0  GENERALITĂŢI

 

1 -  Könyves műveltség Erdélyben / A könyvet összeállította Bányai Réka. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

 262 p. : il.; 23 cm.

 Text în lb. hun., rum., eng., ger., lat.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 ISBN 973-599-217-5 ISBN 978-973-599-217-0 : 20 lei.

 002(498.4)(091)   655(498.4)(091)

 1. CARTE VECHE                                              2. ISTORIA CĂRŢII(Transilvania)

 III 27962 ; 002/K71

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

2 -  ORTOLI, SVEN. Butoiul lui Arhimede : Mic tratat de mitologie a ştiinţei / Sven Ortoli, Nicolas Witkowski ; Traducere din limba franceză Denia Mateescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 183 p. : il. - (Bonton).

 Bibliografie p. 177-182.

 ISBN 973-569-927-3 ISBN 978-973-569-927-7 : 13.67 lei.

 082.1 Bonton   165.0   001

 1. NUMĂRUL DE AUR 6. ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE

 I 18548 ; 001/O-82

004  Calculatoare

 

3 -  BROWNING, JOHN. Info & Tehnologie : Ghid propus de "The Economist Books" / John Browning ; traducere din limba engleză de Emilian Bazac. - Bucureşti : Nemira, 1999

 255 p. - (Business Club: Biblioteca economiei de piaţă).

 ISBN 973-569-394-1 : 3.67 lei.

 004(038)   030:004   004:030   

 082.1 Business Club. Biblioteca economiei de piaţă

 1. DICŢIONAR DE INFORMATICĂ.

 II 85110 ; 004/B84

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

4 -  VLAD, LAURENŢIU. Pe urmele "Belgiei Orientului" : România la expoziţiile universale sau internaţionale de la Anvers, Bruxelles, Ličge şi Gand (1894-1935) / Laurenţiu Vlad. - Bucureşti : Nemira, 2004 (S.C. Paper Print Invest S.A., Brăila).

 279 p. : il. - (Biblioteca de politică ; 2).

 Anexe în lb. franceză p. 161-205.

 Bibliografie p. 209-235.

 Rezumat în lb. franceză p. 237-249.

 Indice p. 251-263.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-659-2 : 3.67 lei.

 008(498):061.41(493)"1894/1935"   061.41(493)"1894/1935":008(498)   

 82.1 Biblioteca de politică

 1. CIVILIZAŢIE ROMÂNĂ                              EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE

 II 85035 ; 008/V73

02   Biblioteconomie

 

5 -  PETRESCU, VICTOR. Biblioteconomie : Miscellanea / Victor Petrescu. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2006.

 146 p. : fig.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-7925-85-8 ISBN 978-973-7925-85-5 : 9.17 lei.

 02(045)

II 85102 ; 02/P57

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

6 -  MALLINGER, JEAN. Pitagora şi Misteriile antichităţii / Jean Mallinger ; Traducere din limba frenceză Cornelia Dumitru. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 175 p. : il. - (Logos).

 Note de subsol.

 Note bibliografice p. 167-170.

 ISBN 973-7970-59-4 : 15.14 lei.

 082.1 Logos   929 Pitagora   14(38) Pitagora   061.236.6 Pitagoreic

 1. ANTICHITATE                              ORDINUL PITAGOREIC

 II 85105 ; 06/P69M

1   FILOSOFIE

   

7 -  GUÉNON, RENÉ. Marea Triadă / René Guénon ; Traducere din limba franceză Daniel Hoblea ; Cuvânt introductiv Mircea A. Tămaş. - Bucureşti : Herald, [2005] (Lumina Tipo).

 255 p. : fig. - (Logos).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7970-36-5 : 16.51 lei.

 082.1 Logos   111.1   164.2

 1.. FILOSOFIE ORIENTALĂ                           2. FILOZOFIA VIEŢII

 3. METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE

 II 85108 ; 1/G93

 

8 -  GUÉNON, RENÉ. Metafizică şi cosmologie orientală / René Guénon ; Traducere din limba franceză Daniel Hoblea ; Cuvânt introductiv Mircea A. Tămaş. - Bucureşti : Herald, [2005] (Lumina Tipo).

 255 p. : fig. - (Logos).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7970-30-6 : 15.60 lei.

 082.1 Logos   11(1-11)   113/119(1-11)   294.5

 1. CIVILIZAŢIE INDIANĂ                              2. COSMOLOGIE

 3. DOCTRINĂ RELOGIOASĂ

 4. METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE

 II 85107 ; 1/G93

 

 

 

 

9 -  HARTMANN, FRANZ. Viaţa lui Philippus Theophrastus Bombast de Hohenheim, cunoscut sub numele de Paracelsus şi esenţa învăţăturilor sale despre Cosmologie, Antropologie, Pneumatologie, Magie şi Vrăjitorie, Medicină, Alchimie şi Astrologie, Filozofie şi Teozofie / Franz Hartmann ; Traducere din limba engleză Ilie Iliescu. - Bucureşti : Herald, [2006] (Fed Print S.A.).

 240 p. : il. - (Logos).

 Note de susbsol.

 Anexă p. 223-236.

 ISBN 973-7970-57-8 : 16.51 lei.

 082.1 Logos   929 Paracelsus   61(494) Paracelsus   14(494) Paracelsus   133(494) Paracelsus

 1. ANTROPOLOGIE                          2. COSMOLOGIE

 3. PARACELSUS                               4. TEOSOFIE                        5. VRĂJITORIE.

 II 85103 ; 133/P32H

 

10 -  IAMBLICHOS. Teologia aritmeticii : Despre simbolismul mistic, matematic şi cosmologic al primelor zece numere / Iamblichos ; Traducere şi îngrijire ediţie Alexandru Anghel. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 191 p. : il. - (Cărţi fundamentale ).

 Note de subsol.

 Glosar p. 137-142.

 Biografie p. 143-145.

 Bibliografie p. 146-148.

 Anexă p. 149-188.

 ISBN 973-7970-81-0 ISBN 978-973-7970-81-7 : 21.10 lei.

 082.1 Cărţi fundamentale   2:511.1   141.113

 1. COSMOLOGIE                               2. NUMEROLOGIE

 3. PITAGORA                                    4. SIMBOLURI.

 III 27981 ; 1/I-22

 

11 -  JANKÉLÉVITCH, VLADIMIR. Pur şi impur / Vladimir Jankélévitch ; traducere din limba franceză de Elena-Brânduşa Steiciuc. - Bucureşti : Nemira, 2000 (Dragoprint FED).

 246 p. - (Totem).

 Note la sf. capitolelor.

 Titl. orig. : Le Pure et l'Impur.

 ISBN 973-569-444-1 : 3.67 lei.

 11   128   177   171   141.112   241.53   082.1 Totem

 1. METAFIZICĂ                2. DUALISM                3. VIRTUŢI

 4. MORALA ŞI SOCIETATEA                       5. MORALĂ INDIVIDUALĂ.

 II 85040 ; 1/J25

 

12 -  MUNTEANU, FLORIN. Seminţe pentru altă lume / Florin Munteanu. - Bucureşti : Nemira, 1999.

 206 p. : il., fig., sch., tab. - (Incognita).

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-344-5 : 3.67 lei.

 001.9   133   159.9   082.1 Incognita

 1. PSIHOLOGIA FENOMENELOR ANORMALE                       

 2. PARAPSIHOLOGIE                                      3. OCULTISM

 4. FILOZOFIA ŞTIINŢEI                  5. MISTICISM FILOZOFIC.

 II 85042 ; 133/M95

 

13 -  NĀGĀRJUNA. Tratat despre Calea de Mijloc / Nāgārjuna ; Traducere şi îngrijire ediţie Walter Fotescu. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 239 p. - (Cărţi fundamentale ).

 Glosar p. 228-230.

 Bibliografie p. 231-236.

 ISBN 973-7970-77-2 ISBN 978-973-7970-77-0 : 22.02 lei.

 082.1 Cărţi fundamentale   294.3(=584.6)   111(584.6)   14(=584.6)

 1. DOCTRINĂ ORIENTALĂ                           2. FILOSOFIE ORIENTALĂ

 3. RELIGIE ORIENTALĂ.

 III 27980 ; 1/N17

 

14 -  QUAGLIA, ROBERTO. Gândirea stocastică / Roberto Quaglia ; traducere din limba italiană de Cornel Nicolau. - Bucureşti : Nemira, 2004

 289 p. - (Totem ; 47).

 Titl. orig. : Il Pensiero Stochastico.

 ISBN 973-569-642-8 : 3.67 lei.

 124   082.1 Totem

 1. FILOZOFIE MODERNĂ                              2. FILOZOFIE PRACTICĂ.

 II 85113 ; 1/Q15

15 -  RATHFORD, MICHAEL. Codul lui Nostradamus: al treilea războ mondial 2007-2012 / Michael Rathford ; Traducere din limba engleză Adriana Bădescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 149 p. : il.

 ISBN (10)973-569-869-2 ISBN (13)978-973-569-869-0 : 12.75 lei.

 133.529

 1. PROFEŢII                        2. OCULTISM.

 I 18580 ; 133/N87R

159.9   Psihologie

 

16 -  PAŞCA, MARIA DORINA. Cunoaşterea copilului din perspectiva scrisului / Maria Dorina Paşca. - Târgu-Mureş : Ardealul, 2006.

 211 p. : fig., tab.; 20.5 cm - (Biblioteca de psihologie).

 Bibliografie p. 208-211.

 ISBN 973-8406-8-5 : 25 lei.

 159.9.072.42   159.946.4   159.925.6   082.1 Biblioteca de psihologie

 1. PSIHOLOGIA COPILULUI                          2. PSIHOPEDAGOGIE

 3. GRAFOLOGIE

 II 85084 ; 159.9/P39

 

17 -  PAŞCA, MARIA DORINA. Noi perspective în psihologia medicală / Maria Dorina Paşca. - Târgu-Mureş : Ardealul, 2006.

 462 p. : fig.; 20.5 cm - (Biblioteca de psihologie).

 Bibliografie p. 451-462.

 ISBN 973-8406-22-6 : 30 lei.

 159.964.21   159.942   614.253   082.1 Biblioteca de psihologie

 1. PSIHOLOGIE MEDICALĂ                          2. RELAŢIE MEDIC-PACIENT

 3. ETICĂ PROFESIONALĂ(medici).

 II 85083 ; 159.9/P39

 

 

 

17   Morală. Etică

 

18 -  HODGKINSON, TOM. Ghidul leneşului : Mic tratat pentru leneşi rafinaţi / Tom Hodgkinson ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2006

 314 p. : il. - (Bonton).

 Bibliografie p. 307-312.

 Titlul original : How to be Idle.

 ISBN 973-569-873-0 ISBN 978-973-569-873-7 : 18.26 lei.

 082.1 Bonton   179.8   175   17.036.1

 1. ETICĂ                                                             2. MORALA MUNCII

 3. MORALA ŞI SOCIETATEA                       4. TIMP LIBER.

 I 18555 ; 17/H69

 

19 -  ONFRAY, MICHEL. Raţiunea gurmandă : Filozofia gustului / Michel Onfray ; traducere din limba franceză şi note de Claudia Dumitriu şi Lidia Simion. - Bucureşti : Nemira, 2000 (Dragoprint FED).

 197 p. - (Totem).

 Titl. orig. : La Raison Gourmande : Philosophie du Gôut.

 ISBN 973-569-447-6 : 3.67 lei.

 178:641.55/.56   641.55/.56:178   082.1 Totem

 1. FILOZOFIA MORALEI                                2. ETICĂ SOCIALĂ

 II 85044 ; 17/O-55

 

20 -  ZELETIN, ŞTEFAN. Din ţara măgarilor : însemnări / Ştefan Zeletin. - Bucureşti : Nemira, 2006

 200 p.

 Note de subsol.

 Nota asupra ediţiei p. 5-6.

 Addenda p. 85-100.

 Comentarii p. 101-197.

 ISBN (10)973-569-828-5 ISBN (13)978-973-569-828-7 : 18.26 lei.

 316.624.3   177   082.1 Biblioteca de politică

 1. MORALĂ SOCIALĂ                    2. MORALĂ ŞI SOCIETATE

 3. ETICĂ SOCIALĂ                          47. COMPORTAMENT SOCIAL.

 II 85058 ; 17/Z18

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

21 -  ADORJÁNI ZOLTÁN. Ót és újat / Adorjáni Zoltán. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2004 (Alutus Rt.).

 326 p. - (Areopágosz Könyvek).

 ISBN 973-8022-91-6 : 14.68 lei.

 082.1 Areopágosz Könyvek   22.07   244   821.511.141-97

 1. BIBLIA(interpretare)                                     2. EXEGEZĂ.

 II 85140 ; 2/A22

 

22 -  BĂDESCU, ILIE. Cu faţa spre Bizanţ : Studii de sociologie prin ochii credinţei / Ilie Bădescu. - Bucureşti : Mica Valahie, 2004.

 2 vol.

 Vol.2. - 323 p. - Note de subsol. - ISBN 973-7858-00-X : 6.15 lei.

 261.6   261.7   231.75

 1. CREŞTINISM                 2. TEOLOGIE

 3. BISERICA CREŞTINĂ(relaţia cu statul)   

 4. BISERICĂ ŞI CULTURĂ              5. SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ.

 II 85096 ; 2/B15

 

23 -  BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN. Közelítések és közeledések / Bogárdi Szabó István ; Szerkesztette Bálint Ágnes. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2003.

 266 p.

 ISBN 973-8022-65-7 : 14.68 lei.

 244   821.511.141-97

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ.

 II 85139 ; 2/B63

 

24 -  BOLYKI JÁNOS. József és Aszeneth : Ókori regény József pátriárkáról és feleségéről, az egyiptomi Aszenethről / Görögből fordította Bolyki János ; Bevezetéssel, lábjegyzetekkel és utószóval ellátta Dr. Bolyki jános ; Szerkesztette Dr. Visky S. Béla. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005 (Alatus Rt.).

 128 p. .

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 122-124.

 ISBN 973-7605-18-7 : 15.14 lei.

 244=511.141   821.14.-312.2=511.141

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

 II 85137 ; 2/J81

 

25 -  BUNYAN, JOHN. Călătoria pelerinului / John Bunyan ; Cu ilistraţii de Magardich şi Krikor Kassapian ; Traducere Voicu Bojan, Anton Horvath ; Prefaţă de Voicu Bojan. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005.

 436 p. : il.

 Bibliografie selectivă p. 29-30.

 Titlul original : The Pilgrim's Progress.

 ISBN 973-7605-11-X : 38.53 lei.

 242   821.111-97=135.1

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ

 III 28004 ; 2/B92

 

26 -  BUNYAN, JOHN. A zarándok útja [Koinónia] / John Bunyan ; Magardich és Krikor Kassapian metszeteivel ; Fordította Jánosházy György. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005.

 356 p. : il.

 Note de subsol.

 Date biobibliografice p. 351-353.

 Titlul original : The Pilgrim's Progress.

 ISBN 973-7605-10-1 : 34.86 lei.

 242   821.111-97=511.141

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ.

 III 28003 ; 2/B92

 

27 -  CAILLOIS, ROGER. Omul şi sacrul [2006] / Roger Caillois ; Traducere din limba franceză Dan Petrescu. - Ediţia a 2-a, revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Universul SA).

 221 p. - (Totem).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 215-218.

 ISBN 973-569-815-3 : 22.84 lei.

 141.319.8   291.1   082.1 Totem

 1. FILOZOFIA RELIGIEI                   2. RELIGII NECREŞTINE

 3. ANTROPOLOGIE RELIGIOASĂ                4. MISTICĂ.

 II 85057 ; 2/C12

 

28 -  Cartea înţelepciunii lui Solomon / Traducere şi îngrijire ediţie Alexandru Anghel. - Bucureşti : Herald, [2006]

 159 p. - (Manuscris).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 149-154.

 ISBN 973-7970-76-4 ISBN 978-973-7970-76-3 : 16.51 lei.

 082.1 Manuscris   223.3/.7

 1. RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări)    2. VECHIUL TESTAMENT.

 III 27978 ; 2/C27

 

29 -  DASGUPTA, SURENDRA NATH. Filosofia Yoga în relaţie su alte sisteme de gândire indiană / Surendra Nath Dasgupta ; Traducere din limba engleză Paul Sfetcu şi Dan Bărbulescu ; Redactor Radu Duma. - Bucureşti : Herald, [2006]

 270 p. - (Cultură şi civilizaţie).

 Index p. 257-266.

 ISBN 973-7970-82-9 ISBN 978-973-7970-82-4 : 21.10 lei.

 082.1 Cultură şi civilizaţie   294.527   159.923.2   14:294.527

 1. COSMOLOGIE YOGA                  2. FILOSOFIE ORIENTALĂ

 3. PRACTICĂ YOGA                                        4. PSIHOLOGIA YOGA

 III 27983 ; 2/D20

 

30 -  DROSNIN, MICHAEL. Codul Bibliei [2005] / Michael Drosnin. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 2 vol. - (Suspans [Nemira]).

 Vol.1 / Traducere de Ion Doru Brana. - 318 p. : fig. - Note p. 205-305. - Bibliografie p. 306-307. - Indice p. 310-317. - Notă bio-bibliografică [1] p. - ISBN 973-569-755-6 : 21.10 lei.

 Vol.2 / Traducere din limba engleză de Gabriel Stoian. - 2006. - 335 p. : fig. - Indice p. 328-334. - ISBN 973-569-793-9 : 22.84 lei.

 22.06   082.1 Suspans

 1. BIBLIA(interpretare)

 I 18576(1-2) ; 2/D84

31 -  GAUCHET, MARCEL. Dezvrăjirea lumii : o istorie politică a religiei / Marcel Gauchet ; Traducere din limba franceză Vasile Tonoiu. - Bucureşti : Nemira, 2006

 334 p. - (Totem).

 Note de subsol.

 ISBN (10)973-569-827-7 ISBN (13)978-973-569-827-0 : 27.43 lei.

 261.7   260.3   082.1 Totem

 1. BISERICA CREŞTINĂ 2. BISERICA ŞI STATUL

 3. RELIGIE CREŞTINĂ                     4. ISTORIA BISERICII CREŞTINE

 II 85049 ; 2/G24

 

32 -  GIRARD, RENÉ. Prăbuşirea satanei / René Girard ; Traducere din limba franceză Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Universul SA).

 224 p. - (Totem).

 Note de subsol.

 ISBN (10)973-569-885-4 ISBN (13)978-973-569-885-0 : 21.01 lei.

 235.2   22.06   082.1 Totem

 1. FILOZOFIA RELIGIEI

 II 85050 ; 2/G58

 

33 -  GIUSSANI, LUIGI. De ce Biserica? A treia parte a ParCursului / Luigi Giussani ; Traducere din limba italiana Victoria Câmpan. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 328 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-758-0 : 15 lei.

 260.1   28

 1. TEOLOGIE                                                      2. RELIGIE CREŞTINĂ

 3. ISTORIA BISERICII CREŞTINE

 II 85047 ; 2/G60

 

34 -  GIUSSANI, LUIGI. Eul, puterea, operele / Luigi Giussani ; Traducere din limba italiana Andrei Niculescu. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul SA).

 302 p.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 279-284.

 ISBN 973-569-758-0 : 17.43 lei.

 261.7   248.1   321.01

 1. BISERICA CREŞTINĂ(relaţia cu statul)             2. FILOZOFIE POLITICĂ

 II 85048 ; 2/G60

 

35 -  GRIGORE DE NYSSA. Despre suflete şi înviere. Despre învăţătura creştină / Grigore de Nyssa ; Traducere din limba grecă, note şi comentarii Pr. Grigore Teodorescu. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 222 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7970-50-0 : 13.30 lei.

 233.5   232.97   211.2

 1. SUFLET                           2. CREŞTINISM

 3. MOARTE                        4. ÎNVIERE.

 III 27985 ; 2/G83

 

36 -  GUÉNON, RENÉ. Introducere generală în studiul doctrinelor hinduse / René Guénon ; Traducere din limba franceză Daniel Hoblea ; Prefaţă Florin Mihăescu. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 287 p. - (Cultură şi civilizaţie).

 ISBN 973-7970-43-8 ISBN 978-973-7970-43-5 : 23.85 lei.

 082.1 Cultură şi civilizaţie   294.5

 1. BUDDHISM                                                   2. DOCTRINĂ RELOGIOASĂ

 3. FILOSOFIE ORIENTALĂ                            4. FILOZOFIA RELIGIEI

 5. HINDUISM

 III 27976 ; 2/G93

 

37 -  KECSKEMÉTHY ISTVÁN. Beszéljünk nyíltan : Válogatott írások / Kecskeméthy István ; Válogatta és szerkesztette Daray Erzsébet ; Előszó ifj. Fabiny Tibor. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2003.

 226 p.

 ISBN 973-8022-64-9 : 14.68 lei.

 284.2   244   821.511.141-97

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(antologie).

 II 85131 ; 2/K29

38 -  KEULEN, PETER VAN. Magyarázatok a Tízparancsolathoz / Peter van Keulen ; Firdította Lőrincz István. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2003.

 92 p. - (Kis Tükör füzetek ; 20).

 Note de subsol.

 ISBN 973-8022-76-2 : 4.13 lei.

 082.1 Kis Tükör füzetek   241.6

 1. DECALOGUL(poruncile lui Dumnezeu)

 II 85136 ; 2/K39

 

39 -  LU K'UAN YU. Secretele meditaţiei chineze / Lu K'uan Yu ; Traducere şi îngrijirea ediţiei Mircea Iacobini. - Bucureşti : Herald, [2005] (Lumina Tipo).

 270 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7970-52-7 : 21.56 lei.

 299.52   294.3   159.923.2.072.52

 1. MEDITAŢII(religie)                                      2. RELIGIE ORIENTALĂ

 III 27984 ; 2/L91

 

40 -  MARTON JÓZSEF. A keresztény középkor : Egyháztörténeti tanulmányok / Dr. Marton József. - Marosvásárhely : Mentor, 2005 (Lyra nyomda).

 277 p.; 23 cm.

 Note de subsol.

 ISBN 973-599-196-9 : 20 lei.

 28"692/1517"(091)

 1. BISERICĂ(istorie)          2. EVUL MEDIU 3. ISTORIA BISERICII

 III 27966 ; 2/M43

 

41 -  MOLNÁR JÁNOS. A szerelem országútján : Az Énekek Éneke magyarázata / Molnár János. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2003.

 372 p.

 Bibliografie p. 355-367.

 ISBN 973-8022-69-X : 14.68 lei.

 223.9

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ                     2. CÂNTAREA CÂNTĂRILOR

 II 85133 ; 2/M87

42 -  NICHITA STITHATUL, SF. Viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog / Sf. Nichita Stithatul ; Traducere Ilie Iliescu. - Bucureşti : Herald, [2003].

 207 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-9453-86-4 : 8.26 lei.

 235.3 Simeon Noul Teolog   235.3:929 Simeon Noul Teolog

 1. SFINŢI                             2. CREDINŢĂ                      3. RELIGIE.

 II 85106 ; 2/N58

 

43 -  NUKARIYA, KAITEN. Istoria Zenului : Doctrina şi practica Zen în China şi Japonia / Kaiten Nukariya ; Traducere din limba engleză Marian Stan. - Bucureşti : Herald, [2005] (Lumina Tipo).

 287 p. - (Cultură şi civilizaţie).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 280.

 Anexe p. 262-279.

 ISBN 973-7970-34-9 : 19.27 lei.

 082.1 Cultură şi civilizaţie   294.321(510)   294.321(52)   291

 1. DOCTRINA ZEN                           2. FILOZOFIE ORIENTALĂ

 III 27988 ; 2/N93

 

44 -  OLENDER, MAURICE. Limbile paradisului : Arieni şi semiţi : Un cuplu providenţial / Maurice Olender ; prefaţă de Jean-Pierre Vernant, profesor onorific la Collčge de France ; traducere din limba franceză de Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira, 1999 (S.C. Tipocart Braşovia S.A.).

 206 p. - (Totem).

 Bibliogr. p. 179-196.

 Indice p. 197-204.

 Titl. orig. : Les langues du Paradis.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-307-9 : 3.67 lei.

 21   082.1 Totem

 1. FILOZOFIE RELIGIOASĂ                           2. FILOZOFIA RELIGIEI

 II 85125 ; 2/O-42

 

45 -  ORIGEN. Despre rugăciune / Origen ; Traducere Mihai Vladimirescu ; Cuvânt înainte şi note Radu Duma. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 175 p.

 Note de subsol.

 Index p. 163-170.

 Bibliografie p. 171.

 ISBN 973-7970-44-6 : 12.84 lei.

 248.143

 1. RUGĂCIUNE                  2. CREDINŢĂ                      3. RELIGIE

 III 27986 ; 2/O-75

 

46 -  PÁPAI JÓZSEF. Vallás és kultúra / Pápai József, Dr. Borsos Szabolcs. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 vol.; 20 cm.

 vol. 1 : Választható tantárgy a IX. osztály számára. - 93 p. : il., tab. - Bibliografie p. 93. - ISBN 973-7899-39-3 : 5 lei.

 vol. 2 : Tananyag a X. osztály számára : II. tanulmányi év. - 92 p. - Bibliografie p. 90. - ISBN 973-7899-58-X : 5 lei.

 930.85   28(075.3)   292/299(075.3)

 1. ISTORIA CIVILIZAŢIILOR                         2. ISTORIA RELIGIILOR

 3. CULTURĂ ŞI TEOLOGIE.

 II 85061 (1-2) ; 2/P29

 

47 -  PLEŞU, ANDREI. Angyalok / Andrei Pleşu ; Fordította Székely Melinda ; Szerkesztette Demény Péter. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2006.

 272 p.

 Note de subsol.

 Anexe p. 235-267.

 ISBN 973-7605-34-9 ISBN 978-973-7605-34-4 : 22.02 lei.

 235.1   141.33   141.5

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ                     2. ANGEOLOGIE

 3. FILOZOFIA RELIGIEI                   4. FILOZOFIA SPIRITULUI

 II 85134 ; 2/P71

 

 

 

48 -  PLUTARCHUS. Despre Isis şi Osiris / Plutarh ; Traducere, cuvânt înainte şi note Maria Genescu. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 159 p. - (Cărţi fundamentale ).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 138-140.

 Indice de nume proprii p. 141-156.

 ISBN 973-7970-24-1 ISBN 978-973-7970-24-4 : 15.60 lei.

 082.1 Cărţi fundamentale   291.13(32)

 1. MITOLOGIE COMPARATĂ                      2. MITOLOGIE GREACĂ

 III 27977 ; 2/P72

 

49 -  ROBINET, ISABELLE. Istoria daoismului : De la origini până în secolul XIV / Isabelle Robinet ; Traducere din limba franceză şi îngrijire ediţie Tatiana Segal. - Bucureşti : Herald, [2005] (Lumina Tipo).

 335 p. - (Cultură şi civilizaţie).

 Note de subsol.

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 Bibliografie generală p. 316.

 Index p. 317-331.

 ISBN 973-7970-22-5 : 22.94 lei.

 082.1 Cultură şi civilizaţie   299.513"-/13"

 1. ANTROPOLOGIE RELIGIOASĂ                      2. FILOSOFIE ORIENTALĂ

 3. RELIGIE ORIENTALĂ.

 III 27982 ; 2/R62

 

50 -  VISKY FERENC. Méz a sziklából : Áhítatok az év minden napjára / Visky Ferenc ; Válogatta és szerkesztette Szűcs Teri. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2003.

 [534] p.

 ISBN 973-8022-62-2 : 17.89 lei.

 242(081)   244   821.511.141-97

 1. LITERATURĂ RELIGIOASĂ(antologie) 2. MEDITAŢII(religie).

 I 18603 ; 2/V68

 

 

 

51 -  VISKY S. BÉLA. Bizalom a határon : Teológiai esszék és tanulmányok / Visky S. Béla. - Ko;ozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2003.

 242 p. - (Areopágosz Könyvek).

 Bibliografie şi note la sfârşitul capitolelor.

 Index p. 235-240.

 ISBN 973-8022-75-4 : 14.68 lei.

 082.1 Areopágosz Könyvek   244   821.511.141-97-4

 1. EUTHANASIE                               2. STUDII RELIGIOASE

 3. TEOLOGIE(eseuri).

 II 85141 ; 2/V68

 

52 -  WOERDEN, MIJNDERS-VAN. A könyves asszony / Mijnders-van Woerden ; Fordította Bálint Ágnes. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2004.

 300 p.

 Titlul original : The Woman With the Book.

 ISBN 973-8022-88-6 : 13.76 lei.

 266(510)   821.112.4-31=511.141

 1. LITERATURĂ OLANDEZĂ(jurnal)                          2. MISIONARISM

 3. MISIUNI CREŞTINE(reformaţi).

 II 85135 ; 2/W80

3  ŞTIINŢE SOCIALE

32  Politică

 

53 -  ARACHELIAN, VARTAN. În faţa dumneavoastră : Revoluţia şi personajele sale / Vartan Arachelian ; cuvânt înainte de Florin Constantiniu. - Bucureşti : Nemira, 1998

 276 p. - (Politica [Nemira]).

 ISBN 973-569-285-1 : 3.67 lei.

 323.27(498)"1989"   94(498)"1989"   082.1 Politica

 1. ISTORIA ROMÂNIEI(comunism)             

 2. REVOLUŢIA DIN 1989(România)                              3. LOVITURĂ DE STAT

 4. PUTERE POLITICĂ(stat)                          5. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 III 27956 ; 32/A70

 

54 -  ARON, RAYMOND. Spectatorul angajat : Interviu cu Jean Louis Missika şi Dominique Wolton [Ediţia a 2-a, revizuită] / Raymond Aron, Jean Louis Missika, Dominique Wolton ; Traducere din limba franceză Miruna Tătaru-Cazaban. - Ediţia a 2-a, revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Universul SA).

 475 p. - (Biblioteca de politică).

 Note p. 462-464.

 Bibliogtrafie p. 465-473.

 ISBN (10)973-569-893-5 ISBN (13)973-569-893-5 : 36.61 lei.

 323.01(047.53)   316.75(047.53)   082.1 Biblioteca de politică

 1. FILOZOFIE POLITICĂ                                 2. POLITOLOGIE

 3. SOCIOLOGIE POLITICĂ.

 II 85051 ; 32/A82

 

55 -  BÁNYAI PÉTER. Az eredeti demokráciától a maffia-állam felé? : Politikai elemzések Romániából 1990-től 2005-ig / Bányai Péter ; Szerkesztette és az utószót írta Hadházy Zsuzsa. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005.

 588 p. - (Erőtér Könyvek).

 Note de subsol.

 Index p. 572-586.

 ISBN 973-7605-16-0 : 29.36 lei.

 321.7(498)"1990/2005"   32(498)"1990/2005"   

 070(498):32(498)"1990/2005"   329(498)"1990/2005"

 1. INTEGRARE EUROPEANĂ                        2. NATO

 3. PARTIDE POLITICE

 III 27197 ; 32/B27

 

56 -  BARBU, DANIEL. Politica pentru barbari / Daniel Barbu. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul SA).

 244 p. - (Biblioteca de politică).

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 221-235.

 Indice p. 237-244.

 ISBN 973-569-785-8 : 18.34 lei.

 321.01   323(498)"19/20"   082.1 Biblioteca de politică

 1. FILOZOFIA PUTERII                   2. FILOZOFIE POLITICĂ

 3. POLITOLOGIE                                               4. SOCIOLOGIE POLITICĂ.

 II 85056 ; 32/B30

57 -  BARBU, DANIEL. Republica absentă : Politică şi societate în România postcomunistă / Daniel Barbu. - Bucureşti : Nemira, 1999 (Dragoprint FED).

 298 p. : tab. - (Societatea politică).

 Bibliogr. p. 275-284.

 Indice p. 285-293.

 ISBN 973-569-370-4 : 3.67 lei.

 316.323.62   316.334.3   321.01   082.1 Societatea politică

 1. TEORIA PUTERII                          2. PUTERE DE STAT

 3. SOCIOLOGIE POLITICĂ

 II 85037 ; 32/B30

 

58 -  DOBRESCU, CAIUS. Semizei şi rentieri : Despre identitatea burgheziei moderne / Caius Dobrescu. - Bucureşti : Nemira, 2000 (Dragoprint FED).

 223 p. - (Societatea politică).

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-569-448-4 : 3.67 lei.

 141.7   316   321.01   082.1 Societatea politică

 1. TEORIA PUTERII                          2. PUTERE DE STAT

 3. SISTEME POLITICE                     4. SISTEME DE GUVERNARE

 5. SOCIOLOGIE POLITICĂ              6. FILOZOFIA PUTERII

 7. FILOZOFIE POLITICĂ                 8. IDEOLOGIE POLITICĂ.

 II 85029 ; 32/D58

 

59 -  Dosarul Ana Pauker : Plenara Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român din 30 noiembrie - 5 decembrie 1961 / Selectarea şi editarea documentelor, studiu introductiv şi note Elis Neagoe Pleşa, Liviu Pleşa; Cuvânt înainte acad. Florin Constantiniu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Vizual).

 2 vol. - (Biblioteca de istorie Nemira).

Lucrare apărută sub egida Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii.

 ISBN (10)973-569-842-0 ISBN (13)978-973-569-842-3 : 72.39 lei (v 1-2).

Vol.1. - 592 P. - Note de subsol. - ISBN (10)973-569-482-0.

Vol.2. - 288 p. - Note de subsol. - Indice p. 267-286. - ISBN (13)978-973-569-482-3.

 329.15(498)"1961"   082.1 Biblioteca de istorie

 1. PARTIDE COMUNISTE               2. PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

 3. PERSECUŢII POLITICE                4. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 II 85060(1-2) ; 328/329/D71

 

60 -  HAYEK, FRIEDRICH A. Autobiografie intelectuală / Friedrich von Hayek ; volum editat de Stephen Kresge şi Leif Wenar ; traducere din limba engleză de Cristina Moisa ; introducere de Stephen Kresge ; comentarii de Miruna Tătaru-Cazaban şi Cristian Preda. - Bucureşti : Nemira, 1999

 251 p. - (Societatea politică).

 Titl. orig. : Hayek on Hayek. An autobiographical dialogue.

 Note.

 Anexe p. 229-249.

 ISBN 973-569-326-1 : 3.67 lei.

 338.2   316.334.2   321.01   304   141.7   316.75   329.12  

 929 Hayek, Friedrich von   082.1 Societatea politică

 1. POLITICĂ ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ

 2 . SOCIOLOGIE ECONOMICĂ                      3. TEORIA PUTERII

 4. PROBLEME SOCIALE                  5. SOCIOLOGIA CULTURII

 6. POLITICĂ MACROECONOMICĂ

 II 85124 ; 32/H41

 

61 -  HIRSCHMAN, ALBERT O. Morala secretă a economistului / Albert O. Hirschman ; dialoguri realizate de Carmine Donzelli, Marta Petrusewicz şi Claudia Rusconi ; traducere din limba italiană de Florin Dumitrescu ; cuvânt înainte, note şi bibliografie de Cristian Preda ; comentarii de Radu Carp, Alexandra Ionescu şi Carmen Nariţa-Popescu. - Bucureşti : Nemira, 1998 (Dragoprint FED).

 125 p. - (Societatea politică).

 Titl. orig. : Passagi di Frontiera. I luoghi e le idee di un percorso di vita.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-293-X : 3.67 lei.

 316.334.2   321.01(047.53)   082.1 Societatea politică

 1. TEORIA PUTERII                                         2. SOCIOLOGIE POLITICĂ

 3. POLITICĂ ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ

 4. SOCIOLOGIE ECONOMICĂ.

 II 85121 ; 32/H65

62 -  MOTRESCU, VASILE. Jurnale din rezistenţa anticomunistă Vasile Motresu, Mircea Dobre 1952-1953 / Vasile Motrescu, Mircea Dobre ; Cuvânt înainte de Ion Gavrilă-Ogoranu. - Ediţie îngrijită de Liviu Ţăranu, Theodor Bărbulescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Universul SA).

 252 p. - (Biblioteca de istorie).

 Note de subsol.

 Lucrare apărută sub egida Consiliului Naţional pentru Studiearea Arhivelor Securităţii.

 ISBN 973-569-814-5 : 22.84 lei.

 323.281(498)"1952/1953"(0:82-94)   821.135.1-94   329   

 082.1 Biblioteca de istorie

 1. COMUNISM(România)                   2. POLITICĂ INTERNĂ(persecuţii)

 II 85053 ; 32/M92

 

63 -  PASTI, VLADIMIR. România în tranziţie : Căderea în viitor / Vladimir Pasti. - Bucureşti : Nemira, 1995.

 331 p. - (Politica [Nemira]).

 ISBN 973-569-130-2 : 3.67 lei.

 316.334.3(498)   323.22/.28(498)"1989/1995"   329(498)   082.1 Politica

 1. SOCIOLOGIE POLITICĂ                  2. POLITICĂ INTERNĂ(România)

 3. DEMOCRAŢIE(România)

 4. TRANZIŢIE(reconstrucţie economică)

 II 85036 ; 32/P42

 

64 -  PAXMAN, JEREMY. Animalul politic : o anatomie / Jeremy Paxman ; Traducere din limba engleză Caterina Preda. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul SA).

 464 p. - (Biblioteca de politică).

 Bibliografie p. 423-441.

 Indice p. 443-461.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-772-6 : 36.69 lei.

 321.01   316.334.3   329   082.1 Biblioteca de politică

 1. FILOZOFIA PUTERII                   2. FILOZOFIE POLITICĂ

 3. SOCIOLOGIE POLITICĂ                             4. PARTIDE POLITICE

 II 85055 ; 32/P47

 

 

65 -  PREDA, CRISTIAN. Modernitatea politică şi românismul / Cristian Preda. - Bucureşti : Nemira, 1998

 249 p. - (Totem).

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-272-1 : 3.67 lei.

 316.334.3   329.12(498)   321.01(498)   321.1   082.1 Totem

 1. FILOZOFIA PUTERII                   2. FILOZOFIE POLITICĂ

 3. LIBERALISM POLITIC                                4. TEORIA PUTERII

 5. SOCIOLOGIE POLITICĂ                             6. AUTORITATE

 II 85117 ; 32/P90

 

66 -  STĂNESCU, MARIN C. Stânga politică românească în anii crizei (1929-1933) / Marin C. Stănescu. - Bucureşti : Mica Valahie, 2002.

 316 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85884-1-3 : 9.10 lei.

 329.055.4(498)"1929/1933"   323(498)"1929/1933"   94(498)"1929/1933"

 1. POLITICĂ INTERNĂ(România)                                 2. ISTORIA ROMÂNIEI

 3. PARTIDE POLITICE(România)

 II 85093 ; 328/329/S77

 

67 -  VERGARA, FRANCISCO. Temeiurile filozofice ale liberalismului / Francisco Vergara ; traducere din limba franceză de Felix Oprescu ; ediţie îngrijită de Cristian Preda şi Laurenţiu Scalat ; cu o postfaţă de Cristian Preda. - Bucureşti : Nemira, 1998 (Dragoprint FED).

 127 p. : tab. - (Societatea politică).

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-184-1 : 3.67 lei.

 141.7   316.334.3   321.01   329.12   321.72   082.1 Societatea politică

 1. SOCIOLOGIE POLITICĂ                             2. LIBERALISM POLITIC

 3. LIBERTATE INDIVIDUALĂ                      4. LIBERTATE DE GÂNDIRE

 5. TEORIA PUTERII                                         6. PUTERE DE STAT

 7. PARTIDE LIBERALE                    8. DOCTRINE POLITICE

 9. DEMOCRAŢIE PARLAMENTARĂ          10. FILOZOFIA PUTERII

 11. IDEOLOGIE POLITICĂ                              12. ECONOMIE POLITICĂ.

 II 85041 ; 32/V47

33  Economie. Ştiinţe economice

 

68 -  VASILE, RADU. Se închide cercul ?! / Radu Vasile. - Bucureşti : Nemira, 1999 (R.A. "Monitorul Oficial").

 286 p. : fig., sch., tab.

 Bibliogr. p. 277-280.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-367-4 : 3.67 lei.

 141   17   330.8

 1. ECONOMIE MONDIALĂ                           2. TEORII ECONOMICE

 3. SISTEME FILOZOFICE                                4. ISTORIA ECONOMIEI

 II 85043 ; 33/V33

339  Comerţ. Economie mondială

 

69 -  BRONSON, HOWARD. Genială idee! Câştigi bani cu ea? / Howard Bronson, Peter Lange ; traducere de Adriana Bădescu. - Bucureşti : Nemira, 1998 (Bucureştii Noi).

 239 p. : fig. - (Business Club: Biblioteca economiei de piaţă).

 Titl. orig. : Great Idea! Now what?.

 ISBN 973-569-224-4 : 3.67 lei.

 334.722   339.13(036)   082.1 Business Club. Biblioteca economiei de piaţă

 1. DICŢIONAR DE AFACERI                  2. DICŢIONAR DE MARKETING

 III 27991 ; 339/B84

 

70 -  DOBRESCU, EMILIAN M. Afaceri financiare / Emilian M. Dobrescu, Mihail Vincenţiu Ivan. - Bucureşti : Nemira, 2003 (S.C Evrika Eurodips S.R.L.).

 191 p. - (Business Club: Biblioteca economiei de piaţă).

 Bibliogr. selectivă p. 185-188.

 ISBN 973-569-579-0 : 3.67 lei.

 339.138   030:65   65:030   336(038)   334.784   

 082.1 Business Club. Biblioteca economiei de piaţă

 1. ECONOMIE LIBERĂ                   

 2. ECONOMIE DE PIAŢĂ(dicţionar)

 3. DICŢIONAR DE AFACERI

 II 85128 ; 339/D58

 

71 -  ZYMAN, SERGIO. Sfârşitul marketingului / Sergio Zyman ; traducere din limba engleză de Oana Maria Gaşpar. - Bucureşti : Nemira, 2001 (Dragoprint FED).

 271 p. - (Business Club: Biblioteca economiei de piaţă).

 ISBN 973-569-502-2 : 3.67 lei.

 339.138(036)   658.8(036)   

 082.1 Business Club. Biblioteca economiei de piaţă

 1. COMERŢ INTERNAŢIONAL               3. MARKETING INTERNAŢIONAL

 3. ECONOMIE CAPITALISTĂ              4. ECONOMIE DE PIAŢĂ.

 II 85039 ; 339/Z99

34   Drept

 

72 -  Erdélyi testamentumok / Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és jegyzetekkel összeállította Tüdős S. Kinga; A dokumentumok átírásában közreűködöttés az összefoglalokat románra fordította Pakucs Mária; A román nyelvű tanulmaányt Iolanda Mitrofan és Tüdős S. Kinga írta; A tanulmány kivonatát német nyelvre fordíttota Simon Ágnes; A latin szövegeket Oborni Teréz, a román fordítást Violete Barbu lektorálta. - Marosvásárhely [Târgu Mureş] : Mentor, 2003 (Lyra Kiadó Kft.).

 vol.; 23,5 cm - (Erdély emlékezete).

 ISBN 973-599-075-X.

 vol. 2 : Erdélyi nemesek és főemberek végrendeletei.

 347.67(498.4)(=511.141)"1548/1711"(093.2)   

 94(498.4)(=511.141)"1548/1711"(093.2)   

 347.67(498.4)(=511.141)"1551/1600"(093.2)   082.1 Erdély emlékezete

 1. TESTAMENT                                2. TREI SCAUNE

 3. ISTORIA TRANSILVANIEI.

 III 26887 ; 34/E64

 

73 -  MAREŞ, PETRE. Filosofia dreptului [Mareş, Petre] / Petre Mareş. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2005.

 233 p.

 Note la sf. capitolelor.

 Bibliografie p. 229-233.

 ISBN 973-7925-62-9 : 14.68 lei.

 340.12

 1. FILOZOFIA DREPTULUI                            2. ŞTIINŢE JURIDICE.

 III 27994 ; 34/M35

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

74 -  Arhivele Securităţii / Colegiul redacţional Cristina Anisescu, Florian Banu, Clara Cosmineanu... - Bucureşti : Nemira, 2004 (Alföldi Nyomda Rt.).

 vol - (Biblioteca de istorie Nemira).

 Vol.1. - 624 p. : tab., fig. - Abrevieri p. 5-7. - Note de subsol. - Lucrare editată de Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. - ISBN 973-569-713-0 : 459000 lei.

 Vol.2. - 2006. - 543 p. - Abrevieri p. 5-6. - Note de subsol. - ISBN 973-569-797-1 : 41.28 lei.

 355.40(498)   323.28(498)   351.746(498)   082.1 Biblioteca de istorie

 1. COMUNISM(persecuţii politice)

 2. POLITICĂ INTERNĂ(persecuţii)

 3. POLIŢIA POLITICĂ                                     4. SERVICII SECRETE.

 II 82774(1) ; II 85059(2) ; 355/A77

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

75 -  BÁRDOSI ILONA. ABC-s könyv I. osztályos tanítóknak : Bővebben az anyanyelv tanításáról, annak módszereiről az első osztályban / Bárdosi Ilona. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 144 p. : il., fig; 20.3 cm.

 Bibliografie p. 143.

 ISBN 973-7899-49-0 : 7 lei.

 372.41/462=511.141

 1. LIMBA MAGHIARĂ(abecedar)                2. ÎNVĂŢAREA CITITULUI

 II 85085 ; 37/B32

 

 

 

 

76 -  BOSOANCĂ, TRAIAN. Învăţământul primar de stat şi confesional din judeţul Mureş în anul şcolar 1939-1940 / Traian Bosoancă, Ilarie Gh. Opriş. - Târgu-Mureş : Casa de editură "Mureş", 2005.

 123 p.: tab. repr.; 20.7 cm.

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 Rezumat în limba franceză şi limba maghiară p. 118-119.

 ISBN 973-8406-11-0 : 10 lei.

 373.3(498-35 Mureş)"1939/1940"   373.3.014.521:23/28   37.014.521:23/28

 1. ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR                           2. ŞCOLI CONFESIONALE

 3. EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ

 II 85081 ; 37/B71

 

77 -  DUMITRANA, MAGDALENA. Jocuri şi jucării pentru preşcolari : Ghid metodic de activităţi realizate cu ajutorul unor materiale simple / Magdalena Dumitrana. - Bucureşti : Compania, 2005 (Lumina Tipo).

 96 p. : il. - (MetoDidact).

 Bibliografie p. 96.

 ISBN 973-7841-01-8 : 7.7982 lei.

 371.3:372.3   372.3:371.3   082.1 MetoDidact

 1. EDUCAŢIA COPILULUI             

 2. ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică)

 3. JOCURI DE COPII                                         4. JOCURI INSTRUCTIVE

 37/D90

 

78 -  Eu citesc mai bine! : Îndrumător pentru tratarea tulburărilor lexico-grafice / Gagyi Erzsébet (coord.), Bartók Éva, Cseh Ágnes ... - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 163 p. : tab., il.; 20.4 cm.

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Anexe p. 155-163.

 ISBN 973-7899-53-9 ISBN 978-973-7899-53-8 : 21.50 lei.

 37.025   376.36   372.41   616.89-008-435   616.89-008.434.5-053.2

 1. ÎNVĂŢAREA CITITULUI                           2. DISLEXIA

 3. PEDAGOGIE SPECIALĂ                             4. EDUCAŢIE SPECIALĂ

 5. PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA 6. EDUCAŢIE ŞCOLARĂ.

 II 85086 ; 37/E89

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

79 -  KESZEG VILMOS. Egy Hir adás a' Késő Maradékhoz : 17-20. századi toronygombiratok / Keszeg Vilmos. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra nyomda).

 475 p.; [27] p. il.; 23.5 cm - (A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára).

 Glosar p. 349-351.

 Index p. 352-475.

 ISBN 973-599-225-6 ISBN 978-973-599-225-5 : 35 lei.

 398(439.21):259   259(439.21)"17/20":091.13   091.13(439.21)"17/19":259   

 726.54.012(439.21)"17/19"   

 082.1 A Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára

 1. BISERICĂ(istorie)                         2. FOLCLOR MAGHIAR(Transilvania)

 3. MANUSCRISE                               4. OBICEIURI POPULARE(maghiari)

 III 27968 ; 39/K37

 

80 -  TÉGLÁS ISTVÁN. Dél-erdélyi hímes tojások / Téglás István. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 151 p. : il. color; portr.; 29.5 cm.

 Note de subsol.

 Anexe p. 143-144.

 Index p. 145-146.

 Bibliografie p. 147-148.

 ISBN 973-599-224-8 ISBN 978-973-599-224-4 : 35 lei.

 398-332-12:645.5(084)   745.5(084)

 1. OBICEIURI POPULARE(Transilvania)                     

 2. OBICEIURI RELIGIOASE

 IV 6356 ; 39/T32

 

81 -  ZAKARIÁS ERZSÉBET. Miesnapok képei : Moldovai cságo hétköznapok 1991-1993 = Imagini cotidiene : Viaţa de zi cu zi a ceangăilor din Moldova 1991-1993 = Everyday Pictures : Daily life of the Moldovian Csángós 1991-1993 / Zakariás Erzsébet ; Fordította Ilyés Sándor. - Klozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2006 (Idea és Gloria).

 254 p. : foto.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 248-249.

 Glosar p. 250-251.

 ISBN 973-7605-36-5 ISBN 978-973-7605-36-8 : 38.53 lei.

 39(=511.141 ceangăi)(498.3)   77(=511.141 ceangăi)(498.3)

 1. CEANGĂI                                                                      2. ETNOGRAFIE

 3. OBICEIURI POPULARE(ceangăi; Moldova).

 III 27847 ; 39/Z21

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

51  Matematică

 

82 -  CINDREA, ION ADRIAN. Matematica, de drag : Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii / Ion Adrian Cindrea ; cu desene de Terente Şerban. - Bucureşti : Compania, 2001 (Masib).

 507 p. : il.

 Bibliografie p. 505-507.

 ISBN 973-8119-28-6 : 16.0550 lei.

 512(076)

III 27972 ; 51/C50

 

83 -  CINDREA, ION ADRIAN. Matematica, de drag : Geometrie / Ion Adrian Cindrea ; cu desene de Terente Şerban. - Bucureşti : Compania, 2003 (Multiprint).

 303 p. : il.

 Bibliografie p. 302-303.

 ISBN 973-8119-52-9 : 14.2202 lei.

 514(076)

III 27973 ; 51/C50

53  Fizică

 

84 -  POPOVICI, MIRCEA MIHAIL. Fenomene electromagnetice / Mircea-Mihail Popovici ; cu un cuvânt înainte al autorului. - Bucureşti : Nemira, 1995 (Coresi).

 335 p. : fig.

 Bibliografie p. 331.

 ISBN 973-9144-51-9 : 3.67 lei.

 537.8(076)

III 27990 ; 53/P83

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

85 -  AVRIGEANU, VERONICA. Chimie organică [Avrigeanu, Veronica; Imre, Silvia] / Conf. dr. Veronica Avrigeanu, şef lucr. dr. Silvia Imre. - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 vol.

 vol. 1. - 158 p. : fig. - Bibliografie p. 156. - 9.10 lei.

 547(075.8)

IV 6349 ; 54/A96

 

86 -  Chimie analitică cantitativă : ghid de lucrări practice / Sub redacţia Silvia Duşa. - Târgu-Mureş : University Press, 2004.

 124 p. : fig., tab.; 28.7 cm.

 Anexe p. 117-121.

 Bibliografie p. 122.

 ISBN 973-86119-6-2 : 7.2 lei.

 543(076.5)

IV 6359 ; 54/C42

 

87 -  SUCIU, GABRIELA. Chimie fizică : Electrochimia : Pentru uzul studenţilor / Conf. dr. Suciu Gabriela. - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 120 p. : fig.; 29 cm.

 Bibliografie p. 119.

 7 lei.

 544.6(076.5)

IV 6362 ; 54/S94

 

 

 

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

88 -  ÁBRÁM ZOLTÁN. Társadalom - egészségtan / Dr. Ábrám Zoltán. - Târgu-Mureş : University Press, 2006.

 136 p.; 23 cm.

 Bibliografie p. 127-129.

 Index p. 130-133.

 ISBN 973-7665-12-0 ISBN 978-973-7665-12-6 : 25 lei.

 614   613.1

 1. SĂNĂTATE PUBLICĂ

 III 27970 ; 61/A13

 

89 -  BĂŢAGA, SIMONA. Semiologia aparatului cardiovascular : Note de curs / Simona Băţaga, Smaranda Demian. - Târgu-Mureş : University Press, 2004.

 172 p. : fig., tab.; 29 cm.

 Bibliografie p. 166.

 ISBN 973-7788-21-4 : 10 lei.

 616.1-07(075.8)   616.12-07(075.8)

 1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ

 2. APARATUL CARDIOVASCULAR(semiologie)

 IV 6364 ; 61/B37

 

90 -  BĂŢAGA, SIMONA. Semiologia aparatului digestiv : Note de curs / Simona Băţaga. - Târgu-Mureş : University Press, 2004.

 152 p. : fig., tab.

 Bibliografie p. 146-147.

 ISBN 973-7788-22-2 : 9 lei.

 616.3-07(075.8)   616-07(075.8)

 1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ                

 2. APARATUL DIGESTIV(semiologie)

 IV 6376 ; 61/B37

 

 

 

91 -  BĂŢAGA, SIMONA. Semiologia aparatului renal; Semiologia sângelui şi a organelor hematopoetice : Note de curs / Simona Băţaga, Smaranda Demian. - Târgu-Mureş : University Press, 2004.

 118 p. : tab.; 29 cm.

 Bibliografie p. 113.

 ISBN 973-7788-23-0 : 7 lei.

 616.15(075.8)   616.41(075.8)

 1. SEMIOLOGIE MEDICALĂ                    2. APARATUL RENAL(semiologie)

 IV 6375 ; 61/B37

 

92 -  CSISZÁR ANNA. Szemészet : egyetemi hallgatók számára [2004] / Dr. Csiszár Anna. - Marosvásárhely : Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetem, 2004.

 2 vol.; 29 cm.

  vol. 1. - 190 p. - 10.7 lei.

  vol. 2. - p. 189-338. - Bibliografie p. 337. - 8.7 lei.

 617.7(075)

 1. OFTALMOLOGIE.

 IV 6348 (1-2) ; 61/C92

 

93 -  CUCEREA, MANUELA. Nou-născutul : pentru uzul studenţilor / Dr. Manuela Cucerea. - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 36 p. : tab.; 29 cm.

 Bibliografie p. 34.

 2.6 lei.

 613.952/.953(075.8)   612.648(075.8)   618.4/.5(075.8)

 1. PUERICULTURĂ

 IV 6351 ; 61/C93

 

94 -  Curs de medicină internă : Colegiul universitar de medicină : hematologie, patologie digestivă, diabetul zaharat, bolile ţesutului conjunctiv, boli alergice / Sub redacţia dr. Ligia Ariana Bancu. - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 164 p.; 29 cm.

 9 lei.

 616(075.8)   616.379-008-64(075.8)   616.15(075.8)

 1. MEDICINĂ INTERNĂ                 2. HEMATOLOGIE

 3. PATOLOGIE MEDICALĂ                           4. PATOLOGIE DIGESTIVĂ

 5. DIABETUL ZAHARAT                               6. ALERGOLOGIE

 IV 6374 ; 61/C95

 

95 -  Diagnosticul tulburărilor craniomandibulare în medicina dentară / Lucian Ieremia, Dragoş Totolici, Ana-Maria Iancu ... - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2005.

 260 p. : il., fig.; 29.2 cm.

 Bibliografie p. 223-245.

 Index p. 246-256.

 Rezumat în lb. rom., emg., fre., ger. p. 257-260.

 ISBN 973-7794-39-7 : 15 lei.

 616.314-007(075.8)

 1. STOMATOLOGIE                         2. PATOLOGIE DENTARĂ

 IV 6357 ; 61/D36

 

96 -  DOBRU, DANIELA. Principii de îngrijire calificată a bolnavilor cu boli de nutriţie şi metabolism / Dr. Daniela Dobru. - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 114 p. : tab.; 29 cm.

 6.8 lei.

 616-082.8(075.8)   616.39(075.8)

 1. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI

 2. BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM

 IV 6368 ; 61/D60

 

97 -  GRECU GABOŞ, MARIETA. Curs de psihiatrie : (pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie) / Dr. Marieta Grecu-Gaboş. - Târgu-Mureş : Editura "Litografia UMF", 2003.

 183 p. ; 28.5 cm.

 10.5 lei.

 616.89(075.8)

 1. PSIHIATRIE                                   2. PSIHODIAGNOZĂ

 IV 6367 ; 61/G79

 

 

98 -  Gyermekgyógyászat : jegyzetfüzet - egyetemi hallgatók számára . - Marosvásárhely : Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetem, 2004.

 vol.; 29 cm.

  vol. 1. - 162 p. : tab., fig. - 8.5 lei.

 616-053.2(075.8)

 1. PUERICULTURĂ                          2. PEDIATRIE(diagnostic).

 IV 6371 ; 61/G99

 

99 -  HORVÁTH ADRIENNE. Csecsemőgondozás : egyetemi jegyzet / Dr. Horváth Adrienne. - Târgu-Mureş : University Press, 2005.

 84 p. : tab.; [1] CD-ROM; 29 cm.

 Bibliografie p. 83-84.

 ISBN 973-7665-02-3 : 4.40 lei.

 612.648(075.8)   618.4/.5(075.8)   613.952(075.8)

 1. PUERICULTURĂ                                          2. ÎNGRIJIREA COPILULUI

 3. ALIMENTAŢIA COPILULUI.

 IV 6350 ; 61/H82

 

100 -  JUNG J. Compendiu de morfopatologie generală / Prof. Dr. J. Jung; Colaboratori Liliana Chira, I. Egyed Zs., Simona Gurzu... - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 vol., 29 cm.

  vol. 1 : Patologia proceselor ntumorale. - 103 p.

 616-082.8(075.8)   616.39(075.8)

 1. MORFOPATOLOGIE                    2. PATOLOGIE MEDICALĂ

 IV 6368 ; 61/D60

 

101 -  KOVÁCS JUDIT. Intenziv terápiás jegyzetek : A VI. éves orvostanhallgatók számára / Dr. Kovács Judit. - Marosvásárhely : Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetem, 2004.

 134 p. : fig., tab.; 29 cm.

 Glosar p. 130-131.

 Bibliografie p. 132.

 7.2 lei.

 616-08-039.76(075.8)   616-085(075.8)   616-089.5(075.8)   

 616-083.98(075.8)

 1. TERAPIE INTENSIVĂ                  2. URGENŢE(medicină)

 3. PRIMUL AJUTOR(acordarea)                     4. ANESTEZIA.

 IV 6369 ; 61/K78

 

102 -  Lecţiuni de pediatrie . - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004.

 vol., 29 cm.

  vol. 1 . - II, 150 p. : il., tab. - 8.5 lei.

  vol. 2. - II, 160 p. : tab. - 8 lei.

 616-053-2(075.8)

 1. PUERICULTURĂ                          2. IGIENA COPILULUI

 3. ÎNGRIJIREA COPILULUI

 IV 6370 (1-2) ; 61/L37

 

103 -  NAFTALI, GHEORGHE. Prevenirea urgenţelor medicale în cabinetele stomatologice / Şef de lucrări dr. Naftali Gheorghe, Şef de lucrări dr. Puskás Attila. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2004 (Litografia UMF).

 96 p. : tab.; 20.5 cm.

 Bibliografie p. 87.

 5 lei.

 616-083.98(075)   616.31-083.98(075)

 1. URGENŢE(medicină)

 II 85066 ; 61/N16

 

104 -  NAISH, JOHN. Ghidul ipohondrului : O boală pentru orice sindrom, o suferinţă pentru orice ocazie / John Naish ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 237 p. - (Bonton).

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-851-X ISBN 978-973-569-851-5 : 17.34 lei.

 082.1 Bonton   616.89-008.441(0:82-34)   159.974(036)

 1. GHID TEMATIC                            2. SINDROAME PSIHOORGANICE

 3. IPOHONDRIE.

 I 18566 ; 61/N18

 

105 -  Noţiuni de anestezie şi terapie intensivă : curs

 / Dr. Leonard Azamfirei, Conf. dr. Sanda Copotoiu, Prof. dr. Mircea Chiorean... - Târgu-Mureş : University Press, 2004.

 148 p. : fig., il.; 29 cm.

 Bibliografie p. 145-146.

 ISBN 973-7788-09-7 : 9 lei.

 616-08-039.76(075.8)   616-089.5(075.8)

 1. ANESTEZIA                                  2. MEDICINĂ CLINICĂ

 3. TERAPIE INTENSIVĂ

 IV 6360 ; 61/N88

 

106 -  PÉTER MIHÁLY. Az erdélyi fogorvoslás történetéből / Péter Mihály. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

 360 p. : tab., fig.; 23.5 cm - (Erdély emlékezete).

 Bibliografie la sf. capitolelor.

 Rezumat în lb. rom., eng., p. 341-342.

 Index p. 343-359.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-599-240-X ISBN 978-973-599-240-8 : 30 lei.

 613.31(498.4)(091)   082.1 Erdély emlékezete

 1. STOMATOLOGIE

 III 27957 D ; 61/P55

 

107 -  Principii de îngrijire calificată în servicii de anestezie - terapie intensivă : curs / Dr. Leonard Azamfirei, Conf. dr. Sanda Copotoiu, Prof. dr. Mircea Chiorean... - Târgu-Mureş : University Press, 2004.

 220 p. : fig., il.; 28.8 cm.

 Index p. 214-216.

 Bibliografie p. 217-218.

 ISBN 973-7788-07-9 : 12.1 lei.

 616-08-039.76(075.8)   616-089.5(075.8)

 1. ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI                       2. ANESTEZIA

 3. MEDICINĂ CLINICĂ                   4. TERAPIE INTENSIVĂ

 IV 6361 ; 61/P92

 

 

 

108 -  SABĂU, MARIUS. Fiziologia sângelui şi a respiraţiei / Marius Sabău. - Târgu-Mureş : University Press, s.a.

 100 p. : il. fig.; 27 cm.

 Bibliografie p. 97.

 ISBN 973-7665-01-5 : 8 lei.

 616.15(075.8)   616.2(075.8)

 1. APARATUL RESPIRATOR(anatomie)

 IV 6358 ; 61/S11

 

109 -  SIPOS EMESE. Gyógyszertechnológia : Folyékony gyógyszerformák / Dr. Sipos Emese, drd. Rédai Emőke. - Marosvásárhely : Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetem, 2005.

 228 p. : fig., tab.; 29 cm.

 Bibliografie p. 226-227.

 10.20 lei.

 615.014(075.8)

 1. TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ                             2. FARMACOLOGIE

 IV 6366 ; 61/S60

 

110 -  SUCIU, MIRCEA. Aspecte clinico-tehnice ale protezării totale bimaxilare : Curs pentru studenţii Colegiului de Tehnică Dentară / Şef lucrări dr. Suciu Mircea. - Târgu- Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2004.

 176 p.: il., fig., tab., 29 cm.

 Bibliografie p. 172-174.

 9.5 lei.

 616.314-777(075.8)

 1. ANOMALII DENTARE                          2. ANOMALII DENTO-MAXILARE

 3. STOMATOLOGIE                                   4. PROTETICĂ.

 IV 6363; 61/S94

 

111 -  SZÉKELY MELINDA. Az orvosi kommunikáció szerepe a fogászatban / Székely Melinda. - Marosvásárhely : University Press Kiadó, 2005.

 104 p.; 29 cm.

 Bibliografie p. 102.

 3.4 lei.

 615.253:616.31(075.8)

 1. STOMATOLOGIE                         2. ETICĂ PROFESIONALĂ

 3. RELAŢIE MEDIC-PACIENT.

 IV 6365 ; 61/S99

 

112 -  SZILÁGYI TIBOR. Élettan : Az idegrendszer / Dr. Szilágyi Tibor. - Târgu-Mureş : University Press, 2005.

 66 p. : il., fig.; 29 cm.

 Bibliografie p. 63.

 ISBN 973-7788-58-3 : 3.5 lei.

 612.822(075.8)   616.8(075.8)

 1. FIZIOLOGIE                                                   2. SISTEMUL NERVOS.

 IV 6373 ; 61/S99

621  Construcţia de maşini

 

113 -  SUCIU, DORU. Electronica de putere : note de curs : Pentru uzul studenţilor / Doru Suciu. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2006.

 159 p. : fig.; 24 cm.

 Bibliografie p. 159.

 9.98 lei.

 621.38(075.8)   621.314(075.8)

 1. ELECTRONICĂ APLICATĂ                       2. DISPOZITIVE ELECTRONICE

 3. TRANSFORMATOARE ELECTRICE.

 III 27964 ; 621.38/.39/S94

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

114 -  Erdély legjobb főtt ételei / [Összeállította Szabó Attila]. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 83 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-7899-30-X : 3.80 lei.

 641.55:641.81(498.4)(083.12)   641.55:641.568(498.4)(083.12)

 1. CARTE DE BUCATE                                    2. REŢETE CULINARE

 3. TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI

 II 85064 ; 64/E64

 

115 -  Erdély legjobb levesei / [Összeállította Szabó Attila]. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 68 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-7899-28-8 : 3.50 lei.

 641.55:641.827(498.4)(083.12)   641.55(498.4)(083.12)

 1. CARTE DE BUCATE                                    2. REŢETE CULINARE

 3. TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI

 II 85065 ; 64/E64

 

116 -  Erdély legjobb süteményei / [Összeállította Szabó Attila]. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 92 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-7899-32-6 : 3.50 lei.

 664.68(498.4)(083.12)   641.55:641.85(083.12)

 1. CARTE DE BUCATE                                    2. REŢETE CULINARE

 3. TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI

 II 85063 ; 64/E64

 

117 -  Erdélyi konyha legjobb receptjei 3 / [Összeállította Szabó Attila]. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 84 p.; 20.5 cm.

 Titlul pe copertă este : Erdély legjobb húsos ételei.

 ISBN 973-7899-31-8 : 3.50 lei.

 641.55:637.5(498.4)(083.12)   641.568(498.4):641.55(083.12)

 1. CARTE DE BUCATE                                    2. REŢETE CULINARE

 3. TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI

 II 85062 ; 64/E64

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

118 -  STAN, SORIN V. Capitalul intelectual al întreprinderii : Evaluarea proprietăţii intelectuale şi a altor active necorporale / Sorin V. Stan, Ion Anghel Veronica Gruzsniczki. - Bucureşti : Editura Iroval ; Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2006.

 VI, 228 p. : tab.; 23.4 cm.

 Bibliografie p. 227.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7794-44-3 ISBN 973-87944-0-4

 ISBN 978-973-7794-44-4 ISBN 978-973-87944-0-5 : 25 lei.

 658.3   658.141   657.421.3   347.77

 1. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

 III 27961 ; 65/S76

 

119 -  TRICKER, BOB. Consiliul Director : Ghid propus de "The Economist Books" / Bob Tricker ; traducere din limba engleză de Rodica Ştefan şi Claudia Ţuclea. - Bucureşti : Nemira, 2000 (Dragoprint FED).

 191 p. : fig. - (Business Club: Biblioteca economiei de piaţă).

 Bibliografie p. 188-190.

 ISBN 973-569-349-6 : 3.67 lei.

 65.012.43(036)   339.138(036)   336(036)   

 082.1 Business Club. Biblioteca economiei de piaţă

 1. MANAGEMENT COMERCIAL 2. MANAGEMENT FINANCIAR

 3. ECONOMIE DE PIAŢĂ(dicţionar)

 II 85129 ; 65/T84

66/68  Industrii

 

120 -  GYÖRGY KATALIN. Sisteme de conducere adaptativă : Îndrumător de laborator / György Katalin; Oltean Stelian. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2006.

 83 p. : fig.; 24.3 cm.

 Anexe p. 77-82.

 Bibliografie p. 83.

 5.30 lei.

 681.511(076.5)

 1. SISTEME AUTOMATE                               2. MECANICĂ FINĂ.

 III 27967 ; 681.5/G99

 

 

 

 

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

73/76  Arte plastice

 

121 -  BANNER ZOLTÁN. Albert László : [album] [2006] / Banner Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 22 p.; [42] p. il. color.; 22,4 cm. - (Mentor Művészeti Monográfiák).

 Date biografice p. 15.

 Bibliografie p. 17-18.

 Rezumat în lb. rum., eng. p. 19-21.

 ISBN 973-599-220-5 : 20 lei.

 75(498.4 Târgu Mureş)(084)   929 Albert László   

 082.1 Mentor művészeti monográfiák

 1. PICTORI(Transilvania)                                                2. PICTURĂ

 III 27963 ; 75/A32B

 

122 -  BARBU, ION. Lăsata şi ridicata secului : [România, ţara caricaturii] / Ion Barbu ; prefaţă de H.-R. Patapievici. - Bucureşti : Nemira, 1996 (Rai Coresi).

 80 p. : il.

 ISBN 973-569-148-5 : 3.67 lei.

 741.5(498):32   32:741.5(498)

 1. DESEN ARTISTIC                       2. SATIRE                      3. CARICATURI.

 II 85126 ; 741/743/B30

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

123 -  DURANT, PHILIPPE. Belmondo / Philippe Durant ; traducere de Nicolae Constantinescu ; prefaţă de Henri Verneuil. - Bucureşti : Nemira, 1995 (Coresi).

 286 p. - (Superstar).

 ISBN 973-9177-28-X : 3.67 lei.

 791.43(44)   791.44.071.2(44):929   929:791.44.071.2(44)   

 929 Belmondo, Jean-Paul   082.1 Superstar

 1. ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ                                   2. CINEMATOGRAFIE

 3. ACTORI(biografii)                                                        4. REGIE

 II 85109 ; 791.43/D95

124 -  MĂNIUŢIU, MIHAI. Aktus és utánzás : Esszék a színész művészetéről / Mihai Măniuţiu ; Fordította Zsigmond Andrea ; Előszó Georges Banu ; Az előszót fordította Koros Fekete Sándor : Szerkesztette Visky András. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2006 (Idea és Gloria).

 176 p.

 Note de subsol.

 Titlul original : Cercul de aur (eseuri teatrale).

 ISBN 973-7605-39-X ISBN 978-973-7605-39-9 : 22.02 lei.

 792.01(498)(0:82-4)=511.141   821.135.1-4=511.141

 1. TEATRU                                         2. TEATRU(eseuri)

 II 82688 ; 792/M25

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

811  Limbi individuale

 

125 -  AMOR, TIM. 1000 de cuvinte-cheie în politică / Tim Amor, Philippe Lemarchand ; Traducere de Flavia Bosnari. - Bucureşti : Compania, 2003 (Multiprint).

 96 p. - (Engleza la zi).

 Vocabular englez-român p. 43-69.

 Vocabular român-englez p. 70-96.

 ISBN 973-8119-45-6 : 6.4220 lei.

 811.111:32   32:811.111   082.1 Engleza la zi

 1. DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN

 2. DICŢIONAR ROMÂN-ENGLEZ                                3. POLITICĂ.

 II 85100 ; 811/A46

 

126 -  BROOKES, MICHAEL. 1000 de cuvinte-cheie în drept / Michael Brookes, Christiane Treutenaere ; Traducere de Cristina-Sabina Nicorescu. - Bucureşti : Compania, 2002

 95 p. - (Engleza la zi).

 Vocabular englez-român p. 49-71.

 Vocabular român-englez p. 72-95.

 ISBN 973-8119-33-2 : 6.4220 lei.

 811.111:34   34:811.111   082.1 Engleza la zi

 1. DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN

 2. DICŢIONAR ROMÂN-ENGLEZ                                3. DREPT.

 II 85101 ; 811/B84

 

127 -  LAGOUETTE, FRANÇOIS. 1000 de cuvinte-cheie în informatică / François Lagoutte ; Traducere de Dana Miloagă. - Bucureşti : Compania, 2003 (Multiprint).

 95 p. - (Engleza la zi).

 Vocabular englez-român p. 45-69.

 Vocabular român-englez p. 70-95.

 ISBN 973-8119-44-8 : 6.4220 lei.

 811.111:004   004:811.111   082.1 Engleza la zi

 1. DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN

 2. DICŢIONAR ROMÂN-ENGLEZ                                3. INFORMATICĂ.

 II 85099 ; 811/L14

811.135.1  Limba română

 

128 -  MOCEANU, OVIDIU. Limba română : Compendiu / Ovidiu Moceanu. - Braşov : Aula [Braşov], 2002

 189 p. - (Cheia succesului [Ed. Aula]).

 ISBN 973-984-23-2-1 : 4.90 lei.

 811.135.1'36(076)   082.1 Cheia succesului

811.135.1/M84

82  Literatură

 

129 -  A halhatatlanság országa / Borítóterv és illusztráció Szitai György Ferenc. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 32 p. : il.; 29 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-44-X : 3.10 lei.

 821-93-34=511.141   082.1 Kedvenc olvasmányaim

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti)

 2. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti).

 IV 6353 ; 82-3/H17

 

 

130 -  Kacor király és egyéb állatmesék / Borítóterv és illusztráció Szitai György Ferenc. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 40 p. : il.; 29 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-45-8 : 3.10 lei.

 821-93-34=511.141   082.1 Kedvenc olvasmányaim

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti)

 2. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti).

 IV 6352 ; 82-3/K11

 

131 -  A kiskakas gyémánt félkrajcárja : mesék [Hoppá! Kiadó] / Borítóterv és illusztrációk Szitai György Ferenc. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 40 p. : il.; 14.5 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-27-X : 2.5 lei.

 82-93-34=511.141   082.1 Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]

 1. LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti)

 2. LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti).

 I 18600; 82-3/K49

82.09  Critică literară

 

132 -  BANU, GEORGE. Színházunk, a Cseresznyéskert : Egy néző feljegyzései / Georges Banu ; Fordította Koros Fekete Sándor ; Előszó Anca Măniuţiu. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2006 (Idea és Gloria).

 176 lei.

 Note de subsol.

 Anexă p. 159-167.

 Bibliografia operelor autorului p. 169-174.

 ISBN 973-7605-38-1 ISBN 978-973-7605-38-2 : 22.02 lei.

 82.09=511.141   821.161.1.09-2=511.141 Cehov, Anton Pavlovici

 1. LITERATURĂ RUSĂ(critică literară)

 II 85142 ; 82.09/C34B

 

 

 

 

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

133 -  BARNES, JULIAN. Café au lait : Povestiri / Julian Barnes ; Traducere din limba engleză Mihai Moroiu. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 251 p. - (Babel).

 Note de subsol.

 Titlul original : Cross Channel.

 ISBN 973-569-784-X : 18.26 lei.

 082.1 Babel   821.111-34=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri).

 I 18550 ; 821.111/B34

 

134 -  BARNES, JULIAN. Papagalul lui Flaubert / Julian Barnes ; Traducere din limba engleză Virgil Stanciu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 253 p. - (Babel).

 Tabel cronologic p. 27-46.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-845-5 ISBN 978-973-569-845-4 : 17.34 lei.

 082.1 Babel   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18571 ; 821.111/B34

 

135 -  BARNES, JULIAN. Trois / Julian Barnes ; Traducere din limba engleză Cornelia Bucur. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 285 p. - (Nautilus).

 Note de subsol.

 Titlul original : Talking it Over.

 ISBN 973-569-835-8 ISBN 978-973-569-835-5 : 17.34 lei.

 082.1 Babel   821.111-31=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18570 ; 821.111/B34

 

 

 

 

136 -  BENFORD, GREGORY. Timperfect / Gregory Benford ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian ; Postfaţă de Susan Stone-Blackburn. - Bucureşti : Nemira, 2006

 574 p. - (Nautilus).

 Note de subsol.

 Titlul original : Timescape.

 ISBN 973-569-861-7 ISBN 978-973-569-861-4 : 25.60 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18565 ; 821.111/B44

 

137 -  CARD, ORSON SCOTT. Copiii minţii / Orson Scott Card ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Universul SA).

 429 p. - (Nautilus).

 Titlul original : Children of the Mind.

 ISBN 973-569-795-5 ISBN 978-973-569-795-2 : 22.84 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18558 ; 821.111/C24

 

138 -  CARD, ORSON SCOTT. Umbra lui Ender / Orson Scott Card ; Traducere din limba engleză Roxana Brînceanu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 506 p. - (Nautilus).

 Titlul original : Ender's Shadow.

 ISBN 973-569-867-6 ISBN 978-973-569-867-6 : 22.84 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18557 ; 821.111/C24

 

139 -  CORNWELL, PATRICIA. Indiciu fatal / Patricia Cornwell ; Traducere din limba engleză Alexandra Popescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 461 p.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 Romanul face parte din ciclul : "Seria Scarpetta".

 Titl. orig. : Trace.

 ISBN (10)973-569-826-9 ISBN (13)978-973-569-826-3 : 22.84 lei.

 082.1 Suspans   8211.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18586 ; 821.111/C72

 

140 -  DAVID, PETER. Batman forever / transpunere literară de Peter David ; după un scenariu de Lee Batchler, Janet Scott Batchler şi Akiva Goldsman ; traducere de Gabriel Stoian . - Bucureşti : Nemira, 1995 (Infopress).

 254 p. - (Nautilus ; 92).

 ISBN 973-569-122-1 : 3.67 lei.

 821.111(73)-312.9=135.1   082.1 Nautilus

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 II 85122 ; 821.111/D22

 

141 -  DICK, PHILIP K. Furnica electronică / Philip K. Dick ; Traducere din limba engleză Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira, 2006 (R.A. "Monitorul Oficial").

 395 p. - (Nautilus).

 Titlul original : Minotity Report.

 ISBN 973-569-868-4 ISBN 978-973-569-868-3 : 21.93 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18569 ; 821.111/D39

 

142 -  DICK, PHILIP K. Ubik / Philip K. Dick ; Traducere din limba engleză Ştefan Ghidoveanu. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 285 p. - (Nautilus).

 ISBN 973-569-864-1 ISBN 978-973-569-864-5 : 17.34 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18572 ; 821.111/D39

 

143 -  DICK, PHILIP K. Visează androizii oi electrice? / Philip K. Dick ; Traducere din limba engleză Ştefan Ghidoveanu. - Bucureşti : Nemira, 2005

 254 p.

 Titl. orig. : Do Androids dream of Electric Sheep ?.

 ISBN 973-569-777-7 : 18.26 lei.

 821.111(73)-31=135.1   821.111(73)-311.9=135.1   082.1 Nautilus

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18583 ; 821.111/D39

 

144 -  FARMER, PHILIP JOSÉ. Fluviul vieţii / Philip José Farmer : Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Vizual).

 284 p. - (Nautilus).

 Titlul original : To Your Scattered Bodies Go.

 ISBN 973-569-848-X ISBN 978-973-569-848-5 : 13.67 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18552 ; 821.111/F23

 

145 -  FARMER, PHILIP JOSÉ. Lumea fluviului : Planul misterios / Philip José Farmer ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian ; Cuvânt-înainte Phillip José Farmer. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Vizual).

 620 p. - (Nautilus).

 Titlul original : The Dark Design.

 ISBN 973-569-849-8 ISBN 978-973-569-849-2 : 27.43 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18554 ; 821.111/F23

 

146 -  FARMER, PHILIP JOSÉ. Lumea fluviului : Vasul miraculos [2006] / Philip José Farmer ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Vizual).

 317 p. - (Nautilus).

 Titlul original : The Fabulous Riverboat.

 ISBN 973-569-850-1 ISBN 978-973-569-850-8 : 17.34 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18553 ; 821.111/F23

 

147 -  HERBERT, FRANK. Canonicatul Dunei / Frank Herbert : Traducere din limba engleză Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Paralela 45).

 646 p. - (Nautilus).

 Titlul original : Chapter House : Dune.

 ISBN 973-569-752-1 : 32.11 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18539 ; 821.111/H50

 

148 -  HERBERT, FRANK. Copiii Dunei [Herbert, Frank] / Frank, Herbert ; Traducere din limba engleză Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Paralela 45).

 592 p. - (Nautilus).

 Titlul original : Children of Dune.

 ISBN 973-569-753-X : 27.06 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-31=135.1   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18546 ; 821.111/H50

 

149 -  HERBERT, FRANK. Împăratul-Zeu al Dunei [2005] / Frank Herbert ; Traducere din limba engleză Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Paralela 45).

 582 p. - (Nautilus).

 Totlul original : God Emperor df Dune.

 ISBN 973-569-750-5 : 27.06 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18540 ; 821.111/H50

 

150 -  HERBERT, FRANK. Pandora. Efectul Lazăr / Frank Herbert, Bill Ransom ; Traducere din lumba engleză Emilian Bazac. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 523 p. - (Nautilus).

 ISBN 973-569-806-4 : 27.43 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman S.F.).

 I 18564 ; 821.111/H50

151 -  HERBERT, FRANK. Pandora. Incidentul Iisus / Frank Herbert, Bill Ransom ; Traducere din limba engleză Emilian Bazac. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006

 526 p. - (Nautilus).

 Titlul original : The Jesus Incident.

 ISBN 973-569-807-2 : 27.43 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-31=135.1   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18541 ; 821.111/H50

 

152 -  JAMES, PETER. Să mori frumos / Peter James ; Traducere din limba engleză Cristina Iordache. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 439 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Loking Good Dead.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN (10)973-569-895-1 ISBN (13)978-973-569-895-9 : 22.84 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18590 ; 821.111/J24

 

153 -  KAVANAGH, DAN. Duffy sau cu stângu-n dreptu / Dan Kavanagh ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 198 p. : fig. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Putting the Boot In.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-757-2 : 13.76 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18588 ; 821.111/K26

 

154 -  KAVANAGH, DAN. Duffy sau un os de ros / Dan Kavanagh ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 237 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Going to the dogs.

 ISBN 973-569-764-5 : 15.50 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18581 ; 821.111/K26

 

155 -  KHOURY, RAYMOND. Ultimul templier : [roman] / Raymond Khoury ; Traducere din limba engleză Maria Aurelia Coftas. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 567 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : The Last Templar.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN (10)973-569-832-3 ISBN (13)978-973-569-832-4 : 25.60 lei.

 821.111-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman).

 I 18589 ; 821.111/K41

 

156 -  KING, STEPHEN. Apocalipsa : [roman] / Stephen King ; Traducere din limba engleză Mihai Moroiu. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul SA).

 2 vol.

 Titl. orig. : The Stand.

 ISBN 973-569-774-2 : 82.11 lei (v 1-2).

 Vol.1. - 494 p. - ISBN 973-569-775-0.

 Vol.2. - 910 p. - ISBN 973-569-776-9.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85045(1-2) ; 821.111/K44

 

157 -  KING, STEPHEN. Colorado Kid / Stephen King ; Traducere din limba engleză Gabriel Stoian. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 123 p.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN (10)973-569-871-4 ISBN (13)978-973-569-871-3 : 9.17 lei.

 082.1 Suspans   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18585 ; 821.111/K44

 

 

158 -  KING, STEPHEN. Mobilul : [roman] / Stephen King ; Traducere din limba engleză Mihai Dan Pavelescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 439 p.

 Titl. orig. : Cell.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN (10)973-569-883-8 ISBN (13)978-973-569-883-6 : 31.10 lei.

 821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 II 85046 ; 821.111/K44

 

159 -  LE GUIN, URSULA K. Lumea lui Rocannon / Ursula K. Le Guin ; Traducere din limba engleză Mihai Dan Pavelescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 153 p. - (Nautilus).

 Note de subsol.

 Titlul original : Rocannon's World.

 ISBN 973-569-878-1 ISBN 978-973-569-878-2 : 11.83 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18568 ; 821.111/L40

 

160 -  LE GUIN, URSULA K. Mâna stângă a întunericului / Ursula K. Le Guin ; Traducere din limba engleză Mihai Dan Pavelescu. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 301 p. - (Nautilus).

 Titlul original : The Left Hand of Darkness.

 ISBN 973-569-866-8 ISBN 978-973-569-866-9 : 17.34 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18574 ; 821.111/L40

 

161 -  LEONARD, ELMORE. Hot kid trag ca să ucid / Elmore Leonard ; Traducere din limba engleză Mihai Dan Pavelescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 362 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Killshot.

 ISBN 973-569-810-2 : 18.26 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18578 ; 821.111/L46

 

162 -  LEONARD, ELMORE. Un glonţ un mort / Elmore Leonard ; Traducere din limba engleză Mihai Dan Pavelescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 315 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Killshot.

 ISBN 973-569-810-2 : 21.01 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18593 ; 821.111/L46

 

163 -  MCBAIN, ED. Caraliii / Ed McBain ; Traducere din limba engleză Mihai Moroiu. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 269 p.

 Notă bio-bibliografică [1] p.

 ISBN (10)973-569-825-0 ISBN (13)978-973-569-825-6 : 18.26 lei.

 082.1 Suspans   821.111(73)-31=135.1   821.111(73)-312.4=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18584 ; 821.111/M11

 

164 -  MCBAIN, ED. Cifrul : [roman] / Ed McBain ; Traducere din limba engleză Corina Popescu. - Ediţia a 2-a, revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Vizual).

 268 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Doors.

 Romanul face parte din ciclul : Secţia 87.

 ISBN (10)973-569-856-0 ISBN (13)978-973-569-856-0 : 13.67 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18592 ; 821.111/M11

 

 

 

165 -  RIDPATH, MICHAEL. Lovitură virtuală / Michael Ridpath ; Traducere din limba engleză Eugen Dumitrescu. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Alföldi Nyomda Rt.).

 478 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Trading Reality.

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-765-3 : 22.84 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18591 ; 821.111/R51

 

166 -  RIDPATH, MICHAEL. Stăpânul jocului / Michael Ridpath ; Traducere din limba engleză Eugen Dumitrescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 427 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : The Marketmaker.

 ISBN 973-569-789-0 : 22.84 lei.

 821.111(73)-31=135.1   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18579 ; 821.111/R51

 

167 -  ROBINSON, KIM STANLEY. Marte Albastru [2006] / Kim Stanley Robinson ; Traducere din limba engleză Emil Sârbulescu. - Ediţia a 2-a revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 887 p. : il., h. - (Nautilus).

 ISBN 973-569-900-1 ISBN 978-973-569-900-0 : 41.19 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-311.9=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.).

 I 18543 ; 821.111/R62

 

168 -  SAGAN, CARL. Contact / Carl Sagan : Traducere din limba engleză Radu Paul Gheo. - Bucureşti : Nemira, 2006

 589 p. - (Nautilus).

 ISBN 973-569-855-2 ISBN 978-973-569-855-3 : 27.43 lei.

 082.1 Nautilus   821.111(73)-31=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman).

 I 18538 ; 821.111/S14

169 -  SPALDING, BAIRD T. Vieţile Maestrilor : [Uimitoare învăţături şi întâmplări din Tibet] / Baird T. Spalding ; Traducere şi notă introductivă Ilie Iliescu. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 352 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7970-26-8 : 26.61 lei.

 821.111(73)-94=135.1

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri).

 III 27987 ; 821.111/S72

 

170 -  WASS ALBERT. Magyar számadás : Publicisztikai írások az emigráció éveiből / Wass Albert; Az írásokat válogatta és a kötetet összeállította Nagy Pál; Az angol szövegeket fordította Gálfalvi Ágnes. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra nyomda).

 276 p.; 20 cm - (Wass Albert életmű-sorozat).

 ISBN 973-599-227-2 : 13 lei ; ISBN 978-973-599-227-9 : 20 lei.

 821.111(73)-92=511.141   082.1 Wass Albert életmű-sorozat

 1. LITERATURĂ AMERICANĂ(proză)

 II 85076 ; 821.111/W30

 

171 -  ZELAZNY, ROGER. Lordul luminii / Roger Zelazny ; Traducere din limba engleză Mircea Ştefancu. - Ediţia a 2-a, revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 361 p. - (Nautilus).

 Note de subsol.

 Titlul original : Lord of Light.

 ISBN 973-569-865-X ISBN 978-973-569-865-2 : 21.01 lei.

 082.1 Nautilus   821.111/Z48

 1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman S.F.).

 I 18562 ; 821.111/Z48

 

 

 

 

821.112.2  Literatură germană

 

172 -  MARTIN, ANDREAS. Tessék nevetni! / Andreas Martin, Robert Rothmann; Németből fordította Baricz Lajos. - Marosvásárhely : Ansid, 2006.

 95 p. : il.; 21 cm.

 Titl. orig. : Bitte Lächeln. Friche Witze aus der Kirchenbank.

 ISBN 973-8985-04-8 ISBN 978-973-8985-04-9 : 10 lei.

 821.112.2-7=511.141

 1. LITERATURĂ GERMANĂ(umor).

 II 85067 ; 821.112.2/M43

821.131.1  Literatură italiană

 

173 -  CASANOVA, GIACOMO. Memorii [Giacomo Casanova] / Giacomo Casanova ; traducere din limba franceză şi selecţie Radu Albala. - Bucureşti : Nemira, 2006

 666 p.

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-569-928-1 ISBN (13) 978-973-569-928-4 : 27.43 lei.

 821.131.1-94=135.1

 1. LITERATURĂ ITALIANĂ(memorii).

 821.131.1/C28

821.133.1  Literatură franceză

 

174 -  AUDEGUY, STÉPHANE. Teoria norilor / Stéphane Audeguy ; Traducere din limba franceză Dan Petrescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 301 p. - (Babel).

 Titlul original : La Théorie des Nuages.

 ISBN 973-569-811-0 : 18.26 lei.

 082.1 Babel   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18575 ; 821.133.1/A92

 

 

175 -  BAYART, LAURENT. Vecinii. O bombă în palatul regal (teatru) / Laurent Bayart ; traducere de Constantin Frosin. - Bucureşti : Nemira, 1996.

 60 p. - (Babel).

 Titl. orig. : Voisins. Une Bombe dans le Palais Royal.

 ISBN 973-569-138-8 : 3.67 lei.

 821.133.1-2=135.1   082.1 Babel

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru scurt)

 II 85034 ; 821.133.1/B38

 

176 -  BRUSSOLO, SERGE. Krucifix / Serge Brussolo ; Traducere din limba fronceză Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 267 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Le croix de sang.

 ISBN (10)973-569-857-9 ISBN (13)978-973-569-857-7 : 15.50 lei.

 082.1 Suspans   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18587 ; 821.133.1/B85

 

177 -  CÉLINE, LOUIS-FERDINAND. Moarte pe credit / Louis-Ferdinand Céline ; Traducere din limba franceză Maria Ivănescu. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul SA).

 670 p. - (Babel).

 Titlul original : Mort ŕ crédit.

 ISBN 973-569-763-7 : 32.10 lei.

 082.1 Babel   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18545 ; 821.135.1/C33

 

178 -  CHOQUARD, FRANÇOISE. Centaurul rănit / Françoise Choquard ; traducere din limba franceză de Mariana Ştefănescu. - Bucureşti : Nemira, 1997.

 123 p. - (Babel).

 ISBN 973-9301-59-1 : 3.67 lei.

 821.133.1(494)-31=135.1   082.1 Babel

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Elveţia)(roman).

 II 85112 ; 821.133.1/C47

179 -  CLÉMENT, JÉRÔME. Ce este cultura? : în dialog cu fiica mea / Jérôme Clément ; Traducere din limba franceză Véronique Malengreau şi Dan Nicolau. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul SA).

 120 p. - (Bonton).

 ISBN 973-569-741-6 : 9.17 lei.

 082.1 Bonton   821.133.1-83=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(dialoguri).

 I 18560 ; 821.133.1/C56

 

180 -  DECOIN, DIDIER. John infernul / Didier Decoin ; Traducere din limba franceză Marcel Mihalaş. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 439 p. - (Babel).

 Titlul original : John l'enfer.

 ISBN 973-569-886-2 ISBN 978-973-569-886-7 : 22.84 lei.

 082.1 Babel   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18542 ; 821.133.1/D26

 

181 -  FOREST, PHILIPPE. Sarinagara / Philippe Forest ; Traducere din limba franceză Dan Petrescu. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 267 p. - (Babel).

 ISBN 973-569-846-3 ISBN 978-973-569-846-1 : 17.34 lei.

 082.1 Babel   821.133.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman).

 I 18561 ; 821.133.1/F79

 

182 -  GRANGÉ, JEAN-CHRISTOPHE. Diamante mortale / Jean-Christophe Grangé ; traducere din limba franceză de Ion Doru Brana. - Bucureşti : Nemira, 1999 (Dragoprint FED).

 351 p. - (Ora H ; 22).

 Titl. orig. : Le Vol des Cigognes.

 ISBN 973-569-369-0 : 3.67 lei.

 821.133.1-312.4=135.1   821.133.1-311.9=135.1   082.1 Ora H

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman poliţist).

 II 85114 ; 821.133.1/G76

183 -  LOUIS-COMBET, CLAUDE. Augias şi alte infamii / Claude Louis-Combet ; traducere din limba franceză de Mioara Caragea. - Bucureşti : Nemira, 2000 (Dragoprint FED).

 103 p. - (Babel).

 ISBN 973-569-247-3 : 3.67 lei.

 821.133.1-32=135.1   082.1 Babel

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(nuvele).

 II 85119 ; 821.133.1/L80

 

184 -  VERNE, JULES. Întâmplări neobişnuite. Goana după meteor / Jules Verne ; traducere de Anghel Ghiţulescu, Gellu Naum. - Bucureşti : Nemira, 1995 (Coresi).

 312 p. : il. - (Paganel).

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-099-3 : 3.67 lei.

 821.133.1-31=135.1   082.1 Paganel

 1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman fantastic)

 III 27989 ; 821.133.1/V48

 

185 -  WALTHER, DANIEL. Irisul de Persia / Daniel Walther ; cuvânt înainte de Denis Emorine ; traducere de Constantin Frosin. - Bucureşti : Nemira, 1995 (Sucursala Poligrafică Bucureştii-Noi).

 118 p. - (Nautilus ; 87).

 Titl. orig. : L'Iris de Perse.

 ISBN 973-9144-13-6 : 3.67 lei.

 821.133.1-32=135.1   821.133.1-311.9=135.1   082.1 Nautilus

 1. LITERATURă FRANCEZĂ(povestiri SF)

 II 85127 ; 821.133.1/W21

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

186 -  GARCÍA SÁNCHEZ, JAVIER. Contesa Dracula : Erzsébet Báthory / Javier García Sánchez ; Traducere din limba spaniolă Cornelia Rădulescu. - Bucureşti : Nemira, 2005.

 360 p. - (Suspans [Nemira]).

 Titl. orig. : Ella, Drácula.

 Notă bio-bibliografica [1] p.

 Bibliografie p. 355-357.

 ISBN 973-569-754-8 : 22.94 lei.

 082.1 Suspans   8211.134.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 I 18582 ; 821.134.2/.3/G22

 

187 -  ONETTI, JUAN CARLOS. Despărţiri / Juan Carlos Onetti : Traducere din limba spaniolă şi prefaţă de Ileana Scipione. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 142 p. - (Babel).

 Note de subsol.

 Titlul original : Los Adioses.

 ISBN 973-569-812-9 : 13.67 lei.

 082.1 Babel   821.134.2(899)-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Uruguay)(roman).

 I 18559 ; 821.134.2/.3/O-55

 

188 -  ONETTI, JUAN CARLOS. Şantierul-fantomă / Juan Carlos Onetti ; Traducere din limba spaniolă Ileana Scipione ; Prefaţă Antonio Muńoz Molina. - Bucureşti : Nemira, 2006

 247 p. - (Babel).

 Note de subsol.

 Titlul original : El Astillero.

 ISBN 973-569-904-4 ISBN 978-973-569-904-8 : 17.34 lei.

 082.1 Babel   821.134.2(899)-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Uruguay)(roman).

 I 18551 ; 821.134.2/.3/O-55

 

189 -  ONETTI, JUAN CARLOS. Viaţă scurtă / Juan Carlos Onetti ; Traducere din limba spaniolă, cronologie şi prefaţă Ileana Scipione. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Alföldi Nyomda Rt.).

 379 p. - (Babel).

 Titlul originan : La Vida Breve.

 ISBN 973-569-884-6 ISBN 978-973-569-884-3 : 21.93 lei.

 082.1 Babel   821.134.2(899)-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Uruguay)(roman).

 I 18556 ; 821.134.2/.3/O-55

 

190 -  ROSA, RODRIGO REY. Zoo : animale sau oameni, aceeaşi junglă / Rodrigo Rey Rosa ; Traducere din limba spaniolă Cornelia Rădulescu. - Bucureşti : Nemira, 2006

 141 p. - (Babel).

 ISBN 973-569-853-6 ISBN 978-973-569-853-9 : 12.75 lei.

 082.1 Babel   821.134.2-31=135.1

 1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman).

 I 18549 ; 821.134.2/.3/R74

821.135.1  Literatură română

 

191 -  ANGELESCU, GABRIEL. Romanele lui Liviu Rebreanu / Gabriel Angelescu. - Braşov : Aula [Braşov], s.a.

 141 p. - (Breviar [Ed. Aula]).

 Bibliografie p. 140-141.

 ISBN 973-8261-30-9 : 4.90 lei.

 821.135.1.09 Maiorescu, Titu   082.1 Breviar

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 I 18536 ; 821.135.1.09/R35A

 

192 -  ARDELEANU, GEORGE. Nicolae Steinhardt : monografie, antologie comentată, receptare critică / George Ardeleanu. - Braşov : Aula [Braşov], 2000 (Fed Print S.A.).

 112 p. - (Canon).

 ISBN 973-99520-7-0 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Steinhardt, Nicolae   929 Steinhardt, Nicolae

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85023 ; 821.135.1.09/S83A

 

193 -  BĂLU, ION. Ioan Alexandru : monografie, antologie comentată, receptare critică / Ion Bălu. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Imprimeria de Vest).

 94 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 93-94.

 ISBN 973-8206-27-8 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Alexandru, Ioan   929 Alexandru, Ioan

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85001 ; 821.135.1.09/A39B

194 -  BĂNULESCU, ŞTEFAN. Scrisori din provincia de sud-est sau o bătălie cu povestiri : Loc pentru fiecare în Comedia Cuvintelor. Povestiri din Insulă. Povestiri din Muzeul Scrisorilor / Ştefan Bănulescu. - Bucureşti : Nemira, 1994.

 278 p.

 ISBN 973-9144-80-2 : 3.67 lei.

 821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 85030 ; 821.135.1/B27

 

195 -  BĂRBAT, ADRIANA. Ora de literatură (Gimnaziu-Capacitate) : concepte, aplicaţii, exerciţii / Adriana Bărbat. - Braşov : Aula [Braşov], 2002 (Fed Print S.A.).

 110 p. - (Esenţial).

 ISBN 973-8206-62-6 : 6.90 lei.

 821.135.1.09   821.135.0   082.1 Esenţial

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

 2. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 821.135.1.09/B29

 

196 -  BODIU, ANDREI. George Coşbuc : monografie, antologie, receptare critică / Andrei Bodiu. - Braşov : Aula [Braşov], 2002 (Fed Print S.A.).

 141 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 141.

 ISBN 973-8206-67-7 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Coşbuc, George   821.135.1-82   

 929 Coşbuc, George

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84980 ; 821.135.1.09/C73B

 

197 -  BODIU, ANDREI. Ion Barbu : monografie, antologie de texte, receptare critică / Andrei Bodiu. - Braşov : Aula [Braşov], 2005 (Imprimeria de Vest).

 141 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 140-141.

 ISBN 973-8261-61-9 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Barbu, Ion   929 Barbu, Ion

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85020 ; 821.135.1.09/B30B

 

198 -  BODIU, ANDREI. Mircea Cărtărescu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Andrei Bodiu. - Braşov : Aula [Braşov], 2000 (Fed Print S.A.).

 111 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 108-109.

 Bibliografie p. 109-110.

 ISBN 973-8206-13-8 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Cărtărescu, Mircea   929 Cărtărescu, Mircea

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85004 ; 821.135.1.09/C27B

 

199 -  BOLDEA, IULIAN. Ana Blandiana : monografie, antologie comentată, receptare critică / Iulian Boldea. - Braşov : Aula [Braşov], 2000 (Fed Print S.A.).

 96 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 92-93.

 ISBN 973-8206-16-2 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Blandiana, Ana   929 Blandiana, Ana

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85010 ; 821.135.1.09/B56B

 

200 -  BOLDEA, IULIAN. Istoria didactică a poeziei româneşti : perspective analitice / Iulian Boldea. - Braşov : Aula [Braşov], 2005 (Fed Print S.A.).

 699 p. - (Studii [Aula]).

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-8261-57-0 : 25.90 lei.

 821.135.1.09-1(091)   082.1 Studii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84993 ; 821.135.1.09/B66

 

201 -  BOLDEA, IULIAN. Poezia clasică şi romantică / Iulian Boldea. - Braşov : Aula [Braşov], 2002 (Fed Print S.A.).

 269 p. - (Istoria didactică a literaturii române [Ed. Aula]).

 ISBN 973-8206-71-5 : 8.90 lei.

 821.135.1.09-1   082.1 Istoria didactică a literaturii române

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84989 ; 821.135.1.09/B66

 

202 -  BOLDEA, IULIAN. Poezia neomodernistă / Iulian Boldea. - Braşov : Aula [Braşov], 2003 (Fed Print S.A.).

 286 p. - (Istoria didactică a literaturii române [Ed. Aula]).

 ISBN 973-8206-31-6 : 8.90 lei.

 821.135.1.09-1   082.1 Istoria didactică a literaturii române

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84990 ; 821.135.1.09/B66

 

203 -  BOLDEA, IULIAN. Simbolism. Modernism. Tradiţionalism. Avangardă / Iulian Boldea. - Braşov : Aula [Braşov], 2002 (Fed Print S.A.).

 205 p. - (Istoria didactică a literaturii române [Ed. Aula]).

 ISBN 973-8206-51-0 : 8.90 lei.

 821.135.1.09-1   082.1 Istoria didactică a literaturii române

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84988 ; 821.135.1.09/B66

 

204 -  BORBÉLY, ŞTEFAN. Matei Călinescu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Ştefan Borbély. - Braşov : Aula [Braşov], s.a. (Fed Print S.A.).

 109 p. - (Canon).

 ISBN 973-8206-76-6 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Călinescu, Matei   929 Călinescu, Matei

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85000 ; 821.135.1.09/C14B

 

205 -  BUZERA, ION. Virgil Mazilescu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Ion Buzera. - Braşov : Aula [Braşov], 2000 (Fed Print S.A.).

 80 p. - (Canon).

 ISBN 973-8206-11-1 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Mazilescu, Virgil   929 Mazilescu, Virgil

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85016 ; 821.135.1.09/M53B

206 -  CARAGIALE, ION LUCA. O scrisoare pierdută. O noapte furtunoasă. Conu Leonida faţă cu reacţiunea / Ion Luca Caragiale. - Ediţie prezentată şi comentată de Evelina Cîrciu. - Braşov : Aula [Braşov], 2003 (Fed Print S.A.).

 221 p. - (Clasici Aula ; Texte comentate).

 ISBN 973-8206-82-0 : 5.90 lei.

 821.135.1-2   929 Caragiale, Ion Luca   082.1 Clasici Aula

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare)

 821.135.1/C23

 

207 -  CELAN, PAUL. Mac şi memorie / Paul Celan ; Traducere de Mihail Nemeş şi George State ; Prefaţă de Dan Flonta. - Piteşti : Paralela 45, 2006.

 93 p. - (Capodopere ale literaturii universale).

 Titl. orig. : Mohn und Gedächtnis.

 ISBN (10) 973-697-832-X ISBN (13) 978-973-697-832-6 : 19.00 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=112.2   082.1 Capodopere ale literaturii universale

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 85027 ; 821.135.1/C34

 

208 -  Cele mai frumoase 100 de poeme ale românilor despre ei înşişi şi ţara lor / Alese de Petru Romoşan. - Bucureşti : Compania, 2004.

 214 p.

 Bibliografie p. 212-214.

 ISBN 973-8119-97-9 : 21.1009 lei.

 821.135.1-82   821.135.1-1(082)

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 III 27974 ; 821.135.1-82/C34

 

209 -  CISTELECAN, ALEXANDRU. 15 dialoguri critice / Al. Cistelecan. - Braşov : Aula [Braşov], 2005

 172 p. - (Frontiera).

 ISBN 973-8261-55-4 : 7.90 lei.

 821.135.1.09(043.53)   82.09(043.53)   082.1 Frontiera

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84983 ; 821.135.1.09/C54

 

210 -  CISTELECAN, ALEXANDRU. Al doile top / Al. Cistelecan. - Braşov : Aula [Braşov], 2004 (Fed Print S.A.).

 204 p. - (Frontiera).

 ISBN 973-8261-25-2 : 8.90 lei.

 821.135.1.09   082.1 Frontiera

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84996 ; 821.135.1.09/C54

 

211 -  CISTELECAN, ALEXANDRU. Mircea Ivănescu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Alexandru Cistelecan. - Braşov : Aula [Braşov], 2003.

 91 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 85-91.

 ISBN 973-8261-01-5 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Ivănescu, Mircea   929 Ivănescu, Mircea

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85009 ; 821.135.1.09/I-96C

 

212 -  CÎRCIU, EVELINA. Teatrul şi poezia lui Marin Sorescu / Evelina Cîrciu. - Braşov : Aula [Braşov], s.a.

 128 p. - (Breviar [Ed. Aula]).

 Bibliografie p. 123.

 ISBN 973-8261-04-X : 4.90 lei.

 821.135.1.09 Sorescu, Marin   082.1 Breviar

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 I 18535 ; 821.135.1.09/S69C

 

213 -  CLIVEŢ, NICOLETA. Ioan Groşan : monografie, antologie comentată, receptare critică / Nicoleta Cliveţ. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 110 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 109-110.

 ISBN 973-8206-25-X : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Groşan, Ioan   929 Groşan, Ioan

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85025 ; 821.135.1.09/G88C

 

 

214 -  CORDOŞ, SANDA. Alexandru Ivasiuc : monografie, antologie comentată, receptare critică / Sanda Cordoş. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 78 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 77-78.

 ISBN 973-8206-43-X : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Ivasiuc, Alexandru   929 Ivasiuc, Alexandru

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85017 ; 821.135.1.09/I-98C

 

215 -  CREANGĂ, ION. Fehér szerecsen / Ion Creangă; Borítóterv és illusztráció Szitai György Ferenc. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 40 p. : il.; 29 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-46-6 : 3.10 lei.

 821.135.1-93-34=511.141   082.1 Kedvenc olvasmányaim

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti)

 IV 6354 ; 821.135.1/C84

 

216 -  DIACONU, MIRCEA A. Poezia postmodernă / Mircea A. Diaconu. - Braşov : Aula [Braşov], 2002

 190 p. - (Istoria didactică a literaturii române [Ed. Aula]).

 Bibliografie la sfârşitul fiecărui capitol.

 ISBN 973-8206-56-1 : 8.90 lei.

 821.135.1.09-1   082.1 Istoria didactică a literaturii române

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84987 ; 821.135.1.09/D36

 

217 -  DIMOV, LEONID. Opere [Dimov, Leonid] / Leonid Dimov ; ed. îngrijită şi pref. de Ion Bogdan Lefter. - Piteşti : Paralela 45, 2006.

 3 vol. - (Biblioteca românească ; Poezie).

 Note de subsol.

 ISBN (10) 973-697-671-8 ISBN (13) 978-973-697-671-1.

  vol.1. - 234 p. - ISBN (10) 973-697-941-5 : 17.43 lei.

 821.135.1-1   082.1 Biblioteca românească

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

 II 85028 ; 821.135.1/D46

 

218 -  GĂBUDEAN, IOAN. Hipodromul magic : Poeme despre cai, oameni şi speranţă / Ioan Găbudean; Portret de Dănuţ Timiş. - Târgu-Mureş : Fundaţia "Cronos", 2006.

 28 p.: portr.; 14.5 cm.

 2 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 I 18595 ; 821.135.1/G11

 

219 -  GĂBUDEAN RIVALET, JEAN. Cu zâmbetul pe buze : Epigrame şi catrene / Jean Găbudean Rivalet; Portret de Ana-Maria Crişan. - Târgu-Mureş : Fundaţia "Cronos", 2006.

 38 p.: portr.; 14.3 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 2 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 I 18594 D ; 821.135.1/G11

 

220 -  GRIGOR, ANDREI. Eugen Lovinescu : breviar / Andrei Grigor. - Braşov : Aula [Braşov], 2002.

 94 p. - (Breviar [Ed. Aula]).

 Repere biografice p. 92-93. - Bibliografie p. 94.

 ISBN 973-8206-70-7 : 4.90 lei.

 821.135.1.09 Lovinescu, Eugen   929 Lovinescu, Eugen   082.1 Breviar

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84978 ; 821.135.1.09/L81G

 

221 -  GRIGOR, ANDREI. Eugen Simion : monografie, antologie comentată, receptare critică / Andrei Grigor. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Imprimeria de Vest).

 94 p. - (Canon).

 Repere bio-bibliografice p. 92-93.

 Bibliografie p. 94.

 ISBN 973-8206-38-3 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Simion, Eugen   929 Simion, Eugen

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85014 ; 821.135.1.09/S57G

222 -  GRIGOR, ANDREI. Fănuş Neagu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Andrei Grigor. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 110 p. - (Canon).

 Repere bio-bibliografice p. 108-109.

 Bibliografie p. 110.

 ISBN 973-8206-32-4 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Neagu, Fănuş   929 Neagu, Fănuş

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85011 ; 821.135.1.09/N31G

 

223 -  GRIGOR, ANDREI. Romanele lui Marin Preda / Andrei Grigor. - Braşov : Aula [Braşov], 2003.

 160 p. - (Studii [Aula]).

 ISBN 973-8206-98-7 : 4.90 lei.

 821.135.1.09 Preda, Marin   929 Preda, Marin   082.1 Studii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84977 ; 821.135.1.09/P90G

 

224 -  ILIE, RODICA. Emil Brumaru : monografie, antologie comentată, receptare critică / Rodica Ilie. - Braşov : Aula [Braşov], s.a. (Fed Print S.A.).

 110 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 108. - Bibliografie p. 109-110.

 ISBN 973-8206-79-0 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Brumaru, Emil   929 Brumaru, Emil

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85005 ; 821.135.1.09/B85-I

 

225 -  IVĂNCESCU, RUXANDRA. Ştefan Agopian : monografie, antologie comentată, receptare critică / Ruxandra Ivăncescu. - Braşov : Aula [Braşov], 2000 (Fed Print S.A.).

 80 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 77.

 ISBN 973-8206-14-6 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Agopian, Ştefan   929 Agopian, Ştefan

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85007 ; 821.135.1.09/A27-I

226 -  JÖRGENSEN, RADU. Clovnul din lemn de gutui / Radu Jörgensen. - Bucureşti : Nemira, 1998 (Bucureştii Noi).

 477 p.

 ISBN 973-569-158-2 : 3.67 lei.

 821.113.6-31=135.1   821.135.1-31   082.1 Purgatoriu

 II 85120 ; 821.135.1/J74

 

227 -  LĂCĂTUŞ, ADRIAN. Urmuz : monografie, antologie comentată, receptare critică / Adrian Lăcătuş. - Braşov : Aula [Braşov], 2002 (Fed Print S.A.).

 78 p. - (Canon).

 Tabel cronologic p. 74-75.

 Bibliografie p. 76-78.

 ISBN 973-8206-73-1 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Urmuz   929 Urmuz

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85021 ; 821.135.1.09/U79L

 

228 -  MALIŢA, LIVIU. Nicolae Breban : monografie, antologie comentată, receptare critică / Liviu Maliţa. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Imprimeria de Vest).

 110 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 106-107.

 Bibliografie p. 108-109.

 ISBN 973-8206-28-6 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Breban, Nicolae   929 Breban, Nicolae

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85013 ; 821.135.1.09/B82M

 

229 -  MANOLESCU, NICOLAE. Decalogul criticii literare / Nicolae Manolescu. - Ediţie îngrijită de Al. Cistelecan. - Braşov : Aula [Braşov], 2005 (Imprimeria de Vest).

 172 p. - (Frontiera).

 ISBN 973-8261-56-2 : 9.90 lei.

 821.135.1.09(045)   821.135.1-92   082.1 Frontiera

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84991 ; 821.135.1.09/M27

 

230 -  MANOLESCU, NICOLAE. Istoria critică a literaturii române / Nicolae Manolescu. - Ediţie revizuită. - Braşov : Aula [Braşov], 2002.

 vol.

 vol. 1. - 414 p. - Bibliografie p. 408-412. - ISBN 973-8206-59-6 : 11.90 lei.

 821.135.1.09(091)

 1. ISTORIA LITERATURII ROMÂNE                          2. CRITICĂ LITERARĂ

 II 84992 ; 821.135.1.09/M27

 

231 -  MANOLESCU, NICOLAE. Literatura română postbelică : lista lui Manolescu / Nicolae Manolescu. - Braşov : Aula [Braşov], 2001.

 3 vol. - (Canon).

 29.90 lei.

  vol. 1 : Poezia. - 429 p. - ISBN 973-8206-29-4.

  vol. 2 : Proza. Teatrul. - 349 p. - ISBN 973-8206-23-5.

  vol. 3 : Critica. Eseul. - 445 p. - ISBN 973-8206-35-9.

 821.135.1.09(091)   082.1 Canon

 1. CRITICĂ LITERARĂ       2. ISTORIA LITERATURII ROMÂNE

 II 84984(1-3) ; 821.135.1.09/M27

 

232 -  MANOLESCU, NICOLAE. Poeţi moderni / Nicolae Manolescu. - Braşov : Aula [Braşov], 2003.

 218 p. - (Studii [Aula]).

 Note p. 214-215. - ISBN 973-8206-99-5 : 9.90 lei.

 821.135.1.09-1   082.1 Studii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84998 ; 821.135.1.09/M27

 

233 -  MOLDOVAN, ELENA. În viaţă totul curge : versuri / Elena Moldovan. - Târgu-Mureş : Casa de Editură Mureş, 2005.

 52 p.; 20.5 cm.

 Carte cu dedicaţie. - ISBN 973-7937-18-X : 5 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 85074 D ; 821.135.1/M87

234 -  MORARU, CORNEL. Constantin Noica : monografie, antologie comentată, receptare critică / Cornel Moraru. - Braşov : Aula [Braşov], 2000 (Fed Print S.A.).

 112 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 102-108.

 ISBN 973-8206-17-0 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Noica, Constantin   929 Noica, Constantin

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85003 ; 821.135.1.09/N84M

 

235 -  MORARU, CORNEL. Lucian Blaga : monografie, antologie comentată, receptare critică / Cornel Moraru. - Braşov : Aula [Braşov], 2004 (Fed Print S.A.).

 189 p. - (Canon).

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 Bibliografie p. 182-189.

 ISBN 973-8261-23-6 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Blaga, Lucian   929 Blaga, Lucian

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84985 ; 821.135.1.09/B56M

 

236 -  MORARU, CORNEL. Titu Maiorescu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Cornel Moraru. - Braşov : Aula [Braşov], 2003 (Fed Print S.A.).

 171 p. - (Canon).

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 Bibliografie p. 169-171.

 ISBN 973-8206-90-1 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Maiorescu, Titu   929 Maiorescu, Titu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84982 ; 821.135.1.09/M16M

 

237 -  MOŢ, MIRCEA. Titu Maiorescu : breviar / Mircea Moţ. - Editor Alexandru Muşina. - Braşov : Aula [Braşov], s.a. (Fed Print S.A.).

 125 p. - (Breviar [Ed. Aula]).

 Referinţe critice p. 124-125.

 ISBN 973-8206-81-2 : 4.90 lei.

 821.135.1.09   929 Maiorescu, Titu   082.1 Breviar

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 I 18537 ; 821.135.1.09/M16M

 

238 -  MUREŞAN, ANCA GEORGIANA. Vacanţe ... vacanţe / Anca Georgiana Mureşan; Coperta şi ilustraţiile Constantin Nicuşan Micu. - Târgu-Mureş : Editura Maris, 2006.

 72 p. : il.; 23.5 cm.

 Carte cu dedicaţie. - ISBN 973-8759-33-X : 15 lei.

 821.135.1-93-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii).

 III 27969 D ; 821.135.1/M96

 

239 -  MUŞINA, ALEXANDRU. Paradigma poeziei moderne / Alexandru Muşina. - Braşov : Aula [Braşov], 2004

 189 p. - (Studii [Aula]).

 Note p. 180-184. - Bibliografie p. 185-187.

 ISBN 973-8261-26-0 : 9.90 lei.

 821.135.1.09-1   082.1 Studii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84986 ; 821.135.1.09/M98

 

240 -  MUŞINA, ALEXANDRU. Sinapse / Alexandru Muşina. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 221 p. - (Frontiera).

 ISBN 973-8206-45-6 : 10.90 lei.

 821.135.1-4   082.1 Frontiera

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 84994 ; 821.135.1/M98

 

241 -  MUŞINA, ALEXANDRU. Supravieţuirea prin ficţiune / Alexandru Muşina. - Braşov : Aula [Braşov], 2005 (Fed Print S.A.).

 91 p. - (Studii [Aula]).

 ISBN 973-8261-43-0 : 7.90 lei.

 821.135.1-4   082.1 Studii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri).

 II 84995 ; 821.135.1/M98

242 -  NEDELCIU, MIRCEA. Tratament fabulatoriu : roman cu o prefaţă a autorului / Mircea Nedelciu ; Cuvânt înainte de Sanda Cordoş. - Bucureşti : Compania, 2006

 310 p. - (Contemporani).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7841-31-X ISBN 978-973-7841-31-5 : 21.1009 lei.

 082.1 Contemporani   821.135.1-31

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85097 ; 821.135.1/N35

 

243 -  NICUŞAN MICU, CONSTANTIN. În vămile sufletului : poeme - antologie = Les douanes du cśur : počmes - anthologie / Constantin Nicuşan Micu; Versiunea în limba franceză = Traduction par by Ileana Sandu. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2005.

 200 p.; 20.6 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 8406-28-5 : 5 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=133.1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 85088 D ; 821.135.1/N71

 

244 -  NICUŞAN MICU, CONSTANTIN. Primăveri interioare : poeme - antologie = Inward Springtime : poems - anthology / Constantin Nicuşan Micu; Versiunea în limba engleză = Translated by Ileana Sandu. - Târgu-Mureş : Romghid, 2004.

 105 p.; 20.2 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 ISBN 973-87010-0-7 : 10 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-1=111

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 85082 D ; 821.135.1/N71

 

245 -  NICUŞAN MICU, CONSTANTIN. Reverberaţii : studii şi eseuri / Constantin Nicuşan Micu. - Târgu-Mureş : Editura Ardealul, 2005.

 102 p.; 21 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 Referinţe bibliografice p. 93-95.

 Bibliohgrafie p. 97-98.

 Abstract p. 99-102.

 ISBN 973-8406-27-7 : 5 lei.

 821.135.1-4

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

II 85087 D ; 821.135.1/N71

 

246 -  OJOG-BRAŞOVEANU, RODICA. Întîlnire la Elysée [Ediţia a 2-a, revizuită] / Rodica Ojog-Braşoveanu. - Ediţia a 2-a, revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2004.

 367 p. - (Spionaj interbelic).

 Note de subsol.

 ISBN 973-569-674-6 : 27.06 lei.

 821.135.1-31   082.1 Spionaj interbelic

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 II 85054 ; 821.135.1/O-36

 

247 -  OJOG-BRAŞOVEANU, RODICA. Să nu ne uităm la ceas [Ediţia a 2-a, revizuită] / Rodica Ojog - Braşoveanu. - Bucureşti : Nemira, 2006.

 299 p. - (Suspans [Nemira]).

 Bibliografie [1] p.

 ISBN (10)973-569-822-6 ISBN (13)978-973-569-822-5 : 16.42 lei.

 821.135.1-31   821.135.1-312.4   082.1 Suspans

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman).

 I 18577; 821.135.1/O-36

 

248 -  PAŞCA, MARIA DORINA. Tipare de fum : (poeme într-un vers) / Maria Dorina Paşca; Traducerea : franceza Dora Precup, engleza Irina Timofti, germana Ildikó Maghieruşan, Larisa Palea, rusa Ana Kurak, italiana Oana Car, spaniola Snericescu Flavia; Grafica Talida Guţiu. - Târgu-Mureş : Casa de Editură Mureş, 2006.

 109 p. : il.; 10 cm.

 Text în limbile română, franceză, engleză, germană, spaniolă, italiană, rusă.

 ISBN 973-793719-8 : 3 lei.

 821.135.1-1=00

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 I 18596 ; 821.135.1/P39

 

249 -  POENAR, HOREA. Cristian Popescu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Horea Poenar. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 93 p. - (Canon).

 ISBN 973-8206-42-1 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Popescu, Cristian   929 Popescu, Cristian

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85018 ; 821.135.1.09/P81P

 

250 -  POPA, CONSTANTIN M. Adrian Marino : monografie, antologie comentată, receptare critică / Constantin M. Popa. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 110 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 103-109.

 Bibliografie p. 110.

 ISBN 973-8206-36-7 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Marino, Adrian   929 Marino, Adrian

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85024 ; 821.135.1.09/M41P

 

251 -  POPESCU, TUDOR. Goi în faţa destinului : Drame inedite / Tudor Popescu ; cu o prefaţă a autorului. - Bucureşti : Nemira Media, 2002 (S.C. DON STAR S.R.L.).

 151 p.

 ISBN 973-85537-2-5 : 3.67 lei.

 821.135.1-2

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru).

 II 85130 ; 821.135.1/P81

 

252 -  PROPINAŢIU, CAMELIAN. La un colţ de cotitură. Punctul atomic / Camelian Propinaţiu. - Bucureşti : Nemira, 1999 (Bucureştii Noi).

 271 p. - (Purgatoriu).

 ISBN 973-569-374-7 : 3.67 lei.

 821.135.1-32   082.1 Purgatoriu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele).

 II 85116 ; 821.135.1/P94

 

253 -  RIZESCU, DINU. Sclipiri de gând = Destellos de pensamiento : Poeme / Dinu Rizescu. - Bucureşti : Nemira, 2002.

 126 p.

 Ediţie bilingvă româno-spaniolă.

 ISBN 973-569-546-4 : 3.67 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie).

 II 85038 ; 821.135.1/R60

 

254 -  ROMOŞAN, IOAN. Reflecţiile gândirii / Ioan Romoşan. - Ediţia a 2-a revăzută şi adăugită de Ioan Romoşan. - Bucureşti : Nemira, 1998 (Multiprint).

 159 p.

 ISBN 973-569-192-2 : 3.67 lei.

 821.135.1-84   11

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme)

 II 85033 ; 821.135.1/R71

 

255 -  ROTARU, VALENTINA. Basmul românesc cult : antologie comentată / Valentina Rotaru. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 106 p. - (Antologiile Aula).

 Conţine şi textul integral al basmelor : Harap-Alb, Dănilă Prepeleac, Făt-Frumos din lacrimă.

 ISBN 973-8206-24-3 : 5.90 lei.

 821.135.1-93-34(082.2)   821.135.1-93-82   082.1 Antologiile Aula

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 821.135.1-82/R82

 

256 -  SASU, AUREL. Dicţionarul biografic al literaturii române : DBLR / Aurel Sasu. - Piteşti : Paralela 45, 2006.

 2 vol. - (Marile dicţionare Paralela 45).

 ISBN (10) 973-697-758-7 ISBN (13) 978-973-697-758-9.

                 vol.1 : A-L. - LVII; 884 p. : il. - Abrevieri p. VI. - Bibliografie p. VII-LVII. - Index p. 871-884. - ISBN (10) 973-698-759-5 : 128.44 lei.

 vol.2 : M-Z. - 894 p. : il. - Index p. 880-894. - ISBN (13) 978-973-967-759-6 : 128.44 lei.

 821.135.1:81'374.2   81'374.2:821.135.1   821.135.1.09(038)   

 82.09(038)   016:929   929:016

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(dicţionar)

 III 27955 (1-2) ; 821.135.1.09/S25

 

257 -  SÂRBU, NICOLAE. Cămila din Bucegi : Veghind la căpătâiul cărţii / Nicolae Sârbu ; Cu o postfaţă de Viorel Marineasa. - Timişoara : Editura Marineasa, 2006.

 156 p. : il.

 Bibliografie [2] p.

 ISBN 973-631-324-7 ISBN 978-973-631-324-0 : 10 lei.

 821.135.1-92   027.53(498-21 Reşiţa)   082.1 Caietele de poezie Silva

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică)

 II 85052 ; 821.135.1/S23

 

258 -  SIMUŢ, ION. Augustin Buzura : monografie, antologie comentată, receptare critică / Ion Simuţ. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 94 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 88-89. - Bibliografie p. 91-94.

 ISBN 973-8206-39-1 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Buzura, Augustin   929 Buzura, Augustin

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85006 ; 821.135.1.09/B98S

 

259 -  SIMUŢ, ION. Liviu Rebreanu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Ion Simuţ. - Braşov : Aula [Braşov], s.a. (Fed Print S.A.).

 174 p. - (Canon).

 Note la sfârşitul fiecărui capitol.

 Bibliografie p. 170-174.

 ISBN 973-8206-86-3 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Rebreanu, Liviu   929 Rebreanu, Liviu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84981 ; 821.135.1.09/R35S

260 -  SPIRIDON, VASILE. Gellu Naum : monografie, antologie comentată, receptare critică / Vasile Spiridon. - Braşov : Aula [Braşov], 2005 (Imprimeria de Vest).

 107 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 102-103.

 Bibliografie p. 104-107.

 ISBN 973-8261-62-7 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Naum, Gellu   929 Naum, Gellu

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85012 ; 821.135.1.09/N27S

 

261 -  SPIRIDON, VASILE. Nichita Stănescu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Vasile Spiridon. - Braşov : Aula [Braşov], 2003 (Fed Print S.A.).

 110 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 107-110.

 ISBN 973-8206-85-5 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Stănescu, Nichita   929 Stănescu, Nichita

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85022 ; 821.135.1.09/S77S

 

262 -  STEŢCU, EUGEN. Mitologii şi sentimente / Eugen Steţcu ; cu o "Planetă de poet" de Eugen Simion. - Bucureşti : Nemira, 1996.

 67 p. : il.

 ISBN 973-569-133-7 : 3.67 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie).

 II 85118 ; 821.135.1/S84

 

263 -  ŞIMON, SILVIA. O vară perfectă / Silvia Şimon. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006.

 93 p.; 20.2 cm.

 ISBN 973-88074-1-7 ISBN 978-973-88074-1-9 : 10 lei.

 821.135.1-82

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 85090 ; 821.135.1/S58

 

264 -  TÂRZIU, ALEXANDRA. Libertatea peştilor captivi : scene globale / Alexandra Târziu. - Bucureşti : Compania, 2006 (Print Multicolor).

 127 p. - (Contemporani).

 ISBN 973-7841-32-8 ISBN 978-973-7841-32-2 : 12.3853 lei.

 082.1 Contemporani   821.135.1-32

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză).

 II 85098 ; 821.135.1/T24

 

265 -  UNGUREANU, CORNEL. Ioan Slavici : monografie, antologie comentată, receptare critică / Cornel Ungureanu. - Braşov : Aula [Braşov], 2002 (Fed Print S.A.).

 126 p. - (Canon).

 Cronologie p. 117-126. - Bibliografie p. 122-126.

 ISBN 973-8206-65-0 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Slavici, Ioan   929 Slavici, Ioan

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84997 ; 821.135.1.09/S63U

 

266 -  UNGUREANU, CORNEL. Octavian Goga : monografie, antologie de texte, receptare critică / Cornel Ungureanu. - Braşov : Aula [Braşov], s.a. (Imprimeria de Vest).

 124 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 123-124. - ISBN 973-8261-68-6 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Goga, Octavian   821.135.1-1   

 929 Goga, Octavian

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 84976 ; 821.135.1.09/G65U

 

267 -  URSA, MIHAELA. Gheorghe Crăciun : monografie, antologie comentată, receptare critică / Mihaela Ursa. - Braşov : Aula [Braşov], 2000 (Fed Print S.A.).

 96 p. - (Canon).

 Date bio-bibliografice p. 93-94.

 ISBN 973-8206-15-4 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Crăciun, Gheorghe   929 Crăciun, Gheorghe

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85002 ; 821.135.1.09/C81U

268 -  VAKULOVSKI, MIHAIL. Nicolae Manolescu : monografie, antologie comentată, receptare critică / Mihai Vakulovski. - Braşov : Aula [Braşov], 2000 (Fed Print S.A.).

 112 p. - (Canon).

 ISBN 973-99520-6-2 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Manolescu, Nicolae   929 Manolescu, Nicolae

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85008 ; 821.135.1.09/M27V

 

269 -  VASILE, RADU. Pacientul român : Pamflete / Radu Vasile. - Bucureşti : Nemira, 2000 (SC "Universul" S.A.).

 55 p.

 ISBN 973-569-426-3 : 3.67 lei.

 821.135.1-1   821.135.1-92

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(pamflet)

 II 85032 ; 821.135.1/V33

 

270 -  VIGHI, DANIEL. Personajul istoric în literatura paşoptistă : monografie tematică / Daniel Vighi. - Braşov : Aula [Braşov], 2003.

 103 p. - (Studii [Aula]).

 Note p. 92-100.

 ISBN 973-8206-96-0 : 5.90 lei.

 821.135.1.09-94'06   082.1 Studii

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

 II 84999 ; 821.135.1.09/V58

 

271 -  VIGHI, DANIEL. Sorin Titel : monografie, antologie comentată, receptare critică / Daniel Vighi. - Braşov : Aula [Braşov], 2000.

 96 p. - (Canon).

 ISBN 973-8206-10-3 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Titel, Sorin   929 Titel, Sorin

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85019 ; 821.135.1.09/T65V

 

 

 

272 -  VIŞNIEC, MATEI. Caii la fereastră. Ultimul Godot : [teatru] / Matei Vişniec. - Braşov : Aula [Braşov], 2001

 46 p. - (Antologiile Aula).

 ISBN 973-8206-41-3 : 3 lei.

 821.135.1-2   082.1 Antologiile Aula

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie)

 II 84979 ; 821.135.1/V67

 

273 -  ZANE, RODICA. Marin Preda : monografie, antologie comentată, receptare critică / Rodica Zane. - Braşov : Aula [Braşov], 2001 (Fed Print S.A.).

 110 p. - (Canon).

 Bibliografie p. 109-110.

 ISBN 973-8206-37-5 : 7.90 lei.

 082.1 Canon   821.135.1.09 Preda, Marin   929 Preda, Marin

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară).

 II 85015 ; 821.135.1.09/P90Z

 

274 -  ZEHAN, COSTINA. Sub icoana mărului / Costina Zehan. - Târgu-Mureş : Tipomur, 2002.

 48 p.: il. color; 21 cm.

 Date biografice p. 45.

 Referinţe critice p. 46-47.

 ISBN 973-8021-60-X : 10 lei.

 821.135.1-1

 1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie)

 II 85091 ; 821.135.1/Z43

821.16  Literaturi slave

 

275 -  EROFEEV, VICTOR. Stalin cel Bun / Victor Erofeev ; Traducere din limba rusă de Nicolae Iliescu. - Piteşti : Paralela 45, 2006.

 393 p. - (Ficţiune fără frontiere).

 ISBN (10) 973-697-891-5 ISBN (13) 978-973-697-891-3 : 34.00 lei.

 821.161.1-31=135.1   082.1 Ficţiune fără frontiere

 1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

 II 84952 ; 821.161.1/E71

276 -  KAPUSCINSKI, RYSZARD. Agonia imperiului / Ryszard Kapuscinski ; Traducere de Olga Zaicik. - Bucureşti : Nemira, 1996.

 315 p. - (Politica [Nemira]).

 ISBN 973-9177-79-4 : 3.67 lei.

 821.162.1-992=135.1   082.1 Politica

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(jurnal).

 II 85115 ; 821.16/.19/K21

 

277 -  ZANIEWSKI, ANDRZEJ. Şobolanul / Andrzej Zaniewski ; Traducere din limba poloneză Olga Zaicik. - Ediţia a2 -a, revizuită. - Bucureşti : Nemira, 2006 (Universul SA).

 231 p. - (Babel).

 Titlul original : Die Ratte.

 ISBN 973-569-874-9 ISBN 978-973-569-874-4 : 17.34 lei.

 082.1 Babel   821.162.1-31=135.1

 1. LITERATURĂ POLONEZĂ(roman).

 I 18563 ; 821.16/.19/Z29

 

278 -  ZIVLAK, JOVAN. Penitenţă / Jovan Zivlak ; în româneşte de Duşiţa Ristin ; selecţie şi prefaţă de Miljurko Vukadinovic. - Bucureşti : Nemira, 1997 (Multiprint).

 143 p.

 ISBN 973-9301-84-2 : 3.67 lei.

 821.163.4-1=135.1

 1. LITERATURĂ SÂRBĂ(poezie).

 II 85031 ; 821.16/.19/Z74

821.17/.9  Alte literaturi

 

279 -  AKASAKA, MARI. Vibrator / Mari Akasaka ; Traducere din limba japoneză Roman Paşca. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul SA).

 128 p. - (Babel).

 ISBN 973-569-759-9 : 9.17 lei.

 082.1 Babel   821.521-31=135.1

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(antologie)

 I 18573 ; 821.51/.72/A30

280 -  GIBRAN, KAHLIL. Aripi frânte / Kahlil Gibran ; Traducere din limba engleză Ana Precup. - Bucureşti : Herald, [2006] (Lumina Tipo).

 237 p. : il. - (Romanul iniţiatic).

 Note de subsol.

 ISBN 973-7970-66-7 ISBN 978-973-7970-66-4 : 16.15 lei.

 082.1 Romanul iniţiatic   821.411.21(569.3)-32=135.1

 1. LITERATURĂ LIBANEZĂ(povestiri).

 II 85104 ; 821.41/.45/G56

 

281 -  TANIZAKI, JUN'ICHIRō. O pisică, un bărbat şi două femei / Jun'ichirō Tanizaki ; Traducere din limba japoneză şi prefaţă Roman Paşca. - Bucureşti : Nemira, 2006

 158 p. - (Babel).

 Titlul original : Neko to shōzō to Futari No Onna.

 ISBN 973-569-852-8 ISBN 978-973-569-852-2 : 13.67 lei.

 082.1 Babel   821.521-31=135.1

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman).

 I 18544 ; 821.51/.72/T19

 

282 -  TSUJI, KUNIO. Il Signore / Kunio Tsuji ; traducere de Rodica Ştefan ; prefaţă de Stephen Snyder. - Bucureşti : Nemira, 1995 (Imprimeria Coresi, Bucureşti).

 159 p. - (Babel).

 ISBN 973-569-121-3 : 3.67 lei.

 821.51/.72-31=135.1   082.1 Babel

 1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman istoric).

 II 85111 ; 821.51/.72/T89

821.511.141  Literatură maghiară

 

283 -  BALÁS ÉVA. FINTORtaSZELETEK / Balás Éva. - Marosvásárhely : Impress, 2006.

 96 p.; 21 cm.

 ISBN 973-9351-66-2 : 15 lei.

 821.511.141(498.4)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii).

 II 85073 ; 821.511.141/B66

284 -  BALÁZS IMRE JÓZSEF. Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban / Balázs Imre József. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 320 p.; 20 cm.

 Note de subsol.

 Rezumat în lb. eng. p. 295-301.

 Bibliografie p. 302-316.

 ISBN 973-599-219-1 : 19 lei 25 lei.

 821.511.141(498.4).09   821.511.141(498.4).02

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică)

II 85078 ; 821.511.141.09/B19

 

285 -  BARICZ LAJOS. Soborul ciorilor : poezii / Baricz Lajos; Traducere din limba maghiară Irina Bara Moldovan şi Cornelia Todoran. - Târgu-Mureş : Ansid, 2006.

 72 p. : il.; 21 cm.

 ISBN 973-8985-03-X ISBN 978-973-8985-03-2 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-1=135.1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 85071 ; 821.511.141/B33

 

286 -  BOGDÁN LÁSZLÓ. A démon női alakot ölt : Lírai napló 2003-2005 / Bogdán László. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra nyomda).

 132 p.; 23.4 cm.

 ISBN 973-599-204-3 : 15 lei 16 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii).

 III 27958 ; 821.511.141/B64

 

287 -  BÖLÖNI DOMOKOS. Jézus megcibálja Pricskili Dungónak a fülét : Rövidpróza / Bölöni Domokos. - Marosvásárhely : Impress, 2006.

 89 p.; 20 cm.

 ISBN 973-9351-67-0 : 10 lei.

 821.511.141(498.4)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă).

 II 85073 ; 821.511.141/B66

288 -  BUZOGÁNY ÁRPÁD, P. Furulyás Jankó / P. Buzogány Árpád. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 107 p. : il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-87188-6-4 : 4.60 lei.

 821.511.141-93-34

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 II 85089 ; 821.511.141/B98

 

289 -  CSERNOVITS SÁMUEL. Túlélés / Csernovits Sámuel. - Marosvásárhely : Lyra, 2005.

 247 p.; 20 cm.

 ISBN 973-8337-39-9 : 15 lei.

 821.511.141(498.4)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii).

 II 85077 ; 821.511.141/C92

 

290 -  DARVASI LÁSZLÓ. Vânătorii de câini din Loyang : Povestiri chinezeşti / László Darvasi ; Traducere din limba maghiară de Georgeta Delia Hajdu. - Bucureşti : Nemira, 2005 (Universul SA).

 208 p. - (Babel).

 Titlul original : A Loyangi kutyavadászok.

 ISBN 973-569-756-4 : 13.76 lei.

 082.1 Babel   821.511.141-34=135.1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 I 18547 ; 821.511.141/D19

 

291 -  FAZEKAS MIHÁLY. Lúdas Matyi [Hoppá! Kiadó] / Fazekas Mihály. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 40 p. : il.; 14.5 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-08-3 : 2 lei.

 82511.141-93-34   082.1 Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 I 18599; 821.511.141/F28

 

 

 

292 -  GÁRDONYI GÉZA. Isten rabjai : regény [Hoppá! Kiadó] / Gárdonyi Géza. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 2 vol.; 14.2 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-07-5.

  vol. 1.

  vol. 2.

 821.511.141-31   082.1 Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 I 18601 (1-2); 821.511.141/G19

 

293 -  JÁNOSHÁZY GYÖRGY. Vízöntő : szonettek / Jánosházy György. - Marosvásárhely : Mentor, 2005.

 136 p.; 19.8 cm.

 ISBN 973-599-198-5 : 13 lei 15 lei.

 821.511.141(498.4)-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii).

 II 85075 ; 821.511.141/J25

 

294 -  A kis gömböc és egyéb mesék / Borítóterv és illusztráció Szitai György Ferenc. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 40 p. : il.; 29 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-43-1 : 3.10 lei.

 821.511.141-93-34   082.1 Kedvenc olvasmányaim

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 IV 6355 ; 821.511.141/K49

 

295 -  LÁNG ZSOLT. Kovács Emma születése és más elbeszélések / Láng Zsolt ; Szekesztette Koros Fekete Sándor. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2006 (Idea és Gloria).

 239 p. - (Éneklő Borz).

 ISBN 973-7605-37-3 ISBN 978-973-7605-37-5 : 22.02 lei.

 821.511.141(498)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri).

 I 18604 ; 821.511.141/L20

 

 

296 -  MIKSZÁTH KÁLMÁN. A Noszty fiú este Tóth Marival [Hoppá! Kiadó] / Mikszáth Kálmán. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 2 vol.; 14.3 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-16-4.

  vol. 1 : 1906-1907. - 182 p. - ISBN 973-7899-03-2 : 7.4 lei.

  vol. 2. - 178 p. - ISBN 973-7899-06-7 : 7.4 lei.

 82.511.141-31   082.1 Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman).

 I 18598 (1-2); 821.511.141/M71

 

297 -  MOLTER KÁROLY. Metánia RT : regény / Molter Károly. - [3. kiadás]. - Marosvásárhely : Mentor, 2005.

 300 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-599-182-9 : 20 lei 22 lei.

 821.511.141(498.4)-31

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman).

 II 85080 ; 821.511.141/M87

 

298 -  OSVÁT ÁGNES, B. Süt már a nap hétágra : Mesék, versek, tréfás mondókák / B. Osváth Ágnes; Szerkesztette Török Ferencz; Borító és illusztrációk Sándor Kálmám. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 79 p. : il.; 20.5 cm.

 ISBN 973-7899-51-2 : 4 lei.

 821.511.141(498.4)-93-82

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie)

 II 85068 ; 821.511.141/O-87

 

299 -  PETŐFI SÁNDOR. János vitéz/ Petőfi Sándor; Toldi/ Arany János [Hoppá! Kiadó] / Petőfi Sándor, Arany János. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 39 p.; 52 p.; 14.3 cm.

 Paginaţie opusă cu numerotaţie inversă.

 ISBN 973-7899-02-4 : 3.8 lei.

 821.511.141-93-1

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

 I 18597; 821.511.141/P55

300 -  SCHEIN, GÁBOR. Isten nevetett / Schein Gábor ; Kees de Kort rajzaival. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005.

 36 p. : il. color.

 ISBN 973-7605-12-8 : 13.30 lei.

 821.511.141-32-93

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

 821.511.141/S33

 

301 -  SELYEM ZSUZSA. 9 kiló : Történet a 119. zsoltárra / Selyem Zsuzsa. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2006 (Idea és Gloria).

 256 p. - (Éneklő Borz).

 ISBN 973-7605-21-7 ISBN 978-973-7605-21-4 : 23.85 lei.

 821.511.141-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă).

 II 85138 ; 821.511.141/S43

 

302 -  SIMONFI ROZÁLIA. Náni - náni kisbaba anyukának csillaga : Mondókák 0 évtől kisiskolás korig [2005] / Simonfi Rozália; Illusztrálta Simonfi Rozália. - Nyárádszereda : s.n., 2004.

 68 p. : il.; 21 cm.

 5.5 lei.

 821.511.141-93-15

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

 821.511.141/S58

 

303 -  VARGA GÁBOR. Toronyiránt avagy Toborzó léleknagyításra / Varga Gábor. - Marosvásárhely : Mentor, 2006.

 251 p.; 20 cm.

 ISBN 973-599-200-0 : 18 lei 20 lei.

 821.511.141(498.4)-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii).

 II 85079 ; 821.511.141/V27

 

 

 

304 -  VÁRI ATTILA. Vanília / Vári Attila. - Marosvásárhely : Mentor, 2005.

 268 p.; 20.5 cm.

 ISBN 973-599-195-0 : 22 lei 25 lei.

 821.511.141(498.4)-32

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă).

 II 85069 ; 821.511.141/V27

 

305 -  VISKY FERENC. Anti / Visky Ferenc ; Szerkesztette Bálint Ágnes. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005.

 132 p. : il.

 Note de subsol.

 ISBN 973-8022-99-1 : 13.76 lei.

 821.511.141-94

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie).

 II 85132 ; 821.511.141/V68

 

306 -  VÖRÖSMARTY MIHÁLY. Csongor és Tünde [Hoppá! Kiadó] / Vörösmarty Mihály. - Sângeorgiu de Mureş : Hoppá! Kiadó, 2005.

 85 p.; 14.5 cm - (Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]).

 ISBN 973-7899-04-0 : 3.5 lei.

 821.511.141-2   082.1 Kedvenc olvasmányaim [Hoppá! Kiadó]

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru).

 I 18602; 821.511.141/V90

 

307 -  ZÁGONI BALÁZS. Barni könyve / Zágoni Balázs ; Reményi Schmal Róza rajzaival. - Kolozsvár [Cluj Napoca] : Koinónia, 2005.

 112 p. : il. color.

 ISBN 973-7605-07-1 : 16.06 lei.

 821.511.141(498)-34-93

 1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii)

 821.511.141/Z15

 

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

902/904  Arheologie. Preistorie

 

308 -  ANGHELINU, MIRCEA. Evoluţia gândirii teoretice în arheologia românească : Concepte şi modele aplicate în preistorie / Mircea Anghelinu. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2003.

 376 p. - (Colecţia Arheologie).

 Rezumat în limba engleză p. 339-352.

 Note de subsol.

 Abrevieri p. 353.

 Bibliografie p. 355-376.

 ISBN 973-7925-12-2 : 13.76 lei.

 902(498)   082.1 Colecţia Arheologie

III 27995 ; 902/904/A60

908  Monografii zonale

 

309 -  BÍRÓ DÓNÁT. Szászrégen és vidéke : Településtörténeti adalékok / Bíró Dónát; Fényképek, reprodukciók : Vass Jenő, Bíró Dónát; Grafika Ősz P. Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra nyomda).

 200 p.: il., tab.; [20] p. tab., il..; 23 cm.

 Rezumat în lb. rom. p. 193.

 Index p. 195-200.

 ISBN 973-599-208-6 : 18 lei 25 lei.

 908(498.4 Reghin)   39(=511.141 secui)(498.4 Reghin)

 1. REGHIN(monografii)

 III 27959 ; 908/B54

 

310 -  Csíkmadaras : egy felcsíki falu múltja és jelene / Pál-Antal Sándor, Ördögh Imre, Balázs Dénes, Miklós Márton. - Második bővített kiadás. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra).

 487 p. : tab., portr.; [23] p. il. parţial color; 23 cm.

 Index p. 447-479.

                 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-599-213-2 : 36 lei 40 lei.

 908(498.4 Mădăraş-Ciuc)

 1. MONOGRAFIE(Mădăraş-Ciuc)

 III 27965 ; 908/C92

 

311 -  KOVÁCS ANDRÁS B. Szétszabdalt Székelyföld : Háromszéki helytörténeti írások / B. Kovács András. - Marosvásárhely : Mentor, 2006 (Lyra nyomda).

 320 p.; [2] p. h.; 23 cm.

 Note de subsol.

 Index p. 303-320.

 ISBN 973-599-206-X : 25 lei.

 908(=511.141 secui)(498.4)"1948/1989"

 1. TRANSILVANIA(monografie)

 III 27960 ; 908/K78

 

312 -  KRIZBAI-NEMES GYÖRGY. Nyárádmagyarós leánydombjai / Krizbai-Nemes György. - s.l. : s.n., 2006

 64 p. : il.; 21 cm.

 Carte cu dedicaţie.

 5 lei.

 908(498.4 Măgherani)

 1. MONOGRAFIE(Măgherani)

 II 85092 D ; 908/K83

 

313 -  NETEA, VASILE. Mureşul superior : Vatră de cultură românească / Vasile Netea. - Bucureşti : Cuvîntul, 2006

 224 p.

 Bibliografie la sfârşitul capitolelor.

 ISBN 973-99882-6-1 ISBN 978-973-99882-6-1 : 20 lei.

 908(498 Valea Mureşului)

 1. SATE(Transilvania)                                      2. ORAŞE(Transilvania)

 III 27954 ; 908/N52

 

 

 

 

 

314 -  OPRIŞ, ILARIE GH. Sângeorgiu de Mureş / Ilarie Gh. Opriş. - Târgu-Mureş : Casa de Editură Mureş, 2001

 vol. ; 20 cm.

 Vol.7 : Şcoala 1778-2003. Însemnări / Emilia A. Opriş, Nagy Csaba Sándor : Ansid. - 2003. - 219 p. : portr., il., tab.; 20 cm. - Bibliografie p. 170-184. - Cu datele biografice ale autorului p. 190. - ISBN 973-85736-8-8 : 5 lei.

 Vol.8 : Demografie - consemnări 1614-2005 / Mariana T. Opriş. - 2006. - 307 p. - Rezumat în lb. rum., hun., eng., fre. p. 301-304

  ISBN 973-7937-19-8 : 50000 lei.

 908(498.4 Sângeorgiu de Mureş)

II 80414(4-7) ; II 85070 (8) ; 908/O-66

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

315 -  Lumi în destine : Memoria generaţiilor de început de secol din Banat / volum coordonat De Smaranda Vultur. - Bucureşti : Nemira, 2000 (R.A. "Monitorul Oficial").

 367 p. ; [56] p. il. - (Societatea politică).

 Cuprinde ilustraţii extrase din arhiva Grupului de Istorie Orală şi Antropologie Culturală, Fundaţia "A treia Europă".

 ISBN 973-569-368-2 : 3.67 lei.

 929.52(498.4)"19"   392(498.4)(047.53)"19"   394(498.4)(047.53)"19"   

 082.1 Societatea politică

II 85123 ; 929/L92

930 Ştiinţa istoriei

 

316 -  SNELLGROVE, DAVID. Istoria culturală a Tibetului / David Snellgrove, Hugh Richardson ; Traducere din limba engleză Walter Fotescu. - Bucureşti : Herald, [2003]

 384 p. : il., h. - (Cultură şi civilizaţie).

 Note de subsol. - Tabel cronologic p. 347-352.

 Bibliografie p. 353-375.

 Index p. 376-381.

 ISBN 973-9453-73-2 : 16.97 lei.

 082.1 Cultură şi civilizaţie   930.85(515)   008(515)

 1. CIVILIZAŢIE ORIENTALĂ.

 III 27975 ; 930/S64

94(100) Istorie universală

 

317 -  CĂPRĂROIU, DENIS. Naşterea Europei Medievale / Denis Căprăroiu, Eugen Denize. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2003.

 2 vol. - (Colecţia Istorie).

 ISBN 973-7925-17-3.

 Vol.1: Europa Occidentală (secolele V-XI). - 221 p

  ISBN 973-7925-56-4 : 12,38 lei.

 Vol.2: Europa Central Răsăriteană şi de Sud-Est (secolele V-XV). - 190 p. - Note p. 172-186. - Bibliografie p. 187-188. - Index p. 189-190

 ISBN 973-7925-11-4 : 7.34 lei.

 94(4)"04/14"   94(100)"04/14"   082.1 Colecţia istorie

 1. ISTORIA EUROPEI                       2. ISTORIE MEDIEVALĂ.

 III 27992(1-2) ; 94(100)/C21

 

318 -  CURTA, FLORIN. Apariţia slavilor : Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII / Florin Curta. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2006.

 XXII, 414 p. : il., fig.

 Note de subsol.

 Anexe p. 305-412.

 ISBN 973-7925-61-0 : 45.87 lei.

 94(497)"05/06"   94(100)"05/06"   902.2(497)"05/06"

 1. ISTORIA BALCANILOR                             2. ISTORIA SLAVILOR

 III 28000 ; 94(100)/C95

 

319 -  DENIZE, EUGEN. Italia şi italienii în cultura română până la începutul secolului al XIX-lea / Eugen Denize. - Bucureşti : Mica Valahie, 2002.

 213 p.

 Note la sf. capitolelor. - Lucrare editată sub egida "Academiei Române. Institutul de istorie Nicolae Iorga".

 ISBN 973-85117-7-1 : 9.50 lei.

 94(450):008(498)"-/18"   008(498):94(450)"-/18"   

 94(498):94(450)"-/18"   94(450):94(498)"-/18"

 1. ISTORIA ITALIEI

 II 85094 ; 94(100)/D32

320 -  DENIZE, EUGEN. Românii între leu şi semilună : Războaiele turco-veneţiene şi influenţa lor asupra Ţărilor Române (secolele XV-XVI) / Eugen Denize. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2003.

 170 p. - (Colecţia Istorie).

 Note de subsol.

 ISBN 973-85907-1-X : 7.34 lei.

 94(498)"04/15"   94(100)"04/15"   94(4)"04/15"   082.1 Colecţia istorie

 1. ISTORIE MEDIEVALĂ                                2. RĂZBOAIE RELIGIOASE

 III 27999 ; 94(100)/D32

 

321 -  GEORGESCU, MARIA. Istoria Bizanţului [Georgescu, Maria] / Maria Georgescu. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2005.

 439 p. : tab., h.

 Note de subsol.

 Bibliografie p. 357-366.

 Tabele p. 367-394.

 Indici p. 395-429.

 ISBN 973-7925-73-4 : 29.36 lei.

 94(495-44)   94(497)   94(100)

 1. ISTORIA BIZANŢULUI

 III 27993 ; 94(100)/G32

 

322 -  MILOIU, SILVIU. O istorie a Europei nordice şi balcanice / Silviu Miloiu. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2004.

 2 vol. - (Colecţia Istorie).

 ISBN 973-85907-1-X.

 Vol.2: De la Războiul rece la era globalizării. - 404 p. : tab. - Note de subsol. - Anexe p. 341-350. - Rezumat în limba engleză p. 351-357. - Bibliografie p. 358-374. - Indice p. 375-404. - 14.68 lei.

 94(498)"04/14"   082.1 Colecţia istorie

 1. ISTORIA EUROPEI

 III 28001 ; 94(100)/M73

 

 

 

94(498)  Istoria României

 

323 -  DENIZE, EUGEN. Ştefan cel Mare: Dimensiunea internaţională a domniei / Eugen Denize. - [Editor Dan Mărgărit]. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2004.

 180 p.

 Note de subsol.

 ISBN 973-7925-15-7 : 7.34 lei.

 94(498.3)"1457/1504"   94(4)"1457/1504"   082.1 Colecţia Istorie

 1. ŞTEFAN CEL MARE

 III 27996 ; 94(498)/S81D

 

324 -  Istorie şi societate / (Coordonatori) Stela Cheptea, Marusia Cîrstea, Horia Dumitrescu. - Bucureşti : Mica Valahie, 2005.

 vol. - (Românii în istoria universală = The romanians in World History ; 94).

 ISBN 973-86667-7-5.

 Vol.2 : Istorie şi societate : În memoria profesorului V.F. Dobrinescu. - 608 p. - Note de subsol. - Documente p. 507-604. - 25 lei.

 94(498)  

 082.1 Românii în istoria universală = The romanians in World History

II 85095 ; 94(498)/I-87

 

325 -  MATEI, MIRCEA D. Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, sec. XIV-XVI) / Mircea D. Matei. - Ediţia a 2-a. Revăzută şi completată. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2004.

 160 p.: fig.

 Note de subsol.

 Note la sf. capitolelor.

 ISBN 973-7925-15-7 : 7.34 lei.

 94(498.3)"13/15"

 1. URBANISM                                   2. ORAŞE MEDIEVALE

 III 27997 ; 94(498)/M47

 

 

 

326 -  MATEI, MIRCEA D. Studii noi despre probleme vechi : din istoria Evului Mediu Românesc / Mircea D. Matei, Radu Cârciumaru. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2004.

 158 p. ; [7] pl. : il. parţial color, h.

 Note de subsol.

 ISBN 973-85907-2-8 : 9.17 lei.

 94(498)"04/14"   082.1 Colecţia istorie

III 28002 ; 94(498)/M47

 

327 -  MILOIU, SILVIU MARIAN. România şi Ţările Baltice în perioada interbelică / Silviu Marian Miloiu. - Târgovişte : Editura Cetatea de Scaun, 2003.

 242 p. - (Colecţia Istorie).

 Bibliografie p. 230-241.

 ISBN 973-7925-20-3 : 10.09 lei.

 94(497)"1919/1937"   94(498)"1919/1937"   082.1 Colecţia istorie

III 27998 ; 94(498)/M73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE NUME

 

A

 Ábrám Zoltán - 88

 Adorjáni Zoltán - 21

 Agopian, Ştefan (despre) - 225

 Akasaka, Mari - 279

 Albala, Radu (trad. ; ed.) - 173

 Albert László (despre) - 121

 Alexandru, Ioan (despre) - 193

 Amor, Tim - 125

 Angelescu, Gabriel - 191

 Anghel, Alexandru (trad. ; ed.) - 10, 27

 Anghel, Ion - 118

 Anghelinu, Mircea - 308

 Anisescu, Cristina (red.) - 74

 Arachelian, Vartan - 53

 Arany János - 299

 Ardeleanu, George - 192

 Aron, Raymond - 54

 Audeguy, Stéphane - 174

 Avrigeanu, Veronica - 85

 Azamfirei, Leonard - 105, 107

 B

 Balás Éva - 283

 Balázs Dénes - 310

 Balázs Imre József - 284

 Bálint Ágnes (red.) - 23, 305

 Bálint Ágnes (trad.) - 52

 Balint, Nicolae (pref.) - 76

 Bancu, Ligia Ariana (red.) - 94

 Banner Zoltán - 121

 Banu, Florian (red.) - 74

 Banu, George - 132

 Banu, Georges (pref.) - 124

 Bányai Péter - 55

 Bányai Réka - 1

 Bara Moldovan, Irina (trad.) - 285

 Barbu, Daniel - 56-57

 Barbu, Ion - 122

 Barbu, Ion (despre) - 197

 Barbu, Violeta (colab.) - 72

 Bárdosi Ilona - 75

 Baricz Lajos - 285

 Baricz Lajos (trad.) - 172

 Barnes, Julian - 133-135

 Bartók Éva - 78

 Batchler, Janet Scott (după) - 140

 Batchler, Lee (după) - 140

 Bayart, Laurent - 175

 Bazac, Emilian (trad.) - 3, 150-151

 Bădescu, Adriana (trad.) - 15, 69

 Bădescu, Ilie - 22

 Bălu, Ion - 193

 Bănulescu, Ştefan - 194

 Bărbat, Adriana - 195

 Bărbulescu, Dan (trad.) - 28

 Băţaga, Simona - 89-91

 Benford, Gregory - 136

 Bíró Dónát - 309

 Bíró Dónát (foto.) - 309

 Blaga, Lucian (despre) - 235

 Blandiana, Ana (despre) - 199

 Bodiu, Andrei - 196-198

 Bogárdi Szabó István - 23

 Bogdán László - 286

 Bojan, Voicu (trad. ; pref.) - 24

 Boldea, Iulian - 199-203

 Bölöni Domokos - 287

 Bolyki János (pref. ; postf. ; note) - 36

 Borbély, Ştefan - 204

 Borsos Szabolcs - 46

 Bosnari, Flavia (trad.) - 125

 Bosoancă, Traian - 76

 Brana, Ion Doru - 149

 Brana, Ion Doru (trad.) - 31, 44, 141, 147-148, 182

 Breban, Nicolae (despre) - 228

 Brînceanu, Roxana (trad.) - 138

 Bronson, Howard - 69

 Brookes, Michael - 126

 Browning, John - 3

 Brumaru, Emil (despre) - 224

 Brussolo, Serge - 176

 Bucur, Cornelia (trad.) - 135

 Bunyan, John - 24-25

 Buzera, Ion - 205

 Buzogány Árpád, P. - 288

 Buzura, Augustin (despre) - 258

 C

 Caillois, Roger - 26

 Car, Oana (trad.) - 248

 Caragea, Mioara (trad.) - 183

 Caragiale, Ion Luca - 206

 Caragiale, Ion Luca (despre) - 206

 Card, Orson Scott - 137-138

 Carp, Radu (coment.) - 61

 Casanova, Giacomo - 173

 Călinescu, Matei (despre) - 204

 Căprăroiu, Denis - 317

 Cărtărescu, Mircea (despre) - 198

 Câmpan, Victoria (trad.) - 32

 Cârciumaru, Radu - 326

 Cehov, Anton Pavlovici (despre) - 132

 Celan, Paul - 207

 Céline, Louis-Ferdinand - 177

 Cheptea, Stela (coord.) - 324

 Chiorean, Mircea - 105, 107

 Chira, Liliana - 100

 Choquard, Françoise - 178

 Cindrea, Ion Adrian - 82-83

 Cistelecan, Alexandru - 209-211

 Cistelecan, Alexandru (ed.) - 229

 Cîrciu, Evelina - 212

 Cîrciu, Evelina (ed.) - 206

 Cîrstea, Marusia (coord.) - 324

 Clément, Jérôme - 179

 Cliveţ, Nicoleta - 213

 Coftas, Maria Aurelia (trad.) - 155

 Constantinescu, Nicolae (trad.) - 123, 176

 Constantiniu, Florin (pref.) - 53, 59

 Copotoiu, Sanda - 105, 107

 Cordoş, Sanda - 214

 Cordoş, Sanda (pref.) - 242

 Cornwell, Patricia - 139

 Cosmineanu, Clara (red.) - 74

 Coşbuc, George (despre) - 196

 Crăciun, Gheorghe (despre) - 267

 Creangă, Ion - 215

 Crişan, Ana Maria (il.) - 219

 Cseh Ágnes - 78

 Csernovits Sámuel - 289

 Csiszár Anna - 92

 Cucerea, Manuela - 93

 Curta, Florin - 318

 D

 Daray Erzsébet (antolog. ; red.) - 37

 Darvasi László - 290

 Dasgupta, Surendra Nath - 28

 David, Peter - 140

 Decoin, Didier - 180

 Demény Péter (ed.) - 47

 Demian, Smaranda - 89, 91

 Denize, Eugen - 317, 319-320, 323

 Diaconu, Mircea A. - 216

 Dick, Philip K. - 141-143

 Dimov, Leonid - 217

 Dobre, Mircea - 62

 Dobrescu, Caius - 58

 Dobrescu, Emilian M. - 70

 Dobru, Daniela - 96

 Donzelli, Carmine (red.) - 61

 Drosnin, Michael - 29

 Duma, Radu (pref. ; note) - 45

 Dumitrana, Magdalena - 77

 Dumitrescu, Eugen (trad.) - 165-166

 Dumitrescu, Florin (trad.) - 61

 Dumitrescu, Horia (coord.) - 324

 Dumitriu, Claudia (trad. ; note) - 19

 Dumitru, Cornelia (trad.) - 6

 Durant, Philippe - 123

 Duşa, Silvia - 86

 E

 Egyed-Zs., I. - 100

 Emorine, Denis (pref.) - 185

 Enăchescu, Timotei A. (pref.) - 76

 Erofeev, Victor - 275

 F

 Fabiny Tibor, ifj. (pref.) - 37

 Farmer, Philip José - 144-146

 Farmer, Philip José (pref.) - 145

 Fazekas Mihály - 291

 Flonta, Dan (pref.) - 207

 Forest, Philippe - 181

 Fotescu, Walter (trad. ; ed.) - 13

 Fotescu, Walter (trad.) - 316

 Frosin, Constantin (trad.) - 175, 185

 G

 Gagyi Erzsébet - 78

 Gálfalvi Ágnes (trad.) - 170

 García Sánchez, Javier - 186

 Gárdonyi Géza - 292

 Gaşpar, Oana Maria (trad.) - 71

 Gauchet, Marcel - 30

 Gavrilă-Ogoranu, Ion (pref.) - 62

 Găbudean, Ioan - 218

 Găbudean Rivalet, Jean - 219

 Genescu, Maria (trad. ; pref. ; note) - 48

 Georgescu, Maria - 321

 Gheo, Radu Paul - 168

 Ghidoveanu, Ştefan (trad.) - 142-143

 Ghiţulescu, Anghel (trad.) - 184

 Gibran, Kahlil - 280

 Girard, René - 31

 Giussani, Luigi - 32-33

 Goga, Octavian (despre) - 266

 Goldsman, Akiva (după) - 140

 Grangé, Jean-Christophe - 182

 Grecu Gaboş, Marieta - 97

 Grigor, Andrei - 220-223

 Grigore de Nyssa - 34

 Groşan, Ioan (despre) - 213

 Gruzsniczki, Veronica - 118

 Guénon, René - 7-8, 35

 Gurzu, Simona - 100

 Guţiu, Talida (il.) - 248

 György Katalin - 120

 H

 Hadházy Zsuzsa (ed. ; postf.) - 55

 Hajdu, Georgeta Delia (trad.) - 290

 Hartmann, Franz - 9

 Hayek, Friedrich A. - 60

 Henning János (foto.) - 72

 Herbert, Frank - 147-151

 Hirschman, Albert O. - 61

 Hoblea, Daniel (trad.) - 7-8, 35

 Hodgkinson, Tom - 18

 Horváth Adrienne - 99

 Horvath, Anton (trad.) - 24

 I

 Iacobini, Mircea (trad. ; ed.) - 39

 Iamblichos - 10

 Iancu, Ana-Maria - 95

 Ieremia, Lucian - 95

 Ilie, Rodica - 224

 Iliescu, Ilie (trad. ; pref.) - 169

 Iliescu, Ilie (trad.) - 9, 42

 Iliescu, Nicolae (trad.) - 275

 Ilyés Sándor (trad.) - 81

 Imre, Silvia - 85

 Ionescu, Alexandra (coment.) - 61

 Iordache, Cristina (trad.) - 152

 Ivan, Mihail Vincenţiu - 70

 Ivasiuc, Alexandru (despre) - 214

 Ivăncescu, Ruxandra - 225

 Ivănescu, Maria (trad.) - 177

 Ivănescu, Mircea (despre) - 211

 J

 James, Peter - 152

 Jankélévitch, Vladimir - 11

 Jánosházy György - 293

 Jánosházy György (trad.) - 25

 Jörgensen, Radu - 226

 Jung J. - 100

 K

 Kapuscinski, Ryszard - 276

 Kassapian, Krikor (il.) - 24-25

 Kassapian, Madardich (il.) - 24

 Kassapian, Magardich (il.) - 25

 Kavanagh, Dan - 153-154

 Kecskeméthy István - 37

 Keszeg Vilmos - 79

 Keulen, Peter van - 38

 Khoury, Raymond - 155

 King, Stephen - 156-158

 Koros Fekete Sándor (red.) - 295

 Koros Fekete Sándor (trad.) - 124, 132

 Kort, Kees de (il.) - 300

 Kovács András B. - 311

 Kovács Judit - 101

 Kresge, Stephen (ed. ; pref.) - 60

 Krizbai-Nemes György - 312

 L

 Lagouette, François - 127

 Láng Zsolt - 295

 Lange, Peter - 69

 Lăcătuş, Adrian - 227

 Le Guin, Ursula K. - 159-160

 Lefter, Ion Bogdan (ed. ; pref.) - 217

 Lemarchand, Philippe - 125

 Leonard, Elmore - 161-162

 Lőrincz István (trad.) - 38

 Louis-Combet, Claude - 183

 Lovinescu, Eugen (despre) - 220

 Lu K'uan Yu - 39

 M

 Maghieruşan, Ildikó (trad.) - 248

 Maiorescu, Titu (despre) - 236-237

 Malengreau, Véronique (trad.) - 179

 Maliţa, Liviu - 228

 Mallinger, Jean - 6

 Manolescu, Nicolae - 229-232

 Manolescu, Nicolae (despre) - 268

 Mareş, Petre - 73

 Marineasa, Viorel (postf.) - 257

 Marino, Adrian (despre) - 250

 Martin, Andreas - 172

 Marton József - 40

 Mateescu, Denia (trad.) - 2

 Matei, Mircea D. - 325-326

 Mazilescu, Virgil (despre) - 205

 Măniuţiu, Anca (pref.) - 132

 Măniuţiu, Mihai - 124

 Mărgărit, Dan (ed.) - 323

 McBain, Ed - 163-164

 Mihalaş, Marcel - 180

 Mihăescu, Florin (pref.) - 35

 Mikszáth Kálmán - 296

 Miloagă, Dana (trad.) - 127

 Miloiu, Silviu - 322

 Miloiu, Silviu Marian - 327

 Missika, Jean-Louis - 54

 Mitrofan, Iolanda (colab.) - 72

 Moceanu, Ovidiu - 128

 Moisa, Cristina (trad.) - 60

 Moldovan, Elena - 233

 Molnár János - 41

 Molter Károly - 297

 Moraru, Cornel - 234-236

 Moroiu, Mihai (trad.) - 133, 156, 163

 Motrescu, Vasile - 62

 Moţ, Mircea - 237

 Muńoz Molina, Antonio (pref.) - 188

 Munteanu, Florin - 12

 Mureşan, Anca Georgiana - 238

 Muşina, Alexandru - 239-241

 Muşina, Alexandru (ed.) - 237

 N

 Naftali, Gheorghe - 103

 Nāgārjuna - 13

 Nagy Pál (red.) - 170

 Naish, John - 104

 Nariţa-Popescu, Carmen (coment.) - 61

 Naum, Gellu (despre) - 260

 Naum, Gellu (trad.) - 184

 Neagoe Pleşa, Elis (pref. ; ed. ; note) - 59

 Neagu, Fănuş (despre) - 222

 Nedelciu, Mircea - 242

 Nemeş, Mihail (trad.) - 207

 Netea, Vasile - 313

 Nichita Stithatul, Sf. - 42

 Nicolau, Cornel (trad.) - 14

 Nicolau, Dan (trad.) - 179

 Nicorescu, Cristina-Silvia (trad.) - 126

 Niculescu, Andrei (trad.) - 33

 Nicuşan Micu, Constantin - 243-245

 Nicuşan Micu, Constantin (il. ; cop.) - 238

 Noica, Constantin (despre) - 234

 Nukariya, Kaiten - 43

 O

 Obroni Teréz (colab.) - 72

 Ojog-Braşoveanu, Rodica - 246-247

 Olender, Maurice - 44

 Oltean, Stelian - 120

 Onetti, Juan Carlos - 187-189

 Onfray, Michel - 19

 Oprescu, Felix (trad.) - 67

 Opriş, Emilia A. (postf.) - 76

 Opriş, Ilarie Gh. - 76, 314

 Ördögh Imre - 310

 Origen - 45

 Ortoli, Sven - 2

 Osvát Ágnes, B. - 298

 Ősz P. Zoltán (il.) - 309

 P

 Pakucs Mária (trad.) - 72

 Pál-Antal Sándor - 310

 Palea, Larisa (trad.) - 248

 Pápai József - 46

 Pasti, Vladimir - 63

 Paşca, Maria Dorina - 16-17, 248

 Paşca, Roman (trad.) - 279, 281

 Patapievici, Horia-Roman (pref.) - 122

 Pavelescu, Mihai Dan - 160

 Pavelescu, Mihai Dan (trad.) - 158-159, 161-162

 Paxman, Jeremy - 64

 Péter Mihály - 106

 Petőfi Sándor - 299

 Petrescu, Dan (trad.) - 26, 174, 181

 Petrescu, Victor - 5

 Petrusewicz, Marta (red.) - 61

 Pleşa, Liviu (pref. ; ed. ; note) - 59

 Pleşu, Andrei - 47

 Plutarchus - 48

 Poenar, Horea - 249

 Popa, Constantin M. - 250

 Popescu, Alexandra (trad.) - 139

 Popescu, Corina (trad.) - 164

 Popescu, Cristian (despre) - 249

 Popescu, Tudor - 251

 Popescu, Tudor (pref.) - 251

 Popovici, Mircea Mihail - 84

 Poptămas, Dimitrie (pref.) - 76

 Precup, Ana (trad.) - 280

 Precup, Dora (trad.) - 248

 Preda, Caterina (trad.) - 64

 Preda, Cristian - 65

 Preda, Cristian (ed. ; postf.) - 67

 Preda, Cristian (pref. ; note ; bibliogr.) - 61

 Preda, Cristian (red.) - 60

 Preda, Marin (despre) - 223, 273

 Propinaţiu, Camelian - 252

 Puskás Attila - 103

 Q

 Quaglia, Roberto - 14

 R

 Ransom, Bill - 150-151

 Rathford, Michael - 15

 Rădulescu, Cornelia (trad.) - 186, 190

 Rebreanu, Liviu (despre) - 191, 259

 Rédai Emőke - 109

 Reményi Schmal Róza (il.) - 307

 Richardson, Hugh - 316

 Ridpath, Michael - 165-166

 Ristin, Duşiţa (trad.) - 278

 Rizescu, Dinu - 253

 Robinet, Isabelle - 49

 Robinson, Kim Stanley - 167

 Romoşan, Ioan - 254

 Romoşan, Petru (antolog.) - 208

 Rosa, Rodrigo Rey - 190

 Rotaru, Valentina - 255

 Rothmann, Robert - 172

 Rusconi, Claudia (red.) - 61

 S

 Sabău, Marius - 108

 Sagan, Carl - 168

 Sándor Kálmán (cop. ; il.) - 298

 Sandu, Ileana (trad.) - 243-244

 Sasu, Aurel - 256

 Sârbu, Nicolae - 257

 Sârbulescu, Emil (trad.) - 167

 Scalat, Laurenţiu (ed.) - 67

 Schein, Gábor - 300

 Scipione, Ileana (trad. ; tab. cronolog. ; pref.) - 187, 189

 Scipione, Ileana (trad.) - 188

 Segal, Tatiana (trad. ; ed.) - 49

 Selyem Zsuzsa - 301

 Sfetcu, Paul (trad.) - 28

 Simion, Eugen (despre) - 221

 Simion, Eugen (postf.) - 262

 Simion, Lidia (trad. ; note) - 19

 Simon Ágnes (trad.) - 72

 Simonfi Rozália - 302

 Simonfi Rozália (il.) - 302

 Simuţ, Ion - 258-259

 Sipos Emese - 109

 Slavici, Ioan (despre) - 265

 Snellgrove, David - 316

 Snericescu, Flavia (trad.) - 248

 Snyder, Stephen (pref.) - 282

 Someşan, Ştefan (pref.) - 76

 Sorescu, Marin (despre) - 212

 Spalding, Baird T. - 169

 Spiridon, Vasile - 260-261

 Stan, Marian (trad.) - 43

 Stan, Sorin V. - 118

 Stanciu, Virgil (trad.) - 134

 State, George (trad.) - 207

 Stănescu, Marin C. - 66

 Stănescu, Nichita (despre) - 261

 Steiciuc, Elena-Brânduşa (trad.) - 11

 Steinhardt, Nicolae (despre) - 192

 Steţcu, Eugen - 262

 Stoian, Gabriel (trad.) - 18, 104, 136-137, 140, 144-146, 153-154, 157

 Stone-Blackburn, Susan (postf.) - 136

 Suciu, Doru - 113

 Suciu, Gabriela - 87

 Suciu, Mircea - 110

 Szabó Attila (red.) - 114-117

 Székely Melinda - 111

 Székely Melinda (trad.) - 47

 Szilágyi Tibor - 112

 Szitai György Ferenc (cop. ; il.) - 131

 Szitai György Ferenc (il. ; cop.) - 129-130, 215, 294

 Szűcs Teri (antolog. ; ed.) - 50

 Ş

 Şerban, Terente (il.) - 82-83

 Şimon, Silvia - 263

 Ştefan, Rodica (trad.) - 119, 282

 Ştefancu, Mircea (trad.) - 171

 Ştefănescu, Mariana (trad.) - 178

 T

 Tanizaki, Jun'ichirō - 281

 Tămaş, Mircea A. (pref.) - 7-8

 Tătaru-Cazaban, Miruna (red.) - 60

 Tătaru-Cazaban, Miruna (trad.) - 54

 Târgu-Mureş - 1, 16-17, 40, 72, 79-80, 85-103, 105-113, 120-121, 170, 218-219, 233, 238, 243-245, 248, 263, 274, 283-287, 289, 293, 297, 303-304, 309-311, 314

 Târziu, Alexandra - 264

 Téglás István - 80

 Teodorescu, Grigore (trad. ; note ; coment.) - 34

 Theodor, Bărbulescu (ed.) - 62

 Timiş, Dănuţ (il.) - 218

 Timofti, Irina (trad.) - 248

 Titel, Sorin (despre) - 271

 Todoran, Cornelia (trad.) - 285

 Tonoiu, Vasile (trad.) - 30

 Török Ferenc (red.) - 298

 Totolici, Dragoş - 95

 Treutenaere, Christiane - 126

 Tricker, Bob - 119

 Tsuji, Kunio - 282

 Tüdős S. Kinga (antolog. ; note) - 72

 Ţ

 Ţăranu, Liviu (ed.) - 62

 Ţuclea, Claudia (trad.) - 119

 U

 Ungureanu, Cornel - 265-266

 Urmuz (Demetrescu-Buzău, Demetru) (despre) - 227

 Ursa, Mihaela - 267

 V

 Vakulovski, Mihail - 268

 Varga Gábor - 303

 Vári Attila - 304

 Vasile, Radu - 68, 269

 Vass Jenő (foto.) - 309

 Vergara, Francisco - 67

 Vernant, Jean-Pierre (pref.) - 44

 Verne, Jules - 184

 Verneuil, Henri (pref.) - 123

 Vighi, Daniel - 270-271

 Visky András (red.) - 124

 Visky Ferenc - 50, 305

 Visky S. Béla - 51

 Visky S. Béla (red.) - 36

 Vişniec, Matei - 272

 Vlad, Laurenţiu - 4

 Vladimirescu, Mihai (trad.) - 45

 Vörösmarty Mihály - 306

 Vukadinović, Miljurko (pref. ; ed.) - 278

 Vultur, Smaranda (coord.) – 315

 

 

 W

 Walther, Daniel - 185

 Wass Albert - 170

 Wenar, Leif (ed.) - 60

 Witkowski, Nicolas - 2

 Woerden, Mijnders-van - 52

 Wolton, Dominique - 54

 Z

 Zágoni Balázs - 307

 Zaicik, Olga (trad.) - 276-277

 Zakariás Erzsébet - 81

 Zane, Rodica - 273

 Zaniewski, Andrzej - 277

 Zehan, Costina - 274

 Zelazny, Roger - 171

 Zeletin, Ştefan - 20

 Zivlak, Jovan - 278

 Zsigmond Andrea (trad.) - 124

 Zyman, Sergio - 71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE TITLURI

 9 kiló : Történet a 119. zsoltárra - 301

 15 dialoguri critice - 209

 1000 de cuvinte-cheie în drept - 126

 1000 de cuvinte-cheie în informatică - 127

 1000 de cuvinte-cheie în politică - 125

 A

 ABC-s könyv I. osztályos tanítóknak : Bővebben az anyanyelv tanításáról,annak módszereiről az első osztályban - 75

 Adrian Marino : monografie, antologie comentată, receptare critică - 250

 Afaceri financiare - 70

 Agonia imperiului - 276

 Aktus és utánzás : Esszék a színész művészetéről - 124

 Al doile top - 210

 Albert László : [album] [2006] - 121

 Alexandru Ivasiuc : monografie, antologie comentată, receptare critică - 214

 Ana Blandiana : monografie, antologie comentată, receptare critică - 199

 Angyalok - 47

 Animalul politic : o anatomie - 64

 Anti - 305

 Apariţia slavilor : Istorie şi arheologie la Dunărea de Jos în veacurile VI-VII - 318

 Apocalipsa : [roman] - 156

 Arhivele Securităţii - 74

 Aripi frânte - 280

 Aspecte clinico-tehnice ale protezării totale bimaxilare : Curs pentrustudenţii Colegiului de Tehnică Dentară - 110

 Augias şi alte infamii - 183

 Augustin Buzura : monografie, antologie comentată, receptare critică - 258

 Autobiografie intelectuală - 60

 Az avantgárd az erdélyi magyar irodalomban - 284

 Az eredeti demokráciától a maffia-állam felé? : Politikai elemzések Romániából 1990-től2005-ig - 55

 B

 Barni könyve - 307

 Basmul românesc cult : antologie comentată - 255

 Batman forever - 140

 Belmondo - 123

 Beszéljünk nyíltan : Válogatott írások - 37

 Biblioteconomie : Miscellanea - 5

 Bizalom a határon : Teológiai esszék és tanulmányok - 51

 O bombă în palatul regal - 175

 Butoiul lui Arhimede : Mic tratat de mitologie a ştiinţei - 2

 C

 Café au lait : Povestiri - 133

 Caii la fereastră. Ultimul Godot : [teatru] - 272

 Canonicatul Dunei - 147

 Capitalul intelectual al întreprinderii : Evaluarea proprietăţii intelectuale şia altor active necorporale - 118

 Caraliii - 163

 Cartea înţelepciunii lui Solomon - 27

 Călătoria pelerinului - 24

 Cămila din Bucegi : Veghind la căpătâiul cărţii - 257

 Ce este cultura? : în dialog cu fiica mea - 179

 Cele mai frumoase 100 de poeme ale românilor despre ei înşişi şi ţara lor - 208

 Centaurul rănit - 178

 Chimie analitică cantitativă : ghid de lucrări practice - 86

 Chimie fizică : Electrochimia : Pentru uzul studenţilor - 87

 Chimie organică [Avrigeanu, Veronica; Imre, Silvia] - 85

 Cifrul : [roman] - 164

 Clovnul din lemn de gutui - 226

 Codul Bibliei [2005] - 29

 Codul lui Nostradamus : al treilea războ mondial 2007-2012 - 15

 Colorado Kid - 157

 Compendiu de morfopatologie generală - 100

 Consiliul Director : Ghid propus de "The Economist Books" - 119

 Constantin Noica : monografie, antologie comentată, receptare critică - 234

 Contact - 168

 Contesa Dracula : Erzsébet Báthory - 186

 Conu Leonida faţă cu reacţiunea - 206

 Copiii Dunei [Herbert, Frank] - 148

 Copiii minţii - 137

 Cristian Popescu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 249

 Csecsemőgondozás : egyetemi jegyzet - 99

 Csíkmadaras : egy felcsíki falu múltja és jelene - 310

 Csongor és Tünde [Hoppá! Kiadó] - 306

 Cu faţa spre Bizanţ : Studii de sociologie prin ochii credinţei - 22

 Cu zâmbetul pe buze : Epigrame şi catrene - 219

 Cunoaşterea copilului din perspectiva scrisului - 16

 Curs de medicină internă :Colegiul universitar de medicină : hematologie, patologie digestivă, diabetul zaharat, bolile ţesutului conjunctiv, boli alergice - 94

 Curs de psihiatrie : (pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie) - 97

 D

 De ce Biserica? A treia parte a ParCursului - 32

 Decalogul criticii literare - 229

 Dél-erdélyi hímes tojások - 80

 A démon női alakot ölt : Lírai napló 2003-2005 - 286

 Despărţiri - 187

 Despre Isis şi Osiris - 48

 Despre rugăciune - 45

 Despre suflete şi înviere. Despre învăţătura creştină - 34

 Destellos de pensamiento - 253

 Dezvrăjirea lumii : o istorie politică a religiei - 30

 Diagnosticul tulburărilor craniomandibulare în medicina dentară - 95

 Diamante mortale - 182

 Dicţionarul biografic al literaturii române : DBLR - 256

 Din ţara măgarilor : însemnări - 20

 Dosarul Ana Pauker : Plenara Comitetului Central al PartiduluiMuncitoresc Român din 30 noiembrie - 5 decembrie 1961 - 59

 Duffy sau cu stângu-n dreptu - 153

 Duffy sau un os de ros - 154

 E

 Egy Hir adás a' Késő Maradékhoz : 17-20. századi toronygombiratok - 79

 Electronica de putere : note de curs : Pentru uzul studenţilor - 113

 Élettan : Az idegrendszer - 112

 Emil Brumaru : monografie, antologie comentată, receptare critică - 224

 Erdély legjobb főtt ételei - 114

 Erdély legjobb levesei - 115

 Erdély legjobb süteményei - 116

 Az erdélyi fogorvoslás történetéből - 106

 Erdélyi konyha legjobb receptjei 3 - 117

 Erdélyi testamentumok - 72

 Eu citesc mai bine! : Îndrumător pentru tratarea tulburărilor lexico-grafice - 78

 Eugen Lovinescu : breviar - 220

 Eugen Simion : monografie, antologie comentată, receptare critică - 221

 Eul, puterea, operele - 33

 Evoluţia gândirii teoretice în arheologia românească : Concepte şi modele aplicate înpreistorie - 308

 F

 Fănuş Neagu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 222

 Fehér szerecsen - 215

 Fenomene electromagnetice - 84

 Filosofia dreptului [Mareş, Petre] - 73

 Filosofia Yoga în relaţie su alte sisteme de gândire indiană - 28

 FINTORtaSZELETEK - 283

 Fiziologia sângelui şi a respiraţiei - 108

 Fluviul vieţii - 144

 Furnica electronică - 141

 Furulyás Jankó - 288

 G

 Gândirea stocastică - 14

 Gellu Naum : monografie, antologie comentată, receptare critică - 260

 Genială idee! Câştigi bani cu ea? - 69

 George Coşbuc : monografie, antologie, receptare critică - 196

 Gheorghe Crăciun : monografie, antologie comentată, receptare critică - 267

 Ghidul ipohondrului : O boală pentru orice sindrom, o suferinţă pentru orice ocazie - 104

 Ghidul leneşului : Mic tratat pentru leneşi rafinaţi - 18

 Goi în faţa destinului : Drame inedite - 251

 Gyermekgyógyászat : jegyzetfüzet - egyetemi hallgatók számára - 98

 Gyógyszertechnológia : Folyékony gyógyszerformák - 109

 H

 A halhatatlanság országa - 129

 Hipodromul magic : Poeme despre cai, oameni şi speranţă - 218

 Hot kid trag ca să ucid - 161

 I

 Il Signore - 282

 Indiciu fatal - 139

 Info & Tehnologie : Ghid propus de "The Economist Books" - 3

 Intenziv terápiás jegyzetek : A VI. éves orvostanhallgatók számára - 101

 Introducere generală în studiul doctrinelor hinduse - 35

 Ioan Alexandru : monografie, antologie comentată, receptare critică - 193

 Ioan Groşan : monografie, antologie comentată, receptare critică - 213

 Ioan Slavici : monografie, antologie comentată, receptare critică - 265

 Ion Barbu : monografie, antologie de texte, receptare critică - 197

 Irisul de Persia - 185

 Isten nevetett - 300

 Isten rabjai : regény [Hoppá! Kiadó] - 292

 Istoria Bizanţului [Georgescu, Maria] - 321

 Istoria critică a literaturii române - 230

 Istoria culturală a Tibetului - 316

 Istoria daoismului : De la origini până în secolul XIV - 49

 Istoria didactică a poeziei româneşti : perspective analitice - 200

 Istoria Zenului : Doctrina şi practica Zen în China şi Japonia - 43

 Istorie şi societate - 324

 Italia şi italienii în cultura română până la începutul secolului al XIX-lea - 319

 Î

 Împăratul-Zeu al Dunei [2005] - 149

 În faţa dumneavoastră : Revoluţia şi personajele sale - 53

 În vămile sufletului : poeme - antologie = Les douanes du cśur : počmes - anthologie - 243

 În viaţă totul curge : versuri - 233

 Întâmplări neobişnuite. Goana după meteor - 184

 Întîlnire la Elysée [Ediţia a 2-a, revizuită] - 246

 Învăţământul primar de stat şi confesional din judeţul Mureş în anul şcolar 1939-1940 - 76

 J

 János vitéz/ Petőfi Sándor; Toldi/ Arany János [Hoppá! Kiadó] - 299

 Jézus megcibálja Pricskili Dungónak a fülét : Rövidpróza - 287

 Jocuri şi jucării pentru preşcolari : Ghid metodic de activităţi realizate cuajutorul unor materiale simple - 77

 John infernul - 180

 József és Aszeneth : Ókori regény József pátriárkáról és feleségéről, az egyiptomiAszenethről - 36

 Jurnale din rezistenţa anticomunistă Vasile Motresu, Mircea Dobre 1952-1953 - 62

 K

 Kacor király és egyéb állatmesék - 130

 A keresztény középkor : Egyháztörténeti tanulmányok - 40

 A kis gömböc és egyéb mesék - 294

 A kiskakas gyémánt félkrajcárja : mesék [Hoppá! Kiadó] - 131

 A könyves asszony - 52

 Könyves műveltség Erdélyben - 1

 Kovács Emma születése és más elbeszélések - 295

 Közelítések és közeledések - 23

 Krucifix - 176

 L

 La un colţ de cotitură. Punctul atomic - 252

 Lăsata şi ridicata secului : [România, ţara caricaturii] - 122

 Lecţiuni de pediatrie - 102

 Libertatea peştilor captivi : scene globale - 264

 Limba română : Compendiu - 128

 Limbile paradisului : Arieni şi semiţi : Un cuplu providenţial - 44

 Literatura română postbelică : lista lui Manolescu - 231

 Liviu Rebreanu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 259

 Lordul luminii - 171

 Lovitură virtuală - 165

 Lucian Blaga : monografie, antologie comentată, receptare critică - 235

 Lúdas Matyi [Hoppá! Kiadó] - 291

 Lumea fluviului : Planul misterios - 145

 Lumea fluviului : Vasul miraculos [2006] - 146

 Lumea lui Rocannon - 159

 Lumi în destine : Memoria generaţiilor de început de secol din Banat – 315

 

 M

 Mac şi memorie - 207

 Magyar számadás : Publicisztikai írások az emigráció éveiből - 170

 Magyarázatok a Tízparancsolathoz - 38

 Marea Triadă - 7

 Marin Preda : monografie, antologie comentată, receptare critică - 273

 Marte Albastru [2006] - 167

 Matei Călinescu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 204

 Matematica, de drag : Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii - 82

 Matematica, de drag : Geometrie - 83

 Mâna stângă a întunericului - 160

 Memorii [Giacomo Casanova] - 173

 Metafizică şi cosmologie orientală - 8

 Metánia RT : regény - 297

 Méz a sziklából : Áhítatok az év minden napjára - 50

 Miesnapok képei : Moldvai csángo hétköznapok 1991-1993 = Imagini cotidiene : Viaţa de zi cu zi a ceangăilor din Moldova 1991-1993 = Everyday Pictures : Daily life of the MoldavianCsángós 1991-1993 - 81

 Mircea Cărtărescu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 198

 Mircea Ivănescu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 211

 Mitologii şi sentimente - 262

 Moarte pe credit - 177

 Mobilul : [roman] - 158

 Modernitatea politică şi românismul - 65

 Morala secretă a economistului - 61

 Mureşul superior : Vatră de cultură românească - 313

 N

 Náni - náni kisbaba anyukának csillaga : Mondókák 0 évtől kisiskolás korig [2005] - 302

 Naşterea Europei Medievale - 317

 Nichita Stănescu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 261

 Nicolae Breban : monografie, antologie comentată, receptare critică - 228

 Nicolae Manolescu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 268

 Nicolae Steinhardt : monografie, antologie comentată, receptare critică - 192

 Noi perspective în psihologia medicală - 17

 A Noszty fiú este Tóth Marival [Hoppá! Kiadó] - 296

 Noţiuni de anestezie şi terapie intensivă : curs - 105

 Nou-născutul : pentru uzul studenţilor - 93

 Nyárádmagyarós leánydombjai - 312

 O

 O istorie a Europei nordice şi balcanice - 322

 O noapte furtunoasă - 206

 O pisică, un bărbat şi două femei - 281

 O scrisoare pierdută. O noapte furtunoasă. Conu Leonida faţă cu reacţiunea - 206

 O vară perfectă - 263

 Octavian Goga : monografie, antologie de texte, receptare critică - 266

 Omul şi sacrul [2006] - 26

 Opere [Dimov, Leonid] - 217

 Ora de literatură (Gimnaziu-Capacitate) : concepte, aplicaţii, exerciţii - 195

 Az orvosi kommunikáció szerepe a fogászatban - 111

 Ót és újat - 21

 P

 Pacientul român : Pamflete - 269

 Pandora. Efectul Lazăr - 150

 Pandora. Incidentul Iisus - 151

 Papagalul lui Flaubert - 134

 Paradigma poeziei moderne - 239

 Pe urmele "Belgiei Orientului" : România laexpoziţiile universale sau internaţionale de la Anvers, Bruxelles, Ličge şi Gand (1894-1935) - 4

 Penitenţă - 278

 Personajul istoric în literatura paşoptistă : monografie tematică - 270

 Pitagora şi Misteriile antichităţii - 6

 Poeţi moderni - 232

 Poezia clasică şi romantică - 201

 Poezia neomodernistă - 202

 Poezia postmodernă - 216

 Politica pentru barbari - 56

 Prăbuşirea satanei - 31

 Prevenirea urgenţelor medicale în cabinetele stomatologice - 103

 Primăveri interioare : poeme - antologie = Inward Springtime : poems - anthology - 244

 Principii de îngrijire calificată a bolnavilor cu boli de nutriţie şi metabolism - 96

 Principii de îngrijire calificată în servicii de anestezie - terapie intensivă : curs - 107

 Pur şi impur - 11

 R

 Raţiunea gurmandă : Filozofia gustului - 19

 Reflecţiile gândirii - 254

 Republica absentă : Politică şi societate în România postcomunistă - 57

 Reverberaţii : studii şi eseuri - 245

 Romanele lui Liviu Rebreanu - 191

 Romanele lui Marin Preda - 223

 România în tranziţie : Căderea în viitor - 63

 România şi Ţările Baltice în perioada interbelică - 327

 Românii între leu şi semilună : Războaiele turco-veneţiene şi influenţalor asupra Ţărilor Române (secolele XV-XVI) - 320

 S

 Sarinagara - 181

 Să mori frumos - 152

 Să nu ne uităm la ceas [Ediţia a 2-a, revizuită] - 247

 Sângeorgiu de Mureş - 314

 Sclipiri de gând = Destellos de pensamiento : Poeme - 253

 Scrisori din provincia desud-est sau o bătălie cu povestiri : Loc pentru fiecare în Comedia Cuvintelor. Povestiri din Insulă. Povestiri din Muzeul Scrisorilor - 194

 Se închide cercul ?! - 68

 Secretele meditaţiei chineze - 39

 Seminţe pentru altă lume - 12

 Semiologia aparatului cardiovascular : Note de curs - 89

 Semiologia aparatului digestiv : Note de curs - 90

 Semiologia aparatului renal; Semiologia sângelui şi a organelor hematopoetice : Note decurs - 91

 Semizei şi rentieri : Despre identitatea burgheziei moderne - 58

 Sfârşitul marketingului - 71

 Simbolism. Modernism. Tradiţionalism. Avangardă - 203

 Sinapse - 240

 Sisteme de conducere adaptativă : Îndrumător de laborator - 120

 Soborul ciorilor : poezii - 285

 Sorin Titel : monografie, antologie comentată, receptare critică - 271

 Spectatorul angajat : Interviu cu Jean Louis Missika şi Dominique Wolton [Ediţia a 2-a,revizuită] - 54

 Stalin cel Bun - 275

 Stăpânul jocului - 166

 Stânga politică românească în anii crizei (1929-1933) - 66

 Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, sec. XIV-XVI) - 325

 Studii noi despre probleme vechi : din istoria Evului Mediu Românesc - 326

 Sub icoana mărului - 274

 Supravieţuirea prin ficţiune - 241

 Süt már a nap hétágra : Mesék, versek, tréfás mondókák - 298

 Szászrégen és vidéke : Településtörténeti adalékok - 309

 Szemészet : egyetemi hallgatók számára [2004] - 92

 A szerelem országútján : Az Énekek Éneke magyarázata - 41

 Szétszabdalt Székelyföld : Háromszéki helytörténeti írások - 311

 Színházunk, a Cseresznyéskert : Egy néző feljegyzései - 132

 Ş

 Şantierul-fantomă - 188

 Şobolanul - 277

 Ştefan Agopian : monografie, antologie comentată, receptare critică - 225

 Ştefan cel Mare : Dimensiunea internaţională a domniei - 323

 T

 Társadalom - egészségtan - 88

 Teatrul şi poezia lui Marin Sorescu - 212

 Temeiurile filozofice ale liberalismului - 67

 Teologia aritmeticii : Despre simbolismul mistic, matematic şi cosmologic al primelor zecenumere - 10

 Teoria norilor - 174

 Tessék nevetni! - 172

 Timperfect - 136

 Tipare de fum : (poeme într-un vers) - 248

 Titu Maiorescu : breviar - 237

 Titu Maiorescu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 236

 Toldi/ Arany János - 299

 Toronyiránt avagy Toborzó léleknagyításra - 303

 Tratament fabulatoriu : roman cu o prefaţă a autorului - 242

 Tratat despre Calea de Mijloc - 13

 Trois - 135

 Túlélés - 289

 U

 Ubik - 142

 Ultimul templier : [roman] - 155

 Umbra lui Ender - 138

 Un glonţ un mort - 162

 Urmuz : monografie, antologie comentată, receptare critică - 227

 V

 Vacanţe ... vacanţe - 238

 Vallás és kultúra - 46

 Vanília - 304

 Vânătorii de câini din Loyang : Povestiri chinezeşti - 290

 Vecinii. O bombă în palatul regal (teatru) - 175

 Viaţa lui Philippus Theophrastus Bombast de Hohenheim, cunoscut sub numele de Paracelsus şi esenţa învăţăturilor sale despre Cosmologie, Antropologie, Pneumatologie, Magie şi Vrăjitorie,Medicină, Alchimie şi Astrologie, Filozofie şi Teozofie - 9

 Viaţa Sfântului Simeon Noul Teolog - 42

 Viaţă scurtă - 189

 Vibrator - 279

 Vieţile Maestrilor : [Uimitoare învăţături şi întâmplări din Tibet] - 169

 Virgil Mazilescu : monografie, antologie comentată, receptare critică - 205

 Visează androizii oi electrice? - 143

 Vízöntő : szonettek - 293

 Z

 A zarándok útja [Koinónia] - 25

 Zoo : animale sau oameni, aceeaşi junglă - 190

 

 

 

 

INDEX DE SUBIECTE

A

 ABECEDARE - 75

 ACTORI(biografii) - 123

 AFACERI(dicţionar) - 70, 119

 AFACERI(etică) - 69

 AFACERI(succes) - 69

 AFORISME - 254

 ALBERT LÁSZLÓ - 121

 ALERGOLOGIE - 94

 ALIMENTAŢIA COPILULUI - 99

 ALIMENTAŢIE - 19

 ANESTEZIA - 101, 105, 107

 ANGEOLOGIE - 47

 ANOMALII DENTARE - 110

 ANOMALII DENTO-MAXILARE - 110

 ANTICHITATE - 6

 ANTROPOLOGIE - 9, 49

 ANTROPOLOGIE RELIGIOASĂ - 26, 49

 APARATUL CARDIOVASCULAR(semiologie) - 89

 APARATUL DIGESTIV(semiologie) - 90

 APARATUL RENAL(semiologie) - 91

 APARATUL RESPIRATOR(anatomie) - 108

 ARHEOLOGIE - 308, 318

 ARHEOLOGIE ROMÂNEASCĂ - 308

 ARHEOLOGIE(Balcani) - 318

 ARHEOLOGIE(România) - 308

 ARHIMEDE - 2

 ARMATĂ(servicii secrete) - 53

 ARTĂ CINEMATOGRAFICĂ - 123

 ARTĂ POPULARĂ(Transilvania) - 80

 ASTROLOGIE - 9

 AŞEZĂRI RURALE(ceangăi) - 81

 AUTOBIOGRAFIE (Hayek, Friedrich A. von) - 60

 AUTORITATE – 65

 

 

 

 B

 BALCANI(arheologie) - 318

 BALCANI(istorie) - 318, 321

 BANAT(cultură) - 315

 BELMONDO, JEAN-PAUL - 123

 BIBLIA - 21, 29, 31

 BIBLIA(interpretare) - 21, 29, 31

 BIBLIE - 22, 29, 31

 BIBLIE(interpretare) - 29, 31

 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ "PAUL IORGOVICI" REŞIŢA - 257

 BIBLIOTECI - 5

 BIBLIOTECONOMIE - 5

 BIG BANG - 2

 BIOGRAFII COLECTIVE - 315

 BIOGRAFII COLECTIVE(filozofi) - 19

 BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori) - 256

 BISERICA CREŞTINĂ - 22, 30

 BISERICA CREŞTINĂ(istorie) - 30, 32

 BISERICA CREŞTINĂ(relaţia cu statul) - 22, 30, 33

 BISERICA ŞI STATUL - 22, 30, 33

 BISERICĂ ŞI CULTURĂ - 22

 BISERICĂ(istorie) - 40, 79

 BIZANŢ - 321

 BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLISM - 96

 BUDDHA - 39, 43

 BUDDHISM - 35, 43, 49, 316

 BUDHISM - 39

 C

 CAPITAL - 118

 CAPITALISM - 57, 63

 CARICATURI - 122

 CARTE - 1

 CARTE DE BUCATE - 114-117

 CARTE VECHE - 1

 CÂNTAREA CÂNTĂRILOR - 41

 CEANGĂI - 81

 CHIMIE - 85-87

 CHIMIE ANALITICĂ - 86

 CHIMIE FIZICĂ - 87

 CHIMIE ORGANICĂ - 85

 CHINA - 39, 43

 CINEMA(biografii) - 123

 CINEMA(tehnica) - 123

 CINEMATOGRAFIE - 123

 CIVILIZAŢIE - 316

 CIVILIZAŢIE INDIANĂ - 8

 CIVILIZAŢIE ORIENTALĂ - 316

 CIVILIZAŢIE ROMÂNĂ - 4

 CIVILIZAŢIE ŞI CULTURĂ - 4

 CIVILIZAŢIE(România) - 4

 COMERŢ - 69, 71

 COMERŢ INTERNAŢIONAL - 71

 COMERŢ(management) - 119

 COMPORTAMENT - 20

 COMPORTAMENT SOCIAL - 20

 COMUNISM(persecuţii politice) - 62, 74

 COMUNISM(România) - 59, 62, 74

 COSMOLOGIE - 8-10, 49

 COSMOLOGIE YOGA - 28

 CREDINŢĂ - 22, 24-25, 42, 45

 CREDINŢĂ(esenţa) - 42, 169

 CREŞTINISM - 22, 32-34

 CREŞTINISM(Biblia) - 29

 CREŞTINISM(filozofie) - 33

 CREŞTINISM(istorie) - 32

 CRITICĂ LITERARĂ - 132, 230-231, 284

 CRITICĂ LITERARĂ(scriitori români) - 256

 CUGETĂRI - 27

 CULTURĂ - 46, 316

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE - 316

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Orient) - 316

 CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Tibet) - 316

 CULTURĂ ŞI TEOLOGIE - 46

 CUNOAŞTEREA DE SINE - 16

 CURENTE LITERARE - 284

 D

 DAOISM - 39, 49

 DECALOGUL(poruncile lui Dumnezeu) - 38

 DECORAŢII - 80

 DEMOCRAŢIE PARLAMENTARĂ - 67

 DEMOCRAŢIE(România) - 57, 63

 DESEN ARTISTIC - 122

 DIABETUL ZAHARAT - 94

 DICŢIONAR COMERCIAL - 70

 DICŢIONAR DE AFACERI - 69-70

 DICŢIONAR DE FINANŢE - 70

 DICŢIONAR DE INFORMATICĂ - 3

 DICŢIONAR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ - 256

 DICŢIONAR DE MANAGEMENT - 70

 DICŢIONAR DE MARKETING - 69-70

 DICŢIONAR DE SCRIITORI - 256

 DICŢIONAR ENGLEZ-ROMÂN - 125-127

 DICŢIONAR ROMÂN-ENGLEZ - 125-127

 DISLEXIA - 78

 DISPOZITIVE ELECTRONICE - 113

 DOCTRINA ZEN - 43

 DOCTRINĂ ORIENTALĂ - 13

 DOCTRINĂ RELOGIOASĂ - 8, 35

 DOCTRINE POLITICE - 67

 DREPT - 73, 126

 DUALISM - 11

 DULCIURI(preparare) - 114, 116

 E

 ECONOMIE - 68

 ECONOMIE CAPITALISTĂ - 70-71, 119

 ECONOMIE CASNICĂ - 114-117

 ECONOMIE DE PIAŢĂ - 71

 ECONOMIE DE PIAŢĂ(dicţionar) - 70, 119

 ECONOMIE INTERNAŢIONALĂ - 70

 ECONOMIE LIBERĂ - 60, 70

 ECONOMIE MONDIALĂ - 68

 ECONOMIE POLITICĂ - 67

 ECONOMIE(istorie) - 68

 ECONOMIE(şcoli) - 68

 ECONOMIE(teoria) - 68

 ECONOMIE(teorii) - 68

 EDUCAŢIA COPILULUI - 77

 EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ - 76

 EDUCAŢIE SPECIALĂ - 78

 EDUCAŢIE ŞCOLARĂ - 78

 ELECTROCHIMIE - 87

 ELECTROMAGNETISM - 84

 ELECTRONICĂ APLICATĂ - 113

 ESTONIA(istorie) - 327

 ETICA MUNCII - 68

 ETICA YOGA - 28

 ETICĂ - 18, 20

 ETICĂ MEDICALĂ - 111

 ETICĂ PROFESIONALĂ - 111

 ETICĂ PROFESIONALĂ(medici) - 17

 ETICĂ SOCIALĂ - 19-20, 68

 ETNOGRAFIE - 81

 ETNOGRAFIE(ceangăi) - 81

 EUROPA(istorie) - 317, 320, 322

 EUTHANASIE - 51

 EVANGHELII - 31

 EVANGHELII(interpretare) - 31

 EVREI - 21

 EVREI(religie) - 21

 EVUL MEDIU - 40, 323, 326

 EXEGEZĂ - 21

 EXERCIŢII(fizică) - 84

 EXPOZIŢII INTERNAŢIONALE - 4

 F

 FARMACOLOGIE - 109

 FILM(biografii) - 123

 FILOSOFIA YOGA - 28

 FILOSOFIE - 7, 10, 26, 31, 35, 43, 254

 FILOSOFIE ORIENTALĂ - 7, 13, 28, 35, 49

 FILOZOFIA CREŞTINĂ - 47

 FILOZOFIA DREPTULUI - 73

 FILOZOFIA MORALEI - 19

 FILOZOFIA PUTERII - 56, 58, 64-65, 67

 FILOZOFIA RELIGIEI - 26, 31, 35, 44, 47

 FILOZOFIA SPIRITULUI - 47

 FILOZOFIA ŞTIINŢEI - 12

 FILOZOFIA VIEŢII - 7

 FILOZOFIE - 7, 9

 FILOZOFIE (libertate) - 65

 FILOZOFIE CONTEMPORANĂ - 19

 FILOZOFIE EUROPEANĂ - 14

 FILOZOFIE FRANCEZĂ(Morală) - 19

 FILOZOFIE MODERNĂ - 14

 FILOZOFIE OCCIDENTALĂ - 14

 FILOZOFIE ORIENTALĂ - 7, 35, 43

 FILOZOFIE POLITICĂ - 33, 54, 56, 58, 64-65

 FILOZOFIE PRACTICĂ - 14

 FILOZOFIE RELIGIOASĂ - 44

 FILOZOFIE(citate) - 254

 FINANŢE(dicţionar) - 70, 119

 FINANŢE(firme) - 119

 FINANŢE(teorii) - 69

 FIZICĂ(magnetism) - 84

 FIZIOLOGIE - 112

 FOLCLOR MAGHIAR(Transilvania) - 79

 FOLCLOR(obiceiuri) - 315

 G

 GASTRONOMIE - 19

 GHID - 18

 GHID TEMATIC - 104

 GLĂJERIE - 313

 GRAFOLOGIE - 16

 GRIGORE de NYSSA, Sf. - 34

 GURGHIU - 313

 H

 HABIC - 313

 HEMATOLOGIE - 94

 HINDUISM - 8, 35

 HODAC – 313

 

 I

 IBĂNEŞTI - 313

 IDEOLOGIE POLITICĂ - 58, 67

 IGIENA COPILULUI - 93, 102

 INDIA - 35

 INDIA(religie) - 35

 INFORMATICĂ - 3, 127

 INFORMATICĂ ECONOMICĂ - 3

 INFORMATICĂ(enciclopedie) - 3

 INTEGRARE EUROPEANĂ - 55

 INTERVIU (jurnalism) - 53

 INTERVIURI - 54, 60

 IPOHONDRIE - 104

 ISIS - 48

 ISTORIA BALCANILOR - 318, 321

 ISTORIA BISERICII - 40

 ISTORIA BISERICII CREŞTINE - 30, 32-33

 ISTORIA BIZANŢULUI - 321

 ISTORIA CĂRŢII(Transilvania) - 1

 ISTORIA CIVILIZAŢIILOR - 46

 ISTORIA ECONOMIEI - 68

 ISTORIA EUROPEI - 317, 320, 322-323

 ISTORIA EUROPEI CENTRALE - 322

 ISTORIA EUROPEI DE EST - 322

 ISTORIA EUROPEI DE NORD - 322

 ISTORIA ITALIEI - 319-320

 ISTORIA LITERATURII ROMÂNE - 230-231

 ISTORIA MEDIEVALĂ A ROMÂNIEI - 326

 ISTORIA MOLDOVEI - 325

 ISTORIA RELIGIILOR - 46

 ISTORIA ROMĂNIEI(medie) - 323

 ISTORIA ROMÂNIEI - 66, 319-320, 324

 ISTORIA ROMÂNIEI (1919-1939) - 327

 ISTORIA ROMÂNIEI(Bucureşti) - 53

 ISTORIA ROMÂNIEI(comunism) - 53

 ISTORIA ROMÂNIEI(dictatură) - 53

 ISTORIA ROMÂNIEI(interviuri) - 53

 ISTORIA ROMÂNIEI(medie) - 323, 325-326

 ISTORIA SLAVILOR - 318

 ISTORIA TRANSILVANIEI - 72

 ISTORIA TURCIEI - 320

 ISTORIA ŢĂRILOR BALTICE - 327

 ISTORIE - 316

 ISTORIE MEDIEVALĂ - 317, 320, 323

 ISTORIE UNIVERSALĂ - 319, 321

 ITALIA - 319

 ITALIA(cultură) - 319

 ITALIA(istorie) - 319

 Î

 ÎNGERI - 47

 ÎNGRIJIREA BOLNAVULUI - 96, 107

 ÎNGRIJIREA COPILULUI - 93, 99, 102

 ÎNVĂŢAREA CITITULUI - 75, 78

 ÎNVĂŢAREA SCRIERII - 75

 ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(metodică) - 77

 ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR - 76

 ÎNVIERE - 34

 J

 JAPONIA - 43

 JOCURI DE COPII - 77

 JOCURI INSTRUCTIVE - 77

 JOCURI(copii preşcolari) - 77

 JUCĂRII - 77

 JUDEŢE(România) - 309

 JURNALISM - 53

 L

 LETONIA(istorie) - 327

 LIBERALISM (politică) - 60

 LIBERALISM POLITIC - 65, 67

 LIBERALISM(politică) - 67

 LIBERTATE DE GÂNDIRE - 67

 LIBERTATE INDIVIDUALĂ - 67

 LIBERTATE(filozofie) - 67

 LIBERTATEA DE EXPRIMARE - 67

 LIBERTĂŢI ECONOMICE - 67

 LIMBA MAGHIARĂ(abecedar) - 75

 LIMBA ROMÂNĂ(compendiu) - 128

 LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) - 128

 LITERATURĂ AMERICANĂ - 136-138, 141-142, 144-149, 151, 159-160, 167-169

 LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri) - 169

 LITERATURĂ AMERICANĂ(proză) - 170

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic) - 140

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman S.F.) - 136-138, 140-142, 144-148, 151, 159-160, 167

 LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 139, 143, 147-149, 156-158, 161-166, 168

 LITERATURĂ ELVEŢIANĂ(roman) - 178

 LITERATURĂ ENGLEZĂ - 133-135, 150, 171

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(povestiri) - 133

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman S.F.) - 150, 171

 LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 134-135, 152-155

 LITERATURĂ FRANCEZĂ - 174, 177, 179-181

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(dialoguri) - 179

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(Elveţia)(roman) - 178

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(literatură pt. copii) - 184

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(nuvele) - 183

 LITERATURă FRANCEZĂ(povestiri SF) - 185

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman fantastic) - 182, 184

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman poliţist) - 182

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman s.f.) - 184-185

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 174, 176-177, 180-181

 LITERATURĂ FRANCEZĂ(teatru scurt) - 175

 LITERATURĂ GERMANĂ(umor) - 172

 LITERATURĂ GREACĂ VECHE - 48

 LITERATURĂ GREACĂ VECHE(mituri) - 48

 LITERATURĂ ITALIANĂ(jurnal) - 173

 LITERATURĂ ITALIANĂ(memorii) - 173

 LITERATURĂ JAPONEZĂ(antologie) - 279

 LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman istoric) - 282

 LITERATURĂ JAPONEZĂ(roman) - 279, 281

 LITERATURĂ LIBANEZĂ(povestiri) - 280

 LITERATURĂ MAGHIARĂ - 290, 295, 300-301, 305, 307

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie) - 305

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii) - 302

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 286

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri pentru copii) - 300, 307

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri) - 290, 295

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti) - 288, 291, 294, 299-300, 307

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă) - 301

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman) - 292, 296

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(antologie) - 298

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(critică) - 284

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(memorii) - 283, 289, 303

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii pt. copii) - 298

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezii) - 285, 293

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poveşti) - 298

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă) - 287, 304

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman) - 297

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(teorie) - 284

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(SUA) - 170

 LITERATURĂ MAGHIARĂ(teatru) - 306

 LITERATURĂ OLANDEZĂ(jurnal) - 52

 LITERATURĂ OLANDEZĂ(roman) - 52

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poezie) - 302

 LITERATURĂ PENTRU COPII(poveşti) - 129-131, 215, 288, 291, 294, 298-299

 LITERATURĂ POLONEZĂ(jurnal) - 276

 LITERATURĂ POLONEZĂ(roman) - 277

 LITERATURĂ RELIGIOASĂ - 23-25, 36-38, 41, 47, 50-51

 LITERATURĂ RELIGIOASĂ(antologie) - 37, 50

 LITERATURĂ RELIGIOASĂ(cugetări) - 51

 LITERATURĂ RELIGIOASĂ(meditaţii) - 50

 LITERATURĂ RELIGIOASĂ(povestiri) - 36

 LITERATURĂ ROMÂNĂ - 124, 195, 231

 LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie) - 253, 262, 269

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(aforisme) - 254

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(antologie) - 208, 235-236, 255, 263, 265-266, 272

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(articole) - 257

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(basme) - 255

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(biografii) - 256

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii literare) - 195, 206, 255

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(comentarii) - 206, 255

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară) - 191-193, 195-205, 209-214, 216, 220-225, 227-229, 232, 234-237, 239, 249-250, 258-261, 265-268, 270-271, 273

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(dialoguri) - 209

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(dicţionar) - 256

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri) - 124, 240-241, 245

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(jurnal) - 62

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele) - 194, 252

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(pamflet) - 269

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie pt.copii) - 238

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezie) - 207, 218-219, 233, 239, 243-244, 248, 274

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii) - 200-203, 208, 216-217, 232

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(poveşti) - 215

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(proză) - 264

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(publicistică) - 257

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman) - 242, 246-247

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(scriitori) - 256

 LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru) - 206, 251, 272

 LITERATURĂ RUSĂ(critică literară) - 132

 LITERATURĂ RUSĂ(roman autobiografic) - 275

 LITERATURĂ RUSĂ(roman) - 275

 LITERATURĂ RUSĂ(teatru) - 132

 LITERATURĂ SÂRBĂ(poezie) - 278

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman) - 186, 190

 LITERATURĂ SPANIOLĂ(Uruguay)(roman) - 187-189

 LITERATURĂ UNIVERSALĂ(poveşti) - 129-131

 LITUANIA(istorie) - 327

 LOVITURĂ DE STAT - 53

 M

 MAIOR, PETRU - 230

 MANAGEMENT COMERCIAL - 119

 MANAGEMENT FINANCIAR - 119

 MANAGEMENT(ghid) - 119

 MANAGEMENT(metode) - 118

 MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE - 118

 MANUSCRISE - 79

 MARKETING - 69, 119

 MARKETING INTERNAŢIONAL - 71

 MATEMATICĂ - 10, 82-83

 MATEMATICĂ(algebră) - 82

 MATEMATICĂ(culegere de probleme) - 82-83

 MATEMATICĂ(geometrie) - 83

 MATEMATICĂ(teoria numerelor) - 10

 MĂDĂRAŞ-CIUC - 310

 MĂGHERANI - 312

 MECANICĂ FINĂ - 120

 MEDICAMENTE - 109

 MEDICI - 111

 MEDICINĂ - 9, 88-92, 94-101, 103-104, 108-109, 111-112

 MEDICINĂ CLINICĂ - 105, 107

 MEDICINĂ CLINICĂ(tratament) - 105, 107

 MEDICINĂ INTERNĂ - 94

 MEDITAŢII - 39

 MEDITAŢII(religie) - 39, 50

 METAFIZICA VIEŢII SPIRITUALE - 7-8

 METAFIZICĂ - 7-8, 11, 35

 METODICĂ(învăţământ primar) - 75, 78

 MISIONARISM - 52

 MISIUNI CREŞTINE(reformaţi) - 52

 MISTICĂ - 26, 47

 MISTICĂ(creştină) - 47

 MISTICISM FILOZOFIC - 12

 MITOLOGIE - 48

 MITOLOGIE COMPARATĂ - 48

 MITOLOGIE GREACĂ - 48

 MITURI - 26

 MÎNCARE(pregătire) - 19

 MOARTE - 34

 MOD DE VIAŢĂ - 315

 MOD DE VIAŢĂ(ceangăi) - 81

 MOLDOVA(istorie) - 325

 MONOGRAFIE - 310, 312

 MONOGRAFIE(Mădăraş-Ciuc) - 310

 MONOGRAFIE(Măgherani) - 312

 MONOGRAFIE(Sângeorgiu de Mureş) - 314

 MONOGRAFIE(Transilvania) - 309, 311

 MONOR - 313

 MORALA MUNCII - 18

 MORALA ŞI SOCIETATEA - 11, 18

 MORALĂ - 18, 20, 49

 MORALĂ INDIVIDUALĂ - 11

 MORALĂ PUBLICĂ - 20

 MORALĂ SOCIALĂ - 20

 MORALĂ ŞI SOCIETATE - 20

 MORFOPATOLOGIE - 100

 MUREŞ - 230

 MUREŞ (Personalităţi) - 76

 MUREŞ(artişti plastici) - 121

 MUREŞ(autori) - 248

 MUREŞ(educaţie) - 76

 MUREŞ(învăţământ) - 76

 MUREŞ(judeţ) - 309

 MUREŞ(localităţi) - 309

 MUREŞ(monografii) - 309

 MUREŞ(personalităţi) - 230

 MUREŞ(poeţi) - 248

 N

 NATO - 55

 NETEA, VASILE - 313

 NEWTON, ISAAC - 2

 NICOARĂ, EUGEN - 313

 NOBEL, ALFRED - 2

 NOSTRADAMUS - 15

 NOU-NĂSCUT - 93, 99, 102

 NUMĂRUL DE AUR - 2

 NUMEROLOGIE - 10

 O

 OBICEIURI CU PRIVIRE LA CĂSĂTORIE - 315

 OBICEIURI DE NUNTĂ - 315

 OBICEIURI POPULARE(ceangăi; Moldova) - 81

 OBICEIURI POPULARE(maghiari) - 79

 OBICEIURI POPULARE(români) - 315

 OBICEIURI POPULARE(Transilvania) - 79-80

 OBICEIURI RELIGIOASE - 80

 OBICEIURI(ceangăi) - 81

 OBICEIURI(Paşti) - 80

 OCULTISM - 12, 15

 OFTALMOLOGIE - 92

 ORAŞE - 313, 325

 ORAŞE MEDIEVALE - 325

 ORAŞE(Transilvania) - 313

 ORAŞE(urbanism) - 325

 ORDINUL PITAGOREIC - 6

 OSIRIS - 48

 OUĂ DE PAŞTI - 80

 P

 PARACELSUS - 9

 PARAPSIHOLOGIE - 12

 PARTIDE COMUNISTE - 59, 66

 PARTIDE LIBERALE - 67

 PARTIDE POLITICE - 55, 64, 66

 PARTIDE POLITICE(România) - 55, 63, 66

 PARTIDE(România) - 66

 PARTIDUL COMUNIST ROMÂN - 59

 PARTIDUL MUNCITORESC ROMÂN - 59

 PAŞTE(obiceiuri) - 80

 PATOLOGIE DENTARĂ - 95

 PATOLOGIE DIGESTIVĂ - 94

 PATOLOGIE MEDICALĂ - 94, 100

 PEDAGOGIE SPECIALĂ - 78

 PEDIATRIE - 102

 PEDIATRIE(diagnostic) - 98

 PELERINAJ - 24-25

 PERIOADA INTERBELICĂ(România) - 327

 PERSECUŢII POLITICE - 59, 74

 PERSONAJE ISTORICE - 270

 PICTORI(România) - 121

 PICTORI(Transilvania) - 121

 PICTURĂ - 121

 PITAGORA - 6, 10

 POEZIE - 207, 217

 POLITICĂ - 30, 33, 55-56, 62, 64, 125

 POLITICĂ (ideologie) - 56, 64

 POLITICĂ (teorii) - 56, 64

 POLITICĂ ECONOMICĂ INTERNAŢIONALĂ - 60-61

 POLITICĂ INTERNAŢIONALĂ - 61

 POLITICĂ INTERNĂ(persecuţii) - 59, 62, 74

 POLITICĂ INTERNĂ(revolte) - 53

 POLITICĂ INTERNĂ(rezistenţă) - 62

 POLITICĂ INTERNĂ(România) - 53, 59, 62-63, 66, 74

 POLITICĂ MACROECONOMICĂ - 60

 POLITICĂ(filozofie) - 56, 64

 POLITICIENI - 54, 62, 64

 POLITOLOGIE - 54, 56, 64

 POLIŢIA POLITICĂ - 74

 POSTCOMUNISM - 57, 63

 PRACTICĂ YOGA - 28

 PREGĂTIREA MESEI - 114-117

 PREISTORIE - 308

 PREISTORIE(culturi) - 308

 PREPARAREA ALIMENTELOR - 19, 117

 PREŞCOLARI - 77

 PRIMUL AJUTOR(acordarea) - 101

 PROBLEME SOCIALE - 60

 PROBLEME(fizică) - 84

 PROFEŢI - 15

 PROFEŢII - 15

 PROFEŢIILE BIBLIEI - 22

 PROGRES - 4

 PROTETICĂ - 110

 PSIHIATRIE - 97

 PSIHODIAGNOZĂ - 97

 PSIHOLOGIA COPILULUI - 16

 PSIHOLOGIA FENOMENELOR ANORMALE - 12

 PSIHOLOGIA YOGA - 28

 PSIHOLOGIE - 16-17

 psihologie - 104

 PSIHOLOGIE MEDICALĂ - 17

 PSIHOPEDAGOGIE - 16

 PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA - 78

 PSIHOTERAPIE - 16

 PUERICULTURĂ - 93, 98-99, 102

 PUTERE DE STAT - 57-58, 67

 PUTERE POLITICĂ(sisteme) - 58

 PUTERE POLITICĂ(stat) - 53, 57

 R

 RĂZBOAIE RELIGIOASE - 320

 REGHIN - 309, 313

 REGHIN(monografii) - 309

 REGIE - 123

 RELAŢIE MEDIC-PACIENT - 17, 111

 RELAŢII DE MUNCĂ - 118

 RELAŢII INTERPERSONALE DE MUNCĂ - 111, 118

 RELAŢII UMANE - 118

 RELIGIE - 24, 26-27, 34, 37-39, 41-42, 45-46, 49

 RELIGIE CREŞTINĂ - 30-33, 47

 RELIGIE CREŞTINĂ(cugetări) - 27

 RELIGIE CREŞTINĂ(metafizică) - 47

 RELIGIE HINDUSĂ - 35

 RELIGIE ORIENTALĂ - 13, 35, 39, 49

 RELIGIE(decalogul) - 38

 RELIGIE(filosofie) - 26, 31, 47

 RELIGIE(istorie) - 30

 RELIGIE(literatură) - 34

 RELIGIE(rugăciuni) - 45

 RELIGII NECREŞTINE - 26, 43, 169

 REŢETE CULINARE - 114-117

 REVOLUŢIA DIN 1989(România) - 53

 RITUAL - 26

 ROMÂNI(civilizaţie) - 4

 ROMÂNIA CONTEMPORANĂ - 74

 ROMÂNIA(arheologie) - 308

 ROMÂNIA(cultură) - 4, 319

 ROMÂNIA(istorie) - 62, 66, 319-320, 323-327

 ROMÂNIA(partide politice) - 59, 66

 ROMÂNIA(politica economică) - 57

 ROMÂNIA(politică educaţională) - 57

 ROMÂNIA(politică externă) - 65

 ROMÂNIA(politică internă) - 57, 59, 62, 65-66, 74

 ROMÂNIA(politicieni) - 66

 ROMÂNIA(servicii secrete) - 74

 RUGĂCIUNE - 45

 S

 SACRU - 26

 SATANA - 31

 SATE(Transilvania) - 313

 SATIRE - 122

 SĂNĂTATE - 88

 SĂNĂTATE PUBLICĂ - 88

 SĂRBĂTORI - 80

 SÂNGE(anemie) - 91, 108

 SÂNGEORGIU DE MUREŞ - 314

 SCRIITORI ROMÂNI(bibliografie) - 256

 SECURITATEA(organism de represiune) - 53, 55

 SEMIOLOGIE MEDICALĂ - 89-91

 SEMNE - 7

 SERVICII SECRETE - 74

 SFINŢI - 42

 SFINŢI(vieţile) - 42

 SIMBOLURI - 7, 10

 SIMBOLURI MASONICE - 7

 SIMBOLURI RELIGIOASE - 7

 SINDROAME PSIHOORGANICE - 104

 SISTEME AUTOMATE - 120

 SISTEME DE GUVERNARE - 58

 SISTEME FILOZOFICE - 60, 68

 SISTEME POLITICE - 58

 SISTEMUL NERVOS - 112

 SLAVII - 318

 SOCIOLOGIA CULTURII - 60

 SOCIOLOGIE - 22

 SOCIOLOGIE ECONOMICĂ - 60-61

 SOCIOLOGIE POLITICĂ - 54, 56-58, 61, 63-65, 67

 SOCIOLOGIE ROMÂNEASCĂ - 22

 SOLOVĂSTRU - 313

 STAT - 67

 STOMATOLOGIE - 95, 106, 110-111

 STUDII RELIGIOASE - 51

 SUFLET - 28, 34

 SUFLET(IMORTALITATEA) - 11

 Ş

 ŞCOLI CONFESIONALE - 76

 ŞINCAI, GHEORGHE - 230

 ŞTEFAN CEL MARE - 323

 ŞTIINŢĂ - 2

 ŞTIINŢĂ ŞI CUNOAŞTERE - 2

 ŞTIINŢE JURIDICE – 73

 

 T

 TABELUL LUI MENDELEEV - 2

 TÂRGU-MUREŞ(artişti plastici) - 121

 TÂRGU-MUREŞ(autori) - 16-17, 85-87, 89-97, 100, 102-103, 105, 107-108, 121, 218-219, 233, 243-245, 263, 274, 310

 TÂRGU-MUREŞ(edituri) - 16-17, 85-103, 105, 107-109, 111-112, 121, 218-219, 233, 243-245, 248, 263, 274, 310

 TÂRGU-MUREŞ(istorici) - 310

 TÂRGU-MUREŞ(medici) - 89-92, 94-97, 100, 103, 108

 TÂRGU-MUREŞ(pedagogi) - 16-17

 TÂRGU-MUREŞ(pictori) - 121

 TÂRGU-MUREŞ(poeţi) - 218-219, 233, 243-245, 263, 274

 TÂRGU-MUREŞ(tipografii) - 86-87, 89-92, 94-97, 100, 103, 105, 107-108, 248, 310, 312

 TÂRGU-MUREŞ(universităţi) - 85, 89-97, 100, 102-103, 108, 118

 TEATRU - 124, 175

 TEATRU(eseuri) - 124

 TEHNOLOGIE FARMACEUTICĂ - 109

 TEOLOGIE - 22, 32

 TEOLOGIE(eseuri) - 51

 TEORIA PUTERII - 57-58, 60-61, 65, 67

 TEORII ECONOMICE - 68

 TEOSOFIE - 9, 35

 TERAPIE INTENSIVĂ - 101, 105, 107

 TERAPIE MEDICAMENTOASĂ - 101

 TESTAMENT - 72

 TIBET - 316

 TIMP LIBER - 18

 TIPOGRAFI(Transilvania) - 1

 TRADIŢII POPULARE UNGUREŞTI - 114-117

 TRANSFORMATOARE ELECTRICE - 113

 TRANSILVANIA - 72

 TRANSILVANIA(cărturari) - 1

 TRANSILVANIA(folclor) - 79

 TRANSILVANIA(istorie) - 79

 TRANSILVANIA(medicină) - 106

 TRANSILVANIA(monografie) - 309, 311-312

 TRANSILVANIA(obiceiuri) - 114-117

 TRANSILVANIA(studenţi) - 106

 TRANZIŢIE(reconstrucţie economică) - 63

 TRANZIŢIE(România) - 63

 TRATAMENTE(medicină) - 101

 TREI SCAUNE - 72

 Ţ

 ŢĂRILE BALTICE(istorie) - 327

 U

 URBANISM - 325

 URGENŢE(medicină) - 101, 103

 V

 VECHIUL TESTAMENT - 27

 VIAŢĂ SPIRITUALĂ(filozofie) - 11

 VIAŢĂ(cunoaştere) - 11

 VIRTUŢI - 11

 VRĂJITORIE - 9

 Y

 YOGA - 28, 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX DE EDITURI

A

 Ansid - 172, 285

 Ardealul - 16-17

 Aula [Braşov] - 128, 191-193, 195-206, 209-214, 216, 220-225, 227-232, 234-237, 239-241, 249-250, 255, 258-261, 265-268, 270-273

 C

 Casa de editură "Mureş" - 76

 Casa de Editură Mureş - 233, 248, 314

 Compania - 77, 82-83, 125-127, 208, 242, 264

 Cuvîntul - 313

 E

 Editura Ardealul - 243, 245

 Editura Cetatea de Scaun - 5, 73, 308, 317-318, 320-323, 325-327

 Editura Iroval - 118

 Editura "Litografia UMF" - 97

 Editura Marineasa - 257

 Editura Maris - 238

 Editura Nico - 263

 Editura Universităţii "Petru Maior" - 95, 113, 118, 120

 F

 Fundaţia "Cronos" - 218-219

 H

 Herald - 6-10, 13, 27-28, 34-35, 39, 42-43, 45, 48-49, 169, 280, 316

 Hoppá! Kiadó - 46, 75, 78, 114-117, 129-131, 215, 288, 291-292, 294, 296, 298-299, 306

 

 I

 Impress - 283, 287

 K

 Koinónia - 21, 23-25, 36-38, 41, 47, 50-52, 55, 81, 124, 132, 295, 300-301, 305, 307

 L

 Lyra - 289

 M

 Marosvásárhelyi Orvosi-és Gyógyszerészeti Egyetem - 92, 98, 101, 109

 Mentor - 1, 40, 72, 79-80, 106, 121, 170, 284, 286, 293, 297, 303-304, 309-311

 Mica Valahie - 22, 66, 319, 324

 N

 Nemira - 2-4, 11-12, 14-15, 18-20, 26, 29-33, 44, 53-54, 56-65, 67-71, 74, 84, 104, 119, 122-123, 133-168, 171, 173-190, 194, 226, 246-247, 252-254, 262, 269, 276-279, 281-282, 290, 315

 Nemira Media - 251

 P

 Paralela 45 - 207, 217, 256, 275

 R

 Romghid - 244

 S

 s.n. - 302, 312

 T

 Tipomur - 274

 U

 U.M.F. - 85, 87, 93-94, 96, 100, 102

 Universitatea de Medicină şi Farmacie - 103, 110

 University Press - 86, 88-91, 99, 105, 107-108, 112

 University Press Kiadó - 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS

 

0 – GENERALITĂŢI   …………………………………………………

1

001 – Ştiinţă şi cunoaştere  ………………………………………………

1

004 – Calculatoare  ………………………………………………………

1

008 – Civilizaţie. Cultură. Progres  ……………………………………...

2

02 – Biblioteconomie  …………………………………………………...

2

06 – Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee  ……………….

2

 

 

1 – FILOSOFIE  ………………………………………………………..

3

159.9 – Psihologie  ………………………………………………………

6

17 – Morală. Etică  ………………………………………………………

7

 

 

2 – RELIGIE. TEOLOGIE  …………………………………………...

8

 

 

3 – ŞTIINŢE SOCIALE  ……………………………………………….

17

32 – Politică  ……………………………………………………………..

17

33 – Economie. Ştiinţe economice  ……………………………………...

23

339 – Comerţ.. Economie mondială  …………………………………….

23

34 – Drept  ……………………………………………………………….

24

355/359 – Artă militară. Forţe militare  ………………………………….

25

37 – Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber  ………………………..

25

39 – Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă  ……………………...

27

 

 

5 – MATEMATICĂ. ŞTIINŢE ALE NATURII  ……………………..

28

51 – Matematică  ………………………………………………………...

28

53 – Fizică  ………………………………………………………………

28

54 – Chimie. Cristalografie. Mineralogie  ……………………………….

29

 

 

6 – ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ  ………………..

30

61 – Medicină  …………………………………………………………...

30

621 – Construcţia de maşini  …………………………………………….

37

64 – Economie casnică. Îngrijirea casei  ………………………………...

37

65 – Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii  ………

38

66/68 – Industrie  ………………………………………………………...

39

 

 

7 – ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII SPORT  ……………….

40

73/76 – Arte plastice  …………………………………………………….

40

 

 

8 – LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ  …………………

41

811 – Limbi individuale  ………………………………………………...

41

811.135.1 – Limba română  ……………………………………………..

42

82 – Literatură  …………………………………………………………..

42

82.09 – Critică literară  …………………………………………………..

43

821.111 – Literatură engleză şi de limbă engleză  ………………………

44

821.112.2 – Literatură germană  …………………………………………

55

821.131.1 – Literatură italiană  ………………………………………….

55

821.133.1 – Literatură franceză  …………………………………………

55

821.134.2/.3 – Literatură spaniolă şi portugheză  ……………………….

58

821.135.1 – Literatură română  ………………………………………….

60

821.16 – Literaturi slave  ………………………………………………...

81

821.17/.9 – Alte literaturi  ……………………………………………….

82

821.511.141 – Literatură maghiară  ……………………………………..

83

 

 

9 – GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE  ………………………….

90

902/904 – Arheologie. Preistorie  ………………………………………..

90

908 – Monografii zonale  ………………………………………………..

90

929 – Biografii. Genealogii. Heraldică  ………………………………….

92

930 – Ştiinţa istoriei  ……………………………………………………..

92

94(100) – Istorie universală  ……………………………………………..

93

94(498) – Istoria Românie  ………………………………………………

95

 

 

INDEX DE NUME  ……………………………………………………..

97

INDEX DE TITLURI  …………………………………………………..

112

INDEX DE SUBIECTE  ………………………………………………...

123

INDEX DE EDITURI  …………………………………………………..

142