru   

 321.74(498)"19" Groza, Petru            327(498)"19"         082.1 Figuri & Clipe

 1. BIOGRAFIE                                    2. DEMOCRAŢIE SOCIALISTĂ

 3. GROZA, PETRE                             4. ISTORIA ROMÂNIEI(biografie)

 5. PERSONALITĂŢI

 II 82216 ; 32/G89B

 

86 -  CALAFETEANU, ION. Exilul românesc : Erodarea speranţei : Documente (1951-1975) / Ion Calafeteanu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 496 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-45-0462-2 : 91000 lei.

 327.58(=135.1)(4+73)(093.2)   323.15(=135.1)(4+73)(093.2)   

 314.743(=135.1)(4+73)(093.2)

 1. POLITICA MINORITĂŢILOR        2. EMIGRANŢI ROMÂNI        3. EXIL

 II 82430 ; 32/C13

 

87 -  Cum se consolidează democraţia / Volum coordonat de : Larry Diamond, Marc F. Plattner, Yun-han Chu...; Prefaţă la ediţia în limba română de Larry Diamond; Cuvînt înainte de Alina Mungiu-Pippidi; Traducere de Magda Muntean şi Aurelian Muntean. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 352 p. : tab.; 23,5 cm. - (Collegium ; Ştiinţe politice).

 Note de subsol.

 Index p. 343-350.

 ISBN 973-681-516-1 : 198000 lei.

 321.7   082.1 Collegium

 1. DEMOCRAŢIE 2. POLITICĂ.

 III 26785 ; 32/C94

 

88 -  ILIESCU, ION. Marele şoc din finalul unui secol scurt : Ion Iliescu în dialog cu Vladimir Tismăneanu despre comunism, postcomunism, democraţie / Ion Iliescu, Vladimir Tismăneanu ; Prefaţă de prof. Dinu C. Giurescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2004.

 500 p. : il., [12] p. il.

 Index p. 483-497.

 ISBN 973-45-0473-8 : 150000 lei.

 323.2(498)(047.53)

 1. POLITICĂ(România)                     2. DEMOCRAŢIE(România)

 3. COMUNISM(România)                4. POSTCOMUNISM

 5. RELAŢII SOCIALE                       6. RELAŢII SOCIALE(Stat şi individ).

 II 82260 ; 32/I-44

 

89 -  LAURENT, ERIC. Războiul familei Bush : Secretele de nedezvăluit ale unui conflict / Eric Laurent; În româneşt de Natalia Cernăuţeanu. - Bucureşti : Vivaldi, 2004.

 332 p.; 20 cm. - (Culisele politicii).

 Bibliografie p. 311-315.

 Titl. orig. : La guerre des Bush : Les secrets inavouables d'un conflit.

 ISBN 973-9473-51-2 : 255000 lei.

 082.1 Culisele politicii   327(100)   323(73)

 1. POLITICĂ EXTERNĂ(S.U.A.)    2. POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.)

 II 82207 ; 327/L28

 

90 -  LÜTZELER, PAUL MICHAEL. Europa după Maastricht : Perspective americane şi europene / Paul michael Lützeler; traducere de Ramona Lupaşcu, Cristina Aboboaie; prefaţă la ediţia română de Ramona Coman, Ana Maria DObre; postfaţă la ediţia română de Nicoleta Mihailescu. - Iaşi : Institutul European, 2004 (Euronovis).

 363 p. : tab. - (Studii europene ; 2).

 Bibliografie la sfârşiţul unor capitole.

 Date despre autorii studiilor p.357-363.

 ISBN 973-611-288-8 : 447936 lei.

 082.1 Studii europene   327.8   341.24:061.1 EU   341.217(4)   339.924

 1. EUROPA                         2. INTEGRAREA ÎN U.E.   3. POLITICĂ.

 II 82325 ; 327/E90

 

91 -  Politica externă şi de securitate comună / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu, ... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 71 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86951-1-2 : 50000 lei.

 327:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. POLITICĂ EXTERNĂ.

 II 82284 ; 327/P75

 

92 -  Relaţii externe / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 98 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86951-0-4 : 50000 lei.

 327(4):061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. POLITICĂ EXTERNĂ(Europa).

 II 82295 ; 327/R43

 

93 -  ULLMANN, PAUL. Relaţiile Austriei cu România între 1945 şi1955 = Die Beziehungen Österreichs zu Rumänien von 1945 bis 1955 / Paul Ullmann; Traducere din limba germană şi îngrijirea ediţiei Rudolf Gräf şi Mihai Grigoraş; Cuvânt înainte Harald Heppner. - Iaşi : Institutul European, 2003.

 298 p. - (Relaţii internaţionale ; 6).

 Bibliografie p. 137-138.

 Indice p. 291-296

 Text bilingv română-germană.

 ISBN 973-611-179-2 : 188073 lei.

 082.1 Relaţii internaţionale   327(436+498)"1945/1955"   94(498)"1945/1955"   

 008(436+498)   94(436)"1945/1955"

 1. AUSTRIA                                                       2. ISTORIE

 3. RELAŢII INTERNAŢIONALE    4. ROMÂNIA.

 II 82328; 327/U34

 

94 -  VOICULESCU, MARIN. Tratat de idei şi concepţii politico-filosofice / Marin Voiculescu, Elena Voiculescu; [prefaţa Dan Berindei . - Bucureşti : Casa editorială Odeon, 2003

 407 p. : 24 cm.

 Bibliografie p. 405-407.

 ISBN 973-8087-29-5 : 84500 lei.

 321.01   141.7   14(100)(091)

 1. FILOZOFIA ISTORIEI                  2. POLITICĂ.

 III 26806; 32/V83

33   Economie. Ştiinţe economice

 

95 -  COURTY, GUILLAUME. Construcţia europeană / Guillaume Courty, Guillaume Devin ; prefaţă de prof. univ. dr. Vasile Dîncu ; Traducere de Anca Alexandra Toma. - Bucureşti : Coresi, s.a.

 152 p.

 Bibliografie p. 140-146.

 ISBN 973-570-226-6 : 130000 lei.

 338.2(4)   327.7(4)   339.924(4)   330.101.542(4)   082.1 Repere

 1. ECONOMIA DE PIAŢĂ                              2. POLITICĂ ECONOMICĂ

 3. INTEGRARE ECONOMICĂ

 II 82415 ; 33/C80

 

96 -  Romanian Business Resource . - Bucureşti : Editura Kompass, 2004 (Protip).

 628 p. : il. color, h., tab., fig.; 29 cm.

 Index p. 599-628.

 ISBN 973-8006-13-9 : 100000 lei.

 338.1(498)   334.72(498)   330.322(498)

 1. ECONOMIA ROMÂNIEI                             2. ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE

 3. INVESTIŢII STRĂINE                  4. CAPITAL.

 IV 6132 ; 33/R70

 

331   Muncă. Relaţii de muncă. Economia muncii

 

97 -  Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 95 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-7-8 : 50000 lei.

 331:061.1EU(094)   364:061.1EU(094)   349.2:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. FORŢĂ DE MUNCĂ

 3. POLITICĂ SOCIALĂ                   4. DREPTUL MUNCII.

 II 82304 ; 331/P75

 

 

98 -  RADU, PETRU. Potenţialul uman al firmei : Asigurare şi utilizare / Petru Radu; Prefaţă de Anton Rotaru. - Iaşi : Polirom, 2004 (Sedcom Libris).

 224 p. ; fig., tab.; 24 cm. - (Collegium ; Management).

 Index p. 205-220.

 Bibliografie p. 221-223.

 ISBN 973-681-645-1 : 129000 lei.

 331.10311/.15   331.2   331.108   082.1 Collegium

 1. DISCIPLINA MUNCII                  2. EVALUARE POSTULUI

 3. ORGANIZAREA MUNCII.

 III 26783 ; 331/R17

 

99 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legislaţia şomajului : Actualizat septembrie 2004. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 250 p.; 20 cm. - (La Zi).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-476-7 : 65000 lei.

 331.56(498)(094)   082.1 La Zi

 1. LEGISLAŢIE(România)                                2. ŞOMAJ.

II 82376 ; 331/R70

 

334   Forme de organizare şi cooperare în activitatea economică

 

100 -  Întreprinderile mici şi mijlocii / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 45 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-0-X : 50000 lei.

 334.72:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. ÎNTREPRINDERI

 II 82281 ; 334/I-58

 

336   Finanţe. Bănci

 

101 -  Controlul financiar / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 81 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86951-2-0 : 50000 lei.

 336.148:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. CONTROL FINANCIAR              

 3. FINANŢE.

 II 82280 ; 336/C69

 

102 -  Dispoziţii financiare şi bugetare / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu, ... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 90 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86951-3-9 : 50000 lei.

 336:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. POLITICĂ FINANCIARĂ           

 3. FINANŢE.

 II 82285 ; 336/D53

 

103 -  Impozitare [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 62 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-4-3 : 50000 lei.

 336.22:061.1EU(094)   061.1EU:336.22(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                2. IMPOZITE                   3. FINANŢE.

 II 82303 ; 336/I-48

 

104 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Creditul ipotecar pentru cumpărarea / construirea de locuinţe : Actualizat septembrie 2004. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 58 p.; 20 cm. - (La Zi).

 ISBN 973-655-486-4 : 35000 lei.

 082.1 La Zi   351.778.5:336.732(498)(094)   365.26

 1. LEGISLAŢIE(România)                                2. FINANŢE(investiţii)

 3. CREDIT BANCAR.

 II 82378 ; 336/R70

 

 

 

 

338   Situaţie economică. Politică economică

 

105 -  Libera circulaţie a serviciilor [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 82 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86951-7-1 : 50000 lei.

 061.1EU:338.46(094)   338.46:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ            2. SERVICII           3. POLITICĂ ECONOMICĂ.

 II 82308 ; 338/L58

 

106 -  Politica industrială [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 55 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-9-4 : 50000 lei.

 061.1EU:338.44(094)   338.45:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. POLITICĂ ECONOMICĂ

 II 82307 ; 338/P75

 

107 -  Politica în domeniul transporturilor [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 147 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-3-5 : 50000 lei.

 656(4)(094)   338.47:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. POLITICA TRANSPORTURILOR.

 II 82302 ; 338/P75

 

339   Comerţ. Economie mondială

 

108 -  Libera circulaţie a mărfurilor [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 52 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86951-5-5 : 50000 lei.

 658.62   061.1EU:339.142(094)   339.142:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. SCHIMB DE MĂRFURI.

 II 82305 ; 339/L58

 

109 -  Politica în domeniul concurenţei [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 71 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-0-0 : 50000 lei.

 339.137.2:061.1EU(094)   061.1EU:339.137.2(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ            2. CONCURENŢĂ               3. COMERŢ

 II 82298 ; 339/P75

 

110 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Codul vamal : Actualizat septembrie 2004. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 164 p.; 20 cm. - (La Zi).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-495-3 : 60000 lei.

 339.543(498)(094)   082.1 La Zi

 1. LEGISLAŢIE(România)                                2. COMERŢ INTERNAŢIONAL

 3. VAMĂ.

 II 82377 ; 33/R70

 

111 -  Uniune economică şi monetară [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie ... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 55 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-5-1 : 50000 lei.

 339.738:061.1EU(094)   339.923:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. UNIUNE ECONOMICĂ

 3. UNIUNE MONETARĂ.

 II 82290 ; 339/U55

 

112 -  Uniunea vamală / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 53 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-9-3 : 50000 lei.

 339.543.622:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. UNIUNI VAMALE.

 II 82296 ; 339/U55

 

34   Drept

 

113 -  Codul familiei : Actualizat 1 decembrie 2003 . - Bucureşti : ALL BECK, 2003.

 21 p.; 21 cm. - (La Zi).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-394-9 : 40000 lei.

 347.6   082.1 La Zi

 1. CODUL FAMILIEI(România)                      2. DREPT CIVIL.

 II 82214 ; 34/R70

 

114 -  Dreptul societăţilor comercile [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 75 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86951-9-8 : 50000 lei.

 347.72(4):061.1EU(094)   061.1EU:347.752(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. DREPT COMERCIAL.

 II 82299 ; 34/D82

 

115 -  FRIEDMAN, ROBERT I. Mafia Roşie : Mafia rusească invedează America / Robert I. Friedman; Traducere de Teodor Fleşeru. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 224 p., [8] p. il.; 20,5 cm. - (Lumea în care trăim).

 ISBN 973-8457-70-X : 199000 lei.

 082.1 Lumea în care trăim   343.341   061.236.4

 1. MAFIA                            2. ORGANIZAŢII MAFIOTE

 II 82384 ; 34/F90

116 -  GOIA, VISTIAN. Destine parlamentare : De la Mihail Kogălniceanu la Nicolae Titulescu / Vistian Goia. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 248 p.: portr.; 20,5 cm. - (Alternative).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-35-1842-5 : 160000 lei.

 082.1 Alternative   342.534(498):929

 1. OAMENI DE STAT                      2. PARLAMENT                 3. POLITICIENI.

 II 82383 ; 34/G65

 

117 -  Instituţii / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 57 p.; 21 cm.

 Titlul pe copertă este : Participarea la instituţiile UE.

 ISBN 973-86951-4-7 : 50000 lei.

 341.24(4):061.1EU(094)   341.217(4):061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. TRATATE INTERNAŢIONALE

 3. ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE(guvernamentale).

 II 82293 ; 34/I-57

 

118 -  Istoria Senatului României . - Bucureşti : Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2004.

 896 p.: il. în parte color.

 ISBN 973-567-457-2 : 2000000 lei.

 342.531(498)(091)

V 1877 ; 34/I-87

 

119 -  Justiţie şi afaceri interne / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 136 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-8-5 : 50000 lei.

 34(4):061.1EU(094)   061.1EU:34(4)(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. JUSTIŢIE(organizare)

 3. POLITICĂ INTERNĂ.

 II 82297 ; 34/J95

 

120 -  Libera circulaţie a persoanelor [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 48 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86951-6-3 : 50000 lei.

 061.1EU:341.231.14(094)   342.72/.73   314.74   351.756

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. DREPTURI CETĂŢENEŞTI

 II 82306 ; 34/L58

 

121 -  OLARIU, TITU-TRAIAN. Psihosociologia executării silite / Titu-Traian Olariu. - Târgu-Mureş : Ansid, 2004.

 303 p. : fig.

 Bibliografie p. 300-303.

 ISBN 973-86967-0-4 : 220000 lei.

 340.63   343.226   316.624

 1. DREPT PENAL                                              2. PSIHOLOGIE CRIMINALĂ         

 3. INFRACŢIUNI PENALE                              4. PSIHOSOCIOLOGIE

 5. COMPORTAMENT ANTISOCIAL           6. EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI.

 II 82518 ; 34/O-39

 

122 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legislaţia pensiilor : Actualizat septembrie 2004. - [Ediţia a 3-a, revăzută]. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 212 p. : tab.; 20 cm. - (La Zi).

 ISBN 973-655-494-5 : 60000 lei.

 349.244-057-75(498)(094.5)   369.542/546.6-057-75(498)(094.5)   368.914(498)(094.5)   082.1 La Zi

 1. LEGISLAŢIE(România)                                2. PENSIONARI

II 82380 ; 34/R70

 

123 -  TANDIN, TRAIAN. Condamnaţi la moarte / Traian Tandin. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 672 p. - (Dosar [Aldo Press]).

 ISBN 973-701-011-6 : 190000 lei.

 343.919(082-32)   343.841(0:82-32)   821.135.1-31   082.1 Dosar

 1. DREPT PENAL                              2. PENITENŢĂ.

 II 82230 ; 34/T19

35.0/354  Administraţie publică

 

124 -  LEBRUN, MARC. Interpolul / Marc Lebrun; Traducere Cristina Jinga; Prefaţă Ion Zamfir. - Bucureşti : Corint, 2004 (Multiprint).

 166 p.; 20 cm. - (Microsinteze ; 64).

 Bibliografie p. 162.

 ISBN 973-653-460-X : 109000 lei.

 082.1 Microsinteze   351.74:061.1(100) Interpol

 1. INTERPOL                                      2. POLIŢIA INTERNAŢIONALĂ.

 II 82202 ; 35/L36

 

125 -  Politica regională şi coordonarea elementelor structurale / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu, ... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 87 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-5-0 : 50000 lei.

 354:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. POLITICĂ RELIGIOASĂ.

 II 82288 ; 35/P75

 

126 -  ROMÂNIA. LEGI. DECRETE. Legislaţia funcţionarilor publici : Actualizat septembrie 2004. - [Ediţia a 2-a, revăzută]. - Bucureşti : ALL BECK, 2004.

 194 p. : tab.; 20 cm. - (La Zi).

 Note de subsol.

 ISBN 973-655-498-8 : 60000 lei.

 35.08(498)(094)   082.1 La Zi

 1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                     2. FUNCŢIONARI.

 II 82379 ; 35/R70

 

127 -  TUDOR, IOAN. Dreptul şi obligaţia de a fi poliţist / Ioan Tudor. - Braşov : Etios, s.a. (Brarom Grafica SRL Braşov).

 83 p. : tab.

 ISBN 973-96529-9-9 : 50000 lei.

 351.74(498)   343.3/.7

 1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ                     2. POLIŢIA ROMÂNĂ

 3. DREPT PENAL                                              4. INFRACŢIUNI PENALE.

 II 82459 ; 35/T91

 

355/359   Artă militară. Forţe militare

 

128 -  LÉVY, BERNARD-HENRI. Reflecţii asupra războiului, răului şi sfârşitului istoriei precedat de Blestemaţii războiului / Bernard-Henri Lévy; Traducere din limba franceză şi postfaţă de Valentin Protopopescu. - Bucureşti : Editura Trei, 2004

 312 p.; 20 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8291-99-2 : 169000 lei.

 821.133.1-92=135.1   343.33   355.01

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(articole)                2. SOCIOLOGIA RĂZBOIULUI.

 II 82390 ; 355/L55

 

36   Muncă socială. Ajutor social. Asigurări

 

129 -  Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 46 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-7-7 : 50000 lei.

 347.731(4):061.1EU(094)   366.5(4):061.1EU(094)

II 82294 ; 36/P95

 

37   Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

130 -  Educaţia, formarea profesională şi tineretul / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu,... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 53 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-2-6 : 50000 lei.

 371:061.1EU(094)   37.048   37-053.6(4)(094)

II 82292 ; 37/E19

131 -  RUSU, SUZANA. Cariera ta : Primii paşi / Suzana Rusu. - Iaşi : Institutul European, 2004 (S.C. Euronovis SRL).

 158 p. : tab.; 23 cm. - (Utilis).

 Bibliografie p. 155-156.

 ISBN 973-611-271-3 : 90000 lei.

 082.1 Utilis   37.048/.4

 1. ORIENTARE ŞCOLARĂ ŞI PROFESIONALĂ

 III 26781 ; 37/R96

 

39   Etnografie. Folclor

 

132 -  GOROVEI, ARTUR. Credinţi şi superstiţii ale poprului român / Artur Gorovei ;Editor Iordan Datcu. - Ediţie îngrijită de Iordan Datcu. - Bucureşti : Grai şi suflet-Cultura Naţională, 2003.

 XII, 346 p.: 23.5 cm.

 Note asupra ediţiei p. XI.

 Prefaţa p.1-3.

 Indice p.293-308.

 Glosar p. 309-345.

 ISBN 973-9232-03-5 : 200000 lei.

 082.1 Arcadia   398.3

III 26802; 39/G72

 

5   MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII

 

50  Generalităţi despre ştiinţe pure. Natura. Protecţia mediului

 

133 -  Protecţia mediului înconjurător / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu, ... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 149 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-6-9 : 50000 lei.

 504.06:061.1EU(094)

II 82289 ; 50/P95

 

 

134 -  ROSSI, PAOLO. Naşterea ştiinţei moderne în Europa / Paolo Rossi; Traducere de Dragoş Cojocaru. - Iaşi : Polirom, 2004.

 336 p.; 20 cm. - (Construcţia Europei).

 Cronologie p. 287-294.

 Bibliografie p. 295-322.

 Indice p. 323-330.

 ISBN 973-681-347-9 : 179000 lei.

 082.1 Construcţia Europei   50(091)(4)   50-051(4)

II 82194 ; 50/R80

 

51   Matematică

 

135 -  LARGE, TORI. Dicţionar ilustrat de matematică / Tori Large; Editor Kristeen Rogers; Desene ;i ilustraţii de Adam Constantine; traducere de Dacian Velimirovici. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 128 p.: il,; 24 cm.

 Index p. 118-128.

 ISBN 973-8250-98-6 : 319000 lei.

 51(038)   030:51

III 26833 ; 51/L28

 

55   Geologie şi ştiinţe înrudite

 

136 -  GRIDAN, TEOFIL. Universul bijuteriilor / Teofil Gridan. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 474 p. : il., tab. ; XXXII pl. : il. în parte color.

 Cronologie p. 451-452.

 Bibliografie p. 453-467.

 ISBN 973-45-0445-2 : 168000 lei.

 739.2   761.1   662.37   553.8

III 26845 ; 55/G81

 

 

 

 

59   Zoologie

 

137 -  LESTEL, DOMINIQUE. Originile aninale ale culturii / Dominique Lestel ; Traducere din limba franceyă de Costin Popescu. - Bucureşti : Trei, 2004 (Multiprint).

 336 p.

 Bibliografie p. 301-335.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8291-84-4 : 159000 lei.

 591.58   179.3   159.929   591.556.1

II 82223 ; 59/L52

 

138 -  PARKER, STEVE. Mamiferele / Steve Parker; Fotografii speciale Jane Burton, Kim Taylor, Dave King... ; Traducere din limba engleză Victoria Dimitriu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004.

 64 p. : il. color; fig.; 28,5 cm. - (Enciclopedii vizuale ; 2).

 Index p. 64 .

 ISBN 973-675-125-2 : 399000 lei.

 082.1 Enciclopedii vizuale   599(084)

IV 6122 ; 59/P35

 

6   ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

 

61   Medicină

 

139 -  ALBU, CONSTANTIN. Kinetoterapia pasivă / Constantin Albu, Tiberiu-Leonard Vlad, Adriana Albu. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 279 p. : il.; 23,5 cm. - (Hexagon).

 Bibliografie p. 271-273.

 ISBN 973-681-699-0 : 198000 lei.

 616.7   615.825   082.1 Hexagon

 1. FIZIOTERAPIE                              2. KINETOTERAPIE

 III 26825 ; 61/A33

 

 

140 -  DORGO, CĂLIN I. Transilvania un El Dorado balnear? ...o carte pentru sănătatea tuturor, un ghid pentru oamenii de afaceri / Călin I. Dorgo. - Târgu-Mureş : Ansid, 2003.

 118 p. : h., il. în parte color.

 ISBN 973-85736-6-1 : 55000 lei.

 615.838(498.4)

 1. STAŢIUNI BALNEO-CLIMATERICE(Transilvania)

 II 82519 ; 61/D68

 

141 -  DUŢĂ, VICTOR. Tratamente cu plante medicinale : 530 reţete terapeutice, 50 de leacuri populare / Victor Duţă. - Bucureşti : Icar, s.a.

 240 p.

 Bibliografie p. 234.

 ISBN 973-606-009-8 : 65500 lei.

 615.322   615.8

 1. MEDICINĂ NATURISTĂ                           2. FITOTERAPIE

 3. PLANTE MEDICINALE

 II 82249 ; 61/D97

 

142 -  GRIFFEY, HARRIET. Întărirea sistemului imunitar al copilului / Herriet Griffey; Traducere : medic Daniela Dinulescu; Prefaţă : medic Victor Daniel Ionescu. - Bucureşti : Corint, 2004

 150 p.; 20 cm.

 Bibliografie suplimentară p. 143.

 Index p. 145-147.

 ISBN 973-653-601-7 : 139000 lei.

 612.017

 1. SISTEMUL IMUNITAR                               2. IMUNOLOGIE

 II 82201 ; 61/G81

 

143 -  KNEIPP, SEBASTIAN. Farmacia verde: miracolul vindecării bolilor [Editura şi Tipografia Icar] / Sebastian Kneipp. - Bucureşti : Editura şi tipografia Icar, s.a. (S.C. Lumina Tipo SRL).

 288 p.; 23,5 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-606-037-8 : 109000 lei.

 615.322   615.838

 1. FARMACIE(hidroterapie)                           2. PLANTE MEDICINALE(utilizare).

 III 26829 ; 61/K59

 

144 -  MOLDOVAN, EUGENIA. Patologia musculaturii striate / Eugenia Moldovan, Dorin Marian. - Târgu-Mureş : Tipomur, s.a.

 168 p. : il. în parte color.

 Bibliografie p. 84-88.

 Anexă [1] p.

 ISBN 973-8021-49-9 : 272500 lei.

 616.74

 1. PATOLOGIA APARATULUI MUSCULAR

 III 26868 ; 61/M87

 

145 -  SĂLCUDEANU, DORIN. Principii de diagnostic în traumatismele coloanei vertebrale / Dorin Sălcudeanu. - Braşov : Aula, 2003 (S.C. Roprint SRL).

 134 p. : fig., il., tab. - (Studii [Aula]).

 Bibliografie p. 119-128.

 Notă bio-bibliografică.

 ISBN 973-8206-89-8 : 142000 lei.

 616.711-071   082.1 Studii

 1. PATOLOGIA COLOANEI VERTEBRALE                                2. ORTOPEDIE.

 III 26865 ; 61/S16

 

146 -  STAN, ANA. Hematologie laborator. Citologie / Ana Stan. - Bucureşti : Editura Medicală, 2003

 XXVII ; 533 p. : il. ; XIII pl. : il. color ; 26 p. - (Studii [Editura Medicală]).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Index 26 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-39-0515-1 : 1100000 lei.

 616.15   082.1 Studii

 1. CITOLOGIE                                                    2. HEMATOLOGIE

 3. MICROBIOLOGIE MEDICALĂ.

 V 1878 ; 61/S76

 

62   Inginerie. Tehnică

 

147 -  Energie [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 68 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-8-6 : 50000 lei.

 620.9:061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. POLITICĂ ECONOMICĂ(Europa).

 II 82283 ; 620.9/E54

 

629   Tehnica mijloacelor de transport

 

148 -  SUTTON, RICHARD. Automobilul [Sutton, Richard] / Richard Sutton; Fotografii speciale Dave King, Mike Dunning; traducere din limba engleză Mihaela Pricope. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004.

 64 p. : il. color; fig.; 28,5 cm. - (Enciclopedii vizuale ; 3).

 Index p. 64 .

 ISBN 973-675-127-9 : 399000 lei.

 082.1 Enciclopedii vizuale   629.33(084)

IV 6123 ; 629.3/S96

 

63   Agricultură

 

149 -  Agricultura [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 162 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-1-9 : 50000 lei.

 061.1EU:63(4)(094)   63(4):061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ                            2. AGRICULTURĂ

 II 82300 ; 63/A28

 

150 -  Pescuitul [2004] / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Ştefan Deaconu, Codru Vrabie,... - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 74 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86982-2-7 : 50000 lei.

 061.1EU:639.2(4)(094)   639.2(4):061.1EU(094)

 1. UNIUNEA EUROPEANĂ 2. PESCUIT.

 II 82301 ; 639.2/.6/P53

 

151 -  ROBU, TEODOR. Plante medicinale autohtone / Teodor Robu, Constantin Milică; pretaţa Ioan Sârbu. - Iaşi : Institutul European, 2004.

 324 p. : il.; 22.7 cm - (Utilis ; 13).

 Bibliografie p. 322-324.

 Index p. 309-321.

 ISBN 973-611-277-2 : 255046 lei.

 082.1 Utilis   633.88   615.322

 1. PLANTE MEDICINALE.

 III 26804; 633/R62

 

65   Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

152 -  DĂNESCU, TATIANA. Gestionarea financiară a afacerilor / Tatiana Dănescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003.

 340 p. : tab., fig. - (Universitaria [Dacia] ; 64. Economica).

 Anexe p. 283-332.

 Bibliografie selectivă p. 333-338.

 ISBN 973-35-1632-5 : 273000 lei.

 658.15   082.1 Universitaria

 1. AFACERI                                                       2. FINANŢE

 3. MANAGEMENT FINANCIAR.

 III 26868 ; 658/D16

 

153 -  HOFFMAN, OSCAR. Actorii sociali ai promovării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor / Oscar Hoffman, Doina Dragomirescu ; Coordonator Ion Glodeanu. - Bucureşti : Mica Valahie, 2003.

 280 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 269-275.

 ISBN 973-85884-4-8 : 85000 lei.

 334.012.36/.64:654   654:334.012.36/.64   004.89   316.334.2(498)

 1. COMUNICAŢII                             2. TELECOMUNICAŢII

 3. SOCIOLOGIA COMUNICAŢIILOR.

 III 26855 ; 654/H71

 

154 -  PASTOR, IOAN. Principiile managementului modern / Ioan Pastor, Adrian Petelean. - Bucureşti : Dacia, 2004.

 400 p. : tab., fig. - (Universitaria [Dacia] ; Economica).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 387-399.

 ISBN 973-35-1816-6 : 200000 lei.

 658.012.43   082.1 Universitaria

 1. MANAGEMENT.

 III 26792 ; 65/P42

 

155 -  PLATT, RICHARD. Piraţii / Richard Platt; Fotografii Tina Chambers; Traducere din limba engleză Alexandra Novaru. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004.

 64 p. : il. color; fig.; 28,5 cm. - (Enciclopedii vizuale ; 4).

 Index p. 64 .

 ISBN 973-675-128-7 : 399000 lei.

 082.1 Enciclopedii vizuale   656.6.086.2(084)

 1. PIRATERIE(istoric)                       2. PIRATERIE(navigaţie).

 IV 6121 ; 656/P70

 

156 -  PUGH, D. S. Managementul organizaţiilor / D. S. Pugh, D. J. Hickson; Traducere din limba engleză Gabriel Bădică, Laura Bologea, Tatiana Chera... - Bucureşti : Codecs, s.a.

 187 p.; 20,5 cm.

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-96596-1-6 : 149330 lei.

 316.354   334.78   334.012   65.012.43

 1. MANAGEMENT                           2. ORGANIZAŢII.

 II 82332 ; 65/P98

 

157 -  Telecomunicaţiile şi tehnologia informaţiilor / La elaborarea textelor au contribuit : Ileana Pascal, Monica Vlad, Ştefan Deaconu, ... - Bucureşti : Centrul de Resurse Juridice, 2004.

 169 p.; 21 cm.

 ISBN 973-86939-3-4 : 50000 lei.

 004:061.1EU(094)   654:061.1EU(094)

 1. TELECOMUNICAŢII    2. INFORMAŢIE.

 II 82287 ; 654/T34

 

657  Contabilitate

 

158 -  NEAG, RAMONA. Contabilitate financiară între naţional şi internaţional / Dr. Ramna Neag. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2003.

 224 p. : tab., fig.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 221-223.

 ISBN 973-8084-90-3 : 186000 lei.

 657

III 26866 ; 657/N31

 

659  Publicitate. Relaţii cu publicul

 

159 -  PLEŞA, OCTAVIAN. Publicitatea. Managementul promoţional : Aspecte şi teme explicative / Octavian Pleşa, Lucian Pop, Mariana Sigartău. - Bucureşti : Multimedia, 2001.

 278 p. : tab. - (Mileniul III).

 Bibliografie p. 269-273.

 ISBN 973-8021-29-4 : 66000 lei.

 658.82   659.1   082.1 Mileniul III

II 82520 ; 659/P71

 

160 -  RUS, FLAVIU CĂLIN. Relaţii publice şi publicitate : metode şi instrumente / Flaviu Călin Rus. - Iaşi : Institutul European, 2004 (Euronovis).

 264 p. : tab.; 19 cm - (Universitaria ; 55. Comunicare).

 Bibliografie p. 230-232.

 ISBN 973-611-273-X : 165138 lei.

 082.1 Universitaria   659.13/.16

II 82314 ; 659/R94

 

7   ARTĂ. ARHITECTURĂ. SPORT

 

7.01/7.08  Teoria şi filosofia artei

 

161 -  GRIGORESCU, DAN. Dicţionarul avangardelor / Dan Grigorescu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 739 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-45-0450-9 : 210000 lei.

 7.038(038)   030:7.038

 1. ARTĂ CONTEMPORANĂ                         2. ARTĂ MODERNĂ

 III 26844 ; 7.03/.04/G83

 

72   Arhitectură

 

162 -  HENSBERGEN, GIJS VAN. Gaudi : Biografie / Gijs van Hensbergen; traducere Anca Irina Ionescu. - Bucureşti : Universal Dalsi, 2003.

 318 p. : [32] p. pl.parţial color, il., h. ; 23 cm.

 Bibliografie p. 306-310.

 Cronologie p. 311-318.

 Note p.277-305.

 ISBN 973-8157-91-9 : 300000 lei.

 72.071.1 Gaudi   929 Gaudi

III 26805; 72/G24H

 

163 -  MĂLINAŞ, CONSTANTIN. Oradea în plăci memoriale exterioare : studiu şi album / Constantin Mălinaş. - Oradea : s.n., 2002 (Imprimeria de Vest).

 112 p.: il.

 Note de subsol.

 Carte apărută sub exida Bibliotecii Judeţene "Gheorghe Şincai" Bihor.

 ISBN 973-0-02796-X : 100000 lei.

 725.945(498 Oradea)

 1. MONUMENTE(România)                            2. PLĂCI MEMORIALE.

 III 26861 ; 72/M18

 

 

164 -  Şaptezeci de minuni arhitecturale ale lumii : [Edificii uimitoare şi istoricul lor] : 352 ilustraţii, 267 color

 / Traducere din limba engleză de Mihaela Toma, Daniela Vereş. - Editor Neil Parkyn. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 305 p. : il. color, h., fig.; 26,5 cm.

 Lecturi suplimentare p. 292-296.

 Index p. 299-304.

 ISBN 973-8250-88-9 : 799000 lei.

 725.94(084)   72(084)   624(084)

 1. ARHITECTURĂ                            2. CONSTRUCŢII CIVILE

 IV 6125 ; 72/S22

 

73/76   Arte plastice

 

165 -  Élesdi művésztelep : Műhely a határon / A kiadványt szerkesztette Juhász Dóra és Bugovits Anikó. - Budapest : Élesdi Művésztelep Egyesület, 2003.

 60 p. : portr., il. parţial color.

 Colofon p. 60.

 ISBN 963-212-835-4 : 10000 lei.

 061.1:73/76(498 Aleşd)   73/76(066)(498 Aleşd)

 1. EXPOZIŢIE DE ARTĂ.

 III 26796 ; 73/76/E37

 

166 -  NAGY MIKLÓS KUND. Maszelka János / Nagy Miklós Kund ; [Fordítók] Váli Éva, Megyaszai Kinga. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004.

 52 p. :portr.,il. color ; 21 cm - (Műterem).

 Text în lb. maghiară, română, germană.

 ISBN 973-665-008-1 : 165133 lei.

 929 Maszelka János   75(498) Maszelka János   082.1 Műterem

 1. ARTĂ CONTEMPORANĂ

 II 82424 ; 75/M45N

 

 

 

 

 

78   Muzică

 

167 -  HAIDUC, MARIA. Cântecele mele : Culegere de folclor bihorean / Maria Haiduc. - Oradea : Editura Maria, [2003]

 176 p., [8] p. il.

 ISBN 973-99206-0-8 : 100000 lei.

 784.4(498.4 Bihor)   398.8(498.4 Bihor)

 1. CÂNTECE POPULARE.

 II 82448 ; 78(498)/H16

 

168 -  METZ, FRANZ. O călătorie spre Orient : Johann Strauss şi concertele sale în Banat, Transilvania şi Ţara Românească / Franz Metz ; Traducere de Ozana Alexandrescu. - Bucureşti : ADZ, 2003 (Concordia).

 123 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 121-122.

 ISBN 973-8384-16-8 : 30000 lei.

 78.071.0 Strauss, Johann   929 Strauss, Johann

 1. MUZICĂ                    2. COMPOZITORI     3. STRAUSS, JOHANN.

 II 82272 ; 78.071.1/S90M

 

169 -  NIETZSCHE, FRIEDRICH. Cazul Wagner / Friedrich Nietzsche; Traducere din germană de Alexandru Leahu. - Ediţie revăzută. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (C.N.I. Coresi S.A.).

 100 p.; 20 cm. - (În oglindă).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : Der Fall Wagner.

 ISBN 973-50-0739-8 : 90000 lei.

 78.071.1(430) Wagner, Richard   929 Wagner, Richard   082.1 În oglindă

 1. BIOGRAFIE(Wagner, familia)                     2. COMPOZITORI

 II 82211 ; 78.071/W14N

 

79   Divertismente. Spectacole. Teatru. Sport

 

170 -  BARBA, EUGENIO. O canoe pe hârtie : Tratat de antropologie teatrală / Eugenio Barba ; Traducere din italiană şi prefaţă de Liliana Alexandrescu. - Bucureşti : Unitext, 2003

 256 p. - (Magister).

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 253-254.

 ISBN 973-8129-16-6 : 170000 lei.

 792.028.3   082.1 Magister

 1. ARTĂ DRAMATICĂ                  2. TEATRU.

 II 82422 ; 792/B29

 

171 -  COCORA, ION. Privitor ca la teatru / Ion Cocora. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 vol. - (Teatru [Dacia]).

 ISBN 973-50-0559-X.

 Vol. 4. - 2004. - 358 p. - Note de subsol. - ISBN 973-35-1742-9 : 109000 lei.

 792.01/02   082.1 Teatru [Dacia]

 1. CRITICĂ TEATRALĂ                 2. TEATRU

 II 82224 ; 792/C59

 

172 -  MODORCEA, GRID. Dicţionarul cinematografic al literaturii române / Grid Modorcea. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 412 p.; [16] pl. : il.

 Indici p. 323-350.

 Dicţionar p. 351-407.

 ISBN 973-23-0320-4 : 200000 lei.

 821.135.1.09   791.43.01(498)

 1. CINEMATOGRAFIE ROMÂNEASCĂ.

 III 26813 ; 791.43/M84

 

173 -  PATLANJOGLU, LUDMILA. Regele Scamator : Ştefan Iordache / Ludmila Patlanjoglu; [Cu desene de Sorin Ilfoveanu]. - Bucureşti : Nemira, 2004 (Evenimentul Românesc-Tipogrup Press).

 360 p. : il., foto; 20,5 cm. - (Totem ; 48).

 ISBN 973-569-646-0 : 250000 lei.

 082.1 Totem   792.071.2.082(498)   929 Iordache, Ştefan

 1. ARTIŞTI DE FILM                2. IORDACHE, ŞTEFAN                3. TEATRU.

 II 82191 ; 792/I-70P

8   LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

 

80/81  Lingvistică şi limbi

 

174 -  SPIŢĂ, DOINA PAULA. Les connecteurs en français et en roumain : plans d'organisation du discours / Doina Paula Spiţă. - Iaşi : Institutul European, 2003.

 307 p. : sch. - (Universitaria [Institutul European] ; 51. Espaces francophones).

 Bibliografie p. 289-300.

 ISBN 973-611-266-7 : 127523 lei.

 808   81'37   082.1 Universitaria

 1. LINGVISTICĂ COMPARATĂ                   2. RETORICĂ

 3. SEMANTICĂ                                                                4. SEMIOTICĂ.

 II 82439 ; 80/81/S73

 

811  Limbi individuale

 

175 -  BALAŞ, ORLANDO. Limba germană : Simplu şi eficient / Orlando Balaş ; Argument de Rudolf Windisch. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 336 p.: il., tab. - (Simplu şi eficient).

 Bibliografie p. 333.

 ISBN 973-681-589-7 : 229000 lei.

 811.112.2(075)   082.1 Simplu si eficient

III 26788 ; 811/B19

 

176 -  GODEANU, OANA I. The Phrasal Verb / Oana I. Godeanu, Mihai A. Stroe. - Iaşi : Institutul European, 2004

 160 p. : il.; 28 cm - (Cursus ; 12. Engleză).

 Bibliografie p. 159-160.

 Note de subsol.

 ISBN 973-611-276-4 : 170642 lei.

 811.111'367.625

 1. LIMBA ENGLEZĂ

 IV 6130 ; 811/G64

 

 

177 -  Instant English : English for the Baccalaureate and Entrance examinations / Volum coordonat de Hortensia Pârlog, Pia Brînzeu, Luminiţa Frenţiu. - Iaşi : Polirom, 2004

 336 p.; 23,5 cm. - (BAC).

 Bibliografie p. 331-334.

 ISBN 973-681-671-0 : 229000 lei.

 811.11(075.35)   082.1 BAC

 1. LIMBA ENGLEZĂ

 III 26831 ; 811/I-57

 

811.135.1  Limba română

 

178 -  BUCĂ, MARIN. Dicţionar de antonime [Ediţie revăzută] / Marin Bucă. - Ediţie revăzută. - Bucureşti : Vox, 2004

 312 p. - (Dicţionarele limbii române).

 Indici p. 267-312.

 ISBN 973-981-59-3-6 : 65000 lei.

 811.135'374'373.422   082.1 Dicţionarele limbii române

II 82435 ; 811.135.1/B86

 

179 -  BUCĂ, MARIN. Dicţionar de epitete [Ediţie revăzută] / Marin Bucă. - Ediţie revăzută. - Bucureşti : Vox, 2004

 336 p. - (Dicţionarele limbii române).

 Indic5 [5] p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 318-330.

 ISBN 973-85981-2-5 : 65000 lei.

 811.135'374.2'373.612.2   082.1 Dicţionarele limbii române

II 82434 ; 811.135.1/B86

 

180 -  BUCĂ, MARIN. Dicţionar explicativ şcolar / Marin Bucă. - Bucureşti : Vox, 2004 (Fed Print).

 439 p. - (Dicţionarele limbii române).

 Bibliografie p. 439.

 ISBN 973-86361-3-2 : 75000 lei.

 811.135.1'374.3   082.1 Dicţionarele limbii române

II 82438 ; 811.135.1/B86

 

181 -  BUCĂ, MARIN. Dicţionar şcolar de neologisme / Marin Bucă. - Bucureşti : Vox, 2004 (Fed Print).

 432 p. - (Dicţionarele limbii române).

 ISBN 973-85981-5-X : 75000 lei.

 811.135.1'374.2'373.43   082.1 Dicţionarele limbii române

II 82436 ; 811.135.1/B86

 

182 -  COJOCARU, DANA. You Can speak Romanian! : (Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe) / Dana Cojocaru; Cu desene de Terente Şerban. - Bucureşti : Compania, 2003.

 535 p.: il., tab.; 23,5 cm.

 Bibliografie p.11.

 Texte în limba engleză.

 ISBN 973-8119-62-6 : 500000 lei.

 811.135.1(075)

 1. LIMBA ROMÂNĂ.

 III 26832 ; 811.135.1/C61

 

183 -  FELECAN, NICOLAE. Dicţionar de paronime [Ediţia a 3-a] / Nicolae Felecan. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Vox, 2004 (Fed Print).

 360 p. - (Dicţionarele limbii române).

 Note p. 357-359.

 ISBN 973-86361-2-4 : 65000 lei.

 811.135.1'374'373.42   082.1 Dicţionarele limbii române

II 82437 ; 811.135.1/F35

 

184 -  MARCU, FLORIN. Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române / Florin Marcu; Ilustraţii de Ana Balint, Ofelia Dumitrescu, Pompiliu Dumutrescu, Albin Stănescu, Valentin Tănase. - Bucureşti : Saeculum I.O. : Vestala, 2001.

 799 p. : il. parţial color ; 24.5 cm.

 Bibliografie p. 799.

 ISBN 973-9399-69-X ISBN 973-9418-28-7 : 350000 lei.

 811.135.1(038)   811.135.1'374.3

III 26799; 811.135.1/M34

 

185 -  MARCU, FLORIN. Dicţionar uzual de neologisme [2004] / Florin Marcu. - Bucureşti : Saeculum Vizual, 2004.

 447 p. : 20 cm.

 Bibliogr. p. 446-447.

 ISBN 973-85867-1-2 : 80000 lei.

 811.135.1'373.43(038)

II 82331; 811.135.1/M34

 

186 -  SECHE, LUIZA. Dicţionar de sinonime [Vox] / Luiza Seche, Mircea Seche, Irina Preda. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Vox, 2004 (Fed Print).

 450 p. - (Dicţionarele limbii române).

 ISBN 973-86361-4-0 : 75000 lei.

 811.135'374.2'373.421   082.1 Dicţionarele limbii române

II 82433 ; 811.135.1/S40

 

187 -  TONCIULESCU, PAUL LAZĂR. Ardealul : Pământ şi cuvânt românesc / Paul Lazăr Tonciulescu. - Bucureşti : Miracol, 2001.

 400 p. : tab., h. ; 23 cm.

 Bibliografie p. 18-28.

 Note la sfârşit de capitol.

 ISBN 973-9315-60-7 : 150000 lei.

 811.135.1(498.4)'37   811.135.1'373.21

 1. SEMANTICĂ                                 2. TRANSILVANIA(toponimie).

 III 26809; 811.135.1/T75

 

82   Literatură

 

188 -  BLANC, JEAN CHARLES. Mitologia indiană / Scrisă şi ilustrată de Jean Charles Blanc; Traducere Rodica Chiriacescu. - Bucureşti : Meteor Press, 2004.

 89 p. : il.; 20 cm. - (Mituri fundamentale).

 Titl. orig. : La mythologie indienne.

 ISBN 973-8355-81-8 : 88000 lei.

 398.22(=21)   291.13(=21)   821.133.1-91=135.1   082.1 Mituri fundamentale

 1. FOLCLOR LITERAR(legende)    2. MITOLOGIE INDIANĂ

 II 82385 ; 82-91/B56

189 -  Fourth International Anthology on Paradoxism / Florentin Smarandache (editor). - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2004.

 297 p. : il.

 ISBN 973-8467-19-5 : 10000 lei.

 82-82

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie).

 II 82255 ; 82-82/F84

 

190 -  PETRAŞ, IRINA. Teoria literaturii : Curente literare. Figuri de stil. Genuri şi specii literare. Metrică şi prozodie. Structura operei literare : Dicţionar - antologie / Irina Petraş. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2002

 288 p.

 Bio-bibliografie [1] p.

 Bibliografie p. 265-284.

 ISBN 973-9279-52-X : 160000 lei.

 82.0/.02=135.1(038)   030:82.0/.02=135.1

 1. TEORIA LITERATURII                               2. CURENTE LITERARE

 III 26834 ; 82.0/.02/P56

 

191 -  SAUERWEIN, LEIGH. Mitologia Navaho / Leigh Sauerwein; Prefaţă Tony Hillerman; Traducere Rodica Chiriacescu; Ilustraţie Laura Bour. - Bucureşti : Meteor Press, 2004.

 96 p. : il.; 20 cm. - (Mituri fundamentale).

 Titl. orig. : La mythologie navajo.

 ISBN 973-8355-82-6 : 88000 lei.

 398.22(=811.17)   291.13(=811.17)   821.133.1-91=135.1   

 082.1 Mituri fundamentale

 1. FOLCLOR LITERAR(legende)                    2. MITURI POPULARE

 3. INDIENII NAVAHO

 II 82386 ; 82-91/S27

 

82.09  Critică literară

 

192 -  BĂDĂRĂU, GEORGE. Fantasticul în literatură / George Bădărău. - Iaşi : Institutul European, 2003 (Euronovis).

 84 p. : 18 cm - (Memo ; Litere; 49).

 Biblografie p. 82-84.

 ISBN 973-611-117-2 : 65138 lei.

 082.1 Litere   82.09=135.1

 1. LITERATURĂ FANTASTICĂ.

 I 18158; 82.09/B14

 

193 -  CIOCANU, ION. Scriitori de ieri şi de azi / Ion Ciocanu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 460 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 478).

 Tabel cronologic p. 7-16.

 Referinţe istorico-literare p. 447-457.

 Biblografie selectivă la sfârşit de capitol.

 ISBN 973-675-124-4 : 62385 lei ; ISBN 9975-74-767-1 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478).09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(scriitori).

 II 82162 ; 82.09/C51

 

194 -  CODREANU, THEODOR. Complexul Bacovia / Theodor Codreanu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul).

 600 p. portr., il.; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 439).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Note de subsol.

 Bibliogrfie selectivă p. 563-583.

 Referinţe istorico-literare p. 584-597.

 ISBN 973-675-030-2 ISBN 9975-74-667-5 : 155046 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1.09 Bacovia, George

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 82171 ; 82.09/C60

 

195 -  Convorbiri cu Cioran / Cioran, François Bondy, Fernando Savater... - Bucureşti : Humanitas, 2004 (ArtPress).

 307 p.; 20 cm. - (Memorii. Jurnale. Convorbiri).

 ISBN 973-50-0697-9 : 270000 lei.

 929 Cioran, Emil   821.133.1.09 Cioran, Emil (047.53)   

 821.135.1.09 Cioran, Emil (047.53)   082.1 Memorii. Jurnale. Convorbiri

 1. CIORAN, EMIL              2. CRITICĂ LITERARĂ.

 II 82206 ; 82.09/C53

196 -  GRIGORESCU, DAN. Studii de literatură engleză / Dan Grigorescu. - Bucureşti : Grai şi suflet-Cultura Naţională, 2003.

 563 p. : 20 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9232-71-X : 300000 lei.

 821.111.09=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(critică).

 II 82323 ; 82.09/G83

 

197 -  NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICI.  Cursuri de literatură / Vladimir Nabokov ; Traducere Cristina Rădulescu. - Bucureşti : Editura Thalia, 2004 (Print Paper).

 XVII, 314 p. : fig.

 Referiri despre Austen; Dickens; Flaubert; Stevenson; Proust; Kafka; Joyce.

 Note biobibliografice p. 310-312.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85926-6-6 : 240000 lei 384000 lei.

 82.09=135.1(075.8)

 1. CRITICĂ LITERARĂ    2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică)

 III 26777 ; 82.09/N11

 

198 -  NAIDIN, MIRCEA. Science fiction : Definiţii. Origini. Fondatori / Mircea Naidin. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2003 (S.C. Imp S.A.).

 270 p. - (Biblioteca Ziarului de Duminică ; 12).

 Bibliografie p. 235-257.

 Rezumat în limba engleză p. 258-263.

 ISBN 973-8434-23-8 : 95000 lei.

 082.1 Biblioteca Ziarului de Duminică   82.09-311.9=135.1

 1. SCIENCE-FICTION.

 II 82320 ; 82.09/N18

 

199 -  YOURCENAR, MARGUERITE. Mishima sau viziunea Vidului / Marguerite Yourcenar; Traducere din franceză de Daniela Boriceanu. - Bucureşti : Humanitas, 2004

 104 p.; 20 cm. - (În oglindă).

 Note de subsol.

 Numele real al scriitoarei este Marguerite de Crayencour.

 ISBN 973-50-0691-X : 120000 lei.

 082.1 În oglindă   821.521.09 Mishima, Yukio   929 Mishima, Yukio

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(critică)

 II 82212 ; 82.09/M79Y

 

821.11  Literaturi germanice

 

200 -  GAARDER, JOSTEIN. Lumea Sofiei : roman al istoriei filosofiei [Ediţia a 2-a] / Jostein Gaarder; traducere de Mircea Ivănescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers, 2004.

 462 p.

 Titlul original : Sofies verden.

 ISBN 973-34-0907-3 : 250000 lei.

 1(091)(0:82-31)   821.113.5-31=135.1

 1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(roman).

 II 82367 ; 821.11/G11

 

201 -  MOOR, MARGRIET DE. Virtuozul / Margriet de Moor ; Traducere de Gheorghe Nicolaescu. - Bucureşti : Univers, 2004 (TCM Print S.r.l.).

 156 p.; 20 cm. - (Romanul secolului XXI (serie nouă) ; 6).

 ISBN 973-34-0934-0 : 100000 lei 180000 lei.

 821.112.5-31=135.1   082.1 Romanul secolului XXI (serie nouă)

 1. LITERATURĂ OLANDEZĂ(roman).

 II 82199 ; 821.11/M88

 

202 -  NOOTEBOOM, CEES. Următoarea poveste / Cees Nooteboom ; Traducere din neerlandeză şi prefaţă de Gheorghe Nicolaescu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers, 2004

 108 p.; 20,5 cm. - (Romanul secolului XXI (serie nouă) ; 5).

 Titl. orig. : Het volgende verhaal.

 ISBN 973-34-0907-3 : 150000 lei 180000 lei.

 821.112.5-31=135.1   082.1 Romanul secolului XXI (serie nouă)

 1. LITERATURĂ OLANDEZĂ(roman).

 II 82190 ; 821.11/N85

 

 

 

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

203 -  BARCLAY, FLORENCE L. Mătăniile : [roman] / Florence L. Barclay ; [traducere Monica Trandafir]. - Bucureşti : Aldo Press, 2004.

 368 p.

 ISBN 973-7945-52-2 : 190000 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82231 ; 821.111/B31

 

204 -  BEGLEY, LOUIS. Totul despre Schmidt / Louis Begley ; Traducere de Veronica Burlacu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti], 2004.

 268 p. - (Ecranizări de succes ; 10).

 Note de subsol.

 Bio-bibliografie p. 262-263.

 Referinţe critice p. 264-265.

 ISBN 973-675-110-4 : 149000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Ecranizări de succes

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18147 ; 821.111/B40

 

205 -  BURRELL, PAUL. Viaţa secretă a Prinţesei Diana / Paul Burrell; Traducere din limba engleză, colectiv de traducători, în ordinea capitolelor : Augustin Frăţilă, Stroia Anastasia, Barrie Georgescu Panait... - Bucureşti : Allfa, 2004.

 432 p., [20] p. il. color.

 Titl. orig. : A Royal Duty.

 ISBN 973-8457-86-6 : 349000 lei.

 821.111-312.6=135.1   929.52(0:82-31)   929 Diana, prinţesă de Wales

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(biografie).

 II 82370 ; 821.111/B95

 

206 -  CONRAD, JOSEPH. Agentul secret [Aldo Press] / Joseph Conrad; Traducere Luiza Ciocşirescu. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 256 p.: 20 cm.

 ISBN 973-7945-75-1 : 95000 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82399 ; 821.111/C65

 

207 -  CORELLI, MARIE. Thelma : [roman] / Marie Corelli ; [traducere Sorin Paliuc]. - Bucureşti : Aldo Press, s.a.

 672 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7945-83-2 : 200000 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82229 ; 821.111/C71

 

208 -  DICKINSON, PETER. Făuritorul de frânghii / Peter Dickinson; Ilustraţii de Ian Andrew; Traducere din limba engleză Florin Pâtea. - Bucureşti : Editura Trei, 2004 (Multiprint).

 503 p.: il.; 18 cm - (COOLt.

 Titlul original : The Rope Maker.

 ISBN 973-707-002-X : 129000 lei.

 082.1 COOLt   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 I 18163 ; 821.111/D39

 

209 -  DOYLE, ARTHUR CONAN. Mesajul vital / A. C. Doyle; Traducere de Silvia Constantin. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 112 p.; 19,7 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7945-89-1 : 60000 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82372 ; 821.111/D71

 

210 -  DOYLE, ARTHUR CONAN. Misterul din Valea Boscombe / Arthur Conan Doyle ; [traducere de Luiza Ciocşirescu]. - Bucureşti : Aldo Press, 2004.

 368 p. - (Sherlock Holmes ; 7).

 Romanul face parte din ciclul "Sherlock Holmes".

 ISBN 973-7945-82-4 : 95000 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Sherlock Holmes

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82232 ; 821.111/D71

 

211 -  GARWOOD, JULIE. Crimă din dragoste / Julie Garwood ; Traducere de Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 384 p. - (Bestseller [Miron]).

 Titl. orig. : Mercy.

 ISBN 973-95064-3-4 : 99000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bestseller [Ed. Miron]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18146 ; 821.111/G22

 

212 -  GARWOOD, JULIE. Un trandafir alb / Julie Garwood ; Traducere de Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 224 p. - (Bestseller [Miron]).

 Titl. orig. : One White Rose.

 ISBN 973-95064-4-6 : 50000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bestseller [Ed. Miron]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18145 ; 821.111/G22

 

213 -  GOULD, JUDITH. A doua şansă / Judith Gould ; În româneşte de Roxana Popescu. - Bucureşti : Vivaldi, 2004.

 448 p.

 Titl. orig. : The Best is Yet to Come.

 ISBN 973-9473-50-4 : 250700 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82245 ; 821.111/G74

 

214 -  HAWTHORNE, NATHANIEL. Marele rubin / Nathaniel Hawthorne; Treducere Luiza Ciocşirescu. - Bucureşti : Aldo Press, 2004.

 97 p.: 20 cm.

 Note de subsol.

 Titl. orig.: The Great Stone Face.

 ISBN 973-701-010-8 : 70000 lei.

 821.111(73)-32=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri).

 II 82401 ; 821.111/H40

 

215 -  IRVING, JOHN. A patra mână / John Irving; Traducere din engleză de Sanda Aronescu. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (C.N.I. Coresi S.A.).

 307 p.; 20 cm. - (Raftul întîi).

 Titl. orig. : The Fourth Hand.

 ISBN 973-50-0761-4 : 250000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Raftul întîi

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82184 ; 821.111/I-80

 

216 -  KING, STEPHEN. O mână de oase / Stephen King; Traducerea din limba engleză şi note de Mircea Pricăjan. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 834 p.: 20,5 cm. - (Cameleon).

 Titl. orig. Bag of Bones.

 ISBN 973-714-020-6 : 449000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   821.111(73)-311.1=135.1   082.1 Cameleon

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82398 ; 821.111/K44

 

217 -  LODGE, DAVID. Cît să-ntindem coarda? / David Lodge ; Traducere şi note de Radu Pavel Gheo. - Iaşi : Polirom, 2004

 328 p. - (Biblioteca Polirom).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : How Far Can You Go?.

 ISBN 973-681-658-3 : 179000 lei.

 821.111-31=135-1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82239 ; 821.111/L72

 

 

218 -  MILTON, JOHN. Paradisul pierdut / John Milton ; [traducere Adina Begu]. - Bucureşti : Aldo Press, s.a.

 288 p. - (Solaris).

 Titl. orig. : Lost Paradise.

 ISBN 973-7945-54-9 : 250000 lei.

 082.1 Solaris   821.111-13=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezie)

 II 82250 ; 821.111/M73

 

219 -  ONDAATJE, MICHAEL. În pielea unui leu : [roman] / Michael Ondaatje ; Traducere de Ana-Maria Baciu. - Iaşi : Polirom, 2004.

 324 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : In the Skin of a Lion.

 ISBN 973-681-612-5 : 179000 lei.

 821.111(71)-31=135-1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman).

 I 18135 ; 821.111/O-54

 

220 -  PALAHNIUK, CHUCK. Fight Club : [roman] / Chuck Palahniuk ; Traducere şi note Dan Croitoru. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 263 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-640-0 : 149000 lei.

 821.111(73)-31=135-1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82237 ; 821.111/P14

 

221 -  ROBERTS, NORA. Iluzii cinstite / Nora Roberts; Traducere de Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Miron, s.a.

 608 p.; 20 cm. - (Bestseller [Miron]).

 Titl. orig. : Honest Illusions.

 ISBN 973-95056-7-9 : 165000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bestseller [Ed. Miron]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82381 ; 821.111/R62

222 -  ROBERTS, NORA. Secrete publice / Nora Roberts; Traducere de Sanda Socoliuc. - Bucureşti : Miron, s.a.

 576 p.; 20 cm. - (Bestseller [Miron]).

 Titl. orig. : Public Secrets.

 ISBN 973-95056-6-3 : 155000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bestseller [Ed. Miron]

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82374 ; 821.111/R62

 

223 -  SHAKESPEARE, WILLIAM. Sonete [Shakespeare, William] [2004] / W. Shakespeare ; Traducere de Gheorghe Tomozei. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004.

 172 p. - (O carte pentru o seară ; 3).

 ISBN 973-8358-03-5 ISBN 9975-74-346-3 : 55000 lei.

 821.111-1=135.1   082.1 O carte pentru o seară

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(sonete).

 II 82233 ; 821.111/S52

 

224 -  SHELLEY, MARY WOLLSTONECRAFT.  Frankenstein sau Noul Prometeu / Mary Shelly; Traducere de Sorin Petrescu; Ilustraţii Dan Petcan. - Bucureşti : Corint Junior, 2004

 288 p. : il.; 18 cm. - (Bibliografie şcolară [Corint Junior] ; Literatură universală).

 ISBN 973-86880-0-0 : 60000 lei.

 082.1 Bibliografie şcolară. Literatură universală   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman S.F.).

 II 82210 ; 821.111/S52

 

225 -  SHELLEY, MARY WOLLSTONECRAFT.  Frankenstein sau Prometeul modern [Polirom] / Mary W. Shelly; Traducere de Adriana Călinescu; Postfaţă de Mircea Ivănescu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 318 p.; 18 cm. - (Biblioteca Polirom ; Clasici universali).

 ISBN 973-681-703-2 : 195000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.111-31=135.1   821.111-312.9=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman S.F.).

 I 18168 ; 821.111/S52

226 -  STOPPARD, TOM. Teatru : Travestiuri / Tom Stoppard ; Traducere din limba engleză de Ileana Alexandra Orlich. - Bucureşti : Unitext, 2004 (S.C. Open Print S.A.).

 114 p. - (Piese noi ; Dramaturgi străini).

 Numele real al autorului : Tomas Straussler.

 ISBN 973-8129-17-4 : 65000 lei.

 821.111-2=135.1   082.1 Piese noi

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(teatru)

 II 82423 ; 821.111/S89

 

227 -  SWARTHOUT, GLENDON. Binecuvântaţi animalele şi copiii / Glendon Swarthout: Traducere din engleză de Zoe Manolescu. - [Ediţia a 2-a revăzută]. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (S.P. "Bucureştii Noi").

 164 p.: 18 cm - (Cartea de pe noptieră ; 69).

 ISBN 973-50-0665-0 : 140000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii).

 I 18164 ; 821.111/S98

 

228 -  THOREAU, HENRY DAVID. Walden / Henry D. Thoreau ; [traducere Silvia Constantin]. - Bucureşti : Aldo Press, 2004.

 336 p.

 ISBN 973-7945-51-4 : 175000 lei.

 821.111-(73)-94=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82228 ; 821.111/T57

 

229 -  URIS, LEON. Mila 18 : [roman] / Leon Uris ; Traducere din limba engleză de Adelina Rus. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 824 p.

 Notă biografică p. 824.

 ISBN 973-714-006-0 : 439000 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 82243 ; 821.111/U76

230 -  WEISBERGER, LAUREN. Diavolul se îmbracă de la Prada : [roman] / Lauren Weisberger ; Traducere şi note Dora Fejes. - Iaşi : Polirom, 2004.

 558 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-681-660-5 : 269000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18134 ; 821.111/W47

 

231 -  YONGE,CHARLOTTE M. Abbeychurch : Autocontrol sau autoevaluare / Charlotte M. Yonge; [Traducere Emilia Oanţă]. - Bucureşti : Aldo Press, 2004 (Fed Print).

 256 p.: 19,8 cm.

 ISBN 973-7945-85-9 : 130000 lei.

 821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 82405 ; 821.111/Y60

 

821.112.2  Literatură germană

 

232 -  FASCHINGER, LILIAN. Păcătoasa Magdalena : [roman] / Lilian Faschinger ; În româneşte de Dumitru Hîncu. - Bucureşti : Vivaldi, 2004.

 394 p.

 ISBN 973-9473-53-9 : 218000 lei.

 821.112.2-31=135.1

II 82246 ; 821.112.2/F25

 

233 -  GOETHE, JOHANN WOLFGANG VON. Poezii [Goethe, Johann Wolfgang von] / Goethe; Traducere Maria Banuş. - Bucureşti : Miracol, 1997.

 139 p.: 18 cm. - (Lirică românească şi universală ; 12).

 Note explicative p. 133-134.

 ISBN 973-9182-48-8 : 45000 lei.

 082.1 Lirică românească şi universală   821.112.2-1=135.1

I 18152 ; 821.112.2/G64

 

234 -  LENZ, SIEGFRIED. Moştenirea lui Arne / Siegfried Lenz ; Traducere din germană de Alexandru Al. Şahighian. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 176 p. - (Cartea de pe noptieră ; 65).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : Arnes Nachlass.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0712-6 : 150000 lei.

 821.112.2-31=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

I 18142 ; 821.112.2/L45

 

235 -  MAY, KARL. Old Surehand / Karl May; Traducere şi note de Roland Schenn; Ilustraţii de Mihai Ţenovici. - Bucureşti : Corint, 2004 (Multiprint).

 2 vol. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; Literatură universală; 90-91).

 ISBN 973-653-614-9 : 139000 lei (1-2).

 vol. 1. - 358 p. : il. - ISBN 973-653-615-7.

 vol. 2. - 350 p. : il. - ISBN 973-653-616-5.

 821.112.2-93-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară. Literatură universală

II 82375 (1-2) ; 821.112.2/M52

 

236 -  RILKE, RAINER MARIA. Cântece cu îngeri / Rainer Maria Rilke; Traducere Maria Banuş. - Bucureşti : Miracol, 1997.

 137 p.: 18 cm. - (Lirică românească şi universală ; 13).

 ISBN 973-9182-43-7 : 45000 lei.

 082.1 Lirică românească şi universală   821.112.2(436)-1=135.1

I 18151 ; 821.112.2/R54

 

821.124  Literatură latină

 

237 -  PLINIUS CEL TÂNĂR. Scrisori : Cartea a zecea : Corespondenţa dintre Pliniu şi Traian = Epistulae : Liber decimus : Plinii et Traiani epistulae mutuae / Pliniu cel Tânăr ; Traducere şi note Eugen Bălaşa ; Cuvânt înainte de V. Blănaru. - Ediţie bilingvă : Text latin român. - Bucureşti : Albatros, 2003

 112 p.

 Note p. 98-103.

 Bibliografie p. 104.

 ISBN 973-24-0826-X : 65000 lei.

 821.124'02-6=135.1   821.124'02-6

II 82362 ; 821.124/P71

 

821.131.1  Literatură italiană

 

238 -  BONAVIRI, GIUSEPPE. Râul de piatră / Giuseppe Bonaviri ; Traducere de Nicoleta Pascu. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 208 p. - (Biblioteca de buzunar).

 Titl. orig. : Il fiume di pietra.

 Bibliografie p. 205-208.

 ISBN 973-8457-72-6 : 149000 lei.

 821.131.1-31=135.1   082.1 Biblioteca de buzunar

I 18144 ; 821.131.1/B67;

 

239 -  COMASTRI MONTANARI, DANILA. Publius Aurelius : Un detectiv în Roma antică / Danila Comastri Montanari; Traducere de Radu Gâdei. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 vol.; 18 cm. - (Biblioteca de buzunar [Allfa] ; Roman istoric).

                 vol. 1 : Cave Canem. - 287 p. - Glosar p. 277-283. - Date biografice p. 284. - ISBN 973-8457-74-2 : 199000 lei.

 vol. 2 : Morituri te salutant. - 331 p. - Glosar p. 321-330. - Date biografice p. 331. - ISBN 973-8457-81-5 : 199000 lei.

 821.131.1-312.4=135.1   082.1 Biblioteca de buzunar. Roman istoric

I 18161 ; 821.131.1/C63

 

240 -  DE LUCA, ERRI. Tu - al meu : [roman] / Erri De Luca ; Traducere şi postfaţă de Corina Popescu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 215 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titl. orig. : Tu, mio.

 ISBN 973-681-623-0 : 159000 lei.

 821.131.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

I 18133 ; 821.131.1/D27

 

 

 

241 -  ECO, UMBERTO. Jurnal sumar / Umberto Eco; Traducere din italiană de Corina Anton. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Accent Print).

 184 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : Diario Minimo.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0815-7 : 170000 lei.

 821.131.1-94=135.1

II 82393 ; 821.131.1/E15

 

242 -  MANFREDI, VALERIO MASSIMO. Faraonul nisipurilor / Valerio Massimo Manfredi; Traducere de Radu Gâdei. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 400 p.; 18 cm. - (Biblioteca de buzunar [Allfa] ; Roman istoric).

 Titl. orig. : Il faraone delle sabbie.

 ISBN 973-8457-75-0 : 249000 lei.

 821.131.1-31=135.1   082.1 Biblioteca de buzunar. Roman istoric

I 18160 ; 821.131.1/M24

 

243 -  MAZZANTINI, MARGARET. Nu te mişca / Margaret Mazzantini; Traducere de Gabriela Lungu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 311 p.: 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titlul original : Non ti muovere.

 ISBN 973-681-709-1 : 189000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.131.1-31=135.1

I 18162 ; 821.131.1/M53

 

244 -  PIRANDELLO, LUIGI. Unul, nici unul şi o sută de mii: [roman] / Luigi Pirandello ; Traducere din italiană de Tudor Moise. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (S.P. "Bucureştii Noi").

 163 p. - (Raftul întâi).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : Uno, nessuno e centomila.

 ISBN 973-50-0750-9 : 130000 lei.

 821.131.1-31=135-1   082.1 Raftul întâi

II 82236 ; 821.131.1/P67

 

821.133.1  Literatură franceză

 

245 -  BEAUVOIR, SIMONE DE. Al doilea sex [Ediţia a 2-a] / Simone de Beauvoir ; Traducere de Diana Crupenschi şi Delia Verdeş; Prefaţă de Delia Verdeş. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers, 2004 (S.C. Tipografia S.A.).

 2 vol.

 Titl. orig. : Le deuxičme sexe.

 500000 lei (1-2).

 vol. 1. - 336 p. - Note de subsol. - ISBN 973-34-0904-9.

 vol. 2. - 512 p. - Note de subsol. - ISBN 973-34-0905-7.

 176   396   821.133.1-96=135.1

II 82179 (1-2) ; 821.133.1/B39

 

246 -  BERBEROVA, NINA. Astaşev la Paris / Nina Berberova ; Traducere Diana Crupenschi. - Bucureşti : Univers, 2004

 94 p.

 Titl. orig. : Astachev ŕ Paris.

 ISBN 973-34-0908-1 : 99000 lei.

 821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 82363 ; 821.133.1/B46

 

247 -  BERBEROVA, NINA. Lacheul şi târfa / Nina Berberova ; Traducere Cristina Nicolau. - Bucureşti : Univers, 2004

 78 p. : il.

 ISBN 973-34-0910-1 : 99000 lei.

 821.133.1-31=135.1

II 82364 ; 821.133.1/B46

 

248 -  BERBEROVA, NINA. Romanul de capă şi lacrimi / Nina Berberova ; Traducere Diana Crupenschi. - Bucureşti : Univers, 2004 (S.C. Tipografia S.A. Slatina).

 79 p. : il.

 ISBN 973-34-0909-X : 100000 lei.

 821.133.1-31=135.1

II 82365 ; 821.133.1/B46

 

249 -  BOULLE, PIERRE. Podul de pe rîul Kwai / Pierre Boulle; Traducere din franceză de Manole Friedman. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (S.P. "Bucureştii Noi").

 176 p.; 20 cm. - (Raftul întîi).

 Titl. orig. : Le pont de la rivičre Kwai.

 ISBN 973-50-0442-9 : 150000 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Raftul întîi

II 82208 ; 821.133.1/B74

 

250 -  DRIMBA, OVIDIU. Rabelais şi Renaşterea europeană / Ovidiu Drimba. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2003

 223 p.: portr.,il. ; 20 cm.

 Bibliografie p. 219-222.

 ISBN 973-642-009-4 : 100000 lei.

 821.133.1.09=135.1   929 Rabelais, François

II 82327 ; 821.133.1/R11D

 

251 -  FLAUBERT, GUSTAVE. Trei povestiri / Gustave Flaubert; Traducere de Anda Boldur. - Iaşi : Polirom, 2004

                203 p.: 18,5 cm - (Biblioteca Polirom ; Clasici universali).

                Titl. orig. : Trois contes (Un Coeur simple, La Légende de saint Julien l'Hospitalier, Hérodias).

 ISBN 973-681-668-0 : 149000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.133.1-31=135.1

II 82406 ; 821.133.1/F64

 

252 -  GIDE, ANDRÉ. Falsificatorii de bani. Porumbelul / André Gide ; Traducere din limba franceză Mihai Murgu, Ileana Cantuniari. - Bucureşti : RAO, 2004 (Monitorul Oficial).

 316 p.; 20,5 cm. - (Biblioteca Rao).

 Tabel cronologic p. 5-9.

 ISBN 973-576-546-2 : 265000 lei.

 082.1 Biblioteca Rao   821.133.1-31=135.1

II 82392 ; 821.133.1/G56

 

253 -  IONESCO, EUGÉNE. Teatru [Ionesco, Eugčne] [Humanitas] / Eugčne Ionesco. - Bucureşti : Humanitas, 2003

 vol.

 ISBN 973-50-0559-X.

 Vol. 4 : Teatru scurt / Traducere din persană şi note de Vlad Russo şi Vlad Zografi. - 2004. - 196 p. - Bibliografie [1] p. - ISBN 973-50-0736-3 : 180000 lei.

 821.133.1-2=135.1

I 18138 ; 821.133.1/I-68

 

254 -  JACQ, CHRISTIAN. Ramses : [roman] / Christian Jacq; Traducere de Eugen Damian. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 vol.

 ISBN 973-8457-51-3.

 vol. 1 : Fiul luminii. - 384 p. - ISBN 973-8457-52-1 : 189000 lei.

 vol. 3 : Bătălia pentru Kadesh / Traducere de Radu Gâdei. - 416 p. - ISBN 973-8457-65-3 : 229000 lei.

 vol. 4 : Doamna de la Abu Simbel / Traducere de Radu Gâdei. - 416 p. - ISBN 973-8457-78-5 : 229000 lei.

 821.133.1-31=135.1

I 18056 (1-3) ; 821.133.1/J14

 

255 -  MAALOUF, AMIN. Stînca lui Tanios / Amin Maalouf; Traducere din limba franceză de Ileana Cantuniari. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 312 p.; 20 cm. - (Seria de autor Amin Maalouf).

 Titl. orig. : Le Rocher de Tanios.

 ISBN 973-681-565-X : 179000 lei.

 082.1 Seria de autor Amin Maalouf   821.133.1-31=135.1

II 82197 ; 821.133.1/M11

 

256 -  NOTHOMB, AMÉLIE. Mercur / Amélie Nothomb; Traducere de Mihai Elin. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 241 p.: 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 ISBN 973-681-707-5 : 149000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.133.1(493)-31=135.1

I 18166 ; 821.133.1/N88

 

257 -  QUIGNARD, PASCAL. Umbre rătăcitoare : Ultimul regat I / Pascal Quignard; Traducere din franceză de Emanoil Marcu. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (C.N.I. Coresi S.A.).

 167 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : Les ombres errantes.

 ISBN 973-50-0764-9 : 170000 lei.

 821.133.1-31=135.1

II 82204 ; 821.133.1/Q61

 

258 -  SADE, DONATIEN ALPHONSE FRANÇOIS, MARQUIS DE. Ernestine : Nuvelă suedeză / D.A.F. de Sade; Traducere de Claudia Pintescu; Prefaţă de Alexandru Pintescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 76 p.; 20,5 cm. - (Biblioteca Dacia ; Proză).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1830-1 : 60000 lei.

 821.133.1-32=135.1   082.1 Biblioteca Dacia

II 82394 ; 821.133.1/S13

 

259 -  SAINT-PIERRE, BERNARDIN. Paul şi Virginia / Bernardin de Saint-Pierre; Traducere Alexandra Năstase. - Bucureşti : Aldo Press, 2004.

 142 p.: 20 cm. - (Solaris).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7945-71-9 : 70000 lei.

 082.1 Solaris   821.133.1-31=135.1

II 82397 ; 821.133.1/S15

 

260 -  SIMENON, GEORGES. Cazul Louise Laboine / Georges Simenon; Traducere de Alexandru Mirodan. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 216 p. ; 20 cm. - (Maigret).

 Titl. orig. : Maigret et la ieune morte.

 ISBN 973-681-552-8 : 129000 lei.

 082.1 Maigret   821.133.1(493)-312.4=135.1

II 82193 ; 821.133.1/S56

 

261 -  SOUCY, GAÉTAN. Fetiţa care iubea prea mult chibriturile : [roman] / Gaétan Soucy ; Traducere Ana Andreescu. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 263 p. - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : Le petite fille qui aimait trop les allumettes.

 ISBN 973-681-658-3 : 148000 lei.

 821.133.1(71)-31=135-1   082.1 Biblioteca Polirom

II 82238 ; 821.133.1/S70

 

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

262 -  ESQUIVEL, LAURA. La fel de iute ca dorinţa / Laura Esquivel; Traducere din spaniolă de Melania Enescu. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Imprimeria de Vest).

 160 p.; 20 cm. - (Raftul întîi).

 Titl. orig. : Tan velaz como el deseo.

 ISBN 973-50-0746-0 : 140000 lei.

 821.134.2-31=135.1   082.1 Raftul întîi

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 II 82178 ; 821.134.2/.3/E79

 

263 -  MUTIS, ÁLVARO. Isprăvile şi necazurile Gabierului Maqroll / Álvaro Mutis; Traducere din spaniolă de Cornelia Rădulescu. - Bucureşti : Humanitas, 2004

 299 p.; 20 cm. - (Raftul întîi).

 Titl. orig. : Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero.

 ISBN 973-50-0759-2 : 250000 lei.

 821.134.2(72)-31=135.1   082.1 Raftul întîi

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Mexic)(roman).

 II 82185 ; 821.134.2/.3/M99

 

264 -  PÉREZ-REVERTE, ARTURO. Maestrul de scrimă / Arturo Pérez-Reverte ; Treducere şi note de Ileana Scipione. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 325 p.: 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Note de subsol.

 Titlul orig. : El maestro de esgrima.

 ISBN 973-681-661-3 : 235000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.134.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 I 18167 ; 821.134.2/.3/P51

265 -  VASCONCELOS, JOSÉ MAURO DE. Lăstarul meu de potocal : Povestea unui băieţel care a descoperit într-o zi durerea... / José Mauro De Vasconcelos ; Traducere din portugheză de Micaela Ghiţulescu. - Bucureşti : Humanitas, 2004

 176 p. - (Raftul întâi).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : Meu Pé de Laranja Lima.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0692-8 : 150000 lei.

 821.134.(81)-31=135-1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman).

 II 82235 ; 821.134.2/.3/V31

 

821.135.1  Literatură română

 

266 -  ADERCA, FELIX. C. Dobrogeanu Gherea : Viaţa şi opera / Felix Aderca. - Iaşi : Princeps Edit, 2003.

 224 p. - (Monografii [Princeps Edit] ; 2).

 ISBN 973-86652-6-4 : 160000 lei.

 821.135.1.09 Dobrogeanu Gherea, Constantin   

 929 Dobrogeanu Gherea, Constantin   082.1 Monografii

 1. CRITICĂ LITERARĂ(Dobrogeanu Gherea, Constantin)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 82427 ; 821.135.1.09/D60A

 

267 -  ALECSANDRI, VASILE. Cântecul gintei latine / Vasile Alecsandri. - Ediţie plurilingvă îngrijită de Constantin Mălinaş. - Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1991

 48 p.

 Note bibliografice p. 40-46.

 ISBN 973-95289-0-2 : 40000 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=00

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 I 18171 ; 821.135.1/A36

 

268 -  ALECSANDRI, VASILE. Pasteluri ["Miracol"] / Vasile Alecsandri; Prefaţă Florentin Popescu; ilustraţia interioară Marilena Sârbu. - Bucureşti : Miracol, 1997.

 177 p. ; 18 cm. - (Lirică românească şi universală ; 16).

 Prefaţă p. 3-6.

 ISBN 973-9182-76-3.

 821.135.1-1   082.1 Lirică românească şi universală

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18150 ; 821.135.1/A36

 

269 -  ALUI GHEORGHE, ADRIAN. Gloria milei : [versuri] / Adrian Alui Gheorghe. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 96 p.

 Notă bio-bibliografică p. [1] p.

 Repere critice p. 85-89.

 ISBN 973-23-0424-3 : 50000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82348 ; 821.135.1/A44

 

270 -  Anecdote cu şi despre Creangă / Cu un cuvânt înainte de Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2002.

 36 p.

 ISBN 973-85706-1-9 : 49000 lei.

 821.135.1-94   821.135.1-7   929 Creangă, Ion

 1. CREANGĂ, ION                            2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(anecdote)

 II 82426 ; 821.135.1/C84

 

271 -  BACIU, ANGELA. Tinereţe cu o singură ieşire : Poeme haiku / Angela Baciu; Traducător limba franceză Constantin Frosin, traducător limba engleză Olimpia Iacob. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 164 p.: 20,5 cm. - (Poeţii urbei ; 25. Poeţii Glaţiului).

 Prefaţă p. 7-15.

 Citate din referinţe critice p. 153-161.

 Texte în lb. română, franceză, engleză.

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1881-6 : 70000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku).

 II 82396 ; 821.135.1/B13

 

272 -  BANCIU, PAUL EUGEN. Infinitul rău : Eseuri / Paul Eugen Banciu. - Lugoj : Anthropos, 2000 (S.C. Arbeit S.R.L.).

 252 p. - (Scriptorium/Eseuri).

 ISBN 973-99664-6-2 : 60000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Scriptorium/Eseuri

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 I 18173 ; 821.135.1/B26

 

273 -  BANCIU, PAUL EUGEN. Somonul roşu (omul) : Roman / Paul Eugen Banciu. - Timişoara : Hestia, 2004.

 319 p. - (Planetarium ; Prozatori contemporani).

 ISBN 973-9420-91-5 : 150000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Planetarium

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 I 18172 ; 821.135.1/B26

 

274 -  BARBU, PETRE. Tatăl nostru care eşti în supermarket : Piesă în două acte / Petre Barbu. - Bucureşti : Unitext, 2003 (S.C. Open Print S.A.).

 80 p. - (Piese noi ; Dramaturgi români).

 Piesa anului 2002.

 ISBN 973-8129-12-3 : 50000 lei.

 821.135.1-2   082.1 Piese noi

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

 II 82420 ; 821.135.1/B30

 

275 -  BĂCIUŢ, NICOLAE. De la San Francisco la muntele Athos : Intinerarii spirituale / Nicolae Băciuţ. - Alba Iulia : Editura Reîntregirea, 2004

 368 p.

 ISBN 973-8252-67-9 : 150000 lei.

 821.135.1-992

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie).

 II 82145 ; 821.135.1/B13

 

276 -  BĂIEŞU, ION. Balanţa : roman / Ion Băieşu ; Postfaţă de Dan Cristea. - Ediţie necenzurată. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 276 p.

 Notă bio-bibliografică p. 275-276.

 ISBN 973-23-0336-0 : 100000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Mari scriitori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82343 ; 821.135.1/B18

 

277 -  BĂJENARU, GEORGE. Evaziuni creatoare : Eseuri literare / George Băjenaru. - Bucureşti : Fundaţia Culturală "Memoria", 2004 (Lumina Tipo).

 304 p.

 Bibliografie p. 283-286.

 Index p. 287-299.

 ISBN 973-86965-0-X : 100000 lei.

 821.135.1-4   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

 II 82410 ; 821.135.1/B18

 

278 -  BEŞLEAGĂ, VLADIMIR. Cumplite vremi / Vladimir Beşleagă. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul).

 697 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 468).

 Tabel cronologic p. 7-17.

 Referinţe istorico-literare p. 690-696.

 ISBN 973-675-085-X : 62385 lei ; ISBN 9975-74-725-6 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(roman).

 II 82165; 821.135.1/B50

 

279 -  BLAGA, LAURENŢIU. Sevraj : [versuri] / Laurenţiu Blaga. - Târgu-Mureş : Romghid, 2004.

 63 p. : il.

 Postfaţă p. 58-59.

 ISBN 973-87010-1-5 : 80000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

 II 82488 ; 821.135.1/B56

 

 

280 -  BLECHER, MAX. Inimi cicatrizate : roman / Max Blecher. - Iaşi : Princeps Edit, 2003.

 92 p.

 ISBN 973-86275-9-1 : 102000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82421 ; 821.135.1/B57

 

281 -  BOGDAN, LAURA. Moartea fluturilor : Roman / Laura Bogdan. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2004.

 136 p.

 ISBN 973-721-002-6 : 120000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

 II 82454 ; 821.135.1/B64

 

282 -  BORBÉLY, ŞTEFAN. Proza fantastică a lui Mircea Eliade / Borbély Ştefan. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2003

 222 p. - (Ianus).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9279-65-1 : 120000 lei.

 821.135.1.09 Eliade, Mircea   082.1 Ianus

 1.LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 III 26835 ; 821.135.1.09/E38B

 

283 -  BOŢU, PAVEL. Ornic / Pavel Boţu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003

 296 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 472).

 Tabel cronologic p. 7-12.

 Referinţe istorico-literare p. 289-291.

 ISBN 973-675-075-2 ISBN 9975-74-710-8 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie)

 II 82157; 821.135.1/B73

 

284 -  BRĂTESCU, GHEORGHE. Spioane celebre / Gheorghe Brătescu. - Bucureşti : Icar, 2004 (Lumina Tipo).

 184 p. : il.

 ISBN 973-606-009-8 : 50000 lei 54500 lei.

 355.40-055.2(0:82-94)   396.9(0:82-94)   821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografii) 2

 II 82222 ; 821.135.1/B79

 

285 -  BRUMARU, EMIL. Cerşetorul de cafea : Scrisori către Lucian Raicu / Emil Brumaru. - Iaşi : Polirom, 2004.

 240 p.; 18,5 cm. - (Egografii).

 ISBN 973-681-758-X : 169000 lei.

 821.135.1-6   082.1 Egografii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă).

 II 82391 ; 821.135.1/B85

 

286 -  BUSUIOC, AURELIU. Singur în faţa dragostei / Aureliu Busuioc. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 492 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 469).

 Tabel cronologic p. 7-10.

 Referinţe autobiografice p. 11-20.

 Referinţe istorico-literare p. 480-491.

 ISBN 973-675-089-2 ISBN 9975-74-730-2 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri)

 II 82163; 821.135.1/B96

 

287 -  BUTNARU, LEO. Altul, acelaşi / Leo Butnaru. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Tipografia Centrală, Chişinău).

 384 p. : portr., il. ; 18,5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 456).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 363-373.

 ISBN 973-675-033-7 : 62385 lei ; ISBN 9975-74-669-1 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82169 ; 821.135.1/B97

 

 

 

288 -  BUZURA, AUGUSTIN. Feţele tăcerii : Roman / Augustin Buzura. - Ediţia a 5- a. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 542 p.: 20 cm - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-681-730-X : 249000 lei.

 082.1 Fiction Ldt.   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82404 ; 821.135.1/B98

 

289 -  BUZURA, AUGUSTIN. Teroarea iluziei : Convorbiri cu Crisula Ştefănescu / Augustin Buzura; Cuvânt înainte de Crisula Ştefănescu; Post-scriptum de Augustin Buzura. - Iaşi : Polirom, 2004 (S.C. Polirom Co. S.A.).

 207 p.: 18,5 cm - (Egografii).

 ISBN 973-681-657-5 : 139000 lei.

 821.135.1.09(047.53)   821.135.1-83   929 Buzura, Augustin

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri)

 II 82403 ; 821.135.1/B98

 

290 -  CARACOSTEA, DUMITRU. Un mare critic român modernist : Eugen Lovinescu / D. Caracostea. - Iaşi : Princeps Edit, 2003.

 106 p. - (Monografii [Princeps Edit] ; 3).

 ISBN 973-86652-5-6 : 125000 lei.

 821.135.1.09 Lovinescu, Eugen   929 Lovinescu, Eugen   082.1 Monografii

1.        LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 82431 ; 821.135.1.09/L81C

 

291 -  CAZAN, EUGEN. Înapoi la stele / Eugen Cazan. - s.l. : Paco, s.a.

 82 p.

 ISBN 973-8314-16-X : 10000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82275 ; 821.135.1/C32

 

292 -  CAZAN, EUGEN. Tânăr neînţeles ofer poezie / Eugen Cazan. - Bucureşti : Semne, 2004.

 117 p.

 ISBN 973-624-223-4 : 30000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82274 ; 821.135.1/C32

 

293 -  CĂLINESCU, MATEI. Mateiu I. Caragiale : recitiri / Matei Călinescu. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2003

 164 p. - (Ianus).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9279-64-3 : 100000 lei.

 821.135.1.09 Caragiale, Mateiu I.   082.1 Ianus

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 III 26841 ; 821.135.1.09/C23C

 

294 -  CĂRARE, PETRU. Punctul de reper / Petru Cărare. - Ediţia a 2-a. - Chişinău : Litera [Chişinău], 2003

 324 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 466).

 Tabel cronologic p. 7-10.

 Referinţe istorico-literare p. 308-317.

 ISBN 9975-74-577-6 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-82   821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-2   821.135.1(478)-7

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie)

 II 82146; 821.135.1/C23

 

            295 -  Cheia de la balconul cu lună . - Giurgiu : Cronos, 2004.

 131 p.

 ISBN 973-86923-0-X : 75000 lei.

 821.135.1-82   821.135.1-1(082)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie).

 II 82408 ; 821.135.1-82/C40

 

296 -  CHIVA, IONUŢ. 69 : [roman] / Ionuţ Chiva ; Prefaţă de Mircea Martin. - Iaşi : Polirom, 2004.

 191 p. - (Ego ; Proză).

 Note de subsol.

 ISBN 973-681-663-X : 139000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Ego

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82242 ; 821.135.1/C46

 

297 -  CIMPOI, MIHAI. Istoria literaturii române din Basarabia : compndiu / Mihai Cimpoi. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003

 519 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 450).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 497-514.

 ISBN 973-675-021-3 ISBN 9975-74-648-9 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478).09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(critică).

 II 82173 ; 821.135.1.09/C49

 

298 -  CIOCANU, ANATOL. Toga iluziei / Anatol Ciocanu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul).

 410 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 459).

 Tabel cronologic p. 7-16.

 Referinţe istorico-literare p. 393-403.

 ISBN 973-675-034-5 : 62385 lei ; ISBN 9975-74-671-3 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82151 ; 821.135.1/C51

 

299 -  CIOCULESCU, BARBU. Lecturi de vară, lecturi de iarnă / Barbu Cioculescu. - Bucureşti : Vremea, 2003.

 240 p. - (Autori români).

 Note de subsol.

 ISBN 973-645-082-1 : 100000 lei.

 821.135.1.09(045)   082.1 Autori români

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 82341 ; 821.135.1.09/C51

 

300 -  CIUBOTARU, MIHAIL ION. Viaţa fulgerului / Mihail Ion Ciubotaru. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul).

 329 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 463).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 303-323.

 ISBN 973-675-071-X ISBN 9975-74-706-X : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82150 ; 821.135.1/C55

 

301 -  CODRU, ANATOL. Piatra de citire / Anatol Codru. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 551 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 452).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 516-540.

 ISBN 973-675-095-7 ISBN 9975-74-735-3 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(eseuri).

 II 82149; 821.135.1/C60

 

302 -  COSTEA, FLORICA Z. Mozaic spiritual / Florica Z. Costea. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2004.

 100 p.

 ISBN 973-721-001-8 : 80000 lei.

 821.135.1-84

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări).

 II 82141 ; 821.135.1/C76

 

303 -  COSTENCO, NICOLAI. Elegii păgâne / Nicolai Costenco. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 408 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 476).

 Tabel cronologic p. 7-22.

 Referinţe istorico-literare p. 396-401.

 ISBN 973-675-140-6 ISBN 9975-74-772-8 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82160; 821.135.1/C76

 

 

304 -  CRAIA, SULTANA. Vis şi reverie în literatura română [2003] / Sultana Craia. - Târgovişte : Bibliotheca [Târgovişte], 2003.

 180 p.

 Rezumat in limba franceză p. 171-173.

 Indice de nume p. 174-178.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-8413-39-7 : 67500 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 82337 ; 821.135.1.09/S95

 

305 -  CRAIA, SULTANA. Zaharia Stancu sau aventura memoriei / Sultana Craia. - Târgovişte : Bibliotheca [Târgovişte], 2003.

 168 p. - (Eseu [Bibliotheca]).

 Bibliografie p. 156-166.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9426-99-9 : 53000 lei.

 821.135.1.09 Stancu, Zaharia   082.1 Eseu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 82339 ; 821.135.1.09/S76S

 

306 -  CRĂCIUNAŞ, SILVIU. Urme pierdute / Silviu Crăciunaş ; Traducere de Sînziana Dragoş şi Gheorghe Dragoş ; Postfaţă Dorana Coşoveanu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2000 (Media Pro).

 384 p.

 ISBN 973-45-0323-5 : 100000 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 82276 ; 821.135.1/C81

 

307 -  CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie = Gyermekkorom emlékei / Ion Creangă ; Traducerea Fábián Imre fordítása. - Ediţie bilingvă = Kétnyelvű kiadás. - Oradea : Literator, 2003 (Imprimeria de Vest).

 172 p.

 ISBN 973-9360-43-2 : 100000 lei.

 821.135.1-93-34   821.135.1-93-34=511.141

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri).

 II 82452 ; 821.135.1/C84

 

308 -  CVITENCO, ALEXANDRU. Plânsule, şterge-ţi genele ! / Alexandru Cvitenco. - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2004.

 120 p. : il.

 ISBN 973-8310-48-2 : 40000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82263 ; 821.135.1/C97

 

309 -  DABIJA, NICOLAE. Doruri interzise / Nicolae Dabija. - Ediţie de autor. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003

 622 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 451).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 589-616.

 ISBN 973-675-006-X ISBN 9975-74-627-6 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82154; 821.135.1/D11

 

310 -  DABIJA, NICOLAE. Doruri interzise [2004] / Nicolae Dabija. - Ediţia a2-a. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004

 434 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 498).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 409-429.

 ISBN 973-675-200-3 ISBN 9975-74-807-4 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82155; 821.135.1/D11

 

311 -  DAMIAN LIVIU. Saltul din efemer / Liviu Damian. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul).

 460 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 462).

 Tabel cronologic p. 7-16.

 Referinţe istorico-literare p. 440-451.

 ISBN 973-675-070-1 ; ISBN 9975-74-703-5 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82156; 821.135.1/D13

 

312 -  DAVIDEANU, ION. Singura mea lunetă : versuri / Ion Davideanu ; Ediţie şi postfaţă de Constantin Mălinaş. - Oradea : s.n., 2003 (Imprimeria de Vest).

 80 p. : 1 portr.

 Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene Gheorghe Şincai Bihor.

 ISBN 973-0-02948-2 : 150000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82446 ; 821.135.1/D23

 

313 -  De la Octavian Goga la George Bacovia : poezie românească în primele două decenii ale secolului XX / Antologie, studiu introductiv, note Valeriu Râpeanu. - Bucureşti : Coresi, 2003.

 240 p. - (Scriitori clasici [Coresi]).

 Note p. 225-234.

 ISBN 973-570-254-1 : 80000 lei.

 821.135.1-1(082)   821.135.1-82   082.1 Scriitori clasici

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 82418 ; 821.135.1-82/D82

 

314 -  DORIAN, GELLU. Cartea fabuloasă / Gellu Dorian. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 424 p. - (Cartea românească de proză).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-23-0248-8 : 150000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Cartea românească de proză

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82349 ; 821.135.1/D68

 

 

315 -  DUDIŢĂ, FLOREA. Machiavellisme : Lexicon de cugetări politice / Florea Dudiţă. - Braşov : Transilvania Expres, 2002.

 208 p. : fig.

 Postfaţă [2] p.

 ISBN 973-8196-14-0 : 100000 lei.

 821.135.1-84

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(cugetări)

 II 82457 ; 821.135.1/D87

 

316 -  ELIADE, MIRCEA. Insula lui Euthanasius [2004] / Mircea Eliade. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Imprimeria de Vest).

 343 p.; 20 cm.

 ISBN 973-50-0594-8 : 270000 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 82180 ; 821.135.1/E38

 

317 -  EMINESCU, MIHAI. Luceafărul = Evening Star / Mihai Eminescu ; Traducere nouă în limba engleză de Josef Johann Soltesz. - Ediţie îngrijită de Constantin Mălinaş. - Oradea : Editura Mihai Eminescu, 2004.

 48 p. : 1 portr.

 Carte apărută sub egida Bibliotecii Judeţene Gheorghe Şincai Bihor.

 ISBN 973-0-03625-X : 100000 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=111

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82447 ; 821.135.1/E48

 

318 -  EMINESCU, MIHAI. Poezii [Eminescu, Mihai][Miracol] / Mihai Eminescu ; Ilustraţia interioară Marilena Sîrbu. - Bucureşti : Miracol, 1996.

 215 p. : il.; 18 cm - (Lirică românească şi universală ; 2).

 ISBN 973-9182-39-9 : 45000 lei.

 082.1 Lirică românească şi universală   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18155 ; 821.135.1/E48

 

319 -  Eminescu printre noi / Album redactat şi îngrijit de Constantin Mălinaş; Cuvânt înainte de Viorel Horj; Fotografii de Nicolae Olenici şi Mihai Oroveanu. - Oradea : Editura Mihai Eminescu, 1991 (Imprimeria de Vest).

 28 p. : il.

 Note bibliografice p. 27.

 ISBN 973-95289-1-0 : 10000 lei.

 821.135.1.09 Eminescu, Mihai   730.04 Eminescu, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 IV 6135 ; 821.135.1.09/E48

 

320 -  ENESCU, RADU. Orizonturi speculative : Eseuri / Radu Enescu. - Ediţie îngrijită de Marin Chelu. - Oradea : s.n., 2004.

 167 p.

 Carte apărută cu sprijinul Bibliotecii Revistei Familia.

 ISBN 973-9401-39-2 : 130000 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 82450 ; 821.135.1/E55

 

321 -  ESINENCU, NICOLAE. Copilul teribil / Nicolae Esinencu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 420 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 470).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 413-415.

 ISBN 973-675-139-2 ; ISBN 9975-74-785-X : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie)

 II 82161; 821.135.1/E77

 

322 -  FLĂMÂND, DINU. Migraţia pietrelor : [versuri] / Dinu Flămând ; Prefaţă de Ion Pop. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 220 p. - (Hyperion - serie nouă).

 Notă bio-bibliografică p. 201-202.

 Repere critice p. 203-211.

 ISBN 973-23-0440-5 : 50000 lei.

 821.135.1-1   082.1 Hyperion - serie nouă

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82346 ; 821.135.1/F63

 

323 -  FLORA, IOAN. Iapa Dunărea : [versuri] / Ioan Flora ; Postfaţă de Nicolae Balotă. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 360 p.

 Referinţe critice p. 343-353.

 Notă biografică [1] p.

 ISBN 973-23-0384-0 : 80000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 III 26814 ; 821.135.1/F67

 

324 -  FRUNTELATĂ, NICOLAE DAN. Depozite de fum : [versuri] / Nicolae Dan Frunteletă. - Bucureşti : Ager, 2004.

 120 p.

 ISBN 973-7961-32-3 : 60000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82354 ; 821.135.1/F94

 

325 -  GAGHII, ION. Când statuile dansează : [poezie] / Ion Gaghii. - Giurgiu : Cronos, 2004.

 109 p.

 ISBN 973-85889-7-9 : 100000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 82409 ; 821.135.1/G13

 

326 -  GALAICU-PĂUN, EMILIAN. Yin time : Neantologie / Emilian Galaicu-Păun. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004

 292 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 460).

 Tabel cronologic p. 15-20.

 Referinţe istorico-literare p. 264-287.

 ISBN 973-675-141-4 ISBN 9975-74-786-8 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-82   

 821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-3   821.135.1(478)-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie)

 II 82168 ; 821.135.1/G15

 

327 -  GEORGE, ALEXANDRU. Alte reveniri, restituiri, revizuiri / Alexandru George. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 384 p. - (Eseuri/Critică).

 ISBN 973-23-0312-3 : 90000 lei.

 821.135.1-4   821.135.1.09   082.1 Eseuri/Critică

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

 II 82352 ; 821.135.1/G31

 

328 -  GEORGE, ALEXANDRU. Dimineaţa devreme : [roman] / Alexandru George. - Târgovişte : Bibliotheca [Târgovişte] : Pandora-M, 2001.

 186 p.

 Bibliografie p. 183-184.

 ISBN 973-9426-64-6 ISBN 973-99357-5-3 : 125000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82338 ; 821.135.1/G31

 

329 -  GEORGE, ALEXANDRU. Tot pentru libertate :, Eseuri / Alexandru George. - Bucureşti : Albatros, 2003.

 262 p.

 ISBN 973-24-1020-5 : 150000 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 82359 ; 821.135.1/G31

 

330 -  GOGA, OCTAVIAN. Versuri [Miracol] / Octavian Goga; Prefaţă Florentin Popescu; Ilustraţia interioară Marilena Sîrbu. - Bucureşti : Miracol, 1996.

 191 p.; 18 cm. - (Lirică românească şi universală ; 8).

  ISBN 973-9182-42-9 : 45000 lei.

 082.1 Lirică românească şi universală   821.135.1-1

I 18149 ; 821.135.1/G65

 

331 -  GOMA, PAUL. Din calidor : O copilărie basarabeană. Roman / Paul Goma. - Ediţia a 3-a. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 285 p.: 20 cm. - (Fiction Ltd.).

 Nota editorului p.4.

 ISBN 973-681-732-6 : 189000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82400 ; 821.135.1/G69

 

332 -  GRIGURCU, GHEORGHE. Jocul literaturii şi al sorţii / Gheorghe Grigurcu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 360 p. - (Alternative ; 39).

 ISBN 973-35-1735-6 : 102000 lei.

 821.135.1.09   082.1 Alternative

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 82220 ; 821.135.1.09/G85

 

333 -  HAŞDEU, IULIA. Poezii ["Miracol",1997] / Iulia Haşdeu; Prefaţă Florentin Popescu. - Bucureşti : Miracol, 1997.

 167 p.: il. ; 18 cm. - (Lirică românească şi universală ; 10).

 ISBN 973-97053-51-8.

 821.135.1-1   082.1 Lirică românească şi universală

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18154 ; 821.135.1/H34

 

334 -  HENŢ, ION. Ecou în sala focului : poezii / Ion Henţ. - Deva : Călăuza, 1994.

 80 p.

 ISBN 973-96008-7-5 : 1020 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82257 ; 821.135.1/H48

 

335 -  HENŢ, ION. Mult Hamlet pentru nimic / Ion Henţ. - Deva : Emia, 2002.

 120 p.

 ISBN 973-8163-83-8 : 20000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82256 ; 821.135.1/H48

 

336 -  HOLBAN, IOAN. Istoria literaturii române : Portrete contemporane / Ioan Holban. - Bucureşti : Princeps Edit, 2003.

 3 vol.

 ISBN 973-86275-3-2.

 Vol.1. - 492 p. - Bibliografie [1] p.. - Indice p. 473-485. - ISBN 973-86275-3-2 : 280000 lei.

 821.135.1.09   821.135.1(091)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 III 26847 ; 821.135.1.09/H75

 

337 -  HOREA, ION. Mărturisiri şi rugăciuni / Ion Horea. - Bucureşti : Viitorul Românesc, 2003 (Silmec Prod).

 120 p.

 ISBN 973-623-032-5 : 97032 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82261 ; 821.135.1/H78

 

338 -  HUDIŢĂ, IOAN. Jurnal politic : 1 ianuarie-15 septembrie 1938 ; Inceputurile dictaturii regale / Ioan Hudiţă; Introducere şi note de Dan Berindei. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2002 (Imprimeriile Media Pro).

 411 p. : 22 cm - (Biblioteca Naţională de Istorie.

 Note p.357-378.

 Indice p. 379-410.

 ISBN 973-8434-07-6 : 170000 lei.

 082.1 Biblioteca Naţională de Istorie   321/327(0:82-94)   821.135.1-94

III 26800; 821.135.1/H91

 

339 -  HUDIŢĂ, IOAN. Jurnal politic : 16 septembrie 1938 - 30 aprilie 1939 / Ioan Hudiţă; Introducere şi note de Dan Berindei. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2003 (Imprimeriile Media Pro).

 405 p. : 22 cm - (Biblioteca Naţională de Istorie.

 Note p.352-374.

 Indice p. 375-403.

 ISBN 973-8434-20-3 : 170000 lei.

 082.1 Biblioteca Naţională de Istorie   321/327(0:82-94)   821.135.1-94

III 29801; 821.135.1/H91

 

340 -  ILICA, CAROLINA. Din foc şi din gheaţă : [versuri] / Carolina Ilica ; selecţie şi postfaţă Ovidiu Ghidirmic. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 240 p. - (Hyperion - serie nouă).

 Bio-bibliografie p. 232-235.

 Referinţe critice p. 210-235.

 ISBN 973-23-0432-4 : 50000 lei.

 821.135.1-1   082.1 Hyperion - serie nouă

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82345 ; 821.135.1/I-45

 

341 -  Ion Creangă în amintirile contemporanilor / Selecţie texte şi prefaţă de Daniel Corbu. - Iaşi : Princeps Edit, 2004.

 154 p. - (Document [Princeps Edit]).

 ISBN 973-86275-9-3 : 90000 lei.

 821.135.1-94   821.135.1.09 Creangă, Ion   929 Creangă, Ion   082.1 Document

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 82425 ; 821.135.1.09/C84

 

342 -  IOVIŢĂ, VLAD. Un hectar de umbră pentru Sahara / Vlad Ioviţă. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 364 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 474).

 Tabel cronologic p. 7-10.

 Referinţe istorico-literare p. 358-363.

 ISBN 973-675-092-2 ISBN 9975-74-727-2 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(proză).

 II 82159; 821.135.1/I-77

 

343 -  ISTRATE, ION. Panorama romanului proletcultist (1945-1964) / Ion Istrate. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 268 p. - (Universitaria [Dacia] ; 86. Philologica).

 Abrevieri p. 37-42.

 Indice p. 255-266.

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1736-4 : 108000 lei.

 821.135.1.09(038)   03:821.135.1.09   03:821.511.141.09   82.09(038)   

 03:82.09   082.1 Universitaria

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 82219 ; 821.135.1.09/I-87

 

344 -  LARIAN, SONIA. Bietele corpuri : Roman / Sonia Larian; Prefaţă de Adriana Babeţi. - Ediţia a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 293 p.: 19,7 cm - (Fiction Ltd.

 Note de subsol.

 Texte în limba franceză.

 ISBN 973-681-655-9 : 179000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ltd.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82402 ; 821.135.1/L22

 

345 -  LAZĂR, SIMONA NICOLETA. Toamnă în Casiopeea : [versuri] / Simona Nicoleta Lazăr. - Bucureşti : Ager, 2004.

 128 p. - (Luceafărul [Ager]).

 ISBN 973-7961-19-6 : 50000 lei.

 821.135.1-1   082.1 Luceafărul

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82353 ; 821.135.1/L32

 

346 -  LOTEANU, EMIL. Chemarea stelelor / Emil Loteanu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 452 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 473).

 Tabel cronologic p. 7-16.

 Referinţe istorico-literare p. 437-447.

 ISBN 973-675-059-0 : 62385 lei ; ISBN 9975-74-691-8 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-82   

 821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie)

 II 82152 ; 821.135.1/L80

 

347 -  LOTEANU, EMIL. Chemarea stelelor [Ediţia a 2-a] / Emil Loteanu. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004 (Universul).

 284 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 510).

 Tabel cronologic p. 7-16.

 Referinţe istorico-literare p. 270-279.

 ISBN 973-675-226-7 ISBN 9975-74-832-5 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-82   821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie)

 II 82153 ; 821.135.1/L80

 

348 -  MACEDONSKI, ALEXANDRU. Poema rondelurilor / Alexandru Macedonski; Prefaţă Florin Leonard Boldescu, ilustraţia interioară Dana Schobel-Roman. - Bucureşti : Miracol, 1996.

 167 p.: il. ; 18 cm - (Lirică românească şi universală ; 6).

 ISBN 973-9182-32-1 : 45000 lei.

 082.1 Lirică românească şi universală   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme).

 I 18156 ; 821.135.1/M11

 

349 -  MANOLESCU, NICOLAE. Inutile silogisme de morală practică / Nicolae Manolescu. - Bucureşti : Albatros, 2003.

 512 p.

 ISBN 973-24-1021-3 : 115000 lei.

 821.135.1-92   821.135.1.09(045)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole)

 II 82361 ; 821.135.1/M27

 

350 -  MANU, EMMIL. Cafeneaua literară / Emil Manu. - Bucureşti : Saeculum I.O., 1997 (Fed).

 175 p.: il.; 20 cm.

 Bibliogrefie p. 174.

 ISBN 973-9211-59-3 : 30000 lei.

 821.135.1(091)   821.135.1.09   821.135.1-94

 1. CRITICĂ LITERARĂ.

 II 82329; 821.135.1.09/M26

 

351 -  MARIAN, SIMION FL. Basme populare româneşti [2004] / S. Fl.Marian; Ediţie îngrijită, prefaţă, note si variante de Paul Leu. - Bucureşti : Grai şi suflet-Cultura Naţională, 2004.

 Vol. - (Arcadia).

 Vol. 2. - XXXVII,628 p.; 20 cm. - Prefaţă p. V-XXXII. - Note p. XXXII-XXXVII. - ISBN 973-9232-82-5 : 300000 lei.

 821.135.1-93-34   821.135.1-91-34   082.1 Arcadia

 1. LITERATURĂ PENTRU COPII(basme).

 II 82326 ; 82-91/M38

 

352 -  MARIN, DEMETRIO. Eminescu şi cultura indiană / Demetrio Marin; Traducere de Mirela Talaşman; Prefaţă de Traian Diaconescu. - Iaşi : Institutul European, 2004 (Euronovis).

 148 p. : 19.5 cm - (Eseuri de ieri şi de azi ; 63).

 Note la sfârşit de capitol.

 Lista de lucrări p. 9-16.

 Postf. p. 144-148.

 ISBN 973-611-283-7 : 96330.

 082.1 Eseuri de ieri şi de azi   821.135.1.09 Eminescu, Mihai

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 II 82321 ; 821.135.1.09/E48M

 

353 -  MARINESCU, ANGELA. Poeme de sus în jos / Angela Marinescu ; Postfaţă de dan silviu Boerescu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 96 p. - (Hyperion - serie nouă).

 Notă bio-bibliografică p. [1] p.

 Repere critice p. 87-90.

 ISBN 973-23-0224-0 : 40000 lei.

 821.135.1-1   082.1 Hyperion - serie nouă

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82347 ; 821.135.1/M40

 

 

354 -  MAZILU, DAN HORIA. Recitind literatura română veche : Compendiu / Dan Horia Mazilu. - Bucureşti : Ager, 2004.

 416 p.

 Bibliografie p. 410-413.

 ISBN 973-7961-34-X : 145000 lei.

 821.135.1.09"14/18"

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ VECHE

 II 82355 ; 821.135.1.09/M53

 

355 -  MĂGUREANU, COSTEL. Poezii [Măgureanu, Costel] / Costel Măgureanu. - Târgu-Mureş : s.n., 2002.

 33 p.

 20000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 III 26795 ; 821.135.1/M15

 

356 -  MĂLINAŞ, CONSTANTIN. Cu "Astra" în regiunea Odesa : iunie 1999 / Constantin Mălinaş ; Postfaţă de Areta Moşu. - s.l. : s.n., s.a.

 136 p.

 Conţine documente facsimilate.

 ISBN 973-97920-6-5 : 50000 lei 80000 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii).

 II 82267 ; 821.135.1/M18

 

357 -  MENIUC, GEORGE. Interior cosmic : versuri şi proză / George Meniuc. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003

 331 p. : portr. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 454).

 Tabel cronologic p. 7-18.

 Referinţe istorico-literare p. 315-326.

 ISBN 973-7916-70-0 ISBN 9975-74-571-7 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie).

 II 82176; 821.135.1/M58

 

358 -  MENYEI CHIOREAN, IRISZ. Hoţul de timp : poeme / Irisz Menyei Chiorean. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2004.

 72 p.

 ISBN 973-8021-06-5 : 60000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82143 ; 821.135.1/M58

 

359 -  MICHAEL, FRIEDRICH. Mihai Ursachi - poet vizionar / Friedrich Michael. - Iaşi : Editura T, 2004.

 94 p.

 ISBN 973-85988-3-4 : 30000 lei.

 821.135.1.09 Ursachi, Mihai   929 Ursachi, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 82268 ; 821.135.1.09/U84M

 

360 -  MICLE, VERONICA. Poezii [Miracol] / Veronica Micle; Ilustraţia interioară Marilena Sîrbu. - Bucureşti : Miracol, 1997.

 107 p. : il.; 18 cm - (Lirică românească şi universală ; 9).

 ISBN 973-9182-50-X : 45000 lei.

 082.1 Lirică românească şi universală   821.135.1-1

 1. POEZIE.

 I 18153; 821.135.1/M65

 

361 -  MIHĂESCU, GIB. I. La "Graniflora" / Ghib I. Mihăescu. - Bucureşti : Albatros, 2003 (Phoenix).

 376 p. - (Lectura).

 Cronologie p. 354-373.

 ISBN 973-24-1021-3 : 58000 lei.

 821.135.1-32   082.1 Lectura

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 82360 ; 821.135.1/M68

 

362 -  MITRU, ALEXANDRU. Basmele mării / Alexandru Mitru. - Bucureşti : Vox, 2002 (Libravox).

 124 p. : il.

 ISBN 973-9381-77-4 : 65000 lei.

 821.135.1-93-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme)

 III 26843 ; 821.135.1/M82

 

363 -  MOCANU, AUGUSTIN. Floare de Rai : antologie de poezie populară de dragoste / Augustin Mocanu. - Zalău : Silvania, 2004.

 267 p.

 Glosar p. 237-239.

 Indici p. 240-265.

 ISBN 973-86532-9-0 : 60000 lei.

 821.135.1-91-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie).

 II 82273 ; 821.135.1/M84

 

364 -  Moment poetic 22 . - Chişinău : Cartier, 2003.

 20 p.

 ISBN 9975-79-198-0 : 10000 lei.

 821.135.1(478)-82-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 III 26797 ; 821.135.1/M88

 

365 -  Moment poetic 24 . - Chişinău : Cartier, 2003.

 20 p.

 ISBN 9975-79-235-9 : 10000 lei.

 821.135.1(478)-82-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82277 ; 821.135.1/M88

 

366 -  MORAR, OVIDIU. Avatarurile suprarealismului românesc / Ovidu Morar. - Bucureşti : Univers, 2004 (Fed Print).

 368 p. : il. - (Studii [Univers]).

 Note de subsol.

 Bibligrafie p. 337-348.

 ISBN 973-34-0882-2 : 141000 lei.

 821.135.1.09   82.09=135.1   082.1 Studii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 82366 ; 821.135.1.09/M89

 

367 -  MURĂRAŞU, DUMITRU. Naţionalismul lui Eminescu [ediţie anastatică] / Dumitru Murăraşu ; Texte introductive Nicolae Stoie, Mircea Doreanu, Mircea Brenciu Freund. - Ediţie anastatică / iniţiată şi îngrijtă de Mircea Brenciu Freund. - Braşov : Editura "Elida", 2000.

 370 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-98483-6-2 : 100000 lei.

 821.135.1.09-92 Eminescu, Mihai   821.135.1.09 Eminescu, Mihai

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 III 26869 ; 821.135.1.09/E48M

 

368 -  NECULCE, ION. O samă de cuvinte : Letopiseţul Moldovei (1662-1793): Fragmente / Ion Neculce. - Bucureşti : Vremea, 2003.

 160 p. - (Bibliografie şcolară [Vremea] ; Mari autori).

 Note de subsol.

 Index p. 145-155.

 ISBN 973-645-087-2 : 30000 lei.

821.135.1-94         94(498)"1661/1743"(82-94)   

 082.1 Bibliografie şcolară. Mari autori

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrieri istorice)

 II 82341 ; 821.135.1.09/C51

 

369 -  NEDELCOVICI, BUJOR. Jurnal infidel : Calea şi semnul 1997-2001 / Bujor Nedelcovici. - Bucureşti : Allfa, 2004.

 304 p. - (Biblioteca de buzunar).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Bibliografie p. 299-300.

 Referinţe critice p. 301-304.

 ISBN 973-8457-77-7 : 229000 lei.

 821.135.1-94   082.1 Biblioteca de buzunar

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal).

 II 82234 ; 821.135.1/N35

 

370 -  NICULESCU, GHEORGHE. Creionări făcute cu pixui : (paradoxism folcloric) / Gheorghe Niculescu, Florentin Smarandache. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2004.

 147 p.

 ISBN 973-8467-17-9 : 20000 lei.

 821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie).

 II 82252 ; 821.135.1-82/N70

 

371 -  O antologie a fabulei româneşti / Antologie, note, referinţe critice, bibliografie de Gheorghe Iorga. - Bucureşti : Ager, 2003.

 vol. - (Tezaur naţional).

 ISBN 973-7961-07-2.

                Vol. 2. - 200 p. - Bibliografie p. 191-192. - ISBN 973-7961-07-2 : 80000 lei.

 821.135.1-82   821.135.1.09   821.135.1-191.1(082)   082.1 Tezaur naţional

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(fabule).

 II 82358 ; 821.135.1-82/O-11

 

372 -  OLĂREANU, COSTACHE. Fals manual de petrecere a călătoriei / Costache Olăreanu. - (Ediţie definitivă). - Târgovişte : Bibliotheca [Târgovişte], 2004.

 159 p. - (Romanul contemporan [Târgovişte]).

 ISBN 973-8413-73-7 : 90000 lei.

 821.135.1-94   821.135.1-4   082.1 Romanul contemporan

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

 II 82335 ; 821.135.1/O-39

 

373 -  PANDREA, PETRE. Călugărul alb / Petre Pandrea ; Cuvânt înainte de Victoria Dragu-Dumitriu. - Ediţie îngrijită de Nadia Marcu-Pandrea Nadia. - Bucureşti : Vremea, 2003.

 352 p. : il.

 Bibliografie p. 351-352.

 ISBN 973-645-081-3 : 140000 lei.

 821.135.1-94   271(0:82-94)   082.1 Fapte. Idei. Documente

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 II 82342 ; 821.135.1/P22

 

 

 

374 -  PANN, ANTON.  Povestea vorbii ["Miracol"] / Anton Pann; Prefaţa Florin Leonard Boldescu, iIlustraţia interioară Dana Schobel-Roman. - Bucureşti : Miracol, 1996.

 191 p.: il. ; 18 cm. - (Lirică românească şi universală ; 3).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9182-33-X.

 821.135.1-84   821.135.1-91-84   082.1 Lirică românească şi universală

 1. FOLCLOR LITERAR

 I 18157 ; 821.135.1/P23

 

375 -  PAPIU, MIRCEA. Cu flori în gară : teatru / Mircea Papiu. - Oradea : s.n., 2004 (Imprimeria de Vest).

 128 p.

 ISBN 973-0-03661-6 : 150000 lei.

 821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 III 26858 ; 821.135.1/P30

 

376 -  PAVEL, TOMA. A şasea lumină : Roman / Toma Pavel ; Traducere din limba franceză de Dan Petrescu. - Ediţie definitivă, cu o prefaţă a autorului pentru traducerea în limba româna. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 263 p. - (Fiction Ltd.).

 Titl. orig. : La Sixtičme branche.

 ISBN 973-681-619-2 : 169000 lei.

 821.135.1-31   821.133.1-31=135.1   082.1 Fiction Ldt.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82241 ; 821.135.1/P46

 

377 -  PETRAŞ, IRINA. Camil Petrescu : Schiţe pentru un portret / Irina Petraş. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2003

 150 p. - (Mica bibliotecă critică).

 Bibliografie p. 127-129.

 Cronologie p. 131-145.

 ISBN 973-9279-61-9 : 100000 lei.

 821.135.1.09 Petrescu, Camil   929 Petrescu, Camil   082.1 Mica bibliotecă critică

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 III 26839 ; 821.135.1.09/P57P

378 -  POANTĂ, PETRU. Efectul "Echinox" sau despre echilibru / Petru Poantă. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2003

 174 p. - (Ianus).

 Anexă p. 171-173.

 ISBN 973-9279-62-7 : 100000 lei.

 821.135.1.09   821.135.1-94   082.1 Ianus

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 III 26836 ; 821.135.1.09/P73

 

379 -  POP, GRIGORE TRAIAN. Şarpele care-şi înghite coada : [roman] / Grigore Traian Pop. - Bucureşti : Ager, 2004.

 200 p.

 ISBN 973-7961-24-2 : 60000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82357 ; 821.135.1/P78

 

380 -  POPESCU, SIMONA. Exuvii : Roman / Simona Popescu. - Ediţie revăzută. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 328 p. - (Fiction Ltd.).

 Referinţe critice p. 303-324.

 ISBN 973-681-619-2 : 159000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Fiction Ldt.

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82240 ; 821.135.1/P81

 

381 -  PRICOP, LUCIAN. Macedonski : dicţionar / Lucian Pricop. - Bucureşti : Ager, 2003.

 303 p.

 Bibliografie p. 291-300.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7961-22-6 : 98000 lei.

 821.135.1.09(038) Macedonski, Alexandru   

 03:821.135.1.09 Macedonski, Alexandru

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 82356 ; 821.135.1.09/M12P

 

 

382 -  Proză umoristică : De la Costache Negruzzi la Marin Sorescu / Cuvânt înainte de Valeriu Râpeanu ; Antologie, note biobibliografice de Elena Docsănescu. - Bucureşti : Coresi, s.a.

 496 p. - (Scriitori clasici [Coresi]).

 Note biobibliografice p. 479-506.

 ISBN 973-570-242-8 : 75000 lei.

 821.135.1-82   821.135.1.09   082.1 Scriitori clasici

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)(umor)

 II 82416 ; 821.135.1.09/P95

 

383 -  RAD, ILIE. La un ceai cu Ştefan J. Fay / Ilie Rad. - Iaşi : Institutul European, 2003 (Euronovis).

 111 p. : [8]p. il. foto; 19.5 cm.

 ISBN 973-611-256-X : 90826 lei.

 821.135.1-83

 1. TÂRGU-MUREŞ(scriitori).

 II 82315 ; 821.135.1/F28R

 

384 -  REBREANU, LIVIU. Metropole / Liviu Rebreanu; Tabel cronologic Ilderim Rebreanu. - Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu, 2004 (Imprimeria de Vest).

 174 p.; 20 cm.

 ISBN 973-86747-9-4 : 90000 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă).

 II 82382 ; 821.135.1/R35

 

385 -  REBREANU, LIVIU. Teatru [Rebreanu, Liviu] / Liviu Rebreanu; Prefaţă de Mihaela Michailov; Tabel cronologic Ilderim Rebreanu. - Bucureşti : Editura Liviu Rebreanu, 2004

 303 p.; 19,8 cm.

 ISBN 973-86747-2-7 : 90000 lei.

 821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 82369 ; 821.135.1/R35

 

 

 

386 -  Recitări pentru copii mici...şi bunici : Poezii, numărători, proverbe şi ghicitori / Culegere alcătuită de Viniciu Gafiţa. - Bucureşti : Ametist 92, 2004 (

 96 p. : il.

 ISBN 973-98267-5-X : 70000 lei.

 821.135.1-93-1(082)   821.135.1-93-82   087.5

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 26842 ; 821.135.1/R36

 

387 -  ROBOT, ALEXANDRU. Îmblânzitorul de cuvinte / Alexandru Robot. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul,Chişinău).

 414 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 457).

 Tabel cronologic p. 7-10.

 Referinţe istorico-literare p. 402-409.

 ISBN 973-675-066-3 ISBN 9975-74-697-7 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-82   821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie)

 II 82172; 821.135.1/R62

 

388 -  RUŞTI, DOINA. Scriitori români : fişe bibliografice, rezumate, comentarii, texte critice / Doina Ruşti. - Bucureşti : Editura Niculescu, 2004 (Semne'94).

 368 p. : portr; 23 cm.

 Glosar p. 350-368.

 ISBN 973-568-842-3 : 196500 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 III 26819 ; 821.135.1.09/R95

 

389 -  SABĂU, NICU. În care, Păcală... : Povestiri şi snoave populare româneşti / Repovestite de Nicu Sabău. - Braşov : Editura "Dealul Melcilor", 2002.

 264 p.: il. color.

 Bibliografie p. 264.

 ISBN 973-9465-52-8 : 100000 lei.

 821.135.1-91-7   82-91-7=135.1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(snoave)

 III 26870 ; 82-91/S11

 

390 -  Simbolismul românesc : Manifeste literare. Poezie. Proză. Dramaturgie . - Ediţie îngrijită de Lucian Pricop. - Bucureşti : Coresi, 2003.

 496 p. - (Scriitori clasici [Coresi]).

 ISBN 973-570-255-X : 113000 lei.

 821.135.1.02/.09   821.135.1-82   082.1 Scriitori clasici

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 82417 ; 821.135.1.09/S56

 

391 -  SIMIONESCU, MIRCEA HORIA. Cum se face : roman / Mircea Horia Simionescu. - Târgovişte : Bibliotheca [Târgovişte], 2002 (S.C. Lumina Tipo SRL).

 375 p.

 ISBN 973-8413-04-4 : 97500 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82336 ; 821.135.1/S57

 

392 -  SMARANDACHE, FLORENTIN. Frate cu meridianele şi paralelele : (note de călătorie) / Florentin Smarandache. - Râmnicu-Vâlcea : Offsetcolor, 2004.

 167 p.

 ISBN 973-7743-05-9 : 30000 lei.

 821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie).

 II 82253 ; 821.135.1/S64

 

393 -  SMARANDACHE, FLORENTIN. Legi de compoziţie internă : Poeme cu ... probleme ! / Florentin Smarandache. - Ediţia a 4-a. - Râmnicu-Vâlcea : Almarom, 2004.

 140 p.

 ISBN 973-8467-18-7 : 20000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82254 ; 821.135.1/S64

394 -  SOMEŞAN, SERGIU. Carte de magie / Sergiu Someşan. - Braşov : Arania, 2001.

 100 p.

 ISBN 973-9153-67-4 : 40000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82266 ; 821.135.1/S68

 

395 -  SPIRIDON, CASSIAN MARIA. Atitudini literare / Cassian Maria Spiridon. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 vol.

 Vol.3 : Ucenicia libertăţii. - 304 p. - ISBN 973-23-0416-2 : 90000 lei.

 821.135.1.09(045)   821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 82350 ; 821.135.1.09/S73

 

396 -  STRÂMBEANU, ANDREI. Contrapunct / Andrei Strâmbeanu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul).

 488 p. : il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 458).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 465-484.

 ISBN 973-675-068-X ; ISBN 9975-74-699-3 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-82   

 821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie)

 II 82177 ; 821.135.1/S90

 

397 -  SUCEAVĂ, BOGDAN. Venea din timpul diez : roman / Bogdan Suceavă. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 240 p.; 20 cm. - (Ego ; Proză).

 ISBN 973-681-737-7 : 169000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Ego

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82387 ; 821.135.1/S94

 

398 -  SUCEVEANU, ARCADIE. Corabia de la mansardă / Arcadie Suceveanu. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul).

 380 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 471).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 337-371.

 ISBN 973-675-074-4 : 62385 lei ; ISBN 9975-74-709-4 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82175 ; 821.135.1/S94

 

399 -  SUCIU, MAGDALENA DORINA. Orhidee în cuib de zăpadă / Magdalena Dorina Suciu. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2004.

 96 p. : il.

 ISBN 973-8021-19-7 : 100000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82144 ; 821.135.1/S94

 

400 -  SUCIU, MAGDALENA DORINA. Voluptăţi imperceptibile / Magdalena Dorina Suciu. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2004.

 92 p. : il.

 ISBN 973-721-000-X : 100000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82142 ; 821.135.1/S94

 

401 -  Tanúskodni jötem : Válogatás a két világháború közötti román emlékirat- és naplóirodalomból / Horváth Andor forditásában, előszavával és jegyzeteivel. - Kolozsvár : Kriterion, 2003.

 548 p. .

 Note p. 479-511.

 Index p. 512-517.

 Cronologie p. 518-528.

 Indice de nume p. 529-546.

 ISBN 973-26-0496-4 : 255000 lei.

 821.135.1-82=511.141   821.135.1-94=511.141(082)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 26812 ; 821.135.1-82/T20

 

402 -  TAŞCU, VALENTIN. Tratat despre iubire : (verseuri) / Valentin Taşcu. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 159 p.

 Prefaţă p. 5-8.

 ISBN 973-23-1616-0 : 50000 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 82344 ; 821.135.1/T25

 

403 -  TÂRZIU, ALEXANDRA. Fapte bune cu Lisa şi alte 12 moralităţi / Alexandra Târziu. - Bucureşti : Compania, 2004

 207 p.; 18,5 cm. - (Contemporani).

 ISBN 973-8119-82-0 : 129000 lei.

 082.1 Contemporani   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 82186 ; 821.135.1/T24

 

404 -  TELEUCĂ, VICTOR. Momentul inimii / Victor Teleucă. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul,Chişinău).

 436 p. : portr., il.; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 461).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Bibliogrfie selectivă p. 415-428.

 ISBN 973-675-069-8 ISBN 9975-74-700-0 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82167 ; 821.135.1/T34

 

405 -  TRICOLICI, CHIRIL. Good bye, Egina!, Good bye, Colette! : roman de consum / Chiril Tricolici. - Bucureşti : Nemira, 2004.

 368 p. - (Romanul de dragoste [Nemira]).

 ISBN 973-569-641-X : 245000 lei.

 821.135.1-31   082.1 Romanul de dragoste

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82222 ; 821.135.1/T84

 

406 -  TURCESCU, ROBERT. Dans de Bragadiru : Cum se vede România în direct / Robert Turcescu; Cuvînt însoţitor de Andrei Pleşu. - Iaşi : Polirom, 2004.

 248 p.; 18,5 cm. - (Ego ; Publicistică).

 ISBN 973-681-698-2 : 139000 lei.

 821.135.1-92   082.1 Ego

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole).

 II 82368 ; 821.135.1/T94

 

407 -  UNGUREANU, CORNEL MIHAI. Paşii şarpelui / Cornel Mihai Ungureanu. - Iaşi : Editura T, 2003 (Multiprint).

 159 p.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-85987-4-5 : 30000 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82271 ; 821.135.1/U52

 

408 -  UNGUREANU, CORNEL MIHAI. Un fluture albastru / Cornel Mihai Ungureanu. - Craiova : Ramuri, 2003.

 110 p.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-7936-05-1 : 20000 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 82270 ; 821.135.1/U52

 

409 -  VARTIC, ION. Cioran naiv şi sentimental / Ion Vartic. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2002

 436 p. - (Ianus).

 ISBN 973-9279-51-1 : 150000 lei.

 821.135.1.09 Cioran, Emil   929 Cioran, Emil   141.32(498)   082.1 Ianus

 1. CRITICĂ LITERARĂ

 III 26838 ; 821.135.1.09/C53V

410 -  VARTIC, ION. Clanul Caragiale / Ion Vartic. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2002 (Imprimeria "Ardealul" Cluj).

 279 p. - (Ianus).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9279-53-8 : 160000 lei.

 821.135.1.09 Caragiale, Mateiu I.   821.135.1.09 Caragiale, Ion Luca   

 929.52 Caragiale   082.1 Ianus

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 III 26837 ; 821.135.1.09/C23V

 

411 -  VASILACHE, VASILE. Surâsul lui Vishnu / Vasile Vasilache. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Universul).

 524 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 453).

 Tabel cronologic p. 7-10.

 Referinţe istorico-literare p. 513-523.

 ISBN 973-675-084-1 ISBN 9975-74-722-1 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(proză).

 II 82158; 821.135.1/V32

 

412 -  VATAMANU, ION. Nimic nu-i zero / Ion Vatamanu. - Ediţia a 2-a adăugită. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 472 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 455).

 Tabel cronologic p. 7-14.

 Referinţe istorico-literare p. 453-463.

 ISBN 973-675-018-3 ISBN 9975-74-642-X : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-82   

 821.135.1(478)-1   821.135.1(478)-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie)

 II 82164 ; 821.135.1/V37

 

413 -  VIERU, GRIGORE. Acum şi în veac : Poeme, cântece, confesiuni [2004] / Grigore Vieru. - Ediţia a 8-a. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004 (Combinatul Poligrafic).

 532 p. : portr., n. muz., il.; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 505).

 Tabel cronologic p. 7-24.

 Referinţe istorico-literare p. 510-522.

 ISBN 973-675-135-X ISBN 9975-74-775-2 : 62385 lei.

 821.135.1(478)-82   082.1 Biblioteca şcolarului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(antologie).

 II 82174 ; 821.135.1/V57

 

414 -  VIERU, MIHAI. Thermidor @ Ketamidor / Mihai Vieru. - Oradea : s.n., 2003 (Imprimeria de Vest).

 64 p. : 1 portr.

 Carte apărută sub egida Bibliotecii Revistei Familia şi a Bibliotecii Judeţene Gheorghe Şincai Bihor.

 ISBN 973-0-02965-2 : 50000 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 82453 ; 821.135.1/V57

 

415 -  VIERU, NICOLAE. Târziu şi rece / Nicolae Vieru. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 386 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 437).

 Tabel cronologic p. 7-12.

 Referinţe istorico-literare p. 378-384.

 ISBN 973-675-083-3 ISBN 9975-74-726-4 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(povestiri).

 II 82166; 821.135.1/V57

 

416 -  VIGHI, DANIEL. Misterele castelului Solitude sau despre singurătate la vreme de iarnă / Daniel Vighi; Prefaţă de Adriana Babeţi. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 231 p.; 20 cm. - (Fiction Ltd.).

 ISBN 973-681-656-7 : 149000 lei.

 082.1 Fiction Ltd.   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 82198 ; 821.135.1/V58

 

417 -  VIŞNIEC, MATEI. Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali / Matei Vişniec. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2004

 336 p. portr. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 446).

 Tabel cronologic p. 7-22.

 Referinţe istorico-literare p. 317-334.

 ISBN 973-675-133-3 ISBN 9975-74-773-6 : 72477 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Rep.Moldova)(teatru).

 II 82170 ; 821.135.1/V68

 

418 -  VODĂ, GHEORGHE. Aripi pentru cădere / Gheorghe Vodă. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Tipografia Centrală, Chişinău).

 382 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 465).

 Tabel cronologic p. 7-10.

 Referinţe istorico-literare p. 367-375.

 ISBN 973-675-039-6; ISBN 9975-74-680-2 : 90826 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82147 ; 821.135.1/V80

 

419 -  ZADNIPRU, PETRU. Mă caut / Petru Zadnipru. - Bucureşti : Litera Internaţional [Bucureşti] ; Chişinău : Litera [Chişinău], 2003 (Combinatul Poligrafic Chişinău).

 302 p. : portr., il. ; 18.5 cm - (Biblioteca şcolarului [Chişinău] ; 464).

 Tabel cronologic p. 7-12.

 Referinţe istorico-literare p. 270-296.

 ISBN 973-675-107-4 ISBN 9975-74-743-4 : 62385 lei.

 082.1 Biblioteca şcolarului   821.135.1(478)-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(Moldova)(poezie).

 II 82148 ; 821.135.1/Z14

 

821.14  Literatură greacă

 

420 -  HOMEROS. Odiseea [Corint Junior] / Homer ; Versiune în proză, prolog şi mic dicţionar de personaje mitologice de Flavia Buref. - Bucureşti : Corint Junior, 2004 (S.C. Universul S.A.).

 240 p. : il. - (Best Seller Junior).

 Dicţionar p. 230-240.

 ISBN 973-86880-5-1 : 149000 lei.

 821.14'02-93-31=135.1   082.1 Best Seller Junior

I 18144 ; 821.131.1/B67

 

821.16  Literaturi slave

 

421 -  ČAPEC, KAREL. Cartea apocrifelor / Karel Čapec; Traducere din limba cehă de Radu Albala, Ihor Lemnij, Alexandra Toader, Iulia Soare. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Universul S.A.).

 184 p.: 18 cm - (Cartea de pe noptieră ; 68).

 Titlul oroginal : Kniha Apokrifi.

 ISBN 973-50-0747-9 : 150000 lei.

 082.1 Cartea de pe noptieră   821.162.3-32=135.1

 1. LITERATURĂ CEHĂ(povestiri).

 I 18165 ; 821.16/.19/C20

 

422 -  KADARE, ISMAIL. Aprilie spulberat. Cine a adus-o pe Doruntina. Mesagerul tristeţii. Comisia serbării / Ismail Kadare; Traducere din limba albaneză şi postfaţă de Marius Dobrescu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 479 p. : 18,2 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XX).

 Postfaţă p. 471-477.

 ISBN 973-681-627-3 : 259000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.18-31=135.1

 1. LITERATURĂ ALBANEZĂ(roman).

 I 18170 ; 821.16/.19/K12

 

423 -  KUNDERA, MILAN. Lentoarea / Milan Kundera; Traducere din franceză de Emanoil Marcu. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 137 p.; 20 cm.

 Titl. orig. : La lenteur.

 ISBN 973-50-0700-2 : 150000 lei.

 821.162.3-31=135.1   082.1 Raftul întîi

 1. LITERATURĂ CEHĂ(roman).

 II 82182 ; 821.16/.19/K92

424 -  NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICI. Ada sau ardoarea : O cronică de familie / Vladimir Nabokov; Traducere de Horia Florian Popescu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 591 p.; 20 cm. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Titl. orig. : A Family Chronicle.

 ISBN 973-681-667-2 : 279000 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 82371 ; 821.161.1/N11

 

425 -  SZPILMAN, WłADYSłAW. Pianistul : Extraordinara poveste a supravieţuirii unui om din Varşovia, 1939-1945 cu extrase din Jurnalul lui Wilm Hosenfeld / Władysław Szpilman; Cuvânt Inainte de Andrzej Szpilman; Epilog de Wolf Biermann; Traducere din engleză de Mona Antohi. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (S.P. "Bucureştii Noi").

 228 p. : foto; 20 cm.

 Titl. orig. : Śmierć miasta.

 ISBN 973-50-0776-2 : 190000 lei.

 821.162.1-94=135.1   94(=411.16)(438)(0:82-94)"1939/1945"

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(memorii)

 II 82192 ; 821.16/.19/S99

 

426 -  ULIŢKAIA, LUDMILA. Soniecika / Ludmila Uliţkaia ; Traducere din rusă Gabriela Russo. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (S.P. "Bucureştii Noi").

 115 p. - (Cartea de pe noptieră ; 66).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0713-4 : 120000 lei.

 821.161.1-33=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

 1. LITERATURĂ RUSĂ(nuvelă).

 I 18140 ; 821.161.1/U32

 

 

 

 

 

821.17/.9  Alte literaturi

 

427 -  Antologie de poezie persană / Hafez, Saadi, Rumi, Khayyam ; Selecţie, traducere din limba persană şi note Otto Starck. - Bucureşti : Kriterion, 2004.

 X, 278 p. - (Bibliotheca islamică ; 10).

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-26-0775-0 : 100000 lei.

 821.222.1-82-1=135.1

 1. LITERATURĂ PERSANĂ(antologie).

 II 82251 ; 821.21/.22/A62

 

428 -  JIN, HA. În aşteptare / Ha Jin; Traducere de Magda Teodorescu. - Iaşi : Polirom, 2004 (Multiprint).

 349 p.; 18 cm - (Biblioteca Polirom ; Proză XXI).

 Titlul original : Waiting.

 ISBN 973-681-715-6 : 198000 lei.

 082.1 Biblioteca Polirom   821.581-31=135.1

 1. LITERATURĂ CHINEZĂ(roman).

 I 18169 ; 821.51/.72/J60

 

429 -  KAWABATA, YASUNARI. O mie de cocori [Ediţia a 3-a] / Yasunari Kawabata ; traducere de Pericle Martinescu. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (S.P. "Bucureştii Noi").

 136 p. - (Cartea de pe noptieră ; 5).

 Note la subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titlul original : Senbazuru.

 ISBN 973-50-0754-1 : 120000 lei.

 821.521-31=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 I 18141 ; 821.51/.72/K26

 

430 -  MISHIMA, YUKIO. După banchet [Ediţia a 2-a] / Yukio Mishima ; traducere din japoneză de Stanca Cionca. - [Ediţia a 2-a]. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Imprimeria de Vest).

 179 p.: 18 cm. - (Cartea de pe noptieră ; 3).

 Note la subsol.

 ISBN 973-50-0753-3 : 140000 lei.

 821.521-31=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 821.51/.72/M79

 

431 -  YOSHIMOTO, BANANA. Kitchen / Banana Yoshimoto; Traducere din japoneză de Irina Holca. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (C.N.I. Coresi S.A.).

 148 p.; 20 cm. - (Raftul întîi).

 Numele real al autoarei este Maiko Yoshimoto.

 ISBN 973-50-0758-4 : 130000 lei.

 821.521-31=135.1   082.1 Raftul întîi

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 II 82203 ; 821.51/.72/Y66

 

821.511.141  Literatură maghiară

 

432 -  ANTAL ATTILA. Világalkotó elemek Áprily Lajos költészetében / Antal Attila. - Kolozsvár : Kriterion, 2003.

 300 p. - (Közelképek).

 Note p. 261-292.

 Bibliografie p. 293.

 ISBN 973-26-0746-7 : 105000 lei.

 821.511.141.09(498) Áprily Lajos   082.1 Közelképek

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 I 18159 ; 821.511.141.09/A69A

 

433 -  BENEDEK ELEK. Az égig érő fa : Benedek Elek székely népmesegyűjteménye / Benedek Elek : Gondozta, bevezetővel és tájszójegyzékkel ellátta Faragó József. - Kolozsvár : Kriterion, 2003.

 264 p. : il. color.

 Glosar p. 259-262.

 ISBN 973-26-0747-5 : 180000 lei.

 821.511.141-91-34   821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(folclor)

 III 26811 ; 821.511.141/B44

 

434 -  CSEKE PÉTER. Paradigmaváltó Erdélyi törekvések : Kisebbségi létértelmezések / Cseke Péter. - Kolozsvár : Kriterion, 2003.

 345 p. - (Gordiusz).

 Note p. 308-340.

 ISBN 973-26-0735-1 : 160000 lei.

 821.511.141.09   308(498.4)"19"   323.15(511.141)(498)"19"   082.1 Gordiusz

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 82333 ; 821.511.141.09/C92

 

435 -  DÁVID GYULA. Írók, művek, műhelyek Erdélyben / Dávid Gyula. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003.

 318 p. - (Bibliotheca Transsylvanica ; 28).

 ISBN 973-665-012-X : 95413 lei.

 821.511.141.09   082.1 Bibliotheca Transsylvanica

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 82444 ; 821.511.141.09/D22

 

436 -  GITTAI ISTVÁN. Bimbóbabona, delejdalaj : versek / Gittai István. - Oradea : Nagyváradi Ady Társaság, 2003.

 71 p. : il.

 ISBN 973-85875-1-4 : 50000 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 82451 ; 821.511.141/G58

 

437 -  KÁNYÁDI SÁNDOR. Küküllő kalendárium / Kányádi Sándor ; A rovásírás Pál Balázs munkája ; Az illusztrációkat Csillag István készitette. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2001.

 32 p. :il. color ; 20 cm.

 ISBN 973-8079-45-4 : 50000 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie)

 II 82442 ; 821.511.141/K20

 

438 -  KERTÉSZ IMRE. Drapelul englez : Proză scurtă / Imre Kertész ; Traducere din maghiară şi note de Anamaria Pop. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 185 p. - (Cartea de pe noptieră ; 67).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : Az Angol Lobogó.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0756-8 : 170000 lei.

 821.511.141-32=135.1   082.1 Cartea de pe noptieră

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

 I 18143 ; 821.511.141/K36

 

439 -  KINCSES ELEMÉR. Canalul : dramă în cinci tablouri / Kincses Elemér. - Bucureşti : Unitext, 2002

 57 p. - (Piese noi ; Dramaturgi români).

 Piesa anului 2001.

 ISBN 973-8129-09-5 : 50000 lei.

 821.511.141(498)-21   082.1 Piese noi

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(teatru)

 II 82419 ; 821.511.141/K44

 

440 -  MARKÓ BÉLA. Balkáni fohász / Markó Béla ; Válogatta Kozma Mária ; Illusztrálta Részegh Botond. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2003.

 46 p. :il. ; 18,5 cm.

 ISBN 973-665-003-0 : 145413 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie).

 II 82443 ; 821.511.141/M42

 

441 -  MAROSI ILDIKÓ. Kis /Helikon/ Könyv : Versailles-i repkény / Marosi Ildikó. - Csíkszereda : Pallas-Akadémia, 2004.

 202 p., [8] p. : il. ; 20 cm.

 ISBN 973-665-033-2 : 105504 lei.

 821.511.141(498).09   061.237(498.4) Erdély Helicon

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică).

 II 82445 ; 821.511.141.09/M42

 

 

 

 

9   GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

 

902/904  Arheologie. Preistorie

 

442 -  OPRIŞ, IOAN C. Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava în contextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec IV-VI p.Chr.) / Ioan C. Opriş. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 241 p. : fig., tab.; LXIV pl. : h., il.

 Bibliografie p. 191-217.

 Rezumatîn lb. engleză p. 219-241.

 ISBN 973-45-0460-6 : 98000 lei.

 903.02(498)"03/05"   903.02(37)"03/05"

 1. ARHEOLOGIE(România)                             2. ARHEOLOGIE(culturi).

 III 26849 ; 902/904/O-66

 

908   Monografii zonale

 

443 -  GURDEAN, TEODOR. Curticap-Poarta : File monografice / Teodor Gurdean. - Cluj-Napoca : Clusium, 2002.

 160 p. : il.

 Note de subsol.

 Note şi informaţii bibliografice p. 147-149.

 ISBN 973-555-372-4 : 100000 lei.

 908(498.4-22 Curticap-Poarta)

II 82259 ; 908/G96

 

444 -  IONNESCU-GION, GEORGE I. Istoria Bucurescilor / G. I. Ionnescu-Gion. - Iaşi : Tehnopress, 2003

 [4] p. facsimilate, 818 p.: il.

 Note de subsol.

 Index p. 751-803.

 Bibliografie p. 805-816.

 ISBN 973-8377-33-1 : 800000 lei.

 908(498 Bucureşti)".../1800"   94(498)".../1800"

V 1876 ; 908/I-69

 

 

91   Geografie

 

445 -  CRISTEA, GEORGE. În căutarea centrului geografic al Europei / George Cristea. - Oradea : s.n., 2004.

 70 p. : il., h.; [16] p. il. în parte color.

 ISBN 973-0-03468-0 : 100000 lei.

 910.4(4)   821.135.1-992

 1. EUROPA(geografie)           2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal de călătorie).

 III 26859 ; 910/C87

 

929   Biografii. Genealogii. Heraldică

 

446 -  Alexie Mateevici : Genealogii. Iconografie. Evocări

 / Ediţie întocmită şi îngrijită, studiu introductiv, bibliografie de Vlad Chiriac. - Chişinău : Editura Ştiinţa, 2003.

 198 p. : il., [1] pl. detaşabilă.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 191-198.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 9975-67-382-1 : 300000 lei.

 929.52 Mateevici, Alexie

 1. GENEALOGIE                 2. BIOGRAFIE                     3. MATEEVICI, ALEXE.

 III 26791 ; 929.5/.9/M47

 

447 -  BRICARD, ISABELLE. Dinastiile domnitoare din Europa / Isabelle Bricard ; În româneşte de Sanda Pop. - Bucureşti : Vivaldi, 2004.

 216 p. : fig., h., sch.; [16] pl.: il. color.

 Lexic p. 595-597.

 Bibliografie p. [1] p.

 ISBN 973-9473-48-2 : 381500 lei.

 94(4)   929.52(4)

 1. GENEALOGIE                 2. ISTORIA EUROPEI                        3. EUROPA(dinastii)

 II 82247 ; 929/B83

 

448 -  Cărturari braşoveni (Sec. XV-XX) : Ghid biobibliografic / Coordonator prof. Ilie Moruş. - Braşov : S.N., 1972

 246 p. : il.

 Abrevieri p. 10-14.

 Indice p. 231-246.

 40000 lei.

 929(498-35 Braşov)"14/19"(038)            030:929(498-35 Braşov)"14/19"       030:008(498-35 Braşov)"14/19"              008(498-35 Braşov)"14/19"(038)

 1. BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)     2. CULTURĂ ROMÂNĂ

 3. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI.

 II 82455 ; 929/C27

 

449 -  NISTOR, IOAN SILVIU. Stema României. Istoria unui simbol : Studiu critic / Ioan Silviu Nistor. - Cluj-Napoca : Studia, 2003.

 350 p. : fig. în parte color - (Templul lui Clio).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 271-284.

 Rezumat în limbile engleză şi franceză.

 Index p. 313-324.

 ISBN 973-8390-08-7 : 100000 lei.

 929.6(498)   082.1 Templul lui Clio

 1. HERALDICĂ                  2. STEMA ROMÂNIEI

 II 82262 ; 929.5/.9/N78

 

930   Ştiinţa istoriei

 

450 -  Cum scriem istoria ? Apelul la ştiinţe şi dezvoltările metodologice contemporane : Actele simpozionului "Tinerii Istorici", ediţia a IV-a, Alba-Iulia, 28-30 noiembrie 2002  / Coordonatori : Radu Mârza, Laura Stanciu. - Alba-Iulia : Aeternitas, 2003.

 325 p. : fig., tab., graf.

 Carte cu dedicaţie.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7942-18-3 : 150000 lei.

 930(498)

IV 6128 ; 930/S58

 

 

 

451 -  Filiala Arhivelor Statului Judeţul Mureş . - Bucureşti : s.n., 1982.

 58 p. : il., h.

 Carte apărută sub egida Direcţiei Generale a Arhivelor Statului din Republica Socialistă România.

 10000 lei.

 930.25(498-35 Mureş)

II 82279 ; 930/F50

 

452 -  PÂRVAN, VASILE. Idei şi forme istorice : Patru lecţii inaugurale / Vasile Pârvan ; Ediţie, cuvânt înainte, introducere şi note Alexandru Zub. - Bucureşti : Cartea Românească, 2003.

 192 p. - (Document [Cartea Românească]).

 Note de subsol.

 Note p. 26-28.

 ISBN 973-23-0408-1 : 90000 lei.

 930.1(042.3)   082.1 Document

II 82351 ; 930/P37

 

94(100)  Istorie universală

 

453 -  ALTER, PETER. Problema germană şi Europa / Peter Alter; Traducere de Irina Cristea; Prefaţă de Florin Constantiniu. - Bucureşti : Corint, 2004 (Multiprint).

 270 p. : h.; 20 cm.

 Titl. orig. : The German Question and Europe. A History.

 ISBN 973-653-588-6 : 150000 lei.

 94(100)   94(430+430.1)

 1. ISTORIA EUROPEI                       2. ISTORIA GERMANIEI

 II 82195 ; 94(100)/A44

 

454 -  GAUTHIER, GUY. Acvile şi lei : O istorie a monarhiilor balcanice din 1817 pînă în 1974 / Guy Gauthier; Traducere din franceză de Ludovic Skultéty. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 319 p. : h., il.; 20 cm. - (Istorie [Humanitas]).

 Cartografie p. 295-298.

 Bibliografie p. 299-302.

 Indice p. 303-313.

 ISBN 973-50-0688-X : 250000 lei.

 321.61(4)   94(4)   082.1 Istorie

 1. ISTORIA BALCANILOR

 II 82205 ; 94(100)/G24

 

455 -  MOUGEL, FRANÇOIS-CHARLES. Europa de Nord în secolul al XX-lea / François-Charles Mougel; Traducere, note şi prefaţă Marian Ştefănescu. - Bucureşti : Corint, 2004

 166 p.; 20 cm. - (Microsinteze ; 62).

 ISBN 973-653-542-8 : 109000 lei.

 94(4-17)"19"   082.1 Microsinteze

 1. ISTORIA EUROPEI DE NORD.

 II 82215 ; 94(100)/M92

 

456 -  SELL, CANON. Umayyazii şi abbasizii / Rev. Canon Sell ; Traducere de Pr. prof. univ. dr. Alexandru I. Stan ; Postfaţă de Conf. univ. dr. George Grigore. - Bucureşti : Kriterion, 2002.

 116 p. ; sch. - (Bibliotheca Islamica ; 5).

 Note p. 95-104.

 Index p. 113-114.

 ISBN 973-26-0652-5 : 90000 lei.

 94(100)   94(53)"0661/1258"   930.85(=411.21)   082.1 Bibliotheca Islamica

 1. ISTORIA ARABILOR        2. ISTORIA CIVILIZAŢIEI ORIENTALE.

 II 82334 ; 94(100)/S43

 

457 -  SPINEI, VICTOR. The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to the Thirteenth Century / Victor Spinei ; Translated by Dana Bădulescu. - Cluj-Napoca : Institutul Cultural Român. Centrul de Sturii Transilvane, 2003.

 546 p. : fig.

 Bibliografie p. 479-491.

 Index p. 493-546.

 ISBN 973-85894-5-2 : 300000 lei.

 94(100)"08/12"

 1. ISTORIE UNIVERSALĂ(migraţiile)            2. MIGRAŢIA POPOARELOR.

 III 26794 ; 94(100)/S73

94(3)   Istoria lumii antice

 

458 -  GRAMATOPOL, MIHAI. Civilizaţia elenistică / Mihai Gramatopol. - Braşov : Orientul Latin, 2000.

 383 p.: h. ; 61 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 342-343.

 Indice p. 344-364.

 Postfaţă p. 369-387.

 ISBN 973-9338-19-4 : 35000 lei.

 94(38)"01"   930.85(38)"01"

 1. CULTURĂ GREACĂ                                    2. CIVILIZAŢIE GREACĂ

 II 82458 ; 94(3)/G76

 

459 -  HOURS-MIÉDAN, MADELEINE. Cartagina / Madeleine Hours-Miédan; Traducere şi note : Narcisa Şerbănescy ; Prefaţă : prof. univ. dr. Zoe Petre. - Bucureşti : Corint, 2004

 134 p. : h.; 20 cm. - (Microsinteze ; 65).

 Bibliografie p. 130-132.

 ISBN 973-653-546-0 : 109000 lei.

 94(397)   082.1 Microsinteze

 1. CARTAGINA(istoria)                                   2. ISTORIE ANTICĂ

 II 82213 ; 94(3)/H85

 

460 -  O'FARRELL,GERALD. Mormântul lui Tutankhamon : Adevărata poveste a blestemului mumiei / Gerald O'Farrell; [Traducere din limba engleză Violeta Pop, Adriana Druică]. - Oradea : Aquila'93, 2005.

 XVIII, 189 p.: [16]p. il.; h.; 21,3 cm. - (Confluenţe).

 Bibliografie p.178-189.

 Note p. 163-177.

 Titl. orig. : The Tutankhamun Deception.

 ISBN 973-714-031-1 : 229000 lei.

 082.1 Confluenţe   94(32)   904(32)   001.94   929 Tutankhamon

 1. CULTURĂ ANTICĂ                     2. EGIPT ANTIC

 3. TUTANKHAMON                        4. VESTIGII ARHEOLOGICE

 II 82395 ; 94(3)/T96-O

 

461 -  PLUTARCHUS. Vieţile paralele : Lycurg şi Numa / Plutarh ; [traducere Emilia Oanţă]. - Bucureşti : Aldo Press, 2003.

 110 p. - (Solaris).

 ISBN 973-7945-92-1 : 130000 lei.

 082.1 Solaris   94(37)(092) Lycurg   94(38)(092) Numa   929 Numa   929 Lycurg

 1. ISTORIA GRECIEI ANTICE                        2. ISTORIA ROMEI ANTICE

 3. PERSONALITĂŢI

 II 82225 ; 94(3)/P72

 

462 -  Şaptezeci de mistere ale Egiptului antic : 424 de ilustraţii, 344 color / Editor Bill, Manley; Traducere din limba engleză Diana Tăutan. - Oradea : Aquila'93, 2004.

 304 p. : il. color, h., fig.: 26,8 cm.

 Lecturi suplimentare p. 300-304.

 Lista autorilor p. 8-9.

 Titl. orig. : The Seventy Great Misteries of Ancient Egypt.

 Lista regilor şi cronologia p. 10-11.

 ISBN 973-8250-86-2 : 799000 lei.

 904(32)(084)   94(32)(084)

 1. CULTURĂ ANTICĂ                                    2. CIVILIZAŢIE EGIPTEANĂ

 3. MISTERE                                                        4. PIRAMIDE.

 IV 6131 ; 94(3)/S22

 

94(498)   Istoria României

 

463 -  Aleşd 1904-1979 : Comunicări, studii, articole şi documente cu prilejul aniversării a 75 de ani de la răscoala ţăranilor de pe Valea Crişului Repede / sub redacţia acad. Ştefan Pascu. - Oradea : s.n., 1979.

 280 p.

 Note de subsol.

 Carte apărută sub egida Comitetului de Cultură şi Educaţie Socialistă al judeţului Bihor.

 50000 lei.

 94(498 Aleşd)"1904"

III 26857 ; 94(498)/A37

 

 

464 -  BAR, MIHAI. Mesajul Consiliului Judeţean Bihor pentru adunarea aniversară de la Blaj 15 mai 1848-1998 /Ing. Mihai Bar; Proclamaţia de la Sarcău dată luni după Rusalii, 12 iunie 1848 /Ioan Munteanu; Reeditare şi studiu bibliografic de Constantin Mălinaş. - Oradea : s.n., 1998.

 16 p.

 Note bibliografice p. 16.

 20000 lei.

 94(498)"1848"

IV 6136 ; 94(498)/B28

 

465 -  BERINDEI, DAN. Modernitate şi trezire naţională : Cultura naţională română modernă ; Studii şi eseuri / Dan Berindei. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2003.

 315 p. - (Carte Fundamentală.

 Indice p. 285-313.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8434-24-6 : 190000 lei.

 082.1 Carte Fundamentală   930.85(=135.1)   94(498)

III 26803; 94(498)/B48

 

466 -  Bibliografie : Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004 . - Suceava : Editura Muşatinii, 2004.

 193 p. : il.

 Carte editată de Sfânta Mănăstire Putna.

 Index p. 176-190.

 ISBN 973-8122-52-X : 150000 lei.

 016 Ştefan cel Mare

 1. ŞTEFAN CEL MARE

 III 26862 ; 94(498)/S81B

 

467 -  BOILĂ, ZAHARIA. Memorii [Boilă, Zaharia] / Zaharia Boilă. - Cluj-Napoca : Biblioteca Apostrof, 2003

 256 p.

 Anexă p. 171-173.

 ISBN 973-9279-63-5 : 120000 lei.

 821.135.1-94"1917/1940"   94(498)"1917/1940"(0:82-94)   323(498)"1917/1940"(0:82-94)   082.1 Scrinul negru

 1. ISTORIA ROMÂNIEI(memorii)        

 2. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 3. PERIOADA INTERBELICĂ(istorie)                

 4. PERIOADA INTERBELICĂ(România).

 III 26840 ; 94(498)/B65

 

468 -  BUZATU, GHEORGHE. 23 August 1939-1944 România şi proba bumerangului / Gheorghe Buzatu, Dana Beldiman. - Bucureşti : Mica Valahie, 2003.

 382 p. - (Românii în istoria universală. The Romanians in World History [Mica Valahie]).

 Indice p. 377-382.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85884-7-2 : 175000 lei.

 94(498)"1939/1944"   082.1 Românii în istoria universală

 1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL                              

 III 26851 ; 94(498)/B98

 

469 -  BUZATU, GHEORGHE. România şi Marile Puteri (1939-1947) / Gheorghe Buzatu. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 637 p. - (Românii în istoria universală. The Romanians in World History ; 101).

 Cuprinde şi texte în lb. engleză.

 ISBN 973-45-0461-4 : 126000 lei.

 94(498)"1939/1947"   94(4)"1939/1947"   327(498)"1939/1947"   

 082.1 Românii în istoria universală

 1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

 III 26846 ; 94(498)/B98

 

470 -  George Bariţ şi contemporanii săi [Editura Enciclopedică] . - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2003.

 vol.

 vol. 10 : Corespondenţă trimisă / George Bariţiu. - Ediţie de Simion Retegan. - 508 p. - Note de subsol. - Indice p. 17-22. - Abrevieri p. 23-26. - ISBN 973-45-0458-4 : 185000 lei.

 94(498)(0:82-6)   821.135.1-6

III 26848 ; 94(498)/B33

 

471 -  HESAPCIEV, HRISTOFOR.  Amintirile unui diplomat bulgar în România (1905-1910) / Hristofor Hesapciev; Traducerea din bulgară, note şi postfaţă de Daniel Cain; Prefaţă de prof. univ. dr. Elena Statelova. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "Pro", 2003 (S.C. Imp S.A.).

 264 p. : 20 cm - (Biblioteca Ziarului de Duminică ; 11).

 Prefaţă p. 7-10.

 Postfaţă p.233-236.

 Note p.237-262.

 ISBN 973-8434-28-9 : 82000 lei.

 082.1 Biblioteca Ziarului de Duminică   

 341.71(498) Hesapciev,H(0:82-94)   

 94(498)"1905/1910"(0:82-94)   323/327(498)"1905/1910"   821.135.1-94

 1. POLITICĂ EXTERNĂ.

 II 82313 ; 94(498)/H58

 

472 -  Istoria Transilvaniei [coord. Pop, Ioan-Aurel]  / Coordonatori Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler. - Cluj-Napoca : Institutul Cultural Român. Centrul de Sturii Transilvane, 2003.

 vol.

 vol. 1 : (până la 1541). - 376 p., XX h. - Bibliografie p. 331-342. - Index p. 343-373. - ISBN 973-85894-6-3 : 200000 lei.

 94(498.4)"/1541"

III 26790 ; 94(498)/I-87

 

473 -  ORTLEP, FRITZ. Luptele din regiunea Bran Dragoslavele / Fritz Ortlep ; Traducere din limba germană de Preot I. Răuţescu. - Braşov : Phoenix, 2003.

 168 p. : il., tab.

 Note de subsol.

 Index p. 161-167.

 ISBN 973-8416-12-4 : 100000 lei.

 94(498)"1916/1929"   355.48(498)"1916"

 1. CAMPANIE MILIATRĂ                            

 2. ARTĂ MILITARĂ(România)(istoria)

 3. RĂZBOI MONDIAL(primul)

 II 82456 ; 94(498)/O-82

 

474 -  Portret în cronică : Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004 . - Suceava : Editura Muşatinii, 2004.

 376 p.

 Carte editată de Sfânta Mănăstire Putna.

 Note de subsol.

 Notă p. 363-370.

 ISBN 973-8122-51-1 : 200000 lei.

 94(498.3)"14" Ştefan cel Mare   929 Ştefan cel Mare

 1. ŞTEFAN CEL MARE

 III 26863 ; 94(498)/S81P

 

475 -  Tradiţie şi modernizare în societatea transilvăneană 1850-1918 / Coordonator Teodor Pavel. - Cluj-Napoca : Accent, 2003.

 238 p. : tab.

 Note de subsol.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-8445-33-7 : 10000 lei.

 94(498.4)"1850/1918"

 1. ISTORIA TRANSILVANIEI.

 II 82269 ; 94(498)/T80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDEX DE NUME

 A

 Aboboaie, Cristina (trad.) - 90

 Aderca, Felix - 266

 Albala, Radu (trad.) - 421

 Albu, Adriana - 139

 Albu, Constantin - 139

 Alecsandri, Vasile - 267-268

 Alexandrescu, Liliana (trad.) - 170

 Alexandrescu, Ozana (trad.) - 168

 Alter, Peter - 453

 Alui Gheorghe, Adrian - 269

 Andreescu, Ana (trad.) - 261

 Andrew, Ian (il.) - 208

 Antal Attila - 432

 Antohi, Mona (trad.) - 425

 Anton, Corina (trad.) - 241

 Áprily Lajos (despre) - 432

 Ardelean, Paula (trad.) - 33

 Aronescu, Sanda (trad.) - 215

 Aust, Stefan - 84

 Austen, Jane (despre) - 197

 B

 Babeţi, Adriana (pref.) - 344, 416

 Baciu, Ana-Maria (trad.) - 219

 Baciu, Angela - 271

 Bacovia, George (despre) - 194

 Balaş, Orlando - 175

 Balint, Ana (il.) - 184

 Balotă, Nicolae (postf.) - 323

 Banciu, Doina (pref.) - 9

 Banciu, Paul Eugen - 272-273

 Banuş, Maria (trad.) - 233, 236

 Bar, Mihai - 464

 Barba, Eugenio - 170

 Barbu, Petre - 274

 Barclay, Florence L. - 203

 Baring-Gould, Sabine - 57

 Baron, Petre - 58

 Băciuţ, Nicolae - 275

 Bădărău, George - 192

 Bădescu, Ilie (coord.) - 79, 81

 Bădică, Gabriel (trad.) - 156

 Bădiliţă, Smaranda (pref.) - 39

 Bădulescu, Dana (trad.) - 457

 Băduţ, Mircea - 7

 Băieşu, Ion - 276

 Băjenaru, George - 277

 Bălaşa, Eugen (trad. ; note) - 237

 Bărbulescu, Mihai - 472

 Beauvoir, Simone de - 245

 Begley, Louis - 204

 Begu, Adina (trad.) - 218

 Behr, Edward - 75

 Beldiman, Dana - 468

 Benedek Elek - 433

 Berberova, Nina - 246-248

 Berindei, Dan - 465

 Berindei, Dan (pref.) - 94, 338-339

 Beşleagă, Vladimir - 278

 Biermann, Wolf (postf.) - 425

 Bîtfoi, Dorin Liviu - 85

 Blaga, Laurenţiu - 279

 Blanc, Jean Charles - 188

 Blanc, Jean Charles (il.) - 188

 Blănaru, V. (pref.) - 237

 Blecher, Max - 280

 Bodo, Victor - 35

 Boerescu, Dan-Silviu (postf.) - 353

 Boethius, Anicius Manlius T. Severinus - 42

 Bogdan, Laura - 281

 Boilă, Zaharia - 467

 Boldescu, Florin leonard (pref.) - 374

 Boldescu, Florun Leonard (pref.) - 348

 Boldur, Anda (trad.) - 251

 Bologea, Laura (trad.) - 156

 Bonaviri, Giuseppe - 238

 Bondy, François - 195

 Borbély, Ştefan - 282

 Boriceanu, Daniela (trad.) - 199

 Borza, Sorin - 36

 Bota, Iordache - 56

 Boţu, Pavel - 283

 Boulle, Pierre - 249

 Bour, Laura (il.) - 191

 Bratu Elian, Smaranda (ed. ; note ; trad.) - 43

 Brătescu, Gheorghe - 284

 Brenciu Freund, Mircea (pref. ; ed.) - 367

 Bricard, Isabelle - 447

 Brînzeu, Pia (coord.) - 177

 Brumaru, Emil - 285

 Bruno, Giordano - 43

 Bucă, Marin - 178-181

 Bugovits Anikó (red.) - 165

 Buref, Flavia (trad. ; pref.) - 420

 Burlacu, Veronica (trad.) - 204

 Burns, Jim - 48

 Burrell, Paul - 205

 Burt-Buruiană, Gabriela (red. ; trad.) - 58

 Burton, Jane (foto.) - 138

 Buruiană, Claudia (coord.) - 81

 Bush (familia) (despre) - 89

 Busuioc, Aureliu - 286

 Buş, Ioan (trad.) - 55

 Butnaru, Leo - 287

 Buzatu, Gheorghe - 468-469

 Buzura, Augustin - 288-289

 Buzura, Augustin (postf.) - 289

 C

 Cain, Daniel (postf. ; note ; trad.) - 471

 Calafeteanu, Ion - 86

 Cantuniari, Ileana (trad.) - 252, 255

 Caracostea, Dumitru - 290

 Caragiale, Ion Luca (despre) - 410

 Caragiale, Mateiu Ion (despre) - 293, 410

 Caramihai, Cristina (red.) - 23

 Caranda, Bogdan (trad.) - 12

 Casaril, Guy - 61

 Cazan, Eugen - 291-292

 Călinescu, Adriana (trad.) - 225

 Călinescu, Matei - 293

 Cărare, Petru - 294

 Cătare, Valentina (trad.) - 51

 Câmpeanu, Remus - 62

 Câmpian, Anca - 44

 Cândea, Virgil (pref.) - 68

 Cernăuţeanu, Natalia (trad.) - 89

 Chambers, Tina (foto.) - 155

 Chelu, Marin (ed.) - 320

 Chera, Tatiana (trad.) - 156

 Chiriac, Vlad (ed. ; pref.) - 446

 Chiriacescu, Rodica (trad.) - 188, 191

 Chirilă, Roman (coord.) - 55

 Chirilă, Roman (trad.) - 55

 Chiva, Ionuţ - 296

 Chu, Yun-han (coord.) - 87

 Cimpoi, Mihai - 297

 Ciobanu, Alexandru - 1-4

 Ciocanu, Anatol - 298

 Ciocanu, Ion - 193

 Ciocşirescu, Luiza - 214

 Ciocşirescu, Luiza (trad.) - 206, 210

 Cioculescu, Barbu - 299

 Cionca, Stanca (trad.) - 430

 Cioran, Emil - 195

 Cioran, Emil (despre) - 409

 Ciubotaru, Mihail Ion - 300

 Cocora, Ion - 171

 Codreanu, Theodor - 194

 Codru, Anatol - 301

 Cojocaru, Dana - 182

 Cojocaru, Dragoş (trad.) - 134

 Columbeanu, Mihnea (trad.) - 211-212, 221

 Coman, Ramona (pref.) - 90

 Comastri Montanari, Danila - 239

 Conrad, Joseph - 206

 Constantin, Silvia (trad.) - 57, 209, 228

 Constantine, Adam (il.) - 135

 Constantiniu, Florin (pref.) - 453

 Corbu, Daniel (pref. ; ed.) - 341

 Corbu, Daniel (pref.) - 270

 Corelli, Marie - 207

 Corescu, Andrei-Paul (trad.) - 50

 Cosma, Luminiţa - 32

 Cosntantin, Bogdan (trad.) - 10

 Costea, Florica Z. - 302

 Costenco, Nicolai - 303

 Coşoveanu, Dorana (postf.) - 306

 Courty, Guillaume - 95

 Craia, Sultana - 304-305

 Crăciunaş, Silviu - 306

 Creangă, Ion - 307

 Creangă, Ion (despre) - 270, 341

 Creţia, Petru - 45

 Cristea, Darie (coord.) - 79

 Cristea, George - 445

 Cristea, Ion (postf.) - 276

 Cristea, Irina (trad.) - 453

 Cristescu, Gabriel - 14

 Croitoru, Dan (trad. ; pref.) - 220

 Crupenschi, Diana (trad.) - 245-246, 248

 Cseke Péter - 434

 Csillag István (il.) - 437

 Cvitenco, Alexandru - 308

 Čapec, Karel - 421

 D

 Dabija, Nicolae - 309-310

 Dahlgren, Peter (coord.) - 30

 Damian, Eugen (trad.) - 254

 Damian Liviu - 311

 Danciu, Rozalia (trad.) - 52

 Datcu, Iordan (ed.) - 132

 Datcu, Iordan (pref.) - 24

 Dávid Gyula - 435

 Davideanu, Ion - 312

 Dănescu, Tatiana - 152

 De Luca, Erri - 240

 Deaconu, Ştefan - 6, 18, 76, 91-92, 97, 100-103, 105-109, 111-112, 114, 117, 119-120, 125, 129-130, 133, 147, 149-150, 157

 Devin, Guillaume - 95

 Diaconescu, Traian (pref.) - 352

 [Diaconu, Mircea] (pref.) - 326

 D

 Diamond, Larry (pref. ; coord.) - 87

 Diana, prinţesa de Wales (despre) - 205

 Dickens, Charles (despre) - 197

 Dickinson, Peter - 208

 Dimitriu, Victoria (trad.) - 138

 Dinulescu, Daniela (trad.) - 142

 Dîncu, Vasile (pref.) - 95

 Dobre, Ana Maria (pref.) - 90

 Dobrescu, Marius (trad. ; postf.) - 422

 Dobrogeanu Gherea, Constantin (despre) - 266

 Docsănescu, Elena (antolog. ; note) - 382

 Doreanu, Mircea (pref.) - 367

 Dorgo, Călin I. - 140

 Dorian, Gellu - 314

 Dörner, Anton E. - 472

 Dospinescu, Octavian - 8

 Doyle, Arthur Conan - 209-210

 Dragomirescu, Doina - 153

 Dragoş, Gheorghe (trad.) - 306

 Dragoş, Sânziana (trad.) - 306

 Dragu-Dumitriu, Victoria (pref.) - 373

 Drăgan, Gheorghe (postf.) - 352

 Drăgan, Ruxandra (trad.) - 30

 Drăgănescu, Mihai - 9

 Drimba, Ovidiu - 19, 250

 Druică, Adriana (trad.) - 460

 Dudiţă, Florea - 315

 Dumitrescu, Ofeloa (il.) - 184

 Dumitrescu, Pompiliu (il.) - 184

 Dumitru, Anca - 32

 Dumitru, Mircea (trad.) - 55

 Dungaciu, Dan - 78

 Dunning, Mike (foto.) - 148

 Duţă, Victor - 141

 E

 Eco, Umberto - 241

 Egyed Péter - 46

 Élesztős László (ed.) - 28

 Eliade, Mircea - 316

 Eliade, Mircea (despre) - 282

 Elin, Mihai (trad.) - 65, 256

 Eminescu, Mihai - 317-318

 Eminescu, Mihai (despre) - 319, 352, 367

 Enăchescu, Constantin - 49

 Enescu, Melania (trad.) - 262

 Enescu, Radu - 320

 Esinencu, Nicolae - 321

 Esquivel, Laura - 262

 F

 Fábián Imre (trad.) - 307

 Faragó József (ed. ; pref.) - 433

 Faschinger, Lilian - 232

 Faucher, Fr. - 37

 Fay, Stefan (despre) - 383

 Fazakas István - 63

 Fehily, Chris - 10

 Fejes, Dora (trad.) - 230

 Felecan, Nicolae - 183

 Filoramo, Giovanni - 65

 Flaubert, Gustave - 251

 Flaubert, Gustave (despre) - 197

 Flămând, Dinu - 322

 Fleşeru, Teodor (trad.) - 115

 Flora, Ioan - 323

 Fontanelle, Bernard Le Bovier De - 38

 Fouillée, Alfred - 33

 Frăţilă, Augustin (trad.) - 205

 Frenţiu, Luminiţa (coord.) - 177

 Friedman, Manole (trad.) - 249

 Friedman, Robert I. - 115

 Frosin, Constantin (trad.) - 271

 Fruntelată, Nicolae Dan - 324

 Frunză, Florin - 32

 G

 Gaarder, Jostein - 200

 Gaghii, Ion - 325

 Galaicu-Păun, Emilian - 326

 Garwood, Julie - 211-212

 Gaudi (despre) - 162

 Gauthier, Guy - 454

 Gâdei, Radu (trad.) - 239, 242

 George, Alexandru - 327-329

 Georgescu Panait, Barrie (trad.) - 205

 Gheo, Radu Pavel (trad.) - 217

 Gheorghe, Gabriel - 47

 Gheorghe, Gabriel (ed. ; pref.) - 42

 Gheorghiu, Dumitru (coord.) - 55

 Ghidirmic, Ovidiu (red. ; postf.) - 340

 Gide, André - 252

 Gittai István - 436

 Giumale, Cristian A. - 11

 Giurescu, Dinu C. (pref.) - 88

 Glodariu, Ioan - 472

 Glodeanu, Ion (coord.) - 153

 Godeanu, Oana I. - 176

 Goethe, Johann Wolfgang von - 233

 Goga, Octavian - 330

 Goia, Vistian - 116

 Gojdu, Emanuil (despre) - 29

 Goma, Paul - 331

 Gorovei, Artur - 132

 Gould, Judith - 213

 Gräf, Rudolf (trad.) - 93

 Gramatopol, Mihai - 458

 Greavu-Şerban, Valerică - 13-14

 Gridan, Teofil - 136

 Griffey, Harriet - 142

 Grigoraş, Mihai (trad.) - 93

 Grigore, Geroge (postf.) - 456

 Grigorescu, Dan - 161, 196

 Grigoriu, Decebal (trad.) - 84

 Grigurcu, Gheorghe - 332

 Groza, Petru (despre) - 85

 Gurdean, Teodor - 443

 H

 Hafez - 427

 Haiduc, Maria - 167

 Haşdeu, Iulia - 333

 Hawthorne, Nathaniel - 214

 Hensbergen, Gijs van - 162

 Henţ, Ion - 334-335

 Heppner, Harald (pref.) - 93

 Hesapciev, Hristofor - 471

 Hickson, D. J. - 156

 Hillerman, Tony (pref.) - 191

 Hîncu, Dumitru (trad.) - 232

 Hoffman, Oscar - 153

 Holban, Ioan - 336

 Holca, Irina (trad.) - 431

 Homeros - 420

 Homorodeanu, Marcel Andrei - 15

 Horea, Ion - 337

 Horj, Viorel (pref.) - 319

 Horváth Andor (trad. ; pref. ; note) - 401

 Hours-Miédan, Madeleine - 459

 Hudiţă, Ioan - 338-339

 Hybels, Bill - 64

 I

 Iacob, Olimpia (trad.) - 271

 Ilfoveanu, Sorin (il.) - 173

 Ilica, Carolina - 340

 Iliescu, Ion - 88

 Iluţ, Petru - 80

 Ionesco, Eugčne - 253

 Ionescu, Anca Irina (trad.) - 162

 Ionescu, Victor Daniel (pref.) - 142

 Ionescu-Siseşti, Dan - 34

 Ionnescu-Gion, George I. - 444

 Iordache, Ştefan (despre) - 173

 Iorga, Gheorghe (antolog. ; bibliogr. ; note) - 371

 Ioviţă, Vlad - 342

 Irving, John - 215

 Istrate, Ion - 343

 Ivănescu, Mircea (postf.) - 225

 Ivănescu, Mircea (trad.) - 200

 J

 Jacq, Christian - 254

 Jela-Despois, Doina (trad.) - 75

 Jin, Ha - 428

 Jinga, Cristina (trad.) - 124

 Joyce, James (despre) - 197

 Juhász Dóra (red.) - 165

 K

 Kadare, Ismail - 422

 Kafka, Franz (despre) - 197

 Kányádi Sándor - 437

 Kawabata, Yasunari - 429

 Kelby, Scott - 12

 Kertész Imre - 438

 Kincses Elemér - 439

 King, Dave (foto.) - 138, 148

 King, Stephen - 216

 Kneipp, Sebastian - 143

 Kőszeghy Péter (red.) - 20

 Kozma Mária (antolog.) - 440

 Kuhlen, Os. - 5

 Kundera, Milan - 423

 L

 Large, Tori - 135

 Larian, Sonia - 344

 Laurent, Eric - 89

 Lazăr, Simona Nicoleta - 345

 Leahu, Alexandru (trad.) - 169

 Lebrun, Marc - 124

 Léderrey, Léo - 50

 Lemnij, Ihor (trad.) - 421

 Lenz, Siegfried - 234

 Lestel, Dominique - 137

 Leu, Paul (ed. ; pref. ; note) - 351

 Levine, Janet - 51

 Lévy, Bernard-Henri - 128

 Lică, Doina (trad.) - 61

 Lodge, David - 217

 Loteanu, Emil - 346-347

 Lovinescu, Eugen (despre) - 290

 Lucica, Iancu (coord. ; pref.) - 55

 Lungu, Gabriela (trad.) - 243

 Lupaşcu, Ramona (trad.) - 90

 Lützeler, Paul Michael - 90

 Lycurg (despre) - 461

 M

 Maalouf, Amin - 255

 Macedonski, Alexandru - 348

 Macedonski, Alexandru (despre) - 381

 Manfredi, Valerio Massimo - 242

 Manley, Bill (ed.) - 462

 Manolescu, Anca (ed. ; pref. ; trad.) - 72

 Manolescu, Nicolae - 349

 Manolescu, Zoe (trad.) - 227

 Manu, Emmil - 350

 Marcu, Emanoil (trad.) - 257, 423

 Marcu, Florin - 184-185

 Marcu-Pandrea, Nadia (ed.) - 373

 Marian, Dorin - 144

 Marian, Simion Fl. - 351

 Marin, Demetrio - 352

 Marinescu, Angela - 353

 Markó Béla - 440

 Marosi Ildikó - 441

 Martin, Mircea (pref.) - 296

 Martinescu, Pericle (trad.) - 429

 Massenzio, Marcello - 65

 Maszelka János (despre) - 166

 Mateevici, Alexe (despre) - 446

 May, Karl - 235

 Mazilu, Dan Horia - 354

 Mazzantini, Margaret - 243

 Măgureanu, Costel - 355

 Mălinaş, Constantin - 163, 356

 Mălinaş, Constantin (ed. ; postf.) - 312

 Mălinaş, Constantin (ed.) - 267, 317, 464

 Mălinaş, Constantin (red.) - 29, 319

 Mălinaş, Ioan Marin - 66

 Mârza, Radu (coord.) - 450

 Megyaszai Kinga (trad.) - 166

 Meniuc, George - 357

 Menyei Chiorean, Irisz - 358

 Metz, Franz - 168

 Michael, Friedrich - 359

 Michailov, Mihaela (pref.) - 385

 Micle, Veronica - 360

 Mihailescu, Nicoleta (trad. ; postf.) - 90

 Mihăescu, Gib. I. - 361

 Milică, Constantin - 151

 Milton, John - 218

 Mircea, Magda (trad.) - 39

 Mirodan, Alexandru (trad.) - 260

 Mishima, Yukio - 430

 Mishima, Yukio (despre) - 199

 Mitru, Alexandru - 362

 Mocanu, Augustin - 363

 Moceanu, Ovidiu - 67

 Modorcea, Grid - 172

 Moise Tudor (trad.) - 244, 265

 Moldovan, Eugenia - 144

 Moor, Margriet de - 201

 Moraitakis, Constantin E. (despre) - 68

 Moraitakis, Euripide C. - 68

 Morar, Ovidiu - 366

 Moruş, Ilie (coord.) - 448

 Moşu, Areta (postf.) - 356

 Mougel, François-Charles - 455

 Mungiu-Pippidi, Alina (pref.) - 87

 Muntean, Aurelian (trad.) - 87

 Muntean, Magda (trad.) - 87

 Munteanu, Adrian - 13-14

 Munteanu, Felix Florian (foto.) - 58

 Munteanu, Ioan - 464

 Murăraşu, Dumitru - 367

 Murgu, Mihai (trad.) - 252

 Muşlea, Ion - 24

 Mutis, Álvaro - 263

 N

 Nabokov, Vladimir Vladimirovici - 197, 424

 Nägler, Thomas (coord.) - 472

 Nagy Miklós Kund - 166

 Naidin, Mircea - 198

 Năstase, Alexandra (trad.) - 259

 Neag, Ramona - 158

 Neculce, Ion - 368

 Nedelcovici, Bujor - 369

 Nicolaescu, Gheorghe (trad. ; pref.) - 202

 Nicolaescu, Gheorghe (trad.) - 201

 Nicolau, Cristina (trad.) - 247

 Niculescu, Gheorghe - 370

 Nietzsche, Friedrich - 169

 Nistor, Ioan Silviu - 449

 Niţescu, Mariana I. (trad.) - 38

 Nooteboom, Cees - 202

 Nothomb, Amélie - 256

 Novaru, Alexandra (trad.) - 155

 Numa (despre) - 461

 O

 Oanţă, Emilia (trad.) - 231, 461

 O'Farrell,Gerald - 460

 Olariu, Titu-Traian - 121

 Olăreanu, Costache - 372

 Olinici, Nicolae (foto.) - 319

 Oltean, Dan - 69

 Omar Khayyām - 427

 Ondaatje, Michael - 219

 Opriş, Ioan C. - 442

 Oproescu, Alexandru - 27

 Orlich, Ileana Alexandra (trad.) - 226

 Oroveanu, Mihai (foto.) - 319

 Ortlep, Fritz - 473

 Osman, Ahmed - 70

 P

 Pál Balázs (colab.) - 437

 Palade, Silvia (trad.) - 71

 Palahniuk, Chuck - 220

 Paliuc, Sorin (trad.) - 207

 Pandrea, Petre - 373

 Pann, Anton - 374

 Papiu, Mircea - 375

 Parker, Steve - 138

 Parkyn, Neil (ed.) - 164

 Pascal, Ileana - 6, 18, 76, 91-92, 97, 100-103, 105-109, 111-112, 114, 117, 119-120, 125, 129-130, 133, 147, 149-150, 157

 Pascu, Nicoleta (trad.) - 238

 Pascu, Ştefan (red.) - 463

 Pastor, Ioan - 154

 Patlanjoglu, Ludmila - 173

 Pavel, Teodor (coord.) - 475

 Pavel, Toma - 376

 Pârlog, Hortensia (coord.) - 177

 Pârvan, Vasile - 452

 Pâtea, Florin (trad.) - 208

 Pelikan, Jaroslav - 71

 Pérez-Reverte, Arturo - 264

 Petcan, Dan (il.) - 224

 Petcu, Marian (pref.) - 82

 Petculescu, Magda (trad.) - 41

 Petelean, Adrian - 154

 Petraş, Irina - 190, 377

 Petre, Zoe (pref.) - 459

 Petrescu, Camil (despre) - 377

 Petrescu, Dan (trad.) - 376

 Petrescu, Simona - 15

 Petrescu, Sorin (trad.) - 224

 Pintescu, Alexandru (pref.) - 258

 Pintescu, Claudia (trad.) - 258

 Pirandello, Luigi - 244

 Pitkowski, Adelina (note ; trad.) - 39

 Platt, Richard - 155

 Plattner, Marc F. (coord.) - 87

 Pleşa, Octavian - 159

 Pleşu, Andrei (pref.) - 406

 Plinius cel Tânăr - 237

 Plutarchus - 39, 461

 Poantă, Petru - 378

 Podaru, Ioana (trad.) - 37

 Pop, Anamaria (trad. ; note) - 438

 Pop, Grigore Traian - 379

 Pop, Ioan-Aurel (coord.) - 472

 Pop, Ion (pref.) - 322

 Pop, Lucian - 159

 Pop, Sanda (trad.) - 447

 Pop, Violeta (trad.) - 460

 Popescu, Constin (trad.) - 137

 Popescu, Corina (trad. ; postf.) - 240

 Popescu, David (trad.) - 42

 Popescu, Florentin (pref.) - 268, 330, 333

 Popescu, Horia-Florian (trad.) - 424

 Popescu, Roxana (trad.) - 213

 Popescu, Simona - 380

 Preda, Irina - 186

 Pricăjan, Mircea (trad.) - 216

 Pricop, Lucian - 381

 Pricop, Lucian (ed.) - 390

 Pricope, Mihaela (trad.) - 148

 Priest, Graham (pref.) - 55

 Prigoană, Cătălin - 73

 Protopopescu, Valentin (trad. ; postf.) - 128

 Pugh, D. S. - 156

 

Q

 Quignard, Pascal - 257

 R

 Rabelais, François (despre) - 250

 Rad, Ilie - 383

 Radu, Petru - 98

 Raveri, Massimo - 65

 Rădulescu, Cornelia (trad.) - 263

 Rădulescu, Cristina (trad.) - 197

 Răuţescu, Ioan (trad.) - 473

 Râpeanu, Valeriu (antolog. ; note ; pref.) - 313

 Râpeanu, Valeriu (pref.) - 382

 Rebreanu, Ilderim (tab. cronolog.) - 384-385

 Rebreanu, Liviu - 384-385

 Részegh Botond (il.) - 440

 Rilke, Rainer Maria - 236

 Roberts, Nora - 221-222

 Robot, Alexandru - 387

 Robu, Teodor - 151

 Rogers, Kristeen (ed.) - 135

 România. Legi. Decrete - 99, 104, 110

 ROMÂNIA. LEGI. DECRETE - 113

 România. Legi. Decrete - 122, 126

 Rossi, Paolo - 134

 Rostás Sándor (ed.) - 28

 Roşca, Luminiţa - 31

 Rotaru, Anton (pref.) - 98

 Rumi, Jalaluddin - 427

 Rus, Adelina (trad.) - 229

 Rus, Flaviu Călin - 160

 Russo, Gabriela (trad.) - 426

 Rusu, Suzana - 131

 Ruşti, Doina - 388

 

 

 S

 Saadi - 427

 Sabău, Nicu - 389

 Sade, Donatien Alphonse François, marquis de - 258

 Saint-Pierre, Bernardin - 259

 Sauerwein, Leigh - 191

 Savater, Fernando - 195

 Sălcudeanu, Dorin - 145

 Sârbu, Ioan (pref.) - 151

 Sârbu, Marilena (il.) - 268

 Schenn, Roland (trad. ; note) - 235

 Schnibben, Cordt - 84

 Schobel-Roman Dana (il.) - 348, 374

 Scipione, Ileana (trad.) - 264

 Scrima, André - 72

 Seche, Luiza - 186

 Seche, Mircea - 186

 Seifert, Petruţa (red.) - 23

 Sell, Canon - 456

 Seracu, Dan - 40

 Shakespeare, William - 223

 Shelley, Mary Wollstonecraft - 224-225

 Sigartău, Mariana - 159

 Simenon, Georges - 260

 Simionescu, Mircea Horia - 391

 Simons, T. Raphael - 52

 Simpozionul "Tinerii Istorici" - 450

 Sîrbu, Marilena (il.) - 318, 330, 360

 Skultéty, Ludovic (trad.) - 454

 Smarandache, Florentin - 370, 392-393

 Smarandache, Florentin (ed.) - 189

 Smith, W.H. - 21

 Soare, Iulia (trad.) - 421

 Socoliuc, Sanda (trad.) - 222

 Soltesz, Josef Johann (trad.) - 317

 Someşan, Sergiu - 53, 394

 Soucy, Gaétan - 261

 Sparks, Colin (coord.) - 30

 Spinei, Victor - 457

 Spiridon, Cassian Maria - 395

 Spiţă, Doina Paula - 174

 Stan, Alexandru I. (trad.) - 456

 Stan, Ana - 146

 Stanciu, Laura (coord.) - 450

 Stancu, Zaharia (despre) - 305

 Starck, Otto (trad. ; note ; antolog.) - 427

 Statelova, Elena (pref.) - 471

 Stauss, Johann (despre) - 168

 Stănescu, Albin (il.) - 184

 Steiner, Rudolf (despre) - 34

 Stevenson, Robert Louis (despre) - 197

 Stoica, Luana (trad.) - 21

 Stoie, Nicolae (pref.) - 367

 Stoppard, Tom - 226

 Strâmbeanu, Andrei - 396

 Stroe, Mihai A. - 176

 Stroia, Anastasia (trad.) - 205

 Suceavă, Bogdan - 397

 Suceveanu, Arcadie - 398

 Suciu, Magdalena Dorina - 399-400

 Sutton, Richard - 148

 Swarthout, Glendon - 227

 Szpilman, Andrzej (pref.) - 425

 Szpilman, Władysław - 425

 Ş

 Şahighian, Alexandru Al. (trad.) - 234

 Şandru, Dumitru - 77

 Şerban, Terente (il.) - 182

 Şerbănescu, Narcisa (trad. ; note) - 459

 Ştefan cel Mare (despre) - 59, 466, 474

 Ştefănescu, Crisula (pref.) - 289

 Ştefănescu, Marian (trad. ; pref. ; note) - 455

 T

 Talaşman, Mirela (trad.) - 352

 Tandin, Traian - 123

 Taşcu, Valentin - 402

 Taylor, Kim (foto.) - 138

 Tănase Valentin (il.) - 184

 Tăutan Diana (trad.) - 70, 462

 Târziu, Alexandra - 403

 Teleucă, Victor - 404

 Teodorescu, Magda (trad.) - 428

 Teodorescu, Mihail - 73

 Thoreau, Henry David - 228

 Tismăneanu, Vladimir - 88

 Toader, Alexandra (trad.) - 421

 Toma, Anca Alexandra (trad.) - 95

 Toma, Mihaela (trad.) - 164

 Tomozei, Gheorghe (trad.) - 223

 Tonciulescu, Paul Lazăr - 187

 Trandafir, Monica (trad.) - 203

 Trăuşan-Matu, Ştefan - 16

 Tricolici, Chiril - 405

 Tudor, Ioan - 127

 Turcescu, Robert - 406

 Tutankhamon (despre) - 460

 Ţ

 Ţenovici, Mihai - 235

 Ţoca, Ioan - 74

 Ţuţea, Petre (despre) - 47

 U

 Uliţkaia, Ludmila - 426

 Ullmann, Paul - 93

 Ungureanu, Cornel Mihai - 407-408

 Uris, Leon - 229

 Ursachi, Mihai (despre) - 359

 V

 Vaida, Petru (pref.) - 45

 Vainovski-Mihai, Irina (trad.) - 72

 Váli Éva (trad.) - 166

 Vandenberg, Philipp - 41

 Vartic, Ion - 409-410

 Vasconcelos, José Mauro De - 265

 Vasilache, Vasile - 411

 Vatamanu, Ion - 412

 Vârlan, Cosmin - 17

 Velimirovici,Dacian (trad.) - 135

 Verdeş, Delia (pref. ; trad.) - 245

 Vereş, Daniela (trad.) - 164

 Verlan, Octavian (trad.) - 48, 64

 Vieru, Grigore - 413

 Vieru, Mihai - 414

 Vieru, Nicolae - 415

 Vighi, Daniel - 416

 Viniciu, Gafiţa (antolog.) - 386

 Vişniec, Matei - 417

 Vlad, Monica - 6, 18, 76, 91-92, 100-102, 112, 117, 125, 129-130, 133, 157

 Vlad, Tiberiu-Leonard - 139

 Vodă, Gheorghe - 418

 Voiculescu, Elena - 94

 Voiculescu, Marin - 94

 Voiculescu, Marin (pref.) - 34

 Vornicu, Areta (trad.) - 82

 Vrabie, Codru - 97, 103, 105-109, 111, 114, 119-120, 147, 149-150

 W

 Wagner, Richard (despre) - 169

 Weisberger, Lauren - 230

 Wilson, John - 82

 Wilson, John (pref.) - 82

 Windisch, Rudolf (pref.) - 175

 Y

 Yonge,Charlotte M. - 231

 Yoshimoto, Banana - 431

 Yourcenar, Marguerite - 199

 

 

Z

 Zadnipru, Petru - 419

 Zamfir, Ion (pref.) - 124

 Zlate, Mielu - 54

 Zub, Alexandru (ed. ; note ; pref.) – 452

 

 

 INDEX DE TITLURI

 11 septembrie 2001 : Ziua în care lumea s-a cutremurat - 84

 23 August 1939-1944 România şi proba bumerangului - 468

 69 : [roman] - 296

 A

 A doua şansă - 213

 A szabadság a Filozófiában - 46

 A şasea lumină : Roman - 376

 Abbeychurch : Autocontrol sau autoevaluare - 231

 Actorii sociali ai promovării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - 153

 Acum şi în veac : Poeme, cântece, confesiuni [2004] - 413

 Acvile şi lei : O istorie a monarhiilor balcanice din 1817 pînă în 1974 - 454

 Ada sau ardoarea : O cronică de familie - 424

 Află ce fel de părinte eşti : Cum să foloseşti teoria Enneagram pentru a deveni unpărinte mai bun - 51

 Agentul secret [Aldo Press] - 206

 Agricultura [2004] - 149

 Al doilea sex [Ediţia a 2-a] - 245

 Album memorial : Monumente închinate jertfei, suferinţei şi luptei împotriva comunismului - 83

 Aleşd 1904-1979 : Comunicări, studii,articole şi documente cu prilejul aniversării a 75 de ani de la răscoala ţăranilor de pe Valea Crişului Repede - 463

 Alexie Mateevici : Genealogii. Iconografie. Evocări - 446

 Alte reveniri, restituiri, revizuiri - 327

 Altul, acelaşi - 287

 Amintiri din copilărie = Gyermekkorom emlékei - 307

 Amintirile unui diplomat bulgar în România (1905-1910) - 471

 Anecdote cu şi despre Creangă - 270

 Antologie de poezie persană - 427

 Aprilie spulberat. Cine a adus-o pe Doruntina. Mesagerul tristeţii. Comisia serbării - 422

 Ardealul : Pământ şi cuvânt românesc - 187

 Aripi pentru cădere - 418

 Arta divinaţiei - 40

 Astaşev la Paris - 246

 Atitudini literare - 395

 AutoCAD-ul în trei timpi : Ghidul proiectării profesionale - 7

 Automobilul [Sutton, Richard] - 148

 Avatarurile suprarealismului românesc - 366

 B

 Balanţa : roman - 276

 Balkáni fohász - 440

 Basme populare româneşti [2004] - 351

 Basmele mării - 362

 Bibliografia folclorului românesc : 1930-1955 - 24

 Bibliografie : Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004 - 466

 Biblioteca Judeţeană "G. T. Kirileanu" Neamţ - 25

 Biblioteca Judeţeană "Panait Istrati" Brăila : 120 de ani de bibliotecă publică 1881-2001 - 26

 Bietele corpuri : Roman - 344

 Bimbóbabona, delejdalaj : versek - 436

 Binecuvântaţi animalele şi copiii - 227

 Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie - 62

 Biserica. O lecţie de istorie : Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004 - 59

 Biserici, mănăstiri, schituri cu sursele de tămăduire sufletească şi trupească - 60

 C

 C. Dobrogeanu Gherea : Viaţa şi opera - 266

 Cabala şi Rabi Şimon ben Iohai - 61

 Cafeneaua literară - 350

 Camil Petrescu : Schiţe pentru un portret - 377

 Canalul : dramă în cinci tablouri - 439

 Cariera ta : Primii paşi - 131

 Cartagina - 459

 Carte de magie - 394

 Cartea apocrifelor - 421

 Cartea bicentenarului "Emanuil Gojdu" 1802-2002 - 29

 Cartea Cărţilor de înţelepciune - 56

 Cartea celor patru elemente. Sfaturi pentru echilibrul tău cu zodiile şi natura - 35

 Cartea fabuloasă - 314

 Cartea vârcolacilor - 57

 Cazul Louise Laboine - 260

 Cazul Wagner - 169

 Călugărul alb - 373

 Cărturari braşoveni (Sec. XV-XX) : Ghid biobibliografic - 448

 Cărţile Moldovei : Indice bibliografic naţional 1986-1990 = Moldova's Books :National bibliographical index - 22

 Când statuile dansează : [poezie] - 325

 Cântece cu îngeri - 236

 Cântecele mele : Culegere de folclor bihorean - 167

 Cântecul gintei latine - 267

 Ceramica romană târzie şi paleobizantină de la Capidava încontextul descoperirilor de la Dunărea de Jos (sec IV-VI p.Chr.) - 442

 Cerşetorul de cafea : Scrisori către Lucian Raicu - 285

 Cheia de la balconul cu lună - 295

 Chemarea stelelor - 346

 Chemarea stelelor [Ediţia a 2-a] - 347

 Cioran naiv şi sentimental - 409

 Civilizaţia elenistică - 458

 Cît să-ntindem coarda? - 217

 Clanul Caragiale - 410

 Codul familiei : Actualizat 1 decembrie 2003 - 113

 Codul vamal : Actualizat septembrie 2004 - 110

 Complexul Bacovia - 194

 Condamnaţi la moarte - 123

 Les connecteurs en français et en roumain : plans d'organisation du discours - 174

 Construcţia europeană - 95

 Contabilitate financiară între naţional şi internaţional - 158

 Contrapunct - 396

 Controlul financiar - 101

 Convorbiri cu Cioran - 195

 Copilul teribil - 321

 Corabia de la mansardă - 398

 Credinţi şi superstiţii ale poprului român - 132

 Creditul ipotecar pentru cumpărarea/construirea de locuinţe : Actualizat septembrie 2004 - 104

 Creionări făcute cu pixui : (paradoxism folcloric) - 370

 Crimă din dragoste - 211

 Cu "Astra" în regiunea Odesa : iunie 1999 - 356

 Cu flori în gară : teatru - 375

 Cu Hristos prin Babilon : Reflecţii creştine - 67

 Cultura şi politica în domeniul audiovizualului - 18

 Cum scriemistoria ? Apelul la ştiinţe şi dezvoltările metodologice contemporane : Actele simpozionului "Tinerii Istorici", ediţia a IV-a, Alba-Iulia, 28-30 noiembrie 2002 - 450

 Cum se consolidează democraţia - 87

 Cum se face : roman - 391

 Cumplite vremi - 278

 Curajul de a conduce - 64

 Cursuri de literatură - 197

 Curticap-Poarta : File monografice - 443

 D

 Dans de Bragadiru : Cum se vede România în direct - 406

 De Consolatione philosophiae = Mângâierile filosofiei - 42

 De la Octavian Goga la George Bacovia : poezie românească în primele două decenii alesecolului XX - 313

 De la San Francisco la muntele Athos : Intinerarii spirituale - 275

 De la societatea informaţională la societatea cunoaşterii - 9

 Depozite de fum : [versuri] - 324

 Descurcă-te cum poţi - 50

 Despre oracolele delfice - 39

 Destine parlamentare : De la Mihail Kogălniceanu la Nicolae Titulescu - 116

 Dezvoltarea aplicaţiilor în Visual Basic.NET - 8

 Diavolul se îmbracă de la Prada : [roman] - 230

 Dicţionar de antonime [Ediţie revăzută] - 178

 Dicţionar de epitete [Ediţie revăzută] - 179

 Dicţionar de paronime [Ediţia a 3-a] - 183

 Dicţionar de sinonime [Vox] - 186

 Dicţionar explicativ ilustrat al limbii române - 184

 Dicţionar explicativ şcolar - 180

 Dicţionar ilustrat de matematică - 135

 Dicţionar şcolar de neologisme - 181

 Dicţionar uzual de neologisme [2004] - 185

 Dicţionarul avangardelor - 161

 Dicţionarul cinematografic al literaturii române - 172

 Dimineaţa devreme : [roman] - 328

 Din calidor : O copilărie basarabeană. Roman - 331

 Din Egipt : Dezvăluirea originilor creştinismului - 70

 Din foc şi din gheaţă : [versuri] - 340

 Din istoria gândirii americane : Filosofia comunicaţională a lui George HerbertMead în context pragmatic - 44

 Dinastiile domnitoare din Europa - 447

 Dispoziţii financiare şi bugetare - 102

 Divina impostură : eseuri 1 - 1

 Doruri interzise - 309

 Doruri interzise [2004] - 310

 Drapelul englez : Proză scurtă - 438

 Dreptul societăţilor comercile [2004] - 114

 Dreptul şi obligaţia de a fi poliţist - 127

 După banchet [Ediţia a 2-a] - 430

 E

 Ecou în sala focului : poezii - 334

 Educaţia, formarea profesională şi tineretul - 130

 Efectul "Echinox" sau despre echilibru - 378

 Az égig érő fa : Benedek Elek székely népmesegyűjteménye - 433

 Elegii păgâne - 303

 Elemente pentru un dicţionar de sociologie rurală (Fenomene, procese, doctrine rurale) - 79

 Élesdi művésztelep : Műhely a határon - 165

 Elita interbelică : Sociologia românească în context european : contribuţii la osociologie a sociologiei - 78

 Eminescu printre noi - 319

 Eminescu şi cultura indiană - 352

 Enciclopedie de filosofie şi ştiinţe umane - 32

 Energie [2004] - 147

 Epistulae : Liber decimus : Plinii et Traiani epistulae mutuae - 237

 Ernestine : Nuvelă suedeză - 258

 Europa de Nord în secolul al XX-lea - 455

 Europa după Maastricht : Perspective americane şi europene - 90

 Evaziuni creatoare : Eseuri literare - 277

 Ex falso quodlibet : studii de logică paraconsistentă - 55

 Exilul românesc : Erodarea speranţei : Documente (1951-1975) - 86

 Exuvii : Roman - 380

 

 F

 Fals manual de petrecere a călătoriei - 372

 Falsificatorii de bani. Porumbelul - 252

 Fantasticul în literatură - 192

 Fapte bune cu Lisa şi alte 12 moralităţi - 403

 Faraonul nisipurilor - 242

 Farmacia verde: miracolul vindecării bolilor [Editura şi Tipografia Icar] - 143

 Făuritorul de frânghii - 208

 Feng Shui pentru succes în dragoste : cu diagrame astrologice personalizate şi previziuni - 52

 Fetiţa care iubea prea mult chibriturile : [roman] - 261

 Feţele tăcerii : Roman - 288

 Fight Club : [roman] - 220

 Filiala Arhivelor Statului Judeţul Mureş - 451

 Floare de Rai : antologie de poezie populară de dragoste - 363

 Florilegium studiorum : studii de istorie bisericească a românilor - 66

 Fourth International Anthology on Paradoxism - 189

 Frankenstein sau Noul Prometeu - 224

 Frankenstein sau Prometeul modern [Polirom] - 225

 Frate cu meridianele şi paralelele : (note de călătorie) - 392

 G

 Gaudi : Biografie - 162

 George Bariţ şi contemporanii săi [Editura Enciclopedică] - 470

 Gestionarea financiară a afacerilor - 152

 Gloria milei : [versuri] - 269

 Good bye, Egina!, Good bye, Colette! : roman de consum - 405

 The Great Migrations in the East and South East of Europe from the Ninth to theThirteenth Century - 457

 H

 Hematologie laborator. Citologie - 146

 Hoţul de timp : poeme - 358

 

 I

 Iapa Dunărea : [versuri] - 323

 Idei şi forme istorice : Patru lecţii inaugurale - 452

 Iluzii cinstite - 221

 Impozitare [2004] - 103

 Infinitul rău : Eseuri - 272

 Inimi cicatrizate : roman - 280

 Instant English : English for the Baccalaureate and Entrance examinations - 177

 Instituţii - 117

 Insula lui Euthanasius [2004] - 316

 Interior cosmic : versuri şi proză - 357

 Interpolul - 124

 Introducere în analiza algoritmilor : Teorie şi aplicăţie - 11

 Inutile silogisme de morală practică - 349

 Ion Creangă în amintirile contemporanilor - 341

 Írók, művek, műhelyek Erdélyben - 435

 Isprăvile şi necazurile Gabierului Maqroll - 263

 Istoria Bucurescilor - 444

 Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintali - 417

 Istoria culturii şi civilizaţiei [Drimba, Ovidiu] - 19

 Istoria filosofiei [Fouillée, Alfred] - 33

 Istoria literaturii române : Portrete contemporane - 336

 Istoria literaturii române din Basarabia : compndiu - 297

 Istoria oracolelor şi Convorbiri despre pluralitatea lumilor - 38

 Istoria Senatului României - 118

 Istoria Transilvaniei [coord. Pop, Ioan-Aurel] - 472

 Î

 Îmblânzitorul de cuvinte - 387

 În aşteptare - 428

 În care, Păcală... : Povestiri şi snoave populare româneşti - 389

 În căutarea centrului geografic al Europei - 445

 În pielea unui leu : [roman] - 219

 Înapoi la stele - 291

 Întărirea sistemului imunitar al copilului - 142

 Întreprinderile mici şi mijlocii – 100

 

 

 J

 Jocul literaturii şi al sorţii - 332

 Jurnal infidel : Calea şi semnul 1997-2001 - 369

 Jurnal politic : 1 ianuarie-15 septembrie 1938 ; Inceputurile dictaturii regale - 338

 Jurnal politic : 16 septembrie 1938 - 30 aprilie 1939 - 339

 Jurnal sumar - 241

 Jurnalismul şi cultura populuară - 30

 Justiţie şi afaceri interne - 119

 K

 Kinetoterapia pasivă - 139

 Kis /Helikon/ Könyv : Versailles-i repkény - 441

 Kitchen - 431

 Kompass : Sistem informaţional general al produselor şi serviciilor din România - 23

 Küküllő kalendárium - 437

 L

 La fel de iute ca dorinţa - 262

 La "Graniflora" - 361

 La un ceai cu Ştefan J. Fay - 383

 Lacheul şi târfa - 247

 Lăstarul meu de potocal : Povestea unui băieţel care a descoperit într-o zi durerea... - 265

 Lecturi de vară, lecturi de iarnă - 299

 Legi de compoziţie internă : Poeme cu ... probleme ! - 393

 Legislaţia funcţionarilor publici : Actualizat septembrie 2004 - 126

 Legislaţia pensiilor : Actualizat septembrie 2004 - 122

 Legislaţia şomajului : Actualizat septembrie 2004 - 99

 Lentoarea - 423

 Libera circulaţie a mărfurilor [2004] - 108

 Libera circulaţie a persoanelor [2004] - 120

 Libera circulaţie a serviciilor [2004] - 105

 Limba germană : Simplu şi eficient - 175

 Luceafărul = Evening Star - 317

 Lumea Sofiei : roman al istoriei filosofiei [Ediţia a 2-a] - 200

 Lupta pentru apărarea adevărului divin - 73

 Luptele din regiunea Bran Dragoslavele - 473

 M

 Macedonski : dicţionar - 381

 Machiavellisme : Lexicon de cugetări politice - 315

 Macromedia Flash : Concepte, exemple, studii de caz - 17

 Maestrul de scrimă - 264

 Mafia Roşie : Mafia rusească invedează America - 115

 Magyar művelődéstörténeti lexikon - 20

 Magyar Nagylexikon [Magyar Nagylexikon Kiadó] - 28

 Mamiferele - 138

 Managementul organizaţiilor - 156

 Manual de istorie a religiilor - 65

 Marele rubin - 214

 Marele şoc din finalul unui secol scurt : Ion Iliescu îndialog cu Vladimir Tismăneanu despre comunism, postcomunism, democraţie - 88

 Maszelka János - 166

 Mateiu I. Caragiale : recitiri - 293

 Mă caut - 419

 Mărturisiri şi rugăciuni - 337

 Mătăniile : [roman] - 203

 Mângâierile filosofiei - 42

 Memorii [Boilă, Zaharia] - 467

 Mercur - 256

 Mesaje din Lumea de Dincolo [Faucher Fr.] - 37

 Mesajul Consiliului Judeţean Bihor pentru adunarea aniversară de la Blaj 15 mai 1848-1998 /Ing. Mihai Bar; Proclamaţia de la Sarcău dată luni după Rusalii, 12 iunie 1848 /Ioan Munteanu;Reeditare şi studiu bibliografic de Constantin Mălinaş - 464

 Mesajul vital - 209

 Metropole - 384

 Mică enciclopedie de cultură generală - 21

 Migraţia pietrelor : [versuri] - 322

 Mihai Ursachi - poet vizionar - 359

 Mila 18 : [roman] - 229

 Mishima sau viziunea Vidului - 199

 Misterele castelului Solitude sau despre singurătate la vreme de iarnă - 416

 Misterul din Valea Boscombe - 210

 Mişcări de populaţie în România (1940-1948) - 77

 Mitologia indiană - 188

 Mitologia Navaho - 191

 Moartea fluturilor : Roman - 281

 Modernitate şi trezire naţională : Cultura naţională română modernă ; Studii şi eseuri - 465

 Moment poetic 22 - 364

 Moment poetic 24 - 365

 Momentul inimii - 404

 Mormântul lui Tutankhamon : Adevărata poveste a blestemului mumiei - 460

 Moştenirea lui Arne - 234

 Mozaic spiritual - 302

 Mult Hamlet pentru nimic - 335

 N

 Naşterea ştiinţei moderne în Europa - 134

 Naţionalismul lui Eminescu [ediţie anastatică] - 367

 Nimic nu-i zero - 412

 Nu te mişca - 243

 O

 O Americă înfricoşătoare - 75

 O antologie a fabulei româneşti - 371

 O canoe pe hârtie : Tratat de antropologie teatrală - 170

 O călătorie spre Orient : Johann Strauss şi concertele sale în Banat, Transilvania şiŢara Românească - 168

 O mână de oase - 216

 O mie de cocori [Ediţia a 3-a] - 429

 O samă de cuvinte : Letopiseţul Moldovei (1662-1793): Fragmente - 368

 Odiseea [Corint Junior] - 420

 Old Surehand - 235

 Opere italiene - 43

 Oradea în plăci memoriale exterioare : studiu şi album - 163

 Orhidee în cuib de zăpadă - 399

 Originile aninale ale culturii - 137

 Orizonturi speculative : Eseuri - 320

 Ornic – 283

 

 

P

 Panorama romanului proletcultist (1945-1964) - 343

 Paradigmaváltó Erdélyi törekvések : Kisebbségi létértelmezések - 434

 Paradisul dispreţului : eseuri 4 - 2

 Paradisul pierdut - 218

 Pasteluri ["Miracol"] - 268

 Paşii şarpelui - 407

 Patologia musculaturii striate - 144

 A patra mână - 215

 Paul şi Virginia - 259

 Păcătoasa Magdalena : [roman] - 232

 Persia şi dispersia : eseuri 3 - 3

 Pescuitul [2004] - 150

 Petre Ţuţea între legendă şi adevăr - 47

 Petru Groza, ultimul burghez : O biografie - 85

 Photoshop 7 : Down & Dirty Triks - 12

 The Phrasal Verb - 176

 Pianistul : Extraordinara poveste a supravieţuirii unui om dinVarşovia, 1939-1945 cu extrase din Jurnalul lui Wilm Hosenfeld - 425

 Piatra de citire - 301

 Piraţii - 155

 Planeta ipocriţilor : eseuri 2 - 4

 Plante medicinale autohtone - 151

 Plânsule, şterge-ţi genele ! - 308

 Podul de pe rîul Kwai - 249

 Poema rondelurilor - 348

 Poeme de sus în jos - 353

 Poezii [Eminescu, Mihai][Miracol] - 318

 Poezii [Goethe, Johann Wolfgang von] - 233

 Poezii [Măgureanu, Costel] - 355

 Poezii [Miracol] - 360

 Poezii ["Miracol",1997] - 333

 Politica externă şi de securitate comună - 91

 Politica industrială [2004] - 106

 Politica în domeniul concurenţei [2004] - 109

 Politica în domeniul transporturilor [2004] - 107

 Politica regională şi coordonarea elementelor structurale - 125

 Politici sociale şi ocuparea forţei de muncă [2004] - 97

 Portret în cronică : Ştefan cel Mare şi Sfânt 1504-2004 - 474

 Potenţialul uman al firmei : Asigurare şi utilizare - 98

 Povestea vorbii ["Miracol"] - 374

 Preotul Constantin E. Moraitakis,Arhon, mare prezbiter al Patriarhiei ecumenice din Constantinopol 1890-1964 : Viaţa şi opera sa după documente inedite - 68

 Principii de diagnostic în traumatismele coloanei vertebrale - 145

 Principiile managementului modern - 154

 Privitor ca la teatru - 171

 Problema germană şi Europa - 453

 Proclamaţia de la Sarcău dată luni după Rusalii, 12 iunie 1848 - 464

 Producţia textului jurnalistic - 31

 Programare în LISP : Inteligenţă şi web semantic - 16

 Protecţia consumatorilor şi a sănătăţii - 129

 Protecţia mediului înconjurător - 133

 Proza fantastică a lui Mircea Eliade - 282

 Proză umoristică : De la Costache Negruzzi la Marin Sorescu - 382

 Psihosociologia executării silite - 121

 Publicitatea. Managementul promoţional : Aspecte şi teme explicative - 159

 Publius Aurelius : Un detectiv în Roma antică - 239

 Punctul de reper - 294

 R

 Rabelais şi Renaşterea europeană - 250

 Radiestezia : realitate şi mister - 53

 Ramses : [roman] - 254

 Războiul familei Bush : Secretele de nedezvăluit ale unui conflict - 89

 Râul de piatră - 238

 Recitări pentru copii mici...şi bunici : Poezii, numărători, proverbe şi ghicitori - 386

 Recitind literatura română veche : Compendiu - 354

 Reflecţii asupra războiului, răului şi sfârşitului istoriei precedat de Blestemaţiirăzboiului - 128

 Regele Scamator : Ştefan Iordache - 173

 Relaţii externe - 92

 Relaţii publice şi publicitate : metode şi instrumente - 160

 Relaţiile Austriei cu România între 1945 şi1955 = Die Beziehungen Österreichs zuRumänien von 1945 bis 1955 - 93

 Religia dacilor - 69

 Reţele locale de calculatoare : Proiectare şi administrare - 13

 Reţele Windows : Servere şi clienţi. Exemple practice - 14

 Romanian Business Resource - 96

 Romanul de capă şi lacrimi - 248

 România : Pământ al icoanei = Terre de l'icône = LAnd of the Icon - 58

 România şi Marile Puteri (1939-1947) - 469

 Rudolf Steiner : Intemeietorul antroposofiei şi al şcolilor WALDORF : [Viaţa şi opera] - 34

 S

 Saltul din efemer - 311

 Să înţelegem jurnalismul - 82

 Să învăţăm Word şi Excel pas cu pas - 15

 Sărbători religioase, datini şi credinţe populare - 74

 Science fiction : Definiţii. Origini. Fondatori - 198

 Scriitori de ieri şi de azi - 193

 Scriitori români : fişe bibliografice, rezumate, comentarii, texte critice - 388

 Scrisori : Cartea a zecea : Corespondenţa dintre Pliniuşi Traian = Epistulae : Liber decimus : Plinii et Traiani epistulae mutuae - 237

 Secrete publice - 222

 Secretul oracolelor antice : Arheologii descifrează cel mai bine păzit secret alantchităţii - 41

 Sevraj : [versuri] - 279

 Simbolismul românesc : Manifeste literare. Poezie. Proză. Dramaturgie - 390

 Singur în faţa dragostei - 286

 Singura mea lunetă : versuri - 312

 Sistemul ocult de dominare a lumii : Istoria secretă a omenirii - 5

 Somonul roşu(omul) : Roman - 273

 Sonete [Shakespeare, William] [2004] - 223

 Soniecika - 426

 Soroca, cetate a cărţii româneşti : 10 ani de la fondareaFilialei "Basarabia" a Bibliotecii judeţene "V. Voiculescu" Buzău - 27

 Spioane celebre - 284

 SQL : visual quickstart guide - 10

 Statistică [2004] - 76

 Stema României. Istoria unui simbol : Studiu critic - 449

 Stînca lui Tanios - 255

 Studii de literatură engleză - 196

 Studii filozofice - 45

 Supravieţuind adolescenţei - 48

 Surâsul lui Vishnu – 411

 

 

 

 Ş

 Şaptezeci de minuni arhitecturale ale lumii : [Edificii uimitoare şiistoricul lor] : 352 ilustraţii, 267 color - 164

 Şaptezeci de mistere ale Egiptului antic : 424 de ilustraţii, 344 color - 462

 Şarpele care-şi înghite coada : [roman] - 379

 Ştiinţa şi cercetarea - 6

 T

 Tanúskodni jötem : Válogatás a két világháború közötti román emlékirat- és naplóirodalomból - 401

 Tatăl nostru care eşti în supermarket : Piesă în două acte - 274

 Tânăr neînţeles ofer poezie - 292

 Târziu şi rece - 415

 Teatru : Travestiuri - 226

 Teatru [Ionesco, Eugčne] [Humanitas] - 253

 Teatru [Rebreanu, Liviu] - 385

 Telecomunicaţiile şi tehnologia informaţiilor - 157

 Teme ecumenice - 72

 Teoria literaturii : Curenteliterare. Figuri de stil. Genuri şi specii literare. Metrică şi prozodie. Structura operei literare : Dicţionar - antologie - 190

 Teroarea iluziei : Convorbiri cu Crisula Ştefănescu - 289

 Thelma : [roman] - 207

 Thermidor @ Ketamidor - 414

 Tinereţe cu o singură ieşire : Poeme haiku - 271

 Toamnă în Casiopeea : [versuri] - 345

 Toga iluziei - 298

 Tot pentru libertate :, Eseuri - 329

 Totul despre Schmidt - 204

 Tradiţia creştină : O istorie a dezvoltării doctrinei - 71

 Tradiţie şi modernizare în societatea transilvăneană 1850-1918 - 475

 Transilvania un El Dorado balnear? ...o carte pentru sănătatea tuturor, un ghidpentru oamenii de afaceri - 140

 Tratamente cu plante medicinale : 530 reţete terapeutice, 50 de leacuri populare - 141

 Tratat de idei şi concepţii politico-filosofice - 94

 Tratat de igienă mintală - 49

 Tratat de psihologie organizaţional-managerială - 54

 Tratat despre iubire : (verseuri) - 402

 Trei povestiri - 251

 Tu - al meu : [roman] - 240

 Ţ

 Ţăranii şi noua Europă - 81

 U

 Umayyazii şi abbasizii - 456

 Umbre rătăcitoare : Ultimul regat I - 257

 Un fluture albastru - 408

 Un hectar de umbră pentru Sahara - 342

 Un mare critic român modernist : Eugen Lovinescu - 290

 Un trandafir alb - 212

 Uniune economică şi monetară [2004] - 111

 Uniunea vamală - 112

 Universul bijuteriilor - 136

 Unul, nici unul şi o sută de mii: [roman] - 244

 Următoarea poveste - 202

 Urme pierdute - 306

 V

 Vallás-és neveléspolitika Erdélyben a felvilágosult abszolutizmus korában - 63

 Valori, atitudini şi comportamente sociale : Teme actuale de psihosociologie - 80

 Venea din timpul diez : roman - 397

 Versuri [Miracol] - 330

 Viaţa fulgerului - 300

 Viaţa secretă a Prinţesei Diana - 205

 Vieţile paralele : Lycurg şi Numa - 461

 Világalkotó elemek Áprily Lajos költészetében - 432

 Virtuozul - 201

 Vis şi reverie în literatura română [2003] - 304

 Vitrina cu imprudenţe - 36

 Voluptăţi imperceptibile - 400

 W

 Walden - 228

 Y

 Yin time : Neantologie - 326

 You Can speak Romanian! : (Manual de limba română pentru cei care chiar vor s-o înveţe) - 182

 Z

 Zaharia Stancu sau aventura memoriei - 305

 

 INDEX DE SUBIECTE

 A

 ACTE UMANE - 73

 ACTORI - 171

 ACTORI(biografii) - 173

 ACTORI(România) - 171, 173

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ - 126-127

 AFACERI - 152

 AFORISME - 315

 AGRICULTURĂ - 149

 AGRICULTURĂ(legi) - 149

 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 425, 468-469

 ALEŞD - 463

 ALGORITMI - 11

 AMERICA DE NORD - 191

 ANIMALE - 137

 ANIMALE SĂLBATICE - 137

 ANIMALE(obiceiuri) - 137

 ANTOLOGIE - 371, 382, 401

 ANTROPOSOFIE - 34

 ANUL 1848 - 464

 ARHEOLOGIE - 442

 ARHEOLOGIE ROMÂNEASCĂ - 442

 ARHEOLOGIE(culturi) - 442

 ARHEOLOGIE(obiecte din ceramică) - 442

 ARHEOLOGIE(Roma antică) - 442

 ARHEOLOGIE(România) - 442

 ARHITECT - 162

 ARHITECTURĂ - 162, 164

 ARHITECTURĂ RELIGIOASĂ(fresce) - 58

 ARHIVELE STATULUI - 451

 ÁRILY LAJOS - 432

 ARMATĂ - 473

 ARMATĂ NAŢIONALĂ(România) - 473

 ARTĂ - 161

 ARTĂ ABSTRACTĂ - 161

 ARTĂ CONTEMPORANĂ - 161, 166

 ARTĂ DRAMATICĂ - 170

 ARTĂ MAGHIARĂ(istoric) - 166

 ARTĂ MILITARĂ - 473

 ARTĂ MILITARĂ(România)(istoria) - 473

 ARTĂ MODERNĂ - 161

 ARTĂ PLASTICĂ - 161

 ARTĂ ROMÂNEASCĂ(persoane) - 166

 ARTĂ(bijuterii) - 136

 ARTĂ(curente) - 161

 ARTĂ(estetică) - 161

 ARTE PLASTICE(Transilvania) - 166

 ARTIŞTI DE FILM - 173

 ARTIŞTI PLASTICI - 161

 ASIGURĂRI SOCIALE(Europa) - 129

 ASIGURĂRI SOCIALE(legislaţie) - 122, 129

 ASTROLOGIE - 35

 AUSTEN, JANE - 197

 AUSTRIA - 93

 AUTOCAD - 7

 AUTOCONTROL - 49

 AUTOCUNOAŞTERE - 49-50

 AUTOEDUCAŢIE - 50, 131

 AUTOMOBILE - 148

 AUTOMOBILE(construcţie) - 148

 AUTOMOBILISM - 148

 

 

 B

 BASME - 351

 BIBLIE - 67, 70

 BIBLIE(interpretare) - 70

 BIBLIE(legende) - 67

 BIBLIE(povestiri) - 67

 BIBLIOGRAFIE - 24

 BIBLIOGRAFIE NAŢIONALĂ - 22

 BIBLIOGRAFIE(Ştefan cel Mare şi Sfânt) - 466

 BIBLIOTECI - 25-27

 BIBLIOTECI(Republica Moldova) - 27

 BIBLIOTECI(România) - 25-27

 BICHIŞ - 383

 BIOGRAFIE - 85, 250, 446, 461

 BIOGRAFIE(Áprily Lajos) - 432

 BIOGRAFIE(artişti) - 166

 BIOGRAFIE(Cioran, Emil) - 409

 BIOGRAFIE(Creangă, Ion) - 270, 341

 BIOGRAFIE(critici literari) - 266, 290

 BIOGRAFIE(filozofi) - 47

 BIOGRAFIE(Groza, Petre) - 85

 BIOGRAFIE(Lycurg) - 461

 BIOGRAFIE(Mateevici, Alexe) - 446

 BIOGRAFIE(Mazelka János) - 166

 BIOGRAFIE(Moraitakis, Constantin E.) - 68

 BIOGRAFIE(Numa) - 461

 BIOGRAFIE(personalităţi) - 166

 BIOGRAFIE(Petrescu, Camil) - 377

 BIOGRAFIE(pictori) - 166

 BIOGRAFIE(preoţi) - 68

 BIOGRAFIE(Rabelais, François) - 250

 BIOGRAFIE(Ştefan cel Mare şi Sfânt) - 59, 466, 474

 BIOGRAFIE(Wagner, familia) - 169

 BIOGRAFII COLECTIVE - 284, 447

 BIOGRAFII COLECTIVE(Caragiale, familia) - 410

 BIOGRAFII COLECTIVE(femei) - 284

 BIOGRAFII COLECTIVE(nobili) - 447

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi istorice) - 447

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi) - 448

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi)(Braşov) - 448

 BIOGRAFII(scriitori) - 410

 BISERICA CREŞTINĂ - 63, 68, 70

 BISERICA CREŞTINĂ(conducere) - 64

 BISERICA CREŞTINĂ(istorie) - 70

 BISERICA CREŞTINĂ(relaţia cu statul) - 63

 BISERICA CREŞTINĂ(relaţii cu alte religii) - 63

 BISERICA GRECO-CATOLICĂ - 62

 BISERICA GRECO-CATOLICĂ(România) - 62

 BISERICA ORTODOXĂ - 63, 68

 BISERICA ORTODOXĂ GRECEASCĂ - 68

 BISERICA ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ - 68

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 66

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Moldova) - 59

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(preoţi) - 68

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania) - 63

 BISERICA ORTODOXĂ(istorie) - 59

 BISERICA PROTESTANTĂ - 63

 BISERICA ROMÂNĂ - 62

 BISERICA ROMÂNĂ(istorie) - 66

 BISERICA ŞI STATUL - 62

 BISERICA ŞI STATUL(România) - 62

 BISERICĂ(conducere) - 64

 BISERICI - 59-60

 BISERICI CREŞTINE VECHI - 70

 BRAŞOV - 448

 BUCUREŞTI - 444

 BUSH, DINASTIA - 89

 C

 CABALA - 61

 CALCULATOARE - 7-8, 10-15, 17

 CALCULATOARE(programare) - 7, 12, 16

 CALCULATOARE(programe) - 7-8, 10, 12, 14-15, 17

 CALCULATOARE(reţele) - 13, 153

 CAMPANIE MILIATRĂ - 473

 CAPITAL - 96

 CARTAGINA(istoria) - 459

 CARTE PENTRU COPII - 386

 CATALOAGE(firme) - 23

 CATALOG COMERCIAL(întreprinderi) - 23

 CATASTROFE NATURALE - 5

 CÂNTECE POPULARE - 167

 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ - 6

 CINEAŞTI - 172

 CINEMA - 172

 CINEMATOGRAFIE - 172

 CINEMATOGRAFIE ROMÂNEASCĂ - 172

 CIORAN, EMIL - 195

 CITOLOGIE - 146

 CIVILIZAŢIE - 5, 20-21

 CIVILIZAŢIE EGIPTEANĂ - 462

 CIVILIZAŢIE GREACĂ - 458

 CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ - 21

 CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ(enciclopedie) - 21

 CLASE SOCIALE - 78, 81

 CODUL FAMILIEI(România) - 113

 COMERŢ - 108-109

 COMERŢ INTERNAŢIONAL - 108, 110

 COMERŢ(concurenţă) - 109

 COMPORTAMENT - 137

 COMPORTAMENT ANTISOCIAL - 121

 COMPORTAMENT(Animale) - 137

 COMPOZITORI - 168-169

 COMUNICARE - 160

 COMUNICAŢII - 153

 COMUNISM(partide) - 85

 COMUNISM(România) - 85, 88

 CONCURENŢĂ - 109

 CONDUCERE - 64

 CONSTRUCŢII CIVILE - 164

 CONSTRUCŢII SUPRATERANE - 164

 CONTABILITATE - 158

 CONTABILITATE FINANCIARĂ - 158

 CONTABILITATE(firme) - 158

 CONTROL FINANCIAR - 101

 COSMOLOGIE - 52

 CREANGĂ, ION - 270, 341

 CREDINŢĂ - 132

 CREDINŢE POPULARE - 57

 CREDIT BANCAR - 104

 CREŞTINISM - 62, 67, 72

 CREŞTINISM(apologie) - 67

 CREŞTINISM(Biblia) - 67

 CREŞTINISM(filozofie) - 72

 CRISTOLOGIE - 73

 CRISTOLOGIE(doctrină) - 73

 CRITICA TEXTELOR - 388

 CRITICĂ LITERARĂ - 195, 197, 199, 266, 282, 290, 293, 299, 304-305, 327, 332, 336, 341, 343, 349-350, 352, 354, 366, 371, 377-378, 381-382, 388, 395, 409-410, 434-435

 CRITICĂ LITERARĂ(Áprily Lajos) - 432

 CRITICĂ LITERARĂ(Caragiale, Ion Luca) - 410

 CRITICĂ LITERARĂ(Caragiale, Mateiu I.) - 293, 410

 CRITICĂ LITERARĂ(Cioran, Emil) - 409

 CRITICĂ LITERARĂ(Creangă, Ion) - 341

 CRITICĂ LITERARĂ(Dobrogeanu Gherea, Constantin) - 266

 CRITICĂ LITERARĂ(Eliade, Mircea) - 282

 CRITICĂ LITERARĂ(Eminescu, Mihai) - 352, 367

 CRITICĂ LITERARĂ(Lovinescu, Eugen) - 290

 CRITICĂ LITERARĂ(Petrescu, Camil) - 377

 CRITICĂ TEATRALĂ - 170-171

 CRONOLOGIE ISTORICĂ - 447

 CULTURĂ - 18, 20-21, 137

 CULTURĂ ANTICĂ - 460, 462

 CULTURĂ GREACĂ - 458

 CULTURĂ INDIANĂ - 352

 CULTURĂ POPULARĂ(România) - 30

 CULTURĂ ROMÂNĂ - 448

 CULTURĂ ROMÂNĂ(biografii) - 448

 CULTURĂ ROMÂNĂ(Braşov) - 448

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE - 21, 456

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ISLAMICĂ - 456

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(arabi) - 456

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(enciclopedie) - 21

 CULTURĂ UNIVERSALĂ - 21

 CULTURĂ(enciclopedie) - 21

 CUNOAŞTERE - 9

 CURENTE ARTISTICE - 161

 CURENTE LITERARE - 190, 390

 CURENTE SOCIOLOGICE - 78

 CURTICAP-POARTA - 443

 

 D

 DEMOCRAŢIE - 87

 DEMOCRAŢIE SOCIALISTĂ - 85

 DEMOCRAŢIE(România) - 88

 DEMOGRAFIE - 77

 DEMOGRAFIE ISTORICĂ(România) - 77

 DEMONI - 57

 DEŢINUŢI POLITICI - 83

 DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII - 50, 56

 DIAGNOSTIC MEDICAL - 145

 DIALOGURI - 47

 DIANA, PRINŢESĂ DE WALES - 205

 DIAVOL - 57

 DICKENS, CHARLES - 197

 DICŢIONAR - 178-181, 183-186, 190

 DICŢIONAR AL LIMBII ROMÂNE - 184

 DICŢIONAR DE LINGVISTICĂ - 180-181, 183

 DICŢIONAR DE LITERATURĂ - 190

 DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI - 448

 DICŢIONAR EXPLICATIV - 180

 DICŢIONAR LINGVISTIC - 178-179, 185-186

 DISCIPLINA MUNCII - 98

 DOBROGEANU GHEREA, CONSTANTIN - 266

 DRAMATURGIE - 170-171

 DREPT - 121, 123

 DREPT CIVIL - 113

 DREPT COMERCIAL - 114

 DREPT PENAL - 121, 123, 127

 DREPT PENAL(infracţiuni) - 121

 DREPTUL MUNCII - 97

 DREPTURI CETĂŢENEŞTI - 120

 E

 ECONOMIA DE PIAŢĂ - 95

 ECONOMIA ROMÂNIEI - 95-96

 ECONOMIE - 95

 ECUMENISM - 72

 EDUCAREA VOINŢEI - 49

 EDUCAŢIA ADOLESCENŢILOR - 130

 EDUCAŢIA ADULŢILOR - 51

 EGIPT ANTIC - 460

 ELENISM - 458

 ELITĂ - 78, 447

 EMIGRANŢI - 86

 EMIGRANŢI ROMÂNI - 86

 EMIGRANŢI ROMÂNI(America) - 86

 EMIGRANŢI ROMÂNI(Europa) - 86

 EMIGRAŢIE - 120

 EMINESCU, MIHAI - 319, 352, 367

 ENCICLOPEDIE - 21, 32

 ENCICLOPEDIE(generală) - 21

 ENERGIE - 147

 ENIGME - 5

 ERDÉLY HELICON - 441

 ESTETICA ARTEI - 161

 ESTETICĂ - 161, 170-172

 ESTETICĂ CINEMATOGRAFICĂ - 172

 ESTETICĂ TEATRALĂ - 170-171

 ETICĂ(sfaturi) - 56

 ETNOGRAFIE - 74

 ETNOGRAFIE(sărbători religioase) - 74

 ETOLOGIE - 137

 EUROPA - 90, 445, 447

 EUROPA(dinastii) - 447

 EUROPA(geografie) - 445

 EUROPA(istorie) - 134, 447

 EVALUARE POSTULUI - 98

 EVREI - 425

 EVUL MEDIU - 43

 EXCEL - 15

 EXECUTORII JUDECĂTOREŞTI - 121

 EXIL - 86

 EXILAŢI(români) - 86

 EXISTENŢIALISM - 45, 409

 EXPOZIŢIE DE ARTĂ - 165

 

 

 F

 FALSURI LOGICE - 55

 FARMACIE(hidroterapie) - 143

 FAY, ŞTEFAN - 383

 FEMEI - 284

 FEMEI CELEBRE - 284

 FEMINISM - 245, 284

 FENG SHUI - 52

 FIGURI DE STIL - 179, 190