0  GENERALITĂŢI

001  Ştiinţă şi cunoaştere

 

1. A legnagyobb magyar feltalálók : Akik maradandót alkottak a világnak / Serkesztette és összeállította Bolyki Tamás. - Budapest : Jövővilág Alapítvány, 2006

191 p. : il. - (A legnagyobb magyar ; 3).

ISBN 963-7378-05-7

082.1 A legnagyobb magyar                             001.894:919(439)

II 86247 ; 001/L40

 

2. NEMERE ISTVÁN. Atlantisz ma is él / Nemere István. - Debrecen : TKK, [2006]

159 p.

ISBN 963-5964-12-9

001.94

1. ATLANTIDA                                  2. FENOMENE NEELUCIDATE

II 86222 ; 001/N46

004  Calculatoare

 

3. FEKETE GÁBOR. Számítástechnikai kislexikon : [Általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / Írta Fekete Gábor. - 2., javított kiadás - [Debrecen] : Aquila Kiadó, 2007

312 p.; 21 cm - (Diákszótár).

ISBN 978-963-679-622-8

030:004(075.2/.3)         004(03)(075.2/.3)                       082.1 Diákszótár

L-004/F33

 

4. MORAR, ALEXANDRU. Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice : Aplicaţii şi probleme pentru uzul studenţilor / Conf.dr.ing. Alexandru Morar, conf.dr.ing. Ioan Diaconescu. - Târgu-Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2007

209 p. : tab., sch.

Bibliografie p. 208-209

681.518(075.8)                      004.312(075.8)                      621.38(075.8)

1. DISPOZITIVE ELECTRONICE                     2. AUTOMATIZARE

3. CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE

III 28541 ; 004/M89

008  Civilizaţie. Cultură. Progres

 

5. [PINTÉR ZOLTÁN]. Képes civilizációtörténeti kronológia / [Írta Pintér Zoltán]; [Illusztrálta Zugor Zoltán]. - [Kisújszállás] : Szalay Könyvkiadó, s.a.

112 p. : il. color

ISBN 963-9450-29-4

930.85(0:930.24)                   008(100):930.24

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE

008/P66

 

6. GUBCSI ANIKÓ. A lét lámpásai / Gubcsi Anikó. - [Budapest] : Magyar Könyvklub, 2005

308 p. : il.

ISBN 963-549-243-X

008(=511.141)"200"(047.53)                      929:008(=511.141)(439)"200"(047.53)

1. CULTURĂ MAGHIARĂ

III 28498 ; 008/G93

 

7. KÉRI ANDRÁS. Indiánok világa / Kéri András. - [Budapest] : Anno Kiadó, s.a.

Vol.

Vol. 3 : El Dorado népe. A felhők lakói - 200 p. : il. - Bibliografie la sfârşitul unor capitole. - ISBN 963-375-352-X

930.85(399.7)                        008(72+8)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(indieni)

II 86274(v.3) ; 008/K36

 

8. Kőrösi Csoma Sándor és magyar mítoszaink. - Sepsiszentgyörgy : Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, 2002

314 p. : il., tab.

Notă de subsol

Bibliografie la sfârşit de capitol

ISBN 973-0-02621-1

929 Kőrösi Csoma Sándor                 291.13(=511.141)  008(=511.141)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(maghiari)

II 86384 ; 008/K74

 

9. Tîrgu Mureş : Obiective culturale = Kulturális létesítmények = Cultural Objectives. - Târgu Mureş : s.n., s.a.

113 p. : il. color, h.color

Text trilingv român-englez-maghiar

930.85(498.4 Târgu Mureş)                               008:72(498.4 Târgu Mureş)

72:008(498.4 Târgu Mureş)

1. CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Mureş)

I 18768; 008/T63

06   Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii. Muzee

 

10. Gyöngyvirágtól lombhullásig : emlékkönyv : 50 éve alakult a marosvásárhelyi Székely Népi Együttes gyermekegyüttese / Erdélyi Lajos, Haragos Zoltán és Marx József fotóival. - Marosvásárhely : Lyra, 2007

106 p.,[20] p. il.

Cronologie p. 93

ISBN 978-973-8337-49-7

793.31-053.2(498.4 Târgu-Mureş)(091)

008(498.4 Târgu-Mureş)"1957/2007"

061.22:793.31-053.2(498.4 Tg.-Mureş)Állami Székely Népi

1. ANSAMBLUL ARISTIC MUREŞUL

III 28533 ; 06/G99

 

 

 

 

 

 

1   FILOSOFIE

 

11. CHRISTIAN, A. J.  Mit keresett Isten a nappalimban ? / A.J. Christian ; szerkesztette Molnár Eszter. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2006

304 p. - (Lélekgyógyászat).

ISBN 963-528-820-4

133.2                                      082.1 Lélekgyógyászat

1. EDUCAŢIE SPIRITUALĂ

2. INIŢIERE SPIRITUALĂ                                3. OCULTISM

III 28497 ; 133/C48

 

12. KIERKEGAARD, SO. Egy még élő ember írásaiból; Az irónia fogalmáról / SoKierkegaard; Fordította Soós Anita, Miszoglád Gábor; Az eredetivel egybevetette Bogdán Ágnes. - Pécs : Jelenkor Kiadó, 2004

423 p.; 20.7 cm - (SoKierkegaard Művei ; 1).

Note de subsol

Note p. 323-422

ISBN 963-676-343-7

821.113.4.09 Andersen, Hans Christian                     141.32 Kierkegaard, So

177.3                                                                                082.1 SoKierkegaard Művei

1. EXISTENŢIALISM

II 86313 ; 1/K42

 

13. KUNZMANN, PETER. Filozófia : Atlasz / Pete Kunzmann, Franz-Peter Burkard, Franz Wiedmann ; Rajzolta Axel Weiß ; Fordította Jenei Kinga, Jenei Zsolt Rajzolta Axel Weiß ; Fordította Jenei Kinga, Jenei Zsolt. - 3. kiadás - Budapest : Atheneum Kiadó, [1999]

248 p. : il. color - (Atlasz ; 1).

Index p. 235-248

ISBN 963-85962-36

1(100)(091)(084.4)                                101:14(091)                           082.1 Atlasz

1. CURENTE FILOZOFICE                               2. ISTORIA FILOZOFIEI

III 28528 ; 1/K92

 

14. NECULA, IONEL. Ion Petrovici : Un capitol de filosofie românească : Corespondenţă Pamfil Şeicaru - Ion Petrovici / Ionel Necula. - Bubureşti : Ideea Europeană, 2006

174 p.; [37] p.; [10] p. il.; [4] p. facsimil - (Istoria Mentalităţilor).

Note de subsol

ISBN 973-7691-27-X

ISBN 978-973-7691-27-9

14(498) Petrovici, Ion

929 Petrovici, Ion

082.1 Istoria Mentalităţilor

1. SISTEME FILOZOFICE                 2. BIBLIOFILIE

II 86394 ; 1/P60N

159.9   Psihologie

 

15. CHAPMAN, GARY. Kamaszokra hangolva : A tinédzserek öt szeretet-nyelve / Gary Chapman; Fordította Péter Erika. - Budapest : Harmat, 2007

197 p.; 19.8 cm

Note la sfârşit de capitol

ISBN 963-9148-98-9

ISBN 978-963-9148-98-7

37.018.1-053.6                                      159.922.8

1. PSIHOLOGIA ADOLESCENTULUI

II 86260 ; 159.9/C39

 

16. CHÖDRÖN, PEMA. Közelíts a félelemhez! : Útmutató a negatív érzések átalakításához / Pema Chödrön ; Fordította Tótisz András. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2005

182 p.

Bibliografie p. 180-182

ISBN 963-528-758-5

159.942.52                             159.947.3                               294.3

1. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

2. PSIHOLOGIE(autosugestie)

3. PSIHOLOGIE(emoţii)

II 86241 ; 159.9/C47

 

 

17. CSÓTI, MARIANNA. Gyermekkori szorongás, iskolafóbia, pánikrohamok / Marianna Csóti ; Fordította Seresi Márta. - [Budapest] : Pro Die Kiadó, [2006]

222 p. : tab.

ISBN 963-86914-3-3

159.922.7                               37.015.3                                 616.891-053.2/.6

1. PSIHOLOGIA COPILULUI                   2. SENTIMENTE. EMOŢII(exprimare)

III 28517 ; 159.9/C92

 

18. FREUD, SIGMUND. Sigmund Freud művei / Sigmund Freud; Szerkesztette Erős Ferenc, Argejó Éva;Fordította Bókay Antal, Erős Ferenc, HAlasi Zoltán.... - s.l. : Filum Kiadó, s.a.

vol. - (Sigmund Freud Művei [sorozat] ; 9).

ISBN 963-8364-09-2

vol. 9 : Művészeti írások. - 315 p. : il. - Bibliografie p. 305-311. - Index p. 312-315. - Note de subsol. - ISBN 963-9351-03-2

821.112.2(436)-4=511.141                   159.964.2

082.1 Sigmund Freud Művei

1. PSIHOLOGIE(personalitate)

II 86276 (v.9) ; 159.9/F89

 

19. FULGHUM, ROBERT. Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes : Tűnődések hétköznapi dolgokról / Robert Fulghum; Fordította Havas Krisztina. - 5. kiadás. - Budapest : Park Kiadó, [2006]

104 p. : il.; 19.5 cm - (Hétköznapi pszichológia).

ISBN 963-530-563-X

821.111(73)-34=511.141                      159.923                      159.922

082.1 Hétköznapi pszichológia

1. PSIHOLOGIA DEZVOLTĂRII                     2. PSIHOLOGIE COMPARATĂ

3. DEZVOLTARE UMANĂ                              4. DEZVOLTARE SOCIALĂ

II 86270 ; 159.9/F96

 

20. LERNER, HARRIET. Hívatlan vendégeink : Félelem, szorongás, szégyen / Harriet Lerner; Fordította Siklós Márta; Illusztrálta Barka Ferenc. - Budapest : Park Kiadó, [2005]

292 p. : il.; 19.7 cm - (Hétköznapi pszichológia).

ISBN 963-530-463-3

159.942                       616.891.6                          082.1 Hétköznapi pszichológia

1. SENTIMENTE. EMOŢII                                2. STĂRI DE ANXIETATE

II 86257 ; 159.9/L51

 

21. LIICEANU,AURORA. Dincolo de bine, dincoace de rău : despre iubire / Aurora Liiceanu; Alice Năstase. - Bucureşti : Nemira, 2007

288 p. - (Nemira Damen tango).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 978-973-143-011-9

159.942                  177.6                 316.613.42            082.1 Nemira damen tango

1. PSIHOLOGIE(sentimente)             2. MORALA ŞI SOCIETATEA(dragoste)

3. PSIHOLOGIE SOCIALĂ(prietenie)

II 86417;159.9/L 61

 

22. OGNEV, IVAN. Psihologia succesului / Ivan Ognev. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

215 p. : il., fig. - (Psihologie & psihanaliză).

Note de subsol

Bibliografie p. 205-206

ISBN 973-86971-1-5

159.923                                  082.1 Psihologie & psihanaliză

1. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII

I 18771 ; 159.9/O-32

 

23. OSHO. Szabadság : Merj önmagad lenni! / Osho ; Fordította Kovács Ivett. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2007

191 p.

ISBN 978-963-528-945-5

133.2                      613.86                    159.923.2

1. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)

II 86273 ; 159.9/O-83

 

24. OSHO. Gyermekek könyve : A szabadság, hogy önmagad lehess / Osho; Fordította Horváth Beatrix. - [Budapest] : Amrita Kiadó, 2004

312 p.; 19.4 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : The Book of Children

ISBN 963-9234-17-6

159.922.7                                               613.83-053.2

1. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

2. DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(copii)

II 86237 ; 159.9/O-83

 

25. OSHO. Férfiak könyve : A "férfi válsága" mint az önkifejezés lehetősége / Osho; Fordította Horváth Beatrix. - [Budapest] : Amrita Kiadó, 2004

335 p.; 19.4 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : The Book of Men

ISBN 963-9234-15-X

159.923.2-055.1                                    159.922.1-055.1

1. PSIHOLOGIA SEXELOR                               2. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

II 86238 ; 159.9/O-83

 

26. PAŞCA, MARIA DORINA. Consilierea psihologică în mediul universitar / Maria Dorin Paşca. - Târgu Mureş : Universsity Press, 2007

294 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 285-294

ISBN 978-973-7665-44-7

371.121-053.81                      371.121:159.9                        371.121:378

1. CONSILIERE PSIHOLOGICĂ

II 86385 ; 159.9/P39

 

27. PEASE, ALLAN. Testbeszéd : Gondolatolvasás gesztusokból / Allan Pease; Fordította Walkóné Békés Ágnes. - 19. kiadás - Budapest : Park Kiadó, [2005]

224 p. : il.; 19.5 cm - (Hétköznapi pszichológia).

ISBN 963-530-250-9

159.925                  316.77                    082.1 Hétköznapi pszichológia

1. COMUNICARE NONVERBALĂ

2. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

II 86271 ; 159.9/P48

 

 

 

28. PECK, M. SCOTT. A járatlan út : A szeretet, a hagyományos értékek és a szellemi fejlődés új pszichológiája / Dr. M. Scott Peck ; Illusztrálta Barka Ferenc. - 5. kiadás - Budapest : Park Könyvkiadó, [2006]

256 p. : il. - (Hétköznapi pszichológia).

ISBN 963-530-734-9

082.1 Hétköznapi pszichológia                         159.947.3

159.923.2                                                              615.851

1. PSIHOLOGIE(autocunoaştere)                    2. PSIHOLOGIE(autosugestie)

II 86242 ; 159.9/P48

 

29. POPPER PÉTER. Praxis avagy Angyalok a tű fokán : Vallomás a lelki gyógyító ritka diadaláról és gyakori bukásáról / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, 2007

235 p.

ISBN 978-963-7168-84-0

159.9(439)(092)Popper Péter(0:82-94)

929 Popper Péter                                                 615.851(0:82-94)

1. PSIHOTERAPIE

II 86224 ; 159.9/P84

 

30. POPPER PÉTER. Lelkek és göröngyök : Pszichológiai írások / Popper Péter. - [Budapest] : Saxum, [2005]

501 p.

ISBN 963-7168-34-6

159.922                                  159.923.2                               159.9.016.1

1. SUFLET                            2. MINCIUNĂ                     3. MOARTE

III 28530 ; 159.9/P84

 

31. POPPER PÉTER. Hazugság nélkül / Popper Péter. - Átdolgozott kiadás - s.l. : Saxum, [2006]

157 p. - (Az élet dolgai).

ISBN 978-963-7168-79-6

177.3                      159.923                  316.77                    082.1 Az élet dolgai

1. COMUNICARE

2. ETICĂ

3. MORALĂ

I 18764 ; 159.9/P84

 

32. RIEMANN, FRITZ. Az öregedés művészete / Fritz Riemann ; fordította Bodrog Miklós. - Budapest : Háttér Kiadó, [2001]

120 p. - (Lélek kontroll).

ISBN 963-8128-93-3

082.1 Lélek kontroll                  613.86                    613.98                     159.922.63

1. PSIHOLOGIA VÂRSTELOR

I 18758 ; 159.9/R52

 

33. SCHLESSINGER, LAURA. 10 ostobaság, amivel a párok elszúrják kapcsolatukat / Dr. Laura Schlessinger. - [Budapest] : Holdsugár Könyvek, [2004]

238 p.

ISBN 963-86474-7-7

316.472.4                               159.922.1                               173.1

1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII

II 86272 ; 159.9/S34

 

34. SZÉKELY ATTILA. S. Életfelfogás, szorongás, halálfélelem / Székely Attila. S. - Budapest : Animula Könyvek, 2007

241 p. : tab., graf.

Bibliografie p. 99-101

Anexe p. 102-241

ISBN 978-963-9410-90-9

128                                                         159.9.072:128

612.67:159.9.07                                     311.21

1. PSIHOLOGIE COMPORTAMENTALĂ

IV 6485 ; 159.9/S99

16  Logică. Epistemiologie. Teoria cunoaşterii

 

35. MARGA, ANDREI. Relativismul şi consecinţele sale = Relativism and Its Consequequences / Andrei Marga. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Clujeană = Cluj University Press, s.a.

350 p.

Note p. 163-176 ; p. 331-343

Bibliografie p. 345-350

ISBN 978-973-610551-7

165.723

1. FILOZOFIA VALORII                                   2. RELATIVISM

II 86378 ; 16/M36

 

36. MARGA, ANDREI. Argumentarea / Andrei Marga. - Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei Studiilor Europene, 2006

427 p. : tab., fig.

Note de subsol

Bibliografie p. 413-427

ISBN 973-7677-52-8

ISBN 978-973-7677-52-5

164.1

1.. LOGICA PROPOZIŢIILOR

II 86377 ; 16-M36

17   Morală. Etică

 

37. HILLIS,MARJORIE. Singură şi nu regret / Marjorie Hillis. - Bucureşti : Nemira, 2007

160 p. : :il. - (Bonton).

Pe copertă Singură şi nu regret :mic tratat pentru femei independente

Note de subsol

Prefaţă p.7-14

Titl.orig. Live alone and like it

ISBN 978-973-569-961-1

17.024.4                                 159.923.2-055.2                                    

396                                         082.1 Bonton

1. MORALĂ SOCIALĂ(succes)                                                     2. FEMINISM

II 86396;17/H 62

 

38. HODGKINSON,TOM. Cum am ales libertatea : mic tratat pentru o viaţă fără griji / Tom Hodgkinson. - Bucureşti : Nemira, 2007

384 p. : : il. - (Bonton).

Note de subsol

Note bio-bibliografice [1] p.

Bibliografie p.352-374

Titl.orig. How to be free

ISBN 978-973-143-004-1

17.036.1                 175                   141.32                     082.1 Bonton

1. ETICĂ                                              2. HEDONISM

3. MORALĂ(timp liber)                     4. EXISTENŢIALISM

II 86410;17/H 69

 

39. Környezet és etika : Szöveggűjtemény / Szerkesztette Lányi András és Jávor Benedek. - Budapest : L'Harmattan, 2005

379 p. : sch. - (Ökoetika).

Note de subsol

Bio-bibliografie p. 373-377

Bibliografie p. 378-379

ISBN 963-7343-17-2

082.1 Ökoetika                                     504.03

502.3:17                                                 17:502.3

1. ECOLOGIE                                       2. ETICĂ

III 28531 ; 17/K74

 

40. ROTHSCHILD, NADINE DE. Codul bunelor maniere / Nadine de Rothschild. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

322 p. - (Practic).

ISBN 973-7691-38-5

ISBN 978-973-7691-38-5

177                         395                         082.1 Practic

1. MANIERE ELEGANTE                                                 2. POLITEŢE

I 18772 ; 17/R83

2  RELIGIE. TEOLOGIE

 

41. BARICZ LAJOS. A marosszentgyörgyi egyházközség története : Adatok a múltból és a jelenből. 70 éves az önálló plébánia / Baricz Lajos. - Marosvásárhely : Editura Ansid, 2007

287 p. : il. tab.

Cartea cu dedicaţie din partea autorului

ISBN 978-973-8985-10-0

262.2:282(498.4 Sângeorgiu de Mureş)

1. SÂNGEORGIU DE MUREŞ                          2. COMUNITATE RELIGIOASĂ

IV 6486 ; 2/B33

 

42. BĂCIUŢ, NICOLAE. Monumente de arhitectură bisericească răsăritenă. Biserica de piatră "Înălţarea Domnului Târgu Mureş" / Prof. Drd. Nicolae Băciuţ. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2006

32 p. : il. color

ISBN 973-88074-6-8

ISBN 978-973-88074-6-4

264.931(498.4-21 Târgu Mureş)                                        247.5

281.95 (498.4-21 Târgu Mureş)

1. BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

III 28542 ; 2/B13

 

43. Életünk a szenvedő Jézus Krisztussal : Pasztorális terv : Gyulafehérvári Főegyházmegye - [Marosvásárhely] : Gyulafehérvári Egyházmegyei Pasztorációs Iroda, 2007

92 p. - (Élő reménység).

25:282(498)                           282(498 Alba-Iulia)                       082.1 Élő reménység

1. BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

II 86353 ; 2/E37

 

44. ELIADE, MIRCEA. Az örök visszatérés mítosza : Avagy a mindenség és a történelem / Mircea Eliade; Fordította Pásztor Péter. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

239 p.; 19 cm

Titl. orig. : Le Mythe de L'Éthernel Retour

ISBN 963-07-7988-9

291.13

1. FILOZOFIA RELIGIEI

II 86311 ; 2/E38

 

45. OSHO. A mustármag : Osho magyarázata Tamás apokrif evangéliumához / Osho; Fordította Sw. Shivanando és Gaál Miklós. - [Budapest] : Amrita Kiadó, [2006]

760 p.; 20 cm

Numele real al autorului este : Rajneesh Chandra Mohan Jain

Titl. orig : The Mustard Seed

ISBN 963-9234-20-6

229.8

1. EVANGHELIE APOCRIFĂ                           2. EVANGHELIA DUPĂ TOMA

II 86239 ; 2/O-83

 

46. SIGMIREAN, CORNEL. Intelectualitaea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1948) / Cornel Sigmirean. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

417 p.

Note de subsol

Indici p. 106-417

ISBN 978-973-7794-18-5

262.14:281.95(498.4 Blaj)                                    281.95:262.14(498.4 Blaj)

1. BISERICA GRECO-CATOLICĂ

III 28556 ; 2/S54

 

47. VOIGT VILMOS. A vallás megnyilvánulásai : Bevezetés a valláastudományba / Voigt Vilmos. - s.l. : Timp Kiadó, 2006

343 p. : il., fig.

Note de subsol

Bibliografie p. 304-324

Index p. 325-342

ISBN 963-9614-11-4

291

1. RELIGIE COMPARATĂ

III 28511 ; 2/V83

3  ŞTIINŢE SOCIALE

316  Sociologie

 

48. Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară : Distorsiuni cognitive ale comunicării în contextul social şi multicultural al judeţului Mureş / Coordonatori Mihai Ardelean, Dorin Suciu. - Târgu-Mureş : University Press, 2007

272 p. : fig.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-7665-78-2

316.77                                    159.97

1. PSIHOLOGIA COMUNICĂRII                    2. SOCIOLOGIA COMUNICĂRII

II 86336 ; 316/C70

 

49. CSÓTI, MARIANNA. Te és a többiek : A társas kapcsolatok építésének praktikái / Marianna Csóti; Fordította Sellyei György. - Budapest : Pro Die Kiadó, [2006]

213 p. : il.; 19.5 cm

ISBN 963-86914-2-5

159.923.2                               316.472.3                               316.62

1. RELAŢII SOCIALE                                        2. RELAŢII INTERPERSONALE

II 86262 ; 316/C92

 

50. CSÓTI, MARIANNA. A gyermek társas készségeinek fejlesztése : Kapcsolatok - kommunikáció - önbecsülés / Marianna Csóti ; Fordította Bodor Balázs. - [Budapest] : Pro Die Kiadó, [2006]

272 p.

ISBN 963-86914-4-1

159.922.7                                               316.77-053.2

1. SOCIOLOGIE EDUCAŢIONALĂ

III 28512 ; 316/C92

 

51. GAGYI JÓZSEF. Földosztók, önellátók, gyarapodók : A dekollektivizáció emberei / Gagyi József. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

229 p. : tab.

Note de subsol

Rezumat în lb. română şi engleză

ISBN 978-973-599-237-8

316.334.55(498)

332.24.025.28(498)

1. SOCIOLOGIE RURALĂ

2. PROPRIETATE FUNCIARĂ

3. PROPRIETATE PRIVATĂ

4. ECONOMIE FUNCIARĂ

II 86357 ; 316/G13

 

52. Intelectualii şi societatea modernă. Repere central-europene / Volum coordonat de Cornel Sigmirean. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

454 p. : tab., fig.

Note la sf. capitolelor

Cuprinde şi texte în lb. engleză şi germană

Volum editat de Universitatea " Petru Maior" Tg.-Mureş, Centrul de studiere al elitelor

ISBN 978-973-7794-63-5

316.344.32(498.4)

316.344.32(4)

1. INTELECTUALI

2. TÂRGU-MUREŞ

3. SOCIOLOGIE(intelectuali)

4. Sigmirean, Cornel

II 86335 ; 316/I-58

32  Politică

 

53. BACON,FRANCIS. Noua Atlantidă / Francis Bacon. - Bucureşti : Nemira, 2007

176 p. - (idei politice fundamentale).

Note de subsol

Notă asupra ediţiei p 81-82

Cronologie p 83-85

Bibliografie p 160-168

ISBN 978-973-143-005-8

321.01                    141.7 Bacon,Francis                 082.1 idei politice fundamentale

1. TEORIA STATULUI(puterea de stat)

II 86439; 32/B 12

 

54. DEMETER ÁGOTA-DOROTTYA. Megpróbált ifjúság : Interjú Kelemen Kálmánnal, 1956-ban elítélt politikai fogollyal / Lejegyezte : Demeter Ágota-Dorottya. - Marosvásárhely : s.n., 2007

24 p. : il.

Bibliografie p. 23

323.281(498)(047.53)                           323.22(498)"1956"(047.53)

929 Kelemen Kálmán                          343.819.7(498)(047.53)

1. DEŢINUŢI POLITICI

II 86354 ; 32/K32D

 

55. Problema evreiască : Perspective româneşti - Bucureşti : Ideea eutopeană, 2006

344 p. - (Istoria Mentalităţilor).

ISBN 973-7691-23-7

ISBN 978-973-7691-23-1

323.1(=411.16)(047.53)                                        082.1 Istoria Mentalităţilor

1. MINORITĂŢI NAŢIONALE

I 18775 ; 32/P93

338   Situaţie economică. Politică economică

 

56. Proiecte inovative performante pentru turism durabil / Coordonatori Avram Tripon, Valentina Vasile. - Târgu-Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2006

199 p. : tab., fig. - (Educaţie şi turism durabil).

Note de subsol

ISBN 973-7794-48-6

ISBN 978-973-7794-48-2

338.48(498)                                           082.1 Educaţie şi turism durabil

1. ECONOMIA TURISMULUI

III 28553 ; 338/P94

34   Drept

 

57. NEMERE ISTVÁN. A vádlottak padján : Szókratész, Jézus, Jeanne d'Arc, Galilei, XVI. Lajos és Eichmann : A történelem híres perei / Nemere István. - [Budapest] : Anno Kiadó, s.a.

200 p.; 20 cm

ISBN 963-375-370-8

34.096(100)

1. PROCESE CELEBRE

II 86265 ; 34/N46

 

58. TÓFALVI ZOLTÁN. 1956 erdélyi mártírjai / Tófalvi Zoltán ; Fordította Tófalvi Zoltán, Nagy Annamária, K. Molnár Tamás. - Marosvásárhely [Tîrgu Mureş] : Mentor, 2007

Vol. - (Erdély emlékezete).

ISBN 978-973-599-248-4

Vol. 1 : A Szoboszlai - csoport - 775 p. : il. - Index p. 717-746. - Anexă p. 747-768. - Note de subsol. - ISBN 978-973-599-249-1

Vol.2 : Az érmihályfalvi csoport - 672 p. : il. - Note de subsol. - Index p. 605-637. - ISBN 978-973-599-271-2

34.096:94(498.4)"1956"                                       343.12:323.27"1956"

082.1 Erdély emlékezete

1. REVOLUŢIA DIN 1956(Ungaria)

III 28524 (v.1-2) ; 34/T69

35.0/354  Administraţie publică

 

59. Catalogul instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale din domeniul social al municipiului Tîrgu-Mureş / Colectivul de redactare : Cristina Indrieş, Theodora Păcurar. - Târgu Mureş : s.n., 2001

249 p.

Din cuprins: Lista alfabetică a instituţiilor, organizaţiilor şi serviciilor p. 6-13; Repertoarul alfabetic p. 14-216; Clasificarea organizaţiilor după statutul juridic p. 218-225; Clasificarea organizaţiilor după domeniul principal de activitate p. 226-248; Institutii şi organizaţii cu rol coordonator p. 249

Catalog elaborat la Serviciul Public de Asistenţă Specială a Primăriei Municipiului Tg. Mureş

Index p. 218-249

352/354(498)(036)                061.2(498)(036)

1. ORGANIZAŢII NEGUVERNAMENTALE(România)

II 86347 ; 35/C29

355/359  Artă militară. Forţe militare

 

60. FÖLDI PÁL. Zrínyi : A hadvezér / Földi Pál. - [Budapest] : Anno Kiadó, [2006]

199 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 198

ISBN 963-375-441-0

355.48(439) Zrínyi(092)                                      94(439)"16"

1. ARMATĂ(comandă)

II 86250 ; 355/F77

 

61. Halálfejes katonák : Az Osztrák-Magyar Monarchia rohamcsapatai 1916-1918 / Baczoni Tamás, Kiss Gábor, Sallay Gergely Pál.... - s.l. : Puedlo Kiadó, s.a.

188 p. : il., facsimile, tab.

Bibliografie p. 188

ISBN 963-9673-14-5

356.118(436/439)"1916/1918"(093)

1. ARMATĂ(Austro-Ungaria)                    2. RĂZBOI MONDIAL(1916-1918)

IV 6453 ; 355/H17

 

62. MITTÁK FERENC. Várostromok a világtörténelemből / Mitták Ferenc. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

96 p. : il. în parte color

Bibliografie p. 95

ISBN 978-963-5965-17-5

355.44                    355.48(100(084)                    94(100)

1. ISTORIE MILITARĂ

V 1923 ; 355/M82

 

63. RIEDER, KURT. Japán szamurájok a II. világháborúban : [A császári japán haderő fegyverzete ; mítosz, legenda és valóság] / Kurt Rieder. - [Kecskemét] : Vagabund, [2007]

208 p. : il.

Glosar p. 206

Kurt Rieder este pseudonimul lui Géczi Zoltán

ISBN 963-9409-87-1

355.48(520)"1939/1945"

1. JAPONIA(istorie)                           2. RĂZBOI MONDIAL(al doilea)

II 86255 ; 355/R51

 

 

37  Educaţie. Învăţământ. Instruire. Timp liber

 

64. CAMPBELL, ROSS. Szülői hivatás : Hogyan ismerhetjük meg gyermekünket? / Dr. Ross Campbell; Fordította Tomka Gáborné. - 6. utánnyomás - Budapest : Harmat, 2005

140 p. : tab.; 19.5 cm

ISBN 963-7954-49-X

159.922.7                               37.018.1

1. EDUCAŢIA ÎN FAMILIE

II 86266 ; 37/C17

 

65. Diversity and Social Cohesion Equal Participation of Minorities in Europe : The Role of Intercultural Education : Project Partners' Meeting Report Bucharest, 15-18 February 2007 / Judit-Andrea Kacsó(ed.). - Târgu-Mureş : s.n., 2007

160 p. : tab.

Anexe p. 133-160

Lucrare editată de Liga Pro Europa

ISBN 978-973-85039-7-7

376.7(4)(061.3)

1. EDUCAŢIA MINORIŢĂŢILOR(România)

2. EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ

II 86340 ; 37/D53

 

66. Educaţia religioasă în şcolile publice : Promovarea interesului superior al copilului în educaţia religioasă. Monitorizarea educaţiei religioase în şcolile publice din România / Coordonator Smaranda Enache. - Târgu-Mureş : Editura Pro Europa, 2007

200 p. : tab., fig.

Bibliografie p. 197-198

Rezumat în lb. engleză p. 199-200

Lucrare editată de Liga Pro Europa

ISBN 978-973-85039-9-1

37.014.52(498)"20/21"

1. EDUCAŢIE RELIGIOASĂ

II 86337 ; 37/E19

 

67. Gyógyító pedagógia : Nevelés és terápia / Szerkesztette Gordosné Szabó Anna. - Budapest : Medicina Könyvkiadó, 2004

588 p. : tab., il. color, sch., fig.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 963-242-757-2

37.015.3                                 615.851.4                               376

1. PSIHOPEDAGOGIE                        2. EDUCAŢIE SPECIALĂ

III 28505 ; 37/G99

 

68. ROMAIN, TREVOR. Leckeírás hiszti nélkül / Írta és illusztrálta Trevor Romain ; Fordította Torma Péter. - Budapest : Animus Kiadó, 2006

71 p. : il.

ISBN 963-9563-85-4

371.322(02.053.2)(0:82-7)

1. EDUCAŢIE                                      2. PSIHOLOGIA COPILULUI

37/R69

 

69. STANDAVID, ADRIAN. 100 de ani ai şcolilor elementare din oraşul de sus fondate de primarul dr. Bernády György : Şcoal Generală Istorică Nr.6. Şcoala Generală Istorică Nr.7. Monografia Şcolii Generale Nr.7 = A dr. Bernády György polgármester által alapított felsővárosi éllami iskolák 100 éve : Történelmi 6.Sz. Általános Iskola. Történelmi 7.Sz. Általános Iskola. A 7.Sz. Általános Iskola monográfiája. / Standavid Adrian, dr. Tamási György. - Târgu Mureş = Marosvásárhely : Editura Tipomur, 2006

164 p. : graf., tab., [48] p. il. color, [10] p. anexe ;

Note de subsol

apginaţie diferită cu numerotare opusă

Două cărţi diferite întro carte, având ilustraţiile şi anexele comune.

ISBN 973-721-032-8

371.018.52(498.4 Tg. Mureş)

371(498.4 Tg. Mureş):929 Bernády György

373(498.4 Tg. Mureş)"1906/2006"

III 28558 ; 37/S76

 

39  Etnologie. Etnografie. Folclor. Mod de viaţă

 

70. CRIŞAN CRĂCIUN, IOANA. Simboluri patrimoniale - arc peste timp - oglindite în arta populară reghineană contemporană / Ioana Crişan Crăciun. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

85 p. : il., tab.

ISBN 973-88014-0-0

ISBN 978-973-88014-0-0

7.031.4(=135.1)(498 Reghin)                              391(=135.1)(498 Reghin)

003.62:391(=135.1)(498 Reghin)

1. ARTĂ POPULARĂ

II 86373 ; 39/C86

 

71. MOLDOVAN, ELENA. Flori de câmp / Elena Moldovan. - Târgu Mureş : Casa de editură "Mureş", 2007

43 p.

Carte cu dedicaţie

Elena moldovan, culegătoare de folclor

ISBN 973-9087-70-1

398.83                    398.88                    784.4

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (folclor)

II 86390d ; 39/M87

 

72. Studii de gen : Eseuri şi articole / Coordonator Tatiana Iaţcu. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

293 p. : fig., tab., il. în parte color - (Studii).

Note de subsol

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-7794-50-5

821.135.1-4                            396(0:82-4)                            082.1 Studii

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)                              2. ETNOGRAFIE

III 28554 ; 39/S93

 

 

 

 

5  MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE NATURALE

52 Astronomie. Astrofizivă. Geodezie

 

73. MOORE, PATRICK, SIR. A világegyetem atlasza / Sir Patrick Moore ; [fordítás] Dr. Szécsényi-Nagy Gábor. - Átdolgozott kiadás - Pécs : Alexandra Kiadó, 2006

288 p. : il. color, tab.

Glosar p. 270-279

Index p. 280-287

ISBN 963-370-018-3

524(084)

1. ATLAS DE ASTRONOMIE

V 1921 ; 52/M88

54  Chimie. Cristalografie. Mineralogie

 

74. AVRIGEANU, VERONICA. Aplicaţii practice de chimie organică : partea a II-a / Conf. univ. Dr. Veronica Avrigeanu, asist. univ. Drd. Eleonora Mircia. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

182 p.: sch.

Bibliografie p. 180-181

547(076.5)

1. CHIMIE ORGANICĂ

IV 6478 ; 54/A96

 

75. MUNTEAN, DANIELA. Lucrări practice de chimie fizică / Autori: Şef lucr. Dr. Muntean Daniela,Şef lucr. Dr. Donáth - Nagy Gabriela; Coordonatori: Prof. Dr. Tőkés Béla, Conf. Dr. Suciu Gabriela. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2004

162 p.: tab., fig., graf.

Bibliografie p. 161

544(075.8)

1. CHIMIE FIZICĂ

IV 6473 ; 54/M95

76. OLARIU, MARIOARA. Chimie anorganică : pentru uzul studenţilor / Conf. Dr. Olariu Marioara. - Târgu-Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2002-

vol.: 29 cm

vol.3 - 228 p. : tab., fig., sch

546(075.8)

1. CHIMIE ANORGANICĂ

IV 6150 (1-2); IV 6472(v.3) ; 54/O-39

57 Biologie

 

77. PÁSTI CSABA. Biológiai kislexikon : [Általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / Írta Pásti Csaba. - [Debrecen] : Aquila Kiadó, 2007

304 p. : il.; 21 cm - (Diákszótár).

ISBN 978-963-679-623-5

030:57(075.2/.3)                    57(03)(075.2/.3)                    082.1 Diákszótár

1. DICŢIONAR DE BIOLOGIE

L-57/P42

6  ŞTIINŢE APLICATE. MEDICINĂ. TEHNICĂ

61  Medicină

 

78. AVLICINO, A.A.. Madárinfluenza : Túlélőkalauz a világjárványhoz / A.A. Avlicino ; dr. Mike Skinner előszavával ; fordította Komáromy Rudolf. - Budapest : Maecenas Kiadó, 2005

239 p. : tab.

ISBN 963-203-134-2

616.993:636.5                        616.921.5

636.5:616.993                        598.2

1. EPIDEMII                         2. INFECŢII CU PARAZIŢI                 

II 86195 ; 61/A94

 

 

 

 

79. Belgyógyászati útmutató. Tüdőbetegségek - diabetes mellitus : Egyetemi hallgatók számára / Szerkesztette: Prof. Dr. Incze Sándor; A könyv szerzői: Dr. Frigy Attila - tanársegéd, Dr. Simon Kinga - tüdőgyógyász szakorvos, Dr. Máthé Lehel - tanársegéd, Dr. Bodó-Nagy Annamária. - Marosvásárhely : Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2005

198 p.: tab.

616.24(075.8)

1. MEDICINĂ INTERNĂ                  2. BOLI DE PLĂMÂNI

IV 6466 ; 61/B42

 

80. BERENTE ÁGI. Gyógyító masszázs otthon / Berente Ági. - [Kecskemét] : Vagabund, [2007]

208 p. : il.

ISBN 963-9685-27-5

ISBN 978-963-9685-27-7

615.82

1. MASAJ

II 86261 ; 61/B47

 

81. BOBESCU, ELENA. Stresul oxidativ în sindroamele coronariene acute / dr. Elena Bobescu. - Târgu Mureş : University Press, 2007

96 p. : sch., tab., graf.

Bibliografie la sf. capitolelor

ISBN 978-973-7665-64-5

616.13                                    577

1. BOLI CARDIOVASCULARE

III 28537 ; 61/B60

 

82. BRAUER. ALAN P.. Eszo : azaz hogyan örvendeztethetik meg az egymást szeretők az Elnyújtott Szexuális Orgazmus órákig tartó gyönyörével egymást / Dr. Alan P. Brauer, Donna Brauer ; Fordította F. Nagy Piroska. - s.l. : s.n., s.a.

200 p. : il.

Bibliografie p. 199-200

Titlul pe copertă Szerelem mesterfokon : Eszo

ISBN 963-04-1566-6

613.88

1. SEXOLOGIE                                    2. SEXUALITATE

II 86267 ; 61/B81

 

83. BREEDLOVE, GRETA. Wellness otthon : Bőrápolás természetes anyagokkal : Természetes frissitő testtekercselések, bőrradírozási eljárások, testtáplálás. szépségmaszkok, olajok és hámlasztó módszerek / Greta Breedlove ; Fordította Nagy Erika. - s.l. : Gold Book Kft., s.a.

204 p. : il.

ISBN 963-425-002-5

612.79:615.83                        615.83:612.79                        612.93

1. MASAJE

III 28514 ; 61/B82

 

84. COUÉ, EMIL. Elméd gyógyító hatalma : Önszuggesztió és szuggesztió / Emil Coué, Fritz Lambert, Emile Leon; Fordította Simonfalvy Ferenc. - Dunaújváros : Egyensúlyért Bt., [2006]

166 p.; 19.8 cm

ISBN 963-06-0750-6

615.851.1                                               159.923.2

1. IGIENĂ MENTALĂ

II 86263 ; 61/C80

 

85. DANOWSKI, DEBBIE. Miért nem tudom abbahagyni az evést? / Debbie Danowski, Pedro Lazaro; Fordította Cziczelszky Judit. - Budapest : Édesvíz Kiadó, 2007

314 p.

Note p. 308-314

ISBN 978-963-5287-71-0

613.2                                      641.1

1. ALIMENTAŢIE DIETETICĂ                       2. CURĂ DE SLĂBIRE

III 28529 ; 61/D17

 

86. DOBREANU, MINODORA. Manual de biochimie clinică / Conf. dr. Minodora Dobreanu. - Târgu Mureş : Universitatea de medicina şi Farmacie, 2005

204 p. : sch., fig., tab., graf.

Bibliografie p. 202

616-076(075.8)                                      577.1(075.8)

1. BIOCHIMIE MEDICALĂ

IV 6475 ; 61/D58

 

87. ENCIULESCU, CONSTANTIN. Anatomie : generalităţi - membre / Conf. dr. Constantin Enciulescu, Conf. dr. Klara Brânzaniuc, Şef lucr. dr. Florin Butilcă. - Ed. a 2-a revizuită - Târgu-Mureş : U.M.F., 2004

vol.

vol. 1. – 170 p.: il., fig.

611.97/.98(075.8)

IV 6477 ; 61/E52

 

88. FARMOSI ISTVÁN. Mozgásfejlődés / Farmosi István. - Budapest : Dialóg Campus Kiadó, [2005] - Pécs

144 p. : il., graf., tab. - (Pedagógia).

Bibliografie p. 135-144

ISBN 963-9310-06-9

082.1 Pedagógia                                                  612.65:796.012-053.3/.4

1. DEZVOLTARE MOTRICĂ (copii)

III 28518 ; 61/F23

 

89. FĂGĂRĂŞAN, AMALIA. Puericultură şi pediatrie : Pentru uzul studenţilor facultăţii de moaşe şi asistenţi medicali / Şef de lucrări: Dr. Făgărăşan Amalia; Cuvânt înainte: Şef catedră Prof. Dr. I. Muntean. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

122 p.:tab.

616-053.2(075.8)                                   613.95(075.8)

IV 6474 ; 61/F14

 

90. FORGÁCS BOGLÁRKA, DONÁTHNÉ. Gerincbetegségek gyógytestnevelése iskoláskorban : Prevenció - korrekció - gyakorlatgyűjtemény / Donáthné Forgács Boglárka. - Budapest : s.n., 2004

132 p. : il.

ISBN 963-217-014-8

615.825:616.711                         616.711-08                        615.825-053.5

1. COLOANA VERTEBRALĂ

II 86245 ; 61/F79

 

91. GÁL ÉVA. Aludj velem! / Dr. Gál Éva; Dr. Kemény János. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, [2004]

84 p. : il. color; 19.5 cm

ISBN 963-19-5085-9

159.963.2                               613.95                                613.79-053.2

1. PROCESE PSIHICE SPECIALE

II 86269 ; 61/G15

 

92. GASKIN, INA MAY. Útmutató szüléshez / Ina May Gaskin ; A szöveget fordította Huffman Szilvia, Mailáth Nóra, Palatin Eduárd. - Budapest : Jaffa Kiadó, 2006

271 p. : il.

Note de subsol

Bibliografie la sfârşit de capitol

Anexe p. 249-262

Index p. 263-269

ISBN 963-9604-21-6

618.4

1. MEDICINĂ(naştere)

III 28513 ; 61/G23

 

93. Îndrumător de lucrări practice pentru anestezie - terapie intensivă (pentru specializarea : Asistenţă Medicală) / Şef lucrări Dr. Leonard Azamfirei, Prof. univ. Dr. Sanda Copotoiu, Asist. univ. Ruxandra Copotoiu,.... - Târgu Mures : University Press, 2006

226 p. : tab., fig., il., graf.

Carte editată de U.M.F. Tg. Mureş

Bibliografie p. 224-225

616-89.5(076.5)                     616-082/-083(076.5)

IV 6479 ; 61/I-50

 

 

 

94. KUN JÁNOS. Szeretetfürdőben : Érzelemközpontú szexualitás és harmonikus párkapcsolat / Kun János, Kun Jánosné ; ábrák : D. Kovács Éva ; Grafika Józsa Sándor. - 2., bővített kiadás - Debrecen : Arkadas, 2002

200 p. : tab., fig., il. - (Szeretet, szerelem, szexualitás).

ISBN 963-202-964-X

082.1 Szeretet, szerelem, szexualitás

159.922.1                               176                         613.88

1. PSIHOLOGIA SEXELOR

II 86208 ; 61/K92

 

95. LŐRINCZI LILLA. Orvosi mikrobiológia. Általános bakteriológia / Dr. Lőrinczi Lilla egyetemi adjunktus,Dr. Székely Edit egyetemi tanársegéd. - Marosvásárhely : Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2005

97 p. : tab., fig.

579.61(075.8)                                        616-022.7(075.8)

1. MICROBIOLOGIE MEDICALĂ

IV 6467 ; 61/L79

 

96. MĂRGINEAN, OANA. Lecţiuni de nursing general / Dr. Oana Mărginean. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

268 p.

Bibliografie p. 266

616-082(075.8)

1. ASISTENŢĂ MEDICALĂ

IV 6470 ; 61/M37

 

97. MIHAI, ADRIANA. Delirium Tremens : Complicaţie a alcoolismului / Adriana Mihai. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2007

156 p. : tab., fig. color

Bibliografie p. 139-156

ISBN 978-751-522-3

616.89-008.452                                     159.972

1. ALCOOLISM                                  2. BOLI PSIHICE

II 86343 ; 61/M68

98. MUNTEAN, DANIELA LUCIA. Analiza medicamentului : Ghid practic / Daniela Lucia Muntean, Silvia Imre. - Târgu-Mureş : University Press, 2007

175 p. : tab., fig.

Anexe p. 171-172

Bibliografie p. 173-175

ISBN 978-973-7665-75-1

615.074(036)

1. MEDICAMENTE

III 28552 ; 61/M95

 

99. NIREŞTEAN, AUREL. Curs de psihiatrie pentru uzul studenţilor Facultăţii de Medicină Generală / Prof. Dr. Aurel Nireştean. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

278 p.

Bibliografie p. 277

616.89(075.8)

1. PSIHIATRIE

IV 6462 ; 61/N76

 

100. POPPER PÉTER. Lélek és gyógyítás : Kézikönyv pályakezdőknek, érdeklődőknek és kételkedőknek a pszichoterápia lehetőségeiről és határairól / Popper Péter. - s.l. : Saxum, [2002]

159 p. - (Az élet dolgai).

ISBN 963-7168-42-7

159.961                  159.962                  615.851                  082.1 Az élet dolgai

1. PSIHOLOGIE(terapie)

I 18765 ; 61/P84

 

101. SABĂU, MONICA. Epidemiologie specială. Partea a 2-a. Boli netransmisibile / Prof. Dr. Monica Sabău; Şef lucr. Cristina Golea; Asist. Dr. Vladimir Bacârea. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

95 p. : fig., graf., sch.

Bibliografie p. 93

616-036.22(075.8)

1. EPIDEMIOLOGIE

IV 6469 ; 61/S11

 

102. SABĂU, MONICA. Epidemiologie generală / Prof. Dr. Monica Sabău; Şef lucr. Dr. Cristina Golea; Asist. Dr. Vladimir Bacârea. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

117 p. : graf., tab., diagr.

Bibliografie p. 115

616-036.22(075.8)

1. EPIDEMIOLOGIE

IV 6471 ; 61/S11

 

103. SERES-STURM LAJOS. Neuroanatómia / Prof. Dr. Seres-Sturm Lajos, Dr. Pávai Zoltán egyetemi e. tanár, Dr. Seres-Sturm Magda Tszv. Egyetemi e. tanár. - 3. javított kiadás - Marosvásárhely : Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2004

192 p.: fig., tab.

611.8(075.8)

1. NEUROANATOMIE

IV 6463 ; 61/S48

 

104. SUCIU, GINA CAMELIA. Diabetul zaharat : Curs / Şef de lucrări Dr. Suciu Gina Camelia. - Târgu Mureş : Universitate de Medicină şi Farmacie, 2005

134 p. : tab., graf.

Bibliografie p. 125-127

Index p. 128-131

616.379-008.64(075.8)

1. DIABETUL ZAHARAT

IV 6476 ; 61/S94

 

105. SZÉKELY MELINDA. A fogak és a fogívek funkcionális morfológiája / Székely Melinda. - Marosvásárhely : University Press, 2007

202 p. : fig.

Index p. 197

Bibliografie p. 198-200

Rezumat în lb. română

Note de subsol

ISBN 978-973-7665-79-9

616.314(075.8)

1. STOMATOLOGIE

III 28535 ; 61/S99

 

106. TODEA B. CSILLA. Gyermekgyógyászat : Jegyzetfüzet fogászati egyetemi hallgatók számára / Dr. Todea Csilla adjunktus. - Marosvásárhely : Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 2005

102 p. : tab.

616-053.2(075.8)

1. PEDIATRIE

IV 6464 ; 61/T68

 

107. TOMA, FELICIA. Bacteriologie generală : Curs / Dr. Felicia Toma, sef de lucrări. - Târgu Mureş : Universitatea de Medicină şi Farmacie, 2005

102 p.: fig., il., sch., graf.

Bibliografie p. 98

616-022.7:579.8(075.8)                                        579.8:616-022.7(075.8)

1. MICROBIOLOGIE MEDICALĂ

IV 6468 ; 61/T71

 

108. TÓTH GÁBOR. Ne veszítsd el a csontjaidat! : Forradalmian új hírek a csontritkulás megelőzéséről és leküzdéséről / Tóth Gábor. - [Pilisvörösvár] : Pilis-Vet Kiadó, [2005]

187 p. : il.; 20 cm - (Tudomány és életmód).

Bibliografie p. 177-179

ISBN 963-217-925-0

613.2:616.71-007.234                                           616.71-007.234

082.1 Tudomány és életmód

1. ALIMENTAŢIE NATURISTĂ                                    2. OSTEOPOROZĂ

II 86259 ; 61/T78

 

 

 

109. TURCU, MIHAI. Curs de anatomie patologică generală / Mihai Turcu. - Târgu Mureş : Universitate de Medicină şi Farmacie, 2005

176 p.

611:616(075.8)                      616:611(075.8)

IV 6484 ; 61/T94

 

110. VERESS JÁNOS. Gyógyítás otthon : Gerinc ABC / Dr. Veress János, Kürti Gábor. - [Budapest] : Anno Kiadó, [2004]

192 p. : il.

Bibliografie p. 191-192

ISBN 963-375-321-X

615.825:616.711                                    616.711-08

1. COLOANA VERTEBRALĂ

II 86246 ; 61/V46

621  Construcţia de maşini

 

111. DULĂU, MIRCEA. Electrotehnologii : Curs. Partea a II-a / dr. ing. Mircea Dulău. - Târgu Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

65 p. : fig., sch., tab., il.

Bibliografie p. 65

621.9.048(075.8)

1. PRELUCRARE PRIN AŞCHIERE

2. TEHNOLOGII NECONVENŢIONALE

III 28536 ; 621.9/D88

 

112. TERO, MIRCEA. Hidronică şi pneutronică : Îndrumar de laborator pentru uzul studenţilor / Dr. ing. Mircea Tero, ing. Sebastian Rusu. - Târgu-Mureş : s.n., 2007

174 p. : fig.

Bibliografie p. 173-174

Lucrare editată la Universitatea "Petru Maior" Tg.-Mureş Lucrare editată la Universitatea "Petru Maior" Tg.-Mureş

62-82                      62-85                      621.2

1. ACŢIONĂRI HIDRAULICE                         2. ACŢIONĂRI PNEUMATICE

III 28555 ; 621.22/T45

113. TERO, MIRCEA. Toleranţe şi control dimensional : Îndrumar de laborator pentru uzul studenţilor / Mircea Tero. - Târgu-Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2007

62 p. : tab., fig., il.

Bibliografie p. 61-62

621.713(076.5)                                      621.7.08(076.5)

1. CONTROL(prelucrări mecanice)

2. PRELUCRARE MECANICĂ

III 28549 ; 621.7/T45

629  Tehnica mijloacelor d transport

 

114. PÁL CSABA. Hírnév és dicsőség / Pál Csaba, C. Kiss Ilona. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

96 p. : il. color

Bibliografie p. 95

ISBN 963-5964-80-3

629.326.5 Harley-Davidson(084)

1. MOTOCICLETE

V 1922 ; 629.3/P14

63 Agricultură. Silvicultură

 

115. SILVAŞ, EMIL. Ghidul consultantului şi crescătorului de taurine : Drumul de la viţel la vacă / dr. med. vet. Emil Silvaş, membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, preşedintele Fundaţiei SIMMENTAL. - Târgu Mureş : s.n., 2005

261 p.: il., fig., tab.

Nu are pagină de titlu. Informaţiile din descriere sunt de pe copertă si verso copertă

Tg. Mureş

636.2

1. ZOOTEHNIE

II 86383 ; 636/S55

 

64 Economie casnică. Îngrijirea casei

 

116. Kreatív ablakdíszítés / Fordította : Gálfalvy Ágnes. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra Kft., 2006

223 p. : il. color

Index p. 222-223

ISBN 963-9555-96-7

645.31                                                    689

1. LUCRU MANUAL                         2. AMENAJAREA LOCUINŢEI

IV 6460 ; 643/649/K82

 

117. PÓDA BERNADETTE, GAÁLNÉ. A székrekedés diétás kezelése / Gaálné Póda Bernadette. - 2005 : Medicina Könyvkiadó, Budapest

188 p. : tab.

Bibliografie p. 188

Index p. 187

ISBN 963-242-954-0

615.874.2                               616.34-009.1                          641.563(083.12)

1. REGIM ALIMENTAR

II 86209 ; 64/P73

65  Conducere şi organizare în industrie, comerţ şi comunicaţii

 

118. BIRCEA, IOAN. Analiză economică-financiară : Ghid pentru licenţă / Ioan Bircea. - Târgu-Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2006

133 p. : tab., graf., diagr.

Bibliografie p. 129-132

ISBN 973-7794-45-1

ISBN 978-973-7794-45-1

658.1(075.8)(079.1)

1. FINANŢE(întreprinderi)

III 28548 ; 658/B54

 

 

119. FÖLDI PÁL. Fekete lobogó alatt : Fejezetek a kalózkodás történetéből / Földi Pál. - [Budapest] : Anno Kiadó, [2005]

199 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 197

ISBN 963-375-366-X

656.6.086.2(091)                                   930.85(26)

1. PIRATERIE(navigaţie)

II 86252 ; 656/F77

66/68  Industrii

 

120. CSÍKY CSABA. Kolonics : Orgonaépítészet a 19. századi Erdélyben / Csíky Csaba. - Marosvásárhely : Színművészeti Egyetem Kiadója, 2007

200 p. : tab., il. în parte color

Bibliografie p. 189-190

Rezumat în limba germană, franceză, engleză

Text bilingv român-maghiar

ISBN 978-973-87822-5-9

247.3(439.21)"18" Kolonics I.                   681.816.6 (439.21)"18" Kolonics István

1. ORGI

IV 6483 ; 681.8/K69C

 

121. LÁZÁR FERENC. Egy kis borkultúra : Borivóknak való / Lázár Ferenc, Berecz Edgár. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

88 p. : il.

ISBN 978-973-599-261-3

663.2(498.4)                          634.8(498.4)                          641.87

1. VITICULTURĂ

II 86365 ; 663/L32

 

122. LECHNER, UWE. Különleges terepasztalok / Uwe Lechner ; fordította Novotny Lászlóné Kabdebó Klára. - Budapest : CSER Kiadó, 2005

124 p. : il. color

Titl. orig. : Modellbahnträume

ISBN 963-7418-69-5

796.15                                    688.727.8:685.85

689                                         685.85:688.727.8

1. HOBBY                             2. VEHICULE-MODEL

III 28500 ; 689/L37

 

123. STRNAD, GABRIELA. Microtehnologii în mecatronică : Îndrumar de laborator / Gabriela Strnad. - Târgu Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2007

55 p. : tab., il., fig.

Bibliografie p. 55

621.865.8(076.5)                                                   681.5(076.5)

1. MECATRONICĂ                                           2. ORGANE DE MAŞINI

3. ROBOTICĂ                                                     4. AUTOMATICĂ

III 28538 ; 681.5/S90

 

124. STRNAD, GABRIELA. Microtehnologii în mecatronică : Curs pentru uzul studenţilor de la specializarea Mecatronică / Gabriela Strnad. - Târgu Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2007

149 p. : il., fig., tab., sch.

Bibliografie p. 147-149

621.865.8(075.8)                                                   681.5(075.8)

1. ORGANE DE MAŞINI                                   2. ROBOTICĂ

3. MECATRONICĂ                                           4. AUTOMATICĂ

III 28539 ; 681.5/S90

69 Lucrări de construcţii. Materiale de construcţii

 

125. BALÍK, MICHAEL. Nedves falak kiszárítása, nedvesedés megelőzése / Michael Balík ; fordította : Lovász Petra. - Budapest : CSER Kiadó, 2000

144 p. : il. color, fig., tab. - (Mestermunka).

ISBN 963-9003-76-X

699.82                                                   082.1 Mestermunka

1. CONSTRUCŢII(izolaţii)  2. PROTECŢIA PEREŢILOR

III 28503 ; 69/B22

126. CASSEL, JULIAN. Burkolás / Julian Cassell, Peter Parham ; fordította : Ongrádi Melinda. - 2. kiadás - Budapest : CSER Kiadó, 2006

112 p. : il. color - (Mestermunka).

Titl. orig. : Tiling

Prima ediţie a apărut sub titlul : Kerámiaburkolatok

ISBN 963-7418-84-9

693.7                                                      666.6:645.1/.2

645.1/.2:666.6                                       082.1 Mestermunka

1. FAIANŢARE

III 28495 ; 69/C28

 

127. KÓSZÓ JÓZSEF. Szaunák és környezete / Kószó József. - [Szeged] : Szukits Könyvkiadó, 2006

176 p. : fig., il. parţial color

ISBN 963-4971-39-3

696.144                  643.522                  615.832.1

1. SAUNE                                             2. BĂI

IV 6461 ; 69/K75

 

128. KÓSZÓ JÓZSEF. Kandallók / Kószó József. - 6., átdolgozott kiadás - [Szeged] : Szukits Könyvkiadó, 2006

169 p. : fig., il. în parte color

ISBN 963-9020-82-6

683.94                    697.243                  644.1

1. SOBE                                 2. AMENAJAREA LOCUINŢEI

IV 6459 ; 69/K75

7  ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

 

129. GILA ZSUZSANNA. Itáliai reneszánsz mesterek / Gila Zsuzsanna. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., s.a.

96 p. : il. color

ISBN 963-5964-28-5

7(450)"14/15"(084)                              7.034(450)"14/15"(084)                       7(100)

1. RENAŞTERE

V 1925 ; 7(100)/G57

130. ILLÉS ANDREA. Magyar kincsek, ereklyék : Múltidéző tárgyi emlékeink / Illés Andrea ; szerkesztette Karádi Ilona. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2004

176 p. : il. color

Bibliografie p. 174-175

ISBN 963-549-009-7

7(100)                     930.85(439)                           737(439)                 7(439)

1. ARTĂ MAGHIARĂ(istoric)

IV 6458 ; 7(100)/I-46

 

131. Marosvásárhely, a művészetek városa / A kötetet gondozta : Alina-Aurora Aldea, Ileana Sandu, Kocsis Francisko ; a magyar változatot gondozta Kuti Márta ; angol fordítás : Alina-Aurora Aldea, Ileana Sandu. - Marosvásárhely : s.n., 2006

287 p.: il. în parte color, h., fig.

Volum editat de Primăria Tg.-Mureş şi revista "Vatra"

Note la sf. capitolelor

Conţine un capitol în limba engleză

930.85(498.4 Târgu-Mureş)               7(498.4 Târgu-Mureş)

008(498.4 Târgu-Mureş)

1. ARTĂ(România)

III 28546 ; 7(498)/M42

 

132. A művészet atlasza : [építészet, szobrászat, festészet, bútorkultúra] / Szakmailag ellenőrizte : Ibos Éva ; illusztrációk : Sipos Norbert. - Debrecen : TKK, 2006

96 p. : il. color - (Világunk képekben. Tengerszem).

Bibliografie p. 96

Lexic p. 90-91

Index p. 92-95

ISBN 963-9555-73-8

7(100)(084.053.2)                  930.85(100)(084.053.2)

082.1 Világunk képekben

1. ARTĂ UNIVERSALĂ

7(100)/M99

 

133. Tîrgu-Mureş, oraş al artelor / Ediţie îngrijită de : Alina-Aurora Aldea, Ileana Sandu, Kocsis Francisko ; traducere în limba engleză : Alina-Aurora Aldea, Ileana Sandu. - Târgu-Mureş : s.n., s.a.

319 p. : il. în parte color

Volum editat de Primăria Tg.-Mureş şi revista "Vatra"

Note la sf. capitolelor

Bibliografie p. 299

Conţine un capitol în limba engleză

930.85(498.4 Târgu-Mureş)                               7(498.4 Târgu-Mureş)

008(498.4 Târgu-Mureş)

1. ARTĂ(România)

III 28547 ; 7(498)/T63

72  Arhitectură

 

134. A marosvásárhelyi Kultúrpalota / [Serkesztette Simion T. Pop ; Fótok Tordai Ede ; Szöveg Kolumban-Kántor Zita]. - Târgu Mureş : Romghid, [2007]

34 p. : foto color - (Erdély kincsei).

ISBN 978-973-87010-6-9

082.1 Erdély kincsei                                            725.8(498.4 Târgu Mureş)

725.94(498.4 Târgu Mureş)

1. ARHITECTURĂ(palate)

III 28522 ; 72/M42

 

135. Palatul Culturii Tîrgu Mureş = Tîrgu Mureş The Palace of Culture - [Târgu Mureş] : [Romghid], [2007]

34 p. : foto color - (Comorile Transilvaniei).

Texte în limba română şi engleză

ISBN 978-973-87010-9-0

725.8(498.4 Tg Mureş)                                       725.94(498.4 Tg Mureş)

082.1 Comorile Transilvaniei

III 28560 ; 72/P14

73/76  Arte plastice

 

136. BODE, WILHELM VON. Rembrandt és a XVII. századi holland mesterek / Wilhelm von Bode ; fordította és szerkesztette : Eisler János. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

224 p. : il. color

Glosar p. 222-224

ISBN 963-5964-19-6

75(492)"16"(084)                                 929:75(492)"16"(084)

1. PICTURĂ OLANDEZĂ

V 1924 ; 75/B61

 

137. DENNING, ANTONY. A fafaragás képes kalauza / Antony Denning ; illusztrációk : Rob Shone, David Kemp ; fordította : Ongrádi Melinda. - Budapest : CSER Kiadó, 2005

176 p. : il. color, fig., tab.

Index p. 174-176

ISBN 963-7418-34-2

73.023.1(036)                                        745.51(036)

1. SCULPTURĂ(lemn)

III 28501 ; 730/D32

 

138. GILA ZSUZSANNA. Van Gogh : [album] / Gila Zsuzsanna. - Debrecen : TKK, [2007]

96 p. : il. color

Index p. 94-96

Text trilingv maghiar-englez-german

ISBN 978-963-5964-86-4

75.036(492)Van Gogh, Vincent(084)

929:75.036(492)Van Gogh, Vincent(084)

1. PICTURĂ(Olanda)

V 1920 ; 75/V24G

 

139. HORVÁTH JÁNOS. Rippl-Rónai / Horváth János ; angolra fordította : Harsányi Gabriella ; németre fordította : Elke Kosztyu. - Debrecen : TKK, [2007]

96 p. : il. în parte color

Text trilingv maghiar-englez-german

Bibliografie p. 96

ISBN 963-5965-13-3

75(439)"18/19"Rippl-Rónai József(084)

929:75(439)"18/19"Rippl-Rónai József(084)

1. PICTURĂ(album)

V 1919 ; 75/R56H

 

140. KRICSKOVICS ZSUZSANNA. Rajzolok! : Kedvenceim : ...a házban és a ház körül, ... Afrikában, ... erdőn, mezőn, ... az állatkertben / Írta és rajzolta Kricskovics Zsuzsanna. - s.l. : Sifi Reklám Kft., s.a.

111 p. : il. parţial color

Titlul pe prima copertă : Rajzolok! : Kedvenceim az állatok

ISBN 963-87243-1-5

741.02(02.053.2)                                   741.02-053.4/.5

1. DESEN

741/743/K83

 

141. NAGY MIKLÓS KUND. Hunyadi László művészete / Nagy Miklós Kund, Tarjányi József. - Budapest : Közdok, 2006

128 p. : il. parţial color, graf. - (Erdély kulturális öröksége).

Biografie p. 52-53

Rezumat în lb. germană, engleză, română

ISBN 963-552-397-1

ISBN 978-963-552-397-9

73(498)(=511.141)Hunyadi László(084)                           929 Hunyadi László

082.1 Erdély kulturális öröksége

1. SCULPTORI

V 1927 ; 73/76/H94N

 

142. PATRICK, PAUL. A szerelem színei : Nagy festők szerelmei / Paul Patrick. - Gyöngyös : Pallas, 2003

216 p.

ISBN 963-9504-02-5

75(100)(092)

1. PERSONALITĂŢI(pictori)

II 86254 ; 75/P44

 

143. ROMVÁRY FERENC. Csontváry [Ed. TKK] [2007] / Romváry Ferenc ; német fordítás : Elke Kosztyu ; angol fordítás : Harsányi Gabriella. - Debrecen : TKK, s.a.

104 p. : il. parţial color

Cuprinde texte în lb. maghiară, engleză, germană

Cronologie p. 4-15

ISBN 978-963-59-6438-3

75(439)(084) Csontváry Kosztka Tivadar

929 Csontváry Kosztka Tivadar

1. PICTURĂ MAGHIARĂ

75/C92R

 

144. Salonul anual da grefică interactivă 2. : Organizat de Filiala Tg.Mureş din România în Sala de Expoziţii U.A.P. Palatul Culturii = 2. éves interaktív grafika szalon : Szervezte a Rómániai Képzőművészek Szövetségének marosvásárhelyi fiókja a Kultúrpalota földszinti kiállítótermeiben - Tg. Mureş : s.n., s.a.

[42] p. : il.

76:929(498,4 Tg Mureş)                                     929(498,4 Tg Mureş):76

1. GRAFICĂ

73/76/S17

 

145. SZEKERNYÉS JÁNOS. Gallas Nándor / Szekernyés József. - Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2007

46 p. : il.; 64p. il. - (Mentor művészeti monográfiák).

Biografie p. 35-37

Bibliografie p. 38-40

Rezumat în lb. română, engleză

ISBN 978-973-599-243-9

929 Gallas Nándor                               730(498) Gallas Nándor (084)

1. SCULPTURĂ

III 28534 ; 730/G16S

78 Muzică

 

146. ALBU, LELIA-MARIANA. De la cântecul orfic la imnele religioase / Lelia-Mariana Albu. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii de Artă Teatrală Târgu-Mureş, 2005

146 p. : fig., note muz.

Bibliografie p. 133-141

ISBN 973-85366-9-3

781.7(498)                             783.4

1. CÂNTECE RELIGIOASE

II 86341 ; 78/A33

 

147. DOBRONYI ERZSÉBET, SZIKSZAYNÉ. Zenei kislexikon : [Általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / Írta Szikszayné Dobronyi Erzsébet. - [Debrecen] : Aquila Kiadó, 2007

304 p.; 21 cm - (Diákszótár).

ISBN 978-963-679-628-0

030:78(075.2/.3)                    78(100)(075.2/.3)   082.1 Diákszótár

1. DICŢIONAR DE MUZICĂ

L-78(100)/D60

 

148. KÁRPÁTI JÁNOS. Kelet zenéje / Kárpáti János ; A fotokat készítette Gyarmathy László és Kárpáti János ; A kottapéldákat  Székely András készítette. - [Budapest] : Gemini Budapest, [1998]

240 p. : [36] p. il., note muz.

Note p. 207-213

Bibliografie p. 215-217

Bibliografie materiale audio-vizuale p. 218-221

Index p. 223-236

ISBN 963-8168-30-7

78(5)

III 28519 ; 78(100)/K22

 

149. ŐSZY -TÓTH GÁBRIEL. Opera csillagok : Függöny mögött : [Interjúk magyar operaénekesekkel] / Őszy -Tóth Gábriel. - [Budapest] : Helikon Kiadó, 2004

Vol.

Vol. 1 - 456 p. : il. parţial color. - Album foto. p. 423-456

 ISBN 963-208-903-0

784.071.2(439)(092)(047.53)                                               929:784(439)

1. PERSONALITĂŢI(muzicieni)

III 28523 (v.1) ; 78.071.2/O-87

 

150. PÁNDI MARIANNE. Hangversenykalauz / Pándi Marianne ; Kiegészítette : Könyves Klaudia. - [Budapest] : Saxum, [2005]-

vol.

Vol.2 : Versenyművek - 305 p. - ISBN 963-7168-20-6

929:78.071                             785.6(03)                               030:785.6

1 MUZICĂ SIMFONICĂ

III 28494 ; 785/P22

 

151. PODAR, CORNEL. Emilia Lateş : Urme prin univers / Cornel Podar, Romeo Soare. - Târgu-Mureş : Ambasador, 2007

100 p. : il.

Prefaţă p. 6-7

ISBN 973-9087-79-5

78.067.26.071.2(498)Lateş, Emilia                      929 Lateş, Emilia

1. MUZICĂ POPULARĂ

II 86346 ; 78/L26P

79  Divertismen. Spectacole. Teatru. Sport

 

152. Kicsik játékoskönyve : Nyelvi játékok, fejtörők, tréfák - [Tyukod] : Black & White Kiadó, [2007]

186 p. : il.; 19.7 cm

ISBN 963-9622-66-4

821.511.141-84                                     398.6(=511.141)(0:053.2)

793.7(=511.141)(0:053.2)                     082.1 Black & White gyermekkönyvek

1. JOCURI INSTRUCTIVE

793/794/K42

 

153. KILLÁR KOVÁCS KATALIN. Játék, improvizáció, színészet / Killár Kovács Katalin. - Marosvásárhely : Színművészeti Egyetem Kiadója, 2006

343 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 323-325

ISBN 978-973-87822-7-3

792.028

1. ARTĂ TEATRALĂ

II 86367 ; 792/K43

 

154. NÉMETH GYÖRGY. Ókori gyermekjátékok / Németh György. - s.l. : Anno Kiadó, s.a.

94 p. : il.

Bibliografie p. 91-92

ISBN 963-375-225-6

688.72-053.2                          793.7-053.2                            794-053.2

1. JOCURI LOGICE

IV 6454 ; 793/794/N46

8  LIMBĂ. LINGVISTICĂ. LITERATURĂ

80/81  Lingvistică şi limbi

 

155. CRYSTAL, DAVID. A nyelv enciklopédiája / David Crystal ; Fordította László Zsuzsa, Rebrus Péter, Szemere Pál. - Javitott, bővített kiadás - Budapest : Osiris, 2003

620 p. : il., h., fig., sch.,graf. - (Osiris Tankönyvek).

Anexe p. 515-619

ISBN 963-389-481-6

316.77                    316.47                    81'2/'44

1. LIMBAJ(surdo-muţilor)

IV 6452 ; 80/81/C89

 

156. GYŐRI GYULA. Omegától az alfáig : Antik és bibliai eredetű kifejezések magyarázatokkal / Győri Gyula. - Budapest : Krónika Nova, 2006

96 p.

ISBN 963-9423-77-7

ISBN 978-963-9423-77-0

811.124'02'374.4                                                   811.14'02'374.4

811.511.141'374.4                                 81'374.2'373.46:22

1. LIMBA MAGHIARĂ(dicţionar)  2. DICŢIONAR ETIMOLOGIC

3. LIMBA LATINĂ(dicţionar)                         4. LIMBA GREACĂ(dicţionar)

III 28499 ; 81'374/G99

811  Limbi individuale

 

157. ALBERT MÁRIA. English act : English textbook for drama students : Advanced Level / Mária Albert. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii de Artă Teatrală, 2006

84 p. : il., fig.

Glosar p. 71-77

ISBN 973-87822-1-X

ISBN 978-973-87822-1-1

811.111:792(498)(075.8)

1. LIMBA ENGLEZĂ(curs)

IV 6480 ; 811/A32

 

158. BUTIURCA, DOINA. Le prestige européen de la langue latine : la langue roumaine dans la communication des langues romanes / Doina Butiurca. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

232 p.

Note de subsol

Bibliografie p. 226-228

ISBN 978-973-7794-49-9

811.13                                                                   811.13'362

1. LIMBI ROMANICE                                       2. LIMBA LATINĂ

II 86338 ; 811/B97

 

159. DEVECSERY LÁSZLÓ. Elemezzünk együtt! : Az alany, az állítmáy... és a többiek / Devecsery László. - 2. javított kiadás - Budapest : Ciceró Kiadó, [2004]

152 p.; 20 cm

ISBN 963-539-444-6

811.511.141'367.6                                 811.511.141'36

1. LIMBA MAGHIARĂ(gramatică  2. ANALIZĂ GRAMATICALĂ

II 86268 ; 811/D35

 

160. ERDÉLYI MARGIT. Német nyelvi tesztek / Erdélyi Margit. - s.l. : Puedlo Kiadó, s.a.

136 p.

ISBN 963-9477-80-X

811.112.2(079.1)

1. LIMBA GERMANĂ(gramatică)

II 86275 ; 811/E64

 

 

 

161. HÍVES MÁRTA. Fején találta a szöget! : Szólás- és eredetmagyarázatok / Híves Márta; Borító, illusztráció Bihari Mariann & "Medve"; Szerkesztette Híves Márta. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

144 p. : il.; 24 cm - (Tudomány és műveltség).

Bibliografie p. 142

ISBN 963-9269-573

398.9(511.141)                                      811.511.141'373.72

082.1 Tudomány és műveltség

1. PROVERBE                                      2. LIMBA MAGHIARĂ(proverbe)

811/H66

 

162. IAŢCU, TATIANA. English dialects : (Dialecte ale limbii engleze - curs pentru uzul studenţilor) / Tatiana Iaţcu. - Târgu-Mureş : Universitatea "Petru Maior", 2007

138 p. : h., tab.

Note de subsol

Glosar p. 132-137

Bibliografie p. 138

811.111'282(075.8)

1. CURS DE LIMBA ENGLEZĂ

III 28540 ; 811/I-30

 

163. PETNEKI KATALIN. Német nyelv : Új éretttségi : Felkészítő könyv közép- és emelt szinthez / Petneki Katalin, Szablyár Anna, Szalay Éva. - [Budapest] : Corvina Kiadó, [2006]

151 p. : il., tab., graf.

Note de subsol

Bibliografie p. 149

ISBN 963-13-5420-2

811.112.2(079.1)

1. LIMBA GERMANĂ(gramatică)

III 28515 ; 811/P55

 

164. POP, ANIŞOARA. Writing for Business / Anişoara Pop. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2007

137 p. : fig., tab.

Dicţionar p. 132-136

Bibliografie p. 137

Anexă : CV European p. 129-131

ISBN 978-973-7794-62-8

811.111(075.8)

1. CURS DE LIMBA ENGLEZĂ

II 86339 ; 811/P78

 

165. SCRIDON, DIANA. Days, Places, Words : Optional English Lessons IV-VIII / Diana Scridon. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

82 p. : tab., fig.

ISBN 978-973-1728-68-1

811.111(075.2)

1. LIMBA ENGLEZĂ(curs)

IV 6465 ; 811/S38

 

166. SZINCSÁK TIBOR. Újabb neves kifejezések / Szincsák Tibor ; a rajzokat készítette Bihari Mariann. - Debrecen : TKK, [2007]

112 p. : il. - (Tudomány és műveltség).

ISBN 963-5963-10-6

811.511.141'373.72                               398.9(=511.141)

821.511.141-84                                     082.1 Tudomány és műveltség

1. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR

811/S99

 

167. SZINCSÁK TIBOR. 66 szállóige történelemből / Szincsák Tibor; A rajzokat készítette Bihari Mariann & "Medve". - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

120 p. : il.; 24 cm - (Tudomány és műveltség).

ISBN 963-5962-27-4

398.9(511.141)                                                      811.511.141'373.72

082.1 Tudomány és műveltség

1. LIMBA MAGHIARĂ(proverbe)

811/S99

 

 

 

 

811.135.1  Limba română

 

168. NUŢIU, FLORICA-ELISABETA. Arhieraticonul lui Inochentie Micu-Klein în cadrul literaturii arhieraticonale a secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea : Studiu filologico-lingvistic / Florica-Elisabeta Nuţiu; Prefaţă de Prof. univ. dr.Viorica Pamfil. - Târgu-Mureş : University Press, 2007

452 p.: il. color

Anexe p. 272-451

ISBN 978-973-7665-60-7

811.135.1'276                                                        811.135.1'362

244 Micu-Klein, Inochentie

1. LIMBA ROMÂNĂ(dialecte)                        2. LIMBA ROMÂNĂ(gramatică)

III 28551 ; 811.135.1/N98

82  Literatură

 

169. Dadaizmus : Antológia / Szerkesztette, a jegyzeteket és az utószót írta Beke László ; Fordította Beke László, Boros Judit, Fázsy Anikó.... - Budapest : Balassi Kiadó, [1998]

339 p. : il. - (Források a XX. század művészetéhez).

Bibliografie p. 329-336. - Index p. 337-338

ISBN 963-506-232-X

82.02 Dadaism(082)=511.141             082.1 Források a XX. század művészetéhez

82.02 Dadaism(100)

1. ANTOLOGIE LITERARĂ             2. DADAISM

III 28510 ; 82-82/D11

 

170. Fontos csak egy : ember maradj! : Gondolatok ballagó diákoknak / Összeállította : Cs. Nagy Zoltán ; szerkesztette Tyihák Katalin ; grafikák : Mikó Rita, Toroczkay Balázs. - Kisújszállás : Újhold Kiadó, [2007]

[47] p. : il. color

82-82=511.141                                                      82-84=511.141

082.1 Érzelmeink visszhangja

1. ANTOLOGIE LITERARĂ

82-82/F78

171. Ghidul misoginului : mic tratat de calomnii - Bucureşti : Nemira, 2007

128 p. - (Bonton).

ISBN 978-973-143-006-5

82-82=135.1                          177(0:82-84)                          082.1 Bonton

1. ANTOLOGIE LITERARĂ

II 86405;82-82/G 49

 

172. A kopasz énekesnő : Hat modern dráma / Fordította Bartos Tibor, Elbert János, Gera György,...; válogatta, szerkesztette, a jegyzeteket összeállította Ruttkay Zsófia. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, [2003]

540 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Note de subsol

Note biografice p. 525-536

ISBN 963-07-7423-2

82-82-2=511.141                                   082.1 Európa Diákkönyvtár

1. ANTOLOGIE LITERARĂ

II 86197 ; 82-82/K73

 

173. KUN JÁNOS. Élők gyönyöre a szerelem : A sokszínű szerelem és erotika a szépirodalomban / Kun János, Kun Jánosné ; Grafika Józsa Sándor. - Debrecen : Arkadas, [2002]

256 p. : fig. - (Szeretet, szerelem, szexualitás).

Lexic p. 249-250

ISBN 963-202-963-1

082.1 Szeretet, szerelem, szexualitás 82-82=511.141

392.61(0:82-82)                                                    176(0:82-82)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie)

II 86202 ; 82-82/K92

 

174. KUNDERA, MILAN. A függöny / Milan Kundera ; Fordította Réz Pál. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005

180 p.; 18.6 cm

Titl. orig. : La rideau

ISBN 963-07-7789-4

82.09=511.141                                                      82.0

1. TEORIE LITERARĂ                                      2. TEHNICĂ LITERARĂ

II 86319 ; 82.0/.02/K92

175. MAGYAR ZOLTÁN. Népmondák a Bekecsalján / Magyar Zoltán. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

123 p., [16] p. il. color

Note p. 105-114 şi de subsol

Anexe p. 115-119

Bibliografie p. 121-122

ISBN 978-973-599-266-8

821.511.141(498)-91-343                                     398.21(=511.141)(498)

1. FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(legende)

III 28544 ; 82-91/M15

 

176. Megrontó szerelem : Mai katalán költők / Válogatta és fordította Jánosházy György. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

97 p. - (000026142Minoritates mundi).

Biografie autori p. 85-89

ISBN 973-599-223-X

821.134.1-82-1=511.141                                                      082.1 Minoritates mundi

1. ANTOLOGIE LITERARĂ

II 86370 ; 82-82/M54

 

177. Tîrgu Mureş : Trei decenii de poezie = Három évtized versei = Three Decades of Poetry - Târgu Mureş : Editura Ardealul, 2007

235 p. : il. în parte color

Volum editat de Primăria Tîrgu Mureş

Text trilingv român-maghuar-englez

ISBN 973-8406-36-6

ISBN 978-973-8406-36-0

82-82                                                                     821.511.141(498)-82-1

821.511.141(498)-82-1=135.1                              821.511.141(498)-82-1=111

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ (antologie)

2. LITERATURĂ ROMÂNĂ (antologie)

III 28550 ; 82-82/T63

82.09  Critică literară

 

178. CIMPOI, MIHAI. Leopardi : Drum neted şi drum labirintic : Eseuri - Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

168 p. - (Galeria Artiştilor).

Bibliografie p. 129-136

Index p. 152-162

ISBN 973-7691-20-2

ISBN 978-973-7691-20-0

821.135.1.09 Leopardi, Giacomo                       929 Leopardi, Giacomo

082.1 Galeria Artiştilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

I 18769 ; 82.09/L49C

 

179. Irodalmi lexikon : [Írók, költők-fogalmak-irodalmi alakok] / Főszerkesztő Szabó Zsolt. - [Kisújszállás] : [Pannon-Literatúra Kft.], [2005]

640 p.

Anexen p. 610-640

ISBN 963-9555-28-2

82.09(100):030                      030:82.09(100)                      82.09(038)

1. DICŢIONAR DE LITERATURĂ UNIVERSALĂ

III 28527 ; L-82.09/I-80

821.11  Literaturi germanice

 

180. BERGMAN, INGMAR. Sarabande / Ingmar Bergman; Fordította Kúnos László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003

128 p.; 19 cm

ISBN 963-07-7491-7

821.113.6-2=511.141

1. LITERATURĂ SUEDEZĂ(teatru)

II 86329 ; 821.11/B47

 

181. IBSEN, HENRIK. Három dráma : [színmű] / Henrik Ibsen ; fordította Bart István, Hajdu Henrik, Németh László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

316 p. - (Európa Diákkönyvtár).

ISBN 963-07-8197-2

082.1 Európa Diákkönyvtár                                              821.113.6-2=511.141

1. LITERATURĂ NORVEGIANĂ(teatru)

821.11/I-32

821.111  Literatură engleză şi de limbă engleză

 

182. ALI, MONICA. A muszlim asszony : [regény] / Monica Ali ; Fordította Varró Zsuzsa. - Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2005

Vol.

Titlul original : Brick Lane

ISBN 963-7253-56-4

Vol. 1 - 288 p. - ISBN 963-7253-57-2

Vol. 2 - 304 p. - ISBN 963-7253-58-0

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86212 (v.1-2) ; 821.111/A42

 

183. AMIS, MARTIN. Koba, a rettenetes : A nevetés és a húszmillió / Martin Amis; Fordította M. Nagy Miklós. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

364 p.; 18.7 cm

Titl. orig. : Koba the Dread. Laughter and the Twenty Million

Note de subsol

ISBN 963-07-7535-2

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86290 ; 821.111/A46

 

184. APPLEYARD, DIANA. Távolodó szerelem / Diana Appleyard; Fordította Szilágyi Katalin. - [Budapest] : Pannonica Kiadó, 2004

296 p.; 19.8 cm

Titl. orig. : Out of Love

ISBN 963-7319-00-X

821.111-31=511.141                                             082.1 Vénusz & Mars

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86310 ; 821.111/A69

 

185. AUSTER, PAUL. A véletlen zenéje / Paul Auster; Fordította Vághy László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

308 p.; 18.7 cm

Titl. orig. : The Music of Chance

ISBN 963-07-7975-7

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86307 ; 821.111/A93

 

186. BANVILLE,JOHN. Onorată instanţă / John Banville. - Bucureşti : Nemira, 2007

256 p. - (Babel).

Titl.orig. The Book of Evidence

Este primul roman din tripticul Frames Trilogy

ISBN 978-973-569-979-6

821.111-31=135.1                                 082.1 Babel

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86409; 821.111/B 27

 

187. BANVILLE,JOHN. Marea / John Banville. - Bucureşti : Nemira, 2007

256 p. - (Babel).

Note bio-bibliografice [1]p.

ISBN 973-569-926-5

ISBN 978-973-569-926-0

821.111-31=135.1                                 082.1 Babel

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86418; 821.111/B 27

 

188. BARNES,JULIAN. Arthur & George / Julian Barnes. - Bucureşti : Nemira, 2007

674 p. - (Babel).

Note bio-bibliografice [1]p.

ISBN 978-973-569-969-7

821.111-31=135.1      821.111-312.6=135.1                        082.1 Babel

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86429; 821.111/B 33

 

189. BARNES,JULIAN. Porcul spinos / Julian Barnes. - Bucureşti : Nemira, 2007

192 p. - (Babel).

Note bio-bibliografice [1]p.

ISBN 978-973-569-958-1

821.111-31=135.1                                 082.1 Babel

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86406; 821.111/B 33

 

190. BARTH,JOHN. Rătăcit în casa oglinzilor / John Bart. - Bucureşti : Nemira, 2007

320 p. - (Babel).

ISBN 978-973-569-958-8

821.111(73)-32=135.1                                          082.1 Babel

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

II 86419; 821.111/B 35

 

191. BESTER,ALFRED. Omul demolat / Alfred Bester. - Bucureşti : Nemira, 2007

256 p. - (Nautilus).

Note bio-bibliografice [1 ]p.

ISBN 978-973-569-954-3

821.111(73)-31=135.1                  821.111(73)-311.9=135.1                 082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86403; 821.111/B 50

 

192. BONDURANT, MATT. A harmadik változat / Matt Bondurant ; fordította Sóvágó Katalin. - Budapest : Gabo Kiadó, 2006

500 p.

Titl. orig. : The Third Translation

ISBN 963-9635-32-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

III 28496 ; 821.111/B67

 

193. BRADFORD, BARBARA TAYLOR. Váratlan áldás / Barbara Taylor Bradford ; Fordította Urbán Erika. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

444 p.; 20 cm

ISBN 963-07-7768-1

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

821.111/B75

194. BRADLEY,MARION ZIMMER. Sanctuarul / Marion Zimmer Bradley. - Bucureşti : Nemira, 2007

576 p. : : h. - (Nautilus. ; Seria Avalon).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl.orig. The Forest House

Face parte din seria Avalon(6 romane)

ISBN 978-973-143-017-1

821.111(73)-31=135.1                  821.111(73)-312.9=135.1                 082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86424; 821.111/B 75

 

195. BROWN, SANDRA. A győzelem mámora : [regény] / Sandra Brown ; fordította Sillár Emőke és Szalay Eszter. - Budapest : Harlequin, 2007

416 p.

Titl. orig. : The Thrill of Victory ; Two Alone

Conţine şi romanul : Ketten egyedül

ISBN 978-963-537-643-8

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86236 ; 821.111/B84

 

196. BRUCKNER, SHEILA. A világ végezetéig : [regény] / Sheila Bruckner. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2007

235 p. - (Florence).

ISBN 963-9720-31-3

ISBN 978-963-9720-31-2

821.111-31=511.141                                                            082.1 Florence

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

I 18760 ; 821.111/B85

 

197. CAIN, JAMES M.. A postás mindig kétszer csenget [2007] / James M. Cain ; Fordította Uram Tamás. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

151 p. ; 18.7 cm.

ISBN 978-963-07-8270-8

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86299 ; 821.111/C12

198. CALLEN, GAYLE KLOECKER. Az úrnő testőre : [regény] / Gayle Callen. - Pécs : Alexandra Kiadó, [2007]

383 p.

ISBN 963-368-276-2

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86278 ; 821.111/C14

 

199. CARD,ORSON SCOTT. Umbra marionetelor / Orson Scott Card. - Bucureşti : Nemira, 2007

404 p. - (Nautilus. ; Saga Umbrelor).

Face parte din ciclul Saga Umbrelor

ISBN 978-973-569-956-7

821.111(73)-31=135.1                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86413; 821.111/C 24

 

200. CARD,ORSON SCOTT. Umbra hegemonului / Orson Scott Card. - Bucureşti : Nemira, 2007

448 p. - (Nautilus. ; Saga Umbrelor).

Note bio-bibliografice [1] p.

Postfaţă p.427-434

Face parte din ciclul Saga Umbrelor

ISBN 973-569-930-3

ISBN 978-973-569-930-7

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86416; 821.111/C 24

 

201. CHRISTIE, AGATHA. Mrs. McGinty halott [2006] / Agatha Christie ; Fordította Csanády Katalin. - Budapest : Aquila Könyvkiadó, 2006

264 p.; 18.6 cm

ISBN 963-679-449-9

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist)

821.111/C48

202. CLARK, KATHY. Vágyak és álmok / [Kathy Clark]; Fordította Fekete Annamária. - [Debrecen] : Aquila Könyvkiadó, 2007

128 p.; 18 cm - (16 leszek ; 2).

Titl. orig. : Sweet 16. Wishes and Dreams

ISBN 978-963-679-524-5

821.111(73)-31=511.141                                      082.1 16 leszek

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret)

821.111/C56

 

203. COOK, ROBIN. Műhiba : [regény] / Robin Cook ; fordította Greguss Ferenc. - 3. kiadás - [Budapest] : I.P.C. Könyvek, 2006

416 p.

Titl. orig. : Harmful Intent

ISBN 963-635-313-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18766 ; 821.111/C70

 

204. DEFOE, DANIEL. Robinson Crusoe : regény [Európa Könyvkiadó, 2006] / Daniel Defoe; fordította M. Nagy Miklós. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, [2006]

340 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-07-8064-X

821.111-31=511.141                                             082.1 Európa Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86233 ; 821.111/D27

 

205. DESAI, KIRAN. Ribillió a gyümölcsösben / Kiran Desai; Fordította E. Gábor Éva. - Budapest : Helikon Kiadó, 1999

212 p.; 20.3 cm

Titl. orig. : Hullabaloo in the Guva Orchard

ISBN 963-208-614-7

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86303 ; 821.111/D34

 

206. DICK,PHILIP K.. Substanţa M / Philip K.Dick. - Bucureşti : Nemira, 2007

352 p. - (Nautilus).

Note de subsol

Titl.orig. A Scanner Darkly

ISBN 973-569-944-3

ISBN 978-973-569-944-4

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86422; 821.111/D 39

 

207. EVANS,NICHOLAS. Vieţi încercate / Nicholas Evans. - Bucureşti : Nemira, 2007

512 p. - (Nemira Damen tango).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl.orig. The Divide

Note de subsol

ISBN 978-973-143-018-8

821.111-31=135.1                                 082.1 Nemira Damen tango

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86414; 821.111/E 93

 

208. FIELDING,HENRY. Jonathan Wild : istoria vieţii răposatului domn Jonathan Wild cel Mare / Henry Fielding. - Bucureşti : Nemira, 2007

400 p. - (Nemira clasic).

Note de subsol

Titl.orig.The Life of Jonathan Wild

ISBN 978-973-569-963-5

821.111-31=135.1                                 082.1 Nemira clasic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86404; 821.111/F 49

 

209. GRAVES, LUCIA. A rabbi, a feleség és a szeretője : A kabbala titka / Lucia Graves; Fordította Sillár Emőke. - Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2007

296 p.; 20 cm

Titl. orig. : The Memory House

ISBN 978-963-9752-25-2

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86301 ; 821.111/G77

 

210. GRIFFIN,W.E.B.. Din ordinul preşedintelui / W.E.B. Griffin. - Bucureşti : Nemira, 2007

832 p. : :h. - (Suspans. ; Seria Agentul Preşedintelui).

Note de subsol

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl.orig. By Order of the President

ISBN 978-973-569-966-6

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Suspans

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86420; 821.111/G 81

 

211. GRIMWOOD,KEN. Replay / Ken Grimwood. - Bucureşti : Nemira, 2007

384 p. - (Nautilus).

Note bio-bibliografice [1] p.

ISBN 973-569-943-5

ISBN 978-973-569-943-7

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86415; 821.111/G 86

 

212. HALDEMAN,JOE. Camuflaj / Joe Haldeman. - Bucureşti : Nemira, 2007

384 p. : :fig. - (Nautilus).

Note de subsol

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl.orig. Camouflage

ISBN 978-973-569-879-9

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-311.9=135.1

082.1 Nautilus

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86402; 821.111/H 17

 

 

 

213. HARRER, HEINRICH. Visszatérés Tibetbe : [regény] / Heinrich Harrer ; fordította : Horváth Sára. - Budapest : Cartaphilus Kiadó, 2006

216 p. : il., h.

Titl. orig. : Return to Tibet

ISBN 963-7448-04-7

821.111-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86193 ; 821.111/H31

 

214. HAWTHORNE,NATHANIEL. Faunul de marmură / Nathaniel Hawthorne. - Bucureşti : Nemira, 2007

576 p. - (Nemira clasic).

ISBN 978-973-569-962-8

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Nemira clasic

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86427; 821.111/H 40

 

215. HEMINGWAY, ERNEST. Az öreg halász és a tenger : kisregény / Ernest Hemingway ; fordította : Ottlik Géza. - Szeged : Könyvmolyképző Kiadó, 2005

96 p.

Titl. orig. : The Old Man and the Sea

ISBN 963-9492-60-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86191 ; 821.111/H46

 

216. KING, STEPHEN. Povestea lui Lisey / Stephen King. - Bucureşti : Nemira, 2007

608 p. - (Suspans).

Note de subsol

Note bio-bibliografice [1]p.

Titl.orig. Lisey's Story

ISBN 978-973-569-978-9

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 Suspans

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86432 ; 821.111/K44

 

217. KING, STEPHEN. Az írásról / Stephen King ; fordította Bihari György. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2005

288 p.

Titl. orig. : On Writing

ISBN 963-07-7823-8

821.111(73)-94=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii)

II 86190 ; 821.111/K44

 

218. KRENTZ, JAYNE ANN. Igaz vagy hamis / Jayne Ann Krentz; Fordította Urbán Erika. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005

351 p.; 20 cm

Titl. orig. : Truth or Dare

ISBN 963-07-7836-X

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86308 ; 821.111/K82

 

219. KRENTZ, JAYNE ANN. Fény vagy árnyék : [regény] / Jayne Ann Krentz ; fordította Molnár Katalin. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005

392 p.

Titl. orig. : Light in Shadow

ISBN 963-07-7835-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86228 ; 821.111/K81

 

220. LEWIN, PATRICIA. Nyomtalanul eltűnt : [regény] / Patricia Lewin ; Fordította Szieberth Ádám ; Szerkesztette Kocsis Anikó. - Budapest : General Press Kiadó, [2007]

296 p. - (Világsikerek).

Titlul original : Out of Reach

ISBN 978-963-9648-48-7

082.1 Világsikerek                                               821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86200 ; 821.111/L56

 

221. LOFTING, HUGH. Doktor Dolittle és az állatok / Hugh Lofting; Fordította Csánk Endre; Szecskó Tamás rajzaival. - 3. kiadás - Budapest : Ciceró Kiadó, s.a.

120 p. : il.; 20 cm - (Klasszikusok fiataloknak).

Titl. orig. : The Story of Doctor Dolittle

ISBN 963-539-340-7

821.111-93-31=511.141                                       082.1 Klasszikusok fiataloknak

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii)

821.111/L73

 

222. MCBAIN,ED. Ascultă şi mori! / Ed McBain. - Bucureşti : Nemira, 2007

384 p. - (Suspans. ; Seria Secţia 87).

Note de subsol

Note bio-bibliografice [1] p.

Face parte din ciclul Secţia 87

ISBN 978-973-569-949-9

821.111(73)-31=135.1                                          821.111(73)-312.4=135.1

082.1 Suspans

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86411; 821.111/M 11

 

223. MCBAIN,SCOTT. Arginţii lui Iuda / Scott McBain. - Bucureşti : Nemira, 2007

512 p. - (Suspans).

Note bio-bibliografice [1] p.

Nota autorului p 497-502

ISBN 978-973-143-000-3

821.111-31=135.1                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86423; 821.111/M 11

 

224. MCINERNEY, JAY. A jó élet / Jay McInerney; Fordította Siklós Márta. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

472 p.; 18.2 cm

ISBN 978-963-07-8274-6

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86304 ; 821.111/M12

 

225. MCKENNA, JULIET E.. Kegyetlen eskü : Einarinn második legendája / Juliet E. McKenna; Fordította Nyikos Eszter és Németh Kálmán. - Budapest : Beholder Kiadó, 2002

604 p.; 18.2 cm - (Beholder Fantasy).

Titl. orig. : The Swordsman's Oath

ISBN 963-9399-07-8

ISBN 963-9399-17-5

821.111-31=511.141                                             082.1 Beholder Fantasy

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86326 ; 821.111/M12

 

226. MEREDITH,GEORGE. Sandra Belloni / George Meredith. - Bucureşti : Nemira, 2007

672 p. - (Nemira clasic).

Titl. orig. Emilia in England

ISBN 973-569-946-X

ISBN 978-973-569-946-8

821.111-31=135.1                                                 082.1 Nemira clasic

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86428;821.111/M 59

 

227. MULLINS, DEBRA. A törvény embere : [regény] / Debra Mullins ; fordította : Keresnyei Klára. - Pécs : Alexandra Kiadó, [2007]

380 p.

Titl. orig. : The Lawman's Surrender

ISBN 963-368-441-2

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

I 18756 ; 821.111/M94

 

228. NISBET,JIM. Codex Siracuza / Jim Nisbet. - Bucureşti : Nemira, 2007

512p. - (Suspans).

Note bio-bibliografice [1]p.

Titl.orig. The Syracuse Codex

ISBN 978-973-569-968-0

821.111-31=135.1                                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86430;821.111/N 77

 

229. O'CONNOR, JOSEPH. Az ügynök / Joseph O'Connor; Fordította M. Nagy Miklós. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2003

468 p.; 20.5 cm

Titl. orig. : The Salesman

ISBN 963-07-7322-8

821.111(417)-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman)

II 86315 ; 821.111/O-18

 

230. OATES, JOYCE CAROL. Nemi erőszak : Szerelmi történet / Joyce Carol Oates; Fordította Palkó Katalin. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

168 p.; 18.9 cm

Titl. orig. : The Rape. A Love Story

ISBN 963-07-8141-7

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86305 ; 821.111/O-11

 

231. PEARS,IAIN. Cercul crucii / Iain Pears. - Bucureşti : Nemira, 2007

896 p. - (Suspans).

Note de subsol

Titl.orig. An Instance of the Fingerpost

ISBN 978-973-143-016-4

821.111-31=135.1                                                 082.1 Suspans

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86400;821.111/P 48

 

232. PULLMAN, PHILIP. A tűzijáték gyermeke avagy a Három Ajándék : [regény] / Philip Pullman ; fordította Merkl Ottó ; illusztrációk : Nick Harris. - [Budapest] : Passage, 2002

116 p. : il.

Titl. orig. : The Firework-maker's Daughter

Biografie p. [113]

ISBN 963-228-348-1

821.111-93-31=511.141

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

821.111/P98

 

233. PUTNEY, MARY JO. Míg a halál el nem választ : [regény] [Putney, Mary Jo] / Mary Jo Putney ; fordította Janáky István. - Budapest : General Press Kiadó, [2007]

328 p. - (Romantikus regények).

Titl. orig. : The Bargain

ISBN 963-9648-23-X

821.111(73)-31=511.141                                      082.1 Romantikus regények

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86231 ; 821.111/P98

 

234. REDFIELD, JAMES. Shambhala titka : A tizenegyrdik Felismerés nyomában / James Redfield ; Fordította Révbíró Tamás. - Pécs : Alexandra Kiadó, [2005]

288 p.

Note de subsol

ISBN 963-369-260-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86258 ; 821.111/R37

 

235. ROSENBERG,JOEL C.. Ultimul Jihad / Joel C. Rosenberg. - Bucureşti : Nemira, 2007

448 p. - (Suspans).

Note bio-bibliografice [1]p.

ISBN 973-569-920-6

ISBN 978-973-569-920-8

821.111(73)-31=135.1                                                          082.1 Suspans

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86431;821.111/R 75

 

236. ROSSANT, COLETTE. Visszatérés Párizsba : Memoár receptekkel / Colette Rossant; Fordította Szűr-Szabó Katalin. - Budapest : Ulpius-ház, 2006

256 p.; 20 cm

Titl. orig. : Return to Paris

ISBN 963-7253-02-5

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86324 ; 821.111/R80

 

237. STEEL, DANIELLE. Váltságdíj : [regény] / Danielle Steel; fordította Varga Monika. - Budapest : Maecenas Könyvek, [2004]

344 p.

Titl. orig. : Ransom

ISBN 963-203-112-1

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86211 ; 821.111/S81

 

238. STEEL, DANIELLE. A szellem : [regény] [2006] / Danielle Steel; fordította Sóvágó Katalin. - 3. kiadás - Budapest : Maecenas Könyvek, 2006

327 p.

Titl. orig. : The Ghost

ISBN 963-203-139-3

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86227 ; 821.111/S81

 

239. STEEL, DANIELLE. A sors kereke : [regény] / Danielle Steel ; Fordította László Zsófia. - 3. kiadás - Budapest : Maecenas Könyvek, [1999]

399 p.

Titlul original : Fine Things

ISBN 963-9025-89-5

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86201 ; 821.111/S81

 

 

 

240. STEEL, DANIELLE. Randevú a reménnyel : [regény] / Danielle Steel; fordította F. Nagy Piroska. - 2. kiadás - Budapest : Maecenas Könyvek, 2007

384 p.

Titl. orig. : Dating Game

ISBN 978-963-203-177-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86232 ; 821.111/S81

 

241. STEEL, DANIELLE. Meghallgatott imádságok : [regény] / Danielle Steel; fordította Komáromy Dániel. - 2. kiadás - Budapest : Maecenas Könyvek, 2007

343 p.

Titl. orig. : Answered Prayers

ISBN 978-963-203-175-0

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86214 ; 821.111/S81

 

242. STEEL, DANIELLE. Második esély : [regény][Steel, Danielle] / Danielle Steel; fordította Sóvágó Katalin. - Budapest : Maecenas Könyvek, 2005

279 p.

Titl. orig. : Second Chance

ISBN 963-203-116-4

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86210 ; 821.111/S81

 

243. TAILOR, MARTHA. Gyűlölet : [regény] / Martha Tailor ; [fordította] : Radnai Gáborné. - 4. kiadás - s.l. : Radnai Kiadó, [2005]

271 p.

ISBN 963-212-521-5

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86235 ; 821.111/T13

 

244. TAILOR, MARTHA. Donor : [regény] / Martha Tailor ; [fordította] : Radnai Gáborné. - 4. kiadás - [Budapest] : Radnai Kiadó, 2006

267 p.

ISBN 963-86448-26

821.111(73)-31=511.141

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86217 ; 821.111/T13

 

245. THACKERAY, WILLIAM MAKEPEACE. Hiúság vására : [regény] [Európa Könyvkiadó] / W.M. Thackeray ; fordította Vas István ; a jegyzeteket írta Ruttkay Kálmán. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2003

2 vol. - (Európa Diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-07-7458-5

Vol.1 - 496 p. - ISBN 963-07-7374-0

Vol.2 - 493 p. - ISBN 963-07-7457-7

821.111-31=511.141                                             082.1 Európa Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman)

II 86189(1-2) ; 821.111/T49

 

246. WASS ALBERT. Magyar szemmel : Publicisztikai írások az emigráció éveiből / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

3 vol. - (Wass Albert életmű-sorozat).

ISBN 978-973-599-260-6

Vol.1 : (1963 augusztus 31-1967 április 29). - 264 p.

 ISBN 978-973-599-257-6

Vol.2 : (1967 május 6-1969 november 8). - 292 p.

 ISBN 978-973-599-258-3

Vol.3 : (1970 szeptember 3-?) - 216 p. - ISBN 978-973-599-259-0

821.111(73)-92=511.141                                      082.1 Wass Albert életmű-sorozat

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(articole)

II 86366(v.1-3) ; 821.111/W30

 

 

 

 

247. WASS ALBERT. Amerikai emberek / Wass Albert. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

227 p. - (000057740Wass Albert életmű-sorozat).

Note p. 221-223

ISBN 978-973-599-268-2

821.111(73)-32=511.141                                      082.1 Wass Albert életmű-sorozat

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri)

II 86371 ; 821.111/W30

 

248. WILSON,D.L.. Graalul măsluit / D.L. Wilson. - Bucureşti : Nemira, 2007

384 p. - (Suspans).

Titl.orig. The Unholy Grail

ISBN 978-973-143-007-2

821.111(73)=135.1                                               082.1 Suspans

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86425 ;821.111/W 70

 

249. ZIEGESAR,CECILY VON. Gossip girl : şuete între fete : Cum îmi place mie / Cecily von Ziegesar. - Bucureşti : Nemira, 2007

223 p. : :il. - (gossip girl).

ISBN 978-973-569-924-6

821.111(73)-31=135.1                                          082.1 gossip girl

1. LITERATURĂ AMERICANĂ(roman)

II 86399; 821.111/Z 61

821.112.2  Literatură germană

 

250. BREZINA, THOMAS. Piknik vadlovakkal : [regény] / Thomas Brezina; Silvia Christoph rajzaival; [Fordította] Bucsi Gabriella. - Budapest : Napsugár és Holdsugár Kiadó, 2007

160 p. : il.; - (Hét tappancs gazdája, Penny).

Titl. orig. : Picknick mit Wildpferden

ISBN 978-963-9628-21-2

821.112.2(436)-93-31=511.141                            082.1 Hét tappancs gazdája, Penny

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret)

821.112.2/B82

251. BREZINA, THOMAS. Nyár, tesók, zűrzavar... : [regány] / Thomas Brezina ; Illusztrálta Betina Gotzen-Beek ; Fordította Zsidányi Lilla. - Budapest : Egmont, 2006

176 p. : fig. - (Fiúk Kizárva!).

Boigrafie autor p. 176

ISBN 963-628-178-5

082.1 Fiúk kizárva!                              821.112.2(436)-93-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman)

821.112.2/B82

 

252. BREZINA, THOMAS. Féktelen fruskák felhőtlen bulija / Thomas Brezina ; Fordította Hegyi Zsuzsa ; Illusztrálta Betina Gotzen-Beek. - Budapest : Egmont-Hungary Kft., 2007

177 p. : il.; 18.7 cm - (Fiúk Kizárva!).

Titl. orig. : Die Wilde-Weiber-Wahnsinns-Party

ISBN 978-963-628-597-5

821.112.2-93-31=511.141                                    082.1 Fiúk kizárva!

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret)

821.112.2/B82

 

253. BREZINA, THOMAS. Az eltűnt napló : [regény] / Thomas Brezina; Silvia Christoph rajzaival; [Fordította] Bucsi Gabriella. - Budapest : Napsugár és Holdsugár Kiadó, 2006

160 p. : il.; - (Hét tappancs gazdája, Penny).

Titl. orig. : Das verschwundene Tagebuch

ISBN 963-9628-10-7

821.112.2(436)-93-31=511.141                            082.1 Hét tappancs gazdája, Penny

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret)

821.112.2/B82

 

254. BREZINA, THOMAS. Delfinkaland és nyelvtanulás : [regény] / Thomas Brezina; Silvia Christoph rajzaival; [Fordította] Bucsi Gabriella. - Budapest : Napsugár és Holdsugár Kiadó, 2006

160 p. : il. - (Hét tappancs gazdája, Penny).

Titl. orig. : Sprachkurs mit Delfinen

Conţine o anexă ataşată tip caiet-jurnal

ISBN 963-9628-08-5

821.112.2(436)-93-31=511.141                            082.1 Hét tappancs gazdája, Penny

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret)

821.112.2/B82

 

255. BREZINA, THOMAS. Árulás a lóversenypályán : [regény] / Thomas Brezina; Silvia Christoph rajzaival; [Fordította] Bucsi Gabriella. - Budapest : Napsugár és Holdsugár Kiadó, 2007

170 p. : il.; - (Hét tappancs gazdája, Penny).

Titl. orig. : Verrat auf der Rennbahn

ISBN 978-963-9628-22-9

821.112.2(436)-93-31=511.141                            082.1 Hét tappancs gazdája, Penny

1. LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret)

821.112.2/B82

 

256. GRASS, GÜNTER. Hagymahántás közben / Günter Grass; A borítón és a kötetben szereplő rajzokat a szerző készítette; Fordította Győri László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

500 p. : il.; 18.7 cm

Titl. orig. : Beim Häuten der Zwiebel

ISBN 978-963-07-8258-6

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 86293 ; 821.112.2/G77

 

257. HABE, HANS. Hárman a határon át : regény / Hans Habe; Fordította Hermann Attila. - Budapest : K.u.K. Kiadó, [2005]

303 p.; 19.8 cm

Titl. orig. : Drei über die Grenze

ISBN 963-7437-02-9

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 86294 ; 821.112.2/H11

 

258. HAUFF, WILHELM. Hauff válogatott meséi / Hauff; Illusztráció Horváth Mónika. - Sepsiszentgyörgy : Társ kiadó, 2007

205 p.; 20 cm

ISBN 973-88120-2-X

ISBN 978-973-88120-2-4

821.112.2-93-191=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti)

821.112.2/H39

 

259. HOFFMANN, E.T.A.. A király menyasszonya / E.T.A. Hoffmann ; fordította : Kajsza Krisztina. - Máriabesnyő : Attraktor, 2006 - Gödöllő

163 p.

Titl. orig. : Sämtliche Werke in sechs Bänden

Note p. 159-161

ISBN 963-958-066-X

821.112.2-32=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

II 86207 ; 821.112.2/H71

 

260. NAZAR, NASIMA. Tíz év apám fogságában : [regény] / Nasima és Maria Nazar ; fordította Wojtovicz Hajnalka. - Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2007

400 p.

Titl. orig. : Gefangen im Land des Vaters

ISBN 978-963-7253-99-7

821.112.2-31=511.141                                                         821.112.2-312.6=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 86219 ; 821.112.2/N29

 

261. SEBALD, WINFRIED GEORG. Kivándoroltak / W. G. Sebald; Fordította Szijj Ferenc. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

264 p. : il.; 18.8 cm

Titl. orig. : Die Ausgewanderten

ISBN 963-07-7459-3

821.112.2-31=511.141

1. LITERATURĂ GERMANĂ(roman)

II 86318 ; 821.112.2/S40

 

 

 

 

821.131.1  Literatură italiană

 

262. CASATI MODIGNANI,SVEVA. Roşu-coral / Sveva Casati Modignani. - Bucureşti : Nemira, 2007

512 p. - (Nemira Damen tango).

Note bio-bibliografice [1]p.

Note de subsol

Titl.orig. Rosso Corallo

ISBN 978-973-569-933-8

821.131.1-31=135.1                                              082.1 Nemira Damen tango

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

II 86421; 821.131.1/C 28

 

263. ECO, UMBERTO. Öt írás az erkölcsről [2007] / Umberto Eco; fordította Dorogi Katalin. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

116 p.; 19.3 cm

Titl. orig. : Cinque scritii morali

ISBN 978-963-07-8231-9

821.131.1-4=511.141

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(eseuri)

II 86281 ; 821.131.1/E15

 

264. MAZZUCCO, MELANIA G.. Vita / Melania G. Mazzucco; Fordította Nagy Karoline. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

644 p.; 20.5 cm

Titl. orig. : Vita

ISBN 978-963-07-8262-3

821.131.1-31=511.141

1. LITERATURĂ ITALIANĂ(roman)

II 86312 ; 821.131.1/M53

821.133.1  Literatură franceză

 

265. APOLLINAIRE, GUILLAUME. Válogatott versek [Apollinaire, Guillaume] / Guillaume Apollinaire; Válogatta és a jegyzeteket készítette Réz Pál; Fordította Eörsi István, Illyés Gyula, Kálnoky László.... - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

138 p.; 20 cm - (Európa Diákkönyvtár).

ISBN 963-07-7546-8

821.133.1-1=511.141                                            082.1 Európa Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezie)

II 86298 ; 821.133.1/A66

 

266. BALZAC, HONORÉ DE. Goriot apó : [regény] / Balzac ; fordította Lányi Viktor ; a jegyzeteket Somogyi Pál László írta. - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, [2005]

288 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Note de subsol

Note p. 283-286

Titl. orig. : Le pe`re Goriot

ISBN 963-07-7815-7

821.133.1-31=511.141                                          082.1 Európa Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86192 ; 821.133.1/B25

 

267. BARBEY D'AUREVILLY,JULES. Vrăjita. Cavalerul des Touches / Barbey d'Aurevilly. - Bucureşti : Nemira, 2007

384 p. - (Nemira clasic).

Note de subsol

Titl.orig. L'ensorcelée.Le chevalier des Touches

ISBN 978-973-569-950-5

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Nemira clasic

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86401; 821.133.1/B 29

 

268. HUGO, VICTOR. A párizsi Notre-Dame : [regény] / Victor Hugo. - Debrecen : TKK, [2007]

599 p.

Note p. 583-597

ISBN 963-5960-80-8

821.133.1-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86225 ; 821.133.1/H92

269. HUGO,VICTOR. Ultima zi a unui condamnat la moarte;Bug-Jargal / Victor Hugo. - Bucureşti : Nemira, 2007

352 p. - (Nemira clasic).

Note de subsol

Titl.orig. Le dernier jour d'un condamné;Bug-Jargal

Două cărţi într-una

ISBN 978-973-143-010-2

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Nemira clasic

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86412; 821.133.1/H 92

 

270. LA FONTAINE, JEAN DE. La Fontaine válogatott meséi / La Fontaine. - Sepsiszentgyörgy : Társ kiadó, 2007

147 p.; 20 cm

ISBN 973-88120-3-8

ISBN 978-973-88120-3-1

821.133.1-93-191=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti)

821.133.1/L14

 

271. LÉVY,BERNARD-HENRY. American Vertigo / Bernard-Henri Lévy. - Bucureşti : Nemira, 2007

368 p. - (Totem).

ISBN 978-973-569-951-2

821.133.1-94=135.1                              321.01(0:82-94)                     082.1 Totem

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii)

II 86435; 821.133.1/L 55

 

272. MERLE, ROBERT. Két nap az élet / Robert Merle; Fordította Gera György. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

279 p.; 18.8 cm

Titl. orig. : Week-end a` Zuydcoote

ISBN 963-07-8139-5

821.133.1-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86302 ; 821.133.1/M60

 

273. SIMENON, GEORGES. A londoni férfi : bűnregény / Georges Simenon; Fordította Csákó Gábor. - Budapest : KönyvFakasztó, 2006

144 p.; 20 cm

Titl. orig. : L'Homme de Londres

ISBN 963-86669-3-5

821.133.1(493)-312.4=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman)

II 86323 ; 821.133.1/S56

 

274. TANIMURA,EMILY. Anti-Lolita / Emily Tanimura. - Bucureşti : Nemira, 2007

128 p. - (Nemira Damen tango).

Titl.orig. La tentacion de l'apres

ISBN 978-973-569-955-0

821.133.1-31=135.1                                              082.1 Nemira Damen tango

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman)

II 86408;821.133.1/T 19

 

275. VERNE, JULES. A tizenöt éves kapitány : Regény / Jules Verne; Fordította Passuth László. - Üllő : Regun Press Kiadó, 2006

296 p. : il.; 23.5 cm

ISBN 963-7459-28-6

821.133.1-93-31=511.141

1. LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri)

821.133.1/V48

821.134.2/.3  Literatură spaniolă şi portugheză

 

276. BAYLY,JAIME. Pe neaşteptate, un înger / Jaime Bayly. - Bucureşti : Nemira, 2007

256 p. - (Babel).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl.orig. Y de repente, un ángel

ISBN 978-973-143-001-0

821.134.2(85)-31=135.1                                                       082.1 Babel

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Peru)(roman)

II 86426; 821.134.2/.3/B 38

 

 

277. BORGES, JORGE LUIS. Bábeli könyvtár : Válogatott prózaművek / Jorge Luis Borges ; válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta Scholz László ; fordította Benczik Vilmos, Benyhe János, Boglár Lajos,.... - Budapest : Európa KÖnyvkiadó, 2005

288 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Note de subsol

Note p. 267-285

ISBN 963-07-7844-0

821.134.2(82)-4=511.141                                     821.134.2(82)-32=511.141

082.1 Európa Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(antologie)

II 86204 ; 821.134.2/.3/B69

 

278. FEINMANN,JOSÉ PABLO. Crimele lui Van Gogh / José Pablo Feinmann. - Bucureşti : Nemira, 2007

320 p. - (Suspans).

Note bio-bibliografice [1] p.

Titl.orig. Los crimenes de Van Gogh

ISBN 978-973-569-919-2

821.134.2(82)-31=135.1                                       082.1 Suspans

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Argentina)(roman)

II 86398; 821.134.2/.3/F 32

 

279. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. A tábornok útvesztője : [regény] / Gabriel García Márquez ; fordította : Tomcsányi Zsuzsanna. - Változatlan utánnyomás - Budapest : Magvető, [2007]

256 p.

Titl. orig. : El general en su laberinto

ISBN 963-14-2130-9

821.134.2(861)-31=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

III 28504 ; 821.134.2/.3/G22

 

280. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Egy hajótörött története, aki tíz napig hánykolódott egy mentőcsónakban, étlen-szomjan, aztán a haza hősének kiáltották ki, szépségkirálynők illették csókjukkal, reklámkampányokban meggazdagodott, majd a kormány elfordult tőle, és egyszer s mindenkorra elfelejtették / Gabriel García Márquez ; fordította : Xantus Judit. - Változatlan utánnyomás - Budapest : Magvető, 1996

148 p.

Titl. orig. : Relato de un naufrago

ISBN 963-14-2037-X

821.134.2(861)-31=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Columbia)(roman)

III 28509 ; 821.134.2/.3/G22

 

281. ROCHA, LUÍS MIGUEL. Az utolsó pápa : [regény] / Luís Miguel Rocha ; fordította Zarándy Bea ; szerkesztette Walter Béla. - [Budapest] : JLX, 2006

432 p.

Titl. orig. : O último papa

ISBN 963-305-243-2

821.134.3-31=511.141                                          821.134.3-312.4=511.141

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

II 86230 ; 821.134.2/.3/R63

 

282. SARAMAGO, JOSÉ. A kolostor regénye / José Saramago; Fordította Lukács Laura. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

416 p.; 19 cm

Titl. orig. : Memorial do Convento

ISBN 978-963-07-8244-9

821.134.3-31=511.141

1. LITERATURĂ PORTUGHEZĂ(roman)

II 86295 ; 821.134.2/.3/S23

 

283. SKÁRMETA, ANTONIO. Neruda postása / Antonio Skármeta; Fordította Kertész Lóránt. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2004

152 p.; 19 cm

ISBN 963-07-7581-6

821.134.2(83)-31=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Chile)(roman)

II 86286 ; 821.134.2/.3/S62

284. VALDÉS, ZOÉ. Apám lába / Zoé Valdés; Fordította Kutasy Mercédesz. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

204 p.; 18.7 cm

Titl. orig. : El pie de mi padre

ISBN 963-07-7774-6

821.134.2(729.1)-31=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(Cuba)(roman)

II 86327 ; 821.134.2/.3/V16

 

285. ZARRALUKI, PEDRO. Újrakezdés [Zarraluki, Pedro] / Pedro Zarraluki; Fordította Módos Andrea. - [Debrecen] : Aquila Kiadó, 2006

304 p.; 20.5 cm

ISBN 963-679-549-5

821.134.2-31=511.141

1. LITERATURĂ SPANIOLĂ(roman)

II 86317 ; 821.134.2/.3/Z36

821.135.1  Literatură română

 

286. BĂLU, ION. G. Călinescu - spectacolul personalităţii / Ion Bălu. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2004

206 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Bibliografie p. 203-204

ISBN 973-86970-1-8

821.135.1.09 Călinescu, George                                        929 Călinescu, George

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86395 ; 821.135.1.09/C14B

 

287. BOGDAN, DANIELA CECILIA. Piatra vinovatului : Poeme / Daniela Cecilia Bogdan. - Târgu Mureş : Editura Nico, 2007

113 p.

ISBN 978-973-1728-28-5

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezii)

II 86387 ; 821.135.1/B64

288. BREBAN, NICOLAE. Elegii pariziene / Nicolae Breban. - Ediţia a 2-a - Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

176 p. : il. - (Istoria Mentalităţilor).

ISBN 973-7691-42-3

ISBN 978-973-7691-42-2

821.135.1-143                                                       082.1 Poesis

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

I 18773; 821.135.1/B82

 

289. BREBAN, NICOLAE. Vinovaţi fără vină : Vinovăţia românească / Nicolae Breban. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

244 p. - (Istoria Mentalităţilor).

ISBN 973-7691-45-8

ISBN 978-973-7691-45-3

821.135.1-4                                                           082.1 Istoria Mentalităţilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(eseuri)

I 18774; 821.135.1/B82

 

290. BUCIU, MARIAN VICTOR. E. M. Cioran : Despărţirea continuă a autorului cel rău (Eseu despre onto-retorica Textului cioranian) / Marian Victor Buciu. - Ediţia a 2-a - Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

170 p. - (Istoria Mentalităţilor).

Note de subsol

ISBN 973-86972-4-7

821.135.1.09 Cioran, Emil                                   929 Cioran, Emil

082.1 Istoria Mentalităţilor

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86382 ; 821.135.1.09/C53B

 

291. CHERECHEŞ, DOINA. Întoarcerea : roman / Doina Cherecheş. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

74 p. : il.

ISBN 978-973-1728-66-7

821.135.1-31

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(roman)

II 86333 ; 821.135.1/C41

 

292. CHIOREAN, LUMINIŢA. Arhitectura eseului poetic stănescian sau Despre "Logica ideilor vagi" / Luminiţa Chiorean. - Târgu-Mureş : Editura Universităţii "Petru Maior", 2006

246 p.

Bibliografie p. 234-246

Conţine capitole în lb. engleză şi franceză

ISBN 973-7794-47-8

ISBN 978-973-7794-47-5

821.135.1.09 Stănescu, Nichita                                         929 Stănescu, Nichita

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86374 ; 821.135.1.09/S77C

 

293. CIMPOI, MIHAI. Secolul Bacovia : Ştanţe critice despre marginea existenţei / Mihai Cimpoi. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

180 p. - (Istorie, teorie şi critică literară).

Rezumat în limba engleză

Indice de nume p. 166-172

ISBN 973-86972-8-X

821.135.1.09 Bacovia, George                                           929 Bacovia, George

082.1 Istorie, teorie şi critică literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86391 ; 821.135.1.09/B13C

 

294. CODRESCU, ANDREI. Un bar din Brooklyn - Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

258 p. - (Biblioteca Ideea Europeană).

Note de subsol

ISBN 973-7691-43-1

ISBN 978-973-7691-43-9

821.135.1-32                                                         821.111(73)-32=135.1

082.1 Biblioteca Ideea Europeană

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(nuvele)

2. LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele)

I 18770; 821.135.1/C60

 

 

 

295. DIMITRIU, EUGEN. Sub cerul Basarabiei natale / Eugen Dimitriu. - Suceava : s.n., 2007

222 p. : il.

Lucrare publicată cu sprijinul Fundaţiei "Leca Morariu" Suceava

ISBN 978-973-0-05136

821.135.1-94

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(memorii)

II 86357 ; 821.135.1/D44

 

296. DUICU, SERAFIM. Paralaxe critice / Serafim Duicu. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

209 p.

Fişă bio-bibliografică p. 194-195

Bibliografie p. 196-203

Referinţe critice p. 204-207

ISBN 973-88074-9-2. - ISBN 978-973-88074-9-5

821.135.1.09

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86342 ; 821.135.1.09/D88

 

297. GHIŢULESCU, ZENO. Teatru : Commodus imperator ; La "Hiacint" ; Sandra / Zeno Ghiţulescu. - Târgu-Mureş : Ardealul, 2007

135 p.

Titl. pe copertă este : Trepte : Teatru

ISBN 978-973-8406-40-7

821.135.1-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86350 ; 821.135.1/G54

 

298. LĂDARIU, LAZĂR. Trecerea râului : Poeme / Lazăr Lădariu. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2007

102 p. : il.

Referinţe critice p. 91-98

Bibliografie p. 99-100

ISBN 978-973-1728-67-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86332 ; 821.135.1/L13

299. MORAR, OVIDIU. Avangardismul românesc / Ovidiu Morar. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

238 p. : fig. - (Istorie, teorie şi critică literară).

Note de subsol

Bibliografie p. 207-220

ISBN 973-86972-7-1

821.135.1.09 Avangardism             082.1 Istorie, teorie şi critică literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86331 ; 821.135.1.09/M89

 

300. NEGHINĂ, EMIL CĂTĂLIN. Monştrii-s acri / Emil Cătălin Neghină. - Botoşani : Editura AXA, [2003]

54 p.

ISBN 973-660-011-4

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie)

II 86386 ; 821.135.1/N38

 

301. NICUŞAN MICU, CONSTANTIN. Metamorfoze : Poeme / Constantin Nicuşan Micu. - Târgu Mureş : Editura Maris, 2006

96 p. : il.

Cu dedicaţie din partea autorului

ISBN 973-551-372-8

821.135.1-1

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ (poezie)

II 86388d ; 821.135.1/N71

 

302. Opera lui Radu Selejan în interpretări critice - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga", 2007

300 p.

Notă asupra ediţiei p. 5-7

Bibliografie p. 295-297

ISBN 978-973-739-440-8

821.135.1.09 Selejan, Radu

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86376 ; 821.135.1.09/S43

 

 

303. POANTĂ, PETRU. Cercul de la Sibiu : Introducere în fenomenul originar / Petru Poantă. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2006

248 p. - (Istorie, teorie şi critică literară).

ISBN 973-7691-24-5

ISBN 978-973-7691-24-8

821.135.1.09                                                      082.1 Istorie, teorie şi critică literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86392 ; 821.135.1.09/P73

 

304. SAVA, CRISTINA. Toţi copiii pe scenă ! : Scenete biblice pentru copii / Cristina Sava. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2008

88 p. : il.

Bibliografie p. 84

ISBN 978-973-1728-68-1

821.135.1-93-2

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(teatru)

II 86334 ; 821.135.1/S28

 

305. SĂLCUDEANU, NICOLETA. Pasienţe / Nicoleta Sălcudeanu. - Bucureşti : Ideea Europeană, 2005

172 p. - (Istorie, teorie şi critică literară).

ISBN 973-7691-05-9

821.135.1.09                                                     082.1 Istorie, teorie şi critică literară

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(critică literară)

II 86389 ; 821.135.1.09/S16

 

306. SOARE, ROMEO. Marea mea minune, mama = Az én nagy csodám, Édesanyám / Romeo Soare; ilustraţii şi coperta Abonyi Mária. - Târgu Mureş : Ambasador, 2006

48 p.: il.

Biobibliografia autorului

Portretul autorului de Leonte Năstase cop.4

Text bilingv român-maghiar

ISBN 973-721-023-9

821.135.1-1                                                                           821.135.1-1=511.141

1. LITERATURĂ ROMÂNĂ(poezii)

II 86358 ; 821.135.1/S65

821.16  Literaturi slave

 

307. AJTMATOV, C·INGIZ. Dzsamila szerelme; Az első tanító / Csingiz Ajtmatov; Fordította Árvay János, Tarisznyás Györgyi. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

192 p.; 19 cm

ISBN 978-963-07-8284-5

821.161.1(575.2)-31=511.141

1. LITERATURĂ RUSĂ(Kirghiztan)(roman)

II 86288 ; 821.161.1/A29

 

308. BAJAJA, ANTONÍN. Farkasszem : (Romanetto farkasokról, emberekről és jelekről) / Antonín Bajaja; Fordította Beke Márton. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

312 p.; 18.5 cm

Titl. orig. : Zvlc·ení (romaneto o vlcích, lidech a úkazech)

ISBN 963-07-7713-4

821.162.3-31=511.141

1. LITERATURĂ CEHĂ(roman)

II 86306 ; 821.16/.19/B18

 

309. BULGAKOV, MIHAIL. A Mester és Margarita : regény [2007] / Mihail Bulgakov ; fordította Szőllősy Klára. - Budapest : Európa Könyvkiadó, [2007]

512 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Titl. orig. : Master i Margarita

Note p. 499-505

ISBN 963-07-8195-6

082.1 Európa Diákkönyvtár                                              821.161.1-31=511.141

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

II 86196 ; 821.161.1/B91

 

310. HRABAL, BOHUMIL. Táncórák idősebbeknek és haladóknak : Kisregények [2004] / Bohumil Hrabal ; Fordította Hap Béla, Hosszú Ferenc, Zádor András ; a jegyzeteket Szappanos Balázs állította össze. - Budapest : Európa Könyvkiadó, [2004]

388 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Note de subsol

Titl. orig. : Tanec·ni hodiny pro starąi a pokroc·ilé , Bambini di Praga

ISBN 963-07-7684-7

082.1 Európa Diákkönyvtár                                              821.162.3-31=511.141

1. LITERATURĂ CEHOSLOVACĂ(roman)

II 86234 ; 821.16/.19/H87

 

311. KAFKA, FRANZ. Az átváltozás : Válogatott elbeszélések [2006] / Franz Kafka ; Válogatta Györffy Miklós ; Fordította Antal László, Eörsi István, Gáli József.... - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

358 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Titl. orig. : Sämtliche Erzählungen

ISBN 963-07-8198-0

821.112.2-32=511.141                                                         821.162.3-32=511.141

082.1 Európa Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri)

2. LITERATURĂ CEHĂ(povestiri)

821.16/.19/K14

 

312. KIĄ, DANILO. Fövenyóra / Danilo Kią ; fordította Borbély János. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2007

351 p. - (Modern könyvtár [Európa]).

Titl. orig. : Peąc·anik

ISBN 978-963-07-8245-6

082.1 Modern könyvtár                                                     821.163.41-31=511.141

1. LITERATURĂ SÂRBĂ(roman)

II 86220 ; 821.16/.19/K49

 

313. KUNDERA, MILAN. A lét elviselhetetlen könnyűsége : [regény][2005] / Milan Kundera ; Fordította Körtvélyessy Klára. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2005

407 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Titlul original : Nesnesitelna Lehkost Byti

ISBN 963-07-7923-4

821.162.3-31=511.141                                                 082.1 Európa diákkönyvtár

1. LITERATURĂ CEHOSLOVACĂ(roman)

II 86187 ; 821.16/.19/K92

 

314. PELEVIN, VIKTOR. A Metamor Szent Könyve / Viktor Pelevin; Fordította és az utószót írta Bratka László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

432 p.; 19 cm

ISBN 963-07-7985-4

821.161.1-31=511.141

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

II 86300 ; 821.161.1/P49

 

315. PELEVIN, VIKTOR. Generation "P" / Viktor Pelevin; Fordította és az utószót írta Bratka László. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

412 p.; 19 cm

ISBN 963-07-7984-6

821.161.1-31=511.141

1. LITERATURĂ RUSĂ(roman)

II 86291 ; 821.161.1/P49

821.17/.9  Alte literaturi

 

316. AKASAKA,MARI. Vanille / Mari Akasaka. - Bucureşti : Nemira, 2007

192 p. - (Nemira Damen tango).

Note bio-bibliografice

ISBN 978-973-143-002-7

821.521-32=135.1(082)                                                        821.521-82

082.1 Nemira Damen tango

1. LITERATURĂ JAPONEZĂ(antologie)

II 86407;821.51/.72/A 30

821.511.141  Literatură maghiară

 

317. ÁPRILY LAJOS. Fegyvertelen vadász dala : Igazmesék és versek állatokról / Áprily Lajos. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

124 p. : il.

ISBN 978-973-599-289-7

821.511.141(498)-93-34                                       821.511.141(498)-93-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii)

821.511.141/A69

 

318. BABITS MIHÁLY. Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom / Babits Mihály ; sajtó alá rendezte Buda Attila. - Budapest : Magyar Könyvklub, 2002

644 p. : il., tab. - (Babits Mihály műveinek kritikai kiadása. Regényei ; 3).

Note p. 453-616

Index p. 621-623

ISBN 963-547-806-2

821.511.141.09-31 Babits Mihály                                      821.511.141-31

082.1 Babits Mihály műveinek kritikai kiadása

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86215 ; 821.511.141/B11

 

319. BALÁS ÁRPÁD. A kínai nagy faltól a Cukorsüveg-hegyig / Balás Árpád. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

200 p.: il., [20] p. il. color

ISBN 978-973-599-275-0

821.511.141(498)-992                                          910(100)(0:82-992)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie)

III 28543 ; 821.511.141/B19

 

320. BALÁZS FERENC. Mesék, amiket neked írtam / Balázs Ferenc. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

71 p.

Pe copertă titlul apare: Mesék

ISBN 978-973-599-279-8

821.511.141(498)-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

I 18767 ; 821.511.141/B19

 

321. BALOTĂ, NICOLAE. Romániai magyar írók (1920-1980) : ĺrói arcképcsarnok / Nicolae Balotă. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

343 p.

ISBN 978-973-599-290-3

821.511.141(498).09"1920/1980"                       929:821.511.141(498)"1920/1980"

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86351 ; 821.511.141.09/B23

 

322. BARICZ LAJOS. Tündértánc : Versek / Baricz Lajos. - Marosvásárhely : Lyra Kiadó, 2007

83 p. : il.

ISBN 978-973-8337-53-4

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86364 ; 821.511.141/B33

 

323. BOGDÁN LÁSZLÓ. Hutera Béla utolsó utazása : [regény] / Bogdán László. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

343 p.

ISBN 978-973-599-246-0

821.511.141(498)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86372 ; 821.511.141/B64

 

324. CSAPLÁR VILMOS. Igazságos Kádár János : regény / Csaplár Vilmos. - 3. kiadás - Pozsony : Kalligram Könyvkiadó, 2006

216 p.; 19 cm

ISBN 80-7149-833-5

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86282 ; 821.511.141/C92

 

325. CSERÉPFALVI KATALIN. Mimikokó illegális élete / Cserépfalvi Kati; Illusztrálta Lisziák Elek. - [Budapest] : K.u.K. Kiadó, 2001

144 p. : il.; 20.5 cm

ISBN 963-9384-56-9

821.511.141-31                                                     821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86322 ; 821.511.141/C92

 

 

326. DÉRY TIBOR. Ítélet nincs / Déry Tibor. - Budapest : Ciceró Kiadó, 2007

520 p.

ISBN 963-539-542-6

ISBN 963-539-543-4

821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

II 86194 ; 821.511.141/D33

 

327. DONA MAGDOLNA. Ki kicsoda a magyar irodalomban ? : [Általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / Írta Dona Magdolna. - [Debrecen] : Aquila Kiadó, 2007

296 p. : il.; 21 cm - (Diákszótár).

ISBN 978-963-679-620-4

030:821.511.141.09(075.2/.3)                              821.511.141.09(03)(075.2/.3)

929:821.511.141.09(03)(075.2/.3)                        082.1 Diákszótár

1. DICŢIONAR DE LITERATURĂ MAGHIARĂ

L-821.511.141.09/D66

 

328. DSIDA JENŐ. Azrael árnyékában : Válogatott versek / Dsida Jenő; A verseket válogatta és az utóhangot írta Kovács András Ferenc. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

400 p. : portr.; 20.5 cm

ISBN 978-973-599-264-4

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie)

II 86320 ; 821.511.141/D85

 

329. ESTERHÁZY PÉTER. Utazás a tizenhatos mélyére [Változatlan utánnyomás] / Esterházy Péter. - Változatlan utánnyomás - Budapest : Magvető, 2006

153 p.

ISBN 963-14-2516-9

821.511.141-4                                                       796.332(0:82-4)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri)

821.511.141/E81

 

 

330. FABLE, VAVYAN. Mesemaraton / Vavyan Fable. - [3. kiadás] - Budapest : Fabyen Kiadó, 2007

400 p.; 20 cm

Numele real al autoarei este Molnár Éva

ISBN 963-9300-12-8

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86314 ; 821.511.141/F11

 

331. FALUDY GYÖRGY. A Pokol tornácán / Faludy György ; szerkesztette Orbán János Dénes. - Pécs : Alexandra Kiadó, 2006

272 p.

ISBN 963-369-945-2

821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii)

III 28508 ; 821.511.141/F17

 

332. FAZAKAS ATTILA. Őszi halrajok : Versek / Fazakas Attila. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

120 p.

ISBN 978-973-599-281-1

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86355 ; 821.511.141/F28

 

333. FAZEKAS MIHÁLY. Lúdas Matyi ; Válogatott művek / Fazekas Mihály ; válogatta és a jegyzeteket készítette Szilágyi Márton. - Budapest : Osiris Kiadó, 2006

184 p. - (Osiris diákkönyvtár).

Note de subsol

Index p. 177-179

Biografie p. 173-175

ISBN 963-389-891-9

821.511.141-32                                                     821.511.141-1

082.1 Osiris diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie)

2. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză)

II 86216 ; 821.511.141/F28

334. FEKETE ISTVÁN. Hú : [regény] / Fekete István; Bakai Piroska rajzaival. - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2005

320 p. : il.; 20 cm - (Fekete István művei).

ISBN 963-11-8055-7

821.511.141-93-31                                                082.1 Fekete István művei

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

821.511.141/F33

 

335. GARDEN, SARAH. Anya, drága : [regény] / Sarah Garden. - Pécs : Alexandra Kiadó, 2004

240 p.

Numele real al autoarei este Barcza Katalin

ISBN 963-368-725-X

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

I 18755 ; 821.511.141/G19

 

336. GÁRDONYI GÉZA. A ponty meg a pinty és más mesék / Gárdonyi Géza ; a rajzokat készítette Bihari Mariann. - Debrecen : TKK, [2007]

120 p. : il.

ISBN 963-5962-80-0

821.511.141-93-34                                       082.1 Tudomány és műveltség

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/G19

 

337. GÁRDONYI GÉZA. Láthatatlan ember [Akkord] / Gárdonyi Géza ; az előszót írta Sumonyi Zoltán ; a lábjegyzeteket készítette Kovács Mária. - [Budapest] : Akkord, [2007]

288 p. : n. muz. - (Talentum diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-9429-83-X

821.511.141-31                                                           082.1 Talentum diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/G19

 

338. GÁRDONYI GÉZA. Ida regénye : [regény] / Gárdonyi Géza. - Budapest : Akkord, 2006

413 p. - (Talentum diákkönyvtár).

ISBN 963-9429-83-X

821.511.141-31                                                     082.1 Talentum diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86279 ; 821.511.141/G19

 

339. GÖRGEY GÁBOR. Eszkimó nyár : összegyűjtött versek / Görgey Gábor. - 2., bővített kiadás - [Budapest] : Elektra Kiadóház, 2004

253 p.; 20 cm

ISBN 963-9391-87-5

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie)

II 86292 ; 821.511.141/G70

 

340. GREEN, THEODORA. A spanyol nyakék : Romantikus regény / Theodora Green ; szerkesztette : Kovács Pál. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2006

255 p. - (Florence).

Numele real al autorului este Bánlaki Viktor

ISBN 963-7435-99-9

821.511.141-31                                                     082.1 Florence

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

I 18757 ; 821.511.141/G79

 

341. HALLER I. JÓZSEF. A sárkány palotája : [mesék] / Haller I.József. - Marosvásárhely : Mentor Kiadó, 2007

56 p. : il. color

ISBN 978-973-599-263-7

821.511.141(498)-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ

821.511.141/H18

 

342. JANIKOVSZKY ÉVA. Szalmaláng : [regény] / Janikovszky Éva. - 5. kiadás - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2006

232 p.

ISBN 963-11-8150-2

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86280 ; 821.511.141/J25

343. JANIKOVSZKY ÉVA. Aranyeső [2007] / Janikovszky Éva. - 7. kiadás - Budapest : Móra Könyvkiadó, 2007

288 p.

ISBN 978-9-631182-82-8

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86223 ; 821.511.141/J25

 

344. KERESZTURY TIBOR. Bejárat a semmibe / Keresztury Tibor. - Budapest : Magvető, 2003

168 p.; 20.1 cm

ISBN 963-14-2344-1

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă)

II 86285 ; 821.511.141/K36

 

345. KINCSES ELEMÉR. Soha : Regény / Kincses Elemér. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

175 p.

ISBN 987-973-599-286-6

821.511.141(498)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86361 ; 821.511.141/K44

 

346. KIS JÓZSEF. Mátyás király legendás bizalmasa : történelmi regény, 1443-1490 / Kis József ; grafika : Rózsa Mátyás. - [Budapest] : Horizont, [2006]

344 p. : fig.

821.511.141-31                                                     821.511.141-311.6

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/M47K

 

347. KRIZA JÁNOS. Rózsa királyfi : Székely népmesék / Kriza János ; szerkesztette Kádár Zsuzsanna ; a rajzokat készítette Bihari Mariann. - Debrecen : TKK, [2007]

120 p. : il. - (Tudomány és műveltség).

ISBN 963-5964-92-7

82-91                                                                                     821.511.141-91-34

398.21(=511.141)(498.4)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti populare)

821.511.141/K83

 

348. LAWRENCE, AMELIE. Hódítók : [regény] / Amelie Lawrence ; szerkesztő Boruzsné Jacsmenik Erika. - Debrecen : Kheirón '97, 2003

192 p. - (Romantikus Regénytár [Kheirón'97]).

Numele real al autorului : Boruzs János

ISBN 963-9246-43-3

821.511.141-31                                                     082.1 Romantikus regénytár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86186 ; 821.511.141/L30

 

349. LAWRENCE, SIDNEY. Szívpárbaj : [regény] / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai Kiadó, [2007]

271 p.

Numele real al autoarei : Radnai Gáborné

ISBN 963-006-517-7. - ISBN 978-963-006-517-7

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86218 ; 821.511.141/L30

 

350. LAWRENCE, SIDNEY. Elfojtott vágy : [regény] / Sidney Lawrence. - [Budapest] : Radnai Kiadó, 2007

271 p.

Numele real al autoarei : Radnai Gáborné

ISBN 978-963-7146-32-9

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86226 ; 821.511.141/L30

 

351. A magyar irodalom története : Ősköltészettől napjainkig / összeálította Szilágyi V. Ferenc. - [Budapest] : Anno Kiadó, [2006]

398 p.; 20.5 cm

ISBN 963-375-348-1

821.511.141.09                                                     929:821.511.141"-/20"

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

II 86277 ; 821.511.141.09/M15

352. MAISON, SYNDIE. Rekviem : [regény] / Syndie Maison. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2007

279 p. - (Florence).

Numele real al autoarei : T. Szűcs Györgyi

ISBN 963-9720-27-5

821.511.141-31                                                     082.1 Florence

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

I 18761 ; 821.511.141/M16

 

353. MÁRAI SÁNDOR. Lomha kaland : Kötetben meg nem jelent elbeszélések / Márai Sándor. - Budapest : Helikon Kiadó, 2005

vol.; 18.8 cm

ISBN 963-208-918-9

vol. 2 : 1928-1937. - 328 p. - Note p. 309-326

821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă)

II 86287 ; 821.511.141/M32

 

354. MÉHES GYÖRGY. Gyöngyharmat Palkó / Méhes György; Arz Helmut rajzaival; Szerkesztette Orbán János Dénes. - Budapest : Ulpius-ház Könyvkiadó, 2004

192 p.; [8] p. il. color; 24 cm

ISBN 963-7253-35-1

821.511.141-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/M55

 

355. MIKSZÁTH KÁLMÁN. Különös házasság : [regény] / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Holló és Társa Könyvkiadó, s.a.

360 p. - (Holló diákkönyvtár).

ISBN 963-684-009-1

821.511.141-31                                                     082.1 Holló Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86205 ; 821.511.141/M71

 

 

 

356. MIKSZÁTH KÁLMÁN. A fekete város : [regény] [2005] / Mikszáth Kálmán. - Budapest : Akkord, 2005

565 p.; 19.5 cm - (Talentum diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-9429-70-8

082.1 Talentum diákkönyvtár                                           821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/M71

 

357. MIKSZÁTH KÁLMÁN. A beszélő köntös : [regény] [Holló és Társa Könyvkiadó] / Mikszáth Kálmán. - [Budapest] : Holló és Társa Könyvkiadó, [2007]

104 p. - (Holló diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-9388-46-7

821.511.141-31                                                                     082.1 Holló Diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/M71

 

358. MOLDOVA GYÖRGY. Árnyék az égen ; Gázlámpák alatt / Moldova György. - Budapest : Urbis Könyvkiadó, 2007

295 p. - (Életműsorozat ; 5).

ISBN 978-963-9706-22-4

082.1 Életműsorozat                                                                           821.511.141-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86203 ; 821.511.141/M87

 

359. MÓRA FERENC. Rab ember fiai : [regény] [Akkord] / Móra Ferenc ; az előszót írta : Kiss Gy. Gyula. - [Budapest] : Akkord, [2007]

96 p. - (Talentum diákkönyvtár).

ISBN 963-9429-88-0

821.511.141-93-31                                         082.1 Talentum diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/M89

 

 

 

360. MÓRA FERENC. Aranykoporsó : [regény] [2005] / Móra Ferenc. - Budapest : Akkord, 2005

511 p.; 19.5 cm - (Talentum diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-9429-716

082.1 Talentum diákkönyvtár                                           821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/M89

 

361. MÓRICZ ZSIGMOND. Úri muri [Akkord] / Móricz Zsigmond ; szerkesztette és az előszót írta Kaiser László. - [Budapest] : Akkord, [2007]

272 p. - (Talentum diákkönyvtár).

ISBN 963-645-074-9

821.511.141-31                                                     082.1 Talentum diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86206 ; 821.511.141/M89

 

362. MÓRICZ ZSIGMOND. Árvácska / Móricz Zsigmond ; a szöveget gondozta, az előszót és a jegyzeteket írta : H. Bagó Ilona. - [Budapest] : Akkord, [2007]

144 p. - (Talentum diákkönyvtár).

ISBN 963-8396-89-X

821.511.141-93-31                                       082.1 Talentum diákkönyvtár

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/M89

 

363. NAGY ATTILA. Café Flamingo : Versek / Nagy Attila. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

80 p.

ISBN 978-973-599-288-0

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86359 ; 821.511.141/N17

 

364. NAGY SZÉKELY ILDIKÓ. Mint könnyű léptű óriás / Nagy Székely Ildikó. - Marosvásárhely : Juventus, 2007

52 p.

ISBN 973-86139-5-7

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86363 ; 821.511.141/N17

 

365. Nemzet születik : Történelmi elbeszélések / Válogatta és szerkesztette Hunyadi Csaba Zsolt. - Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

216 p.; 20.2 cm

Titlul pe copertă este : Nemzet születik. Magyar írók történelmi elbeszélései

ISBN 963-9690-21-X

821.511.141-82                                                     821.511.141-94

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă)

II 86316 ; 821.511.141-82/N46

 

366. NYIRŐ JÓZSEF. Isten igájában / Nyirő József. - Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

313 p.; 20.2 cm

ISBN 963-7138-87-0

821.511.141(498.4)-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(roman)

II 86296 ; 821.511.141/N99

 

367. NYIRŐ JÓZSEF. Az elszántak / Nyirő József. - Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

187 p.; 20 cm

ISBN 963-7138-93-5

821.511.141(498.4)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(proză scurtă)

II 86297 ; 821.511.141/N99

 

368. O'BRIAN, MAGGIE. Szívek tavasza : [regény] / Maggie O'Brian. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2007

267 p. - (Florence).

Numele real al autoarei este Erdélyi Margit

ISBN 978-963-9720-41-1

821.511.141-31                                                     082.1 Florence

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

I 18759 ; 821.511.141/O-16

369. O'BRIAN, MAGGIE. Jéghercegnő : Romantikus regény / Maggie O'Brian. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2007

241 p. - (Florence).

Numele real al autoarei este Erdélyi Margit

ISBN 963-9720-29-1

ISBN 978-963-9720-29-9

821.511.141-31                                                     082.1 Florence

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

I 18763 ; 821.511.141/O-16

 

370. PARKER, CYNTHIA. A titok / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, 2007

208 p.; 20 cm

Numele real al autoarei este Kárpáti Ágnes

ISBN 978-963-9685-38-3

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86289 ; 821.511.141/P35

 

371. PARKER, CYNTHIA. Inkognitó / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, 2005

231 p.; 20 cm

Numele real al autoarei este Kárpáti Ágnes

ISBN 963-9409-67-7

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86283 ; 821.511.141/P35

 

372. PARKER, CYNTHIA. Házitündér / Cynthia Parker. - Kecskemét : Vagabund, 2004

207 p.; 20 cm

Numele real al autoarei este Kárpáti Ágnes

ISBN 963-9409-45-6

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86328 ; 821.511.141/P35

 

 

 

373. Petőfi a szomszéd és rokon népek nyelvén - Budapest : Lucidus Kiadó, 2000

256 p. - (Kisebbségkutatás könyvek).

Note de subsol

ISBN 963-85-954-8-5

082.1 Kisebbségkutatás könyvek                    821.511.141.09 Petőfi Sándor

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

II 86264 ; 821.511.141.09/P55

 

374. PETŐFI SÁNDOR. A helység kalapácsa ; Az apostol [Pro-Print] / Petőfi Sándor. - Csíkszereda : Pro-Print Könyvkiadó, 2006

144 p. - (Háziolvasmányok).

ISBN 973-8468-49-3

ISBN 978-973-8468-49-8

821.511.141-1                                                       082.1 Háziolvasmányok

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86221 ; 821.511.141/P55

 

375. POMOGÁTS BÉLA. A szellem stratégiája : Tanulmányok és előadások / Pomogáts Béla. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

493 p.

Note de subsol

ISBN 978-973-599-267-5

821.511.141.09(498)                                             323.15(=511.141)(498)

008(=511.141)(498)

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară)

2. CULTURĂ MAGHIARĂ(România)

II 86352 ; 821.511.141.09/P77

 

376. PÓSA LAJOS. Pósa Lajos válogatott meséi / Pósa Lajos. - Sepsiszentgyörgy : Társ kiadó, 2007

187 p.; 20 cm

ISBN 973-88120-6-2

ISBN 978-973-88120-6-2

821.511.141-93-191

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/P86

377. REMÉNYIK SÁNDOR. Havasi feszület / Reményik Sándor ; Válogatta és szerkesztette Hunyadi Csaba Zsolt. - Szeged : Lazi Könyvkiadó, 2006

133 p.

ISBN 963-9690-22-8

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86199 ; 821.511.141/R44

 

378. RIGÓ BÉLA. A Mézga család : Képernyőképes krónika / Romhányi József és Nepp József nyomán írta Rigó Béla; Illusztrálta Ternovszky Béla, Csákovics Lajos, Weigert Miklós. - 2. kiadás - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2005

144 p. : il. color; 20.4 cm

ISBN 963-11-8012-3

821.511.141-93-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

821.511.141/R53

 

379. RIGÓ BÉLA. Mézga Aladár különös kalandjai / Romhányi József és Nepp József nyomán írta Rigó Béla; Illusztrálta Ternovszky Béla, Csákovics Lajos, Weigert Miklós. - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2005

144 p. : il. color; 20.3 cm

ISBN 963-11-8097-2

821.511.141-93-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman pt. copii)

821.511.141/R53

 

380. RODRIGUEZ, E.A.. Játék a halállal : Égy történet Kempelen életéből / E.A. Rodriguez. - [Budapest] : Anno Kiadó, [2006]

157 p.

Rodriguez, E.A. este pseudonimul pentru Barsi Ödön

ISBN 963-375-390-2

821.511.141-312.6                                929 Kempelen Farkas

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie)

II 86251 ; 821.511.141/R64

381. SERDÜLT SÁNDOR. A tanító és tanítványa / Serdült Sándor. - Marosvásárhely : Lyra, 2007

250 p.

ISBN 978-973-8337-51-0

821.511.141(498)-32

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri)

II 86360 ; 821.511.141/S48

 

382. SIMONFY JÓZSEF. Vagonéjszakák : Versek / Simonfy József. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

143 p.

ISBN 973-599-207-8

ISBN 978-973-599-207-1

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86368 ; 821.511.141/S58

 

383. ST.CLAIR, AGNES. A szerelem labirintusa : Romantikus regény / Agnes St.Clair. - Kistarcsa : STB Könyvek, 2006

227 p. - (Florence).

ISBN 963-9720-01-1

821.511.141-31                                                     082.1 Florence

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

I 18762 ; 821.511.141/S15

 

384. SZABÓ MAGDA. Régimódi történet : [regény] / Szabó Magda ; A jegyzeteket Osztovits Szabolcs készítette. - Budapest : Európa Könyvkiadó, 2006

524 p. - (Európa Diákkönyvtár).

Note de subsol

ISBN 963-07-8080-1

082.1 Európa diákkönyvtár                                               821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86213 ; 821.511.141/S99

 

385. SZALATNAI REZSŐ. Kempelen, a varázsló / Szalatnai Rezső; A borítót Tóth István készítette. - 6. kiadás - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2004

288 p.; 20 cm

Note de subsol

ISBN 963-11-7957-5

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86321 ; 821.511.141/S99

 

386. SZÁNTAI EDINA. Tündérrege. Az Éj Erdeje / Szántai Edina. - Debrecen : TKK, [2004]

88 p.

ISBN 963-5960-55-7

821.511.141-93-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/S99

 

387. SZÉKELY-BENCZÉDI ENDRE. Kökényvár a senki földjén / Székely-Benczédi Endre. - Marosvásárhely : Juventus, 2007

74p.

ISBN 973-86139-8-1

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86362 ; 821.511.141/S99

 

388. SZENEZSÁN RÉKA. Lelked titkai : [regény] / Szenezsán Réka. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

203 p.

ISBN 978-963-5965-21-2

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86188 ; 821.511.141/S99

 

389. SZÉP ERNŐ. Mátyás király tréfái / Szép Ernő ; Zórád Ernő rajzaival. - 11 kiadás - Budapest : Móra Ferenc Könyvkiadó, 2006

136 p. : fig.

ISBN 963-11-8188-X

821.511.141-93-34

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti)

821.511.141/S99

 

390. SZEPES ERIKA. Olvassunk együtt! : [Felsőoktatási tankönyv] / Szepes Erika. - Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, [2003]

Vol.

Vol. 3 : Szerep és személyesség : Verselemzések. - 364 p. : il. - Index p. 355-358. - ISBN 963-19-3281-8

821.511.141.09

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică)

III 28525 (v.3) ; 821.511.141.09/S99

 

391. TALI GITTA. Várj még, alkony! : [regény] / Tali Gitta. - Debrecen : TKK, [2007]

159 p.

ISBN 978-963-5965-25-0

821.511.141-93-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/T14

 

392. TISZA KATA. Magyar pszicho : [regény] / Tisza Kata. - Pécs : Alexandra Kiadó, 2007

223 p.

ISBN 963-368-725-X

821.511.141-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

II 86309 ; 821.511.141/T64

 

393. TÓTH KRISZTINA. Síró ponyva : versek 2000-2003 / Tóth Krisztina. - Változatlan utánnyomás - Budapest : Magvető, 2004

79 p.; 20 cm

ISBN 963-14-2364-6

821.511.141-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie)

II 86284 ; 821.511.141/T78

 

 

394. VERMESSER LEVENTE. Az egyensúly ígérete / Vermesser Levente. - Marosvásárhely : Mentor, 2006

52 p.

ISBN 973-599-253-1

ISBN 978-973-599-253-8

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii)

II 86369 ; 821.511.141/V47

 

395. WOLF, KATE. Lassie és a műkincsrablók : [regény] / Kate Wolf. - Budapest : Könyvmíves Könyvkiadó, 2003

160 p.

Numele real al autoarei este : Borsos Erika

ISBN 963-9497-38-X

821.511.141-93-31

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(roman)

821.511.141/W81

 

396. Zöld burokban születtem... : Találós kérdések / Összeállította Tóthné Pánya Marianna; Illusztráció Szopos Gyopár. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

144 p. : il.; 24 cm - (Tudomány és műveltség).

Bibliografie p. 140

ISBN 963-9161-99-3

398.9(511.141)                                                                     821.511.141-193.1

082.1 Tudomány és műveltség

1. LIMBA MAGHIARĂ(proverbe)

821.511.141/Z81

 

397. ZSÓRI ILONA. Vágyak és üzenetek : Versek / Zsóri Ilona. - Marosvásárhely : s.n., 2007

311 p.

ISBN 978-973-8337-47-3

821.511.141(498)-1

1. LITERATURĂ MAGHIARĂ(România)(poezie)

III 28545 ; 821.511.141/Z89

 

9  GEOGRAFIE. BIOGRAFIE. ISTORIE

908  Monografii zonale

 

398. ANDRUŞ, NICODIM. Studiu monografic Grebenişu de Câmpie / Nicodim Andruş, Romeo Soare. - Târgu-Mureş : Ambasador, 2005

319 p. : il., tab.

Bibliografie p. 315-318

ISBN 973-721-027-1

908(498.4-22 Grebenişu de Câmpie)

II 86349 ; 908/A55

 

399. BURIAN, DINUCA. Sărmaşu : file de monografie / Dinuca Burian. - Târgu-Mureş : Editura Nico, 2006

102 p. : il., h.

Bibliografie p. 100-101

ISBN 973-88014-3-5

ISBN 978-973-8801-3-1

908(498-22 Sărmaşu)

II 86356 ; 908/B94

 

400. KONYHÁS ISTVÁN. Hortobágy : A puszta portréja = Porträt der Puszta = Portrait of the Puszta / Írta és fényképezte : Konyhás István ; angol fordítás Harsányi Gabriella ; német fordítás : Elke Kosztyu ; a könyvben szereplő rajzok Herman Ottó munkái. - Debrecen : Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., [2007]

96 p. : il. color

Text trilingv maghiar-englez-german

ISBN 978-963-5965-335

502(439 Hortobágy)(084)                                   908(439 Hortobágy)(084)

1. STUDIUL NATURII

V 1926 ; 908/K71

 

 

 

 

401. Marosvásárhely történetéből [2] : Új- és legújabbkori tanulmányok / Összeállította és sajtó alá rendezte Pál-Antal Sándor, Novák Csaba Zoltán. - Marosvásárhely [Târgu Mureş] : Mentor, 2007

275 p. : il., h., tab., graf. - (Erdély emlékezete).

Note de subsol

Index p. 263-273

Vederile despre oraş aparţin colecţiei lui Csepreghy András

ISBN 978-973-599-262-0

94(498.4 Târgu Mures)                                                      908(498.4 Târgu Mures)

1. MONOGRAFIE(Târgu-Mureş)

III 28516 ; 908/M42

 

402. MOLNÁR JÓZSEF KÁROLY. Misztótfalusi Kis Miklós bölcsőhelyének üzenete... / Molnár József Károly. - Marosvásárhely : Mentor, 2007

516 p. : il., fig.

Note le sfârşitul capitolului

ISBN 978-973-599-287-3

929 Misztótfalusi Kis Miklós                    655(439)(092)Misztótfalusi Kis Miklós

908(439-22 Misztótfalu)                             930.85(=511.141)

1. ISTORIA CIVILIZAŢIEI MAGHIARE

2. MONOGRAFIE LOCALĂ

III 28532 ; 908/M80M

 

403. Rapsóné öröksége : Tanulányok Parajd község múltjából / Csiki Zoltán,Ozsvát Pál,Horváth István.... - Deva : Corvin Kiadó, 2006

605 p. : il., tab., foto.,h.

Bibliografie la sârşit de capitol

Carte cu dadicaţie

ISBN 973-622-256-X

ISBN 978-973-622-256-6

908(498.4 Praid)

1. MONOGRAFIE(Praid)

III 28559d ; 908/R25

 

 

 

404. Sighişoara [Ed. Romghid] / [Coordonator Simion T. Pip; Foto Tordai Ede]. - Târgu Mureş : Romghid, [2007]

[32] p. : foto color - (Comorile Transilvaniei).

Texte în limba română, engleză şi germană

ISBN 978-973-87010-5-2

082.1 Comorile Transivaniei                                             908(498.4 Tărgu Mureş)

III 28521 ; 908/S54

 

405. SOARE, ROMEO. Studiu monografic : Băgaciu / Romeo Soare, Ioan Aldea. - Târgu-Mureş : Ambasador, 2007

295 p. : il., tab., h.

Bibliografie p. 289-293

Note de subsol

ISBN 973-7937-19-8

908(498.4-21 Băgaciu)

II 86330 ; 908/S65

 

406. Studiu monografic Ogra / Romeo Soare, Eugeniu Nistor, Cornel Udrea,.... - Târgu-Mureş : Ambasador, 2007

302 p. : il., tab.

Bibliografie p. 296-299

ISBN 973-7937-10-3

908(498-22 Ogra)

II 86348 ; 908/S93

 

407. Târgu Mureş = Marosvásárhely / [Coordonator Simion T. Pop ; Foto Tordai Ede]. - Târgu Mureş : Romghid, [2007]

35 p. : foto color - (Comorile Transilvaniei).

Texte în limba română, maghiară şi engleză

ISBN 978-973-87010-7-6

082.1 Comorile Transilvaniei                                            908(498.4 Târgu Mureş)

III 28520 ; 908/T22

 

408. VÁRADI PÉTER PÁL. Szováta és vidéke : A Kis-Küküllő forrásvidéke, (Parajd), Szováta, Sóvárad : A történelmi Marosszék 1. / Váradi Péter Pál. - Veszprém : Péter Pál Kiadó, 2006

120 p. : il. color - (Erdély. Székelyföld).

Bibliografie p. 117

ISBN 963-86413-4-7

ISBN 963-552-304-1

082.1 Erdély. Székelyföld                                                  908(498.4)(084)

1. MONOGRAFIE(Sovata)

V 1934 ; 908/V26

91  Geografie

 

409. PÁSTI CSABA. Földrajzi kislexikon : [Általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / Írta Pásti Csaba. - [Debrecen] : Aquila Kiadó, 2007

296 p. : il.; 21 cm - (Diákszótár).

ISBN 978-963-679-624-2

030:91(075.2/.3)                    91(03)(075.2/.3)                    082.1 Diákszótár

1. DICŢIONAR DE GEOGRAFIE

L-91/P42

913(498)  Geografia României

 

410. FODOR SÁNDOR(1929-). Marosvásárhelyi útikalauz [2007] / Az adatokat gyűjtötte és a szöveget írta Fodor Sándor (S.); Felelős szerkesztő Kiss Éva; Fedőlap és térképvázlatok Dónáth-Nagy György; Fotók Szász Károly, Vajda György. - Marosvásárhely : Impress, 2007

216 p. : il. color, h.; 20.7 cm.

Index p. 197-2100

Bibliografie p. 211-213

Ghidul turistic al Târgu Mureşului

ISBN 973-96875-1-2

913(498.4 Târgu Mureş)

1. GHID TURISTIC

2. ORAŞE(Transilvania)

3. MUREŞ(oraşe)

4. MUREŞ(autori)

II 86248 ; 913(498)/F74

 

 

929  Biografii. Genealogie. Heraldică

 

411. BORDA, DORIN. Galaxia valorilor / Dorin Borda. -   Târgu-Mureş : Casa de editură "Mureş", 2007

Vol.

vol. 1 - 259 p. - ISBN 973-721-039-5

929(498.4 Tg Mureş)                                          929(498.4-35 Mureş)

1. MUREŞ (Personalităţi)

II 86379 ; 929/B68

 

412. BOSQUE, TORRENTE DEL. Japán shógunok titokzatos élete / Torrente del Bosque. -   [Kecskemét] : Vagabund, [2005]

208 p. : il., tab.

Glosar p. 205

Torrente del Bosque este pseudonimul lui Géczi Zoltán

ISBN 963-9409-57-X

355(520)(092)                        929.7(520)                             929(520)

1. PERSONALITĂŢI(japoneze)

II 86256 ; 929/B71

 

413. Deák Ferenc, 1803-1876 : Emlékalbum / A tanulmány szerzői Basics Beatrix, Gerő András, Körmöczi Katalin... ; Az előszót írta és a képeket vbálogatta Basics Beatrix ; A reprodukciótkat és a fényképeket készítette Gottl Egon és Képessy Bence. -   [Szeged] : Kossuth Kiadó, [2003]

133 p. : il. parţial color

Index p. 131-133

ISBN 963-09-4494-4

929 Deák Ferenc                                  94(439)"18" Deák Ferenc

1. ISTORIA UNGARIEI(Deák Ferenc)

IV 6457 ; 929/D26

 

414. NIEDERHAUSER, EMIL. Mária Terézia élete és kora / Niederhauser Emil ; Képszerkesztő Basics Beatrix. -   [Budapest] : Pannonica Kiadó, [2004]

128 p. : il. parţial color

Bibliografie p. 128

ISBN 963-9252-99-9

929 Maria Tereza                 94(436)"17" Maria Tereza

1. ISTORIA AUSTRIEI(Maria Terezia)

IV 6455 ; 929/M38N

 

415. SURÁNYI RÓBERT. W.S. Churchill élete és kora / Surányi Róbert. -   [Budapest] : Pannonica Kiadó, [2004]

132 p. : il.

Bibliografie p. 132

ISBN 963-9252-95-6

929 Churchill, W.S.                                             94(100)"18" Churchill, W.S.

1. CHURCHILL, SIR WINSTON LEONARD SPENCER

IV 6456 ; 929/C48S

930 Ştiinţa istoriei

 

416. PECICAN, OVIDIU. Ce istorie scriem / Ovidiu Pecivan. -   Bubureşti : Ideea Europeană, 2006

250 p. - (Istorie).

Note de subsol

Bibliografie p. 195

ISBN 973-7691-34-2

ISBN 978-973-7691-34-7

930.85(=135.1)                                                     082.1 Istorie

1. ISTORIA CULTURII                                      2. ISTORIA CIVILIZAŢIEI

II 86393 ; 930/P48

94(100) Istorie universală

 

417. DOLINAY GYULA. Erdély fejedelmei / Dolinay Gyula. -   [Budapest] : Anno Kiadó, [2007]

[75] p. : il.

ISBN 963-85-485-92

ISBN 978-963-854-859-7

94(100)                                                  321.17(439.21)(092)

929:94(439.21)                                      94(439.21)(092)

1. TRANSILVANIA(domnitori)

III 28502 ; 94(100)/D64

418. FEKETE ZSUZSA, KUKKNÉ. Ki kicsoda a magyar történelemben ? : [Általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / Írta Kukkné Fekete Zuzsa. -   [Debrecen] : Aquila Kiadó, 2007

304 p. : il.; 21 cm. - (Diákszótár).

Bibliografie p. 303

ISBN 978-963-679-618-1

94(439)(03)(075.2/.3)                                           94(100)

030:94(439)(075.2/.3)                                           082.1 Diákszótár

1. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI

L-94(100)/F33

 

419. FÖLDI PÁL. A második világháború katonai története / Földi Pál. -   [Budapest] : Anno Kiadó, s.a.

2 vol.; 20 cm

vol. 1 - 375 p. - Note de subsol. - ISBN 963-375-150-0

vol. 2 - 247 p. - Note de subsol. - ISBN 963-9199-34-6

94(100)"1939/1945"                                            355.48"1939/1945"

1. AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

II 86240 (1-2) ; 94(100)/F77

 

420. GYÖRFI JÁNOS. Anglia rövid története / Györfi János. -   [Budapest] : Anno Kiadó, [2007]

199 p.

Bibliografie p. 198-199

Glosar p. 182-197

ISBN 963-375-302-3

94(100)                                                                  94(410)

1. ISTORIA ANGLIEI

II 86198 ; 94(100)/G99

 

421. NEMERE ISTVÁN. Az utolsó magyar király : Szapolyai János élete / Nemere István. -   [Budapest] : Anno Kiadó, [2006]

199 p.

ISBN 963-375-465-8

94(439)(092) Szapolyai János                            929 Szapolyai János

1. ISTORIA UNGARIEI

II 86253 ; 94(100)/N46

422. SZÉKELY ÉVA, ANDICSNÉ. Történelmi kislexikon : [Általános iskola felső tagozatosainak és középiskolásoknak] / Írta Andicsné Székely Éva. -   [Debrecen] : Aquila Kiadó, 2007

304 p. : il.; 21 cm - (Diákszótár).

ISBN 978-963-679-616-7

030:94(100)(075.2/.3)                     94(100)(03)(075.2/.3)             082.1 Diákszótár

1. DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI

L-94(100)/S99

 

423. TÜRK ATTILA. Az oszmán birodalom története / Türk Attila. -   [Budapest] : Anno Kiadó, [2007]

199 p.

Bibliografie p. 197

ISBN 978-963-375-483-2

94(560-44)

1. IMPERIUL OTOMAN(istoria)

II 86249 ; 94(100)/T94

94(3)  Istoria lumii antice

 

424. KERTÉSZ ISTVÁN. Nagy Sándor hadinépe / Kertész István. -   Debrecen : TKK, s.a.

112 p. : il., h.

Bibliografie p. 111

ISBN 963-5964-84-6

94(38) Alexandru cel Mare                                929 Alexandru cel Mare

1. ALEXANDRU CEL MARE

III 28507 ; 94(3)/A39K

 

425. KERTÉSZ ISTVÁN. Hellén államférfiak / Kertész István. -   Debrecen : TKK, s.a.

96 p. : il.

Anexe p. 84-95

ISBN 963-5963-08-4

94(38)                     323(38)                   929:323(38)

1. ISTORIA GRECIEI ANTICE

III 28506 ; 94(3)/K36

94(498)  Istoria României

 

426. BOTOŞ, ION M.. La Nord de Tisa în "România Mică" / Ion M. Botoş / Cu o prefaţă de Conf. univ. dr. Constantin Mălinaş Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă". -   Cluj-Napoca : Editura Societăţii Culturale Pro Maramureş "Dragoş Vodă", 2006

278 p. : il. în parte color, tab. ; [2] p. : h. - (Monographica).

Note de subsol

Anexe p. 115-220

Bibliografie p. 11-13

ISBN 973-8274-22-2. - ISBN 978-973-8274-22-8

94(=135.1)(477/478)                                            908(498.41)

94(498.41)                                                             082.1 Monographica

1. ISTORIA ROMÂNIEI(Maramureş)

III 28570 ; 94(498)/B73

 

427. PLOEŞTEANU, GRIGORE. Receptarea operei şi a personalităţii lui Dimitrie Cantemir în Europa : Studii şi articole / Grigore Ploeşteanu. -   Târgu-Mureş : Editura Veritas, 2007

278 p. : il.

Antologie apărută sub egida : Academia Română. Institutul de Cercetări Socio Umane " Gheorghe Şincai" - Târgu-Mureş şi Universitatea "Petru Maior" - Tg.-Mureş

ISBN 973-8116--06-6

94(498)"17" Cantemir, Dimitrie                         821.135.1.09 Cantemir, Dimitrie

1. CANTEMIR, DIMITRIE

II 86344 ; 94(498)/C19P

 

428. ROTH, HARALD. Mică istorie a Transilvaniei / Harald Roth; Traducere de Anca Fleşeru şi Thomas Şindilariu; Prefaţă de Ovidiu Pecican. -   Târgu-Mureş : Editura Pro Europa, 2006

200 p. : il., h., tab.

Indici p. 178-196

ISBN (10) 973-85039-6-5. - ISBN (13) 978-973-85039-6-0

1. ISTORIA TRANSILVANIEI

II 86345 ; 94(498)/R83

INDEX DE NUME

 

A

 

Ajtmatov, C·ingiz - 307

Akasaka,Mari - 316

Albert Mária - 157

Albu, Lelia-Mariana - 146

Aldea, Ioan - 405

Ali, Monica - 182

Amis, Martin - 183

Andruş, Nicodim - 398

Apollinaire, Guillaume - 265

Appleyard, Diana - 184

Áprily Lajos - 317

Auster, Paul - 185

Avlicino, A.A. - 78

Avrigeanu, Veronica - 74

Azamfirei, Leonard - 93

 

B

 

Babits Mihály - 318

Bacârea, Vladimir - 101-102

Bacon,Francis - 53

Baczoni Tamás - 61

Bajaja, Antonín - 308

Balás Árpád - 319

Balázs Ferenc - 320

Balík, Michael - 125

Balotă, Nicolae - 321

Balzac, Honoré de - 266

Banville,John - 186-187

Barbey d'Aurevilly,Jules - 267

Baricz Lajos - 41, 322

Barnes,Julian - 188-189

Barth,John - 190

Basics Beatrix - 413

Bayly,Jaime - 276

Băciuţ, Nicolae - 42

Bălu, Ion - 286

Berecz Edgár - 121

Berente Ági - 80

Bergman, Ingmar - 180

Bester,Alfred - 191

Bircea, Ioan - 118

Bobescu, Elena - 81

Bode, Wilhelm von - 136

Bogdán László - 323

Bogdan, Daniela Cecilia - 287

Bondurant, Matt - 192

Borda, Dorin - 411

Borges, Jorge Luis - 277

Bosque, Torrente del - 412

Botoş, Ion M. - 426

Bradford, Barbara Taylor - 193

Bradley,Marion Zimmer - 194

Brauer, Donna - 82

Brauer. Alan P. - 82

Brânzaniuc, Klara - 87

Breban, Nicolae - 288-289

Breedlove, Greta - 83

Brezina, Thomas - 250-255

Brown, Sandra - 195

Bruckner, Sheila - 196

Buciu, Marian Victor - 290

Bulgakov, Mihail - 309

Burian, Dinuca - 399

Burkard, Franz-Peter - 13

Butilcă, Florin - 87

Butiurca, Doina - 158

 

C

 

Cain, James M. - 197

Callen, Gayle Kloecker - 198

Campbell, Ross - 64

Card,Orson Scott - 199-200

Casati Modignani,Sveva - 262

Cassel, Julian - 126

Chapman, Gary - 15

Cherecheş, Doina - 291

Chiorean, Luminiţa - 292

Chödrön, Pema - 16

Christian, A.J. - 11

Christie, Agatha - 201

Cimpoi, Mihai - 178, 293

Clark, Kathy - 202

Codrescu, Andrei - 294

Cook, Robin - 203

Copotoiu, Ruxandra - 93

Copotoiu, Sanda - 93

Coué, Emil - 84

Crişan Crăciun, Ioana - 70

Crystal, David - 155

Csaplár Vilmos - 324

Cserépfalvi Katalin - 325

Csiki Zoltán - 403

Csíky Csaba - 120

Csóti, Marianna - 17, 49-50

 

D

 

Danowski, Debbie - 85

Defoe, Daniel - 204

Demeter Ágota-Dorottya - 54

Denning, Antony - 137

Déry Tibor - 326

Desai, Kiran - 205

Devecsery László - 159

Diaconescu, Ioan - 4

Dick,Philip K. - 206

Dimitriu, Eugen - 295

Dobreanu, Minodora - 86

Dobronyi Erzsébet, Szikszayné - 147

Dolinay Gyula - 417

Dona Magdolna - 327

Donáth-Nagy Gabriella - 75

Dsida Jenő - 328

Duicu, Serafim - 296

Dulău, Mircea - 111

 

 

 

E

 

Eco, Umberto - 263

Eliade, Mircea - 44

Enciulescu, Constantin - 87

Erdélyi Margit - 160

Esterházy Péter - 329

Evans,Nicholas - 207

 

F

 

Fable, Vavyan - 330

Faludy György - 331

Farmosi István - 88

Fazakas Attila - 332

Fazekas Mihály - 333

Făgărăşan, Amalia - 89

Feinmann,José Pablo - 278

Fekete Gábor - 3

Fekete István - 334

Fekete Zsuzsa, Kukkné - 418

Fielding,Henry - 208

Fodor Sándor(1929-) - 410

Földi Pál - 60, 119, 419

Forgács Boglárka, Donáthné - 90

Freud, Sigmund - 18

Frigy Attila - 79

Fulghum, Robert - 19

 

G

 

Gagyi József - 51

Gál Éva - 91

García Márquez, Gabriel - 279-280

Garden, Sarah - 335

Gárdonyi Géza - 336-338

Gaskin, Ina May - 92

Gerő András - 413

Ghiţulescu, Zeno - 297

Gila Zsuzsanna - 129, 138

Golea, Cristina - 101-102

Görgey Gábor - 339

Grass, Günter - 256

Graves, Lucia - 209

Green, Theodora - 340

Griffin,W.E.B. - 210

Grimwood,Ken - 211

Gubcsi Anikó - 5

Györfi János - 420

Győri Gyula - 156

 

H

 

Habe, Hans - 257

Haldeman,Joe - 212

Haller I. József - 341

Harrer, Heinrich - 213

Hauff, Wilhelm - 258

Hawthorne,Nathaniel - 214

Hemingway, Ernest - 215

Hillis,Marjorie - 37

Híves Márta - 161

Hodgkinson,Tom - 38

Hoffmann, E.T.A. - 259

Horváth János - 139

Hrabal, Bohumil - 310

Hugo, Victor - 268

Hugo,Victor - 269

 

I

 

Iaţcu, Tatiana - 162

Ibsen, Henrik - 181

Illés Andrea - 130

Imre, Silvia - 98

 

J

 

Janikovszky Éva - 342-343

 

K

 

Kafka, Franz - 311

Kárpáti János - 148

Kelemen Kálmán - 54

Kemény János - 91

Keresztury Tibor - 344

Kéri András - 6

Kertész István - 424-425

Kierkegaard, So- 12

Kią, Danilo - 312

Killár Kovács Katalin - 153

Kincses Elemér - 345

King, Stephen - 216-217

Kis József - 346

Kiss Gábor - 61

Kiss Ilona, C. - 114

Konyhás István - 400

Körmöczi Katalin - 413

Kószó József - 127-128

Krentz, Jayne Ann - 218-219

Kricskovics Zsuzsanna - 140

Kriza János - 347

Kun János - 94, 173

Kun Jánosné - 94, 173

Kundera, Milan - 174, 313

Kunzmann, Peter - 13

Kürti Gábor - 110

 

L

 

La Fontaine, Jean de - 270

Lambert, Fritz - 84

Lawrence, Amelie - 348

Lawrence, Sidney - 349-350

Lázár Ferenc - 121

Lazaro, Pedro - 85

Lădariu, Lazăr - 298

Lechner, Uwe - 122

Leon, Emile - 84

Lerner, Harriet - 20

Lévy,Bernard-Henry - 271

Lewin, Patricia - 220

Liiceanu,Aurora - 21

Lofting, Hugh - 221

Lőrinczi Lilla - 95

Lőwey Lilla - 408

 

M

 

Magyar Zoltán - 175

Maison, Syndie - 352

MÁRAI SÁNDOR - 353

Marga, Andrei - 35-36

Máthé Lehel - 79

Mazzucco, Melania G. - 264

Mărginean, Oana - 96

McBain,Ed - 222

McBain,Scott - 223

McInerney, Jay - 224

McKenna, Juliet E. - 225

Méhes György - 354

Meredith,George - 226

Merle, Robert - 272

Mihai, Adriana - 97

Mikszáth Kálmán - 355-357

Mircia, Eleonora - 74

Mitták Ferenc - 62

Moldova György - 358

Moldovan, Elena - 71

Molnár József Károly - 402

Moore, Patrick, sir - 73

Móra Ferenc - 359-360

Morar, Alexandru - 4

Morar, Ovidiu - 299

Móricz Zsigmond - 361-362

Mullins, Debra - 227

Muntean, Daniela - 75

Muntean, Daniela Lucia - 98

 

N

 

Nagy Attila - 363

Nagy Miklós Kund - 141

Nagy Piroska, F. - 82

Nagy Székely Ildikó - 364

Nazar, Maria - 260

Nazar, Nasima - 260

Năstase,Alice - 21

Necula, Ionel - 14

Neghină, Emil Cătălin - 300

Nemere István - 2, 57, 421

Németh György - 154

Nicuşan Micu, Constantin - 301

Niederhauser, Emil - 414

Nireştean, Aurel - 99

Nisbet,Jim - 228

Nistor, Eugeniu - 406

Nuţiu, Florica-Elisabeta - 168

Nyirő József - 366-367

 

O

 

O'Brian, Maggie - 368-369

O'Connor, Joseph - 229

Oates, Joyce Carol - 230

Ognev, Ivan - 22

Olariu, Marioara - 76

Osho - 23-25, 45

Őszy -Tóth Gábriel - 149

Ozsvát Pál - 403

 

P

 

Pál Csaba - 114

Pándi Marianne - 150

Parham, Peter - 126

Parker, Cynthia - 370-372

Pásti Csaba - 77, 409

Paşca, Maria Dorina - 26

Patrick, Paul - 142

Pávai Zoltán - 103

Pears,Iain - 231

Pease, Allan - 27

Pecican, Ovidiu - 416

Peck, M. Scott - 28

Pelevin, Viktor - 314-315

Petneki Katalin - 163

Petőfi Sándor - 374

[Pintér Zoltán] - 8

Plájás István - 403

Ploeşteanu, Grigore - 427

Poantă, Petru - 303

Póda Bernadette, Gaálné - 117

Podar, Cornel - 151

Pomogáts Béla - 375

Pop, Anişoara - 164

Popper Péter - 29-31, 100

Pósa Lajos - 376

Pullman, Philip - 232

Putney, Mary Jo - 233

 

R

 

Redfield, James - 234

Reményik Sándor - 377

Rieder, Kurt - 63

Riemann, Fritz - 32

Rigó Béla - 378-379

Rocha, Luís Miguel - 281

Rodriguez, E.A. - 380

Romain, Trevor - 68

Romváry Ferenc - 143

Rosenberg,Joel C. - 235

Rossant, Colette - 236

Roth, Harald - 428

Rothschild, Nadine de - 40

Rusu, Sebastian - 112

 

S

 

Sabău, Monica - 101-102

Sallay Gergely Pál - 61

Saramago, José - 282

Sava, Cristina - 304

Sălcudeanu, Nicoleta - 305

Schlessinger, Laura - 33

Scridon, Diana - 165

Sebald, Winfried Georg - 261

Serdült Sándor - 381

Seres-Sturm Lajos - 103

Seres-Sturm Magda - 103

Sigmirean, Cornel - 46

Silvaş, Emil - 115

Simenon, Georges - 273

Simon Kinga - 79

Simonfy József - 382

Skármeta, Antonio - 283

Soare, Romeo - 151, 306, 398, 405-406, 411

St.Clair, Agnes - 383

Standavid, Adrian - 69

Steel, Danielle - 237-242

Strnad, Gabriela - 123-124

Suciu, Gina Camelia - 104

Surányi Róbert - 415

Szablyár Anna - 163

Szabó Magda - 384

Szalatnai Rezső - 385

Szalay Éva - 163

Szántai Edina - 386

Székely Attila. S - 34

Székely Edit - 95

Székely Éva, Andicsné - 422

Székely Melinda - 105

Székely-Benczédi Endre - 387

Szekernyés János - 145

Szenezsán Réka - 388

Szép Ernő - 389

Szepes Erika - 390

Szincsák Tibor - 166-167

 

Ş

 

Şincan, Nicolae Gheorghe - 42

Şoaită, Dumitru - 111

 

T

 

Tailor, Martha - 243-244

Tali Gitta - 391

Tamási Zsolt - 69

Tanimura,Emily - 274

Tarjányi József - 141

Târgu-Mureş - 328

Tero, Mircea - 112-113

Thackeray, William Makepeace - 245

Tisza Kata - 392

Todea B. Csilla - 106

Tófalvi Zoltán - 58

Toma, Felicia - 107

Tóth Gábor - 108

Tóth Krisztina - 393

Turcu, Mihai - 109

Türk Attila - 423

 

U

 

Udrea, Cornel - 406

 

V

 

Valdés, Zoé - 284

Váradi Péter Pál - 408

Veress János - 110

Vermesser Levente - 394

Verne, Jules - 275

Voigt Vilmos - 47

 

W

 

Wass Albert - 246-247

Wiedmann, Franz - 13

Wilson,D.L. - 248

Wolf, Kate - 395

 

Z

 

Zarraluki, Pedro - 285

Ziegesar,Cecily von - 249

Zsóri Ilona - 397

 

 

 

 

INDEX DE TITLURI

 

10 ostobaság, amivel a párok elszúrják kapcsolatukat - 33

100 de ani ai şcolilor elementare din oraşul de sus fondate de primarul dr. Bernády György - 69

1956 erdélyi mártírjai - 58

66 szállóige történelemből - 167

 

A

 

Aludj velem! - 91

American Vertigo - 271

Amerikai emberek - 247

Analiza medicamentului - 98

Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice - 4

Analiză economică-financiară - 118

Anatomie - 87

Anglia rövid története - 420

Anti-Lolita - 274

Anya, drága - 335

Apám lába - 284

Aplicaţii practice de chimie organică - 74

Aranyeső [2007] - 343

Aranykoporsó - 360

Arginţii lui Iuda - 223

Argumentarea - 36

Arhieraticonul lui Inochentie Micu-Klein în cadrul literaturii arhieraticonale a secolelor al XVIII-lea şi al XIX-lea - 168

Arhitectura eseului poetic stănescian sau Despre "Logica ideilor vagi" - 292

Árnyék az égen ; Gázlámpák alatt - 358

Arthur & George - 188

Árulás a lóversenypályán - 255

Árvácska - 362

Ascultă şi mori! - 222

Atlantisz ma is él - 2

Az átváltozás - 311

Avangardismul românesc - 299

Azrael árnyékában - 328

 

 

 

B

 

Bábeli könyvtár - 277

Bacteriologie generală - 107

Bejárat a semmibe - 344

Belgyógyászati útmutató. Tüdőbetegségek - diabetes mellitus - 79

A beszélő köntös - 357

Biológiai kislexikon - 77

Burkolás - 126

 

C

 

Café Flamingo - 363

Camuflaj - 212

Catalogul instituţiilor publice şi organizaţiilor neguvernamentale din domeniul social al municipiului Tîrgu-Mureş - 59

Ce istorie scriem - 416

Cercul crucii - 231

Cercul de la Sibiu - 303

Chimie anorganică - 76

Codex Siracuza - 228

Codul bunelor maniere - 40

Comunicarea dintr-o perspectivă multidisciplinară - 48

Consilierea psihologică în mediul universitar - 26

Crimele lui Van Gogh - 278

Csontváry [Ed. TKK] [2007] - 143

Cum am ales libertatea - 38

Curs de anatomie patologică generală - 109

Curs de psihiatrie pentru uzul studenţilor Facultăţii de Medicină Generală - 99

 

D

 

Dadaizmus - 169

Days, Places, Words - 165

De la cântecul orfic la imnele religioase - 146

Deák Ferenc, 1803-1876 - 413

Delfinkaland és nyelvtanulás - 254

Delirium Tremens : Complicaţie a alcoolismului - 97

Diabetul zaharat - 104

Din ordinul preşedintelui - 210

Dincolo de bine,dincoace de rău - 21

Diversity and Social Cohesion Equal Participation of Minorities in Europe : The Role of Intercultural Education - 65

Doktor Dolittle és az állatok - 221

Donor - 244

Dzsamila szerelme; Az első tanító - 307

 

E

 

E. M. Cioran - 290

Educaţia religioasă în şcolile publice - 66

Egy kis borkultúra - 121

Az egyensúly ígérete - 394

Electrotehnologii - 111

Elegii pariziene - 288

Elemezzünk együtt! - 159

Életfelfogás, szorongás, halálfélelem - 34

Életünk a szenvedő Jézus Krisztussal - 43

Elfojtott vágy - 350

Elméd gyógyító hatalma - 84

Élők gyönyöre a szerelem - 173

Az elszántak - 367

Az eltűnt napló - 253

Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom - 318

Emilia Lateş - 151

English act - 157

English dialects - 162

Epidemiologie generală - 102

Epidemiologie specială. Partea a 2-a. Boli netransmisibile - 101

Erdély fejedelmei - 417

Eszkimó nyár - 339

Eszo - 82

 

F

 

A fafaragás képes kalauza - 137

Farkasszem - 308

Faunul de marmură - 214

Fegyvertelen vadász dala - 317

Fején találta a szöget! - 161

Fekete lobogó alatt - 119

A fekete város - 356

Féktelen fruskák felhőtlen bulija - 252

Fény vagy árnyék - 219

Férfiak könyve - 25

Filozófia - 13

Flori de câmp - 71

A fogak és a fogívek funkcionális morfológiája - 105

Földosztók, önellátók, gyarapodók - 51

Földrajzi kislexikon - 409

Fontos csak egy - 170

Fövenyóra - 312

A függöny - 174

 

G

 

G. Călinescu - spectacolul personalităţii - 286

Galaxia valorilor - 411

Gallas Nándor - 145

Generation "P" - 315

Gerincbetegségek gyógytestnevelése iskoláskorban - 90

Ghidul consultantului şi crescătorului de taurine - 115

Ghidul misoginului - 171

Goriot apó - 266

Gossip girl : şuete între fete - 249

Graalul măsluit - 248

A gyermek társas készségeinek fejlesztése - 50

Gyermekek könyve - 24

Gyermekgyógyászat - 106

Gyermekkori szorongás, iskolafóbia, pánikrohamok - 17

Gyógyítás otthon - 110

Gyógyító masszázs otthon - 80

Gyógyító pedagógia - 67

Gyöngyharmat Palkó - 354

Gyöngyvirágtól lombhullásig - 10

A győzelem mámora - 195

Gyűlölet - 243

 

H

 

Hagymahántás közben - 256

Halálfejes katonák - 61

Hangversenykalauz - 150

A harmadik változat - 192

Hárman a határon át - 257

Három dráma - 181

Hauff válogatott meséi - 258

Havasi feszület - 377

Házitündér - 372

Hazugság nélkül - 31

Hellén államférfiak - 425

A helység kalapácsa ; Az apostol [Pro-Print] - 374

Hidronică şi pneutronică - 112

Hírnév és dicsőség - 114

Hiúság vására - 245

Hívatlan vendégeink - 20

Hódítók - 348

Hortobágy - 400

Hú - 334

Hunyadi László művészete - 141

Hutera Béla utolsó utazása - 323

 

I

 

Ida regénye - 338

Igaz vagy hamis - 218

Igazságos Kádár János - 324

Indiánok világa - 6

Inkognitó - 371

Intelectualii şi societatea modernă. Repere central-europene - 52

Intelectualitaea ecleziastică. Preoţii Blajului (1806-1948) - 46

Ion Petrovici - 14

Az írásról - 217

Irodalmi lexikon - 179

Isten igájában - 366

Itáliai reneszánsz mesterek - 129

Ítélet nincs - 326

 

Î

 

Îndrumător de lucrări practice pentru anestezie - terapie intensivă (pentru specializarea : Asistenţă Medicală) - 93

Întoarcerea - 291

 

J

 

Japán shógunok titokzatos élete - 412

Japán szamurájok a II. világháborúban - 63

A járatlan út - 28

Játék a halállal - 380

Játék, improvizáció, színészet - 153

Jéghercegnő - 369

A jó élet - 224

Jonathan Wild - 208

 

K

 

Kamaszokra hangolva - 15

Kandallók - 128

Kegyetlen eskü - 225

Kelet zenéje - 148

Kempelen, a varázsló - 385

Képes civilizációtörténeti kronológia - 8

Két nap az élet - 272

Ki kicsoda a magyar irodalomban ? - 327

Ki kicsoda a magyar történelemben ? - 418

Kicsik játékoskönyve - 152

A kínai nagy faltól a Cukorsüveg-hegyig - 319

A király menyasszonya - 259

Kivándoroltak - 261

Koba, a rettenetes - 183

Kökényvár a senki földjén - 387

Kolonics - 120

A kolostor regénye - 282

A kopasz énekesnő - 172

Környezet és etika - 39

Kőrösi Csoma Sándor és magyar mítoszaink - 7

Közelíts a félelemhez! - 16

Kreatív ablakdíszítés - 116

Különleges terepasztalok - 122

Különös házasság - 355

 

L

 

La Fontaine válogatott meséi - 270

La Nord de Tisa în "România Mică" - 426

Lassie és a műkincsrablók - 395

Láthatatlan ember [Akkord] - 337

Leckeírás hiszti nélkül - 68

Lecţiuni de nursing general - 96

A legnagyobb magyar feltalálók - -1

Lélek és gyógyítás - 100

Lelked titkai - 388

Lelkek és göröngyök - 30

Leopardi - 178

A lét elviselhetetlen könnyűsége - 313

A lét lámpásai - 5

Lomha kaland - 353

A londoni férfi - 273

Lucrări practice de chimie fizică - 75

Lúdas Matyi ; Válogatott művek - 333

 

M

 

Madárinfluenza - 78

A magyar irodalom története - 351

Magyar kincsek, ereklyék - 130

Magyar pszicho - 392

Magyar szemmel - 246

Manual de biochimie clinică - 86

Már az óvodában megtanultam mindent, amit tudni érdemes - 19

Marea - 187

Marea mea minune, mama - 306

Mária Terézia élete és kora - 414

A marosszentgyörgyi egyházközség története - 41

Marosvásárhely történetéből [2] - 401

Marosvásárhely, a művészetek városa - 131

A marosvásárhelyi Kultúrpalota - 134

Marosvásárhelyi útikalauz [2007] - 410

Második esély - 242

A második világháború katonai története - 419

Mátyás király legendás bizalmasa - 346

Mátyás király tréfái - 389

Meghallgatott imádságok - 241

Megpróbált ifjúság - 54

Megrontó szerelem - 176

Mesék, amiket neked írtam - 320

Mesemaraton - 330

A Mester és Margarita - 309

A Metamor Szent Könyve - 314

Metamorfoze - 301

Mézga Aladár különös kalandjai - 379

A Mézga család - 378

Mică istorie a Transilvaniei - 428

Microtehnologii în mecatronică - 123-124

Miért nem tudom abbahagyni az evést? - 85

Míg a halál el nem választ - 233

Mimikokó illegális élete - 325

Mint könnyű léptű óriás - 364

Misztótfalusi Kis Miklós bölcsőhelyének üzenete... - 402

Mit keresett Isten a nappalimban ? - 11

Monştrii-s acri - 300

Monumente de arhitectură bisericească răsăritenă. Biserica de piatră "Înălţarea Domnului Târgu Mureş" - 42

Mozgásfejlődés - 88

Mrs. McGinty halott [2006] - 201

Műhiba - 203

A mustármag - 45

A muszlim asszony - 182

A művészet atlasza - 132

 

N

 

Nagy Sándor hadinépe - 424

Ne veszítsd el a csontjaidat! - 108

Nedves falak kiszárítása, nedvesedés megelőzése - 125

Német nyelv - 163

Német nyelvi tesztek - 160

Nemi erőszak - 230

Nemzet születik - 365

Népmondák a Bekecsalján - 175

Neruda postása - 283

Neuroanatómia - 103

Noua Atlantidă - 53

Nyár, tesók, zűrzavar... - 251

A nyelv enciklopédiája - 155

Nyomtalanul eltűnt - 220

 

O

 

Ókori gyermekjátékok - 154

Olvassunk együtt! - 390

Omegától az alfáig - 156

Omul demolat - 191

Onorată instanţă - 186

Opera csillagok - 149

Opera lui Radu Selejan în interpretări critice - 302

Az öreg halász és a tenger - 215

Az öregedés művészete - 32

Az örök visszatérés mítosza - 44

Orvosi mikrobiológia. Általános bakteriológia - 95

Őszi halrajok - 332

Az oszmán birodalom története - 423

Öt írás az erkölcsről [2007] - 263

 

P

 

Palatul Culturii Tîrgu Mureş - 135

Paralaxe critice - 296

A párizsi Notre-Dame - 268

Pasienţe - 305

Pe neaşteptate, un înger - 276

Petőfi a szomszéd és rokon népek nyelvén - 373

Piatra vinovatului - 287

Piknik vadlovakkal - 250

A Pokol tornácán - 331

A ponty meg a pinty és más mesék - 336

Porcul spinos - 189

Pósa Lajos válogatott meséi - 376

A postás mindig kétszer csenget [2007] - 197

Povestea lui Lisey - 216

Praxis avagy Angyalok a tű fokán - 29

Le prestige européen de la langue latine - 158

Problema evreiască - 55

Proiecte inovative performante pentru turism durabil - 56

Psihologia succesului - 22

Puericultură şi pediatrie - 89

 

R

 

Rab ember fiai - 359

A rabbi, a feleség és a szeretője - 209

Rajzolok! - 140

Randevú a reménnyel - 240

Rapsóné öröksége - 403

Rătăcit în casa oglinzilor - 190

Receptarea operei şi a personalităţii lui Dimitrie Cantemir în Europa - 427

Régimódi történet - 384

Rekviem - 352

Relativismul şi consecinţele sale - 35

Rembrandt és a XVII. századi holland mesterek - 136

Replay - 211

Ribillió a gyümölcsösben - 205

Rippl-Rónai - 139

Robinson Crusoe - 204

Romániai magyar írók (1920-1980) - 321

Roşu-coral - 262

Rózsa királyfi - 347

 

S

 

Salonul anual da grefică interactivă 2. - 144

Sanctuarul - 194

Sandra Belloni - 226

Sarabande - 180

A sárkány palotája - 341

Sărmaşu - 399

Secolul Bacovia - 293

Shambhala titka - 234

Sighişoara [Ed. Romghid] - 404

Sigmund Freud művei - 18

Simboluri patrimoniale - arc peste timp - oglindite în arta populară reghineană contemporană - 70

Singură şi nu regret - 37

Síró ponyva - 393

Soha - 345

A sors kereke - 239

A spanyol nyakék - 340

Stresul oxidativ în sindroamele coronariene acute - 81

Studii de gen - 72

Studiu monografic - 405

Studiu monografic Grebenişu de Câmpie - 398

Studiu monografic Ogra - 406

Sub cerul Basarabiei natale - 295

Substanţa M - 206

Szabadság - 23

Szalmaláng - 342

Számítástechnikai kislexikon - 3

Szaunák és környezete - 127

A székrekedés diétás kezelése - 117

A szellem - 238

A szellem stratégiája - 375

A szerelem labirintusa - 383

A szerelem színei - 142

Szeretetfürdőben - 94

Szívek tavasza - 368

Szívpárbaj - 349

Szováta és vidéke - 408

Szülői hivatás - 64

 

T

 

A tábornok útvesztője - 279

Táncórák idősebbeknek és haladóknak - 310

A tanító és tanítványa - 381

Távolodó szerelem - 184

Târgu Mureş - 407

Te és a többiek - 49

Teatru - 297

Testbeszéd - 27

A titok - 370

Tíz év apám fogságában - 260

A tizenöt éves kapitány - 275

Tîrgu Mureş - 9, 177

Tîrgu-Mureş, oraş al artelor - 133

Toleranţe şi control dimensional - 113

Történelmi kislexikon - 422

A törvény embere - 227

Toţi copiii pe scenă ! - 304

Trecerea râului - 298

Tündérrege. Az Éj Erdeje - 386

Tündértánc - 322

A tűzijáték gyermeke avagy a Három Ajándék - 232

 

U

 

Az ügynök - 229

Újabb neves kifejezések - 166

Újrakezdés [Zarraluki, Pedro] - 285

Ultima zi a unui condamnat la moarte;Bug-Jargal - 269

Ultimul Jihad - 235

Umbra hegemonului - 200

Umbra marionetelor - 199

Un bar din Brooklyn - 294

Úri muri [Akkord] - 361

Az úrnő testőre - 198

Utazás a tizenhatos mélyére [Változatlan utánnyomás] - 329

Útmutató szüléshez - 92

Az utolsó magyar király - 421

Az utolsó pápa - 281

 

V

 

A vádlottak padján - 57

Vagonéjszakák - 382

Vágyak és álmok - 202

Vágyak és üzenetek - 397

A vallás megnyilvánulásai - 47

Válogatott versek [Apollinaire, Guillaume] - 265

Váltságdíj - 237

Van Gogh - 138

Vanille - 316

Váratlan áldás - 193

Várj még, alkony! - 391

Várostromok a világtörténelemből - 62

A véletlen zenéje - 185

Vieţi încercate - 207

A világ végezetéig - 196

A világegyetem atlasza - 73

Vinovaţi fără vină - 289

Visszatérés Párizsba - 236

Visszatérés Tibetbe - 213

Vita - 264

Vrăjita.Cavalerul des Touches - 267

 

W

 

W.S. Churchill élete és kora - 415

Wellness otthon - 83

Writing for Business - 164

 

 

Y

 

Egy hajótörött története, aki tíz napig hánykolódott egy mentőcsónakban, étlen-szomjan, aztán a haza hősének kiáltották ki, szépségkirálynők illették csókjukkal, reklámkampányokban meggazdagodott, majd a kormány elfordult tőle, és egyszer s mindenkorra elfelejtették - 280

Egy még élő ember írásaiból; Az irónia fogalmáról - 12

 

Z

 

Zenei kislexikon - 147

Zöld burokban születtem... - 396

Zrínyi - 60

 

 

INDEX DE SUBIECTE

 

A

 

ACŢIONĂRI HIDRAULICE - 112

ACŢIONĂRI PNEUMATICE - 112

ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ - 59

ADOLESCENŢA - 15

AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL - 419

ALCOOLISM - 97

ALEXANDRU CEL MARE - 424

ALIMENTAŢIE - 85

ALIMENTAŢIE DIETETICĂ - 85

ALIMENTAŢIE NATURISTĂ - 108

ALIMENTAŢIE ŞTIINŢIFICĂ - 85, 108

AMENAJAREA LOCUINŢEI - 116, 128

ANALIZĂ ECONOMICĂ - 118

ANALIZĂ FINANCIARĂ - 118

ANALIZĂ GRAMATICALĂ - 159

ANATOMIE - 87, 103, 109

ANATOMIE (istoric) - 87

ANDERSEN, HANS CHRISTIAN - 12

ANGLIA(istorie) - 420

ANSAMBLUL ARISTIC MUREŞUL - 10

ANTOLOGIE LITERARĂ - 169-172, 176

ARHITECTURĂ - 132

ARHITECTURĂ(palate) - 134-135

ARMAMENT - 63

ARMATĂ(Austro-Ungaria) - 61

ARMATĂ(comandă) - 60

ARMATĂ(Japonia) - 63, 412

ARMATĂ(trupe de asalt) - 61

Artă (sulptură) - 145

ARTĂ MAGHIARĂ(istoric) - 130

ARTĂ PLASTICĂ - 132, 137

ARTĂ POPULARĂ - 70

ARTĂ ROMÂNEASCĂ - 70

ARTĂ TEATRALĂ - 153, 157

ARTĂ UNIVERSALĂ - 132

ARTĂ(album) - 132

ARTĂ(pictură) - 142

ARTĂ(România) - 131, 133

ARTĂ(stiluri) - 129

ARTE PLASTICE - 129

ASBÓTH OSZKÁR - -1

ASISTENŢĂ MEDICALĂ - 96

ASISTENŢI MEDICALI - 89

ASTRONOMIE - 73

ATLANTIDA - 2

ATLAS DE ASTRONOMIE - 73

AUTOMATICĂ - 123-124

AUTOMATIZARE - 4

 

B

 

BACTERIOLOGIE - 95, 107

BĂGACIU - 405

BĂI - 127

BĂRBAŢI - 25

BĂTRÎNI - 32

BERNÁDY GYÖRGY - 69

BIBLIOFILIE - 14

BIOCHIMIE - 86

BIOCHIMIE MEDICALĂ - 86

BIOGRAFIE(Alexandru Cel Mare) - 424

BIOGRAFIE(Bacovia, George) - 293

BIOGRAFIE(Csontváry Kosztka Tivadar) - 143

BIOGRAFIE(Hunyadi László) - 141

BIOGRAFIE(Kelemen Kálmán) - 54

BIOGRAFIE(Lateş, Emilia) - 151

BIOGRAFIE(Leopardi, Giacomo) - 178

BIOGRAFIE(pictori) - 136

BIOGRAFIE(Popper Péter) - 29

BIOGRAFIE(Rippl-Rónai József) - 139

BIOGRAFIE(Stănescu, Nichita) - 292

BIOGRAFIE(Van Gogh, Vincent) - 138

BIOGRAFII COLECTIVE(domnitori) - 417

BIOGRAFII COLECTIVE(istorici) - 425

BIOGRAFII COLECTIVE(oameni celebri) - 5

BIOGRAFII COLECTIVE(politicieni) - 425

BIOGRAFII COLECTIVE(scriitori) - 321

BIOLOGIE(dicţionare) - 77

BISERICA GRECO-CATOLICĂ - 46

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ - 42

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ(preoţi) - 42

BISERICA REFORMATĂ - 402

BISERICA ROMANO-CATOLICĂ - 43

BISERICI(Mureş) - 9

BLAJ - 46

BOLI - 101, 109

BOLI CARDIOVASCULARE - 81

BOLI DE PLĂMÂNI - 79

BOLI DIGESTIVE - 104

BOLI PSIHICE - 97

BOLI TRANSMISIBILE - 102

BRICOLAJ - 122

BUDISM - 23

BUNELE MANIERE - 40

 

C

 

CALCULATOARE(dicţionar) - 3

CANTEMIR, DIMITRIE - 427

CARDIOLOGIE - 81

CÂNTECE RELIGIOASE - 146

CĂI FERATE(jucării) - 122

CĂLINESCU, GEORGE - 286

CHIMIE ANORGANICĂ - 76

CHIMIE FIZICĂ - 75

CHIMIE ORGANICĂ - 74

CHURCHILL, SIR WINSTON LEONARD SPENCER - 415

CHURCHILL, WINSTON - 415

CIRCUITE LOGICE COMBINAŢIONALE - 4

COLOANA VERTEBRALĂ - 90, 110

COMUNICARE - 31, 48, 155

COMUNICARE NONVERBALĂ - 27

COMUNICARE SOCIALĂ - 155

COMUNITATE RELIGIOASĂ - 41

CONCERTE - 150

CONFLICTE MILITARE - 419

CONFLICTE POLITICE - 419

CONSILIERE PSIHOLOGICĂ - 26

CONSTRUCŢIA DE MAŞINI - 112

CONSTRUCŢII - 125-126

CONSTRUCŢII(instalaţii) - 127

CONSTRUCŢII(izolaţii) - 125

CONŞTIINŢĂ DE SINE(psihologie) - 37

CONTROL(prelucrări mecanice) - 113

COPII - 24

CREAŢIE(literatură) - 174

CREDINŢĂ - 23, 47

Creşterea taurinelor - 115

CRISTOLOGIE - 43

CRITICĂ LITERARĂ - 12, 169, 174, 296, 302, 351

CRITICĂ LITERARĂ(Andersen, H.C.) - 12

CRITICĂ LITERARĂ(Babits Mihály) - 318

CRITICĂ LITERARĂ(Cantemir, Dimitrie) - 427

CRITICĂ LITERARĂ(Cioran, Emil) - 290, 293

CRITICĂ LITERARĂ(roman) - 318

CRITICĂ LITERARĂ(Selejan,Radu) - 302

CRITICĂ LITERARĂ(Stănescu, Nichita) - 292

CULTURĂ - 5

CULTURĂ MAGHIARĂ - 5, 10, 130

CULTURĂ MAGHIARĂ(România) - 375

CULTURĂ ROMÂNĂ(Transilvania) - 10

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE - 6, 8, 148

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Europa) - 8

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(incaşi) - 6

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(indieni) - 6

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(maghiari) - 7

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Mexic) - 6

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Mureş) - 9

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Orient) - 148

CULTURĂ ŞI CIVILIZAŢIE(Ungaria) - 8

CULTURĂ(tipografii) - 131, 133

CURĂ DE SLĂBIRE - 85

CURENTE FILOZOFICE - 13

CURENTE LITERARE - 169

CURS DE LIMBA ENGLEZĂ - 157, 162, 164

 

D

 

DADAISM - 169

DANTURĂ - 105

DEÁk FERENC - 413

DESEN - 140

DETECTIVI - 201

DEŢINUŢI POLITICI - 54

DEZVOLTARE MOTRICĂ (copii) - 88

DEZVOLTARE SOCIALĂ - 19

DEZVOLTARE UMANĂ - 19

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII - 22

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(bărbaţi) - 25

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(copii) - 24

DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII(femei) - 37

DIABETUL ZAHARAT - 104

DIALECTE(limba germană) - 162

DICŢIONAR - 179

DICŢIONAR DE BIOLOGIE - 77

DICŢIONAR DE GEOGRAFIE - 409

DICŢIONAR DE ISTORIE - 418, 422

DICŢIONAR DE LITERATURĂ MAGHIARĂ - 327

DICŢIONAR DE LITERATURĂ UNIVERSALĂ - 179

DICŢIONAR DE MUZICĂ - 147

DICŢIONAR DE PERSONALITĂŢI - 327, 418, 422

DICŢIONAR ETIMOLOGIC - 156

DISCIPLINĂ MENTALĂ - 84

DISPOZITIVE ELECTRONICE - 4

DIVERTISMENT - 329

DRAGOSTE - 94, 173

 

 

 

E

 

ECOLOGIE - 39

ECONOMIA TURISMULUI - 56

ECONOMIE FUNCIARĂ - 51

EDUCAŢIA COPILULUI - 64, 66

EDUCAŢIA ÎN FAMILIE - 64

EDUCAŢIA ÎN ŞCOALĂ - 66

EDUCAŢIA MINORIŢĂŢILOR(România) - 65

EDUCAŢIE - 68

EDUCAŢIE FAMILIALĂ - 15

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ - 65

EDUCAŢIE RELIGIOASĂ - 66

EDUCAŢIE SPECIALĂ - 67

EDUCAŢIE SPIRITUALĂ - 11

EÖTVÖS LORÁND - -1

EPIDEMII - 78

EPIDEMII(prevenire, combatere) - 78

EPIDEMIOLOGIE - 101-102

ETICĂ - 31, 38-39, 263

ETICĂ(ecologică, eseuri) - 39

ETNOGRAFIE - 72

ETNOGRAFIE(costume populare) - 70

ETNOGRAFIE(români) - 70

EVANGHELIA DUPĂ TOMA - 45

EVANGHELIE APOCRIFĂ - 45

EVANGHELII(interpretare) - 45

EVREI - 55

EXISTENŢIALISM - 12, 38

EXPRESII CELEBRE - 161, 167, 396

 

F

 

FAIANŢARE - 126

FARMACIE(chimie) - 76

FEMINISM - 37, 72

FENOMENE NEELUCIDATE - 2

FILOSOFIE - 13, 39

FILOSOFIE(teme) - 35

FILOZOFIA RELIGIEI - 44

FILOZOFIA VALORII - 35

FILOZOFIE - 13, 35

FINANŢE(întreprinderi) - 118

FOBIE - 17

FOLCLOR LITERAR MAGHIAR - 166, 175, 347

FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(legende) - 175

FOLCLOR LITERAR MAGHIAR(poveşti) - 347

FOLCLOR LITERAR(expresii) - 166

FOTBAL - 329

 

G

 

Gallas Nándor - 145

GEOGRAFIE(dicţionar) - 409

GHID TURISTIC - 410

GRAFICĂ - 144

GRAMATICA LIMBII MAGHIARE - 159

GRAMATICĂ - 155, 158

GREBENIŞU DE CÂMPIE - 398

GRECIA ANTICĂ - 424-425

GRESIE - 126

 

H

 

HARLEY-DAVIDSON - 114

HEDONISM - 38

HIDRAULICĂ - 112

HOBBY - 122

HORTOBÁGY - 400

HUNYADI LÁSZLÓ - 141

 

I

 

IDEOLOGIE POLITICĂ(memorii) - 271

IGIENA BĂTRÂNEŢII - 32

IGIENA COPILULUI - 91

IGIENĂ MENTALĂ - 84

IGIENĂ MINTALĂ - 32

IISUS HRISTOS(patimile) - 43

IMNURI SACRE - 146

IMPERIUL OTOMAN - 423

IMPERIUL OTOMAN(istoria) - 423

INFECŢII CU PARAZIŢI - 78

INFORMATICĂ - 4

INFORMATICĂ(dicţionar) - 3

INIŢIERE SPIRITUALĂ - 11

INSTALAŢII(construcţii) - 127

INSTITUŢII(România) - 59

INTELECTUALI - 46, 52

INTERPREŢI(muzicieni) - 151

INTERVIURI - 54

IRINYI JÁNOS - -1

ISTORIA ANGLIEI - 420

ISTORIA AUSTRIEI - 414

ISTORIA AUSTRIEI(Maria Terezia) - 414

ISTORIA CIVILIZAŢIEI - 416

ISTORIA CIVILIZAŢIEI MAGHIARE - 402

ISTORIA CULTURII - 416

ISTORIA CULTURII(Transilvania)) - 131, 133

ISTORIA EUROPEI - 415

ISTORIA FILOZOFIEI - 13

ISTORIA GRECIEI ANTICE - 424-425

ISTORIA JAPONIEI - 412

ISTORIA LITERATURII - 351

ISTORIA LITERATURII MAGHIARE - 351

ISTORIA LUMII - 62, 422

ISTORIA MAGHIARILOR - 418

ISTORIA PIRATERIEI - 119

ISTORIA POPORULUI MAGHIAR - 7

ISTORIA ROMÂNIEI(Maramureş) - 426

ISTORIA ROMÂNILOR - 426

ISTORIA TRANSILVANIEI - 417, 428

ISTORIA UNGARIEI - 60, 413, 418, 421

ISTORIA UNGARIEI(Deák Ferenc) - 413

ISTORIA UNGARIEI(Szápolyai János) - 421

Istorie - 8, 58, 423

ISTORIE MILITARĂ - 62

ISTORIE MILITARĂ(bătălii) - 62

ISTORIE UNIVERSALĂ - 62

ISTORIE(dicţionare) - 422

ISTORIE(Europa) - 427

IUBIRE - 94, 173

 

Î

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR(pregătire) - 140

J

 

JAPONIA(istorie) - 63

JÁRAY PÁL - -1

JOCURI - 154

JOCURI DE COPII - 152, 154

JOCURI DE NOROC - 154

JOCURI INSTRUCTIVE - 152

JOCURI LOGICE - 152, 154

JURNAL DE CĂLĂTORIE - 319

JUSTIŢIE(procese) - 57

 

K

 

Kolonivs István - 120

 

L

 

LIMBA ENGLEZĂ(curs) - 157, 162, 164-165

LIMBA GERMANĂ - 160, 163

LIMBA GERMANĂ(exerciţii) - 160, 163

LIMBA GERMANĂ(gramatică) - 160, 163

LIMBA GREACĂ(dicţionar) - 156

LIMBA LATINĂ - 158

LIMBA LATINĂ(dicţionar) - 156

LIMBA MAGHIARĂ(dicţionar) - 156

LIMBA MAGHIARĂ(gramatică) - 159

LIMBA MAGHIARĂ(lexicologie) - 166

LIMBA MAGHIARĂ(proverbe) - 161, 167, 396

LIMBA ROMÂNĂ(dialecte) - 168

LIMBA ROMÂNĂ(gramatică) - 168

LIMBAJ(surdo-muţilor) - 155

LIMBAJUL CORPULUI - 27

LIMBI ROMANICE - 158

LITERATURĂ AMERICANĂ - 220, 234, 239

LITERATURĂ AMERICANĂ(articole) - , , , 246

LITERATURĂ AMERICANĂ(memorii) - 217

LITERATURĂ AMERICANĂ(nuvele) - 190, 294

LITERATURĂ AMERICANĂ(povestiri) - 247

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman fantastic) - 194

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman pentru tineret) - 202

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman poliţist) - 222

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman s.f.) - 191, 199-200, 206

LITERATURĂ AMERICANĂ(roman) - 185, 191-195, 197-200, 203, 205-206, 210-212, 214-216, 218-220, 222, 224, 227, 230, 233-244, 248-249

LITERATURĂ CATALANĂ(antologie) - 176

LITERATURĂ CATALANĂ(poezie) - 176

LITERATURĂ CEHĂ(povestiri) - 311

LITERATURĂ CEHĂ(roman) - 308

LITERATURĂ CEHOSLOVACĂ(roman) - 310, 313

LITERATURĂ COLUMBIANĂ(roman) - 279-280

LITERATURĂ ENGLEZĂ - 182

LITERATURĂ ENGLEZĂ(Irlanda)(roman) - 229

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman biografic) - 188

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman poliţist) - 201

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman pt. copii) - 221, 232

LITERATURĂ ENGLEZĂ(roman) - 182-184, 186-189, 196, 204, 207-209, 213, 223, 225-226, 228, 231-232, 245

LITERATURĂ FRANCEZĂ(Belgia)(roman) - 273

LITERATURĂ FRANCEZĂ(memorii) - 271

LITERATURĂ FRANCEZĂ(poezie) - 265

LITERATURĂ FRANCEZĂ(poveşti) - 270

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman de aventuri) - 275

LITERATURĂ FRANCEZĂ(roman) - 266-269, 272, 274

LITERATURĂ GERMANĂ - 251

LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(eseuri) - 18

LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman pt. tineret) - 250, 253-255

LITERATURĂ GERMANĂ(Austria)(roman) - 251

LITERATURĂ GERMANĂ(povestiri) - 259, 311

LITERATURĂ GERMANĂ(poveşti) - 258

LITERATURĂ GERMANĂ(roman biografic) - 260

LITERATURĂ GERMANĂ(roman pt. tineret) - 252

LITERATURĂ GERMANĂ(roman) - 256-257, 260-261

LITERATURĂ ITALIANĂ(eseuri) - 263

LITERATURĂ ITALIANĂ(roman) - 262, 264

LITERATURĂ JAPONEZĂ(antologie) - 316

LITERATURĂ JAPONEZĂ(povestiri) - 316

LITERATURĂ MAGHIARĂ - 173, 329, 341, 373, 377, 384

LITERATURĂ MAGHIARĂ (antologie) - 177

LITERATURĂ MAGHIARĂ (poezii) - 177

LITERATURĂ MAGHIARĂ(antologie) - 152, 173, 365

LITERATURĂ MAGHIARĂ(articole) - , , , 246

LITERATURĂ MAGHIARĂ(biografie) - 380

LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică literară) - 318, 321, 351, 375

LITERATURĂ MAGHIARĂ(critică) - 373, 390

LITERATURĂ MAGHIARĂ(dicţionar) - 327

LITERATURĂ MAGHIARĂ(eseuri) - 329

LITERATURĂ MAGHIARĂ(expresii) - 166

LITERATURĂ MAGHIARĂ(jurnal de călătorie) - 319

LITERATURĂ MAGHIARĂ(legende) - 175

LITERATURĂ MAGHIARĂ(literatură istorică) - 365

LITERATURĂ MAGHIARĂ(memorii) - 326, 331

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezie) - 328, 333, 339, 393

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii pt.copii) - 317

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poezii) - 322, 332, 363-364, 374, 377, 382, 387, 394, 397

LITERATURĂ MAGHIARĂ(povestiri) - 358, 381

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti populare) - 347

LITERATURĂ MAGHIARĂ(poveşti) - 320, 336, 354, 376, 389

LITERATURĂ MAGHIARĂ(proză scurtă