0  GENERALITĂŢI

1 -  APOLLO : középeurópai humainsta folyóirat / Szerkesztette Gál István. - Hasonmás kiadás. - Budapest : Argumentum Kiadó, 2001.

 3 vol.; 24 cm.

 ISBN 963-446-173-5.

  vol. 1 : 1934-1939: I-IV. - 480 + 177 p. - 30 lei.

                  vol. 2 : 1934-1939: V-X. - 112 p. + 108 p. + 108 p. + 96 p. + 103 p. + 88 p. - 30 lei.

  vol. 3 : 1934-1939: Dokumentumok. - 339 p. : [32] p. il. - 20 lei.

 050 Apollo"1934/1939"

 1. REVISTĂ DE CULTURĂ                             2. EUROPA CENTRALĂ

 III 27389 (1-3); 050/A66

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

2 -  PHILBIN, TOM. 100 cele mai mari invenţii dintodeauna / Tom Philbin; Traducere Octav Ciucă. - Bucureşti : Lider, s.a. (S.C. Tiparg S.A.).

 388 p. : il. - (Cultură generală [Lider] ; 39).

 ISBN 973-629-070-0 : 21.92 lei 23.90 lei.

 082.1 Cultură generală   001.894

 1. DESCOPERIRI                                2. INVENTATORI

 3. INVENŢII                                        4. OAMENI DE ŞTIINTĂ.

 III 27474 ; 001/P63

 

3 -  REICHARDT, HANS. Cele şapte minuni ale lumii [Reichardt, Hans] [2004] / Hans Reichardt; traducere din limba germană de Mihai Moroiu. - Bucureşti : RAO, 2004.

 48 p. : il. în parte color - (Ce şi cum).

 Indice p. 48.

 Titl. orig. : Die Sieben Weltwunder.

 ISBN 973-7932-95-1 : 32.90 lei.

 94(3)(100)(084)   001.94   904(3)(100)(084)   082.1 Ce şi cum

 1. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ                        2. ISTORIA ANTICĂ

 3. MINUNI                                                          4. MONUMENTE

 IV 5689; 001/R40

004  Calculatoare

 

4 -  DIACONESCU, IOAN. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice : Circuite logice secvenţiale : Curs pentru uzul studenţilor / Conf. dr. ing. Ioan Diaconescu, Conf. dr. ing. Alexandru Morar. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 103 p. : fig.; 24.5 cm.

 Bibliografie p. 101-103.

 7.5 lei.

 681.518(075.8)   004.312/.2(075.8)   621.38(075.8)

 1. AUTOMATIZĂRI ELECTRONICE                        2. CALCULATOARE

 3. MATEMATICĂ(cibernetică)                                  4. LOGICĂ DIGITALĂ

 5. INFORMATICĂ                                                        6. MICROELECTRONICĂ

 7. CIRCUITE ELECTRONICE

 III 27430 ; 004/D36

 

5 -  DUKA, ADRIAN-VASILE. Programarea interfeţelor în LabWindows : Îndrumător de laborator / Prep. Duka Adrian-Vasile, Rusu Marius - Sebastian, şef lucr. dr. Haller Piroska. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 92 p. : tab.; 24 cm.

 Bibliografie p. 91.

 10 lei.

 004.5 LabWindows

 1. PROGRAMARE(calculatoare)

 III 27332 ; 004/D88

 

6 -  GÉCZI ILONA. A számítógép, mint választott tantárgy / Géczi Ilona. - Sângeorgiu de Pădure : Hoppá! Kiadó, [2004].

 128 p. : il. color, fig.; 29.2 cm.

 Glosar p. 128.

 ISBN 973-87115-9-2 : 20 lei.

 004(0.053.2)

 1. CALCULATOARE(ghid)                             2. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ.

 IV 6269 ; 004/G28

7 -  MORAR, ALEXANDRU. Circuite digitale : Circuite logice secvenţiale / Dr. ing. Alexandru Morar, dr. ing. Ioan Diaconescu. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 103 p. : tab.; 24.5 cm.

 Bibliografie p. 101-103.

 ISBN 973-7794-30-3 : 15 lei.

 681.518(075.8)   004.312/.2(075.8)   621.38(075.8)

 1. AUTOMATIZĂRI ELECTRONICE                           2. CALCULATOARE

 3. CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE.

 III 27421 ; 004/M89

 

8 -  POZDÎRCĂ, ALEXANDRU. Inventor - Modelare parametrică / Alexandru Pozdîrcă, Kálmán Albert, Paul Cheţan. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004

 82 p. : tab.; 29 cm. - (CAD & CAM ; Modul 04).

 ISBN 973-7794-15-X : 20 lei.

 004.42 Inventor Release 8   082.1 CAD & CAM

 1. CALCULATOARE(modelare)

 IV 6250 ; 004/P88

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

9 -  FENEŞAN, CRISTINA. Cultura otomană a vilayetului Timişoara (1552-1716) / Cristina Feneşan. - Timişoara : Editura de Vest, 2004.

 264 p.

 Note de subsol.

 Indice p. 251-263.

 ISBN 973-36-0388-0 : 3.85 lei.

 008(=512.161)(498 Timişoara)   308(=512.161)(498 Timişoara)

 1. CULTURĂ MEDIEVALĂ                            2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

 3. CULTURĂ OTOMANĂ                              4. VIAŢĂ SOCIALĂ

 5. ISTORIA ROMÂNIEI(Banatul).

 II 83887 ; 008/F36

 

 

 

10 -  NEGUŢ, SILVIU. Patrimoniul mondial cultural şi natural UNESCO : Mică enciclopedie / Silviu Neguţ, Ion Nicolae. - Bucureşti : Meronia, 2005 (Lumina Tipo).

 360 p.

 Index p. 339-359.

 ISBN 973-8200-75-X : 29.5 lei.

 008(100)(031)   719(100)(031)   061.1(100) UNESCO

 1. UNESCO                                                         2. PATRIMONIU CULTURAL

 3. PATRIMONIU NATURAL                         4. MONUMENTE.

 III 27478 ; 008/N43

 

11 -  PĂCURARIU, MIRCEA. Cărturari sibieni de altădată / Mircea Păcurariu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002

 729 p.; [6] p. il. - (Universitaria [Dacia] ; 24. Historica).

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-35-1463-2 : 30 lei.

 008:929   929:008   082.1 Universitaria

 1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România)(biografii).

 III 27473 ; 008/P11

01   Bibliografie. Cataloage

 

12 -  Bibliografia românească veche : îmbogăţită şi actualizată / elaborată de colectivul bibliografic al Institutului de Memorie Culturală (CIMEC), cu contribuţia specialiştilor în carte veche din România; [Coordonare ştiinţifică Mariana Iova, Dan Matei]. - Târgovişte : Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" ; Bucureşti : CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, 2004 (DAIM PH srl).

 Vol.

 ISBN 973-7930-08-8.

                 Vol.1 :(A - C). - 263 p. : pl. color. - Index cronologic p. 245-247. - Index de personalităţii p. 248-262. - ISBN 973-7930-09-6 : 17.50 lei.

 015(498)   094(498)

 1. CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ

 2. BIBLIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ VECHE

 III 27453 ; 01/B51

 

13 -  KÉGLI FERENC. Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz : Regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája / Kégli Ferenc. - Budapest : Könyvtári Intézet, 2005 (Akaprint Kft.).

 184 p.; 23.3 cm. - (Továbbképzés felsőfokon).

 Index p. 159-182.

 Carte cu dedicaţie.

 Rezumat în lb. eng. p. 183.

 ISBN 963-201-615-7 : 15 lei.

 082.1 Továbbképzés felsőfokon   016:011

 1. BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Ungaria)

 III 27439 D; 01/K29

02   Biblioteconomie

 

14 -  Magyar könyvtárosok VI. világtalálkozója : Budapest - 2004. július 11-14 / Szerkesztette Bartos Éva. - Budapest : Könyvtári Intézet, 2004 (Akaprint Kft.).

 156 p. : il., tab.; 23.6 cm.

 ISBN 963-201-614-9 : 15 lei.

 061.231:02   061.3(439)"11/14.07.2004"   026.3(063)"11/14.07.2004"   

 027(063)(439)"11/14.07.2004"

 1. BIBLIOTECONOMIE                    2. BIBLIOTECARI.

 III 27391 ; 02/M15

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

15 -  120 éves az E.M.K.E / Szerkesztette Ábrám Zoltán. - Marosvásárhely : s.n., 2005 (Lyra nyomda).

 83 p. : il.; 20.5 cm.

 10 lei.

 061.2(498.4)

II 83782 ; 06/S99

 

 

 

16 -  Concursul de creaţie "Brâncuşiana" . - s.l. : s.n., 2005.

 49 p. : il.; 29.5 cm.

 10 lei.

 06.063   821.135.1-1(084)   73(084)

IV 6268 ; 06/C64

 

17 -  Vino să cunoşti Uniunea Europeană ! : Atlas geografic pentru şcolari / Îngrijirea ediţiei Mircea Moldoveanu. - Bucureşti : All Educational, 2004 (Officine Grafiche Novara).

 72 p. : il., fig., sch., tab., h., graf.

 Titl. orig. : Conosci l'Unione Europea : Atlante Elementare Tematico.

 ISBN 973-684-565-6 : 36.61 lei.

 061(084.4) UE   913(4)(084.4)

06/V63

070   Ziaristică. Presă

 

18 -  Bucureştii anului 1935 : Articole despre capitală apărute în săptămânalul "Realitatea Ilustrată", 1935 / Prefaţă de Carmen Muşat ; Postfaţă şi selecţia textelor de Bogdan Hrib. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 127 p. : il. - (Comunicare/media ; Publicişti şi publicaţii).

 ISBN 973-733-013-7 : 7.15 lei.

 070(498)   316.728(498)   082.1 Comunicare/media

 1. BUCUREŞTI                   2. MASS-MEDIA                3. MOD DE VIAŢĂ

 4. PRESĂ ROMÂNEASCĂ                             5. SOCIOLOGIE URBANĂ

 6. ZIARISTICĂ                                                  7. PUBLICISTICĂ.

 II 83925 ; 070/B87

 

19 -  KULLER, HARY. Presa evreiască din România / Hary Kuller. - Bucureşti : Tritonic, 2004

 232 p. : il., [24] p. facsimil.

 ISBN 973-733-008-0 : 24.00 lei.

 070(=411.16)(498)

IV 6222 ; 070/K91

 

20 -  MARINO. ADRIAN. Cenzura în România : Schiţă istorică introductivă / Adrian Marino. - Craiova : Aius, 2000.

 96 p.

 Note p. 82-93.

 Bibliografie [2] p.

 ISBN 973-9490-22-0 : 7.50 lei.

 070.13(498)   342.727   343.355.9

 1. JURNALISM                                  2. PUBLICISTICĂ

 3. LIBERTATE DE GÂNDIRE                         4. DREPTUL LA INFORMARE

 5. PRESĂ ROMÂNEASCĂ

 II 83889 ; 070/M39

1   FILOSOFIE

 

21 -  EVOLA, JULIUS. Oamenii şi ruinele. Orientări / Iulius Evola ; Studiu introductiv de Alain de Benoist ; Traducere de Mariana Adameşteanu şi Mihaela Manea-Busuioc. - Bucureşti : Antet, s.a.

 336 p.

 Note de subsol.

 Anexa p. 281-303.

 Titl. orig. : Gli uomini e le rovine e Orientamenti.

 ISBN 973-636-105-5 : 29.40 lei.

 130.2   111.1   321.01

 1. FILOZOFIA PUTERII                   2. FILOZOFIA CULTURII

 3. FILOZOFIE POLITICĂ                                 4. FILOZOFIA ISTORIEI

 II 83885 ; 1/E95

 

22 -  EVOLA, JULIUS. Revolta împotriva lumii moderne / Iulius Evola ; Studiu introductiv de Claudio Risé ; Anexe de A. Grossato, R. Melchiando, G. Monastra ; Bibliografii îngrijite de G. Casalino, R. Fondi, A Morganti ; Traducere de Cornel Nicolau. - Ediţia a 4-a revăzută. - Bucureşti : Antet, s.a.

 356 p.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Note p. 304-354.

 ISBN 973-636-106-3 : 45 lei.

 130.2   930.1   316.423.2   159.922.4

 1. FILOZOFIA CULTURII                                2. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

 3. PSIHOLOGIA POPOARELOR     4. ETNOPSIHOLOGIE

 5. SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII    6. SOCIOLOGIE CULTURALĂ

 III 27466 ; 1/E95

 

23 -  STOKES, PHILIP. 100 mari gînditori ai lumii / Philip Stokes; Traducere Rosana Nedelciu; Autorul articolelor despre personalităţile româneşti Adrian Moşoianu. - Bucureşti : Lider, s.a.

 219 p. : il. - (Cultură generală [Lider] ; 43).

 ISBN 973-629-089-1 : 31.9 lei.

 082.1 Cultură generală   929(100):101.9   101.9:929(100)

 1. CURENTE FILOZOFICE                              2. ISTORIA FILOZOFIEI

 3. SISTEME FILOZOFICE.

 III 27476 ; 1/S88

11/12  Metafizică

 

24 -  DIMA, ALEXANDRU. Gândirea românească în estetică : Aspecte contemporane / Al. Dima ; Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi referinţe de Mircea Muthu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 148 p. - (Universitaria [Dacia] ; 55. Aesthetica).

 Note şi referinţe p. 121-142.

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1600-7 : 11 lei.

 821.135.1.09   111.852   082.1 Universitaria

 1. ESTETICA LITERATURII ROMÂNE

 II 83917 ; 1/D42

13   Filosofia spiritului

 

25 -  POP, DORU. Ochiul şi corpul : Modern şi postmodern în filosofia culturii vizuale / Doru Pop. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005 (Cartprint).

 272 p. - (Mundus Imaginalis ; 11).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 268.

 ISBN 973-35-1957-X : 16.06 lei.

 130.2   159.937.5   082.1 Mundus Imaginalis

 1. FILOZOFIA CULTURII                                2. PERCEPŢIE.

 II 83893 ; 1/P78

 

26 -  SHUMAKER, WAYNE. Ştiinţele oculte ale Renaşterii : Un studiu al patternurilor intelectuale / Wayne Shumaker ; Traducere din limba engleză de Petronia Petrar. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 324 p. : il. - (Mundus Imaginalis ; 8).

 Note la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-35-1604-X : 25 lei.

 133   291.33   082.1 Mundus Imaginalis

 1. FILOZOFIE                                     2. OCULTISM.

 II 83911 ; 133/S52

14   Sisteme filosofice

 

27 -  BORZA, SORIN. Heidegger şi istoria : A seduce şi a soma / Sorin Borza. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 338 p. - (Filosofie [Dacia] ; 15. Athenaeum).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1675-9 : 16 lei.

 930.1   141.32   082.1 Filosofie

 1. EXISTENŢIALISM

 II 83913 ; 1/H44B

 

28 -  DELEUZE, GILLES. Nietzsche şi filosofia / Gilles Deleuze ; Traducere de Bogdan Ghiu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005.

 240 p. : [1] portr. - (Istoria mentalităţilor).

 Note de subsol.

 ISBN 973-86972-1-2 : 24 lei.

 141.142 Nietzsche, Friedrich W.   14(430) Nietzsche, Friedrich W.   

 929 Nietzsche, Friedrich W.   082.1 Istoria mentalităţilor

 1. EXISTENŢIALISM

 II 83868 ; 1/N72D

29 -  DUMMETT, MICHAEL. Originile filosofiei analitice / Michael Dummett ; Traducere de Ioan Biriş. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 278 p. - (Filosofie [Dacia] ; 9. Athenaeum).

 Note şi referinţe bibliografice p. 261-272.

 ISBN 973-35-1838-7 : 11.93 lei.

 141   082.1 Filosofie

 1. SISTEME FILOZOFICE.

 II 83900 ; 1/D93

 

30 -  FLORIAN, MIRCEA. Filosofia românească : Publicistică / Mircea Florian. - Craiova : Aius, 2005.

 2 vol. - (Biblioteca de filosofie românească).

 ISBN 973-700-058-7.

  Vol. 2 : 1915-1959 / Ediţie critică, text stabilit, studiu introductiv, note şi comentarii de Adrian Michiduţă. - 310 p. : [1] portr., il. - Bibliografie p. 297-306. - Note de subsol. - ISBN 973-700-058-7 : 10 lei.

 14(498)(045)   082.1 Biblioteca de filosofie românească

 1. PUBLICISTICĂ                              2. SISTEME FILOZOFICE.

 II 83888 ; 1/F69

 

31 -  PUHA, ELENA. Prelegeri de filosofie [2004] / Elena Puha. - Târgu-Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2004.

 2 vol. ; 20,3 cm.

 ISBN 973-8042-64-X : 30 lei (v. 1-2).

  vol. 1 : Filosofie generală. - 234 p. - Note de subsol.

  vol. 2 : Filosofie socială. - 240 p. - Note de subsol.

 14(075)

 1. FILOZOFIE(curente).

 II 83770 (1-2) ; 1/P98

 

32 -  SAFRANSKI, RÜDIGER. Un maestru din Germania : Heidegger şi epoca lui / Rüdiger Safranski ; Traducere din limba germană de Ileana Snagoveanu-Spiegelberg. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 480 p. - (Monografiile Humanitas).

 Note p. 427-445.

 Cronologie p. 446-450.

 Indice p. 451-460.

 Bibliografie p. 461-470.

 ISBN 973-50-0533-6 : 55.05 lei.

 141.32   165.62   14(430)"19"   929 Heidegger, Martin  

 082.1 Monografiile Humanitas

 1. EXISTENŢIALISM

 III 27460 ; 1/H44S

159.9   Psihologie

 

33 -  SZÉKELY ATTILA S. A tudat-biopszichológia alapvonalai / S. Székely Attila. - Marosvásárhely : Appendix, 2005 (Kreatív Stúdió).

 206 p. : il. color, tab.; 23.8 cm.

 Glosar p. 183-187.

 Bibliografie p. 188-197.

 Rezumat în lb. eng. p. 198-199.

 Index p. 200-206.

 ISBN 973-86535-7-6 : 25 lei.

 159.9.016

 1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII

 III 24393 ; 159.9/S99

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

34 -  DURAND, GILBERT. Introducere în mitodologie : Mituri şi societăţi / Gilbert Durand; În româneşte de Corin Braga. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 210 p. - (Mundus Imaginalis ; 9).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1926-X : 17.50 lei.

 082.1 Mundus Imaginalis   291.13   801.73   165.6/.8

 1. EPISTEMOLOGIE                                         2. IMAGINARUL LITERAR

 3. MITURI POPULARE(România) 4. SOCIETATE.

 II 83831 ; 16/D95

 

 

 

17   Morală. Etică

 

35 -  ABBOTT, ELIZABETH. Istoria amantelor / Elizabeth Abbott ; Traducere Ştefana Totorcea. - Bucureşti : Lider : Luceafărul, 2005 (Tiparg).

 472 p.

 ISBN 973-629-067-0 : 24.90 lei.

 173.2   392.62

 1. MORALA FAMILIEI                                   2. MORALĂ SEXUALĂ

 III 27597 ; 17/A11

 

36 -  ABBOTT, ELIZABETH. Istoria celibatului / Elizabeth Abbott ; Traducere Octav Ciucă. - Bucureşti : Lider : Sirius, 2005 (Tiparg).

 518 p. - (Cultură generală [Lider] ; 40).

 Note p. 459-509.

 ISBN 973-629-067-0 : 25.90 lei.

 176.1   392.53   392.63   082.1 Cultură generală

 1. MORALA FAMILIEI                                   2. MORALĂ SEXUALĂ

 III 27596 ; 17/A11

 

37 -  GHIHOR, ANCA. Bună-cuviinţă, politeţe, comportament [Ediţia a 4-a] / Vasile Izdrăilă, Anca Ghihor. - Ediţia a 4-a. - Timişoara : Editura de Vest, 2005

 224 p.

 Bibliografie p. 220-221.

 ISBN 973-36-0402-X : 12 lei.

 177   395

 1. COMPORTAMENT SOCIAL                                     2. VIAŢĂ SOCIALĂ.

 II 83879 ; 17/I-99

 

38 -  KIM, JEANNIE. Prietenii şi familia / de Jeannie Kim; Traducere din limba engleză de Cristina Băşoiu. - Bucureşti : Kondyli, 2003 (Multiprint).

 164 p. : fig. - (Totul despre tine : Un ghid pentru viaţă).

 Nota biografică p. 164.

 ISBN 973-86456-3-8 : 9.9 lei.

 082.1 Totul despre tine : Un ghid pentru viaţă   159.922.73   177.63   173.7

 1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII    2. PSIHOLOGIA COPILULUI.

 17/K44

 

39 -  PANATI, CHARLES. Cartea sfârşiturilor / Charles Panati ; Traducere Octav Ciucă. - Bucureşti : Orizonturi : Sirius, 2005 (Pegasus).

 464 p. : fig. - (Cultură generală [Lider] ; 40).

 ISBN 973-736-012-5 : 33 lei.

 082.1 Cultură generală   236.1   123.21   177.75

 1. CATASTROFE NATURALE                      2. CATASTROFE UMANE.

 III 27598 ; 17/P25

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

40 -  AUGUSTIN, SFÂNTUL. Despre îngeri şi oameni (De civitae Dei XI, 28 - XII, 28) / Sfântul Augustin ; Traducere din limba latină, introducere şi note de Bogdan Tătaru-Gazaban. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 143 p. - (Înţelepciune şi credinţă).

 Note p. 113-132.

 Bibliografie p. 133-140.

 ISBN 973-50-0852-1 : 13.76 lei.

 235.1   082.1 Înţelepciune şi credinţă

II 83866 ; 2/A92

 

41 -  CAMPENHAUSEN, HANS FREIHERR VON.

 Părinţii greci ai Bisericii / Hans Freiherr von Campenhausen ; Traducere din limba germană de Maria-Magdalena Anghelescu. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 271 p. - (Înţelepciune şi credinţă).

 Cronologie p. 257-258.

 Bibliografie p. 259-267.

 ISBN 973-50-0891-2 : 21.10 lei.

 276   082.1 Înţelepciune şi credinţă

II 83867 ; 2/C17

 

42 -  CULIANU, IOAN PETRU. Mircea Eliade [Polirom] / Ioan Petru Culianu ; Traducere de Florin Chiriţescu şi Dan Petrescu ; Cu o scrisoare de la Mircea Eliade şi o postfaţă de Sorin Antohi. - Iaşi : Polirom, 2004.

 374 p. - (Biblioteca Ioan Petru Culianu).

 Note de subsol.

 Addenda p. 167-337.

 ISBN 973-681-687-7 : 21.90 lei.

 082.1 Biblioteca Ioan Petru Culianu   291.1   929 Eliade, Mircea

 1. FILOSOFIE ORIENTALĂ                            2. FILOZOFIA RELIGIEI

 3. MITOLOGIE INDIANĂ

 II 83864 ; 2/E38C

 

43 -  DRAGOMIR, SILVIU. Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII / Silviu Dragomir. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002.

 vol. - (Homo religiosus ; 46, 47).

                 Vol.1 / Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de arhimandrit Emanuil Rus ; Cuvânt înainte de Onufrie Vinţeler. - 580 p. - Note la sf. capitolelor. - Anexe in lb. latină, română, maghiară p. 325-580. - 170000 lei.

  Vol.2 / Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de arhimandrit Emanuil Rus. - 404 p. - Note la sfârşitul capitolelor. - Anexe în limbile română, latină, maghiară p. 293-400. - ISBN 973-35-1478-0 : 14 lei.

 082.1 Biblioteca Rao   322(498.4)"17"   94(498.4)"17"

 1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ                         2. BISERICA ŞI STATUL

 3. ISTORIA ROMÂNIEI(Transilvania)

 4. MIŞCĂRI NAŢIONALE(România)           

 5. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 II 79497 (1-2) ; 2/D77

 

44 -  Énekek Éneke amely Salamoné / Könyvterv, szerkesztés, előszó, borítóterv és illusztrációk Orth István; A magyar szövegváltozatot Kecskeméthy István fordította. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Master Druck).

 40 p. : il. color; 33.5 cm.

 ISBN 973-599-176-4 : 25 lei 29 lei.

 223.9

 1. VECHIUL TESTAMENT                              2. CÂNTAREA CÂNTĂRILOR.

 IV 6252 ; 2/E54

45 -  GHIKA, VLADIMIR, MONSENIOR. Fragmente postume : Texte inedite din arhiva Institutului "Vladimir Ghika" / Ghika, Vladimir; Traducere şi cuvânt înainte de Doina Cornea; Prefaţă de Pierre Hayet. - Cluj-Napoca : Dacia, s.a.

 161 p. - (Homo religiosus).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1696-1 : 15.26 lei.

 082.1 Homo religiosus   929 Ghika, Vladimir   291.1(0:82-84)   

 821.133.1-84=135.1

II 83833 ; 2/G48

 

46 -  GUARDINI, ROMANO. Sfârşitul modernităţii : O încercare de orientare / Romano Guardini ; Traducere din limba germană de Ioan Milea. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 128 p. - (Înţelepciune şi credinţă).

 Note de subsol.

 Bio-bibliografie [1] p.

 ISBN 973-50-0785-1 : 11.01 lei 12 lei.

 141.33   248.1   233   082.1 Înţelepciune şi credinţă

 1. CREŞTINISM(filozofie)                                2. EXISTENŢIALISM

 3. FILOZOFIE                                                     4. MISTICISM FILOZOFIC

 II 83865 ; 2/G93

 

47 -  LIBIS, JEAN. Mitul androginului / Jean Libis ; Traducere din franceză de Cristina Munteanu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005 (Cartprint).

 276 p. - (Mundus Imaginalis ; 10).

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Bibliografie p. 263-273.

 ISBN 973-35-1949-9 : 21.56 lei.

 291.13   159.964.28   082.1 Mundus Imaginalis

 1. PSIHANALIZĂ APLICATĂ                2. MITOLOGIE                 3. MITURI

 II 84005 ; 2/L58

 

48 -  MÁRTON ÁRON. Házasság, család / Márton Áron; Összeállította és jegyzetekkel ellátta dr. Marton József; A kötet szerkesztője Kuszálik Péter. - Marosvásárhely : Mentor, 2005

 195 p.; 20.5 cm - (Márton Áron hagyatéka ; 1).

 Note de subsol.

 Anexă p. 179-192.

 ISBN 973-599-178-0 : 20 lei.

 082.1 Márton Áron hagyatéka   265.5

 1. CĂSĂTORIE   2. PREOŢI(vocaţie)             3. RELIGIE CREŞTINĂ.

 II 83818 ; 2/M43

 

49 -  Pasztorális terv : Gyulafehérvári Főegyházmegye : Életünk árnyoldalai Isten szeretetének fényében . - Gylafehérvár : Gyulafeghérvári Pasztorácios Iroda, 2005.

 76 p. : tab.: 20,7 cm.

 1 lei.

 282(498 Alba Iulia)

 1. RELIGIA CATOLICĂ    2. BISERICA CATOLICĂ

 3. ALBA IULIA(biserici).

 II 83797 ; 2/P42

 

50 -  VARGA LÁSZLÓ. "Idő többé nem lészen!" : Vitatott eszkatológiai kérdések bibliai alapja / Varga László. - Kolozsvár : s.n., 2004.

 72 p.; 24 cm. - (Dolgozatok a Református Teológiai Tudomány Köréből. Új sorozat ; 6).

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-0-03515-6 : 10 lei.

 236   

 082.1 Dolgozatok a Református Teológiai Tudomány Köréből. Új sorozat

 1. BIBLIA(interpretare)                     2. RELIGIE REFORMATĂ

 3. ESCATOLOGIE.

 III 26396 D ; 2/V27

 

51 -  VARGA LÁSZLÓ. Isten asztaláról : Áhitatok az év minden napjára / Varga László. - Budapest : Harmat, 2005.

 370 p.; 20 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 Index p. 368-370.

 ISBN 963-9564-34-6 : 25 lei.

 242

 1. CREDINŢĂ                                     2. EDUCAŢIE RELIGIOASĂ

 II 83810 D ; 2/V27

52 -  VARGA LÁSZLÓ. Istenismeret : Azoknak akik nem ismerik / Varga László. - 3. bővített kiadás. - Marosvásárhely : Lyra, 2005.

 180 p.; 20 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8337-30-5 : 15 lei.

 242

 1. CREDINŢĂ                                     2. EDUCAŢIE RELIGIOASĂ

 II 83804 D ; 2/V27

 

53 -  VARGA LÁSZLÓ. A sátán halott! : Tanulmányok, cikkek, előadások / Varga László. - Kolozsvár : s.n., 2003.

 152 p.; 24 cm. - (Dolgozatok a Református Teológiai Tudomány Köréből. Új sorozat ; 5).

 Note de subsol.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-0-03096-0 : 15 lei.

 225   

 082.1 Dolgozatok a Református Teológiai Tudomány Köréből. Új sorozat

 1. RELIGIE REFORMATĂ.

 III 26395 D ; 2/V27

3  ŞTIINŢE SOCIALE

316  Sociologie

 

54 -  BAUDRILLARD, JEAN. Societatea de consum : Mituri şi structuri / Jean Baudrillard ; Traducere de Alexandru Matei ; Prefaţă de Ciprian Mihali. - Bucureşti : Comunicare.ro, 2005.

 256 p. - (Cultura comunicării).

 Bibliografie p. 255-256.

 ISBN 973-711-050-1 : 23.50 lei.

 316.323.6   316.334.2   082.1 Cultura comunicării

 1. SOCIOLOGIE ECONOMICĂ

 II 83931 ; 316/B38

 

55 -  BERNEA, ERNEST. Trilogie sociologică / Ernest Bernea. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 431 p. - (Integrala Bernea ; 3).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1783-6 : 11.30 lei 19 lei.

 082.1 Integrala Bernea   316.334.55(498)   392:316.334.55(498)

 1. SOCIOLOGIA CULTURII

 II 83830 ; 316/B49

 

56 -  BÎLBÎIE, RĂDUŢ. Dicţionarul jurnalistului de radio / Răduţ Bîlbîie. - Bucureşti : Tritonic, 2004.

 237 p. - (Comunicare/media ; Catedra).

 Bibliografie p. 217-220.

 Index p. 221-235.

 ISBN 973-8497-83-3 : 27.50 lei.

 316.774(038)   030:316.774   082.1 Comunicare/media

 1. SOCIOLOGIA COMUNICAŢIILOR.

 III 27483 ; 316/B53

 

57 -  DINU, MIHAI. Fundamentele comunicării interpersonale / Mihai Dinu. - Bucureşti : BIC All, 2004

 304 p.

 Bibliografie p. 291-303.

 ISBN 973-571-515-5 : 21.93 lei.

 316.77   177

 1. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII   2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

 II 83934 ; 316/D49

 

58 -  DUNGACIU, SANDRA. Georg Simmel şi sociologia modernităţii : Elemente pentru o teorie socială a postmodernităţii / Sandra Dungaciu ; Prefaţă de Mihai Dinu Gheorghiu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 240 p. - (Ştiinţe sociale ; 14. Sociologie).

 Addenda p. 223-224.

 Bibliografie p. 225-233.

 ISBN 973-35-1679-1 : 10 lei.

 316.1/.2   929 Simmel, Georg   082.1 Ştiinţe sociale

 1. POSTMODERNISM                                     2. SOCIOLOGIE.

 II 83910 ; 316/S57D

59 -  Falugondnokság / Szerkesztette Ábrám Zoltán. - [Marosvásárhely] : EMKE Maros Megyei Szervezete, 2005.

 36 p.; 21 cm.

 5 lei.

 316.334.55

 1. SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR

 II 83801 ; 316/F17

 

60 -  GEORGESCU, MARIA-ANA. Provocări socioeconomice / Maria-Ana Georgescu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

 179 p. : tab.; 23 cm.

 Bibliografie p. 173-17.

 Note de subsol.

 ISBN 973-686-670-X : 20 lei.

 316.323

III 27394 ; 316/G32

 

61 -  GEORGESCU, MARIA-ANA. Sociologie [Georgescu, Maria-Ana] / Maria-Ana Georgescu. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2005.

 360 p. : fig., tab.; 20 cm.

 Bibliografie p. 337-338.

 Anexe p. 339-354.

 ISBN 973-686-765-X : 30 lei.

 316(075)

II 83769 ; 316/G32

 

62 -  HUNTINGTON, SAMUEL P. Cine suntem? : Provocările la adresa identităţii naţionale americane / Samuel P. Huntington ; Traducere de Nicolae Năstase. - Bucureşti : Antet, 2004.

 286 p.

 Note p. 255-283.

 ISBN 973-636-124-1 : 37.90 lei.

 159.922.4(=111)(73)   323.1(73)   316.356.4(73)

 1. SOCIOLOGIE PSIHOLOGICĂ

 III 27464 ; 316/E95

63 -  UNGVÁRI ZRÍNYI IMRE. Dialógus. Interpretáció. Interakció : Közelítések a kultúra kommunikatív értelmezéséhez / Ungvári Zrínyi Imre. - Marosvásárhely [Târgu Mureş] : Mentor, 2005 (Lyra Kiadó Kft.).

 151 p.; 20 cm.

 Bibliografie p. 137-145.

 ISBN 973-599-171-3 : 20 lei.

 316.77   316.6   14

 1. SOCIOLOGIA CULTURII                            2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

 3. PSIHOLOGIE SOCIALĂ                              4. SISTEME FILOZOFICE.

 II 83812 ; 316/U52

32  Politică

 

64 -  CĂTĂNUŞ, DAN. Colectivizarea agriculturii în România : Represiunea / Dan Catănuş, Octavian Roske. - Bucureşti : Institutul Naţional Pentru Studiul Totalitarismului, 2004.

 vol. - (Documente).

 ISBN 973-86107-3-7.

                 Vol.1 : 1949-1953. - 507 p. : fig. - Notă biografocă p. 455. - Indici p. 457-493. - 14 lei.

 323.281(498)"1949/1953"   316.344.25(498)"1949/1953"   

 34.732:631.115.8(498)"1949/1953"   631.115.8(498)"1949/1953"   

 349.421.24   082.1 Documente

 1. POLITICĂ AGRARĂ(România) 2. PROPRIETATE FUNCIARĂ

 III 27465 ; 32/C29

 

65 -  Democraţie occidentală şi democraţie populară : evoluţia spectrului politic în nord-vestul României (1944-1950)

 / Ion Zainea, Mihai Drecin, Corneliu Crăciun...; Coordonator Ion Zainea. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2004.

 416 p. : fig.; 25 cm.

 Index p. 391-414.

 ISBN 973-613-728-7 : 35 lei.

 321.74(498)"1944/1950"

 1. DEMOCRAŢIE

 III 27390 ; 32/D31

66 -  "Experimentul Piteşti" : Conference Proceedings = Comunicări prezentate la Simpozionul "Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură", Ediţia a IV-a, Piteşti, 24-26 septembrie 2004  / Editor şi coordonator Ilie Popa ; Traduceri din engleză de Rozalia Rodica Popa şi Ilie Popa. - Piteşti : Fundaţia Culturală Memoria Filiala Argeş, 2005.

 436 p. : il.

 Note de subsol.

 Bibliorgafie la sf. unor capitole.

 Index de autori [1] p.

 ISBN 973-86965-4-2 : 30 lei.

 323.281(498)   343.819.7(498)   332.24.012.332(498)   

 334.732:631.115.8(498)   631.115.8:334.732(498)

 1. DICTATURĂ COMUNISTĂ                      2. DEŢINUŢI POLITICI

 III 27454 ; 32/E97

 

67 -  FUKUYAMA, FRANCIS. Construcţia statelor : Guvernarea şi ordinea mondială în secolul XXI / Francis Fukuyama ; Traducere de Mihnea Columbeanu. - Bucureşti : Antet, 2004.

 142 p. : fig.

 Bibliografie p. 129-142.

 ISBN 973-636-112-8 : 13.70 lei.

 327.8   341.221.4   341.12

 1. FILOZOFIA PUTERII                   2. FILOZOFIE POLITICĂ

 3. POLITICĂ EXTERNĂ GLOBALIZARE

 4. INTEGRARE ECONOMICĂ                     5. TRATATE INTERNAŢIONALE

 II 83886 ; 32/F95

 

68 -  HITCHINS, KEITH. Relaţii româno - americane, 1859-1901 : Documente diplomatice şi consulare = Romanian - American Relations, 1859-1901 : Diplomatic and Consular Documents / Dr. Keith Hitchins, Dr. Miodrag Milin; Introducere şi note = Foreword and notes by Dumitru Preda; [Traduceri Ileana Barbu, Alina Cârâc, Daniela Dolgu]. - Bucureşti = Bucharest : Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate "România" = The Foreign Languages Press Group "Romania", 2001.

 XXX; 401 p.

 Note de subsol.

 Indice de nume p. 400-401.

 ISBN 973-99751-8-6 : 15 lei.

 327(498:73)"1859/1901"(04)   94(498:73)"1859-1901"(093.2)

 1. RELAŢII INTERNAŢIONALE    2. DOCUMENTE DIPLOMATICE

 II 83850 ; 32/H66

 

69 -  ILIESCU, ADRIAN-PAUL. Anatomia răului politic / Adrian-Paul Iliescu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005.

 364 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-86971-9-0 : 24 lei.

 32:159.922.4(=135.1)   159.922.4(=135.1):32   316.663.5:32(498)   

 32(498):316.663.5   17.02.1:32(498)

 1. SOCIOLOGIE POLITICĂ                             2. IDEOLOGIE POLITICĂ

 3. ETICĂ SOCIALĂ                                          4. PSIHOLOGIA POPOARELOR

 II 83884 ; 316/I-44

 

70 -  IONIŢOIU, CICERONE. Victimele terorii comuniste arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi / Cicerone Ioniţoiu. - Bucureşti : Maşina de scris, 2000-.

 vol.

 ISBN 973-99994-2-5.

                 Vol.1 : Dicţionar A-B / Lucrare revizuită de prof. univ. Florin Ştefănescu. - 320 p. : il. - 60000 lei.

 Vol.2 : Dicţionar C / Lucrare revizuită de dr. Mihaela Andreiovici şi prof. univ. Florin Ştefănescu. - 2002. - 296 p. : il. - 180000 lei.

 Vol.3 : Dicţionar D-E / Lucrare revizuită de dr. Mihaela Andreiovici. - 2002. - 232 p. : il. - 120000 lei.

 Vol.4 : Dicţionar F-G / Lucrare revizuită de dr. Mihaela Andreiovici. - 2002. - 324 p. : il. - ISBN 973-8491-00-2 : 180000 lei.

 Vol.5 : Dicţionar H,I,J,K,L / Lucrare revizută de dr. Mihaela Andreiovici. - 2003. - 416 p. : il. - ISBN 973-8491-03-7 : 180000 lei.

 Vol.6 : Dicţionar M / Lucrare revizuită de Mihaela Andreiovici. - 2004. - 477 p. : il. - ISBN 973-8491-10-X : 20 lei.

 Vol.7 : Dicţionar N-O / Lucrare revizuită de dr. Mihaela Andreiovici. - 2005. - 255 p. : il. - ISBN 973-8491-19-3 : 18 lei.

 321.74:323.26(498)   323.26:321.74(498)   030:343.917(498)   

 343.917(498)(038)

 1. DEŢINUŢI POLITICI                                    2. COMUNISM(România)

 3. POLITICĂ INTERNĂ(România).

 III 25737(1-5) ; III 27463(6-7) ; 32/I-69

 

71 -  JELA, DOINA. Afacerea Meditaţia transcedentală / Doina Jela, Cătălin Strat, Mihai Albu. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 480 p. - (Istorie [Humanitas]).

 Note bioografice [1] p.

 Note de subsol.

 Anexe p. 387-477.

 ISBN 973-50-0336-8 : 32.11 lei.

 94(498)"19"   323.282(498)   329.15(498)   351.746.1(498)   082.1 Istorie

 1. COMUNISM                                                  2. PERSECUŢII POLITICE

 3. POLITICĂ INTERNĂ(România)                 4. SERVICII SECRETE(România).

 II 83877 ; 32/J44

 

72 -  PREDA CRISRTIAN. Mic dicţionar de gîndire politică liberală / Cristian Preda ; Prefaţă de Daniel Barbu. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 152 p.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Bibliografie p. 124-145.

 ISBN 973-50-0699-5 : 12.84 lei.

 321.01(038)   030:321.01   329.12   316.75

 1. LIBERALISM POLITIC                                2. IDEOLOGIE POLITICĂ

 3. PARTIDE LIBERALE                    4. FILOZOFIE POLITICĂ

 5. FILOZOFIA PUTERII                   6. DOCTRINE POLITICE

 II 83875 ; 32/P90

 

73 -  REVEL, JEAN-FRANÇOIS. Obsesia antiamericană : Cum funcţionează, care îi sînt cauzele şi inconsecvenţele / Jean François Revel ; Traducere din franceză de Dan C. Mihăilescu. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 256 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-50-0695-2 : 22.94 lei.

 327(100)"19/20"   327(73)"19/20"   327.8

 1. GLOBALIZARE                                             2. POLITICĂ EXTERNĂ

 3. PECONOMIE MONDIALĂ                         4. MENTALITATE

 5. ETNOPSIHOLOGIE                                       6. PSIHOLOGIA POPOARELOR.

 II 83871 ; 32/R49

 

74 -  TOCQUEVILLE, ALEXIS DE. Despre democraţie în America / Alexis de Tocqueville. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 2 vol.

 ISBN 973-50-0864-5 : 63.30 lei (v.1-2).

 Vol. 1 / Traducere din franceză Magdalena Boiangiu şi Beatrice Staicu. - 456 p. - Note de subsol. - Note p. 351-357. - Bibliografie p. 360-374

  ISBN 973-50-0865-3.

 Vol. 2 / Traducere din limba franceză de Claudia Dumitru. - 383 p. - Note de subsol. - Note p. 351-357. - Bibliografie p. 360-374

  ISBN 973-50-0866-1.

 321.72(73)   342.34(73)

 1. DEMOCRAŢIE                                              2. FILOZOFIE POLITICĂ

 3. FILOZOFIA PUTERII                   4. PUTERE DE STAT

 5. SOCIETATE DEMOCRATĂ

 III 27459(1-2) ; 32/T67

 

75 -  ZAINEA, ION. Politică şi administraţie în România (6 martie 1945 - 1 martie 1946) : Epurarea / Ion Zainea. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2004.

 506 p.; 20.5 cm.

 Index p. 497-506.

 ISBN 973-613-727-9 : 25 lei.

 323(498)"1945/1946"   321.01(498)"1945/1946"   352/354(498)"1945/1946"

 1. POLITICĂ INTERNĂ(România)                                 2. TEORIA PUTERII

 3. PUTERE POLITICĂ                     

 4. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România)

 II 83783 ; 32/Z21

 

 

 

 

 

33  Economie. Ştiinţe economice

 

76 -  Economie : Teste grilă pentru admitere [2005]  / Emilia Herman, Mariana Rus, Erica Alecu; Coordonator Maria-Ana Georgescu. - Ediţia a 2-a revizuită. - Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 168 p.; 20.3 cm.

 Bibliografie p. 165-166.

 ISBN 973-7794-25-7 : 15 lei.

 33(079.1)

 1. PIAŢA MUNCII                                            2. ŞOMAJ

 II 83822 ; 33/E15

 

77 -  MINUŢ, PETRU. Matematici aplicate în economie / Petru Minuţ. - Târgu-Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2004.

 250 p. : fig.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 249-250.

 ISBN 973-8042-61-5 : 20 lei.

 33:51

 1. MATEMATICĂ APLICATĂ                     2. ECONOMIE.

 II 83811 ; 33/M75

336   Finanţe. Bănci

 

78 -  GÖNDÖR, MIHAELA. Monedă şi credit [Göndör, Mihaela] / Mihaela Göndör. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 250 p. : tab.; 24.7 cm.

 Bibliografie p. 241-243.

 Anexe p. 244-250.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7794-28-1 : 20 lei.

 336.7(075.8)   336.74(075.8)   336.564.3(075.8)

III 27444 ; 336/G69

 

 

 

79 -  GÖNDÖR, MIHAELA LILIANA. Finanţe publice [Göndör, Mihaela Liliana] / Mihaela Liliana Göndör. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii Petru Maior, 2004.

 174 p.; 20,5 cm.

 Bibliografie p. 173-174.

 ISBN 973-7794-06-0 : 15 lei.

 336.1(075.8)

II 83813 ; 336/G69

 

80 -  Politici financiar-bancare : tradiţie şi modernitate : Lucrările Simpozionului Naţional din 4 iunie 2004. Universitatea "Petru Maior", Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative / Coordonatori Vasile Dobrescu, Liviu Marian. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii Petru Maior, 2004.

 154 p. : tab.; 24,5 cm.

 ISBN 973-7794-17-6 : 20 lei.

 336(498)(063)

III 27392 ; 336/P75

338   Situaţie economică. Politică economică

 

81 -  STĂNCIULESCU, GABRIELA. Managementul operaţiunilor de turism / Gabriela Stănciulescu. - Bucureşti : ALL BECK, 2003.

 432 p. : il., tab., graf.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 431-432.

 ISBN 973-655-280-2 : 38.2 lei.

 338.48:658.012.43   640.41   658.012.43:338.48

 1. TURISM                                                         2. MANAGEMENT

 3. MANAGEMENT(operaţiuni)                      4. HOTELURI.

 III 27477 ; 338/S76

 

 

 

 

339  Comerţ. Economie mondială

 

82 -  GÖNDÖR, MIHAELA. Comerţ internaţional şi relaţii economice internaţionale / Mihaela Göndör, Simona Cătană. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii Petru Maior, 2004.

 208 p.; 20,4 cm.

 Bibliografie p. 207-208.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7794-08-7 : 20 lei.

 339.9(075.8)   339.5(075.8)

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL

2. RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE

 II 83814 ; 339/G69

34   Drept

 

83 -  IRINESCU, TEODORA. Dicţionar de drept comunitar european / Teodora Irinescu. - Iaşi : Casa editorială Demiurg, 2005.

 346 p. - (Dicţionar ; 3).

 Bibliografie p. 335-340.

 ISBN 973-8076-84-6 : 50.00 lei.

 341.217:030   030:341.217   341.217(4) UE   341.217(038)   082.1 Dicţionar

 1. DREPT COMUNITAR                  2. UNIUNEA EUROPEANĂ.

 III 27482 ; L-34/I-79

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

84 -  BÁRDOSI ILONA. Az olvasás - írás tanítása / Bárdosi Ilona. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 73 p. : il.; 29.5 cm.

 Titlul pe copertă este : ABC munkafüzet.

 ISBN 973-87115-6-8 : 10 lei.

 372.41(0.053.2)

 1. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ                            2. ÎNVĂŢAREA CITITULUI

 3. ÎNVĂŢAREA SCRIERII

 IV 6264 ; 37/B32

85 -  BOLOŞ, VASILE. Universitatea "Petru Maior" ; Deceniul 1999-2000 : Sinteză documentară / Vasile Boloş. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004.

 295 p. : tab.; 24.5 cm.

 ISBN 973-8084-65-2 : 30 lei.

 378.4(498.4 Tg.-Mureş)"1990/2000"

 1. UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" TÂRGU-MUREŞ.

 III 27402 ; 37/B66

 

86 -  CÎMPEAN, ELENA ADRIANA. Instituţii rurale de educaţie / Elena Adriana Cîmpean. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005.

 387 p. : il., tab.; 20.5 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 345-358.

 Anexe p. 359-387.

 ISBN 973-656-957-8 : 30 lei.

 37.018.51(498-35 Mureş)

 1. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ                                2. INSTITUŢII CULTURALE

 II 83774 ; 37/C49

 

87 -  Education / training and Informaion / Communication Technologies - RoEduNet'05 : Proceedings of the 4th International Conference RoEduNet Romania Târgu-Mures - Sovata, 20-22 May 2005 / Coordinators : Călin Enăchescu, Dumitru Rădoiu, Osei Adjei. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 316 p. : fig., tab.; 24.5 cm.

 ISBN 973-7794-29-X : 20 lei.

 004.73   371(498)(063)

 1. EDUCAŢIA ADULŢILOR

 III 27427 ; 37/E19

 

88 -  Educaţia ecologică în grădiniţă / Baciu Elisabeta, Fărcaş Floarea, Balázs Gizella ... - Târgu-Mureş : s.n., 2005

 87 p. : il.; [24] p. il.; 27 cm.

 10 lei.

 372.32(0.053.2)   504(0.053.2)

 1. EDUCAŢIA COPILULUI                             2. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 IV 6271 ; 37/E19

 

89 -  Educaţie anticancer în şcoli : Material informativ pentru profesori / Coordonator proiect dr. Farkas Evelyn; Referenţi dr. David Liana, dr. Moldovan Iuliu, dr. Păun Cristina... - Târgu-Mureş : Edipres Tipo, 2003.

 80 p. : il., tab.; 21 cm.

 10 lei.

 614:616-006.6   613.96/.97   371.72:616-006.6

 1. EDUCAŢIE SANITARĂ

 II 83805 ; 37/E19

 

90 -  Ökológiai nevelés az óvodában / Ádám Erika, Bölöni Ágnes, Máthé Orsolya... - Marosvásárhely : s.n., 2005

 97 p. : il.; [24] p. il.; 27 cm.

 10 lei.

 372.32(0.053.2)   504(0.053.2)

 1. EDUCAŢIA COPILULUI                             2. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 IV 6272 ; 37/O-37

 

91 -  Psihologie şcolară [2005] / Coordonatori Andrei Cosmovici, Luminiţa Iacob. - Iaşi : Polirom, 2005.

 304 p. : tab., fig. - (Collegium ; 35. Psihologie, Ştiinţele educaţiei).

 Bibliografie p. 295-301.

 ISBN 973-683-048-9 : 22.90 lei.

 37.015.4   159.922.7   082.1 Collegium

 1. PEDAGOGIE SOCIALĂ                               2. PSIHOLOGIA COPILULUI

 3.  SOCIOLOGIE PEDAGOGICĂ.

 37/P97

 

92 -  SCHNEIDER IZABELLA. Album, bum, ... FÖBUM!, mely az 1963-ban Marosvásárhelyen végzett orvostanhallgatók 40 éves találkozójának eseményeit írja le / Schneider Izabella. - Budapest : s.n., 2005.

 144 p. : il.; 21 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 20 lei.

 378.4(498.4 Tg.-Mureş)U.M.F.

 1. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU-MUREŞ.

 III 27419 D ; 37/S34

 

93 -  SZABÓ MIKLÓS. Erdélyiek magyarországi egyetemeken 1848 előtt / Szabó Miklós. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra Kft.).

 239 p. : il.; 23 cm. - (Erdély emlékezete).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 207-211.

 ISBN 973-599-170-5 : 25 lei.

 378(439)"-/1848"   929(498.4)   082.1 Erdély emlékezete

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR(Ungaria)

 III 27441 ; 37/S99

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

94 -  BERDE KÁROLY. Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához az 1870-1920-as évekből / Dr. Berde Károly; Összeállította és a bevezető szöveget írta Rancz-Gyárfás Zsuzsánna. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 214 p., [10] p. facsimil, [12] p. il.; 23 cm.

 ISBN 973-599-172-1 : 18 lei 25 lei.

 398.5(498 Aiud)"1870/1920"

 1. MONOGRAFIE(Aiud)                  2. ETNOGRAFIE(obiceiuri).

 III 27414 ; 39/B47

 

95 -  KABAY LIZETT. A táltos színeváltozása / Kabay Lizett; A kötet illusztrációit a szerző készítette. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 179 p. : il.; 24 cm. - (A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára).

 Anexe p. 167-173.

 ISBN 973-599-137-3 : 30 lei.

 082.1 A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára   008(=511.141)   398(=511.141)   397

 1. CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ(unguri)                         2. FOLCLOR MAGHIAR

 III 27431; 39/K11

 

96 -  KUCKELMANN, TINA. De la Small la eXtra eXtra Large : Vestimentaţie şi styling pentru fiecare siluetă / Tina Kuckelmann; Traducere de Iulia Mănescu. - Bucureşti : PRO Editură şi Tipografie, 2004.

 280 p. : il.

 Index p. 326-328.

 Titlul pe cotorul cărţii : De la S la XXL.

 ISBN 973-7995-11-2 : 9.9 lei.

 687.12   7.05:391.2   391.6   796.012.6

 1. VESTIMENTAŢIE                         2. MODĂ              3. MOD DE VIAŢĂ

 4. GIMNASTICĂ DE ÎNTREŢINERE.

 I 18384 ; 39/K89

 

97 -  LENZ, HÉLÉNE. La stéréotypie de l'épopée roumaine / Hélčne Lenz. - Cluj-Napoca : Dacia, 2000.

 270 p. - (Alternative).

 Bibliografie p. 261-269.

 Note la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-35-0984-1 : 5 lei.

 398.22(498)   082.1 Alternative

 1. LEGENDE POPULARE.

 II 83915 ; 39/L45

 

98 -  STAHL, PAUL HENRI. Meşterii ţărani români / Paul Henri Stahl , Marin Constantin. - Bucureşti : Tritonic, 2004

 214 p. : il. p. 205-214 - (Sociologie).

 ISBN 973-8497-58-2 : 17.50 lei.

 39   398.344   082.1 Sociologie

 1. ETNOGRAFIE(România) 2. MEŞTEŞUGARI

 II 83933 ; 39/S75

 

99 -  SZIKSZAI MÁRIA. Történetek története : Képiség és narráció a magasművészet és a népi kultúra között avagy a homo narrans esete Szent Antallal / Szikszai Mária. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 167 p. : il., tab.; [4] p il. color detaşabil; 23.5 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 149-159.

 ISBN 973-599-166-7 : 25 lei.

 398

 1. FOLCLOR                        2. CREDINŢE POPULARE.

 III 27434 ; 39/S99

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

50 Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului

 

100 -  La munte / Ilustraţii de Vanessa Hié ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2004.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-7932-35-8 : 10 lei.

 504.73/.74(23.03)(031)   030:581.526.425(23.03)   591.9(23.03)(031)   

 030:591.9(23.03)   087.5   082.1 Minienciclopedii Larousse

 1. ANIMALE SĂLBATICE                              2. ENCICLOPEDIE(animale)

 50/L18

 

101 -  NAGYOSI ANNA. Mesél a tavasz : Környezetismereti feladatlapok 3-5 évesek számára / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 44 p. : il.; 29 cm.

 ISBN 973-87189-3-7 : 10 lei.

 372.32(0.053.2)   504(0.053.2)

 1. EDUCAŢIA COPILULUI                             2. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

 IV 6257 ; 50/N17

 

102 -  NAGYOSI ANNA. Mesél a tél : Környezetismereti feladatlapok 3-5 éveseknek / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 44 p. : il.; 29.5 cm.

 ISBN 973-87188-0-5 : 10 lei.

 372.32(0.053.2)   504(0.053.2)

 1. EDUCAŢIA COPILULUI                             2. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

 IV 6253 ; 50/N17

103 -  NAGYOSI ANNA. Mesél a tél : Környezetismereti feladatlapok 5-7 éveseknek / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 44 p. : il.; 29.4 cm.

 ISBN 973-87188-1-3 : 10 lei.

 372.32(0.053.2)   504(0.053.2)

 1. EDUCAŢIA COPILULUI                             2. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

 IV 6265 ; 50/N17

 

104 -  NAGYOSI ANNA. Őszi világ : Környezetismeret feladatlapok 5-7 éveseknek / Nagyosi Anna - Mária. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, s.a.

 30 foi detaşabile; 30.4 cm.

 ISBN 973-87115-1-7 : 10 lei.

 372.32(0.053.2)   504(0.053.2)

 1. EDUCAŢIA COPILULUI                             2. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ

IV 6267 ; 50/N17

 

105 -  NAGYOSI ANNA. Őszi világ : Környezetismeret munkafüzet 5-7 éveseknek / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, s.a.

 30 foi detaşabile; 30.2 cm.

 ISBN 973-87115-0-9 : 10 lei.

 372.32(0.053.2)   504(0.053.2)

 1. EDUCAŢIA COPILULUI                             2. EDUCAŢIE ECOLOGICĂ 

IV 6266 ; 50/N17

51  Matematică

 

106 -  CSEGZI M. JUDIT. Törtek : Munkalapok 4. osztályosok számára / Csegzi M. Judit; Lektorálta Porsche Éva. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2005.

 19 p. : fig.; 29 cm.

 ISBN 973-87188-7-2 : 2 lei.

 511.13(0.053.2)

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 IV 6256 ; 51/C92

107 -  FINTA BÉLA. Analiză numerică / Finta Béla. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004.

 200 p.; 24.2 cm.

 Bibliografie p. 199-200.

 ISBN 973-7794-14-1 : 15 lei.

 519.6

III 27407 ; 51/F57

 

108 -  FINTA BÉLA. Teoria probabilităţilor / Finta Béla. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004.

 208 p.; 24.3 cm.

 Anexe p. 197-206.

 Bibliografie p. 207-208.

 ISBN 973-7794-13-3 : 25 lei.

 519.211(075.8)

III 27399 ; 51/F57

 

109 -  GYÖRGY KATALIN. Identificarea sistemelor : Lucrări de laborator / György Katalin, Dávid László. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 54 p. : fig.; 24,5 cm.

 Bibliografie p. 54.

 4 lei.

 519.7/.8(076.5):004   004:519.7/.8(076.5)

 1. OPTIMIZĂRI                        2. CIBERNETICĂ MATEMATICĂ

 3. CERCETĂRI OPERAŢIONALE.

 III 27435 ; 51/G99

 

110 -  GYÖRGY KATALIN. Tehnici de optimizare : Lucrări de laborator / György Katalin, Dávid László. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 60 p. : fig.; 25 cm.

 Bibliografie p. 60.

 4 lei.

 519.863(076.5):004   004:519.863(076.5)

 1. OPTIMIZĂRI

 III 27436 ; 51/G99

 

111 -  HORVÁTH ALEXANDRU. Matematici speciale : Analiză complexă şi aplicaţii / Horváth Alexandru. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004.

 217 p. : fig., il.; 24.3 cm.

 Glosar p. 215-217.

 ISBN 973-7794-19-2 : 30 lei.

 517(075.8)

 1. ANALIZĂ MATEMATICĂ(curs universitar).

 III 27442 ; 51/H82

 

112 -  NAGYOSI ANNA. Tavaszi számjáték : Matematika feladatlapok 3-5 évesek számára / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2005.

 22 p. : il.; 29 cm.

 ISBN 973-87189-4-5 : 10 lei.

 372.47(0.053.2)   51(0.053.2)

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 IV 6263 ; 51/N17

 

113 -  NAGYOSI ANNA. Tavaszi számjáték - Matematika feladatlapok 5-7 évesek számára / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 44 p. : il.; 29 cm.

 ISBN 973-87189-5-3 : 10 lei.

 372.47(0.053.2)   51(0.053.2)

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 IV 6262 ; 51/N17

 

114 -  NAGYOSI ANNA. Téli számjáték : Matematika feladatlapok 3-5 évesek számára / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 44 p. : il.; 29.7 cm.

 ISBN 973-87188-2-1 : 10 lei.

 372.47(0.053.2)   51(0.053.2)

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 IV 6254 ; 51/N17

 

 

115 -  NAGYOSI ANNA. Téli számjáték : Matematika feladatlapok 5-7 évesek számára / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 44 p. : il.; 29.8 cm.

 ISBN 973-87188-3-X : 10 lei.

 372.47(0.053.2)   51(0.053.2)

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ

 IV 6255 ; 51/N17

 

116 -  SZABÓ ZSUZSANNA KATALIN. Cercetări operaţionale : Optimizări liniare / Szabó Zsuzsanna Katalin. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005

 302 p.; 24.5 cm.

 Anexe p. 269-294.

 Bibliografie p. 295-300.

 Glosar p. 301-302.

 ISBN 973-7794-21-4 : 20 lei.

 519.7/.8(075)

 1. MATEMATICĂ APLICATĂ                  2. CIBERNETICĂ MATEMATICĂ

 3. CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ                      4. CERCETĂRI OPERAŢIONALE

 III 27445 ; 51/S99

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

117 -  KOVÁCS LORÁNT. Tehnici geodezice şi topografice moderne utilizate în cadastrul general / Kovács Loránt. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005 (Copy Plus).

 257 p. : il., fig.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 255-257.

 ISBN 973-656-860-1 : 25 lei.

 528.425/.44

 1. GEODEZIE(măsurători)                 2. TOPOGRAFIE 3. CADASTRU.

 II 83768 ; 528/K78

 

118 -  Noapte bună! / Ilustraţii de Vincent Desplanche ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-7932-39-0 : 10 lei.

 159.963.3(031)   030:523.3   087.5   523.2(031)   37.018.1(031)  

  613.954(031)   082.1 Minienciclopedii Larousse

 1. ASTRONOMIE(fenomene)                          2. SISTEMUL SOLAR

 52/N83

 

119 -  Universul [Minienciclopedii Larousse] / Ilustraţii de Anaďs Massini ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-7932-01-3 : 10 lei.

 030:524.8   087.5   524.8(031)   082.1 Minienciclopedii Larousse

 1. ASTRONOMIE(fenomene)                          2. SISTEMUL SOLAR

 3. UNIVERS                                                        4. COSMOS

 52/U56

53  Fizică

 

120 -  GÎJU, STELA. Fizica factorilor de mediu / Stela Gîju. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 225 p. : fig.; 24.3 cm.

 Bibliografie p. 223-225.

 ISBN 973-7794-37-0 : 25 lei.

 551.51   53

III 27424 ; 53/G56

 

121 -  GÎJU, STELA. Fizică : caiet de lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor / Prof. dr. Stela Gîju. - Târgu-Mureş : Universitatea din Târgu Mureş, 2005.

 52 p. : fig.; 24.3 cm.

 Bibliografie p. 52.

 10 lei.

 53(075.8)

III 27412 ; 53/G56

 

 

 

 

122 -  MICU, DAN. Elemente de sinteza câmpului electromagnetic / Dan Micu, Adriana Micu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002 (Cartprint).

 244 p. : fig., sch. - (Universitaria [Dacia] ; 59. Tehnica).

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-35-1617-1 : 11 lei.

 537.6/.8   082.1 Universitaria

III 27472 ; 53/M66

 

123 -  STOCKLEY, CORINNE. Dicţionar ilustrat de fizică / Corinne Stockley, Chris Oxlade şi Jane Wertheim; Editor Kristeen Rogers. - Oradea : Aquila'93, 2002.

 128 p. : il. color, graf.

 Glosar p. 115.

 Index p. 116-127.

 ISBN 973-8250-24-2 : 21.8 lei.

 030:53   53(038)

III 27480 ; 53/S88

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

124 -  AVRIGEANU, VERONICA. Aplicaţii practice de chimie organică : partea I / Conf. dr. Veronica Avrigeanu, Şef lucr. dr. Silvia Imre. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2003 (Litografia UMF).

 106 p. : fig.; 29 cm.

 Bibliografie p. 104.

 6 lei.

 547(076.5)

 1. CHIMIE ORGANICĂ

 IV 6226 ; 54/A96

 

125 -  AVRIGEANU, VERONICA. Chimie organică practică pentru tehnicieni de farmacie / Veronica Avrigeanu, Eleonora Mircia. - Târgu-Mureş : University Press, 2005.

 136 p. : fig.; 29 cm.

 Bibliografie p. 134.

 ISBN 973-7788-41-9 : 7.5 lei.

 547(075.8)

 1. CHIMIE ORGANICĂ

 IV 6242 ; 54/A96

 

126 -  BALOGH SĂMĂRGHIŢAN, VICTOR. Curs de chimie pentru studenţii Facultăţii de medicină dentară şi studenţii Colegiului de Tehnică dentară / Şef de lucrări dr. Victor Balogh-Sămărghiţan. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2004 (Litografia UMF).

 132 p. : fig.; 29 cm.

 Bibliografie p. 131.

 7.3 lei.

 54(075.8)

IV 6234 ; 54/B23

 

127 -  KELEMEN HAJNAL. Gyógyszerészeti kémia : kis hatásszélességű kemoterápiás szerek : egyetemi jegyzet / Dr. Kelemen Hajnal. - Marosvásárhely [Târgu Mureş] : Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2004 (Litografia U.M.F.).

 184 p. : fig.; 29 cm.

 Bibliografie p. 173-174.

 9.5 lei.

 615.01(075.8)   546(075.8)

 1. CHIMIE FARMACEUTICĂ

 IV 6232 ; 54/K32

 

128 -  WERTHEIM, JANE. Dicţionar ilustrat de chimie / Jane Wertheim, Chris Oxlade şi Corinne Stockley; Ediţie revăzută de Kristeen Rogers. - Oradea : Aquila'93, 2002.

 128 p. : il. color, tab.

 Glosar p. 116-117.

 Index p. 118-127.

 ISBN 973-8250-25-0 : 24 lei.

 030:54   54(038)

III 27479 ; 54/W57

 

 

57 Biologie

 

129 -  HOBAI, ŞTEFAN. Curs de biochimie / Conf. dr. Ştefan Hobai. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 1999.

 vol.

  Vol.3. - 2003. - 92 p. : fig. - Bibliografie p. 89-90. - 5 lei.

 577(075.8)

IV 5616 (2-3) ; 57/H68

 

130 -  OLARIU, MIHAI. Fizică şi biofizică farmaceutică : Capitole selecţionate pentru aplicaţii în domeniul farmaceutic / Mihai Olariu. - Târgu-Mureş : Editura "University Press", 2004

 228 p. : fig., 25 cm.

 Bibliografie p. 225-226.

 12.2 lei.

 577.3(075.8)

 1. BIOFIZICĂ                                     2. FARMACOLOGIE

 III 27429 ; 57/O-39

 

131 -  OŞAN, ALEXANDRINA. Biochimie : lucrări practice [2003] / Conf. dr. Alexandrina Oşan, Coautori şef de lucr. dr. Nagy Előd, prep. univ. Moldovan Andrea. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2003 (Litografia UMF).

 101 p. : tab., 29 cm.

 6.5 lei.

 577(076.5)

IV 6238 ; 57/O-83

 

132 -  OŞAN, ALEXANDRINA. Biochimie [2000] / conf. dr. Alexandrina Oşan. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2000 (Litografia UMF).

 vol. ; 29 cm.

 vol. 3 : Metabolismul proteinelor. - 2003. - 98 p. : tab. - Bibliografie p. 95. - 7.2 lei.

 577(075.8)

IV 5997 (2-3) ; 57/O-83

58 Botanică

 

133 -  Pădurea / Ilustraţii de Marc Boutavant ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-7932-34-X : 10 lei.

 504.73/.74(031)   030:581.526.425   581.526.425(031)   087.5   

 082.1 Minienciclopedii Larousse

 1. BOTANICĂ(enciclopedie)

 58/P12

59 Zoologie

 

134 -  Animalele din savană / Ilustraţii de Jérôme Ruillier ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-7932-00-5 : 10 lei.

 599(031)   030:599   087.5   082.1 Minienciclopedii Larousse

59/A60

 

135 -  Delfini şi balene / Ilustraţii de Nathalie Chaux ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-8175-87-9 : 10 lei.

 599.51/.539(031)   030:599.51/.539   087.5   082.1 Minienciclopedii Larousse

59/D28

 

136 -  LANDON, VALÉRIE. Viaţa / Text Valérie Landon ; Ilistraţii Manu Boisteau, Sylvie Dessert, Jean Grosson ; Traducere din limba franceză de Doina Pienescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 77 p. : il. color.

 Glosar p. 73-75.

 Indice p. 76-77.

 ISBN 973-8175-51-8 : 15 lei.

 030:573.4   573.4(031)   592/599(031)   582(031)   

 082.1 Enciclopedia pentru copii

57/L19

 

137 -  PARTIN, ZOE. Atlas zoologic şcolar [Ed. Corint, 2004] / Zoe Partin; Cu un cuvânt înainte de prof. univ. dr. Maria Năstăsescu. - Bucureşti : Corint, 2004 (Romprint).

 76 p. : il. color.

 Index p. 75-76.

 ISBN 973-653-678-5 : 16.06 lei.

 592/599(084.4)

59/P36

 

138 -  PAVIET, BARBARA. Lumea animalelor / Text Barbara Paviet ; Ilistraţii Florence Guiraud , Guillaume Decaux ; Traducere din limba franceză de Mihai-Dan Pavelescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 77 p. : il. color.

 Glosar p. 73-74.

 Indice p. 75-76.

 ISBN 973-8175-43-7 : 15 lei.

 030:592/599   592/599(031)   59.018(031)   030:59.018   082.1 Enciclopedia pentru copii

59/P46

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

139 -  BANCU, ŞERBAN. Sebészeti patológia : magyar nyelvű egyetemi jegyzet a IV. éves általános orvostanhallgatók számára = Patologie chirurgicală : curs universitar în limba maghiară pentru studenţii din anul IV. de medicină generală / Şerban Bancu. - Marosvásárhely : U.M.F., 2003.

 220 p.; 28.8 cm.

 Bibliografie p. 219.

 11 lei.

 616-089(075.8)

 1. PATOLOGIE CHIRURGICALĂ.

 IV 6236 ; 61/B26

 

140 -  BORENSZTEIN, PASCAL. Corpul uman [Borensztein, Pascale] / Text Dr. Pascale Borensztein ; Ilustraţii Denis Horvat, Monique Gaudriault, Anne Wilsdorf ; Traducere din limba franceză Doina Pienescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 77 p. : il. color.

 Glosar p. 73-75.

 Indice p. 76-77.

 ISBN 973-8175-50-X : 15 lei.

 611.1/.8(031)   03:611.1/.8   082.1 Enciclopedia pentru copii

 1. ANATOMIE

 61/B69

 

141 -  CHIPURICI, NICOLAE. Mehedinţiul farmaceutic de-a lungul timpului : [Monografie istorică] / Nicolae Chipurici; Cuvânt înainte de farmacist primar Maria Moldovan. - Drobeta-Turnu Severin : TipoRadical, 2005

 223 p. : pl. color, tab. ; 22.7 cm.

 Note de subsol.

 Index p. 167-178.

 ISBN 973-7830-20-2 : 10 lei.

 615.15(498-35 Mehedinţi)   615.322(498-35 Mehedinţi)   

 615.83(498-35 Mehedinţi)   615(498-35 Mehedinţi)(091)

 1. FARMACIŞTI                                2. PLANTE MEDICINALE

 III 27458 ; 61/C42

 

142 -  CIURBA, ADRIANA. Curs de tehnologie farmaceutică [2003] / Şef lucr. dr. Adriana Ciurba, şef lucr. de. Emese Sipos. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2003 (Litografia UMF).

 vol.; 29 cm.

 vol. 1 : Soluţii medicamentoase. - 140 p. : fig. - Bibliografie p. 139-140. - 8 lei.

 615.014(075.8)

 1. FARMACOLOGIE

 IV 6229 ; 61/C55

 

143 -  COJOCARU, AUREL. Istoria medicinii : pentru uzul studenţilor / Prof. dr. Aurel Cojocaru. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 1998.

 vol.

                 Vol.3. Partea 2. - 2002. - p. 243-497. - Note de subsol. - 123000 lei.

                 Vol.3. Partea a 3-a. - 2003. - p. 499-734; [13] p. il. - Note de subsol. - Anexe p. 695-734. - 17.2 lei.

 61(091)

 1. ISTORIA MEDICINEI

 IV 5605 (2,3) ; 61/C62

 

144 -  Corpul / Ilustraţii de Alice Charbin ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-8175-88-7 : 10 lei.

 082.1 Minienciclopedii Larousse   611.1/.8(031)   030:611.1/.8   087.5   

 082.1 Miniienciclopedii Larousse

 1. ANATOMIE

 61/C72

 

145 -  CSISZÁR ANNA ADRIENN. Szemészet / Csiszár Anna Adrienn. - Marosvásárhely : Mentor, 2004 (Lyra nyomda).

 313 p., [12] p. il.; 20 cm.

 Bibliografie p. 313.

 ISBN 973-599-136-5 : 20 lei.

 617.7

 1. OFTALMOLOGIE.

 II 83781 ; 61/C92

 

146 -  Curs de histologie [2004] / Sub redacţia dr. Angela Borda; În colaborare cu şef lucr. dr. Camelia Gliga, Asist. univ. dr. Simona Marcu, Prep. univ. dr. Andrada Loghin... - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2004

 vol.

  vol. 2. - 270 p. : il. - Bibliografie p. 269. - 13.7 lei.

 611.018(075.8)

 1. HISTOLOGIE

 IV 6225 ; 61/C95

 

147 -  DRAŞOVEANU, CONSTANTIN. Patologie O.R.L. [Draşoveanu, Constantin] / Constantin Draşoveanu. - Târgu-Mureş : Editura "University Press", 2000.

 vol.; 24.5 cm.

 ISBN 973-98753-6-X.

  vol. 1. - 210 p. : il. - 10 lei.

  vol. 2. - p. 210-371. - Bibliografie p. 367. - 7.5 lei.

 616.21(075.8)

 1. PATOLOGIE MEDICALĂ.

 III 27428 (1-2); 61/D81

 

148 -  FARKAS EVELYN. Curs de sănătate publică şi management sanitar [2005] / Dr. şt. med. Farkas Evelyn. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

 194 p. : graf.; 29 cm.

 Bibliografie selectivă p. 193.

 8.7 lei.

 614(075.8)

 1. SĂNĂTATE PUBLICĂ

 IV 6247 ; 61/F22

 

149 -  FĂGĂRĂŞAN, AMALIA. Puericultură - pentru uzul studenţilor Colegiului Universitar : [Generalităţi; Creşterea şi dezvoltarea; Călirea copilului] / Dr. Făgărăşan Amalia. - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 64 p. : tab.; 29 cm.

 Bibliografie p. 62.

 4.4 lei.

 613.952/.953(075.8)

 1. PUERICULTURĂ                                          2. ÎNGRIJIREA COPILULUI.

 IV 6245 ; 61/F14

 

150 -  A fej és nyak anatómiája / Dr. Pávai Zoltán, Dr. Seres-Sturm Lajos, Dr. Brânzaniuc Klara... - Marosvásárhely [Târgu Mureş] : Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Intézet, 2003 (Litografia U.M.F.).

 vol.; 28.8 cm.

  vol. 1. - 240 p. : il; 29 cm. - 11.7 cm.

 611.91/.93(075)

 1. ANATOMIA CAPULUI ŞI GÂTULUI

 IV 6227 ; 61/F32

 

151 -  GRIGORE, GHEORGHE. Plante medicinale, ceaiuri şi recomandări fitoterapeutice / Gheorghe Grigore. - Bucureşti : All, 2005.

 303 p. : il.

 Bibliografie p. 293-295.

 Index alfabetic p. 297-302.

 ISBN 973-571-572-4 : 19.9 lei.

 615.8   615.322   633.88

II 83809 ; 61/G83

 

152 -  HABOR, ADRIANA. Fiziologia digestiei / Dr. Adriana Habor. - Târgu-Mureş : University Press, 2005.

 99 p. : fig.; 28.2 cm.

 Bibliografie p. 98.

 ISBN 973-7788-16-8 : 5.3 lei.

 547(075.8)

 1. MEDICINĂ CLINICĂ

IV 6243 ; 61/H11

 

153 -  ILIESCU, VASILE. Bazele filosofice ale medicinei : O epistemiologie de la şamanism la genetică / Vasile Iliescu, Ion Dinulescu ; Prefaţă de acad. prof. dr N. Cajal ; Cuvânt înainte de Andrei Pleşu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 394 p. - (Universitaria [Dacia] ; 80. Esculap).

 Bibliografie p. 377-387.

 ISBN 973-35-1690-2 : 22 lei.

 61(091)   082.1 Universitaria

III 27469 ; 61/I-44

154 -  Îndrumător de lucrări practice : histologie [2002]

 / Conf. Dr. Angala Borda, Prof. Dr. Gheorghe Roşca, Şef lucrări Dr. Camelia Gliga. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2002 (Litografia U.M.F.).

 vol.; 29 cm.

  vol. 1. - 84 p.: il., tab. - 40000 lei.

  vol. 2. - 2003. - 106 p. : il., tab. - 4.2 lei.

 611.018(075.8)   61(075.8)

 1. HISTOLOGIE

 IV 6152 (1-2) ; 61/I-50

 

155 -  JIMBOREAN, GABRIELA. Investigaţii morfologice în pneumologie : Endoscopia bronşică. Toracoscopia. Puncţia şi biopsia pleurală : Ghid practic / Gabriela Jimborean. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 80 p.; 24.3 cm.

 Bibliografie p. 76-80.

 ISBN 973-7794-22-2 : 10 lei.

 616.24-072

 1. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR.

 III 27403 ; 61/J59

 

156 -  JIMBOREAN, GABRIELA. Tuberculoza : microbacteriozele atipice : Elemente de diagnostic şi tratament / Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004.

 243 p. : il.; 24 cm.

 Bibliografie p. 210-222.

 ISBN 973-7794-16-8 : 20 lei.

 616.24-002.5

 1. TUBERCULOZĂ                           2. BOLILE APARATULUI RESPIRATOR.

 III 27408 ; 61/J59

 

157 -  MĂRGINEAN, OANA. Nutriţia şi alimentaţia sugarului şi copilului / Dr. Mărginean Oana. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2004.

 68 p. : tab..; 29 cm.

 Bibliografie p. 65.

 5 lei.

 613.22(075.8)

 1. ÎNGRIJIREA COPILULUI.

 IV 6244 ; 61/M37

 

158 -  MOLDOVAN, DUMITRU. Klinikai allergológia / Dr. Dumitru Moldovan. - Marosvásárhely : U.M.F., 2004

 122 p. : il.; 29 cm.

 Bibliografie p. 120-121.

 6.2 lei.

 616-058   616-056.4   616-022.8   615.218

 1. ALERGOLOGIE

 IV 6235 ; 61/M87

 

159 -  Odontologie şi parodontologie : Îndreptar de lucrări practice / Sub redacţia Prof. dr. Alexandru Monea. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2004

 106 p. : il.; 29 cm.

 Bibliografie p. 102.

 5.5 lei.

 616.314(075.8)

 1. STOMATOLOGIE                                         2. ODONTOLOGIE

 IV 6231 ; 61/O-24

 

160 -  OLÁH ANNA. Apa és fiú küzdelme a kórokkal : Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna; Bolyai János betegségei kordokumentumok és a modern orvostudomány tükrében / Vofkori József / Oláh Anna, Vofkori József. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 273 p. : tab.; 20 cm.

 Note de subsol.

 Anexe p. 260-269.

 ISBN 973-599-194-2 : 18 lei 20 lei.

 615.8(498.4)

 1. TRATAMENTE(medicină naturistă)

 II 83820 ; 61/O-39

 

161 -  OŞAN, VIRGIL GHEORGHE. Urologie / Oşan Virgil Gheorghe. - Târgu-Mureş : University Press, 2003

 257 p. : il., tab.; 29 cm.

 Bibliografie p. 255-256.

 ISBN 973-86119-5-4 : 12.6 lei.

 616.6(075.8)

IV 6248 ; 61/O-83

 

162 -  PĂCURAR, MARIANA. Caiet de lucrări practice de ortodonţie / Conf. dr. Mariana Păcurar, Asist. univ. dr. Cristina Bică, Asist. univ. dr. Martha Krisztina, Asist. univ. dr. Claudia Ursu... - Târgu-Mureş : U.M.F., 2003 (Litografia UMF).

 70 p. : il., fig.; 29 cm.

 Bibliografie p. 67.

 5 lei.

 616.314-089.23(076)

 1. STOMATOLOGIE.

 IV 6230 ; 61/C12

 

163 -  PINSON, CLAIRE. Vreau să slăbesc...şi să nu mă mai îngraş! / Claire Pinson; Traducere de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Teora, 2005.

 206 p. : il., tab.; 23.5 cm.

 Anexe p. 197-206.

 ISBN 973-20-0960-8 : 18.8 lei.

 613.2/.3:641.561

 1. TERAPIE NATURISTĂ

 III 27481 ; 61/P66

 

164 -  PODEANU, MARIA DANIELA. Radiologie stomatologică / Asis. univ. dr. Maria Daniela Podeanu. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2003

 193 p. : fig., il.; 29 cm.

 Bibliografie p. 189-192.

 10.7 lei.

 616.314-073.75(075.8)

IV 6240 ; 61/P73

 

165 -  POPŞOR, SORIN. Elemente de gnatologie : Curs pentru studenţii Facultăţii de medicină dentară şi ai Colegiului de Tehnică dentară / Sorin Popşor; Colaboratori : Asis. univ. dr. Carmen Biriş, asis. univ. dr. Lia Coman, asis. univ. dr. Constantin Draşoveanu... - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2003 (Litografia UMF).

 92 p. : fig., il.; 29 cm.

 Bibliografie p. 89.

 5.2 lei.

 616.314(075.8)

 1. STOMATOLOGIE

 IV 6239 ; 61/P84

 

166 -  Prepararea protetică a dinţilor în simulator (fantom) : Caiet de lucrări practice pentru studenţii anului III

 / Conf. dr. S. Popşor, şef lucr. dr. M. Suciu, asist. univ. Lia Coman... - Târgu-Mureş : U.M.F., 2003.

 94 p. : il.; 29 cm.

 4.8 lei.

 616.314-77(075.8)

 1. STOMATOLOGIE(laborator)

 IV 6246 ; 61/P91

 

167 -  RĂDULESCU, CARMEN. Curs de obstetrică [2003] / Dr. Carmen Rădulescu. - Târgu-Mureş : U.M.F., 2003.

 vol.; 29 cm.

  vol. 1. - 152 p. - 7.1 lei.

  vol. 2. - II, p. 151-298. - 7.1 lei.

 618(075.8)

 1. GINECOLOGIE                               2. OBSTETRICĂ.

 IV 6241 (1-2) ; 61/R18

 

168 -  Reduceţi expunerea la zgomot! : Lucrările Simpozionului "Săptămâna europeană pentru securitate şi sănătate în muncă" : Sovata, 16-18 octombrie 2005 / Coordinatori : Prof. Dr. Ing. Dumitru Şoaită, Ec. Carmen Vamanu. - Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 554 p. : fig., tab.; 20.6 cm.

 ISBN 973-7794-38-9 : 30 lei.

 613.6:504.056(063)   616-057:504.056(063)

 1. POLUARE                                       2. IGIENA MEDIULUI

 3. IGIENA MUNCII                           4. BOLI PROFESIONALE.

 II 83817 ; 61/R37

 

169 -  SERES-STURM LAJOS. Neuroanatomie [curs] [2004] / Prof. dr. Seres-Sturm Ludovic; Colaboratori dr. Klara Brânzaniuc, dr. Zoltán Pávai. - [Ediţie revizuită]. - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 192 p. : il., tab.; 29 cm.

 9.4 lei.

 611.8(075.8)

IV 6237 ; 61/S48

 

170 -  SERES-STURM, LUDOVIC. Embriologie specială : organogeneză / Dr. Ludovic Seres-Sturm, Dr. Edit H. Gogolák. - Ediţia a 2-a. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2003 (Litografia UMF).

 152 p. : il.; 29 cm.

 7.2 lei.

 611.013(075.8)

 1. ANATOMIE                                   2. EMBRIOLOGIE

 IV 6233 ; 61/S48

 

171 -  SERES-STURM MAGDA. Az ember anatómiája és élettana : Gyógyszerészhallgatok részére / Dr. Seres-Sturm Magda, Dr. Pávai Zoltán. - Marosvásárhely [Târgu Mureş] : Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetem, 2002

 vol.; 29 cm.

  vol.2. - 2003. - 136 p. : il., tab. - 7 lei.

 611(075.8)

 1. ANATOMIA OMULUI

 IV 6168 (1-2) ; 61/S48

 

172 -  SIPOS EMESE. Gyógyszertechnológia : egyetemi hallgatók számára / Dr. Sipos Emese. - Marosvásárhely : U.M.F., 2003.

 vol.; 29 cm.

  vol. 1. - 168 p. : fig. - Bibliografie p. 165-166. - 8.3 lei.

 615.4(075.8)

 1. TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ                             2. FARMACOLOGIE.

 IV 6249 ; 61/S60

 

173 -  Szövettan / Papilian V.V.,Roşca GH.V., Roşca Stela.... - 2. kiadás. - Marosvásárhely [Târgu Mureş] : Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2002 (Litografia U.M.F.).

 vol.; 29 cm.

  vol.2. - 2003. - 197 p. : il. - Bibliografie p. 195-196. - 11 lei.

  vol.3. - 2004. - 204 p. : il. - Bibliografie p. 201-202. - 11.3 lei.

 611.018(075.8)

 1. HISTOLOGIE

 IV 6163 (1,3) ; 61/S99

 

174 -  VARGA ERZSÉBET. Farmakognózia [2003] / Dr. Varga Erzsébet, dr. Sigrid Eşianu . - Marosvásárhely : Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2003 (Litografia UMF).

 vol.; 29 cm.

  vol. 2. - 112 p. : fig. - Bibliografie p. 111. - 6.1 lei.

 615.01(075.8)

 1. FARMACOLOGIE

 IV 6228 ; 61/V27

621  Construcţia de maşini

 

175 -  BIRÓ, DOMINIC. Straturi subţiri nanostructurate / Dominic Biró. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004.

 354 p. : il., fig.; 25 cm.

 Note de subsol.

 Index bibliografic general p. 330-348.

 ISBN 973-7794-09-5 : 30 lei.

 621.793   621.357   66.087

 1. TEHNOLOGIA MATERIALELOR                             2. ELECTROCHIMIE.

 III 27409 ; 621/B54

 

176 -  DULĂU, MIRCEA. Controlul procesării cu fascicul de electroni : Modelare. Simulare. Aplicaţii / Mircea Dulău. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 134 p.; 24.5 cm.

 Bibliografie p. 128-134.

 ISBN 973-7794-24-9 : 15 lei.

 621.9.048   519.8   004.94

 1. CERCETĂRI OPERAŢIONALE

 2. PRELUCRAREA METALELOR                  3. MAŞINI UNELTE.

 III 27437 ; 621/D88

 

177 -  DULĂU, MIRCEA. Electrotehnologii : Curs. Partea I / Mircea Dulău, Stelian Oltean. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 101 p. : il., tab.; 24 cm.

 Bibliografie p. 100-101.

 6.65 lei.

 621.9.048(075)

 1. PRELUCRARE PRIN AŞCHIERE 2. TEHNOLOGII NECONVENŢIONALE 3. PRELUCRAREA METALELOR 4. MAŞINI UNELTE.

 III 27425 ; 621.9/D88

 

178 -  STRNAD, GABRIELA. Tehnologia materialelor : Îndrumar de laborator / Şef lucr. ing. Gabriela Strnad. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 96 p. : fig., tab.; 24.7 cm.

 Bibliografie p. 95.

 6 lei.

 621.7(076.5)   620.18(076.5)

 1. PRELUCRARE MECANICĂ                     2. PRELUCRAREA METALELOR

3. DISPOZITIVE ELECTRONICE             4. MAŞINI UNELTE.

 III 27426 ; 621.7/S90

628 Tehnică sanitară

 

179 -  DAN, FLORIAN. Combustibil, poluare, mediu / ing. Florian Dan, ing. Carmen-Eva Dan. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002 (Cartprint).

 192 p. : fig., tab.; 1 CD - (Universitaria [Dacia] ; 34. Ştiinţă şi mediu).

 Bibliografie p. 183-190.

 ISBN 973-35-1506-X : 45 lei.

 502.064   62-784.2   628.512   082.1 Universitaria

 1. MEDIU ÎNCONJURĂTOR                           2. POLUARE

 3. AUTOMOBILE (emanaţii de gaze).

 III 27470 ; 628/D14

63 Agricultură. Silvicultură

 

180 -  BUZENCHE, CRISTIAN. Acvaristică / Cristian Buzenche. - s.l. : Steaua Nordului, s.a. (Drago Print Group).

 256 p. : il. parţial color, tab.

 ISBN 973-8459-07-9 : 11 lei.

 639.34   597.2/.5

 1. ACVARISTICĂ                             2. PEŞTI                  3. PLANTE ACVATICE

 II 83919 ; 639.2/.6/B98

 

181 -  CSÁVOSSY GYÖRGY. A bor dicsérete : Válogatás a 80 éves szerző munkáiból / Csávossy György. - 2., javított, bővített kiadás. - Marosvásárhely : Mentor, 2005

 269 p.; 20 cm.

 ISBN 973-599-164-0 : 15 lei 20 lei.

 663.2(498)   634.85(498)   821.511.141(498.4)-82

 1. VITICULTURĂ                                              2. VITICULTORI

 3. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie).

 II 83819 ; 634.8/C92

 

 

182 -  KÁSZONI ZOLTÁN. Vad és vadászat Erdélyben / Kászoni Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 259 p. : il.; 23 cm.

 Bibliografie p. 252-253.

 ISBN 973-599-116-0 : 20 lei.

 639.1(498.4)   591.5(498.4)

 1. VÂNĂTOARE                               2. VÂNĂTORI

 3. ANIMALE SĂLBATICE.

 III 27418 ; 6391.1/K23

 

183 -  KOVÁCS LORÁNT. Földállomány feljavítása : melioráció / Drd. Kovács Loránt. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2005

 259 p. : tab., h.; 29 cm.

 Bibliografie p. 259.

 ISBN 973-656-863-6 : 20 lei.

 631.4   631.432   532.1

 1. PEDOLOGIE(soluri sărace)                          2. PROTECŢIA SOLULUI

 3. HIDROTEHNICĂ AGRICOLĂ.

 IV 6273 ; 631.4/K78

 

184 -  La fermă  / Ilustraţii de Aurélie Guillerey ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-7932-33-1 : 10 lei.

 636(031)   030:636   087.5   082.1 Minienciclopedii Larousse

 1. ANIMALE DOMESTICE                             2. CREŞTEREA ANIMALELOR

 3. CARTE PENTRU COPII

 636/L14

 

185 -  ZÁGONI ELEMÉR. A fekete ribiszke / Dr. Zágoni Elemér. - Csíkszereda : Alutus, 2005.

 120 p. : il., fig., tab.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 113-118.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-7875-04-4 : 10 lei.

 634.723:615.322

 1. CULTIVAREA PLANTELOR            2. PLANTE MEDICINALE(utilizare)

 II 83821 D ; 634.1/.7/Z15

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

186 -  NIŢESCU, SANDA. Steak de ton roşu sau fasole bătută? : Ghid insolit cu 33 de restaurante bucureştene / Sanda Niţescu. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 167 p. - (Humanitas practic).

 Note p. 163.

 Note biografice [1] p.

 ISBN 973-50-0704-5 : 20.18 lei.

 640.432(498-25 Bucureşti)(036)   082.1 Humanitas practic

 1. ARTĂ CULINARĂ               2. RESTAURANTE(servicii)              3. TURISM

 II 83869 ; 64/N80

 

187 -  OLEXIUC COLEA, NICOLAE. Reţetele lui Colea : Aperitive / Nicolae Olexiuc Colea. - Bucureşti : Teora, 2004.

 59 p.

 Index p. 57-59.

 ISBN 973-20-0907-1 : 7.5 lei.

 641.55(083.12)

 1.PREPARAREA ALIMENTELOR                                2. REŢETE CULINARE

 64/O-42

 

188 -  OLEXIUC COLEA, NICOLAE. Reţetele lui Colea : Dulciuri şi prăjituri / Nicolae Olexiuc Colea. - Bucureşti : Teora, 2005.

 203 p.

 Index p. 197-203.

 ISBN 973-20-1006-1 : 12 lei.

 641.55(083.12)

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR                               2. REŢETE CULINARE

 64/O-42

 

189 -  OLEXIUC COLEA, NICOLAE. Reţetele lui Colea : Preparate din carne / Nicolae Olexiuc Colea. - Bucureşti : Teora, 2005.

 245 p.

 Index p. 237-245.

 ISBN 973-20-1007-X : 12 lei.

 641.55(083.12)

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR                               2. REŢETE CULINARE.

 64/O-42

 

190 -  OLEXIUC COLEA, NICOLAE. Reţetele lui Colea : Preparate din carne de pasăre / Nicolae Olexiuc Colea. - Bucureşti : Teora, 2005.

 92 p.

 Index p. 89-92.

 ISBN 973-20-0904-7 : 7.5 lei.

 641.55(083.12)

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR                               2. REŢETE CULINARE

 64/O-42

 

191 -  OLEXIUC COLEA, NICOLAE. Reţetele lui Colea : Preparate din peşte / Nicolae Olexiuc CVolea. - Bucureşti : Teora, 2005.

 59 p.

 Index p. 57-59.

 ISBN 973-20-0901-2 : 7.5 lei.

 641.55(083.12)

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR                               2. REŢETE CULINARE

 64/O-42

 

192 -  OLEXIUC COLEA, NICOLAE. Reţetele lui Colea : Salate şi sosuri / Nicolae Olexiuc Colea. - Bucureşti : Teora, 2005.

 59 p.

 Index p. 57-59.

 ISBN 973-20-1005-3 : 7.9 lei.

 641.55(083.12)

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR                               2. REŢETE CULINARE

 64/O-42

 

193 -  OLEXIUC COLEA, NICOLAE. Reţetele lui Colea : Supe, ciorbe şi borşuri / Nicolae Olexiuc Colea. - Bucureşti : Teora, 2004.

 100 p.

 Index p. 97-100.

 ISBN 973-20-0902-0 : 7.5 lei.

 641.55(083.12)

 1. PREPARAREA ALIMENTELOR                               2. CARTE DE BUCATE

 64/O-42

66/68  Industrii

 

194 -  ÁGOSTON KATALIN. Senzori în automatizări industriale / Ágoston Katalin. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2004.

 192 p. : fig.; 24 cm.

 Bibliografie p. 191-192.

 ISBN 973-7794-20-6 : 20 lei.

 681.586(075.8)   621.389(075.8)

 1. REGLARE AUTOMATĂ                             2. AUTOMATICĂ

 3. DISPOZITIVE ELECTRONICE.

 III 27400 ; 681.5/A27

 

195 -  ÁGOSTON KATALIN. Senzori şi traductori : Îndrumar de laborator / Ágoston Katalin. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 50 p. : fig., tab.; 24 cm.

 Bibliografie p. 50.

 10 lei.

 681.586(076)   681.389(076)

 1. REGLARE AUTOMATĂ                             2. AUTOMATICĂ

 3. DISPOZITIVE ELECTRONICE.

 III 27401 ; 681.5/A27

 

196 -  DULĂU, MIRCEA. Automatica proceselor continue : Procese termice şi chimice / Mircea Dulău. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii Petru Maior, 2004.

 178 p. : tab., fig.; 24.3 cm.

 Bibliografie p. 176-178.

 ISBN 973-7794-11-7 : 25 lei.

 681.52/.54(075.8)   621-52(075.8)

 1. AUTOMATIZARE                       2. TEHNICA REGLĂRII AUTOMATE

 3. INGINERIE CHIMICĂ

 III 27397 ; 681.5/D88

 

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

 

7.01/.08  Teoria şi filosofia artei

 

197 -  JANCSÓ ÁRPÁD. Temesvár régi ábrazolásai : 16-18. század / Jancsó Árpád, Balla Loránd. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Masterdruck).

 288 p. : il. parţial color, h.; 29.5 cm.

 ISBN 973-599-127-6 : 50 lei.

 912(498 Timişoara)"15/17"   7.044(498 Timişoara)

 1. TIMIŞOARA                  2. REPREZENTĂRI ARTISTICE(subiecte)

 IV 6270 ; 7.03/04/J25

 

198 -  MÉREDIEU, FLORENCE DE. Arta şi noile tehnolgii : Arta video şi arta digitală / Florence de Mčredieu ; Traducere din limba franceză de Anca Calangiu. - Bucureşti : RAO, 2004.

 240 p. : il în parte color - (Colecţia de artă).

 Glodar p. 232-233.

 Indice p. 234-239.

 ISBN 973-717-001-6 : 49.99 lei.

 7.038.53   004.038.53   082.1 Colecţia de artă

 1. ARTĂ ABSTRACTĂ                                   2. ARTĂ APLICATĂ

 3. GRAFICĂ PE CALCULATOR.

 III 27449 ; 7.03/.04/M59

 

 

 

 

 

72  Arhitectură

 

199 -  GODEA, IOAN. Muzeul satului : 1936-2003 / Ioan Godea. - Bucureşti : Coresi, 2004.

 463 p. : il., fig., sch., graf.

 Bibliografie p. 436-445.

 ISBN 973-570-260-6 : 16.70 lei.

 728.6(498)   726(498)   069(498) Muzeul satului "1936/2003"   72.031.4(498)

III 27485 ; 72/G64

 

200 -  PÉTERFY LÁSZLÓ. Marosszék régi sírkövei / Péterfy László. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 192 p. : il. parţial color; 23.5 cm.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 181-183.

 Index p. 184-191.

 ISBN 973-599-129-2 : 20 lei.

 726.825(498-35 Mureş)   718(498-35 Mureş)

 1. CIMITIRE 2. JUDEŢE(România)

 III 27433 ; 72/P55

73/76  Arte plastice

 

201 -  Arany-alapra arannyal : Szövegek Haller József versillusztrációihoz . - Marosvásárhely : Mentor, 2004

 40 p. ; [23] foi detaşabile; 43 cm.

 ISBN 973-599-124-1 : 50 lei.

 741.9   821-82=511.141   821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)     2. DESEN ARTISTIC.

 V 1890 ; 741/743/A70

 

202 -  BANNER ZOLTÁN. Tóth László / Banner Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Masterdruck).

 32 p. : il; [42] p. il. parţial color; 22 cm - (Mentor Művészeti Monográfiák ; 10).

 Date biografice p. 24-25.

 Bibliogr. p. 26-27.

 Rezum. în lb. rom., eng.

 ISBN 973-599-191-8 : 25 lei.

 75(498.4) Tóth László(084)   929 Tóth László   

 082.1 Mentor művészeti monográfiák

 1. PICTORI(România)

 III 27411 ; 75/T78B

 

203 -  NÉMETH JÚLIA. Lövith Egon / Németh Júlia. - Marosvásárhely : Mentor, 2004 (Masterdruck).

 37 p.; [48] p. il.; 22 cm - (Mentor Művészeti Monográfiák ; 9).

 Date biografice p. 25.

 Bibliogr. p. 29-31.

 Rezum. în lb. rom., eng. p. 32-35.

 ISBN 973-599-135-7 : 25 lei.

 730(498.4) Lövith Egon(084)   929 Lövith Egon   

 082.1 Mentor művészeti monográfiák

 1. SCULPTORI(România)

 III 27410 ; 730/L81N

77  Artă şi tehnică foto

 

204 -  Emberközelben : Haragos Zoltán : EFIAP - fotóművész

 / Román fordítás Câlţea Corneliu, Magyar frodítás Nagy Miklós Kund, Angol fordítás Schmidsfelden Odette, Tesfay Sába. - Marosvásárhely : Impress, 2004 (Masterdruck).

 120 p. : il.; 22 cm.

 Text in lb. hun., rum., eng.

 Date biografice p. 115-117.

 ISBN 973-9351-58-1 : 25 lei.

 77.04(084)   929 Haragos Zoltán

 1. FOTOGRAFII ARTISTICE                          2. ARTIŞTI FOTOGRAFI

 III 27405 ; 77/E46

78 Muzică

 

205 -  100 de personalităţi ale secolului XX : Compozitori

 / Björn Cecatka, Attila Czock, Beatrix Gehlhoff... ; Traducere Dragoş Dinulescu. - Bucureşti : All Educational, 2003.

 208 p. : il.

 Index p. 206-208.

ISBN 973-684-514-1 : 11.83 lei.

 78.071.1(038)   78(100):929   929:78(100)

 1. BIOGRAFII(compozitori)                     2. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI

 II 83930 ; 78.071/O-87

 

206 -  CSÍKY BOLDIZSÁR. Divertimento (1989) per ottetto di fiati e contrabbasso = for Winds-octet and Double-bass = für Bläser-oktett und Kontrabass : [partitură] / Boldizsár Csíky. - Rosenheim : S.K.K.-Clarinet Edition, 2005.

 43 p. : note muz.; 29.3 cm. - (Musa Transsylvaniae).

 ISBN ISMN 700128-26-5 : 10 lei.

 78.089.6   082.1 Musa Transsylvaniae

 1. FORME DE LUCRĂRI MUZICALE PUBLICATE(partituri)

 IV 6274 ; 78.089/C92

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

207 -  POPESCU, MARIAN. Scenele Teatrului Românesc 1945-2004 : De la cenzură la libertate : Studii de istorie, critică şi teorie teatrală / Marian Popescu. - Bucureşti : Unitext, 2004.

 346 p.

 Bio-bibliografie [1] p.

 Note la sf. capitolelor.

 Index p. 333-343.

 ISBN 973-8129-22-2 : 17.30 lei.

 792(498)"1945/2004"   792.01(498)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)       2. ISTORIA TEATRULUI(România)

 II 83890 ; 792/P81

 

208 -  SZÉKELY DÉNES. Táncol a székely / Írta és összeállította Székely Dénes. - Marosvásárhely : Lyra, 2005.

 225 p.; [30] p. il.; 23 cm.

 Index p. 217-222.

 ISBN 973-8337-34-8 : 25 lei.

 394.3(=511.141)(498.4 Târgu Mureş)   793.31(=511.141)(498.4 Târgu Mureş)

 1. DANS                                              2. OBICEIURI POPULARE(maghiari)

 III 27440 ; 793/794/S99

 

209 -  ZAMFIRESCU, ION. Istoria universală a teatrului / Ion Zamfirescu. - Ediţia a 2-a / îngrijită de Rodica şi Alexandru Firescu. - Craiova : Aius, 2001.

 4 vol.

 ISBN 973-9490-59-X.

  Vol. 1 : Antichitatea. - 345 p.: il. - Bibliografie p. 395-407. - Index p. 419-427. - Rezumat în lb. franceză şi engleză p. 428-434. - ISBN 973-9490-78-6 : 15 lei.

  Vol. 2 : Evul Mediu. Renaşterea. - 2002. - 447 p.: il. - Bibliografie p. 435-440. - ISBN 973-9490-78-6 : 20 lei.

  Vol. 3 : Renaşterea (II), Reforma, Barocul, Clasicismul. - 2003. - 661 p. : il., [20] p. : il. - Bibliografie p. 651-661. - Note de subsol. - ISBN 973-9490-95-6 : 25 lei.

  Vol. 4 : Teatrul european în secolul Luminilor, Teatrul romantic european, Teatrul realist, Teatrul contemporan, Teatrul românesc. - 2004. - 416 p. - Note de subsol. - Addenda p. 404-409. - ISBN 973-700-015-3 : 15 lei.

 82-2=135.1   792(100)"-/20"   792.01

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(teatru)                  2. ESTETICĂ TEATRALĂ.

 III 27468(1-4) ; 792/Z25

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811  Limbi individuale

 

210 -  ENACHE, EUGENIA. Précis de phonétique française [2005] / Lector Eugenia Enache. - Ediţia a 2-a. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii Petru Maior, 2005.

 54 p.; 21 cm.

 Bibliografie p. 53.

 2.5 lei.

 811.133.1'342(075.8)

 1. LIMBA FRANCEZĂ(curs)

 II 83800 ; 811/E52

 

211 -  NAGYOSI ANNA. Mesél a tavasz : anyanyelvi nevelés - feladatlapok 5-7 évesek számára / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2005.

 44 p : il.; 29 cm.

 ISBN 973-87189-3-7 : 10 lei.

 372.461(0.053.2)   811.511.141(0.053.2)

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ           2. LIMBA MAGHIARĂ(învăţare corectă).

 IV 6259 ; 811/N17

 

212 -  NAGYOSI ANNA. Mesél a tél : anyanyelvi nevelés - feladatlapok 5-7 évesek számára / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2005.

 44 p : il.; 29.5 cm.

 ISBN 973-87188-4-8 : 10 lei.

 372.461(0.053.2)   811.511.141(0.053.2)

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ  2. LIMBA MAGHIARĂ(învăţare corectă).

 IV 6258 ; 811/N17

 

213 -  NAGYOSI ANNA. Mesél az ősz : anyanyelvi nevelés - feladatlapok 5-7 évesek számára / Nagyosi Anna. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, s.a.

 60 p. detaşăbile; 29.8 cm.

 ISBN 973-87115-3-3 : 10 lei.

 372.461(0.053.2)   811.511.141(0.053.2)

 1. EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ            2. LIMBA MAGHIARĂ(învăţare corectă)

 IV 6260 ; 811/N17

811.135.1  Limba română

 

214 -  CREŢA, ZORELA. Mic dicţionar de omonime, paronime, sinonime, antonime [Ed. All Educational, 2004] / Zorela Creţa. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : All Educational, 2004.

 190 p. - (Dicţionar şcolar).

 Bibliografie p. 187-190.

 ISBN 973-684-492-7 : 11.83 lei.

 811.135.1'373.42(038)   082.1 Dicţionar şcolar

 1. LIMBA ROMÂNĂ(lexicologie)

 I 18395 ; 811.135.1/C85

82  Literatură

 

215 -  Fabule alese [Ed. C.N.I Coresi, 2005]  / Ediţie îngrijită, prefaţă, prezentări bibliografice şi selecţie referinţe critice de Ion Nistor. - Bucureşti : C.N.I. Coresi, 2005.

 175 p. - (Scriitori clasici).

 ISBN 973-570-285-1 : 6.88 lei.

 821.135.1-191   82-191=135.1(082)   82-82   082.1 Scriitori clasici

 1. ANTOLOGIE LITERARĂ

 2. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie)

 82-82/F11

82.09  Critică literară

 

216 -  BALOTĂ, NICOLAE. Literatura franceză de la Villon la zilele noastre / Nicolae Balotă. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001 (Cartprint).

 432 p. - (Discobolul ; 35).

 ISBN 973-35-1272-9 : 15 lei.

 82.09   821.133.1.09   082.1 Discobolul

II 83899 ; 82.09/B23

 

217 -  BURT, DANIEL. 100 cei mai mari scriitori ai lumii / Daniel Burt ; Traducere Anca Irina Ionescu. - Bucureşti : Lider : Star, 2005 (Tiparg).

 388 p. : il. - (Cultură generală [Lider] ; 37).

 Index p. 368-347.

 ISBN 973-629-062-X : 24.90 lei.

 082.1 Cultură generală   82.09=135.1

III 27599 ; 82.09/B95

 

218 -  IANOŞI, ION. Dostoievski şi Tolstoi : Poveste cu doi necunoscuţi / Ion Ianoşi. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2004.

 154 p.

 ISBN 973-86721-6-3 : 15.30 lei.

 821.161.1.09 Dostoievski, Feodor Mihailovoci   

 821.161.1.09 Tolstoi, Lev Nicolaevici   082.1 Biblioteca Ideea Europeană

 1. CRITICĂ LITERARĂ(Dostoievski, Feodor Mihailovici)

 2. CRITICĂ LITERARĂ(Tolstoi, Lev Nicolaevici)

 II 83882 ; 82.09/I-27

 

219 -  IANOŞI, ION. Tolstoi : Romanul unei drame [Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană / Ion Ianoşi. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005.

 544 p.

 ISBN 973-86971-5-8 : 30 lei.

 821.161.1.09 Tolstoi, Lev Nicolaevici   082.1 Biblioteca Ideea Europeană

 1. CRITICĂ LITERARĂ(Tolstoi, Lev Nicolaevici)

 II 83883 ; 82.09/T70-I

 

220 -  MAURON, CHARLES. De la metaforele obsedante la mitul personal / Charles Mauron ; Traducere din limba franceză de Ioana Bot ; Aparat critic, bibliografie şi note pentru ediţia românească de Ioana Bot şi Raluca Lupu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001 (Cartprint).

 384 p. - (Mundus Imaginalis ; 1).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 349-362.

 ISBN 973-35-1152-8 : 13.50 lei.

 133   291.33   082.1 Mundus Imaginalis

 1. CRITICĂ LITERARĂ       2. PSIHANALIZĂ APLICATĂ(literatură)

 II 83896 ; 82.09/M49

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

221 -  CONRAD, JOSEPH. Agentul secret : O istorie simplă / Joseph Conrad; Traducere de Gabriel Gafiţa. - Bucureşti : Leda, 2005 (Tiparg).

 384 p. - (Galeria misterelor).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-43-2 : 16.42 lei 179000 lei.

 082.1 Galeria misterelor   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist).

 I 18284 ; 821.111/C65

 

222 -  LONDON, JACK. Colţ Alb [Ed. Corint] / Jack London ; Traducere de Lucian Popa. - Bucureşti : Corint, s.a.

 192 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 51. Literatură universală).

 Titl. orig. : White Fang.

 ISBN 973-653-288-7 : 4.86 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(proză)

 821.111/L77

 

223 -  ONDAATJE, MICHAEL. Pacientul englez / Michael Ondaatje; traducere şi note de Monica Wolfe-Murray. - Ediţia a 2-a. - Bucureşti : Univers, 2005.

 248 p. - (Romanul secolului XXI).

 Titl. orig. : The English Patient.

 ISBN 973-87315-2-6 : 19 lei.

 082.1 Romanul secolului XXI   821.111(71)-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Canada)(roman).

 II 83862 ; 821.111/O-54

224 -  POE, EDGAR ALLAN. Aventurile lui Arthur Gordon Pym / Edgar Allan Poe ; Traducere şi note de Cristina Jinga. - Bucureşti : Corint, 2004 (Multiprint).

 211 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 96. Literatură universală).

 Titl. orig. : The narrative of Arthur Gordon Pym of Nantuket.

 Note de subsol.

 ISBN 973-653-503-7 : 6.61 lei.

 821.111(73)-93-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic).

 821.111/P74

 

225 -  PYLE, HOWARD. Aventurile lui Robin Hood : Text prescurtat şi adaptat / Howard Pyle ; Traducere de Dana Tabac. - Bucureşti : Corint, 2005 (S.C. Tiparg S.A.).

 160 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 4. Literatură universală).

ISBN 973-653-199-6 : 7.25 lei.

 821.111-93-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri)

 821.111/P99

226 -  SCOTT, WALTER. Ivanhoe [Ed. Corint, 2004] / Walter Scott ; Traducere şi note de Loredana Novak şi Lucian Popa. - Bucureşti : Corint, 2004 (Print Multicolor).

 478 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 93. Literatură universală).

 Titl. orig. : Ivanhoe.

 Note de subsol.

 ISBN 973-653-610-6 : 8.17 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman istoric).

 821.111/S38

 

227 -  SCOTT, WALTER. Woodstock sau Regalistul : O poveste din anul 1651 / Sir Walter Scott ; Traducere, prefaţă şi note de Sergiu Pavel Dan. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004

 464 p. - (Biblioteca Dacia ; 41. Roman).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1859-X : 16.17 lei.

 082.1 Biblioteca Dacia   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 II 83906 ; 821.111/S38

 

228 -  SHAKESPEARE, WILLIAM. William Shakespeare 77 szonettje / William Shakespeare; Jánosházy György fordításában. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra).

 84 p.; 17.5 cm.

 ISBN 973-599-173-X : 13 lei 15 lei.

 821.111-1=511.141

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii).

 I 18379 ; 821.111/S52

 

229 -  TWAIN, MARK. Un yankeu la curtea regelui Arthur [Twain, Mark; Ed. Corint] / Mark Twain ; traducere de Liana Maria Laibăr. - Bucureşti : Corint, 2004.

 304 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 87. Literatură universală).

 ISBN 973-653-611-4 : 7.25 lei 79000 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 81885 ; 821.111/T97

230 -  WASS ALBERT. Eliza és a ház, amit Jacob épített, lábnyomok az Ohio partján : Történelmi regény / Wass Albert; Angolból fordította Gálfalvi Ágnes. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 2 vol.; 20 cm. - (Wass Albert életmű-sorozat).

 ISBN 973-599-175-6 : 18 lei (v. 1-2).

  vol. 1. - 192 p. - 10 lei.

  vol. 2. - 240 p. : il. - 15 lei.

 821.111(73)-31=511.141   082.1 Wass Albert életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

 II 83785 (1-2) ; 821.111/W30

 

231 -  WASS ALBERT. A szikla alatti férfi / Wass Albert; Az angol nyelvű írásokat Gálfalvi Ágnes, a német nyelvűeket Horváth Ádám fordította. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 247 p.; 20 cm - (Wass Albert életmű-sorozat).

 ISBN 973-599-185-3 : 12 lei 20 lei.

 821.111(73)-32=511.141   082.1 Wass Albert életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri).

 II 83816 ; 821.111/W30

821.112.2  Literatură germană

 

232 -  GRIMM, JACOB. Poveşti [Grimm], [Cartex 2000] / Fraţii Grimm; Traducere Liana Ciuche. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005 (Imprimeria de Vest).

 160 p.

 ISBN 973-7769-41-4 : 5.20 lei.

 821.112.2-93-34

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti).

 821.112.2/G86

 

233 -  MANN, THOMAS. Lotte la Weimar / Thomas Mann : traducere din limba germană Alexandru Philippide. - Bucureşti : RAO, 2005 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 416 p. - (Biblioteca Thoman Mann).

 Titl. orig. : Lotte in Weimar.

 ISBN 973-576-806-2 : 24.90 lei.

 082.1 Biblioteca Thoman Mann   821.112.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman).

 II 83845 ; 821.112.2/M25

 

234 -  MAY, KARL. Winnetou [May, Karl] / Karl May ; Traducere şi note de Roland Schenn. - Bucureşti : Corint, 2005.

 3 vol. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 78, 79, 80. Literatură universală).

 ISBN 973-653-563-0 : 18.26 lei (vol. 1-3).

  vol.1. - 414 p. : il. - Note de subsol. - ISBN 973-653-490-1.

  vol.2. - 392 p. : il. - Note de subsol. - ISBN 973-653-559-2.

  vol.3. - 398 p. : il. - Note de subsol. - ISBN 973-653-564-9.

 821.112.2-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman de aventură).

 821.112.2/M51

 

235 -  WICKERT, ERWIN. Ochii fericiţi : Un ambasador german la Bucureşti în timpul lui Ceauşescu / Erwin Wickert ; Ediţie îngrijită, prefaţă şi traducere Alexander Ronay ; Postfaţă Romul Munteanu. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2004.

 265 p. : il. - (Biografii-Memorii-Documente).

 Index p. 261-262.

 ISBN 973-8327-56-3 : 24 lei.

 821.112.2-94=135.1   323/327(498)"1971/1976"(0:82-94)   

 082.1 Biografii-Memorii-Documente

 1. COMUNISM                                  2. LITERATURĂ GERMANĂ(memorii)

 II 83847 ; 821.112.2/W67

821.131.1  Literatură italiană

 

236 -  DE AMICIS, EDMONDO. Cuore [Ed. Corint Junior, 2004] / Edmondo De Amicis ; Traducere de Geta Popescu. - Bucureşti : Corint Junior, 2004 (Universul).

 348 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint Junior] ; Literatură universală).

 Titl. orig. : Cuore.

 ISBN 973-86880-6-X : 6.88 lei.

 821.131.1-93-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii)

 821.131.1/D26

 

237 -  SVEVO, ITALO. O viaţă / Italo Svevo. - Bucureşti : Leda, 2005 (Vizual).

 360 p. - (Leda clasic).

 Cronologie p. 14-15.

 Titl. orig. : Una Vita.

 ISBN 973-7786-27-0 : 22.94 lei.

 821.131.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman).

 III 27484 ; 821.131.1/S97

 

238 -  WITCHER, MOONY. Nina şi blestemul Şarpelui cu Pene / Moony Witcher; Traducere din limba italiană Ilieş Câmpeanu; Ilustraţii Ilaria Matteini. - Bucureşti : RAO, 2005

 380 p. : il.; 23 cm - (RAO pentru copii ; 3).

 Titlul original : Nina e la Maledizione del Serpente Piumato.

 Cartea este volumul al treilea al seriei "Fetiţa Celei de a Şasea Luni".

 ISBN 973-576-778-3 : 32.99 lei.

 082.1 Rao pentru copii   821.131.1-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii).

 821.131.1/W78

821.133.1  Literatură franceză

 

239 -  COSTER, CHARLES DE. Thyl Ulenspiegel : Legenda şi isprăvile ostăşeşti, vesele şi glorioase ale lui Thyl Buh-oglindă şi Lamme Goedzak pe meleagurile Flandrei şi aiurea [2005] / Charkes de Coster; Traducere de Traian Finţescu. - Bucureşti : Corint, 2005 (Lumina Tipo).

 456 p. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; Literatură Universală; 19).

 Note de subsol.

 ISBN 973-9413-06-4 : 14.59 lei 15.90 lei.

 082.1 Bibliografie şcolară   821.133.1(493)-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman).

 821.133.1/C76

 

240 -  DAUDET, ALPHONSE. Tartarin pe Alpi / Alphonse Daudet ; Traducere de Traian Finţescu. - Bucureşti : Corint, 2005 (Universul).

 159 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint]).

 Titl. orig. : Tartarin sur les Alpes : Nouveaux exploits du héros tarasconnais.

 ISBN 973-9281-64-8 : 9.08 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 821.133.1/D21

241 -  DRIEU LA ROCHELLE, PIERRE. Focuri vii. Poveste secretă / Pierere Drieu la Rochelle ; Traducere de Traian Finţescu; Cuvânt înainte de Alexandru Paleologu. - Bucureşti : Leda, 2005 (Multiprint).

 192 p.; 18 cm. - (Galeria de proză).

 ISBN 973-7786-33-5 : 13.67 lei 149000 lei.

 082.1 Galeria de proză   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18259 ; 821.133.1/D83

 

242 -  LACLOS, PIERRE-AMBROISE-FRANÇOIS CHODERLOS DE. Legăturile primejdioase sau scrisori culese într-o societate şi publicate pentru instruirea altor societăţi [Editura Leda] / Choderlos de Laclos ; traducere de Al. Philippide ; Prefaţă de Radu Toma. - Bucureşti : Leda, 2004 (Universul).

 416 p. - (Clasicii literaturii universale [Leda]).

 Cronologie p. 14-15.

 ISBN 973-86879-3-4 : 18.35 lei 200000 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Clasicii literaturii universale

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 82559 ; 821.133.1/L13

 

243 -  RADIGUET, RAYMOND. Neastâmpăr / Raymond Radiguet ; Traducere de Demostene Botez. - Bucureşti : Leda, 2005.

 130 p. - (Galeria de proză).

 Titl. orig. : Le diable au corps.

 ISBN 973-7786-23-8 : 11.00 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Galeria de proză

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 83924 ; 821.133.1/R15

 

244 -  SAINT-EXUPÉRY, ANTOINE DE. Micul prinţ : Cu ilustraţiile autorului / Antoine De Saint-Exupéry ; traducerea Ileana Cantuniari. - Bucureşti : Rao International Publishing Company, 2005 (Alföldi Nyomda A.G.).

 123 p. : il. color - (RAO pentru copii).

 Titl. orig. : Le Petit Prince.

 ISBN 973-576-535-7 : 15.90 lei.

 821.133.1-93-34=135.1   082.1 Rao pentru copii

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti)

 821.133.1/S15

 

245 -  VERNE, JULES. Castelul din Carpaţi [Ed. Corint, 2004] / Jules Verne ; Traducere şi note de Traian Finţescu. - Bucureşti : Corint, 2004 (Fed Print).

 192 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 99. Literatură universală).

 Titl. orig. : Le Chateau Des Carpathes.

 Note de subsol.

 ISBN 973-653-716-1 : 6.42 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman fantastic).

 821.133.1/V48

 

246 -  VERNE, JULES. Insula misterioasă [Verne, Jules ; Ed. Corint] / Jules Verne ; traducere de Manuela Coravu. - Bucureşti : Corint, 2002 (Lumina Tipo).

 414 p. : il. - (Bibliografie şcolară [Corint] ; 47. Literatură universală).

 Titlul original : L'Ile mystérieuse.

 ISBN 973-653-209-7 : 6.51 lei 85000 lei.

 082.1 Bibliografie şcolară   821.133.1-93-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 II 79026 ; 821.133.1/V48

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

247 -  GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Un veac de singurătate [2005] / Gabriel García Márquez; Traducere din limba spaniolă de Mihnea Gheorghiu. - Bucureşti : RAO, 2005

 480 p. - (Biblioteca Gabriel García Márquez).

 Titl. orig. : Cien ańos de soledad.

 ISBN 973-576-723-6 : 17.99 lei.

 821.134.2(861)-31=135.1   082.1 Biblioteca Gabriel García Marquez

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman).

 II 83843 ; 821.134.2/.3/G22

 

248 -  MACHADO DE ASSIS, JOAQUIM MARIA.

 Memoriile postume ale lui Brás Cubas / Joaquim Maria Machado de Assis ; Traducere şi note de Andrei Ionescu. - Bucureşti : Leda, 2005 (Multiprint).

 312 p. - (Galeria de proză).

 Titl. orig. : Memórias póstumas de Brás Cubas.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-25-4 : 12.75 lei.

 821.134.3(81)-31=135.1   082.1 Galeria de proză

 1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman).

 II 83932 ; 821.134.2/.3/M12

 

249 -  QUIM, MONZÓ. Guadalajara / Quim Monzó; Traducere din limba catalană şi cuvânt înainte de Diana Moţoc. - Bubureşti : Meronia, 2004 (Lumina Tipo).

 128 p. - (Biblioteca de cultură catalană).

 ISBN 973-8200-66-0 : 8 lei.

 082.1 Biblioteca de cultură catalană   821.134.1-32=135.1

 1. LITERATURĂ CATALANĂ(proză scurtă).

 III 27448 ; 821.2/.3/Q60

 

250 -  SÁBATO, ERNESTO. Abaddon, Exterminatorul [Sábato, Ernesto] / Traducere din spaniolă de Darie Novăceanu. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (ArtPress).

 442 p. - (Raftul întâi).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : Abaddón, El Exterminador.

 ISBN 973-50-0292-2 : 26.61 lei.

 821.134.2(82)-31=135.1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(roman).

 II 83927 ; 821.134.2/.3/S11

 

251 -  VARGAS LLOSA, MARIO. Războiul sfârşitului lumii [2005] / Mario Vargas Llosa; traducere din limba spaniolă de Mihai Cantuniari. - Bucureşti : RAO, 2005 (Alföldy Nyomda).

 704 p. - (Opere XX).

 Titlul original : La guerra del fin del mundo.

 ISBN 973-576-709-0 : 24.90 lei.

 082.1 Opere XX   821.134.2(85)-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman)

 821.134.2/.3/V27

 

252 -  ZAMBRANO, MARIA. Luminişuri / Mariá Zambrano ; Traducere din spaniolă Gabriela Necheş. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 164 p.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-0707-X : 12.84 lei.

 821.134.2-4=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(eseuri).

 II 83874 ; 821.134.2/.3/Z23

821.135.1  Literatură română

 

253 -  ALEXANDRESCU, GRIGORE. Fabule şi satire [Alexandrescu, Grigore] / Grigore Alexandrescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 124 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 4. Didactica).

 Tabel cronologic p. 117-121.

 ISBN 973-35-1979-0 : 5.05 lei.

 821.135.1-191   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(fabule)

 821.135.1/A38

254 -  Antologia basmului cult / Ediţie îngrijită, prefaţă şi note de Florin Ioniţă. - ediţia a 2-a. - Bucureşti : Coresi, s.a.

 302 p. : il. - (Scriitori clasici).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Note de subsol.

 ISBN 973-570-299-1 : 8.50 lei.

 821.135.1-93-34   821.135.1-82   082.1 Scriitori clasici

 1. ANTOLOGIE LITERARĂ                  2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme)

 821.135.1-82/A62

 

255 -  BĂLU, ANDI. Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu / Andi Bălu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001 (Cartprint).

 88 p. - (Bibliografie şcolară [Dacia] ; 7. Biografia unei capodopere).

 Bibliografie selectivă p. 87.

 Referinţe critice p. 88.

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1106-4 : 4.8 lei.

 821.135.1.09 Petrescu, Camil   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 I 18381 ; 821.135.1.09/P57B

 

256 -  BEN MERON, GABRIEL. Pământul e plat ca o farfurie / Gabriel Ben Meron. - Cluj-Napoca : Dacia, [2002].

 411 p. - (Biblioteca Dacia ; 10. Roman).

 ISBN 973-35-1331-8 : 10 lei.

 082.1 Biblioteca Dacia   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83903 ; 821.135.1/B44

 

257 -  BRĂTESCU, GETA. Ziua şi noaptea / Geta Brătescu. - Bucureşti : Fundaţia Culturală Secolul 21, 2004

 53 p. ; [17] p. il.

 ISBN 973-86691-3-8 : 10.00 lei.

 821.135.1-84   821.135.1-994   821.135.1-145

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

 II 83921 ; 821.135.1/B79

 

258 -  BRĂTESCU-VOINEŞTI, IOAN ALEXANDRU.

 Povestiri şi nuvele / I. Al. Brătescu-Voineşti , Emil Gârleanu ; Prefaţă de Valeriu Râpeanu ; Ediţie îngrijită, tabele cronologice, notă asupra ediţiei şi selecţie referinţe critice de prof. Dumitru I. Popescu. - Bucureşti : Coresi(Imprimeria Coresi).

 397 p. - (Scriitori clasici).

 Note de subsol.

 ISBN 973-570-219-3 : 6.88 lei.

 821.135.1-93-32   821.135.1-82   082.1 Scriitori clasici

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

 821.135.1-82/B79

 

259 -  BUCERZAN, DANA.  Ion Vinea : o abordare semantic-textuală a creaţiei poetice / Dana Bucerzan ; Postfaţă de Carmen Vlad. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001 (Cartprint).

 280 p. - (Discobolul ; 38).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 215-224.

 ISBN 973-35-1291-5 : 7 lei.

 821.135.1.09 Vinea, Ion   082.1 Discobolul

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83914 ; 821.135.1.09/V62B

 

260 -  BUTIURCA, DOINA. Simbolismul religios în opera lui Liviu Rebreanu / Doina Butiurca. - Iaşi : Universitas XXI, 2005 (Print Color).

 240 p.; 25 cm.

 Bibliografie p. 217-238.

 Carte cu dedicaţie.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8344-98-0 : 25 lei.

 821.135.1.09 Rebreanu, Liviu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 III 27423 D ; 821.135.1.09/R35B

 

261 -  BUTIURCA, DOINA. Text şi expresivitate poetică / Doina Butiurca. - Iaşi : Universitas XXI, 2003

 144 p.; 20.2 cm.

 Bibliografie p. 141-142.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-8344-53-0 : 6.5 lei.

 82.09   821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83788 D ; 821.135.1.09/B97

 

262 -  BUZEA, CONSTANŢA. Netrăitele / Constanţa Buzea. - Bucureşti : Vinea, 2004.

 114 p.

 ISBN 973-698-015-4 : 9 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83881 ; 821.135.1/B98

 

263 -  CARAGIALE, ION LUCA. Teatru [Caragiale, Ion Luca][2005] / Ion Luca Caragiale; Tabel cronologic Ruxandra Munteanu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 221 p.

 ISBN 973-7769-36-8 : 6.60 lei.

 821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 83840 ; 821.135.1/C23

 

264 -  CĂPUŞAN, HORIA. Drumul ca imagine creatoare în cultura română / Horia Căpuşan. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 328 p. - (Universitaria [Dacia] ; 81. Philologica).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1714-3 : 12 lei.

 821.135.1.09   159.922.4(=135.1)   130.2(=135.1)   082.1 Universitaria

 1. ETNOPSIHOLOGIE                  2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83695 ; 821.135.1.09/C21

 

265 -  CHIHAIA, PAVEL. Blocada : Roman : Antologie dobrogeană / Pavel Chihaia; Prefaţă de Petru Comarnescu; "Redescoperirea lui Pavel Chihaia" de Ion Negoiţescu. - Ediţie definitivă. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005 (Cartprint).

 355 p. - (Biblioteca Dacia ; 47. Proză).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1901-4 : 19.27 lei 21.00 lei.

 082.1 Biblioteca Dacia   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83829 ; 821.135.1/C42

 

266 -  CIOCULESCU, ŞERBAN. Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon / Şerban Cioculescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001 (Cartprint).

 80 p. - (Bibliografie şcolară [Dacia] ; 4. Biografia unei capodopere).

 Bibliografie selectivă p. 77-80.

 ISBN 973-35-1062-9 : 4.5 lei.

 821.135.1.09 Filimon, Nicolae   082.1 Bibliografie şcolară

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 821.135.1.09/F50C

 

267 -  COŞBUC, GEORGE. Balade şi idile [Coşbuc, George] / George Coşbuc. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 176 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 3. Didactica).

 Aprecieri critice p. 167-171.

 Tablou bibliografic p. 173-174.

 ISBN 973-35-1984-7 : 5.5 lei.

 821.135.1-1   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 I 18382 ; 821.135.1/C73

 

268 -  COŞBUC, GEORGE. Poezii [Coşbuc, George], [2005] / George Coşbuc. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 207 p.

 Tabel cronologic p. 201-202.

 Aprecieri critice p. 203-204.

 ISBN 973-7769-39-2 : 6.30 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83837 ; 821.135.1/C73

 

 

 

269 -  CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie. Poveşti. Povestiri [2005] / Ion Creangă. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005

 239 p.

 ISBN 973-7769-47-3 : 6.90 lei.

 821.135.1-93-34   821.135.1-93-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri)

 II 83841 ; 821.135.1/C84

 

270 -  CUBLEŞAN, CONSTANTIN. Iepurilă Varză-Dulce / Constantin Cubleşan ; Ilustraţii de Ana-Maria Maximencu. - Ediţia a 2-a. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002

 24 p. : il. - (Dacia Educaţional ; Cărticica mea).

 ISBN 973-35-1437-3 : 4.5 lei.

 821.135.1-93-1   082.1 Dacia Educaţional

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii).

 821.135.1/C93

 

271 -  DELAVRANCEA, BARBU ŞTEFĂNESCU.  Teatru : Apus de soare. Viforul. Luceafărul [Cartex 2000] / Barbu Delavrancea. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 207 p.

 ISBN 973-7769-25-2 : 6.30 lei.

 821.135.1-24

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 83834 ; 821.135.1/D28

 

272 -  DIACONU, MIRCEA A. Ion Creangă : nonconformism şi gratuitate / Mircea A. Diaconu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002 (Cartprint).

 204 p. - (Discobolul ; 49).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 199-202.

 ISBN 973-35-1510-8 : 11 lei.

 821.135.1.09 Creangă, Ion   082.1 Discobolul

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83897 ; 821.135.1.09/C84D

 

 

273 -  Dicţionar de proverbe româneşti  / Antologie şi indice de Valentina Cărare. - Bucureşti : BIC All, 2005.

 155 p. - (Dicţionar şcolar).

 Indice p. 143-155.

 Note de subsol.

 ISBN 973-571-538-4 : 9.08 lei.

 821.135.1-84(038)   082.1 Dicţionar şcolar

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (proverbe)

 I 18396 ; 821.135.1/D39

 

274 -  DIMOV, LEONID. Pe malul Styxului / Leonid Dimov ; Prefaţă de Gheorghe Grigurcu. - Ediţie realizată de Nicolae Ţone. - Bucureşti : Vinea, 2003.

 2 vol. - (Ediţii definitive. Scriitori români contemporani).

 ISBN 973-8234-86-7.

                 Vol. 1. - 312 p. : [1] portr. - Nota ediţiei [1] p.. - Bibliografie [2] p. - 14 lei.

 821.135.1-1   082.1 Ediţii definitive. Scriitori români contemporani

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 III 27461 ; 821.135.1/D46

 

275 -  Din nou SEPTEMBRIE : Microantologie de haiku / Argument, prezentare, postfaţă şi selecţie de prof. Ioan Găbudean. - Târgu-Mureş : Casa de editură "Mureş", 2005.

 34 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-7937-9 : 3 lei.

 821.135.1-82   821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 83825 ; 821.135.1/D47

 

276 -  DULFU, PETRE. Isprăvile lui Păcală [Ed. Lucman, 2004] / Petre Dulfu. - Bucureşti : Lucman, 2004

 144 p. : il.

 ISBN 973-8465-68-0 : 3.21 lei.

 821.135.1-91-17

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie satirică).

 821.135.1/D88

 

277 -  ELIADE, MIRCEA. Întotdeauna Orientul : Corespondenţă Mircea Eliade - Stig Wikander / Mircea Eliade, Stig Wikander ; Ediţie îngrijită, traducere, studiu introductiv şi note Mihaela Timuş ; Prefaţă de Giovani Casadio ; Postfaţă de Franz Grenet. - Iasi : Polirom, 2005.

 360 p. : il. - (Plural M ; 111).

 Note de subsol.

 Addenda p. 229-236.

 ISBN 973-681-143-3 : 21,90 lei.

 821.135.1-6   821.133.1-6=135.1   082.1 Plural M

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori).

 III 27467 ; 821.135.1/E38

 

278 -  FILIMON, NICOLAE. Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoarecii mănâncă : romanţ oroginal [2005] / Nicolae Filimon. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 224 p.

 Note de subsol.

 Glosar p. 216-223.

 ISBN 973-7769-37-6 : 6.60 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83836 ; 821.135.1/F50

 

279 -  GĂBUDEAN RIVALET, JEAN. Diligenţa de Cipău ; Rondeluri galante şi vesele / Jean Găbudean Rivalet. - Târgu-Mureş : Casa de editură "Mureş", 2006.

 48 p. : il.; 14.5 cm.

 ISBN 973-8406-22-6 : 3 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku)

 I 18380 ; 821.135.1/G11

 

280 -  GRIGURCU, GHEORGHE. Un trandafir învaţă matematica / Gheorghe Grigurcu ; Prefaţă de Al Cistelecan. - Bucureşti : Vinea, 2004.

 624 p. : [1] portr. - (Ediţii definitive. Scriitori români contemporani).

 Bibliografie [1] p.

 Referinţe critice p. 561-605.

 ISBN 973-698-013-8 : 25 lei.

 821.135.1-1   082.1 Ediţii definitive. Scriitori români contemporani

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 III 27462 ; 821.135.1/G85

 

281 -  GRIGURCU, GHEORGHE. Vorbind : Dialog în trei / Gheorghe Grigurcu, Laszlo Alexandru, Ovidiu Pecican. - Cluj-Napoca : Limes, 2004.

 238 p.

 Note biografice [1] p.

 Index p. 229-236.

 ISBN 973-726-006-6 : 18 lei.

 821.135.1-83   821.135.1.09(047.53)   008(498)(047.53)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83846 ; 821.135.1/G85

 

282 -  HORVAT, SĂLUC. Liviu Rebreanu. Ion : universul uman / Săluc Horvat ; Cuvânt înainte de Gheorghe Glodeanu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002 (Cartprint).

 143 p. - (Discobolul ; 58).

 Note la sfârşitul capitolelor.

 Bibliografie p. 127.

 Referinţe critice p. 128-129.

 Index al personajelor p. 130-139.

 ISBN 973-35-1585-X : 8 lei.

 821.135.1.09 Rebreanu, Liviu   082.1 Discobolul

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83904 ; 821.135.1.09/R35H

 

283 -  LASZLO ALEXANDRU. Criticul literar Nicolae Manolescu / Laszlo Alexandru. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003

 399 p. - (Universitaria [Dacia] ; 70. Philologica).

 Indice de nume p. 369-381.

 Referinţe critice p. 383-396.

 ISBN 973-35-1647-3 : 17 lei.

 821.135.1.09 Manolescu, Nicolae   082.1 Universitaria

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83916 ; 821.135.1.09/M27L

284 -  MACEDONSKI, ALEXANDRU. Poezii [Macedonski, Alexandru][Cartex 2000] / Al. Macedonski. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 175 p.

 Tabel cronologic p.169-170.

 Aprecieri critice p. 171-172.

 ISBN 973-7769-28-7 : 5.50 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83839 ; 821.135.1/M12

 

285 -  MANCAŞ, MIHAELA. Tablou şi acţiune : Descrierea în proza narativă românească / Mihaela Mancaş. - Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, 2005.

 318 p.

 Bibliografie p. 307-314.

 Note la sfârşit de capitol.

 ISBN 973-737-005-8 : 23.00 lei.

 821.135.1.09

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83929 ; 821.135.1.09/M21

 

286 -  "Mihai Eminescu, poet naţional român": Istoria şi anatomia unui mit cultural / Volum coordonat de Ioana Bot. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001 (Cartprint).

 324 p. : fig. - (Discobolul ; 54).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1543-4 : 13 lei.

 821.135.1.09 Eminescu, Mihai   082.1 Discobolul

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83912 ; 821.135.1.09/E48

 

287 -  MORARU, CORNEL. Lucian Blaga : Convergenţe între poet şi filosof / Cornel Moraru. - s.l. : Ardealul, 2005.

 341 p. - (Biblioteca Universitas).

 Note la svârşit de capitol.

 Referinţe bibliograficep p. 327-330.

 Referinţe critice p. 331-341.

 ISBN 973-8300-05-3 : 35.0 lei.

 082.1 Biblioteca Universitas   821.135.1.09 Blaga, Lucian

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică).

 II 83832 ; 821.135.1.09/B56M

 

288 -  MUREŞAN, VIOREL. Ceremonia ruinelor / Viorel Mureşan. - Cluj-Napoca : Dacia Internaţional, [2003].

 65 p. - (Poeţii echinoxului).

 ISBN 973-35-1570-1 : 9 lei.

 821.135.1-1   082.1 Poeţii echinoxului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie).

 II 83902 ; 821.135.1/M96

 

289 -  NEGOIŢĂ, CONSTANTIN VIRGIL. Vizitator / Constantin Virgil Negoiţă ; Traducere din limba engleză de Antuza Genescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2003 (Cartprint).

 288 p. - (Biblioteca Dacia ; 28. Prozatori români contemporani).

 ISBN 973-35-1603-1 : 17.50 lei.

 082.1 Biblioteca Dacia   821.135.1-82   821.111(73)-82=135.1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie).

 II 83894 ; 821.135.1/N39

 

290 -  NEMOIANU, VIRGIL. Surâsul abundenţei : Cunoaştere lirică şi modele ideologice la Ştefan Aug. Doinaş / Virgil Nemoianu. - Ediţia a 2-a, revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Fundaţia Culturală Secolul 21, 2004.

 349 p.

 Bibliografie p. 346-349.

 ISBN 973-86691-5-4 : 6.50 lei.

 821.135.1-95   929 Doinaş, Ştefan Augustin

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83922 ; 821.135.1/D63N

 

291 -  Nuvele clasice româneşti . - Ediţie îngrijită de prof. Dumitru I. Popescu. - Bucureşti : Coresi, 2004.

 240 p. - (Scriitori clasici).

 ISBN 973-570-277-0 : 8.17 lei.

 821.135.1-82   821.135.1.09   082.1 Scriitori clasici

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 821.135.1-82/N99

 

292 -  Octavian Goga cenzurat : într-un număr monografic "Steaua" : Articole/ Studii/ Eseuri/ Evocări / Ediţie îngrijită cu "O restituire" de Aurel Rău. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 372 p. : [18] p. il. - (Alternative ; 42).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1885-9 : 21.60 lei.

 821.135.1.09 Goga, Octavian   929 Goga, Octavian   082.1 Alternative

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83909 ; 821.135.1.09/G65

 

293 -  OPREA, NICOLAE. Timpul lecturii : selecţie de cronicar / Nicolae Oprea. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002 (Cartprint).

 366 p. - (Alternative ; 22).

 ISBN 973-35-1374-1 : 13 lei.

 821.135.1.09   082.1 Alternative

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83908 ; 821.135.1.09/O-64

 

294 -  PATAPIEVICI, HORIA-ROMAN. Omul recent : O critică a modernitătii din perspectiva întrebării " Ce se pierde atunci când ceva se câştigă?"[Ediţia a 4-a] / H.-R. Patapievici. - [Ediţia a 4-a]. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 504 p.

 Bibliogrfie p. 479-493.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-0933-1 : 31.19 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 83870 ; 821.135.1/P43

 

295 -  PÂRVULESCU, IOANA. Întoarcere în Bucureştiul interbelic / Ioana Pârvulescu. - Bucureşti : Humanitas, 2003.

 348 p. : il.

 Note bio-bibliografice [1] p.

 ISBN 973-50-0439-9 : 18.35 lei.

 304.3(498-25 Bucureşti)(0-82-94)   821.135.1-94

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 II 83876 ; 821.135.1/P37

 

296 -  PREDA, MARIN. Moromeţii [Cartex Serv] / Marin Preda. - Bucureşti : Cartex Serv, 2005

 2 Vol.

 ISBN 973-86048-9-3 : 26(1-2) lei.

  Vol.1. - 304 p. - ISBN 973-7883-00-4.

  Vol.2. - 397 p. - ISBN 973-7883-01-2

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83842(1-2) ; 821.135.1/P90

 

297 -  ROLL, STEPHAN. Poeme în aer liber. Moartea vie a Eleonorei / Stephan Roll; Ediţie îngrijită şi prefaţată de Ion Pop. - Cluj-Napoca : Dacia, 2004 (Cartprint).

 86 p. - (Avangarda).

 ISBN 973-35-1858-1 : 7 lei.

 082.1 Avangarda   821.135.1-1   821.135.1-3

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă)

 II 83828 ; 821.135.1/R68

 

298 -  SLAVICI, IOAN. Mara [Cartex 2000] / Ioan Slavici. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005.

 255 p.

 ISBN 973-8202-35-3 : 7.50 lei.

 821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83835 ; 821.135.1/S63

 

299 -  SLAVICI, IOAN. Mara [Slavici, Ioan] / Ioan Slavici. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 384 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 8. Didactica).

 Bibliografie critică p. 378.

 Tabel cronologic p. 379-382.

 ISBN 973-35-2008-X : 10.09 lei.

 821.135.1-31   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 821.135.1/S63

 

300 -  SLAVICI, IOAN. Moara cu noroc [Ed. Lucman] / Ioan Slavici. - Bucureşti : Lucman, s.a.

 144 p. - (Lucman pentru copii).

 ISBN 973-9439-90-X : 5.04 lei.

 821.135.1-32   082.1 Lucman pentru copii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele pt.copii).

 821.135.1/S63

 

301 -  SLAVICI, IOAN. Popa Tanda : Nuvele şi Poveşti / Ioan Slavici. - Bucureşti : Lucman, s.a.

 281 p. - (Biblioteca copiilor).

 Note de subsol.

 ISBN 973-8372-55-0 : 3.21 lei 30000 lei.

 082.1 Biblioteca copiilor   821.135.1-32   821.135.1-93-34

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

 I 17568 ; 821.135.1/S63

 

302 -  SLAVICI, IOAN. Poveşti. Spaima zmeilor / Ioan Slavici. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 183 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 9. Didactica).

 Glosar p. 161-176.

 Bibliografie critică p. 177.

 Tabel cronologic p. 179-181.

 ISBN 973-35-2012-8 : 5.69 lei.

 821.135.1-93-34   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/S63

 

303 -  SLAVICI, IOAN. Poveşti. Zâna zorilor / Ioan Slavici. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005.

 199 p. - (Biblioteca elevului [Ed. Dacia] ; 10. Didactica).

 Glosar p. 177-192.

 Bibliografie critică p. 193.

 Tabel cronologic p. 195-197.

 ISBN 973-35-2003-9 : 6.15 lei.

 821.135.1-93-34   082.1 Biblioteca elevului

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti).

 821.135.1/S63

 

304 -  SORESCU, MARIN. Iona / Marin Sorescu. - Iaşi : Casa editorială Demiurg, 2004 (Pim).

 62 p. - (Consilier ; 2).

 Note de subsol.

 ISBN 973-8076-56-0 : 3.50 lei.

 821.135.1-2   082.1 Consilier

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

 I 18394 ; 821.135.1/S69

 

305 -  STEINHARDT, NICOLAE. Ispita lecturii / N. Steinhardt ; Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Ioan Pintea. - Cluj-Napoca : Dacia, 2000.

 206 p. - (Discobolul ; 19).

 Note de subsol.

 ISBN 973-35-1025-4 : 15 lei.

 821.135.1-4   082.1 Discobolul

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 83905 ; 821.135.1/S83

 

306 -  STOICESCU, ION PUIU. Vîslaş pe Rubicon : roman / Ion Puiu Stoicescu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2005

 200 p. - (Biblioteca Dacia ; 49. Proză).

 ISBN 973-35-1955-3 : 13.30 lei.

 082.1 Biblioteca Dacia   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83901 ; 821.135.1/S88

 

307 -  TOPÂRCEANU, GEORGE. Balade vesele şi triste. Parodii originale. Migdale amare. Fabule [2005] / George Topîrceanu. - Bucureşti : Cartex 2000, 2005 (Imprimeria de Vest).

 160 p.

 Tabel cronologic p. 155-157.

 ISBN 973-8202-79-5 : 5.20 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(balade)           

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(fabule) 3

 II 83838 ; 821.135.1/T76

 

308 -  ŢEPENEAG, DUMITRU. Maramureş : roman / Dumitru Ţepeneag. - Cluj-Napoca : Dacia, 2001 (Cartprint).

 320 p. - (Biblioteca Dacia ; 14. Proză scurtă şi roman).

 ISBN 973-35-1259-1 : 11 lei.

 082.1 Biblioteca Dacia   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 83898 ; 821.135.1/T44

 

309 -  UNTARU, ION. Autoportret fără oglindă / Ion Untaru. - s.l. : s.n., s.a.

 194 p.; 20.2 cm.

 15 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83778 ; 821.135.1/U61

 

310 -  UNTARU, ION. Fântâna în care se văd sufletele / Ion Untaru. - Giurgiu : Editura Băneasa, 2005.

 168 p.; 20.4 cm.

 15 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83780 ; 821.135.1/U61

 

311 -  UNTARU, ION. Locuiesc într-o lacrimă suspendată / Ion Untaru. - Giurgiu : Editura Băneasa, 2005.

 202 p.; 20.3 cm.

 15 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii).

 II 83779 ; 821.135.1/U61

 

 

312 -  VASILE, GEO. Poezia română între milenii : dicţionar de autori / Geo Vasile. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002

 326 p. - (Discobolul ; 42).

 ISBN 973-35-1405-5 : 13 lei.

 821.135.1.09(038)   821.135.1-1(038)   082.1 Discobolul

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 83918 ; 821.135.1.09/V33

 

313 -  VASILIU, GABRIEL. Sextil Puşcariu : Director de publicaţii / Gabriel Vasiliu [antolog]. - Cluj Napoca : Napoca Star, 2004.

 367 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie selectivă p. 350-351.

 Rezumat în limba franceză, germană, engleză.

 Indice de nume de persoane p. 355-365.

 ISBN 973-647-266-3 : 32 lei.

 929 Puşcariu, Sextil   070(498) Puşcariu, Sextil   821.135.1-92

 1. PUŞCARIU, SEXTIL                                     2. ARTICOLE.

 II 83851 ; 821.135.1/P99V

 

314 -  VIGHI, DANIEL. Fals tratat de convieţuire : Trei tablouri din secuime şi un malaxor / Daniel Vighi, András Visky, Alexandru Vlad ; Traducere textelor din András Visky îi aparţine lui Marius Tabacu. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002

 332 p. - (Alternative ; 23).

 ISBN 973-35-1406-3 : 13 lei.

 821.135.1-94   821.511.141=135.1   082.1 Alternative

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 II 83907 ; 821.135.1/V58

 

315 -  Vorbiri şi scrisori către ardeleni (1877-1941) / Ján Urban Jarnik, Abatele Method Zavoral, Hertvík Jarník...; Texte selectate note si comentarii de Traian Ionescu-Nişcov. - Ediţie îngrijită de Viorica Nişcov. - Bucureşti : Saeculum I.O., 2005.

 272 p.

 Note de subsol.

 Index p. 267-270.

 ISBN 973-642-075-2 : 11 lei.

 821.135.1.09   821.135.1-6

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 83733 ; 821.135.1/V90

 

316 -  ZALIS, HENRI. Sezonul oglinzilor abandonate : nuvele / Henri Zalis. - Cluj-Napoca : Dacia, 2002 (Cartprint).

 314 p. - (Biblioteca Dacia ; 24. Prozatori români contemporani).

 ISBN 973-35-1548-5 : 16.50 lei.

 082.1 Biblioteca Dacia   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 83895 ; 821.135.1/Z22

 

317 -  ZANE, RODICA. Codul poetic al colindelor : Principii de codificare / Rodica Zane. - Bucureşti : Editura Universităţii Bucureşti, 2004.

 200 p.

 Bibliografie p. 191-200.

 Note p. 185-189.

 ISBN 973-575-850-4 : 12.50 lei.

 821.135.1.09   821.135.1-91   398.88(=135.1)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii)

 II 83928 ; 821.135.1.09/Z28

821.16  Literaturi slave

 

318 -  ANDREEV, LEONID NIKOLAEVICI. Jurnalul satanei / Leonid Andreev ; Traducere şi prefaţă de Ana-Maria Brezuleanu. - Bucureşti : Leda, 2004 (Universul).

 176 p. - (Leda clasic).

 Cronologie p. 12-13.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7786-09-2 : 14.68 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Leda clasic

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 83935 ; 821.161.1/A52

319 -  BULGAKOV, MIHAIL. Scene moscovite : Foiletoane, schiţe, povestiri, scenete / Mihail Bulgackov ; Selecţie,traducere şi note de Mircea Aurel Buiciuc ; Cuvînt înainte de Emil Iordache. - Iaşi : Polirom, 2004.

 382 p. - (Biblioteca Polirom ; Clasicii modernităţii).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Note de subsol.

 Titl orig. : Ranniaia proza 1922-1929.

 ISBN 973-681-719-9 : 22.90 lei.

 821.161.1-32 =135.1   082.1 Biblioteca Polirom

 1. LITERATURĂ RUSĂ(nuvele)

 II 83863 ; 821.161.1/B91

 

320 -  NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICI.

 Apărarea Lujin [Nabokov, Vladimir] / Vladimir Nabokov ; Traducere din rusă de Adriana Liciu. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Multiprint).

 205 p. - (Raftul întâi).

 Note de subsol.

 Titl. orig. : The Defense.

 ISBN 973-50-0622-7 : 17.43 lei.

 821.161.1-31=135.1   821.161.1(73)-31=135.1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 83926 ; 821.161.1/N11

 

321 -  NABOKOV, VLADIMIR VLADIMIROVICI.  Pnin / Vladimir Nabokov; Traducere din engleză de Mona Antohi. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 171 p. - (Raftul întâi).

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Titl. orig. : Pnin.

 ISBN 973-50-0903-X : 15.60 lei.

 821.111(73)-31=135.1   821.161.1-31=135.1   082.1 Raftul întâi

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman).

 II 83878 ; 821.161.1/N11

 

 

 

322 -  TOLSTOI, LEV NICOLAEVICI. Jurnal [2005][Tolstoi, Lev Nicolaevici] / Lev Tolstoi ; Traducere din limba rusă de Janina Ianoşi ; Studiu introductiv şi note Ion Ianoşi. - Ediţia a 3-a, revăzută. - Bucureşti : Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană, 2005.

 2 vol.

 ISBN 973-86971-5-8 : 64 lei (v.1-2).

  Vol.1. - 566 P. - Notă asupra ediţiei p. 5-8. - Note de subsol

   ISBN 973-7691-12-1.

  Vol.2. - 547 p. - Note de subsol. - Indice de nume p. 444-529

   ISBN 973-7691-13-X.

 821.161.1-94=135.1   082.1 Jurnal & Corespondnţă & Memorii

 1. LITERATURĂ RUSĂ(jurnal).

 II 83891(1-2) ; 821.161.1/T70

821.17/.9  Alte literaturi

 

323 -  OZ, AMOS. Cutia neagră [Ediţia a 2-a] / Amos Oz ; Traducere şi note de Marlena Braester. - Bucureşti : Univers, 2005 (Tipografia Cicero).

 236 p. - (Romanul secolului XXI).

 ISBN 973-87315-8-5 : 22 lei.

 821.411.16'08-31=135.1   082.1 Romanul secolului XXI

 1. LITERATURĂ EBRAICĂ(roman).

 II 83681 ; 821.41/.45/O-99

821.511.141  Literatură maghiară

 

324 -  AMBRUS LAJOS. Árpád és Balambon : (A Székelyföld mondákban, regékben, legendákban) / Ambrus Lajos; A könyvet Kuti Botond illusztrálta. - Marosvásárhely : Impress, 2004 (Inforpress Rt.).

 220 p. : il. color; [3] p. h. color.; 29.2 cm.

 ISBN 973-9351-59-X : 30 lei.

 821.511.141(498.4)-343

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende)

 IV 6251 ; 821.511.141/A45

325 -  AMBRUS LAJOS. Madárnyelven : versek / Ambrus Lajos; Illusztrációk Torok Sándor. - Marosvásárhely : Impress, s.a. (Inforpress Rt.).

 84 p. : il.; 19,5 cm.

 ISBN 973-9351-54-9 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 83792 ; 821.511.141/A45

 

326 -  BALÁZS SÁNDOR. A politika peremén : Tizenkét beszélgetés kolozsvári magyar értelmiségiekkel / Balázs Sándor. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press : Korunk Baráti Társaság, 2004 (Alutus Nyomda).

 208 p.

 ISBN 973-9373-50-X : 8 lei.

 316.343.652(=511.141):329.73 UDMR(047.53)   821.511.141-92(047.53)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(interviuri).

 II 83858 ; 821.511.141/B19

 

327 -  BARICZ LAJOS. Csókagyűlés / Baricz Lajos. - Marosvásárhely : Lyra, 2005.

 72 p. : il. 20 cm.

 ISBN 973-8337-36-4 : 15 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 II 83796 ; 821.511.141/B33

 

328 -  BOGDÁN LÁSZLÓ. Bűbájosok : regény / Bogdán László. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 387 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-599-165-9 : 21 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83777 ; 821.511.141/B64

 

329 -  BOKA LÁSZLÓ. A befogadás rétegei : Tanulmányok és kritikák / Boka László. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press : Korunk Baráti Társaság, 2004.

 256 p. - (Ariadné könyvek).

 Note la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-9373-56-9 : 9 lei.

 821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică).

 II 83857 ; 821.511.141.09/B65

 

330 -  BUKSA ÉVA-MÁRIA. Üzen a múlt : Dramatizált élettörténetek / Buksa Éva-Mária. - Marosvásárhely : Appendix, 2005 (Kreatív Stúdió).

 247 p. : il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-86535-4-1 : 18 lei.

 821.511.141(498.4)-2

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(teatru).

 II 83808 ; 821.511.141/B90

 

331 -  DÁNÉ TIBOR. A gálánskor breviáriuma / Dáné Tibor; Illusztrációk és borítóterv ifj. Molnár Dénes. - Marosvásárhely : Appendix, 2005 (T3 Kiadó).

 239 p. : il.; 19.3 cm.

 ISBN 973-86535-8-4 : 20 lei.

 821.511.141(498.4)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă).

 II 83803 ; 821.511.141/D16

 

332 -  DÁNÉ TIBOR. Láttamtánc : kesergő kitagadott katonákért; Huszonegyéves lettem / Dáné Tibor. - Marosvásárhely : Appendix, 2005 (S.C. DON STAR S.R.L.).

 312 p.; 19 cm. - (A Tatár-hágó előtere).

 ISBN 973-86535-9-2 : 20 lei.

 821.511.141(498.4)-94   082.1 A Tatár-hágó előtere

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii).

 II 83786 ; 821.511.141/D16

 

333 -  ERŐSS ATTILA. Az idők zátonyán : régi és új versek, egy novella / Erőss Attila. - Marosvásárhely : Juventus Kiadó, 2005.

 68 p. : il.; 20 cm.

 ISBN 973-86139-3-0 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-82   821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii)

 2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele).

 II 83787 ; 821.511.141/E71

 

334 -  GÁRDONYI GÉZA. Lúdháború és egyéb állatmesék / Gárdonyi Géza; Borítóterv és illusztrációk : Szitai György Ferenc. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 56 p. : il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-87115-8-4 : 10 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 II 83776 ; 821.511.141/G19

 

335 -  GÁRDONYI GÉZA. Nyifi meg Nyafi és egyéb állatmesék / Gárdonyi Géza; Borítóterv és illusztrációk : Szitai György Ferenc. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, 2004.

 56 p. : il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-87115-7-6 : 10 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 II 83775 ; 821.511.141/G19

 

336 -  GÖMÖRI GYÖRGY. Erdélyi merítések : Tanulmányok, esszék / Gömöri György. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press : Korunk Baráti Társaság, 2004.

 368 p. - (Ariadn Ariadné könyvek).

 Note la sfârşitul unir capitole.

 ISBN 973-9373-49-6 : 3.25 lei.

 821.511.141.09   821.511.141-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 II 83855 ; 821.511.141.09/G69

 

337 -  GYULAY LAJOS, GRÓF. Napló (1820-1848) / Gróf Gyulay Lajos; Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Csetri Elek. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion, 2004.

 521 p. : [2] pl. color.

 Note de subsol.

 Index p. 489-500.

 Index alfabetic p. 501-520.

 ISBN 973-26-0764-5 : 13.65 lei.

 821.511.141-94"1820/1848"   929 Gyulay Lajos, Gróf

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal).

 III 27455 ; 821.511.141/G99

 

338 -  Ha eljönnél : József Attila a Korunkban / A kötet anyagát összeállította, gondozta és szerkesztette Kántor Lajos. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press : Korunk Baráti Társaság, 2005 (Alutus Nyomda).

 440 p. : il. parţial color.

 Note de subsol.

 Note p. 429-433.

 ISBN 973-9373-59-3 : 7 lei.

 821.511.141.09   929 József Attila

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică).

 III 27456 ; 821.511.141.09/J81H

 

339 -  HALÁSZ ANNA. Befejezetlen kálvária : Önéletrajzi feljegyzések / Halász Anna. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 140 p.; 19.8 cm.

 ISBN 973-599-138-1 : 15 lei.

 821.511.141(498.4)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii).

 II 83795 ; 821.511.141/H17

 

340 -  Háromszéki népmesék : Kriza János nyomán / Illusztráció és borítóterv Căbuz Andrea. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 79 p. : il.; 23,5 cm.

 ISBN 973-599-168-3 : 15 lei.

 821.511.141(498.4)-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 III 27432; 821.511.141/H30

341 -  HORVÁTH ISTVÁN. A tenger hangja : Novellák / Horváth István ; Válogatta és a függeléket összeállította Horváth Arany; Az előszó írta Tánczos Vilmos. - Kolozsvár [Cluj-Napoca] : Dacia Könyvkiadó, 1991.

 283 p. - (Tanulók könyvtára).

 Anexă p. 277-280.

 ISBN 973-35-0236-7 : 1 leu.

 821.511.141-32   082.1 Tanulók könyvtára

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele).

 I 18383 ; 821.511.141/H82

 

342 -  Id. Szinnyei József emlékezete : művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai / Összeállította, sajtó alá rendezte és a Szinnyei-bibliográfiát készítette : Gazda István. - Piliscsaba : Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2002

 323 p.; 23.8 cm.

 Note la sf. capitolelor.

 Index p. 299-323.

 ISBN 963-9276-24-3 : 12 lei.

 050(439)   821.511.141-92

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole)

 III 27388; 821.511.141/S99

 

343 -  KERTÉSZ IMRE. Altcineva : Cronica schimbării / Imre Kertész ; Traducere din maghiară şi note de Anamaria Pop ; Confruntare cu textul original Zolán Danilo. - Bucureşti : Humanitas, 2004.

 120 p.

 Note de subsol.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN 973-50-0701-0 : 11.93 lei 345000 lei.

 821.511.141-94=135.1   082.1 Memorii/Jurnale/Convorbiri

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 II 83872 ; 821.511.141/K36

 

344 -  KINDE ANNAMÁRIA. Szandra May a sivatagban : versek / Kinde Annamária. - Marosvásárhely : Mentor, 2004 (Lyra nyomda).

 103 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-599-121-7 : 20 lei.

 821.511.141(498)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

 II 83794 ; 821.511.141/K44

 

345 -  KOVÁCS ANDRÁS FERENC. Víg toportyán : Versek kicsiknek, nagyoknak / Kovács Andras Ferenc ; Deák Ferenc rajzaival. - Kolozsvár : Koinónia, 2005.

 52 p. : il. color.

 ISBN 973-8022-98-3 : 22.02 lei.

 821.511.141-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

 821.511.141/K78

 

346 -  LAKATOS ISTVÁN. Emlékeim [Lakatos István] / Lakatos István. - Marosvásárhely : Appendix, 2005 (T3 Kiadó).

 vol. 23.3 cm.

  vol. 1 : Szemben az árral. - 476 p. - Index p. 455-474

   ISBN 973-7647-00-9 : 30 lei.

 821.511.141(498)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii).

 III 27420 ; 821.511.141/L16

 

347 -  Magyar író a huszadik században : Wass Albert : Sors és pálya / Összeállította, szerkesztette Nagy Pál. - Székelyudvarhely : Erdélyi Gondolat, 2005.

 173 p.; [10] p. il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-8320-26-7 : 20 lei.

 821.511.141.09 Wass Albert   929 Wass Albert

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 II 83789 ; 821.511.141.09/W30

 

348 -  MAGYAR ZOLTÁN. Népmondák a Kis-Küküllő mentén / Magyar Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 255 p.; 23 cm.

 Note de subsol.

 Note p. 217-240.

 Anexe p. 241-250.

 Bibliografie p. 251-254.

 ISBN 973-599-190-X : 18 lei 20 lei.

 821.511.141(498.4)-91   398.21(498.4)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(balade populare)

 III 27413 ; 821.511.141/M15

 

349 -  NAGY ATTILA. Sehol a hely : versek / Nagy Attila. - Marosvásárhely : Mentor, 2005.

 103 p.; 20 cm.

 ISBN 973-599-187-X : 15 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie).

 II 83815 ; 821.511.141/N17

 

350 -  NAGY GÉZA. Ha túlélted, hallgass! : Piteşti poklában (1951) / Nagy Géza; Sajtó alá rendezte Szilágyi István. - Kolozsvár : Polis, 2004 (Református Egyház Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdája).

 156 p.; 19.7 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-8341-32-9 : 20 lei.

 821.511.141.(498.4)-94   343.81(498 Piteşti)(0:82-94)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii)

 II 83793 D ; 821.511.141/N17

 

351 -  NAGY ISTVÁN. Kilincselők : válogatott novellák és elbeszélések / Nagy István; Válogatta és az előszót írta Mózes Attila. - Marosvásárhely : Mentor, 2004 (Lyra nyomda).

 323 p.; 20 cm.

 ISBN 973-599-119-5 : 25 lei.

 821.511.141(498)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele).

 II 83806 ; 821.511.141/N17

 

 

 

352 -  Napkelet : 1920-1922 : Antológia / Válogatta, az előszót írta és a függeléket összeállította Mózes Huba. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Kriterion, 2004.

 323 p.

 Lista autorilor p. 263-265.

 Index p. 267-313.

 Index alfabetic de nume p. 314-320.

 Titlul pe copertă : Napkelte : Félhavi folyóirat : 1920-1922.

 ISBN 973-26-0739-4 : 8.94 lei.

 821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie).

 II 83859 ; 821.511.141-82/N21

 

353 -  NEMESS LÁSZLÓ. Józsua : regény / Nemess László. - 2. kiadás. - Marosvásárhely : Mentor, 2005

 407 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-599-184-5 : 22 lei 25 lei.

 821.511.141-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83823 ; 821.511.141/N46

 

354 -  NÉMETH ISTVÁN PÉTER. Mit hoztál? : Tűnődések a tájhazáról / Németh István Péter. - Veszprém : Új Horizont, 2003 (OOK-PRESS Kft.).

 160 p. : il.; 19.5 cm.

 ISBN 963-8246-17-0 : 15 lei.

 821.511.141.09   82.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

 II 83827 ; 821.511.141.09/N46

 

355 -  POMOGÁTS BÉLA. Öt költő : Irodalomtörténeti tanulmányok / Pomogáts Béla. - Marosvásárhely : Mentor, 2005

 252 p.; 20 cm.

 Bibliografie p. 249-250.

 ISBN 973-599-192-6 : 16 lei 20 lei.

 929(0:82.09)   821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară).

 II 83784 ; 821.511.141.09/P77

356 -  POSZLER GYÖRGY. A "másik" város : Esszék : Török Endre emlékének / Poszler György. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press : Korunk Baráti Társaság, 2005.

 308 p. - (Ariadné könyvek).

 Note la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-9373-58-5 : 4.50 lei.

 821.511.141-4

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri).

 II 83853 ; 821.511.141/P87

 

357 -  RÁDULY JÁNOS. A hencegő vőlegény : Népi tréfák, mondák, anekdoták / Ráduly János. - Marosvásárhely : Kreatív Könyvkiadó, 2005.

 96 p. : il.; 20.5 cm.

 Glosar p. 90-92.

 Note p. 92-94.

 ISBN 973-87032-5-5 : 10 lei.

 821.511.141(498)-84

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

 II 83798 ; 821.511.141/R18

 

358 -  Rejtett gyöngyszemek : Mozgássérültek alkotásai

 / Felelősszerkesztő Simon Judit-Gy. - Marosvásárhely : Appendix, 2005 (Masterdruck).

 114 p. : portr., il. parţial color; 16.5 cm.

 ISBN 973-86535-2-5 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-94   316.344.6(498.4)   73/74(498.4)(084)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie)

 I 18378 ; 821.511.141-82/R42

 

359 -  SCHNEIDER, ĎSA. A különös szerető / Ďsa Schneider. - Budapest : K.u.K Könyvkiadó, s.a.

 296 p. ; 20 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 963-9384-99-2 : 30 lei.

 821.511.141(498.4)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 II 83766 D ; 821.511.141/S34

360 -  SELYEM ZSUZSA. Szembe szét : Humor és szentség összefüggése Eszterházy Péter prózájában / Selyem Zsuzsa. - Kolozsvár : Koinónia, 2004.

 190 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8022-86-X : 16.51 lei.

 821.511.141.09 Eszterházy Péter

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 III 27450 ; 821.511.141.09/E81S

 

361 -  SIMONFI ROZÁLIA. Náni - náni kisbaba, anyukának csillaga : Mondókák 0 évtől kisiskolás korig / Simonfi Rozália; Illusztrálta Simonfi Rozália. - Nyárádszereda : s.n., 2004.

 68 p. : il.; [1] casetă audio; 20.8 cm.

 20 lei.

 821.511.141-93-15

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 II 83799 ; 821.511.141/S58

 

362 -  SZABÓ LÁSZLÓ, CS. Erdélyi metszetek / Cs. Szabó László, Sajtó alá redezte és bevezette Pomogáts Béla. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press : Korunk Baráti Társaság, 2004 (Alutus Nyomda).

 232 p.

 ISBN 973-9373-55-0 : 11 lei.

 821.511.141-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie).

 II 83860 ; 821.511.141-82/S99

 

363 -  SZÁSZ ISTVÁN V. Háború a darvakkal : Haiku-invázió Théba ellen / V. Szász István. - Marosvásárhely : Lyra, 2005.

 59 p.; 20 cm.

 ISBN 973-8337-33-X : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 83791 ; 821.511.141/S99

364 -  SZÁSZ ISTVÁN V. A lét magánya : versek / V. Szász István. - Marosvásárhely : Lyra, 2005.

 60 p.; 20 cm.

 ISBN 973-8337-32-1 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 83790 ; 821.511.141/S99

 

365 -  SZIA ÁGNES. Arany János : Toldi : [munkafüzet] / Szia Ágnes. - [Sângeorgiu de Pădure] : Hoppá! Kiadó, [2004].

 64 p.; 29.3 cm.

 ISBN 973-87189-1-0 : 10 lei.

 821.511.141.09(076.1)

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

 IV 6261 ; 821.511.141.09/A70S

 

366 -  TÓTH ISTVÁN. Senkiföldjén : versek / Tóth István; Molnár Dénes Illusztrációival. - Marosvásárhely : Appendix, 2004.

 107 p. : il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-86535-3-3 : 15 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 83767 ; 821.511.141/T78

 

367 -  Túlélőkészlet : Kelet-Európai viccek 1917-1989

 / Gyűjtötte és válogatta Spielmann András és Spielmann Mihály. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 151 p.; 19 cm.

 ISBN 973-599-183-7 : 12 lei 15 lei.

 821.511.141-7

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(umor).

 II 83824 ; 821.511.141/T93

 

368 -  Udvarhelyszéki népmesék : Kriza János nyomán

 / Illusztrációk és borítóterv Székely Beáta. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 103 p. : il; 23.5 cm.

 ISBN 973-599-169-1 : 15 lei.

 821.511.141(498.4)-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 III 27415 ; 821.511.141/U19

 

369 -  UNGVÁRI ZRÍNYI ILDIKÓ. Látványolvasás : Színházi tanulmányok / Ungvári Zrínyi Ildikó. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Komp-Press : Korunk Baráti Társaság, 2004.

 238 p. - (Ariadné könyvek.

 Note la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-9373-51-8 : 9 lei.

 821.511.141.09

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică).

 II 83854 ; 821.511.141.09/U52

 

370 -  Válogatott magyar népmesék / Sajtó alá rendezte Wass Albert; Illusztrációk és borítóterv Székely Beáta. - [3. kiadás]. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 123 p. : il; 23 cm.

 ISBN 973-599-188-8 : 15 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 III 27416 ; 821.511.141/V20

 

371 -  VERESS ENDRE. A szavak fények : versek / Veress Endre. - Marosvásárhely : Lyra, 2005.

 291 p.; 20 cm.

 ISBN 973-8337-35-6 : 20 lei.

 821.511.141-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 II 83772 ; 821.511.141/V46

 

372 -  WASS ALBERT. Mesék : Erdők könyve. Tavak könyve / Wass Albert; Illusztrációk Căbuz Annamária. - [6. kiadás]. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Kinizsi Nyomda).

 184 p. : il; 20 cm - (Wass Albert életmű-sorozat).

 ISBN 973-599-113-6 : 11 lei 20 lei.

 821.511.141-93-34   082.1 Wass Albert életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti).

 II 83773 ; 821.511.141/W30

 

373 -  WASS ALBERT. Valaki tévedett / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor, 2003 (Lyra Kiadó Kft.).

 vol. - (Wass Albert életmű-sorozat).

 ISBN 973-599-080-6.

  vol. 1. - 339 p. - ISBN 973-599-106-3 : 100000 lei.

  vol. 2. - 2004. - 287 p. - ISBN 973-599-092-X : 167000 lei.

  vol. 3 : Hagyatékban maradt és kiadatlan novellák, elbeszélések. - 2005. - 272 p. - Note p. 267. - ISBN 973-599-094-6 : 150000 lei.

 821.511.141(73)-32   082.1 Wass Albert életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 II 80443 (1-3) ; 821.511.141/W30

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

374 -  BOTA, GRIGORE. Socolu de Câmpie : File de monografie / Prof. Grigore Bota, Vasile Ormenişan. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2005 (S.C. Cromatic Tipo S.R.L.).

 272 p. : il., tab.; 23.5 cm.

 Bibliografie p. 264-268.

 ISBN 973-721-024-7 : 20 lei.

 908(498 Socolu de Câmp)

 1. SOCOLU DE CÂMPIE

 III 27443 ; 908/B72

 

375 -  Pillanatképek a 19. századi Veszprémből  / Válogatta és szerkesztette Csiszár Miklósné. - Veszprém : Eötvös Károly Megyei Könyvtár, 2005 (Faa Product Nyomda Kft.).

 143 p. : il., tab., h.; 23.5 cm.

 ISBN 963-9510-05-X : 10 lei.

 908(439)"18" Veszprém   304(439)"18" Veszprém

 1. UNGARIA(monografie)                2. MOD DE VIAŢĂ         

 III 27438 ; 908/P65

376 -  SEBŐ JÓZSEF. Szigligettől Esztergomig : A királyi régió / Sebő József; Láng Tibor fotóival. - Veszprém : Új Horizont, 2003 (OOK-PRESS Kft.).

 152 p. : il., h.; 23.7 cm.

 Bibliografie p. 147-150.

 ISBN 963-8246-15-4 : 15 lei.

 908(439)

 1. UNGARIA(monografie).

 III 27404 ; 908/S40

 

377 -  Székelykál 800 éves történetéből  / Szerkesztette dr. Szabó Miklós. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 125 p. : il, tab. h.; 20 cm.

 ISBN 973-599-167-5 : 20 lei.

 308(498.4 Căluşeri)   908(498.4 Căluşeri)

 1. CĂLUŞERI                                      2. MOD DE VIAŢĂ.

 II 83807 ; 908/S99

91  Geografie

 

378 -  CARAMAN FOTEA, DANIELA. New York : Ghid turistic / Daniela Caraman Fotea. - Bucureşti : Vremea, 2002 (Multiprint).

 64 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 ISBN 973-645-015-5 : 6.6 lei.

 082.1 În jurul lumii   910.4(73 New York)(036)

 1. AMERICA                      2. NEW YORK.

 I 18390 ; 910/C23

 

379 -  COLFESCU, SILVIA. Dresda, Meissen, Elveţia Saxonă : Ghid turistic / Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2005 (Multiprint).

 64 p. : i., [1] h. - (În jurul lumii).

 ISBN 973-645-119-4 : 6.6 lei.

 082.1 În jurul lumii   910.4(430 Dresda)(036)

 1. GHID TURISTIC

 I 18386 ; 910/C62

 

380 -  COLFESCU, SILVIA. Stockholm : Ghid turistic / Silvia Colfescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2003 (Multiprint).

 64 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 Index p. 61-62.

 ISBN 973-645-090-2 : 6.6 lei.

 082.1 În jurul lumii   910.4(485 Stockholm)(036)

 1. STOCKHOLM                                2. SUEDIA(ghid turistic).

 I 19391 ; 910/C62

 

381 -  CRUCEANU, MIRCEA.  Londra : Ghid turistic [VremeaXXI] / Mircea Cruceanu, Claudiu Viorel Săvulescu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2003 (Multiprint).

 79 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 ISBN 973-645-041-4 : 7.7 lei.

 082.1 În jurul lumii   910.4(410 Londra)(036)

 1. ANGLIA          2. GHID TURISTIC             3. LONDRA.

 I 18385 ; 910/C91

 

382 -  DÁNÉ TIBOR.  Az átlépett látóhatár hősei / Dáné Tibor. - Marosvásárhely : Appendix, 2005 (T3 Kiadó).

 231 p.; 17 cm.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-86535-5-X : 15 lei.

 929 Magellan, Fernando   929 Columb, Cristofor   929 Polo, Marco   001.894(100)   910.4(100)   821.511.141(498)-4

 1. CĂLĂTORII GEOGRAFICE                        2. DESCOPERIRI GEOGRAFICE

 I 18377 ; 910/D16

 

383 -  De jur împrejurul Pământului / Consilier ştinţific Eric Mathivet ; Traducere din limba franceză Doina Pienescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 77 p. : il. color.

 Glosar p. 73-74.

 Indice p. 75-77.

 ISBN 973-8175-44-5 : 15 lei.

 030:504.73/.74   504.73/.74(031)   030:911.5   911.5(031)   

 082.1 Enciclopedia pentru copii

 1. ENCICLOPEDIE(geografie)                         2. GEOGRAFIA LUMII

 91/D27

384 -  FODOR SÁNDOR(1929-). Marosvásárhelyi útikalauz [2005] / Az adatokat gyűjtötte és a szöveget írta Fodor Sándor (S.); Felelős szerkesztő Kiss Éva; Fedőlap és térképvázlatok Dónáth-Nagy György; Fotók Szász Károly, Vajda György. - Marosvásárhely : Impress, 2005 (Ansid).

 220 p. : il. color, h.; 20.7 cm.

 Dicţionar p. 197-200.

 Index p. 201-206.

 Bibliografie p. 214-216.

 ISBN 973-96875-1-2 : 20 lei.

 913(498.4 Târgu Mureş)

 1. GHID TURISTIC                            2. ORAŞE(Transilvania)

 II 83892 ; 913(498)/F74

 

385 -  KOLMAR, CATRINEL. Florenţa : Ghid turistic / Catrinel Kolmar. - Bucureşti : Vremea XXI, 2003 (Multiprint).

 80 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 Index p. 78-79.

 ISBN 973-645-040-6 : 7.7 lei.

 082.1 În jurul lumii   910.4(450 Florenţa)(036)

I 18387 ; 910/K69

 

386 -  MÂNDRUŢ, OCTAVIAN. Atlas geografic şcolar [Ed. Corint, 2003] / Octavian Mândruţ. - Ediţia a 5-a. - Bucureşti : Corint, 2003 (Fed Print).

 65 p. : il., fig., sch., h., graf. - (Atlase Corint).

 ISBN 973-653-510-X : 10.09 lei.

 912.43(100)   082.1 Atlase Corint

 1. GEOGRAFIA LUMII(atlas)

 912/A91

 

387 -  MUNTEANU, MIHAELA VICTORIA. Barcelona : Ghid turistic / Mihaela Victoria Munteanu. - Bucureşti : Grupul Editorial Vemea, 2005 (Multiprint).

 64 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 ISBN 973-645-142-9 : 6.55 lei.

 082.1 În jurul lumii   910.4(460 Barcelona)(036)

I 18389 ; 910/M95

388 -  POPA, CORINA. Nordul Moldovei : Ghid turistic / Corina Popa. - Bucureşti : Grupul Editorial Vemea, 2005

 96 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 ISBN 973-645-129-1 : 8.8 lei.

 082.1 În jurul lumii   726.71(498.3)(036)   913(498.3)(0.36)   

 910.4(498.3)(036)

 1. GHID TURISTIC                            2. MĂNĂSTIRI ORTODOXE

 I 18393 ; 910/P79

 

389 -  POPA, CORINA. Nordul Olteniei : Judeţele Vâlcea şi Gorj : Ghid turistic / Corina Popa. - Bucureşti : Vremea XXI, 2004 (Multiprint).

 63 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 Anexa p, 58-60.

 ISBN 973-645-068-6 : 6.6 lei.

 082.1 În jurul lumii   913(498.2)(036)   726.71(498.2)(0.36)   910.4(498.2)(036)

 1. GHID TURISTIC                            2. MĂNĂSTIRI ORTODOXE

 3. OLTENIA.

 I 18392 ; 910/P79

 

390 -  SĂVULESCU, CLAUDIU-VIOREL. Berlin, Potsdam : Ghid turistic / Claudiu-Viorel Săvulescu, Mircea Cruceanu. - Bucureşti : Vremea XXI, 2005 (Multiprint).

 80 p. : il., [1] h. - (În jurul lumii).

 ISBN 973-645-116-X : 7.7 lei.

 082.1 În jurul lumii   910.4(430 Berlin)(036)   910.4(430 Potsdam)(036)

 1. GERMANIA                                   2. GHID TURISTIC

 I 18388 ; 910/S28

913(498)  Geografia României

 

391 -  CSEPREGHY ANDRÁS. Dicsőszentmárton régi arca : A hajdani Dicsőszentmárton régi képes levelezőlapokon / Csepreghy András, Csepreghy Henrik. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra Kiadó Kft.).

 107 p. : il.color; 23.7 cm.

 Rezumat în lb. rom., eng. p. 100-104.

 ISBN 973-599-139-X : 25 lei.

 908(498.4 Târnăveni)   913(498-21 Târnăveni)(084.1)   

 084(498-21 Tg.-Mureş)

 1. TÂRNĂVENI(ilustrate)                                2. GEOGRAFIA ORAŞELOR.

 III 27417 ; 913(498)/C92

 

392 -  VLASIE, MIHAI. Drumuri spre mănăstiri : Ghidul aşezămintelor monahale ortodoxe din România / Mihai Vlasie; Tipărită cu binecuvântarea Prea Sfinţitului Părinte GALACTION, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului. - Ediţia a 8-a. - Bucureşti : Sophia, 2003 (Multiprint).

 383 p., [1] h.

 Glosar p. 343-354.

 Index p. 355-366.

 ISBN 973-8207-76-2 : 13.1 lei.

 271(498)(036)   248.153.8(498)(036)

 1. MĂNĂSTIRI (România).

 II 83920 ; 913(498)/V79

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

393 -  Álló- és mozgóképek : vázlat az erdélyi főnemességről (Visszaemlékezések, feljegyzések, beszélgetések, tanulmányok) / A kötet anyagát összeállította, gondozta és szerkesztette Kovács Kiss Gyöngy; Az illusztrációkon családi fényképek, illetve Maksay Ádám, Damokos Csaba és László Miklós műemlékfotói. - [Kolozsvár][Cluj Napoca] : Komp-Press, s.a. (Alutus Nyomda).

 320 p. : il. parţial color.

 Note la sfârşitul unor capitole.

 ISBN 973-9373-47-X : 50 lei.

 316.343.32(=511.141)(498.4)   323.31(=511.141)(498.4)   

 929.52(=511.141)(498.4)

 1. NOBILIME(maghiară).

 III 27457 ; 929.5/.9/A42

 

 

394 -  COTERBIC, CORNELIU. Drapelele statelor lumii : Mică enciclopedie / Corneliu Coterbic. - Bucureşti : Meronia, 2004.

 108 p.

 ISBN 973-8200-76-8 : 20.73 lei.

 929.921(100)(031)   94(100):929.921

 1. DRAPELE NAŢIONALE                              2. STATELE LUMII.

 III 27447 ; 929.5/.9/C78

 

395 -  Neves Ajkaiak / Szerkesztette Müller Józsefné, Tilhof Endre; A rajzokat készítette Bagarus Zoltán. - 2. javított kiadás. - Ajka : Ajkai Városi Könyvtár és Múzeum, s.a.

 44 p. : il. ; 22 cm.

 2 lei.

 929(429)

 1. PERSONALITĂŢI(Ungaria)

 III 27406 ; 929/N55

94(100) Istorie universală

 

396 -  Cavaleri şi fortăreţe / Ilustraţii de Charles Dutertre ; Traducere din limba franceză de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2003.

 37 p. : il. color - (Minienciclopedii Larousse).

 ISBN 973-7932-35-8 : 10 lei.

 316.343.3(031)   030:316.343.3   030:94(100)"05/14"   94(100)"05/14"(031)   

 087.5   082.1 Minienciclopedii Larousse

 1. ISTORIE MEDIEVALĂ                                2. CETĂŢI MEDIEVALE

 3. ENCICLOPEDIE(pentru copii).

 94(100)/C31

 

397 -  DOBAI ISTVÁN. Tűnődések a történelemről azaz a mérhetetlen élet és az ember viszonyáról, különös figyelemmel Európára és a magyarokra / Dobai István. - Budapest : Püski Kiadó, 2004.

 2 vol.; 24 cm.

 ISBN 963-9906-47-6.

  vol. 1. - 642 p. - ISBN 963-9906-48-4 : 25 lei.

  vol. 2. - p. 647-1263. - ISBN 963-9906-49-2 : 25 lei.

 94(=511.141)(4)   94(100)

 1. ISTORIA POPORULUI MAGHIAR

 III 27422 (1-2) ; 94(100)/D57

 

398 -  Emlékkönyv a Don-kanyari áldozatokért / Szerkesztette Ábrám Zoltán; A fényképek szerzői : Brassai Károly, Szász Károly, Ábrám Zoltán. - [Marosvásárhely] : EMKE Maros Megyei Szervezete, 2005.

 42 p. : foto.; 20.5 cm.

 5 lei.

 355.292/.293(282247.36)   929:355.48(282247.36)"1939/1945"   

 94(4)"1939/1945"

 1. CAMPANIE MILIATRĂ                   2. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL.

 II 83802 ; 94(100)/E48

 

399 -  LANNING, MICHAEL LEE. 100 de personalităţi militare ale lumii / Michael Lee Lanning; Traducere Constantin Valentin Claudiu; Lucrare îngrijită, note şi revizie ştiinţifică Dr. Mircea Soreanu. - Bucureşti : Orizonturi, s.a.

 380 p. : il. - (Cultura generală ; 41).

 Note de subsol.

 ISBN 973-736-015-X : 34 lei.

 082.1 Cultură generală   929:94(100)   94(100):929

 1. BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi istorice şi militare)

III 27475 ; 94(100)/L20

 

400 -  PESCHKE, HANS-PETER. Evul Mediu occidental / De Dr.Hans-Peter Peschke; Ilustraţii de Nikolaj Smirnov; Traducere din limba germana de Manuela Camelia Tomuţă; Consultant de specialitate pentru ediţia română conf.univ.dr. Ecaterina Lung. - Bucureşti : Enciclopedia RAO, 2005.

 48 p. : il. color - (Ce şi cum).

 Indice p. 48.

 ISBN 973-717-038-5 : 30.18 lei 32.9 lei.

 082.1 Ce şi cum   94(4-15)"05/13"   008(4-15)"05/13"

94(100)/P53

94(498)  Istoria României

 

401 -  BOAR, LIVIU. Românii din scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin în secolul al XIX-lea / Liviu Boar. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii Petru Maior, 2004.

 409 p. : h., tab., il.; 24 cm.

 Note de subsol.

                Cartea cu numărul de inventar 892545 este cu dedicaţie din partea autorului.

 ISBN 973-7794-10-9 : 20 lei 30 lei.

 94(=135.1)(498.4)"18"

III 27398 ; 94(498)/B60

 

402 -  BULEI, ION. O istorie a românilor / Ion Bulei. - Ediţia a 2-a revăzută. - Bucureşti : Meronia, 2004 (Lumina Tipo).

 259 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 183-213.

 Anexe p. 215-253.

 ISBN 973-8200-62-8 : 18.26 lei.

 94(498)

III 27446 ; 94(498)/B91

 

403 -  BULEI, ION. Viaţa în vremea lui Carol I / Ion Bulei. - Bucureşti : Tritonic, 2005.

 288 p. - (Biblioteca de istorie).

 Note p. 275-288.

 ISBN 973-733-055-2 : 18.50 lei.

 94(498)"18/19"   94(498.1/.8)   082.1 Biblioteca de Istorie

 1. CAROL I, regele României

 II 83923 ; 94(498)/B91

 

404 -  DJUVARA, NEAGU. Între Orient şi Occident : Ţările române la începutul epocii moderne (1800-1848) [Ediţia a 3-a] / Neagu Djuvara ; Traducere din franceză de Maria Carpov. - Ediţia a 3-a. - Bucureşti : Humanitas, 2005.

 345 p.

 Notă bio-bibliografică.

 Note p. 364-396.

 Index p. 410-432.

 Glosar p. 363-366.

 Cronologie p. 397-398.

 Bibliografie p. 399-409.

 ISBN 973-50-0862-9 : 26.61 lei.

 94(498)"1800/1848"

II 83873 ; 94(498)/D39

 

405 -  GIURESCU, CONSTANTIN C. Istoria românilor [Giurescu, Constantin C.][2003] / Constantin C. Giurescu. - Ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu. - Bucureşti : All Educational, 2003 (Abagar).

 3 vol. - (Cărţi fundamentale ale culturii române).

 ISBN 973-684-510-9 : 91.65 lei (vol. 1-3).

                 vol.1 : Din cele mai vechi timpuri până la moartea lui Alexandru cel Bun (1432). - VIII, 455 p. : fig., [7] pl. - Bibliografie la sf. capitolelor. - Indice p. 411-455. - ISBN 973-684-511-7.

                 vol.2 : De la Mircea cel Bătrân şi Alexandru cel Bun până la Mihai Viteazul. - VIII, 528 p. : fig., [4] pl. h. - Bibliografie la sf. capitolelor. - Indici p. 479-527. - ISBN 973-684-512-5.

                 vol.3 : De la moartea lui Mihai Viteazul până la sfârşitul epocii fanariote (1601-1821). - X, 781 p. : fig., [10] pl. h. . - Bibliografie la sf. capitolelor. - Indici p. 727-780. - ISBN 973-684-513-3.

 94(498)"-/18"   94(=135.1)"-/18"   082.1 Cărţi fundamentale ale culturii române

94(498)/G59

 

406 -  HITCHINS, KEITH. Afirmarea naţiunii : Mişcarea naţională din Transilvania, 1860-1914 / Keith Hitchins; Traducere de Sorana Georgescu-Gorjan. - Bucureşti : Editura Enciclopedică, 2000 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 391 p.

 Note de subsol.

 Notă bibliografică p. 379-384.

 Indice de nume p. 385-391.

 ISBN 973-45-0332-4 : 5.50 lei.

 94(498.4)"1860/1914"   329.73(==135.1)(498.4)"1860/1914"

II 83849 ; 94(498)/H66

407 -  HITCHINS, KEITH. A Nation Affirmed : The Romanian National Movement in Transylvania, 1860-1914 / Keith Hitchins. - Bucharest [Bucureşti] : The Encyclopedic Publishing House [Editura Enciclopedică], 1999 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 408 p.

 Note de subsol.

 Note bibliografice p. 401-406.

 ISBN 973-45-0293-X : 5.50 lei.

 94(468.4)"1860-1914   329.73(=135.1)(498.4)"1860-1914"

 1. ISTORIA TRANSILVANIEI(români).

 II 83848 ; 94(498)/H66

 

408 -  HITCHINS, KEITH. Românii : 1774-1866 [2004] / Keith Hitchins; Traducere din engleză de George G. Potra şi Delia Răzdolescu. - Ediţia a 2-a revăzută. - Bucureşti : Humanitas, 2004 (Regia Autonomă Monitorul Oficial).

 408 p. - (Istorie [Humanitas]).

 Note de subsol.

 Bibliografie p.388-400.

 Indice p. 401-405.

 Titlul originel : The Romanians, 1774-1866.

 ISBN 973-50-0478-X : 36.70 lei.

 082.1 Istorie   94(498)"1774/1866"   304.2(=135.1)"1774/1866"

III 27452 ; 94(498)/H66

 

409 -  Istoria României [Corint], [2005] / Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins... - Ediţie revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Corint, 2004 (Lumina Tipo).

 511 p.

 Bibliografie p. 476-481.

 Index p.482-511.

 ISBN 973-653-514-2 : 22.94 lei.

 94(498)

III 27451 ; 94(498)/I-87

 

 

 

410 -  Istoria României [Ed. Corint, 2004] / Mihai Bărbulescu, Dennis Deletant, Keith Hitchins... - Ediţie revăzută şi adăugită. - Bucureşti : Corint, 2004 (Lumina Tipo).

 511 p.

 Bibliografie p. 476-481.

 Index p. 482-511.

 ISBN 973-653-837-0 : 22.94 lei.

 94(498)

94(498)/I-87

 

411 -  ŞTIRBAN, MARCEL. Din istoria României : 1918 - Desăvârşirea unitătii statului român : La 85 de ani de la desăvârşirea unitătii naţionale / Prof. univ. dr. Marcel Ştirban. - Editia a 2-a. - Târgu-Mureş : Editura "Dimitrie Cantemir", 2003.

 vol.; 20.5 cm.

 ISBN 973-8042-46-1 : 30 lei (v. 3-4).

                 vol. 3 : Note de curs şi bibliografie. - 236 p. : il., h. - Note de subsol. - Bibliografie p. 165-228.

 vol. 4 : Documente. - 454 p. : il., h. - Note de subsol.

 94(498)"1918"

II 83826 (3-4) ; 94(498)/S85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 Abbott, Elizabeth - 35-36

 Ábrám Zoltán (foto.) - 398

 Ábrám Zoltán (red.) - 15, 59, 398

 Ádám Erika - 90

 Adameşteanu, Mariana (trad.) - 21

 Adjei, Osei - 87

 Ágoston Katalin - 194-195

 Albert Kálmán - 8

 Albu, Mihai - 71

 Alecu, Erica - 76

 Alexandrescu, Grigore - 253

 Ambrus Lajos - 324-325

 Andreev, Leonid Nikolaevici - 318

 Anghelescu, Maria Magdalena (trad.) - 41

 Antohi, Mona (trad.) - 321

 Antohi, Sorin (postf.) - 42

 Augustin, Sfântul - 40

 Avrigeanu, Veronica - 124-125

 B

 Baciu Elisabeta - 88

 Bagarus Zoltán (il.) - 395

 Balázs Gizella - 88

 Balázs Sándor - 326

 Balla Loránd - 197

 Balogh Sămărghiţan, Victor - 126

 Balotă, Nicolae - 216

 Bancu, Şerban - 139

 Banner Zoltán - 202

 Barbu, Daniel (pref.) - 72

 [Barbu, Ileana] (trad.) - 68

 Bárdosi Ilona - 84

 Baricz Lajos - 327

 Baróti Szabó Dávid (despre) - 330

 Bartos Éva (red.) - 14

 Baudrillard, Jean - 54

 Bădescu, Adriana (trad.) - 100, 118-119, 133-135, 144, 163, 184, 396

 Bălu, Andi - 255

 Bărbulescu, Mihai - 409-410

 Băşoiu, Cristina (trad.) - 38

 Ben Meron, Gabriel - 256

 Benedek Elek (despre) - 330

 Benoist, Alan de (pref.) - 21

 Berde Károly - 94

 Bernády György(1864-1938) (despre) - 330

 Bernea, Ernest - 55

 Bică, Cristina - 162

 Biriş, Carmen - 165

 Biriş, Ioan (trad.) - 29

 Biró, Dominic - 175

 Bîlbîie, Răduţ - 56

 Boar, Liviu - 401

 Bogdán László - 328

 Boisteau, Manu (il.) - 136

 Boka László - 329

 Bölöni Ágnes - 90

 Boloş, Vasile - 85

 Bolyai Farkas(1775-1856) (despre) - 160

 Bolyai János(1802-1860) (despre) - 160

 Borda, Angela - 154

 Borda, Angela (red.) - 146

 Borensztein, Pascal - 140

 Borza, Sorin - 27

 Bot, Ioana (coord.) - 286

 Bot, Ioana (trad. ; note) - 220

 Bota, Grigore - 374

 Botez, Demostene (trad.) - 243

 Boutavant, Marc (il.) - 133

 Braester, Marlena (trad. ; note) - 323

 Braga, Corin (trad.) - 34

 Brassai Károly (foto.) - 398

 Brătescu, Geta - 257

 Brătescu-Voineşti, Ioan Alexandru - 258

 Brânzaniuc, Klara - 150

 Brânzaniuc, Klara (colab.) - 169

 Brezuleanu, Ana-Maria (trad. ; pref.) - 318

 Bucerzan, Dana - 259

 Buiciuc, Mircea Aurel (ed. ; note ; trad.) - 319

 Buksa Éva-Mária - 330

 Bulei, Ion - 402-403

 Bulgakov, Mihail - 319

 Burt, Daniel - 217

 Butiurca, Doina - 260-261

 Buzea, Constanţa - 262

 Buzenche, Cristian - 180

 C

 Cajal, Nicolae (pref.) - 153

 Calangiu, Anca (trad.) - 198

 Campenhausen, Hans Freiherr von - 41

 Cantuniari, Ileana (trad.) - 244

 Cantuniari, Mihai (trad.) - 251

 Caragiale, Ion Luca - 263

 Caraman Fotea, Daniela - 378

 Carpov, Maria (trad.) - 404

 Casadio, Giovanni (pref.) - 277

 Casalino, G. (colab.) - 22

 Căbuz, Andrea (il.) - 340

 Căbuz Annamária (il.) - 372

 Căpuşan, Horia - 264

 Cărare, Valentina (antolog.) - 273

 Cătană, Simona - 82

 Cătănuş, Dan - 64

 Câlţea, Corneliu - 204

 Câmpeanu, Ilieş (trad.) - 238

 [Cârâc, Alina] (trad.) - 68

 Cecatka, Björn - 205

 Charbin, Alice (il.) - 144

 Chaux, Nathalie (il.) - 135

 Cheţan, Paul - 8

 Chihaia, Pavel - 265

 Chipurici, Nicolae - 141

 Chiriţescu, Florin (trad.) - 42

 Cioculescu, Şerban - 266

 Cistelecan, Alexandru (pref.) - 280

 Ciucă, Octav (trad.) - 2, 36, 39

 Ciuche, Liana (trad.) - 232

 Ciurba, Adriana - 142

 Cîmpean, Elena Adriana - 86

 Claudiu, Constantin Valentin (trad.) - 399

 Cojocaru, Aurel - 143

 Colfescu, Silvia - 379-380

 Columbeanu, Mihnea (trad.) - 67

 Coman, Lia - 165-166

 Comarnescu, Petru (pref.) - 265

 Conrad, Joseph - 221

 Constantin, Marin - 98

 Copceag, Maria-Luisa (trad.) - 237

 Coravu, Manuela (trad.) - 246

 Cornea, Doina (trad.) - 45

 Cosmovici, Andrei (coord.) - 91

 Coster, Charles de - 239

 Coşbuc, George - 267-268

 Coterbic, Corneliu - 394

 Crăciun, Corneliu - 65

 Creangă, Ion - 269

 Creangă, Ion (despre) - 272

 Creţa, Zorela - 214

 Cruceanu, Mircea - 381, 390

 Csávossy György - 181

 Csegzi M. Judit - 106

 Csepreghy András - 391

 Csepreghy Henrik - 391

 Csetri Elek (antolog. ; pref. ; note) - 337

 Csíky Boldizsár - 206

 Csiszár Anna Adrienn - 145

 Csiszár Miklósné (antolog. ; red.) - 375

 Cubleşan, Constantin - 270

 Culianu, Ioan Petru - 42

 Czock Attila - 205

 D

 Damokos Csaba (foto.) - 393

 Dan, Carmen-Eva - 179

 Dan, Florian - 179

 Dan, Sergiu Pavel (trad. ; pref. ; note) - 227

 Dáné Tibor - 331-332, 382

 Danilo Zoltán (colab.) - 343

 Daudet, Alphonse - 240

 Dávid László - 109-110

 David, Liana (colab.) - 89

 De Amicis, Edmondo - 236

 Deák Ferenc (il.) - 345

 Decaux, Guillaume (il.) - 138

 Delavrancea, Barbu Ştefănescu - 271

 Deletant, Dennis - 409-410

 Deleuze, Gilles - 28

 Desplanche, Vincent (il.) - 118

 Dessert, Sylvie (il.) - 136

 Diaconescu, Ioan - 4, 7

 Diaconu, Mircea A. - 272

 Dima, Alexandru - 24

 Dimov, Leonid - 274

 Dinu, Mihai - 57

 Dinulescu, Dragoş (trad.) - 205

 Dinulescu, Ion - 153

 Djuvara, Neagu - 404

 Dobai István - 397

 Dobrescu, Vasile (coord.) - 80

 Doinaş, Ştefan Augustin (despre) - 290

 [Dolgu, Daniela] (trad.) - 68

 Dónáth-Nagy György (cop.) - 384

 Dostoievski, Feodor Mihailovici (despre) - 218

 Dragomir, Silviu - 43

 Draşoveanu, Constantin - 147, 165

 Drecin, Mihai - 65

 Drieu La Rochelle, Pierre - 241

 Duka, Adrian-Vasile - 5

 Dulău, Mircea - 176-177, 196

 Dulfu, Petre - 276

 Dummett, Michael - 29

 Dungaciu, Sandra - 58

 Durand, Gilbert - 34

 Dutertre, Charles (il.) – 396

 

 

 E

 Eliade, Mircea - 277

 Eliade, Mircea (despre) - 42

 Eminescu, Mihai (despre) - 286

 Enache, Eugenia - 210

 Enăchescu, Călin - 87

 Erőss Attila - 333

 Esterházy Péter (despre) - 360

 Eşianu, Sigrid - 174

 Evola, Julius - 21-22

 F

 Farkas Evelyn - 148

 Farkas Evelyn (coord. şt.) - 89

 Făgărăşan, Amalia - 149

 Fărcaş Floarea - 88

 Feneşan, Cristina - 9

 Filimon, Nicolae - 278

 Filimon, Nicolae (despre) - 266

 Finta Béla - 107-108

 Finţescu Traian (trad.) - 239-241, 245

 Firescu, Alexandru (ed.) - 209

 Firescu, Rodica (ed.) - 209

 Florian, Mircea - 30

 Fodor Sándor(1929-) - 384

 Fondi, R. (colab.) - 22

 Fukuyama, Francis - 67

 G

 Gafiţa, Gabriel (trad.) - 221

 Gál István (red.) - 1

 Gálfalvi Ágnes (trad.) - 230-231

 García Márquez, Gabriel - 247

 Gárdonyi Géza - 334-335

 Gaudriault, Monique (il.) - 140

 Gazda István (red.) - 342

 Găbudean, Ioan (pref. ; postf. ; antolog.) - 275

 Găbudean, Rivalet Jean - 279

 Gârleanu, Emil - 258

 Géczi Ilona - 6

 Gehlhoff, Beatrix - 205

 Genescu, Antuza (trad.) - 289

 Georgescu, Maria-Ana - 60-61

 Georgescu, Maria-Ana (coord.) - 76

 Georgescu-Gorjan Sorana - 406

 Gheorghiu, Mihai Dinu (pref.) - 58

 Gheorghiu, Mihai Dinu (trad.) - 247

 Gherman, Cristina - 214

 Ghihor, Anca - 37

 Ghika, Vladimir, Monsenior - 45

 Ghiu, Bogdan (trad.) - 28

 Giurescu, Constantin C. - 405

 Giurescu, Dinu C. (ed.) - 405

 Gîju, Stela - 120-121

 Gliga Camelia - 154

 Gliga Camelia (colab.) - 146

 Glodeanu, Gheorghe (pref.) - 282

 Godea, Ioan - 199

 Gogolák H. Edit - 170

 Gömöri György - 336

 Göndör, Mihaela - 78, 82

 Göndör, Mihaela Liliana - 79

 Grenet, Franz (postf.) - 277

 Grigore, Gheorghe - 151

 Grigurcu, Gheorghe - 280-281

 Grigurcu, Gheorghe (pref.) - 274

 Grimm, Jacob - 232

 Grimm, Wilhelm - 232

 Grossato, A. (colab.) - 22

 Grosson, Jean (il.) - 136

 Guardini, Romano - 46

 Guillerey, Aurélie (il.) - 184

 Guiraud, Florence (il.) - 138

 György Katalin - 109-110

 Gyulay Lajos, Gróf – 337

 

 

 

 H

 Habor, Adriana - 152

 Halász Anna - 339

 Haller József(1935-) (il.) - 201

 Haller Piroska - 5

 Hayet, Pierre (pref.) - 45

 Heidegger, Martin (despre) - 27, 32

 Herman, Emilia - 76

 Hié, Vanessa (il.) - 100

 Hitchins, Keith - 68, 406-410

 Hobai, Ştefan - 129

 Horvat, Denis (il.) - 140

 Horvat, Săluc - 282

 Horváth Ádám (trad.) - 231

 Horváth Alexandru - 111

 Horváth Arany (antolog.) - 341

 Horváth István - 341

 Hrib, Bogdan (ed.) - 18

 Huntington, Samuel P. - 62

 I

 Iacob, Luminiţa (coord.) - 91

 Ianoşi, Edith Simona - 156

 Ianoşi, Ion - 218-219

 Ianoşi, Ion (pref. ; note) - 322

 Ianoşi, Janina (pref.) - 322

 Iliescu, Adrian-Paul - 69

 Iliescu, Vasile - 153

 Imre, Silvia - 124

 Institutul de Memorie Culturală (CIMEC) - 12

 Ionescu, Anca Irina (trad.) - 217

 Ionescu, Andrei (trad.) - 248

 Ionescu, Cornel Mihai (pref.) - 237

 Ionescu-Nişcov, Traian (ed. ; note) - 315

 Ioniţă, Florin (ed. ; pref. ; note) - 254

 Ioniţoiu, Cicerone - 70

 Iordache, Emil (pref.) - 319

 [Iova, Mariana] (coord. şt.) - 12

 Irinescu, Teodora - 83

 Izdrăilă, Vasile - 37

 J

 Jancsó Árpád - 197

 Jánosházy György (trad.) - 228

 Jarník, Hertvík - 315

 Jarník, Jan Urban - 315

 Jela, Doina - 71

 Jimborean, Gabriela - 155-156

 Jinga, Cristina (trad.) - 224

 K

 Kabay Lizett - 95

 Kabay Lizett (il.) - 95

 Kántor Lajos (ed.) - 338

 Kászoni Zoltán - 182

 Kazinczy Ferenc (despre) - 330

 Kecskeméthy István (trad.) - 44

 Kégli Ferenc - 13

 Kelemen Hajnal - 127

 Kertész Imre - 343

 Kim, Jeannie - 38

 Kinde Annamária - 344

 Kiss Éva (red.) - 384

 Kolmar, Catrinel - 385

 Kovács András Ferenc - 345

 Kovács Kiss Gyöngy (ed.) - 393

 Kovács Loránt - 117, 183

 Kuckelmann, Tina - 96

 Kuller, Hary - 19

 Kuszálik Péter (red.) - 48

 Kuti Botond (il.) - 324

 L

 Laclos, Pierre-Ambroise-François Choderlos de - 242

 Laibăr, Liana Maria (trad.) - 229

 Lakatos István - 346

 Landon, Valérie - 136

 Láng Tibor (foto.) - 376

 Lanning, Michael Lee - 399

 Laszlo Alexandru - 281, 283

 László Miklós (foto.) - 393

 Lazăr, Marius (ed.) - 314

 Lenz, Hélčne - 97

 Libis, Jean - 47

 Liciu, Adriana (trad.) - 320

 Loghin, Andrada (colab.) - 146

 London, Jack - 222

 Lövith Egon (despre) - 203

 Lung, Ecaterina (colab.) - 400

 Lupu, Raluca (note) - 220

 M

 Macedonski, Alexandru - 284

 Machado de Assis, Joaquim Maria - 248

 Magyar Zoltán - 348

 Maksay Ádám (foto.) - 393

 Mancaş, Mihaela - 285

 Manea-Busuioc, Mihaela (trad.) - 21

 Mann, Thomas - 233

 Manolescu, Nicolae (despre) - 283

 Marcu, Simona (colab.) - 146

 Marian, Liviu (coord.) - 80

 Marino. Adrian - 20

 Martha Krisztina - 162

 Márton Áron - 48

 Marton József (red. ; note) - 48

 Massini, Anaďs (il.) - 119

 Matei, Alexandru (trad.) - 54

 [Matei, Dan] (coord. şt.) - 12

 Máthé Orsolya - 90

 Mathivet, Eric (colab.) - 383

 Matteini, Ilaria (il.) - 238

 Mauron, Charles - 220

 Maximencu, Ana-Maria (il.) - 270

 May, Karl - 234

 Mănescu, Iulia (trad.) - 96

 Mărginean, Oana - 157

 Mândruţ, Octavian - 386

 Melchionda, R. (colab.) - 22

 Mčredieu, Florence de - 198

 Micu, Adriana - 122

 Micu, Dan - 122

 Mihali, Ciprian (pref.) - 54

 Mihăilescu, Dan C. (trad.) - 73

 Milea, Ioan (trad.) - 46

 Milin, Miodrag - 68

 Minuţ, Petru - 77

 Mircia, Eleonora - 125

 Moldovan, Andrea - 131

 Moldovan, Dumitru - 158

 Moldovan, Iuliu (colab.) - 89

 Moldovan, Maria (pref.) - 141

 Moldoveanu, Mircea (ed.) - 17

 Molnár Dénes (il.) - 366

 Molnár Dénes, ifj. (il.) - 331

 Monastra, G. (colab.) - 22

 Monea, Alexandru (red.) - 159

 Morar, Alexandru - 4, 7

 Moraru, Cornel - 287

 Morganti, A. (colab.) - 22

 Moroiu, Mihai (trad.) - 3

 Moşoianu, Adrian (colab.) - 23

 Moţoc, Diana (trad. ; pref.) - 249

 Mózes Attila (antolog. ; pref.) - 351

 Mózes Huba (antolog. ; pref.) - 352

 Müller Józsefné (red.) - 395

 Munteanu, Cristina (trad.) - 47

 Munteanu, Mihaela Victoria - 387

 Munteanu, Romul (postf.) - 235

 Munteanu, Ruxandra (tab. cronolog.) - 263

 Mureşan, Viorel - 288

 Muşat, Carmen (pref.) - 18

 Muthu, Mircea (pref. ; note ; ed.) – 24

 

 

 

 

 N

 Nabokov, Vladimir Vladimirovici - 320-321

 Nagy Attila - 349

 Nagy Előd - 131

 Nagy Géza - 350

 Nagy István - 351

 Nagy Miklós Kund - 204

 Nagy Pál (red.) - 347

 Nagyosi Anna - 101-105, 112-115, 211-213

 Năstase, Nicolae (trad.) - 62

 Năstăsescu, Maria (pref.) - 137

 Necheş, Gabriela (trad.) - 252

 Negoiţă, Constantin Virgil - 289

 Negoiţescu, Ion (postf.) - 265

 Neguţ, Silviu - 10

 Nemess László - 353

 Németh István Péter - 354

 Németh Júlia - 203

 Nemoianu, Virgil - 290

 Nicolae, Ion - 10

 Nietzsche, Friedrich (despre) - 28

 Nistor, Ion (ed. ; pref. ; red.) - 215

 Nişcov, Viorica (ed.) - 315

 Niţescu, Sanda - 186

 Novak, Loredana (trad.) - 226

 Novăceanu, Darie (trad.) - 250

 Nrdelciu, Rosana (trad.) - 23

 O

 Oláh Anna - 160

 Olariu, Mihai - 130

 Olexiuc Colea, Nicolae - 187-193

 Oltean, Stelian - 177

 Ondaatje, Michael - 223

 Oprea, Nicolae - 293

 Ormenişan, Vasile - 374

 Orth István (red. ; il. ; pref.) - 44

 Oşan, Alexandrina - 131-132

 Oşan, Virgil Gheorghe - 161

 Oxlade, Chris - 123, 128

 Oz, Amos - 323

 P

 Paleologu, Alexandru (pref.) - 241

 Panati, Charles - 39

 Papilian, V.V. - 173

 Partin, Zoe - 137

 Patapievici, Horia-Roman - 294

 Pávai Zoltán - 150, 171

 Pávai Zoltán (colab.) - 169

 Pavelescu, Mihai-Dan (trad.) - 138

 Paviet, Barbara - 138

 Păcurar, Mariana - 162

 Păcurariu, Mircea - 11

 Păuna, Cristina (colab.) - 89

 Pârvulescu, Ioana - 295

 Pecican, Ovidiu - 281

 Peschke, Hans-Peter - 400

 Péterfy László - 200

 Petőfi Sándor (despre) - 330

 Petrar, Petronia (trad.) - 26

 Petrescu, Camil (despre) - 255

 Petrescu, Dan (trad.) - 42

 Philbin, Tom - 2

 Philippide, Alexandru (trad.) - 233, 242

 Pienescu, Doina (trad.) - 136, 140, 383

 Pinson, Claire - 163

 Pintea, Ioan (ed. ; pref.) - 305

 Pleşu, Andrei (pref.) - 153

 Podeanu, Maria Daniela - 164

 Poe, Edgar Allan - 224

 Pomogáts Béla - 355

 Pomogáts Béla (ed. ; pref.) - 362

 Pop, Anamaria (trad.) - 343

 Pop, Doru - 25

 Pop, Ion (pref. ; ed.) - 297

 Popa, Corina - 388-389

 Popa, Ilie (trad. ; ed. ; coord.) - 66

 Popa, Lucian (trad.) - 222, 226

 Popa, Rozalia Rodica (trad.) - 66

 Popescu, Dumitru I. (ed.) - 258, 291

 Popescu, Geta (trad.) - 236

 Popescu, Marian - 207

 Popşor, S. - 166

 Popşor, Sorin - 165

 Porsche Éva (cond. şt.) - 106

 Poszler György - 356

 Potra, George G. (trad.) - 408

 Pozdîrcă, Alexandru - 8

 Preda Crisrtian - 72

 Preda, Marin - 296

 Puha, Elena - 31

 Pyle, Howard - 225

 Q

 Quim, Monzó - 249

 R

 Radiguet, Raymond - 243

 Ráduly János - 357

 Rancz-Gyárfás Zsuzsánna (red. ; pref.) - 94

 Rădoiu, Dumitru - 87

 Rădulescu, Carmen - 167

 Rău, Aurel (pref. ; ed.) - 292

 Răzdolescu, Delia (trad.) - 408

 Râpeanu, Valeriu (pref.) - 258

 Rebreanu, Liviu (despre) - 260, 282

 Reichardt, Hans - 3

 Revel, Jean-François - 73

 Risé, Claudio (pref.) - 22

 Rogers, Kristeen (ed.) - 123, 128

 Roll, Stephan - 297

 Ronay, Alexander (trad. ; ed. ; pref.) - 235

 Roske, Octavian - 64

 Roşca, Gh.V. - 173

 Roşca, Gheorghe - 154

 Roşca, Stela - 173

 Ruillier, Jérôme (il.) - 134

 Rus, Mariana - 76

 Rusu, Marius-Sebastian - 5

 S

 Sábato, Ernesto - 250

 Safranski, Rüdiger - 32

 Saint-Exupéry, Antoine de - 244

 Săvulescu, Claudiu Viorel - 381

 Săvulescu, Claudiu-Viorel - 390

 Schenn, Roland (trad. ; note) - 234

 Schmidsfelden Odette - 204

 Schneider, Ďsa - 359

 Schneider Izabella - 92

 Scott, Walter - 226-227

 Sebő József - 376

 Selyem Zsuzsa - 360

 Seres-Sturm Lajos - 150, 169

 Seres-Sturm, Ludovic - 170

 Seres-Sturm Magda - 171

 Shakespeare, William - 228

 Shumaker, Wayne - 26

 Simmel, Georg (despre) - 58

 Simon Judit-Gy. - 358

 Simonfi Rozália - 361

 Simonfi Rozália (il.) - 361

 Sipos Emese - 142, 172

 Slavici, Ioan - 298-303

 Smirnov, Nikolaj (il.) - 400

 Snagoveanu-Spielberg, Ileana (trad.) - 32

 Soreanu, Mircea (note ; rev.) - 399

 Sorescu, Marin - 304

 Spielmann András - 367

 Spielmann Mihály - 367

 Stahl, Paul Henri - 98

 Stănciulescu, Gabriela - 81

 Steinhardt, Nicolae - 305

 Stockley, Corinne - 123, 128

 Stoicescu, Ion Puiu - 306

 Stokes, Philip - 23

 Strat, Cătălin - 71

 Strnad, Gabriela - 178

 Suciu, M. - 166

 Svevo, Italo - 237

 Szabó László, Cs - 362

 Szabó Miklós - 93

 Szabó Miklós (red.) - 377

 Szabó Zsuzsanna Katalin - 116

 Szász István V. - 363-364

 Szász Károly (foto.) - 384, 398

 Székely Attila S. - 33

 Székely Beáta (il. ; cop.) - 368, 370

 Székely Dénes - 208

 Szia Ágnes - 365

 Szikszai Mária - 99

 Szilágyi István (red.) - 350

 Szitai György Ferenc (il.) - 334-335

 Ş

 Şoaita, Dumitru - 168

 Ştirban, Marcel - 411

 T

 Tabac, Dana (trad.) - 225

 Tabacu, Marius (trad.) - 314

 Tánczos Vilmos (pref.) - 341

 Tătaru-Cazaban, Bogdan (trad.) - 40

 Târgu Mureş - 7, 15, 31, 44, 48, 52, 59, 63, 76-79, 82, 87-90, 93-95, 99, 107-111, 116, 120, 124-127, 129-132, 142-143, 148-150, 152, 154-162, 164-169, 171, 175-176, 181, 200-201, 204, 206, 208, 210, 228, 230-231, 275, 324-325, 327-328, 330-333, 339-340, 344, 346, 348-351, 353, 355, 358, 363-364, 366-368, 370-374, 377, 382, 391, 398, 411

 Târgu Mureş (despre) - 384

 Tesfay, Sába - 204

 Tilhof Endre (red.) - 395

 Timuş, Mihaela (ed. ; trad. ; note) - 277

 Tocqueville, Alexis de - 74

 Tolstoi, Lev Nicolaevici - 322

 Tolstoi, Lev Nicolaevici (despre) - 218-219

 Toma, Radu (pref.) - 242

 Tomuţă, Manuela Camelia (trad.) - 400

 Topârceanu, George - 307

 Torok Sándor (il.) - 325

 Tóth István - 366

 Tóth László (artist plastic) (despre) - 202

 Totorcea, Ştefana (trad.) - 35

 Twain, Mark - 229

 Ţ

 Ţepeneag, Dumitru - 308

 Ţone, Nicolae (ed.) - 274

 U

 Ungvári Zrínyi Ildikó - 369

 Ungvári Zrínyi Imre - 63

 Untaru, Ion - 309-311

 V

 Vajda György (foto.) - 384

 Vamanu, Carmen - 168

 Varga Erzsébet - 174

 Varga László - 50-53

 Vargas Llosa, Mario - 251

 Vasile, Geo - 312

 Vasiliu, Gabriel - 313

 Vasiliu, Gabriel (antolog.) - 313

 Veress Endre - 371

 Verne, Jules - 245-246

 Vighi, Daniel - 314

 Visky András - 314

 Vlad, Alexandru - 314

 Vlad, Carmen (postf.) - 259

 Vlasie, Mihai - 392

 Vofkori József – 160

 

 

 W

 Wass Albert - 230-231, 372-373

 Wass Albert (despre) - 347

 Wass Albert (red.) - 370

 Wertheim, Jane - 123, 128

 Wickert, Erwin - 235

 Wikander, Stig - 277

 Wilsdorf, Anne (il.) - 140

 Witcher, Moony - 238

 Wolfe-Murray, Monica (trad. ; note) - 223

 Z

 Zágoni Elemér - 185

 Zainea, Ion - 65, 75

 Zainea, Ion (coord.) - 65

 Zalis, Henri - 316

 Zambrano, Maria - 252

 Zamfirescu, Ion - 209

 Zane, Rodica - 317

 Zavoral, Method abate - 315

 

INDEX DE TITLURI

 

 100 cei mai mari scriitori ai lumii - 217

 100 cele mai mari invenţii dintodeauna - 2

 100 de personalităţi ale secolului XX : Compozitori - 205

 100 de personalităţi militare ale lumii - 399

 100 mari gînditori ai lumii - 23

 120 éves az E.M.K.E. - 15

 A

 Abaddon, Exterminatorul [Sábato, Ernesto] - 250

 ABC munkafüzet - 84

 Acvaristică - 180

 Adatok Nagyenyed szellemi néprajzához az 1870-1920-as évekből - 94

 Afacerea Meditaţia transcedentală - 71

 Afirmarea naţiunii : Mişcarea naţională din Transilvania, 1860-1914 - 406

 Agentul secret : O istorie simplă - 221

 Album, bum, ... FÖBUM!, mely az 1963-ban Marosvásárhelyenvégzett orvostanhallgatók 40 éves találkozójának eseményeit írja le - 92

 Álló- és mozgóképek : vázlat az erdélyi főnemességről(Visszaemlékezések, feljegyzések, beszélgetések, tanulmányok) - 393

 Altcineva : Cronica schimbării - 343

 Amintiri din copilărie. Poveşti. Povestiri [2005] - 269

 Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice : Circuite logice secvenţiale : Curspentru uzul studenţilor - 4

 Analiză numerică - 107

 Anatomia răului politic - 69

 Animalele din savană - 134

 Antologia basmului cult - 254

 Apa és fiúküzdelme a kórokkal : Bolyai Farkas gyógyászati munkássága / Oláh Anna; Bolyai János betegségei kordokumentumok és a modern orvostudomány tükrében / Vofkori József - 160

 Apărarea Lujin [Nabokov, Vladimir] - 320

 Aplicaţii practice de chimie organică : partea I - 124

 APOLLO : középeurópai humainsta folyóirat - 1

 Arany János : Toldi : [munkafüzet] - 365

 Arany-alapra arannyal : Szövegek Haller József versillusztrációihoz - 201

 Árpád és Balambon : (A Székelyföld mondákban, regékben, legendákban) - 324

 Arta şi noile tehnolgii : Arta video şi arta digitală - 198

 Atlas geografic şcolar [Ed. Corint, 2003] - 386

 Atlas zoologic şcolar [Ed. Corint, 2004] - 137

 Az átlépett látóhatár hősei - 382

 Automatica proceselor continue : Procese termice şi chimice - 196

 Autoportret fără oglindă - 309

 Aventurile lui Arthur Gordon Pym - 224

 Aventurile lui Robin Hood : Text prescurtat şi adaptat - 225

 Az ember anatómiája és élettana : Gyógyszerészhallgatok részére - 171

 B

 Balade şi idile [Coşbuc, George] - 267

 Balade vesele şi triste. Parodii originale. Migdale amare. Fabule [2005] - 307

 Barcelona : Ghid turistic - 387

 Bazele filosofice ale medicinei : O epistemiologie de la şamanism la genetică - 153

 Befejezetlen kálvária : Önéletrajzi feljegyzések - 339

 A befogadás rétegei : Tanulmányok és kritikák - 329

 Berlin, Potsdam : Ghid turistic - 390

 Bibliografia românească veche : îmbogăţită şi actualizată - 12

 Biochimie : lucrări practice [2003] - 131

 Biochimie [2000] - 132

 Blocada : Roman : Antologie dobrogeană - 265

 Bolyai Farkas gyógyászati munkássága - 160

 Bolyai János betegségei kordokumentumok és a modern orvostudomány tükrében - 160

 A bor dicsérete : Válogatás a 80 éves szerző munkáiból - 181

 Bűbájosok : regény - 328

 Bucureştii anului 1935 : Articole despre capitală apărute în săptămânalul "RealitateaIlustrată", 1935 - 18

 Bună-cuviinţă, politeţe, comportament [Ediţia a 4-a] - 37

 C

 Caiet de lucrări practice de ortodonţie - 162

 Cartea sfârşiturilor - 39

 Castelul din Carpaţi [Ed. Corint, 2004] - 245

 Cavaleri şi fortăreţe - 396

 Cărturari sibieni de altădată - 11

 Cele şapte minuni ale lumii [Reichardt, Hans] [2004] - 3

 Cenzura în România : Schiţă istorică introductivă - 20

 Cercetări operaţionale : Optimizări liniare - 116

 Ceremonia ruinelor - 288

 Chimie organică practică pentru tehnicieni de farmacie - 125

 Cine suntem? : Provocările la adresa identităţii naţionale americane - 62

 Ciocoii vechi şi noi de Nicolae Filimon - 266

 Ciocoii vechi şi noi sau Ce naşte din pisică şoarecii mănâncă : romanţ oroginal [2005] - 278

 Circuite digitale : Circuite logice secvenţiale - 7

 Codul poetic al colindelor : Principii de codificare - 317

 Colectivizarea agriculturii în România : Represiunea - 64

 Colţ Alb [Ed. Corint] - 222

 Combustibil, poluare, mediu - 179

 Comerţ internaţional şi relaţii economice internaţionale - 82

 Concursul de creaţie "Brâncuşiana" - 16

 Construcţia statelor : Guvernarea şi ordinea mondială în secolul XXI - 67

 Controlul procesării cu fascicul de electroni : Modelare. Simulare. Aplicaţii - 176

 Corpul - 144

 Corpul uman [Borensztein, Pascale] - 140

 Criticul literar Nicolae Manolescu - 283

 Csókagyűlés - 327

 Cultura otomană a vilayetului Timişoara (1552-1716) - 9

 Cuore [Ed. Corint Junior, 2004] - 236

 Curs de biochimie - 129

 Curs de chimie pentru studenţii Facultăţii de medicină dentară şi studenţiiColegiului de Tehnică dentară - 126

 Curs de histologie [2004] - 146

 Curs de obstetrică [2003] - 167

 Curs de sănătate publică şi management sanitar [2005] - 148

 Curs de tehnologie farmaceutică [2003] - 142

 Cutia neagră [Ediţia a 2-a] - 323

 D

 De jur împrejurul Pământului - 383

 De la metaforele obsedante la mitul personal - 220

 De la Small la eXtra eXtra Large : Vestimentaţie şi styling pentru fiecare siluetă - 96

 Delfini şi balene - 135

 Democraţie occidentală şi democraţie populară : evoluţia spectrului politicîn nord-vestul României (1944-1950) - 65

 Despre democraţie în America - 74

 Despre îngeri şi oameni (De civitae Dei XI, 28 - XII, 28) - 40

 Dialógus. Interpretáció. Interakció : Közelítések a kultúra kommunikatív értelmezéséhez - 63

 Dicsőszentmárton régi arca : A hajdani Dicsőszentmárton régi képes levelezőlapokon - 391

 Dicţionar de drept comunitar european - 83

 Dicţionar de proverbe româneşti - 273

 Dicţionar ilustrat de chimie - 128

 Dicţionar ilustrat de fizică - 123

 Dicţionarul jurnalistului de radio - 56

 Diligenţa de Cipău ; Rondeluri galante şi vesele - 279

 Din istoria României : 1918 - Desăvârşirea unitătii statului român :La 85 de ani de la desăvârşirea unitătii naţionale - 411

 Din nou SEPTEMBRIE : Microantologie de haiku - 275

 Divertimento (1989) per ottetto di fiati econtrabbasso = for Winds-octet and Double-bass = für Bläser-oktett und Kontrabass : [partitură] - 206

 Dostoievski şi Tolstoi : Poveste cu doi necunoscuţi - 218

 Drapelele statelor lumii : Mică enciclopedie - 394

 Dresda, Meissen, Elveţia Saxonă : Ghid turistic - 379

 Drumul ca imagine creatoare în cultura română - 264

 Drumuri spre mănăstiri : Ghidul aşezămintelor monahale ortodoxe din România - 392

 E

 Economie : Teste grilă pentru admitere [2005] - 76

 Education/training and Informaion/Communication Technologies - RoEduNet'05 : Proceedings of the 4th International Conference RoEduNet Romania Târgu-Mures - Sovata, 20-22 May 2005 - 87

 Educaţia ecologică în grădiniţă - 88

 Educaţie anticancer în şcoli : Material informativ pentru profesori - 89

 Electrotehnologii : Curs. Partea I - 177

 Elemente de gnatologie : Curs pentru studenţii Facultăţii de medicinădentară şi ai Colegiului de Tehnică dentară - 165

 Elemente de sinteza câmpului electromagnetic - 122

 Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz :Regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája - 13

 Eliza és a ház, amit Jacob épített, lábnyomok az Ohio partján : Történelmi regény - 230

 Emberközelben : Haragos Zoltán : EFIAP - fotóművész - 204

 Embriologie specială : organogeneză - 170

 Emlékeim [Lakatos István] - 346

 Emlékkönyv a Don-kanyari áldozatokért - 398

 Énekek Éneke amely Salamoné - 44

 Erdélyi merítések : Tanulmányok, esszék - 336

 Erdélyi metszetek - 362

 Erdélyiek magyarországi egyetemeken 1848 előtt - 93

 Evul Mediu occidental - 400

 "Experimentul Piteşti" : Conference Proceedings = Comunicări prezentate la Simpozionul "Experimentul Piteşti - Reeducarea prin tortură", Ediţia a IV-a, Piteşti, 24-26 septembrie 2004 – 66

 

 

 

 F

 Fabule alese [Ed. C.N.I Coresi, 2005] - 215

 Fabule şi satire [Alexandrescu, Grigore] - 253

 Fals tratat de convieţuire : Trei tablouri din secuime şi un malaxor - 314

 Falugondnokság - 59

 Farmakognózia [2003] - 174

 Fântâna în care se văd sufletele - 310

 A fej és nyak anatómiája - 150

 A fekete ribiszke - 185

 Filosofia românească : Publicistică - 30

 Finanţe publice [Göndör, Mihaela Liliana] - 79

 Fizica factorilor de mediu - 120

 Fizică : caiet de lucrări de laborator : pentru uzul studenţilor - 121

 Fizică şi biofizică farmaceutică : Capitole selecţionate pentru aplicaţii în domeniulfarmaceutic - 130

 Fiziologia digestiei - 152

 Florenţa : Ghid turistic - 385

 Focuri vii. Poveste secretă - 241

 Földállomány feljavítása : melioráció - 183

 Fragmente postume : Texte inedite din arhiva Institutului "Vladimir Ghika" - 45

 Fundamentele comunicării interpersonale - 57

 G

 A gálánskor breviáriuma - 331

 Gândirea românească în estetică : Aspecte contemporane - 24

 Georg Simmel şi sociologia modernităţii : Elemente pentru o teorie socială apostmodernităţii - 58

 Guadalajara - 249

 Gyógyszerészeti kémia : kis hatásszélességű kemoterápiás szerek : egyetemi jegyzet - 127

 Gyógyszertechnológia : egyetemi hallgatók számára - 172

 H

 Ha eljönnél : József Attila a Korunkban - 338

 Ha túlélted, hallgass! : Piteşti poklában (1951) - 350

 Háború a darvakkal : Haiku-invázió Théba ellen - 363

 Háromszéki népmesék : Kriza János nyomán - 340

 Házasság, család - 48

 Heidegger şi istoria : A seduce şi a soma - 27

 A hencegő vőlegény : Népi tréfák, mondák, anekdoták - 357

 I

 Id. Szinnyei József emlékezete : művelődéstörténeti és sajtótörténeti írásai - 342

 Identificarea sistemelor : Lucrări de laborator - 109

 "Idő többé nem lészen!" : Vitatott eszkatológiai kérdések bibliai alapja - 50

 Az idők zátonyán : régi és új versek, egy novella - 333

 Iepurilă Varză-Dulce - 270

 Instituţii rurale de educaţie - 86

 Insula misterioasă [Verne, Jules ; Ed. Corint] - 246

 Introducere în mitodologie : Mituri şi societăţi - 34

 Inventor - Modelare parametrică - 8

 Investigaţii morfologice în pneumologie : Endoscopia bronşică.Toracoscopia. Puncţia şi biopsia pleurală : Ghid practic - 155

 Ion Creangă : nonconformism şi gratuitate - 272

 Ion Vinea : o abordare semantic-textuală a creaţiei poetice - 259

 Iona - 304

 Ispita lecturii - 305

 Isprăvile lui Păcală [Ed. Lucman, 2004] - 276

 Isten asztaláról : Áhitatok az év minden napjára - 51

 Istenismeret : Azoknak akik nem ismerik - 52

 Istoria amantelor - 35

 Istoria celibatului - 36

 Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII - 43

 Istoria medicinii : pentru uzul studenţilor - 143

 Istoria României [Corint], [2005] - 409

 Istoria României [Ed. Corint, 2004] - 410

 Istoria românilor [Giurescu, Constantin C.][2003] - 405

 Istoria universală a teatrului - 209

 Ivanhoe [Ed. Corint, 2004] - 226

 Î

 Îndrumător de lucrări practice : histologie [2002] - 154

 Întoarcere în Bucureştiul interbelic - 295

 Întotdeauna Orientul : Corespondenţă Mircea Eliade - Stig Wikander - 277

 Între Orient şi Occident : Ţările române la începutul epocii moderne (1800-1848) [Ediţia a3-a] - 404

 J

 Józsua : regény - 353

 Jurnal [2005][Tolstoi, Lev Nicolaevici] - 322

 Jurnalul satanei - 318

 K

 Kilincselők : válogatott novellák és elbeszélések - 351

 Klinikai allergológia - 158

 A különös szerető - 359

 L

 La fermă - 184

 La munte - 100

 Láttamtánc : kesergő kitagadott katonákért; Huszonegyéves lettem - 332

 Látványolvasás : Színházi tanulmányok - 369

 Legăturile primejdioase sau scrisori culese într-o societate şipublicate pentru instruirea altor societăţi [Editura Leda] - 242

 A lét magánya : versek - 364

 Literatura franceză de la Villon la zilele noastre - 216

 Liviu Rebreanu. Ion : universul uman - 282

 Locuiesc într-o lacrimă suspendată - 311

 Londra : Ghid turistic [VremeaXXI] - 381

 Lotte la Weimar - 233

 Lövith Egon - 203

 Lucian Blaga : Convergenţe între poet şi filosof - 287

 Lúdháború és egyéb állatmesék - 334

 Lumea animalelor - 138

 Luminişuri - 252

 M

 Madárnyelven : versek - 325

 Magyar író a huszadik században : Wass Albert : Sors és pálya - 347

 Magyar könyvtárosok VI. világtalálkozója : Budapest - 2004. július 11-14 - 14

 Managementul operaţiunilor de turism - 81

 Mara [Cartex 2000] - 298

 Mara [Slavici, Ioan] - 299

 Maramureş : roman - 308

 Marosszék régi sírkövei - 200

 Marosvásárhelyi útikalauz [2005] - 384

 A "másik" város : Esszék : Török Endre emlékének - 356

 Matematici aplicate în economie - 77

 Matematici speciale : Analiză complexă şi aplicaţii - 111

 Mehedinţiul farmaceutic de-a lungul timpului : [Monografie istorică] - 141

 Memoriile postume ale lui Brás Cubas - 248

 Mesék : Erdők könyve. Tavak könyve - 372

 Mesél a tavasz : anyanyelvi nevelés - feladatlapok 5-7 évesek számára - 211

 Mesél a tavasz : Környezetismereti feladatlapok 3-5 évesek számára - 101

 Mesél a tél : anyanyelvi nevelés - feladatlapok 5-7 évesek számára - 212

 Mesél a tél : Környezetismereti feladatlapok 3-5 éveseknek - 102

 Mesél a tél : Környezetismereti feladatlapok 5-7 éveseknek - 103

 Mesél az ősz : anyanyelvi nevelés - feladatlapok 5-7 évesek számára - 213

 Meşterii ţărani români - 98

 Mic dicţionar de gîndire politică liberală - 72

 Mic dicţionar de omonime, paronime, sinonime, antonime [Ed. All Educational, 2004] - 214

 Micul prinţ : Cu ilustraţiile autorului - 244

 "Mihai Eminescu, poet naţional român": Istoria şi anatomia unui mit cultural - 286

 Mircea Eliade [Polirom] - 42

 Mit hoztál? : Tűnődések a tájhazáról - 354

 Mitul androginului - 47

 Moara cu noroc [Ed. Lucman] - 300

 Monedă şi credit [Göndör, Mihaela] - 78

 Moromeţii [Cartex Serv] - 296

 Muzeul satului : 1936-2003 - 199

 N

 Náni - náni kisbaba, anyukának csillaga : Mondókák 0 évtől kisiskolás korig - 361

 Napkelet : 1920-1922 : Antológia - 352

 Napló (1820-1848) - 337

 A Nation Affirmed : The Romanian National Movement in Transylvania, 1860-1914 - 407

 Neastâmpăr - 243

 Népmondák a Kis-Küküllő mentén - 348

 Netrăitele - 262

 Neuroanatomie [curs] [2004] - 169

 Neves Ajkaiak - 395

 New York : Ghid turistic - 378

 Nietzsche şi filosofia - 28

 Nina şi blestemul Şarpelui cu Pene - 238

 Noapte bună! - 118

 Nordul Moldovei : Ghid turistic - 388

 Nordul Olteniei : Judeţele Vâlcea şi Gorj : Ghid turistic - 389

 Nutriţia şi alimentaţia sugarului şi copilului - 157

 Nuvele clasice româneşti - 291

 Nyifi meg Nyafi és egyéb állatmesék - 335

 O

 O istorie a românilor - 402

 O viaţă - 237

 Oamenii şi ruinele. Orientări - 21

 Obsesia antiamericană : Cum funcţionează, care îi sînt cauzele şi inconsecvenţele - 73

 Ochii fericiţi : Un ambasador german la Bucureşti în timpul lui Ceauşescu - 235

 Ochiul şi corpul : Modern şi postmodern în filosofia culturii vizuale - 25

 Octavian Goga cenzurat : într-un număr monografic "Steaua" : Articole/ Studii/ Eseuri/Evocări - 292

 Odontologie şi parodontologie : Îndreptar de lucrări practice - 159

 Ökológiai nevelés az óvodában - 90

 Az olvasás - írás tanítása - 84

 Omul recent : O critică a modernitătii din perspectivaîntrebării " Ce se pierde atunci când ceva se câştigă?"[Ediţia a 4-a] - 294

 Originile filosofiei analitice - 29

 Őszi világ : Környezetismeret feladatlapok 5-7 éveseknek - 104

 Őszi világ : Környezetismeret munkafüzet 5-7 éveseknek - 105

 Öt költő : Irodalomtörténeti tanulmányok – 355

 

 

 P

 Pacientul englez - 223

 Pasztorális terv : Gyulafehérvári Főegyházmegye : Életünk árnyoldalai Isten szereteténekfényében - 49

 Patologie chirurgicală : curs universitar în limba maghiară pentru studenţiidin anul IV. de medicină generală - 139

 Patologie O.R.L. [Draşoveanu, Constantin] - 147

 Patrimoniul mondial cultural şi natural UNESCO : Mică enciclopedie - 10

 Pădurea - 133

 Pământul e plat ca o farfurie - 256

 Părinţii greci ai Bisericii - 41

 Pe malul Styxului - 274

 Pillanatképek a 19. századi Veszprémből - 375

 Plante medicinale, ceaiuri şi recomandări fitoterapeutice - 151

 Pnin - 321

 Poeme în aer liber. Moartea vie a Eleonorei - 297

 Poezia română între milenii : dicţionar de autori - 312

 Poezii [Coşbuc, George], [2005] - 268

 Poezii [Macedonski, Alexandru][Cartex 2000] - 284

 Politică şi administraţie în România (6 martie 1945 - 1 martie 1946) : Epurarea - 75

 Politici financiar-bancare : tradiţie şi modernitate : Lucrările Simpozionului Naţional din 4 iunie 2004. Universitatea "Petru Maior", Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative - 80

 A politika peremén : Tizenkét beszélgetés kolozsvári magyar értelmiségiekkel - 326

 Popa Tanda : Nuvele şi Poveşti - 301

 Povestiri şi nuvele - 258

 Poveşti [Grimm], [Cartex 2000] - 232

 Poveşti. Spaima zmeilor - 302

 Poveşti. Zâna zorilor - 303

 Précis de phonétique française [2005] - 210

 Prelegeri de filosofie [2004] - 31

 Prepararea protetică a dinţilor în simulator (fantom) : Caiet de lucrăripractice pentru studenţii anului III - 166

 Presa evreiască din România - 19

 Prietenii şi familia - 38

 Programarea interfeţelor în LabWindows : Îndrumător de laborator - 5

 Provocări socioeconomice - 60

 Psihologie şcolară [2005] - 91

 Puericultură - pentru uzul studenţilor Colegiului Universitar :[Generalităţi; Creşterea şi dezvoltarea; Călirea copilului] - 149

 R

 Radiologie stomatologică - 164

 Războiul sfârşitului lumii [2005] - 251

 Reduceţi expunerea la zgomot! :Lucrările Simpozionului "Săptămâna europeană pentru securitate şi sănătate în muncă" : Sovata, 16-18 octombrie 2005 - 168

 Rejtett gyöngyszemek : Mozgássérültek alkotásai - 358

 Relaţii româno - americane,1859-1901 : Documente diplomatice şi consulare = Romanian - American Relations, 1859-1901 : Diplomatic and Consular Documents - 68

 Reţetele lui Colea : Aperitive - 187

 Reţetele lui Colea : Dulciuri şi prăjituri - 188

 Reţetele lui Colea : Preparate din carne - 189

 Reţetele lui Colea : Preparate din carne de pasăre - 190

 Reţetele lui Colea : Preparate din peşte - 191

 Reţetele lui Colea : Salate şi sosuri - 192

 Reţetele lui Colea : Supe, ciorbe şi borşuri - 193

 Revolta împotriva lumii moderne - 22

 Românii : 1774-1866 [2004] - 408

 Românii din scaunele Ciuc, Giurgeu şi Casin în secolul al XIX-lea - 401

 S

 A sátán halott! : Tanulmányok, cikkek, előadások - 53

 Scene moscovite : Foiletoane, schiţe, povestiri, scenete - 319

 Scenele Teatrului Românesc 1945-2004 : De la cenzură la libertate : Studiide istorie, critică şi teorie teatrală - 207

 Sebészeti patológia : magyar nyelvű egyetemi jegyzet a IV. éves általános orvostanhallgatók számára = Patologie chirurgicală : curs universitar în limba maghiară pentru studenţii dinanul IV. de medicină generală - 139

 Sehol a hely : versek - 349

 Senkiföldjén : versek - 366

 Senzori în automatizări industriale - 194

 Senzori şi traductori : Îndrumar de laborator - 195

 Sextil Puşcariu : Director de publicaţii - 313

 Sezonul oglinzilor abandonate : nuvele - 316

 Sfârşitul modernităţii : O încercare de orientare - 46

 Simbolismul religios în opera lui Liviu Rebreanu - 260

 Societatea de consum : Mituri şi structuri - 54

 Sociologie [Georgescu, Maria-Ana] - 61

 Socolu de Câmpie : File de monografie - 374

 Spaima zmeilor - 302

 Steak de ton roşu sau fasole bătută? : Ghid insolit cu 33 de restaurante bucureştene - 186

 La stéréotypie de l'épopée roumaine - 97

 Stockholm : Ghid turistic - 380

 Straturi subţiri nanostructurate - 175

 Surâsul abundenţei : Cunoaştere lirică şi modele ideologice la Ştefan Aug. Doinaş - 290

 A számítógép, mint választott tantárgy - 6

 Szandra May a sivatagban : versek - 344

 A szavak fények : versek - 371

 Székelykál 800 éves történetéből - 377

 Szembe szét : Humor és szentség összefüggése Eszterházy Péter prózájában - 360

 Szemészet - 145

 Szigligettől Esztergomig : A királyi régió - 376

 A szikla alatti férfi - 231

 Szövettan - 173

 Ş

 Ştiinţele oculte ale Renaşterii : Un studiu al patternurilor intelectuale - 26

 T

 Tablou şi acţiune : Descrierea în proza narativă românească - 285

 A táltos színeváltozása - 95

 Táncol a székely - 208

 Tartarin pe Alpi - 240

 Tavaszi számjáték : Matematika feladatlapok 3-5 évesek számára - 112

 Tavaszi számjáték - Matematika feladatlapok 5-7 évesek számára - 113

 Teatru : Apus de soare. Viforul. Luceafărul [Cartex 2000] - 271

 Teatru [Caragiale, Ion Luca][2005] - 263

 Tehnici de optimizare : Lucrări de laborator - 110

 Tehnici geodezice şi topografice moderne utilizate în cadastrul general - 117

 Tehnologia materialelor : Îndrumar de laborator - 178

 Téli számjáték : Matematika feladatlapok 3-5 évesek számára - 114

 Téli számjáték : Matematika feladatlapok 5-7 évesek számára - 115

 Temesvár régi ábrazolásai : 16-18. század - 197

 A tenger hangja : Novellák - 341

 Teoria probabilităţilor - 108

 Text şi expresivitate poetică - 261

 Thyl Ulenspiegel : Legenda şiisprăvile ostăşeşti, vesele şi glorioase ale lui Thyl Buh-oglindă şi Lamme Goedzak pe meleagurile Flandrei şi aiurea [2005] - 239

 Timpul lecturii : selecţie de cronicar - 293

 Tolstoi : Romanul unei drame [Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană - 219

 Törtek : Munkalapok 4. osztályosok számára - 106

 Történetek története : Képiség és narráció a magasművészet ésa népi kultúra között avagy a homo narrans esete Szent Antallal - 99

 Tóth László - 202

 Trilogie sociologică - 55

 Tuberculoza : microbacteriozele atipice : Elemente de diagnostic şi tratament - 156

 A tudat-biopszichológia alapvonalai - 33

 Túlélőkészlet : Kelet-Európai viccek 1917-1989 - 367

 Tűnődések a történelemről azaz a mérhetetlen élet és az emberviszonyáról, különös figyelemmel Európára és a magyarokra - 397

 U

 Udvarhelyszéki népmesék : Kriza János nyomán - 368

 Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu - 255

 Un maestru din Germania : Heidegger şi epoca lui - 32

 Un trandafir învaţă matematica - 280

 Un veac de singurătate [2005] - 247

 Un yankeu la curtea regelui Arthur [Twain, Mark; Ed. Corint] - 229

 Universitatea "Petru Maior" ; Deceniul 1999-2000 : Sinteză documentară - 85

 Universul [Minienciclopedii Larousse] - 119

 Urologie - 161

 Üzen a múlt : Dramatizált élettörténetek - 330

 V

 Vad és vadászat Erdélyben - 182

 Valaki tévedett - 373

 Válogatott magyar népmesék - 370

 Viaţa - 136

 Viaţa în vremea lui Carol I - 403

 Victimele terorii comuniste arestaţi, torturaţi, întemniţaţi, ucişi - 70

 Víg toportyán : Versek kicsiknek, nagyoknak - 345

 Vino să cunoşti Uniunea Europeană ! : Atlas geografic pentru şcolari - 17

 Vizitator - 289

 Vîslaş pe Rubicon : roman - 306

 Vorbind : Dialog în trei - 281

 Vorbiri şi scrisori către ardeleni (1877-1941) - 315

 Vreau să slăbesc...şi să nu mă mai îngraş! - 163

 W

 William Shakespeare 77 szonettje - 228

 Winnetou [May, Karl] - 234

 Woodstock sau Regalistul : O poveste din anul 1651 - 227

 Z

 Zâna zorilor - 303

 Ziua şi noaptea - 257

 

INDEX DE SUBIECTE

A

 ACVARISTICĂ - 180

 ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ(România) - 75

 AGRICULTURĂ(cooperative agricole) - 64

 AGRICULTURĂ(plante) - 185

 AGRICULTURĂ(solul) - 183

 AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 398

 ALBA IULIA(biserici) - 49

 ALERGOLOGIE - 158

 ALIMENTAŢIA COPILULUI - 157

 ALIMENTAŢIE - 186

 ALIMENTE "BIO" - 163

 AMERICA - 73, 378

 ANALIZĂ MATEMATICĂ(curs universitar) - 107, 111

 ANALIZĂ NUMERICĂ - 107

 ANATOMIA CAPULUI ŞI GÂTULUI - 150

 ANATOMIA OMULUI - 171

 ANATOMIE - 140, 144, 169-170

 ANATOMIE (album) - 140, 144

 ANGLIA - 381

 ANIMALE - 100, 133-136, 138, 184, 383

 ANIMALE DOMESTICE - 184

 ANIMALE MARINE - 135

 ANIMALE SĂLBATICE - 100, 133-134, 182

 ANIMALE(enciclopedie) - 134-135

 ANIMALE(mamifere) - 134-135

 ANIMALE(obiceiuri) - 182, 182

 ANTOLOGIE LITERARĂ - 215, 254, 258, 291

 APARAT UROGENITAL(fiziologie) - 161

 APARATUL RESPIRATOR(boli) - 155-156

 APOCALIPSA - 39

 APOR(familie) - 393

 ARHITECTURĂ ISTORICĂ(România) - 199

 ARHITECTURĂ(lemn) - 199

 ARHITECTURĂ(muzee) - 199

 ARHITECTURĂ(populară) - 199

 ARHITECTURĂ(România) - 199

 ARMATĂ(cavaleri) - 396

 ARTA TEATRALĂ - 207, 209

 ARTĂ - 198

 ARTĂ ABSTRACTĂ - 198

 ARTĂ APLICATĂ - 198

 ARTĂ CULINARĂ - 186

 ARTĂ DIGITALĂ - 198

 ARTĂ PLASTICĂ - 16, 358

 ARTĂ POPULARĂ - 55

 ARTĂ(album) - 16

 ARTĂ(curente) - 198

 ARTE VIZUALE - 198

 ARTICOLE - 30, 313, 342

 ARTIŞTI FOTOGRAFI - 204

 ARTIŞTI PLASTICI(România) - 358

 ASTRONOMIE(fenomene) - 118-119

 ATLAS GEOGRAFIC - 386

 ATLASE - 137

 AUTOMATICĂ - 194-195

 AUTOMATIZARE - 196

 AUTOMATIZĂRI ELECTRONICE - 4, 7

 AUTOMOBILE (emanaţii de gaze) - 179

 B

 BARCELONA - 387

 BĂNCI - 78

 BERLIN - 390

 BETHLEN(familie) - 393

 BIBLIA(interpretare) - 50, 53

 BIBLIOGRAFIA LOCALĂ(Ungaria) - 13

 BIBLIOGRAFIE - 13

 BIBLIOGRAFIE ROMÂNEASCĂ VECHE - 12

 BIBLIOGRAFII(România) - 12

 BIBLIOTECARI - 14

 BIBLIOTECONOMIE - 14

 BIOCHIMIE - 129, 131-132

 BIOFIZICĂ - 130

 BIOGRAFIE(Wass Albert) - 347

 BIOGRAFII COLECTIVE - 35-36

 BIOGRAFII COLECTIVE(compozitori) - 205

 BIOGRAFII COLECTIVE(femei) - 35

 BIOGRAFII COLECTIVE(filozofi) - 23, 28, 32

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi istorice) - 399

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi militare) - 399

 BIOGRAFII COLECTIVE(personalităţi) - 35-36

 BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori) - 217

 BIOGRAFII(compozitori) - 205

 BIOGRAFII(filosofi) - 42

 BIOGRAFII(oameni de cultură) - 205

 BIOLOGIE - 136

 BIOLOGIE(enciclopedii) - 136

 BIOLOGIE(originea speciilor) - 136

 BISERICA CATOLICĂ - 49

 BISERICA ORTODOXĂ RĂSĂRITEANĂ - 41

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 43

 BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(Transilvania) - 43

 BISERICA ŞI STATUL - 43

 BISERICA ŞI STATUL(România) - 43

 BOLI PROFESIONALE - 168

 BOLILE APARATULUI RESPIRATOR - 155-156

 BOLYAI FARKAS - 160

 BOLYAI JÁNOS - 160

 BOTANICĂ(eciclopedie) - 136

 BOTANICĂ(enciclopedie) - 133

 BUCUREŞTI - 18, 186, 295

 C

 CADASTRU - 117

 CALCULATOARE - 4-5, 7-8

 CALCULATOARE(elemente componente) - 6

 CALCULATOARE(ghid) - 6

 CALCULATOARE(inteligenţă artificială) - 4, 7

 CALCULATOARE(modelare) - 8

 CALCULATOARE(multimedia) - 198

 CALCULATOARE(programe) - 5, 8

 CALCULATOARE(reţele) - 87

 CALCULATOARE(simulare) - 176

 CAMPANIE MILIATRĂ - 398

 CANCER - 89

 CAPITALISM - 54

 CAROL I, regele României - 403

 CARTE DE BUCATE - 187-193

 CARTE PENTRU COPII - 6, 100, 118-119, 133-135, 144, 184, 396

 CARTE VECHE ROMÂNEASCĂ - 12

 CATASTROFE NATURALE - 39

 CATASTROFE UMANE - 39

 CĂLĂTORII GEOGRAFICE - 382

 CĂLUŞERI - 377

 CĂSĂTORIE - 48

 CÂNTAREA CÂNTĂRILOR - 44

 CELIBATARI(psihologie) - 36

 CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ - 116

 CERCETĂRI OPERAŢIONALE - 109, 116, 176

 CETĂŢI MEDIEVALE - 396

 CHIMIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR - 128

 CHIMIE - 124-126

 CHIMIE ANORGANICĂ - 128

 CHIMIE FARMACEUTICĂ - 127

 CHIMIE FIZICĂ - 128

 CHIMIE ORGANICĂ - 124-125, 128

 CHIRURGIE - 139

 CIBERNETICĂ MATEMATICĂ - 109, 116

 CIMITIRE - 200

 CIRCUITE DIGITALE - 4, 7

 CIRCUITE ELECTRONICE - 4, 7

 CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE - 4, 7

 CITITUL - 84

 CIVILIZAŢIE - 3

 CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ - 3

 CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ(unguri) - 95

 CLASE SOCIALE(aristocraţie) - 396

 COLECTIVIZARE - 66

 COLINDE - 317

 COLUMB, CRISTOFOR - 382

 COMERŢ INTERNAŢIONAL - 82

 COMPORTAMENT - 37

 COMPORTAMENT SOCIAL - 37

 COMPOZITORI - 205

 COMUNICARE - 57

 COMUNISM - 64, 71, 235

 COMUNISM(persecuţii politice) - 64, 66, 71

 COMUNISM(România) - 64, 66, 70-71, 235

 COMUNITĂŢI RURALE(sociologie) - 59

 CONCURSURI - 16

 CONSUM(economie) - 54

 CONŞTIINŢĂ(psihologie) - 33

 COOPERATIVE AGRICOLE - 64

 CORESPONDENŢĂ - 277

 CORPUL UMAN - 140, 144

 COSMOS - 119

 CREANGĂ, ION - 272

 CREAŢIE(artă) - 16

 CREDINŢĂ - 51-52, 55

 CREDINŢE POPULARE - 99

 CREDIT - 78

 CREDIT BANCAR - 78

 CREŞTEREA ANIMALELOR - 184

 CREŞTINISM(apologie) - 41

 CREŞTINISM(filozofie) - 40, 46

 CREŞTINISM(mistere) - 40

 CRITICA TEXTELOR - 261

 CRITICĂ LITERARĂ - 217, 220, 261, 281, 285, 317, 354-355

 CRITICĂ LITERARĂ(Dostoievski, Feodor Mihailovici) - 218

 CRITICĂ LITERARĂ(Eszterházy Péter) - 360

 CRITICĂ LITERARĂ(poezie) - 355

 CRITICĂ LITERARĂ(Rebreanu, Liviu) - 260

 CRITICĂ LITERARĂ(Tolstoi, Lev Nicolaevici) - 218-219

 CULTIVAREA PLANTELOR - 185

 CULTURĂ MEDIEVALĂ - 9

 CULTURĂ OTOMANĂ - 9

 CULTURĂ ROMÂNĂ - 11

 CULTURĂ ROMÂNĂ(biografii) - 11

 CULTURĂ ROMÂNĂ(interviuri) - 281

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE - 9, 22

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE ISLAMICĂ - 9

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România) - 11

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România)(biografii) - 11

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(România)(personalităţi) - 11

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(turci) - 9

 CULTURĂ(filosofie) - 21

 CURENTE FILOZOFICE - 23

 D

 DACIA ROMANA(istorie) - 409

 DANS - 208

 DEGENFELD-SCHONBURG(familie) - 393

 DELFIN - 135

 DEMOCRAŢIE - 65, 74

 DEMOCRAŢIE POPULARĂ - 65

 DEMOCRAŢIE(România) - 65

 DEMOCRAŢIE(S.U.A.) - 74

 DESCOPERIRI - 2

 DESCOPERIRI GEOGRAFICE(Columb, Cristofor) - 382

 DESCOPERIRI GEOGRAFICE(Magellan, Fernando) - 382

 DESEN ARTISTIC - 201

 DEŢINUŢI POLITICI - 66, 70

 DIALOGURI - 281

 DICTATURĂ COMUNISTĂ - 66

 DICTATURĂ(România) - 66

 DICŢIONAR DE ANTONIME - 214

 DICŢIONAR DE DREPT - 83

 DICŢIONAR DE EXPRESII - 273

 DICŢIONAR DE JURNALISM - 56

 DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI - 205

 DICŢIONAR DE POLITICĂ - 72

 DICŢIONAR DE SINONIME - 214

 DIDACTICĂ - 84

 DIETĂ - 163

 DISPOZITIVE ELECTRONICE - 178, 194-195

 DOCTRINE POLITICE - 72

 DOCUMENTE - 68

 DOCUMENTE CONSULARE - 68

 DOCUMENTE DIPLOMATICE - 68

 DOINAŞ, ŞTEFAN AUGUSTIN - 290

 DOMNI, VOIEVOZI ŞI PRINCIPI(români) - 402

 Dostoievski, Feodor Mihailovici - 218

 DRAMATURGIE - 207, 209

 DRAPELE - 394

 DRAPELE NAŢIONALE - 394

 DREPT COMUNITAR - 83

 DREPTUL LA INFORMARE - 20

 DRESDA - 379

 E

 ECONOMIA S.U.A. - 73

 ECONOMIE - 76-77, 82

 ECONOMIE MONDIALĂ - 73

 ECONOMIE(teste) - 76

 EDUCAŢIA ADULŢILOR - 87

 EDUCAŢIA COPILULUI - 88-90, 101-106, 112-115, 211-213

 EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - 118

 EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ - 6, 84

 EDUCAŢIE - 91

 EDUCAŢIE ECOLOGICĂ - 88, 90, 101-105

 EDUCAŢIE PREŞCOLARĂ - 88, 90, 101-106, 112-115, 211-213

 EDUCAŢIE RELIGIOASĂ - 51-52

 EDUCAŢIE SANITARĂ - 89

 EDUCAŢIE ŞCOLARĂ - 86, 89

 ELECTRICITATE - 123

 ELECTROCHIMIE - 175

 ELIADE, MIRCEA - 42

 ELVEŢIA SAXONĂ - 379

 EMBRIOLOGIE - 170

 EMINESCU, MIHAI - 286

 ENCICLOPEDIE(anatomie) - 140, 144

 ENCICLOPEDIE(animale) - 100, 133-136, 138, 184, 383

 ENCICLOPEDIE(astronomie) - 118-119

 ENCICLOPEDIE(geografie) - 383

 ENCICLOPEDIE(istorie) - 3, 396

 ENCICLOPEDIE(pentru copii) - 100, 133, 184, 396

 ENCICLOPEDIE(plante) - 100, 133, 136, 138, 383

 EPISTEMOLOGIE - 34

 ERDÉLYI MAGYAR KÖZMŰVELŐDÉSI EGYESÜLET(EMKE) - 15

 ESCATOLOGIE - 50

 ESTETICA LITERATURII ROMÂNE - 24

 ESTETICĂ - 24

 ESTETICĂ TEATRALĂ - 207, 209

 ETICĂ SOCIALĂ - 69

 ETNOGRAFIE MAGHIARĂ(România) - 94

 ETNOGRAFIE(maghiari) - 94

 ETNOGRAFIE(obiceiuri) - 94

 ETNOGRAFIE(români) - 98

 ETNOGRAFIE(România) - 98

 ETNOLOGIE(români) - 69

 ETNOPSIHOLOGIE - 22, 73, 264

 EUROPA - 17

 EUROPA CENTRALĂ - 1

 EUROPA(cultură) - 1

 EUROPA(geografie) - 17

 EUROPA(istorie) - 397

 EVREI(România) - 19

 EVUL MEDIU - 9, 400

 EXISTENŢIALISM - 27-28, 32, 46

 F

 FAMILIE - 35-36, 38

 FAMILIE(morala) - 38

 FAMILIE(sexualitate) - 35-36

 FARMACIE - 141

 FARMACIE(plante medicinale) - 141

 FARMACIŞTI - 141

 FARMACOLOGIE - 130, 142, 172, 174

 FAUNĂ - 100

 FAUNĂ MONTANĂ - 100

 FENOMENE NEELUCIDATE - 3

 FILOSOFIE ORIENTALĂ - 42

 FILOZOFIA CULTURII - 21-22, 25

 FILOZOFIA CULTURII(România) - 264

 FILOZOFIA ISTORIEI - 21

 FILOZOFIA PUTERII - 21, 67, 72, 74

 FILOZOFIA RELIGIEI - 42

 FILOZOFIE - 25-30, 32, 39, 46

 FILOZOFIE GERMANĂ - 28, 32

 FILOZOFIE POLITICĂ - 21, 67, 72, 74

 FILOZOFIE RELIGIOASĂ - 42

 FILOZOFIE ROMÂNEASCĂ - 30, 42

 FILOZOFIE(curente) - 28, 30-32, 46

 FILOZOFIE(existenţialism) - 28, 32, 46

 FILOZOFIE(metafizică) - 28, 32

 FILOZOFIE(sisteme) - 30

 FINANŢE - 78

 FINANŢE PUBLICE - 79-80

 FIZICĂ - 121-122

 FIZICĂ ATOMICĂ - 123

 FIZICĂ(curs) - 120, 130

 FIZICĂ(dicţionar) - 123

 FIZICĂ(electricitate) - 122

 FIZICĂ(magnetism) - 122

 FIZIOLOGIA ORGANELOR DIGESTIVE - 152

 FIZIOLOGIE - 161

 FLORĂ - 100, 133

 FLORĂ MONTANĂ - 100

 FLORENŢA - 385

 FOLCLOR - 99

 FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(balade) - 348

 FOLCLOR MAGHIAR - 95

 FONETICĂ - 210

 FORME DE LUCRĂRI MUZICALE PUBLICATE(partituri) - 206

 FOTOGRAFII ARTISTICE – 204

 

 

 G

 GEODEZIE(măsurători) - 117

 GEODEZIE(topometrie) - 117

 GEOGRAFIA LUMII - 383

 GEOGRAFIA LUMII(atlas) - 386

 GEOGRAFIA ORAŞELOR - 391

 GEOGRAFIA PEISAJULUI - 100, 383

 GEOGRAFIE(atlas) - 386

 GERMANIA - 379, 390

 GEŢII - 409

 GHID TURISTIC - 379, 381, 384-385, 388-390

 GHIKA, VLADIMIR - 45

 GIMNASTICĂ DE ÎNTREŢINERE - 96

 GINECOLOGIE - 167

 GLOBALIZARE - 67, 73

 GOGA, OCTAVIAN - 292

 GRAFICĂ PE CALCULATOR - 198

 GUVERN(S.U.A.) - 74

 GUVERNARE(S.U.A.) - 74

 H

 HALLER BÉLA, Gróf - 393

 HARAGOS ZOLTÁN - 204

 HĂRŢI(oraşe) - 197

 HEIDEGGER, MARTIN - 28, 32

 HIDROTEHNICĂ AGRICOLĂ - 183

 HISTOLOGIE - 146, 154, 173

 HOTELURI - 81

 I

 IDEOLOGIE - 72

 IDEOLOGIE POLITICĂ - 69, 72

 IGIENA COPILULUI - 118, 149

 IGIENA MEDIULUI - 168

 IGIENA MUNCII - 168

 ILUSTRATE - 391

 IMAGINARUL LITERAR - 34

 IMAGINAŢIE - 220

 INDUSTRIE CHIMICĂ(utilaje) - 196

 INFORMATICĂ - 4, 6-7

 INGINERIE CHIMICĂ - 196

 INSTITUŢII CULTURALE - 86

 INTEGRARE ECONOMICĂ - 67

 INVENTATORI - 2

 INVENŢII - 2

 ISTORIA ANTICĂ - 3

 ISTORIA EUROPEI - 397

 ISTORIA EUROPEI(al doilea război mondial) - 398

 ISTORIA EVULUI MEDIU - 400

 ISTORIA EVULUI MEDIU(Europa) - 400

 ISTORIA FILOZOFIEI - 23

 ISTORIA MEDICINEI - 143

 ISTORIA POPORULUI MAGHIAR - 397

 ISTORIA POPORULUI ROMÂN - 402

 ISTORIA ROMÂNIEI - 71, 402, 404-405, 408-411

 ISTORIA ROMÂNIEI(Banatul) - 9

 ISTORIA ROMÂNIEI(Carol I, rege al României) - 403

 ISTORIA ROMÂNIEI(Dinastia Hohenzolern-Sigmaringen) - 403

 ISTORIA ROMÂNIEI(minorităţi) - 9

 ISTORIA ROMÂNIEI(regalitatea) - 403

 ISTORIA ROMÂNIEI(Transilvania) - 43, 401

 ISTORIA ROMÂNILOR - 71, 404-405

 ISTORIA ROMÂNILOR(Transilvania) - 401

 ISTORIA TEATRULUI(România) - 207

 ISTORIA TRANSILVANIEI - 406-407

 ISTORIA TRANSILVANIEI(români) - 406-407

 ISTORIE MEDIEVALĂ - 396

 ISTORIE UNIVERSALĂ - 399

 ISTORIE(filozofie) - 21

 ITALIA - 385

 Î

 ÎNCHISORI(amintiri) - 66

 ÎNGERI - 40

 ÎNGRIJIREA COPILULUI - 149, 157

 ÎNVĂŢAREA CITITULUI - 84

 ÎNVĂŢAREA SCRIERII - 84

 ÎNVĂŢĂMÂNT - 93

 ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR(Ungaria) - 93

 ÎNVĂŢĂMÂNT(Transilvania) - 86

 J

 JUDEŢE(România) - 200

 JURNALISM - 20, 56, 342

 JURNALISM(legislaţie) - 20

 K

 KORNIS(familie) - 393

 KÚN ZSIGMOND, Gróf - 393

 L

 LAGĂRE(deţinuţi politici) - 350

 LÁZÁR MÁRIA, Gróf - 393

 LEGENDE POPULARE - 97

 LEXIC - 214

 LEXICOLOGIE - 214

 LIBERALISM POLITIC - 72

 LIBERTATE DE GÂNDIRE - 20

 LIBERTATE INTELECTUALĂ - 20

 LIMBA FRANCEZĂ(curs) - 210

 LIMBA FRANCEZĂ(gramatică) - 210

 LIMBA MAGHIARĂ(corectitudine şi puritate) - 211-213

 LIMBA MAGHIARĂ(învăţare corectă) - 211, 213

 LIMBA ROMÂNĂ(antonime) - 214

 LIMBA ROMÂNĂ(dicţionar) - 273

 LIMBA ROMÂNĂ(lexicologie) - 214

 LIMBA ROMÂNĂ(omonime) - 214

 LIMBA ROMÂNĂ(paronime) - 214

 LIMBA ROMÂNĂ(sinonime) - 214

 LINGVISTICĂ(dicţionar) - 214

 LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri) - 231

 LITERATURĂ AMERICANĂ(proză) - 222

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman de aventuri) - 222

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic) - 224, 229

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 222, 229-230, 321

 LITERATURĂ CANADIANĂ(roman) - 223

 LITERATURĂ CATALANĂ(proză scurtă) - 249

 LITERATURĂ EBRAICĂ(roman) - 323

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(poezii) - 228

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman de aventuri) - 225

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman istoric) - 226

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist) - 221

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 223, 227

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman) - 239

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(corespondenţă) - 277

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(povestiri pt. copii) - 244

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti) - 244

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri) - 240

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman fantastic) - 245

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 240-243, 246

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(scrisori) - 277

 LITERATURĂ GERMANĂ(memorii) - 235

 LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti) - 232

 LITERATURĂ GERMANĂ(roman de aventură) - 234

 LITERATURĂ GERMANĂ(roman) - 233

 LITERATURĂ ITALIANĂ(roman pt. copii) - 236, 238

 LITERATURĂ ITALIANĂ(roman) - 237

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(analize) - 365

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) - 201, 352, 357, 362

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole) - 342

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(balade populare) - 348

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) - 347, 355, 360, 365

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică) - 329, 336, 338, 354, 369

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri) - 336, 356

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(folclor) - 348

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(interviuri) - 326

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal) - 337

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende) - 324

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) - 314, 343, 346

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(nuvele) - 341

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie) - 349

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii) - 327, 345, 361

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 201, 344-345, 371

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri) - 373

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti) - 334-335, 340, 368, 370, 372

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) - 328, 353, 359

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) - 181, 357-358

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(eseuri) - 382

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(folclor) - 324

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(legende) - 324

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) - 332, 339, 350

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(nuvele) - 333, 351

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) - 325, 333, 344, 363-364, 366

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) - 340

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă) - 331

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(teatru) - 330

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(S.U.A.)(roman) - 230

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(umor) - 367

 LITERATURĂ PENTRU COPII - 270

 LITERATURĂ PENTRU COPII(antologie) - 254, 357

 LITERATURĂ PENTRU COPII(basme) - 254

 LITERATURĂ PENTRU COPII(nuvele) - 301

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poezie) - 327, 345, 361

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 301, 334-335, 340

 LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(Brazilia)(roman) - 248

 LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie) - 254, 258, 291

 LITERATURĂ ROMÂNĂ (proverbe) - 273

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(amintiri) - 269

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 16, 275, 289

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(balade) - 307

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme) - 254

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografii) - 290

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(colinde) - 317

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii) - 317

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(conferinţă) - 277

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(corespondenţă) - 315

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 24, 255, 259-261, 264, 266, 272, 281-283, 285-286, 290-293, 312, 315

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică) - 287, 317

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri) - 281

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 294, 305

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(estetică) - 24

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(fabule) - 253, 307

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(filozofie) - 304

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(folclor)(despre) - 317

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(haiku) - 279

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(interviuri) - 281

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(mărturisiri şi reflecţii) - 257

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii) - 295, 314

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele pt.copii) - 300

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) - 258, 291, 301, 316

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poeme haiku) - 275

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii) - 270

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie satirică) - 276

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 284, 288, 307, 312

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 262, 267-268, 274, 280, 309-311

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(povestiri) - 258, 269

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) - 269, 301-303

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză scurtă) - 257, 297

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 256, 265, 278, 296-299, 306, 308

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(satiră) - 253

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(scrisori) - 277

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 207, 263, 271, 304

 LITERATURĂ RUSĂ(critică) - 218-219

 LITERATURĂ RUSĂ(jurnal) - 322

 LITERATURĂ RUSĂ(nuvele) - 319

 LITERATURĂ RUSĂ(povestiri) - 319

 LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 318, 320-321

 LITERATURĂ RUSĂ(schiţe) - 319

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(roman) - 250

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman) - 247

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(eseuri) - 252

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman) - 251

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman) - 251

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(antologie) - 215

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(critică) - 216-217

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(fabule) - 215

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(teatru) - 209

 LOGICĂ DIGITALĂ - 4, 7

 LONDRA - 381

 LÖVITH EGON - 203

 LUCRĂRI DE LABORATOR - 131

 M

 MAGELLAN, FERNANDO - 382

 MAGHIARI - 397

 MAGNETISM - 122-123

 MANAGEMENT - 81

 MANAGEMENT(operaţiuni) - 81

 MANOLESCU, NICOLAE - 283

 MASS-MEDIA - 18-19, 56

 MAŞINI UNELTE - 176-178

 MATEMATICĂ - 77, 106-107, 109-110, 112-115

 MATEMATICĂ APLICATĂ - 77, 116

 MATEMATICĂ COMPUTAŢIONALĂ - 4, 7

 MATEMATICĂ(analiză matematică) - 111

 MATEMATICĂ(analiză) - 107

 MATEMATICĂ(aritmetică) - 112-115

 MATEMATICĂ(cibernetică) - 4, 7

 MATEMATICĂ(fracţii) - 106

 MATEMATICĂ(probabilităţi) - 108

 MATERIALE(produse industiale) - 175

 MĂNĂSTIREA COZIA - 389

 MĂNĂSTIRI - 388-389, 392

 MĂNĂSTIRI (România) - 388-389, 392

 MĂNĂSTIRI ORTODOXE - 388-389, 392

 MÂNCĂRURI DIETETICE - 163

 MECANICĂ - 123

 MEDICAMENTE - 142

 MEDICINĂ - 89, 139-140, 143-148, 150, 153-156, 159, 161-162, 164-165, 170-174

 MEDICINĂ CLINICĂ - 152, 167

 MEDICINĂ NATURISTĂ - 185

 MEDICINĂ(anatomie) - 140, 144, 170-171

 MEDICINĂ(diagnostic) - 155-156

 MEDICINĂ(farmacologie) - 174

 MEDICINĂ(ginecologie) - 167

 MEDICINĂ(istorie) - 143, 153

 MEDICINĂ(obstetrică) - 167

 MEDICINĂ(terapie naturistă) - 160

 MEDICINĂ(terapie) - 156

 MEDITAŢII - 257

 MEDIU ÎNCONJURĂTOR - 88, 90, 101-105, 120, 179

 MEDIUL ÎNCONJURĂTOR - 100, 133

 MEISSEN - 379

 MEMORII - 235, 295

 MENTALITATE - 73

 MEŞTEŞUGARI - 98

 METAFIZICĂ - 28, 32

 MICROELECTRONICĂ - 4, 7

 MINIŞTRII(din România) - 402

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(români) - 401

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(România) - 401

 MINORITĂŢI NAŢIONALE(turci) - 9

 MINUNI - 3

 MISTICĂ(creştină) - 40, 46

 MISTICISM FILOZOFIC - 46

 MIŞCĂRI NAŢIONALE(români) - 406

 MIŞCĂRI NAŢIONALE(România) - 43

 MITOLOGIE - 47

 MITOLOGIE INDIANĂ - 42

 MITURI - 34, 42, 47

 MITURI POPULARE(România) - 34

 MOARTE - 39

 MOD DE VIAŢĂ - 9, 18, 89, 96, 295, 375, 377

 MODĂ - 96

 MOLDOVA - 388

 MONARHIE(România) - 408-409

 MONEDĂ - 78

 MONOGRAFIE - 374-375

 MONOGRAFIE(Aiud) - 94

 MONOGRAFIE(Căluşeri) - 377

 MONOGRAFIE(Socolu de Câmpie) - 374

 MONOGRAFIE(Transilvania) - 377

 MONOGRAFIE(Ungaria) - 376

 MONUMENTE - 3, 10

 MORALA FAMILIEI - 35-36, 38

 MORALA ŞI SOCIETATEA - 37

 MORALĂ - 35-38

 MORALĂ CREŞTINĂ - 36

 MORALĂ RELIGIOASĂ - 36

 MORALĂ SEXUALĂ - 35-36

 MORALĂ(căsătorie) - 35

 MORALĂ(cumpătare) - 36

 MORALĂ(respect pentru viaţă) - 39

 MUNŢI - 100

 MUREŞ - 93, 169

 MUREŞ(arhitectură) - 200

 MUREŞ(autori) - 169

 MUREŞ(educaţie) - 86

 MUREŞ(medici) - 169

 MUREŞ(morminte) - 200

 MUREŞ(oraşe) - 384

 MUREŞ(şcoli) - 86

 MUZEE(România) - 199

 MUZEUL SATULUI - 199

 MUZICĂ CLASICĂ - 206

 MUZICĂ INSTRUMENTALĂ - 206

 MUZICĂ(partitură) - 206

 MUZICIENI - 205

 N

 NATURĂ(cunoaştere) - 88, 90, 101-105

 NAŢIONALISM - 62

 NAŢIUNE - 62

 NEUROANATOMIE - 169

 NEW YORK - 378

 NOBILIME - 396

 NOBILIME(maghiară) - 393

 NOUL TESTAMENT - 53

 NUTRIŢIE - 157

 O

 O.R.L. - 147

 OAMENI DE ŞTIINTĂ - 2

 OBICEIURI - 35-37

 OBICEIURI POPULARE(maghiari) - 208

 OBICEIURI POPULARE(Transilvania) - 208

 OBICEIURI(etichetă) - 37

 OBSTETRICĂ - 167

 OCULTISM - 26

 ODONTOLOGIE - 159

 OFTALMOLOGIE - 145

 OLTENIA - 389

 OPTIMIZĂRI - 109-110

 ORAŞE(Transilvania) - 384

 ORGANIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI(România) - 86

 ORGANIZAŢII - 15

 ORGANIZAŢII CULTURALE(Transilvania) - 15

 ORGANIZAŢII EUROPENE - 17

 ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE(guvernamentale) - 17, 83

 ORTODOXIE - 41

 P

 PARTIDE LIBERALE - 72

 PARTIDE POLITICE - 72

 PATOLOGIE - 139

 PATOLOGIE CHIRURGICALĂ - 139

 PATOLOGIE MEDICALĂ - 89, 147

 PATRIMONIU CULTURAL - 10

 PATRIMONIU NATURAL - 10

 PĂDUREA - 133

 PEDAGOGIE - 91

 PEDAGOGIE SOCIALĂ - 91

 PEDOLOGIE - 183

 PEDOLOGIE(soluri sărace) - 183

 PERCEPŢIE - 25

 PERSECUŢII POLITICE - 66, 71

 PERSOANE CU HANDICAP - 358

 PERSOANE DEFAVORIZATE - 358

 PERSONALITĂŢI - 395

 PERSONALITĂŢI(muzicieni) - 205

 PERSONALITĂŢI(Ungaria) - 395

 PEŞTI - 180

 PIAŢA MUNCII - 76

 PICTORI(România) - 202

 PICTORI(Transilvania) - 202

 PLANTE - 133, 136, 383

 PLANTE ACVATICE - 180

 PLANTE MEDICINALE - 141, 151

 PLANTE MEDICINALE (denumiri populare) - 151

 PLANTE MEDICINALE (tratamente) - 151, 185

 PLANTE MEDICINALE(Mehedinţi) - 141

 PLANTE MEDICINALE(Transilvania)(valorificare) - 185

 PLANTE MEDICINALE(utilizare) - 141, 151, 185

 PLANTE(enciclopedie) - 136

 POLITICĂ - 21, 67, 69

 POLITICĂ AGRARĂ(România) - 64

 POLITICĂ EXTERNĂ - 67, 73

 POLITICĂ EXTERNĂ(Germania) - 235

 POLITICĂ EXTERNĂ(România) - 235

 POLITICĂ EXTERNĂ(S.U.A.) - 73

 POLITICĂ FINANCIARĂ(România) - 80

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ - 67

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ(tratate) - 67

 POLITICĂ INTERNĂ - 74

 POLITICĂ INTERNĂ(persecuţii) - 64, 66, 70-71

 POLITICĂ INTERNĂ(rezistenţă) - 64, 66

 POLITICĂ INTERNĂ(România) - 43, 64-66, 70-71, 75, 235

 POLITICĂ INTERNĂ(S.U.A.) - 62, 74

 POLITICĂ INTERNĂ(Transilvania) - 43

 POLITICĂ MONDIALĂ - 67

 POLITICĂ(filozofie) - 21, 69

 POLITICĂ(opinie) - 69

 POLITICĂ(sociologie) - 69

 POLO, MARCO - 382

 POLUARE - 168, 179

 POPORUL ROMÂN - 405

 POSTMODERNISM - 58

 POTSDAM - 390

 PREGĂTIREA MESEI - 187-189, 191-193

 PRELUCRARE MECANICĂ - 178

 PRELUCRARE PRIN AŞCHIERE - 177

 PRELUCRAREA METALELOR - 176-178

 PREOŢI(vocaţie) - 48

 PREPARAREA ALIMENTELOR - 187-193

 PRESĂ - 20

 PRESĂ ROMÂNEASCĂ - 18, 20

 PRESĂ(legislaţie) - 20

 PRESĂ(libertate) - 20

 PRESĂ(România) - 19

 PRIETENIE - 38

 PROBABILITĂŢI - 108

 PROBLEME(fizică) - 121

 PROCESE SOCIALE - 22

 PROGRAMARE(calculatoare) - 5

 PROPRIETATE FUNCIARĂ - 64

 PROTECŢIA SOLULUI - 183

 PROTETICĂ - 166

 PROVERBE - 273

 PSIHANALIZĂ APLICATĂ - 47

 PSIHANALIZĂ APLICATĂ(literatură) - 220

 PSIHOLOGIA COMUNICĂRII - 38, 57

 PSIHOLOGIA COPILULUI - 38, 91

 PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII - 33

 PSIHOLOGIA POPOARELOR - 22, 69, 73

 PSIHOLOGIE - 33, 91

 PSIHOLOGIE SOCIALĂ - 63

 PUBLICISTICĂ - 18, 20, 30

 PUERICULTURĂ - 149

 PUŞCARIU, SEXTIL - 313

 PUTERE DE STAT - 74

 PUTERE POLITICĂ - 75

 R

 RADIOCOMUNICAŢIE(România) - 56

 RADIOLOGIE - 164

 RADIOLOGIE STOMATOLOGICĂ - 164

 RĂZBOI - 398

 REBREANU, LIVIU - 260, 282

 REGLARE AUTOMATĂ - 194-196

 RELAŢII ECONOMICE INTERNAŢIONALE - 82

 RELAŢII INTERNAŢIONALE - 68

 RELIGIA CATOLICĂ - 49

 RELIGIE - 43, 45, 48, 51-52

 RELIGIE CREŞTINĂ - 40-41, 46, 48

 RELIGIE CREŞTINĂ(metafizică) - 46

 RELIGIE ORIENTALĂ - 42

 RELIGIE ORTODOXĂ - 43

 RELIGIE REFORMATĂ - 50, 53

 RELIGIE(omul) - 40, 46

 RELIGII NECREŞTINE - 42

 REPREZENTĂRI ARTISTICE(subiecte) - 197

 RESTAURANTE(servicii) - 186

 REŢELE(calculatoare) - 87

 REŢETE CULINARE - 187-193

 REVISTĂ DE CULTURĂ - 1

 REVOLUŢIA DIN 1848/1849 - 408

 roman - 225, 236

 ROMÂNI(civilizaţie) - 98

 ROMÂNIA CONTEMPORANĂ - 295

 ROMÂNIA(cultură) - 98, 295

 ROMÂNIA(istorie) - 43, 71, 404-405, 410

 ROMÂNIA(obiceiuri populare) - 98

 ROMÂNIA(politica externă) - 235

 ROMÂNIA(politică internă) - 64-66, 71, 75, 235, 295

 RUGĂCIUNI - 51

 S

 S.U.A - 73

 S.U.A.(politică externă) - 73

 S.U.A.(politică) - 62, 74

 SATE(Transilvania) - 59

 SĂNĂTATE PERSONALĂ - 89

 SĂNĂTATE PUBLICĂ - 148

 SĂNĂTATE PUBLICĂ(România) - 89

 SCRIERE(învăţarea) - 84

 SCRIITOR - 347

 SCULPTORI(România) - 203

 SCULPTORI(Transilvania) - 203

 SECOLUL XIX - 375

 SECUI(folclor) - 208

 SENTIMENTE. EMOŢII - 35

 SERVICII - 186

 SERVICII BANCARE - 78

 SERVICII SECRETE(România) - 71

 SFINŢI - 41

 SFINŢII PĂRINŢI - 41

 SIMBOLISM - 95

 SINUCIDERE - 39

 SISTEME FILOZOFICE - 23, 27-30, 32, 46, 63

 SISTEMUL SOLAR - 118-119

 SOCIETATE - 34

 SOCIETATE DEMOCRATĂ - 74

 SOCIETATE OCCIDENTALĂ - 54

 SOCIO-ECONOMIE - 60

 SOCIOLOGIA COMUNICAŢIILOR - 56

 SOCIOLOGIA COMUNICĂRII - 57, 63

 SOCIOLOGIA COMUNITĂŢILOR - 59

 SOCIOLOGIA CULTURII - 55, 63

 SOCIOLOGIA DEZVOLTĂRII - 22

 SOCIOLOGIE - 55, 58, 60-62

 SOCIOLOGIE CULTURALĂ - 22

 SOCIOLOGIE ECONOMICĂ - 54

 SOCIOLOGIE PEDAGOGICĂ - 91

 SOCIOLOGIE POLITICĂ - 69

 SOCIOLOGIE PSIHOLOGICĂ - 62

 SOCIOLOGIE URBANĂ - 18

 SOCIOLOGIE(cultură) - 22

 SOCIOLOGIE(nobilime) - 396

 SOCIOLOGIE(procese sociale) - 22

 SOCOLU DE CÂMPIE - 374

 SOLUL(geologie) - 183

 SPANIA - 387

 STATELE LUMII - 394

 STOCKHOLM - 380

 STOMATOLOGIE - 159, 162, 164-165

 STOMATOLOGIE(laborator) - 166

 STOMATOLOGIE(materiale) - 166

 STRUCTURĂ ECONOMICĂ - 54

 STUDENŢI - 93

 STUDENŢI(Transilvania) - 93

 SUBSTANŢE MEDICAMENTOASE(anorganice) - 127

 SUEDIA(ghid turistic) - 380

 Ş

 ŞCOALĂ(Transilvania) - 86

 ŞEFII DE STAT AI ROMÂNIEI - 402

 ŞOMAJ - 76

 T

 TÂRGU MUREŞ(autori) - 126, 159, 164-165

 TÂRGU-MUREŞ - 127, 150, 154, 173

 TÂRGU-MUREŞ(autori) - 5, 8, 93, 109-110, 121, 124-125, 129-132, 142-143, 145-146, 149, 152, 158, 161, 166, 169-170, 174, 176, 196, 279, 384

 TÂRGU-MUREŞ(edituri) - 5, 8, 93, 109-110, 121, 124-126, 129-132, 139, 142-143, 145-146, 149, 152, 157-159, 161-162, 164-166, 170, 172, 174, 176, 196, 202, 208, 279, 384

 TÂRGU-MUREŞ(farmacişti) - 174

 TÂRGU-MUREŞ(ghid) - 384

 TÂRGU-MUREŞ(ingineri) - 5, 8, 109-110, 116

 TÂRGU-MUREŞ(istorici) - 93

 TÂRGU-MUREŞ(medici) - 129, 132, 143, 145-146, 158-159, 161, 164-165, 169

 TÂRGU-MUREŞ(medicină) - 154

 TÂRGU-MUREŞ(monografie) - 384

 TÂRGU-MUREŞ(poeţi) - 279

 TÂRGU-MUREŞ(tipografii) - 93, 126, 132, 145, 159, 164-165, 202-203, 208, 384

 TÂRGU-MUREŞ(universităţi) - 5, 8, 109-111, 116, 121, 124-126, 129-132, 142-143, 145-146, 149, 152, 157, 159, 161, 164-166, 170, 174, 176, 196

 TÂRNĂVENI(ilustrate) - 391

 TEATRU - 207, 209

 TEATRU(critică) - 207, 209

 TEATRU(România) - 207, 304

 TEATRU(spectacole) - 207

 TEATRU(teorie) - 207

 TEATRUL ROMÂNESC - 207

 TEHNICA REGLĂRII AUTOMATE - 196

 TEHNOLOGIA MATERIALELOR - 175

 TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ - 142, 172

 TEHNOLOGIE MECANICĂ(manual) - 175

 TEHNOLOGII NECONVENŢIONALE - 177

 TEORIA PUTERII - 75

 TERAPIE ALTERNATIVĂ - 163

 TERAPIE NATURISTĂ - 163

 TESTE(economie) - 76

 TIMIŞOARA - 197

 TIMP - 118

 TISZA(familie) - 393

 Tolstoi, Lev Nicolaevici - 219

 TOPOGRAFIE - 117

 TÓTH LÁSZLÓ - 202

 TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI - 208

 TRANSILVANIA(monografie) - 374

 TRANZACŢII BANCARE - 78

 TRATAMENTE(medicină naturistă) - 160

 TRATAMENTE(medicină) - 160

 TRATAMENTE(plante) - 185

 TRATATE INTERNAŢIONALE - 67

 TUBERCULOZĂ - 156

 TURISM - 81, 186

 

 U

 UNESCO - 10

 UNGARIA(monografie) - 375-376

 UNGARIA(personalităţi) - 395

 UNIREA ROMÂNILOR - 411

 UNIUNEA EUROPEANĂ - 17, 83

 UNIUNI ECONOMICE - 17

 UNIVERS - 119

 UNIVERS(enciclopedie) - 119

 UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE TÂRGU-MUREŞ - 92

 UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" TÂRGU-MUREŞ - 85

 UNIVERSITĂŢI(România) - 85

 UROLOGIE - 161

 UTILAJE(ind. chimică) - 196

 V

 VÂNĂTOARE - 182

 VÂNĂTORI - 182

 VECHIUL TESTAMENT - 44

 VESTIMENTAŢIE - 96

 VIAŢĂ - 136

 VIAŢĂ SOCIALĂ - 9, 37

 VICTIME DE RAZBOI(1939-1945) - 398

 VINEA, ION - 259

 VISE - 118

 VITICULTORI - 181

 VITICULTURĂ - 181

 W

 WASS ALBERT - 347

 Z

 ZIARISTICĂ - 18

 ZIARISTICĂ(istoria)(România) - 19

 ZOOLOGIE - 134-135, 182

 ZOOLOGIE(atlas) - 137

 ZOOLOGIE(enciclopedie) - 100, 133-136, 138, 184

 

INDEX DE EDITURI

A

 Aius - 20, 30, 209

 Ajkai Városi Könyvtár és Múzeum - 395

 All - 151

 ALL BECK - 81

 All Educational - 17, 205, 214, 405

 Alutus - 185

 Antet - 21-22, 62, 67

 Appendix - 33, 330-332, 346, 358, 366, 382

 Aquila'93 - 123, 128

 Ardealul - 287

 Argumentum Kiadó - 1

 B

 BIC All - 57, 273

 C

 C.N.I. Coresi - 215

 Cartex 2000 - 232, 263, 268-269, 271, 278, 284, 298, 307

 Cartex Serv - 296

 Casa Cărţii de Ştiinţă - 60-61

 Casa de editură "Mureş" - 275, 279

 Casa editorială Demiurg - 83, 304

 CIMEC-Institutul de Memorie Culturală - 12

 Complexul Naţional Muzeal "Curtea Domnească" - 12

 Comunicare.ro - 54

 Coresi - 199, 254, 258, 291

 Corint - 137, 222, 224-226, 229, 234, 239-240, 245-246, 386, 409-410

 Corint Junior – 236

 

 D

 Dacia - 11, 24-27, 29, 34, 43, 45, 47, 55, 58, 97, 122, 153, 179, 216, 220, 227, 253, 255-256, 259, 264-267, 270, 272, 282-283, 286, 289, 292-293, 297, 299, 302-303, 305-306, 308, 312, 314, 316

 Dacia Internaţional - 288

 Dacia Könyvkiadó - 341

 E

 Edipres Tipo - 89

 Editura Băneasa - 310-311

 Editura de Vest - 9, 37

 Editura "Dimitrie Cantemir" - 31, 77, 411

 Editura Enciclopedică - 406

 Editura Fundaţiei Culturale Ideea Europeană - 28, 69, 218-219, 322

 Editura Fundaţiei Culturale Libra - 235

 Editura Universităţii Bucureşti - 285, 317

 Editura Universităţii din Oradea - 65, 75

 Editura Universităţii "Petru Maior" - 4-5, 7-8, 76, 78

 Editura Universităţii Petru Maior - 79-80, 82

 Editura Universităţii "Petru Maior" - 85, 87, 107-111, 116, 120, 155-156, 168, 175-178, 194-195

 Editura Universităţii Petru Maior - 196, 210, 401

 Editura "University Press" - 130, 147

 EMKE Maros Megyei Szervezete - 59, 398

 Enciclopedia RAO - 100, 118-119, 133-136, 138, 140, 144, 184, 383, 396, 400

 The Encyclopedic Publishing House [Editura Enciclopedică] - 407

 Eötvös Károly Megyei Könyvtár - 375

 Erdélyi Gondolat - 347

 F

 Fundaţia Culturală Memoria Filiala Argeş - 66

 Fundaţia Culturală Secolul 21 - 257, 290

 G

 Grupul Editorial Vemea - 387-388

 Gyulafeghérvári Pasztorácios Iroda - 49

 H

 Harmat - 51

 Hoppá! Kiadó - 6, 84, 101-106, 112-115, 211-213, 334-335, 365

 Humanitas - 32, 40-41, 46, 71-74, 186, 250, 252, 294-295, 320-321, 343, 404, 408

 I

 Impress - 204, 324-325, 384

 Institutul Naţional Pentru Studiul Totalitarismului - 64

 J

 Juventus Kiadó - 333

 K

 K.u.K Könyvkiadó - 359

 Koinónia - 345, 360

 Komp-Press - 326, 329, 336, 338, 356, 362, 369, 393

 Kondyli - 38

 Könyvtári Intézet - 13-14

 Korunk Baráti Társaság - 326, 329, 336, 338, 356, 362, 369

 Kreatív Könyvkiadó - 357

 Kriterion - 337, 352

 L

 Leda - 221, 237, 241-243, 248, 318

 Lider - 2, 23, 35-36, 217

 Limes - 281

 Luceafărul - 35

 Lucman - 276, 300-301

 Lyra - 52, 208, 327, 363-364, 371

 

 

 

 M

 Magyar Tudománytörténeti Intézet - 342

 Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetem - 171

 Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Intézet - 150

 Maşina de scris - 70

 Mentor - 44, 48, 63, 93-95, 99, 145, 160, 181-182, 197, 200-203, 228, 230-231, 328, 339-340, 344, 348-349, 351, 353, 355, 367-368, 370, 372-373, 377, 391

 Meronia - 10, 249, 394, 402

 N

 Napoca Star - 313

 O

 Orizonturi - 39, 399

 Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem - 127, 173-174

 P

 Polirom - 42, 91, 277, 319

 Polis - 350

 PRO Editură şi Tipografie - 96

 Püski Kiadó - 397

 R

 RAO - 3, 198, 233, 238, 247, 251

 Rao International Publishing Company - 244

 Redacţia Publicaţiilor pentru Străinătate "România" = The Foreign Languages Press Group"Romania" - 68

 Risoprint - 86, 117, 183

 S

 S.K.K.-Clarinet Edition - 206

 s.n. - 15-16, 50, 53, 88, 90, 92, 309, 361

 Saeculum I.O. - 315

 Sirius - 36, 39

 Sophia - 392

 Star - 217

 Steaua Nordului - 180

 T

 Teora - 163, 187-193

 Tipomur - 374

 TipoRadical - 141

 Tritonic - 18-19, 56, 98, 403

 U

 U.M.F. - 139, 149, 158, 162, 166-167, 169, 172

 Új Horizont - 354, 376

 Unitext - 207

 Univers - 223, 323

 Universitas XXI - 260-261

 Universitatea de Medicină şi Farmacie - 124, 126, 129, 131-132, 142-143, 146, 148, 154, 157, 159, 164-165, 170

 Universitatea din Târgu Mureş - 121

 University Press - 125, 152, 161

 V

 Vinea - 262, 274, 280

 Vremea - 378

 Vremea XXI - 379-381, 385, 389-390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

0 – GENERALITĂŢI   …………………………………………………

1

001 – Ştiinţă şi cunoaştere  ………………………………………………

1

004 – Calculatoare  ………………………………………………………

2

008 – Civilizaţie. Cultură. Progres  ……………………………………...

3

01 – Bibliografie. Cataloage  …………………………………………….

4

02 – Biblioteconomie  …………………………………………………...

5

06 – Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee  ……………….

5

070 – Ziare. Presă  ……………………………………………………….

6

 

 

1 – FILOSOFIE  ………………………………………………………..

7

11/12 – Metafizică  ………………………………………………………

8

13 – Filosofia spiritului  …………………………………………………

8

14 – Sisteme filosofice  ………………………………………………….

9

159.9 – Psihologie  ………………………………………………………

11

16 – Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii ………………………...

11

17 – Morală. Etică  ………………………………………………………

12

 

 

2 – RELIGIE. TEOLOGIE  …………………………………………...

13

 

 

3 – ŞTIINŢE SOCIALE  ……………………………………………….

17

316 – Sociologie  ………………………………………………………...

17

32 – Politică  ……………………………………………………………..

20

33 – Economie. Ştiinţe economice  ……………………………………...

25

336 – Finanţe. Bănci  …………………………………………………….

25

338 – Situaţie economică. Politică economică  ………………………….

26

339 – Comerţ.. Economie mondială  …………………………………….

27

34 – Drept  ……………………………………………………………….

27

37 – Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber  ………………………..

27

39 – Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă  ……………………...

30

 

 

5 – MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII  ……………………..

32

50 – Generalităţi despre ştiinţele pure. Natura. Protecţia mediului  ……..

32

51 – Matematică  ………………………………………………………...

33

52 – Astronomie. Astrofizică. Geodezie  ………………………………..

36

53 – Fizică  ………………………………………………………………

37

54 – Chimie. Cristalografie. Mineralogie  ……………………………….

38

57 – Biologie  ……………………………………………………………

40

58 – Botanică  ……………………………………………………………

41

59 – Zoologie  ……………………………………………………………

41

 

 

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ  ………………..

42

61 – Medicină  …………………………………………………………...

42

621 – Construcţia de maşini  …………………………………………….

52

628 – Tehnică sanitară  …………………………………………………..

54

63 – Agricultură. Silvicultură  …………………………………………...

54

64 – Economie casnică. Îngrijirea casei  ………………………………...

56

66/68 – Industrie  ………………………………………………………...

58

 

 

7 – ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII SPORT  ……………….

59

7.01/.08 – Teoria şi filosofia artei  ……………………………………..

59

72 – Arhitectură  …………………………………………………………

60

73/76 – Arte plastice  …………………………………………………….

60

77 – Artă şi tehnică foto  ………………………………………………...

61

78 – Muzică  ……………………………………………………………..

61

79 – Divertisment. Spectacole. Teatru. Sport  …………………………...

62

 

 

8 – LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ  …………………

63

811 – Limbi individuale  ………………………………………………...

63

811.135.1 – Limba română  ……………………………………………..

64

82 – Literatură  …………………………………………………………..

65

82.09 – Critică literară  …………………………………………………..

65

821.111 – Literatură engleză şi de limbă engleză  ………………………

66

821.112.2 – Literatură germană  …………………………………………

69

821.131.1 – Literatură italiană  ………………………………………….

70

821.133.1 – Literatură franceză  …………………………………………

71

821.134.2/.3 – Literatură spaniolă şi portugheză  ……………………….

74

821.135.1 – Literatură română  ………………………………………….

75

821.16 – Literaturi slave  ………………………………………………...

92

821.17/.9 – Alte literaturi  ……………………………………………….

94

821.511.141 – Literatură maghiară  ……………………………………..

94

 

 

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE  ………………………….

107

908 – Monografii zonale  ………………………………………………..

107

91 – Geografie  ………………………………………………………….

108

913(498) – Geografia României  ………………………………………...

111

929 – Biografii. Genealogii. Heraldică  ………………………………….

112

94(100) – Istorie universală  ……………………………………………..

113

94(498) – Istoria Românie  ………………………………………………

115

 

 

INDEX DE NUME  ……………………………………………………..

119

INDEX DE TITLURI  …………………………………………………..

136

INDEX DE SUBIECTE  ………………………………………………...

150

INDEX DE EDITURI  …………………………………………………..

175